Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi 12.2.2014"

Transkriptio

1 1 Doctagonin Porvoon etälääkäripalveluiden arviointi

2 Johdanto Doctagon Oy on kehittänyt toimintamallin jonka tarkoituksena on tuottaa kattava lääketieteellinen tuki vanhusten kotihoidolle alueilla joissa lääkäripalvelujen saatavuus on rajallinen. 2 Toimintamallissa yhdistyy niin vastaavan lääkärin ja geriatrikonsultin säännölliset kierrot, kuin ympärivuorokautinen telemedisiininen tuki selainpohjaisen sairauskertomusjärjestelmän avulla. Säännölliseen kliiniseen arviointiin ja ajantasaisiin hoitosuunnitelmiin pohjautuvalla ennakoivalla työtavalla voidaan asumispalveluyksiköiden päivystysajan ongelmien määrää ja päivystyspisteisiin kohdistuvaa kuormitusta tuntuvasti vähentää. Tavoite on tuottaa mahdollisimman suuri osuus asukkaiden palveluista paikan päällä ja näin välttää siirtymisiä muihin hoitopisteisiin. Toimintamallia pilotoitiin 2012 ja 2013 aikana Porvoossa. Doctagon on pyytänyt NHG:tä arvioimaan tuottamiaan palveluita

3 Etälääkäripalveluiden vaikutukset kotihoitoon vuonna

4 Kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet Porvoossa sekä eteläisellä alueella että muualla Kotihoidon asiakkaat 4 Säännöllinen Satunnainen Eteläinen kotihoito 2011 Eteläinen kotihoito 2012 Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo 2012 Kotihoidon asiakasmäärät ovat kasvaneet Porvoossa sekä eteläisellä alueella että muualla. Säännöllisen kotihoidon osuus on laskenut eteläisellä alueella että muualla. Muualla säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on myös laskenut. Lähteet: Porvoon kotihoidon suoritetiedot

5 Säännöllisen kotihoidon asiakaskohtainen käyntimäärä on laskenut eteläisellä alueella toisin kuin muualla Porvoossa Säännöllisen kotihoidon käynnit asiakasta kohden 5 KH-käynti/ HV-besök Avustava käynti/assist.besök Kotiutusk. Maks/Hemförl.Betal. Kotiutuskäynti/Hemförlovningsb KH max 4 v./hv max 4 v. Arviointikäynti/Bedömningsbes. Hälytyskäynti/alarmbesök Ksh kertak/hsv engångsbesök Ksh lääk.käy/0e/hsv läkarbesök KP kertakäynti/hs engångsbesök KSHkäynti/HSVbesök Eteläinen kotihoito 2011 Eteläinen kotihoito 2012 Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo 2012 Säännöllisen kotihoidon asiakaskohtainen käyntimäärä on laskenut merkittävästi eteläisellä alueella. Muualla Porvoossa määrä on jopa hieman kasvanut. Lähteet: Porvoon kotihoidon suoritetiedot

6 Etälääkäripalveluiden vaikutukset perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan vuonna

7 Eteläisellä alueella säännöllisen kotihoidon asiakkaiden terveysasemakontaktit ovat puolittuneet Terveysasemakontaktit säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden Muu henkilöstö - muu 12 Avustava henkilöstö - muu Eteläinen kotihoito 2011 Eteläinen kotihoito 2012 Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo 2012 Hoitohenkilökunta - muu Lääkäri - muu Muu henkilöstö - käynti Avustava henkilöstö - käynti Hoitohenkilökunta - käynti Lääkäri - käynti Eteläisellä alueella säännöllisen kotihoidon asiakkaiden terveysasemakontaktit ovat puolittuneet. Muualla Porvoossa kontaktit ovat lisääntyneet. Lähteet: Porvoon terveysasemien suoritetiedot

8 Eteläisellä alueella muutos terveysasemakontakteissa on tapahtunut sekä käynneissä että muissa kontakteissa Terveysasemakäynnit säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden Muut kontaktit ta:lle säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden 8 4,0 14 3,5 12 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Muu henkilöstö Avustava henkilöstö Hoitohenkilökunta Lääkäri Muu henkilöstö Avustava henkilöstö Hoitohenkilökunta Lääkäri 0,0 Eteläinen Eteläinen kotihoito kotihoito Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo Eteläinen Eteläinen kotihoito kotihoito Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo 2012 Eteläisellä alueella muutos terveysasemakontakteissa on tapahtunut sekä käynneissä että muissa kontakteissa. Lähteet: Porvoon terveysasemien suoritetiedot

9 Eteläisellä alueella säännöllisen kotihoidon asiakkaiden pth-kontaktit yhteispäivystykseen ovat lisääntyneet enemmän kuin muualla Porvoossa Yhteispäivystyskontaktit (PTH) säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden 9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Muu henkilöstö - muu Hoitohenkilökunta - muu Lääkäri - muu Muu henkilöstö - käynti Hoitohenkilökunta - käynti Lääkäri - käynti 0 Eteläinen kotihoito 2011 Eteläinen kotihoito 2012 Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo 2012 Sen sijaan eteläisellä alueella säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kontaktit yhteispäivystyksen perusterveydenhuoltoon ovat lisääntyneet enemmän kuin muualla Porvoossa. Joulukuun 2011 tiedot puuttuivat, mutta vuoden 2011 tiedot skaalattu vastaamaan koko vuotta vuoden 2012 tietojen perusteella. Lähteet: Porvoon yhteispäivystyksen pth-suoritetiedot

10 Yhteispäivystyksen pth-kontaktit koostuvat pääasiassa käynneistä Yhteispäivystyskäynnit (PTH) säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden Muut kontaktit (PTH) yhteispäivystykseen säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden 10 0,8 0,12 0,7 0,6 0,5 0,10 0,08 0,4 Muu henkilöstö 0,06 Muu henkilöstö 0,3 0,2 0,1 Hoitohenkilökunta Lääkäri 0,04 0,02 Hoitohenkilökunta Lääkäri 0,0 Eteläinen Eteläinen kotihoito kotihoito Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo ,00 Eteläinen Eteläinen kotihoito kotihoito Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo 2012 Yhteispäivystyksen pth-kontaktit koostuvat pääasiassa käynneistä. Joulukuun 2011 tiedot puuttuivat, mutta vuoden 2011 tiedot skaalattu vastaamaan koko vuotta vuoden 2012 tietojen perusteella. Lähteet: Porvoon yhteispäivystyksen pth-suoritetiedot

11 Etälääkäripalveluiden vaikutukset perusterveydenhuollon vuodeosastohoito ja asumispalveluihin vuonna

12 Lyhytaikaisen pth-osastohoidon hoitopäivät säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden ovat vähentyneet merkittävästi eteläisellä alueella Lyhytaikaisen pth-osastohoidon hoitopäivät säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden Hoitopäivät Eteläinen kotihoito 2011 Eteläinen kotihoito 2012 Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo 2012 Lyhytaikaisen pth-osastohoidon hoitopäivät säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden ovat vähentyneet merkittävästi eteläisellä alueella ja muualla Porvoossa lisääntyneet. Lähteet: Porvoon pth-vuodeosastojen suoritetiedot

13 Pitkäaikaisen pth-osastohoidon osalta ei voida tehdä johtopäätöksiä, sillä käsiteltävät asiakasmäärät ovat erittäin pieniä Pitkäaikaiseen pth-osastohoitoon päätyneiden säännöllisen kotihoidon asiakkaiden osuus 13 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % Asiakkaiden osuus 1,0 % 0,5 % 0,0 % Eteläinen kotihoito 2011 Eteläinen kotihoito 2012 Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo 2012 Pitkäaikaiseen pth-osastohoitoon päätyneiden säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrät ovat pieniä, yksittäisiä asiakkaita, joten satunnaistekijöiden vaikutus on suuri. Lähteet: Porvoon pth-vuodeosastojen suoritetiedot

14 Pitkäaikaishoidon mukaan ottaminen ei muuta sitä, että eteläisellä alueella on onnistuttu muuta Porvoota paremmin Pth-osastohoidon hoitopäivät säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden Eteläinen kotihoito 2011 Eteläinen kotihoito 2012 Muu Porvoo 2011 Muu Porvoo 2012 Pitkäaikainen Lyhytaikainen Jos tarkastellaan kuitenkin pth-osastohoidon hoitopäiviä kokonaisuudessaan, eteläisellä alueella hoitopäivät säännöllisen kotihoidon asiakasta kohden ovat kasvaneet minimaalisesti muuhun Porvooseen verrattuna. Lähteet: Porvoon pth-vuodeosastojen suoritetiedot

15 Eteläisen alueen säännöllisen kotihoidon asiakkaille tuotettujen hoitopäivien osuus kaikista lyhytaikaisen pth-osastohoidon hoitopäivistä laski 2,5 prosentista 1,8 prosenttiin Lyhytaikaisen pth-osastohoidon hoitopäivien jakauma % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 6,9 % 2,5 10,3 % 1,8 % 90,7 % 87,9 % Säännöllisen kotihoidon asiakas, muu alue Eteläisen säännöllisen kotihoidon asiakas Ei säännöllisen kotihoidon asiakas Eteläisen alueen säännöllisen kotihoidon asiakkaille tuotettujen hoitopäivien osuus kaikista lyhytaikaisen pth-osastohoidon hoitopäivistä laski 2,5 prosentista 1,8 prosenttiin vuodesta 2011 vuoteen Samaan aikaan muiden alueiden säännöllisen kotihoidon asiakkaille tuotettujen hoitopäivien osuus kaikista lyhytaikaisen pth-osastohoidon hoitopäivistä nousi 6,9 prosentista 10,3 prosenttiin. Lähteet: Porvoon pth-vuodeosastojen suoritetiedot

16 Säännöllisestä kotihoidosta palveluasumiseen Vuonna 2012 säännöllisen kotihoidon todellisista asiakkaista (säännöllisen kotihoidon päätös ja käyntejä ko. vuonna) ei yksikään siirtynyt tehostettuun tai tavalliseen palveluasumiseen. Vuonna 2011 yksi Eteläisen kotihoidon säännöllisen kotihoidon todellisista asiakkaista siirtyi tehostettuun palveluasumiseen (2,2 %). Vuonna 2011 muun Porvoon säännöllisen kotihoidon todellisista asiakkaista yksi siirtyi tehostettuun palveluasumiseen (0,6 %) ja kaksi tavalliseen palveluasumiseen (1,2 %). 16 Lähteet: Porvoon palveluasumisen tiedot

17 Etälääkäripalveluiden vaikutukset erikoissairaanhoitoon

18 Tarkastellaan 75 vuotta täyttäneiden ja 85 vuotta täyttäneiden eshkäytön kehitystä etälääkäripalveluiden vaikutusten arvioimiseksi Koko Porvoon säännöllisen kotihoidon asiakkaiden ikäjakauma Asiakkaat Asiakkaiden osuus vastaavanikäisistä, % ,4 % ,8 % 7,5 % ,3 % 5 1,6 % 0,0 % 0,4 % 0,7 % alle % 18 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 82 prosenttia Porvoon säännöllisen kotihoidon asiakkaista on 75 vuotta täyttäneitä ja 44 prosenttia 85 vuotta täyttäneitä. 5,1 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja 10,1 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä oli säännöllisen kotihoidon asiakkaina vuoden 2012 aikana. Tarkastellaan erikoissairaanhoidon käytön kehitystä 75 vuotta täyttäneessä ja 85 vuotta täyttäneessä väestössä vuosina ja sitä, kuinka etälääkäripalvelut ovat vaikuttaneet tähän. Vuonna 2011: ei etälääkäripalveluita Vuonna 2012: 28 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ja 31 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä säännöllisen kotihoidon asiakkaista etälääkäripalveluiden piirissä (1,5 %:a ja 3,1 %:a ikäryhmän väestöstä) Vuonna 2013: kaikki 75 vuotta täyttäneistä säännöllisen kotihoidon asiakkaista etälääkäripalveluiden piirissä Lähteet: Porvoon kotihoidon suoritetiedot, SotkaNet

19 75 vuotta täyttäneiden ESH:n kustannukset ovat nimellisesti kasvaneet, mutta reaalisesti * pienentyneet vuodesta 2011 vuoteen vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH:n kustannukset Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 57 Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit 75 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH:n kustannukset ovat kasvaneet 2,6 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen Väestömuutokset edellyttäisivät tätä suurempaa kasvua, koska 75 vuotta täyttäneiden porvoolaisten määrä kasvoi vuodesta 2011 vuoteen 2012 jo 1,7 prosenttia ja vuodesta 2012 vuoteen 2013 kasvun ennustetaan olevan suurempaa. Lisäksi julkisten menojen hintaindeksi (kunnat, terveydenhuolto) edellyttäisi vuodesta 2011 vuoteen 2012 jo 3,7 prosentin kasvua. Lähteet: HUS, Kuntaliitto, SotkaNet, Tilastokeskus * Inflaation ja väestömuutoksen vaikutus poistettuna

20 Samoin on käynyt tarkasteltaessa vain 85 vuotta täyttäneiden ESH:n kustannuksia 85 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH:n kustannukset Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit 85 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH:n kustannukset ovat kasvaneet 6,0 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen vuotta täyttäneiden porvoolaisten määrä kasvoi vuodesta 2011 vuoteen 2012 jo 1,8 prosenttia ja vuodesta 2012 vuoteen 2013 kasvun ennustetaan olevan suurempaa. Lisäksi julkisten menojen hintaindeksi (kunnat, terveydenhuolto) edellyttäisi vuodesta 2011 vuoteen 2012 jo 3,7 prosentin kasvua. Reaalisesti * kustannukset ovat laskeneet. Lähteet: HUS, Kuntaliitto, SotkaNet, Tilastokeskus * Inflaation ja väestömuutoksen vaikutus poistettuna

21 Etälääkäripalvelut mahdollisesti tuottavat erikoissairaanhoidon kustannuksissa vuositasolla jopa lähes 1,8 M :n säästön Porvoon ostot HUS:lta - 75 vuotta täyttäneet Porvoon ostot HUS:lta - 85 vuotta täyttäneet 21 Toteutuneet kustannukset Toteutuneet kustannukset Hintaindeksin ja väestömuutosten mukainen kustannuskehitys vuodesta 2011 Hintaindeksin ja väestömuutosten mukainen kustannuskehitys vuodesta Jos verrataan Porvoon 75 vuotta täyttäneille HUS:lta tekemien ostojen kustannuskehitystä julkisten menojen hintaindeksin (kunnat, terveydenhuolto) ja väestömuutosten edellyttämään kustannuskehitykseen, havaitaan vuoden 2013 kohdalla euron vuosisäästö. Vertaaminen julkisten menojen hintaindeksin (kunnat, terveydenhuolto) ja väestömuutosten edellyttämään kustannuskehitykseen saattaa johtaa todellisuutta pienempään säästöön, koska vuodesta 2011 vuoteen 2012 kustannusten kasvu oli selvästi tätä nopeampaa. Jos oletetaan, että ilman toiminnan muutosta vuosien kustannuskasvu olisi jatkunut vuoteen 2013, havaitaan vuoden 2013 kohdalla euron vuosisäästö. Lähteet: HUS, Kuntaliitto, SotkaNet, Tilastokeskus

22 Osastohoidon kohdalla 75 vuotta täyttäneillä myös nimelliset kustannukset ovat laskeneet 75 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH-osastohoidon kustannukset Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 57 Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit Osastohoidon kohdalla 75 vuotta täyttäneillä nimelliset kustannukset ovat laskeneet 2,5 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen Lähteet: HUS

23 Samoin on käynyt tarkasteltaessa vain 85 vuotta täyttäneiden osastohoidon kustannuksia 85 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH-osastohoidon kustannukset Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 57 Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit Osastohoidon kohdalla 85 vuotta täyttäneillä nimelliset kustannukset ovat laskeneet 2,0 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen Lähteet: HUS

24 Tarkasteltaessa kustannusten sijaan hoitopäiviä havaitaan radikaalimpi muutos: 75 vuotta täyttäneiden hoitopäivät vähentyneet lähes viidesosalla 75 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat hoitopäivät Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 57 Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit 75 vuotta täyttäneillä HUS:n tuottamat hoitopäivät ovat laskeneet 18,2 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen Samaan aikaan 75 vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut. Lähteet: HUS

25 Samoin on käynyt tarkasteltaessa vain 85 vuotta täyttäneiden hoitopäiviä 85 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat hoitopäivät Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 57 Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit 85 vuotta täyttäneillä HUS:n tuottamat hoitopäivät ovat laskeneet 19,9 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen Samaan aikaan 85 vuotta täyttäneiden määrä on kasvanut. Lähteet: HUS

26 Poliklinikkahoidon kohdalla 75 vuotta täyttäneillä kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2011 vuoteen 2012 reilusti, mutta laskeneet vuodesta 2012 vuoteen vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH-poliklinikkahoidon kustannukset Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 57 Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit 75 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH-poliklinikkahoidon kustannukset ovat kasvaneet 12,9 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen Kasvua ei selitä pelkästään väestömuutokset ja inflaatio. Kasvu on reaalista. Kuitenkin vuosien 2012 ja 2013 välillä kustannukset ovat hieman pienentyneet. Lähteet: HUS

27 Samoin on käynyt tarkasteltaessa vain 85 vuotta täyttäneiden poliklinikkahoidon kustannuksia, tosin lasku vuodesta 2012 vuoteen 2013 on suurempaa 85 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH-poliklinikkahoidon kustannukset Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 57 Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit 85 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman ESH-poliklinikkahoidon kustannukset ovat kasvaneet 24,8 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen Kasvua ei selitä pelkästään väestömuutokset ja inflaatio. Kasvu on reaalista. Kuitenkin vuosien 2012 ja 2013 välillä kustannukset ovat reilusti pienentyneet. Lähteet: HUS

28 Tarkasteltaessa kustannusten sijaan poliklinikkakäyntejä havaitaan, että 75 vuotta täyttäneiden poliklinikkakäynnit ovat jatkaneet kasvuaan lähes samaan tahtiin 75 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat poliklinikkakäynnit Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 57 Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit 75 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet ikäryhmän väestönkasvua nopeammin. Kasvu on hidastunut vain hieman. Lähteet: HUS

29 Kuitenkin tarkasteltaessa vain 85 vuotta täyttäneiden poliklinikkakäyntejä määrä on lisääntynyt vuodesta 2011 vuoteen 2012, mutta vähentynyt vuodesta 2012 vuoteen vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat poliklinikkakäynnit Yleislääketiede 96 Fysiatria (kuntoutus) 80 Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 65 Syöpätaudit ja sädehoito 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 57 Foniatria 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit 85 vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat poliklinikkakäynnit ovat kasvaneet 7,6 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen Kasvua ei selitä pelkästään väestömuutokset. Kuitenkin vuosien 2012 ja 2013 välillä poliklinikkakäynnit ovat reilusti vähentyneet ikäryhmän väestönkasvusta huolimatta. Lähteet: HUS

30 Tarkasteltaessa vain polikliinista päivystyshoitoa 75 vuotta täyttäneillä kustannukset ovat vähentyneet 13,3 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman polikliinisen päivystyshoidon kustannukset Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman polikliinisen päivystyshoidon kustannukset ovat vähentyneet 13,3 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen Päivystyshoito rajattu käynnin käyntityypin perusteella. Lähteet: HUS

31 Tarkasteltaessa vain polikliinista päivystyshoitoa 85 vuotta täyttäneillä kustannukset ovat vähentyneet 17,3 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman polikliinisen päivystyshoidon kustannukset Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 60 Iho- ja sukupuolitaudit 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 10 Sisätaudit vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottaman polikliinisen päivystyshoidon kustannukset ovat vähentyneet 17,3 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen Päivystyshoito rajattu käynnin käyntityypin perusteella. Lähteet: HUS

32 Tarkasteltaessa kustannusten sijaan polikliinisia päivystyskäyntejä havaitaan, että 75 vuotta täyttäneiden käynnit ovat vähentyneet 11,2 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat polikliiniset päivystyskäynnit Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 60 Iho- ja sukupuolitaudit 58 Hammas-, suu- ja leukas. 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 11 Anestesiologia ja tehohoito 10 Sisätaudit vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat polikliinisen päivystyskäynnit ovat vähentyneet 11,2 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen Päivystyshoito rajattu käynnin käyntityypin perusteella. Lähteet: HUS

33 85 vuotta täyttäneiden polikliiniset päivystyskäynnit ovat vähentyneet 19,5 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat polikliiniset päivystyskäynnit Keuhkosairaudet 77 Neurologia 70 Psykiatria 60 Iho- ja sukupuolitaudit 55 Korva-, nenä- ja kurkkut. 50 Silmätaudit 30 Naistentaudit ja synnytykset 25 Neurokirurgia 20 Kirurgia 10 Sisätaudit vuotta täyttäneiden porvoolaisten HUS:n tuottamat polikliinisen päivystyskäynnit ovat vähentyneet 19,5 prosentilla vuodesta 2011 vuoteen Päivystyshoito rajattu käynnin käyntityypin perusteella. Lähteet: HUS

34 Yhteenveto erikoissairaanhoidosta Porvoon ikäihmisille (75 vuotta täyttäneille) HUS:lta ostamassa erikoissairaanhoidossa on tapahtunut selkeitä muutoksia vuosina : Hoitopäivät vähentyneet radikaalisti Poliklinikkakäynnit ovat jatkaneet kasvuaan tarkasteltaessa kaikkia 75 vuotta täyttäneitä, mutta kasvu on kääntynyt laskuksi 85 vuotta täyttäneiden kohdalla Kuitenkin päivystyskäyntien kohdalla on selvää laskua niin 75 vuotta täyttäneillä kuin 85 vuotta täyttäneillä Reaaliset kustannukset ovat laskeneet, osastohoidon ja polikliinisen päivystyshoidon kohdalla myös nimelliset kustannukset ovat laskeneet Porvoon ikäihmisille (75 vuotta täyttäneille) HUS:lta ostamassa erikoissairaanhoidossa syntyi vuonna 2013 vähintään euron vuosisäästö. Porvoon ikäihmisille (75 vuotta täyttäneille) HUS:lta ostamassa erikoissairaanhoidossa syntyi vuonna 2013 mahdollisesti jopa lähes 1,8 M :n säästö Mikäli Porvoossa ei ole tehty ikäihmisten palveluissa muita merkittäviä muutoksia, edellä mainitut voidaan katsoa Doctagonin palvelun käyttöönoton ansioiksi. 34

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202

neurokirurgia keskussairaala 1 1 0,23 134 neurokirurgia yo-sairaala 166 176 83,19 53 068 neurokirurgia yhteensä 166 177 83,42 53 202 Erikoissairaanhoidon avo- ja päikikäyttö Erikoisala Sairaalatyyppi Potilaat Käynnit avodrgt Kustannus sisätaudit keskussairaala 2 176 7 703 4 034,75 2 376 421 sisätaudit aluesairaala 10 213 16 547 7 064,99

Lisätiedot

Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer)

Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta. Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Tietopaketti 6: Avohoito ja vastaanottotoiminta Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa -hanke (PoPSTer) Sisältö Perusterveydenhuollon avohoitokäynnit Avohoitokäynnit

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jokilaakson sairaala, Jämsä Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009 Kyselyyn vastasivat 18 sairaanhoitopiiriä sekä Kainuun maakunta - Puuttuu Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 7.10.2009

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu Vanhuspalvelujen Kuusikko 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa

Lisätiedot

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.%

Käyttötalousosa 2016 Määräraha Muutettu Toteutunut tot.% Tuloarvio Muutettu Toteutunut tot.% Dialyysi,ostopalv Hammas-ja suurair.- Ihotaudit-ostopalvelu Keuhkosairaudet- Kirurgia-ostopalvelu Korva-,Nenä-,kurkkus- Kuntoutus-ostopalvelut Lastenpsykiatria- Lastentaudit-ostopalvelu Naistentautien-ostopalvelu

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Taulukko. Hoitoa odottavien lukumäärä) ja odotusajat2i Poikkileikkauspäivä : 3 2 24 Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien ' ) - 9 vrk 9-8 vrk yli 8 vrk yli 8 vrk odotusaika vrk Ikm Ikm

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 4.10.2017

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018 Kyselyyn vastasi 19 sairaanhoitopiiriä - Yhden vastauksen osalta on käytetty tietoja vuodelta 2016 Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne 3.10.2018

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: 31.12.2018 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 961 726 210 25 2,6 52 10 Sisätaudit

Lisätiedot

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014

VSSHP, saapuneet lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-08 2013 ja 2014 AURA 5 7... 1 1 1 6 9 10 SISÄTAUDIT 34 58 2 5 1 1 6 6 43 70 10C Sydänkeskus 3 3 1 3.. 3. 7 6 10E Endokrinologia 5 6.... 2. 7 6 10G Gastroenterologia 3 8 1... 1 3 5 11 10H Hematologia.. 1 1... 2 1 3 10I

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2011 Jokilaakson sairaala (poissuljettu Keski-Suomen shp:n jonossa olevat) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 507 456 45 6 1,2 23 10 SISÄTAUDIT 108 103 2 3 2,8 12 10E Endokrinologia 21 21 0 0 0,0 16 10G Gastroterologia 137 133 4 0 0,0 27 10H Hematologia 14 13

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote)

Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Poikkileikkauspäivä: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) 1 lukumäärä 1) ja odotusajat 2) SISÄTAUDIT 410 396 13 1 0,2 19 10 SISÄTAUDIT 61 56 4 1 1,6 20 10E Endokrinologia 23 23 0 0 0,0 6 10G Gastroterologia 102 100 2 0 0,0 26 10H Hematologia 11 11 0 0 0,0 15

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot

Lisätiedot

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen

07.01.2014/Merja Kronström AURA LÄHETTEET YHT*** Terv.kesk. Muut Työterv. Yksityinen AURA 6.. 1 7 10 SISÄTAUDIT 54 3 2 9 68 10C Sydänkeskus 4 3. 3 10 10E Endokrinologia 5.. 2 7 10G Gastroenterologia 5 1. 2 8 10H Hematologia 1 1.. 2 10I Infektiosairaudet. 1. 1 2 10K Kardiologia 15.. 4 19

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2004 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 KOKO VÄESTÖ 559 330 224 231 184 039 175 059 200 966 1 343 625 0-64-vuotiaat

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset

Erikoislääkäriennuste 2030. Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Erikoislääkäriennuste 2030 Lähtökohta, ennustemalli ja keskeiset tulokset Kasvatettujen sisäänottojen myötä lääkäreitä valmistuu enemmän 2 Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 Statistics

Lisätiedot

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT

N:o 7 39. Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT N:o 7 39 Liite 1 TOIMINTAKERTOMUS YKSITYISEN TERVEYDEN- JA SAIRAANHOIDON PALVELUT 1. Perustiedot toimintakertomuksesta Mitä vuotta toimintakertomuksessa käsitellään 2. Perustiedot palvelujen tuottajasta

Lisätiedot

Pyhtään sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna /17/2016

Pyhtään sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna /17/2016 Pyhtään sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2015 Johdanto Siirryimme tammikuussa 2015 lähialueen kuntien kanssa yhteiseen potilastietokantaan ja helmikuussa liityimme Kanta-arkistoon. Vastaanotot toimivat

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 1.12.2018 Sairaanhoitopiirin nimi: PHSHP Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Heinolan tk 90615

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Sote + henk res yksikkö 1/10

Sote + henk res yksikkö 1/10 Sote + henk res yksikkö 1/10 Toteuma % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Asukasluku Jämsä 22 552 22 155 21 851 21 824 99,9 % Asukasluku Kuhmoinen 2 554 2 406 2 374 2 373 100,0 % Vakinaiset virat/toimet 615,2 608

Lisätiedot

Kuntarakenneleiri 14.4.2015

Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kuntarakenneleiri 14.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Maire Ahopelto kuntayhtymän johtaja sairaanhoitopiirin johtaja Kainuun soten v. 2013 ylijäämän palautus jäsenkunnille 7.4.2015

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi / itsenäisen ammatinharjoittajan nimi

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 1) Hoitoa odottavien poimintaan otetaan mukaan poikkileikkauspäivänä (30.4, 31.8. ja 31.12.) vuodeosastohoitoa, päiväkirurgiaa ja 2) Hoidon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana

VSSHP, sisäiset lähetteet potilaan kotikunnan mukaan, mukana VSSHP:n jäsenkunnat 01-12 2013, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana 01-12, TYKSin organisaatiomuutoksen tähden 2012 ei ole mukana AURA 2 10 SISÄTAUDIT 10 10C Sydänkeskus 6 10E Endokrinologia 5 10G Gastroenterologia 3 10H Hematologia 4 10P Päivystyssisätaudit 1 10R Reumatologia

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa

Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Sähköiset exam-kuulustelut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa Koulutussuunnittelija Kirsi Puomila Koulutusuudistusten infotilaisuus, ke 12.12.2018 Mikä? Konsortiotyönä kehitetty sähköisen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI

1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI 1) TULOSALUEIDEN ORGANISOINTI KUNTAKOH- TAISTEN KUSTANNUSPAIKKOJEN MUKAISESTI Luonnos Heikki P. 5.7.2010 Muutokset 27.7.2010, KL, TJ, HH, SP ja PM KUNTAKOHTAISET KUSTANNUSPAIKAT ENONKOSKI TK 1 KERIMÄKI

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

Voiko vanhuspalvelu olla kustannustehokasta?

Voiko vanhuspalvelu olla kustannustehokasta? Voiko vanhuspalvelu olla kustannustehokasta? Lääkäripalvelujen mallintaminen vanhuspalveluissa Valvanne-symposium III 31.8.2015, Lahti Niklas Karlberg, LKT, vanhuspalvelujohtaja Doctagon Oy Suomalainen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen

Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Hämeenlinnan kaupunki: Kotihoidon palveluntuotannon vaikuttavuuden ja käyttäjälähtöisyyden kehittäminen Selvitystyön loppuraportti 19.02.2015 Vetovoimainen hyvinvointiala Hämeenlinnassa - hanke Johdon

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty Palvelut Minna Joensuu/ n kaupunki minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty 5.3.2018 Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja -etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2015 Lääkärit 2015 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2015 yhteensä 27 433. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 403. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit hankkivat

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2014 Lääkärit 2014 1 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2014 yhteensä 26 872. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 110. Yhä useammat muiden EU-maiden lääkärit

Lisätiedot