Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät Petra Kokko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen. DRG käyttäjäpäivät 12.-13.12.2013 Petra Kokko"

Transkriptio

1 Laadukkaasta kirjaamisesta tehokkaaseen talouden johtamiseen DRG käyttäjäpäivät Petra Kokko

2 Kustannuslaskentaohjeet NordDRG opas, julkaisu 2014 Kuntaliiton Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille, 2011 Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja (DRG:n kansallinen käyttöönottohanke ) Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus (Sairaaloiden tuotteistuksen standardointihanke ) Page 2

3 Laskentaympäristö Kirjanpidossa kustannuspaikat luokitellaan kahteen ryhmään: 1. Apukustannuspaikat, joiden toiminnan tarkoituksena on avustaa pääkustannuspaikan toimintaa ja huolehtia organisaation toiminnan yleisistä edellytyksistä. Niiden kustannukset kohdistetaan pääkustannuspaikoille sisäisenä laskutuksena tai vyörytyksenä. 2. Pääkustannuspaikat (kliiniset ydinpalvelut), joiden toiminta kohdistuu välittömästi lopullisten suoritteiden aikaan saamiseen eli potilaalle annettavaan hoitoon. Pääkustannuspaikka on hoidon antamisesta ja ulkoisesta laskutuksesta vastaava yksikkö. Ulkoinen lasku kattaa sekä pää- että apukustannuspaikkojen kustannukset Page 3

4 Kokonaiskustannukset Muu rahoitus Tuotteistetulla hoitotoiminnalla rahoitettavat palvelut Tukipalvelut Kliiniset välisuoritteet Potilaskohtaiset hoitojaksot ja käynnit DRG ryhmät tai muut tuotteet Page 4

5 Kokonaiskustannuslaskenta Määrittelee mitä toimintoja ja niistä aiheutuvia kuluja katetaan hoitotoiminnan laskutuksessa tai sisällytetään kustannusvertailuun Määrittelee kohdistamissäännöt kululajeittain ja yksiköittäin Tukipalvelut Vyörytykset Poistojen käsittely Muut toiminnot kuin hoitotoiminta Huom! Sisäisen laskutuksen tuotteistus ja laajuus vs vyörytettävät kulut Page 5

6 Kokonaiskustannuslaskenta Kokonaiskustannuslaskennassa erotetaan ne kustannukset, joita ei kateta hoitopalveluiden hinnoilla ts. kokonaiskustannuslaskentaan liittyvät päätökset ovat riippuvaisia rahoituspäätöksistä Päätökset ovat osa strategista ja poliittista omistajaohjausta sekä tuottajan ja tilaajan välistä palvelusopimusmenettelyä Tähän vaikuttaa myös valtionohjaus erityisvaltionosuuksien muodossa Page 6

7 Välisuoritteiden muodostaminen Välisuoritteet ovat laskentakohteita Välisuoriterakenteen tarkoituksena on lisätä kliinisten toimintayksiköiden kustannustietoisuutta, kuvata niiden toimintaa keskeisillä suoritteilla sekä mahdollistaa tarkka potilaskohtainen kustannuslaskenta huomioiden kuitenkin laskennan toistettavuus ja taloudellisuus Välisuoritteet tulisi rakentua kansallisten koodistojen ja yhteisesti käytettävien kansallisten kirjaamiskäytäntöjen tietoihin > Vertailukelpoisuus Välisuoritelaskennan kustannuksiin tulee sisältyä kaikki hoitotoiminnalla katettavat kulut kokonaiskustannuslaskennan mukaisesti Henkilöstökulut ovat suurin kohdistettava menoerä, joten tämän kuluerän kohdentaminen välisuoritteille aiheuttamisperiaatetta noudattaen on erityisen tärkeä kohta laskennassa. Työajanseuranta on suositeltavaa! Page 7

8 Välisuoriterakenne Leikkaus- ja anestesiatoimenpiteet (THL: Toimenpideluokitus) Vuodeosastohoitopäivät (osastokohtainen km. hoitopäiväkustannus tai hoitoisuuden mukaan jaoteltu) Tehohoitopäivät (hoitopäivä ja TISS-piste) Poliklinikkakäynnit (osastokohtainen km. Käyntikustannus) Poliklinikoilla ja vuodeosastoilla suoritettavat toimenpiteet (THL: Toimenpideluokitus) Kuvantamistutkimukset ja toimenpiteet (KL: Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus) Laboratoriotutkimukset (KL: Laboratoriotutkimusnimikkeistö) Lääkkeet (Lääketietokeskus: VNR koodit potilaskohtaisesti tilattujen lääkkeiden osalta) UUSI Muut välisuoritteet (konsultaatiot, fysioterapia, ravitsemusterapia) Välisuoritteiden tulee olla kohdistettavissa potilaskohtaisesti toteutuneisiin hoitojaksoihin ja käynteihin!! Page 8

9 Tarvittavat tiedot Tilinpäätöstiedot (jälkilaskenta) tai budjetit (tavoitelaskenta) välisuoriterakenteen mukaisesti eriteltynä Henkilöstökulut ammattiryhmittäin Työajankäyttö per laskentakohde Palveluiden ostot Materiaalikulut (tarvikkeet ja lääkkeet) Muut kulut Rahoituskulut ja poistot Laskennalliset erät Laskentakohteiden lukumäärät käytettävien luokitusten tai muiden ryhmittelyjen mukaan Page 9

10 Käytettävät perusluokitukset THL: Tautiluokitus ICD-10 THL: Toimenpideluokitus Kuntaliitto: Radiologinen tutkimus- ja toimenpideluokitus Kuntaliitto: Laboratoriotutkimusnimikkeistö Kuntaliitto: Fysioterapianimikkeistö Koodistot löytyvät THL:n koodistopalvelimelta: Lääketietokeskus: VNR koodit Page 10

11 Potilaskohtainen kustannuslaskenta Määrittely, miten kliinisen toiminnan välisuoritekustannukset kohdennetaan potilaiden hoitokontakteihin Välisuoritteiden kohdistamissäännöillä on iso vaikutus lopputuotteen keskikustannukseen > Tarvitaan yhteiset säännöt Johtamisen väline, joka antaa tietoa potilaan hoitoprosessin kustannuksista ja jolla voidaan suunnitella resurssien käyttöä Antaa pohjan hoitotoiminnan vertailukelpoisuuteen Tarvitaan oman hoitotoiminnan keskikustannuksien ja painokertoimien laskemista varten Page 11

12 KPP (kustannukset per potilas) Laskentamalli Petra Kokko Kustannukset DRG -ryhmittäin DRG jakso A DRG käynti B DRG käynti C DRG jakso jne DRG ryhmittely toteutuneille kontakteille Kustannukset potilaittain ja kontakteittain Potilas A kontakti 1 Potilas B kontakti 1 Potilas A kontakti 2 Potilas C kontakti 11 Kustannukset välisuoritteittain Käyntivälisuorite Tutkimus Leikkaustoimenpide Hoitopäivä Kustannuslaskenta suoriteperusteista ja toimintoperusteista laskentamenetelmää käyttäen Kustannukset tileittäin Henkilöstökulut Tarvikekulut Tutkimuskulut Muut kulut Page 12

13 Miten kirjaaminen liittyy kustannuslaskentaan? Laskentapohja muodostuu tehdyistä kirjauksista Kustannuksien kirjaaminen (tiliöinti ja kohdistaminen) aiheuttamisperiaatteen mukaan toimintaa suorittaville yksiköille Kirjattavien suoritteiden määrä eli toiminnan volyymi Oikeat ja riittävät koodaukset resurssikäytön mukaan toiminnan sisällön kuvaamiseksi Kansallisten luokitusten käyttö mahdollistaa vertailukelpoisuuden Kirjaamalla asiat oikein muodostetaan oikea kuva toiminnasta DRG ryhmittely olettaa diagnoosi- tai toimenpideluokituskirjauksien antavan täsmällisen kuvan tapahtumista Kustannusten kohdistuminen oikeille tuotteille?? Page 13

14 Mitä kustannuslaskennan lopputuloksena saavutetaan? Hoitotoiminnan ja talouden syy-seuraussuhteiden kuvaus Resurssien kulutus yksiköittäin Resurssien kulutus välisuoritteittain Resurssien kulutus potilaittain Resurssien kulutus suoritteittain ja tuotteittain Kuvaus, jolla on mahdollista ennakoida toiminnan muutoksien vaikutusta kustannuksiin Kustannuksien muutoksien vaikutusta tuotekustannuksiin Yhtenäiset laskenta- ja kirjaamiskäytännöt mahdollistavat toiminnan vertaisarvioinnin ja antavat tietoa toiminnan tehostamiseksi Page 14

15 KIITOS! Page 15

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg

Opas. Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg 1 (31) Opas Perusterveydenhuollon avohoidon tuotteistusjärjestelmä, pdrg VERSIO 1.0 FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa

pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa pdrg-tuotteistus perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisessa ja johtamisessa Terveydenhuollon Atk-päivät 2014 21.5.2014 Jyväskylä Petra Kokko Toimialajohtaja FCG Konsultointi Oy FINNISH CONSULTING

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI. Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Hyväksytty valtuustossa 11.12.2013 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET 2015-2016 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET

Lisätiedot

HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN

HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN HOITOTAPAHTUMASTA EPISODIIN Drg-käyttäjäpäivät, Tampere 13.12.2013 Mika Keinänen, erityisasiantuntija FCG Konsultointi Oy +358 50 5373 583 Mika.keinanen@fcg.fi 16.12.2013 Page 1 Hoitotapahtumasta episodiin!

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka 05.11.2009 1 Esityksen tavoitteet Taustaa Tietoketjut, niiden rooli Tuotteistus

Lisätiedot

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7 Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus Suomessa 209A Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus TUOTTAJA 1 TUOTTAJA 2 TUOTTAJA 3 Standardituotteistus (+/ ) kyllä Standardituotteistus

Lisätiedot

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010

HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 HELSINGIN JA UUDENMAAN Hyväksytty valtuustossa 11.6.2009 SAIRAANHOITOPIIRI HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA HINNOITTELUN PERIAATTEET VUODELLE 2010 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TUOTTEISTUKSEN PERIAATTEET...

Lisätiedot

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN

HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Kristian Valkama, Jouni Paavilainen, Jani Väihinpää, Jussi Myllärniemi HATANPÄÄN SAIRAALAN PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN Loppuraportti Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 4/2009 Tampereen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA

HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA HINNOITTELUN KUSTANNUSVASTAAVUUS MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN KOTIELÄINTUOTANNON TUTKIMUKSEN LABORATORIOSSA Kehitystyö/MTT MTT:n henkilöstön täydennyskoulutus Mustiala, syksy 2012 Minna

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

12.12.2013, Pori. EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto Maksatuksen ajankohtaiskatsaus Ohjelmakausi 2007-2013: 2013 Onko vielä jotain opittavaa? 12.12.2013, Pori EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen,

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Käytännön tie tuotteistukseen

Käytännön tie tuotteistukseen Käytännön tie tuotteistukseen Outi Elonheimo Dosentti, LKT Yleislääk. ja th:n erikoislääkäri (hall.pät.) Helsingin yliopisto Itä-Uudenmaan tuotteistusseminaari 9.2.2011 Käytännön tie tuotteistukseen Outi

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA TERVEYSKESKUSTEN VASTAANOTTOPALVELUIDEN TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 9/2006 5/2007 LOPPURAPORTTI Tommi Lehtokangas Mari Lämsä 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1 HANKKEEN KULKU 4 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta VATT Valmisteluraportit 22 Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset Havaintoja pilottihankkeesta Timo Seppälä Miika Linna Outi Elonheimo VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

Keskeneräisen potilaan kustannukset

Keskeneräisen potilaan kustannukset Keskeneräisen potilaan kustannukset Antti Peltokorpi Jaakko Kujala Paul Lillrank Keskeneräisen potilaan kustannukset Menetelmä kunnille terveyspalveluiden tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen KESKENERÄISEN

Lisätiedot

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti. Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti. Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen kustannukset palvelusetelin perustana Loppuraportti Pasi Leppänen, Anu Servo ja Joonatan Laakso 2 Selvityksen tausta ja toteutus Selvityksen taustat ja tavoitteet

Lisätiedot