HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2015. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2015 Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tuotehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä DRG-tuotteet: C113 Hoitopäivätuotteet: B50 Käyntituotteet: C111, C112, 115 Tehty muutos Hoitopäivätuotteet: B50 Käyntituotteet: C115, C117, B40, B50, B Käyntituotteet: B40, B50 Hoitopäivätuotteet: B Käyntituotteet: C114, C121, B40, B50, B Käyntituotteet: C114, B50, B Käyntituotteet: C119, C121, C112 Hoitopäivätuotteet: C112, B50

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS:N HINNASTO VUODELLE 2015 HUS:n palveluhinnasto vuodelle 2015 on laadittu tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteiden mukaisesti. Hinnasto on kaksiosainen. Osassa 1 on esitetty HUS:n NordDRG-, hoitopäivä- sekä käyntituotteet. NordDRG-hoitojaksojen lisäksi on esitetty polikliiniset pientoimenpiteet, tähystykset ja vaativat lääkehoidot. Muu avohoito on tuotteistettu käyntityyppeinä. Osassa 2 on esitetty HUS:n sairaanhoitoalueiden suoriteperusteiset hinnat tuottajakohtaisesti. HUS käyttää tuotteistuksessaan NordDRG Full-ryhmittelijän vuoden 2015 versiota. Aiemmin tuotehintoihin sisältyneet potilasvakuutuksen kustannukset veloitetaan jäsenkunnilta vuonna 2015 kapitaatioperusteisesti. Laskutustavan muutoksen vaikutus huomioidaan muilta maksajilta perittävissä tuotehinnoissa hinnoittelukertoimella, mikä on 1,01. LASKUTETTAVIEN SIIRTOVIIVEHOITOPÄIVÄTUOTTEIDEN HINNAT VUONNA 2015 Siirtoviivehoitopäivät on hinnoiteltu samoin periaattein somatiikan ja psykiatrian erikoisaloille. Siirtoviivehoitopäivän hinta on 600 euroa koko HUS:ssa.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Sisällysluettelo Hoitopalvelujen tuotteistuksen ja hinnoittelun periaatteet vuodelle 2015 HYKS sairaanhoitoalue, Leikkaussalit, Teho- ja Kivunhoito Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Lasten ja nuorten sairaudet DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Psykiatria DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Akuutti DRG-tuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Pää- ja kaulakeskus DRG-tuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Sisätaudit ja kuntoutus DRG-tuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Sydän- ja keuhkokeskus DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Naistentaudit ja synnytykset DRG-tuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Syöpäkeskus DRG-tuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Tukielin- ja plastiikkakirurgia DRG-tuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Tulehduskeskus DRG-tuotteet Avohoitokäyntituotteet HYKS sairaanhoitoalue, Vatsakeskus DRG-tuotteet Avohoitokäyntituotteet

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyvinkään sairaanhoitoalue DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Avohoitokäyntituotteet Lohjan sairaanhoitoalue DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Avohoitokäyntituotteet Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Avohoitokäyntituotteet Porvoon sairaanhoitoalue DRG-tuotteet Hoitopäivätuotteet Avohoitokäyntituotteet

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

7 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET YLEISTÄ HUS:n perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalaan ja muihin sairaanhoitoalueisiin. Kuntayhtymän tulot muodostuvat jäsenkuntien palvelumaksuista ja kuntayhtymän muista tuloista. Kuntien palvelumaksut määräytyvät kuntien käyttämien palvelujen mukaan. Palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat määrää hallitus. Tavoitteena on joustavampi ja markkinalähtöisempi tuotteistus ja hinnoittelu, mikä reagoi nopeammin kysynnässä ja tarjonnassa tapahtuviin muutoksiin. Käsite "sairaala" on HUS:n toiminnan uudelleen organisointien seurauksena saanut osalla sairaanhoitoalueista uuden sisällön, kun käsitettä verrataan HUS:n perustamisvuoden 2000 käsitemäärittelyyn. Esimerkiksi HYKS-sairaanhoitoalueella on 12 kliinistä tulosyksikköä, jotka toimivat useissa kiinteistöissä pääkaupunkiseudun alueella. Sairaalakohtaiset hinnat voidaan hoitopalvelujen hinnoittelun kannalta muuttuneessa tilanteessa laskea joko sairaalakohtaisesti tai sairaanhoitoaluekohtaisesti. Sairaalakohtainen hinta ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö eri sairaaloiden hinta voisi olla sama. Sopimuskuntien, ulkokuntien ja muiden maksajien laskutuksessa sovelletaan samoja hinnoittelu- ja laskutusperiaatteita kuin jäsenkuntien laskutuksessa, jollei sairaanhoitopiirien, sopimuskuntien tai muiden maksajien välillä ole muuta sovittu. 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET Tuotteistuksen tavoitteena on luoda järkeviä, kustannuksiltaan homogeenisia hoitokokonaisuuksia. Kuntien käyttämien hoitopalvelujen maksut määräytyvät hinnoiteltujen tuotteiden käytön perusteella. Tuotteistusta käytetään apuna kuntien palvelusuunnittelussa sekä kuntayhtymän yksiköiden toiminnan suunnittelussa ja seurannassa. Kuntien ja muiden maksajien palvelujen käyttö raportoidaan tuotekohtaisesti. Hoitopalvelujen tuotteistus Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä vuosina perustuu: 1. NordDRG (NordDRGFull) ryhmittelyyn perustuviin tuotteisiin, 2. hoitopäivä- ja avohoitokäyntituotteisiin sekä 3. suoriteperusteisesti myytäviin palveluihin ja hoitopaketteihin, 4. muihin palveluihin, ja 5. kapitaatiolaskutukseen perustuviin palvelut. Tuotteistuksen käsitteiden tarkempi sisältö määritellään sairaanhoitopiirin pysyväisohjeena annettavassa Suoritekäsikirjassa. NordDRG-tuotteet (hoitoketjuun perustuva tuotteistus) DRG (Diagnosis Related Groups) ryhmittelyn tavoitteena on ryhmitellä erikoissairaanhoidon palvelutuotanto lääketieteellisesti ja taloudellisesti järkeviksi kokonaisuuksiksi. DRG-ryhmittely tapahtuu potilaan pää- ja sivudiagnoosien, toimenpiteiden, iän, sukupuolen, hoidon keston ja poistumistavan/jatkohoitopaikan perusteella. HUS:ssa on käytössä NordDRG Full ryhmittelijä, joka ryhmittelee sekä avo- että vuodeosastohoidon palvelutuotannon. Ryhmittely tapahtuu hoidon päättyessä automaattisesti potilastietojärjestelmiin kirjatun tiedon perusteella.

8 DRG-ryhmittelyä käytetään myös laskutuksen ja tuotehinnoittelun pohjana. Lähes koko somaattinen vuodeosastotoiminta laskutetaan DRG-ryhmän mukaisina NordDRG-tuotteina. Avohoitotoiminnasta NordDRG-tuotteina laskutetaan se osuus palvelutuotannosta, joka sisältää toimenpiteitä ja/tai laajoja kuvantamistutkimuksia, esimerkiksi päiväkirurgia. Avohoidon NordDRG-tuotteina laskutetaan myös psykiatrian vaativia diagnostisia toimenpiteitä tai leikkaussaliympäristöä vaativat hoidot. DRG-tuotteet on HUS:ssa jaoteltu ns. klassisiin DRG-ryhmiin (vuodeosastohoidon ryhmä 1-599), DRG-O ryhmiin (lyhythoito, yhden päivän hoitojakso), tähystyksiin (700-ryhmät), pientoimeniteisiin (800-ryhmät) ja 900 ryhmän tuotteisiin (lääkehoidot, sädehoito, kuvantamisja laboratoriotutkimukset). Ryhmiin DRG-O sekä 700-, 800- ja 900- ryhmittyvät hoidot, joissa potilas tulee hoitoon ja lähtee hoidosta saman kalenterivuorokauden aikana. DRG-ryhmittelijä ryhmittelee kaiken somaattisen erikoissairaanhoidon tuotannon yllä mainittuihin ryhmiin, mutta käynnit, jotka ryhmittyvät 900-sarjan O-alaryhmiin, laskutetaan käyntituotteina. Hoitopäivätuotteet ja avohoitokäyntituotteet (muut kuin avohoidon DRG-tuotteet) Hoitopäivinä tuotteistetaan: psykiatrian erikoisalojen vuodeosastohoito, psykiatrian asumispalvelut, psykiatrian perhehoito, hengityshalvauspotilaiden hoito, kuntoutuksen vuodeosastohoito, siirtoviiveestä aiheutunut vuodeosastohoito, yhteispäivystyksessä tuotettu vuodeosastohoito ja lasten kotisairaalan hoitopäivät. Käyntityypin perusteella tuotteistetaan ja laskutetaan psykiatrian avohoito (pl. psykiatrian vaativia diagnostisia toimenpiteitä tai leikkaussaliympäristöä vaativat hoidot), muu kuin DRGavohoitoryhmiin kuuluva somaattinen avohoito sekä yhteispäivystysten perusterveydenhuollon käynnit. Käyntityypin perusteella tuotteistettuja somaattisten erikoisalojen käyntituotteita ovat päivystyskäynnit, ensikäynnit, uusintakäynnit, seulontakäynnit, muut käynnit (sarjahoitokäynti, hoitajakäynti ja hoitokäynti), päiväsairaanhoitokäynti, asiantuntijakonsultaatiot, erikoissairaanhoidon konsultaatiot, avohoitokonsultaatiot, hoitopuhelut/ hoitokirjeet, potilasryhmäkäynnit, ryhmävastaanotot ja kotikäynnit. Käyntityypin perusteella tuotteistettuja psykiatrian erikoisalojen käyntituotteita ovat päivystyskäynnit, ensikäynnit, muut käynnit (kiireellinen käynti, tutkimuskäynti, sarjahoitokäynti, hoitajakäynti, hoitokäynti, päätöskäynti), päiväsairaanhoitokäynti, kuntouttava päivätoimintokäynti (päivätoimintakeskuskäynti, työtoimintakäynti, suojatyökäynti) asiantuntijakonsultaatiot, erikoissairaanhoidon konsultaatiot (nettiterapia), avohoitokonsultaatiot, hoitopuhelut/ hoitokirjeet, potilasryhmäkäynnit, ryhmävastaanotot ja kotikäynnit. Yhteispäivystysten perusterveydenhuollon tasoisia yleis- tai akuuttilääketieteen avohoitokäynti- ja hoitopäivätuotteita ovat: tk-käynti, lääkäri; tk-käynti (yö), lääkäri; tk-käynti, hoitaja; vaativa tk-käynti, lääkäri (vuodepotilas) ja tk-hoitopäivä. Hoitopäivä- ja käyntityypin perusteella tuotteistettujen käyntituotteiden osuutta laskutuksesta vähennetään edelleen. Psykiatriassa vuodeosastohoidon osuus on laskenut merkittävästi palvelurakenteen muutoksen ja avohoidon lisääntymisen myötä. Viimeistään vuonna 2016 psykiatriassa siirrytään, ainakin käyntituotteista ja soveltuvin osin myös hoitopäivätuotteista, kohti DRG-tyyppistä tuotteistus- ja laskutustapaa, jossa otetaan huomioon myös sovittu työnjako perusterveydenhuollon kanssa.

9 Suoriteperusteisesti myytävät palvelut ja hoitopaketit (välisuoritteisiin perustuva tuotteistus) Suoritehinnaston mukaisia välisuoritteita (toimenpiteet, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset jne.) voidaan myydä erillisinä tai paketoituina palveluina erillisten sopimusten mukaan. Muut palvelut Muita palveluita ovat SERI-tuotteet (Lasten ja nuorten seksuaalirikoksiin liittyvät oikeuspsykiatriset tutkimukset), PAHTU-tuotteet (lasten ja nuorten pahoinpitelyrikoksiin liittyvät tutkimukset), palvelusetelit, apuvälineet ja erityispalvelut, muiden palveluntuottajien tuottamat / ostopalveluina hankittavat hoitopalvelut, tartuntatautilain mukaiset lääkkeet, erillisten sopimusten mukaiset palvelut (konsultointi, tukipalvelut jne.) SERI- ja PAHTU-tutkimukset sekä niihin liittyen annettu työnohjaus ja koulutus on tuotteistettu neljäksi tuotteeksi: työnohjaus/koulutus, konsultaatio, oikeuspsykologinen / - oikeuspsykiatrinen tutkimus ja laaja oikeuspsykologinen / -oikeuspsykiatrinen tutkimus. Palvelusetelituotteita ovat kaihi, glaukooma ja laskimokirurgia. Uusia palvelusetelituotteita on valmisteltu plastiikkakirurgiaan (rintojen / vatsan korjaus), gastroenterologiaan (tyrä), urologiaan (vasektomia) ja fysiatriaan (kuntoutus). Tarvittaessa palvelusetelituotteita voidaan määrittää myös muille erikoisaloille. Nykyisellään läpilaskutettavat ostopalvelut laskutetaan potilaan kotikunnalta ostopalvelulaskun mukaan. Jatkossa osa alihankintana hankituista palveluista voidaan tuotteistaa ja laskuttaa kuukausittain vakiohintaisena palveluna. Kapitaatiolaskutukseen perustuvat palvelut (valmiuden ylläpitoon perustuva tuotteistus) Kapitaatioperusteisesti laskutetaan ensihoidon (ml. lääkärihelikopteritoimintaan liittyvän ensihoito) sekä Myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun kulut. Lisäksi vuonna 2015 uutena kapitaatioperusteisena eränä laskutetaan potilasvakuutuksen kustannukset. Tulevina vuosina kapitaatioperusteisesti laskutettavien palveluiden määrää lisätään erityisesti niillä alueilla, joissa kustannukset muodostuvat enemmän valmiuden ylläpidosta kuin tuotetuista suoritteista (esim. päivystys). 3 HOITOPALVELUIDEN HINNOITTELUN PERIAATTEET HUS:n palveluhinnat on määritettävä siten, että palveluiden hinnat kattavat niistä sairaalalle aiheutuneet muuttuvat ja kiinteät kustannukset (toimintakulut, rahoituskustannukset ja poistot) kunakin toimintavuonna. Kustannusvastaavuuden on toteuduttava sairaanhoitoaluekohtaisesti. Lisäksi palveluiden hinnoittelun on tuettava sovittujen hoitoketjujen toteutumista ja sen tulee osaltaan tukea Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä annettavan erikoissairaanhoidon kustannusten jakautumista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntien kesken. Tuotteiden kustannukset lasketaan välisuoritekustannusten kautta yhteisesti sovituin kustannuslaskennan säännöin noudattaen aiheuttamisperiaatetta. HUS:n erityisosaamisesta ja -velvoitteista (ml. opetus ja tutkimus) aiheutuvat kustannukset kohdennetaan erityisosaamista vaativiin tuotteisiin ja välisuoritteisiin eikä niitä vyörytetä bulkkituotteille. Välisuoritteiden sisäiset hinnat tarkistetaan vastaamaan vastaavien tuotteiden yleistä hintatasoa. Välisuoritteiden käytössä (yksikkökustannukset ja määrä) huomioidaan toiminnalle asetetut tuottavuustavoitteet. Tuotehinnat muodostetaan em. tavalla laskettuihin välisuoritehintoihin perustuen niin, että hinnoittelussa huomioidaan myös kilpailutilanne.

10 NordDRG-tuotteiden hinnoittelu NordDRG-tuotteet hinnoitellaan tulosyksikkö- tai tulosaluekohtaisesti. Tarvittaessa tuotteet voidaan hinnoitella myös vastuualue- tai vastuuyksikkökohtaisesti. NordDRG-tuotteille, joiden vuosittainen lukumäärä on riittävän suuri ja joiden kustannushajonta sen mahdollistaa, annetaan ryhmän keskikustannuksiin perustuva DRGtuotehinta. DRG-tuotehintaa ei aseteta sellaisille ryhmille, joissa kustannushajonta on erittäin suurta. Myöskään elinsiirroille ja kantasolusiirroille ei anneta DRG-tuotehintaa. DRGtuotehinta voidaan jättää antamatta myös muista perustelluista syistä. Sellaiset NordDRG tuotteet, joille ei ole voitu asettaa DRG-tuotehintaa, hinnoitellaan hoidon toteutuneita kustannuksia vastaavalla välisuoriteperusteisella hinnalla. DRG-tuotehintoja laskettaessa ei huomioida niitä hoitojaksoja ja käyntejä, joiden kustannukset alittavat/ylittävät kaikkien ko. ryhmään sisältyvien hoitojaksojen kustannusten keskihajonnan (SD) perusteella lasketut kustannusrajat. Keskihintoja laskettaessa pääsääntöisesti kustannusrajoina käytetään ±2SD. Ryhmissä, joissa kustannusten keskihajonta on suuri tai DRG-ryhmittelysäännöt ovat olennaisesti muuttuneet, voidaan kustannusrajana käyttää ±1 SD keskihintoja laskettaessa. Kaikille tuotehinnoitelluille DRG-ryhmille määritetään hinnastoihin kustannusrajat, joiden ylittyessä tai alittuessa tuote laskutetaan suoriteperusteisesti. Kustannusrajoina voidaan käyttää ryhmän keskihinnan laskennassa käytettyjä rajoja (SD2 tai SD1) tai perustelluista syistä kustannusrajat voidaan asettaa em. kustannusrajoja kapeammiksi. Vuonna 2014 NordDRG Full ryhmittelijässä DRG-ryhmiä on ollut 912 ryhmää. Näistä n. 400 ryhmälle on annettu keskimääräisiin kustannuksiin perustuva DRG-tuotehinta. Vuoden 2015 aikana selvitään DRG-ryhmien kustannushajontaa HUS:ssa ja DRG-tuotehinnoiteltujen DRG-tuotteiden määrää pyritään vähentämään n. 250 tuotteeseen, jotka muodostavat valtaosan HUS:n palveluista. Toimitusjohtajan asettama tuotteistuksen ja hinnoittelun kehittämisryhmä laatii tästä erillisen ehdotuksen. DRG-ryhmien muodostamisessa on pyritty ryhmittelemään hoidollisesti ja resurssien kulutukseltaan samankaltaiset potilaan samoihin DRG-ryhmiin. DRG-järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa eri sairaaloiden tuottamien palvelujen kustannusten vertailu, mikä ei ole mahdollista ilman potilasjakauman (casemix) aiheuttaman kustannusvaihtelun vakiointia. HUS:ssa eri sairaanhoitoalueilla samanniminen DRG-tuote on voinut olla sisällöltään erilainen hoitokäytäntöeroista johtuen. Samalla kun DRG-tuotehinnoiteltujen tuotteiden lukumäärää vähennetään vuonna 2015, niin HUS:n tuotehinnoiteltujen DRG-tuotteiden sisällön määrittelyä tarkennetaan yhtenäistämällä hoitokäytäntöjä sairaanhoitoalueiden ja eri tuottajayksiköiden välillä. Lisäksi tuotehinnoittelussa pyritään paremmin huomioimaan yliopistosairaala tasoinen hoito niin, että erotetaan yliopistosairaalan vaativat DRG-tuotteet muista DRG-tuotteista eikä vaativille tuotteille anneta muilla sairaanhoitoalueilla kuin HYKSsairaanhoitoalueella DRG-tuotehintaa. Tuotehinnoiteltujen DRG-tuotteiden hoitokäytännöt pyritään vakioimaan niin, että tuotteet ovat aidosti sisällöltään vertailukelpoisia eri sairaanhoitoalueilla. DRG-tuotteiden hinnoittelussa otetaan jatkossa aiempaa enemmän huomioon perusterveydenhuollon kanssa sovittu työnjako (hoitoketjuun perustuva tuotteistus). Niiden maksaja-asiakkaiden kanssa, joiden kanssa on sovittu hoitoketjusta ja työnjaosta, DRG-tuotteen hinta on jatkossa alhaisempi, kuin sellaisten maksaja-asiakkaiden osalta, joiden osalta HUS joutuu vastaamaan potilaan koko hoitoketjun järjestämisestä. Hoitopäivä ja avohoitokäyntituotteiden hinnoittelu Hoitopäivä- ja käyntituotteet hinnoitellaan pääsääntöisesti tulosyksikkö- tai tulosaluekohtaisesti. Tarvittaessa voidaan tuotteet hinnoitella myös vastuualue- tai

11 vastuuyksikkökohtaisesti hintaryhmittäin. Siirtoviivehoitopäivät hinnoitellaan kuntayhtymätasoisesti. Yhteispäivystysten hoitopäivä- ja käyntituotteet hinnoitellaan erillissopimusten mukaan. Käyntituotteille voidaan määrittää hinnastoihin kustannusraja, jonka ylittyessä tuote laskutetaan suoriteperusteisesti. Muiden palveluiden hinnoittelu SERI ja PAHTU-tuotteet SERI (lasten ja nuorten seksuaalirikoksiin liittyvät oikeuspsykiatriset tutkimukset)- ja PAHTU (lasten ja nuorten pahoinpitelyrikoksiin liittyvät tutkimukset) -tuotteiden hinnat määritellään lasten oikeuspsykiatrisessa yksikössä koko HUS:a varten. Palvelusetelit Palvelusetelien arvot vahvistetaan vuosittain tuotteittain. Kuntalaskutuksessa palvelusetelin arvoon lisätään käsittelymaksu. Apuvälineet Vuokrattavien apuvälineiden vuokra määritetään HYKS Sisätautien ja Kuntoutuksen tulosyksikössä toimivassa Apuvälinekeskuksessa. Henkilökohtaiset apuvälineet ja elinikäiseen käyttöön hankittavat apuvälineet (ns. läpilaskutettavat) hinnoitellaan ostopalvelulaskun mukaan ja hintaan lisätään käsittelymaksu ja laskutuslisä. Muut palvelut hinnoitellaan ostopalvelulaskun mukaan ja kuntalaskutuksessa hintaan lisätään käsittelymaksu ja/ tai laskutuslisä. 4 LASKUTUS Kuntalaskutus Jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain ennakkona 1/12 osa talousarvioon sisällytetystä jäsenkuntien maksuosuudesta. Jäsenkuntien maksuosuudet sisältävät varsinaisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon (NordDRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit sekä tartuntatautilääkkeet, apuvälineet ja perinnöllisyyslääketiede). Mikäli kunnan maksuosuutta ja siihen sisältyvää tuotekohtaista palvelusuunnitelmaa muutetaan kesken vuoden, muutetaan myös kuukausittain perittävää ennakkoa siten, että kalenterivuoden aikana tulee perityksi maksuosuuden mukainen summa. Laskutus tasataan neljä kertaa vuodessa hinnoiteltujen palvelujen toteutuneen käytön mukaiseksi. Palvelujen toteutunut käyttö lasketaan tuotteistuksen periaatteiden mukaisesti ja hinnastossa niille vahvistettujen hintojen perusteella. Lopullinen laskutus pohjautuu aina toteutuneeseen palvelujen käyttöön. Jäsenkuntien maksuosuus ja sen perusteella kuukausittain perittävä ennakko ei sisällä yleislääketieteen hoitopäiviä (laskutettavat siirtoviivehoitopäivät) eikä yhteispäivystysten yleislääketieteen avohoitokäynti- tai hoitopäivätuotteita, vaan ne laskutetaan erikseen toteutuneen käytön mukaisesti kuukausittain. Toisessa laitoksessa, esim. terveyskeskuksessa, hoidossa olevien potilaiden asiakasmaksua vastaava summa peritään potilaan kotikunnalta kuntaosuuden lisäksi. Sopimuskuntia, muita sairaanhoitopiirejä sekä muita maksajia laskutetaan hinnoiteltujen palvelujen toteutuneen käytön mukaisesti kuukausittain.

12 NordDRG-perusteinen laskutus Somaattinen vuodeosastohoito sekä kaikilla erikoisaloilla NordDRG-ryhmitellyt avohoitokäynnit laskutetaan NordDRG-tuotteiden hinnastossa olevilla hinnoilla, elleivät tuotteen välisuoritehintoihin perustuvat kustannukset ylitä tai alita määriteltyjä outlier-rajoja. Kaikille DRG-tuotehinnoitelluille NordDRG-tuotteille on määritetty hinnastoihin kustannusrajat, joiden ylittyessä tai alittuessa tuote laskutetaan suoriteperusteisesti toteutuneiden välisuoritekustannusten mukaisesti. Sellaiset NordDRG tuotteet, joille ei ole asetettu DRG-tuotehintaa, laskutetaan aina suoriteperusteisesti toteutuneisiin välisuoritekustannuksiin perustuen. Suoriteperusteisessa laskutuksessa lasku koostuu perushoitopäivien (hoitopäivien hinta kerrotaan sairaalavuorokausien määrällä) tai avohoitokäyntien hinnan lisäksi potilaalle suoritetuista laboratoriotutkimuksista, kuvantamistutkimuksista, leikkaus- ja hoitotoimenpiteistä, verituotteista, erikseen hinnoitelluista erityisen kalliista lääkkeistä sekä kalliista tarvikkeista (yli euroa). Tilanteissa, joissa hoitojakson maksaja vaihtuu hoidon aikana tai hoitojakso ei ehdi saada tuotepäätöstä vuodenvaihteessa luo tietojärjestelmä NordDRG:stä poikkeavan tuotteen, joka laskutetaan suoriteperusteisesti. Hoitopäiväperusteinen laskutus Hoitopäivätuotteet laskutetaan kuukausittain, vaikka hoitojakso ei olisi vielä päättynytkään. Psykiatrinen vuodeosastohoito, kuntoutusosastohoito sekä hengityshalvauspotilaiden hoito laskutetaan ko. tulosyksikön tai vastuualueen vastaavalla hoitopäivätuotteen hinnalla. Psykiatriassa voi olla hoidollisista ja potilaasta johtuvista syistä poissaolopäiviä ja lomia, joista ei laskuteta kuntaa. Mikäli hengityshalvauspotilas joutuu jonkin muun syyn takia sairaalaan, laskutetaan kuntaa NordDRG- tai hoitopäiväperusteisesti erikoisalasta riippuen. Siirtoviiveistä johtuvat hoitopäivät laskutetaan siirtoviivehoitopäivätuotteina. Laskutettavan siirtoviivehoitopäivän yksikköhinta on sama siirtoviivepäivien kertymästä riippumatta. Potilaan erikoissairaanhoidon hoitojakso katkaistaan potilaan jatkohoitoon siirtoon varatun karenssiajan päättyessä ja siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa ko. ajankohdasta. Karenssiajan pituus on somatiikan erikoisaloilla 2 päivää ja psykiatrian erikoisalalla 14 päivää. Karenssiaika alkaa siirtoilmoituksen tekopäivää seuraavana päivänä. Karenssipäiviksi ei lasketa lauantaita, sunnuntaita tai juhlapyhiä. Mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa 3. päivänä somatiikan erikoisaloilla ja psykiatriassa 15. päivänä siirtoilmoituksen antamisesta, päätetään potilaan erikoissairaanhoidon hoitojakso ja aloitetaan yleislääketieteen siirtoviivehoitopäivä (98 yleislääketiede) perusteinen laskutus. Tällöin laskutetaan sekä potilaan erikoissairaanhoidon hoitojakso että kertyvät siirtoviivehoitopäivät. Oletettavasta siirtotarpeesta tulee antaa ennakkoilmoitus potilaan kotikunnalle heti kun on todennäköistä, että potilas tulee tarvitsemaan jatkohoitopaikan erikoissairaanhoidon tarpeen päättyessä. Mikäli potilaan tila yllättäen heikkenee jatkohoitopaikkaa odottaessa karenssiajalla eikä potilas ole enää siirtokelpoinen, potilaan erikoissairaanhoidon hoitojaksoa ei katkaista ja siirtoilmoitus peruutetaan. Mikäli siirtoilmoitus joudutaan peruuttamaan potilaan ollessa jo siirtoviivehoitopäivälaskutettavana, tehdään potilaalle erikoisalasiirto erikoissairaanhoidon erikoisalalle ja käynnistetään uusi erikoissairaanhoidon hoitojakso. Potilaalle muodostuu tällöin uusi laskutettava erikoissairaanhoidon hoitojakso ja hoitojaksojen välissä toteutuneet siirtoviivepäivät laskutetaan erikseen. Mikäli potilaan hoidon maksaa joku muu taho kuin HUS:n jäsenkunta kuten esim. muiden

13 sairaanhoitopiirien jäsenkunnat, vakuutusyhtiöt tai puolustusvoimat, on siirtoilmoitusta tehtäessä kysyttävä maksajalta, missä jatkohoito järjestetään. Tällöin maksaja voi halutessaan osoittaa haluamansa jatkohoitopaikan. Jos maksava taho ei ole osoittanut jatkohoitopaikkaa, siirtyvät nämä potilaat kotikuntiensa osoittamiin jatkohoitopaikkoihin. Jos jatkohoitopaikkaa ei ole järjestynyt karenssiajan kuluessa, päätetään potilaan erikoissairaanhoidon hoitojakso ja aloitetaan yleislääketieteen siirtoviivehoitopäivä perusteinen laskutus potilaan kotikunnalta, paitsi jos maksaja on muu kuin kotikunta. Yhteispäivystysten hoitopäivätuotteet laskutetaan erillissopimusten mukaan. Avohoitokäyntituotteiden laskutus Mikäli avohoitokäynti ei ryhmity hinnoiteltuun avohoidon DRG-ryhmään, avohoitokäynti laskutetaan käyntityyppiin perustuvana käyntituotteena. Käyntituotteet laskutetaan käyntituotehinnastossa olevalla tuotehinnalla, mikäli tuotteen välisuoritekustannuksiin perustuvat kustannukset eivät ylitä hinnastoon määriteltyä kustannusrajaa. Mikäli kustannukset ylittävät kustannusrajan, käyntituote laskutetaan suoriteperusteisesti toteutuneiden välisuoritekustannusten mukaisesti. Yhteispäivystysten avohoitokäyntituotteet laskutetaan erillissopimusten mukaan. Tuettuna itsehoitona toteutettu hoito, jossa hoitotarvikkeet ja lääkkeet sekä hoidon toteuttamisessa tarvittava sairaanhoidollinen tuki annetaan sairaalasta, laskutetaan kunnalta muu käynti -tuotteena. Muiden palveluiden laskutus SERI- ja PAHTU-tuotteet Lasten ja nuorten seksuaalirikoksiin liittyvät oikeuspsykiatriset tutkimukset sekä lasten ja nuorten pahoinpitelyrikoksiin liittyvät tutkimukset sekä niihin liittyen annettu työnohjaus ja koulutus laskutetaan SERI- ja PAHTU -tuotteina. Palvelusetelit Hoidosta, jonka potilas hankkii HUS:n antamalla palvelusetelillä, laskutetaan potilaan kotikunnalta palvelusetelin arvo ja laskuun lisätään käsittelymaksu. Apuvälineet ja muut erityispalvelut Mikäli HUS:n hoidossa ollut potilas saa tilapäisesti apuvälineen lainaksi kotiin, kouluun tms. paikkaan sisällytetään tällaisten apuvälineiden hankinta- ym. kustannukset hoitojakson, hoitopäivän ja käynnin hintaan. Mikäli tällaisen tilapäisesti lainattavan apuvälineen omakustannusperusteinen vuokrakustannus kuukaudessa on yli euroa, ja mikäli apuvälineen laina-aika on oletettavasti pitkä, voidaan apuvälineen vuokrakustannus laskuttaa erikseen potilaan hoidon kustannuksista vastaavalta taholta. Jos potilaalle lainataan apuväline pitkäaikaiseen käyttöön, laskutetaan apuvälineen omakustannusperusteinen vuokrakustannus erikseen potilaan hoidon kustannuksista vastaavalta taholta. Omakustannusperusteinen vuokrakustannus sisältää apuvälineen hankintahinnan poiston sekä huolto-, korjaus- ja muutostyökustannukset (ns. ylläpitokustannukset). Vaativiin apuvälineisiin liittyvät sovitus- ja käyttökoulutuspalvelut laskutetaan erikseen käyntituotteina. Mikäli potilaalle hankitaan henkilökohtainen apuväline omaksi tai elinikäiseen käyttöön (ns. läpilaskutettava apuväline; esim. peruukki, pohjalliset, kuulokoje, raajaproteesi), laskutetaan

14 potilaan hoidon kustannuksista vastaavaa tahoa apuvälineen aiheuttamista kuluista omakustannusperiaatteen mukaan. Laskuun lisätään käsittelymaksu ja laskutuslisä. Mikäli henkilökohtaiseksi tarkoitettu apuväline palautuu ja se otetaan osin uudelleen käyttöön (esim. kuulokoje, raajaproteesi), laskutetaan tämä erillisin sopimushinnoin. HYKS:n Silmä- ja korvasairaalasta toimitetuista apuvälineistä voidaan laskuttaa potilaan hoidon kustannuksista vastaavaa tahoa kuukausivuokran sijasta apuvälineen käyttöiän ja hankintahinnan mukaisella vuosimaksulla, joka sisältää kaikki apuvälineestä aiheutuneet kustannukset. Isot, normaaleista vuosittaisista huoltokustannuksista poikkeavat ylläpitokustannukset (esim. ohjelmisto päivitykset) voidaan laskuttaa kertalaskutuksena. Tulkkipalvelut ja potilashotellipalvelut laskutetaan potilaan kotikunnalta ostopalvelulaskun mukaan. Laskuihin lisätään laskutuslisä. Muiden palvelutuottajien tuottamien / ostopalveluina hankittavien hoitopalvelut Sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ostopalveluna hankittavat sairaanhoitopalvelut laskutetaan kunnalta palvelun tuottajan veloittamalla hinnalla laskun mukaan. Ostopalveluina hankittavia palveluja ovat hoitopaketit, hoitojaksot, hoitopäivät, avohoitokäynnit, lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ja apuvälineet. Laskuun lisätään käsittelymaksu ja laskutuslisä. Muiden sairaanhoitopiirien tuottamasta hoidosta HUS:n jäsenkuntiin kuuluville potilaille aiheutuneet kustannukset laskutetaan kunnalta potilaskohtaisesti palveluntuottajan veloittamalla hinnalla laskun mukaan. Laskuun lisätään laskutuslisä. Muualla kuin HUS:ssa hoidettujen kriminaalipotilaiden hoidosta aiheutuneet kustannukset laskutetaan kunnalta potilaskohtaisesti palveluntuottajan veloittamalla hinnalla laskun mukaan. Laskuun lisätään laskutuslisä. Tukipalveluiden kuten esim. ateriapalveluiden hinnat määrätään vähintään omakustannusperusteisesti. Hinnat hyväksyy toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö. Potilaille toimitettavien lääkkeiden laskutus HUS Apteekki toimittaa potilaille tartuntatautilain mukaiset maksuttomat lääkkeet, mm. tuberkuloosilääkkeet sekä HIV-potilaiden avohoidon lääkkeet. Lääkekustannukset laskutetaan potilaan kotikunnalta tai sairaanhoitopiiriltä. Erillisten sopimusten mukaiset palvelut Erillisten sopimusten mukaisesti terveyskeskuksille tai muille asiakkaille voidaan myydä myös muita erikseen määriteltyjä sairaanhoitopalveluja, konsultaatiota, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia, sekä esim. ei-sairaanhoidollisia tukipalveluja. Mikäli omien jäsenkuntien ja ERVA-alueiden potilaiden hoidon sekä valtakunnallisten velvoitteiden hoitamisen jälkeen jää kapasiteettia käytettäväksi, voidaan sitä käyttää palvelujen tuottamiseen ulkopuolisille. Näiden osalta voidaan sopimuksessa / tarjouksessa käyttää vähintään omakustannusperusteisia hintoja, joko suoriteperusteisesti määriteltynä tai erikseen määriteltyinä palvelukokonaisuuksina huomioiden palveluun kohdistuvat välilliset kustannukset. Palveluista tehdään erillinen sopimus, jossa määritellään hoitopalveluista veloitettava hinta, mahdollisen siirtokuljetuksen kustannusten maksaja ja muut kustannusvastuut sellaisessa tilanteessa, jossa potilaan hoito poikkeaa alun perin suunnitellusta. HUS:n lääkäreiden jäsenkuntien ja ERVA-alueiden kuntien terveyskeskuksissa tekemä sopimuksiin perustuva konsultointi ja koulutus laskutetaan tuntiperusteisesti.

15 Tuntiperusteinen konsultaatio- ja koulutushinta sisältää välittömät henkilöstökulut sekä matka- ja hallinnolliset kulut. Hinnoittelussa noudatetaan palvelun tuottajan vuosittain ilmoittamaa hintaliitettä. Terveyskeskuksissa tehtävästä konsultoinnista ja koulutuksesta sovitaan erillisin sopimuksin. Tilanteessa, jossa ulkomailla asuva, itsemaksava potilas hakeutuu ei-kiireelliseen hoitoon HUS:iin ja hänet voidaan ym. velvoitteiden täyttämisen vaarantumatta ottaa hoitoon, pyydetään potilaalta etukäteen joko vakuutusyhtiön antama maksusitoumus tai vakuustalletus, jolla katetaan potilaan hoidon suunnitellut kustannukset sekä mahdollisen komplikaation kustannukset. Synnyttämään tulevalta äidiltä edellytetään sellaista vakuutusta tai vakuutta, joka kattaa myös syntyvän lapsen mahdollisesti tarvitseman sairaalahoidon kustannukset. Riittävänä vakuutena synnyttämään tulevalta voidaan pitää alun perin suunnitellun hoidon/toimenpiteen viisinkertaisia kustannuksia. Muissa ei-kiireellisissä tapauksissa voidaan vakuuden määrittelyssä käyttää hoidon/toimenpiteen kustannuksiin perustuvaa tapauskohtaista harkintaa. Ulkomaisten itsemaksavien potilaiden laskutus on suoriteperusteista. Ulkomailla asuvalle, itsemaksavalle, ei-kiireelliseen hoitoon HUS:iin hakeutuvalle potilaalle tarjotaan ensisijaisesti mahdollisuutta hakeutua HYKSin Kliiniset palvelut Oy:n asiakkaaksi. Ulkopuolisesti rahoitettujen tutkimusten, ml. toimeksiantotutkimuksien laskutus voi perustua joko projektisuoritteisiin ja välisuoritteisiin tai hankekohtaisesti muodostettavien tuotepakettien pakettihintoihin. Sopimushinnat eivät sisällä kustannuksia, jotka maksetaan suoraan hankkeelta. Kaikkien ulkopuolisesti rahoitettujen tutkimusten hintojen tulee olla vähintään omakustannusperusteisia. Terveyskeskusten ja sairaanhoitoalueiden yhteispäivystysten laskutus tapahtuu erillisten sopimusten perusteella terveyskeskuskäynti- ja hoitopäivätuotteiden avulla. Kapitaatioperusteinen laskutus HUS:n ensihoidon laskutus perustuu järjestämisaluekohtaisesti määritettyyn kapitaatioperusteiseen veloitukseen ja kapitaatioperusteinen laskutus tasataan vuoden lopussa ensihoidon palveluiden toteutuneita kustannuksia vastaavaksi. Poikkeuksena Hyvinkään sairaanhoitoalueen ensihoidon järjestämisalue, missä ensihoidon laskutus vuonna 2015 perustuu kapitaatioperusteisesti määritettyyn veloitukseen ja tehtävälukumääräperusteiseen veloitukseen. Tavoitteena on, että vuonna 2016 koko HUSalueen ensihoito laskutetaan puhtaasti kapitaatioperusteisesti. Vuoden 2015 kapitaatioveloitus määritetään järjestämisalueen mukaisen asukasluvun ja ensihoidon suunniteltujen kustannusten perusteella. Päivystyspisteiden osalta vuonna 2015 laaditaan ehdotus kapitaatioperusteiseksi laskutusmalliksi, joka huomioi myös päivystysrinkien määrään. HUS vastaa alueensa lääkärihelikopteritoimintaan liittyvästä ensihoidosta, mikä kattaa lääkärihelikopteritoimintaan liittyvän ensihoidon lääkärihenkilökunnan toimintakulut (henkilöstökustannukset, lääkkeet, hoitotarvikkeet, lääkintälaitteet ja potilasrekisterin ylläpitämisestä aiheutuneet kustannukset). Lääkinnälliset kustannukset laskutetaan Helsinkiä lukuun ottamatta jäsenkunnilta asukasluvun suhteessa. Helsinkiin sekä muiden sairaanhoitopiirien kuntien alueelle suuntautuneista hälytyksistä veloitetaan hälytyskohtainen maksu. Myrkytystietokeskuksen ja teratologisen tietopalvelun kustannukset peritään jäsenkunnilta ja muilta sairaanhoitopiireiltä asukaslukujen suhteessa. HUS:n potilasvakuutuksen kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta kapitaatioperusteisesti alkaen. Kapitaatioperusteisesti laskutettava erä lisätään muiden maksajien

16 laskutukseen laskutuskertoimella. Lisäksi asukaslukuperusteisesti voidaan laskuttaa muitakin talousarvion yhteydessä päätettyjä kustannuksia / palveluja. 5 KALLIIN HOIDON KUSTANNUSTEN TASAUSMENETTELY Sairaanhoitopiirissä tasataan varainhoitovuoden aikana erityisen kalliin hoidon kustannuksia. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää yksittäisen potilaan hoidosta varainhoitovuoden aikana aiheutuvien kustannusten euromääräisestä rajasta, jonka ylittävät kustannukset kuuluvat tasausjärjestelmän piiriin. Kustannukset katetaan asukaskohtaisella maksulla, jonka suuruuden valtuusto vahvistaa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Tasausjärjestelmän kautta katetaan 80 % hoidon kustannuksista siltä osin kuin hoidetun potilaan laskutettavat kustannukset koko HUS:ssa ylittävät euroa kalenterivuodessa.

17 KÄYNTITUOTEHINNAT C110 HYKS SAIRAANHOITOALUE, HYKS LEIKKAUSSALIT, TEHO- JA KIVUNHOITO HYKS sairaanhoitoalue, HYKS leikkaussalit, Teho- ja Kivunhoito V VUODEOSASTO 6, HERTTONIEMI Hintalaji Hinta 7201 Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti V KIRURGIAN POLIKLINIKKA, HERTTONIEMI Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Hoitopuhelu / hoitokirje Asiantuntijakonsultaatio V KIPUKLINIKKA Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Potilasryhmäkäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Asiantuntijakonsultaatio Avohoitokonsultaatio (1)

18 Lasten ja nuorten sairaudet DRG-TUOTEHINNAT C111 HYKS SAIRAANHOITOALUE, LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET DRG Hinta Alaraja Yläraja Hinnoittelumalli 009 Selkäytimen sairaus tai vamma SD2 026 Kohtausoire tai päänsärky,lapsi SD1 033 Aivotärähdys,lapsi SD2 034 Keskushermoston muu häiriö,kompl SD2 035 Keskushermoston muu häiriö,ei kompl SD2 070A Korvatul / yläheng.inf, lapsi, kompl SD2 070B Korvatul / yläheng.inf, lapsi, ei kompl SD2 091A Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, kompl SD1 091B Pneumonia tai pleuriitti, lapsi, ei kompl SD2 098A Obstr heng.inf / astma, lapsi, kompl SD2 098B Obstr heng.inf / astma, lapsi, ei kompl SD1 112A Muu kardiovaskulaarinen tp katetrisaatiossa SD2 112B Rytmihäiriölähteen hävittäminen katetrisaatiossa SD2 137 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, lapsi SD2 162O Nivustaipeen tyräleikkaus, lyhyt hoito SD2 163 Tyräleikkaus,lapsi SD2 167 Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut SD2 171 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei kompl SD2 171O Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito SD2 184A Ruuansulatuskanav tulehdussair tai muu häir,lapsi SD1 184B Ruuansulatuskanav tulehdussair tai muu häir,lapsi SD1 190 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi SD1 212 Lonkan tai reiden muu leikkaus,lapsi SD2 220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi SD2 224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut SD2 224O Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito SD2 229O Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt hoito SD2 231O Muu ortop paikal leik/sis luun kiinn laitt poisto SD2 255 Olkavar/alaraaj,ei jal murt,nyrj/ven/sij meno,lap SD1 266O Ihon revisio tai siirto muun ihon ong hoito,lyh h SD2 295 Diabetes, alle 35 vuotiaat SD1 317O Dialyysihoito, lyhyt hoito SD1 322 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, lapsi SD2 333 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, lapsi SD2 340O Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, lyhyt SD2 341 Peniksen muu kuin ympärileikkaus SD2 405 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi SD1 417N Sepsis, lapsi SD1 422 Virussairaus tai tuntematt syystä aih kuume,lapsi SD2 424O Psyykkisen sairauden lyhytkest hoito leikkaustpll SD2 451 Myrk tai lääk toksinen haittav,lapsi SD2 461O Leikkaustp,muu terveyspalv käyttöön liittyen,lyh SD2 531 Yleisanestesia neurologisen ongelman takia SD2 580B Suun alueen tutkimus ilman anest ja merk kuvant SD2 580D Laaja suun alueen tutk ilman anest ja merk kuvant SD2 580G Suun alueen ongelman hoito yleisanestesiassa SD2 580O Suun alueen ongelma, lyhyt hoito SD2 801O Neurologinen pientoimenpide SD2 805O Verenkiertoelinsairauksien pientoimenpide SD2 1 (2)

19 Lasten ja nuorten sairaudet DRG Hinta Alaraja Yläraja Hintalaji 806O Ruoansulatuskanavan sairauksien pientp SD2 807O Maksan ja haiman pientoimenpide SD2 808O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientp SD2 809O Ihon pientoimenpide SD2 810O Endokrinologia, pientoimenpide SD2 811O Urologinen pientoimenpide SD1 815O Neonatologinen pientoimenpide SD2 816O Hematologia, pientoimenpide SD2 817O Pahanlaatuinen sairaus, pientoimenpide SD2 821O Vamma, komlikaatio tai allergia, pientp SD2 822O Palovamman hoito, pientoimenpide, lyhyt hoito SD2 901G Neurologinen sairaus, erityislääkehoito, lyhyt ho SD2 901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen tp SD2 901Q Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnost SD2 902G Silmätaudit, erityislääkehoito, lyhyt hoito SD2 905P Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpi SD2 905Q Sydän- ja verisuonisairaus, vaativa diagnostinen SD2 906G Ruuansulatuskanavan sair,erit vaat lääkehoi,lyh h SD2 906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen tp SD2 906Q Ruuansulatuskanavan sairaus, vaativa diagnost tp SD2 908E Tuki- ja liikuntaelinten sair,erit lääkehoito, ly SD2 908P Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, diagnostinen tp SD2 908Q Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagnos SD2 916E Hematologia, erityislääkehoito, lyhyt hoito SD2 2 (2)

20 Lasten ja nuorten sairaudet HOITOPÄIVÄTUOTEHINNAT C111 HYKS SAIRAANHOITOALUE, LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET Hintalaji Hinta V LASTEN KOTISAIRAANHOITOYKSIKKÖ V LASTEN NEUROPSYKIATRIAN YKSIKKÖ Hengityshalvaushoitopäivä HR3 510 Hengityshalvaushoitopäivä HR Lastenpsykiatrian hoitopäivä V LASTENPSYKIATRIAN AKUUTTIHOITO-OSASTO L16A Lastenpsykiatrian hoitopäivä V LASTENPSYKIATRIAN HOITO-OSASTO A17 V LASTENPSYKIATRIAN HOITO-OSASTO A18 V LASTENPSYKIATRIAN HOITO-OSASTO A31 Lastenpsykiatrian hoitopäivä Lastenpsykiatrian hoitopäivä Lastenpsykiatrian hoitopäivä (1)

21 Lasten ja nuorten sairaudet KÄYNTITUOTEHINNAT C111 HYKS SAIRAANHOITOALUE, LASTEN JA NUORTEN SAIRAUDET R AKUUTTIOSASTOJEN JA PÄIVÄSAIRAALAN YLIHOITAJA-ALUE Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio R ELEKTIIVISEN TOIMINNAN YLIHOITAJA-ALUE Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio R INTENSIIVIALUEEN YLIHOITAJA-ALUE Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio R KÄTILÖOPISTON JA JORVIN YLIHOITAJA-ALUE Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio R LASTENPSYKIATRIAN YLIHOITAJA-ALUE Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Päivystyskäynti KR Päivystyskäynti KR Ensikäynti Ensikäynti KR Muu käynti Muu käynti KR Kotikäynti Kotikäynti KR Potilasryhmäkäynti Potilasryhmäkäynti KR Ryhmävastaanotto Ryhmävastaanotto KR Päiväsairaanhoitokäynti Hoitopuhelu / hoitokirje Hoitopuhelu / hoitokirje KR Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio KR Erikoissairaanhoidon konsultaatio KR Avohoitokonsultaatio Avohoitokonsultaatio KR Avohoitokonsultaatio KR2 430 V YLEISPEDIATRIAN LINJAN JOHTO JA YHTEISET Hintalaji Hinta 7401 Muu käynti Kotikäynti Hoitopuhelu / hoitokirje Uusintakäynti (19)

22 Lasten ja nuorten sairaudet V LASTENNEUROLOGIAN LINJAN JOHTO JA YHTEISET Hintalaji Hinta 7401 Muu käynti V LASTENPSYKIATRIAN LINJAN JOHTO JA YHTEISET Hintalaji Hinta 7401 Muu käynti V AKUUTTIOSASTOJEN JA PÄIVÄSAIRAALAN YLIHOITAJA-ALUE, JOHTO JA YHTEISET Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio V PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA, LASTENKLINIKKA Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio V INTEKTIO- JA VALVONTAOSASTO K12, LASTENKLINIKKA Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio V LASTEN SYÖPÄOSASTO K10 Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Ensikäynti KR Uusintakäynti Uusintakäynti KR Muu käynti Muu käynti KR Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio V LASTENKIRURGIAN JA UROLOGIAN OSASTO K5 Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje (19)

23 Lasten ja nuorten sairaudet 7801 Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio V LASTENTAUTIEN OSASTO N12 Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio V LASTEN MUNUAIS- JA ELINSIIRTO-OSASTO K3 Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Ensikäynti KR Uusintakäynti Uusintakäynti KR Muu käynti Muu käynti KR Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio V LASTEN ORTOPEDIAN JA TRAUMATOLOGIAN OSASTO K8 Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Kotikäynti Ryhmävastaanotto Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio V PIENTEN LASTEN KIRURGIAN OSASTO K6 Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Kotikäynti Ryhmävastaanotto Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio V PÄIVÄSAIRAALA, LASTENKLINIKKA Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Päivystyskäynti KR Ensikäynti Ensikäynti KR Uusintakäynti Uusintakäynti KR Muu käynti Muu käynti KR Kotikäynti (19)

24 Lasten ja nuorten sairaudet 7431 Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Hoitopuhelu / hoitokirje KR Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio Avohoitokonsultaatio KR1 380 V ELEKTIIVISEN TOIMINNAN YLIHOITAJA-ALUE, JOHTO JA YHTEISET Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio V LASTEN AUTISMIPÄIVÄKESKUS Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Päivystyskäynti KR Päivystyskäynti KR Ensikäynti Ensikäynti KR Ensikäynti KR Uusintakäynti Uusintakäynti KR Uusintakäynti KR Muu käynti Muu käynti KR Muu käynti KR Kotikäynti Kotikäynti KR Kotikäynti KR Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Hoitopuhelu / hoitokirje KR Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio Avohoitokonsultaatio KR Avohoitokonsultaatio KR2 360 V LASTEN EPILEPSIAOSASTO L11 JA VIDEO-EEG Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio V LASTEN KEHITYSHÄIRIÖPÄIVÄKESKUS Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Ensikäynti KR Ensikäynti KR Uusintakäynti Uusintakäynti KR Uusintakäynti KR Muu käynti Muu käynti KR Muu käynti KR Kotikäynti (19)

25 Lasten ja nuorten sairaudet 7431 Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Hoitopuhelu / hoitokirje KR Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio Avohoitokonsultaatio KR1 360 V LASTENNEUROLOGIAN ERITYISVASTAANOTTO Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Uusintakäynti KR Muu käynti Kotikäynti Ryhmävastaanotto Ryhmävastaanotto KR Hoitopuhelu / hoitokirje Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio Avohoitokonsultaatio KR1 390 V LASTENNEUROLOGIAN KUNTOUTUSOSASTO L14 Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio V LASTENNEUROLOGIAN KUNTOUTUSVASTAANOTTO Hintalaji Hinta 7201 Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio V LASTENNEUROLOGIAN VASTAANOTTO, LASTENLINNA Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Muu käynti KR Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio KR Avohoitokonsultaatio V FYSIOTERAPIA, LAPSET Hintalaji Hinta 7401 Muu käynti Kotikäynti (19)

26 Lasten ja nuorten sairaudet 7431 Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje V TOIMINTATERAPIA, LAPSET Hintalaji Hinta 7401 Muu käynti Muu käynti KR Muu käynti KR Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Erikoissairaanhoidon konsultaatio V LASTEN KUNTOUTUSOHJAAJAT JA LEIKKI- JA NUORISOTOIMINTA Hintalaji Hinta 7411 Kotikäynti Ryhmävastaanotto Erikoissairaanhoidon konsultaatio V PERINNÖLLISYYSVASTAANOTTO Hintalaji Hinta 7201 Ensikäynti Ensikäynti K Uusintakäynti Uusintakäynti K Muu käynti Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Hoitopuhelu / hoitokirje K Hoitopuhelu / hoitokirje K Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio Avohoitokonsultaatio K V ERITYISPEDIATRIAN VASTAANOTOT, LASTENKLINIKKA Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio V LASTENKIRURGIAN VASTAANOTOT, LASTENKLINIKKA Hintalaji Hinta 6101 Päivystyskäynti Ensikäynti Uusintakäynti Muu käynti Kotikäynti Ryhmävastaanotto Hoitopuhelu / hoitokirje Asiantuntijakonsultaatio Erikoissairaanhoidon konsultaatio Avohoitokonsultaatio (19)

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hallitus 3.12.2012, LIITE 4 SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 13.6.2012 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2013 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016 Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tuotehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä Tehty

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2011

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2011 Hyväksytty valtuustossa 16.6.2010 Valtuusto 15.12.2010, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA Valtuuston 16.6.2010 hyväksymiin periaatteisiin ehdotetut lisäykset näkyvissä muutosmerkinnöin. HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN

Lisätiedot

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus.

Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon palvelujen hinnoitteluperusteet päättää valtuusto ja sairaalakohtaiset hinnat hyväksyy hallitus. HALLITUS 178 16.12.2015 ESITYS VUODEN 2016 PALVELUHINNASTOKSI 613/02/05/00/02/2014 HALL 178 Palveluiden tuotteistus vuonna 2016 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2017 Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tuotehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä Tehty

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2018

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2018 HELSINGIN JA UUDENMAAN LIITE 2 SAIRAANHOITOPIIRI Valtuuston hyväksymä 14.12.2017 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2018 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016

HALLITUS ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 HALLITUS 180 14.12.2016 ESITYS VUODEN 2017 PALVELUHINNASTOKSI HALL 180 HUS/2400/2016 Palveluiden tuotteistus vuonna 2017 Palveluiden hinnoittelun tavoitteet ja hintataso Perussopimuksen mukaan erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI LIITE 2 Valtuuston hyväksymä 14.12.2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2017-2018 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell

2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet. Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell 2014 talousarvion valmistelun lähtökohdat ja jäsenkuntien maksuosuudet Kuntatilaisuus 9.4.2013 Mari Frostell Johtamisen tietoperusta (toiminta ja talous) Strategia Talous Toiminta HUS-Total-päivittäisraportointi

Lisätiedot

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y)

Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Leikkaustoimenpiteet (A-Q ja Y) Uuden toimenpideluokituksen A-Q ja Y-alkuiset päätoimenpiteenä kirjatut leikkaustoimenpiteet. Leikkaustoimenpiteiden ulkopuolelle jäävät toimenpideluokituksen T-, U- ja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Hallitus 17.12.2013 liite 1 211 /päivitetty 2015 osalta VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN PALVELUHINNASTO JA KUNTA- LASKUTUKSEN PERUSTEET VUODELLE 2015 Palveluhinnasto sisältää Turun yliopistollisen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka

Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä. 25.11.2011 Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka Esityksen sisältö 1. Lääkityksen merkitys hoitokustannuksista

Lisätiedot

Välisuoritehinnasto 2017

Välisuoritehinnasto 2017 Välisuoritehinnasto 2017 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SAIRAALOIDEN VÄLISUORITEHINNASTO 2017 Välisuoritehinnastossa on hoivapäivien, leikkaustoiminnan, kuvantamisen, sairaala-apteekin, heräämön ja tehohoidon

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 3.11.2009 Potilas- ja tulotiedot sekä käyntitiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 9.11.2009 Esityksen nimi / Tekijä 1 Muutokset

Lisätiedot

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely

DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely DRG:n perusteet ja logiikka DRG -manuaalin esittely Kansallinen DRG keskus Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti DRG -käyttäjäpäivät Tampere 12.12.2013 DRG:n perusteet ja logiikka 10.12.2013 Page 2

Lisätiedot

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko

Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Välisuoritehinnasto 2016

Välisuoritehinnasto 2016 Välisuoritehinnasto 2016 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SAIRAALOIDEN VÄLISUORITEHINNASTO 2016 Välisuoritehinnastossa on hoivapäivien, leikkaustoiminnan, heräämön ja tehohoidon välisuoritteiden hinnat vuodelle

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista

Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Kustannukset per potilas laskenta ohjaamaan asiakaskeskeistä johtamista Petra Kokko, toimialajohtaja 16.2.2017 16.2.2017 Page 1 Petra Kokko Kokonaiskustannuslaskenta Sisältö Välisuoritelaskenta ja potilaskohtainen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 41 27.09.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 41 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2.

Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. HALLITUS 69 08.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HALL 69 Toiminnan ja talouden osavuosikatsaus on oheismateriaalina 2. Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi

Lisätiedot

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta

CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta CASE II: Mitä opittiin lastentautien Tyks Tays tuottavuusvertailusta Lääk. yo., tekn. yo. (Aalto yliopisto) Susanna Siitonen Toimialuejohtaja Jussi Mertsola, Tyks Tuottavuus Suomen Lastenklinikoilla 2011

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Kansallinen DRG-keskus 2011. DRG Kansalliset painokertoimet

Kansallinen DRG-keskus 2011. DRG Kansalliset painokertoimet DRG Kansalliset painokertoimet Sisällysluettelo DRG Kansalliset painokertoimet... 1 Tausta... 3 Käsitteitä... 3 Vertailuaineistot... 4 DRG-painokerroinlaskennan algoritmit... 5 Raakapainot... 5 Keskihajontaan

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto

HALLITUS TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125. Yhteenveto HALLITUS 125 03.10.2016 TAMMI-ELOKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 312/02/02/00/01/2015 HALL 125 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-elokuussa tuotettu määrällisesti 2,7 % talousarviota ja

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140

Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2) > 3 kk ,9% Kaikki ,4% 140 KUUKAUSIRAPORTTI 1-10/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. 1-10/2015 1-10/2015 1-10/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 10,6% 8,7% Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1) 8 236 9 416-12,5%

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013

SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ SOPIMUS TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA VUONNA 2013 Tällä sopimuksella Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja Tammelan kunta sopivat vuonna 2013 tuotettavien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 48 11.06.2015 TAMMI-HUHTIKUUN 2015 OSAVUOSIKATSAUS 238/02/02/00/01/2014 HEHA 48 Tammi-huhtikuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Kokonaisuutena

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50

HALLITUS TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 HALLITUS 50 11.05.2015 TAMMI-MAALISKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA 238/02/02/00/01/2014 HALL 50 Tammi-maaliskuussa toiminnan määrä ylitti selvästi talousarviossa suunnitellun tason. Erityisesti

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat:

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: HALLITUS 206 15.12.2010 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 14/00/02/00/01/2010 HALL 206 Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104

HALLITUS TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 HALLITUS 104 29.08.2016 TAMMI-KESÄKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 312/02/02/00/01/2015 HALL 104 Yhteenveto Laajempi katsaus Palveluita on tammi-kesäkuussa tuotettu määrällisesti 3,1 % talousarviota

Lisätiedot

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010

Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Terveydenhuollon hoitoilmoitusluokitukset Keskustelu- ja koulutustilaisuus 4.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot ja hoidon alkamistiedot Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen 8.11.2010 Potilastiedot, tulotiedot

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla.

Valmistelun lähtökohtia. Talousarvion 2017 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 42 153/02.02.00/2016 Taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 18.4.2016 42 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 Hallitus 7.9.2015, OHEISMATERIAALI 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.8.2015 7/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Johdon yhteenveto 2 Tunnusluvut 7 Palveluiden kysyntä 9 Sairaanhoidollinen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 20.12.2013 Päätös Kh 17.12.2013 Päivitetty 20.12.2013 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla värillä,

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 01.04.2014 Sairaanhoitopiirin johtajan päätös 26.3.2014 Päivitetty 01.04.2014 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 62 24.11.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 62 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA

ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA VALTUUSTO 12 15.06.2016 ESITYS HUS-KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016 TALOUSARVION MUUTTAMISESTA 312/02/02/00/01/2015 VALT 12 HUS:n valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.12.2015 ( 44) vuoden 2016-2018 talousarvion

Lisätiedot

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky

Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö. Lapin sairaanhoitopiirin ky Anna-Leena Hanhisuanto Laskentapäällikkö Projekti aloitettiin 9/2011 sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksellä Erva sairaanhoitopiireille rakennetaan yhtenäinen tietovarasto KulasDW ja osaprojektina

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander

SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS. Kustannuslaskenta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander SAIRAALOIDEN HOITOTOIMINNAN TUOTTAVUUS Kustannuslaskenta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä Virpi Alander Kustannusyhteyshenkilöiden työkokous 5.5.2010 HUS:n organisaatio Konsernihallinnon tulosalue

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 59 24.4.2017 139 107/02.02.00/2017 Taloussuunnitelman 2018-2019 valmistelu Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus 24.4.2017

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

NordDRG:n perusteet ja logiikka

NordDRG:n perusteet ja logiikka NordDRG:n perusteet ja logiikka Kristiina Kahur, MD MPH Johtava konsultti Kansallinen DRG keskus DRG-käyttäjäpäivät, Vaasa 4.-5.12 2014 DRG, Diagnosis Related Groups DRG -järjestelmä on alun pitäen kehitetty

Lisätiedot

Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely

Talousarvion 2015 yksityiskohtainen erittely. resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (1) 55 171/02.02.00/2015 Taloussuunnitelman 2016-2018 valmistelu Kuntayhtymän hallitus 20.4.2015 55 Valmistelun lähtökohtia Kuntayhtymän hallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Iisalmen kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 52 16.06.2016 TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio Sopimusohjausneuvottelut Talousjohtaja Aija Suntioinen Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Kuluva vuosi Talousarvio 2016 Sopimusohjausneuvottelut 23.-24.9.2015 Kuluvan vuoden PALVELUJEN KÄYTTÖ, KUSTANNUKSET JA ENNUSTE Palvelujen käyttö 1-8/2015 (Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelutuotannon muutos vuoteen 2020 Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääketieteen, terveydenhuollon ja hallinnon erikoislääkäri Yhteistyöseminaari 11.6.2010 Porvoo

Lisätiedot

POTILASKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA PSHP:SSÄ

POTILASKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA PSHP:SSÄ POTILASKOHTAINEN KUSTANNUSLASKENTA PSHP:SSÄ DRG -käyttäjäpäivät 18.11.2010 Controller Petra Kokko Organisoituminen Kustannuslaskentaa tuotteistusta on toteutettu Jaakko Herralan johdolla vuosien 2004-2006

Lisätiedot

Lastentautien tulevaisuuden näkymät. Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013

Lastentautien tulevaisuuden näkymät. Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013 Lastentautien tulevaisuuden näkymät Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri HYKS, Naisten- ja lastentautien tulosyksikkö 9.4.2013 HYKS Lastenklinikka toiminnallisesti Maan ainoa täyden palvelun lastensairaala

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 5 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-5 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 43,9 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 8 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-8 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 68,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN PÄIVYSTYS

PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN PÄIVYSTYS PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN PÄIVYSTYS Tilannekatsaus Porvoon kaupungin sotelautakunta 6.1.216 Ville Pursiainen, ylilääkäri, tulosyksikön johtaja Leena Koponen, sairaanhoitoalueen johtaja 7.1.216 1 PORVOON

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2017

KYSin kuntakierros 2017 KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen 21.4.2017 1 Tilinpäätös 2016 21.4.2017 2 21.4.2017 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos 12.12.2016, 16 muutokset talousarvioon 12.12.2016, 17

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.

TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11. TERVEYDENHUOLLON TUOTTEISTUKSEN KEHITTÄMINEN HOITOKONTAKTEISTA HOITOKOKONAISUUKSIIN MARTTI VIRTANEN NORDIC CASEMIX CENTRE 6.11.2009 DIAGNOSIS RELATED GROUPS Diagnooseihin, toimenpiteisiin ikään, sukupuoleen,

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014. HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Toiminnan ja talouden seurantaraportti 20.3.2014 2 / 2014 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut... 5 Palveluiden kysyntä...

Lisätiedot

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128

HALLITUS TAMMI-SYYSKUUN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 HALLITUS 128 02.11. TAMMI-SYYSKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 238/02/02/00/01/2014 HALL 128 Yhteenveto Syyskuussa sekä toiminnan tuottavuus että sitovat nettokulut toteutuivat talousarviota paremmin;

Lisätiedot

ESITYS ERITYISTARPEISTEN LASTEN KOTISAIRAANHOIDON YKSIKÖN PERUSTAMISESTA HYKS NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN PEDIATRIAN KLINIKKARYHMÄÄN

ESITYS ERITYISTARPEISTEN LASTEN KOTISAIRAANHOIDON YKSIKÖN PERUSTAMISESTA HYKS NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN PEDIATRIAN KLINIKKARYHMÄÄN HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 3 01.02.2012 ESITYS ERITYISTARPEISTEN LASTEN KOTISAIRAANHOIDON YKSIKÖN PERUSTAMISESTA HYKS NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN PEDIATRIAN KLINIKKARYHMÄÄN 116/02/02/2012

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 10 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-10 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 86,8 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 03.03.2016 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS V. 2015 LOHLTK 35 laatimisesta on Viime vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen annettu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta

HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS lautakunta 29.9.2015 SAIRAANHOITOPIIRI Oheismateriaali HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN JA TULOSYKSIKÖIDEN TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI Elokuu 2015 sivu

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä

KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Lohjan sairaanhoitoalue 25.5.2015 Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-4/2015 1 (7) Tunnusluvut Palvelutuotanto Tot. TA Tot. Poikkeama- % Tot. / TA Muutos-% Tot. / Edv. 1-4/2015 1-4/2015 1-4/2014 Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 9,4% 10,7% Psykiatrian

Lisätiedot

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki 12.11.2012 Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2014

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2014 HELSINGIN JA UUDENMAAN HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan SAIRAANHOITOPIIRI kokous 17.2.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUE LIITE 1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUONNA 2014 HELSINGIN

Lisätiedot

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017

LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIO 2017 LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 55 27.10.2016 TALOUSARVIO 2017 LOHLTK 55 Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli ensi vuoden talousarvion valmistelun periaatteita ja tavoiteasetantaa kokouksessaan 13.6.2016

Lisätiedot

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1

Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta , Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalueen lautakunta 17.9.2015, Liite 1 Porvoon sairaanhoitoalue 20.8.2015 KUUKAUSIRAPORTTI 1-7/2015 1 (6) Tunnusluvut Palvelutuotanto Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos Psykiatrian

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 16.03.2016 Sairaanhoitopiirin hallitus 16.12.2015 Päivitetty 16.03.2016 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat sekä hinnat vakuutusyhtiöille. Hoitopalveluiden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Talous- ja konsernijaosto 22 04.05.2016 HUS-KUNTAYHTYMÄN TAMMI-MAALISKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 TAKO 22 Tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden perusraportin luvut olivat saatavilla

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN?

MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? MILLOIN JA MITEN PALLIATIIVISEEN HOITOON ERIKOISTUNUT LÄÄKÄRI VOI PARHAITEN AUTTAA POTILAITAAN? LL Kaisa Rajala, Palliatiivinen yksikkö, HUS Syöpäkeskus Geriatrian ja yleislääketieteen EL Palliatiivinen

Lisätiedot