Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

2 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina luotettavasti ja vastuullisesti Koskela tuottaa lisäarvoa pailliselle yhteisölle järjestämällä kyseisiä palveluja Koskela on merkittävä työllistäjä PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA 0 00 Puijola on merkittävä työllistäjä Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion upungille Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Puijola on aktiivinen kehittäjä Puijola on merkittävä yhteistyökumppani Puijola on hyvä työnantaja Puijola tuottaa sosiaalista hyvinvointia erityistä tukea tarvitseville KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot toiminnassa 20 0 Arvojen näkyminen toiminnassa Hyvin toimiva työyhteisö JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Jyvälä on toimiva työorganisaatio Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla LOUHELAN KANSALAISTOIMINTA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Louhela säästää yhteiskunnan varoja työllistämällä pitkäaiistyöttömiä Työllistettyjen oma osaaminen kehittyy Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken Ongelma- ja konfl iktitilanteiden käsittely on rakentavaa UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Ukonhattu on luotettava työnantaja Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakisiin Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen KALLIOLAN NUORET RY ON HYVÄ TYÖNANTAJA JA HYVÄ TYÖYHTEISÖ Kalliolan Nuoret ry:n työntekijät voivat työssään hyvin Kalliolan Nuoret ry:n työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään Työntekijöillä on mahdollisuus kehittää työtään ja vaikuttaa omaan työhönsä NAISTARI ON HYVÄ TYÖPAIKKA Henkilökunta kokee oman työnsä mielekkääksi ja haasteelliseksi Henkilökunta on sitoutunut työhönsä Naistarissa panostetaan työhyvinvointiin Naistarissa on hyvä työilmapiiri

3 UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Ukonhattu on merkittävä työllistäjä Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia Toimintamme tuottaa varoja julkiselle sektorille Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen elämänaren eri vaiheisiin

4 Tililuok Tililuok muodostuu 3 tavoitteesta KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA Tavoite 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina luotettavasti ja vastuullisesti Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa Kysely merkittävimmille yhteistyökumppaneille: -kunnan edustajat ja opetus- ja sosiaalitoimesta -muiden organisaatioiden edustajat osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: Koskela on luotettava yhteistyökumppani 94 % vastaajista oli erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa että Koskela on luotettava yhteistyökumppani % 0 Indiattori % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani 00 % vastaajista oli erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä että Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani % 0

5 Tavoite Koskela tuottaa lisäarvoa pailliselle yhteisölle järjestämällä kyseisiä palveluja. osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 02 0 Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnassa on lukuvuosittain muna 90 lasta. Lapsia 0. Tavoite Koskela on merkittävä työllistäjä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 03 0 Koskelassa työskentelee 5 vakituisessa, kokoaiisessa työsuhteessa (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde) Koskelassa työskentelee 2 vakituisessa, kokoaiisessa työsuhteessa. Indiattori Opiston netto-opiskelijamäärä on 0 % kunnan väestöstä (vuoden alun väestöluku). Netto-opiskelijamäärä 4 % kunnan väestöstä. Indiattori Koskelassa on vuosittain 00 tuntiopettajaa ja muita lyhytaiisessa työsuhteessa olevaa. 43 tuntiopettajaa. Indiattori Klubitalon päivittäinen kävijämäärä (mielenterveyskuntoutujia) on 5. Päivittäinen kävijämäärä on 2. Indiattori Koskelassa vuosittain tukityöllistettynä 4 henkiloä (työsopimus) Tukityöllistettynä oli 7 henkilöä. Indiattori Koskelassa maksetaan vuosittain palkkoja yhteensä euroa. Palkkoja maksettiin

6 Tililuok Tililuok muodostuu 7 tavoitteesta PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA Tavoite 0 00 Puijola on merkittävä työllistäjätäjä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 0 0 Puijolassa on ollut työsuhteessa 80 henkilöä Puijolassa on ollut työsuhteessa 5 henkilöä. Indiattori 0 02 Palt sivukuluineen ovat euroa Palt sivukuluineen ovat ,23 euroa. Tavoite Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion upungille osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 02 0 Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla. Indiattori Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten maksamat kunnallisverot ovat yhteensä euroa Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä ,3 euroa.

7 Tavoite Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 03 0 Kolme esimerkkikuvausta siitä, miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Monikulttuurikeskus Kompassi tarjoaa ikille avoimia suomen kielen kursseja kolme kertaa viikossa. Kursseille voivat osallistua myös kotoutumiskoulutuksiin jonottavat ja ne, jot eivät ole oikeutettuja kotoutumiskoulutukseen. Kursseja tarjoamalla Kompassi voi tukea maahanmuuttajien arkisuomen kielen taitoja ja siten arjessa selviytymistä, tarjota heti upunkiin saavuttua suomen kielen opiskelupain ja auttaa ylläpitämään maahanmuuttajien kielitaitoa. Kimppa-hanke täydentää TE-toimiston palveluja siten, että se auttaa työttömänä olevia maahanmuuttajia löytämään työ- ja harjoittelupaikkoja ja toisaalta löytämään alueen yrityksille sopivaa työvoimaa. Mahku-hanke täydentää palveluverkostoa mm. tarjoamalla tukihenkilötoimintaa rikokseen syyllistyneille vanhemmille, tarjoamalla päihteetöntä viriketoimintaa, ohjaamalla ja neuvomalla asiakita erilaisissa elämäntilanteissa ja nnustamalla rikoksiin syyllistyneitä elämässään eteenpäin mm. koulutuksiin ohjaamalla. Tavoite Puijola on aktiivinen kehittäjä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 04 0 Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta kolmelle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta yhdeksälle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta yhdeksälle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna:. Tyttöjen Talo (RAY) 2. Romaanikeskus, Romatokeku (RAY) 3. Kuopion tyttötoiminta (Kuopion upunki) 4. Minnuus-projekti: Nuorten naisten ehkäisevän päihdetyön alueellisen toimintamallin kehittäminen (RAY) 5. Maahanmuuttajafoorumin perustaminen ja monikulttuurisen nsalaistoiminnan kehittäminen: toiminnasta vaikuttamiseen (Jenny ja Antti Wihurin rahasto) 6. Nuorison kehityssvatus, vapaaehtois- ja koordinointihanke Kuopion seudulla (Ulkoasiainministeriö) 7. Rasisminvastainen työ nuorison parissa. Monikulttuurisuusvierailuilla ennakkoluuloja ehkäisemässä Kuopion alueen yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksessa (Opetusministeriö) 8. Osallisena Suomessa Kotoutumisprosessin koordinointi ja toteutus eri toimijoiden välisenä yhteistyönä (hakijana Kuopion upunki) (Sisäasiainministeriö) 9. Yhdessä yhdenvertaisuuteen: Omaehtoisen, monikulttuurisen kerhotoiminnan ja kulttuurisen vuorovaikutuksen edistäminen ja kehittäminen (Opetusministeriö)

8 Indiattori Kuvaus siitä, kuin Puijolan työntekijät osallistuvat Kuopion alueen sekä valtakunnan tason kehittämisverkostoihin Kolme kuvausta osallistumisesta alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin. Monikulttuurikeskus Kompassi toimii aktiivisesti Kuopion alueen mamu-verkostossa, jossa kokoontuvat merkittävimmät Kuopion alueen maahanmuuttajien parissa työskentelevät tahot. Verkostossa keskustellaan ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä teemoista, vaihdetaan eri tahojen kuulumisia ja suunnitellaan yhteistyökuvioita. 2. Kuopion Setlementti Puijola ry:n edustajana Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa toimii Monikulttuurikeskus Kompassin työntekijä. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNOn tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä. 3. Puijolan Nuoret koordinaattori Arja Airaksinen ja iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja Laura Jääskeläinen ovat osallistunut aktiivisesti työelämäyhteistyö jäsenenä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto työelämäyhteistyöryhmän ( Kaipo ) toimintaan ja edistäneet koulutuksen kehittämistyötä. Indiattori Kolme esimerkkikuvausta siitä, miten Puijola on levittänyt hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti Miten Puijola on levittänyt hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti Lähiötyön koordinaattori Hannele Nykänen oli esitelmöimässä Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n laivaseminaarissa otsikolla Sosiaalinen tilinpäätös. Monikulttuurinen nsalaistoiminta hankkeen työntekijä, Varsha Shurpali, osallistui eurooppalaiseen koulutukseen Intercultural Communiations and Cultural Awareness, Koulutuksessa työntekijä jakoi Kompassin hyviä käytäntöjä luennon muodossa muille eurooppalaisille osallistujille. MahKu hanke on levittänyt hyviä käytäntöjään verkosto- ja yhteistyöpalavereissa sekä muissa yhteyksissä sidosryhmien toimijoita kohdatessaan. MahKun osaamista rikokseen syyllistyneistä asiasryhmänä on tuotu esille monissa yhteyksissä. Moni mahkulainen voi esimerkiksi osata toimia viranomaisten nssa totuttuaan heihin vuosien varrella, mutta hänellä ei välttämättä ole sosiaalisia taitoja muilla elämänalueilla. [ ] Olemme tuoneet esille, kuin tärkeää tämän asiasryhmän nssa toimiessa on tarjota tukea ja rohisua arkielämän tilanteisiin ja ihmisten kohtaamiseen. Tarvittaessa on hyvin tärkeää lähteä muan tavallisiin arkisiin toimintoihin ja rohista heitä olemaan yhteydessä oman sosiaalisen piirin ulkopuolella oleviin ihmisiin. Toisaalta MahKu on esiintuonut, kuin olennaista asiastyössä on huomioida asiakan lähipiiri ja tarvittaessa tarjota tukea asiakan läheisille.

9 Tavoite Puijola on merkittävä yhteistyökumppani osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori %:lla Puijolan yhteistyökumppaneista on melko hyvä tai hyvä mielikuva Puijolasta Asteikko:. Huono 2. Melko huono 3. Ei hyvä eikä huono 4. Melko hyvä 5. Hyvä 97 %:lla Puijolan yhteistyökumppaneista on melko hyvä tai hyvä mielikuva Puijolasta. (n=66/8) % Indiattori % Puijolan yhteistyökumppaneista kokee yhteistyön Puijolan nssa sujuneen melko hyvin tai hyvin Asteikko:. Huonosti 2. Melko huonosti 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Melko hyvin 5. Hyvin 99 % Puijolan yhteistyökumppaneista kokee yhteistyön Puijolan nssa sujuneen melko hyvin tai hyvin. (n=67/8) % Indiattori % Puijolan yhteistyökumppaneista pitää Puijolaa melko tai hyvin luotettavana Asteikko:. Ei ollenan luotettavana 2. Ei kovin luotettavana 3. Ei luotettavana eikä epäluotettavana 4. Melko luotettavana 5. Hyvin luotettavana 98 % Puijolan yhteistyökumppaneista pitää Puijolaa melko tai hyvin luotettavana. (n=66/8) % Indiattori % Puijolan yhteistyökumppaneista tuntee melko hyvin tai hyvin Puijolan toimintaa Asteikko:. Huonosti 2. Melko huonosti 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Melko hyvin 5. Hyvin 60 % Puijolan yhteistyökumppaneista tuntee melko hyvin tai hyvin Puijolan toimintaa. (n=67/8) %

10 Tavoite Puijola on hyvä työnantaja Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:. Täysin eri mieltä 2. Eri mieltä 3. Kohtalainen 4. Samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 06 0 Työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, salalla -5, keskiarvo 4.7. (n=40/60) ,7 Indiattori Työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta työtehtäviinsä, salalla -5 keskiarvo 3.5 Työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta työtehtäviinsä, salalla -5, keskiarvo 4.6. (n=40/60) ,6 Indiattori Työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, salalla -5 keskiarvo 3.5 Työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, salalla -5, keskiarvo 3.8. (n=39/6) ,8 Indiattori Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmuisesti, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmuisesti, salalla 5, keskiarvo 3.8. (n=39/6) ,8

11 Indiattori Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, salalla -5 keskiarvo 4.2. (n=40/6) ,2 Indiattori Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, salalla -5 keskiarvo 4.5. (n=39/6) ,5 Indiattori Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, salalla -5 keskiarvo 4.2. (n=39/6) ,2 Indiattori Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, salalla -5 keskiarvo 4. (n=39/6) Indiattori Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, salalla -5 keskiarvo 4.3. (n=40/6) ,3 Indiattori 06 0 Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, salalla -5 keskiarvo 4.3. (n=40/6) ,3

12 Indiattori 06 Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa esimiesten ja työntekijöiden välillä, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa esimiesten ja työntekijöiden välillä salalla -5 keskiarvo 4.6. (n=40/6) ,6 Indiattori 06 2 Työntekijät kokevat, että esimiehiä voi lähetystä ongelmatilanteissa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että esimiehiä voi lähestyä ongelmatilanteissa, salalla -5 keskiarvo 4.6. (n=39/6) ,6 Indiattori 06 3 Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta esimiehiltään, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta esimiehiltään, salalla -5 keskiarvo 4.2. (n=40/6) ,2 Indiattori 06 4 Työntekijät kokevat usltavansa antaa palautetta esimiehilleen, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat usltavansa antaa palautetta esimiehilleen, salalla -5 keskiarvo 4.3. (n=38/6) ,3 Indiattori 06 5 Työntekijät kokevat, että esimiesten antama palaute on rakentavaa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että esimiesten antama palaute on rakentavaa, salalla -5 keskiarvo 4.4. (n=38/6) ,4

13 Indiattori 06 6 Esimerkkikuvaus siitä, miksi Puijola on hyvä työyhteisö Miksi Puijola on hyvä työyhteisö Ryhmähaastattelussa kysyttiin asustupa Koillistuulen viideltä työntekijältä Onko Puijola hyvä työyhteisö ja jos on, niin miksi? Vastauksena työntekijät kertoivat, että sekä työverit että asiakat ovat muvia. Useiden erilaisten ihmisten kohtaaminen koettiin palkitsevana. Työntekijät kokivat tekevänsä arvosta työtä jutellessaan vanhempien ihmisten nssa, joilla on vähän keskusteluvereita ja sosiaalisia suhteita. Työntekijöiden arvostivat sitä, että työssä ei ole kyttäystä vaan vapaat oltavat ja joustavuutta tarvittaessa. He kokivat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä sekä saavansa toteuttaa itseään ja omaa luovuuttaan. Kokonaisuus on hyvä paketti, totesi yksi heistä. Indiattori 06 7 Puijolan henkilökunta on koulutettua 90 %:lla Puijolan henkilökunnasta on yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammattiopistotutkinto Puijolan henkilökunta on koulutettua: Koko Puijolan henkilökunnasta on yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammattiopistotutkinto. Tavoite Puijola tuottaa sosiaalista hyvinvointia erityistä tukea tarvitseville osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 07 0 Esimerkkikuvaus siitä, miten Puijolan vapaaehtoisten sosiaalinen hyvinvointi on svanut Miten Puijolan vapaaehtoisten sosiaalinen hyvinvointi on svanut [Heini Lehtisaari] on iloinnut löytäessään uuden väylän yhdistää auttaminen ja käsityöt. Hän on yksi Monikulttuurikeskus Kompassin vapaaehtoisista ja ohjaa kerran viikossa neulekerhoa. Kerho alkoi syksyllä ja muna on naisia kuudesta eri maasta. Kerho haluaa olla tuomassa ihmisiä yhteen, tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin. Sekä tietenkin opettaa neulomaan, Lehtisaari kertoo. Omien lahjojen antaminen käyttöön ei ole monimutista. Ja on mahtavaa tuntea olevansa oikealla pailla. Kerhotapaamiset tuovat päivään sisältöä sekä minulle ja varmasti myös muille naisille. Lehtisaari on saanut monia uusia ystäviä ja kontakteja. (Artikkeli Kirkko&Koti-lehdessä.2.200)

14 Tililuok Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite Yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot toiminnassa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 20 0 Käydyssä arvokeskustelussa henkilöstön nssa sovitaan ja kirjataan yhteiset arvot toiminnalle. Prosessi kesken. Tavoite 20 0 Arvojen näkyminen toiminnassa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Kuvaus kuin yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot näkyvät toiminnassa. Arvoprosessi kesken.

15 Tavoite Hyvin toimiva työyhteisö osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori Työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin. Alaindeksin keskiarvo on 32. (työyhteisön toimivuus) Alle 24: tarvitaan kehittämistoimia 24-28: tyydyttävä tilanne 29-35: normaali tilanne 36-39: hyvä tilanne yli 40: erittäin hyvä tilanne Keskiarvo 35. Indiattori Yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys on yhtä hyvää kuin organisaatioissa keskimäärin. Keskiarvo 35. Alaindeksin keskiarvo on 33.(työyhteisön yksilövoimavarat) Alle 25: tarvitaan kehittämistoimia 25-29: tyydyttävä tilanne 30-35: normaali tilanne 36-39: hyvä tilanne yli 40: erittäin hyvä tilanne Indiattori Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin eli 65. Kokonaiskeskiarvo 70. Alle 50: Tarvitaan kehittämistoimia 5-59: tyydyttävä tilanne 60-70: normaali tilanne 7-79: hyvä tilanne yli 80: erittäin hyvä tilanne

16 Tililuok Tililuok muodostuu 3 tavoitteesta JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite Jyvälä on toimiva työorganisaatio osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 30 0 Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 29-35). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 24=Tarvitaan kehittämistoimia 24-28=Tyydyttävä tilanne 29-35=Normaali tilanne 36-39=Hyvä tilanne Yli 40=Erittäin hyvä tilanne Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin - alaindeksi 36. Indiattori Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat samaa tasoa kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 30-35). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 25=Tarvitaan kehittämistoimia 25-29=Tyydyttävä tilanne 30-35=Normaali tilanne 36-39=hyvä tilanne Yli 40=Erittäin hyvä tilanne Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat paremmat kuin organisaatioissa keskimäärin alaindeksi 36. Indiattori Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 60-70). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 50=Tarvitaan kehittämistoimia 5-59=Tyydyttävä tilanne 60-70=Normaali tilanne 7-79=hyvä tilanne Yli 80=Erittäin hyvä tilanne Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin kokonaiskeskiarvo 72.

17 Tavoite Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Sairauspoissaoloja korkeintaan hdeksan päivää / henkilö vuoden aina. Sairauspoissaoloja 4 päivää / henkilö vuoden aina. Tavoite Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Yksi esimerkkikuvaus joiselta viideltä toimialalta (hallinto, päiväkoti, Jälkkärit, nsalaisopisto, hanketoiminta) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty. Hallinto Jyvälän Setlementti ry:n vastuutiimiläiset osallistuvat Opetusalan koulutuskeskuksen järjestämään Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kehittämishankkeen koulutukseen Lisäksi vastuutiimiläiset ovat osallistuneet sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutuksiin: kuusi henkilöä valmistui sosiaalisiksi kirjanpitäjiksi. Jyvälän Lastentarha Yksi lapsityöntekijä suoritti v käynnistynyttä oppisopimuskoulutusta. Jyvälän Jälkkäri Kaikki uudet jälkkäriohjaajat osallistuivat Jyvälän järjestämään perehdytyskoulutukseen. Kaikki ohjaajat osallistuivat Jyväskylän upungin järjestämään koulutuspäivään. Jyvälän nsalaisopisto Koulutussuunnittelija on suorittanut aikuissvatustieteen perusopintoja avoimessa yliopistossa. Kolme opiston tuntiopettajaa osallistui 5 op:n laajuisiin Tulevaisuuden aikuiskouluttaja -opintoihin. Yksi tuntiopettaja osallistui laulunopettajien täydennyskoulutukseen Sibelius-Atemiassa. Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua nsalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, jo on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 200 tätä mahdollisuutta hyödynsi 8 henkilöä. Jyvälän hanketoiminta TOT-hankkeen projektikoordinaattori suoritti vuoden 200 aina loppuun opinto-ohjaajankoulutuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. TOT-hanke on toiminut kouluttajana Jyvälän eri toimialojen henkilöstölle (Työvalmentajien ohjauskoulutus).

18 Tililuok Tililuok muodostuu 4 tavoitteesta LOUHELAN KANSALAISTOIMINTA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu asteikolla: Täysin samaa mieltä. Osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä. Täysin eri mieltä. Tavoite Louhela säästää yhteiskunnan varoja työllistämällä pitkäaiistyöttömiä osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 30 0 Louhelan nsalaistoiminta on työllistänyt vuoden aina 0 pitkäaiistyötöntä. Louhelan nsalaistoiminta on työllistänyt vuoden aina 0 pitkäaiistyötöntä Tavoite Työllistettyjen oma osaaminen kehittyy osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori % työllistyneistä on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän Olen kehittänyt omaa työelämäosaamistani nssa 00 % työllistyneistä on kehittänyt omaa työelämäosaamista. (n=5/5) % Indiattori % työllistyneistä on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän Minulla on ollut mahdollisuus kehittää omaa osaamistani nssa. 00 % työllistyneillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. (n=5/5) %

19 Indiattori Työllistetyn kokemus oman osaamisensa kehittymisestä Työllistetyn kokemus oman osaamisensa kehittymisestä: Hirveästi olen saanut kokemusta. Uusia työtehtäviä on tullut vastaan paljon, olen ottanut haasteen vastaan. Haasteet pitävät virkeänä. Pystyy tekemään vaik mitä, kun on oma-aloitteinen. Erinomainen työpaik, kun saa panna itsensä likoon. Tavoite Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori työntekijää 4:stä kokee voivansa vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen 00 % työntekijöistä kokee voivansa vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen (n=5/5) % 0 Tavoite Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori työntekijää 4:stä tuntee luottamusta työnantajan tapaan toimia ongelma- ja konfl iktitilanteissa 00 % työntekijöistä tuntee luottamusta työnantajan tapaan toimia ongelma- ja konfl iktitilanteissa (n=4/5) %

20 Tililuok Tililuok muodostuu 8 tavoitteesta UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite Ukonhattu on luotettava työnantaja osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 30 0 Työsuhteista 85 % on vakinaisia 86,7 % vakituisia työsuhteita Indiattori Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen muisia palkkoja Ukonhatun keskipalk on työehtosaopimuksen muinen. Tavoite Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakisiin osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Resurssoitu soi henkilökuntaa kunt nta a0 0,6 henkilöä /a asias a 0,7 työntekijää/asias

21 Tavoite Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Sairauspoissaoloja keskimäärin hdeksan päivää / henkilö vuoden aina Sairaspoissaoloja 5 päivää/henkilö vuoden aina Tavoite Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu jo yksikössä vähintään ksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen Kehittämisalueita on tunnistettu joisessa yksikössä vähintään ksi ja näihin liiittyviä kehittämistoimia on toteutettu Tavoite Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Kuvaus henkilöstä, jo on tukityöpain avulla kehittänyt työelämän taitojaan Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien nssa työskenteleminen on : - avartanut maailmankuvaani, näkemällä ja kokemalla erilaisten ihmisten elämää ja arjessa selviytymistä - lisännyt kuuntelemisen, auttamisen, tukemisen, ohjauksen ja huolehtimisen taitojani - luonut hienon mahdollisuuden tutustua hoiva- ja huolenpito työhön

22 Tavoite Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Joisessa Ukonhatun yksikössä on yksi oppisopimusopiskelija Ukonhatussa on neljä yksikköä, joissa oli viisi oppisopimusopiskelijaa Tavoite Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään Joinen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään. Indiattori Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön Laatutyön utta saatavat toimintamallit ja ohjeet jäsentävät päivittäistä työtä, tekevät siitä laadullisesti tasaisempaa ja myös turvallisempaa. Kirjatut toimintaprosessit helpottavat työntekoa luomalla selkeät raamit eri työtoiminnoille. Laatutyöryhmän jäsen kussakin työyksikössä toimii asiantuntijana oman laatutyöryhmänsä alueelta ja jaa tietämystään muun työryhmän käyttöön. Laatutyöryhmässä muna olemalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Uuden työntekijän on helpompi hahmottaa työn kokonaisuutta tutustumalla laatuasiakirjoihin. Myös opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin, tämä auttaa tulevaa työpaikakin ajatellen, tietää mitä laatutyö tarkoittaa. kehitysvammayksikön ohjaaja Indiattori % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa. Ei lainan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon 70 % kysymykseen vastanneesta 50 henkilöstön 30 mielestä heillä 0 on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon. (n= 26 / 37) %

23 Indiattori Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. ( v.2009 muut toimialat 4.23) Ukonhatun työolobarometrin kysymykseen Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti on 3,93, toimialan vastaavan kysymyksen 4,9. Tavoite Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori Henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään 3 pv / vuosi / henkilö Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin -0 pv / vuosi / henkilö. Indiattori Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Kehityskeskustelut käydään joisen työntekijän nssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon tselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että joinen työntekijä voi osallistua koulutukseen, jo tukee hänen ammatillista svua- ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jot työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Vuonna 200 yksi vastuuohjaajista oli johtamiskoulutuksessa. Palvelukodin johtajan ylemmän tason AMK opintoja tuettiin vuonna 200 ajallisesti. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan työaijärjestelyiden avulla. Esimerkiksi yhden vastuuohjaajan työnohjaaja opiskelut. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonna 200 yksi joisessa yksikössä eli yhteensä neljä. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään myös siten, että esimerkiksi sairaanhoitajat voivat ottaa verikokeita ja tehdä vaativia haavanhoitoja, jot voitaisiin myös tehdä terveyskeskuksessa.

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2010 2010 Yhteistyökumppan uus

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2010 2010 Yhteistyökumppan uus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Yhteistyökumppanuus Kuopion Setlementti Puijola ry Tililuok 00 00 Tililuok muodostuu 7 tavoitteesta PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Setlementti työnantajana Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 3. UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 8 osatavoitteeseen 2011 1.

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 YHTEISTYÖKUMPPANUUS 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00, 009 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Kuopion Setlementti Puijola ry PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA jautuu osatavoitteeseen.

Lisätiedot

Työllistymistä y edistävä toiminta

Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 0 Työllistymistä y edistävä toiminta Setlementti Louhela ry Päätavoite. LOUHELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu osatavoitteeseen 0. Osatavoite: Työntekijöiden

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Setlementti työnantajana Koskelan Setlementti ry Päätavoite 2. KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 1 osatavoitteeseen 2011 1. Osatavoite:

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA . PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA. Puijola on merkittävä työllistäjä. Puijola on tuottanut taloudellista

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ TOIMINTA 300 00 JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 301 00 Jyvälä on toimiva työorganisaatio 302 00 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010 Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 20 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat

Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Julkinen sektori ja toiminnan asiakkaat Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA

Lisätiedot

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN VUODELTA 2012 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä on vastuullinen työnantaja Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta

- Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20 Lapset ja nuorisotyö - Nuorten aamu- ja iltapäivätoiminta Puijolan nuorisotyö 2 Päätavoite PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ jakautuu 4 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 JULKINEN SEKTORI JA ASIAKKAAT 0 00 UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 20 1 00 Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Setlementti työnantajana Jyvälän Setlementti ry 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, 2010 2010 Monikulttuurinen työ Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Monikulttuurinen työ Setlementti Louhela ry 7 jakautuu Päätavoite 1. Osatavoite: MONIKULTTUURISUUS ON OSA SETLEMENTTI LOUHELAN KANSALAISTOIMINNAN

Lisätiedot

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen

JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009, 2008 Yhteistyökumppanuus Jyvälän Setlementti ry 3 JYVÄLÄ ON ARVOSTETTU YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu 4 osatavoitteeseen 1. Osatavoite: Jyvälää

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 20, 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 1. UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 2011 jakautuu

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Kuopion Setlementti Puijola ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Kuopion Setlementti Puijola ry:n sosiaalinen tilinpäätös Kuopion Setlementti Puijola ry:n sosiaalinen tilinpäätös 20 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja

Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Työllisyyden hoito elinkeinopolitiikkaa vai sosiaalipolitiikkaa? 2014 Pirkko Hynynen Työikäisten palvelulinjajohtaja Käsitteistä Sosiaalinen kuntoutus Kuvaa toimintaa, joka edistää ihmisen toimintamahdollisuuksia.

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT

KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT KOETTU HYVINVOINTI JA VUOROVAIKUTTEISET TYÖ- JA ELINOLOT Olavi Manninen Hyvinvoivat osaajat luovat menestyksen - seminaari 28.2.27 Tampere Työel elämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla - verkostot KOETTU

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUKEMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Romanioppilaiden määrä ja opetuksen vastuutahot kunnassa 3 2. Romanioppilaan kohtaaminen 4 3. Suvaitsevaisuuden ja hyvien

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA 18 jäsentä HALLITUS 7 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ - toimipisteiden esimiehet - hankkeiden edustaja - toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. TILITOIMISTO - palkanlaskenta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2015

Työhyvinvointikysely 2015 Työhyvinvointikysely 2015 Vakuutusväen Liitto VvL ry kyseli työoloista edellisen kerran vuonna 2012. Silloin kaikkien vakuutusalan työntekijöiden oli mahdollista vastata. Vastaajia oli yli 3.300, joista

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI

SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Association & Foundation SOPIMUSVUOREN PSYKIATRINEN KOTIKUNTOUTUS-PROJEKTI Katariina Ruuth, projektijohtaja Tampere 18.10.2011 Association & Foundation Ry/Oy Tarjoaa mielenterveyskuntoutus- ja dementiahoitokotipalveluita

Lisätiedot

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA:

Tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan www.pohjanmaahanke.fi Ajankohtaista>Arkisto> Hankkeessa tehdyt selvitykset TUTKIMUKSEN TAUSTAA: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kuntouttavia asumispalveluja koskeva kyselytutkimus toteutettiin kolmen maakunnan alueella 2007 2008, Länsi-Suomen lääninhallituksen ja Pohjanmaa-hankeen yhteistyönä

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009, 2008 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Fiilis-hanke 800 00 2009 JYVÄLÄ ON VASTANNUT ALUEELLISIIN LLISIIN JA AJANKOHTAISIIN HAASTEISIIN

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 14.11.2011 Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA

PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ILOA VANHEMMUUTEEN KEHITTÄJÄVERKOSTO 16.12.2015 MERVI MAKKONEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PALVELUTARPEEN ARVIOINTI SOSIAALIPALVELUISSA ESITYKSEN SISÄLTÖ Perustiedot sosiaali- ja perhepalveluista

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen

Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Työelämätaitoja tukemalla työhyvinvointiin ja tuottavuuteen Työelämän tutkimuspäivät, Tampere 5.11.2010 Elina Sipponen Moniosaaja -valmennus Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) hankkeen työelämäosaamista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Välityömarkkinat työpaja Messukeskus, Helsinki 26.10.2010 Markku Hassinen Sosiaalisen Työpajat työllistämisen tässä ja nyt toimiala Työelämään

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella

Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten. Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Kuntouttavan palveluasumisen valtakunnallisten kehittämissuositusten toteutuminen Pohjanmaa-hankkeen toimintaalueella Esa Nordling PsT,kehittämisp mispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Sosiaali-

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen

Tiedon hyödyntäminen Tiedon hyödyntäminen EEVA PIHA VAMOS HELSINGIN DIAKONISSALAITOS 21.4.2017 Kaavion otsikko 14 12 10 8 6 4 2 0 Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 6 4 2 0 Kaavion otsikko Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

https://www.tpy.fi/site/assets/files/1372/tyopajatoiminnan-ja-etsivan_sovari-mittari_verkko-pdf.pdf

https://www.tpy.fi/site/assets/files/1372/tyopajatoiminnan-ja-etsivan_sovari-mittari_verkko-pdf.pdf Sovari-mittari 206-207 työpajatoiminta Sovari sosiaalisen vahvistumisen mittari on työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuusmittari, jolla tuodaan esille palveluiden laatua ja sosiaalisesti

Lisätiedot