Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta / 6 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4."

Transkriptio

1 Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta / 6 4 Helsinki 965

2 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodolta 963/64. Tilivuoden 962/63 tuloksia koskevaan monisteeseon verrattuna ei tässä ole tehty merkittäviä muutoksia. Maatalouden kokonaistuotto ja liikekustannus on määritetty samoin kuin edellisenä vuonna. Laskentaperusteet selviävät kirjanpito-tilojen tuloksia koskevista painetuista julkaisuista. Tarvittavia lisätietoja saa maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutkimustoimistosta. Maatalouden työnmenekki on nyt ilmaistu ns. ihmistyötunteina. No on saatu siten, että miesten ja naisten absoluutti- set työtunnit on laskettu yhteen ja saatuun summaan lisätty puolet lasten työtuntimäärästä. Työnmenekki on edelleenkin esitetty myös muunnettuina miestyötuntoina. Tarkasteltaessa ori tilaryhmien tuloslukuja on muistettava, että erityisesti I tilasuuruusluokassa ovat tilamäärät varsin pieniä muualla paitsi Etelä-Suomen tutkimusalueella.

3 Paul. Sisällysluettelo Maatalouden liiketuloskäsitteitä 4 Tutkimusviljelmien lukumäärä ja koko (eri maankäyttölajien alat, koko ala ja muunn. maatal.- maata ha/tila) 5-7 Pellon käyttö % peltoalasta, tärkeimpien kasvien sadot kg/ha, sato ry/ha 2 Varat, velat ja oma pääoma (mk/tila) 8-0 Maatalousomaisuus ja sen eri ryhmät (mk/muunn. ha) Kalusto ja sen tärkeimmät ryhmät (mk/muunn. ha) Tietoja traktoreiden, leikkuupuimureiden ja lypsykoneiden määristä 3 Kotieläimistö, maitotuotos, lehmien ja hevosten keskimääräiset kirjanpitoarvot -3 Puutarhan, pellon, niityn ja metsämaan ha-arvot, puusto mk/metsäha Tietoja rakennusomaisuudesta 4 Rahatulot ja -menot mk/tila 4-6 Rahamenot maatalouden uudistuksiin (mk/tila) Rakennusten ja kaluston poistot u 5 Maatalouden kokonaistuotto ja sen osat (mk/muunn. ha) Maatalouden varsinaiset rahatulot (mk/muunn. ha) Maatalouden liikekustannus ja sen osat (mk/muunn. ha) Maatalouden varsinaiset rahamenot (mk/muunn. ha) Sivut ti Maatalouden juoksevan ihmistyön vaihtelu (mt/muunn. ha) I/ Palkkaväen aikapalkkaisten töiden keskimääräinen kustannus (p/muunn. t.) Viljelijäperheen maatilatyön arvioitu palkka (mk/tila)

4 Taul. 9 Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväån työ t/tila Maatalouden juoksevat työt eri työntekijäryhmien osalle eriteltynä (t/ha) jä yhteensä (mt/ha) Maatalouden juoksevien töiden urakkåpalkat mk/ha 0 Tietoja hevostyön määristä Hevostyön arvioitu keskimääräinen kustannus p/t Työhevosia kpl/tila /I Tietoja traktorityön määristä Vuokrattua maatalouden juoksevaa traktorityötä t/muunn. ha Oman traktorin kustannus ilman työkonekustannusta ja ajajan palkkaa p/t Tietoja leikkuupuimurin työstä tilaa ja leikkuupuimuria kohden Oman leikkuupuimurin kustannus p/t Maatalouden liiketulokset: kokonaistuotto, liikekustannus, verotettava puhdas tuotto, maatalousylijäämä ja kannattavuuskerroin Maatalouspääoman korkovaatimus 5 %:n mukaan mk/muunn. ha Maatalouden tuotantokustannus mk/muunn. ha ja tuotantokustannusprosentti Maatilan velkojen korot, verot, vuokrat ja eläkkeen korko (mk/tila) 3 Sivut 29-3 /I Puutavaran käyttö maatalouteen, ruokatalouteen, yksityistalouteen ja eläkkeisiin Ruokailukustannus ruokailupäivää kohden Muunnettujen ruokailupäivien lukumäärät tilaa kohden"vuodessa Tärkeimpien tilalla tuotettujen maataloustuotteiden (maidon, sianlihan, muun lihan, kananmunien, vehnän, rukiin, ohran ja perunan) käyttö kiloa vuosiruokailijaa kohden

5 4 Maatalouden liiketuloskäsitteitä Kokonaistuotto: maataloudessa tilivuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden ja palvelusten arvo. Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuunottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman korkovaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin liikekustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja. Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto - liikekustannus ilman veroja. Maatalousylijäämä: kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijäperheen oman työn arvoa. Maatalousylijäämä on siten se osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maatalouteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäperheen suorittaman maatalous-työn palkaksi.. Kuten jo mainittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannukseen. Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maatalousylijäämää laskettaessa. Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaatimuksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. Tuotantokustannus: liikekustannus -- pääoman korkovaatimus. Tuotantokustannusprosentti: tuotantokustannus x 00 kokonaistuotto

6 963/64 Tutkimusviljelmien lukumäärä Muunnettu ala ha/tila Puutarhaa ha/tila 0000d0o Peltoa (peltol.muk..) Ii Niittyä Laidunta n (ei peltolait.) Raiviota u OOOOOOOOOOOOOO Kasvullista metsämaata ha/tila Muu ala (ei vesistöjä) r? Koko ala!! 0 Pellon käyttö % peltoalastag Vehnä OOOOOOOOO OOOOOO 0. Ruis Ohra Kaura... 0 Peruna Sokerijuurikas Muut juurekset o Nurmi Kesanto... t Muu peltoala Sadot kg/hag Kevätvehnä Ruis , Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Lanttu Heinä Sato ry/ha Taul. a 5 Koko maa 2telä -Suomi, K.p. vilj. keskim. K.p. vilj. -4. I keskim. I I IV Leskiarvo -0 ha) (0-25 ha) (25-50 ha)50 ha J I 3.3 i

7 963/64 Taul. b 6 Sisä -Suomi Etelä-Pohjanmaa Tutkimusviljelmien luku..... Muunnettu ala ha/tila... Puutarhaa ha/tila.... Peltoa T... Niittyä Ii... Laidunta fl... Raiviota..... Kasvullista metsää ha/tila... Muu ala (ei vesistöjä) ha/tila I? Koko ala Pellon käyttö % peltoalasta: Vehnä Ruis Ohra Kaura Peruna... Sokerijuurikas Muut juurekset... b 00 0; 0 Nurmi C Kesanto...0 Muu peltoala Sadot kg/ha: Kevätvehnä ; Ruis... O00000 Ohra O0,0" Kaura O0 000 Peruna... O000,0 Sokerijuurikas Lanttu Heinä d0 Sato ry/ha vilj. keskim :50 0, , I p, vilj.' keskim. ' u ,

8 963/64 Taul. c 7 K.p. vilj. keskim, Pohjois -Pohjanmaa, Koillis-Suomi J I K.p. vilj. keskim. I I Tutkimusviljelmien luku ' Muunnettu ala ha/tila Puutarhaa ha/tila Peltoa! I eo oe , Niittyä Ii Laidunta " Raiviota "..., Kasvullista metsämaata ha/tila , Muu ala (ei vesistöjä) " Koko ala il Pellon käyttö % peltoalasta:: Vehnä Ruis ; Ohra Kaura..., ; Peruna Sokerijuurikas..., * Muut juurekset Nurmi , Kesanto ' 0.6 Muu peltoala Sadot kg/he: i Kevätvehnä..., Ruis Ohra Kaura ; Peruna Sokeri juurikas ? Lanttu C Heinä ' ' Sato ry/ha

9 963/64 Taul. 2 a 8 X) Lukuihin sisältyvät myös talletukset Koko maa telä-suomi I keskim. keskim. I IV Varat mk/tila: Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) lo / Ruoka- ja yksityistalous Kassa ja tilisaatavat Yhteensä Velat mk/tila Oma pääoma mk/tila Velat varoista % Maatalousomaisuus mk/has Varastot , Kalusto......, Kotieläimet Puutarhakasvillisuus Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä Kalusto mk/ha: Traktorit Leikkuupuimurit Peltoviljelykalusto... ; Ajo- ja kuljetuskalusto Kotieläinalusto Muu kalusto _ Yhteensä..., Traktoreita kpl/tila kp/00 muunn.ha Leikkuupuimureita -" ypsykoneita -,.. kp/00 lehmää

10 963/64 Paul. 2 b 9 " Sisd-Suomi Etelä-Pohjanmaa ) Lukuihin sisältyvät myös talletukset Varat mk/tila: Maatalous... Metsätalous Sivuansiotalous Ruoka- ja yksityistalous. Kassa ja tilisaatavat Yhteensä... Velat mk/tila Oma pääoma mk/tila... Velat varoista % 0. Maatalousomaisuus mk/ha3 Varastot Kalusto Kotieläimet... Puutarhakasvillisuus.0.. Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä Kalusto mk/ha: Traktorit Leikkuupuimurit... Peltoviljelykalusto Ajo- ja kuljetuskalusto Kotieläinkalusto... Muu kalusto... Yhteensä... Traktoreita kpl/tila " kp/00 muunn. ha Leikkuupuimureita "..; Lypsykoneita " kp/00 lehmää... keskim. I i I keskim. I I lo ill lo loo loo i _, 2/

11 963/64 Taul. 2 o 0 x). Lukuihin sisältyvät myös talletukset Varat mk/tila Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) Ruoka- ja Yksityistalous., Kassa ja tilisaatavat Velat mk/tila Oma pääoma mk/tila Velat varoista % Yhteensä Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kalusto Kotieläimet Puutarhakasvillisuus Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä Kalusto mk/ha3 Traktorit Leikkuupuimurit Peltoviljelykalusto Ajo- ja kuljetuskalusto. Kotieläinkalusto Muu kalusto..... Yhteensä Traktoreita kpl/tila " hp/00 muunn. ha Leikkuupuimureita " Lypsykoneita tt " kp/00 lehmää K.D.vilj. keskim, c ; Pohjois-Pohjanmaa I I ' keskim, Koillis-Suomi, I I '.54

12 Taul. 3 Kotieläimiä 00 muunn- haja kohden: Hevoset, täysikasvuisia kpl muunnettuja ny Nautakarja 5 lehmiä kpl muunnettuja ny Siat, yli 6 kk kpl muunnettuja ny Siipikarja, yli 6 kk kpl alle 6 kk Lampaat > yli v. ft alle v. Yhteensä nautayksiköitä Maitotuotos lehmää kohden kg Tiloja, joilla ei tv:n alussa ole nautakarjaa kpl Lehmän arvo keskim. mk Työhevosen arvo " Eri maankäyttölajien ha-arvojac Puutarha mk/ha Niitty..;. _ Pelto.; Metsämaa Dp0Q00 Puusto mk/metsäha (ilman joutom.) Rakennukset mk/ha: Asuinrakennukset... Eläinsuojat Muut rakennukset Yhteensä. Rakennusomaisuudesta Asuinrakennukset % Eläinsuojat... " Muut rakennukset...,!! ff Koko maa K.p.vilj. keskim o keskim :5 32: Etelä-Suomi IV lo

13 963/64 Taul. 3 b 2 Kotieläimiä 00 muunn, haza kohden: Eevoset > täysikasvuisia muunnettuja Nautakarja, lehmiä muunnettuja Siat, yli 6 kk muunnettuja Siipikarja, yli 6 kk alle 6 kk Lampaat, yli v. alle v. Yhteensä nautayksiköitä 74.6 Maitotuotos lehmää kohden kg Tiloja5 joilla ei tv:n alussa ole nautakarjaa kpl Lehmän arvo keskim. mk Työhevosen arvo " Eri maankäyttölajien ha-arvoja: Puutarha. "000"0...mk/ha 85 Pelto **** Niitty O Metsämaa " Puusto mk/metsäha (ilman joutom. Rakennukset mk/ha: Asuinrakennukset... Eläinsuojat 0... O 0 0 Muut rakennukset,,,,,,,,,,,,,, Yhteensä. Ou 0 Rakennusomaisuudesta Asuinrakennukset......% Eläinsuojat Muut rakennukset... kpl ny kpl ny kpl ny kpl!! it f ft ' keskim. I Sisä -Suomi keskim Etelä-Pohjanmaa I ;

14 963/64 Taul. 3 o 3 I I keskim. Pohjois-Pohjanmaa I I keski,vi -eskiarvo Koillis-Suomi [. I Kotieläimiä 00 muunn. hasa kohdens Hevoset, täysikasvuisia kpl muunnettuja ny Nautakarja5 lehmiä kpl , muunnettuja ny , Siat, yli 6 kk kpl , muunnettuja ny Siipikarja, yli 6 kk kpl alle 6 kk!! Lampaat, yli v.! alle v Yhteensä nautayksiköitä Maitotuotos lehmää kohden kg Tiloja, joilla ei tvgn alussa ole nautakarjaa kpl Lehmän arvo keskim. mk Työhevosen arvo " " Eri maankäyttölajien ha-arvoja Puutarha-...mk/h Pelto...;; " Niitty.. : ,.. " Metsämaa.,., " Puusto mk/metsäha (ilman joutom,) Rakennukset mk/hag Asuinrakennukset Eläinsuojat....., Muut rakennukset Yhteensä Rakennusomaisuudesta Asuinrakennukset % I Eläinsuojat " Muut rakennukset......"

15 963/64 Taul. 4 a 4 x) Lukuihin sisältyvät myös investointi- Koko maa Etelä-Suomi luontoiset valtion avustukset. K.p.vi lj. keskim. keskim. Rahatulot mk/tilaa I I. IV ' Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) Ruoka- ja yksityistalous Yhteensä Rahatulot %z Maatalous Metsätalous..., Sivuansiotalous x) _ Ruoka- ja yl:sityistalous... V t. n Rahamenot mk/tila Maatalous me tsätalous 00D 000 0" to Sivuansiotalous Rflokatalous Verot Korot, vuokrat ja eläkkeet... 0._ Yksityistalous......, Yhteensä Maatalouden rahamenot kaikista % Rahamenot maatalouden uudistuksiin mk/tila: Uudisviljely Perusparannukset Uudisrakennukset Kaluston lisäys Rakennusten poisto , mk/ha Traktorin ja leikkuupuimurin poisto.. " Muun kaluston poisto " Kaluston poisto yhteensä... "

16 963/64.Taul. 4 b Lukuihin sisältyvät myös investointiluontoiset valtion avustukset Sisä-Suomi keskim. T I keskim. Etelä-Pohjanmaa i I " Rahatulot mk/tila: - Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) Ruoka- ja yksityistalous olo Yhteensä lg lg Rahatulot Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) Ruoka- ja yksityistalous Rahamenot mkltilag Maatalous..., Metsätalous Sivuansiotalous Ruokataous , Verot Korot, vuokrat ja eläkkeet Yksityistalous ,., ogg Yhteensä Maatalouden rahamenot kai kista % , Rahamenot maatalouden uudistuksiin mk7tila8 Uudisviljely Perusparannukset Uudisrakennukset Kaluston lisäys Rakennusten poisto mk/ha Traktorin ja leikkuupuimurin poisto mk/ha Muun kaluston poisto mk/ha Kaluston poisto yht. mk/ha.., , ,

17 963/64 Taul. 4 0 x). Lukuihin sisältyvät myös in- Pohjois-Pohjanmaa vest(antiluontoiset valtion X.p.vilj. " avustukset. keskim. Rahatulot mk/tila: Maatalous * O Metsätalous OOOO Sivuansiotalous x) Ruoka- ja yk-sityistalous Yhteensä..., Rahatulot Maatalous Metsätalous OOOOO Sivuansiotalous x)..., Duo Ruoka- ja yksityistalous WOQ Rahamenot mk/tila: Maatalous... O Metsätalous v.0 Sivuansiotalous Ruokatalous Verot... O Korot5 vuokrat ja eläkkeet. Yksityistalous Yhteensä... Maatalouden rahamenot kai- kista % Rahamenot maatalouden uudistuksiin mk/tila Uudisviljoly Perusparannukset Uudisrakennukset'w Kaluston lisäys Rakennusten poisto mk/ha Traktorin ja leikkuupuimurin poisto mk/ha Muun kaluston poisto mk/ha.... Kaluston poisto yht. mk/ha I keskim Koillis-Suomi

18 963/64 Taul 5a 7 ) Viljelijöiden saarnat välittömät avustukset (esim. pinta alalisät) ' ei investointiluontoiset avustrkset Maatalouden kokonaistuotto mk/haz Nautakarja Siipik_arja Muut eläimet...,,... Koko maa keskim Kotieläintuotto yhteensä n % 68.2 Rehuvilja Heinä yms ,... Peruna 4,4, PO u0060uDe Juurika,svit.....,.u."" Kasvinviljelytuotto yhteensä..,,. 30 n % Valtionavustukset x)... 9 Puutarha...,.. 9 Rakennusvuokrat...,.. 4 Muut Pe Muu tuotto yhteensä... n ----ir % Kokonaistuotto yhteensä mk/ha X.p.vilj. keskim. 75 :., , ' Etelä Suomi I I IV

19 963/64 Taul. 5 b 8 x) Viljelijöiden saarnat välittömät avustuksot (esim. pinta-alalisät); ei invostointiluontoiset avustukset. _.. x.p.vilj. keskim.. Sisä-Suomi I I Etelä-Pohjanmaa keskim. I I Maatalouden kokonaistuotto mk/ha. Yautakarja Maitotalous Siat Siipikarja o Muut eläimet ' Kotioläintuotto yhteensä -0, )5 r % 83.2 Vehnä Rehuvilja Heinä yms ,, Juurikasvit Muut o Kasvinviljelytuotto yhteensä Ir d / Puutarha Rakennusvuokrat Valtionavustukset x) Muut Muu tuotto yhteensä % Kokonaistuotto yhteensä mk/ha

20 963/64 Taul Viljelijöiden saarnat välittömät avustukset (esim. pinta-alalisät) ei investointiluontoiset avus- ' /K.p.vil j. tukset. keskim. _aatalouden kokonaistuotto mk/has Nautakarja., Maitotalous....., Siat Siipiharja Muut eläimet Kotieläintuotto yhteensä.. 80 " % 80.0 Vohnä..., Rehuvilja Heinä yms.... Peruna Juurikasvit Kasvinviljelytuotto yhteensä. 46 Puutarha Rakennusvuokrat... Valtionavustukset x) Muut niu tuotto yhteensä i, % Kokonaistuotto yhteensä mkiha Pohjois-Pohjanmaa I I A,-I K.p.vij. keskim, Koillis-Suomi I I '3 '

21 x) vrt. taul. 5 a 963/64 Taul. 6 a 20 Maatalouden varsinaiset rahatulot mk/hag Nautakarja Maitotalous. 0 OOOOO Ogoo000000og Siat , Siipikarja 0. Muut eläimet Ovo c 000 Kotieläintalous yhteensä... cf/ Vehnä OOOOO ,0000 Ruis.. OOOOO Ohra Kaura ja sekavilja Heinä 3Tms Peruna OOOOOOOO Do OG Juurika.svit... OOOOO O M UU t OOOOOOOOO Kasvinviljely yhteensä... / /0 Puutarha 0..0 OOOOOOOOO Valtionavustukset x) OOOOO Muut Muut tulot yhteensä Maatalouden varsinaiset rahatulot yhteensä mk/ha... Koko [E.p.vilj. i keskim. maa K.-o.vilj0 keskim. Ztelä-Suomi ' 02 4 I i I , , I 5 5 I j! 9 8 I I 4 3 A 5 4,F , C I I IV

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 29 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 29 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1971

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 27 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 27 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1970

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 46 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 46 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET 1979-1981

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 44 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 44 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1978

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 32 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RE.S.EARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 32 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA TILIVUOSI

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Jussi Tuomisto, Petla Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Millä mittareilla mitataan ja mitä on otettava huomioon kannattavuutta mitattaessa? Taustaa Maatilan taloutta voidaan kuvata erilaisin termein:

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 51 PUBLICATIOÅTS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 51 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET

Lisätiedot

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013 Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala 1 ELY-keskus: Pohjois-Karjala Ansiotulorakenne 2011 * Perustietoja: 2012 2 584 milj. Maatalous Metsä

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA I kyä TIEDONANTOJA 145 1989 MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljelyn kannattavuus? Mihin viljelijä voi itse vaikuttaa Minkä kuntoisia lohkoja viljelee Mitä viljelee ja millä panoksilla Mihin aikaan hankkii tuotantopanokset

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketju

Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen alkutuotanto 1/2012 Johanna Kähkönen Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja

Lisätiedot

Maatilojen rahavirrat 2009

Maatilojen rahavirrat 2009 Tuloerien sisältö Maatilojen rahavirrat 2009 Myyntitulolaskelmissa lähtökohtana ovat kunkin tuotteen tuotantomäärät sekä maksetut tuottajahinnat. Tuottajatilitysten yhteydessä maksetut tuet eivät sisälly

Lisätiedot

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Keskeiset näkökulmat Markkinatilanteesta johtuen sikatilojen

Lisätiedot

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Vuokrapellon oikea hinta ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Pelto Pelto on keskeinen tuotantotekijä Hyvä rehuomavaraisuus luo pohjan hyvälle kannattavuudelle Lannan levitysala vaaditaan

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187)

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187) Kylvöalaennuste 2013 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 5.3.2013 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=614 Kokonaisvastaajanäyte 2 300 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin

Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Kokonaisvaltaista tilanpitoa - kannattavasti eteenpäin Tyynelän tila, Joutseno Kevät 2013 www.tyynelantila.fi 2. PÄIVÄ I Investointien järkevyys II Heikon lenkin korjaaminen eloperäisen aineksen lisäämisen

Lisätiedot

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA

hya TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET TIEDONANTOJA 180 1992 OSSI ALA-MANTILA hya TIEDONANTOJA 180 1992 TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANNAN PERUSTEET OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS 180 1992

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

Maatalous Lapualla 2013

Maatalous Lapualla 2013 Maatalous Lapualla 2013 Lapualla on tällä hetkellä (5/2013) 540 toimivaa maatilayritystä. Vuodesta 1995 tilalukumäärä on vähentynyt 39,8 % mikä on Etelä-Pohjanmaan alueen kunnista 3 vähiten. 3.5.2013 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikas 5v. ka. sato Sato 35 tn/ha Sato 40,2 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 45 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REP ORTS, No. 41 MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA

Lisätiedot

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Viljamarkkinanäkymät Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Vehnän tuotanto Markkinoiden epävarmuus väheni tuotannon kasvun seurauksena Vientimarkkinoiden tarjonta kasvaa Tuotannon kasvu Mustanmeren alueella,

Lisätiedot

TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVIEN INDEKSIEN PERUSLASKELMAT

TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVIEN INDEKSIEN PERUSLASKELMAT MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 72 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 72 TUOTANTOKUSTANNUSTEN SEURANTAAN KÄYTETTÄVIEN INDEKSIEN PERUSLASKELMAT

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 3.11.2008 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman

Lisätiedot

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle Loimaa 16.4.2013 Suomen maatalousmuseo Sarka

Lisätiedot

Maidontuotannon kannattavuus

Maidontuotannon kannattavuus Maidontuotannon kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa Nivala 20.3.2013 Sipiläinen / Maidontuotannon

Lisätiedot

Energian kulutuksen seuranta lypsykarjatilat

Energian kulutuksen seuranta lypsykarjatilat Ainutlaatuinen Energiaseminaari Hämeenlinna Maaseudun energia-akatemia Energian kulutuksen seuranta lypsykarjatilat Strategisia valintoja Operatiivisia toimenpiteitä Energiatehokkuuden parantaminen Lypsykarjatilojen

Lisätiedot

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Talvivalkosipuli (varastovalkosipuli) 0,5 ha (C2 ja C2 pohjoinen) TUOTOT määrä [kpl,h, kg, m 3 ] hinta [ /h, /ha, /kg] Yht. [

Lisätiedot

- Lampaille lammasverkko 3 /m

- Lampaille lammasverkko 3 /m 6 Liite 2 Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa 7. Sopimus perinnebiotooppien hoidosta sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä Traktorityö kuljettajineen 41 /h Ihmistyö 16 /h

Lisätiedot

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin Mikko J. Korhonen Valio Pohjois-Suomi on maitoaluetta 22 % Maitomäärä nousussa 500000 Pohjois-Suomi 495000 490000 485000 480000 475000 470000

Lisätiedot

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Porkkana Vaihtoehto II. Varhaisporkkanan viljely ilman harsokatetta Kauppakelpoinen sato 35550 kg/ha, tuotantokustannus 0,519

Lisätiedot

MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET

MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 117 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 117 MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET TULOKEHITYS

Lisätiedot

Opettajalle MAATILA TAVOITE TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ

Opettajalle MAATILA TAVOITE TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ Opettajalle TAVOITE Oppilas ymmärtää, että suuri osa kotimaisesta ruuasta tulee maatiloilta. Hän myös oppii, miksi on tärkeää, että ruokaa tuotetaan Suomessa. MAATILA TAUSTATIETOA JA VINKKEJÄ Pohtikaa

Lisätiedot

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi)

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi) Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 2 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään vesijohtoverkostosta ostamalla

Lisätiedot

Maatalouden energiankulutus Suomessa ja Euroopassa

Maatalouden energiankulutus Suomessa ja Euroopassa Ainutlaatuinen energiaseminaari Hämeenlinna 11.12.2013 Maatalouden energiankulutus Suomessa ja Euroopassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos 12.12.2013 1 Maatilan energiankulutus

Lisätiedot

Luomulla lisäarvoa ja euroja. Pasi Hartikainen/Eeva Vornanen ProAgria Pohjois-Karjala

Luomulla lisäarvoa ja euroja. Pasi Hartikainen/Eeva Vornanen ProAgria Pohjois-Karjala Luomulla lisäarvoa ja euroja Pasi Hartikainen/Eeva Vornanen ProAgria Pohjois-Karjala Suomi: Luomun nykytila Pellon osuus (luomu+sv) 7,5 % (3,7-22,2%) Tiloista 6,2 %, keskikoko 43,1 ha 520 tilaa luomueläinvalvonnassa

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013

Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014. Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 Viljakaupan näkymät Euroopassa 2014 Korpisaari, Riihimäki Ilkka Pekkala 11.12.2013 1 Maailman viljatase 2013/14 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14* Milj. tonnia Tuotanto 1751 1851 1790 1946 Kulutus 1784 1855

Lisätiedot

Nurmisiementuotannon kannattavuus

Nurmisiementuotannon kannattavuus Nurmisiementuotannon kannattavuus Pasi Nummela ProAgria Länsi-Suomi Kasvinviljelytilojen kannattavuus Vaihtelu suurta - millä oletuksin lasketaan; sato, kustannukset, viljelytekniikka Tilojen välillä (viljelymenetelmät,

Lisätiedot

Metsätalous 2012 - Asteri malli

Metsätalous 2012 - Asteri malli Metsätalous 2012 - Asteri malli VASTAKIRJAUKSET VARAT Koneet ja kalusto Rakennukset Ojat ja tiet Metsävähennysten määrä Käyttämätön metsävähennys Saamiset Saamiset Veroilmoituksessa esiintymättömät erät

Lisätiedot

MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa

MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa Liite 15.3.2004 61. vuosikerta Numero 1 Sivu 2 MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa Oiva Niemeläinen, MTT Egyptissä olisi ruokittava 70 miljoonaa suuta Suomen peltopinta-alalta. Onnistuuko?

Lisätiedot

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT 23.4.2012 www.mt t.f i MTT Taloustutkimus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki puh. 020 772 004 s-posti:

Lisätiedot

Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, 4.10.2011. Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja

Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, 4.10.2011. Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja Tulokehitys karannut maatiloilta 1400 1200 Maataloustulo (Milj. ) Tulo/tila ( /vuosi) Yleinen ansiotaso ( /vuosi) 40 000 35 000

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUOTANTOEDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN OSANA ELINTARVIKEHUOLLON VARAUTUMISTA

MAATALOUDEN TUOTANTOEDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN OSANA ELINTARVIKEHUOLLON VARAUTUMISTA MAATALOUDEN TUOTANTOEDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN OSANA ELINTARVIKEHUOLLON VARAUTUMISTA Agronomiliiton seniorivaliokunta ja agroseniorit 14.4.2015 Juha Mantila Valmiusasiamies www.nesa.fi ELINTARVIKEHUOLLON

Lisätiedot

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015

Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus. Marraskuu 2015 Varsinais-Suomen maatalouden ajankohtaiskatsaus Marraskuu 215 Luottamuksellinen - ei julkisuuteen Sadonkorjuuvelvoitteen poisto Tarjolla oli huono ja vielä huonompi vaihtoehto Uudistuksen yhteydessä valvontasäädökset

Lisätiedot

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija

Luomukanapäivä Loimaa. 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanapäivä Loimaa 19.11.2011 Ulla Maija Leskinen Puh. 040-5045591 luomukotieläinasiantuntija Luomukanatilan viljelykierto Vilja / herne + aluskasvi tai Ruisvehnä/h-papu Vilja ( kaura) + viherlannoitusnurmi

Lisätiedot

MAIDONTUOTANTO MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

MAIDONTUOTANTO MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ TIEDONANTOJA 194 1994 MAIDONTUOTANTO MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ ANNA-MAIJA HEIKKILÄ ESA HIIVA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo

Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015. Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan kassanhallinta ja maksuvalmius Leppävirta 21.4.2015 Talousasiantuntija Leena Eskelinen, KTM ProAgria Pohjois-Savo Maatilan liiketalous Kannattavuus Maksuvalmius Vakavaraisuus Kannattavuus Tarkoittaa

Lisätiedot

Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla?

Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla? Miten onnistua muuttuvilla markkinoilla? Maatalouden tulevaisuusseminaari Farmi 2020 ja Vene hankkeet Kälviä 4.10.2011 Perttu Pyykkönen Teemat Miten viljelijä voi reagoida ja mihin itse voi vaikuttaa:

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Arto Latukka MTT Taloustutkimus Maatalouden tulevaisuus Kaakkois-Suomessa Anjalan maatalousoppilaitos 7.12.2010 Taloudelliset toimintaedellytykset MAKSUVALMIUS

Lisätiedot

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159 Markku Kajalo 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo VADELMA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen Vaihtoehto 1: Tihkukastelu + muovikate, tuotantokustannus 9,91 /kg, satotaso 2300 kg/ha Kotimainen

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMESSA

MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMESSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 98 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 98 MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ

Lisätiedot

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria

Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi. Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria Palkokasvien lannoitusvaikutuksen arviointi Reijo Käki Luomun erikoisasiantuntija ProAgria 04.02.2012 Lannoitusvaikutuksen arviointi Tehdään viljelykierrolle Määritellään kasvien typentarve Lasketaan typenlähteet

Lisätiedot

MAL4 HARJOITUSTYÖOPAS 2011

MAL4 HARJOITUSTYÖOPAS 2011 MAL4 HARJOITUSTYÖOPAS 2011 Aimo Turkki 1. JOHDANTO... 2 2. ELÄINTUOTANNON SUUNNITTELU... 3 3. KASINTUOTANNON SUUNNITTELU... 6 3.1. Viljelysuunnitelma, kierrot ja lohkot... 6 3.2. Lannoitussuunnitelma...

Lisätiedot

Tehokas nurmituotanto Pohojosessa Osa 2 Raija Suomela MTT Ruukki. Raija Suomela

Tehokas nurmituotanto Pohojosessa Osa 2 Raija Suomela MTT Ruukki. Raija Suomela Tehokas nurmituotanto Pohojosessa Osa 2 Raija Suomela MTT Ruukki Raija Suomela Sadolla ja laadulla ON väliä -reseptejä onnistumiseen- Mestariksi Suomen merkittävimmässä tuotantokentässä Timotei! Tuotannon

Lisätiedot

Suot maataloudessa. Martti Esala ja Merja Myllys, MTT. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari

Suot maataloudessa. Martti Esala ja Merja Myllys, MTT. Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Suot maataloudessa Martti Esala ja Merja Myllys, MTT Suoseuran 60-vuotisjuhlaseminaari Alussa oli suo, kuokka ja Jussi (soiden maatalouskäytön historiaa) Satunnaisia mainintoja soiden raivauksesta pelloiksi

Lisätiedot

Lannoituksen tarkentaminen Lahti 6.10.2014 Anne Kerminen

Lannoituksen tarkentaminen Lahti 6.10.2014 Anne Kerminen Lannoituksen tarkentaminen Lahti 6.10.2014 Anne Kerminen Sato kg/ha 7000 Muokkaustavan vaikutus viljan satoon 6000 5000 4000 3000 Vehnä ohra kaura 2000 1000 0 Kyntö Sänkimuokkaus Suorakylvö Lähde: Yara

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991 IMiiiiil TIEDONANTOJA 163 1991 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND RESEARCH REPORTS 163 1991 ILTI lui d 1 TIEDONANTOJA

Lisätiedot

Maatilan rahoituksen suunnittelu

Maatilan rahoituksen suunnittelu Maatilan rahoituksen suunnittelu Investoijalle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Aloita suunnittelu ajoissa Laita laskelmien pohjaksi realistiset pohjatiedot Toimita verotiedot rahoittajalle analysoitavaksi Mieti

Lisätiedot

USKALLANKO KEHITTÄÄ MAATILAANI. ProAgria Maito valmennus Helsinki 3.9.2015 Jarmo Keskinen ProAgria Etelä-Suomi ry. Investointipalvelut

USKALLANKO KEHITTÄÄ MAATILAANI. ProAgria Maito valmennus Helsinki 3.9.2015 Jarmo Keskinen ProAgria Etelä-Suomi ry. Investointipalvelut USKALLANKO KEHITTÄÄ MAATILAANI ProAgria Maito valmennus Helsinki 3.9.2015 Jarmo Keskinen ProAgria Etelä-Suomi ry. Investointipalvelut AJATTELE ISOSTI ETENE PIENESTI PIENIN ASKELIN EI KAADU LIUKKAALA =>

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa

Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa Kustannukset eivät sisällä arvonlisäveroa alv 0 % Suunnitelman laatiminen 320 /suunnitelma - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma

Lisätiedot

MUUTTUVAT JA KIINTEÄT KUS- TANNUKSET YHTEENSÄ 20503 Vähennetään ha-tuet 1128 PERUSTAMISKUSTANNUKSET 19375

MUUTTUVAT JA KIINTEÄT KUS- TANNUKSET YHTEENSÄ 20503 Vähennetään ha-tuet 1128 PERUSTAMISKUSTANNUKSET 19375 Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 1 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään yrityksen omaa vettä ->

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

MUUTTUVAT JA KIINTEÄT KUS- TANNUKSET YHTEENSÄ 21013 Vähennetään ha-tuet 1128 PERUSTAMISKUSTANNUKSET 19885

MUUTTUVAT JA KIINTEÄT KUS- TANNUKSET YHTEENSÄ 21013 Vähennetään ha-tuet 1128 PERUSTAMISKUSTANNUKSET 19885 Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 1 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään yrityksen omaa vettä ->

Lisätiedot

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa

Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat. Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Investoineiden tilojen kannattavuus - Tarkastelussa maitotilat Velka on veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa Heikki Ojala, talousagronomi Talousjohtamisen eritysasiantuntija ProAgria Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 129 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 129 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA VILJELIJÖIDEN TULOSTASOSTA

Lisätiedot

Näkymiä sikatiloilta ja tilamalleista

Näkymiä sikatiloilta ja tilamalleista Sikatalouden tulosseminaarin avaus 12.11.2013 Tampere Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus Puhelin 0400 432 582 ari.nopanen@proagria.fi Esitysten materiaalit haettavissa osoitteesta

Lisätiedot

alv 0 % - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma

alv 0 % - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma 32 Liite 2 Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia sopimuksissa alv 0 % Suunnitelman laatiminen 320 /suunnitelma - vaativat perinnebiotooppi- ja monimuotoisuuskohteet 420 /suunnitelma Alueen koko ja monimuotoisuudesta

Lisätiedot

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS Satoennuste 0 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Satoennuste 0 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

Sikatilan lyhyen ja pitkän aikavälin keinot toimialan haasteista selviämiseen

Sikatilan lyhyen ja pitkän aikavälin keinot toimialan haasteista selviämiseen Sikatilan lyhyen ja pitkän aikavälin keinot toimialan haasteista selviämiseen KoneAgrian sikaseminaari 8.10.2015 Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi

Lisätiedot

Pellon kunnostus tilaisuus, Karkkila Viljelykierto ja talous Juha Helenius

Pellon kunnostus tilaisuus, Karkkila Viljelykierto ja talous Juha Helenius Pellon kunnostus tilaisuus, Karkkila Viljelykierto ja talous Juha Helenius Mitkä ovat kasvintuotannon tärkeimmät menestykseen vaikuttavat tekijät? ProAgrian asiantuntija-arvio vastausten määrä ProAgria

Lisätiedot

Missä mennään viljamarkkinoilla

Missä mennään viljamarkkinoilla Missä mennään viljamarkkinoilla Somero 12.2.2014 Tarmo Kajander Hankkija Vilja- ja raaka-aineryhmä Valkuaisen ja viljan hinnat nousevia HINTAVAIHTELU KASVANUT ja JATKUU Sato 2013/2014: Maailman viljatase

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Typestä jää hyödyntämättä 30 %, kun ph on 6,2 sijasta 5,8

Typestä jää hyödyntämättä 30 %, kun ph on 6,2 sijasta 5,8 1 KALKITUS Typestä jää hyödyntämättä 30 %, kun ph on 6,2 sijasta 5,8 50 hehtaarin tilalla Ohran N- lannoitus 90 kg/ha 30 kg/ha typpestä menee hukkaan. Lannoitetta jää hyödyntämättä 6500 kg (10suursäkkiä)

Lisätiedot

27176 27176 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

27176 27176 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Varastokeräkaali Vaihtoehto I. Varastokeräkaalin taimet esikasvatetaan itse. Taimimäärä 30000 kpl/ha. Taimia kasvatetaan 33000

Lisätiedot

Oman tilan energiankulutus mistä se muodostuu?

Oman tilan energiankulutus mistä se muodostuu? Kohti energiaomavaraista maatilaa Oman tilan energiankulutus mistä se muodostuu? Hannu Mikkola Helsingin yliopisto Maataloustieteiden laitos Hannun Mikkola 25.11.2013 1 Maatilan energiankulutus Asuminen

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

TYÖN JA PÄÄOMAN VAIKUTUS MAATALOUSTULOON

TYÖN JA PÄÄOMAN VAIKUTUS MAATALOUSTULOON I J, 1/4,,..., MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 101 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 101 TYÖN JA PÄÄOMAN VAIKUTUS MAATALOUSTULOON

Lisätiedot

Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä

Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä Maailman väkiluku Maailma Kehittyvät maat Kehittyneet maat Sato 2013/2014: Maailman viljatase tasapainoisempi Syksyn 2013 sato oli

Lisätiedot

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014

PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous. syksy 2014 PTT-ennuste: Maa- ja elintarviketalous syksy 2014 Maatalous Maailman viljantuotanto Syksyllä korjataan jälleen ennätyssuuri sato Määrää nostaa hyvä sato kaikkialla Varastot kasvavat hieman Hintojen lasku

Lisätiedot