LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT"

Transkriptio

1 LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D Helsinki

2 1 Sisällysluettelo Johdanto 2 1 Liiketilat ja kauppapalvelut Länsi-Uudenmaan keskittymissä 3 2 Keskukset kauppapaikkoina Länsi-Uudellamaalla 8 3 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti Länsi-Uudellamaalla Vähittäiskaupan liiketoimintojen tehokkuus 29 4 Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Länsi-Uudellamaalla vuonna Väestö Länsi-Uudellamaalla Ostovoima Länsi-Uudellamaalla Ostovoiman siirtymät Länsi-Uudellamaan kunnissa 35 5 Ostovoiman kasvu ja lisäliiketilatarve Länsi-Uudellamaalla vuonna Ostovoima vuonna Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 mennessä Liiketilan lisätarpeen vaikutukset kaupan palveluverkossa 48 6 Johtopäätökset 50 Liite 1 Selvityksessä käytettyjä käsitteitä

3 2 JOHDANTO Länsi-Uudellamaalla kauppapalveluiden rakennetta ja sijoittelua on tarkasteltu kaavoituksen näkökulmasta Uudenmaan liitossa maakuntakaavan yhteydessä sekä kahden kaupunkiseudun alueella. Lohjalta ja Karkkilasta on tehty tarkempia selvityksiä ja niiden päivityksiä viime vuosina. Länsi-Uudenmaan eteläosia ei ole tarkemmin tarkasteltu, joten kokonaistilantarpeita alueen kauppapalveluiden verkosta ei ole aikaisemmin analysoitu. Länsi-Uudenmaan kauppapalvelut ovat kehittyneet viime vuosina voimakkaasti, koska väestö ja kauppapalveluiden kysyntä on ollut vahvassa kasvussa. Kasvu on kohdistunut selvästi kauppakeskittymiin seudulla ja ne vetävät ostovoimaa ympäristöstään. Alueen pohjoisosassa Karkkila vastaa yhdestä keskittymästä, Lohja alueen keskivaiheella ja vuoden 2009 alussa syntyvä Raaseporin kaupunki eteläosien kauppapalveluista. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy teetti tämän selvityksen, jossa koottiin kaupunkikohtainen aineisto seudun kauppapalveluista ja täydennettiin vastaavalla menetelmällä muiden kaupunkien ja kuntien tiedot kauppapalveluista. Näin saatiin tuore ja ajankohtainen kokonaisnäkemys kauppapalveluista koko Länsi-Uudenmaan alueella. Sen pohjalta voitiin tehdä arvioita kauppapalveluiden kehitys- ja tilatarpeista vuoteen 2020 asti. Länsi-Uudenmaan kauppapalvelut -selvityksen teki SANTASALO Ky. Länsi-Uudenmaan Yrityskeskuksesta selvityksen ohjausryhmässä ovat olleet mukana Pertti Vaarala, Jorma Korhonen ja Erja Vaarala. Tutkimustyöstä ovat vastanneet KTM Tuomas Santasalo, KTM Katja Koskela ja BBA Liisa Kirjavainen.

4 3 1 LIIKETILAT JA KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KESKITTYMISSÄ Kaupallisilta palveluiltaan keskeisimmät kunnat Länsi-Uudellamaalla ovat Lohja ja Raaseporin kaupunki sekä pienemmät kaupungit Hanko ja Karkkila. Lohja on suurin kaupunkikeskus, jonka vaikutuspiiriin kuuluvat Siuntio, Karjalohja, Sammatti sekä osa Nummi-Pusulaa. Raaseporissa on kaksi vahvaa keskustaa, Tammisaaren keskusta ja Karjaan keskusta sekä pienempänä alakeskuksena Pohjan keskusta. Karkkila muodostaa oman kaupunkikeskustansa, mutta se palvelee myös Nummi-Pusulan aluetta. Hanko jää markkina-alueenaan erilliseksi ja palvelee pääosin oman alueensa väestöä. Inkoo kuuluu myös Länsi-Uudenmaan alueeseen ja tukeutuu omien palveluidensa lisäksi pääkaupunkiseudun suuntaan. Länsi-Uudenmaan kaupalliset keskittymät

5 4 Länsi-Uudenmaan liiketilamäärä kaupallisissa keskustoissa on laskettu kartoituksen pohjalta. Kartoitukset on tehty Lohjan kaupungin osalta yleiskaavatyön yhteydessä 2007 ja muut alueet on kartoitettu keväällä ja kesällä Kartoitusten pohjalta on laskettu pinta-ala karttaan piirretyn rakennuksen pohjapinta-alasta. Kauppakeskuksista on kartoitettu myös muut kerrokset. Pinta-ala pitää sisällään myyntialan lisäksi rakennuksen seinät, käytävät, varastot ja muut takatilat eli käytännössä rakennuksenpohjan kerrosalan. Myyntiala on kerrosalasta päivittäistavarakaupassa keskimäärin noin % ja erikoiskaupassa %. Kartoitusajankohdat hieman vaihtelevat, mutta Lohjan osalta kartoitusta on täydennetty keskustan ja Tynninharjun uusien tilojen tiedoilla. Muutoin keskittymissä ei ole tapahtunut niin suuria muutoksia, että ne vaikuttaisivat kokonaiskuvaan. Kartoitusten pohjalta laskettu pinta-ala on siis suuntaa-antava kaupallisten palveluiden liiketilan kerrosalamäärä, mikä kuvaa riittävän hyvin eri keskustojen kaupallista painotusta. Kaupan ja palveluiden liiketilat Länsi-Uudellamaalla 2008 Vihti Hanko RAASEPORI Pohja Karjaa Tammisaari Inkoo Siuntio Karjalohja LOHJA Sammatti Lohja Nummi-Pusula Karkkila k-m2 Liiketilaa kaupallisten palveluiden käytössä on Länsi-Uudellamaan kaupallisissa keskustoissa yhteensä k-m 2, josta 38 % on Lohjan seudulla ja vajaa kolmannes Raaseporin kaupungin alueella. Kunnista merkittävin on kuitenkin Lohjan kaupunki, jossa on 38 % liiketilasta, kun Raaseporin pinta-alat jakautuvat kolmen vanhan kunnan kesken. Tammilaaressa on 19 % pinta-alasta ja Karjaalla 9 %. Karjaa, Karkkila ja Hanko ovat liikepintaalaltaan suurin piirtein yhtä suuria kuntakeskuksina. Vihti on nykyisiltä kauppapalveluiltaan Tammisaaren kaupungin kokoinen.

6 5 Kaupallisten keskittymien palvelurakenne vaihtelee. Pienimmissä kunnissa päivittäistavarakaupan ja palveluiden määrä on hallitseva. Mitä suurempi kunta, sitä enemmän sen keskustoissa on muotikauppoja ja muita erikoiskauppoja. Suuremmissa kunnissa vain Lohjalla on tavaratalokauppaa eli keskustatavaratalo Sokos ja hypermarket Prisma. Muissa keskuksissa on lähinnä laajan tavaravalikoiman erikoistavarataloja niin Karkkilassa, Karjaalla kuin Hangossa. Kunnissa on kuntakeskustojen ulkopuolisia kaupan alueita, joissa on tilaa vaativan kaupan eli huonekalu-, rauta- ja kodintekniikkakaupan palveluita. Samoin alueille on keskittynyt auto- ja varaosakauppaa. Näille alueille on hakeutunut osa laajan tavaravalikoiman myymälöistä eli erikoistavarataloista. Keskustojen ulkopuolella ei ole merkittävästi muotikauppaa ja muita keskustahakuisia toimintoja. Näiden liiketilaneliöt ovat erittelemättä kuntien neliötiedoissa. Kuntien kaupallinen rakenne kuvaa varsin hyvin kuntien erilaista kaupallista luonnetta. Kuntakeskuksissa päivittäistavarakaupan osuus on yleensä suuri, keskimäärin noin kolmannes liiketilapinta-alasta. Erikoiskauppojen osuuden kasvaessa rakenne kertoo keskustan hyvästä vetovoimasta ja palvelutarjonnan monipuolisuudesta. Keskustojen ulkopuolisille alueilla rakenne painottuu tilaa vaativaan kauppaan ja autokauppaan. Näitä palveluita on vähemmän tarjolla pienemmissä kunnissa. Karkkila Kaupallisten palveluiden pinta-alan jakautuminen toimialoittain Länsi-Uudenmaan kunnissa % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Nummi-Pusula Lohja Sammatti Karjalohja Siuntio Inkoo Tammisaari Karjaa Pohja Hanko KOKO ALUE Vihti Pt-kauppa ja kioskit Tavaratalokauppa Alko, apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Käytetyn tavaran kauppa Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat

7 6 Länsi-Uudellamaalla vain Lohja muodostaa yhden tiiviin kaupallisen keskittymän ja on suuruudeltaan selvästi muita merkittävämpi. Lohjan keskustaan on sijoittunut merkittävä määrä seudun kaikkia kaupan toimintoja. Myös muotikauppaa on Lohjalla enemmän kuin muualla, mutta Lohjan muotikauppa ei kuitenkaan ole seudullisesti merkittävä keskittymä. Tammisaari on toiseksi merkittävin kaupan keskittymä ja siellä on kaupan eri toimintoja myös melko tasaisesti Lohjan tapaan. Tammisaaressa on yhtä paljon liiketilaneliöitä kuin Vihdin kunnassa, mutta selvä ero on siinä, että Tammisaaren palvelut ovat monipuolisemmat ja kattavammat. Vihdin liiketilaneliöt tulevat suurelta osin kaupan suuryksiköistä eli tavarataloista (luvuissa ei ole mukana CM-kiinteistön juuri valmistunutta laajennusta). Karjaa ja Karkkila ovat lähes yhtä suuria pieniä kaupan keskuksia, mutta niidenkin palvelutarjonta on monipuolista. Kummassakin keskustassa on toiminnan painopistealueena Tiva-kauppa. Kaupallisten palveluiden pinta-ala toimialoittain Länsi-Uudenmaan kunnissa Karkkila Nummi-Pusula Lohja Sammatti Karjalohja Siuntio Inkoo Tammisaari Karjaa Pohja Hanko Pt-kauppa ja kioskit Tavaratalokauppa Alko, apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Käytetyn tavaran kauppa Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Vihti k-m 2

8 7 Kaupallisten palveluiden pinta-ala Länsi-Uudenmaan kaupallisissa keskittymissä 2008 Pt-kauppa ja kioskit Tavaratalokauppa Alko, apteekit ja terveyskauppa Muotikauppa Sisustuskauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Käytetyn tavaran kauppa Vähittäiskauppa yhteensä Autokauppa, korjaamot, huoltamot Ravintolat, kahvilat, hotellit Pankki, posti, vakuutus Muu kaupallinen palvelu Kaupalliset palvelut yhteensä Vähittäiskauppa ja palvelut yht Liiketila muussa käytössä Tyhjät liiketilat Tyhjien tilojen osuus 5 % 2 % 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 0 % 4 % 4 % 2 % 2 % Liiketilat yhteensä (* k-m2 Vihti ei sisälly lukuun Lähde: Tuomas Santasalo Ky Karkkila Lohja 2009 Raasepori 2009 Nummi- Pusula Lohja Sammatti Yhteensä Karjalohja Siuntio Inkoo Tammisaari Karjaa Pohja Yhteensä Hanko KOKO ALUE (* Vihti

9 8 2 KESKUKSET KAUPPAPAIKKOINA LÄNSI-UUDELLAMAALLA Karkkila Länsi-Uudenmaan kauppakeskittymät ovat luonteeltaan ja rakenteeltaan hyvin erilaisia. Tämä asettaa niiden kehittämisen ja toimivuuden hyvin erilaiseen asemaan. Kaikilla keskustoilla on potentiaalia vahvistaa palveluitaan ja parantaa toimivuutta kaupan asiointiympäristönä. Seuraavassa tarkastellaan kunnittain niiden keskusten kaupallisia erityispiirteitä ja lähtökohtaa kehittämiselle. Karkkilassa kaupan palvelut ovat sijoittuneet keskustaan ja teollisuuskylään. Keskustan palvelut sijaitsevat melko hajalleen ongenkoukun muotoisen reitin varrelle Helsingintieltä alkaen. Karkkilan teollisuuskylässä toimii pääasiassa autoalan kauppaa, tilaa vaativaa kauppaa sekä palveluita. Karkkilan keskustassa ja teollisuuskylässä on yhteensä noin 150 kaupan tai kaupallisten palveluiden käytössä olevaa liiketilaa. Pinta-alaa näissä oli noin kerrosneliömetriä. Karkkilan keskusta Karkkilan keskustan kaupan palvelut ovat sijoittuneet pitkänomaiseksi ketjuksi, joka myötäilee Helsingintietä, Valtatietä, Keskuskatua, Turuntietä ja Harjutietä muodostaen ongenkoukun muotoisen rakenteen. Alkupäähän on sijoittunut päivittäistavara- ja tavaratalokauppa, lähellä toisiaan ovat S-market, K-market, Siwa ja Säästöpörssi. S-marketin yhteyteen on sijoittunut Karkkilan Alko sekä erikoiskauppaa. Muotikauppa on Karkkilassa keskittynyt Valtatien varteen.

10 9 Karkkilan ydinkeskustassa toimii vain yksi päivittäistavarankauppa, Valintatalo. Muuten keskustassa toimii monipuolisesti kauppaa ja kaupan palveluita. Karkkilan keskustassa palveluiden saavutettavuutta huonontaa palveluiden sijoittuminen hajalleen laajalle alueelle. Oman haasteensa kaupan sijoittelulle keskustan alueelle tuo Nyhkälän harju, joka halkoo kaupunkia ja ulottuu torin tuntumaan asti. Karkkilan teollisuuskylä Karkkilan teollisuuskylään on keskittynyt lähinnä tilaa vaativaa rauta- ja huonekalukauppaa, autokauppaa, huoltamotoimintaa sekä palveluita. Alueella toimii lounasravintolan ja Fennobon-makeistehtaan tehtaanmyymälän lisäksi ABC liikenneasema.

11 10 Nummi-Pusula Nummi-Pusulan kaupalliset palvelut ovat jakautuneet kolmen eri taajaman, Nummen, Pusulan ja Saukkolan kesken. Lukumäärällisesti eniten palveluita löytyy Pusulan keskustasta, Nummen keskusta on luonteeltaan hallinnollinen ja sen kaupallinen tarjonta onkin vähäinen. Saukkola VT1:n varressa tarjoaa lähinnä rauta- ja päivittäistavarakaupan palveluita. Nummella, Pusulassa ja Saukkolassa on noin 35 liiketilaa kaupan ja kaupallisten palveluiden käytössä. Kerrosneliömetrejä näissä liiketiloissa on noin Nummen keskusta Nummen keskustassa sijaitsevat Nummi-Pusulan kunnan hallintorakennukset, mutta niiden ympärille ei ole syntynyt kaupallista toimintaa. Taajamassa on supermarket, puutarhaliike ja kirpputori. VT1:n varteen on syntynyt pieni, lähinnä matkailijoita palveleva palvelupiste, jossa toimii kahvila-ravintola, lahjatavara- ja matkamuistomyymälä sekä antiikkiliike.

12 11 Pusulan keskusta Pusulan keskustassa on eniten kaupallisia toimintoja Nummi-Pusulan taajamista. Palvelut sijaitsevat melko tiiviisti Keskustien ja Marttilantien varrella. Pusulassa toimii kahden päivittäistavarakaupan lisäksi kaksi pankkia, posti, apteekki, kukkakauppa ja huoltoasema. Palveluita Pusulassa tarjoavat kampaamo, hammaslaboratorio sekä taksiasema. Keskustassa sijaitsee myös rauta- ja urheilutarvikkeita myyvä kauppa.

13 12 Saukkola Saukkolan kaupalliset palvelut sijaitsevat Turuntien varrella lähinnä tien pohjoispuolella. Tien eteläpuolella toimii huoltoaseman yhteydessä kahvila ja rakennustarvikkeita myyvä rautakauppa. Keskustassa toimii kaksi päivittäistavarakauppaa, kaksi pankkia ja apteekki. Tilaa vaativaa kauppaa on keskustassa K-raudan ja kodinkoneliikkeen muodossa. Lohja Lohjalla on kaupan näkökulmasta monipuolinen ja melko toimiva keskusta, jonne iso osa Lohjan kaupasta on keskittynyt. Lohjan tilaa vaativa kauppa on osaksi keskittynyt Tynninharjulle ja osaksi Lohjanharjun kauppatien sekä Muijalan kaupallisiin keskittymiin. Tavaratalokauppa on Lohjalla hajaantunut kaikkiin kaupan keskittymiin. Lohjan kaupallisissa keskittymissä liiketilaa kaupan ja kaupallisten palveluiden käytössä on hieman alle kerrosneliömetriä. Yksittäisiä liiketiloja on noin 370 kappaletta. Lohjan keskusta Lohjan keskustan toiminnot sijoittuvat tiiviiksi kokonaisuudeksi Suurlohjan kadun varrelle sekä Kauppa- ja Laurinkadun varrelle ja näiden kahden kadun väliselle alueelle. Isompia kokonaisuuksia ovat keskustassa toimiva kauppakeskus Lohjantähti ja vastikään valmistunut Prisma-keskus.

14 13 Lohjan keskustassa on tarjolla monipuolisesti muoti- ja erikoiskauppaa, sisustuskauppaa sekä muita kaupan palveluita. Alueella on myös päivittäistavara- ja tavaratalokauppaa. Keskustan tilaa vaativa kauppa on sijoittunut pääasiassa keskustan reuna-alueille.

15 14 Virkkala Kaupallinen rakenne on Lohjan keskustassa kohtuullisen tiivis, joten keskusta-asiointi on helppoa. Kauppakadun ja Laurinkadun väliin jäävissä keskustakortteleissa on väljyyttä, joka osaltaan heikentää keskustan toimivuutta kaupallisena kokonaisuutena. Keskustasta myös puuttuu edelleen kaupallisesti vahva kävelykatu, joka tiivistäisi keskustan keskeisiä kauppatoimintoja. Ydinkeskustassa keskustan vetovoimaa lisäisi myös torin itäpuolen ja Nahkurintorin ympäristön kehittäminen sekä keskustakortteleiden toimintojen tiivistäminen. Myös vapaiden toimivien liiketilojen vähäinen määrä edelleen hidastaa keskustan kaupallista kehittymistä. Lohjan keskustan lounaispuolella sijaitseva Virkkala on kaupallisesta näkökulmasta tyypillinen lähipalvelukeskus. Sen tarjonta on kohtuullisen monipuolista, mutta se palvelee vain Virkkalassa asuvia. Palvelut ovat keskittyneet pääasiassa Virkkalantien varteen. Virkkalan keskustassa toimii kolme päivittäistavarakauppaa, kioski, muotikaupan liike, erikoisliikkeitä, tilaa vaativaa kauppaa, kolme pankkia sekä muita kaupallisia palveluita. Virkkalan keskustassa on myös käytetyn tavaran liike, autotarvikekauppa ja ravitsemuspalveluita saa viidestä eri paikasta. Vanhana kuntakeskuksena sen palvelurakenne on kehittynyt monipuoliseksi ja myös säilynyt.

16 15 Tynninharju Tynninharjulle on keskittynyt tilaa vaativaa kauppaa ja autokaupan toimintoja. Alueelta löytyy kaksi kodinkoneliikettä, kaksi huonekaluliikettä, kaksi rautakauppaa sekä maatalouskauppa. Lisäksi Tynninharjulla on kolme päivittäistavarakauppaa sekä Citymarket-tavaratalo. Citymarketin yhteyteen on sijoittunut erikoiskaupan toimintoja ja alueen palveluliiketoiminta on keskittynyt pääasiassa Ojamon ostoskeskukseen.

17 16 Lohjanharjun kauppatie - Muijala Lohjanharjun kauppatien varteen on keskittynyt pääasiassa tilaa vaativaa kauppaa ja autokauppaa sekä yksittäisiä muita liikkeitä. Lempolaan on parhaillaan rakentumassa uusi kaupan keskittymä, johon tulee lisää tilaa vaativalle vähittäiskaupalle.

18 17 Sammatti Sammatin keskustan kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet Lönnrotintien varteen. Taajamassa toimii kaksi päivittäistavarakauppaa, S-market ja Siwa, kaksi pankkia sekä apteekki. Ravitsemispalveluita tarjoaa kahvila ja ravintola. Keskustassa toimii näiden lisäksi parturikampaamo, käsityöverstas ja ABC-kylmäasema. Sammatti on selvityksessä mukana olleista kunnista kaupallisesta näkökulmasta pienin, kaupan käytössä olevia liiketiloja oli 10 ja pinta-alaa kerrosneliömetriä. Sammatin kunnan ja Lohjan kaupungin kuntaliitos toteutuu vuoden 2009 alussa.

19 18 Karjalohja Kaupalliset toiminnot Karjalohjalla sijoittuvat hajanaisesti Keskustien varteen. Keskustien varrella toimii S-market ja Siwa, kaksi pankkia, apteekki, kirpputori sekä rautakaupaksi luettavissa oleva Unnan varastomyymälä. Keskustassa ravitsemuspalveluita tuottaa Café Katulamppu ja Nesteen huoltoaseman yhteydessä toimiva Unnan baari. Lisäksi Osuuspankin ja apteekin kanssa samassa liikerakennuksessa toimii parturi-kampaamo. Keskustan tuntumassa sijaitsee myös kylpylä-hotelli Päiväkumpu. Yhteensä 12 liiketilaa on kaupan tai kaupallisten palveluiden käytössä Karjalohjan keskustassa. Pinta-alaa on tähän nähden erittäin paljon, yli kerrosneliömetriä. Tämä selittyy Kylpylähotelli Päiväkummun suurella koolla, sillä hotelli- ja ravitsemuspalveluiden käytössä Karjalohjalla on yli 80 % kaupallisten palveluiden liiketilasta, kun koko alueella ravintola- ja hotelliala vie keskimäärin 19 % käytössä olevasta liiketilasta. Siuntio Siuntion keskustassa kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet tiiviiksi kokonaisuudeksi hallinnollisten ja muiden kunnallisten palveluiden yhteyteen. Keskustassa toimii supermarket, kaksi elintarvikekioskia, apteekki, pankki, posti ja ABC-polttoaineautomaatti. Ravitsemuspalveluita hoitaa kaksi ravintolaa ja alueella toimii myös parturi-kampaamo. Siuntion asemalla toimii kahvio ja aseman läheisyydessä toimii kirpputori-kahvio ja lahjatavaroita myyvä käsityöpaja.

20 19 Siuntiossa on myös kirkonkylä, mutta sieltä kaupan palvelupisteet ovat hävinneet. Kirkonkylän keskustassa on lähinnä kunnallisia palveluita. Siuntiossa on 20 liiketilaa kaupan ja kaupallisten palveluiden käytössä. Kerrosalaa näissä tiloissa on yhteensä noin k-m 2.

21 20 Inkoo Inkoon keskustan palvelut ovat monipuolisia, mutta asiointia hankaloittaa niiden sijoittuminen hajalleen isolle alueelle Inkoon keskustassa. Keskustassa toimii kaksi päivittäistavarakauppaa, kioski, kaksi pankkia, apteekki ja muuta erikoiskauppaa. Inkoon muoti- ja sisustuskauppa on keskittynyt sataman tuntumassa sijaitsevaan Kauppakeskus Strandiin. Strandissa toimii myös Inkoon Alko. Keskustan ravintola- ja kahvilapalvelut ovat keskittyneet satama-alueelle vilkasta vierasvenesatamaa palvelemaan. Tilaa vaativa kauppa on keskittynyt joen toiselle rannalle. Kaupan ja kaupallisten palveluiden käytössä Inkoossa on 32 liiketilaa. Pinta-alaa on yhteensä noin kerrosneliömetriä.

22 21 Tammisaari Tammisaarella on vahva kaupallinen keskusta, johon suurin osa kaupasta ja palveluista on keskittynyt. Autokauppa ja etenkin rakennusalan tilaa vaativa kauppa on sijoittunut Horsbäckin alueelle valtatien varteen. Tenholan keskustassa on monipuolisesti lähipalveluita pienen taajaman tarpeisiin. Tammisaaressa on kaupan ja kaupallisten palveluiden käytössä yli 200 liiketilaa. Pinta-alaa näissä tiloissa on lähes kerrosneliömetriä. Tammisaaren keskusta Tammisaarella on torinsa ja kävelykatunsa ansiosta kaupallisesti hyvin toimiva, vilkas ja monipuolinen kaupunkikeskusta. Lukuisat pienet liikkeet ja kahvilat torin laidalla tukevat vanhan kaupungin tunnelmaa ja kävelykatu alkaa luontevasti torin reunalta. Erikois- ja sisustuskauppa on Tammisaaressa keskittynyt pääasiassa ydinkeskustaan torin ja kävelykadun varrelle tai läheisyyteen. Muotikaupan liikkeet ovat myös pääasiassa tällä alueella, lukuun ottamatta Seppälää, joka on sijoittunut vanhaan teollisuusrakennukseen avattuun, hieman irti muusta kaupallisesta rakenteesta sijaitsevaan liikekeskukseen yhdessä Gigantin ja muutaman pienen erikoisliikkeen ja palvelun kanssa. Suuremmat kaupan yksiköt ovat hajallaan, päivittäistavarakaupat pääasiassa Rautatienkadun varrella. Keskustan koillisreunassa sijaitsevaan Stinsenin liiketaloon on sijoittunut tilaa vaativaa kauppa, tavaratalo ja palveluita. Ravitsemus- ja majoituspalveluiden sijoittuminen Tammisaaren keskustassa on luontevasti painottunut rannan tuntumaan.

23 22 Horsbäck Tammisaaren autokauppa on keskittynyt Horsbäckin teollisuusalueelle valtatien varteen. Monen merkkiliikkeen lisäksi on vaihtoautoliikkeitä, mönkijäkauppa, huoltamoita ja katsastusasema. Autokaupan lisäksi alueella on rautakauppaa, tavaratalo, käytetyn tavaran liike sekä kahvila. Tenhola Tammisaaren kaupunkiin 1993 liitetyn Tenholan kaupalliset palvelut ovat keskittyneet melko tiiviiksi kokonaisuudeksi Pitäjäntien varteen. Tenholan keskustassa toimii päivittäistavarakauppa, kioski, kukkakauppa, apteekki, pankki ja posti. Lisäksi taajamasta löytyy kirpputori, kaksi parturi-kampaamoa sekä kahvila.

24 23 Karjaa Suurin osa Karjaan kaupallisista palveluista on keskittynyt kaupungin keskustan alueelle. Tämän lisäksi Kantatie 51:n varteen on syntynyt kaksi erillistä kaupan keskittymää Malmkullaan ja Läppiin. Malmkullaan on sijoittunut tavaratalokauppaa, rengasliike, keittiöliike ja urheiluvälinekauppa. Läpp on kaupallisena keskittymänä uudempi ja se tuntuu profiloituvat alueen huonekalukaupan keskukseksi. Mustion taajama on oma erillinen kaupallinen kokonaisuutensa. Karjaan kaupan keskittymissä on liiketiloja kaupan ja kaupan palveluiden käytössä lähes sata. Pinta-alaa näissä liiketiloissa on noin kerrosneliömetriä. Karjaan keskusta Karjaan keskustan liikkeet ja kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet tiiviiksi kaupalliseksi kokonaisuudeksi. Iso osa erikoisliikkeistä sijaitsee osin kävelykatuna toimivan Kauppiaankadun varrella, etenkin muotikauppa on keskittynyt tälle kadulle. Myös keskustan pankeilla on toimipisteet Kauppiaankadulla. Päivittäistavarakauppa on keskittynyt Ratakadun varrelle, lähelle toisiaan ovat sijoittuneet S-market, K-market ja Lidl. Palvelut ja ravitsemuspalvelut ovat hajallaan koko keskustan alueella. Erikoista Karjaan keskustassa on tyypillisesti keskustojen ulkopuolelle suuntautuvan tilaa vaativan kaupan sijoittuminen ydinkeskustaan, Kauppiaankadulla toimii useita kodintekniikka-, huonekalu- ja rautakaupan liikkeitä.

25 24 Mustio Mustion taajamassa on päivittäistavarakaupppaa, tilaa vaativaa kauppaa, ravintola ja palveluita. Keskustassa Askersintien varrella toimii siis huonekaluliike, LVI-kauppa, elintarvikekioski, pankki, kauneushoitola, tatuointiliike sekä ravintola. Taajaman varsinainen päivittäistavarakauppa Siwa sijaitsee hieman muista toiminnoista erillään. Pohja Pohjan kaupalliset toiminnot ovat keskittyneet Pohjan keskustaan. Muita kaupallisesti merkittäviä keskuksia ovat matkailukohteinakin suositut ruukkien ympärille syntyneet Fiskari ja Pinjainen. Pohjan taajamissa on n kerrosneliömetriä liiketilaa ja yksittäisiä liikepaikkoja 48. Pohjan keskusta Pohjan keskustan kaupalliset palvelut ovat sijoittuneet tiiviiksi kokonaisuudeksi kunnantalon, -kirjaston, terveyskeskuksen ja kirkon kanssa Pohjantien ja Vanhan Turuntien kulmaan. Keskustan K-market on sijoittunut pieneen kauppakeskus-tyyppiseen liikerakennukseen, jossa toimii myös ravintola, kahvila ja kirpputori. Viereisessä liikerakennuksessa on lähinnä toimistoja, palveluita ja apteekki. S-marketin kanssa samassa kiinteistössä toimii Säästöpankki ja palveluita. Keskusta-aluetta reunustaa Vanhan Turuntien eteläpuolella sijaitsevat sisustusalan liikkeet, olutravintola ja kukkakauppa.

26 25 Fiskars Fiskarsin kaupalliset palvelut ovat pääasiassa keskittyneet Antskogintien ja Peltorivin varteen. Taajamassa on yksi päivittäistavarakauppa ja kaksi vaatekauppaa. Muut liikkeet ovat pääasiassa lahja- ja sisustustavaroihin erikoistuneita paikallisia designliikkeitä ja työpajoja. Fiskarissa toimii myös ravintoloita, kahviloita ja majoitusliikkeitä.

27 26 Hanko Matkailukohteenakin tunnettu satamakaupunki Hanko on kaupallisilta palveluiltaan kohtuullisen monipuolinen ja elävä pikkukaupunki. Keskustaa halkova rautatie jakaa keskustan kauppapalvelut useammaksi keskittymäksi. Hangossa kaupan ja kaupallisten palveluiden käytössä on kerrosneliömetriä liiketilaa. Yksittäisiä liiketiloja on noin sata. Hangon kaupan palvelut ovat sijoittuneet melko hajalleen kaupungin keskustan eri osiin, mutta erikoiskauppa- ja muotikauppa ovat keskittyneet kävelykatuna osittain toimivan Vuorikadun tuntumaan. Ydinkeskustassa ovat myös pankkitoiminnot, Alko ja sisustusliikkeet. Ydinkeskustan reunassa on myös Säästöpörssi erikoistavaratalo ja päivittäistavarakauppa S-market. Hangon keskustan muut päivittäistavarakaupat sijaitsevat hajallaan Esplanadin kadun varrella rautatien pohjoispuolella. Hangon ravitsemuspalvelut ovat keskittyneet sekä ydinkeskustaan että sataman läheisyyteen. Majoituspalvelut ovat sijoittuneet sataman ja rannan tuntumaan.

28 27 3 VÄHITTÄISKAUPAN TOIMIPAIKAT JA MYYNTI LÄNSI-UUDELLAMAALLA Vähittäiskaupan myyntiä ja toimipaikkoja on tarkasteltu Tilastokeskuksen yritystilaston pohjalta. Mikäli kunnassa on toimialalla alle kolme toimipaikkaa, myyntitiedot on arvioitu. Tilastokeskuksen yritystilastosta on saatu liikevaihto, johon on laskettu päälle arvonlisävero. Myynti on näin verrannollinen ostovoimaan, joka myöskin pitää sisällään arvonlisäveron. Vähittäiskaupan toimipaikkoja oli vuonna 2006 Länsi-Uudellamaalla yhteensä 600, joista vajaa puolet on sijoittunut alueen pohjoisosaan (Karkkila, Nummi-Pusula, Lohja, Sammatti, Karjalohja) ja hieman yli puolet eteläosaan (Siuntio, Inkoo, Karjaa, Pohja, Tammisaari, Hanko). Vähittäiskaupan myynti painottuu toisin päin eli pohjoisosassa myynti on 320 milj. euroa vuodessa ja eteläosassa 250 milj. euroa. Vähittäiskaupan myynti kunnittain 2006 ilman autokauppaa Hanko 50,2 Pohja 8,3 Karjaa 74,0 Tammisaari 94,0 Inkoo Siuntio Karjalohja Sammatti 13,4 10,4 7,4 4,0 Lohja 225,3 Nummi-Pusula 20,7 Karkkila 64,2 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 Milj. Länsi-Uudenmaan vähittäiskaupan myynniltään vahvin keskus on Lohjan kaupunki. Lohjan ympärillä olevissa kunnissa vähittäiskaupan arvo jää vähäiseksi. Raaseporin kaupungin vähittäiskauppa jakautuu kolmen keskustan kesken, joista Tammisaari on arvoltaan suurin keskus ja Karjaa on melkein yhtä suuri. Pohjan vähittäiskaupan arvo jää pieneksi. Länsi- Uudenmaan pohjoispäässä Karkkila ja eteläpäässä Hanko ovat kumpikin milj. euroa kauppakeskittymiä.

29 28 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti sekä myymälöiden myyntitehokkuus Länsi-Uudellamaalla 2006 (Milj. ) Karkkila Nummi-Pusula Lohja Sammatti Karjalohja Siuntio tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* Päivittäistavarakauppa 19 27, , , , , ,3 90 Tavaratalokauppa 1 5, , ,6 174 Muotikauppa 11 3, , ,3 120 Alko, terveydenhoitokauppa 3 10, , , , , ,8 93 Erikoiskauppa 18 5, , , , , ,1 95 Sisustuskauppa 1 0, , , , ,2 56 Tilaa vaativa kauppa 7 11, , , , ,0 60 Käytetyn tavaran kauppa 2 0, , , ,2 115 Korjaustoiminta 1 0, , , , ,04 22 Vähittäiskauppa yhteensä 62 64, , , , , , (* Inkoo Tammisaari tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* tp myynti indeksi (* Päivittäistavarakauppa 6 7, , , , , ,2 100 Tavaratalokauppa 2 4, , , ,8 100 Muotikauppa 18 4, , , ,8 100 Alko, terveydenhoitokauppa 1 1, , , , , ,1 100 Erikoiskauppa 7 1, , , , , ,1 100 Sisustuskauppa 4 0, , , , , ,7 100 Tilaa vaativa kauppa 4 2, , , , , ,0 100 Käytetyn tavaran kauppa 4 0, , , , ,6 100 Korjaustoiminta 8 2, , , ,6 100 Vähittäiskauppa yhteensä 22 13, , , , , ,9 100 Lähde: Tilastokeskus Indeksiluku myymälöiden myyntitehokkuus: Toimialoittain myynti/tp ja vertailuluku Ind. 100 = koko alue myynti/tp toimialalla Myynti: Myyntitiedot laskettu toimialan keskimyynneistä silloin, kun toimipaikkoja alle 3 kunnassa. Karjaa Pohja Hanko Yhteensä

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 23.5.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 28.8.2008 TUOMAS SANTASALO Ky TAMPEREEN KAUPUNKI Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi Palveluverkkoselvitys 1 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 1 Kaupalliset keskittymät

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

19 Uusimaa. 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 19 Uusimaa 19.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 19.1. UUSIMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 9 kpl Uusimaa on väkiluvultaan

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS Kaupunginhallitus 13.2.2017 Liite 11 64 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 LIITE 3 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa Kouvolan keskustan kaupallisten palveluiden kehitys 2012-2016 Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa 30.6.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Kouvolassa... 4 2.1. Kaupan ja

Lisätiedot

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin.

Johdanto. Aineistojen analysoiminen perustuu paikkatietomenetelmiin. Johdanto Pirkanmaan 1. maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 ja se on vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. Maakuntakaavan seuranta perustuu maankäyttö ja rakennuslakiin (MRL). Lain

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI

Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI Länsi-Uudenmaan MAL- yhteistyö: ASUNTOPOLIITTINEN TULEVAISUUSDIALOGI 2.3.2010 Monkola, KH1, MAL koordinaattori Mariitta Vuorenpää RYHMÄTYÖMUISTIO 1: 12.3.2010 Osallistujat: Jussi Savela, Heikki Rouvinen,

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT

TYÖPAIKAT JA TYÖMATKAT TYÖPAIKAT TYÖPAIKKA-ALUEIDEN SAAVUTETTAVUUS ESPOON ELINKEINOKUDELMA 2050 (LUONNOS) POKE:N ELINKEINOJEN VISIO 2050 TYÖMATKAT 61 Työpaikat Visioalueella oli noin 17 000 työpaikkaa vuonna 2011, eli noin 14

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2011

Väestönmuutokset 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 17.6.2012 Väestönmuutokset 2011 Suomen kahdeksanneksi suurimman kaupungin Lahden väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 102 308. Vuodessa väestömäärä lisääntyi

Lisätiedot

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla?

Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Matkustustottumukset Lahden seudulla - kävellen, pyöräillen vai autolla? Päijät-Hämeen liikenteen tulevaisuus 15.11.2110 erikoistutkija Hanna Kalenoja Tampereen teknillinen yliopisto A Henkilöhaastattelut

Lisätiedot

Rauman kaupallinen selvitys. Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä

Rauman kaupallinen selvitys. Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä Rauman kaupallinen selvitys Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011-2015 2.5.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Raumalla...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01.

Nuorisotoimen verkko. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 46 05.03.2015. Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 188/00.01. Palveluverkko- ja 46 05.03.2015 organisaatiotyöryhmä Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 01.04.2015 Nuorisotoimen verkko 188/00.01.02/2015 PALRYH 05.03.2015 46 Lohjan kaupungin nuorisotoimen palvelut koostuvat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset

Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Kauppakeskusbarometri 2013 tulokset Juha Tiuraniemi toiminnanjohtaja, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Taustatiedot Kauppakeskusbarometri 2013 / Suomen Kauppakeskusyhdistys

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 1. Tutkimuksen tavoite: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Alkon myymälöiden vaikutus niiden välittömässä läheisyydessä tai vaikutuspiirissä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

FCG Planeko Oy. Lapin liitto TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA KAUPAN SELVITYS 2592-D1959

FCG Planeko Oy. Lapin liitto TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA KAUPAN SELVITYS 2592-D1959 FCG Planeko Oy Lapin liitto TUNTURI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA KAUPAN SELVITYS 2592-D1959 Loppuraportti 17.2.2009 Lapin liitto, FCG Planeko Oy 1 ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia Tunturi-Lapin maakuntakaavatyötä

Lisätiedot

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma

Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013. Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 Mikkelin seudun viisaan liikkumisen suunnitelma Mäntyharjun esteettömyyskierros 21.10.2013 klo 13.00 Osallistujat: Hannu Lakka, Mäntyharjun kunta Kyllikki Komulainen,

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

9.5.2008. Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030

9.5.2008. Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 9.5.2008 Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 2 Yhteenveto Selvityksen tavoitteena on päivittää vuonna 2002 valmistunut Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2020 -suunnitelma siten, että se vastaa

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenteen kehityksen uhat ja mahdollisuudet

Yhdyskuntarakenteen kehityksen uhat ja mahdollisuudet Matkatuotokset LiikkumistottumuksetToimintojen sijoittuminenalakeskukset Joukkoliikennevyöhyke Vyöhykeanalyysi Jalankulkuvyöhyke Jalankulun reunavyöhyke Työssäkäyntialu Liikkumisprofiilit Autovyöhyke Yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

Yhteenvetoa aloittaneista yrityksistä vuonna 2015

Yhteenvetoa aloittaneista yrityksistä vuonna 2015 Yhteenvetoa aloittaneista yrityksistä vuonna 2015 Länsi-Uudenmaan seitsemän kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti) alueella perustettiin viime vuonna 677 yritystä, mikä oli

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET. Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy

VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET. Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy VAASAN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET Martti Wilhelms 30.12.2016 TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy ALLin menetelmä elinvoiman mittaamiseen ja seurantaan ALLin elinvoimalaskenta on kaupallinen

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE

HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE HÄMEEN LIITON VÄESTÖSUUNNITE 2016 2040 Hyväksytty Hämeen liiton maakuntahallituksessa 15.2.2016 käytettäväksi maakuntakaavan 2040 mitoituksen lähtökohtana. Päivitetty 2015 väestötietojen osalta 27.4.2016

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011

Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 1 (56) Länsi-Uudenmaan vetovoimatutkimus 2011 KOKO-Länsi-Uusimaa ohjelmalle Mikko Kesä Kaisa Mäki-Kihniä Juuso Heinisuo Innolink Research Oy 2011 2 (56) SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 4 2. TULOKSET...

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

PALVELUSELVITYKSEN PÄIVITYS

PALVELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Keski-Suomen Maakuntakaava PALVELUSELVITYKSEN PÄIVITYS Keski-Suomen kaupallinen palveluverkko 2005 Osa 1. Maakuntakaavan kaupallinen selvitys Jyväskylä 22.10.2005 KESKI-SUOMEN LIITTO TUOMAS SANTASALO Ky

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Pohjoiset suurkaupungit

Pohjoiset suurkaupungit Helsingin yliopisto / geotieteiden ja maantieteen laitos Suomen ympäristökeskus / rakennetun ympäristön yksikkö Pohjoiset suurkaupungit Yhdyskunta- ja kaupunkirakenteen kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialueilla

Lisätiedot

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Toimitus: Teemu Holopainen (KSV) Teksti: Luku 1: Teemu Holopainen (KSV) Luku 2: Tuomas Santasalo ja Katja Koskela

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot