Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä

2 Läsnätyön haasteet ja mahdollisuudet työhyvinvoinnin näkökulmasta Erikoistutkija Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos

3 By MS

4 Läsnätyö Ei tutkijoiden käyttämä termi: tarkoitetaan paikasta riippumatonta työtä, jossa läsnäolo työtovereiden kanssa toteutuu ensisijaisesti nykyteknologian avulla. Etätyö? etyö? Hajautettu työ? Monipaikkainen työ? Kotityö? Liikuvatyö? Joustotyö? Virtuaalityö?

5 Etätyö Yleisimmillään etätyö (remote work, telework, telecommuting) määritellään ansiotyöksi, joka toteutuu pääasiallisen työpaikan ulkopuolella. Siitä on sovittu työnantajan kanssa. Kotona tapahtuva etätyö on parhaiten tunnistettu ja tunnettu. Etätyön tekemisen paikka ei ole kuitenkaan rajattu. Työtä voidaan tehdä myös työnantajan toisissa tiloissa, lähi- tai satelliitti toimistossa tai muussa etätyöpisteessä. Etätyössä hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa työtehtävien suorittamisessa.

6 Etätyö Suomessa (mukaillen Ojala 2014) Tutkimus Kysymys Etätyö satun. Viikoittain Muutos satun. Työ ja terveys 2012 Oletko viimeisen 12 kk aikana tehnyt etätöitä? 16 % 6,5 % v:sta % Työolobarometri 2013 Etätyö viimeisen 12 kk aikana, josta on sovittu työnantajan kanssa. 28 % 10 % v:sta % Työolotutkimus 2008 Teetkö etätyötä, josta sovittu työnantajan kanssa, tai oletko kiinnostunut tällaisesta työskentelystä? 8 % 29 % - v:sta % - 6 % Henkilöliikenne -tutkimus 2011 Tehnyt etätyötä ainakin joskus. 19 % 12 %

7 Etätyötä tekevät Työ ja terveys Suomessa 2012: - edelleen useammin miehet kuin naiset (17 % / 13 %) - alle 45-vuotiaat ( v. 19 % / v. 14 %) - korkea-asteen koulutuksen saaneet (31 %) - ylemmät toimihenkilöt (44 %) - johtajat ja ylimmät virkamiehet (53 %) ja erityisasiantuntijat (44 %)

8 Kuva Etätyöntekijöiden suhteellinen osuus palkansaajista ammattiryhmän mukaan. (Työ ja terveys Suomessa 2012, 76) johtajat erityisasiantuntijat asiantuntijat toimisto- ja asiakaspalvelutyö palvelu-, myynti- ja hoitotyö muut* * Luokka muut sisältää maanviljelijät, metsätyöntekijät, rakennus-, korjaus- ja valmistustyö

9 Etätyö viimeisen 12 kuukauden aikana kuukausittain tai useammin sektorin mukaan (%) (Työolobarometri 2013) teollisuus yksityiset palvelut valtio kunnat

10 Etätyön mahdollisuudet Työntekijä Lisääntynyt autonomia työjärjestelyissä (Kelliher ja Anderson 2008, Tremblay 2003) Keskeytysten väheneminen (Haddad et al. 2009) Työtyytyväisyyden lisääntyminen (Kelliher ja Anderson 2010, Tremblay 2002) Sitoutuminen organisaatioon kasvaa (Kelliher ja Anderson 2010) Työstressin väheneminen (Raghuram ja Wiesenfeld 2004) Mahdollisuus hallita työn ja muun elämän tasapainoa (Tremblay 2002, Tietze ja Musson 2005) Matka-ajan ja kulujen väheneminen (Haddad et al. 2009) Lisääntynyt tuottavuus (Golden ja Veiga 2008, Baruch 200, Hill et al. 2003) Työnantaja Osaajien houkutteleminen (Maruyama ja Tietze 2012) Rekrytointialueen laajeneminen Lisääntynyt tuottavuus (Green et al. 2012) Vähentyneet toimistokustannukset (Green et al. 2012) Yhteiskunta ja luonto Tuki aluekehitykselle (Cornford et al. 1996) Työkykyrajoitteet Liikenne päästöjen ja ruuhkien väheneminen (Kitou ja Horvath 2003)

11 Etätyön haasteet Työntekijä Työyhteisöstä vieraantuminen (Maruyama ja Tietze 2012) Kokemus oman näkyvyyden vähenemisestä (Maruyama ja Tietze 2012) Heikentynyt tiedonsaanti ja informaation kulku (Maruyama ja Tietze 2012) Keskeytykset kotona Työn intensifioituminen à työholismi (Kelliher ja Anderson 2010) Työn ja perhe-elämän konfliktit (Tietze ja Musson 2005) Enemmän merkkejä henkisestä huonovointisuudesta (Mann ja Holdsworth 2003) Uralla edistymisen odotukset Erillisen työtilan kustannukset, epäkelpo työtila Työnantaja (Vartiainen 2007) lainsäädäntö vakuutusvastuut haasteet kompensaatiolle työntekijän sitoutuminen organisaatioon jää heikoksi työsuorituksen valvonnan menettäminen työntekijän näkyvyyden väheneminen kotitoimistojen perustamiskustannukset

12 Etätyöstä monipaikkaiseen liikkuvaan työhön à Etätyö vaatii osaamista ja sopivat olosuhteet toteutuakseen työhyvinvointia edistävästi ja ylläpitävästi (vrt. Pyöriä 2011) Suurin osa tutkimuksesta kohdistuu kotiperustaiseen etätyöhön!

13 Monipaikkainen ja liikkuva työ Monipaikkaista työtä tehdään varsinaisen päätyöpaikan ja kodin ohella muun muassa työnantajan toisessa toimipisteessä tai asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona, matkustettaessa kulkuneuvossa, tai muissa tiloissa, kuten ravintoloissa, hotelleissa tai lentokentällä. Liikkuvassa eli mobiilissa työssä (mobile work) työntekijä liikkuu ja työskentelee päätyöpaikkansa ja kodin ulkopuolella eri paikoissa säännöllisesti ja käyttää yhteistyössään sähköisiä viestintävälineitä.

14 Työskentely monessa paikassa ja liikkuvasti Tutkimus Muualla kuin päätyöpaikalla tai kotona % Muualla kuin päätyöpaikalla % Työ ja terveys % 52,5 % Työolobarometri % - Työolotutkimus %

15 Etätyö ja monipaikkainen työ sosioekonomisissa ryhmissä (Työ ja terveys 2012 tutkimuksen mukaan) 70 prosenttia vastaajista Kotona Työnanatajan, asiakkaan tai kumppanin tiloissa Kulkuneuvossa matkustaessa työpaikan ja kodin ulkopuolella muissa tiloissa Etätyö 0 ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt sosioekonominen asema työntekijät

16 Alustavia tuloksia Työ ja terveys haastattelututkimuksesta (2009, 2012) Monipaikkaista työtä tekevien ja päätyöpaikalla työskentelevien erot työn voimavarojen ja kuormitustekijöiden kokemisessa monipaikkaista työtä tekevät alemmat toimihenkilöt ja työntekijät kokivat työpaikalla pääasiallisesti työskentelviä kolegoitaan enemmän vaikutusmahdollisuuksia itseä koskevat asiat, työmäärä, työpäivän pituus mahdollisuus kehittyä ammatillisesti monipaikkaista työtä tekevät ylemmät toimihenkilöt kokivat työpaikalla pääasiallisesti työskenteleviä kollegoitaan enemmän stressiä kotitöiden laiminlyöntiä keskeytyksiä ja kiirettä työssä kielteisiä tunteita herättäviä tilanteita lisäksi monipaikkaista työtä tekevät kokivat keskustelun työpaikalla olevan vähäisempää ja työn henkisesti raskaampaa

17 Monipaikkaista työtä tekevien (tm) ja ei tekevien (etm) erot työn psykososiaalisilla muuttujilla eri sosioekonomisissa ryhmissä Muuttuja ylemmät toimihenkilöt alemmat toimihenkilöt työntekijät tm (491) etm (129) tm (329) etm (413) tm (223) etm (463) Työn henkinen kuormittavuus Stressi yleensä Kiire työssä Keskeytykset työssä Kielteisiä tunteita aiheuttavat tilanteet Kotitöiden laininlyönti Mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin Mahdollisuus vaikuttaa työmäärään Mahsollisuus vaikuttaa työpäivän pituuteen Mahdollisuus kehittyä ammatillisesti Selkeät tavoitteet työssä Keskustellaan tavoitteista ym. työpaikalla Työtovereiden välit Tuki työtovereilta Tuki esimieheltä Vanhva ja energinen työssä Innostunut työstä Tyytyväinen työhön Työterveyslaitos

18 Läsnätyötä: missä ja miten?

19 Etätyön ja monipaikkaisen työn johtaminen Työntekijä Löydä oikea paikka kullekin työtehtävälle Kehitä etätyökäytäntöjäsi: jakakaa vinkkejä työtovereiden kesken Suunnittele etäpäiväsi, seuraa tuloksia Pidä esimiehesi tietoisena työsi etenemisestä, onnistumisista ja haasteista Rytmitä työ ja muu elämä tasapainoiseksi kokonaisuudeksi Esimies Etätyöetiketti: johda pelisääntöjen yhteiskehittelyä Johda merkityksiä Suunnitelkaa työn tavoitteet, aikataulut ja seuranta yhdessä Painota yhteisöllisyyttä ja luottamusta: panosta kasvokkaisiin tapaamisiin Työhyvinvointi: havaitse ja toimi