Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson maakuntakaava Kaupalliset palvelut"

Transkriptio

1 Kaupalliset palvelut Kymenlaakson liitto TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, Helsinki

2 Kaupalliset palvelut 1 Sisällysluettelo Johdanto 2 1 Liiketilat ja palvelurakenne kaupallisissa keskittymissä Kymenlaaksossa 3 2 Vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan myynti ja toimipaikat Kymenlaaksossa 9 3 Vähittäiskaupan, autokaupan sekä hotelli- ja ravintolatoiminnan kehitys Kymenlaaksossa 11 4 Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Kymenlaaksossa vuonna Väestö Kymenlaaksossa Ostovoima Kymenlaaksossa Ostovoiman siirtymät Kymenlaakson kunnissa 18 5 Ostovoiman kasvu ja lisäliiketilatarve Kymenlaaksossa vuonna Ostovoima vuonna Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 mennessä Venäläisten merkitys kaupassa 29 6 Uudet kaupan hankkeet Kymenlaaksossa 31 7 Johtopäätökset Uusien kaupan hankkeiden vertailua liiketilatarpeeseen Uusien kaupan hankkeiden merkitys palveluverkossa 35 Liite 1 Selvityksessä käytettyjä käsitteitä 38 Liite 2 Vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan kehitys Kymenlaaksossa 39 Liite 3 Lisäliiketilatarve Kymenlaaksossa vuoteen 2020 mennessä 42

3 Kaupalliset palvelut 2 JOHDANTO Kymenlaaksossa laaditaan maakuntakaavaa. Laadittava kaava on vaihemaakuntakaava. Ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa käsiteltiin taajamia ja niiden ympäristöjä. Toisessa vaihemaakuntakaavassa käsitellään maaseutualueita ja yhteysverkoston kokonaisuutta sekä taajama-aluevarauksia siltä osin kuin ne rajattiin ensimmäisen vaihekaavan suunnittelualueen ulkopuolelle. Nyt laadittavana olevan maakuntakaavan keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat alue- ja yhdyskuntarakenne erityisesti taajamien ulkopuolisen asumis-, tuotanto- työssäkäynti- ja palvelutoimintojen kannalta, yhteysverkon kehittämistarpeet, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen edellyttämät kaavaratkaisut, luonnonvarojen käytön ohjaus, virkistys-, loma-asutus- ja matkailurakenne sekä puolustusvoimien aluetarpeiden vaatimat kaavaratkaisut. Kymenlaaksossa on myös käynnistynyt maakuntasuunnitelmatyö. Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltava kehitys. Tätä selvitystä käytetään sekä maakuntakaavan että myös maakuntasuunnitelman taustaselvityksenä. Kymenlaaksossa on vahvoja kaupallisia keskittymiä sekä keskustoissa että keskustojen ulkopuolella. Keskustojen ohella myös keskustojen ulkopuolisia alueita ollaan aktiivisesti kehittämässä. Selvityksessä tarkastellaan kaupan kehitystä Kymenlaaksossa sekä arvioidaan tulevaisuuden tarpeita. Lisäksi tarkastellaan vireillä olevia kaupan hankkeita ja arvioidaan niiden merkitystä kaupalliseen palveluverkkoon. Kouvolan seudulle on laadittu kaupallisten palveluiden selvitys mitoitustarkasteluineen vuonna Lisäksi Kotkan kaupungille on tehty palveluverkkoselvitys ja Haminalle keskustan kehittämisselvitys. Näitä selvityksiä täydennetään maakuntakaavaa varten siten, että saadaan tarkasteluun koko maakunnan alue. Raportissa selvitetään siis Kymenlaakson kaupallinen nykytilanne sekä arvioidaan tulevaisuuden näkymiä ostovoiman ja liiketilatarpeen suhteen. Kaupallisen selvityksen on tilannut Kymenlaakson liitto. Kymenlaakson liitosta on selvityksen ohjausryhmässä toimineet Ari Pietarinen, Riitta Kallström sekä Seppo Serola. Lisäksi ohjausryhmässä ovat olleet mukana Matti Filppu (varahenkilönään Kari Halonen) Haminan kaupungista, Sakari Seppälä (varahenkilönään Markku Hannonen) Kotkan kaupungista, Pirjo Kopra Pyhtään kunnasta, Markku Uski Miehikkälän/Virolahden kunnasta, Hannu Luotonen Kouvolan kaupungista, Seppo Hasu (varahenkilönään Hannu Purho) Kuusankosken kaupungista, Heikki Kyyrönen Anjalankosken kaupungista, Veikko Haimila Iitin kunnasta, Antti Laherto Elimäen kunnasta, Kari Parjanne Valkealan kunnasta, Jukka Perttula Jaalan kunnasta, Mia Hämäläinen Cursor Oy:stä, Hannu Koverola Kouvolan seudun kuntayhtymästä, Risto Suikki Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta, Jouko Vehmas Osuuskauppa Ympäristöstä, Vesa Kyllönen (varahenkilönään Erkki Eskolin) Osuuskauppa Ympyrästä, Timo Heikkilä (varahenkilönään Toivo Hulkkonen) Keskosta, Kari Niskanen Tradekasta, Marja-Leena Monni Kouvolan Ydinkeskusta ry:stä ja Reijo Saksa Kotkan Kauppatie ry:stä. Selvityksen on laatinut Tuomas Santasalo Ky ja tutkimuksesta vastaavat KTM Tuomas Santasalo sekä KTM Katja Koskela. Tutkimusavustajana on toiminut Liisa Kirjavainen.

4 Kaupalliset palvelut 3 1 LIIKETILAT JA PALVELURAKENNE KAUPALLISISSA KESKITTYMISSÄ KYMENLAAKSOSSA Kaupallisilta palveluiltaan keskeisimmät kunnat Kymenlaaksossa ovat Kouvola ja Kotka. Kotkassa on pääkeskustan ohella useita kaupallisia keskittymiä, Kouvolassa kaupalliset palvelut sijoittuvat keskustaan sekä Kouvolan ja Kuusankosken väliselle ns. sauma-alueelle. Kouvolan ja Kotkan lisäksi Kymenlaaksossa on lukuisia kuntakeskuksia ja näiden alakeskuksia. Pienimpiä alakeskuksia ei ole otettu mukaan tähän selvitykseen. Kymenlaakson kaupalliset keskittymät (Vihreällä merkittyjä keskittymiä ei ole selvityksessä käsitelty, Itäväylä on käsitelty osana Haminan keskustaa)

5 Kaupalliset palvelut 4 Kymenlaakson liiketilamäärä kaupallisissa keskustoissa on laskettu kartoituksen pohjalta. Kartoitukset on tehty Kouvolan seudun kehyskuntien osalta Kouvolan seudun selvityksen yhteydessä. Kouvolan keskusta on kartoitettu 2004, Haminan keskusta 2005 ja Kotkan kaupalliset keskittymät Maakuntakaava-aineistoa on täydennetty Miehikkälän, Virolahden ja Pyhtään osalta kartoituksilla, jotka on tehty keväällä Kartoitusten pohjalta on laskettu pinta-ala karttaan piirretyn rakennuksen pohjapinta-alasta. Kauppakeskuksista on kartoitettu myös muut kerrokset. Pinta-ala pitää sisällään myyntialan lisäksi rakennuksen seinät, käytävät, varastot ja muut takatilat eli käytännössä rakennuksenpohjan kerrosalan. (AC Nielsenin pinta-alat ovat vastaavasti päivittäistavarakaupan ja tavaratalokaupan myyntialoja). Myyntiala on kerrosalasta päivittäistavarakaupassa keskimäärin noin % ja erikoiskaupassa %. Kartoitusajankohdat vaihtelevat, mutta keskittymissä ei ole tapahtunut niin suuria muutoksia, että ne vaikuttaisivat kokonaiskuvaan. Kartoitusten pohjalta laskettu pinta-ala on siis suuntaa-antava kaupallisten palveluiden liiketilan kerrosalamäärä, mutta kuvaa riittävän hyvin eri keskustojen kaupallista painotusta. Kaupallisten palveluiden liiketilamäärä Kymenlaakson kaupallisissa keskittymissä Myllykoski Inkeroinen Elimäki kk Kausala Jaala Valkeala Kouvola Kuusankoski Sauma-alue* Kuusankoski Länsikeskus Hamina Kotkansaari Karhula Jumalniemi, Sutela, Jylppy Miehikkälä Siltakylä Pyhtää kk Virolahti Vaalimaa k-m2 * Kouvolan ja Kuusankosken välinen ns. sauma-alue

6 Kaupalliset palvelut 5 Liiketilaa kaupallisten palveluiden käytössä on Kymenlaakson kaupallisissa keskustoissa yhteensä k-m 2, josta noin puolet on Kouvolan seudulla ja puolet Kotkan-Haminan seudulla. Varsinaisista keskustoista suurimmat ovat Kotkansaari ja Kouvolan keskusta, joissa molemmissa on kaupallisten palveluiden käytössä alle k-m2. Karhulassa on liikepinta-alaa noin k-m 2 ja Haminassa (Itäväylän liikekeskus mukaan lukien) lähes k-m 2. Kuusankosken keskustassa on liikepinta-alaa noin k-m 2 ja muissa kuntakeskuksissa alle k-m 2. Pienimmissä kuntakeskuksissa liikepinta-ala jää alle 5000 k-m 2 :n. Kymenlaaksossa kokonaisliiketilamäärästä noin 60 prosenttia on sijoittunut keskusta-alueille Keskustan ulkopuolisista kauppakeskittymistä on liiketilojen pinta-alaltaan suurin Kouvolan ja Kuusankosken välinen ns. sauma-alue, jossa on kaupallisten palveluiden käytössä pintaalaa noin k-m 2. Sauma-alueeksi on tässä laskettu Kouvolan puolelta Korjala, Tommola, Kellomäki sekä Kuusankosken puolelta Katajaharju. Kuusankosken Länsikeskuksessa on pinta-alaa kaupallisten palveluiden käytössä k-m 2. Kotkan keskustan ulkopuolisissa keskittymissä Jumalniemessä, Jylpyllä ja Sutelassa on pinta-alaa yhteensä noin k-m 2. Alueet on tässä yhteydessä käsitelty yhtenä kokonaisuutena, vaikkakin alueet ovat hieman irti toisistaan ja hieman eri tyyppisiä. Sutelassa on hypermarket-kauppaa, Jylpyllä autokauppaa ja muuta ns. teknistä erikoiskauppaa. Jumalniemessä on sekä tavaratalokauppaa, tilaa vaativaa erikoiskauppaa sekä keskustahakuista erikoiskauppaa. Kotkassa on lisäksi Keltakallion alue, jonne on keskittynyt jonkin verran autokauppa. Tämän alueen pinta-aloja ei selvityksessä ole laskettu. Muissa seudun kunnissa ei ole varsinaisia keskustan ulkopuolisia kauppakeskittymiä ole muuta kuin Virolahdella Vaalimaa. Vaalimaalla on kaupallisten palveluiden pinta-alaa noin k-m 2.

7 Kaupalliset palvelut 6 Kaupallisten keskittymien palvelurakenne vaihtelee. Pienimmissä keskustoissa päivittäistavarakaupan ja palveluiden määrä on hallitseva. Mitä suurempi keskusta, sitä enemmän keskustassa on yleensä muotikauppoja ja muita erikoiskauppoja. Suuremmissa keskustoissa on myös tavaratalokauppaa eli lähinnä keskustatavarataloja (Anttila, Sokos). Kouvolan keskustassa muotikaupan osuus on merkittävän suurta, toiseksi suurin se on Kotkansaarella. Myös Haminassa, Kuusankosken keskustassa ja Anjalankosken Myllykoskella on jonkin verran muotikauppoja. Muissa kuntakeskustoissa muotikaupan osuus on marginaalinen. Keskustan ulkopuolisilla kaupan alueilla tilaa vaativan kaupan eli huonekalu-, rauta- ja kodintekniikkakaupan osuus on suuri. Samoin alueille on keskittynyt auto- ja varaosakauppaa. Näille alueille on myös keskittynyt merkittävästi päivittäistavarakauppaa ja/tai tavaratalokauppaa (hypermarketit ja alennustavaratalot). Kotkan Jumalniemessä on myös jonkin verran muotikauppaa ja muita keskustahakuisia toimintoja. Keskustojen kaupallinen rakenne kuvaa varsin hyvin keskustojen erilaista luonnetta. Kuntakeskuksissa päivittäistavarakaupan osuus on yleensä suuri, keskimäärin noin kolmannes liiketilapinta-alasta. Erikoiskauppojen osuuden kasvaessa rakenne kertoo keskustan hyvästä vetovoimasta ja palvelutarjonnasta. Keskustojen ulkopuolisille alueilla rakenne painottuu tilaa vaativaan kauppaan ja autokauppaan. Kymenlaakson kaupallisten keskittymien liiketilojen pinta-alajakauma toimialoittain Myllykoski Inkeroinen Elimäki kk Kausala Jaala Valkeala Kouvola Kuusankoski Sauma-alue* Kuusankoski Länsikeskus Hamina Kotkansaari Karhula Jumalniemi, Sutela, Jylppy Miehikkälä Siltakylä Pyhtää kk Virolahti Vaalimaa Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Pankki ja vakuutus Muu kaupalliset palvelut Ravintolat, kahvilat, hotellit Käytetyn tavaran kauppa Auto-alan kauppa ja huoltamot 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

8 Kaupalliset palvelut 7 Kouvolan seudulla kaksi keskittymää on suuruudeltaan selvästi muita merkittävämpiä eli Kouvolan keskusta ja sauma-alue. Kouvolan keskustaan on sijoittunut merkittävä määrä seudun muotikaupasta ja vastaavasti sauma-alueelle merkittävä määrä seudun tilaa vaativasta kaupasta sekä autoalan kaupasta. Kolmanneksi merkittävin on Kuusankosken keskusta ja Länsikeskus, joita tarkastelunäkökulmasta riippuen voidaan tosin pitää yhtenä keskittymänä. Kotkan-Haminan seudulla Kotkansaari ja valtatie 7:n varrella sijaitsevat keskustojen ulkopuoliset kaupan alueet ovat merkittävimpiä kaupallisia keskittymiä seudulla, kuten Kouvolan keskusta ja Sauma-alue ovat Kouvolan seudulla. Kotkan-Haminan seudulla on lisäksi kaksi muuta merkittävää keskustaa Karhulan sekä Haminan keskusta. Muotikauppa on seudulla jakautunut tasaisimmin kuin Kouvolan seudulla samoin kuin autoalan kauppa. Tilaa vaativa kauppa on selvästi keskittynyt Jumalniemeen ja Jylpyn teollisuusalueelle. Kymenlaakson kaupallisten keskittymien liiketilojen pinta-alajakauma toimialoittain Myllykoski Inkeroinen Elimäki kk Kausala Jaala Valkeala Kouvola Kuusankoski Sauma-alue* Kuusankoski Länsikeskus Hamina Kotkansaari Karhula Jumalniemi, Sutela, Jylppy Miehikkälä Siltakylä Pyhtää kk Virolahti Vaalimaa Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Pankki ja vakuutus Muu kaupalliset palvelut Ravintolat, kahvilat, hotellit Käytetyn tavaran kauppa Auto-alan kauppa ja huoltamot * Kouvolan ja Kuusankosken ns. sauma-alue k-m2

9 Kaupalliset palvelut 8 Liiketilat Kymenlaakson kaupallisissa keskittymissä k-m2 Myllykoski Inkeroinen Elimäki kkkausala Jaala Valkeala Kouvola Kouvolan seutu Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Pankki ja vakuutus Muu kaupalliset palvelut Ravintolat, kahvilat, hotellit Käytetyn tavaran kauppa Auto-alan kauppa ja huoltamot Kauppa ja palvelut Pt- ja tavaratalokaupan osuus 31 % 38 % 24 % 43 % 36 % 41 % 18 % 25 % 17 % 56 % 24 % Tilaa vaativan ja auto-alan osuus 14 % 7 % 6 % 3 % 8 % 3 % 8 % 10 % 64 % 4 % 33 % Lähde: Kouvolan seudun kuntayhtymä, Tuomas Santasalo Ky k-m2 Kuusankoski Saumaalue Kuusankoski Länsikeskus Kotkansaari Karhula Jumalniemi, Sutela, Jylppy Hamina Siltakylä Pyhtää kk Miehikkälä Virolahti Vaalimaa Kotkan- Haminan seutu Kymenlaakso yhteensä Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Pankki ja vakuutus Muu kaupalliset palvelut Ravintolat, kahvilat, hotellit Käytetyn tavaran kauppa Auto-alan kauppa ja huoltamot Kauppa ja palvelut Pt- ja tavaratalokaupan osuus 26 % 17 % 27 % 28 % 17 % 17 % 38 % 30 % 79 % 27 % 25 % Tilaa vaativan ja auto-alan osuus 6 % 42 % 56 % 19 % 7 % 4 % 0 % 32 % 6 % 29 % 31 % Lähde: Tuomas Santasalo Ky Hotelleista laskettu vain ensimmäisen kerroksen pinta-ala

10 Kaupalliset palvelut 9 2 VÄHITTÄISKAUPAN, AUTOKAUPAN JA RAVINTOLATOIMINNAN MYYNTI JA TOIMIPAIKAT KYMENLAAKSOSSA Vähittäiskaupan myyntiä ja toimipaikkoja on tarkasteltu Tilastokeskuksen yritystilaston pohjalta. Mikäli kunnassa on toimialalla alle kolme toimipaikkaa, myyntitiedot on arvioitu. Tilastokeskuksen yritystilastosta on saatu liikevaihto, johon on laskettu päälle arvonlisävero. Myynti on näin verrannollinen ostovoimaan, joka myöskin pitää sisällään arvonlisäveron. Vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan toimipaikkoja oli vuonna 2006 Kymenlaaksossa yhteensä 1600, joista noin puolet on sijoittunut Kouvolan seudulle ja puolet Kotkan-Haminan seudulle. Vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan myynti alueella oli yhteensä 1,7 miljardia euroa. Vähittäiskaupan myynti oli yhteensä 1,1 mrd. euroa, autokaupan ja huoltamotoiminnan 500 milj. euroa ja ravintolatoiminnan 100 milj. euroa. Vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan myynti (sis. alv) Kymenlaaksossa 2006 Hamina 145 Kotka 571 Miehikkälä 5 Pyhtää 19 Virolahti 43 Anjalankoski 74 Elimäki Iitti Jaala 8 Kouvola 605 Kuusankoski 119 Valkeala milj. euroa Kouvolan seudun vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan myynnistä lähes kaksi kolmasosaa toteutuu Kouvolassa. Myynniltään toiseksi merkittävin kunta on Kuusankoski. Seudun muiden kuntien vähittäiskaupan myynti jää hyvin pieneksi; kunnittain alle kymmeneen prosenttiin koko alueen myynnistä. Kotkan-Haminan seudulla Kotkan on vähittäiskaupan, autokaupan ja ravintolatoiminnan myynniltään ylivoimainen. Haminan myyntiosuus on kuitenkin suurempi kuin Kouvolan seudulla Kuusankosken. Kotkan-Haminan seudulla kolme pienintä kuntaa ovat vähittäiskaupan myynniltään hyvin pieniä.

11 Kaupalliset palvelut 10 Vähittäiskaupan myynti ja toimipaikat Kymenlaaksossa 2006 Anjalankoski Elimäki Iitti Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Kouvolan seutu Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti paikat mil. paikat mil. paikat mil. paikat mil. paikat mil. paikat mil. paikat mil. paikat mil. Päivittäistavarakauppa ja kioskit 19 36, , ,6 5 3, , , , Tavaratalokauppa 1 1, ,7 1 4, Alko 1 1,0 1 1,1 1 1,5 2 6,8 1 2,2 1 1, Apteekit 3 7,6 2 3,5 1 2,2 1 1,2 5 21,5 3 9,3 1 2, Tilaa vaativa kauppa 5 5,9 2 1,2 3 4,2 1 1, , ,7 2 2, Muotikauppa 7 1,5 3 0,5 3 0, ,5 10 2,6 1 0, Muu erikoiskauppa 25 3,2 5 0,5 10 2,8 1 0, , ,9 10 2, Erikoiskauppa yhteensä 37 10,6 10 2,2 16 7,9 2 1, , ,1 13 4, Vähittäiskauppa 61 57, , ,1 8 6, , , , Autokauppa ja huoltamot 27 12, ,8 17 9,1 3 0, , , , Ravintolat ja kahvilat 19 3,8 11 3,4 11 5,2 6 1, ,3 31 6,7 11 5, Autokauppa ja ravintolat 46 16, , ,2 9 1, , , , Kaikki yhteensä , , ,4 17 7, , , , Osuus seudun tarjonnasta 13 % 8 % 7 % 4 % 7 % 4 % 2 % 1 % 48 % 65 % 15 % 13 % 7 % 5 % 100 % 100 % Lähde: Tilastokeskus Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Kotkan-Haminan seutu Kymenlaakso Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti Toimi- Myynti paikat mil. paikat mil. paikat mil. paikat mil. paikat mil. paikat mil. paikat mil. Päivittäistavarakauppa ja kioskit 27 56, ,6 4 3,1 8 7,0 9 23, Tavaratalokauppa 1 4, ,3 1 0, Alko 1 2,5 3 7,3 1 0,5 1 0, Apteekit 2 7,5 9 29,7 1 0,5 1 0,7 1 2, Tilaa vaativa kauppa 17 23, ,4 2 0,8 2 4, Muotikauppa 16 5, ,1 1 0,1 1 0,2 1 0, Muu erikoiskauppa 37 14, ,6 7 0,4 4 1, Erikoiskauppa yhteensä 70 42, ,2 1 0,1 10 1,4 7 7, Vähittäiskauppa , ,0 7 4,4 20 9, , Autokauppa ja huoltamot 36 21, ,1 5 0,6 7 5,9 9 8, Ravintolat ja kahvilat 46 9, ,5 9 3,0 6 1, Autokauppa ja ravintolat 82 31, ,6 5 0,6 16 8,9 15 9, Kaikki yhteensä , ,6 12 5, , , Osuus seudun tarjonnasta 23 % 19 % 67 % 73 % 2 % 1 % 5 % 2 % 4 % 6 % 100 % 100 % Lähde: Tilastokeskus

12 Kaupalliset palvelut 11 3 VÄHITTÄISKAUPAN, AUTOKAUPAN SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLATOIMINNAN KEHITYS KYMENLAAKSOSSA Kymenlaakson vähittäiskaupan, autokaupan sekä majoitus- ja ravintolatoiminnan kehitystä on verrattu toimialan yleiseen kehitykseen Suomessa. Yleisesti tarkasteltuna vähittäiskauppa on kehittynyt Kymenlaaksossa 2000-luvulla varsin hyvin yleisen kehityksen mukaisesti. Kehityskuvissa on tarkasteltu toimialojen liikevaihdon (ei sis. alv) kehitystä 2000-luvulla (2000, 2003 ja 2006) indeksin avulla, niin että vuosi 2000 = 100. Liitteessä 2 on myös liikevaihto euroina sekä toimipaikkojen määrä ja kehitys indeksinä, myös kuntakohtaisesti. Autoalan kaupan liikevaihdon kehitys Ind. 100 = Kouvolan seutu Kotkan-Haminan seutu Kymenlaakso Koko Suomi Autokaupan liikevaihto on koko Suomessa kehittynyt varsin voimakkaasti. Autokauppaan sisältyy moottoriajoneuvojen sekä varaosien kauppa, huolto ja korjaus sekä huoltamotoiminta. Eron Kymenlaakson kehityksen tekee osittain moottoriajoneuvojen tukkukauppa eli lähinnä välityskauppa Venäjälle, joka on kasvanut Suomessa hyvin merkittävästi. Kymenlaaksossa ei moottoriajoneuvojen tukkukaupan yrityksiä juurikaan ole. Kymenlaaksossa on autokauppa kuitenkin myös kasvanut voimakkaasti lähes 40 prosenttia tarkastelujakson aikana. Kouvolan seudulla autokaupan liikevaihto on kasvanut hieman voimakkaammin kuin Kotkan-Haminan seudulla. Toimipaikkamäärä auto-alan kaupassa on Kymenlaaksossa kuitenkin kasvanut nopeammin kuin koko Suomessa (ks liite 2).

13 Kaupalliset palvelut 12 Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys Ind. 100 = Kouvolan seutu Kotkan-Haminan seutu Kymenlaakso Koko Suomi Vähittäiskaupan liikevaihto on kasvanut hieman autokauppaa hitaammin. Vähittäiskaupan liikevaihto on Kymenlaaksossa kasvanut lähes samaa vauhtia kuin koko Suomessa. Kotkan- Haminan seudulla kasvu on ollut hieman nopeampaa ja Kouvolan seudulla hieman hitaampaa. Vähittäiskaupan toimipaikkamäärä on Kymenlaaksossa hieman vähentynyt vuoden 2000 tasosta, kun taas koko Suomessa toimipaikkamäärä on lähes samalla tasolla kuin vuonna Toimipaikkamäärä on vähentynyt hieman enemmän Kouvolan seudulla kuin Kotkan-Haminan seudulla. Hotelli- ja ravintolatoiminnan liikevaihdon kehitys Ind. 100 = Kouvolan seutu Kotkan-Haminan seutu Kymenlaakso Koko Suomi Hotelli- ja ravintolatoiminnan liikevaihto on kasvanut Kymenlaaksossa samaa tahtia kuin koko Suomessa. Maakunnan seuduilla on kuitenkin selkeä ero. Kotkan-Haminan seudulla kasvu on ollut hyvin nopeaa, kun taas Kouvolan seudulla keskimääräistä hitaampaa. Venäläisten matkailun kasvu saattaa selittää Kotkan-Haminan seudun nopeaa kasvua. Toimipaikkamäärän kehityksessä suuntaus on vastaava kuin liikevaihdon kehityksessä.

14 Kaupalliset palvelut 13 Kymenlaakson kuntien vähittäiskaupan, autokaupan sekä hotelli- ja ravintolatoiminnan liikevaihdon tasoa on verrattu koko Suomen tasoon. Toimialojen vuoden 2006 liikevaihto on suhteutettu asukasmäärään. Autoalan kaupan liikevaihto asukasta kohden on Kymenlaaksossa alhaisempi kuin koko Suomessa. Kouvolassa autokaupan liikevaihto asukasta kohden on hyvin korkea, mutta muissa kunnissa jäädään alle keskiarvon Autokaupan liikevaihto asukasta kohden Anjalankoski Iitti Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Kouvolan seutu Hamina Kotka Virolahti Kotkan-Haminan seutu Kymenlaakso Koko Suomi Vähittäiskaupassa liikevaihdon taso asukasta kohden on samaa luokkaa kuin koko Suomessa. Kouvolassa vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden on merkittävästi korkeampi kuin keskimäärin. Kouvolan vähittäiskauppa palvelee koko seudun asukkaita. Kotkan liikevaihto on hieman korkeampi kuin koko Suomessa keskimäärin. Virolahdella vastaavasti ollaan merkittävästi keskitasoa korkeammalla. Vähittäiskaupan liikevaihto Virolahdella on kohtalaisen pientä, mutta asukkaitakin on vähän. Virolahti palvelee selvästi omaa kuntaa laajempaa markkina-aluetta, lähinnä matkailijoita. Hotelli- ja ravintolatoiminnan liikevaihto on Kymenlaaksossa alhaisemmalla tasolla asukasta kohden kuin koko Suomessa. Kouvolassa ja Pyhtäällä liikevaihdon taso on koko Suomea korkeampi, Kotkassa ja Jaalassa koko Suomen tasolla ja muissa kunnissa matalampi.

15 Kaupalliset palvelut 14 Vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden Anjalankoski Iitti Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Kouvolan seutu Hamina Kotka Virolahti Kotkan-Haminan seutu Kymenlaakso Koko Suomi Hotellien ja ravintoloiden liikevaihto asukasta kohden Anjalankoski Iitti Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Kouvolan seutu Hamina Kotka Virolahti Kotkan-Haminan seutu Kymenlaakso Koko Suomi

16 Kaupalliset palvelut 15 4 OSTOVOIMA JA OSTOVOIMAN SIIRTYMÄT KYMENLAAKSOSSA VUONNA 2006 Vähittäiskaupan kysyntää Kymenlaaksossa tarkastellaan alueen ostovoimalla. Paikallisen ostovoiman kehitykseen vaikuttavat markkina-alueen väestön lisäksi loma-asukkaat. 4.1 Väestö Kymenlaaksossa Kymenlaaksossa on asukkaita nykyään lähes Tästä Kotkan-Haminan seudulla asuu noin ja Kouvolan seudulla Väestö on ollut hitaassa laskussa alueella. Laskun odotetaan kuitenkin taittuvan. Maakuntasuunnitelman väestösuunnitteen mukaan Kymenlaakson väestö vuonna 2030 on asukasta. Maakuntakaavan lähtökohdaksi on tehty seutukunnittainen jako nykyisen asukasluvun perusteella. Kymenlaakson väestötavoitteen mukaan on tehty kunnittaiset väestöennusteet Tilastokeskuksen väestöennusteen kuntakohtaiselta pohjalta. Vuonna 2030 Kotkan-Haminan seudulla ennustetaan olevan asukkaita yhteensä Kotkan, Haminan ja Pyhtään kuntien asukasmäärän ennustetaan kasvavan hitaasti, kun taas Miehikkälän ja Virolahden hieman laskevan nykyisestä. Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kunnissa on meneillä kuntaliitosselvitys. Kouvolan seudulla ennustaan olevan asukkaita yhteensä Kouvolan seudulla kasvua ennustetaan lähes kaikkiin kuntiin. Anjalankosken väestön määrä säilyy nykyisellä tasollaan. Vuonna 2030 lähes koko Kouvolan seutu kuuluu yhteen kuntaan Kouvolaan. Vuonna 2009 Kouvolan kanssa yhteen liittyvät kunnat ovat Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala. Tässä selvityksessä yhdistyviä kuntia käsitellään tilastoissa ja laskelmissa kuitenkin vielä omina alueinaan. Kymenlaakson väestö ja väestöennuste Vuosimuutos Hamina ,7 % 0,4 % Kotka ,6 % 0,4 % Miehikkälä ,6 % -0,5 % Pyhtää ,6 % 0,4 % Virolahti ,2 % -0,1 % Kotkan-Haminan seutu ,6 % 0,3 % Anjalankoski ,1 % -0,1 % Elimäki ,5 % 0,3 % Iitti ,5 % 0,3 % Jaala ,9 % 0,6 % Kouvola ,6 % 0,3 % Kuusankoski ,5 % 0,2 % Valkeala ,4 % 0,9 % Kouvolan seutu ,6 % 0,3 % Kymenlaakso yhteensä ,6 % 0,3 % Kymenlaakson kokonaisennuste Kymenlaakson liitolta, kuntakohtaiset ennusteet Tilastokeskuksen kuntatason pohjalta Lähde: Tilastokeskus, Kymenlaakson liitto Väestöennusteita tekee myös Tilastokeskus, jonka ennuste perustuu trendimenetelmään, jossa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestö Kymenlaaksossa vähenee hitaasti. Vuonna 2030 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kymenlaaksossa on asukkaita

17 Kaupalliset palvelut 16 Kymenlaakson aluerakenteen suuntia ja kehittymismahdollisuuksia on myös kartoitettu vuoteen 2050 asti osana ylimaakunnallista kokonaisuutta meneillään olevan "Metropolialueen kestävä aluerakenne" - selvityksen yhteydessä. Rakennemalleilla pyritään kuvaamaan kehittymisedellytyksiä koko metropolialueella erilaisilla liikenneverkkoratkaisujen ja väestön sijoittumisen vaihtoehdoilla. Mallit, joissa pääkaupunkiseutua ympäröivät maakuntakeskukset korostuvat, tukevat ja osittain kasvattavat Kymenlaakson omaa väestösuunnitetta. Tämän selvityksen yhdessä mallissa Kymenlaaksossa ennustetaan olevan asukkaita vuonna 2050 yhteensä Tämän ennusteen pohjalta on laskettu väestöennusteet myös aikaisemmille vuosille samalla kuntasuhteella kuin liiton oma ennustekin. Kymenlaakson väestöennuste Vuosimuutos Tilastokeskus ,1 % -0,1 % Kymenlaakson liitto ,6 % 0,3 % Metka-projekti ,6 % 0,7 % Selvityksessä käytetään pääosin Kymenlaakson liiton tavoitteen pohjalta tehtyä väestöennustetta. Tilantarpeen osalta näytetään kuitenkin, mitä vaikutuksia Tilastokeskuksen ja Metka-projektin väestöennusteilla on liiketilatarpeeseen alueella. Markkina-alueen ostovoimaan tuovat oman lisänsä alueen loma-asukkaat. Loma-asukkaiden määrää on arvioitu loma-asuntomäärän pohjalta. Kymenlaaksossa on Tilastokeskuksen kesämökkitilaston mukaan noin loma-asuntoa. Markkinoiden kokonaisuutta ajatelleen ulkomaakuntalaiset loma-asukkaat ovat merkitseviä, sillä seudulla asuvat ovat tarkastelussa mukana jo asukkaina. Kymenlaaksossa on noin 6200 ulkomaakuntalaisten omistuksessa olevaa loma-asuntoa. Loma-asukkaiden* määrä 2000, 2005 ja 2006 sekä ennuste vuosille 2010 ja 2020 Vuosimuutos Hamina ,1 % -0,1 % Kotka ,2 % -0,2 % Miehikkälä ,7 % 0,7 % Pyhtää ,6 % 0,6 % Virolahti ,0 % 0,0 % Kotkan-Haminan seutu ,2 % 0,2 % Anjalankoski ,1 % -0,1 % Elimäki ,7 % -1,7 % Iitti ,7 % 0,7 % Jaala ,3 % 1,3 % Kouvola ,5 % 2,8 % Kuusankoski ,1 % 0,1 % Valkeala ,6 % 0,6 % Kouvolan seutu ,8 % 0,8 % Kymenlaakso yhteensä ,6 % 0,6 % * ulkomaakuntalaiset loma-asukkaat Tuomas Santasalo Ky Tilastokeskuksen mukaan loma-asuntojen omistajatalouksien keskikoko on 2,4. Tältä pohjalta laskettuna Kymenlaaksossa on noin ulkomaakuntalaista loma-asukasta, jotka tuovat lisäpotentiaalia seudun ostovoimaan. Loma-asukkaiden määrää tulevaisuudessa on arvioitu loma-asuntojen nykyisten kehityksen pohjalta. Loma-asuntojen määrä on ollut 2000-luvulla hienoisessa kasvussa, ja myös loma-asukkaiden määrän ennustetaan kasva-

18 Kaupalliset palvelut 17 van tulevaisuudessa. Vuonna 2020 ennustetaan maakunnassa olevan ulkomaakuntalaisia loma-asukkaita noin Ostovoima Kymenlaaksossa Ostovoima kuvaa markkina-alueen kysyntää. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on laskettu Santasalo Ky:n Keskukset ja markkinat alueet -tutkimuksen pohjalta, jossa päälähteinä on käytetty Tilastokeskuksen kulutustutkimusta sekä ansiotasotilastoa. Ostovoima kertoo alueen väestön ostokyvystä ja sen kohdistumisesta kaupan eri toimialoille. Ostovoima kertoo alueen markkinapotentiaalin muttei sitä, missä asukkaat tämän potentiaalinsa käyttävät eli missä ostovoima toteutuu myyntinä. Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima vuonna 2006 milj. euroa Anjalankoski Elimäki Iitti Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Kouvolan seutu Päivittäistavarakauppa Alko Apteekit Tilaa vaativa kauppa Muotikauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Ravintolat ja kahvilat Auto- ja varaosakauppa Huoltamot Vk, ak ja ravintolat yht Kotkan- Haminan seutu Lomaasukkaat milj. euroa Hamina Kotka Pyhtää Miehikkälä Virolahti Yhteensä Päivittäistavarakauppa Alko Apteekit Tilaa vaativa kauppa Muotikauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Ravintolat ja kahvilat Auto- ja varaosakauppa Huoltamot Vk, ak ja ravintolat yht Lähde: Tuomas Santasalo Ky Ostovoimaa kuvataan vuodelta 2006, sillä uusimmat kuntakohtaiset myyntitiedot ovat myös kyseiseltä vuodelta. Vuonna 2006 maakunnan asukkailla oli vähittäiskauppaan kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä noin miljardi euroa. Kouvolan seudun vähittäiskaupan ostovoima on 575 miljoonaa euroa ja Kotkan-Haminan seudun 520 miljoonaa euroa. Loma-asukkaat viettävät vain osan vuodesta Kymenlaaksossa ja näiden vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima on alueella noin 11 miljoonaa euroa. Koko maakunnassa on vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.

19 Kaupalliset palvelut Ostovoiman siirtymät Kymenlaakson kunnissa Ostovoiman siirtymiä analysoimalla voidaan arvioida, miten Kymenlaakson kuntien vähittäiskaupan tarjonta saavuttaa kunnassa olevan kysynnän. Siirtymät saadaan vertaamalla vähittäiskaupan toimialoihin kohdistunutta ostovoimaa kunnassa toteutuneeseen myyntiin. Negatiivinen siirtymä tarkoittaa ostovoiman siirtyvän kunnan ulkopuolelle ja positiivinen vastaavasti sitä, että kunnan myynti on suurempaa kuin ostovoima, eli kunta saa ostovoimaa kunnan ulkopuolelta. Ostovoimasiirtymät ovat positiivisia vain kolmessa kunnassa Kymenlaaksossa, Kouvolassa, Kotkassa ja Virolahdella. Muissa kunnissa ostovoimaa virtaa ulos kunnasta. Näiden kuntien kaupan tarjonta ei vastaa kuntalaisten kysyntään. Kouvolan on ostovoimasiirtymissä selvästi suurin. Kouvola saa ostovoimaa oman kuntansa ulkopuolelta yhteensä 140 miljoonaa euroa. Kouvola toimii selkeästi Kouvolan seudun pääostospaikkana. Vähittäiskaupan ostovoiman siirtymät Kymenlaaksossa 2006 Kouvola 139 Jaala -6 Iitti Kuusankoski Elimäki Valkeala Anjalankoski Kotka 31 Virolahti 11 Miehikkälä Hamina Pyhtää milj Kotka saa ostovoimaa oman kuntansa ulkopuolelta yhteensä 30 miljoonaa euroa vuodessa. Kotkalaiset itse asioivat myös jonkin verran pääkaupunkiseudulla, jonne virtaa heidän ostovoimaansa, mutta tätä enemmän ostovoimaa naapurikunnista tulee kuitenkin Kotkaan. Virolahti saa ostovoimaa venäläisiltä matkailijoilta. Virolahdelta ja Miehikkälästä käydään ostoksilla Haminassa ja Kotkassa sekä nykyään enenemässä määrin myös Lappeenrannassa valtatien 7:n kasvaneen rekkaliikenteen ja jonojen johdosta. Myös haminalaiset asioivat merkittävästi Kotkassa, niin merkittävästi että ostovoimasiirtymät ovat negatiiviset huolimatta Miehikkälän ja Virolahden siirtymistä Haminaan. Suhteellisia ostovoimasiirtymiä tarkastellessa Kouvolan myynti on 73 % suurempaa kuin vähittäiskaupan ostovoima kunnassa. Valkealassa, Elimäellä ja Jaalassa lähes puolet tai sitäkin enemmän ostovoimaa siirtyy kunnan ulkopuolelle ja Anjalankoskella noin 40 %.

20 Kaupalliset palvelut 19 Kuusankoskella noin viidennes ostovoimasta siirtyy kunnan ulkopuolelle lähinnä Kouvolaan. Kuusankoskelle tulee ostovoimaa myös kunnan ulkopuolelta, mutta tämä ei korvaa pois siirtyvää ostovoimaa. Vähittäiskaupan ostovoiman siirtymät Kymenlaaksossa 2006 Kouvola 73 % -21 % Kuusankoski -42 % -45 % -48 % -55 % -56 % Anjalankoski Iitti Jaala Elimäki Valkeala Virolahti 50 % Kotka 10 % -11 % Hamina -67 % -70 % Pyhtää Miehikkälä -80 % -60 % -40 % -20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kotkan-Haminan seudulla suhteelliset ostovoimasiirtymät ovat suurimmat Virolahdella. Vähittäiskaupan myynti on 50 prosenttia suurempaa kuin kuntalaisten ostovoima. Ostovoimaa tulee kuntaan lähinnä Venäjältä. Bruttosiirtymät ovat tätäkin suuremmat, sillä kuntalaisten omaa ostovoimaa siirtyy sekä Haminaan että Kotkaan. Sekä Kotkan että Haminan markkinat ovat kohtalaisen hyvin tasapainossa suhteessa ostovoimaan. Kotkan myynti on vain kymmenen prosenttia suurempi kuin kuntalaisten ostovoima. Haminassa vastaavasti vain kymmenen prosenttia ostovoimasta siirtyy kunnan ulkopuolelle. Pyhtäällä ja Miehikkälässä suurin osa ostovoimasta siirtyy kunnan ulkopuolelle, vain lähipalvelutarpeet pystytään tyydyttämään omassa kunnassa.

21 Kaupalliset palvelut 20 Ostovoimasiirtymät Kymenlaaksossa 2006 Anjalankoski Elimäki Iitti Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Kouvolan seutu OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % Päivittäistavarakauppa ja kioskit -9,9-21 % -7,5-34 % -7,9-37 % -2,1-38 % 57,0 66 % -17,1-31 % -9,3-32 % 3,1 1 % Alko -1,0-49 % 0,2 21 % 0,6 64 % -0,2-100 % 2,8 70 % -0,1-5 % 0,2 15 % 2,5 21 % Apteekit -0,4-5 % -0,3-9 % -1,5-41 % 0,2 23 % 5,6 35 % -0,4-4 % -2,8-55 % 0,4 1 % Tilaa vaativa kauppa -11,0-64 % -7,2-85 % -3,9-48 % -0,7-33 % 21,3 65 % 3,8 19 % -10,3-89 % -8,0-8 % Muotikauppa -7,6-78 % -4,4-90 % -3,7-80 % -1,2-100 % 27,5 138 % -7,8-67 % -6,6-96 % -3,9-7 % Muu erikoiskauppa -11,2-74 % -7,1-94 % -4,3-61 % -1,7-95 % 24,8 79 % -2,6-14 % -7,3-69 % -9,5-10 % Erikoiskauppa yhteensä -29,9-71 % -18,7-89 % -12,0-60 % -3,6-71 % 73,6 87 % -6,7-13 % -24,2-83 % -21,4-9 % Vähittäiskauppa -41,1-42 % -26,4-55 % -20,8-45 % -5,7-48 % 139,0 73 % -24,3-21 % -36,2-56 % -15,4-3 % Autokauppa ja huoltamot -25,8-67 % -7,9-42 % -8,5-49 % -4,4-98 % 164,1 211 % -26,6-57 % -16,5-61 % 74,4 32 % Ravintolat ja kahvilat -9,2-71 % -2,8-45 % -0,7-12 % -0,1-8 % 8,9 35 % -8,5-56 % -3,4-39 % -15,9-21 % Autokauppa ja ravintolat -35,1-68 % -10,6-43 % -9,2-39 % -4,5-76 % 173,0 168 % -35,1-57 % -19,9-56 % 58,5 19 % Kaikki yhteensä -76,2-51 % -37,0-51 % -30,0-43 % -10,2-57 % 312,0 106 % -59,4-33 % -56,1-56 % 43,1 5 % Lähde: Tuomas Santasalo Ky Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Kotkan-Haminan seutu KYMENLAAKSO OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä OV-siirtymä milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % Päivittäistavarakauppa ja kioskit -0,9-1 % 3,6 2 % -4,0-56 % -6,0-46 % 13,1 127 % 5,8 2 % 8,9 2 % Alko -0,1-4 % 0,6 9 % -0,3-100 % -0,1-18 % 0,1 14 % 0,2 2 % 2,7 12 % Apteekit -3,1-29 % 2,4 9 % -0,7-57 % -1,6-69 % 0,9 45 % -2,2-5 % -1,8-2 % Tilaa vaativa kauppa -1,6-7 % 15,1 27 % -2,5-95 % -4,4-84 % 0,6 16 % 7,3 8 % -0,8 0 % Muotikauppa -5,8-45 % 6,3 19 % -1,1-74 % -2,8-94 % -1,5-68 % -5,0-9 % -8,9-8 % Muu erikoiskauppa -2,0-10 % 3,1 6 % -1,9-87 % -4,2-91 % -1,9-54 % -7,0-8 % -16,5-9 % Erikoiskauppa yhteensä -9,5-17 % 24,5 17 % -5,5-87 % -11,5-89 % -2,8-29 % -4,7-2 % -26,2-5 % Vähittäiskauppa -13,5-11 % 31,1 10 % -10,5-70 % -19,2-67 % 11,2 50 % -0,9 0 % -16,4-1 % Autokauppa ja huoltamot -28,8-57 % 46,1 35 % -4,8-88 % -5,8-49 % -0,5-6 % 6,2 3 % 80,6 18 % Ravintolat ja kahvilat -7,1-42 % -7,8-18 % -1,7-100 % -0,9-23 % -1,7-62 % -19,3-28 % -35,1-24 % Autokauppa ja ravintolat -35,9-53 % 38,3 22 % -6,6-91 % -6,6-43 % -2,3-19 % -13,1-5 % 45,4 8 % Kaikki yhteensä -49,4-25 % 69,4 14 % -17,1-77 % -25,9-58 % 8,9 26 % -14,0-2 % 29,1 2 % Lähde: Tuomas Santasalo Ky

22 Kaupalliset palvelut 21 Ostovoimasiirtymät ovat pienimmät yleensä päivittäistavarakaupassa (ks oheinen taulu). Päivittäistavaroita ostetaan pääosin läheltä kotia. Monipuoliset päivittäistavarakaupat suuremmissa keskustoissa vetävät kuitenkin asiakkaita myös pienemmistä kuntakeskuksista. Kouvolan seudulla Kouvolan päivittäistavarakaupan myynti on jopa 66 prosenttia suurempaa kuin kuntalastein ostovoima. Vastaavasti pienemmissä kunnissa noin kolmannes ostovoimasta siirtyy kunnan ulkopuolelle ja kaksi kolmasosaa toteutuu myyntinä omassa kunnassa. Kotkan seudulla päivittäistavarakaupan markkinat ovat tasaisemmat. Sekä Kotkassa että Haminassa pt-siirtymät ovat tasapainossa. Eli myynti on lähes saman suuruinen kuin on kuntalaisten ostovoima. Molemmat kunnat saavat jonkin verran ostovoimaa kunnan ulkopuolelta. Kotkan asukkaiden ostovoimaan suhteutettuna siirtyvä määrä on pieni. Haminassa osa haminalaisten pt-ostovoimasta siirtyy Kotkaan, mutta vastaava määrä ostovoimaa siirtyy Haminaan seudun itäisistä kunnista. Virolahti palvelee omaa kuntaa laajempaa markkinaaluetta myös päivittäistavarakaupassa. Päivittäistavarakaupan myynti on yli kaksinkertainen kuntalaisten omaan ostovoimaan nähden. Erikoiskaupassa ostovoimasiirtymät ovat suurempia kuin päivittäistavarakaupassa. Erityisesti muotikaupan ostovoimaa siirtyy hyvin herkästi suuriin keskuksiin, jossa on monipuolisesti toimialan tarjontaa. Muotikaupan keskittymiä Kymenlaaksossa ovat Kouvola ja Kotka. Tosin tarjonta Kotkan seudulla on tasaisemmin jakautunut useampaan keskittymään, kun taas Kouvolan seudulla Kouvolan keskusta on ainoa merkittävä muotikaupan keskittymä seudulla. Kotkan Pasaatin avautuminen ei vielä näy myyntiluvuissa, joten siirtymät Kotkan suuntaan ovat nykyään suuremmat kuin vuonna Myös muussa erikoiskaupassa ostovoimasiirtymät ovat suuria suuntautuen suuriin keskuksiin. Kouvolan seudulla myös Kuusankoskelle suuntautuu tilaa vaativan kaupan ostovoimaa kunnan ulkopuolelta ja Kotkan seudulla Virolahdelle siirtyy tilaa vaativan kaupan ostovoimaa lähinnä Venäjältä. Ravintolatoiminnan ostovoimaa siirtyy herkästi kuntien ulkopuolelle lomailun myötä. Suomalaiset käyttävät merkittävän osan toimialan ostovoimasta lomillaan eikä omassa kunnassaan. Koko maakuntaa tarkastellen vähittäiskaupan markkinat ovat hyvässä tasapainossa. Muotikaupan ja muun erikoiskaupan ostovoimaa siirtyy jonkin verran ulos molemmilta kaupunkiseuduilta lähinnä pääkaupunkiseudulle. Autokaupan ostovoimaa siirtyy vastaavasti maakuntaan ja eniten Kouvolan seudulle.

23 Kaupalliset palvelut 22 5 OSTOVOIMAN KASVU JA LISÄLIIKETILATARVE KYMENLAAKSOSSA VUONNA 2020 Kymenlaakson väestösuunnitteen mukaan alueen väestö kasvaa hitaasti. Väestön hitaasta kasvusta huolimatta ostovoima on kasvussa. Ostovoima kasvaa nopeammin kuin väestö, sillä kulutus on kasvussa. Koko ostovoiman kasvu pohjautuu siis kulutuksen kasvuun ja sen rakenteen muutokseen. Erikoiskauppaan kohdistuva ostovoima kasvaa nopeammin kuin päivittäistavarakaupan. Erityisesti tilaa vaativa erikoiskauppa on voimakkaasti kasvava erikoiskaupan toimiala. Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan liiketilan lisätarvetta Kymenlaaksossa 5.1 Ostovoima vuonna 2020 Ostovoimaennuste perustuu ansiotason kasvuun ja kulutuksessa tapahtuviin muutoksiin sekä väestön muutokseen luvulla ostovoiman kasvu on alueella suurta, vaikka alueen väestö on hieman vähentynyt. Kulutuksen ennustetaan yhä kasvavan Kymenlaaksossa, mutta nyt kasvun asukasta kohden ennustetaan olevan hillitympää. Vuosikasvun ennustetaan olevan nopeampaa vuosina , mutta tasaantuvan tämän jälkeen. Alkujaksolla ostovoiman ennustetaan kasvavan asukasta kohden päivittäistavarakaupassa runsas pari prosenttia vuodessa ja erikoiskaupassa keskimäärin 4,5 % (vaihtelee toimialoittain) vuodessa. Tämän jälkeen päivittäistavarakaupan ostovoiman ennustetaan kasvavan runsaan prosentin vuosivauhdilla ja erikoiskaupassa keskimäärin runsaan kahden prosentin vuosivauhdilla asukasta kohden. Ostovoimaennusteessa epävarmuutta aiheuttaa yleinen taloudellinen kehitys. Viimeisimmät talousennusteet ovat olleen hieman huonompia kuin tähän asti. Talouden ennustetaan kuitenkin kasvavan. Mikäli talouden kehitys muuttuu nousevasta laskevaksi, on tällä vaikutusta ostovoiman kehitykseen. Taloudessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat vähemmän perushyödykkeitä myyviin päivittäistavarakauppoihin kuin erikoiskauppaan tai palveluihin. Ostovoimaennustuksiin vaikuttaa myös väestöennusteen tarkkuus. Lisäsi ennusteiden luotettavuuteen vaikuttavat myös venäläisten matkailijoiden kohdalla Venäjän taloudessa tapahtuvat muutokset. Ostovoimaennustuksen epävarmuus kasvaa, mitä pidemmälle ennusteita tehdään.

24 Kaupalliset palvelut 23 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima Kymenlaaksossa Hamina Kotka Pyhtää Miehikkälä Virolahti Anjalankoski Elimäki Iitti Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Loma-asukkaat milj. Vuonna 2010 Kymenlaaksossa arvioidaan olevan vähittäiskaupan ostovoimaa 1,3 miljardia euroa ja vuonna 2020 lähes 1,7 miljardia euroa. Kouvolan seudulla on vähittäiskaupan ostovoimaa 885 miljoonaa euroa ja Kotkaa-Haminan seudulla 800 miljoonaa euroa. Lomaasukkaiden vähittäiskaupan ostovoima maakunnassa on laskelmien mukaan lähes 20 miljoonaa euroa. Ostovoima keskittyy väestön mukaan suurimpiin kuntiin eli Kotkaan, Kouvolaan Haminaan ja Kuusankoskelle.

25 Kaupalliset palvelut 24 Vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima vuonna 2020 milj. euroa Anjalankoski Elimäki Iitti Jaala Kouvola Kuusankoski Valkeala Kouvolan seutu Päivittäistavarakauppa Alko Apteekit Tilaa vaativa kauppa Muotikauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Ravintolat ja kahvilat Auto- ja varaosakauppa Huoltamot Vk, ak ja ravintolat yht Kotkan- Haminan seutu Lomaasukkaat milj. euroa Hamina Kotka Pyhtää Miehikkälä Virolahti Yhteensä Päivittäistavarakauppa Alko Apteekit Tilaa vaativa kauppa Muotikauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Ravintolat ja kahvilat Auto- ja varaosakauppa Huoltamot Vk, ak ja ravintolat yht Lähde: Tuomas Santasalo Ky

26 Kaupalliset palvelut Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 mennessä Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan tulevaa liiketilan lisätarvetta maakunnassa. Laskelma pohjautuu alueen ostovoiman kasvuun ja laskelmassa on käytetty arvioituja keskimääräisiä myyntitehokkuuksia. Päivittäistavarakaupassa myyntitehokkuutena on käytetty AC Nielsenin koko Suomen päivittäistavarakaupan myyntitehokkuutta, joka on muutettu kerrosalatehokkuudeksi. Erikoiskaupan myyntitehot on saatu erilaisten yrityskyselyjen pohjalta ja vaihtelevat toimialoittain. Loma-asukkaiden ostovoiman merkitys on laskelmassa otettu myös huomioon. Laskelma antaa siis pohjan, mihin ostovoiman kasvun perusteella tulisi liiketilakaavoituksessa varautua. Eli mm. kilpailutilanteesta tai muista syistä aiheutuvia muutoksia ei laskelmalla pystytä ennustamaan. Ne voivat aiheuttaa lisätarvetta arvioidun tarpeen lisäksi, mutta vastaavasti saattavat muuttaa markkina- ja kilpailuasetelmia merkittävästikin. Laskelma kertoo kokonaistarpeen eikä sitä, mihin kaupalliseen keskittymään tilatarve kohdistuu. Kohdentumiseen vaikuttavat mm. nykyisten kauppapaikkojen kehittäminen ja mahdollisuudet uusiin kauppapaikkoihin. Liiketilatarpeesta on kuitenkin erotettu keskustahakuisten toimintojen osuus ja muiden alueiden eli pääasiassa tilaa vaativan kaupan alueiden osuus. Keskusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavarakaupan tarpeesta ja pääosa muotikaupan ja muun erikoiskaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan kaupan sekä autokaupan tarpeesta. Laskelmassa on otettu huomioon se, että markkina-alueen nykyiset liikkeet saavat osansa ostovoiman kasvusta ja näin niiden myynti myös kasvaa. Päivittäistavarakaupan ostovoiman kasvusta noin puolet odotetaan toteutuvat uusien myymälöiden muodossa ja erikoiskaupan ostovoimasta noin kolmasosa. Päivittäistavarakaupassa osuus on suurempi siksi, että toimialalla on laajentumistarvetta vaikkei ostovoima kasvaisikaan. Tuotevalikoimat ja - lajitelmat laajenevat, joten päivittäistavarakaupat tarvitsevat lisää pinta-alaa säilyttääkseen kilpailukykynsä markkinoilla. Laskelma antaa suuntaa liiketilan määrästä, mihin kaavoituksessa tulisi pitkällä aikavälillä minimissään varautua. Kaupan ryhmittymien mukaan päivittäistavarakaupan realistinen lisätarve on Kymenlaaksossa tätä laskelmaa suurempi. Koko Kymenlaakson liiketilan vähimmäislisätarve vuoteen 2020 mennessä on yhteensä noin k-m 2. Tämä pitää sisällään sekä paikallisten asukkaiden että loma-asukkaiden tarpeen. Loma-asukkaiden tarve on laskettu vain maakuntatasolla. Seutukohtaiset tarpeet on laskettu vain paikallisten asukkaiden ostovoiman kasvun pohjalta. Kouvolan seudulla liiketilan nettolisätarve vuoteen 2020 mennessä on yhteensä noin k-m 2. Tästä keskustahakuista toimintaa on noin k-m 2 ja keskustan ulkopuolisten alueiden toimintaa lähes k-m 2. Kotkan-Haminan seudulla liiketilan lisätarve on vähintään k-m 2, josta keskustoihin suuntautuu noin k-m 2 ja keskustojen ulkopuolelle k-m 2. Jako keskustan ja keskustan ulkopuolisten alueiden liiketilatarpeeseen on suuntaa-antava. Kaavoituksella tulee pyrkiä osoittamaan toiminnot yhdyskunta- ja palvelurakenteen kannalta sopiville paikoille. Mikäli keskustassa ei ole osoittaa uutta liiketilaa keskustatoiminnoille, ne alkavat hakeutua hyvin helposti keskustojen ulkopuolelle.

27 Kaupalliset palvelut 26 Kaupallisten palveluiden lisäpinta-alan vähimmäistarve Kymenlaaksossa vuoteen 2020 mennessä Vähimmäistarve k-m 2 Kouvolan seutu Kotkan-Haminan seutu Kymenlaakso* Muut alueet Tilantarve yhteensä Muut alueet Tilantarve yhteensä Muut alueet Tilantarve yhteensä Päivittäistavarakauppa Alko Apteekit Tilaa vaativa kauppa Muotikauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Ravintolat ja kahvilat Auto- ja varaosakauppa Huoltamot Autokauppa ja ravintolat Muut palvelut Liiketilatarve yhteensä * sis. loma-asukkaat Lähde: Tuomas Santasalo Ky Kuntakohtaisesti on laskettu, kuinka paljon uutta liikepinta-alaa voisi potentiaalisesti kunnas sa toteutua kuntalaisten oman ostovoiman kasvun johdosta. Kuntakohtaiset taulut ovat liitteenä. Kouvolan seudulla merkittävä osa tarpeesta suuntautuu Kouvolaan ja Kuusankoskelle sekä näiden väliselle sauma-alueelle. Kotkan-Haminan seudulla merkittävä osa suuntautuu Kotkaan sekä osin myös Haminaan. Seudulle tulee myös lisäpotentiaalia venäläisistä matkailijoista. Suurempikin liiketilamäärä on mahdollinen, mutta tällöin kaikki myymälät eivät pysty hyödyntämään ostovoiman kasvua, vaan markkina-osuuksia jaetaan uudelleen. Vähimmäistarve on ohjearvo, jonka verran lisää liiketilaa vuoteen 2020 suositellaan kaupungissa ja kunnissa vähintään kaavoitettavan kaupan liiketilatarpeisiin. Kaupallisten palveluiden lisäpinta-alan enimmäistarve Kymenlaaksossa vuoteen 2020 mennessä Enimmäisstarve k-m 2 Kouvolan seutu Kotkan-Haminan seutu Kymenlaakso* Muut alueet Tilantarve yhteensä Muut alueet Tilantarve yhteensä Keskustaalueet Keskustaalueet Keskustaalueet Keskustaalueet Keskustaalueet Keskustaalueet Muut alueet Tilantarve yhteensä Päivittäistavarakauppa Alko Apteekit Tilaa vaativa kauppa Muotikauppa Muu erikoiskauppa Erikoiskauppa yhteensä Vähittäiskauppa yhteensä Ravintolat ja kahvilat Auto- ja varaosakauppa Huoltamot Autokauppa ja ravintolat Muut palvelut Liiketilatarve yhteensä * sis. loma-asukkaat Lähde: Tuomas Santasalo Ky

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi 18.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Vaalimaan suunnitelmat... 3 1.2. Hankkeen kuvaus... 5 1.3. Markkina-alue... 6 2. Kaupan nykytilan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009

NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNGIN VÄHITTÄISKAUPAN MITOITUS JA PALVELUVERKKO 2009 NOKIAN KAUPUNKI www.nokiankaupunki.fi Nokia 19.11.2009 Vähittäiskaupan mitoitus - palveluverkko 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyiset kaupalliset

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky

NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008. Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky NUMMELAN PRISMAN LAAJENNUS Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5.2.2008 Suur-Seudun Osuuskauppa TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.s-kanava.net/sso www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS

Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS Kankaanpäänkeskustanyleiskaava KAUPANPALVELUVERKKOSELVITYS 8.7.2011 Kankaanpään ydinkeskustan kaupallinen rakenne 2011 Toimiala Päivittäistavarakauppa Tavaratalokauppa Muotikauppa Terveydenhoitokauppa

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011

Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 7.11.2011 Tampereen kaupunkiseudun kaupan palveluverkkoselvitys ja Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi Tampereen kaupunki Ikano Retail Centres Ikanon asemakaavamuutoksen vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT

LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT LÄNSI-UUDENMAAN KAUPPAPALVELUT Lohja 21.1.2009 Länsi-Uudenmaan Yrityskeskus Oy www.lykes.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi 1 Sisällysluettelo Johdanto

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013

Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

LIITE Kaupunginosittaiset tiedot 1 30.1.2013 Tampella Tampereen keskustan liiketilat kaupunginosittain 2012 2 Juhannuskylä Tullin alue Tammela Ratina Kyttälä pohjoinen Kyttälä etelä Vanha keskusta pohjoinen

Lisätiedot

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta

PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012. Siilinjärven kunta PÄIVÄRINTEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 31.1.2012 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2014 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Kehitys noudattaa koko Suomen kasvua, alueen kunnat kuitenkin Suomen keskiarvon alapuolella. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi kulutus /asukas

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Kaupan selvitys Sodankylä kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima

Lisätiedot

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi

Levi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009. Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 14.5.2009 Kittilän kunta www.kittila.fi Palvelurakenneselvitys 1 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen tarjonta Kittilän kunnassa 3 2.1 Vähittäiskaupan ja ravintolatoiminnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2015 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Keskitulot kasvaneet yhä kaikissa kunnissa edellisvuodesta, mutta tulotaso Suomen keskiarvoa matalampi. Heijastuu myös vähittäiskaupan kulutukseen, pienempi

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Pohjanmaa. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa

Pohjanmaa. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa Pohjanmaa Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa Pohjanmaa Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa Raportti: Tuomas Santasalo Ky Julkaisija: Pohjanmaan liitto 2010 Nr: 69 F ISBN:

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

Kaupallinen selvitys

Kaupallinen selvitys Leppävirran keskustan yleiskaava Kaupallinen selvitys 28.11.2012 Leppävirran kunta Kaupallinen selvitys 2012 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta Pohjanmaan maakuntakaava Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 19.5.2011 Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 1 JOHDANTO 2 1 KAUPAN KEHITYS 3 1.1 Ostovoima 2010 3 1.2 Markkinoiden

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Rauman tilaa vaativan kaupan alue Kaupallinen selvitys 27.8.2012 Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Nykyinen kaupallinen rakenne Kairakadun - Metallitien alueella 3 3 Kaupan mitoitus

Lisätiedot

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten

Rauman kaupallisen selvityksen päivitys. Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten Rauman kaupallisen selvityksen päivitys Kanalin Länsirannan asemakaavan muutosta varten 7.5.2014 Kanalin Länsirannan asemakaavamuutosta varten 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky

Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007. NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Muumimaailma Ravintola- ja satama-alue Matkailupalveluvyöhyke SD SF SF SF CSD Market-alue 0 150 metriä Naantalin kaupallisten palveluiden selvitys 20.11.2007 NAANTALIN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Ympäristövirasto

Lisätiedot

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys

Lohjan kaupunki - Taajamaosayleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 22.2.2007 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Kaupunkisuunnittelukeskus Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi Kaupallinen selvitys 1 LOHJAN KAUPUNKI

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Kaupallisten palveluiden verkosto

Kaupallisten palveluiden verkosto Kaupallisten palveluiden verkosto Keski-Suomi 2005 Pohjois-Savo 2006 Kaksi kaupallisen palveluverkon tutkimusta Sekä Keski-Suomen että Pohjois-Savon tutkimukset on tehnyt Tuomas Santasalo. 2005 ja 2006

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KAUPPAKAUPUNKI MIKKELI Kaupan sijoittuminen ja tarjonnan mitoitus

ITÄ-SUOMEN KAUPPAKAUPUNKI MIKKELI Kaupan sijoittuminen ja tarjonnan mitoitus ITÄ-SUOMEN KAUPPAKAUPUNKI MIKKELI Kaupan sijoittuminen ja tarjonnan mitoitus MISET Oy MIKKE ry 17.04.2008 SITO Oy TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi Kaupan

Lisätiedot

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA Tekninen toimi www.hamina.fi TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi HAMINAN KESKUSTA-ALUEEN KAUPALLINEN VETOVOIMA

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi

Raumalla 30.11.2003. www.tuomassantasalo.fi RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 RAUMAN KAUPPAKAMARI Raumalla 30.11.2003 TUOMAS SANTASALO Ky www.tuomassantasalo.fi Rauman vähittäiskauppa 2003 1 RAUMAN VÄHITTÄISKAUPPASELVITYS 2003 1 Kaupan toimipaikat

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011

Rauman yleiskaava. Kaupallinen selvitys 17.3.2011 Rauman yleiskaava Kaupallinen selvitys Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN KARTOITUS JA KUVAUS 3 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 3 2.2 Ostovoima ja ostovoiman

Lisätiedot

NordPoint Consulting Finland Oy

NordPoint Consulting Finland Oy Kauppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 10 000 000 m2 m 2 KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI Kiinteistökohde: Kauppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 10 000 m2

Lisätiedot

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN

Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38 00100 Helsinki www.lohja.fi www.tuomassantasalo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS

Kaupunginhallitus Liite Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS Kaupunginhallitus 13.2.2017 Liite 11 64 Mikkelin kantakaupungin osayleiskaava KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 4.11.2013 LIITE 3 KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys

Tampereen kaupunkiseutu Palveluverkkoselvitys Palveluverkkoselvitys 28.8.2008 TUOMAS SANTASALO Ky TAMPEREEN KAUPUNKI Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi Palveluverkkoselvitys 1 Sisällysluettelo JOHDANTO 2 1 Kaupalliset keskittymät

Lisätiedot

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.

Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi. FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1. Kymenlaakson taajama- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavoituksen pohjaksi FCG:n karttakyselyn tulokset, 27.1.2017 2.6.2017 Page 1 Sisältö 1. Taajamien luonne, vahvuudet

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2016 1 2 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot keskimäärin, 2005 2006 Jämsä 20 406 21 584 22 833 23 425 23 321 23 817 24 679 25 251 25 937 26 338 Keuruu

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

Kymenlaakson palveluverkkoselvitys. Luonnos 25.3.2013

Kymenlaakson palveluverkkoselvitys. Luonnos 25.3.2013 1 Kymenlaakson palveluverkkoselvitys Luonnos 25.3.2013 2 Kymenlaakson palveluverkkoselvitys Sisältö Kymenlaakson aluerakenteen yleispiirteet... 3 Kymenlaakso 2030... 5 Väestö ja työpaikat... 7 Kymenlaakson

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys

Rauman tilaa vaativan kaupan alue. Kaupallisen selvityksen päivitys Kaupallisen selvityksen päivitys 25.6.2014 Kaupallisen selvityksen päivitys 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Kaupan markkinoiden kehitys... 3 3 Liiketilan lisätarve vuoteen 2020 ja 2030... 5 4 Kaupan

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kasvulle on erinomaiset edellytykset Matkailu- ja ravintolaala on merkittävä toimiala Hannu Hakala Majoitus- ja Ravitsemispalvelut MaRa 8.10.2015 LAUREA Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 2.6.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan

Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Vähittäiskaupan kokonaismitoituksen määrittäminen Etelä-Savon maakuntaan LOPPURAPORTTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4332-P21449 FCG

Lisätiedot

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO

10 Kymenlaakso. 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti KYMENLAAKSO Kulttuuria kartalla 10 Kymenlaakso 10.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 10.1. KYMENLAAKSO Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: - kpl Maaseutumaiset: 4 kpl Kymenlaakson

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko 2006 Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet

Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko 2006 Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko 6 Kaupan keskukset ja kehitysmahdollisuudet 8..7 POHJOIS-SAVON LIITTO TUOMAS SANTASALO Ky Sepänkatu, 7 Kuopio Nervanderinkatu 5 D 38, Helsinki www.pohjois-savo.fi

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisu: maankäyttö ja rakennuslain muutosten vaikutukset

Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisu: maankäyttö ja rakennuslain muutosten vaikutukset Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan ratkaisu: maankäyttö ja rakennuslain muutosten vaikutukset Sisällys Johdanto... 3 1. Maankäyttö ja rakennuslain muutokset... 4 1.1 Lakimuutoksen perustelut... 5 1.1.2

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 24.4. klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus maaliskuu Työttömyys kasvaa edelleen, mutta Kaakkois-Suomessa hitaammin kuin Suomessa

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2017 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2017. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015 pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 9.9.15 Kohti neljättä taantumavuotta kulutusvetoinen kasvu ei tartu investointituotteita vievään Suomeen Päätoimialojen

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 17.12.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot