Ammatin vetovoimaisuus. Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatin vetovoimaisuus. Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy ry"

Transkriptio

1 Ammatin vetovoimaisuus Kaija Ojanperä Työympäristöasiantuntija Tehy ry

2 Sisältö Yhteiskunnan tilanne ja ammatin vetovoimaisuus Organisaation panostus vetovoimaisuuteen Oman työn merkityksellisyys

3 Miksi vetovoimaisuus alalle tärkeää? Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalta eläköityy vuoteen 2030 mennessä Terveysala henkilöä (55,1 %) Sosiaaliala henkilöä (54,8 %) TEM:in (2/2015) arvion mukaan sote-alalle avautuu noin työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä Työmarkkinoiden keskusjärjestöt linjasivat 2009 tavoitteen: eläkkeellesiirtymisiän tulisi nousta vuoteen 2025 mennessä 62,4 vuoteen eli kolme vuotta vuoden 2008 tasosta

4 1. Yhteiskunnalliset haasteet Epävarmuus, muutokset, oppimisvaatimukset ja kiire tekevät työstä henkisesti vaativan Kuormittavuus sote-alalla: psyykkiset tekijät (42 %), fyysiset tekijät (26 %) (Ojanperä 2014) Hallinnan tunne ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön tärkeää Heikko taloustilanne Mistä luovutaan? Mitä tehdään toisin? Vastakkain asettelua eri ihmisryhmien ja ammattiryhmien välillä kuka saa, keneltä otetaan? Ulkoapäin tuleva arvostus

5 Työllisyystilanne Työolobarometri 2014 Kuntien palkansaajista lähes puolet (48 %) arvioi työllisyystilanteen huononevan Lomautusuhkaa koki lähes viidennes palkansaajista, irtisanomisuhka pienempi Nuoret uskoivat uuden työn löytymiseen, yli 55 v täyttäneistä vain 42 % uskoi siihen

6 2. ORGANISAATION VETOVOIMAISUUS Henkilöstön asema muutoksessa Tiedon saanti, työpaikan tavoitteista ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä mahdollisuus itsensä kehittämiseen työssä ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaan ja työtehtäviin koskeviin ratkaisuihin on muuttumassa parempaan suuntaan (Työolobarometri 2014) Työntekijän tukeminen Joustot työelämässä, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen Työpaikalla voi oppia koko ajan uutta (70-90%), koulutukseen osallistuminen (60 %) Johtaminen n. puolella palkansaajista mukaan omalla työpaikalla oli vuoden aikana tehtävien uudelleen järjestelyt ja uusien työmenetelmien tai tietojärjestelmien käyttöön Muutosjohtaminen esimiehille ja työntekijöille (Työolobarometri 2014)

7 NÄKEMYKSELLISYYDEN VAATIMUS KASVAA Globalisaatio Vapaa liikkuvuus Väestön ikääntyminen Heikentynyt huoltosuhde Kurjistuva kuntatalous Kulujen karsinta Taloudellisuus, kustannustehokkuus Toiminta-ympäristön muutokset vaikuttavat Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen (sote, johtaminen) Pula koulutetusta hoitohenkilöstöstä - kilpailu osaajista Teknologian ja tiedon hyödyntäminen, kansalliset tietojärjestelmät jne. Väestöryhminen eriytyminen - terveyserot Palveluiden, markkinoiden keskittyminen KiSi

8 Perehdytys Työturvallisuuslaki (14 ): työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin Opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa Miksi perehdytys on tärkeää? Lisää potilasturvallisuutta ja potilastyytyväisyyttä Toimii organisaation rekrytointivalttina Vähentää hoitajien vaihtuvuutta sekä sairaslomien määrää Lisää hoitajien itseluottamusta, työtyytyväisyyttä ja työmoraalia

9 Hyvä hoitoympäristö Hoitotyön toimintaympäristön kehittäminen kustannustehokas tapa parantaa hoidon laatua, potilasturvallisuutta ja tyytyväisyyttä Hyvän hoitoympäristön tunnusmerkit Riittävä henkilöstömitoitus Hoitajien autonomia työssään Hoitajien osallistuminen päätöksentekoon/jaetun johtajuuden toimintatapojen kehittäminen Hyvä lääkäreiden ja hoitajien välinen yhteistyö Hyvän hoitotyön laadun korostaminen

10 3. OMAN TYÖN MERKITYKSELLISYYS Joka kolmas (29 %) palkansaajista kokevat, että työn mielekkyys ja työhalu ovat muuttumassa huonompaan suuntaan Nuorilla myönteisempi kokemus kuin vanhemmilla (Työolobarometri 2014) Suurin osa (yli 80 %) kunnan ja yksityisen sektorin työntekijöistä koki voivansa oppia koko ajan uutta työssään (Työolobarometri 2014) Minulle merkityksellinen työ = Hyvä juttu Työn sisältö ja käytännöt vastaa omaa tavoitetta Merkityksellisen työn menettäminen = Huono juttu????? Energian vähentyminen, etääntyminen Työelämän perusteiden uudelleen tarkastelu Työn uudelleen tuunaaminen omaksi työksi Vahvistuminen ja monipuolistuminen (Kira 2015)

11 Työhyvinvointia parantavia hankkeita mm. Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto Hyvien käytäntöjen levittäminen, tapaamisia ja työpajoja Tepsi Työhyvinvoinnin hyvien käytäntöjen avoin tietopankki Mielekäs-ohjelmalla etsii ja nostaa esiin alan vetovoimaisia työpaikkoja Sopuisa työyhteisö 0-toleransso epäasiallisen kohtelun ja työpaikkaväkivallan osalta Sotergo Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden alueelliset verkostotapahtumat

12 Ammatin vetovoimaisuus RN4CAST tutkimus: suomalaisista sairaanhoitajista noin puolet (49 %) ilmoittivat harkinneensa vaihtaa työpaikka, mutta pysyvänsä alalla joka kymmenes (10%) suomalainen sairaanhoitaja harkitsi ammatin jättämistä SH-liiton työolobarometri 2014: nuoret (26 35-v.) sairaanhoitajat muita ikäryhmiä tyytymättömämpinä työelämäänsä - Y-sukupolvi, joka haastaa johtamiskäytännöt ja totutut toimintamallit - Hakeutuvat muille aloille

13 Syyt ammatinvaihtoon Riittämätön perehdytys ja sosiaalisen tuen puute Liiallinen työkuormitus ja siitä johtuva uupumus Riittämättömät kehittymis- ja urakehitysmahdollisuudet Ammatinvalinta toissijaisena vaihtoehtona (Flinkman 2014)

14 Kramer (1974): Reality shock 1. Vaihe Opitaan paljon uusia taitoja ja rutiineja Innostus, ilo, kiihkeä halu oppia uutta -> epävarmuus ja huoli pärjäämisestä 2. Vaihe Sitoutuu työpaikkaan ja ammattiin -> tuki tärkeää! 3. Vaihe Ihanne ja työelämä ei kohtaa -> suuttumus ja epävarmuus Reality shock 4. Vaihe Konfliktien ratkaiseminen Realistinen kuva työstä

15 Vaihtuvuuden kustannukset organisaatiolle Sairaanhoitajan lähteminen ja uuden työntekijän rekrytointi maksaa organisaatiolle Yhdysvalloissa, Uudessa-Seelannissa, Kanadassa ja Australiassa dollarista jopa dollariin (noin euroa). Kustannukset muodostuvat suorista (rekrytointikustannukset) ja epäsuorista (perehdytys, alentunut tuottavuus) kustannuksista. (Duffield et al )

16 Kiitos! pvm 16

Sairaanhoitajien työolobarometri 2014

Sairaanhoitajien työolobarometri 2014 Sairaanhoitajien työolobarometri Nina Hahtela, Sairaanhoitajaliiton julkaisu.. Sairaanhoitajaliiton selvitys sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuudesta ja työhyvinvoinnista Sairaanhoitajien työolobarometri

Lisätiedot

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 SUPERIN SELVITYKSIÄ 2012 LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN TYÖHYVINVOINTI 2012 Jaksamisen rajat tulee työssä vastaan. Huoli hoidon laadusta painaa. Lähi- ja perushoitajien työhyvinvointi 2012 -selvitystyöryhmä:

Lisätiedot

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni

Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki. Riitta Sauni Vetovoimaa sote-alan työpaikoille 20.2.2015 Säätytalo, Helsinki Riitta Sauni Hankkeen taustaa Sote-alalla tarvitaan tulevaisuudessa runsaasti uutta työvoimaa ja laaja-alaista osaamista On arvioitu, että

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET. Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle NUORET HYVINVOINNIN AMMATTILAISET Osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle 1 Helsingissä 2012 Opas on toteutettu Sosiaalialan Työnantajat ry:n toimeksiannosta Taloudellinen tiedotustoimisto TATissa.

Lisätiedot

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää

Kuntatyö. ja tuottavuus. Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Henkilöstön merkitys osana tuloksellista palvelujärjestelmää Kuntatyö ja tuottavuus Uudistuva kunta Uusi Kunta 2017 3 Kuntaliitto Kuntatyö ja tuottavuus Sisällysluettelo Lukijalle...

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

www.futureimagebank.com futureimagebank.com Hyvä työpaikka Suomen Hammaslääkäriliiton hyvän työpaikan kriteereitä pohtineen työryhmän muistio

www.futureimagebank.com futureimagebank.com Hyvä työpaikka Suomen Hammaslääkäriliiton hyvän työpaikan kriteereitä pohtineen työryhmän muistio www.futureimagebank.com futureimagebank.com Hyvä työpaikka Suomen Hammaslääkäriliiton hyvän työpaikan kriteereitä pohtineen työryhmän muistio Helmikuu 2005 Sisältö Johdanto... 3 Hyvän työpaikan yleispiirteitä...

Lisätiedot

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ

Johtaminen. sosiaali- ja terveydenhuollossa. Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä. Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja B SELVITYKSIÄ TEHYN JULKAISUSARJA 1 14 B SELVITYKSIÄ Johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa Selvitys tehyläisten johtajien ja esimiesten näkemyksistä Kirsi Markkanen n Arja Tuomisoja TEHYN JULKAISUSARJA B: 1/14

Lisätiedot

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta?

Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Rahko Mari & Rantala Reija Mitä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijat odottavat tulevalta työpaikalta? Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Tammikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi. Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera

Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi. Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera Yksityisen hoiva-alan työhyvinvointi Sirpa Arffman Työhyvinvoinnin asiantuntija Etera Yrittäjän työhyvinvoinnin tekijät TYÖN HALLINTA Pitkä työelämän kokemus Ammattimainen yrittäjyys Ammatillinen osaaminen

Lisätiedot

TYÖPAIKAN JÄTTÄMINEN. Työpaikalta pois työntävät ja siellä kiinni pitävät tekijät työntekijän näkökulmasta

TYÖPAIKAN JÄTTÄMINEN. Työpaikalta pois työntävät ja siellä kiinni pitävät tekijät työntekijän näkökulmasta TYÖPAIKAN JÄTTÄMINEN Työpaikalta pois työntävät ja siellä kiinni pitävät tekijät työntekijän näkökulmasta KIRSI VALTANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiologian pro gradu

Lisätiedot

Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA

Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA Tiia Maija Maria Sirkola REKRYTOINNIN KEHITTÄMINEN VAASAN KESKUSSAIRAALASSA MEDISIINISELLÄ TULOSALUEELLA Ylempi AMK-tutkinto Sosiaali- ja terveysala 2009 2 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO..4 TIIVISTELMÄ...5 ABSTRACT...6

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Henkilöstömitoituksen hallittu tulevaisuus

Henkilöstömitoituksen hallittu tulevaisuus TEHYN JULKAISUSARJA 2 12 B SELVITYKSIÄ Henkilöstömitoituksen hallittu tulevaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt lukujen takana Henkilöstömitoitus on laajempi kuin yksi lukuarvo! n Tuulariitta

Lisätiedot

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen

TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013. Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 1 TEM muistio, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Ikääntyneiden työllisyyden parantaminen 2 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman kohta 1.2 mukaan valmistellaan toimenpidekkonaisuus,

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Työhyvinvointi muutostilanteissa 7.11.2014 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Päivi Rauramo 2014 1 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri www.ttk.fi

Lisätiedot

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa

EKSAKTI 2/2014. Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Sosiaalialan Korkeakoulutetut Talentia Etelä-Karjala ry EKSAKTI 2/2014 Iloista kesää! www.talentia.fi/etelakarjala ektalentia@gmail.com olemme myös facebookissa Puheenjohtajan palsta Mukavaa alkanutta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä HYVINVOIVANA TYÖYHTEISÖSSÄ Näin syntyy mielekäs työyhteisö Voitko hyvin terveydenhoitaja? Elisa Valtanen ja Nina Olin 5.2.2015 Elisa Valtanen ja Nina Olin 1 Näin syntyy mielekäs työyhteisö

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN Pekka Peltonen ja Outi Wallin IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖURIEN JATKAMINEN työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta IKÄSTRATEGIA -HANKKEEN TUTKIMUSRAPORTTI Ikääntyneiden työntekijöiden työurien

Lisätiedot

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020

Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020 1 2 Esipuhe Euroopan kilpailukyky kohtaa suuria haasteita maailmanlaajuisessa taloudessa. Haasteina ovat sekä väestön ikärakenteen että tuotantotapojen muutos.

Lisätiedot

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen

Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen Opettajien työssä jaksaminen ja jatkaminen - QPS Nordic-ADW - Monitoring Age Diverse Workforce Työterveyslaitos 2007 Krista Pahkin Anna Vanhala Kari Lindström Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Ikä

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Tehyn julkaisusarja B. Selvityksiä 1/15. Säästöistä kustannuksia. Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden. Eve Becker

Tehyn julkaisusarja B. Selvityksiä 1/15. Säästöistä kustannuksia. Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden. Eve Becker Tehyn julkaisusarja B Selvityksiä 1/15 B Säästöistä kustannuksia Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden Eve Becker Eve Becker Säästöistä kustannuksia Lyhytnäköiset säästöt estävät tuloksellisuuden

Lisätiedot

Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019. vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä.

Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019. vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä. Sairaanhoitajaliiton tavoitteet Suomen hallitus ohjelmaan vuos ille 2015 2019 vuotta Osaamista. Tietoa. Välittämistä. 2 huomisen hyvästä hoidosta päätetään tänään Suomen sairaanhoitajaliitto ry:n päämääränä

Lisätiedot

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA

VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 2/2009 VETOVOIMAISEN HOITOTYÖN MALLI JA SEN PIIRTEITÄ OYS:N ERVA-ALUEEN SAIRAALOISSA Outi

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla esimerkkinä vanhusten kotihoito

Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla esimerkkinä vanhusten kotihoito Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla esimerkkinä vanhusten kotihoito Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 35/2008 Arja Haapakorpi Ilkka Haapola Työn organisointi

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot