Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 25.11.2011. Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka"

Transkriptio

1 Potilaiden lääkitys ja NordDRG-tuotteistuksen kehittäminen 2012 Arki sujuu helpommin, kun apu löytyy läheltä Mikko Rotonen, HUS Tietotekniikka

2 Esityksen sisältö 1. Lääkityksen merkitys hoitokustannuksista 2. Lääkkeiden kirjaaminen potilastietojärjestelmissä 3. Lääkkeiden kustannusten laskennan periaatteet 4. Lääkekustannusten kohdentaminen potilaskohtaisesti 5. Lääkehoitojen käsittely NordDRG-tuotteistuksessa 2012

3 Lääkityksen taloudellinen merkitys hoitokustannuksista (1/2) Lääkitys 1. Selittää potilaisiin kohdennetuista hoitoresursseista yhteensä 7.0 % 2. Lääkitys on toimenpide ja voidaan rinnastaa tietyllä tavoin leikkaustoimenpiteeseen 3. Lääkityskulut ovat suuremmat kuin diagnostisten tutkimusten kulut (Laboratoriodiagnostiikka tai kuvantaminen) 4. Noin 60%:n kustannusten selitysaste saavutetaan alle 10 %:lla kaikista käytettävissä olevista lääkevalmisteista (noin 600 valmistetta)

4 Lääkityksen taloudellinen merkitys hoitokustannuksista (2/2) 6,8 % 0,5 % Vuodeosastojen hoitopäiväkustannukset 5,4 % Avohoitokäyntien kustannukset 7,0 % 29,4 % Leikkaussalitoimenpiteiden ja polikliiniset toimenpiteiden kustannukset Lääkekustannukset 29,1 % 21,8 % Laboratoriotutkimusten kustannukset Röntgen tutkimusten kustannukset Muut erikseen laskutettavien palvelujen kustannukset

5 Lääkkeiden kirjaaminen Uranus-potilastietojärjestelmässä Potilaskohtainen lääkitysosio on otettu käyttöön jo osassa yliopistosairaaloita hoitoyksiköitä vuosien aikana Uranus 2007-versiossa HUSin kaikissa hoitoyksiköissä lääkitysosion käyttö alkaa kokolaajuudessa Uranus 8.2- version käyttöönoton yhteydessä vuoden 2012 aikana Potilaiden koko lääkitys kirjataan potilastietojärjestelmään Lääkitys on jaettu kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä kuvaa potilaan peruslääkityksen (listalääkitys) ja toinen ryhmä kuvaa hoidon aikaisen erikseen kirjattavan lääkityksen, joka liittyy hoitoon ja joka antokirjataan potilastietojärjestelmässä Molemmissa ryhmissä voi olla kalliita lääkkeitä, mutta ensisijaisesti kalliit lääkehoidot kuuluvat antokirjattavaan lääkeryhmään Antokirjattavia lääkkeitä ovat mm. sytostaatit, sienilääkkeet, hyytymislääkkeet jne. Kaikki lääkkeet kirjataan potilaskohtaisesti ja niiden kustannukset on laskettavissa ja kohdennettavissa potilaan hoitokuluiksi automatisoidusti perustuen HUS Lääkehuollon lääkekohtaiseen kustannuslaskentaan. Vastaava menettely on käytössä myös osassa muita yliopistosairaaloita. Nykyinen erillinen kalliiden lääkkeiden kirjaaminen toimenpiteinä voidaan lopettaa

6 Kuvaruutunäyttö Potilaan lääkitysosioista Uranuksessa (1/3)

7 Kuvaruutunäyttö Potilaan lääkitysosioista Uranuksessa (2/3)

8 Kuvaruutunäyttö Potilaan lääkitysosioista Uranuksessa (3/3)

9 Lääkkeiden kustannusten laskennan periaatteet Pekka Lampinen Potilaalle kohdennettavat lääkekustannukset sisältävät apteekin toimituskulut ja hinnat ovat katteellisia. Jokainen yliopistosairaanhoitopiiri on sisäisessä laskenta- tavassaan sopinut miten toimivat. Vain yhdellä kate-%:lla laskettuna kate on suhteessa suuri kalliissa lääkkeissä Tämän vuoksi osa apteekeista käyttääkin ns. apteekin palvelumaksua Tässä mallissa sisään ostohintaan lisätään em. palvelumaksu. Kaiken kaikkiaan kate tai palvelumaksu ovat kuitenkin marginaalisia kustannuksia lääkkeen sisään ostohintaan nähden.

10 Lääkekustannusten kohdentaminen potilaskohtaisesti HUSissa antokirjattavien ja muiden lääkkeiden kustannukset kohdennetaan osana HUSin käytössä olevaa myyntilaskutustietojärjestelmää (NRT-Mynla) Potilastietojärjestelmässä oleville antokirjatuille ja muille lääkkeille noudetaan kustannus HUS Lääkehuollon tietojärjestelmän lääkerekisteristä, johon on laskettu joko tabletti tai millilitra tai muu yksikköhinta Myyntilaskutustietojärjestelmässä lasketaan potilaan saaman lääkekirjauksiin perustuvan lääkityksen kustannukset Muutos nykyiseen lääkekustannuksen laskentaan on se, että lääkekustannukset perustuvat todellisiin potilaalle annettuihin lääkemääriin eikä enää keskimääräiseen lääkeannoksen, jonka kustannus on laskettu perustuen 70 kg:n keskipainoon tai 1,7 neliömetrin ihon pinta-alaan

11 Lääkehoitojen käsittely NordDRG-tuotteistuksessa (1/X) Nykyinen tilanne: Nykyisessä NordDRG-tuotteistuksessa on erikseen omat alaryhmät sytostaattihoidoille ja muille kalliille lääkehoidoille Järjestely kehitettiin HUSin toimeksiannosta vuoden 2006 NordDRG-O-ryhmittelijään ja se kattaa erikseen vuodeosastohoidot ja avohoidot Kalliit lääkehoidot selvitettiin Hyks sairaanhoitoalueiden eri toimialoilta ja lääkkeiden vaihtuessa kalliiden lääkkeiden toimenpideluettelo tarkistetaan kuten myös vuosittaisen suoritehinnoittelun yhteydessä NordDRG-ryhmittelijä edellyttää lääkehoitojen osalta kaksi erillistä tietoa: Lääkeannon reitin ja Lääkkeen ATC-koodin ATC-koodi on 7 merkin mittainen koodi, joka on jouduttu lyhentämään 5 merkin mittaiseksi tietoteknisistä syistä. Tämä edellyttää erityisjärjestelyjä rekisterien ylläpidossa ja NordDRG-ryhmittelijän ylläpidossa Lääkityshoidot perustuvat MDC-ryhmiin eli Major Diagnosis Category-ryhmittelyyn, jota kuvaa parhaiten elinryhmäkohtainen ryhmittely

12 173A 173B 173C 173D 173E Pekka Lampinen Lääkehoitojen käsittely NordDRG-tuotteistuksessa (1/X) Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut, sädehoito Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut, sytostaattihoito Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut, vaativa s ytostaattihoito Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut, eritysitason vaativa s ytostaattihoito Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut 906B 906C 906D 906G 906P 906Q 906O 912A 912B 912C 912D 912E 912F 912G 912O Ruuansulatuskanavan syöpäsairaus, sytostaatt ihoito, lyhyt hoito Ruuansulatuskanavan syöpäsairaus, vaativa sytostaattihoito, lyhyt hoito Ruuansulatuskanavan syöpäsairaus, erityistason vaativa sytostaattihoito, lyhyt hoito Ruuansulatuskanavan sairaus, eryistason vaat iva lääkehoito, lyhyt hoito Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide Ruuansulatuskanavan sairaus, vaativa diagnost inen toimenpide Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidett ä Miehen sukuelinten syöpäsairaus, sädehoito, lyhyt hoito Miehen sukuelinten syöpäsairaus, sytostaattihoito, lyhyt hoito Miehen sukuelinten syöpäsairaus, vaativa sytostaattihoito, lyhyt hoito Miehen sukuelinten syöpäsairaus, erityistason vaativa sytostaattihoito, lyhyt hoito Miehen sukuelinten sairaus, erityislääkehoito, lyhyt hoito Miehen sukuelinten sairaus, vaativa lääkehoito, lyhyt hoito Miehen sukuelinten sairaus, erityistason vaativa lääkehoito, lyhyt hoito Miehen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä

13 Lääkehoitojen käsittely NordDRG-tuotteistuksessa Tuleva tilanne NordDRG-ryhmittelijän kannalta merkittäviä lääkityksen antoreitin toimenpidekoodeja ovat ZX196 Lääkkeen luovutus potilaalle mukaan 14 vrk lääkitystarve ZX197 Lääkkeen luovutus potilaalle mukaan 30 vrk lääkitystarve joilla erotetaan vuodeosastohoidossa tai avohoidossa annettavat kalliit lääkkeet niistä, jotka ohjeiden vastaisesti annetaan kotihoitoisille potilaille. Muut antoreitit voidaan päätellä antokirjauksen lääkkeestä, koska lääke kirjataan potilastietojärjestelmään VNR-koodilla, joka pitää sisällään tarkat tiedot lääkevalmisteesta ja sen antoreitistä Täten NordDRG-ryhmittelijälle tuotetaan sama tieto kuin nykyisinkin Päättely ryhmän määräytymisestä voidaan tehdä edelleen ATC-koodin perusteellakin, mutta tässä yhteydessä päättelyperuste tarkistetaan ja muutetaan tarvittaessa. HUSin kannalta kustannusriskien ja potilasmateriaali huomioiden kuhunkin lääkehoito NordDRG-ryhmään on syytä asettaa outlier-rajat, koska lääkekulut varioituvat mm. erikokoisten potilaiden välillä merkittävästi

14 Lääkehoitojen käsittely NordDRG-tuotteistuksessa 2012 Lääkityksen asiantuntijaryhmässä on käsitelty lääkitysryhmien lukumäärää ja tehty johtopäätös, että ryhmien lukumäärää on syytä vähentää Päättely ryhmien välillä on pääsääntöisesti toimiva eli jako kolmeen kustannusryhmään (normaali, kalliimpi ja kallein) kuvaa hoidon keskikustannuksia eri NordDRG-ryhmien kesken Ongelmana on se, että hoitotapauksia ryhmiin kalliimpi ja kallein tulee liian vähän. Koska hoitotapahtumia on vähän, niin kustannuslaskennan tarkkuus ja hoitojen satunnaisuus eivät ole tarkoituksenmukaista Lisäksi itse ryhmittelijän ohjaustaulujen ylläpito vaatii paljon työtä, koska lääkkeiden hinnoissa tapahtuu muutoksia, jotka tulee ottaa huomioon mihin hintaryhmään lääke määritellään Tämän perusteella vuodelle 2012 on tehty muutosesitys ryhmittelyyn siten, että lääkeryhmitys jaetaan vain sytostaatteihin ja muihin erityislääkehoitoihin Täten lääkitysryhmien lukumäärä vähentyy 46:lla ja ryhmitys yksinkertaistuu Jotta riskienhallinta on mahdollista, niin lääkitysryhmissä on syytä käyttää outlier-rajoja vähintään kustannusten ylirajalla, jotta harvinaiset kalliit lääkkeet eivät nosta keskikustannusta ko. NordDRG-ryhmässä suhteettomasti

15 Esimerkki NordDRGO-ryhmiä avohoidossa vuonna 2012

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka 05.11.2009 1 Esityksen tavoitteet Taustaa Tietoketjut, niiden rooli Tuotteistus

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO

TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 1 (12) TOISTUVISTA LIIKENNERIKKOMUKSISTA MÄÄRÄTTÄVÄ AJOKIELTO 1 Taustaa Liikennerikkomusten ja -rikosten vuoksi määrätty ajokorttiseuraamus on yleisimmin ajokielto.

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Hinnoittelu mitä se on käytännössä?

Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Hinnoittelu mitä se on käytännössä? Harri I. Kulmala, VTT Hinnoittelun tausta Olipa kyseessä mikä tahansa myytäväksi aiottu tuote, palvelu tai niiden yhdistelmä, hinnoittelulla on myyjän näkökulmasta kaksi

Lisätiedot

Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Kirjaamo PL 55 00301 Helsinki kirjaamo@fimea.fi SUOMEN FARMASIALIITON JA SATEFAN LAUSUNTO LIITTYEN LÄÄKELAITOKSEN MÄÄRÄYKSEN 7/2007 SAIRAALA-APTEEKKIN APTEEKKIN

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ 1 (8) 5.1.2012 YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE PAIKANTAMISTA JA HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN PERIAATTEITA JA KÄYTÄNTÖJÄ KOSKEVASTA YHTEISTOIMINTA- MENETTELYSTÄ Yhteistoiminta-asiamiehelle tehdyn pyynnön keskeinen

Lisätiedot

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13)

SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) SATSHP, VSHP JA VSSHP SEKÄ ÅHS LÄÄKKEIDEN YHTEISHANKINTA 2016-2017 1(13) Tämä dokumentti sisältää Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien sekä Ålands Hälso- och Sjukvårdin lääkkeiden

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot