Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1968

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968"

Transkriptio

1 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968

2 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 966. Kannattavuustutkimuksessa on saatettu loppuun pääosiltaan ne muutokset, joita maatalouden kannattavuustutkimustoimikunta on vuonna 963 antamassaan mietinnössä esittänyt. Tutkimusta varten on maa jaettu nyt neljään tutkimusalueeseen: Etelä-, Sisä-, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjois-. Viimeksi mainittu vastaa suurin piirtein entisiä Pohjois-Pohjanmaan ja Koillis-Suomen tutkimusalueita. Alueiden rajat noudattavat maanviljelysseura-alueiden rajoja. Tilasuuruusluokkia on entisten neljän sijasta kuusi. Maatalousomaisuudesta on siirretty pois asuinrakennukset omaksi erilliseksi maatilaomaisuuden osaksi. Käteisvaroista, saatavista ja talletuksista on muodostettu uusi pääryhmä, rahoitusomaisuus, johon on luettu myöskin osakkeet, osuudet ja obligatiot. Lisäksi on ruokatalousomaisuus yhdistetty yksityistalouden omaisuuteen, Maatalouden kokonaistuottoon ei enää sisälly viljelijäperheen asuntoedun arvo eivätkä liikekustannukseen asuinrakennuksia koskevat kustannukset. Tämä on otettava huomioon verrattaessa kokonaistuoton ja liikekustannuksen arvoja edellisiin tilivuosiin. Kokonaistuoton ryhmittely on pysynyt ennallaan, mutta sensijaan liike- kustannuksen ryhmittely on muuttunut. Maatalouden juoksevat työt on eritelty entistä yksityiskohtaisemmin. Maatalouden johtotyön kohdalla on laskentaperuste aikaisempaan verrattuna muuttunut siten, että koko johtotyötä ei enää erikseen arvioida, vaan se otetaan huomioon työkirjaan merkittyjen johtotyöhön käytettyjen työtuntien mukaan. Muilta osin tulosten laskentaperusteet ovat pysyneet muuttumattomina ja selviävät julkaisusta Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta. Tarvittavia lisätietoja saa maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutkimustoimistosta os. Fabianinkatu 32, Helsinki 7, puh

3 Sisällysluettelo Maatalouden liiketuloskäsitteitä 4 Taul, Tutkimustilojen lukumäärä ja koko (eri maankäyttölajien alat, koko ala ja muunn.maatal.maa ha/tila) Rahatulot ja menot (mk/tila) 4:-6?I Maatalouden uudistusrahamenot (mk/tila) 5 Maatalouden kokonaistuotto ja sen osat (mk/muunn. ha) 6 Maatalouden varsinaiset rahatulot (mk/muunn. ha) e Maatalouden liikekustannus ja sen osat (mk/muunn. ha) Maatalouden Pellon käyttö % peltoalasta tärkeimpien kasvien sadot (kg/ha), sato ry/ha Varat ja velat (Mk/tila), velat varoista % 8-0 Maatalousomaisuus ja sen eri ryhmät (mk/muunn. ha) Kalusto ja sen eri ryhmät (mk/muunn. ha) Maatalousrakennukset ryhmittäin (mk/tila) 3 Kotieläimiä (kpl/tila), maitotuotos (kg/lehmä), lypsykoneiden ja nautakarjattomien tilojen lukumäärät...-3?i Lehmien ja hevosten keskimääräiset kirjanpitoarvot Eri maankäyttölajien arvoja (mk/ha) varsinaiset rahamenot (mk/muunn. ha) Palkkaväen aikapalkkaisten töiden keskimääräinen kustannus (mk/muunn Viljelijäperheen maatilatyön arvioitu palkka (Mk/tila) t0) Sivut 7-9 GO II II

4 Sivut Taul. 9 Vilj.elijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväen työ (t/tila) 29-3 Metsätyöt ja maatalouden uudistustyöt (t/tila) Maatalouden juoksevat työt eri työntekijäryhmien osalle eriteltyinä (t/muunn. ha) ja yhteensä (it/muunn.ha). Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat (mk/muunn. ha) Maatalouden juoksevån.työn erittely (t/tila) Viljelijäperheen sivuansio- ja kotitaloustyöt (t/tila) Tietoja hevostyön määristä Hevostyön arvioitu keskimääräinen kustannus (mk/t) Tilojen, joilla on oma hevonen, lukumäärä Tietoja traktorityön määristä Oman traktorin kustannus ilman työkonekustannusta ja ajajan palkkaa (mk/t) Tilojen, joilla on oma traktori, lukumäärä Tietoja ajopuimurityön määristä Oman ajopuimurin kustannus ilman ajajan palkkaa (mk/t) Tilojen, joilla on oma ajopuimuri, lukumäärä tt Ii käytetty vuokrattua ajopuimuria, lukumäärä 3 32.u.34 2 Tutkimustilojen lukumäärä Tärkeimpien omalla tilalla tuotettujen maataloustuotteiden luovutus yksityistalouteen (kg/tila) Puutavaran käyttö maatalouteen, asuinrakennuksiin ja eläkkeisiin (k-m 3/tila) 3 Maatalouden liiketulokset: Kokonaistuotto, liikekustannus ja verotettava puhdas tuotto (mk/muunn. ha) Viljelijäperheen maataloustyö (mk/muunn. ha) Maatalousylijäämä (mk/muunn. ha) ja kannattavuuskerroin Maatalouspääomien korkovaatimus 5%:n mukaan (mk/muunn. ha) Maatalouden tuotantokustannus (mk/muunn. ha) ja tuotantokustannusprosentti 4-43

5 4 Maatalouden liiketuloskäsitteitä Kokonaistuotto: maataloudessa tilivuoden' aikana tuotettujen lopputuotteiden ja palvelusten arvo. Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuunottamatta maatalouteen sijoi tetun pääoman korkovaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin liikekustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja. Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto liikekustannus ilman veroja. Maatalousylijäämä: kokonaistuotto liikekustannus ilman viljelijäperheen oman työn arvoa. Maatalousyli jäämä on siten se osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maatalouteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäperheen suorittaman maataloustyön palkaksi. Kuten jo mai nittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannukseen. Niitä ei ole luettu kustannuk siin myöskään maatalousylijäämää laskettaessa. Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaatimuksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. Tuotantokustannus: liikekustannus -I- pääoman korkovaatimus, Tuotantokustannusprosentti: tuotantokustannus x 00 kokonaistuotto

6 66 Taul. a 5 Koko 'Etelä- I Sisä- 'Etelä- 'Pohjois Koko 'Etelä- Sisä- Etelä- Pohjois_ x-7 Peltolaitumet sisältyvät maa I!Pohjan- maa Pohjan- pellon alaan I Imaa I maa Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Tutkimustilojen lukumäärä Muunnettu ala ha/tila Puutarha ha/tila Pelto x) " Laidun x) " Niitty Raivio Metsämaa n Joutomaa ' Yhteensä ha/tila Pellon käyttö % peltoalasta Vehnä Ruis Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Muut juurekset 0.6 c' Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha g Kevätvehnä Ruis Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Lanttu Heinä Sato ry/ha

7 966 Taul. b 6 x) Peltolaitumet sisältyvät Etelä- Sisä- pellon alaan I-II III, IV v vi _ III iv V-VI -0ha) (0-20ha)(20-30ha)(30-50ha)(yli 50h2)( -0ha) (0-20ha) (20-30ha) (yli 30ha) Tutkimustilojen luku Muunnettu ala hpitila Puutarha ha/tila Pelto x) " p Laidun x) " II Niitty b Raivio " Metsämaa II Joutomaa ll Yhteensä h2./tie , Pellon käyttö % peltoalastag Ruis Ohra Kaura , Peruna Sokerijuurikas Muut juurekset Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/a? Kevätvehnä Ruis Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Lanttu Heinä Sato ry/ha

8 966 Taul. o 7 x) Peltolaitumet sisältyvät pellon alaan Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV V I-II III IV V-VI Tutkimustilojen luku Muunnettu ala haltila Puutarha h-artila Pelto x) II Laidun x) " Niitty Raivio. ***** Metsämaa II Joutomaa,, Yhteensä ha/tila Pellon käyttö % peltoalasta Vehnä _ Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Muut juurekset Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha: Kevätvehnä (2 27) - - Ruis Oh Kaura Peruna Sokerijuurikas _ Lanttu Heinä Sato ry/ha

9 966 Taul. 2 a 8 Koko ietelä- Sisä-!Etelä-,ohjois- Koko Etelä- Sisä- Etelä- Pohjoismaa Pohjan- maa Pohjan- maa 'llaa Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Varat mk/tila: Maatalous Metsätalous Aeuinrakennukset Sivuansiotalous... 2 o Rahoitusomaisuus ,Yksityistalous Yhteensä Velat Mk/tila Velat varoista % , Maatalousomaisuus Mk/hag Varastot Kotieläimet Puutarhakasvillisuus _Kalusto Rakennukset Terusparannukset..., Maa Yhteensä Kalusto Mk/hag no Leikkuupuimurit Tf.ak,orit lisälaitteineen Traktorin työkoneet ja välineet Hevosvetoiset työkoneet ja välineet Muut maatalouskoneet Kotieläinkalusto.., Muu maatalouskalusto Yhteensä Maatalousrakennukset mk/tila Kotieläinrakennukset Muut rakennukset..., Rakenteelliset laitteet Yhteensä... i i

10 966 Taul. 2 b 9 Etelä- Sisä- Varat mk/tila Maatalous... Metsätalous.... Asuinrakennukset Sivuansiotalous Rahoitusomaisuus Yksityistalous Yhteensä Velat mk/tila...-- Velat varoista... I-II III IV V VI I-II III IV V-VI Maatalousomaisuus mk/hag Varastot Kotieläimet Puutarhakasvillisuus Kalusto Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä Kalusto mk/ha: Leikkuupuimurit.... Traktorit lisälaitteineen Trakt.työkoneet ja välineet Hevosvet.työkon. ja välineet Muut maatalouskoneet Kotieläinkalusto Muu maatalouskalusto Yhteensä Maatalousrakennukset mk tilag Kotieläinrakennukset Muut rakennukset Rakenteelliset laitteet... Yhteensä

11 966 Taul. 2 c 0 Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV V I-II III IV V-VI Varat mk/tila: Maatalous ] Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous Rahoitusomaisuus Yksityistalous Yhteensä Velat mk/tila Velat varoista % G Maatalousomaisuus mk/hag Varastot Kotieläimet Puutarhakasvillisuus Kalusto Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä... Kalusto mk/ha Leikkuupuimurit Traktorit lisälaitteineen Traktorin työkoneet ja välin Hevosvet.työkoneet ja välin. 29 Muut maatalouskoneet Kotieläinkalusto Muu maatalouskalusto Yhteensä Maatalousrakennukset mk/tila Kotieläinrakennukset Muut rakennukset Rakenteelliset laitteet,.,,.4 Ylitensä...,

12 966 Taul. 3 a Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- Pohjanmaa Pohjois- Koko Ete a- isä- Iteamaa I I Pohjan- Imaa I 6hJöIs_ Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Kotieläimiä kpl/tilag Hevoset, täysi-ikäiset ' 0.52 nuoret Nautakarja, sonnit lehmät hiehot ja nuoret sonnit teurasmullit vasikat alle v Siat, karjut yli 9 kk emakot " 9 II siat 6-9 kk n n porsaat alle 2 kk Siipikarja, kanat yli 6 kk poik. alle 6 kk muu siipikarja _ Lampaat, - täysikasvuiset..., karitsat alle 6 kk Yhteensä nautayksiköitä kpl/tila..., Maitotuotos kg/lehmä..., Tiloja, joilla on lypsykone..., Tiloja, joilla ei tvgn alussa ole ollut nautakarjaa kpl Lehmän arvokeskimäärin mk..., Työhevosen arvo n!i Eri maankäyttölajien arvoja mk/hag Puutarha Pelto Niitty......,,...,o.,

13 966 Taul. 3 b 2 Etelä- Sisä- I-II III IV V VI! I-II III IV V-VI Kotieläimiä tilag kpl/ Hevoset, täysi-ikäiset nuoret ' varsat Nautakarja, sonnit lehmät hiehot ja nuoret sonnit , teurasmullit vasikat alle.]. v Siat, karjut yli 9 kk _ emakot ". 9.-, siat 6-9 kk u 3_6 u Ii 2_3 u porsaat alle 2 kk , 9.9 Siipikarja, kanat yli 6(k poikaset alle 6 kk _ muu siipikarja Lampaat, täysikasvuiset karitsat alle 6 kk Yhteensä nauta kdiköltä kpl/tila "Maitotuotos kg lehmä Tiloja, joilla on lypsykone Tiloja, joilla ei tvgn alussa ole ollut nautakaråaa kpl _ 5 4 Lehmän arvo keskirriäärin mk Työhevosen arvo " Eri maankäyttölajien arvoja mk/hag Puutarha Pelto

14 966 Taul Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV v -II III iv v_vi Kotieläimiä kpl/tilag Hevoset9 täysi-ikäiset nuoret... varsat Nautakarja9 sonnit lehmät_ hiehot ja nuoret sonnit teurasmullit vasikat alle v ,6 o.o6 _ Siat9 karjut yli 9 kk emakot " 9 u..._ siat 6-9 kk " 3-6 " porsaat alle 2 kk 2.9» Siipikarja9 kanat yli 6 kk poikaset alle 6 kk _ muu siipikarja _ _ - _ Lampaat9 täysikasvuiset karitsat alle 6 kk Yhteensä nautayksiköitä kpl/tila Maitotuotos kg/lehmä Tiloja, joilla on lypsykone Tiloja9 joilla ei tvgn alussa ole ollut nautakarjaa kpl _ Lehmän arvo keskimäärin mk, II Työhevosen arvo " Eri maankäyttölajien arvoja mk/hag Puutarha Pelto "

15 966 Taul. 4 a 4 x) Lukuihin sisältyvät myös investointiluontoiset valtion avustukset. Rahatulot mk/tila: Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous x) Yksityistalous Yhteensä Rahatulot %,: Maatalous..... Metsätalous Asuinrakennukset..... Sivuansiotalous...,,,,,,,,,,, Yksityistalous Rahamenot mk/tila: Maatalous... Metsätalous... Asuinrakennukset Sivuansiotalous... Yksityistalous... Verot... Korot9 vuokrat ja eläkkeet Yhteensä... Maatalouden rahamenot kaikista % Maatalouden uudistusrahamenot mk/tila Kaluston lisäys... Uudisrakennukset... Perusparannukset... Uudisviljely... Maan osto... Koko maa Etelä- I Sisä- IEtelä- Pohjois.l.!Pohjan- I maa Painotettu keskiarvo I Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- I Pohjois- Pohjanl maa Kirjanpitotilat keskimäärin lo lo

16 966 Taul. 4 b 5 x) Lukuihin sisältyvät myös inves- tointiluontoiset valtion avustuk- Etelä- I Sisä- I set. I-II i Rahatulot mk/tila III IV v VI I-II III IV V-VI Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset!, Sivuansiotalous x) Yksityistalous Yhteensä Rahatulot 0: Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset , Sivuansiotalous Yksityistalous Rahamenot mk/tilag Maatalous Metsätalous..., Asuinrakennukset Sivuansiotalous Yksityistalous Verot Korot, vuokrat ja eläkkeet..., Yhteensä Maatalouden rahamenot kaikista % Maatalouden uudistusrahamenot mk/tila Kaluston lisäys..., Uudisrakennukset Perusparannukset Uudisviljely Maan osto...,

17 966 Taul. 4 c 6 x) Lukuihin sisältyvät myös investointiluontoiset valtion avustukset. Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV i V I-II III IV V-VI Rahatulot mk/tila Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous x) Yksityistalous Yhteensä Rahatulot %: Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous Yksityistalous Rahamenot mk/tila: Maatalous Metsätalous Asuinrakennukset Sivuansiotalous Yksityistalous Korot, vuokrat ja eläkkeet Yhteensä Maatalouden rahamenot kaikista % Maatalouden uudistusrahamenot mk/tila: Kaluston lisäys Uudisrakennukset Perusparannukset Uudisviljely 00, _ Maan osto

18 966 Taul. 5 a 7 x) Viljelijöiden saamat välittömät Koko Etelä- Sisä- Etelä- Pohjois.» Koko Etelä-'I Sisä- Etelä- Pohjois... avustukset (esim. pinta-alalisät)9 maa I I Pohjan- maa I Pohjan- ei investointiluontoiset a I maa maa Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Maatalouden kokonaistuotto mk/ha: Nautakarja Maitotalous Siat 87 Siipikarja Muut eläimet... 8 Kotieläintuotto yhteensä u % Vehnä Ruis Ohra Kaura ja sekavilja... Peruna Juurikasvit Kasvinviljelytuotto yhteensä I 9.2 % GdrOO Puutarha Valtionavustukset x) Muut, Muu tuotto yhteensä II ti 2.6 Kokonaistuotto yhteensä mk/ha

19 966 Taul. 5 b 8 x) Viljelijöiden saamat välittömät Etelä- Sisä- avustukset (esim pinta-alalisät), ei investointiluontoiset avustukset. I-II III IV v vi _ III iv V-VI Maatalouden kokonaistuotto mk/ha2 lautakarja Maitotalous Siipikarja Muut eläimet , Kotieläintuotto yhteensä ti Vehnä , lo Ohra o Kaura ja sekavilja Heinä......, Peruna Juurikasvit Muut Kasvinviljelytuotto yhteensä Puutarha Valtionavustukset x) o - 4 _ Muu tuotto yhteensä II It Kokonaistuotto yhteensä mk/ha

20 966 Taul x) Viljelijöiden saamat välittömät Etelä-Pohjanmaa Pohjois- avustukset (esim. pinta-alalisät), ei investointiluontoiset avustukset. I-II III IV -7 -II III iv v-vi Maatalouden kokonaistuotto mk/ha: Nautakarja Maitotalous Siat loo 6 Siipikarja Muut eläimet lo Kotieläintuotto yhteensä o o - Ruis Kaura ja sekavilja Heinä lo Peruna Juurikasvit Muut Kasvinviljelytuotto yhteensä tt % Puutarha Valtionavustukset x) Muut Muu tuotto yhteensä u II Kokonaistuotto yhteensä mk/ha

21 966 Taul. 6 a 20, Koko Etelä- Sisä- I Etelä- Pohjois- I Koko Etelä- I Sisä- Etelä- Pohjoisx) Vrt taul. 5 a. maa I Pohjan- maa Pohjan- I I maa maa Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Maatalouden varsinaiset rahatulot mk/hag Nautakarja Maitotalous Siipikarja , , lo 0 Muut eläimet Kotieläintalous yhteensä n % Vehnä _ _ 8 Ruis Ohra Kaura ja sekavilja Heinä Peruna Juurikasvit Kasvinviljely yhteensä % Puutarha Valtionavustukset x) muut muut tulot yhteensä... il It % Maatalouden varsinaiset rahatulot _yhteensä mk/ha

22 966 Taul. 6 b 2 x) Vrt. taul. 5 b Etelä- Sisä- I-II III IV V VI I-II III IV V-VI Maatalouden varsinaiset rahatulot mk/hag Nautakarja Maitotalous Siat Siipikarja lo Muut eläimet Kotieläintalous yhteensä Kaura ja sekavilja O Peruna Juurikasvit Kasvinviljely yhteensä % Puutarha Valtionavustukset x) o _ 4 - Muut, Muut tulot yhteensä Maatalouden varsinaiset rahatulot yhteensä mk/ha

23 966 Taul x) Vrt. taul. 5 0 Etelä-Pohjanmaa Pohjois- Maatalouden varsinaiset rahatulot mk/ha8 Nautakarja oe.ossoop.00dloose go Maitotalous... Siat Siipikarja Muut eläimet.. Kotieläintalous yhteensä... Vehnä G0D Ruis OOOOOOO Ohra Kaura ja sekavilja... Heinä.... Peruna Juurikasvit Muut Kasvinviljely yhteensä Puutarha Valtionavustukset x)... Muut Muut tulot yhteensä tr Maatalouden varsinaiset rahatulot yhteensä mk/ha... -II III IV v -II III iv v-vi lo lo lo _ o _ _ o

24 966 Taul. 7 a 23 x) Viljelijäperheen työ hinnoitettu: miehet mk/t lapset 3 4 mk /t naiset g 72 " johtotyö mk/t Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- Pohjanmaa Painotettu keskiarvo Pohjois- Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- Pohjanmaa Kirjanpitotilat keskimäärin Pohjois_ Maatalouden liikekustannus mk/hag Ostorehut Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemenet Kasvinsuojelu Sähkömaksut Lämmitysaineet Tarvikekustannus yhteensä t, Kotieläinkustannus yhteensä Palkat Viljolijäperheen juoksevat työt x) johtotyö x) Työkustannus yhteensä II % "." ,5 Traktorin poisto Leikkuupuimurin poisto Muun kaluston poisto Traktorin muut kustannukset Leikkuupuimurin muut kustannukset Muu kalustokustannus Kone- ja kalustokustannus yhteensä If II % Rakennusten poistot II kunnossapito Rakennuskustannus yhteensä Muut kustannukset yhteensä , Liikekustannus yhteensä mk/ha Maatalouden kustannus ilman viljelijä_ perheen työn arvoa mk/ha

25 966 Taul. 7 b 24 x) Viljelijäperheen työ hinnoitettu2. Etelä- Sisä- miehet mk/t lapset 24 mk/t naiset 2 72 " johtotyö mk/t I-II III IV V Vi I-II III IV V-VI Maatalouden liikekustannus mk/h a2 Ostorehut Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemen Kasvinsuojelu Sähkömaksut...,..., Lämmitysaineet Tarvikekustannus yhteensä , 0 DOO 00 % Kotieläinkustannus yhteensä, II Viljelijäperheen juoksevat työt x) T, johtotyö x) Työkustannus yhteensä I, Traktorin poisto Leikkuupuimurin poisto Muun kaluston poisto...,..., Traktorin muut kustannukset Leikkuupuimurin muut kustannukset Muu kalustokustannus Kone- ja kalustokustannus yhteensä It IT % Rakennusten poistot I/ kunnossapito Rakennuskustannus yhteensä ii % Muut kustannukset yhteensä II II Liikekustannus yhteensä mk/ha Maatalouden kustannus ilman viljelijäperheen työn arvoa mk/ha

26 966 Taul. 7 c x) Viljelijäperheen työ hinnoitettus Etelä-Pohjanmaa Pohjois- miehet 227 mk/t lapset s4 mk/t naiset g72 " johtotyö 227 mk/t I-II III IV V I-II III IV V-VI Maatalouden liikekustannus mk/has Ostorehut Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemenet Kasvinsuojelu Sähkömaksut Lämmitysaineet Tarvikekustannus yhteensä t, Kotieläinkustannus yhteensä n Palkat Viljelijäperheen juoksevat työt x) II johtotyö x) Työkustannus yhteensä Traktorin poisto Leikkuupuimurin poisto Muun kaluston poisto Traktorin muut kustannukset Leikkuupuimurin muut kustannukset o Muu kalustokustannus Kone- ja kalustokustannus yhteensä II It % Rakennusten poistot n kunnossapito Rakennuskustannus yhteensä ti Muut kustannukset yhteensä II II Liikekustannus yhteensä mk/ha Maatalouden kustannus ilman viljelijä perheen työn arvoa mk/ha...

27 966 Taul. 8 a 26 x) Naisen tunti = 0.8 ja lapsen tunti = 0.5 muunn. tuntia Koko maa teläuomi Sisä- Etelä- Pohjanmaa Pohjois- Koko maa Etelä- Sisä- Etelä- Pohjois- Pohjan- maa. i Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Maatalouden varsinaiset rahamenot mk/ha:, Ostorehut , 2 Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemenet Kasvinsuojelu Sähkömaksut Lämmitysaineet Astutus- ja keinosiemennysmaksut Eläinlääkintä Kantakirja- ja karjantarkkailumaksut Palkat Traktorin korjaus-,polttoaine-ja vak.m II II Leikkuupuim. " ,, Muun kaluston kunnossapito Kalustovuokrat Rakennusten kunnossapito II Perusparann M o 0 0 o o o o o o 0 Puutarha o Kasvinviljelytuotteiden rahdit Muut maatalouden menot Maatalouden varsinaiset rahamenot yhteensä mk/ha Eläinostomenot mk/ha Palkkakustannus (aikapalkkaisen palkkaväen kaikki työt) mk/muunn.t. x) 22 2g :99 Viljelijäperheen maatjlatyön arvioitu palkka mk/tila

28 966 Taul. 8 b 27 x) Naisen tunti = 0.8 ja lapsen Etelä- Sisä- tunti = 0.5 muunnotuntia. -II III IV V VI -II III IV V-VI Maatalouden varsinaiset rahamenot mk/ha: Ostorehut Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemene-t., , Masvinsuojelu Sähkömaksut Lämmitysaineet Astutus- ja keinosiemennysmaksut Eläinlääkintä Kantakirja- ja karjantarkkailumaksut Palkat Traktorin korjaus- 9 polttoaine-ja vak.m Leikkuupuim. " II II I, Muun kaluston kunnossapito Kalustovuokrat Rakennusten kunnossapito Perusparann Puutarha Kasvinviljelytuotteiden rahdit Muut maatalouden menot Maatalouden varsinaiset rahamenot yhteensä mk/ha Eläinostomenot mk/ha Palkkakustannus (aikapalkkaisen palkkaväen kaikki työt) mk/muunn.t. x) :96 2:8 2:3 2:33 2:38 2:4 :9 :9 2:04 Viljelijäperheen maatilatyön arvioitu palkka mk/tila

29 966 Taul x) Naisen tunti = 0.8 ja lapsen tunti = 0.5 muunn. tuntia Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV V I-II III IV V-VI Maatalouden varsinaiset rahamenot mk/hag Ostorehut o e e o De Offe Muut kotieläintalouden tarvikkeet Ostolannoitteet Ostosiemenet Kasvinsuojelu Sähkömaksut lo Lämmitysaineet Astutus- ja keinosiemennysmaksut lo Eläinlääkintä 4 lo lo 6 Kantakirja- ja karjantarkkailumaksut Traktorin korjaus-9 polttoaine-ja vak.m Leikkuupuim. " it Ii o Muun kaluston kunnossapito Kalustovuokrat Rakennusten kunnossapito II Perusparann Puutarha Kasvinviljelytuotteiden rahdit..., 8 4 o 2 Muut maatalouden menot Maatalouden varsinaiset rahamenot Eläinostomenot mk/ha Palkkakustannus (aikapalkkaisen palkkaväen kaikki työt) mk/muunn.t. 2:2 2,; : 2:07 :90 2:04 :99 Viljeli jäperheen maatilatyön arvioitu palkka mk/tila e

30 966 Taul. 9 a 29 x) Ilman viljelijäperheen tekemiä si- Koko vuansio- ja yksityistalouden töitä maa xx) Ihmistyötunnit (it) on laskettu iisäämällä miesten ja naisten abs.tun- Etelä- Sisä- Etelä- 'Pohjois- Koko Pohjan- maa maa Etelä- Sisä-!Etelä- 'Pohjanmaa timäärään puolet lasten työtunneista Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat keskimäärin Pohjois- --I Viljelijäperheen työ t/tila x): Miehet Naiset Lapset Johtotyö Aikapalkkaisen palkkaväen työ t/tila: Miehet Naiset Metsätyö t/tia2 Miehet Naiset Lapset Maatalouden uudistustyöt t/tila: Naiset Lapset Maatalouden juoksevat työt: Viljelijäperhe Miehet t/ha Naiset " loo Lapset " lo 3 Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Palkkaväki Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Maatalouden juoksevat työt yht.it/ha.xx Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat mk/ha

31 966 Taul, 9 30 x) Ilman viljelijäperheen tekemiä sivuansio- ja yksityistalouden töitä xx) Ihmistyötunnit (it) on laskettu lisäämällä miesten ja naisten abs. tun- timäärään puolet lasten työtunneista Etelä-Suor:_i Sisä - I-II III IV v vi -II III iv v_vi Viljelijäperheen työ t/tila x)s Miehet Naiset Lapset Aikapalkkaisen palkkaväen työ t/tilag Naiset Lapset Metsätyö t/tilas Miehet Naiset Lapset Maatalouden uudistustyöt t/tile4' Miehet Naiset Lapset Maatalouden juoksevat työts Viljelijäperhe Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Palkkaväki Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Maatalouden juoksevat työt yht.it/ha xx) Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat mk/ha

32 966, Taul. 9 c 3 x) Ilman viljelijäperheen tekemiä sivuansio- ja yksityistalouden töitä xx) Ihmistyötunnit (it) on laskettu lisäämällä miesten ja naisten abs. tuntimäärään puolet lasten työtunneista Viljelijäperheen työ t/tila x)g Etelä-Pohjanmaa Pohjois- I-II III IV V III III TV V-VI Miehet Naiset Lapset Johtotyö Aikapalkkaisen palkkaväen työ t/tilag Miehet Naiset Lapset Metsätyö t/tila Miehet Naiset Maatalouden uudistustyöt t/tila: Miehet Naiset Lapset Maatalouden juoksevat työtg Viljelijäperhe Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Palkkaväki Miehet t/ha Naiset " Lapset " Yhteensä ihmistyötunteja it/ha xx) Maatalouden juoksevat työt yht.it/ha xx, Maatalouden juoksevien töiden urakkapalkat mk/ha

33 .966 Taul. 0 a 32 Koko maa letelä- Sisa- Etelä-Pohjanmaa Pohjois- Maatalouden juoksevan työn erittely -.mietyö ' Kasvinviljelytyöt Kotieläintaloustyöt.. 0 Muut maatal.juoks.työt Kirjanpitotilat keskimäärin Yhteensä Hevostyö - t/tila Kasvinviljelytyöt "000 Kotieläintaloustyöt C Muut maatal.juoks.työt Yhteensä. 0 0 TrakteAtyö Kasvinviljeytyöt Kotieläintaloustyöt... Muut maatal.juoks.työt... Yhteensä I 24 I , Viljelijäperheen sivuansiotyöt t/tilag Miehet.... Naiset Lapset Viljelijäperheen kotitaloustyöt t/tilag Miehet.,Naiset Lapset

34 . 966 Tau. 0 b 33 Kaatalouden juoksevan työn erittey:, Ihmistyö t/tila Kasvinviljelytyöt Kotieläintaloustyöt Muut maatal.juoks.työt... Yhteensä Hevostyö t/tila Kasvinviljelytyöt... Kotieläintaloustyöt Muut maatal.juoks.työt Yhteensä Traktorityö t/tila Kasvinviljelytyöt... Kotieläintaloustyöt... Muut maatal.juoks.työt Yhteensä Viljelijäperheen sivuansiotyöt t/tila: Miehet Naiset... Lapset Viljelijäperheen kotital.työt t/tia2 Miehet... Naiset Lapset Etelä- Siså- I-II III IV V! I-II I III IV V-VI , ' 4, ' 632 ' 47 I 97! 246 i 47 I 26 I 7 i : 25 ' 5 I 36 i 84 9 i I ; I 8 23 I r , 344 I 08, , 5 8! - ; i 5 _ ! 700 i 22, o ', o

35 966 Taul. 0 o 34 Etelä-Pohjanmaa Pohjois- Maatalouden juoksevan työn erittely: Ihmistyö t/tila Kasvinviljelytyöt... Kotieläintaloustyöt Muut maatal.juoks.työt... Yhteensä.. Hevostyö t/tila Kasvinviljelytyöt Kotieläintaloustyöt... Muut maatal.juoks.työt... Yhteensä Traktorityö t/tila Kasvinviljelytyöt Kotieläintaloustyöt Muut maatal.juoks.työt.... Yhteensä o 0 o ' : I-II III IV! V-VI , lo I Viljelijäperheen sivuansiotyöt t/tila: Miehet Naiset Lapset Viljelijäperheen kotital. työt t/tila: Miehet... Naiset Lapset ' 307,

36 966 Taul. a 35 Hevostyös Maatalouden juoks.työt...t/ha " p000ge... t/tila: Metsätyöt " 'Muut työt..... " Hievostyötä yhteensä HTunteja työhevosta kohden vuodessa :Hevostyön arvioitu keskimääräinen kustannus mk/ t Tiloja 9 joilla on oma hevonen kpl Traktorityös :Maatalouden juoks.työt.... P 00 0 Uudistustyöt ".Metsätyöt " Sivuansio- ym. työt... 'Traktorityötä yhteensä :Traktorityöstä vuokrattua Tunteja traktoria kohden vuodessa 'Oman traktorin kustannus ilman työko- - :nekustannusta ja ajajan palkkaa Mk/t :Tioja 9 joilla on oma traktori kpl ;Itsekulkevan leikkuupuimurin työ: -:Lp8 n työtä yhteensä... t/tila, : Tästä vuokratun lp:n työtä Tunteja Psa kohden vuodessa Oman lp:n sivuansiotyötä. e 0 th.p Oman lp:n kustannus mk/t ',Tiloja 9 joilla on oma itsekulkeva leikkuupuimuri 9 kpl ' 'Ililoja 9 joilla on käytetty vuokrattua leikkuupuimuria5 kpl Tutkimustilojen lukumäärä Etelä- isisä- Koko letelä-'sisä-letelä- Pohjois-i Koko Imaa I IlPohjan-I!maa flle.,a i Painotettu keskiarvo Kirjanpitotilat i ! i : : ! Pohjois- Pohjan..-! maa keskimäärin :44 :82 : : : : :9 24:

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 9 6 3 / 6 4 Helsinki 965 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970 .Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 2 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 8 Helsinki 970 Alkusanat Tässä moniste essa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA u MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKI MU SLAITOK SEN TIEDONANTOJA N:o 122 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 122 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964 Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 2 / 6 Helsinki 96 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään aikaisempaan tapaan maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA V MAATALOUDEN TALOUDELLSEN TUTKMUSLATOKSEN TEDONANTOJA N:o 04 THE AGRCULTUR,4L ECONOMCS RESEARCH NSTTUTE, FNLAND RESEARCH REPORTS No. 04 AJANKOHTASTA MAATALOUSEKONOMAA ER TUOTANTOSUUNTAA HARJOTTAVEN KRJANPTOTLOJEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 35 THE AGRICULTURALECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 32 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RE.S.EARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 32 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA TILIVUOSI

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 27 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 27 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1970

Lisätiedot

Maatalouden. taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 5. Helsinki 1966

Maatalouden. taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 5. Helsinki 1966 Maatalouden. taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 5 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 4 / 6 5 Helsinki 966 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 29 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 29 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1971

Lisätiedot

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Timo Karhula MTT Taloustutkimus Kuminasta kilpailukykyä Kymmenellä askeleella keskisato nousuun seminaarit 25 ja 27.3.2014 Kumina Asema maailmalla Viennin arvo

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 44 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 44 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1978

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

Kirjanpitotilojen tuloksia

Kirjanpitotilojen tuloksia MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 220.1997 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Research reports LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Kirjanpitotilojen

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 46 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 46 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET 1979-1981

Lisätiedot

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus PAREMPAA SATOA KUMINASTA -seminaari 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Suomen maatalouden perusongelma Maatalouden

Lisätiedot

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Jussi Tuomisto, Petla Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Millä mittareilla mitataan ja mitä on otettava huomioon kannattavuutta mitattaessa? Taustaa Maatilan taloutta voidaan kuvata erilaisin termein:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Ansiotulorakenne * kunnan

Lisätiedot

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013 Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala 1 ELY-keskus: Pohjois-Karjala Ansiotulorakenne 2011 * Perustietoja: 2012 2 584 milj. Maatalous Metsä

Lisätiedot

Ohran viljely 5,5 ha 3800 kg/ha Käyttö karjan rehuksi omalla tilalla 860 kg ka, 11 MJ/kg ka

Ohran viljely 5,5 ha 3800 kg/ha Käyttö karjan rehuksi omalla tilalla 860 kg ka, 11 MJ/kg ka MALLILAN MAITOTILA Lehmiä 33 Peltopinta-ala 45ha Säilörehua, laidunta ja ohraa Ohran viljely 5,5 ha 3800 kg/ha Käyttö karjan rehuksi omalla tilalla 860 kg ka, 11 MJ/kg ka Tuotantopanokset ohralle/v.: Kylvösiementä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet

Maatalouden varat yhteensä VÄHENNETÄÄN VELAT 7. Maatalouden velat ja velvoitteet MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Timo Karhula MTT Taloustutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina ja käytössä oleva maatalousmaa Kumina

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

InnoNauta päätösseminaarit

InnoNauta päätösseminaarit InnoNauta hankkeiden päätösseminaari Tuotantokustannuslaskelmien tuloksia emolehmätiloilta Johanna Lindvall, Farmiluotsi Tavoitteena kannattavuuden parantaminen Hankkeen yhtenä tavoitteena naudanlihantuotannon

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 6 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 6 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1962/63

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 51 PUBLICATIOÅTS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 51 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET

Lisätiedot

Kustannukset kohdallaan mihin on varaa?

Kustannukset kohdallaan mihin on varaa? Kustannukset kohdallaan mihin on varaa? Tuomo Rissanen Valion Navettaseminaari 10-11.2.2016 Vt. Toimitusjohtaja, ProAgria Pohjois-Savo tuomo.rissanen@proagria.fi 0405638749 Case, 130 lehmän navetan investoinnin

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikas 5v. ka. sato Sato 35 tn/ha Sato 40,2 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas

Lisätiedot

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Antti Hannukkala MTT Rovaniemi antti.hannukkala@mtt.fi Porotalouspäivä 20.2.2013 Ruokinta on tullut porotalouteen jäädäkseen! Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot

Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot

Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 hakuohjeiden taulukot Taulukko 1. Nautojen pohjoiset kotieläintuet vuonna 2016 Naudat Tukikelpoinen eläinryhmä Emolehmät (väh. kerran poikineet) Emolehmähiehot

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto

Maitotilojen talous vuonna Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto Maitotilojen talous vuonna 2011 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 25.4.2012 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä 2002-2011 45 Lehmämäärä, lehmiä/tila 40 35 30 25 20 Lehmämäärä, lehmiä/tila 15 10

Lisätiedot

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS MV 2013 MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 1700 Maatalousmaa 1. Maatalousmaa yhteensä 2. Tuotantorakennukset 1400 Maatalousrakennukset 1420 Maatalousrak. ALV 2. Tuotantorakennukset yhteensä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus Luomumallasohraa 2017 Lohkon sato 2330 kg/ha 2 Luomukasvintuotannon

Lisätiedot

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle Loimaa 16.4.2013 Suomen maatalousmuseo Sarka

Lisätiedot

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

C2-alue Tilatuki 1) 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Pinta-alatuet v.2012 Huom. Tilatuki maksetaan täysimääräisenä 5000 euroon asti. Yli 5000 eurosta leikataan 10 %. euroa/ha E-P:n ELY-keskus Veikko Tuominen 29.11.2011 7) 15) 18) 4) 4) 9) 4) 8) 16) 3) 3)

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 14 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N3 14 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1967

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 5 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 5 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1961/62

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 7 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 7 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1963/64

Lisätiedot

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljelyn kannattavuus? Mihin viljelijä voi itse vaikuttaa Minkä kuntoisia lohkoja viljelee Mitä viljelee ja millä panoksilla Mihin aikaan hankkii tuotantopanokset

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sato 35 tn/ha Sato 40 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot (ei sis. kasvubonusta) Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas (sis. leike)

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTK IMUSLAITOK SEN JULKAISUJA N : o 9 PUBLICATION S OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 9 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET

Lisätiedot

Kasvihuonetuotannon kannattavuus

Kasvihuonetuotannon kannattavuus Kasvihuonetuotannon kannattavuus Tutkija Anu Koivisto, LUKE Esitelmän rakenne 1. Toimialakatsaus 2. Kannattavuus 3. Vakavaraisuus 2 Teppo Tutkija 28.10.2015 1. Toimialakatsaus 3 Teppo Tutkija 28.10.2015

Lisätiedot

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Viljelijöiden ikä ja koulutus TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta Maa- ja puutarhatalouden TYÖVOIMA 2013 www.maataloustilastot.fi

Lisätiedot

Tuet on koottu Tuottopehtori-laskelmista

Tuet on koottu Tuottopehtori-laskelmista Yksikkökohtaiset tuet taloussuunnitelmaan Kotieläintuotanto C2 Lehmä 0 /eläin/vuosi Hieho 0 /eläin/kasvatusaika Lihasonni 360 /eläin/kasvatusaika Lihahieho 299 /eläin/kasvatusaika Emolehmä 763 /eläin/vuosi

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA ERIPAINOS REPRINT MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 34 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 34 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

Lisätiedot

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta

Maatalous MV Laskelma maatalouden tuloksesta Laskelma maatalouden tuloksesta TULOT Verollinen myynti 24% 1. Eläinten myyntitulot 2. Jaksotetut kotiel. myyntitulot 3. Muut myyntitulot Verollinen myynti 14% 4. Kotieläintuotteiden myyntitulot 5. Kasvinviljelytuotteiden

Lisätiedot

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Talvivalkosipuli (varastovalkosipuli) 0,5 ha (C2 ja C2 pohjoinen) TUOTOT määrä [kpl,h, kg, m 3 ] hinta [ /h, /ha, /kg] Yht. [

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Arto Latukka MTT Taloustutkimus Maatalouden tulevaisuus Kaakkois-Suomessa Anjalan maatalousoppilaitos 7.12.2010 Taloudelliset toimintaedellytykset MAKSUVALMIUS

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16,

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16, MAIDONTUOTANNON TUOTANTOKUSTANNUS, Vuosi 2015 Laskelmat mukaeltu Tuottopehtorista http://www.proagria.fi/tuottopehtori/ Tuotot / lehmä Maito (4,3%, netto) litraa 0,380 8100 3078 9600 3648 Kansallinen tuki

Lisätiedot

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16,

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16, MAIDONTUOTANNON TUOTANTOKUSTANNUS, Vuosi 2016 Laskelmat mukaeltu Tuottopehtorista http://www.proagria.fi/tuottopehtori/ Tuotot / lehmä Maito (4,3%, netto) litraa 0,380 7680 2918 9600 3648 Kansallinen tuki

Lisätiedot

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena KANSANHUOLTOMINISTERIÖ 3. 4. 1943. TIEDOITUSTOIMISTO Puheselostus N:o 22 Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena 1943 44. Vuonna 1943 alkavana satokautena tulee leipäviljan ja perunan luovutusvelvollisuus

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto

Maitotilojen talous vuonna Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto Maitotilojen talous vuonna 2012 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2013 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä vuosina 2002-2012 Lehmämäärä, lehmiä/tila 50 45 40 35 30 25 20 Lehmämäärä, lehmiä/tila

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin Mikko J. Korhonen Valio Pohjois-Suomi on maitoaluetta 22 % Maitomäärä nousussa 500000 Pohjois-Suomi 495000 490000 485000 480000 475000 470000

Lisätiedot

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS

MV Maatalous MAATALOUDEN VARALLISUUS MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanapäivä Loimaa 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanatilan viljelykierto Vilja / herne + aluskasvi tai Ruisvehnä/h-papu Vilja ( kaura) + viherlannoitusnurmi

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria 04.02.2012 Lannoitusvaikutuksen arviointi Tehdään viljelykierrolle Määritellään kasvien typentarve Lasketaan typenlähteet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kannattavuus on avainasia. Krister Hildén

Kannattavuus on avainasia. Krister Hildén Kannattavuus on avainasia Krister Hildén - 1 2 3 4 Kaikki Pinta-ala, ha yhteensä 713,7 965,7 1042 1082,1 3803,5 Lohkoja, kpl 198 196 196 196 786 Sadon määrä kg/ha tai ry/ha 4725,4 4552 4352 4211,9 4433

Lisätiedot

ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA VUONNA 1968

ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA VUONNA 1968 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 14 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 14 ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 223. Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta

SISÄLLYS. N:o 223. Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 223 226 SISÄLLYS N:o Sivu 223 Valtioneuvoston päätös emolehmistä vuodelta 1995 maksettavasta kansallisesta lisäpalkkiosta...

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016

Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 Saarijärven Vesihuolto Oy:n hinnasto 1.1.2016 KÄYTTÖMAKSUT Veden myyntihinta /m³ 1,01 1,25 Veden tukkumyyntihinta /m³ 0,56 0,63 PERUSMAKSUT Omakotitalot /vuosi 45,32 56,20 Rivitalot 3-10 huoneistoa /vuosi

Lisätiedot

Opettajalle MAATILA TAVOITE TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ

Opettajalle MAATILA TAVOITE TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ Opettajalle TAVOITE Oppilas ymmärtää, että suuri osa kotimaisesta ruuasta tulee maatiloilta. Hän myös oppii, miksi on tärkeää, että ruokaa tuotetaan Suomessa. MAATILA TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ Pohtikaa

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna 2013. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2014

Maitotilojen talous vuonna 2013. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2014 Maitotilojen talous vuonna 2013 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 24.4.2014 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä vuosina 2004-2013 50 Lehmämäärä, lehmiä/tila 45 40 35 30 25 20 Lehmämäärä, lehmiä/tila

Lisätiedot

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159 Markku Kajalo 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo VADELMA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen Vaihtoehto 1: Tihkukastelu + muovikate, tuotantokustannus 9,91 /kg, satotaso 2300 kg/ha Kotimainen

Lisätiedot

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi)

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi) Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 2 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään vesijohtoverkostosta ostamalla

Lisätiedot

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015

Kansalliset peltotuet. Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Tuki-info 2015 Kansalliset peltotuet Kansallisia peltotukia maksetaan vain C- alueella Yläikärajaa ei ole, vähimmäispinta-ala on viisi hehtaaria (puutarhatila yksi hehtaari) ja peltojen

Lisätiedot

Luonnonhaittakorvaus

Luonnonhaittakorvaus Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Ei enää yläikärajaa (65 v), alaikäraja 18 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Kotieläinkorotuksen eläintiheysraja

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 2.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=4 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA hya TIEDONANTOJA 180 1992 TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 180 1992

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Taulukko 1. Viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) Perustoimenpide: Peltokasvien lannoitus

Taulukko 1. Viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) Perustoimenpide: Peltokasvien lannoitus N:o 3 1553 Taulukko 1. Viljan, öljykasvien ja palkokasvien typpilannoituksen enimmäismäärät (kg/ha/v) Perustoimenpide: Peltokasvien lannoitus Etelä ja KeskiSuomi Savi ja PohjoisSuomi Savi ja Kasvi / saavutettu

Lisätiedot

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Porkkana Vaihtoehto II. Varhaisporkkanan viljely ilman harsokatetta Kauppakelpoinen sato 35550 kg/ha, tuotantokustannus 0,519

Lisätiedot

MV Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot (MV15)

MV Maatalouden harjoittajan veromuistiinpanot (MV15) MAATALOUDEN VARALLISUUS VARAT 1. Maatalousmaa 2. Tuotantorakennukset 3. Lomamökit ym 4. Maatalouskoneet ja kalusto 5. Maatalouden osakkeet ja osuudet 6. Muut maatalouden varat Maatalouden varat yhteensä

Lisätiedot

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA I kyä TIEDONANTOJA 145 1989 MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS

Lisätiedot