Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille"

Transkriptio

1 Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille Muista että kurssissa on paljon käsitteitä ja ilmiöitä, jotka on myös syytä hallita. Selvitä itsellesi kirjaa apuna käyttäen mitä tarkoittavat seuraavat fysiikan käsitteet. Huom, älä opettele määritelmiä sanasta sanaan ulkoa vaan yritä saada mieleesi kuva mitä kyseinen suure tai käsite tarkoittaa. 0 liike-energia, potentiaalienergia, työ, teho, paine, noste, suljettu systeemi, eristetty systeemi, avoin systeemi Mekaanisen energian säilymislaki 1 Pallo heitetään nopeudella 3,0 m/s nopeudella ylöspäin. Kuinka korkealle se nousee. 2 Heiluri päästetään 0,25 m:n korkeudelta heilumaan. a) Kuinka suuri on nopeus alhaalla, b) 0,125 m:n korkeudella. 3 Kappale, jonka massa on 1,0 kg liukuu jäällä nopeudella 8,0 m/s. Liukumiskitka jarruttaa kiekkoa 3,0 N:n voimalla. Kuinka pitkälle kiekko liukuu? 4 Auton massa on 570 kg ja sen alkunopeus mäen alla on 54 km/h. Autoon kohdistuu tien suunnassa 850 N:n suuruinen vakiovoima eteenpäin. Auto nousee 17 m korkean mäen päälle, jolloin sen nopeus on 52 km/h. Laske liikettä vastustavien voimien tekemä työ ja niiden keskimääräinen suuruus, kun mäen pituus on 150 m. Teho 5 Painonnostaja nostaa 150 kg 0,5 s:ssa 2,0 m:n korkeuteen. Kuinka suuri on teho? 6 Erään nurmijärveläisen omakotitalon vuotuinen energiankulutus on kwh. Jos suomalaisilla olisi puoli miljoona tällaista taloa, niin kuinka monta 1000 MW:n ydinvoimalaa tarvittaisiin tämän energiamäärän tuottamiseen, jos energia kuluisi ja sitä tuotettaisiin tasaisesti ilman kausihuippuja? Paine, noste ja Arkhimedeen laki (Arkhimedes/Noste eivät ole tässä kurssissa) 7 Arvioi yhden jalkasi koko ja massasi. Kuinka suurella paineella painat lattiaa kun seisot yhdellä jalalla tai kahdella jalalla. 8 Kuinka suuren voiman normaali ilmanpaine aiheuttaa silmäsi ulkopintaan, jos sen ala on noin 1,0 cm 2. 9 Kuinka suuri hydrostaattinen paine on 5,0 m:n syvyydellä. Kuinka suuri kokonaispaine siellä on? 10 Imukuppi tarttuu lattiaan kiinni siten, että lattian ja imukupin välissä on 0,15 barin paine. Ilma työntää imukuppia 1,0 barin paineella. Kuinka suurella voimalla imukuppia on vedettävä, jotta se irtoaa, jos imukupin säde on 5,0 cm? 1

2 11 Kuinka suurella voimalla 5,0 kg:n puukappaletta on tuettava, jotta se pysyy paikallaan a) ilmassa tai b) ilmassa? 12 Kuinka monta % jäästä on veden alla, jos se kelluu. 13 Kuinka monta kg jäätä tarvitaan kannattamaan 200 kg:n massainen jääkarhu, kun karhu lähtee matkaan jäälautalla. 14 Kun metallipallo kiinnitetään jousivaakaan näyttää se 3,0 N:n painoa. Mittalasiin kaadetaan nestettä 150 ml. Kun pallo upotetaan kokonaan nesteeseen, nousee neste 220 ml:n korkeudelle ja jousivaaka näyttää 2,6 N. Määritä a) kappaleen massa, b) sen tiheys ja c) nesteen tiheys. Ratkaisuja/vastauksia 1-14 Nämä ovat vain pikaisia ratkaisuja auttamaan laskujen ratkaisussa. Yo-kokeen vastauksissa pitää olla selkeä perustelu. Myös mahdollisten virhelähteiden ja/tai tulosten mielekkyyden pohtiminen on terveellistä. Tässä on MathPadilla laskettuja tuloksia, mieti mihin tehtävään ne liittyvät (etsi samalla virheet ja tee tehtävissä yksikkötarkastelut: 3^2/(2*9.81):0.459 sqrt(2*9.81*0.125): ^2/(2*3): *9.81*2/0.5: /(365*24): e6* /1000e6: *1*0.01^2: *9.81*5: *9.81* : *π*0.05^2: *9.81: /9.81:0.306 (3/9.81)/(( )*0.01^3): (3-2.6)/(9.81*( )*0.01^3): Mekaanisen energian säilymislaki 1 2 mv2 mgh h v2 2g! 0,46m 2 Mekaanisen energian säilymislaki: a) 2

3 mgh 1 2 mv2 v 2gh! 2,2m / s b) Laitetaan nollataso 0,125 m:n korkeudelle mgh 1 2 mv2 v 2gh! 1,6m / s 3 Energian säilymislaki 1 2 mv2 Fs s mv2 2F 11m 4 Katso Mikon sivut Hyllissä. 5 Teho: P mgh t 6 Teho: 5900W P E t E Pt Omakotitalon teho P t Wh h x 0, W W 7 Paine: p mg A 8 voima: F pa! 10N! 3424,658W! 1, 71 9 Hydrostaattinen paine ja kokonaispaine: p h!gh 49000Pa p p h + p 0 " Pa 10 Paine ero on 0,85 bar Pa Voima: F pa! 670N 11 a) mg! 49N b) Katso Mikon Powerpoint termodynamiikansuureet.ppt F 100 N 12 Arkhimedeen laki: 3

4 gv jää!veden!alla g V jää!veden!alla! jää V jää V jää! jää V jää!veden!alla V jää! jää! jää 13 Arkhimedeen laki: 14 a) m karhu g + g! " vesi gv jää!veden!alla 0 V jää!veden!alla " jää jää!on!kokonaan!vedessä m karhu g + g! " vesi g " jää 0 m karhu " vesi " jää! 1 m pallo g 3N m pallo 3N g! 0, 306kg b)! m V " 4400kg / m3 c) Arkhimedeen laki (Noste on voimien erotus) N gv N gv " 580kg / m3 Pohdiskele mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat: Lämpö, ideaalikaasu, reaalikaasu, ominaislämpökapasiteetti, kaasun tilayhtälö, Maxwellin demoni, lämpökapasiteetti, sisäenergia. Miten kaasun paine selitetään ideaalikaasumallin avulla? Mitä on kaasun/nesteen/kiinteän aineen lämpöenergia. Missä se on? Miten mittaisit Maan ilmakehän keskilämpötilan, jos sinulla olisi aivan älyttömästi voimavaroja, miten tehtävä suoritettaisiin realistisesti? 4

5 Faasikaaviot? Miksi uloshengitys näkyy talvella? Mitä on savu pullossa kun se avataan? Lämpölaajeneminen 15 Kuinka monta mm 55 m kuparilankaa lyhenee, kun alussa lämpötila on 25 C ja lopussa 18 C. Muista myös kevään 07 yo-koetehtävä!! Kaasun tilayhtälö 16 Alussa paine on 1,0 bar ja lopussa 3,0 bar. Kuinka paljon on loppulämpötila, kun se alussa oli 72 C ja tilavuus ei muutu ,0 l:n painesäiliö on puolillaan vettä. Ilma on 1,5 barin paineessa. Astiaan pumpataan lisää 100,0 l vettä. Kuinka suuri on paine lopussa, kun lämpötila pysyy muuttumattomana. 18 Kuinka monta moolia kaasua on säiliössä, jonka tilavuus on 0,123 m 3, ja jonka paine on 5,2 bar ja lämpötila 350 C. 19 Edellisen tehtävän säiliön tilavuus kaksinkertaistetaan, jolloin lämpötila pienenee 50 asteeseen. Laske paine. 20 Pakastimen tilavuus on 500 l, sen ovi (A 0,85 m 2 ) avataan, jolloin ilma lämpenee + 5,0 C:een. Ovi suljetaan, jolloin ilman lämpötila jääähtyy 15 C:een. Kuinka suuri on oveen kohdistuva voima ulkopuolelta ja kuinka suuri sisäpuolelta. Kuinka suuri on erotus. Miten havaitset ilmiön kotonasi? Lämpöenergia Näissä tehtävissä oletetaan, että astian lämpökapasiteetti on mitätön (mikä ei ole realistista, mutta se pitää laskut helpompina. 21 Kuinka paljon energiaa tarvitaan kun 2,0 kg vettä lämmitetään 20 C:sta 95 C:een. 22 Kuinka kauan edellisen tehtävän lämmitykseen kuluu, jos lämmitysteho on 750 W 23 Astiassa on 2,0 kg vettä 20 C:ssa ja se lisätään vesiastiaan, jossa on 3 kg 60 asteista vettä. Määritä loppulämpötila. 24 Astiassa on 2,0 kg elohopeaa 20 C:ssa ja se lisätään vesiastiaan, jossa on 3 kg 60 asteista vettä. Määritä loppulämpötila. 25 a) Kuinka paljon energiaa tarvitaan, kun 2,0 kg jäätä lämmitetään -40 C:sta 0 C:een. b) Kuinka paljon energiaa tarvitaan, kun 2,0 kg 0 C jäätä sulatetaan. 26 Kuinka paljon aikaa kuluu, kun 5,0 kg 15 C:sta jäätä lämmitetään, sulatetaan ja lämmitetään kiehuvaksi ja lopulta höyrystetään kuiviin 850 W:n teholla? 27 Komposti on jäässä ( 5 C) Kompostissa olevan jätteen lämpökapasiteetti vastaa 60 kg jäätä. Kuinka paljon 100 C vettä tarvitaan, jotta komposti saadaan sulamaan. 28 1,2 kg 15 C jäätä ja 2,5 kg 55 C vettä sekoitetaan. Määritä loppulämpötila. 5

6 29 Oletetaan, että videolla olevassa mittauksessa uppokuumentimen lämmitysteho oli 310 W. Määritä monisteen tiedoista veden ominaislämpökapasiteetti ja veden höyrystymislämpö. Laske suureitten suhde ja vertaa taulukkokirjasta löytyvien arvojen suhteeseen. Kuinka suuri on virhe%. Ratkaisut Alla on jälleen MathPadilla laskettuja laskujen tuloksia. Tarkista olenko näppäillyt väärin. 55*16.8e-6*(-18-25): *( ): *(273,15-72) : *250/150: *123/( *( )): *123*( )/(246*( )): *2*(95-20): *1000/750: (2*20+3*60)/5: (0.14*2* *3*60)/(0.14*2+4.19*3): *2*40: *0.14*15+5*333+5*4.19*100+5*2260: *1000/850: /60: /60/60:4.925 (2090*60* *60)/(4190*100): *1.2* *1.2: *2.5*55: : /(4190*2.5): *41.739/3.7: Lämpölaajeneminen l l 0 (1+!t) l l 0 + l 0!t l " l 0 l 0!t 1 l " l 0 55m 16,8 10 "6 ("18 " 25)K K l " l 0 "0,04m "40mm 16 Kaasun tilanyhtälö, V on vakio. p 2 p 1 3bar (273,15! 72)K 1bar 17 Kaasun tilanyhtälö, T on vakio. V 1 p 2 V 2 p 2 V 1 V 2 1,5bar 250l 150l 2,5bar 6 819K (603,25! 273,15) C " 546 C

7 18 Kaasun tilayhtälö pv nrt n pv RT 19 Kaasun tilanyhtälö 5,2bar 123l 0, bar l molk (273, )K! 12, 345mol! 12mol V 1 p V 2 2 p 2 V 1 5,2bar 123l (273,15! 50)K V 2 246l (273, )K " 0, 931bar " 0, 93bar 20 V on vakio, Kaasun tilayhtälöstä: p 2 p 2 p 2! F A F (p 2! )A 21 Lämpöenergia 22 Teho Q cm!t Q 4,19kJ / (kgk) 2kg (95! 20)K 628,5kJ " 630kJ P E t t E P J 750W 838s! 840s 23 Lämpöenergiaa siirtyy lämpimämmästä kylmenpään, lopussa sama lämpötila. cm 2 (T! 60 C) cm 1 (T! 20) T m 1 20 C + m 2 60 C m 1 + m 2 2kg20 C + 3kg60 C 5kg 44 C 24 Kuten edellä, mutta nyt ominaislämpökapasiteetit eivät supistu: c 2 m 2 (T! 60 C) cm 1 (T! 20) T m 20 C + m 60 C 1 2 c 1 m 1 + c 2 m 2 0,14kJ / (kgk) 2kg20 C + 4,19kJ(kgK) 3kg60 C 0,14kJ / (kgk) 2kg + 4,19kJ(kgK) 3kg 59,128 C! 59 C 7

8 25 a) Qcm T 2,09kJ/(kgK) 2kg 40K 167,2kJ b) Qsm 333kJ/kg 2kg 666 kj 26 Lasketaan koko energia, aika saadaan jakamalla se teholla. (5*0.14*15+5*333+5*4.19*100+5*2260)kJ kj *1000/850 s s295,5 min 4,9 h 27 Kompostin lämmittämiseen ja sulattamiseen tarvitaan energiaa yhtä paljon kuin kuuma vesi voi luovuttaa (T1). Todellisuudessa energiaa vuotaa ympäristöön ja kompostin lämmittämiseen. Vesi tietysti vuotaa pois kompostista sillä se on tuskin vesitiivis. c jää!t + s c vesi!t c jää!t + s c vesi!t 2090J / (kgk) 60kg 5K J 60kg 4190J / (kgk) 100K! 48,181kg"50 kg 28 Taas energia säilyy. Veden sulattamiseen kuluu c jää!t + s 2090J / (kgk) 1,2kg 15K J 1,2kg! J Veden jäähtymisestä saadaan c vesi!t 4190J / (kgk) 2,5kg 55K J Kaikki jää sulaa. Tässä vaiheessa vedeltä on kulunut ( )J J, joten sen lämpötila on J 55 C! 4190J / (kgk) 2,5kg C Loppulämpötila saadaan samalla tavalla kuin tehtävässä 23. T 1,2kg0 C + 2,5kg41,739 C 3, 7kg 28,202 C! 28 C 29 tehtäneen tunnilla tai ainakin kokeessa T1 ja 2 30 Lyijyhaulipussia pudotetaan 500 kertaa 2,0 metrin korkeudelta. Kuinka monta astetta haulipussin lämpötila nousee, jos puolet mekaanisesta energiasta muuttuu haulien lämmöksi. 31 Kiväärillä ammutaan luoti, jonka massa on 10,0 g ja nopeus 550 m/s vesiastiaan, jossa on 1 kg vettä. Kuinka monta astetta veden lämpötila nousee, jos kaikki liike-energia kuluu veden lämmittämiseen. Oletetaan, että luodin lämpötila on sama kuin veden loppulämpötila. Voisiko tällaisella järjestelyllä olla mahdollista mitata luodin nopeus? Eli jos luodin nopeutta ei tunneta, niin mitataan lämpötilan kasvu ja päätellää nopeus energian säilymislain avulla? 8

9 32 Kuinka paljon energiaa tulee Maan poikkipinta-alan kokoiselle alueelle sekunnissa. Kuinka pitkä aika kuluisi, jos tämä kaikki energia kuluisi kokonaan ilmakehän lämmittämiseen jotta lämpötila nousisi yhden asteen. Käytä taulukkokirjan tietoja kun arvioit ilmakehän massa, ominaislämpökapasiteettia ja muita laskussa tarvittavia tietoja. Yleensä laskuissa ilmakehän ulkorajana pidetään 200 km:n korkeutta. Myös googlettamalla mass atmosphere saat tietoa arvioita ilmakehän massasta. Mitä tarkoitetaan käsitteillä sisäenergia, Termodynamiikan 1. pääsääntö, 2. pääsääntö, entropia, lämpövoimakone, lämpöpumppu, termodynaaminen hyötysuhde. Rakaisut Q mgh cm!t mgh!t gh c 31 Tutki kuinka suuri merkitys luodin alkulämpötilalla on!! Q c vesi!t + c luoti m luoti m luoti v2 c vesi!t!t c vesi!t 0,5m luoti 32 Aurinkovakio löytyy taulukkokirjasta tähtitieteen kohdalta, se kertoo Auringon säteilytehon neliömetriä kohden Maan etäisyydellä Auringosta. c ilmakehä! 1000J / (kgk) m! kg P 1, 4kW / m 2 "( m) 2 Pt cm!t t cm!t P 1000J / (kgk) kg 1K 27750s! 8h W / m 2 "( m) Onneksi kaikki Auringosta tuleva energia ei lämmitä ilmakehää. 9

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa:

Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa: 1 PAINE Kaasujen ja nesteiden paineen mittaus on yksi yleisimmistä prosessiteollisuuden mittauskohteista. Prosesseja on valvottava, jotta niiden vaatimat olosuhteet, kuten paine, lämpötila ja konsentraatiot

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt

RATKAISUT: 12. Lämpöenergia ja lämpöopin pääsäännöt Physica 9 1. painos 1(7) : 12.1 a) Lämpö on siirtyvää energiaa, joka siirtyy kappaleesta (systeemistä) toiseen lämpötilaeron vuoksi. b) Lämpöenergia on kappaleeseen (systeemiin) sitoutunutta energiaa.

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö 1. Selitä fysikaalisesti, miksi: a) sateessa kastuneet vaatteet tuntuvat kylmältä, b) pyykit kuivuvat myös pakkasessa, c) uunista pudonneen hehkuvan hiilenpalan

Lisätiedot

2. Termodynamiikan perusteet

2. Termodynamiikan perusteet Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 2. Termodynamiikan perusteet 1 TD ja SM Statistisesta fysiikasta voidaan

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 3: Kerrataan ja sovelletaan Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Kerrataan ja sovelletaan Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Osio : Kerrataan ja sovelletaan.desimaaliluvut....tekijöihin

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07

Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi. Päivitetty: 19.11.07 METSÄ VASTAA HARJOITUKSIA OPPIAINEITTAIN FYSIIKKA JA KEMIA Metsävastaan luontoon ja ympäristöön liittyvien kemiantehtävien laatija on FM Berit Kurtén-Finnäs, Kemididaktiskt Resurscentrum, Åbo Akademi,

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Sähkökentät ja niiden laskeminen I

Sähkökentät ja niiden laskeminen I ähkökentät ja niiden laskeminen I IÄLTÖ: 1.1. Gaussin lain integaalimuoto ähkökentän vuo uljetun pinnan sisään jäävän kokonaisvaauksen laskeminen Vinkkejä Gaussin lain käyttöön laskettaessa sähkökenttiä

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

RAKENNA OMA AJONEUVOSI

RAKENNA OMA AJONEUVOSI RAKENNA OMA AJONEUVOSI Tavoitteet: Oppilaat tietävät, että jokainen kuljetustapa tarvitsee energiaa liikkuakseen ja että erilaisia energialähteitä voidaan käyttää liikkumiseen ja niillä on erilaiset ympäristövaikutukset.

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN

SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOPAS LÄMPÖPUMPUT LÄMMITYSTÄ JA KÄYTTÖVEDEN KUUMENNUSTA VARTEN Vuorovaikutteinen suunnittelutuki löytyy osoitteesta: www.dimplex.de/fi/ammattilaisille/onlinesuunnittelija Seuraavien

Lisätiedot

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO MUISTA RAPORTTI: VOIMA MUUTTAA LIIKETTÄ TIETOA JA TUTKIMUKSIA -Mitä tein? -Mitä ennustin? -Mitä tuloksia sain? -Johtopäätökseni Kappale, johon eivät voimat vaikuta pysyy paikoillaan tai liikkuu vakionopeudella

Lisätiedot

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille

Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille MAOL ry Tutkimuksia peruskoulun 1. - 6. luokille 1. Esipuhe 2. Välineistöä luokille 1-6 2.1 Opetustila 2.2 Yleistä 2.3 Välineistöä 2.4 Kodin kemikaaleja ja tarvikkeita 2.5 Aihealueittain ryhmiteltyjä tarpeellisia

Lisätiedot

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle

Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Hybridilämmitysjärjestelmän tiedonkeruu ja -analysointi omakotitalokohteelle Jarkko Nikkarikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Uusiutuvan energian koulutusohjelma 27. joulukuuta

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun:

Seuraavilla ohjeilla pystyt ottamaan luonnollisen asennon suhteessa tauluun: Asento Asento määrittää kuinka sinun tulisi seisoa saadaksesi liikkumattoman tuen ammuntaan. Asento täytyy pystyä ottamaan joka kerta luonnollisesti ja samalla tavalla, tai muuten osumakasassa tapahtuu

Lisätiedot