Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA

2 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina luotettavasti ja vastuullisesti Koskela tuottaa lisäarvoa pailliselle yhteisölle järjestämällä kyseisiä palveluja Koskela on merkittävä työllistäjä PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA 0 00 Puijola on merkittävä työllistäjä Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion upungille Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Puijola on aktiivinen kehittäjä Puijola on merkittävä yhteistyökumppani Puijola on hyvä työnantaja Puijola tuottaa sosiaalista hyvinvointia erityistä tukea tarvitseville KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot toiminnassa 20 0 Arvojen näkyminen toiminnassa Hyvin toimiva työyhteisö JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Jyvälä on toimiva työorganisaatio Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla LOUHELAN KANSALAISTOIMINTA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Louhela säästää yhteiskunnan varoja työllistämällä pitkäaiistyöttömiä Työllistettyjen oma osaaminen kehittyy Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken Ongelma- ja konfl iktitilanteiden käsittely on rakentavaa UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Ukonhattu on luotettava työnantaja Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakisiin Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen KALLIOLAN NUORET RY ON HYVÄ TYÖNANTAJA JA HYVÄ TYÖYHTEISÖ Kalliolan Nuoret ry:n työntekijät voivat työssään hyvin Kalliolan Nuoret ry:n työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä työssään Työntekijöillä on mahdollisuus kehittää työtään ja vaikuttaa omaan työhönsä NAISTARI ON HYVÄ TYÖPAIKKA Henkilökunta kokee oman työnsä mielekkääksi ja haasteelliseksi Henkilökunta on sitoutunut työhönsä Naistarissa panostetaan työhyvinvointiin Naistarissa on hyvä työilmapiiri

3 UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Ukonhattu on merkittävä työllistäjä Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia Toimintamme tuottaa varoja julkiselle sektorille Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen elämänaren eri vaiheisiin

4 Tililuok Tililuok muodostuu 3 tavoitteesta KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA Tavoite 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina luotettavasti ja vastuullisesti Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla: 7. erittäin vahvasti samaa mieltä 6. samaa mieltä 5. osittain samaa mieltä 4. ei samaa eikä eri mieltä 3. osittain eri mieltä 2. eri mieltä. erittäin vahvasti eri mieltä en osaa sanoa Kysely merkittävimmille yhteistyökumppaneille: -kunnan edustajat ja opetus- ja sosiaalitoimesta -muiden organisaatioiden edustajat osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: Koskela on luotettava yhteistyökumppani 94 % vastaajista oli erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa että Koskela on luotettava yhteistyökumppani % 0 Indiattori % vastaajista (merkittävimmille yhteistyökumppaneille) vastaavat erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä kysymykseen: Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani 00 % vastaajista oli erittäin vahvasti samaa mieltä tai samaa mieltä että Koskela on vastuullinen yhteistyökumppani % 0

5 Tavoite Koskela tuottaa lisäarvoa pailliselle yhteisölle järjestämällä kyseisiä palveluja. osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 02 0 Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnassa on lukuvuosittain muna 90 lasta. Lapsia 0. Tavoite Koskela on merkittävä työllistäjä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 03 0 Koskelassa työskentelee 5 vakituisessa, kokoaiisessa työsuhteessa (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde) Koskelassa työskentelee 2 vakituisessa, kokoaiisessa työsuhteessa. Indiattori Opiston netto-opiskelijamäärä on 0 % kunnan väestöstä (vuoden alun väestöluku). Netto-opiskelijamäärä 4 % kunnan väestöstä. Indiattori Koskelassa on vuosittain 00 tuntiopettajaa ja muita lyhytaiisessa työsuhteessa olevaa. 43 tuntiopettajaa. Indiattori Klubitalon päivittäinen kävijämäärä (mielenterveyskuntoutujia) on 5. Päivittäinen kävijämäärä on 2. Indiattori Koskelassa vuosittain tukityöllistettynä 4 henkiloä (työsopimus) Tukityöllistettynä oli 7 henkilöä. Indiattori Koskelassa maksetaan vuosittain palkkoja yhteensä euroa. Palkkoja maksettiin

6 Tililuok Tililuok muodostuu 7 tavoitteesta PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA Tavoite 0 00 Puijola on merkittävä työllistäjätäjä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 0 0 Puijolassa on ollut työsuhteessa 80 henkilöä Puijolassa on ollut työsuhteessa 5 henkilöä. Indiattori 0 02 Palt sivukuluineen ovat euroa Palt sivukuluineen ovat ,23 euroa. Tavoite Puijola on tuottanut taloudellista hyötyä Kuopion upungille osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 02 0 Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla Puijolan toimintaa on rahoitettu alueen ulkopuolisella rahoituksella toimintavuonna eurolla. Indiattori Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten maksamat kunnallisverot ovat yhteensä euroa Puijolassa työskentelevien kuopiolaisten palkoista maksetut ennakonpidätykset ovat yhteensä ,3 euroa.

7 Tavoite Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 03 0 Kolme esimerkkikuvausta siitä, miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Miten Puijola tukee ja täydentää Kuopion alueen palveluverkostoa Monikulttuurikeskus Kompassi tarjoaa ikille avoimia suomen kielen kursseja kolme kertaa viikossa. Kursseille voivat osallistua myös kotoutumiskoulutuksiin jonottavat ja ne, jot eivät ole oikeutettuja kotoutumiskoulutukseen. Kursseja tarjoamalla Kompassi voi tukea maahanmuuttajien arkisuomen kielen taitoja ja siten arjessa selviytymistä, tarjota heti upunkiin saavuttua suomen kielen opiskelupain ja auttaa ylläpitämään maahanmuuttajien kielitaitoa. Kimppa-hanke täydentää TE-toimiston palveluja siten, että se auttaa työttömänä olevia maahanmuuttajia löytämään työ- ja harjoittelupaikkoja ja toisaalta löytämään alueen yrityksille sopivaa työvoimaa. Mahku-hanke täydentää palveluverkostoa mm. tarjoamalla tukihenkilötoimintaa rikokseen syyllistyneille vanhemmille, tarjoamalla päihteetöntä viriketoimintaa, ohjaamalla ja neuvomalla asiakita erilaisissa elämäntilanteissa ja nnustamalla rikoksiin syyllistyneitä elämässään eteenpäin mm. koulutuksiin ohjaamalla. Tavoite Puijola on aktiivinen kehittäjä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 04 0 Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta kolmelle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta yhdeksälle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna Puijola on suunnitellut ja hakenut rahoitusta yhdeksälle uudelle kehittämishankkeelle toimintavuonna:. Tyttöjen Talo (RAY) 2. Romaanikeskus, Romatokeku (RAY) 3. Kuopion tyttötoiminta (Kuopion upunki) 4. Minnuus-projekti: Nuorten naisten ehkäisevän päihdetyön alueellisen toimintamallin kehittäminen (RAY) 5. Maahanmuuttajafoorumin perustaminen ja monikulttuurisen nsalaistoiminnan kehittäminen: toiminnasta vaikuttamiseen (Jenny ja Antti Wihurin rahasto) 6. Nuorison kehityssvatus, vapaaehtois- ja koordinointihanke Kuopion seudulla (Ulkoasiainministeriö) 7. Rasisminvastainen työ nuorison parissa. Monikulttuurisuusvierailuilla ennakkoluuloja ehkäisemässä Kuopion alueen yläkouluissa, lukioissa ja ammattioppilaitoksessa (Opetusministeriö) 8. Osallisena Suomessa Kotoutumisprosessin koordinointi ja toteutus eri toimijoiden välisenä yhteistyönä (hakijana Kuopion upunki) (Sisäasiainministeriö) 9. Yhdessä yhdenvertaisuuteen: Omaehtoisen, monikulttuurisen kerhotoiminnan ja kulttuurisen vuorovaikutuksen edistäminen ja kehittäminen (Opetusministeriö)

8 Indiattori Kuvaus siitä, kuin Puijolan työntekijät osallistuvat Kuopion alueen sekä valtakunnan tason kehittämisverkostoihin Kolme kuvausta osallistumisesta alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin. Monikulttuurikeskus Kompassi toimii aktiivisesti Kuopion alueen mamu-verkostossa, jossa kokoontuvat merkittävimmät Kuopion alueen maahanmuuttajien parissa työskentelevät tahot. Verkostossa keskustellaan ajankohtaisista maahanmuuttoon liittyvistä teemoista, vaihdetaan eri tahojen kuulumisia ja suunnitellaan yhteistyökuvioita. 2. Kuopion Setlementti Puijola ry:n edustajana Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnassa toimii Monikulttuurikeskus Kompassin työntekijä. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNOn tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä. 3. Puijolan Nuoret koordinaattori Arja Airaksinen ja iltapäivätoiminnan vastaava ohjaaja Laura Jääskeläinen ovat osallistunut aktiivisesti työelämäyhteistyö jäsenenä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto työelämäyhteistyöryhmän ( Kaipo ) toimintaan ja edistäneet koulutuksen kehittämistyötä. Indiattori Kolme esimerkkikuvausta siitä, miten Puijola on levittänyt hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti Miten Puijola on levittänyt hyviä käytäntöjä valtakunnallisesti Lähiötyön koordinaattori Hannele Nykänen oli esitelmöimässä Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n laivaseminaarissa otsikolla Sosiaalinen tilinpäätös. Monikulttuurinen nsalaistoiminta hankkeen työntekijä, Varsha Shurpali, osallistui eurooppalaiseen koulutukseen Intercultural Communiations and Cultural Awareness, Koulutuksessa työntekijä jakoi Kompassin hyviä käytäntöjä luennon muodossa muille eurooppalaisille osallistujille. MahKu hanke on levittänyt hyviä käytäntöjään verkosto- ja yhteistyöpalavereissa sekä muissa yhteyksissä sidosryhmien toimijoita kohdatessaan. MahKun osaamista rikokseen syyllistyneistä asiasryhmänä on tuotu esille monissa yhteyksissä. Moni mahkulainen voi esimerkiksi osata toimia viranomaisten nssa totuttuaan heihin vuosien varrella, mutta hänellä ei välttämättä ole sosiaalisia taitoja muilla elämänalueilla. [ ] Olemme tuoneet esille, kuin tärkeää tämän asiasryhmän nssa toimiessa on tarjota tukea ja rohisua arkielämän tilanteisiin ja ihmisten kohtaamiseen. Tarvittaessa on hyvin tärkeää lähteä muan tavallisiin arkisiin toimintoihin ja rohista heitä olemaan yhteydessä oman sosiaalisen piirin ulkopuolella oleviin ihmisiin. Toisaalta MahKu on esiintuonut, kuin olennaista asiastyössä on huomioida asiakan lähipiiri ja tarvittaessa tarjota tukea asiakan läheisille.

9 Tavoite Puijola on merkittävä yhteistyökumppani osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori %:lla Puijolan yhteistyökumppaneista on melko hyvä tai hyvä mielikuva Puijolasta Asteikko:. Huono 2. Melko huono 3. Ei hyvä eikä huono 4. Melko hyvä 5. Hyvä 97 %:lla Puijolan yhteistyökumppaneista on melko hyvä tai hyvä mielikuva Puijolasta. (n=66/8) % Indiattori % Puijolan yhteistyökumppaneista kokee yhteistyön Puijolan nssa sujuneen melko hyvin tai hyvin Asteikko:. Huonosti 2. Melko huonosti 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Melko hyvin 5. Hyvin 99 % Puijolan yhteistyökumppaneista kokee yhteistyön Puijolan nssa sujuneen melko hyvin tai hyvin. (n=67/8) % Indiattori % Puijolan yhteistyökumppaneista pitää Puijolaa melko tai hyvin luotettavana Asteikko:. Ei ollenan luotettavana 2. Ei kovin luotettavana 3. Ei luotettavana eikä epäluotettavana 4. Melko luotettavana 5. Hyvin luotettavana 98 % Puijolan yhteistyökumppaneista pitää Puijolaa melko tai hyvin luotettavana. (n=66/8) % Indiattori % Puijolan yhteistyökumppaneista tuntee melko hyvin tai hyvin Puijolan toimintaa Asteikko:. Huonosti 2. Melko huonosti 3. Ei hyvin eikä huonosti 4. Melko hyvin 5. Hyvin 60 % Puijolan yhteistyökumppaneista tuntee melko hyvin tai hyvin Puijolan toimintaa. (n=67/8) %

10 Tavoite Puijola on hyvä työnantaja Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla:. Täysin eri mieltä 2. Eri mieltä 3. Kohtalainen 4. Samaa mieltä 5. Täysin samaa mieltä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 06 0 Työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät arvioivat tietävänsä työtehtävänsä, salalla -5, keskiarvo 4.7. (n=40/60) ,7 Indiattori Työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta työtehtäviinsä, salalla -5 keskiarvo 3.5 Työntekijät kokevat saavansa riittävästi ohjausta/opastusta työtehtäviinsä, salalla -5, keskiarvo 4.6. (n=40/60) ,6 Indiattori Työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, salalla -5 keskiarvo 3.5 Työntekijät kokevat työmääränsä sopivaksi, salalla -5, keskiarvo 3.8. (n=39/6) ,8 Indiattori Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmuisesti, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että työt on jaettu tasapuolisesti ja oikeudenmuisesti, salalla 5, keskiarvo 3.8. (n=39/6) ,8

11 Indiattori Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että heidän henkilökohtaisia taitojaan, kiinnostustaan ja osaamistaan hyödynnetään Puijolassa, salalla -5 keskiarvo 4.2. (n=40/6) ,2 Indiattori Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan omiin työtehtäviinsä, salalla -5 keskiarvo 4.5. (n=39/6) ,5 Indiattori Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat tuntevansa oman työnsä merkityksen Puijolan kokonaisuudessa, salalla -5 keskiarvo 4.2. (n=39/6) ,2 Indiattori Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että heidän työtään arvostetaan, salalla -5 keskiarvo 4. (n=39/6) Indiattori Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat yhteistyön Puijolassa olevan sujuvaa, salalla -5 keskiarvo 4.3. (n=40/6) ,3 Indiattori 06 0 Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat saavansa tarpeeksi tietoa työhön liittyvissä asioissa, salalla -5 keskiarvo 4.3. (n=40/6) ,3

12 Indiattori 06 Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa esimiesten ja työntekijöiden välillä, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat vuorovaikutuksen olevan toimivaa esimiesten ja työntekijöiden välillä salalla -5 keskiarvo 4.6. (n=40/6) ,6 Indiattori 06 2 Työntekijät kokevat, että esimiehiä voi lähetystä ongelmatilanteissa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että esimiehiä voi lähestyä ongelmatilanteissa, salalla -5 keskiarvo 4.6. (n=39/6) ,6 Indiattori 06 3 Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta esimiehiltään, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat saavansa riittävästi palautetta esimiehiltään, salalla -5 keskiarvo 4.2. (n=40/6) ,2 Indiattori 06 4 Työntekijät kokevat usltavansa antaa palautetta esimiehilleen, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat usltavansa antaa palautetta esimiehilleen, salalla -5 keskiarvo 4.3. (n=38/6) ,3 Indiattori 06 5 Työntekijät kokevat, että esimiesten antama palaute on rakentavaa, salalla -5 keskiarvo 3.5. Työntekijät kokevat, että esimiesten antama palaute on rakentavaa, salalla -5 keskiarvo 4.4. (n=38/6) ,4

13 Indiattori 06 6 Esimerkkikuvaus siitä, miksi Puijola on hyvä työyhteisö Miksi Puijola on hyvä työyhteisö Ryhmähaastattelussa kysyttiin asustupa Koillistuulen viideltä työntekijältä Onko Puijola hyvä työyhteisö ja jos on, niin miksi? Vastauksena työntekijät kertoivat, että sekä työverit että asiakat ovat muvia. Useiden erilaisten ihmisten kohtaaminen koettiin palkitsevana. Työntekijät kokivat tekevänsä arvosta työtä jutellessaan vanhempien ihmisten nssa, joilla on vähän keskusteluvereita ja sosiaalisia suhteita. Työntekijöiden arvostivat sitä, että työssä ei ole kyttäystä vaan vapaat oltavat ja joustavuutta tarvittaessa. He kokivat voivansa vaikuttaa omaan työhönsä sekä saavansa toteuttaa itseään ja omaa luovuuttaan. Kokonaisuus on hyvä paketti, totesi yksi heistä. Indiattori 06 7 Puijolan henkilökunta on koulutettua 90 %:lla Puijolan henkilökunnasta on yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammattiopistotutkinto Puijolan henkilökunta on koulutettua: Koko Puijolan henkilökunnasta on yliopisto-, ammattikorkeakoulu- tai ammattiopistotutkinto. Tavoite Puijola tuottaa sosiaalista hyvinvointia erityistä tukea tarvitseville osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 07 0 Esimerkkikuvaus siitä, miten Puijolan vapaaehtoisten sosiaalinen hyvinvointi on svanut Miten Puijolan vapaaehtoisten sosiaalinen hyvinvointi on svanut [Heini Lehtisaari] on iloinnut löytäessään uuden väylän yhdistää auttaminen ja käsityöt. Hän on yksi Monikulttuurikeskus Kompassin vapaaehtoisista ja ohjaa kerran viikossa neulekerhoa. Kerho alkoi syksyllä ja muna on naisia kuudesta eri maasta. Kerho haluaa olla tuomassa ihmisiä yhteen, tutustuttaa maahanmuuttajia suomalaiseen kulttuuriin ja suomalaisiin. Sekä tietenkin opettaa neulomaan, Lehtisaari kertoo. Omien lahjojen antaminen käyttöön ei ole monimutista. Ja on mahtavaa tuntea olevansa oikealla pailla. Kerhotapaamiset tuovat päivään sisältöä sekä minulle ja varmasti myös muille naisille. Lehtisaari on saanut monia uusia ystäviä ja kontakteja. (Artikkeli Kirkko&Koti-lehdessä.2.200)

14 Tililuok Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite Yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot toiminnassa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 20 0 Käydyssä arvokeskustelussa henkilöstön nssa sovitaan ja kirjataan yhteiset arvot toiminnalle. Prosessi kesken. Tavoite 20 0 Arvojen näkyminen toiminnassa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Kuvaus kuin yhteisesti sovitut ja hyväksytyt arvot näkyvät toiminnassa. Arvoprosessi kesken.

15 Tavoite Hyvin toimiva työyhteisö osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori Työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin. Alaindeksin keskiarvo on 32. (työyhteisön toimivuus) Alle 24: tarvitaan kehittämistoimia 24-28: tyydyttävä tilanne 29-35: normaali tilanne 36-39: hyvä tilanne yli 40: erittäin hyvä tilanne Keskiarvo 35. Indiattori Yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys on yhtä hyvää kuin organisaatioissa keskimäärin. Keskiarvo 35. Alaindeksin keskiarvo on 33.(työyhteisön yksilövoimavarat) Alle 25: tarvitaan kehittämistoimia 25-29: tyydyttävä tilanne 30-35: normaali tilanne 36-39: hyvä tilanne yli 40: erittäin hyvä tilanne Indiattori Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin eli 65. Kokonaiskeskiarvo 70. Alle 50: Tarvitaan kehittämistoimia 5-59: tyydyttävä tilanne 60-70: normaali tilanne 7-79: hyvä tilanne yli 80: erittäin hyvä tilanne

16 Tililuok Tililuok muodostuu 3 tavoitteesta JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite Jyvälä on toimiva työorganisaatio osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 30 0 Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on yhtä toimivaa kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 29-35). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 24=Tarvitaan kehittämistoimia 24-28=Tyydyttävä tilanne 29-35=Normaali tilanne 36-39=Hyvä tilanne Yli 40=Erittäin hyvä tilanne Työyhteisön toimivuus (työilmapiiri, esimiestoiminta ja organisaatioviestintä) on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin - alaindeksi 36. Indiattori Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat samaa tasoa kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 30-35). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 25=Tarvitaan kehittämistoimia 25-29=Tyydyttävä tilanne 30-35=Normaali tilanne 36-39=hyvä tilanne Yli 40=Erittäin hyvä tilanne Yksilövoimavarat (yksilöiden hyvinvointi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys) ovat paremmat kuin organisaatioissa keskimäärin alaindeksi 36. Indiattori Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on vastaava kuin organisaatioissa keskimäärin (normaali tilanne= 60-70). Työyhteisöindeksi. Asteikko: Alle 50=Tarvitaan kehittämistoimia 5-59=Tyydyttävä tilanne 60-70=Normaali tilanne 7-79=hyvä tilanne Yli 80=Erittäin hyvä tilanne Työyhteisöindeksin kokonaiskeskiarvo on parempi kuin organisaatioissa keskimäärin kokonaiskeskiarvo 72.

17 Tavoite Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Sairauspoissaoloja korkeintaan hdeksan päivää / henkilö vuoden aina. Sairauspoissaoloja 4 päivää / henkilö vuoden aina. Tavoite Jyvälä on panostanut henkilöstön kehittämiseen eli ammattitaitoa kehitetään säännöllisillä koulutuksilla osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Yksi esimerkkikuvaus joiselta viideltä toimialalta (hallinto, päiväkoti, Jälkkärit, nsalaisopisto, hanketoiminta) siitä, miten henkilöstöä on kehitetty. Hallinto Jyvälän Setlementti ry:n vastuutiimiläiset osallistuvat Opetusalan koulutuskeskuksen järjestämään Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kehittämishankkeen koulutukseen Lisäksi vastuutiimiläiset ovat osallistuneet sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutuksiin: kuusi henkilöä valmistui sosiaalisiksi kirjanpitäjiksi. Jyvälän Lastentarha Yksi lapsityöntekijä suoritti v käynnistynyttä oppisopimuskoulutusta. Jyvälän Jälkkäri Kaikki uudet jälkkäriohjaajat osallistuivat Jyvälän järjestämään perehdytyskoulutukseen. Kaikki ohjaajat osallistuivat Jyväskylän upungin järjestämään koulutuspäivään. Jyvälän nsalaisopisto Koulutussuunnittelija on suorittanut aikuissvatustieteen perusopintoja avoimessa yliopistossa. Kolme opiston tuntiopettajaa osallistui 5 op:n laajuisiin Tulevaisuuden aikuiskouluttaja -opintoihin. Yksi tuntiopettaja osallistui laulunopettajien täydennyskoulutukseen Sibelius-Atemiassa. Koko setlementin henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua nsalaisopiston ryhmäopetuksena toteutetuille kursseille henkilökuntahintaan, jo on puolet kurssin normaalista hinnasta. Vuonna 200 tätä mahdollisuutta hyödynsi 8 henkilöä. Jyvälän hanketoiminta TOT-hankkeen projektikoordinaattori suoritti vuoden 200 aina loppuun opinto-ohjaajankoulutuksen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. TOT-hanke on toiminut kouluttajana Jyvälän eri toimialojen henkilöstölle (Työvalmentajien ohjauskoulutus).

18 Tililuok Tililuok muodostuu 4 tavoitteesta LOUHELAN KANSALAISTOIMINTA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu asteikolla: Täysin samaa mieltä. Osittain samaa mieltä. Osittain eri mieltä. Täysin eri mieltä. Tavoite Louhela säästää yhteiskunnan varoja työllistämällä pitkäaiistyöttömiä osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori 30 0 Louhelan nsalaistoiminta on työllistänyt vuoden aina 0 pitkäaiistyötöntä. Louhelan nsalaistoiminta on työllistänyt vuoden aina 0 pitkäaiistyötöntä Tavoite Työllistettyjen oma osaaminen kehittyy osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori % työllistyneistä on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän Olen kehittänyt omaa työelämäosaamistani nssa 00 % työllistyneistä on kehittänyt omaa työelämäosaamista. (n=5/5) % Indiattori % työllistyneistä on osittain tai täysin samaa mieltä väittämän Minulla on ollut mahdollisuus kehittää omaa osaamistani nssa. 00 % työllistyneillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. (n=5/5) %

19 Indiattori Työllistetyn kokemus oman osaamisensa kehittymisestä Työllistetyn kokemus oman osaamisensa kehittymisestä: Hirveästi olen saanut kokemusta. Uusia työtehtäviä on tullut vastaan paljon, olen ottanut haasteen vastaan. Haasteet pitävät virkeänä. Pystyy tekemään vaik mitä, kun on oma-aloitteinen. Erinomainen työpaik, kun saa panna itsensä likoon. Tavoite Työn strategiset linjaukset ja tavoitteet määrittyvät yhteisessä vuoropuhelussa johdon ja työntekijöiden kesken osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori työntekijää 4:stä kokee voivansa vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen 00 % työntekijöistä kokee voivansa vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen (n=5/5) % 0 Tavoite Ongelma- ja konfliktitilanteiden käsittely on rakentavaa osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori työntekijää 4:stä tuntee luottamusta työnantajan tapaan toimia ongelma- ja konfl iktitilanteissa 00 % työntekijöistä tuntee luottamusta työnantajan tapaan toimia ongelma- ja konfl iktitilanteissa (n=4/5) %

20 Tililuok Tililuok muodostuu 8 tavoitteesta UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite Ukonhattu on luotettava työnantaja osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori 30 0 Työsuhteista 85 % on vakinaisia 86,7 % vakituisia työsuhteita Indiattori Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen muisia palkkoja Ukonhatun keskipalk on työehtosaopimuksen muinen. Tavoite Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakisiin osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Resurssoitu soi henkilökuntaa kunt nta a0 0,6 henkilöä /a asias a 0,7 työntekijää/asias

21 Tavoite Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Sairauspoissaoloja keskimäärin hdeksan päivää / henkilö vuoden aina Sairaspoissaoloja 5 päivää/henkilö vuoden aina Tavoite Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu jo yksikössä vähintään ksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen Kehittämisalueita on tunnistettu joisessa yksikössä vähintään ksi ja näihin liiittyviä kehittämistoimia on toteutettu Tavoite Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Kuvaus henkilöstä, jo on tukityöpain avulla kehittänyt työelämän taitojaan Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien nssa työskenteleminen on : - avartanut maailmankuvaani, näkemällä ja kokemalla erilaisten ihmisten elämää ja arjessa selviytymistä - lisännyt kuuntelemisen, auttamisen, tukemisen, ohjauksen ja huolehtimisen taitojani - luonut hienon mahdollisuuden tutustua hoiva- ja huolenpito työhön

22 Tavoite Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella osoitamme seuraavalla indiattorilla: Indiattori Joisessa Ukonhatun yksikössä on yksi oppisopimusopiskelija Ukonhatussa on neljä yksikköä, joissa oli viisi oppisopimusopiskelijaa Tavoite Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään Joinen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään. Indiattori Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön Laatutyön utta saatavat toimintamallit ja ohjeet jäsentävät päivittäistä työtä, tekevät siitä laadullisesti tasaisempaa ja myös turvallisempaa. Kirjatut toimintaprosessit helpottavat työntekoa luomalla selkeät raamit eri työtoiminnoille. Laatutyöryhmän jäsen kussakin työyksikössä toimii asiantuntijana oman laatutyöryhmänsä alueelta ja jaa tietämystään muun työryhmän käyttöön. Laatutyöryhmässä muna olemalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Uuden työntekijän on helpompi hahmottaa työn kokonaisuutta tutustumalla laatuasiakirjoihin. Myös opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin, tämä auttaa tulevaa työpaikakin ajatellen, tietää mitä laatutyö tarkoittaa. kehitysvammayksikön ohjaaja Indiattori % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa. Ei lainan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon 70 % kysymykseen vastanneesta 50 henkilöstön 30 mielestä heillä 0 on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon. (n= 26 / 37) %

23 Indiattori Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. ( v.2009 muut toimialat 4.23) Ukonhatun työolobarometrin kysymykseen Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti on 3,93, toimialan vastaavan kysymyksen 4,9. Tavoite Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen osoitamme seuraavilla indiattoreilla: Indiattori Henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään 3 pv / vuosi / henkilö Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin -0 pv / vuosi / henkilö. Indiattori Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Kehityskeskustelut käydään joisen työntekijän nssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon tselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että joinen työntekijä voi osallistua koulutukseen, jo tukee hänen ammatillista svua- ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jot työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Vuonna 200 yksi vastuuohjaajista oli johtamiskoulutuksessa. Palvelukodin johtajan ylemmän tason AMK opintoja tuettiin vuonna 200 ajallisesti. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan työaijärjestelyiden avulla. Esimerkiksi yhden vastuuohjaajan työnohjaaja opiskelut. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonna 200 yksi joisessa yksikössä eli yhteensä neljä. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään myös siten, että esimerkiksi sairaanhoitajat voivat ottaa verikokeita ja tehdä vaativia haavanhoitoja, jot voitaisiin myös tehdä terveyskeskuksessa.

Setlementti työnantajana

Setlementti työnantajana Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Setlementti työnantajana Koskelan Setlementti ry Päätavoite 2. KOSKELA ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA jakautuu 1 osatavoitteeseen 2011 1. Osatavoite:

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain Monikulttuurinen työ Naistari Naistari Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 200 Monikulttuurinen työ Naistari Tililuok 200 00 Tililuok muodostuu 5 tavoitteesta NAISTARI ON HYVINVOINNIN LISÄÄJÄ 200 Kaikki tililuon kyselyt on toteutettu

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 LASTENTARHA, JÄLKKÄRI, AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 00 00 PUIJOLA EDISTÄÄ SOSIAALISTA NUORISOTYÖTÄ PUIJOLAN NUORET 0 00 Puijolan Nuoret on tarjonnut

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan

Setlementtien sosiaaliset tulokset Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain teemoittain 2011, 2011, Yhteistyökumppan Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 0, 00 Yhteistyökumppanuus Setlementti Louhela ry Päätavoite. SETLEMENTTI LOUHELA ON ARVOSTETTU JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI jakautuu osatavoitteeseen 0.

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki

Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Maahanmuuttaja oman elämänsä toimijana Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO Peter Kariuki Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO 14.11.2011 Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Välityömarkkinat työpaja Messukeskus, Helsinki 26.10.2010 Markku Hassinen Sosiaalisen Työpajat työllistämisen tässä ja nyt toimiala Työelämään

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä.

Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Tervetuloa Careaan Sitoutuminen Sitoutumisella monta määritelmää: Sitoutuminen on yksilön tahto tehdä kyseistä työtä ja olla osallistuva, kehittävä osa työyhteisöä. Sitoutuminen on hoitajan halua pysyä

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 19.5.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen aloitettiin osana laajempaa laadun arviointityökalujen kehittämisen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23.6.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet

Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Toimeentulotuki Kelaan 2017 Haasteet ja mahdollisuudet Riikka Kimpanpää Johtava sosiaalityöntekijä/projektipäällikkö Tampereen kaupunki 1 Toimeentulotuen tarkoitus ja oikeus sosiaaliturvaan Toimeentulotukilaki

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

Arvot, yhteisöllisyys

Arvot, yhteisöllisyys Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2009 Arvot, yhteisöllisyys yy Lievestuoreen Setlementti ry 200 00 2009 SETLEMENTIN TOIMINTA TUKEE IHMISEN HYVÄÄ ELÄMÄÄ 201 00 Setlementin toiminta tukee ihmisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Kosken klubitalo Päätavoite 5. KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys

Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys Sairaanhoitajan tehtävissä tilapäisesti toimineiden opiskelijoiden perehdytys SELVITYKSIÄ 2:2017 Helsinki 2017 ISSN 1799-7860 (Verkkojulkaisu) ISSN-L 1799-7860 ISBN 978-952-5978-57-5 (pdf) 2 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT Ympyröi sopivin vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan. 1. Sukupuoleni on 1 nainen 2 mies 1 Kysely koostuu neljästä osiosta: -taustatiedoista -perustehtävään ja työn organisointiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen tavoitteisiin liittyviin kysymyksiin -työn rikastamisen keinoihin liittyviin

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista Riitta Metsänen Tampere 5.10.2016 Opettajien käsityksiä ja näkemyksiä osaamisen arvioinnista (Metsänen 2015) Opettajien

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Ukonhattu ry Päätavoite 2. UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS jakautuu 3 osatavoitteeseen

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi

Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi Sosiaali- ja terveyslautakunta 24 24.05.2016 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry:lle klubitalotoiminnan käynnistämiseksi SOSTER 24 Nurmijärven tuki Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT

Lisätiedot

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mitä etnisen yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa? Peter Kariuki Pääsihteeri Etnisten suhteiden neuvottelukunta Mikä on ETNO? Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama,

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.

Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11. Humanistisen ja kasvatusalan tutkintojen perusteiden uudistamisen käynnistämistyöpaja Yhteydet sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon 8.11.2016 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Opetushallitus Sosiaali- ja

Lisätiedot

Klaarin kehittämishanke

Klaarin kehittämishanke Työpaja 10.10.2014 Klaarin kehittämishanke Klaarin suunnat Kysely verkostoille syyskuussa 2014 lasten ja nuorten parissa toimiville Vastaajamäärät: 248 suomenkielinen 23 ruotsinkielinen 271 yhteensä Vastaajat

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa

Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa 1 Asumista Neliapilassa ja Metsälinnassa KVPS Tukena Oy Neliapilan palvelukoti Päivi Karlström Metsälinnan asumispalvelut Taru Liimatta 2 KVPS Tukena Oy VISIO: Kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot