Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa:"

Transkriptio

1 1 PAINE Kaasujen ja nesteiden paineen mittaus on yksi yleisimmistä prosessiteollisuuden mittauskohteista. Prosesseja on valvottava, jotta niiden vaatimat olosuhteet, kuten paine, lämpötila ja konsentraatiot olisivat oikeita. Painelaitelaki (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/ ) asettaa omat vaatimuksensa paineen mittaukselle ja prosessilaitteiden rakenteille. Paine on suure, joka ilmoittaa, kuinka suuri voima tietylle pinta-alalle kohdistuu. missä p on paine, F on voima ja A on pinta-ala. Kun voima F on painovoimasta eli, missä m on massa ja g on putoamiskiihtyvyys 9.81 m/s 2, voidaan paineelle p kirjoittaa: PAINEEN YKSIKÖITÄ Paineen yksikkö SI-järjestelmässä on Pascal, Pa ( ). Yleensä käytetään yksikkönä kpa (kilopascal). Monesti paineen yksikkönä käytetään yksikköä baari, bar. 1 bar = 100 kpa. Erityisesti paineilmatekniikassa esiintyy vanha yksikkö tekninen ilmakehä, at, on paine, jonka kilogramman massainen kappale aiheuttaa neliösenttimetrin suuruisele pinta-alalle Muita paineen yksiköitä: ilmakehä, atm, 1 atm= 1, Pa = 1,013 bar elohopeamillimetri, mmhg, 760 mmhg = 1 atm = 1, Pa = 1,013 bar Paunaa neliötuumalle, psi, 1 psi = 6,89476 kpa = 0, bar (vanha amerikkalainen paineen yksikkö) ESIMERKKI 1 a) Biodiesellaitteen massa on 550 kg, ja se seisoo neljällä jalalla. Yhden jalan pinta-ala on 9,6 cm 2. Kuinka suuren paineen laite kohdistaa lattiaan, jos paino jakaantuu tasan kaikille neljälle jalalle? b) Sellukeittimen massa on 1150 kg, ja se seisoo neljällä jalalla. Yhden jalan pinta-ala on 44,2 cm 2. Kuinka suuren paineen laite kohdistaa lattiaan, jos paino jakaantuu tasan kaikille neljälle jalalle? c) Pohdi tulosten välistä eroa. Ilmaise paineet myös käyttäen yksikköä bar.

2 2 ILMANPAINE Ilmanpaine aiheutuu maan ilmakehän painosta. Ilmanpaineen normaaliarvoksi on sovittu p 0 = 1, Pa = 101,30 kpa = 1,013 bar. Tämä vastaa painetta meren pinnan korkeudella. Ilmanpaine pienenee ylöspäin mentäessä. Viiden kilometrin korkeudessa ilmanpaine on 0,54 bar eli noin puolet merenpinnan tasolla vaikuttavasta ilmanpaineesta. Ilmanpaine vaikuttaa kaikkiin suuntiin yhtä suurena. ESIMERKKI 2 a) Kuinka suuren voiman ilmanpaine kohdistaa silmään, kun silmän pinta-ala on n. 2,0 cm 2? b) Miksi silmä ei puhkea ilmanpaineen vaikutuksesta? c) Mitä tapahtuisi, jos ilmanpaine yhtäkkiä katoaisi? HYDROSTAATTINEN PAINE Mitä syvemmälle sukellamme, sitä voimakkaammin vesi puristaa vartaloa joka puolelta. Sukeltajia varoitetaan nousemasta syvältä pintaan liian nopeasti, koska äkillinen paineen muutos voi aiheuttaa sukeltajantaudin. Lentokoneen noustessa ja laskeutuessa korvat saattavat mennä lukkoon ilmanpaineen muuttuessa. Nesteessä paine riippuu syvyydestä ja nesteen tiheydestä. Tätä nesteen omasta massasta johtuvaa painetta kutsutaan hydrostaattiseksi paineeksi, p h. missä ρ on nesteen tiheys g on maan vetovoiman kiihtyvyys 9,81 ja h on syvyys Kokonaispaine on hydrostaattisen paineen ja ilmanpaineen summa. Paine leviää nesteissä tasaisesti kaikkialle ja vaikuttaa kaikkiin suuntiin yhtä suurena. Hydrostaattinen paine ei riipu astian muodosta. ESIMERKKI 3 a) Kuinka suuri hydrostaattinen paine vaikuttaa sukeltajaan 3,5 metrin syvyydessä? Oletetaan, että veden tiheys on 1000 eli 1 litra vettä painaa 1 kilogramman. b) Mikä on sukeltajaan kohdistuva kokonaispaine? ESIMERKKI 4 Pohdi juomapillin toimintaa. Kuinka pitkä pilli voisi olla? Onko avaruudessa mahdollista juoda pillillä?

3 3 NOSTE Miksi kiviä on helpompi nostella vedessä kuin rannalla? Miksi kivi tuntuu kevyemmältä vedessä? Arkhimedes havaitsi kokeellisesti nimeään kantavan lain: Kappale kevenee upotessaan nesteeseen tai kaasuun yhtä paljon kuin kappaleen syrjäyttämä neste- tai kaasumäärä painaa. Tällöin kappaleeseen ylöspäin suuntautuva voima, noste F N, on missä ρ on nesteen tiheys V on upotetun kappaleen tilavuus ja g on putoamiskiihtyvyys 9,81 o o o Jos kappaleen paino on suurempi kuin noste, kappale uppoaa. Jos kappaleen paino on pienempi kuin noste, kappale nousee pintaan ja asettuu kellumaan niin, että syrjäytyneen nestemäärän paino ja kappaleen paino ovat yhtä suuret Jos kappaleen paino on nosteen suuruinen, kappale leijuu nesteessä ESIMERKKI litran tynnyri veteen upotettuna syrjäyttää 200 litraa vettä. Veden tiheys on on Laske noste. PAINE-ERO Kahden mitattavan paineen ero on paine-ero. Usein vertailupaineena on vallitseva ilmanpaine. YLIPAINE Kun mitattava paine on ilmanpainetta suurempi, puhutaan ylipaineesta. Yleensä painemittarit mittaavat ylipainetta. Ylipaineen avulla voidaan mm. saavuttaa korkeampi kiehumispiste. Renkaan painemittari ilmoittaa renkaassa vallitsevan ylipaineen, yleensä asteikko baareina (bar) tai vanhempana yksikkönä psi eli pounds per square inch, paunaa neliötuumalle. Eli ilmoitetaan renkaassa oleva paine ilmanpaineen moninkertana. ALIPAINE Kun mitattava paine on ilmanpainetta pienempi, puhutaan alipaineesta. Alipaineen etuja ovat mm. alempi kiehumispiste (alipainetislaus).

4 4 PUMPPU (vesipumppu) Pumpun männän liikkuessa ylös männän alle muodostuu alipaine. Alipaineen ja ilmanpaineen ero saa veden nousemaan ylös. Kun mäntä liikkuu alas, siinä oleva läppä aukeaa ja vesi siirtyy männän yläpuolelle. Kun mäntä liikkuu ylös se työntää veden ulos. Alhaalla oleva imuventtiili aukeaa, jolloin vesi pääsee täyttämään männän alapuolisen tilan. Teoriassa alipainepumpulla voidaan saada aikaan alipaine, joka on ilmanpaineen suuruinen. Tällöin veden pumppauskorkeus (hydraulisen paineen kaavaa soveltaen) on Käytännössä pumppauskorkeus jää alle kahdeksan metrin. VEREN PAINE Ihmisen pystyasento aiheuttaa suuren hydrostaattisen paineen. Se tuntuu erityisesti jaloissa. Hydrostaattinen paine ei ole kuitenkaan ainoa painetta säätelevä tekijä. Sydän on pumppu, joka saa aikaan paine-eroja, jotka kuljettavat verta elimistössä. Sydämen sykkeen tahdissa veren paine vaihtelee terveellä ihmisellä 10,6 kpa:n ja 16,0 kpa:n (120 mmhg ja 80 mmhg) välillä. Nämä paineet ovat ylipaineita eli ne ovat yli elimistön ulkopuolella vallitsevan paineen, joka on noin 100 kpa. Hiussuonistossa paineen vaihtelut ovat suurempia. Verenpaineeseen vaikuttavat myös kapillaari-ilmiö ja osmoottinen paine.

5 5 HARJOITUSTEHTÄVIÄ 1. a) Paavon massa on 88 kg, ja hänen kenkiensä pohjapinta-ala on yhteensä 0,060 m 2. Kuinka suuren paineen Paavo kohdistaa lattiaa seisoessaan kahdella jalalla? Ilmoita tulos myös käyttäen yksikköä bar. b) Piian massa on 51 kg, ja hänen yhden korkokengän koron tukipinnanala on 2,0 cm 2. Kuinka suuren paineen Piia kohdistaa lattiaan seisoessaan yhdellä jalalla kengän koron varassa? Ilmaise paineet myös käyttäen yksikköä bar. c) Vertaa tehtävien 1a ja 1b tuloksia keskenään ja mieti, oliko tulos yllättävä ja mistä tulosten suuruusero johtuu. 2. Kuinka suuri a) hydrostaattinen paine b) kokonaispaine vallitsee Päijänteen syvimmässä kohdassa 95 metrin syvyydessä? Ilmaise paineet myös käyttäen yksikköä bar. 3. Keittiön pöydän pituus on 1,4 m ja leveys 0,80 m. a) Kuinka suurella voimalla ilmanpaine, jonka suuruus on 100 kpa, painaa pöydän pintaa? Miksi pöytä ei romahda? b) Kuinka monta 60 kilogramman massaista opiskelijaa aiheuttaa pöydän pintaan yhtä suuren paineen? 4. Henkilöauton renkaissa ilman paine on 2,4 bar. Auton massa on kg. Kuinka suurella pinta alalla yksi rengas koskettaa maata? 5. Keksijä valmisti juoma-automaatin, jossa oli kaksi astiaa. Hän laittoi astioihin juomat, joilla oli eri tiheys. Kummastakin juoma-astiasta tuli letku yhteiseen suukappaleeseen. Keksijä arveli saavansa suuhunsa sopivan juomasekoituksen imemällä suukappaleesta. Toimiiko laite oletetulla tavalla? 6. Valtameren syvimmässä kohdassa paine on 1, Pa. Kuinka syvä on valtameren syvin kohta? Suolaisen meriveden tiheys on 1030 kg/m 3. Tarvitseeko ilmanpaineen osuutta huomioida?

6 6 ESIMERKKIEN RATKAISUT ESIMERKKI 1 a) Biodiesel laitteen massa on 550 kg, ja se seisoo neljällä jalalla. Yhden jalan pinta-ala on 9,6 cm 2. Kuinka suuren paineen laite kohdistaa lattiaan, jos paino jakaantuu tasan kaikille neljälle jalalle? b) Sellukeittimen massa on 1150 kg, ja se seisoo neljällä jalalla. Yhden jalan pinta-ala on 44,2 cm 2. Kuinka suuren paineen laite kohdistaa lattiaan, jos paino jakaantuu tasan kaikille neljälle jalalle? c) Ilmaise paineet myös käyttäen yksikköä bar. Lattiaan kohdistama paine on, missä mg on laitteen paino ja A jalkojen yhteinen pinta-ala. Paineeksi saadaan a) b) ESIMERKKI 2 a) Kuinka suuren voiman ilmanpaine kohdistaa silmään, kun silmän pinta-ala on n. 2,0 cm 2? b) Miksi silmä ei puhkea ilmanpaineen vaikutuksesta? c) Mitä tapahtuisi, jos ilmanpaine yhtäkkiä katoaisi? a) Silmään kohdistuvan voiman suuruus on b) Silmä ei puhkea, koska silmän sisäpuolella vallitsee yhtä suuri paine. Ulkoinen ilmanpaine painaa silmää, kunnes silmän sisäinen paine on yhtäsuuri kuin ulkoinen paine. c) Olemme sopeutuneet paineeseen. Jos paine katoaisi, esim. laskisi nopeasti paljon, meille kävisi kuten nopeasti ylös nostetuille syvänmeren kaloille, räjähtäisimme hajalle. ESIMERKKI 3 a) Kuinka suuri hydrostaattinen paine vaikuttaa sukeltajaan 3,5 metrin syvyydessä? Oletetaan, että veden tiheys on 1000 eli 1 litra vettä painaa 1 kilogramman. b) Mikä on sukeltajaan kohdistuva kokonaispaine? a) Hydrostaattinen paine on b) Kokonaispaine p kok = p 0 + p h = 1,013 bar + 0,34 bar = 1,353 bar 1,4 bar

7 7 ESIMERKKI 4 Kun imet pilliä, niin pienennät painetta suussasi ja pillin yläosassa. Tällöin pillin sisällä ja pillin ulkopuolella on paine-ero. Pillin ulkopuolella vallitsee normaali ilmanpaine. Paine-erosta aiheutuva voima työntää vettä pilliin. Nestepatsas nousee kunnes nestepinnan korkeudella pillin sisältä kohdistuva kokonaispaine on yhtä suuri kuin ulkoinen ilmanpaine. Kuinka korkea juomapilli voi olla? Olkoon nestepatsaan suurin korkeus h. Kun nestepatsas on saavuttanut suurimman korkeutensa, niin pillin sisältä kohdistuva kokonaispaine on yhtäsuuri kuin ulkoinen ilmanpaine. Tehdään raju oletus, että suun sisällä vallitsee täydellinen tyhjiö. Tällöin pillin sisältä pillin pohjaan kohdistuva paine aiheutuu pelkästään hydrostaattisesta paineesta, joka riippuu nesteen tiheydestä, nestepatsaan korkeudesta ja putoamis-kiihtyvyydestä. Saadaan yhtälö, jossa p 0 on ilmanpaineen vaikutus astiassa olevaan nesteeseen, ja p h,pilli pillissä olevan nesteen massasta aiheutuva hydrostaattinen paine. Voidaan olettaa siis, että paine-ero on nolla eli eli eli eli Avaruudessa nestettä juodaan pillillä imemällä, mutta pullon sijaan astronautit käyttävät tiivistä pussia, jotta neste ei lentäisi painottomassa tilassa ulos juoma-astiasta. ESIMERKKI litran tynnyri veteen upotettuna syrjäyttää 200 litraa vettä. Veden tiheys on on Laske noste. Noste HARJOITUSTEHTÄVIEN RATKAISUT 1) a) Paavon massa on 88 kg, ja hänen kenkiensä pohjapinta-ala on yhteensä 0,060 m 2. Kuinka suuren paineen Paavo kohdistaa lattiaa seisoessaan kahdella jalalla? b) Piian massa on 51 kg, ja hänen yhden korkokengän koron tukipinnanala on 2,0 cm 2. Kuinka suuren paineen Piia kohdistaa lattiaan seisoessaan yhdellä jalalla kengän koron varassa? c) Ilmaise paineet myös käyttäen yksikköä bar. a) Paavon lattiaan kohdistama paine on, missä mg on Paavon paino ja A kengän pohjien pinta-ala. Paineeksi saadaan b) Piian lattiaan kohdistama paine on vastaavasti

8 8 2) Kuinka suuri a) hydrostaattinen paine b) kokonaispaine vallitsee Päijänteen syvimmässä kohdassa 95 metrin syvyydessä? Ilmoita tulokset myös baareina. a) Hydrostaattinen paine on veden omasta painosta aiheutuva paine: p h = ρgh = 1000 kg/m 3 9,81m/s 2 95 m = Pa 0,93 MPa = 9,3 bar b) Päijänteen pohjassa vallitseva kokonaispaine aiheutuu ilmanpaineesta sekä veden hydrostaattisesta paineesta p h = p 0 + ρgh = 1, Pa kg/m 3 9,81m/s 2 95 m = Pa 1,0 MPa = 10 bar 3) Keittiön pöydän pituus on 1,4 m ja leveys 0,80 m. c) Kuinka suurella voimalla ilmanpaine, jonka suuruus on 100 kpa, painaa pöydän pintaa? Miksi pöytä ei romahda? d) Kuinka monta 60 kilogramman massaista opiskelijaa aiheuttaa pöydän pintaan yhtä suuren paineen? a) Ilmanpaine kohdistaa pöydän pintaan paineen p. Ilma puristaa pöytää voimalla, jonka suuruus on F = pa = Pa 1,4 m 0,80 m= 112 kn. Pöytä ei romahda, koska yhtä suuri paine kohdistuu myös pöytälevyn alapuolelle. b) Yhden opiskelijan paino on F = mg = 60 kg 9,81 m/s 2 = 589 N. Opiskelijoiden määrä on N / 589 N 190 kpl. 4) Henkilöauton renkaissa ilman paine on 2,4 bar. Auton massa on kg. Kuinka suurella pinta alalla yksi rengas koskettaa maata? Ilman paine renkaassa kohdistuu samansuuruisena myös maata vasten. p= F/A. Renkaat koskettavat maata alueella, jonka pinta-ala on A = F/p = (1450 kg 9,81 m/s2) / Pa = 0,059 m2

9 9 5) Keksijä valmisti juoma-automaatin, jossa oli kaksi astiaa. Hän laittoi astioihin juomat, joilla oli eri tiheys. Kummastakin juoma-astiasta tuli letku yhteiseen suukappaleeseen. Keksijä arveli saavansa suuhunsa sopivan juomasekoituksen imemällä suukappaleesta. Toimiiko laite oletetulla tavalla? Neste, jolla on pienempi tiheys nousee astiasta nopeammin, koska kevyemmän nesteen hydrostaattinen paine on pienempi. Tällöin keksijä saa suuhunsa ainoastaan kevyempää nestettä, jos imeminen kestää lyhyen aikaa. Jos imeminen kestää pitempään, tulee suuhun myös painavampaa nestettä. 6) Valtameren syvimmässä kohdassa paine on 1, Pa. Kuinka syvä on valtameren syvin kohta? Suolaisen meriveden tiheys on 1030 kg/m 3. Hydrostaattinen paine meren syvyyden funktiona on p h = ρgh. Syvyydeksi saadaan Ilmanpaineen osuus on merkityksettömän pieni ja voidaan siksi jättää laskusta pois.

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö

VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö VASTAUKSIA YO-KYSYMYKSIIN KURSSISTA FY2: Lämpö 1. Selitä fysikaalisesti, miksi: a) sateessa kastuneet vaatteet tuntuvat kylmältä, b) pyykit kuivuvat myös pakkasessa, c) uunista pudonneen hehkuvan hiilenpalan

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä

Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä Tähtitieteen historiaa, avaruusgeometrian tehtäviä ja muita tehtäviä A1. Antiikin kreikkalainen monitieteilijä Eratosthenes (276-194) eaa. onnistui ensimmäisenä mittaamaan 240 eaa. maapallon ympärysmitan

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta

Sähkö ja vene. Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähkö ja vene Ohjeita veneilijöille sähkölaitteista, akuista, korroosiosta, häiriöistä ja ukkossuojauksesta Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen jäsenet: Elektroniikan Tukkukauppiaat ry Sähkösuunnittelijat

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ

1 Johdanto (1) missä 0 on. interferenssi. mittauksen tarkkuudeksi Δ 25B INTERFEROMETRI 1 Johdanto 1.1 Michelsonin interferometri Kuva 1. Michelsonin interferometrin periaate. Michelsoninn interferometrin periaate on esitetty kuvassa 1. Laitteisto koostuu laserista, puoliläpäisevästää

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Kannattaako kannukaatosaumaus?

Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannattaako kannukaatosaumaus? 1 Birgitta Puurunen Kannattaako kannukaatosaumaus? Sisäisiä julkaisuja 28/2003 Tiehallinto Helsinki 2003 2 Kannattaako kannukaatosaumaus? Kannen kuvat: Markku Seppänen ISSN

Lisätiedot

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005

Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! Ajo hanskassa! Norsk Motorcykkel Union 2001 & MP69 2005 Ajo hanskassa! on norjalaisten aktiivimotoristien ja ajokouluttajien Leif Klyven, Henry Enoksenin ja Gunnar Kubberoedin kirjoittama

Lisätiedot

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Naudat eivät aseta mitään erityistä

Naudat eivät aseta mitään erityistä Eläinten hyvinvointiin pitää satsata jo navetoiden suunnitteluvaiheessa. ProAgria Suomen Talousseuran (Finska Hushållningssällskapet) kotieläinagronomi Maj-Hild Holmström kirjoittaa, miten käytännössä

Lisätiedot

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella:

Ilman suhteellinen kosteus saadaan, kun ilmassa olevan vesihöyryn osapaine jaetaan samaa lämpötilaa vastaavalla kylläisen vesihöyryn paineella: ILMANKOSTEUS Ilmankosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Veden määrä voidaan ilmoittaa höyryn tiheyden avulla. Veden osatiheys tarkoittaa ilmassa olevan vesihöyryn massaa tilavuusyksikköä kohti.

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja

Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Tietoja paineilmajärjestelmän suunnittelijalle. Lämmön talteenoton suunnittelussa tarvittavia tietoja Kompressorin käyttökustannukset Perusteet Paineilmakompressori on energiaa kuluttava laite, jonka elinaikaiset

Lisätiedot

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa?

Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Mitä hiilidioksidin (CO ) 2 geologinen varastointi tarkoittaa? Vastuullista fossiilisten polttoaineiden käyttöä Suurimman kasvihuonekaasujen lähteen poistamista Palautetaan hiili maan alle Lisäaikaa ilmastoystävällisten

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RAKENNA OMA AJONEUVOSI

RAKENNA OMA AJONEUVOSI RAKENNA OMA AJONEUVOSI Tavoitteet: Oppilaat tietävät, että jokainen kuljetustapa tarvitsee energiaa liikkuakseen ja että erilaisia energialähteitä voidaan käyttää liikkumiseen ja niillä on erilaiset ympäristövaikutukset.

Lisätiedot

SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana

SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana Laura Laasonen & Kati Niemi Opinnäytetyö kesäkuu 2007 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot