AvoHILMO -koulutus. Helsinki THL 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AvoHILMO -koulutus. Helsinki 20.5.2013 20.5.2013 THL 1"

Transkriptio

1 AvoHILMO -koulutus Helsinki THL 1

2 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen. THL tutkii, kehittää, seuraa ja arvioi, vaikuttaa, hoitaa viranomaistehtäviä sekä tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä. THL toimii alansa tilastoviranomaisena sekä huolehtii tehtäväalueensa tietoperustasta ja sen hyödyntämisestä THL 2

3 THL 3

4 THL/Tieto-osaston tehtäväkokonaisuudet TILASTOTUOTANTO: Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot (OECD, WHO...) Hoitoon pääsyn seuranta ->TH-laki Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus SotkaNet KOODISTOPALVELU (luokitukset) ICD-10, ICPC2 Toimenpideluokitus Potilaskertomuksen Ydintiedot eresepti ja earkisto koodistot SoTe-organisaatiorekisteri Tilastoluokitukset SANASTOT JA TERMINOLOGIAT TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN Indikaattorituotannon menetelmät SADe, THEWS Lääke ja raskaus-hanke ehealth strategies RAKENTEINEN POTILAS- JA ASIAKASTIETOKERTOMUS RPK-10, TikeSos OPER -yksikkö KanTa, määrittelyt jne REKISTERIT Hoitoilmoitusrekisteri TerveysHILMO SosiaaliHILMO AvoHILMO (PTH Avohoito) Implanttirekisteri Lastensuojelurekisteri Toimeentulotukirekisteri Syntymärekisteri Abortti- ja sterilointirekisteri Epämuodostumarekisteri Syöpärekisteri Näkövammarekisteri TUTKIMUS- KÄYTÖN LUVAT TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITYKSEN TUKI Sampo, Indikaattorivarasto AvoHILMOn tekniikka Laboratorio- ja näytehallintajärjestelmät Esityksen THL nimi / Tekijä 4

5 Terveydenhuollon tilastointi / HILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä. Merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisestä tilastoinnista perustuu Hilmo-tietoihin ja Hilmo-tiedot ovat osa Suomen virallisia tilastoja. Tieto kerätään henkilötunnisteellisena, joka mahdollistaa tilastotuotannon sekä henkilöittäin että hoitojaksoittain. Lisäksi tietoja voidaan yhdistellä esim. hoitoepisodeiksi THL 5

6 THL:n terveydenhuollon henkilörekisterit Syntyvät paikallisesti kirjatuista hoitoon liittyvistä tapahtumista Hoitoilmoitusrekisteri TerveysHILMO (terveydenhuollon laitoshoito ja erikoissairaanhoidon avohoito) SosiaaliHILMO (sosiaalihuollon laitoshoito ja asumispalvelut) AvoHILMO (perusterveydenhuollon avohoito) Implanttirekisteri Endoproteesit Hammasimplantit Raskaudenkeskeyttämisrekisteri Steriloimisrekisteri Syntyneiden lasten rekisteri Epämuodostumarekisteri Tartuntatautirekisteri Näkövammarekisteri (tekninen ylläpito: näkövammaisten keskusliitto) Syöpärekisteri ja joukkotarkastusrekisterit (tekninen ylläpito: Suomen Syöpäyhdistys) THL 6

7 Miksi ja mitä tietoa kirjataan Paikalliseen johtamiseen tarvittava tieto (käynti-, hoitojakso ja toimenpiteiden volyymit, kustannukset, lakisääteiset asiat jne) > operatiivinen johtaminen Organisaatioiden vertailuun tarvittavat tiedot (eri organisaatiot, omat aikasarjat), > organisaatioiden strateginen/taktinen johtaminen Valtakunnallista (ja alueellista) tietoa palvelujärjestelmän toiminnan kuvaamiseen sekä laajaan kansalliseen ja kansainväliseen vertailuun, indikaattorituotanto. > kansallisen tason johtaminen Valtakunnallisesti ja alueellisesti tutkimuksellista syventävää tietoa, joka selvittää erojen syitä ja indikaattoreiden luotettavuutta sekä kehittää uusia > Kansallisten strategioiden tueksi Kun päivittäistiedon rakenteet on standardoitu Tietoja voidaan käyttää vertailuun Tiedot voidaan kerätä kansallisiin tietovarastoihin ja käyttää erilaisia menetelmiä (vakioinnit, indikaattoreiden muodostaminen) tietojen raportoinnissa Tiedoista voidaan tehdä tieteellisiä analyysejä erilaisin menetelmin ja käyttää hyväksi tutkimuksessa THL 7

8 Terveydenhuollon tilastointi THL kerää vuosittain terveydenhuollon palveluntuottajilta hoitoilmoitukset : Julkisen terveydenhuollon laitoshoito (erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto) ml. päiväkirurgia Erikoissairaanhoidon avohoito Yksityisten palveluntuottajien vuodeosastohoito ja kirurgia Sosiaalihuollon laitospalveluiden käyttö Perusterveydenhuollon avohoito (AvoHilmo) Lakien ja asetusten perusteella seurattavia sekä valvottavia (Valvira, THL tietojen kerääjänä) asioita on tullut paljon 2000-luvulla, osa tiedoista tuotetaan hoitoilmoitusrekisterin perusteella, vaikuttavat rekisterien tietosisältöön Hoitoonpääsy (TH-laki 1326/2010), seuranta jatkossa AvoHILMOn kautta Haittatapahtumat (Pot.turvallisuusasetus 341/2011) Neuvola-asetus 338/2011, seuranta jatkossa AvoHilmon kautta Seulonta-asetus 339/2011, seuranta suunniteltu lisääntymisrekisterien / AvoHILMOn kautta Rokotustiedot, AvoHILMO, osittain myös TerveysHILMOsta Epidemiaseuranta, mm. AvoHILMO THL 8

9 Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus - AvoHILMO Velvoittava 2011 lähtien Ominaisuudet Tapahtumatason tieto Monipuolinen tietosisältö Ohjelmoitu tietojen poiminta Ajantasainen tiedonkeruu Ajantasainen (kehittyvä) raportointi verkkopalveluna Perusterveydenhuollon toiminnan sisällön kuvaus SPAT THL 9

10 AvoHILMO-tietojen muita käyttötarkoituksia Paikallinen suunnittelu, seuranta ja vertailu, järjestämissuunnitelmat esim. Terveydenhuoltolaki 8, 12, oma toiminnan seuranta ja valvonta Järjestämissuunnitelmat, Th-laki 34 Sosiaalihuoltolain (710/1982) 40 määrittelemä yli 75-vuotiaiden sosiaalipalvelutarpeen arvioinnin osalta esim. kotihoidossa, vanhuspalvelulaki Osana Influenssaseurantaa Ajantasatieto (Tartuntatautilaki) Tietoja rokotusrekisteriä varten (Vna 421/2004 ) Tapaturmatiedot (Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien torjuntaohjelma) Tapaturmatietojen seuranta sisäisen turvallisuuden ohjelman edellyttämällä tavalla (SM 16/2008, SM 26/2012) Kansainvälinen tilastointi (OECD ) Suomen virallinen tilasto Laki THL:stä 668/2008 Tutkimus Laki THL:stä 668/ THL 10

11 AvoHILMO-tietojen käyttötarkoituksia: Lakien ja asetusten perusteella tapahtuva valvonta ja seuranta: Hoitoonpääsyn seuranta: Terveydenhuoltolaki 51, Kiireettömään hoitoon pääsy, valtakunnallinen valvontaohjelma , Valvira, Terveystarkastusten toteutuminen: Neuvola-asetus 338/2011 Neuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun terveydenhuolto, valtakunnallinen valvontaohjelma : Valvontaohjelman mukaiset valvontatoimenpiteet perustuvat tulevaisuudessa ensisijaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemään tiedonkeruuseen, erityisesti perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitusjärjestelmään (AvoHILMO) THL 11

12 Paikallinen tiedon hyödyntäminen Tilastointi johtamisen näkökulmasta Yksiköiden oman toiminnan seuranta ja arviointi Omavalvonta > valvonta Vertailu muihin vastaaviin (benchmarking) Kehittämishankkeiden ja toimintamuutosten seuranta Toiminnan suunnittelulle pohjatietoa Yhdistäminen muualta saatuun tietoon (esim. laitoshoito terveyshilmosta, Kelan lääkitystieto): Palveluketjut / hoitoketjut THL 12

13 Yhtenäisen tiedon haaste Kertomuksen ja rekistereiden tiedot eivät ole yhteneväisiä (ei myöskään eri rekistereiden) Hyödyntäminen edellyttää yhtenäistämistä Rakenteita määritelty toisistaan riippumatta ilman koordinointia (Lähes) samaan asiaan on useita luokituksia Osin kentän ääntä ei ole kuultu, osin on yritetty vastata kaikkiin vaateisiin Luokitukset eivät tue normaaleja hoitokäytäntöjä Muistettava: Rekisteri-/tilastotieto on (korkeintaan) yhtä luotettavaa, kuin sen kirjaus THL 14

14 AvoHILMOn aikataulut Ajantasatiedot 2012 alusta Version 2.0 mukainen tietosisältö vuodelta 2012 Vuodelta 2011 ei enää oteta vastaan Notitia-summatietoa. Kuntaostot saadaan tuottajien AvoHILMOista Jos yksityisiä ostopalveluja ei ole kirjattu omiin järjestelmiin, jäävät saamatta vuodelta 2011 Laboratoriotutkimukset ja Radiologia ei AvoHILMOon - ei kerätä toistaiseksi lainkaan THL 16

15 Tietojen kattavuus Tilanne TIEDOT 2012 Terveyskeskuksia käyttäjinä AvoHILMO-tietoja saatu Kattavuus vuodelta 2012 % Avohoito Suun th Avohoito Suun th Avohoito Suun th Abilita Denting Effica GFS Helmi Mediatri Pegasos Winhit Yhteensä THL 17

16 Tietojen kattavuus Ajantasatietotuotanto 2013 Tilanne Terveyskeskuksia käyttäjinä AvoHILMO-tietoja saatu Kattavuus vuodelta % 2012 Avohoito Suun th Avohoito Suun th Avohoito Suun th Abilita Denting Effica GFS Helmi Mediatri Pegasos Winhit Yhteensä THL 18

17 Tietojärjestelmät / Etelä-Suomen Avi 1/2 Etelä-Suomen Avi Avohoito Suunth 1. As k ola Effica Effica 2. Es poo Effica Effica 3. Ete lä-karjala Effica Effica 4. Forssan seudun terveydenhuollon ky Effica Effica 5. Ham ina Effica Effica 6. Hank o Effica Effica 7. He inola Effica Effica 8. He ls ink i Pegasos Effica 9. Hyvink ää Pegasos Effica 10. Häm e e nlinna Effica Effica 11. Im atra Effica Effica 12. Inkoo?? 13. Janak k alan ja Hattulan yhte is toim intaalue Effica Effica 14. Järve npää Pegasos Effica 15. Kaakon Kaksikon sosiaali- ja te rve ys toim i Effica Effica 16. Kauniaine n Mediatri Effica 17. Ke rava Gfs WinHIT 18. Kirk k onum m i Pegasos Effica THL 19

18 Tietojärjestelmät / Etelä-Suomen Avi 2/2 19. Kotk a Effica Effica 20. Kouvola Effica Effica 21. Lahti Pegasos WinHIT 22. Lohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoalue LOST Pegasos WinHIT 23. Loviis ans e udun th k y Pegasos Effica 24. M änts älä /M us tijjoe n pe rus turva Pegasos Effica 25. Nurm ijärvi Effica Effica 26. Peruspalvelukeskus Aava 27. Peruspalvelukeskus Oiva Effica Effica 28. Pe rus turvak untayhtym ä Karviaine n Pegasos? 29. Porvoo Effica Effica 30. Pyhtää Effica Effica 31. Raas e pori Pegasos Effica 32. Riihimäen seudun tk ky Effica Effica 33. Sipoo Mediatri Effica 34. Siuntio?? 35. Tuus ula Gfs Effica 36. Vantaa Gfs WinHIT THL 20

19 Kysymyksiä koulutukselle? (1/2) Järjestetäänkö suun th:ssa tilaisuuksia, joissa käytäisiin läpi esim. sitä, kuka kuuluu hoitotakuun piiriin? Kirjaukset päivystyksessä (tilastointi, mitä seurataan, kuka seuraa, mitä kirjataan, seuranta) Edelleen on epäselvää, poimiiko THL taustalta tiedot ja mitä poimii, kuinka usein? Mitä hyötyä? Miten ja mitä käytetään opiskeluterveydenhuollossa? Erilaisia kysymyksiä SPAT luokituksesta Kuinka seikkaperäistä tilastointia THL seuraa? Onko tärkeämpää nyt tilastointi kuin itse perustehtävä = asiakastyö? Hyvä, että näin saataisiin kaikki hoitajienkin tekemä työ näkyväksi, mutta aika ei riitä kaikkeen vaadittavaan - mitä tähän sanoo THL? THL 21

20 Kysymyksiä koulutukselle? (2/2) Kumman tietoihin tilastoidaan esim. äidille annettu imetysohjaus, kun lapsi on lastenneuvolakäynnillä esim. 2kk iässä? Miten tilastoidaan ensimmäinen tapaaminen kotikäynnillä / vastaanotolla synnytyksen jälkeen? Mitkä olisivat riittävät tilastoinnit kouluterveydenhuollossa, kun kyse on avovastaanoton käynneistä tai esim. tapaturman hoitamisesta? Puhelinneuvonnan tilastointi Miten merkitään vai merkitäänkö mitenkään, kun lähetämme kutsuja esim. laajoihin tarkastuksiin? Miksi AvoHilmo-ohjeistus päivittyi? Perhevalmennusten, oppilashuoltoryhmien ja ryhmäneuvoloiden tai muiden viranomaisten kanssa pidettävä asiakkaisiin liittyvä neuvottelu tai kokous, miten tilastoidaan oikein? Myös ICD10- ja ICPC2 -luokituksista käyntikohtaisesti neuvolakäynneillä kaivataan seikkaperäistä ohjeistusta, kun kyseessä on määräaikainen tai laaja tarkastus? Laajan tarkastuksen merkitseminen vanhemman tietoihin - ei toteudu. Miksi se pitäisi tehdä? THL 22

21 AvoHILMOn tietosisältö 2.0 Kentän sisältö Kentän Palvelutapahtuman sisältö perustiedot Käyntisyyt ja toimenpiteet Palvelutapahtuman Asiakkaan henkilötunnus perustiedot Käyntisyyt Käyntisyy ja ICD10 toimenpiteet Asiakkaan Asiakkaan henkilötunnus kotikunta Käyntisyy Ulkoinen ICD10 syy ICD10 Asiakkaan Asiakkaan kotikunta asuinpaikan postinumero Ulkoinen Tapaturmatyyppi syy ICD10 ICD10 Asiakkaan Palveluntuottaja asuinpaikan postinumero Tapaturmatyyppi Käyntisyy ICPC2 ICD10 Palveluntuottaja Palveluntuottajan palveluyksikkö Käyntisyy Avohoidon ICPC2 toimenpide, SPAT Palveluntuottajan Seurantatietueen palveluyksikkö tunnus Avohoidon Suun th toimenpide, SPAT Seurantatietueen Seurantatietueen tunnus päivitysaika Suun Lääkitys th toimenpide ja rokotus Seurantatietueen Yhteydenotto päivitysaika Lääkitys Rokotus ja rokotus Yhteydenotto Yhteydenottopäivä ja kellonaika Rokotus Lääkeaine Yhteydenottopäivä Hoidon tarpeen ja arviointi kellonaika Lääkeaine Lääkeaineen selite Hoidon Hoidon tarpeen tarpeen arviointi arvioimispäivä ja kellonaika Lääkeaineen Lääkeaineen selite pakkausnumero Hoidon Ammatti tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika Lääkeaineen Lääkeaineen pakkausnumero kauppanimi Ammatti Hoidon kiireellisyys Lääkeaineen Määräämispäivä kauppanimi Hoidon Käynnin kiireellisyys luonne Määräämispäivä Rokotteen eränumero Käynnin Ensikäynti luonne Rokotteen Annoksen eränumero järjestysluku Ensikäynti Hoidon tarpeen arvioinnin tulos Annoksen Rokotustapa järjestysluku Hoidon Ajanvaraus tarpeen arvioinnin tulos Rokotustapa Pistoskohta Ajanvaraus Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika Pistoskohta Terveystekijät Ajanvarauksen Käynnille varattu tekopäivä ajankohta kellonaika Terveystekijät Suun th indeksi D Käynnille Käynnin varattu toteutuminen ajankohta Suun Suun th indeksi th indeksi D M Käynnin Käyntipäivä toteutuminen ja kellonaika, aloitusaikasuun Suun th indeksi th indeksi M F Käyntipäivä Käyntipäivä ja kellonaika, ja kellonaika, aloitusaika lopetusaikasuun Suun th indeksi th indeksi F d Käyntipäivä Ammatti ja kellonaika, lopetusaika Suun Suun th indeksi th indeksi d m Ammatti Palvelun toteuttaja Suun Suun th indeksi th indeksi m f Palvelun Palvelumuoto toteuttaja Suun Suun th indeksi ienkudoksen f tila Palvelumuoto Yhteystapa Suun Paino ienkudoksen tila Yhteystapa Kävijäryhmä Paino Pituus Kävijäryhmä Hoidon kiireellisyys Pituus Tupakointi Hoidon Käynnin kiireellisyys luonne Tupakointi Jatkohoito Käynnin Ensikäynti luonne Jatkohoito Jatkohoito Ensikäynti Jatkohoito Peruuntuminen Peruuntuminen Peruuntumisen ajankohta Peruuntumisen Palvelutapahtuman ajankohta peruuntumisen syy Palvelutapahtuman peruuntumisen syy Esityksen Pirjo THL Tuomola nimi / Tekijä 23

22 AvoHILMO-tietosisältö Palvelutapahtuman perustiedot Asiakkaan henkilötunnus Asiakkaan kotikunta Asiakkaan asuinpaikan postinumero Palveluntuottaja Palveluntuottajan palveluyksikkö Seurantatietueen tunnus Seurantatietueen päivitysaika THL 24

23 AvoHILMO-palvelutapahtuman perustiedot Henkilötunnus // Ei tarvita yhteisötilaisuudelle (kenttä jää tyhjäksi) muuten on pakollinen tieto väliaikaisen hetun muodostaminen ohjeen mukaan Kotikunta ja postinumero = palvelutapahtumahetken kotikunta Palveluntuottaja= pakollinen tieto. TOPI-rekisterin 5-merkkinen koodi, ei tarkenninta Ostopalveluille on mahdollista saada oma koodi Hgin terveyskeskuksen ostopalvelut >Mikä on ostopalvelua? Palveluyksikkökoodi = Sote-rekisterin palveluyksikkö, e-reseptiin liittymisen myötä. Puuttuminen ei estä AvoHILMOon liittymistä! Tietuetunnus // Yhden palvelutapahtuman kaikissa tietueissa sama tietuetunnus. Saman palveluntuottajan sisällä yksilöivä. Tietueen päivittämisen ajankohta //Jos käynnille on lisätty tai muutettu tietoja, muodostuu uusi tietue, joka päivittää meille aiemmin tulleen tietueen tiedot THL 25

24 AvoHILMO-hoitoonpääsytiedot Yhteydenotto Yhteydenottopäivä ja kellonaika Hoidon tarpeen arviointi Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika Ammatti Hoidon kiireellisyys Käynnin luonne Ensikäynti Hoidon tarpeen arvioinnin tulos Tiedoista päätellään, tekikö terveydenhuollon ammattihenkilö hoidontarpeen arvion kuuluiko potilaan asia hoidon saatavuuden seurannan piiriin mihin arvioinnissa päädyttiin THL 26

25 AvoHILMOn palvelutapahtuman vaiheet Hoitoa edeltävät vaiheet Jonottajien määrä laskentahetkellä ja jonotusaika siihen mennessä Hoito alkaa YO HTA Ajanvaraus Ensikäynti Välitön yhteydensaa nti Peruutus Odotusaika Hoidontarpeen arvioinnista hoidon alkamiseen kulunut aika THL 27

26 Hoidon saatavuuden seuranta: Seurantaan otetaan mukaan tietueet, joissa täyttyvät seuraavat ehdot: Käynnin luonne = Sairaanhoito Ensikäynti = Kyllä Kiireellisyys = Ei-kiireellinen Hoidon tarpeen arvioinnin tulos = Muut paitsi Y19, Y21 ja Y29 Ajanvarausta ei ole peruttu Y19 muu hoidon järjestely Y21 annettu neuvontaa/koti-hoito-ohjeet Y29 tarjottu aika ei sovi asiakkaalle THL 28

27 Jos potilas jo on hoidon piirissä tai tulee suoraan päivystykseen: Hoidontarpeen arviointia ei tarvitse tehdä uudelleen Asiakas voi itse varata ajan sähköisesti Ajanvaraus Käynti/ muu kontakti Potilas tulee suoraan vastaanotolle/päivystykseen HTA Käynti THL 29

28 HTA-kirjaukset: Kaikkien neljän luokituksen tiedot kirjattava, jos tehdään Hta! PTHAVO_KÄYNNIN LUONNE Koodi Nimi TH Terveydenhoito SH Sairaanhoito YO HTA HTA PTHAVO_HOIDON KIIREELLISYYS Koodi V K E Nimi välitön hoidon tarve kiireellinen hoidon tarve ei-kiireellinen hoidon tarve PTHAVO_ENSIKÄYNTI Koodi K E Nimi Kyllä Ei Odotusaika HOIDON TARPEEN ARVIOINNIN TULOS Koodi Y18 Y19 Y21 Y22 Y29 Nimi Ajanvaraus Muu hoidon järjestely kuin ajanvaraus Annettu neuvontaa/kotihoito-ohjeet Hoito tarpeellista, mutta aikaa ei voida antaa palveluntarjoajasta johtuvista s Tarjottu aika ei sovi asiakkaalle tai hän kieltäytyy hoidosta THL 30

29 HTA, jos hoito ei lääketieteellisesti tarpeellista: Hoidontarpeen arviointia ei seuraa käynti. Ei tehdä ajanvarausta eikä panna ajanvarausjonoon. YO HTA HTA HTA-tulosluokituksen koodi Y21 (Kotihoito-ohjeet) Tässä tehdään vain hoidontarpeen arviointi, jonka yhteydessä annetaan ohjeita ja neuvontaa (Y21). Ei kirjata 'puhelinkäynniksi'! Odotusaika THL 31

30 AvoHILMOn palvelutapahtuman vaiheet Hoitoa edeltävät vaiheet Jonottajien määrä laskentahetkellä ja jonotusaika siihen mennessä Hoito alkaa YO HTA Ajanvaraus Ensikäynti Välitön yhteydensaa nti Peruutus Odotusaika Hoidontarpeen arvioinnista hoidon alkamiseen kulunut aika THL 32

31 AvoHILMO - palvelutarpeen arviointi kotihoidossa Yhteydenotto/ Palvelupyyntö Arviointikäynti, jolla merkitään SPAT1217 Kotihoidon käynnit Kotihoidon käynnit Arviointikäynti merkitään ensikäynniksi Odotusaika max 7 vrk (Sosiaalihuoltolaki 40a ) THL 33

32 AvoHILMO-hoitoonpääsytiedot Milloin hoidontarpeen arviointia ei tarvitse tehdä? varataan aika uusintakäynnille potilas siirtyy jatkohoitoon toiseen palvelumuotoon, esim. avosh>fyster varataan neuvola tai muu aika terveydenhoitoon potilas tulee suoraan vastaanotolle, esim. päivystykseen Milloin ensikäynti? Onko, jos siirtyy toiselle palveluntuottajalle Onko, jos siirtyy saman tuottajan sisällä toiseen palvelumuotoon? Potilas palaa erikoissairaanhoidosta terveyskeskuksen hoitoon Milloin kysymyksessä sairaanhoito, milloin terveydenhoito? HTA-tulosluokitus eri tilanteissa >> Jos asetetaan jonoon, htatuloskirjaus=y THL 34

33 Ensikäynti-määritelmä Terveyskeskuksissa seurataan ja hoidetaan pitkäaikaissairauksia. Käynnit saattavat olla jopa 1-2 vuoden välein. Maalaisjärjellä ajatellen ensikäynti on ollut silloin, kun sairaus on todettu ja muut käynnit ovat seurantakäyntejä. Miten alla olevaa ohjetta pitäisi tulkita ja onko tieto niin tärkeä, että sen pohtimiseen on käytettävä aikaa? V: Ensikäynti liittyy hoidon saatavuuden seurantaan, joten ensikäynti on merkittävä Th-laki 51 :...Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu THL 35

34 Hoidon tarpeen arviointi suun terveydenhuollossa Kiireettömän hoitoon pääsyn piiriin kuuluvat tilanteet, joissa todetaan (hammaslääketieteellisin perustein) hoidon tai tutkimuksen tarve, joka täyttää seuraavat kriteerit: kyse on sairaanhoidosta hoidon tarve on todettu hoidon tarve on kiireetön kyse on ensikäynnistä THL 36

35 THL 37

36 AvoHILMO-käynnin tiedot Käynnin toteutuminen Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika Ammatti Palvelun toteuttaja Palvelumuoto Yhteystapa Kävijäryhmä Hoidon kiireellisyys Käynnin luonne Ensikäynti THL 38

37 AvoHILMO-käynnin tiedot Käynnin aloitusaika = pakollinen tieto (Käynnin lopetusaika toivottava tieto //milloin käynti loppuu) Käynnin vastaanottajan ammatti voi olla eri kuin HTA:n tekijän Palvelun toteuttaja // Tieto henkilöiden varmennekortista, jotka käyttöön e-reseptiin liittyessä. Voi myös tallentaa etukäteen Yhteystapa // R40// Sairaalapotilaalle avohoidon käynniksi vain tilapäistapauksissa// AvoHILMOon pääsääntöisesti avohoidon potilaiden palvelut R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia //käyttö? Kävijäryhmä // ryhmäkäynti - ryhmän muodostaminen, käyntien kirjaaminen jäsenille// Entä, jos monen eri ammattiryhmän jäseniä mukana? Ensikäynti, käynnin luonne ja kiireellisyys ovat MYÖS käynnin tietoja, voivat siirtyä HTA-merkinnöistä THL 39

38 AvoHILMO-käynnin tiedot // palvelumuoto PALVELUMUOTO Koodi Nimi T11 Avosairaanhoito T21 Äitiysneuvola T22 Lastenneuvola T23 Perhesuunnittelu-/ehkäisyneuvola T24 Muut neuvolapalvelut (vanhus -ym) T26 Kouluterveydenhuolto T27 Opiskeluterveydenhuolto T28 Seulonnat ja muut joukkotarkastukset T29 Muu terveydenhoito T30 Lakisääteinen työterveyshuolto T31 Ei -lakisääteinen työterveyshuolto T35 Merimiesterveydenhuolto T40 Kotihoito T41 Kotisairaanhoito T42 Kotipalvelu T51 Fysioterapia T52 Apuvälinepalvelu T53 Puheterapia T54 Toimintaterapia T55 Jalkaterapia T56 Ravitsemusterapia T58 Terveyssosiaalityö T59 Muu kuntoutus ja erityisterapia T60 Suun terveydenhuolto T71 Mielenterveystyö T73 Päihdetyö T80 Päivätoiminta T81 Päiväsairaalatoiminta T90 Muu palvelutoiminta T25 Perheneuvola -lisäys THL 40

39 AvoHILMO-käynnin tiedot // Palvelumuoto Milloin koululaisen ryhtitarkastus on fysioterapiaa, milloin kouluterveydenhuoltoa? Erillinen rokotustoiminta ja erilliset kutsuntatarkastukset =T29=Muu terveydenhoito Lapsen sairauden hoito lastenneuvolassa T22 tai avosairaanhoidossa? (s.23 oppaassa) Äitiysneuvolan tekemä kotikäynti ja vauvan tarkastus Äidin tarkastus T21 ja vauvan tarkastus T22 Perhetyö lastenneuvolassa, T THL 41

40 PTHAVO_YHTEYSTAPA Koodi Nimi PTHAVO_KÄVIJÄRYHMÄ R10 Käynti vastaanotolla Koodi R20 Kotikäynti 1 Yksilökäynti R30 Työpaikkakäynti 2 Ryhmävastaanotto R40 Sairaalakäynti 3 Ryhmäkäynti R50 Puhelinyhteys 5 Perhekäynti R51 Sähköinen yhteys R55 Kirje 6 Yhteisötilaisuus R60 Konsultaatio R70 Asiakirjamerkintä ilman asiakaskontaktia R90 Muu Esityksen THL nimi / Tekijä 42

41 Ryhmäkäynti Miksi on tarpeellista, että jokainen ryhmäohjaukseen osallistuva ammattihenkilö tekee kirjauksen? Kirjaus tehdään jokaisen ryhmään osallistuvan tietoihin. Hoitoa voi ryhmässä antaa yksi tai useampi ammattihenkilö. AvoHILMO-tietue lähetetään jokaisen ryhmäkäynnille osallistuneen eri ammattiryhmään kuuluvan henkilön kirjauksesta sekä kustakin asiakkaasta. V: Tietojärjestelmissä tulisi olla mahdollista määritellä yhdelle kirjaukselle useampi vastaanottaja THL 43

42 AvoHILMO-käynnin tiedot HOIDON KIIRELLISYYS V välitön hoidon tarve Hoidon tarve on välitön, jos hoito on aloitettava kahden tunnin sisällä. K kiireellinen hoidon tarve Hoidon tarve on kiireellinen, jos hoito on aloitettava vuorokauden sisällä. E ei-kiireellinen hoidon tarve Hoidon tarve ei ole kiireellinen, jos hoidon aloitus voi odottaa yli vuorokauden THL 44

43 AvoHILMO-käynnin tiedot Käyntisyyt ja toimenpiteet Käyntisyy ICD10 Ulkoinen syy ICD10 Tapaturmatyyppi ICD10 Käyntisyy ICPC2 Avohoidon toimenpide, SPAT Suun th toimenpide THL 45

44 AvoHILMOn käynnin sisältö Käyntisyytieto on erittäin tärkeä Käyntisyy/hoidon syy/diagnoosi ovat e-arkiston ydintietoja Käyntisyytieto sen terveysongelman (=oire, vaiva, sairaus, terveydentila) pohjalta, minkä vuoksi käynti toteutuu THL-opas Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Terveystarkastusten käyntisyykoodit ICD10 ja ICPC2 (prosessikoodit eivät ole käyntisyitä) Ulkoisen syyn ja tapaturmatyypin kirjaaminen muistettava!! THL 46

45 Tapaturmatyyppi Ohjeessa mainittu käyttötarkoitus: Tapaturmatilastointi, jonka tietoa voidaan käyttää tapaturmien torjuntatyössä. Onko tosiaan niin, ettei Suomessa vielä tiedetä, mitkä tilanteet tapaturmille altistavat? Kuinka todennäköistä on, että tilastoista löytyisi jokin merkittävä uusi tapaturmariski? Jos kirjaaminen on kuitenkin pakollista, olisi suotavaa, että yleisimmät syyt olisi listattu ensimmäiseksi. V: tietoa tarvitaan tapaturmien seurantaan mm. mittarina sisäisen turvallisuuden ohjelman seurannassa Liikennetapaturmien ehkäisy/seuranta Tutkimuksellista tietoa riskeistä toki on, mutta ei tapaturmien aiheuttamasta terveydenhuollon kuormituksesta THL 47

46 AvoHILMO-käyntisyyt terveystarkastuksissa Käyntisyy ICD10: Z00.1 Lapsen rutiinimainen terveystarkastus Z00.3 Murrosiän kehitysvaiheen tarkastus Z10.8 Muun väestöryhmän rutiinimainen yleinen terveystarkastus Z34.0 Normaalin ensiraskauden seuranta Z34.8 Muun normaaliraskauden seuranta Z35.9 Määrittämätön riskiraskauden seuranta Käyntisyy ICPC2: A98 Terveyden ylläpito/sairauden ennaltaehkäisy W78 Raskaus W 84 Riskiraskaus Esityksen THL nimi / Tekijä 48

47 Käyntisyy / diagnoosi äitiysneuvolassa ICD-10: Äitiysneuvolatarkastus: Z34.0 normaalin ensiraskauden seuranta Z34.8 muun normaaliraskauden seuranta Z34.9 määrittämätön normaaliraskauden seuranta Z35.9 määrittämätön riskiraskauden seuranta ICPC2: Äitiysneuvolatarkastus A98 Terveyden ylläpito/ sairauden ennaltaehkäisy W78 Raskaus W81 Raskausmyrkytys W84 Riskiraskaus W85 Raskausdiabetes W90 Normaali synnytys / elävä lapsi W91 Normaali synnytys/ kuollut lapsi W92 Komplisoitunut synnytys / kuollut lapsi W94 Rintatulehdus THL ei huomioi ICPC2- prosessikoodeja ( ) Esityksen THL nimi / Tekijä 49

48 Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus SPAT Luokitusta käytetään kuvaamaan perusterveydenhuollon avohoidon palvelutapahtumien sisältöä luokittelemalla asiakkaalle tehtyjä toimenpiteitä ja interventioita (Ensisijainen käyttötarkoitus on perusterveydenhuollon avohoidon tilastointi). Kuvaa perusterveydenhuollon avohoidon palvelutapahtumien sisältöä luokittelemalla asiakkaalle tehtäviä toimenpiteitä ja interventioita. Luokitusta käytetään yhdessä käynnin syy - luokituksen kanssa THL 50

49 SPAT-kirjaukset, mitä tulee olla Neuvola-asetuksen mukaiset kirjaukset tehtävä Jatkohoitokirjaukset seuraavaksi Muun osan käyttöönotto yksikön harkinnan mukaan. Olleellista, että yhdessä organisaatiossa toimitaan kuitenkin samalla tavalla. SPAT-luokituksen kehittäminen! Mitä toimintoja / toimenpiteitä tulisi kirjata? THL 51

50 SPATIT jatkoa.. Potilastietojärjestelmän pitäisi pystyä tarjoamaan ICD-10- luokkiin sopivat SPAT- koodit koodistopalvelimella olevan taulukon (PTHAVO Terveysongelman mukainen toimintokohdennus) perusteella. Kaikissa tietojärjestelmissä tämä ei toimi, joka hankaloittaa SPAT-koodien käyttöä Luokituksen rakenne, ei hierarkiaa, eri tasoisia toimintoja ja toimenpiteitä sekaisin THL 52

51 Asetuksen 338/2011 mukaiset SPAT-luokat SPAT1315 Lasten ja nuorten määräaikainen terveystarkastus SPAT1316 Laaja lasten ja nuorten terveystarkastus SPAT1317 Yksilöllisen tarpeen mukainen terveystarkastus (lapset ja nuoret) SPAT1197 Laaja äitiysneuvolatarkastus SPAT1196 Normaali raskauden seuranta SPAT1332 Opintoympäristön terveydellisten olojen tarkastus SPAT1362 Terveydenhoitajan arvio suun terveydentilasta SPAT opiskeluvuoden terveystarkastus lukion, toinen aste SPAT opiskeluvuoden terveystarkastus, toinen aste SPAT opiskeluvuoden terveystarkastus, erityistarve toinen aste SPAT1366 Yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tms. opiskelevalle terveyskyselyn perusteella tehty terveystarkastus SPAT1367 Yksilöllisestä tarpeesta johtuva terveystarkastus lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle THL 53

52 Lasten laaja terveystarkastus SPAT 1316 Lääkärin ja hoitajan käynti, molemmat kirjaavat SPAT1316 Tarkastus on laaja vain, jos jommankumman käynnillä ainakin toinen vanhemmista mukana ja tehdään hyvinvointiarvio Jos jälkimmäisen ammattihenkilön käynnille ei suunnitelmasta huolimatta tulekaan vanhempi mukaan, tarkastus ei täyty laajana ja hän kirjaa SPAT THL 54

53 Äitiysneuvolan terveystarkastus: (perustietojen lisäksi) Esimerkki Ammatti: lääkäri tai terveydenhoitaja Palvelumuoto: T21 Äitiysneuvola Käynnin luonne: TH = terveydenhoito Ensikäynti: K=Ensimmäinen käynti tai E=ei Hoidon kiireellisyys: E = Ei kiireellinen Yhteystapa: R10=Käynti vastaanotolla Kävijäryhmä: 1=Yksilökäynti Käyntisyy: ICD-10: Z34.0 tai ICPC: A98, W78 Toiminto: SPAT1197 Laaja äitiysneuvolatarkastus SPAT1196 Normaaliraskauden seuranta Jatkohoito: SPAT1139 Uusi vastaanottoaika THL 55

54 Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastus: (perustietojen lisäksi) Ammatti: lääkäri tai terveydenhoitaja Palvelumuoto: T27 Opiskeluterveydenhuolto Käynnin luonne: TH = terveydenhoito Ensikäynti: E = EI Hoidon kiireellisyys: E = Ei kiireellinen Yhteystapa: Kävijäryhmä: Käyntisyy: Toiminto: R10=Käynti vastaanotolla 1=Yksilökäynti ICD-10: Z00.1 tai ICPC: A98 SPAT opiskeluvuoden terveystarkastus, toinen aste, SPAT opiskeluvuoden tarkastus, erit.tarve, toinen aste THL 56

55 Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastus/jatkuu: (perustietojen lisäksi) Toiminto: Jatkohoito: Pituus: Paino: SPAT 1366 terveyskyselyyn perustuva tarkastus, SPAT asteen opiskelijan tarkastus, yksilöllinen tarve + muut mahdolliset SPAT 1334 ei jatkotoimenpiteitä mm g THL 57

56 Toimenpiteet suun terveydenhuollossa Käytetään Suun terveydenhuollon omaa toimenpideluokitusta, johon neuvola-asetuksen seurantaa varten lisätty WYA40 Suun hoidon tarpeen arvio esikoista odottavalle perheelle WUA50 Opiskelijan suun terveyspalvelujen tarpeen arvio SAA-, SAB- ja SCF ryhmien toimenpiteet (lasten ja nuorten tarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa) THL 58

57 Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus SPAT 1197 Lääkärin ja terveydenhoitajan / kätilön käynti, molemmat kirjaavat SPAT1197 Tarkastukseen on kutsuttu molemmat syntyvän lapsen vanhemmat Lääkärin ja /tai terveydenhoitaja / kätilön käynnillä raskaana olevan naisen lisäksi on mukana hänen puolisonsa ja molemmille on tehty terveys ja hyvinvointiarvio Sekä terveydenhoitaja/kätilö että lääkäri tilastoivat tarkastuksen laajaksi, jos em. ehdot täyttyvät. Käynnit voivat olla eri päivinä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdistää eri ammattihenkilöiden tilastoimat tiedot yhdeksi raskaana olevan naisen laajaksi terveystarkastukseksi. Mikäli laajan terveystarkastuksen kriteerit eivät täyty, tilastoidaan tarkastus tavalliseksi äitiysneuvolan terveystarkastukseksi (SPAT 1196). Jos puolison omiin potilasasiakirjoihin tehdään merkinnät, tehdään tällöin myös AvoHILMO-käynti (palvelumuoto T21 Äitiysneuvola) THL 59

58 AvoHILMO-käynni tiedot / lääkitys ja rokotukset Lääkitys ja rokotus Rokotus Lääkeaine Lääkeaineen selite Lääkeaineen pakkausnumero Lääkeaineen kauppanimi Määräämispäivä Rokotteen eränumero Annoksen järjestysluku Rokotustapa Pistoskohta Lääkitys: Voimassaoleva lääkitys poimitaan joka käynnille lääkelistasta// Ei kirjata AvoHILMOa varten Rokotus: Poimitaan vain sen käynnin tietona, jolloin rokotus tai useita annetaan THL 60

59 AvoHILMO-käynnin tiedot / terveystekijät Terveystekijät Suun th indeksi D Suun th indeksi M Suun th indeksi F Suun th indeksi d Suun th indeksi m Suun th indeksi f Suun ienkudoksen tila Paino Pituus Tupakointi Poimitaan suun terveydenhuollon käynnin tiedoiksi siltä käynniltä, joilla ne muodostuvat. Pituus ja paino -arvot ja tupakointistatus poimitaan sen käynnin tiedoksi, jolloin ne on mitattu/kirjattu hoitoon kuuluvina, ei siis AvoHILMO-tilastoinnin vuoksi THL 61

60 AvoHILMO-tiedot / jatkohoito ja peruuntuminen Jatkohoito Jatkohoito Peruuntuminen Peruuntumisen ajankohta Palvelutapahtuman peruuntumisen syy THL 62

61 AvoHILMO-tiedot / jatkohoito Jatkohoitotieto on SPAT-luokituksen osa, mutta eri käyttötarkoitus Kirjataan tieto siitä, mitä tapahtuu käynnin jälkeen >> jatkuuko hoito ja miten Käytetään myös suun terveydenhuollossa THL 63

62 Jatkohoitoluokat // SPAT-luokituksen ryhmä 1333 SPAT1333 HOIDON SUUNNITTELU, JATKOHOIDON JÄRJESTÄMINEN SPAT1334 Ei jatkotoimenpidettä SPAT1335 Jatkohoidon suunnitelma, jatkohoidon järjestäminen SPAT1336 Tutkimuspyyntö SPAT1337 Puhelinajan varaaminen SPAT1338 Sopimus kirjeestä/sähköisestä yhteydenotosta SPAT1339 Uusi vastaanottoaika Sisältää sopimuksen hoito- tai tarkastusohjelmaan kuuluvasta uudesta käynnistä SPAT1340 Ohjaus muulle terveydenhuollon työntekijälle tai terveydenhuollon ulkopuolisiin tukitoimiin SPAT1341 Ohjaus lääkärille tai hammaslääkärille SPAT1342 Lähete erikoissairaanhoitoon SPAT1343 Lähete yksityiseen tutkimukseen tai hoitoon SPAT1344 Ohjaus päihdepalveluihin SPAT1345 Ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen SPAT1346 Ohjaus ammatilliseen kuntoutukseen SPAT1347 Ohjaus perusterveydenhuollon vuodeosastolle THL 64

63 Palvelutapahtuman peruuntuminen PALVELUTAPAHTUMAN PERUUNTUMISEN SYY Koodi Y30 Y32 Y90 Nimi Asiakkaasta johtuva syy Organisaatiosta johtuva syy Tapahtuma peruutetaan (tekninen tarkoitus) HTA tehty ja mahdollisesti myös ajanvaraus, mutta asiakas peruu, eikä käyntiä tule. Palvelutapahtuma on peruttava, jottei jää roikkumaan ja pidentämään hoitoonpääsyaikaa. Jos organisaatio peruuttaa ajan, hoitoonpääsyn odotus jatkuu THL 65

64 Kotihoidon AvoHILMO -kirjaaminen: Palvelutarpeen arviointi: Yhteydenotto (palvelupyyntö) (+HTA) SPAT1217(Palvelutarpeen arviointi) kartoituskäynnillä AvoHILMO -kirjaukset jokaisesta toteutuneesta kotihoidon käynnistä käyntisyytiedot SPAT-luokat THL 66

65 Kotihoidon laskenta vs. kotihoidon tiedonkeruu AvoHILMOssa Kotihoidon laskentatietoja verrataan syksyllä 2013 AvoHILMO tietoihin Tarkoitus on korvata laskentatiedot jatkossa AvoHILMOtiedoilla Kotihoidon laskenta säilyy kuitenkin niin kauan kuin AvoHILMOn tiedonkeruu on kattavaa kotihoidon osalta Kotihoidon laskenta säilyy niin kauan kuin AvoHILMOn tietosisältö on riittävä kotihoidon osalta THL 67

66 AvoHILMO 2011 Tietosisältö versio 2.0 Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Käyntisyyt ja toimenpiteet Asiakkaan henkilötunnus Asiakkaan kotikunta Asiakkaan asuinpaikan postinumero Palveluntuottaja Palveluntuottajan palveluyksikkö Seurantatietueen tunnus Seurantatietueen päivitysaika Yhteydenotto Yhteydenottopäivä ja kellonaika Hoidon tarpeen arviointi Käyntisyy ICD10 Ulkoinen syy ICD10 Tapaturmatyyppi ICD10 Käyntisyy ICPC2 Avohoidon toimenpide, SPAT Suun th toimenpide Lääkitys ja rokotus Rokotus Lääkeaine Lääkeaineen selite Hoidon tarpeen arvioimispäivä ja kellonaika Lääkeaineen pakkausnumero Ammatti Lääkeaineen kauppanimi Hoidon kiireellisyys Määräämispäivä Käynnin luonne Rokotteen eränumero Ensikäynti Annoksen järjestysluku Hoidon tarpeen arvioinnin tulos Rokotustapa Ajanvaraus Pistoskohta Ajanvarauksen tekopäivä ja kellonaika Terveystekijät Käynnille varattu ajankohta Suun th indeksi D Käynnin toteutuminen Suun th indeksi M Käyntipäivä ja kellonaika, aloitusaika Käyntipäivä ja kellonaika, lopetusaika Ammattikoodi ja luokitus Palvelun toteuttaja Palvelumuoto Yhteystapa Kävijäryhmä Hoidon kiireellisyys Käynnin luonne Ensikäynti Suun th indeksi F Suun th indeksi d Suun th indeksi m Suun th indeksi f Suun ienkudoksen tila Paino Pituus Tupakointi Jatkohoito Jatkohoito Peruuntuminen Peruuntumisen ajankohta Palvelutapahtuman peruuntumisen syy THL 68

67 AvoHILMOn palvelutapahtuman vaiheet =hoitoonpääsyn seurantavaiheet Hoitoa edeltävät vaiheet Jonottajien määrä laskentahetkellä ja jonotusaika siihen mennessä Hoito alkaa YO HTA Ajanvaraus Ensikäynti Välitön yhteydensaa nti Peruutus >> toteutumisest a erilliskysely Odotusaika Hoidontarpeen arvioinnista hoidon alkamiseen kulunut aika THL 69

68 Havaintoja saadusta AvoHILMO-tiedosta Perustieto-ongelmia: - Palveluntuottajakoodi Kirjaaminen - Käyntisyyn kirjaamisaste - Tapaturmien ulkoisen syyn kirjaamisaste - ToimintoSPAT -kirjaamisaste Hoitoonpääsytiedot - Järjestelmästä ja käyttäjistä johtuvat ongelmat Tietojen poiminta ja lähetys - THL:n tarjoama tiedonsiirto-ohjelma toiminut moitteetta THL 70

69 Tulossa muutoksia vuonna 2015 Uusi opas ilmestyy vuonna 2014, muutokset voimaan vuonna 2015 Esim, SPAT luokituksen uudistaminen Hoidon kiireellisyyden määrittely Hoidon haittavaikutuksen merkintä Ensikäynti / Hoitoon pääsyn seuranta Sote-rekisterin käyttöönotto TOPIn tilalle Tietosisällön yhdistäminen AvoHILMOn ja Sosiaali- ja TerveysHILMOjen välillä Hoitoonpääsyn seurantaan jatkossa tulossa myös muutoksia, STM:n asettama työryhmä harkitsee lakimuutosta THL 71

70 AvoHIMO raportointi THL 72

71 AvoHILMO -raportointi *** Oman toiminnan seuraaminen Valvonnan näkökulma THL 73

72 AvoHILMO-raportointi: AvoHILMOsivulta: Myös: Verkkoraportoinnin kautta jokaisen organisaatio kannattaa seurata vastaavatko omat tiedot todellisuutta (virheellisten tietojen välittyminen eri raporttien käyttöön) puuttuuko oleelliset tiedot raporteilta esim. palvelumuodot arvioida kirjaamista verrata käytäntöjä >> yhtenäistyvät ajan myötä Esityksen THL nimi / Tekijä 74

73 AvoHILMO -raportointi Pikaraportointi Kk-raportointi Sähköposti: THL 75

74 AvoHILMO-raportit Pikaraportointi toiminnan volyymin seurannassa: Kuukausittain päivittyvät raportit Alueittain Terveyskeskuksittain THL 76

75 Ajantasaseuranta Pikaraportointi toiminnan volyymin seurannassa: Joka päivä päivittyvät raportit Käynnit eri ammattiryhmillä Käynnit käyntisyyn mukaan Influenssaseuranta Palveluntuottajat (perustuvat TOPI tietoihin) THL 77

76 THL 78

77 Avohoidon tilastointi AvoHILMOn tarkoituksena on tuottaa suunnittelua ja seurantaa varten perustilastot palvelun tuottajille ja palvelujen järjestämisvastuussa oleville kunnille. Avohoito tuottajittain tiiviste THL 79

78 THL 80

79 Tiedot käyttöön nopeasti ja joutavasti Tiedon vastaanottoa ja keräämistä kehitetään yhteistyössä tiedontoimittajien kanssa. Rekisteritiedot päivittyvät vuosittain ja kaikista rekistereitä tehdään säännöllisesti julkaistavia tilastoja Tilastojen ja rekistereiden kehittämisen painopisteet: - Sähköinen tiedonkeruu ja raportointi - Ajantasaiset ja monipuoliset tietotuotteet - Kuntien ja muiden keskeisten asiakasryhmien tiedontarpeisiin vastaaminen - Tietotuotanto palvelujärjestelmän tukena THL 81

80 Terveyskeskuspalvelut näkyväksi Avo-HILMOrekisterin avulla Hoitoilmoitusrekisterin AvoHILMO-rekisteriin kootaan tietoja perusterveydenhuollon avohoidon palveluiden käytöstä. Tietojen avulla voidaan vertailla koko maan tai eri alueiden tasolla terveyskeskusten avohoidon toimintaa, hoidon sisältöjä ja hoitopääsyä - perusterveydenhuollon palveluiden käytön seuranta - väestön terveydentilan seuranta - terveystarkastusten toteutuminen - ajantasainen seurantatieto esim. epidemioista - rokotusten seuranta THL 82

81 Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen seuranta Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoisuusrekisteristä sekä kotihoidon laskennasta saadaan tietoja: - ikääntyneiden pitkäaikaisesta laitoshoidosta - säännöllisestä kotihoidosta - tehostetusta palveluasumisesta Tiedot antavat kokonaiskuvan ikääntyneiden palvelurakenteesta ja mahdollistavat ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen valtakunnallisten tavoitteiden toteutumisen seuraamisen aluetasolla THL 83

82 Uusia raportteja AvoHILMOsta Hoitoonpääsytiedot AvoHILMOsta AvoHILMO -tietoja vertaillaan vuonna 2013 webropolhoitoonpääsykyselytietoihin Vuonna 2014 tiedot AvoHILMOsta? Neuvola-asetuksen tietokantaraportti vuoden 2012 tiedoista Raportit käsitellään ensin asiantuntijoiden, Valviran ja Avien kanssa ennen julkaisua Kotihoidon laskennasta arviointiraportti syksyllä 2013 Rokotusten seuranta Infektioiden seuranta THL 84

83 Hoidon tarpeen arviointi ja käynti Mietittäväksi? Hoitoonpääsyraporttien mukaan tapahtuu 0-käyntejä, jolloin hoidon tarpeen arviointi ja käynti on tapahtunut samana päivänä?? Onko mahdollisuus hoitaa asiakkaat / potilaat samana päivänä? Onko olemassa piilojonot, joista poimitaan asiakkaat / potilaat käynneille? THL 85

84 Tilastotiedot joustavasti verkosta Aihealueiset tilastot ja tietokantaraportit THL 86

85 Yhteenveto AvoHILMOn tarkoitus on olla toiminnan seurannan ja kehittämisen apuväline Mahdollisuus saada organisaatiokohtaista, alueellista ja valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa Tietojen hyödyntämistä täytyy opetella > raportoinnin kehittyminen Luokituksia ja tietosisältöä tulee kehittää, yhdessä ammattilaisten kanssa Muistettava kuitenkin, että mukana useita eri intresseistä käsin toimivia ammattiryhmiä, lainsäätäjä, tutkijat, poliitikot THL 87

86 AvoHILMO SPAT:in kehittäminen THL 88

87 SPAT nykytila - SWOT Vahvuudet Luokitus olemassa Pohjatietoa saadaan Osa toimivaa (mm.asetus, jatkohoitospat) Heikkoudet Ei kuvaa pth:n toimintaa Sekava, käytettävyys huono Ei ole linkitetty käyntisyihin > tuplakirjaaminen Merkitystä ei ymmärretä > heikentää motivaatiota Tietojärjestelmiin toteutus huono Mahdollisuudet Kehittämisen aikaikkuna Käyttäjänäkökulman huomioiminen Organisaation omavalvonta Tilastotuotteet, raportit Parempi integrointi järjestelmiin Uhat Huono imago Käytettävyys, hyväksyttävyys ei parane Järjestelmien erot ja toiminnallisuus THL 89

88 SPAT nykytila Tilannekuva SPAT:in nykyisestä käytöstä ja arvio kattavuudesta > Raportit? SPAT:in hyödyntäminen Asetuksen 338/2011 mukaiset SPAT:it > Valtakunnallinen valvonta JatkohoitoSPAT:it > Organisaatiotason seuranta? Kansallinen seuranta? Kuntien oma seuranta, esim. Turku, Helsinki, Tampere Kentän kritiikki kohdistuu nimenomaan SPAT:iin Tuplakirjaaminen, vie aikaa Toteutus järjestelmiin erillisenä, ei ole kytketty esim. ICD10:een Ei looginen, kirjaamisen merkitys ei avaudu SPAT koodisto ei kuvaa perus tk-työtä Motivaatio? Kirjaamisen laatu? Tietojen paikallinen hyödynnettävyys? THL 90

89 SPAT:in kehittämisen näkökulmat Käyttäjänäkökulman selvittäminen (hyöty omassa työssä?) Organisaation johdon näkökulman selvittäminen (toiminnan seuranta, omavalvonta ja kehittäminen) Valtakunnalliset tietotarpeet Raportoinnin kehittäminen mm. hoitoon pääsy, nla-asetus, infektioseuranta, muut? Yhteistyötahojen ja asiantuntijaryhmän näkemykset tarpeista Järjestelmätoimittajanäkökulma Toteutettavuus? THL 91

90 Periaatteellisia linjauksia Eri näkökulmat pyritään huomioimaan SPAT:t ammattiryhmittäin ja palvelumuodoittain? PTH:n toiminnot/toimenpiteet vs. ESH:n toimenpiteet yksinkertaistettu, tiivis malli vs. ESH:n toimenpideluokitus Yhteensopivuus Koodistopalvelu, KanTa HILMO-kokonaisuus 2015 > THL 92

91 SPATIT Luokitusta käytetään kuvaamaan perusterveydenhuollon avohoidon palvelutapahtumien sisältöä luokittelemalla perusterveydenhuollon toimintoja, tehtyjä toimenpiteitä ja interventioita Luokitusta käytetään yhdessä käynnin syy -luokituksen kanssa THL 94

92 SPAT-kirjaukset, mitä tulee olla Neuvola-asetuksen mukaiset kirjaukset tehtävä Jatkohoitokirjaukset: myös paikallinen intressi Muun osan käyttöönotto yksikön harkinnan mukaan. Olleellista, että yhdessä organisaatiossa toimitaan kuitenkin samalla tavalla. SPAT-luokituksen kehittäminen! Mitä toimintoja / toimenpiteitä tulisi kirjata? THL 95

93 Ja ne PATIT Potilastietojärjestelmän pitäisi pystyä tarjoamaan ICD-10- luokkiin sopivat SPAT- koodit koodistopalvelimella olevan taulukon (PTHAVO Terveysongelman mukainen toimintokohdennus) perusteella. Kaikissa tietojärjestelmissä tämä ei toimi, joka hankaloittaa SPAT-koodien käyttöä Luokituksen rakenne, ei hierarkiaa, eri tasoisia toimintoja ja toimenpiteitä sekaisin THL 96

94 Lisää patteja Moninkertainen kirjaaminen (yksiköt säilyttävät omat seurantansa, tarvitaan edelleen VES-kirjaukset, johtaa tupla ja triplakirjaamiseen turhauttavaa) Tietojärjestelmät/käyttöliittymät eivät tue järkevää käyttöä Tiedon hyväksikäyttö paikallisesti ja tietojärjestelmissä (esim. kirjattu SPAT käynnin tekstin pohjatiedoiksi) THL 97

95 Kehittämisajatuksia Työn sekä laadullinen, että määrällinen arviointi on tärkeää. Valtaosa ymmärtää seurannan merkityksen. Kehittyvä AvoHilmo on työkalu. Tilastointityökalun tulee olla helppokäyttöinen ja yksiselitteinen. Luokitusten kehittäminen ja hyvä ohjeistus > yhdenmukaisempi kirjaaminen. Tärkeää on miettiä etukäteen, mitä tietoa tilastoista halutaan saada esiin/seurata ja mitä saadun tiedon perusteella on mahdollista päätellä ja onko se luotettavaa ja vertauskelpoista muiden kuntien kanssa. Käyttäjän näkökulmasta toivelistalla olisi, että diagnoosinumeron sairauskertomukseen tallentamalla avautuisi sitä diagnoosia koskevat, maksimissaan 3 SPAT:a, joista sopivat valitsemalla tieto tallentuisi. Tapaturmakoodien osalta toivottavaa olisi, että lista vastaa olosuhteita. Tavalliset asiat ovat tavallisia. Jos jokin tieto tallentuu koneelle automaattisesti, ei sille pitäisi olla enää SPAT-koodia > järjestelmien kehittäminen THL 98

96 AvoHILMO KanTa / AvoHILMO THL 99

97 Käyttäjien kokemuksia AvoHILMOsta Kerttu Ahokas, Vantaa (Graafinen finstar) Seija Koreila, Turku (Pegasos) THL 105

98 AvoHILMO Ohjeet löydettävissä: keruut/avohilmo 24/90807/URN_ISBN_ pdf?sequence= THL 106

99 Yhteystiedot Kaisa Mölläri, kehittämispäällikkö Marjut Frantsi-Lankia, ylilääkäri 50 % saakka (Hanna Rautiainen, ylilääkäri) Satu Vuorio, suunnittelija Aleksi Yrttiaho (tekniset kysymykset) Raimo Mahkonen (tekniset kysymykset) THL 107

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tietosisältö / Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

AvoHILMO. Helsinki 2.2.2012 Pirjo Tuomola. 2.2.2012 AvoHILMO / Pirjo Tuomola 1

AvoHILMO. Helsinki 2.2.2012 Pirjo Tuomola. 2.2.2012 AvoHILMO / Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO Helsinki 2.2.2012 Pirjo Tuomola 2.2.2012 AvoHILMO / Pirjo Tuomola 1 Esityksen sisältö AvoHILMO-tilanne Tietosisällön kenttäkohtaiset kysymykset 2.2.2012 AvoHILMO / Pirjo Tuomola 2 AvoHILMOn aikataulut

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013. 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1

Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013. 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Tilastointi ja raportointiminkälaista hyötyä AvoHILMOsta? Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.-10.10.2013 9.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1. Miksi AvoHILMO? 2. Nykytila AvoHILMO-kirjaukset

Lisätiedot

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 26.10.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 3.11.2010 AvoHILMO_tavoitteet / Pirjo Tuomola 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot Hoitoon

Lisätiedot

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola AvoHILMO 30.9.2010 Tavoitteet ja tarkoitus Pirjo Tuomola 7.10.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tieto-osaston tehtävät eri kokonaisuuksina TILASTOTUOTANTO Suomen viralliset tilastot Kansainväliset tilastot

Lisätiedot

AvoHILMO -koulutus. Pohjois-Suomen Avi 6.5.-7.5.2014 20.5.2013 THL 1

AvoHILMO -koulutus. Pohjois-Suomen Avi 6.5.-7.5.2014 20.5.2013 THL 1 AvoHILMO -koulutus Pohjois-Suomen Avi 6.5.-7.5.2014 20.5.2013 THL 1 THL:n tehtävät Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola

AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola AvoHILMO Palvelutapahtuman vaiheet ja niiden tietosisältö Pirjo Tuomola 30.3.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset koulutus 2.10.-3.10.2013 2.-3.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset -seminaari 12.11.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset koulutus 2.10.-3.10.2013 2.-3.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Lasten ja nuorten terveyden seurannasta koko perheen hyvinvoinnin tukemiseen seminaari 29.10.2013 29.10.2013 Ylilääkäri Marjut Frantsi-Lankia 1 Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa

AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa AvoHILMOn hyödyntäminen seurannassa Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset -seminaari 7.2.2014 Jyväskylä 5.2.2014 THL /AvoHILMO 1 Esityksen sisältö 1. Miksi AvoHILMO?

Lisätiedot

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO Kysymyksiä Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO Kysymyksiä 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 HTA: Asetus 1019/2004: Välitön yhteydensaaminen HTA: selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys

Lisätiedot

Laadukas kirjaaminen DRG:n perustana? Laadukas kirjaaminen terveydenhuollon seurannan ja arvioinnin perustana?

Laadukas kirjaaminen DRG:n perustana? Laadukas kirjaaminen terveydenhuollon seurannan ja arvioinnin perustana? Laadukas kirjaaminen DRG:n perustana? Laadukas kirjaaminen terveydenhuollon seurannan ja arvioinnin perustana? 9.11.2012 ylilääkäri Hanna Rautiainen, THL Tieto-osasto 1 Sidonnaisuudet: Kainuun keskussairaala

Lisätiedot

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola

AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola AvoHILMO Tietosisältö palvelutapahtuman eri vaiheissa Pirjo Tuomola 15.6.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -prosessi kirjaajilta tiedon käyttäjille 2 Opas Raportointi Koodistopalvelin/tietorakenteet

Lisätiedot

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1

AvoHILMO 1(17) Tekninen rakennekuvaus 2.1 AvoHILMO 1(17) Sisältö Sisältö... 1 Tavoitteet... 1 Muutokset edelliseen ohjeeseen... 2 Periaatteet... 2 Rakenne... 3 Yksilötapahtuma... 3 Yhteisötapahtuma... 4 Rakenne-esimerkki... 4 Kentät... 6 Kenttien

Lisätiedot

AvoHILMO -pilotista käyttöönottoon 5.11.2009. 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1

AvoHILMO -pilotista käyttöönottoon 5.11.2009. 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO -pilotista käyttöönottoon 5.11.2009 1.12.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 AvoHILMO? Perusterveydenhuollon avohoidon jokaisesta palvelutapahtumasta tuotetaan määrämuotoinen tietosisältö THL:ään Tiedot

Lisätiedot

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä

AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-luokituksiin liittyviä kysymyksiä AvoHILMO-koulutus 30.9.2010 30.9.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä

Lisätiedot

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä

AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä AvoHILMOn käsite- ja luokituskysymyksiä 26.10.2010 26.10.2010 Pirjo Tuomola 1 AvoHILMO-luokitusten ylläpito ja kehittäminen AvoHILMOssa käytettävistä luokituksista ja niiden kehittämisestä vastaa pth avohoidon

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Hilmo ja siihen liittyvät haasteet Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Mikä on HILMO?

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot Kaisa Mölläri AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot 1

AvoHILMO. AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot Kaisa Mölläri AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot 1 AvoHILMO AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot Kaisa Mölläri 16.4.2015 AvoHILMO ja apuväline- ja kuntoutusalan tiedot 1 Käsiteltävät aiheet AvoHilmo tilanne; uudistaminen ja hyödyntäminen eri

Lisätiedot

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja AvoHILMO-koulutus 19.3.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 Ammattiluokitus I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman

Lisätiedot

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja

Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja Avohoidon luokitusten käyttö, luokituksiin liittyviä kysymyksiä ja tulkintoja AvoHILMO-koulutus 19.3.2010 Sanna-Mari Saukkonen 1 Ammattiluokitus I Tunnus Kentän sisältö Palvelutapahtuman perustiedot Palvelutapahtuman

Lisätiedot

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Riikka Väyrynen 8.11.2013 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 8.11.2013

Lisätiedot

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on?

Neuvolapäivät. Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Neuvolapäivät Mitä rakenteisten tietojen kirjaaminen tarkoittaa ja mitä hyötyä siitä on? Rakenteiset tiedot? Potilasasiakirjat tallentuvat jo sähköisesti, mutta eriävien rakenteisten tietojen siirtyminen

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tilastointi 8.6.2016 Anja Juutilainen Ma vastaava terveydenhoitaja/ Kuopio Yksilökohtainen opiskeluhuolto Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäisille

Lisätiedot

[ASIAKIRJAN NIMI] 1(20)

[ASIAKIRJAN NIMI] 1(20) [ASIAKIRJAN NIMI] 1(20) AvoHILMO 2011, versio 2.0 Tietosisällön tekninen kuvaus Tavoitteet Tässä dokumentissa kuvataan AvoHILMO 2011 oppaan mukainen tietosisältö (versio 2.0) teknisestä näkökulmasta. Tietosisältökuvaus

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen AvoHILMO. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö

Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen AvoHILMO. Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen AvoHILMO Susanna Fagerlund-Jalokinos Kehittämispäällikkö AvoHILMO = perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 lähtien virallinen perusterveydenhuollon tilastojen

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Pohjois-Karjala

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Pohjois-Karjala AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Pohjois-Karjala 11.11.2015 Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon

Lisätiedot

AvoHILMO. Rovaniemi THL

AvoHILMO. Rovaniemi THL AvoHILMO Rovaniemi 26.3.2013 Toivomuksia koulutuspäivästä Yhdenmukainen ohjeistus siitä, mitä tilastoidaan missäkin tilanteessa, jotta tieto olisi vertailtavaa ja yhdenmukaista kaikilla organisaatioilla.

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Tampere Kaisa Mölläri

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Tampere Kaisa Mölläri AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Tampere Kaisa Mölläri Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista

Lisätiedot

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.

Usein kysyttyä AvoHILMOsta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl. Usein kysyttyä AvoHILMOsta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Telephone: 029 524 6000 www.thl.fi Usein kysyttyä AvoHILMOsta Marjut Frantsi-Lankia, Valeria

Lisätiedot

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2013 Määrittelyt ja ohjeistus. Hanna Rautiainen ja Sanna-Mari Saukkonen

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2013 Määrittelyt ja ohjeistus. Hanna Rautiainen ja Sanna-Mari Saukkonen Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar Classifications, Terminology and Statistics Guidelines Hanna Rautiainen ja Sanna-Mari Saukkonen AvoHILMO

Lisätiedot

.!7BC5<2"HIHMKG! AvoHILMO. AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon TUTKIMUS TUTKIMUS. Pirjo Tuomola

.!7BC5<2HIHMKG! AvoHILMO. AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon TUTKIMUS TUTKIMUS. Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2012 Määrittelyt ja ohjeistus Lisätietoja AvoHILMOn sisältöasiat: Hanna Rautiainen Sanna-Mari Saukkonen Pirjo

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus

Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus 3 2010 Kirjoittajat ja

Lisätiedot

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010

AvoHILMO. Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola. Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 3/2010 Jari Forsström Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola Luokitukset, termistöt ja AvoHILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2011 Määrittelyt ja ohjeistus Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Kannen

Lisätiedot

AvoHILMO 2010. Avohoidon ilmoituksen luokitukset ja opas tiedonkeruun pilotointiin TUTKIMUS. Pirjo Tuomola Sanna-Mari Saukkonen

AvoHILMO 2010. Avohoidon ilmoituksen luokitukset ja opas tiedonkeruun pilotointiin TUTKIMUS. Pirjo Tuomola Sanna-Mari Saukkonen Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Pirjo Tuomola Sanna-Mari Saukkonen Avohoidon ilmoituksen luokitukset ja opas tiedonkeruun pilotointiin 4 2009 Kirjoittajat ja THL Kannen suunnittelu: Christine

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Lapin Avi Kaisa Mölläri

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Lapin Avi Kaisa Mölläri AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Lapin Avi Kaisa Mölläri Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon

Lisätiedot

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen

AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 OHJAUS. Määrittelyt ja ohjeistus. Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen AvoHILMO OHJAUS Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2015 Määrittelyt ja ohjeistus Kaisa Mölläri Sanna-Mari Saukkonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin:

Lisätiedot

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI

HOIDON TARPEEN ARVIOINTI HOIDON TARPEEN ARVIOINTI Ammatilliset opintopäiv ivät 13.3. 14.3.14 Taustani työkokemusta Tampereen kaupungin palveluksessa noin 30 vuotta olen työskennellyt konekirjoittajana, perushoitajana, sairaanhoitajana,

Lisätiedot

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille

Esityksen sisältö. HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 8.9.2010 8.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä

Lisätiedot

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh

THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012. Copyright Mediconsult Oy. Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh THL rokotusrekisterikoulutus 14.-15.5.2012 Copyright Mediconsult Oy Helena Astala järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, sh Mediatri: Rokotuskirjausten AvoHILMO-poiminta Mediatrin AvoHILMO osiota

Lisätiedot

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Oulu Kaisa Mölläri

AvoHILMO. AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Oulu Kaisa Mölläri AvoHILMO AvoHILMO ja opiskeluterveydenhuolto / Oulu Kaisa Mölläri Terveydenhuollon tilastointi / HILMO ja AvoHILMO Tiedon keräys perustuu lakiin (556/1989)ja asetukseen (774/1989) terveydenhuollon valtakunnallisista

Lisätiedot

HILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus

HILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus Tiedosta hyvinvointia Opas pilottikäyttöön HILMO Perusterveydenhuollon avohoidon ilmoitus 2008 Versio 1.4 28.2.2008 Stakes työryhmä Opas pilottikäyttöön 28.2.2008 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon valvonta

Suun terveydenhuollon valvonta Suun terveydenhuollon valvonta Marja Hyvärinen Yksikön päällikkö, terveydenhuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 20.2.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Marja Hyvärinen 26.2.2014 1 Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina

Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Diagnoosien merkitseminen yleislääkärin työn laadun mittarina Jutta Peltoniemi, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Turun Hyvinvointitoimiala Varsinais-Suomen Yleislääkäripäivät 10.5.2017 Tehtävä Tämän

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Valtakunnalliset neuvolapäivät 22.10.2014 Susanna Jääskeläinen, Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö 22.10.2014 Valtakunnallinen rokotusrekisteri - tavoite, suunnitelmat

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 7.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin

AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin AJANVARAUKSELLA HOITOON helppoa, kun on puhelin 17.9.2015 1 Kiireettömän hoitoon pääsyn valvonta Kiireetöntä hoitoon pääsyä koskevat säännökset tulivat kansanterveyslakiin ja erikoisairaanhoitolakiin vuonna

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 27 2017 21.08.2017 Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2016 Päälöydökset Vuonna 2016 terveyskeskuskäyntejä oli 24,5 miljoonaa. Käyntien määrä kasvoi hieman (1,6 %) edellisvuoteen

Lisätiedot

.!7BC5<2"HIHMKG! AvoHILMO. AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon. Määrittelyt ja ohjeistus TUTKIMUS TUTKIMUS. Pirjo Tuomola

.!7BC5<2HIHMKG! AvoHILMO. AvoHILMO. Perusterveydenhuollon avohoidon. Määrittelyt ja ohjeistus TUTKIMUS TUTKIMUS. Pirjo Tuomola Lisätietoja AvoHILMOn sisältöasiat: Hanna Rautiainen Sanna-Mari Saukkonen Pirjo Tuomola puh. 020 610 7737 puh. 020 610 7363 puh. 020 610 7340 Tietotekniset ohjeet ja sähköinen tiedonsiirto: Aleksi Yrttiaho

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 29.9.2010 29.9.2010 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely

Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit. Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon prosessit Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon tietosisältömäärittely Perusprosessit Lastenneuvola Kouluterveydenhuolto Syntymä Yhteydenotto lastenneuvolaan Ensikäynti:

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011

Esityksen sisältö. Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 Hilmo-tietoa ja koulutusta kotihoidon tiedontuottajille 28.9.2011 28.9.2011 Riikka Väyrynen 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Hilmo-tietoa tiedontuottajille

Hilmo-tietoa tiedontuottajille Hilmo-tietoa tiedontuottajille Riikka Väyrynen 25.11.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 25.11.2014 2 1 TIETO-osasto Vastaa Lakisääteisestä

Lisätiedot

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille

HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille HILMO-tietoa ja koulutusta sosiaalihuollon tiedontuottajille 31.10.2012 30.10.2012 Päivi Tossavainen/THL 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena HILMO-kokonaisuus Sosiaalihuollon hoidon päättymisilmoitukset

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 14/2016 29.11.2016 Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2015 Päälöydökset Vuonna 2015 terveyskeskuskäyntejä oli 24,1 miljoonaa. Käyntien määrä väheni hieman (1,4 %) edellisvuoteen

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 9.11.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri

HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri HILMO Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastointi Jari Forsström ylilääkäri 28.10.2010 Kirjaamisen kultaiset säännöt / Forsström 1 Terveydenhuollon tilastoinnista Lakisääteinen tilastoviranomainen terveydenhuollon

Lisätiedot

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin

Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin 0 27.9.2011 1 (5) Katsaus Koodistopalvelun ajankohtaisiin asioihin Koodistopalvelimella julkaistut uudet luokitukset ja luokituspäivitykset, sekä koodistopalvelun muut päivitykset 31.5.2011 jälkeen 21.6.2011

Lisätiedot

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri?

Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Miksi valtakunnallinen rokotusrekisteri? Rokotusten kirjaaminen ja rokotusrekisteri -koulutuspäivät Helsingin Messukeskus, 14.-15.5.2012 Jukka Jokinen Rokotetutkimusyksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy, lokakuu 2015

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy, lokakuu 2015 10/2015 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsy, lokakuu 2015 15.12.2015 Päälöydökset Lähes 50 prosenttia terveyskeskusten kiireettömistä avosairaanhoidon lääkärikäynneistä toteutui viikon kuluessa yhteydenotosta

Lisätiedot

AvoHILMO Lapin Avin koulutus

AvoHILMO Lapin Avin koulutus AvoHILMO Lapin Avin koulutus 28.5.2015 Toivomuksia koulutukselle Hoitoonpääsyn seuranta ja siihen liittyvät kirjaukset tietojärjestelmiin AvoHILMO-oppaan uudet tietosisällöt 28.5.2015 2 Hoitoonpääsyn seuranta

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy

Kiireettömään hoitoon pääsy Kiireettömään hoitoon pääsy Hoidon tarve on arvioitava samoin perustein koko maassa Potilaan hoidon tarve pitää arvioida ja hoito toteuttaa terveydenhuollon eri toimipisteissä yhtenäisin lääketieteellisin

Lisätiedot

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus

Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua. Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Miten tietoja voi hyödyntää johtamisessa? Tuotteistamisesta apua Outi Elonheimo Dosentti, LKT Helsingin yliopisto 23.9.2009 Avo-HILMO-koulutus Esimerkki avohoidon nykyisestä tilastoinnista Perusterveyden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUS

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTUS Nykytila Uudistus Ylilääkäri Tiina Hetemaa, LT Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri JOKA TOINEN SUOMALAINEN KERTOO HAKEUTUVANSA ENSISIJAISESTI TERVEYSKESKUKSEEN

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö

Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö Apotti-hanke - Alueellisuus ja organisaatioiden yhteistyö ATK-päivät 29.5.2013 IT-Kehitysjohtaja Mikko Rotonen HUS & Apotti-hanketoimisto Mikä on APOTTI-hanke? Apotti-nimi on yhdistelmä sanoista Asiakas-

Lisätiedot

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa syksyllä 2016

Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa syksyllä 2016 16/2016 19.12.2016 Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa syksyllä 2016 Päälöydökset Lokakuussa 2016 terveyskeskusten kiireettömän avosairaanhoidon käyntien odotusajoissa lääkärille oli maakunnittaisia eroja.

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Sote-tietopaketit Siun sotessa

Sote-tietopaketit Siun sotessa Sote-tietopaketit Siun sotessa 17.11. Sairaaloiden vaikuttavuus- ja tuottavuuspäivät Kirsi Kinnunen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-tietopakettien taustaa Peruspalveluministeri

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille

Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Hilmo-tietoa kotihoidon tiedontuottajille Riikka Väyrynen 28.10.2014 1 Esityksen sisältö THL tilastoviranomaisena Hilmo-kokonaisuus Kotihoidon laskenta 30.11. Tiedonkeruuprosessi Kehitysnäkymiä 28.10.2014

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen

Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Raskausajan tietojen rakenteinen kirjaaminen Reija Klemetti, Anna Heino, Kaisa Mölläri, Anja Mursu, Riitta Konttinen Workshop, THL 29.8.2017 29.8.2017 1 Mihin perustuvat ja mistä lähdettiin? 29.8.2017

Lisätiedot

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN?

YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? YDINTIEDOT TIETOJÄRJESTELMISSÄ MISSÄ MENNÄÄN? Kauko Hartikainen Sähköiset tietojärjestelmät - apu vai uhka terveydenhuollossa? STAS ry:n seminaari 6.11.2008 PAPERINEN ARKISTO SORTUU DIGITAALISEN VALLANKUMOUKSEN

Lisätiedot

Rekisteritutkimuksen lupaprosessi ja kustannukset THL:ssä

Rekisteritutkimuksen lupaprosessi ja kustannukset THL:ssä Rekisteritutkimuksen lupaprosessi ja kustannukset THL:ssä YTM Arto Vuori, THL Tieto-osasto Valtakunnalliset rekisterit hoito- ja terveystieteellisessä tutkimuksessa -seminaari, Turun yliopisto, 8.12.2010

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuosina

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuosina 8 2017 12.4.2017 Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuosina 2015 2016 Päälöydökset Terveyskeskuksessa käytiin lääkärin vastaanotolla yleisimmin ylähengitystieinfektioiden

Lisätiedot

Terveyskeskusten tuottavuuden mittaus. Juho Aaltonen 30.5.2011, Helsinki

Terveyskeskusten tuottavuuden mittaus. Juho Aaltonen 30.5.2011, Helsinki Terveyskeskusten tuottavuuden mittaus Juho Aaltonen 30.5.2011, Helsinki Mitä tuottavuus on? Aikaisemmat tutkimukset: tuottavuuserojen laskeminen SFA-menetelmän avulla Kustannus Havainto i u i v i v j u

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa

Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kannattiko palvelujen ulkoistaminen? Oman ja ulkoistetun perusterveydenhuollon palvelujen käytön ja tuottavuuden vertailu Kouvolan terveyskeskuksessa Kati Myllymäki, Kouvolan terveyskeskus Miika Linna,

Lisätiedot

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 THL/1853/5.09.00/2012 (1(6) KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 Kysely lähetetään kuntiin. Jos kunta ei tuota palvelua itse niin, kysely pyydetään toimittamaan edelleen palvelun tuottajalle. Tilastotiedot

Lisätiedot

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012

KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 1 KASVATUS JA PERHENEUVOLATOIMINTA 2012 Kysely lähetetään kuntiin. Jos kunta ei tuota palvelua itse niin, kysely pyydetään toimittamaan edelleen palvelun tuottajalle. Tiedot koskevat vuotta 2012 ja ne

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot