MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia"

Transkriptio

1 MITEN JA MIKSI HYKS HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA käytännön kokemuksia Seinäjoki Reijo Haapiainen toimialajohtaja HYKS Operatiivinen tulosyksikkö

2 ESITYKSEN SISÄLTÖ Hyksin operatiivinen tulosyksikkö Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integroitu toimintamalli lonkkamurtumapotilaiden hoidossa Hyksin operatiivisen tulosyksikön ja pääkaupunkiseudun veljeskotien yhteistyö HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 2

3 HUS-HYKS Hyvinkään sairaanhoitoalue Kerava Lohjan sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalue Espoo Vantaa HYKSsairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Kauniainen Helsinki HUS: 28 jäsenkuntaaj väestv estö: : Kirkkonummi Jorvin sairaala Peijaksen sairaala HYKS: 6 jäsenkuntaaj väestv estö: : Hyksin sairaalat Helsingissä HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 3

4 HYKS OPERATIIVISEN TULOSYKSIKÖN VASTUUT Kirurgian eri erikoisalojen erikoissairaanhoidon palvelut aikuisväestölle Silmätaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit Neurokirurgia Anestesia, Tehohoito, Ensihoito ja Kivunhoito Päivystysvalmiuden ylläpito Valtakunnalliset erityisvastuut, ml. suuronnettomuustilanteet HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 4

5 Jorvin sairaala Peijaksen sairaala Meilahden sairaalat Töölön sairaala HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 5

6 Naistenklinikka Herttoniemi Silmä-korvasairaala Kirurginen sairaala HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 6

7 HYKS Operatiivinen tulosyksikkö Vuosi leikkaukset yht Päiki % Päivystys % Lisäksi anestesiatoimenpidettä ja leikkausyksikön ulkopuolella annettua sedaatiota ilman operatiivista toimenpidettä Muu elekt % HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 7

8 Vähäenergiset lonkkamurtumat HYKS-alueella (Töölö, Jorvi, Peijas) Lukuja vuodelta 2010: Akuutteja lonkkamurtumapotilaita, n = valtaosa iäkkäitä naisia Esh-hoitopäivät, n= Esh-kustannukset = n. 10,1 milj. ka / hoitojakso Siirtoviivepäivät, n= (siirtoviivepäivät = esh-hoitopäivien määrä siirtoilmoituksen teon jälkeisestä päivästä toteutuneeseen siirtoon) HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 8

9 JORVIN LONKKAMURTUMA- AINEISTO VUONNA potilasta Keski-ikä 79 v. (21 potilasta alle 65 v.) ASA (luokitus 1-5, kuvaa perussairauksien määrää) Yhden vuodeosaston siirtoviivepäivät (3 päivää tai yli) HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 9

10 LONKKAMURTUMAPOTILAIDEN PERINTEINEN HOITOKETJU Erikoissairaanhoito Perusterveydenhuolto Etiologia Leikkaus Geriatrin arvio Kaatuminen Kodinmuutostyöt Lääkitys Nutritio Kuntoutus Geriatrinen kuntoutus Kotiapu ja omaiset Kotikuntoutus Organisaatiolähtöinen Kokonaiskesto valtakunnassa 43,6 vrk (THL/Perfect-tilasto/v.2009) Kuva: Jukka Louhija HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 10

11 LONKKAMURTUMAPOTILAIDEN INTEGROITU HOITOKETJU Jorvin sairaalan lonkkaliukumäki Geriatrin arvio Leikkaus Kaatuminen Kodinmuutostyöt Nutritio Etiologia Lääkitys Geriatrinen kuntoutus Kotiapu ja omaiset Onko kokonaishoitoaikaa mahdollista lyhentää? Kuva: Jukka Louhija HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 11

12 PILOTIN LÄHTÖKOHDAT Onko mahdollista lyhentää kokonaishoitoaikaa ja saada jopa parempaa hoitoa ilman lisäresursointia? Iäkäs potilas, jolla on myös lonkkamurtuma ravitsemustila, lääkitys, kuntoutuksen tarve, kotiolot Kokonaishoitovastuu geriatrille alusta lähtien Potilaan mahdollisesti kokemat edut nopeampi leikkaukseen pääsy ja kuntoutuksen aloittaminen kivunhallinta kotiutuminen Hoitavan yksikön näkökulma voimavarojen oikea kohdennus, hoitotiimien uudelleenkoostaminen prosessit, kustannukset Yhteiskunta vanhuksiin kohdistuvan hyvän hoidon periaatteet tuottavuus HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 12

13 LONKKAMURTUMAPILOTIN ALUSTAVIA TULOKSIA (1/2) hoidettu 156 potilasta (228 leikattua lonkkamurtumaa) Kaatumisesta sairaalaan: keskiarvo 4,1 h (1-25 h) mediaani 1,9 h Päivystyksestä leikkaussaliin keskiarvo 22,4 h (4,6-52,h) mediaani 21,9 h Leikkausmenetelmän valinnalla pyritään heti täysvaraukseen HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 13

14 LONKKAMURTUMAPILOTIN ALUSTAVIA TULOKSIA (2/2) Leikkaussalista tk-osastolle: keskiarvo 3,1 pvää mediaani 2,5 pvää min/max 2 /9 Koko ketju (KOtoa - KOtiin) keskiarvo 24,1 vrk ( 4-58 vrk) mediaani 21,5 vrk HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 14

15 LONKKAMURTUMAPOTILAIDEN INTEGROITU HOITOKETJU Geriatrin arvio Leikkaus Kaatuminen Kodinmuutostyöt Nutritio Etiologia Lääkitys Geriatrinen kuntoutus Kotiapu ja omaiset Kokonaishoitoaikaa oli mahdollista lyhentää Kokonaishoitoaika lyheni tasolle 24,3 vrk Koko maassa kokonaishoitoaika oli 43,6 vrk (THL/Perfect/2009) Eurovaikutus HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 15

16 Espoon kaupungin tiedote klo Lonkkaliukumäestä vuoden innovaatio Espoossa Lonkkaliukumäki on valittu vuoden innovaatioksi ensimmäisessä Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa. Lonkkaliukumäki on innovaatio, jolla lonkkapotilaan kuntoutusketjun pituus on onnistuttu lähes puolittamaan. Se on tuonut myös merkittäviä kustannussäästöjä HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 16

17 LONKKAMURTUMAPOTILAIDEN INTEGROITU HOITOKETJU Laskennallinen säästö Kokonaishoitopäivien vähenemä 20 vrk lonkkamurtumissa Hoitopäivän hinta n. 300 euroa Laskennallinen säästö hoitopäivien vähetessä euroa/potilas Pääkaupunkiseudulla lonkkamurtumaa / vuosi Oletetaan, että 50 % potilaista hoidetaan integroidulla mallilla Säästö 500 potilasta x eur = 3 milj. euroa /vuosi HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 17

18 HYKSIN JA PÄÄKAUPUNKISEUDUN VELJESKOTIEN YHTEISTYÖ HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 18

19 NEUVOTTELUMENETTELYN KÄYTTÖ KUNTOUTUSHOITOJEN HANKINNASSA Siirtoviivepäivien vähentämiseksi II/2011 HUS Hallituksen päätös Tuottaa itse tai kilpailuttaa ko. palvelut VI/2011 Hankekuvaus nettiin VIII/2011 Mahdollisten tuottajien ilmoittautuminen Viisi ilmoittautui (OKS, Kauniala, Kuntoutus Orton, Lamminniemi ja Folkhälsan) IX-XI/2011 Neuvottelumenettelyt käyty Sopimukset voimaan Lonkkamurtumapotilaiden liitännäissairaudet edellyttävät tiettyjä lääketieteellisiä valmiuksia ja ortopedis-geriatrista osaamista tuottajilta HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 19

20 Kaunialan sairaala Oulunkylän kuntoutussairaala Pääkaupunkiseudun verisuonikirurgisia ja plastiikkakirurgisia potilaita Raaja-amputoitujen kuntoutus Kesän jälkeen n. 20 potilasta Helsinkiläisiä lonkkamurtumapotilaita 75 kuntoutusjaksoa Kuntoutusaika 23,6 vrk HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 20

21 TÖÖLÖ OULUNKYLÄ TULOKSIA v Töölöstä siirretty 65 potilasta kuntoutumaan Oulunkylään Töölön leikkausviive: ka 1 vrk esh-hoitoaika: ka 5 Oulunkylässä päättyneitä hoitojaksoja 68 kuntoutusjakson ka 23,6 vrk (hoitojakson aikana menehtyneitä 3) kotiin tai vakituiseen asuinpaikkaan pääsi 75 % potilaista Koko hoitojakson pituuksien vertailua Jorvin Lonkkaliukumäki ka 24,1 vrk Töölö + Oulunkylä ka 30 vrk Suomi (THL-Perfect 2009): ka 43,6 vrk HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 21

22 MITEN JA MIKSI HYKSIN OPERATIIVINEN TULOSYKSIKKÖ HYÖDYNTÄÄ VELJESKOTIEN OSAAMISTA? Veljeskodit muodostavat puuttuvan renkaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välille Erikoisosaamista monisairaiden iäkkäiden potilaiden kuntouttamisessa Mahdollistaa siirtoviivepäivien vähentämisen erikoissairaanhoidossa HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 22

23 Kiitos! HYKS Operatiivinen tulosyksikkö / Reijo Haapiainen 23

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin somaattisen päivystyksen kokonaissuunnitelma 2009-2012 TIIVISTELMÄ HUS:n päivystyksen tehtävänä on tuottaa erikoissairaanhoidon päivystyspalvelut alueen väestölle.

Lisätiedot

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA HUS KUNTAYHTYMÄ HYKS SAIRAANHOITOALUE Jorvin sairaala 17.12.2008 JORVIN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 TIIVISTELMÄ HYKS Jorvin sairaalan alueen kuntien, Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen, asukasmäärän

Lisätiedot

TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti)

TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti) TEHOKAS (TErveydenhuollon HOitoketjut Kuntoon Alueellisesti) HYKS-alueen hoitoketjun kehittämishanke AVH-pilotti ETLA Terveydenhuoltoseminaari 3.9 El Kirsi Rantanen Neurologian klinikka, HUS Terveydenhuollon

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot

Sairaalasta kotiin asti

Sairaalasta kotiin asti S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 3 / 2 0 0 7 matti mäkelä, unto häkkinen, bengt juslin, päivi koivuranta-vaara, antti liski, matti lyytikäinen, juha laine Sairaalasta kotiin asti Erikoissairaanhoidosta

Lisätiedot

Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella

Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella HUS Sointu Alatalo Martina Bachmann Kristiina Mattila Tarja-Leena Neffling Veikko Remes Ilkka Saario Tom Scheinin Riitta Sulander

Lisätiedot

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen

HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen Aki Linden 16.2.2015 Hallitus 23.2.2015, OHEISMATERIAALI 5 HYKS:in uuden tulosyksikköorganisaation (osaamiskeskukset) käynnistyminen HYKS tulosalueen henkilöstö muodostaa 55 % koko HUS:n henkilöstöstä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7

1 Johdanto...3. 2 Selvityksen taustaa...5. 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 1 (54) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Selvityksen taustaa...5 2.1 Selvityksessä käytetyt käsitteet...5 2.2 Tiedonkeruumenetelmä...7 3 Yleistä selkäydinvammaisten kuntoutusjärjestelmästä Invalidiliiton

Lisätiedot

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa

Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa T-86.5161 Special Course in Information Systems integration Kotiuttamisprosessi terveydenhoidossa Versio 1.1 Miia Huhtala Suvi Kouki Suvi Kuparinen Juho Ruuhijärvi 1 / 41 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...3

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

14 16.02.2010 ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ

14 16.02.2010 ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 14 16.02.2010 ERIKOISSAIRAANHOIDON JA PERUSTERVEYDENHUOLLON YHTEISTYÖ 107/06/00/2010 HYKS 14 Terveydenhuollon kokonaisvaltainen toimivuus ja kustannustehokkuus edellyt

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä

Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Toimintasuunnitelman laatiminen akuuttivuodeosastohoidon ja siihen liittyvien hoitoprosessien tuottamiseksi Päijät-Hämeessä Päijät-Hämeen liitto Loppuraportti 3.2.2015 Tiivistelmä: Nykymallin haasteet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISEN KRIISIVALMIUDEN PERIAATTEET. Eero Hirvensalo Vastaava ylilääkäri, Tukielinkirurgia HYKS Lääkintäpäällikkö, HUS

TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISEN KRIISIVALMIUDEN PERIAATTEET. Eero Hirvensalo Vastaava ylilääkäri, Tukielinkirurgia HYKS Lääkintäpäällikkö, HUS TERVEYDENHUOLLON VALTAKUNNALLISEN KRIISIVALMIUDEN PERIAATTEET Eero Hirvensalo Vastaava ylilääkäri, Tukielinkirurgia HYKS Lääkintäpäällikkö, HUS Nykytila -päivittäistoiminta 5 yliopistollista sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 4/12 joulukuu december Sisältö Sairaalaviesti 4/2012 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus: Nopeasti hoitoa, nopeammin hoitoon vaikka talous kiristyy 3 Ledare:

Lisätiedot