Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2."

Transkriptio

1 Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

2 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä olevien kansalaisten parissa Kyselyn aiheena oli työhyvinvoinnin edistäminen ja yhteistoiminta työpaikoilla Kysely toteutettiin aikavälillä sähköisenä kyselynä Kyselyyn vastasi yhteensä 1061 työssäkäyvää henkilöä ympäri Suomen Kaikki vastaajat ryhmä edustaa vuotiaita työssäkäyviä henkilöitä iän ja sukupuolen mukaan painotettuna Kyselyn virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa kaikki vastaajat -tasolla Tässä esityksessä tuloksia tarkastellaan seuraavien vastaajaryhmien osalta: Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n= vuotiaat, n= vuotiaat, n=408 Sukupuoli Naiset, n=686 Miehet, n=367 Ammattiasema Työntekijä, n=568 Alempi toimihenkilö, n=264 Ylempi toimihenkilö, n=229 Työsuhteen tyyppi Vakituinen työsuhde, n=807 Määräaikainen työsuhde, n=176 Työnantajasektori Yksityinen sektori, n=507 Valtio, n=90 Kunta, n=300 Muu (järjestö, yliopisto, seurakunta), n=75 Henkilöstömäärä Alle 20, n= , n= , n= , n=122 Yli 500, n=331 Aula Research Oy 2

3 Ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuudet Kaikki vastaajat Tarjoaako työnantajasi sinulle mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen? (Kaikki vastaajat, n=1061) 10% 11% 32% 4 Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 3

4 Ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuudet Sukupuoli ja ikä Tarjoaako työnantajasi sinulle mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen? Kaikki vastaajat (N=1061) 11% 4 32% 10% Nainen 11% 4 3 Mies 4 31% 1 2% Alle 35-vuotiaat 1 40% 30% 12% vuotiaat 11% vuotiaat 8% 50% 31% 2% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 4

5 Ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuudet Ammattiasema ja työsuhteen tyyppi Tarjoaako työnantajasi sinulle mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen? Kaikki vastaajat (N=1061) 11% 4 32% 10% Työntekijä 3 38% 1 Alempi toimihenkilö 10% 51% 3 Ylempi toimihenkilö 18% 5 20% 5% Vakituinen työsuhde 10% 48% 3 8% Määräaikainen työsuhde 1 40% 30% 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 5

6 Ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuudet Työnantajasektori Tarjoaako työnantajasi sinulle mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen? Kaikki vastaajat (N=1061) 11% 4 32% 10% Yksityinen sektori 8% 40% 3 12% Valtio 50% 28% 11% Kunta 12% 5 2 Muu 1 51% 25% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 6

7 Ammatillisen osaamisen kehittämismahdollisuudet Työpaikan henkilöstömäärä Tarjoaako työnantajasi sinulle mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen? Kaikki vastaajat (N=1061) 11% 4 32% 10% Alle 20 työntekijää 11% 38% 2 21% työntekijää 45% 3 10% työntekijää 8% 41% 3 8% työntekijää 11% 48% 3 Yli 500 työntekijää 12% 5 28% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 7

8 Työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen Kaikki vastaajat Edistetäänkö työpaikallasi suunnitelmallisesti työssä jaksamista ja työhyvinvointia? (Kaikki vastaajat, n=1061) Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 8

9 Työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen Sukupuoli ja ikä Edistetäänkö työpaikallasi suunnitelmallisesti työssä jaksamista ja työhyvinvointia? Kaikki vastaajat (N=1061) Nainen 35% 45% 12% Mies 35% 3 18% Alle 35-vuotiaat vuotiaat 30% vuotiaat 42% 3 15% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 9

10 Työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen Ammattiasema ja työsuhteen tyyppi Edistetäänkö työpaikallasi suunnitelmallisesti työssä jaksamista ja työhyvinvointia? Kaikki vastaajat (N=1061) Työntekijä % Alempi toimihenkilö 3 42% Ylempi toimihenkilö 8% 45% 3 Vakituinen työsuhde 5% Määräaikainen työsuhde 1 32% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 10

11 Työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen Työnantajasektori Edistetäänkö työpaikallasi suunnitelmallisesti työssä jaksamista ja työhyvinvointia? Kaikki vastaajat (N=1061) Yksityinen sektori 30% 4 18% Valtio 48% 3 Kunta % Muu 11% 52% 2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 11

12 Työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistäminen Työpaikan henkilöstömäärä Edistetäänkö työpaikallasi suunnitelmallisesti työssä jaksamista ja työhyvinvointia? Kaikki vastaajat (N=1061) Alle 20 työntekijää 2 40% 2 5% työntekijää 3 41% 15% työntekijää 5% 25% 52% työntekijää 41% 3 12% Yli 500 työntekijää 5% 42% 42% 8% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Melko hyvin Melko huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 12

13 Tiedonsaanti työpaikkaa koskevista teemoista Kaikki vastaajat Koetko työnantajasi antaneen sinulle riittävästi tietoa seuraavista teemoista? Valitse kaikki ne vaihtoehdot, joista koet saaneesi riittävästi tietoa Työpaikan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät 5 Työpaikan tärkeimmät tavoitteet 5 Etukäteistieto työpaikkaa ja työn tekemistä koskevista muutoksista 3 En koe saaneeni riittävästi tietoa mistään näistä teemoista 2 En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kaikki vastaajat (N=1061) Aula Research Oy 13

14 Tiedonsaanti työpaikkaa koskevista teemoista Sukupuoli ja ikä 100% 90% 80% 70% 60% Koetko työnantajasi antaneen sinulle riittävästi tietoa seuraavista teemoista? Valitse kaikki ne vaihtoehdot, joista koet saaneesi riittävästi tietoa 50% 40% % % 5 50% 5 30% 20% % % 3 25% % 2% 0% Kaikki vastaajat (N=1061) Nainen Mies Alle 35-vuotiaat vuotiaat vuotiaat Työpaikan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät Työpaikan tärkeimmät tavoitteet Etukäteistieto työpaikkaa ja työn tekemistä koskevista muutoksista En koe saaneeni riittävästi tietoa mistään näistä teemoista En osaa sanoa Aula Research Oy 14

15 Tiedonsaanti työpaikkaa koskevista teemoista Ammattiasema ja työsuhteen tyyppi 100% Koetko työnantajasi antaneen sinulle riittävästi tietoa seuraavista teemoista? Valitse kaikki ne vaihtoehdot, joista koet saaneesi riittävästi tietoa 90% 80% 70% 60% 70% 72% 50% 40% 30% 20% % 4 30% 3 55% % % 48% 3 32% 10% 5% 1 1% 5% 0% Kaikki vastaajat (N=1061) Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö Vakituinen työsuhde Määräaikainen työsuhde Työpaikan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät Työpaikan tärkeimmät tavoitteet Etukäteistieto työpaikkaa ja työn tekemistä koskevista muutoksista En koe saaneeni riittävästi tietoa mistään näistä teemoista En osaa sanoa Aula Research Oy 15

16 Tiedonsaanti työpaikkaa koskevista teemoista Työantajasektori 100% Koetko työnantajasi antaneen sinulle riittävästi tietoa seuraavista teemoista? Valitse kaikki ne vaihtoehdot, joista koet saaneesi riittävästi tietoa 90% 80% 70% 60% 71% 65% 50% 40% % 52% 4 45% 5 58% 4 30% 20% 10% % 2 1 2% % 0% Kaikki vastaajat (N=1061) Yksityinen sektori Valtio Kunta Muu Työpaikan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät Työpaikan tärkeimmät tavoitteet Etukäteistieto työpaikkaa ja työn tekemistä koskevista muutoksista En koe saaneeni riittävästi tietoa mistään näistä teemoista En osaa sanoa Aula Research Oy 16

17 Tiedonsaanti työpaikkaa koskevista teemoista Työpaikan henkilöstömäärä 100% Koetko työnantajasi antaneen sinulle riittävästi tietoa seuraavista teemoista? Valitse kaikki ne vaihtoehdot, joista koet saaneesi riittävästi tietoa 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 50% 62% 5 55% 6 30% 20% 10% % 3 35% 3 2 2% % 2% 3 2 0% Kaikki vastaajat (N=1061) Alle 20 työntekijää työntekijää työntekijää työntekijää Yli 500 työntekijää Työpaikan taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät Työpaikan tärkeimmät tavoitteet Etukäteistieto työpaikkaa ja työn tekemistä koskevista muutoksista En koe saaneeni riittävästi tietoa mistään näistä teemoista En osaa sanoa Aula Research Oy 17

18 Vaikutusmahdollisuudet työpaikan kehittämiseen Kaikki vastaajat Koetko, että sinulla on vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten työpaikkaasi kehitetään? (Kaikki vastaajat, n=1061) 1% 20% 3 35% Erittäin paljon Jonkin verran Melko vähän Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 18

19 Vaikutusmahdollisuudet työpaikan kehittämiseen Sukupuoli ja ikä Koetko, että sinulla on vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten työpaikkaasi kehitetään? Kaikki vastaajat (N=1061) 35% 3 20% Nainen 5% 32% 41% 20% Mies 35% 3 1 Alle 35-vuotiaat % vuotiaat 5% 3 40% vuotiaat 8% 31% 41% 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Jonkin verran Melko vähän Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 19

20 Vaikutusmahdollisuudet työpaikan kehittämiseen Ammattiasema ja työsuhteen tyyppi Koetko, että sinulla on vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten työpaikkaasi kehitetään? Kaikki vastaajat (N=1061) 35% 3 20% Työntekijä 28% 40% 2 Alempi toimihenkilö 38% 42% 15% Ylempi toimihenkilö 18% 3 3 Vakituinen työsuhde 32% 40% 20% Määräaikainen työsuhde 35% 38% 20% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Jonkin verran Melko vähän Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 20

21 Vaikutusmahdollisuudet työpaikan kehittämiseen Työnantajasektori Koetko, että sinulla on vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten työpaikkaasi kehitetään? Kaikki vastaajat (N=1061) 35% 3 20% Yksityinen sektori 32% 40% 21% Valtio % Kunta 3 41% 1 Muu 15% 3 31% 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Jonkin verran Melko vähän Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 21

22 Vaikutusmahdollisuudet työpaikan kehittämiseen Työpaikan henkilöstömäärä Koetko, että sinulla on vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten työpaikkaasi kehitetään? Kaikki vastaajat (N=1061) 35% 3 20% Alle 20 työntekijää 1 31% työntekijää 8% 38% 35% työntekijää 5% 28% 4 21% työntekijää 8% 28% 4 21% Yli 500 työntekijää 35% 38% 21% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin paljon Jonkin verran Melko vähän Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 22

23 Keskustelu työpaikalla Kaikki vastaajat Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuvaavat keskustelua työpaikkasi ylimmän johdon ja henkilöstön välillä? (Kaikki vastaajat, n=1061) Säännöllistä 12% 32% % 2% Luottamukseen perustuvaa 11% 2 25% 20% 12% Avointa 10% % 2% Rakentavaa 31% % Sitouttavaa 2 28% 2 10% 5% Motivoivaa 2 28% 2 1 Laaja-alaista 5% 25% 30% 2 12% 5% Henkilöstön edustajien välityksellä käytävää 25% 2 20% 1 8% Innostavaa 21% 3 25% 1 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Erittäin hyvin Jokseenkin hyvin Ei hyvin eikä huonosti Jokseenkin huonosti Ei lainkaan En osaa sanoa Aula Research Oy 23

24 Keskustelu työpaikalla Sukupuoli ja ikä Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuvaavat keskustelua työpaikkasi ylimmän johdon ja henkilöstön välillä? Kaikki vastaajat Nainen Mies Alle 35- vuotiaat vuotiaat vuotiaat Säännöllistä 3,1 3,0 3,1 3,2 3,0 3,0 Luottamukseen perustuvaa 3,1 3,0 3,1 3,2 3,0 3,0 Rakentavaa 3,0 3,0 3,0 3,1 2,9 3,0 Avointa 3,0 2,9 3,1 3,1 2,9 2,9 Sitouttavaa 2,9 2,9 2,9 3,1 2,8 2,9 Henkilöstön edustajien välityksellä käytävää 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Laaja-alaista 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,8 Motivoivaa 2,8 2,8 2,8 3,0 2,7 2,8 Innostavaa 2,8 2,7 2,8 2,9 2,6 2,7 Keskiarvo 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 5= erittäin hyvin, 4 = jokseenkin hyvin, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 2= jokseenkin huonosti, 1 = ei lainkaan Aula Research Oy 24

25 Keskustelu työpaikalla Ammattiasema ja työsuhteen tyyppi Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuvaavat keskustelua työpaikkasi ylimmän johdon ja henkilöstön välillä? Kaikki vastaajat Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö Vakituinen työsuhde Määräaikainen työsuhde Säännöllistä 3,1 2,9 3,1 3,4 3,0 3,3 Luottamukseen perustuvaa 3,1 2,9 3,0 3,3 3,0 3,3 Rakentavaa 3,0 2,8 3,1 3,4 3,0 3,2 Avointa 3,0 2,8 2,9 3,3 2,9 3,2 Sitouttavaa 2,9 2,8 2,9 3,2 2,9 3,0 Henkilöstön edustajien välityksellä käytävää 2,9 2,8 3,1 3,0 2,9 2,9 Laaja-alaista 2,9 2,6 2,9 3,1 2,8 3,0 Motivoivaa 2,8 2,7 2,8 3,1 2,7 3,1 Innostavaa 2,8 2,6 2,8 3,0 2,7 3,0 Keskiarvo 2,9 2,8 2,9 3,2 2,9 3,1 5= erittäin hyvin, 4 = jokseenkin hyvin, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 2= jokseenkin huonosti, 1 = ei lainkaan Aula Research Oy 25

26 Keskustelu työpaikalla Työnantajasektori Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuvaavat keskustelua työpaikkasi ylimmän johdon ja henkilöstön välillä? Kaikki vastaajat Yksityinen sektori Valtio Kunta Muu Säännöllistä 3,1 3,0 3,2 2,9 3,5 Luottamukseen perustuvaa 3,1 3,1 3,0 3,0 3,2 Rakentavaa 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 Avointa 3,0 2,9 3,0 2,9 3,2 Sitouttavaa 2,9 2,9 3,0 2,9 3,1 Henkilöstön edustajien välityksellä käytävää 2,9 2,9 3,0 2,9 3,2 Laaja-alaista 2,9 2,8 2,9 2,7 3,1 Motivoivaa 2,8 2,8 2,8 2,7 3,1 Innostavaa 2,8 2,7 2,7 2,6 3,0 Yhteenveto 2,9 2,9 3,0 2,8 3,5 5= erittäin hyvin, 4 = jokseenkin hyvin, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 2= jokseenkin huonosti, 1 = ei lainkaan Aula Research Oy 26

27 Keskustelu työpaikalla Työpaikan henkilöstömäärä Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet kuvaavat keskustelua työpaikkasi ylimmän johdon ja henkilöstön välillä? Kaikki vastaajat Alle 20 työntekijää työntekijää työntekijää työntekijää yli 500 työntekijää Säännöllistä 3,1 3,3 3,2 2,9 3,0 3,0 Luottamukseen perustuvaa 3,1 3,4 3,2 2,9 2,9 2,9 Rakentavaa 3,0 3,1 3,2 2,8 3,0 3,0 Avointa 3,0 3,2 3,1 2,7 2,8 2,8 Sitouttavaa 2,9 3,1 3,1 2,7 2,8 2,8 Henkilöstön edustajien välityksellä käytävää 2,9 2,7 2,9 2,8 2,9 3,0 Laaja-alaista 2,9 3,0 2,9 2,7 2,7 2,8 Motivoivaa 2,8 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 Innostavaa 2,8 2,9 2,9 2,5 2,6 2,6 Yhteenveto 2,9 3,1 3,0 2,7 2,8 2,9 5= erittäin hyvin, 4 = jokseenkin hyvin, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 2= jokseenkin huonosti, 1 = ei lainkaan Aula Research Oy 27

28 KESKEISET LÖYDÖKSET Aula Research Oy 28

29 Yhteenvetoa keskeisimmistä tuloksista Enemmistö (54 %) vastaajista kokee työnantajansa tarjoavan mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen 42 % kokee, että työnantaja ei tarjoa mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen Ylemmistä toimihenkilöistä kolme neljästä ja työntekijöistä alle puolet kokee saavansa mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen työpaikalla Julkisen sektorin työpaikoissa ja suurissa organisaatiossa työskentelevistä suurempi osa kokee työnantajan tarjoavan mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseksi kuin yksityisellä sektorilla tai pienemmissä organisaatioissa työskentelevistä Vain 39 % työntekijöistä kertoo omalla työpaikallaan edistettävän suunnitelmallisesti työssä jaksamista ja työhyvinvointia 43 % kertoo, että työpaikalla on onnistuttu työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämisessä huonosti ja jopa 14 % kertoo ettei työpaikalla edistetä työssä jaksamista ja työhyvinvointia lainkaan Verrattuna yksityisen sektorin työpaikkoihin ja pienempiin organisatioihin, suurempi osa julkisen sektorin työpaikoilla ja suuremmissa organisaatioissa työskentelevistä kokee, että työhyvinvointiin panostetaan omalla työpaikalla Aula Research Oy 29

30 Yhteenvetoa keskeisimmistä tuloksista Noin joka neljäs (26 %) työntekijä kokee, ettei saa työpaikallaan riittävästi tietoa työpaikan taloudellisesta tilanteesta, työpaikan tavoitteista tai työpaikkaa koskevista muutoksista Noin puolet (54 %) vastaajista kokee saavansa riittävästi tietoa työpaikan taloudellisesta tilanteesta ja niin ikään noin puolet (54 %) kokee saavansa riittävästi tietoa työpaikan tavoitteista Vain 36 % sanoo saavansa riittävästi etukäteistietoa työpaikkaa tai työn tekemistä koskevista muutoksista Suurissa organisaatioissa työskentelevät kokevat saavansa hieman paremmin tietoa työpaikan taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä kuin pienillä työpaikoilla työskentelevät Joka viides kokee ettei itsellä ole lainkaan vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten työpaikkaa kehitetään, vain 7 % kokee voivansa vaikuttaa työpaikan kehittämiseen erittäin paljon Eniten vaikutusmahdollisuuksia työpaikan kehittämiseen kokevat ylemmät toimihenkilöt ja vähiten työntekijät Pienemmissä organisaatioissa työskentelevät kokevat vaikutusmahdollisuuksiensa olevan paremmat kuin suuremmissa organisaatioissa työskentelevät Parhaiten keskustelua henkilöstön ja ylimmän johdon välillä kuvaavat vastaajien mielestä seuraavat adjektiivit: säännöllistä (44 % mielestä adjektiivi kuvaa keskustelua hyvin), luottamukseen perustuvaa (40 %), rakentavaa (38 %) ja avointa (37 %) Huonommin keskustelua kuvaavat sanat innostavaa (39 % mielestä sana kuvaa keskustelua huonosti) ja motivoivaa (39 %) 31 % sanoo keskustelua käytävän henkilöstön edustajien välityksellä Aula Research Oy 30

31 Mahdollisia nostoja Niukka enemmistö (54 %) kyselyyn vastanneista palkansaajista kokee työnantajansa antavan mahdollisuuksia ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen Julkisella sektorilla ja henkilöstömäärältä suuremmissa työpaikoissa osaamisen kehittämiseen ollaan tyytyväisimpiä Työnantajat eivät hyödynnä työntekijöiden osaamisen kehittämiseen suunnattuja panostuksia täysimääräisesti, sillä vaikuttaisi siltä, että työntekijöille annettava koulutus siirtyy huonosti työpaikan kehittämiseen. Vain 7 % vastanneista kokee voivansa vaikuttaa merkittävästi oman työpaikan kehittämiseen ja joka viides vastaaja kokee, ettei voi vaikuttaa työpaikan kehittämiseen lainkaan. Enemmistö kyselyyn vastanneista palkansaajista kokee, että omalla työpaikalla ei edistetä työssä jaksamista ja työhyvinvointia säännöllisesti Valtiolla ja suurissa organisaatiossa ollaan etumatkalla työhyvinvointiin panostamisessa, huolta aiheuttavat pk-yritykset Pienemmissä yrityksissä sen sijaan henkilöstö kokee voivansa vaikuttaa työpaikkansa asioihin hieman paremmin Joka neljäs vastaaja kokee jäävänsä paitsi työpaikan taloudellista tilannetta, työpaikan keskeisimpiä tavoitteita sekä työpaikan muutoksia koskevasta tiedosta Noin puolet vastaajista kertoo saavansa riittävästi tietoa työpaikan taloudellisesta tilanteesta. Saman verran kertoo saavansa riittävästi tietoa työpaikan tavoitteista Pienissä yrityksissä johto keskustelee henkilöstön kanssa säännöllisesti, mutta tieto työpaikan taloudellisesta tilanteesta tai tavoitteista ei tavoita kaikkia Aula Research Oy 31

32 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA Aula Research Oy 32

33 Ikä ja sukupuoli Vastaajien sukupuolijakauma (painotettu) Vastaajien ikäjakauma (painotettu) 30% 3 50% 50% 3 Mies Nainen Alle 35-vuotiaat vuotiaat vuotiaat Aula Research Oy 33

34 Ammattiasema ja työsuhteen tyyppi Ammattiasemasi? Työsuhteesi tyyppi? Määräaikainen työsuhde, kokoaikatyö 1 20% Määräaikainen työsuhde, osa-aikatyö 5% 21% 5 Vakituinen työsuhde, kokoaikatyö 72% Vakituinen työsuhde, osaaikatyö Työntekijä Työharjoittelu 0% Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kaikki vastaajat (N=1061) Aula Research Oy 34

35 Ammattiasema ja työsuhteen tyyppi Ammattiasema työnantajasektorin mukaan Työntekijä 52% 3 Alempi toimihenkilö 52% 12% 25% 5% Ylempi toimihenkilö 4 12% 2 Vakituinen työsuhde 5 30% Määräaikainen työsuhde 45% 3 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yksityinen sektori Valtio Kunta Järjestö / säätiö Yliopisto / korkeakoulu Seurakunta / kirkko Aula Research Oy 35

36 Ammattiasema ja työsuhteen tyyppi Ammattiasema työpaikan henkilöstömäärän mukaan Työntekijä 12% Alempi toimihenkilö 10% 10% 15% 41% Ylempi toimihenkilö 1 8% 1 3 Vakituinen työsuhde 12% 11% 1 35% Määräaikainen työsuhde 1 11% 1 11% % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Alle yli 500 Aula Research Oy 36

37 Henkilöstömäärä ja työnantajasektori Työnantajasi henkilöstömäärä: Minkä työnantajasektorin palveluksessa olet? Alle 10 10% Yksityinen sektori 58% % Valtio Kunta % 11% Järjestö / säätiö % Yliopisto / korkeakoulu 2% yli % Seurakunta / kirkko 1% En osaa sanoa Jokin muu, mikä 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Kaikki vastaajat (N=1061) Kaikki vastaajat (N=1061) Aula Research Oy 37

38 Työpaikan koko Työpaikan koko työnantajasektorin mukaan Alle 20 työntekijää 6 20% työntekijää 5 22% 21% työntekijää 61% 20% 18% työntekijää 40% 30% 30% Yli 500 työntekijää 4 31% 2 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Työntekijä Alempi toimihenkilö Ylempi toimihenkilö Aula Research Oy 38

39 Työpaikan koko Työpaikan koko työnantajasektorin mukaan Alle 20 työntekijää 80% 8% työntekijää työntekijää 6 5% työntekijää 45% 1 3 Yli 500 työntekijää 38% 15% 38% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Yksityinen sektori Valtio Kunta Järjestö / säätiö Yliopisto / korkeakoulu Seurakunta / kirkko Aula Research Oy 39

40 Toimintaympäristöön voi vaikuttaa

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 8.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK 12.2.2018 2/12/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa

Lisätiedot

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK

Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kansalaistutkimus viikkotyöajoista STTK Kaikki vastaajat, n=1177 Ikäryhmät Alle 35-vuotiaat, n=211 35-50 vuotiaat, n=427 51-65-vuotiaat, n=414 Sukupuoli Naiset, n=746 Miehet, n=422 Ammattiasema Työntekijä,

Lisätiedot

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1 Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK 2018 3/14/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen18 29

Lisätiedot

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014

Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Isien osuuden kasvattaminen perhevapaista lainsäädännöllisin keinoin STTK 30.10.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen, jossa käsiteltiin seuraavia

Lisätiedot

Kansalaistutkimus STTK

Kansalaistutkimus STTK Kansalaistutkimus STTK 24.8.2018 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen 18-75-vuotiaiden Suomessa asuvien parissa Kyselyn aiheena oli muun muassa osaamisen

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista

Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista Made by Finland selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista 19.6.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti selvityksen Suomessa tehtävään työhön liitettävistä mielikuvista Selvityksen

Lisätiedot

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018 Kouluttautuminen ja työurat Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 1 Aineiston piirteet Akava selvitti akavalaisten näkemyksiä työuralla kouluttautumisesta ja tulevaisuuden työurista toukokuussa

Lisätiedot

Y H T E I S T O I M I N T A L A I N S Ä Ä D Ä N D I S T A M I N E N

Y H T E I S T O I M I N T A L A I N S Ä Ä D Ä N D I S T A M I N E N Y H T E I S T O I M I N T A L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö N U U D I S T A M I N E N Johdanto Käyntiosoite: Mikonkatu 8 A, 6. krs, 00100 Helsinki Postiosoite: PL 421, 00101 Helsinki Puhelin: 09 11 521 Sähköposti:

Lisätiedot

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen Ehdokaskysely 2019 STTK 25.2.2019 Luottamuksellinen Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Projektin tavoitteena oli kartoittaa eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin Työ 2030 -kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018 Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin 14.8. 31.8.2018 TAUSTATIEDOT 2052 62 % 80 % 50 % 50 % :lla henkilöä vastasi kyselyyn kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille osaamisen kehittämisen keinoista

Kysely eduskuntavaaliehdokkaille osaamisen kehittämisen keinoista Kysely eduskuntavaaliehdokkaille osaamisen kehittämisen keinoista Aula Research 14.3.2019 Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Kyselytutkimus sosiaalialan työntekijöiden parissa Yhteenveto selvityksen tuloksista

Kyselytutkimus sosiaalialan työntekijöiden parissa Yhteenveto selvityksen tuloksista Kyselytutkimus sosiaalialan työntekijöiden parissa Yhteenveto selvityksen tuloksista Aula Research Oy toteutti Pelastakaa Lapset ry:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit

Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Taustamateriaali: Nuorille tärkeintä kesätyössä ovat palkka, työkokemus ja työkaverit Suomalaisen Työn Liiton tutkimukset Nuoret, työ ja kuluttaminen 2019 ja Nuoret ja työelämä

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Seksuaalinen häirintä työelämässä

Seksuaalinen häirintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Seksuaalinen häirintä työelämässä Helmikuu 2018 Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 64-vuotiaat),

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tulevaisuus

Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten palvelujen tulevaisuus Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kuntatutkimuksen tulosesitys 14.3.2017 Luottamuksellinen Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti JHL:n toimeksiannosta kyselytutkimuksen

Lisätiedot

Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista

Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista Maj ja Tor Nesslingin säätiö Kysely apurahansaajille Tiivistelmä selvityksen tuloksista Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti Maj ja Tor Nesslingin Säätiön toimeksiannosta kyselytutkimuksen,

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

EDUSKUNTAPUOLUEIDEN KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN SUHTAUTUMINEN TYÖNANTAJAOLETTAMAN LISÄÄMISEEN TYÖSOPIMUSLAKIIN

EDUSKUNTAPUOLUEIDEN KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN SUHTAUTUMINEN TYÖNANTAJAOLETTAMAN LISÄÄMISEEN TYÖSOPIMUSLAKIIN EDUSKUNTAPUOLUEIDEN KANSANEDUSTAJAEHDOKKAIDEN SUHTAUTUMINEN TYÖNANTAJAOLETTAMAN LISÄÄMISEEN TYÖSOPIMUSLAKIIN 9.4.2019 1 Taustaa selvityksestä: Aula Research Oy toteutti monitilaajatutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Kyselyn toteutus Tämän kyselyn toteutti EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 vuotiaat), ja siihen vastasi 2128 henkilöä 11. 1. tammikuuta

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla

SAK:n työolobarometri Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys. työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla 1 SAK:n työolobarometri 2012 Vaikutusmahdollisuudet ja työn mielekkyys SAK:laisilla työpaikoilla ISBN 978-951-714-281-6

Lisätiedot

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari

50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 50+ TYÖELÄMÄSSÄ Kokemus Esiin 50+ -Seminaari 22.4.2015 Vantaa Kirsi Rasinaho koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija SAK ry 22.4.2015 SAK 1 IKÄÄNTYNEIDEN JAKSAMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA 22.4.2015

Lisätiedot

Tältä näyttää suomalaisten mielestä tulevaisuuden työelämä

Tältä näyttää suomalaisten mielestä tulevaisuuden työelämä Tältä näyttää suomalaisten mielestä tulevaisuuden työelämä Selvityksen tausta Aula Research Oy toteutti selvityksen Suomessa tehtävään työhön liitettävistä mielikuvista Selvityksen toimeksiantajina ovat

Lisätiedot

Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista STTK

Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista STTK Kansalaistutkimus: Toiveet seuraavan hallituskauden kehittämiskohteista STTK 21.1.2019 Kyselyn taustatiedot: Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen yli 18-vuotiaiden, Suomessa

Lisätiedot

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen Ehdokaskysely 2019 STTK 25.2.2019 Luottamuksellinen Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Projektin tavoitteena oli kartoittaa eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN

KANSALAISET: YKSILÖ ITSE VASTUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN TIEDOTE KANSALAISET: YKSILÖ ITSE TUUSSA OMASTA HYVINVOINNISTAAN Valtaosa ( %) suomalaisista ilmoittaa, että yksilön tulisi olla vastuussa itse erittäin tai melko paljon omasta hyvinvoinnistaan, käy ilmi

Lisätiedot

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta

Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tiedote Maaliskuu 2017 Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimus: Suomalaisista 84 prosenttia pitää työsuhdeetuja merkittävänä työhyvinvoinnin kannalta Tuoreen Työsuhde-edut Suomessa -kyselytutkimuksen mukaan

Lisätiedot

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa

Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa Suhtautuminen työssä jaksamiseen ja palkansaajajärjestöjen toimintaan eläkeasioissa TNS Gallup Oy on selvittänyt SAK:n, STTK:n ja Akavan toimeksiannosta kansalaisten arvioita työssä jaksamisesta sekä suhtautumista

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry

Kuntavaalikysely Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry Kuntavaalikysely 2017 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry 3.4.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Mitä sairaanhoitajille kuuluu

Mitä sairaanhoitajille kuuluu Mitä sairaanhoitajille kuuluu 6.11.2018 Vastaajat Kyselyn toteutus Kysely lähetettiin noin 9000 sairaanhoitajaliiton jäsenelle sähköisesti syys-lokakuun 2018 vaihteessa Kyselyyn vastasi 2952 sairaanhoitajan,

Lisätiedot

Turvattomuus työelämässä, väkivalta

Turvattomuus työelämässä, väkivalta Turvattomuus työelämässä, väkivalta 2.9.2019 2. 9. 2 0 1 9 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa Kyselyyn vastasi yhteensä

Lisätiedot

Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry Kunta- ja yrityspäättäjäkysely Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 8.11.2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa tutkimukselle Aula Research toteutti Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n

Lisätiedot

Työelämä Toimintaympäristön seuranta. Maija Lyly-Yrjänäinen, Päivi Järviniemi

Työelämä Toimintaympäristön seuranta. Maija Lyly-Yrjänäinen, Päivi Järviniemi Työelämä 2020 Toimintaympäristön seuranta 2012 2017 Maija Lyly-Yrjänäinen, Päivi Järviniemi Työelämän toimintaympäristön kehitys hankkeen painopisteiden mukaan Kehittämistoimet työpaikalla Vaikutusmahdollisuudet

Lisätiedot

Päättäjäkysely korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikasta

Päättäjäkysely korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikasta Päättäjäkysely korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikasta Professoriliitto &Tieteentekijöiden liitto, Kevätseminaari 20.4.2018 20.4.2018 1 Taustaa tutkimukselle Aula Research toteutti Professoriliiton ja Tieteentekijöiden

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen vaalikysely. Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry & Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Luottamuksellinen

Kansalaisjärjestöjen vaalikysely. Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry & Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Luottamuksellinen Kansalaisjärjestöjen vaalikysely Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry & Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Luottamuksellinen Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti monitilaajatutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut TUTKIMUSOSIO Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut Valtaosa suomalaisista antaa erittäin tai melko hyvän arvosanan eniten käyttämälleen päivittäistavarakaupalle ( %) ja apteekille

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

LUOTTAMUS- PUNTARI MTK Tulokset julkiseen käyttöön

LUOTTAMUS- PUNTARI MTK Tulokset julkiseen käyttöön LUOTTAMUS- PUNTARI 18 MTK Tulokset julkiseen käyttöön 5.4.18 Sisällys 1. JOHDANTO 2. MTK, YHTEENVETO 3. TULOKSET 4. TULOKSET AIHEPIIREITTÄIN 2 1. Johdanto 1. LUOTTAMUSPUNTARI 2. TUTKITTAVAT AIHEPIIRIT

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA. Sara Lukkarinen, Motiva Oy TYÖPAIKKOJEN LIIKKUMISEN OHJAUS OPPIA MARKKINATUTKIMUKSESTA Sara Lukkarinen, Motiva Oy AIHEET Tausta Markkinatutkimuksen tuloksia Kärkiviestit Tulosten hyödyntäminen TYÖPAJAOSUUTTA AJATELLEN: Kiinnostavimmat

Lisätiedot

Kuntavaalikysely Jyty

Kuntavaalikysely Jyty Kuntavaalikysely 2017 Jyty 28.3.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kevään 2017 kuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvien parissa Tässä esityksessä yhteenveto yhdestä tutkimuksen

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto Tutkimustuloksia / taustamateriaalia

Suomalaisen Työn Liitto Tutkimustuloksia / taustamateriaalia Suomalaisen Työn Liitto Tutkimustuloksia / taustamateriaalia Yritykset ostopäätösten äärellä 2018. Aula Research. Kuluttajatutkimus, syksy 2018. Taloustutkimus. Yritykset ostopäätösten äärellä 2018 Eri

Lisätiedot

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Tutkimusosio Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Kokoava yleisarvosana kunnan palvelujen riittävyydelle painottuu yksiselitteisen myönteiseksi: kolme neljästä ( %) pitää

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä

Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Naisten syrjintä miesenemmistöisissä työyhteisöissä Tuija Koivunen & Satu Ojala Tampereen yliopisto Työsuojelurahaston projekti Työssä koettu syrjintä ja myöhempi työura (2015 2017) 1. Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus

Kunta soten jälkeen. Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista. Kuntarahoitus Copyright Kuntarahoitus Kunta soten jälkeen Kuntavaaliehdokkaiden näkemykset kuntien taloudesta ja kehityskohteista Kuntarahoitus 1 Tutkimuksen tavoite ja taustaa Kuntarahoitus halusi kartoittaa kuntavaaliehdokkaiden näkemyksiä

Lisätiedot

Liikennevirasto Motiva - Aula Research Helena Suomela, Motiva Oy

Liikennevirasto Motiva - Aula Research Helena Suomela, Motiva Oy Tutkimus suomalaisten suhtautumisesta kestävän liikkumisen muotoihin ja työmatkojen liikkumiseen tulokset 2018 Yritys- ja kuntapäättäjien näkemyksiä kestävästä liikkumisesta 2016 Liikennevirasto Motiva

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista -tutkimus Hallituksen apteekkilinjaukset, Toukokuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi

Julkisen alan työhyvinvointi Toni Pekka Riku Perhoniemi Julkisen alan työhyvinvointi 0 Toni Pekka Riku Perhoniemi Tutkimuksesta 000 vastaajaa; kunta 0, kirkko 00 Edustava otos kunta- ja kirkon organisaatioiden henkilöstöstä (KuEL, VaEL-opettajat, KiEL) Ikä,

Lisätiedot

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen

Ehdokaskysely 2019 STTK Luottamuksellinen Ehdokaskysely 2019 STTK 25.2.2019 Luottamuksellinen Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa Projektin tavoitteena oli kartoittaa eduskuntavaaliehdokkaiden

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Hoivatyö muutoksessa

Hoivatyö muutoksessa Hoivatyö muutoksessa NORDCARE2-tutkimuksen tulosten julkaisu Teppo Kröger Jyväskylän yliopisto CoE AgeCaren avausseminaari Helsinki 2.3.2018 www.jyu.fi/agecare Vapaasti saatavilla osoitteessa http://urn.fi/urn:isbn:978-951-39-7372-8

Lisätiedot

Työnantajien suhtautuminen alle 30- ja yli 50-vuotiaisiin Toukokuu 2018

Työnantajien suhtautuminen alle 30- ja yli 50-vuotiaisiin Toukokuu 2018 Työnantajien suhtautuminen alle 30- ja yli 50-vuotiaisiin Toukokuu 2018 Tutkimuksen tiedot Tämän tutkimuksen on tehnyt IROResearch Oy toukokuussa 2018 työeläkeyhtiöiden toimeksiannosta. Tavoitteena oli

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Taustamateriaali: Vastuullisuus ohjaa kuluttamista entistä voimakkaammin

Taustamateriaali: Vastuullisuus ohjaa kuluttamista entistä voimakkaammin Onhan siinä Avainlippu-kampanja Taustamateriaali: Vastuullisuus ohjaa kuluttamista entistä voimakkaammin Suomalaisen Työn Liiton tutkimus Nuoret, työ ja kuluttaminen 201 Tutkimusten toteutus Osana Onhan

Lisätiedot

Tutkimus järjestäytymisestä

Tutkimus järjestäytymisestä Tutkimus järjestäytymisestä Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen taustaa: Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen ammatilliseen järjestäytymiseen liittyen Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018

Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 #Kevatutkii #työkyky #työhyvinvointi Laura Pekkarinen työelämäasiantuntija Finlandia-talo 14.12.2018 Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimus 2014 2018 Työolot ja

Lisätiedot

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin.

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen toteutus IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Kuljetus Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 6 65 % 35 % 2 nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 4 % 27-36 37-46 47-56 57-62 22 % 27 % 29 % 17 % 63 vuotta tai yli 1 % 2 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Artikkeleita työolotutkimuksesta Tilastokeskus

Artikkeleita työolotutkimuksesta Tilastokeskus Artikkeleita työolotutkimuksesta Tilastokeskus Julkistamisseminaari 2.6.26 Työelämän tutkija Ulla Aitta AKAVA Artikkelissa käytetyt vertailuasetelmat Ylemmät toimihenkilönaiset 1) ylemmät ylemmät toimihenkilönaiset

Lisätiedot

Kysely hoitotyön johtajille ja esimiehille Tehy. Aula Research Oy

Kysely hoitotyön johtajille ja esimiehille Tehy. Aula Research Oy Kysely hoitotyön johtajille ja esimiehille Tehy Aula Research Oy Taustaa tutkimukselle Aula Research Oy toteutti Tehyn toimeksiannosta kyselytutkimuksen Tehyn jäsenistössä työskenteleville hoitotyön johtajille

Lisätiedot

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy

N 3563. Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Taloyhtiön hallitustyö N 3563 Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Promenade Research Oy Vastaajat Sukupuoli Asema Rooli Asema Muu 4 % Nainen Puheenjoht 35 % aja 31 % Mies Hallituksen 65 % jäsen 65

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Yhteenveto kuntapää5äjien ja kuntalaisten parissa toteute5ujen tutkimusten tuloksista

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Yhteenveto kuntapää5äjien ja kuntalaisten parissa toteute5ujen tutkimusten tuloksista Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Yhteenveto kuntapää5äjien ja kuntalaisten parissa toteute5ujen tutkimusten tuloksista Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajille 2017 Taustatietoa Asiakastyytyväisyyskysely henkilökohtaisille avustajille toteutettiin Webropolkyselynä marraskuussa

Lisätiedot

11. Jäsenistön ansiotaso

11. Jäsenistön ansiotaso 24 Kuvio 19. 11. Jäsenistön ansiotaso Tutkimuksessa selvitettiin jäsenistön palkkaukseen liittyviä asioita. Vastaajilta kysyttiin heidän kokonaiskuukausiansioitaan (kuukausibruttotulot). Vastaajia pyydettiin

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta

Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Huolinta Logistiikka-alojen palkkakysely 2013 Sukupuoli 10 8 79% 6 4 2 21% nainen mies Ikä 18 vuotta tai alle 19-26 3% 27-36 37-46 47-56 25% 28% 29% 57-62 16% 63 vuotta tai yli 2 4 6 8 10 Asuinpaikkakuntasi postinumeroalue

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Apteekkariliitto Maaliskuu SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista / IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017

TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/2017 TALOUDEN TABUT KYSELYTUTKIMUS 8/217 KESKEISET TULOKSET S-Pankin teettämän kyselytutkimuksen mukaan raha-asiat ja erityisesti omat säästöt ja sijoitukset ovat tabu suomalaisille. Säästöistä ja sijoituksista

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

SATAOSAA työhönvalmennus

SATAOSAA työhönvalmennus SATAOSAA työhönvalmennus Yhteistyöterveiset SATAOSAA-hankkeesta. Olemme kehittämässä Satakuntalaisten osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden edistämiseksi maakunnallista, eri toimijat yhdistävää

Lisätiedot