Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

2 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina luotettavasti ja vastuullisesti Koskela tuottaa lisäarvoa pailliselle yhteisölle järjestämällä kyseisiä palveluja Koskela on merkittävä työllistäjä PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA 0 00 Puijola on merkittävä työllistäjä Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion upungille Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Puijola on aktiivinen kehittäjä Puijola on merkittävä yhteistyökumppani Puijola on hyvä työnantaja Puijola tuottaa sosiaalista hyvinvointia erityistä tukea tarvitseville KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot toiminnassa 20 0 Arvojen näkyminen toiminnassa Hyvin toimiva työyhteisö JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Jyvälä on toimiva työorganisaatio Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla LOUHELAN KANSALAISTOIMINTA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Louhela säästää yhteiskunnan varoja työllistämällä pitkäaiistyöttömiä Työllistettyjen oma osaaminen kehittyy Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken Ongelma- ja konfl iktitilanteiden käsittely on rakentavaa UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Ukonhattu on luotettava työnantaja Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakisiin Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen KALLIOLAN NUORET RY ON HYVÄ TYÖNANTAJA JA HYVÄ TYÖYHTEISÖ Kalliolan Nuoret ry:n työntekijät voivat työssään hyvin Kalliolan Nuoret ry:n työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään Työntekijöillä on mahdollisuus kehittää työtään ja vaikuttaa omaan työhönsä NAISTARI ON HYVÄ TYÖPAIKKA Henkilökunta kokee oman työnsä mielekkääksi ja haasteelliseksi Henkilökunta on sitoutunut työhönsä Naistarissa panostetaan työhyvinvointiin Naistarissa on hyvä työilmapiiri

3 UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Ukonhattu on merkittävä työllistäjä Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia Toimintamme tuottaa varoja julkiselle sektorille Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen elämänaren eri vaiheisiin

4 Tililuok Tililuok muodostuu 3 tavoitteesta KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA Tavoite 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina luotettavasti ja vastuullisesti Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa Kysely merkittävimmille yhteistyökumppaneille: -kunnan edustajat ja opetus- ja sosiaalitoimesta -muiden organisaatioiden edustajat osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: Koskela on luotettava yhteistyökumppani 94 % vastaajista oli erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa että Koskela on luotettava yhteistyökumppani % 0 Indiattori % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani 00 % vastaajista oli erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä että Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani % 0

5 Tavoite Koskela tuottaa lisäarvoa pailliselle yhteisölle järjestämällä kyseisiä palveluja. osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 02 0 Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnassa on lukuvuosittain muna 90 lasta. Lapsia 0. Tavoite Koskela on merkittävä työllistäjä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 03 0 Koskelassa työskentelee 5 vakituisessa, kokoaiisessa työsuhteessa (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde) Koskelassa työskentelee 2 vakituisessa, kokoaiisessa työsuhteessa. Indiattori Opiston netto-opiskelijamäärä on 0 % kunnan väestöstä (vuoden alun väestöluku). Netto-opiskelijamäärä 4 % kunnan väestöstä. Indiattori Koskelassa on vuosittain 00 tuntiopettajaa ja muita lyhytaiisessa työsuhteessa olevaa. 43 tuntiopettajaa. Indiattori Klubitalon päivittäinen kävijämäärä (mielenterveyskuntoutujia) on 5. Päivittäinen kävijämäärä on 2. Indiattori Koskelassa vuosittain tukityöllistettynä 4 henkiloä (työsopimus) Tukityöllistettynä oli 7 henkilöä. Indiattori Koskelassa maksetaan vuosittain palkkoja yhteensä euroa. Palkkoja maksettiin

6 Tililuok Tililuok muodostuu 7 tavoitteesta PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA Tavoite 0 00 Puijola on merkittävä työllistäjätäjä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 0 0 Puijolassa on ollut työsuhteessa 80 henkilöä Puijolassa on ollut työsuhteessa 5 henkilöä. Indiattori 0 02 Palt sivukuluineen ovat euroa Palt sivukuluineen ovat ,23 euroa. Tavoite Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion upungille osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 02 0 Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla. Indiattori Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten maksamat kunnallisverot ovat yhteensä euroa Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä ,3 euroa.

7 Tavoite Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 03 0 Kolme esimerkkikuvausta siitä, miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Monikulttuurikeskus Kompassi tarjoaa ikille avoimia suomen kielen kursseja kolme kertaa viikossa. Kursseille voivat osallistua myös kotoutumiskoulutuksiin jonottavat ja ne, jot eivät ole oikeutettuja kotoutumiskoulutukseen. Kursseja tarjoamalla Kompassi voi tukea maahanmuuttajien arkisuomen kielen taitoja ja siten arjessa selviytymistä, tarjota heti upunkiin saavuttua suomen kielen opiskelupain ja auttaa ylläpitämään maahanmuuttajien kielitaitoa. Kimppa-hanke täydentää TE-toimiston palveluja siten, että se auttaa työttömänä olevia maahanmuuttajia löytämään työ- ja harjoittelupaikkoja ja toisaalta löytämään alueen yrityksille sopivaa työvoimaa. Mahku-hanke täydentää palveluverkostoa mm. tarjoamalla tukihenkilötoimintaa rikokseen syyllistyneille vanhemmille, tarjoamalla päihteetöntä viriketoimintaa, ohjaamalla ja neuvomalla asiakita erilaisissa elämäntilanteissa ja nnustamalla rikoksiin syyllistyneitä elämässään eteenpäin mm. koulutuksiin ohjaamalla. Tavoite Puijola on aktiivinen kehittäjä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 04 0 Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta kolmelle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta yhdeksälle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta yhdeksälle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna:. Tyttöjen Talo (RAY) 2. Romaanikeskus, Romatokeku (RAY) 3. Kuopion tyttötoiminta (Kuopion upunki) 4. Minnuus-projekti: Nuorten naisten ehkäisevän päihdetyön alueellisen toimintamallin kehittäminen (RAY) 5. Maahanmuuttajafoorumin perustaminen ja monikulttuurisen nsalaistoiminnan kehittäminen: toiminnasta vaikuttamiseen (Jenny ja Antti Wihurin rahasto) 6. Nuorison kehityssvatus, vapaaehtois- ja koordinointihanke Kuopion seudulla (Ulkoasiainministeriö) 7. Rasisminvastainen työ nuorison parissa. Monikulttuurisuusvierailuilla ennakkoluuloja ehkäisemässä Kuopion alueen yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksessa (Opetusministeriö) 8. Osallisena Suomessa Kotoutumisprosessin koordinointi ja toteutus eri toimijoiden välisenä yhteistyönä (hakijana Kuopion upunki) (Sisäasiainministeriö) 9. Yhdessä yhdenvertaisuuteen: Omaehtoisen, monikulttuurisen kerhotoiminnan ja kulttuurisen vuorovaikutuksen edistäminen ja kehittäminen (Opetusministeriö)

8 Indiattori Kuvaus siitä, kuin Puijolan työntekijät osallistuvat Kuopion alueen sekä valtakunnan tason kehittämisverkostoihin Kolme kuvausta osallistumisesta alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin. Monikulttuurikeskus Kompassi toimii aktiivisesti Kuopion alueen mamu-verkostossa, jossa kokoontuvat merkittävimmät Kuopion alueen maahanmuuttajien parissa työskentelevät tahot. Verkostossa keskustellaan ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä teemoista, vaihdetaan eri tahojen kuulumisia ja suunnitellaan yhteistyökuvioita. 2. Kuopion Setlementti Puijola ry:n edustajana Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa toimii Monikulttuurikeskus Kompassin työntekijä. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNOn tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä. 3. Puijolan Nuoret koordinaattori Arja Airaksinen ja iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja Laura Jääskeläinen ovat osallistunut aktiivisesti työelämäyhteistyö jäsenenä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto työelämäyhteistyöryhmän ( Kaipo ) toimintaan ja edistäneet koulutuksen kehittämistyötä. Indiattori Kolme esimerkkikuvausta siitä, miten Puijola on levittänyt hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti Miten Puijola on levittänyt hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti Lähiötyön koordinaattori Hannele Nykänen oli esitelmöimässä Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n laivaseminaarissa otsikolla Sosiaalinen tilinpäätös. Monikulttuurinen nsalaistoiminta hankkeen työntekijä, Varsha Shurpali, osallistui eurooppalaiseen koulutukseen Intercultural Communiations and Cultural Awareness, Koulutuksessa työntekijä jakoi Kompassin hyviä käytäntöjä luennon muodossa muille eurooppalaisille osallistujille. MahKu hanke on levittänyt hyviä käytäntöjään verkosto- ja yhteistyöpalavereissa sekä muissa yhteyksissä sidosryhmien toimijoita kohdatessaan. MahKun osaamista rikokseen syyllistyneistä asiasryhmänä on tuotu esille monissa yhteyksissä. Moni mahkulainen voi esimerkiksi osata toimia viranomaisten nssa totuttuaan heihin vuosien varrella, mutta hänellä ei välttämättä ole sosiaalisia taitoja muilla elämänalueilla. [ ] Olemme tuoneet esille, kuin tärkeää tämän asiasryhmän nssa toimiessa on tarjota tukea ja rohisua arkielämän tilanteisiin ja ihmisten kohtaamiseen. Tarvittaessa on hyvin tärkeää lähteä muan tavallisiin arkisiin toimintoihin ja rohista heitä olemaan yhteydessä oman sosiaalisen piirin ulkopuolella oleviin ihmisiin. Toisaalta MahKu on esiintuonut, kuin olennaista asiastyössä on huomioida asiakan lähipiiri ja tarvittaessa tarjota tukea asiakan läheisille.

9 Tavoite Puijola on merkittävä yhteistyökumppani osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori %:lla Puijolan yhteistyökumppaneista on melko hyvä tai hyvä mielikuva Puijolasta Asteikko:. Huono 2. Melko huono 3. Ei hyvä eikä huono 4. Melko hyvä 5. Hyvä 97 %:lla Puijolan yhteistyökumppaneista on melko hyvä tai hyvä mielikuva Puijolasta. (n=66/8) % Indiattori % Puijolan yhteistyökumppaneista kokee yhteistyön Puijolan nssa sujuneen melko hyvin tai hyvin Asteikko:. Huonosti 2. Melko huonosti 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Melko hyvin 5. Hyvin 99 % Puijolan yhteistyökumppaneista kokee yhteistyön Puijolan nssa sujuneen melko hyvin tai hyvin. (n=67/8) % Indiattori % Puijolan yhteistyökumppaneista pitää Puijolaa melko tai hyvin luotettavana Asteikko:. Ei ollenan luotettavana 2. Ei kovin luotettavana 3. Ei luotettavana eikä epäluotettavana 4. Melko luotettavana 5. Hyvin luotettavana 98 % Puijolan yhteistyökumppaneista pitää Puijolaa melko tai hyvin luotettavana. (n=66/8) % Indiattori % Puijolan yhteistyökumppaneista tuntee melko hyvin tai hyvin Puijolan toimintaa Asteikko:. Huonosti 2. Melko huonosti 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Melko hyvin 5. Hyvin 60 % Puijolan yhteistyökumppaneista tuntee melko hyvin tai hyvin Puijolan toimintaa. (n=67/8) %

10 Tavoite Puijola on hyvä työnantaja Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:. Täysin eri mieltä 2. Eri mieltä 3. Kohtalainen 4. Samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 06 0 Työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, salalla -5, keskiarvo 4.7. (n=40/60) ,7 Indiattori Työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta työtehtäviinsä, salalla -5 keskiarvo 3.5 Työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta työtehtäviinsä, salalla -5, keskiarvo 4.6. (n=40/60) ,6 Indiattori Työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, salalla -5 keskiarvo 3.5 Työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, salalla -5, keskiarvo 3.8. (n=39/6) ,8 Indiattori Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmuisesti, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmuisesti, salalla 5, keskiarvo 3.8. (n=39/6) ,8

11 Indiattori Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, salalla -5 keskiarvo 4.2. (n=40/6) ,2 Indiattori Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, salalla -5 keskiarvo 4.5. (n=39/6) ,5 Indiattori Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, salalla -5 keskiarvo 4.2. (n=39/6) ,2 Indiattori Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, salalla -5 keskiarvo 4. (n=39/6) Indiattori Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, salalla -5 keskiarvo 4.3. (n=40/6) ,3 Indiattori 06 0 Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, salalla -5 keskiarvo 4.3. (n=40/6) ,3

12 Indiattori 06 Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa esimiesten ja työntekijöiden välillä, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa esimiesten ja työntekijöiden välillä salalla -5 keskiarvo 4.6. (n=40/6) ,6 Indiattori 06 2 Työntekijät kokevat, että esimiehiä voi lähetystä ongelmatilanteissa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että esimiehiä voi lähestyä ongelmatilanteissa, salalla -5 keskiarvo 4.6. (n=39/6) ,6 Indiattori 06 3 Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta esimiehiltään, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta esimiehiltään, salalla -5 keskiarvo 4.2. (n=40/6) ,2 Indiattori 06 4 Työntekijät kokevat usltavansa antaa palautetta esimiehilleen, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat usltavansa antaa palautetta esimiehilleen, salalla -5 keskiarvo 4.3. (n=38/6) ,3 Indiattori 06 5 Työntekijät kokevat, että esimiesten antama palaute on rakentavaa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että esimiesten antama palaute on rakentavaa, salalla -5 keskiarvo 4.4. (n=38/6) ,4

13 Indiattori 06 6 Esimerkkikuvaus siitä, miksi Puijola on hyvä työyhteisö Miksi Puijola on hyvä työyhteisö Ryhmähaastattelussa kysyttiin asustupa Koillistuulen viideltä työntekijältä Onko Puijola hyvä työyhteisö ja jos on, niin miksi? Vastauksena työntekijät kertoivat, että sekä työverit että asiakat ovat muvia. Useiden erilaisten ihmisten kohtaaminen koettiin palkitsevana. Työntekijät kokivat tekevänsä arvosta työtä jutellessaan vanhempien ihmisten nssa, joilla on vähän keskusteluvereita ja sosiaalisia suhteita. Työntekijöiden arvostivat sitä, että työssä ei ole kyttäystä vaan vapaat oltavat ja joustavuutta tarvittaessa. He kokivat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä sekä saavansa toteuttaa itseään ja omaa luovuuttaan. Kokonaisuus on hyvä paketti, totesi yksi heistä. Indiattori 06 7 Puijolan henkilökunta on koulutettua 90 %:lla Puijolan henkilökunnasta on yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammattiopistotutkinto Puijolan henkilökunta on koulutettua: Koko Puijolan henkilökunnasta on yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammattiopistotutkinto. Tavoite Puijola tuottaa sosiaalista hyvinvointia erityistä tukea tarvitseville osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 07 0 Esimerkkikuvaus siitä, miten Puijolan vapaaehtoisten sosiaalinen hyvinvointi on svanut Miten Puijolan vapaaehtoisten sosiaalinen hyvinvointi on svanut [Heini Lehtisaari] on iloinnut löytäessään uuden väylän yhdistää auttaminen ja käsityöt. Hän on yksi Monikulttuurikeskus Kompassin vapaaehtoisista ja ohjaa kerran viikossa neulekerhoa. Kerho alkoi syksyllä ja muna on naisia kuudesta eri maasta. Kerho haluaa olla tuomassa ihmisiä yhteen, tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin. Sekä tietenkin opettaa neulomaan, Lehtisaari kertoo. Omien lahjojen antaminen käyttöön ei ole monimutista. Ja on mahtavaa tuntea olevansa oikealla pailla. Kerhotapaamiset tuovat päivään sisältöä sekä minulle ja varmasti myös muille naisille. Lehtisaari on saanut monia uusia ystäviä ja kontakteja. (Artikkeli Kirkko&Koti-lehdessä.2.200)

14 Tililuok Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite Yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot toiminnassa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 20 0 Käydyssä arvokeskustelussa henkilöstön nssa sovitaan ja kirjataan yhteiset arvot toiminnalle. Prosessi kesken. Tavoite 20 0 Arvojen näkyminen toiminnassa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Kuvaus kuin yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot näkyvät toiminnassa. Arvoprosessi kesken.

15 Tavoite Hyvin toimiva työyhteisö osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori Työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin. Alaindeksin keskiarvo on 32. (työyhteisön toimivuus) Alle 24: tarvitaan kehittämistoimia 24-28: tyydyttävä tilanne 29-35: normaali tilanne 36-39: hyvä tilanne yli 40: erittäin hyvä tilanne Keskiarvo 35. Indiattori Yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys on yhtä hyvää kuin organisaatioissa keskimäärin. Keskiarvo 35. Alaindeksin keskiarvo on 33.(työyhteisön yksilövoimavarat) Alle 25: tarvitaan kehittämistoimia 25-29: tyydyttävä tilanne 30-35: normaali tilanne 36-39: hyvä tilanne yli 40: erittäin hyvä tilanne Indiattori Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin eli 65. Kokonaiskeskiarvo 70. Alle 50: Tarvitaan kehittämistoimia 5-59: tyydyttävä tilanne 60-70: normaali tilanne 7-79: hyvä tilanne yli 80: erittäin hyvä tilanne

16 Tililuok Tililuok muodostuu 3 tavoitteesta JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite Jyvälä on toimiva työorganisaatio osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 30 0 Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 29-35). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 24=Tarvitaan kehittämistoimia 24-28=Tyydyttävä tilanne 29-35=Normaali tilanne 36-39=Hyvä tilanne Yli 40=Erittäin hyvä tilanne Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin - alaindeksi 36. Indiattori Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat samaa tasoa kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 30-35). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 25=Tarvitaan kehittämistoimia 25-29=Tyydyttävä tilanne 30-35=Normaali tilanne 36-39=hyvä tilanne Yli 40=Erittäin hyvä tilanne Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat paremmat kuin organisaatioissa keskimäärin alaindeksi 36. Indiattori Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 60-70). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 50=Tarvitaan kehittämistoimia 5-59=Tyydyttävä tilanne 60-70=Normaali tilanne 7-79=hyvä tilanne Yli 80=Erittäin hyvä tilanne Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin kokonaiskeskiarvo 72.

17 Tavoite Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Sairauspoissaoloja korkeintaan hdeksan päivää / henkilö vuoden aina. Sairauspoissaoloja 4 päivää / henkilö vuoden aina. Tavoite Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Yksi esimerkkikuvaus joiselta viideltä toimialalta (hallinto, päiväkoti, Jälkkärit, nsalaisopisto, hanketoiminta) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty. Hallinto Jyvälän Setlementti ry:n vastuutiimiläiset osallistuvat Opetusalan koulutuskeskuksen järjestämään Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kehittämishankkeen koulutukseen Lisäksi vastuutiimiläiset ovat osallistuneet sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutuksiin: kuusi henkilöä valmistui sosiaalisiksi kirjanpitäjiksi. Jyvälän Lastentarha Yksi lapsityöntekijä suoritti v käynnistynyttä oppisopimuskoulutusta. Jyvälän Jälkkäri Kaikki uudet jälkkäriohjaajat osallistuivat Jyvälän järjestämään perehdytyskoulutukseen. Kaikki ohjaajat osallistuivat Jyväskylän upungin järjestämään koulutuspäivään. Jyvälän nsalaisopisto Koulutussuunnittelija on suorittanut aikuissvatustieteen perusopintoja avoimessa yliopistossa. Kolme opiston tuntiopettajaa osallistui 5 op:n laajuisiin Tulevaisuuden aikuiskouluttaja -opintoihin. Yksi tuntiopettaja osallistui laulunopettajien täydennyskoulutukseen Sibelius-Atemiassa. Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua nsalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, jo on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 200 tätä mahdollisuutta hyödynsi 8 henkilöä. Jyvälän hanketoiminta TOT-hankkeen projektikoordinaattori suoritti vuoden 200 aina loppuun opinto-ohjaajankoulutuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. TOT-hanke on toiminut kouluttajana Jyvälän eri toimialojen henkilöstölle (Työvalmentajien ohjauskoulutus).

18 Tililuok Tililuok muodostuu 4 tavoitteesta LOUHELAN KANSALAISTOIMINTA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu asteikolla: Täysin samaa mieltä. Osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä. Täysin eri mieltä. Tavoite Louhela säästää yhteiskunnan varoja työllistämällä pitkäaiistyöttömiä osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 30 0 Louhelan nsalaistoiminta on työllistänyt vuoden aina 0 pitkäaiistyötöntä. Louhelan nsalaistoiminta on työllistänyt vuoden aina 0 pitkäaiistyötöntä Tavoite Työllistettyjen oma osaaminen kehittyy osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori % työllistyneistä on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän Olen kehittänyt omaa työelämäosaamistani nssa 00 % työllistyneistä on kehittänyt omaa työelämäosaamista. (n=5/5) % Indiattori % työllistyneistä on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän Minulla on ollut mahdollisuus kehittää omaa osaamistani nssa. 00 % työllistyneillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. (n=5/5) %

19 Indiattori Työllistetyn kokemus oman osaamisensa kehittymisestä Työllistetyn kokemus oman osaamisensa kehittymisestä: Hirveästi olen saanut kokemusta. Uusia työtehtäviä on tullut vastaan paljon, olen ottanut haasteen vastaan. Haasteet pitävät virkeänä. Pystyy tekemään vaik mitä, kun on oma-aloitteinen. Erinomainen työpaik, kun saa panna itsensä likoon. Tavoite Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori työntekijää 4:stä kokee voivansa vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen 00 % työntekijöistä kokee voivansa vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen (n=5/5) % 0 Tavoite Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori työntekijää 4:stä tuntee luottamusta työnantajan tapaan toimia ongelma- ja konfl iktitilanteissa 00 % työntekijöistä tuntee luottamusta työnantajan tapaan toimia ongelma- ja konfl iktitilanteissa (n=4/5) %

20 Tililuok Tililuok muodostuu 8 tavoitteesta UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite Ukonhattu on luotettava työnantaja osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 30 0 Työsuhteista 85 % on vakinaisia 86,7 % vakituisia työsuhteita Indiattori Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen muisia palkkoja Ukonhatun keskipalk on työehtosaopimuksen muinen. Tavoite Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakisiin osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Resurssoitu soi henkilökuntaa kunt nta a0 0,6 henkilöä /a asias a 0,7 työntekijää/asias

21 Tavoite Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Sairauspoissaoloja keskimäärin hdeksan päivää / henkilö vuoden aina Sairaspoissaoloja 5 päivää/henkilö vuoden aina Tavoite Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu jo yksikössä vähintään ksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen Kehittämisalueita on tunnistettu joisessa yksikössä vähintään ksi ja näihin liiittyviä kehittämistoimia on toteutettu Tavoite Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Kuvaus henkilöstä, jo on tukityöpain avulla kehittänyt työelämän taitojaan Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien nssa työskenteleminen on : - avartanut maailmankuvaani, näkemällä ja kokemalla erilaisten ihmisten elämää ja arjessa selviytymistä - lisännyt kuuntelemisen, auttamisen, tukemisen, ohjauksen ja huolehtimisen taitojani - luonut hienon mahdollisuuden tutustua hoiva- ja huolenpito työhön

22 Tavoite Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Joisessa Ukonhatun yksikössä on yksi oppisopimusopiskelija Ukonhatussa on neljä yksikköä, joissa oli viisi oppisopimusopiskelijaa Tavoite Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään Joinen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään. Indiattori Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön Laatutyön utta saatavat toimintamallit ja ohjeet jäsentävät päivittäistä työtä, tekevät siitä laadullisesti tasaisempaa ja myös turvallisempaa. Kirjatut toimintaprosessit helpottavat työntekoa luomalla selkeät raamit eri työtoiminnoille. Laatutyöryhmän jäsen kussakin työyksikössä toimii asiantuntijana oman laatutyöryhmänsä alueelta ja jaa tietämystään muun työryhmän käyttöön. Laatutyöryhmässä muna olemalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Uuden työntekijän on helpompi hahmottaa työn kokonaisuutta tutustumalla laatuasiakirjoihin. Myös opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin, tämä auttaa tulevaa työpaikakin ajatellen, tietää mitä laatutyö tarkoittaa. kehitysvammayksikön ohjaaja Indiattori % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa. Ei lainan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon 70 % kysymykseen vastanneesta 50 henkilöstön 30 mielestä heillä 0 on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon. (n= 26 / 37) %

23 Indiattori Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. ( v.2009 muut toimialat 4.23) Ukonhatun työolobarometrin kysymykseen Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti on 3,93, toimialan vastaavan kysymyksen 4,9. Tavoite Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori Henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään 3 pv / vuosi / henkilö Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin -0 pv / vuosi / henkilö. Indiattori Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Kehityskeskustelut käydään joisen työntekijän nssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon tselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että joinen työntekijä voi osallistua koulutukseen, jo tukee hänen ammatillista svua- ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jot työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Vuonna 200 yksi vastuuohjaajista oli johtamiskoulutuksessa. Palvelukodin johtajan ylemmän tason AMK opintoja tuettiin vuonna 200 ajallisesti. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan työaijärjestelyiden avulla. Esimerkiksi yhden vastuuohjaajan työnohjaaja opiskelut. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonna 200 yksi joisessa yksikössä eli yhteensä neljä. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään myös siten, että esimerkiksi sairaanhoitajat voivat ottaa verikokeita ja tehdä vaativia haavanhoitoja, jot voitaisiin myös tehdä terveyskeskuksessa.

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA . PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA. Puijola on merkittävä työllistäjä. Puijola on tuottanut taloudellista

Lisätiedot

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Setlementti työnantajana Jyvälän Setlementti ry 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toiminta

Työllistymistä edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Työllistymistä edistävä toiminta OT-hanke 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen 2012 Tulos:

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 MAAHANMUUTTO- JA MONIKULTTUURISUUSTYÖ 300 00 NAISTARI TOIMII YHTEISÖLLISESTI 301 00 Naiset kokevat osallisuutta 302 00 Maahanmuuttajanaisten

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018

Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien seudullinen MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2015-2018 1 Kuntien strategiat visiot... 3 1.1 Maahanmuuttajien määrä (kasvuennuste) visio... 3

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

Uusix-verstaat. Sosiaalinen tilinpäätös 2006. Työtä ja tuloksia

Uusix-verstaat. Sosiaalinen tilinpäätös 2006. Työtä ja tuloksia Uusix-verstaat Sosiaalinen tilinpäätös 2006 Työtä ja tuloksia UUSIX verstaiden ovi auki tulevaisuuteen 3 I Verstaiden taustaa 4 1.1. Projektista kiinteäksi osaksi kaupungin toimintaa 4 1.2. UUSIX verstaat

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Kunnasta houkutteleva työpaikka?

Kunnasta houkutteleva työpaikka? Kunnasta houkutteleva työpaikka? Anu Hakonen Kiisa Hulkko-Nyman Kunnasta houkutteleva työpaikka? K A K S K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö KUNNASTA HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA? Kunnallisalan

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014-2017 SUOMUSSALMI PUOLANKA HYRYNSALMI VAALA RISTIJÄRVI PALTAMO KAJAANI SOTKAMO KUHMO KAINUUN KUNTIEN YHTEINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 Asta Komulainen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen

Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta. Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Menestystä monimuotoisuudesta elinvoimaa erilaisuudesta Hyviä käytäntöjä monimuotoisuuden johtamiseen Sisällys 2 Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanketta, joka on saanut

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yhdessä onnistuva Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka

Lisätiedot