Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta / 6 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4."

Transkriptio

1 Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta / 6 4 Helsinki 965

2 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodolta 963/64. Tilivuoden 962/63 tuloksia koskevaan monisteeseon verrattuna ei tässä ole tehty merkittäviä muutoksia. Maatalouden kokonaistuotto ja liikekustannus on määritetty samoin kuin edellisenä vuonna. Laskentaperusteet selviävät kirjanpito-tilojen tuloksia koskevista painetuista julkaisuista. Tarvittavia lisätietoja saa maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutkimustoimistosta. Maatalouden työnmenekki on nyt ilmaistu ns. ihmistyötunteina. No on saatu siten, että miesten ja naisten absoluutti- set työtunnit on laskettu yhteen ja saatuun summaan lisätty puolet lasten työtuntimäärästä. Työnmenekki on edelleenkin esitetty myös muunnettuina miestyötuntoina. Tarkasteltaessa ori tilaryhmien tuloslukuja on muistettava, että erityisesti I tilasuuruusluokassa ovat tilamäärät varsin pieniä muualla paitsi Etelä-Suomen tutkimusalueella.

3 Paul. Sisällysluettelo Maatalouden liiketuloskäsitteitä 4 Tutkimusviljelmien lukumäärä ja koko (eri maankäyttölajien alat, koko ala ja muunn. maatal.- maata ha/tila) 5-7 Pellon käyttö % peltoalasta, tärkeimpien kasvien sadot kg/ha, sato ry/ha 2 Varat, velat ja oma pääoma (mk/tila) 8-0 Maatalousomaisuus ja sen eri ryhmät (mk/muunn. ha) Kalusto ja sen tärkeimmät ryhmät (mk/muunn. ha) Tietoja traktoreiden, leikkuupuimureiden ja lypsykoneiden määristä 3 Kotieläimistö, maitotuotos, lehmien ja hevosten keskimääräiset kirjanpitoarvot -3 Puutarhan, pellon, niityn ja metsämaan ha-arvot, puusto mk/metsäha Tietoja rakennusomaisuudesta 4 Rahatulot ja -menot mk/tila 4-6 Rahamenot maatalouden uudistuksiin (mk/tila) Rakennusten ja kaluston poistot u 5 Maatalouden kokonaistuotto ja sen osat (mk/muunn. ha) Maatalouden varsinaiset rahatulot (mk/muunn. ha) Maatalouden liikekustannus ja sen osat (mk/muunn. ha) Maatalouden varsinaiset rahamenot (mk/muunn. ha) Sivut ti Maatalouden juoksevan ihmistyön vaihtelu (mt/muunn. ha) I/ Palkkaväen aikapalkkaisten töiden keskimääräinen kustannus (p/muunn. t.) Viljelijäperheen maatilatyön arvioitu palkka (mk/tila)

4 Taul. 9 Viljelijäperheen ja aikapalkkaisen palkkaväån työ t/tila Maatalouden juoksevat työt eri työntekijäryhmien osalle eriteltynä (t/ha) jä yhteensä (mt/ha) Maatalouden juoksevien töiden urakkåpalkat mk/ha 0 Tietoja hevostyön määristä Hevostyön arvioitu keskimääräinen kustannus p/t Työhevosia kpl/tila /I Tietoja traktorityön määristä Vuokrattua maatalouden juoksevaa traktorityötä t/muunn. ha Oman traktorin kustannus ilman työkonekustannusta ja ajajan palkkaa p/t Tietoja leikkuupuimurin työstä tilaa ja leikkuupuimuria kohden Oman leikkuupuimurin kustannus p/t Maatalouden liiketulokset: kokonaistuotto, liikekustannus, verotettava puhdas tuotto, maatalousylijäämä ja kannattavuuskerroin Maatalouspääoman korkovaatimus 5 %:n mukaan mk/muunn. ha Maatalouden tuotantokustannus mk/muunn. ha ja tuotantokustannusprosentti Maatilan velkojen korot, verot, vuokrat ja eläkkeen korko (mk/tila) 3 Sivut 29-3 /I Puutavaran käyttö maatalouteen, ruokatalouteen, yksityistalouteen ja eläkkeisiin Ruokailukustannus ruokailupäivää kohden Muunnettujen ruokailupäivien lukumäärät tilaa kohden"vuodessa Tärkeimpien tilalla tuotettujen maataloustuotteiden (maidon, sianlihan, muun lihan, kananmunien, vehnän, rukiin, ohran ja perunan) käyttö kiloa vuosiruokailijaa kohden

5 4 Maatalouden liiketuloskäsitteitä Kokonaistuotto: maataloudessa tilivuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden ja palvelusten arvo. Liikekustannus: kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset lukuunottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman korkovaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin liikekustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja. Liikeylijäämä eli verotettava puhdas tuotto: kokonaistuotto - liikekustannus ilman veroja. Maatalousylijäämä: kokonaistuotto - liikekustannus ilman viljelijäperheen oman työn arvoa. Maatalousylijäämä on siten se osa kokonaistuotosta, joka voidaan käyttää maatalouteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljelijäperheen suorittaman maatalous-työn palkaksi.. Kuten jo mainittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannukseen. Niitä ei ole luettu kustannuksiin myöskään maatalousylijäämää laskettaessa. Kannattavuuskerroin: maatalousylijäämä jaettuna pääoman korkovaatimuksen ja viljelijäperheen arvioidun palkan summalla. Tuotantokustannus: liikekustannus -- pääoman korkovaatimus. Tuotantokustannusprosentti: tuotantokustannus x 00 kokonaistuotto

6 963/64 Tutkimusviljelmien lukumäärä Muunnettu ala ha/tila Puutarhaa ha/tila 0000d0o Peltoa (peltol.muk..) Ii Niittyä Laidunta n (ei peltolait.) Raiviota u OOOOOOOOOOOOOO Kasvullista metsämaata ha/tila Muu ala (ei vesistöjä) r? Koko ala!! 0 Pellon käyttö % peltoalastag Vehnä OOOOOOOOO OOOOOO 0. Ruis Ohra Kaura... 0 Peruna Sokerijuurikas Muut juurekset o Nurmi Kesanto... t Muu peltoala Sadot kg/hag Kevätvehnä Ruis , Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Lanttu Heinä Sato ry/ha Taul. a 5 Koko maa 2telä -Suomi, K.p. vilj. keskim. K.p. vilj. -4. I keskim. I I IV Leskiarvo -0 ha) (0-25 ha) (25-50 ha)50 ha J I 3.3 i

7 963/64 Taul. b 6 Sisä -Suomi Etelä-Pohjanmaa Tutkimusviljelmien luku..... Muunnettu ala ha/tila... Puutarhaa ha/tila.... Peltoa T... Niittyä Ii... Laidunta fl... Raiviota..... Kasvullista metsää ha/tila... Muu ala (ei vesistöjä) ha/tila I? Koko ala Pellon käyttö % peltoalasta: Vehnä Ruis Ohra Kaura Peruna... Sokerijuurikas Muut juurekset... b 00 0; 0 Nurmi C Kesanto...0 Muu peltoala Sadot kg/ha: Kevätvehnä ; Ruis... O00000 Ohra O0,0" Kaura O0 000 Peruna... O000,0 Sokerijuurikas Lanttu Heinä d0 Sato ry/ha vilj. keskim :50 0, , I p, vilj.' keskim. ' u ,

8 963/64 Taul. c 7 K.p. vilj. keskim, Pohjois -Pohjanmaa, Koillis-Suomi J I K.p. vilj. keskim. I I Tutkimusviljelmien luku ' Muunnettu ala ha/tila Puutarhaa ha/tila Peltoa! I eo oe , Niittyä Ii Laidunta " Raiviota "..., Kasvullista metsämaata ha/tila , Muu ala (ei vesistöjä) " Koko ala il Pellon käyttö % peltoalasta:: Vehnä Ruis ; Ohra Kaura..., ; Peruna Sokerijuurikas..., * Muut juurekset Nurmi , Kesanto ' 0.6 Muu peltoala Sadot kg/he: i Kevätvehnä..., Ruis Ohra Kaura ; Peruna Sokeri juurikas ? Lanttu C Heinä ' ' Sato ry/ha

9 963/64 Taul. 2 a 8 X) Lukuihin sisältyvät myös talletukset Koko maa telä-suomi I keskim. keskim. I IV Varat mk/tila: Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) lo / Ruoka- ja yksityistalous Kassa ja tilisaatavat Yhteensä Velat mk/tila Oma pääoma mk/tila Velat varoista % Maatalousomaisuus mk/has Varastot , Kalusto......, Kotieläimet Puutarhakasvillisuus Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä Kalusto mk/ha: Traktorit Leikkuupuimurit Peltoviljelykalusto... ; Ajo- ja kuljetuskalusto Kotieläinalusto Muu kalusto _ Yhteensä..., Traktoreita kpl/tila kp/00 muunn.ha Leikkuupuimureita -" ypsykoneita -,.. kp/00 lehmää

10 963/64 Paul. 2 b 9 " Sisd-Suomi Etelä-Pohjanmaa ) Lukuihin sisältyvät myös talletukset Varat mk/tila: Maatalous... Metsätalous Sivuansiotalous Ruoka- ja yksityistalous. Kassa ja tilisaatavat Yhteensä... Velat mk/tila Oma pääoma mk/tila... Velat varoista % 0. Maatalousomaisuus mk/ha3 Varastot Kalusto Kotieläimet... Puutarhakasvillisuus.0.. Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä Kalusto mk/ha: Traktorit Leikkuupuimurit... Peltoviljelykalusto Ajo- ja kuljetuskalusto Kotieläinkalusto... Muu kalusto... Yhteensä... Traktoreita kpl/tila " kp/00 muunn. ha Leikkuupuimureita "..; Lypsykoneita " kp/00 lehmää... keskim. I i I keskim. I I lo ill lo loo loo i _, 2/

11 963/64 Taul. 2 o 0 x). Lukuihin sisältyvät myös talletukset Varat mk/tila Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) Ruoka- ja Yksityistalous., Kassa ja tilisaatavat Velat mk/tila Oma pääoma mk/tila Velat varoista % Yhteensä Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kalusto Kotieläimet Puutarhakasvillisuus Rakennukset Perusparannukset Maa Yhteensä Kalusto mk/ha3 Traktorit Leikkuupuimurit Peltoviljelykalusto Ajo- ja kuljetuskalusto. Kotieläinkalusto Muu kalusto..... Yhteensä Traktoreita kpl/tila " hp/00 muunn. ha Leikkuupuimureita " Lypsykoneita tt " kp/00 lehmää K.D.vilj. keskim, c ; Pohjois-Pohjanmaa I I ' keskim, Koillis-Suomi, I I '.54

12 Taul. 3 Kotieläimiä 00 muunn- haja kohden: Hevoset, täysikasvuisia kpl muunnettuja ny Nautakarja 5 lehmiä kpl muunnettuja ny Siat, yli 6 kk kpl muunnettuja ny Siipikarja, yli 6 kk kpl alle 6 kk Lampaat > yli v. ft alle v. Yhteensä nautayksiköitä Maitotuotos lehmää kohden kg Tiloja, joilla ei tv:n alussa ole nautakarjaa kpl Lehmän arvo keskim. mk Työhevosen arvo " Eri maankäyttölajien ha-arvojac Puutarha mk/ha Niitty..;. _ Pelto.; Metsämaa Dp0Q00 Puusto mk/metsäha (ilman joutom.) Rakennukset mk/ha: Asuinrakennukset... Eläinsuojat Muut rakennukset Yhteensä. Rakennusomaisuudesta Asuinrakennukset % Eläinsuojat... " Muut rakennukset...,!! ff Koko maa K.p.vilj. keskim o keskim :5 32: Etelä-Suomi IV lo

13 963/64 Taul. 3 b 2 Kotieläimiä 00 muunn, haza kohden: Eevoset > täysikasvuisia muunnettuja Nautakarja, lehmiä muunnettuja Siat, yli 6 kk muunnettuja Siipikarja, yli 6 kk alle 6 kk Lampaat, yli v. alle v. Yhteensä nautayksiköitä 74.6 Maitotuotos lehmää kohden kg Tiloja5 joilla ei tv:n alussa ole nautakarjaa kpl Lehmän arvo keskim. mk Työhevosen arvo " Eri maankäyttölajien ha-arvoja: Puutarha. "000"0...mk/ha 85 Pelto **** Niitty O Metsämaa " Puusto mk/metsäha (ilman joutom. Rakennukset mk/ha: Asuinrakennukset... Eläinsuojat 0... O 0 0 Muut rakennukset,,,,,,,,,,,,,, Yhteensä. Ou 0 Rakennusomaisuudesta Asuinrakennukset......% Eläinsuojat Muut rakennukset... kpl ny kpl ny kpl ny kpl!! it f ft ' keskim. I Sisä -Suomi keskim Etelä-Pohjanmaa I ;

14 963/64 Taul. 3 o 3 I I keskim. Pohjois-Pohjanmaa I I keski,vi -eskiarvo Koillis-Suomi [. I Kotieläimiä 00 muunn. hasa kohdens Hevoset, täysikasvuisia kpl muunnettuja ny Nautakarja5 lehmiä kpl , muunnettuja ny , Siat, yli 6 kk kpl , muunnettuja ny Siipikarja, yli 6 kk kpl alle 6 kk!! Lampaat, yli v.! alle v Yhteensä nautayksiköitä Maitotuotos lehmää kohden kg Tiloja, joilla ei tvgn alussa ole nautakarjaa kpl Lehmän arvo keskim. mk Työhevosen arvo " " Eri maankäyttölajien ha-arvoja Puutarha-...mk/h Pelto...;; " Niitty.. : ,.. " Metsämaa.,., " Puusto mk/metsäha (ilman joutom,) Rakennukset mk/hag Asuinrakennukset Eläinsuojat....., Muut rakennukset Yhteensä Rakennusomaisuudesta Asuinrakennukset % I Eläinsuojat " Muut rakennukset......"

15 963/64 Taul. 4 a 4 x) Lukuihin sisältyvät myös investointi- Koko maa Etelä-Suomi luontoiset valtion avustukset. K.p.vi lj. keskim. keskim. Rahatulot mk/tilaa I I. IV ' Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) Ruoka- ja yksityistalous Yhteensä Rahatulot %z Maatalous Metsätalous..., Sivuansiotalous x) _ Ruoka- ja yl:sityistalous... V t. n Rahamenot mk/tila Maatalous me tsätalous 00D 000 0" to Sivuansiotalous Rflokatalous Verot Korot, vuokrat ja eläkkeet... 0._ Yksityistalous......, Yhteensä Maatalouden rahamenot kaikista % Rahamenot maatalouden uudistuksiin mk/tila: Uudisviljely Perusparannukset Uudisrakennukset Kaluston lisäys Rakennusten poisto , mk/ha Traktorin ja leikkuupuimurin poisto.. " Muun kaluston poisto " Kaluston poisto yhteensä... "

16 963/64.Taul. 4 b Lukuihin sisältyvät myös investointiluontoiset valtion avustukset Sisä-Suomi keskim. T I keskim. Etelä-Pohjanmaa i I " Rahatulot mk/tila: - Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) Ruoka- ja yksityistalous olo Yhteensä lg lg Rahatulot Maatalous Metsätalous Sivuansiotalous x) Ruoka- ja yksityistalous Rahamenot mkltilag Maatalous..., Metsätalous Sivuansiotalous Ruokataous , Verot Korot, vuokrat ja eläkkeet Yksityistalous ,., ogg Yhteensä Maatalouden rahamenot kai kista % , Rahamenot maatalouden uudistuksiin mk7tila8 Uudisviljely Perusparannukset Uudisrakennukset Kaluston lisäys Rakennusten poisto mk/ha Traktorin ja leikkuupuimurin poisto mk/ha Muun kaluston poisto mk/ha Kaluston poisto yht. mk/ha.., , ,

17 963/64 Taul. 4 0 x). Lukuihin sisältyvät myös in- Pohjois-Pohjanmaa vest(antiluontoiset valtion X.p.vilj. " avustukset. keskim. Rahatulot mk/tila: Maatalous * O Metsätalous OOOO Sivuansiotalous x) Ruoka- ja yk-sityistalous Yhteensä..., Rahatulot Maatalous Metsätalous OOOOO Sivuansiotalous x)..., Duo Ruoka- ja yksityistalous WOQ Rahamenot mk/tila: Maatalous... O Metsätalous v.0 Sivuansiotalous Ruokatalous Verot... O Korot5 vuokrat ja eläkkeet. Yksityistalous Yhteensä... Maatalouden rahamenot kai- kista % Rahamenot maatalouden uudistuksiin mk/tila Uudisviljoly Perusparannukset Uudisrakennukset'w Kaluston lisäys Rakennusten poisto mk/ha Traktorin ja leikkuupuimurin poisto mk/ha Muun kaluston poisto mk/ha.... Kaluston poisto yht. mk/ha I keskim Koillis-Suomi

18 963/64 Taul 5a 7 ) Viljelijöiden saarnat välittömät avustukset (esim. pinta alalisät) ' ei investointiluontoiset avustrkset Maatalouden kokonaistuotto mk/haz Nautakarja Siipik_arja Muut eläimet...,,... Koko maa keskim Kotieläintuotto yhteensä n % 68.2 Rehuvilja Heinä yms ,... Peruna 4,4, PO u0060uDe Juurika,svit.....,.u."" Kasvinviljelytuotto yhteensä..,,. 30 n % Valtionavustukset x)... 9 Puutarha...,.. 9 Rakennusvuokrat...,.. 4 Muut Pe Muu tuotto yhteensä... n ----ir % Kokonaistuotto yhteensä mk/ha X.p.vilj. keskim. 75 :., , ' Etelä Suomi I I IV

19 963/64 Taul. 5 b 8 x) Viljelijöiden saarnat välittömät avustuksot (esim. pinta-alalisät); ei invostointiluontoiset avustukset. _.. x.p.vilj. keskim.. Sisä-Suomi I I Etelä-Pohjanmaa keskim. I I Maatalouden kokonaistuotto mk/ha. Yautakarja Maitotalous Siat Siipikarja o Muut eläimet ' Kotioläintuotto yhteensä -0, )5 r % 83.2 Vehnä Rehuvilja Heinä yms ,, Juurikasvit Muut o Kasvinviljelytuotto yhteensä Ir d / Puutarha Rakennusvuokrat Valtionavustukset x) Muut Muu tuotto yhteensä % Kokonaistuotto yhteensä mk/ha

20 963/64 Taul Viljelijöiden saarnat välittömät avustukset (esim. pinta-alalisät) ei investointiluontoiset avus- ' /K.p.vil j. tukset. keskim. _aatalouden kokonaistuotto mk/has Nautakarja., Maitotalous....., Siat Siipiharja Muut eläimet Kotieläintuotto yhteensä.. 80 " % 80.0 Vohnä..., Rehuvilja Heinä yms.... Peruna Juurikasvit Kasvinviljelytuotto yhteensä. 46 Puutarha Rakennusvuokrat... Valtionavustukset x) Muut niu tuotto yhteensä i, % Kokonaistuotto yhteensä mkiha Pohjois-Pohjanmaa I I A,-I K.p.vij. keskim, Koillis-Suomi I I '3 '

21 x) vrt. taul. 5 a 963/64 Taul. 6 a 20 Maatalouden varsinaiset rahatulot mk/hag Nautakarja Maitotalous. 0 OOOOO Ogoo000000og Siat , Siipikarja 0. Muut eläimet Ovo c 000 Kotieläintalous yhteensä... cf/ Vehnä OOOOO ,0000 Ruis.. OOOOO Ohra Kaura ja sekavilja Heinä 3Tms Peruna OOOOOOOO Do OG Juurika.svit... OOOOO O M UU t OOOOOOOOO Kasvinviljely yhteensä... / /0 Puutarha 0..0 OOOOOOOOO Valtionavustukset x) OOOOO Muut Muut tulot yhteensä Maatalouden varsinaiset rahatulot yhteensä mk/ha... Koko [E.p.vilj. i keskim. maa K.-o.vilj0 keskim. Ztelä-Suomi ' 02 4 I i I , , I 5 5 I j! 9 8 I I 4 3 A 5 4,F , C I I IV

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

TILAMALLIEN LASKEMINEN KIRJANPITO- TILOJEN TULOKSISTA NORJASSA

TILAMALLIEN LASKEMINEN KIRJANPITO- TILOJEN TULOKSISTA NORJASSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 83 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 83 TILAMALLIEN LASKEMINEN KIRJANPITO- TILOJEN TULOKSISTA NORJASSA

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuustutkimus 75 vuotta MTTL

Maatalouden kannattavuustutkimus 75 vuotta MTTL Maatalouden kannattavuustutkimus 75 vuotta MTTL MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 53 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:o 53 MAATALOUDEN

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJANPITOTILOILLA VUOSINA 1977-1980

VILJELIJÖIDEN TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJANPITOTILOILLA VUOSINA 1977-1980 MAATALOUDE TALOUDELLISE TUTKIMUSLAITOKSE TIEDOATOJA :o 99 THE ACRICULTURAL ECOOMICS RESEARCH ISTITUTE, FILAD RESEARCH REPORTS, o. 99 VILJELIJÖIDE TULOTASO JA RAHOITUSASEMA ERÄILLÄ KIRJAPITOTILOILLA VUOSIA

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 119 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 119 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983

SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 - 4. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 102 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 102 SUOMEN MAATALOUS VUONNA 1983 LAURI KETTUNEN HELSINKI

Lisätiedot

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965

VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 10 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND, No. 10 VILJELIJÖIDEN TYÖTULOJEN TASO KIRJANPITOTILOILLA 1956-1965 RISTO

Lisätiedot

ENNUSTEITA VUODELLE 2000

ENNUSTEITA VUODELLE 2000 L. MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 138 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 138 ENNUSTEITA VUODELLE 2000 LAURI KETTUNEN HELSINKI 1988

Lisätiedot

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN

I kv4 k i i III LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS TIEDONANTOJA 210 1996 KAUKO KOIKKALAINEN I kv4 k i i III TIEDONANTOJA 21 1996 LUONNONMUKAISEN JA TAVANOMAISEN VILJELYN SUHTEELLINEN KANNATTAVUUS KAUKO KOIKKALAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuusnäkymät

Maatalouden kannattavuusnäkymät Maatalouden kannattavuusnäkymät Jukka Tauriainen MTT Taloustutkimus 2.11.2009 Kannattavuuskirjanpitotilat (tal. koko > 9 600 ) Kannattavuuskirjanpidossa seurataan maatalous- ja puutarhayritysten sekä porotilojen

Lisätiedot

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA

USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA USEAMMAN TILAN OSAKEYHTIÖ NAUDANLIHAN TUOTANNOSSA Tiina Pietiläinen Tammikuu 2010 Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta -koulutushanke 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 5 2 KOLMIVAIHEINEN NAUDANLIHANTUOTANTO... 6

Lisätiedot

hyakidal MONIALAISEN MAATILAYRITYKSEN TULOSLASKENTA TIEDONANTOJA 202 1995 TIINA VIHTONEN TUULA HAVERINEN

hyakidal MONIALAISEN MAATILAYRITYKSEN TULOSLASKENTA TIEDONANTOJA 202 1995 TIINA VIHTONEN TUULA HAVERINEN hyakidal TIEDONANTOJA 202 1995 MONIALAISEN MAATILAYRITYKSEN TULOSLASKENTA TIINA VIHTONEN TUULA HAVERINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2012 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä

KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Miikka Mäenpää KIRJANPITOMETSÄLÖT ETELÄ-SAVOON Kerättävät tiedot ja laskentajärjestelmä Opinnäytetyö Metsä- ja puutalouden markkinointi Kesäkuu 2006 Opinnäytetyön päivämäärä 2.6.2006 Tekijä Miikka Mäenpää

Lisätiedot

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus

Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 30/2015 Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset ja peltomarkkinoiden toimivuus Pellervo Kässi, Olli Niskanen ja Heikki Lehtonen Pellonhankinnan vaihtoehdot, kustannukset

Lisätiedot

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011

MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITON VUOSIKERTOMUS 2011 MAATALOUSTUOTTAJAIN ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO MTK-Etelä-Pohjanmaa r.y. Toimisto avoinna ma pe klo 8.00 16.00 (kesäaikana ma pe 8.00 15.15) Osoite:

Lisätiedot

VILJELIJÄVÄESTÖN TULOJEN VERTAAMINEN MUIDEN VÄESTÖRYHMIEN TULOIHIN

VILJELIJÄVÄESTÖN TULOJEN VERTAAMINEN MUIDEN VÄESTÖRYHMIEN TULOIHIN MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 134 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 134 VILJELIJÄVÄESTÖN TULOJEN VERTAAMINEN MUIDEN VÄESTÖRYHMIEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 120 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 120 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuuden laskenta

Maatalouden kannattavuuden laskenta Maatalouden kannattavuuden laskenta Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 199/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 199/2009 Maatalouden

Lisätiedot

TieTohaarukka. Tilastotietoa elintarvikealasta 2014

TieTohaarukka. Tilastotietoa elintarvikealasta 2014 TieTohaarukka Tilastotietoa elintarvikealasta 2014 1 LUKIJALLE Tietohaarukka tilastotietoa elintarvikealasta on monipuolinen tilastopaketti, joka kattaa koko suomalaisen ruokaketjun pellolta pöytään. Tietohaarukkaan

Lisätiedot

TILAN TALOUDEN ABC. Riippakoivuntie 4 A 3, 62100 Lapua autiomat@japo.fi +358 400 796 998. Talousmestarit-verkosto: Autiomat Oy

TILAN TALOUDEN ABC. Riippakoivuntie 4 A 3, 62100 Lapua autiomat@japo.fi +358 400 796 998. Talousmestarit-verkosto: Autiomat Oy TILAN TALOUDEN ABC Riippakoivuntie 4 A 3, 62100 Lapua autiomat@japo.fi +358 400 796 998 Maatilojen koot kasvavat: Maailma muuttuu, samoin talous Yrittäjäosaaminen korostuu entisestään Jos osaamisen merkitys

Lisätiedot

Tuotantoa kehittävien maitotilojen talous

Tuotantoa kehittävien maitotilojen talous MTT:n selvityksiä 126 Tuotantoa kehittävien maitotilojen talous Suomen IFCN-maitotilatarkastelu vuosille 2005 2014 Sami Ovaska, Timo Sipiläinen, Matti Ryhänen ja Matti Ylätalo Talous MTT:n selvityksiä

Lisätiedot

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa

Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Viljojen ja öljykasvien tuotanto Suomessa Tässä esitteessä kuvataan miten viljoja ja öljykasveja Suomessa tuotetaan sekä esitellään joitakin tuotannon erityispiirteitä Lyhyesti Sisällysluettelo Suomen

Lisätiedot

Siipikarja- ja lammastilojen talous

Siipikarja- ja lammastilojen talous MTT:n selvityksiä 54 Siipikarja- ja lammastilojen talous Pekka Uusitalo Talous MTT:n selvityksiä 54 73 s., 4 liitettä Siipikarja- ja lammastilojen talous Pekka Uusitalo Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla MTT:n selvityksiä 81 Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla Marja Manninen Talous MTT:n selvityksiä 81 66 s., 4 liitettä Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Lisätiedot

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA

MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Johanna Lindvall MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009 ja 2010 MUUTTUVIEN KUSTANNUSTEN VAIHTELU PIHVIVASIKAN TUOTANNOSSA Emolehmätiloilla vuosina 2009

Lisätiedot

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Anne-Mari Näsi Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta koulutushanke11.3.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MAATILANI TÄNÄÄN... 5 2.1 Perustietoja

Lisätiedot

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET

5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Helsingin yliopisto, Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus. 87 5.3 TILAN RAVINNEKIERTO JA ERI RAVINNETASEET Maataloudessa ravinteita tulee tilalle ja poistuu tilalta. Maatilan sisällä ravinteita siirtyy

Lisätiedot

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Maa- ja elintarviketalous 16 Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Helmi Risku-Norja, Ilmo Mäenpää, Kauko Koikkalainen, Pasi Rikkonen ja Pekka Vanhala Talous

Lisätiedot