KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI"

Transkriptio

1 Päätös Kh Päivitetty Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla värillä, hoitopalvelujen hintojen rinnalla on esitetty täyden korvauksen hinnat. Lisäksi tiedosto sisältää kaikille vastuualueille yhteiset hinnat. Tiedosto ei sisällä Seututerveyskeskuksen tarjoamien hoitopalvelujen hintoja. Jos haluat tulostaa hinnaston, suosittelemme, että tulostat Ohje, Perusteet ja Yhteiset hinnat välilehtien lisäksi vain oman vastuualueen välilehden. Vastuualueiden hinnastot ovat seuraavassa järjestyksessä: Kirurgia Naistentaudit ja synnytykset Silmätaudit Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Hammas-, suu- ja leukakirurgia Sisätaudit Lasten vastuualue (sosiaalitoimi ja erikoissairaanhoito) Ihotaudit Syöpätaudit ja sädehoito Neurologia Keuhkosairaudet Fysiatria Kuntoutuspalvelut Geriatria Kuntoutusosasto Apuvälinekeskus Psykiatrian sairaalahoito Psykiatrian poliklinikat Psykiatrinen kuntoutus (sosiaalitoimi ja erikoissairaanhoito) Yleissairaalapsykiatria Nuorisopsykiatria Päivystysalue (perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin somaattisen erikoissairaanhoidon palvelut on tuotteistettu ja hinnoiteltu Drg Full- ryhmittelyn mukaisesti (versio 2010). Drg-tuotteistus kattaa poliklinikalla, vuodeosastolla, päiväkirurgisessa yksikössä ja muissa hoito- ja tutkimusyksiköissä annetun ja/tai näiden yksiköiden vastuulla olevan hoidon. Palvelut ovat lyhythoitotuotteita (avohoitokäynnit) tai hoitojaksoja. Psykiatrian toimialueella tuotteistus on tasoryhmittäinen sekä avohoidossa sekä vuodeosastolla. Kuntoutuksen vuodeosastohoito, perusterveydenhuollon päivtystyspalvelut sekä sosiaalitoimeen kuuluvat kehitysvammahuolto ja psykiatrian palveluasuminen on myös tuotteistettu tasoryhmittäin.

2 HOITOPALVELUJEN TUOTTEISTUKSEN JA LASKUTUKSEN PERUSTEET 2014 Tuotteistuksen periaatteet Hoitopalvelulla tarkoitetaan potilaskohtaista tuotetta, joka syntyy poliklinikalla, muussa avohoidossa, päiväsairaalassa, vuodeosastolla tai muussa potilashoitoa antavassa yksikössä. Hoito voi myös tapahtua potilaan kotona. Tuotteistuksen tavoitteena on luoda yhtenäisiä, vertailukelpoisia ja kustannuksiltaan mahdollisimman homogeenisiä hoitokokonaisuuksia. Tuotteistuksessa noudatetaan samoja periaatteita sairaanhoitopiirin kaikilla toimialueilla ja hoidollisilla vastuualueilla erikseen mainittavin poikkeuksin. Erikoissairaanhoidon palvelut DRG-tuotteet Tuotteistus perustuu pääosin DRG-tuotteisiin, noin 77 % hoitopalvelujen tuloista saadaan talousarvion mukaan DRG-tuotteilla. Operatiivisella, konservatiivisella ja päivystyksen toimialueilla avohoidon, vuodeosastohoidon ja päiväkirurgian hoitopalvelujen tuotteistus perustuu DRG Full luokittelun mukaisiin DRG-ryhmiin (versio 2010). Hintojen laskennassa käytetään pääsääntöisesti laskentaperusteina Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä laskettuja DRG-painokertoimia, joidenkin yksittäisten tuotteiden kohdalla painokerrointa on tarkistettu vastaamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin mukaisia kustannuksia vastaavaksi. Hintojen laskennan perusteeksi lasketaan vastuualueittain DRG-pisteen hinta. Tähän hintaan vaikuttavat suunniteltujen DRG-tuotteiden määrä ja budjetoidut kokonaiskustannukset. DRG-tuotteiden hinnat lasketaan kunkin vastuualueen DRG-pisteen hinnan ja DRG-painokertoimen avulla kaikille tuotteille. DRG-pisteen hinta vastuualueittain: Sairaanhoito keskimäärin 614 Kirurgia 646 Naistentaudit ja synnytykset 548 Silmätaudit 447 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 620 Hammas-, suu- ja leukakirurgia 586 Sisätaudit 641 Lasten vastuualue 692 Ihotaudit 496 Syöpätaudit ja sädehoito 604 Neurologia 599 Keuhkosairaudet 868 Kuntoutustoiminta 401 Päivystysalue 562

3 Lyhenne DRG tulee sanoista Diagnosis Related Groups. Kyseessä on järjestelmä, jossa potilaat luokitellaan kustannushomogeeneihin ryhmiin. Drg- ryhmittelyyn vaikuttavat potilaan päädiagnoosi (ICD-10), mahdolliset sivudiagnoosit (ICD - 10), toimenpiteet (Pohjoismainen toimenpideluokitus, NCSP), toimenpiteen tekotapa, potilaan ikä, sukupuoli ja poistumistapa (kuollut, lähetetty jatkohoitoon). Lisäksi avohoidon ryhmitykseen vaikuttavat kalliit ja vaativat kuvantamisen tutkimukset, kliinisfysiologiset tutkimukset, erityistyöntekijöiden tekemä potilastyö (mm. toimintaterapeutit, apuvälineohjaajat, kätilöt, sairaanhoitajat ), kalliit laboratoriotutkimukset ja erityisen kalliit lääkkeet ja sytostaattihoidot. DRG:n lyhythoitoryhmiin sisältyvät hoidot, joissa potilas tulee hoitoon ja lähtee hoidosta saman kalenteripäivän aikana. Muihin DRG -ryhmiin ryhmittyvät hoidot, joissa potilas on kirjattu vuodeosastolle ja hoitojakso jatkuu vähintään seuraavaan päivään. Päivystyskäynti, kuten muutkin poliklinikkakäynnit, laskutetaan myös niissä tapauksissa kun potilas siirtyy poliklinikalta välittömästi päivystyksenä vuodeosastohoitoon. Tasoryhmittäiset avohoitokäynnit ja hoitopäivät Poikkeuksina DRG-tuotteistukseen ovat psykiatrian hoitopalvelut, kuntoutustoiminnan vuodeosastohoito sekä yksittäisiä poikkeuksia lasten vastuualueella, neurologiassa ja kuntoutustoiminnan avohoidossa. Tasoryhmittäiset hinnat on muodostettu hoitopäivän tai avohoitokäynnin keskimääräisten kustannusten sekä tasoryhmän mukaisen hoidon sisällön mukaisesti. Tuotekohtaisesti on otettu huomioon hoitoon käytetty keskimääräinen työaika ja siihen sisältyvien suoritteiden kuten esim. eri tutkimusten kustannukset mahdollisimman tarkoin. Psykiatria Psykiatriset hoitopalvelut tuotteistetaan vuodeosastohoidossa tasoryhmittäisinä hoitopäivinä ja avohoidossa tasoryhmittäisinä käynteinä. Kuntoutustoiminta Vuodeosastohoito tuotteistetaan tasoryhmittäisinä hoitopäivinä. Avohoidossa laaja-alainen kuntoutustutkimuskäynti sekä erityisen kalliin apuvälineen sisältävä hoitopalvelu tuotteistetaan ja hinnoitellaan tasoryhmittäisenä käyntinä. Neurologia Hengityshalvauspotilaiden hoito laskutetaan kahdella kiinteällä hoitopäivän hinnalla. Potilaan kotona yön yli tapahtuva valvonta (1 kk) laskutetaan kiinteällä kuukauden hinnalla. Kaikilla vastuualueilla yhteiset hinnat Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut tuotteistetaan kaikilla vastuualueilla samoin perustein erilaisiin terapia- ja muihin kuntoutuspalveluihin. Yleislääketieteen vuodeosastohoito laskutetaan hoitopäivinä, mikäli hoidonporrastuksen mukainen potilaan siirto terveyskeskukseen jatkohoitoon viivästyy terveyskeskuksesta johtuvista syistä. Ilmoituksen saatuaan terveyskeskuksella on yksi arkipäivä aikaa järjestää jatkohoitopaikka. Perusterveydenhuollon palvelut Perusterveydenhuollon päivystyspalvelut (yöpäivystys ja ympärivuorokautinen päivystys) tuotteistetaan tasoryhmittäisinä käynteinä.

4 Sosiaalitoimen palvelut Kehitysvammahuollon palvelut, jotka perustuvat sosiaalitoimen aloitteeseen, tuotteistetaan tasoryhmittäisinä käynteinä. Psykiatrian palveluasuminen on tuotteistettu palvelukotikohtaisina kuntouttavan ja tuetun asumisen päivinä ja avohoitokäynteinä. Ostopalvelut (hoito muissa sairaaloissa) Ostopalveluiden (hoito muissa sairaaloissa) osalta valtuusto päätti, että sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan potilaan kotikunnalta kauttalaskutuksena asianomaisten laskujen mukaisesti terveydenhoitolain tarkoittaman erityistason sairaanhoidon ja siihen rinnastettavissa olevan valtakunnallisen työnjaon mukaan keskitetyn hoidon sekä terveydenhuoltolaissa määritellyillä perusteilla toisessa sairaanhoitopiirissä tapahtuvan hoidon (kiireellinen hoito, opiskelijoiden, vieraalla paikkakunnalla työskentelevien ja lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten ja nuorten sairaanhoito) kustannukset. Sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan kunnalta asianomaisten laskujen mukaisesti annetun hoidon myös silloin, kun sairaanhoitopiiri ei itse voi antaa tai järjestää tarvittavaa erikoissairaanhoitoa, vaan palvelut ostetaan muulta palvelujen tuottajalta. Sairaanhoitopiiri laskuttaa suoraan kunnalta asianomaisten laskujen mukaisesti järjestämisvastuulleen siirtyvän päihdehuollon palvelut.

5 Kaikilla vastuualueilla ovat seuraavat hinnat yhteisiä: Hoitopalvelujekorvauksen Täyden- Yleislääketieteen vuodeosastohoidon hoitopäivä 380,00 399,00 Vuodeosastohoito laskutetaan hoitopäivinä, mikäil hoidonporrastuksen mukainen potilaan siirto jatkohoitoon viiväestyy terveyskeskuksesta johtuvista syistä. Ilmoituksen saatuaan terveyskeskuksella on yksi arkipäivä aikaa järjestää jatkohoitopaikka. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut: Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut tuotteistetaan kaikilla vastuualueilla samoin perustein erilaisiin terapia- ja muihin kuntoutuspalveluihin seuraavasti: Terapiat/käynti Fysioterapia 79,00 82,95 Puheterapia 93,00 97,65 Toimintaterapia 93,00 97,65 Musiikkiterapia 93,00 97,65 Liikkumistaidonohjaus 93,00 97,65 Psykoterapia 93,00 97,65 Muu vastaava kuntoutustoimenpide 93,00 97,65 Neuropsykologinen kuntoutus 229,00 240,45 Apuvälinekartoitus, -arviointi ja -käytönopetus 240,00 252,00 Kuntoutusohjaus 240,00 252,00 Kuntoutustutkimus 414,00 434,70 Kuntoutuslaitoshoito / vrk 427,00 448,35 Kuntoutustutkimusjakso / vrk 427,00 448,35 Sopeutumisvalmennus / vrk / henkilö 280,00 294,00 Sopeutumisvalmennus /vrk / perhe 535,00 561,75 Täydenkorvauksen hinnat koskevat seuraavia potilasryhmiä valtion kustannusvastuulla olevat potilaat (mm. asevelvolliset, vankipotilaat) muualla kuin Suomessa asuvat potilaat, joiden asuinmaan kanssa Suomella ei ole sopimuksia muiden laitosten tai yritysten kustannusvastuulla olevat potilaat (lukuunottamatta toisten sairaanhoitopiirien, terveyskeskusten tai vakuutusyhtiöiden potilaita; mm. siviilipalvelusta suorittavat potilaat) Täydenkorvauksen hinnat sisältävät potilasmaksut

6 Kirurgia D004 Selkäydinleikkaus 8 457, ,05 D004O Selkäydinleikkaus, lyhyt hoito 3 559, ,56 D005 Kallonulkoinen aivoverenkiertoon vaikuttava verisuonten leikkaus 4 916, ,46 D006 Rannekanavaoireyhtymän leikkaus 2 072, ,16 D006O Rannekanavaoireyhtymän leikkaus, lyhyt hoito 791,46 831,03 D007 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, komplisoitunut 8 827, ,12 D008 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut 3 374, ,50 D008O Hermostoon liittyvä muu toimenpide, ei komplisoitunut, lyhyt hoito 1 076, ,46 D014B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunu 3 136, ,81 D019 Ääreis- tai aivohermon sairaus, ei komplisoitunut 2 241, ,07 D027 Vakava aivovamma 3 464, ,63 D029 Aivovamma, aikuinen, ei komplisoitunut 3 059, ,78 D032 Aivotärähdys, aikuinen, ei komplisoitunut 1 322, ,59 D033 Aivotärähdys, lapsi 1 717, ,88 D035 Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut 2 037, ,21 D041O Silmän ulkoiset muut toimenpiteet silmän seudussa, lyhyt hoito 828,22 869,63 D075 Laaja rintaontelon muu kuin sydänleikkaus 7 542, ,57 D076 Suppea hengityselinten toimenpide, komplisoitunut , ,01 D077 Suppea hengityselinten toimenpide, ei komplisoitunut 4 114, ,86 D080 Alahengitystieinfektio tai inflammaatio, aikuinen, ei komplisoitunut 4 351, ,36 D082E Hengityselinten kasvaimet , ,64 D083 Vakava rintakehän vamma, komplisoitunut 5 761, ,84 D084 Vakava rintakehän vamma, ei komplisoitunut 2 528, ,42 D085 Pleuraeffuusio, komplisoitunut 3 946, ,85 D089 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut 4 482, ,61 D090 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut 2 673, ,46 D094 Pneumothorax, komplisoitunut 6 280, ,92 D095 Pneumothorax, ei komplisoitunut 2 643, ,08 D101 Hengityselinten muu sairaus, komplisoitunut 3 685, ,85 D102 Hengityselinten muu sairaus, ei komplisoitunut 2 316, ,69 D110 Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, komplisoitunut , ,26 D111 Vaativa verisuonirekonstruktioleikkaus, ei avosydän, ei komplisoitunut , ,97 D113A Raajan amputaatio verenkierrollisista syistä, ei yläraaja tai varvas 5 879, ,12 D113B Laaja raajan amputaatio ja korjausleikkaus verenkierrollisista syistä, , ,99 D114 Yläraajan tai varpaan amputaatio verenkierrollisista syistä 2 974, ,46 D115B Pysyvän sydämen tahdistimen asentaminen 9 450, ,89 D119 Suonikohjuleikkaus 2 687, ,06 D119O Suonikohjuleikkaus, lyhyt hoito 1 487, ,65 D120 Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide 6 476, ,15 D120O Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide, lyhyt hoito 596,19 626,00 D130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut 4 039, ,90 D131 Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut 2 361, ,49 D144 Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut 4 774, ,15 D146 Peräsuolen resektio, komplisoitunut , ,12 D147 Peräsuolen resektio, ei komplisoitunut , ,05 D148 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, komplisoitunut , ,31 D149 Laaja ohuen tai paksunsuolen leikkaus, ei komplisoitunut 8 212, ,41 D152 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, komplisoitunut 7 487, ,33 D153 Vähäinen ohut- tai paksusuolen toimenpide, ei komplisoitunut 4 995, ,55 D154A Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, komplisoitunut , ,83 D154B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, kompl , ,69 D155A Laaja vatsan tai ruokatorven toimenpide, aikuinen, ei komplisoitunut , ,92 D155B Muu vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, aikuinen, ei kompl 6 604, ,04 D157 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, komplisoitunut 2 558, ,32 D158 Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, ei komplisoitunut 2 863, ,34 D158O Peräaukon tai suoliavanteen leikkaus, lyhyt hoito 852,90 895,55 D159 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, komplisoitunut 3 901, ,14 D160 Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, aikuinen, ei komplisoitunut 4 369, ,54 D160O Tyräleikkaus muualla kuin nivustaipeessa, lyhyt hoito 1 088, ,41 D161 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, komplisoitunut 4 336, ,35 D162 Nivustaipeen tyräleikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 753, ,44 D162O Nivustaipeen tyräleikkaus, lyhyt hoito 1 319, ,57 D162P Nivus- tai reisityrän toimenpiteet, molemminpuolinen lyhyt hoito 1 721, ,74 D163 Tyräleikkaus, lapsi 2 858, ,88

7 Kirurgia D166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut 3 094, ,32 D167 Umpilisäkkeen poisto, ei komplisoitunut 3 470, ,01 D170 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, komplisoitunut 9 519, ,55 D171 Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, ei komplisoitunut 7 079, ,20 D171O Ruuansulatuskanavan muu leikkaus, lyhyt hoito 2 217, ,70 D172 Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, komplisoitunut 4 862, ,81 D173E Ruuansulatuskanavan pahanlaatuinen kasvain, ei komplisoitunut , ,17 D174N Vaikea peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto 3 292, ,52 D175N Peptinen haava tai ruuansulatuskanavan verenvuoto, ongelmaton 1 727, ,13 D179 Tulehduksellinen suolistotauti 2 410, ,28 D180 Suoliston tukos, komplisoitunut 3 694, ,59 D181 Suoliston tukos, ei komplisoitunut 2 801, ,25 D182 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, kompl 2 124, ,97 D183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei kompl 1 514, ,36 D184A Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, komplisoitunut 3 042, ,94 D184B Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, lapsi, ei kompl 2 138, ,09 D188 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 588, ,47 D189 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 207, ,22 D190 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, lapsi 2 828, ,88 D191B Haiman tai maksan leikkaus, komplisoitunut , ,04 D192 Haiman tai maksan leikkaus, ei komplisoitunut , ,40 D193 Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, komplisoitunut , ,02 D194 Sappiteiden leikkaus, ei pelkkä sappirakon poisto, ei komplisoitunut 9 810, ,43 D195 Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, komplisoitunut 8 964, ,59 D196 Sappirakon poisto, sappiteiden tarkistus, ei komplisoitunut 5 356, ,44 D197 Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, komplisoitunut 5 982, ,77 D198 Sappirakon poisto, ei sappiteiden tarkistusta, ei komplisoitunut 4 999, ,32 D199 Maksan ja haiman alueen pahanlaatuisen kasvaimen invas diagnostinen tmp 8 706, ,97 D200 Maksan ja haiman alueen invasiivinen diagnostinen toimenpide, ei pah kasv , ,58 D201 Maksan ja haiman alueen muu toimenpide , ,23 D202 Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi 2 954, ,12 D203E Maksan tai haiman alueen pahanlaatuinen kasvain , ,04 D204 Haiman sairaus, ei pahanlaatuinen 3 067, ,96 D205 Muu maksan sairaus, komplisoitunut 3 516, ,19 D206 Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut 2 683, ,22 D207 Sappiteiden sairaus, komplisoitunut 3 332, ,44 D208 Sappiteiden sairaus, ei komplisoitunut 2 162, ,88 D209A Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus 6 572, ,73 D209B Lonkan, polven tai nilkan tekonivelen uusintaleikkaus tai alaraajan uud kiin 8 880, ,51 D210 Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, komplisoitunut 6 181, ,04 D211 Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 4 774, ,89 D212 Lonkan tai reiden muu leikkaus, lapsi 8 402, ,22 D212O Lonkan tai reiden muu leikkaus, lyhyt hoito 1 010, ,69 D213 Raaja-amputaatio tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia 5 854, ,59 D214A Selkänikamien ydistäminen sekä edestä että takaa , ,85 D214B Muu selkänikamien yhdistäminen, komplisoitunut , ,14 D214C Muu selän ja niskan leikkaus, komplisoitunut 6 401, ,03 D215B Muu selkänikamien yhdistäminen, ei komplisoitunut , ,02 D215C Muu selän ja niskan leikkaus, ei komplisoitunut 3 477, ,27 D215O Selän ja niskan leikkaus, lyhyt hoito 2 719, ,57 D217 Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia , ,73 D217O Haavarevisio tai ihonsiirto tuki- ja liikuntaelinten sairauden takia, lyhyt 1 681, ,92 D218 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut 5 374, ,18 D219 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 4 726, ,63 D220 Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi 4 240, ,47 D220O Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lyhyt hoito 1 547, ,22 D221 Polvileikkaus, komplisoitunut 5 563, ,68 D222 Polvileikkaus, ei komplisoitunut 3 682, ,15 D222O Polvileikkaus, lyhyt hoito 1 588, ,52 D223 Olka- tai kyynärpään vaativa tai muu yläraajan leikkaus, komplisoitunut 4 129, ,32 D224 Yläraajan muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 3 579, ,28 D224O Muu yläraajan leikkaus, lyhyt hoito 2 229, ,82 D225A Jalkaterän murtumaleikkaus 3 905, ,57 D225B Jalkaterän muu leikkaus 3 171, ,97

8 Kirurgia D225O Jalkaterän leikkaus, lyhyt hoito 1 554, ,74 D225P Jalkaterän murtumaleikkaus. lyhyt hoito 1 606, ,66 D226 Pehmytkudosleikkaus, komplisoitunut 3 571, ,26 D227 Pehmytkudosleikkaus, ei komplisoitunut 2 945, ,83 D227O Pehmytkudosleikkaus, lyhyt hoito 1 336, ,93 D228 Käden, peukalon, tai ranteen vaat nivelleikkaus tai muu leikkaus, kompl 4 184, ,68 D228O Käden, peukalon, tai ranteen vaativa nivelleikkaus, lyhyt hoito 1 553, ,54 D229 Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, ei komplisoitunut 2 653, ,65 D229O Käden tai ranteen muu nivelleikkaus, lyhyt hoito 1 303, ,99 D230 Lonkan tai reiden paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto 3 349, ,47 D230O Lonkan paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto, lyh h 1 192, ,00 D231 Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto 2 982, ,97 D231O Muu ort paik leik/sis kiinn.laitt pois, lyh h 884,74 928,98 D232 Artroskopia 3 860, ,25 D232O Artroskopia, lyhyt hoito 1 268, ,25 D233 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, komplisoitunut 5 233, ,70 D234 Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, ei komplisoitunut 4 802, ,27 D234O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten muu toimenpide, lyhyt hoito 1 239, ,81 D235 Reisiluun murtuma 2 838, ,28 D236 Lonkan tai lantion murtuma 2 707, ,60 D237 Lantion, lonkan tai reiden venähdys nyrjähdys tai sijoiltaanmeno 2 116, ,25 D238 Luun ja luuytimen tulehdus 3 177, ,03 D239E Tuki&liik.el/sidekud mal/patolog murt 2 904, ,78 D242D Muu niveltulehdus 2 292, ,42 D242F Artroosi, ei komplisoitunut 2 062, ,31 D243 Selkäsairaus 2 397, ,19 D247 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet 1 642, ,57 D248 Tendiniitti, myosiitti tai synoviitti 1 987, ,15 D249 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden jälkihoito 2 321, ,97 D251 Käsiv,käd,jal murt,nyrj,ven,sij meno,aik,ei K 1 451, ,67 D252 Käsiv,käd,jalan murt,nyrj,ven,sij,lapsi 2 357, ,36 D253 Olkavarren tai alaraaj. paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoilt 2 609, ,45 D254 Olkav/alar ei jal mur,ven,sij meno,aik,ei K 1 787, ,54 D255 Olkavarren tai alaraajan paitsi jalan murtuma, nyrjähdys, venähdys tai sijoil 2 272, ,75 D256 Tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sidekudossairaus, muu 2 308, ,89 D257 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, komplisoitunut 7 984, ,66 D258 Rintarauhasen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut 4 640, ,05 D259B Rinnan osittainen poisto ja rekonstruktio 7 748, ,76 D260 Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, ei komplisoitunut 4 038, ,64 D260O Rintarauhasen osittainen poisto maligniteetin takia, lyhyt hoito 1 453, ,19 D261 Rintarauhasleikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei biopsia tai ekskisio 4 035, ,84 D262 Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio 2 614, ,28 D262O Rintarauhasen biopsia tai paikallinen ekskisio, lyhyt hoito 1 227, ,32 D263 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, komplisoitunu 6 444, ,61 D264 Ihon revisio tai siirto haavauman tai selluliitin hoitamiseksi, ei komplisoit 4 906, ,10 D265 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, komplisoitunut 6 577, ,06 D266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut 3 172, ,89 D266O Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito 1 069, ,40 D267 Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide 2 409, ,46 D267O Perianaalinen tai perineaalinen toimenpide, lyhyt hoito 900,28 945,29 D268 Plastiikkakirurginen toimenpide 4 178, ,03 D268O Plastiikkakirurginen toimenpide, lyhyt hoito 991, ,02 D269 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, komplisoitunut 4 711, ,94 D270 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei komplisoitunut 2 588, ,31 D270O Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, lyhyt hoito 216,81 227,65 D271 Ihon haavauma 2 970, ,99 D274 Rintasyöpä, komplisoitunut 2 712, ,19 D275E Rintasyöpä, ei komplisoitunut , ,58 D276 Hyvänlaatuinen rintarauhasen sairaus 2 045, ,78 D277 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 627, ,11 D278 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 801, ,52 D280 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, komplisoitunut 2 708, ,93 D281 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 1 504, ,54 D282 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, lapsi 1 723, ,18

9 Kirurgia D284A Ihon muu sairaus, ei komplisoitunut, 16 v tai yli 2 175, ,93 D285 Raajan amputaatio endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen sairauden t 5 603, ,89 D286 Lisämunuaisen ja aivolisäkkeen leikkaukset 6 379, ,93 D288B Liikalihavuuden hoito muulla leikkauksella 7 745, ,39 D292 Endokriinisen, nutritionaalisen tai metabolisen sairauden muu leikkaushoito, 5 010, ,07 D293 Endokr,nutr,metab sair muu leik.h,ei K 5 025, ,72 D294 Aikuisiän diabetes, yli 35 vuotiaat 2 990, ,16 D296 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut 3 528, ,99 D303 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus kasvaimen takia 7 213, ,85 D304 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus, ei kasvain, kompl , ,39 D305 Munuaisen, virtsajohtimen tai vaativa virtsarakon leikkaus, ei kasvain, ei ko 7 380, ,83 D308 Virtsarakon muu toimenpide, komplisoitunut 8 349, ,58 D309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut 2 964, ,25 D309O Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito 1 954, ,55 D310 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, komplisoitunut 4 409, ,32 D311 Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, ei komplisoitunut 2 144, ,79 D311O Transuretraalinen toimenpide, ei prostatektomia, lyhyt hoito 916,23 962,04 D313 Virtsaputken leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 929, ,36 D315 Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide 3 556, ,82 D315O Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide, lyhyt hoito 1 300, ,00 D316 Munuaisten toiminnanvajaus 4 050, ,73 D318 Munuaisten tai virtsateiden kasvain, komplisoitunut 3 293, ,29 D319E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut , ,31 D321 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut 1 769, ,30 D323 Virtsatiekivi, komplisoitunut 3 055, ,77 D324 Virtsatiekivi, ei komplisoitunut 1 590, ,28 D325 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, komplisoitunut 2 109, ,58 D326 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut 1 450, ,75 D331 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 381, ,85 D332 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 576, ,80 D336 Transuretraalinen prostatektomia, komplisoitunut 4 371, ,56 D337 Transuretraalinen prostatektomia, ei komplisoitunut 3 067, ,17 D338 Kivesleikkaus, pahanlaatuisen sairauden vuoksi 2 426, ,15 D339 Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, aikuinen 2 357, ,61 D340 Kivesleikkaus, lapsi, ei pahanlaatuista sairautta 2 664, ,92 D340O Kivesleikkaus, ei pahanlaatuista sairautta, lyhyt hoito 1 016, ,23 D341 Peniksen muu kuin ympärileikkaus 3 217, ,48 D341O Peniksen muu kuin ympärileikkaus, lyhyt hoito 382,77 401,91 D342 Ympärileikkaus, aikuinen 2 006, ,11 D343O Ympärileikkaus, lyhyt hoito 1 036, ,41 D346 Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, komplisoitunut 2 811, ,67 D347G Miehen sukuelinten pahanlaatuinen sairaus, ei komplisoitunut 2 339, ,65 D348 Prostatahyperplasia, komplisoitunut 1 774, ,42 D350 Tulehdus miehen sukuelimissä 1 523, ,18 D351O Miehen sterilisaatio, lyhyt hoito 644,44 676,66 D352 Miehen sukuelinten muu sairaus 1 948, ,53 D366 Gynekologinen syöpä, komplisoitunut 4 004, ,28 D367E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut , ,04 D394 Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu toimenpide 2 930, ,54 D394O Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu leikkaus, lyhyt hoito 1 164, ,37 D399 Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut 2 450, ,51 D400 Lymfooman tai leukemian vaativa operatiivinen hoito , ,79 D404F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut , ,11 D408O Myelop sair/eril kasv hoito muulla leikk,lyhyt 967, ,11 D414 Myeloproliferatiivinen muu sairaus tai huonosti erilaistunut kasvain, ei komp 2 904, ,57 D415 Infektiosairauden operatiivinen hoito 8 347, ,93 D415O Infektiosairauden operatiivinen lyhytkestoinen hoito 1 095, ,11 D416 Sepsis, aikuinen 4 821, ,43 D418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 3 009, ,33 D439 Ihonsiirto vamman hoitamiseksi 6 223, ,22 D441 Käden leikkaus vamman takia 3 894, ,88 D441O Käden leikkaus vamman takia, lyhyt hoito 889,62 934,10 D442 Vamman takia tehty muu toimenpide, komplisoitunut 7 344, ,23 D443 Vamman takia tehty muu toimenpide, ei komplisoitunut 4 570, ,24

10 Kirurgia D443O Vamman takia tehty muu toimenpide, lyhyt hoito 1 218, ,34 D444 Vamma, aikuinen, komplisoitunut 3 325, ,84 D445 Vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 1 668, ,22 D446 Vamma, lapsi 2 407, ,81 D452A Hoitokomplikaatio ja leikkaus, komplisoitunut 6 075, ,28 D452B Hoitokomplikaatio, ei leikkausta, komplisoitunut 3 791, ,57 D453A Hoitokomplikaatio ja leikkaus, ei komplisoitunut 5 529, ,54 D453B Complications of treatment w/o surgery w/o cc 1 995, ,94 D456 Palovamma, siirto toiseen sairaalaan, hoidon kesto alle 6 vrk 1 907, ,40 D458 Palovamma, suppea, ihonsiirto 5 914, ,46 D459 Palovamma, suppea, revisio ja ihonsiirto 5 062, ,07 D461 Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen 5 063, ,54 D461O Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen , ,69 D464 Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut 1 806, ,76 D467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä 1 998, ,75 D471N Alar usean suuren nivelen tai molempien raajojen kirurginen toimenpide 9 621, ,05 D472 Laajan palovamman kirurginen hoito , ,37 D477O Harv/virh tp & dg yhd, supp tp, lyhyt hoito (kipupoli ja silmätaudit) 792,34 831,96 D478 Verisuoniston muu kirurginen hoito, komplisoitunut 7 749, ,86 D479 Verisuoniston muu kirurginen hoito, ei komplisoitunut 3 631, ,55 D486 Merkittävän monivamman muu kirurginen hoito , ,36 D487 Merkittävän monivamman muu konservatiivinen hoito 6 638, ,91 D491 Yläraajan suuren nivelen proteesileikkaus tai yläraajan suuri replantaatiolei 6 537, ,54 D493 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, komplisoitunut 4 721, ,85 D494 Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä, ei komplisoitunut 3 376, ,78 D494O Sappirakon poisto, lyhyt hoito 2 099, ,56 D501A Rinnan rekonstruktioleikkaus, komplisoitunut tai syövän primaarikorjaus 8 459, ,51 D501B Rinnan rekonstruktioleikkaus, ei komplisoitunut 6 489, ,73 D502 Rinnan poisto ja rekonstruktio maligniteetin takia 8 071, ,92 D509 Muu rinnan sairauden toimenpide 3 358, ,73 D509O Muu rinnan sairauden toimenpide, lyhyt hoito 1 037, ,09 D538 Yleisanestesia ortopedisen ongelman takia 5 330, ,07 D704O Ruoansulatuskanavan tähystystoimenpide 992, ,62 D705O Paksusuolen tähystystoimenpide 422,27 443,38 D706O Ruuansulatuskanavan yläosan tähystystoimenpide 797,24 837,10 D707O Peräsuolen tähystystoimenpide 787,61 826,99 D709O Ruoansulatuskanavan tähystys 510,56 536,09 D710O Paksusuolen tähystys 228,18 239,59 D711O Ruoansulatuskanavan yläosan tähystys 327,56 343,94 D712O Rektosigmoideoskopia 275,01 288,76 D715O Sappiteiden tähystys 1 707, ,13 D718O Alempien virtsateiden tähystys 233,20 244,86 D720O Ruuansulatuskanavan yhdistetty endoskopia 1 307, ,82 D801O Neurologinen pientoimenpide 460,55 483,58 D803O Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide 571,35 599,92 D805O Verenkiertoelinsairauksien pientoimenpide 359,12 377,08 D806O Ruoansulatuskanavan sairauksien pientoimenpide 660,24 693,25 D807O Maksan ja haiman pientoimenpide 460,40 483,42 D808O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide 351,86 369,45 D809O Ihon pientoimenpide 300,43 315,45 D810O Endokrinologia, pientoimenpide 281,30 295,37 D811O Urologinen pientoimenpide 380,98 400,03 D812O MIehen sukuelinten pientoimenpide 240,23 252,24 D813O Naisen sukuelinten pientoimenpide 333,13 349,79 D814O Obstetrinen pientoimenpide 252,97 265,62 D816O Hematologia, pientoimenpide 359,66 377,64 D817O Pahanlaatuinen sairaus, pientoimenpide 340,24 357,25 D818O Infektiosairaus, pientoimenpide 239,17 251,13 D821O Vamma, komlikaatio tai allergia, pientoimenpide 306,11 321,42 D822O Palovamman hoito, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 190,17 199,68 D823O Muu ongelma, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 290,93 305,48 D830O Rintarauhasen pientoimenpide, lyhyt hoito 271,67 285,25 D901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 304,47 319,69 D901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 463,94 487,14

11 Kirurgia D901Q Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 596,26 626,07 D902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 284,60 298,83 D903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito 236,20 248,01 D904O Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 345,96 363,26 D905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 275,87 289,66 D905P Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide 512,73 538,37 D905Q Sydän- ja verisuonisairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 1 006, ,11 D905S Vaativa ääreisverenkierron diagnostinen toimenpide 747,96 785,36 D906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 270,25 283,76 D906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide 536,39 563,21 D906Q Ruuansulatuskanavan sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 549,88 577,37 D907O Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 284,47 298,69 D908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidet 262,47 275,59 D908P Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, diagnostinen toimenpide 397,97 417,87 D908Q Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 537,92 564,82 D909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 190,86 200,40 D910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 230,27 241,78 D911O Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 251,55 264,13 D912O Miehen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 233,77 245,46 D913O Naisen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 229,81 241,30 D915O Vastasyntyneen lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 305,90 321,20 D916O Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 251,41 263,98 D917O Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 219,33 230,30 D918O Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 369,94 388,44 D919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 522,52 548,65 D921O Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 367,12 385,48 D922O Palovamma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 309,43 324,90 D923O Muu ongelma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 245,55 257,83 D930O Rintarauhasen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 254,62 267,35 D930P Rinnan diagnostinen toimenpide 791,22 830,78 D930Q Rinnan vaativa diagnostinen toimenpide 702,83 737,97 D951O Neurologinen sairaus, lyhyt hoitajakontakti 496,31 521,13 D955O Sydän- ja verenkiertosairaus, lyhyt hoitajakontakti 226,01 237,31 D956O Gastroenterologinen sairaus, lyhyt hoitajakontakti 421,06 442,11 D956P Gastroenterologinen sairaus, lyhyt erikoistyöntekijäkontakti 200,37 210,39 D957O Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoitajakontakti 430,24 451,75 D958O Ortopedinen hoito, lyhyt hoitajakontakti 434,31 456,03 D958P Ortopedinen hoito, lyhyt erityistyöntekijäkontakti 320,10 336,11 D959O Ihon sairaus, lyhyt hoitajakontakti 141,17 148,23 D960O Endokriininen hoito, lyhyt hoitajakontakti 247,96 260,36 D960P Endokriininen hoito, lyhyt erityistyöntekijäkontakti 280,87 294,91 D961O Urologinen hoito, lyhyt hoitajakontakti 228,91 240,36 D961P Urologinen hoito, lyhyt erityistyöntekijäkontakti 185,90 195,20 D962O Miehen sukuelinten sairaus, lyhyt hoitajakontakti 208,26 218,67 D962P Miehen sukuelinten sairaus, lyhyt erityistyöntekijäkontakti 244,52 256,75 D963P Gynekologinen hoito, lyhyt erityistyöntekijäkontakti 184,97 194,22 D966O Verisairaus tai immunologinen sairaus, lyhyt hoitajakontakti 419,32 440,29 D967O Pahanlaatuinen sairaus tai määrittämätön maligni sairaus, lyhyt hoitajakont 309,66 325,14 D968O Infektiosairaus, lyhyt hoitajakontakti 267,92 281,32 D969O Psyykkinen hoito, lyhyt hoitajakontakti 359,00 376,95 D971O Tapaturma, lyhyt hoitajakontakti 172,90 181,55 D972O Palovamma, lyhyt hoitajakontakti 189,05 198,50 D973O Muu ongelma, lyhyt hoitajakontakti 183,59 192,77 D973P Muu ongelma, lyhyt erikolstyöntekijäkontakti 265,38 278,65 D980O Rinnan sairaus, lyhyt hoitajakontakti 461,65 484,73

12 Naistentaudit ja synnytykset D166N Umpilisäkkeen poisto, komplisoitunut 2 628, ,40 D182 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, kompl 1 804, ,59 D183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei kompl 1 286, ,57 D309 Virtsarakon muu toimenpide, ei komplisoitunut 2 517, ,00 D309O Virtsarakon muu toimenpide, lyhyt hoito 1 660, ,07 D353 Gynekologisen syövän radikaalihoito 6 609, ,83 D355 Kohdun ja sivuel. leikk. muun kuin munasarjojen ja sivuel. pahanlaat. kasvaim 3 876, ,05 D356 Gynekologinen korjausleikkaus 2 731, ,95 D356O Gynekologinen korjausleikkaus, lyhyt hoito 1 230, ,14 D357 Kohdun ja sivuelinten leikkaus munasarjojen tai sivuelinten pahanlaatuisen ka 4 618, ,35 D358 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, komplisoitunut 4 987, ,69 D359 Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, ei komplisoitu 3 009, ,09 D359O Kohdun ja sivuelinten leikkaus hyvänlaatuisen sairauden takia, lyhyt hoito 1 153, ,15 D360 Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus 2 478, ,56 D360O Vulvan, vaginan tai cervixin leikkaus, lyhyt hoito 565,14 593,40 D361O Laparoskopia tai munajohdinten katkaisu, lyhyt hoito 888,17 932,58 D362O Laparoskooppinen tai muu endoskooppinen sterilisaatio, lyhyt hoito 1 235, ,19 D364O Kaav&konis/paik sädeh hyvänl sair tak,lyhyt h 1 020, ,04 D366 Gynekologinen syöpä, komplisoitunut 3 400, ,38 D367E Gynekologinen syöpä, ei komplisoitunut , ,17 D368 Gynekologinen infektio 1 677, ,84 D369 Kuukautiskierron ongelma tai muu naisen lisääntymiselinten sairaus 1 702, ,17 D370 Keisarileikkaus, komplisoitunut 2 994, ,18 D371 Keisarileikkaus, ei komplisoitunut 2 832, ,67 D372 Alatiesynnytys, ongelmia 2 228, ,39 D373 Alatiesynnytys, ongelmaton 1 644, ,43 D373O Alatiesynnytys, lyhyt hoito 651,66 684,24 D376 Synnytyksen tai abortin jälkeinen tilanne ilman toimenpiteitä 1 623, ,19 D377N Obstetrinen toimenpide 1 796, ,23 D378N Kohdunulkoinen raskaus, leikkaushoito 2 885, ,00 D379 Uhkaava keskenmeno tai ennenaikainen synnytys 1 449, ,04 D380 Abortti ilman kaavintaa 1 226, ,59 D381 Abortti ja kaavinta, kohdun avaus 1 725, ,80 D381O Abortti ja kaavinta, kohdun avaus, lyhyt hoito 863,61 906,79 D382 Keskeytynyt synnytys tai valeraskaus 774,58 813,31 D383 Raskauden aikainen muu komplikaatio 1 076, ,70 D384 Raskauden aikainen muu ei komplisoitunut tila 960, ,22 D391 Normaali vastasyntynyt 1 530, ,01 D418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 2 556, ,83 D718O Alempien virtsateiden tähystys 198,04 207,94 D719O Naisen sukuelinten tähystys 1 087, ,69 D809O Ihon pientoimenpide 255,13 267,89 D811O Urologinen pientoimenpide 323,54 339,72 D813O Naisen sukuelinten pientoimenpide 282,90 297,05 D814O Obstetrinen pientoimenpide 214,82 225,56 D814P Lääkkeellinen abortti 231,97 243,57 D823O Muu ongelma, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 247,07 259,42 D901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 258,56 271,49 D904O Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 293,80 308,49 D905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 234,27 245,98 D906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 229,50 240,98 D906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide 455,52 478,30 D908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidet 222,89 234,03 D909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 162,08 170,18 D910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 195,55 205,33 D911O Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 213,62 224,30 D912O Miehen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 198,52 208,45 D913B Naisen sukuelinten syöpäsairaus, sytostaattihoito, lyhyt hoito 1 859, ,30 D913D Naisen sukuelinten syöpäsairaus, erityistason vaativa sytostaattihoito, lyhyt 2 573, ,64 D913O Naisen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 195,16 204,92 D914O Raskauden hoito, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 136,42 143,24 D914P Raskauden hoito, diagnostinen toimenpide 147,34 154,71 D916O Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 213,51 224,19 D918O Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 314,16 329,87

13 Naistentaudit ja synnytykset D919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 443,74 465,93 D921O Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 311,77 327,36 D923O Muu ongelma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 208,53 218,96 D930O Rintarauhasen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 216,23 227,04 D961O Urologinen hoito, lyhyt hoitajakontakti 194,40 204,12 D963O Gynekologinen hoito, lyhyt hoitajakontakti 146,85 154,19 D964O Obsterinen hoito, lyhyt hoitajakontakti 152,39 160,01 D965O Vastasyntyneen hoito, lyhyt hoitajakontakti 204,18 214,39 D973O Muu ongelma, lyhyt hoitajakontakti 155,91 163,71

14 Silmätaudit D036A Muu verkkokalvon toimenpide 380,59 399,62 D036B Laaja verkkokalvon irtoaman tai vuodon korjausleikkaus 3 734, ,59 D036O Verkkokalvon toimenpiteet, lyhyt hoito 1 770, ,59 D038O Värikalvon leikkaukset, lyhyt hoito 195,27 205,03 D039O Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito 712,04 747,64 D039P Mykiön leikkaus, molemminpuoleinen, lyhyt hoito 1 013, ,42 D041O Silmän ulkoiset muut toimenpiteet silmän seudussa, lyhyt hoito 572,83 601,47 D042O Silmän sisäiset muut leikkaukset, lyhyt hoito 1 556, ,47 D044 Äkilliset vakavat silmän infektiosairaudet 1 210, ,84 D047 Muu silmäsairaus aikuisella, ei komplisoitunut 1 114, ,51 D270O Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, lyhyt hoito 149,96 157,46 D802O Silmätautien pientoimenpide 198,83 208,77 D901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 210,58 221,11 D901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 320,88 336,92 D901Q Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 412,40 433,02 D902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 196,84 206,68 D921O Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 253,92 266,62 D923O Muu ongelma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 169,83 178,32 D952P Silmätaudit, lyhyt erikoistyöntekijäkontakti 372,13 390,74

15 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit D040N Silmän ulkoinen toimenpide ikä > , ,93 D049A Muu pään ja kaulan alueen suuri leikkaus 6 158, ,99 D050N Korvasylkirauhasen poisto 3 217, ,60 D051N Muu sylkirauhastoimenpide 2 902, ,31 D051O Sylkirauhasleikkaus, ei poisto, lyhyt hoito 1 249, ,63 D053A Nenänsivuontelon leikkaus 2 010, ,39 D053B Kartiolisäkkeen leikkaus 3 299, ,55 D054O Nenänsivuontelon leikkaus, lyhyt hoito 1 125, ,83 D055 Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus , ,18 D055O Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus, lyhyt hoito 1 145, ,61 D056 Nenän muovausleikkaus 1 807, ,60 D056O Nenän muovausleikkaus, lyhyt hoito 1 130, ,33 D059 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, aikuinen 2 053, ,52 D060 Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lapsi 1 768, ,97 D060O Risaleikkaus, ei muita toimenpiteitä, lyhyt hoito 1 049, ,54 D063 Korvan, nenän tai kurkun alueen muu toimenpide 3 659, ,16 D063O Korvan, nenän tai kurkun alueen muu toimenpide, lyhyt hoito 469,11 492,57 D064E Korvan, nenän tai kurkun pahanlaatuinen kasvain , ,73 D065 Tasapainohäiriö 1 271, ,25 D066 Nenäverenvuoto 1 708, ,41 D067 Kurkunkannentulehdus 4 243, ,55 D068 Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, komplisoitunut, aikuinen 2 748, ,48 D069 Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, ei komplisoitunut, aikuinen 1 436, ,37 D070B Korvatulehdus tai ylähengitystieinfektio, lapsi, ei komplisoitunut 2 032, ,92 D071 Kurkunpään ja henkitorven tulehdus 2 384, ,99 D072 Nenän vamma tai epämuodostuma 1 708, ,43 D073 Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, aikuinen 1 826, ,87 D074 Korvan nenän tai kurkun muu sairaus, lapsi 1 602, ,99 D077O Suppea hengityselinten toimenpide, lyhyt hoitojakso 1 196, ,21 D100 Hengityselinoire, ei komplisoitunut 1 799, ,54 D156O Vatsan, ruokatorven tai pohjukaissuolen toimenpide, lyhyt hoito 1 221, ,23 D168 Suun alueen leikkaus, komplisoitunut 4 109, ,75 D169 Suun alueen leikkaus, ei komplisoitunut 2 590, ,96 D169O Suun alueen leikkaus, lyhyt hoito 593,15 622,81 D182 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, kompl 2 040, ,13 D183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei kompl 1 454, ,03 D185 Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, aikuinen 2 027, ,42 D186 Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, lapsi 2 736, ,39 D187A Hammashoidon muu toimenpide, komplisoitunut tai anestesia 2 138, ,82 D187O Hammashoidon toimenpide, lyhyt hoitojakso 382,11 401,22 D189 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 119, ,90 D266 Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, ei komplisoitunut 3 045, ,24 D266O Ihon revisio tai siirto muun ihon ongelman hoitamiseksi, lyhyt hoito 1 027, ,65 D268O Plastiikkakirurginen toimenpide, lyhyt hoito 951,97 999,57 D270 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, ei komplisoitunut 2 485, ,06 D270O Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, lyhyt hoito 208,18 218,59 D273 Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut 2 393, ,69 D277 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 483, ,40 D278 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 729, ,20 D281 Ihon tai ihonalaisen kudoksen vamma, aikuinen, ei komplisoitunut 1 444, ,63 D289 Lisäkilpirauhasleikkaus 3 657, ,62 D289O Lisäkilpirauhasleikkaus, lyhyt hoito 2 765, ,89 D290 Kilpirauhasleikkaus 5 082, ,08 D290O Kilpirauhasleikkaus, lyhyt hoito 2 731, ,58 D293 Endokr,nutr,metab sair muu leik.h,ei K 4 825, ,59 D301F Endokr sairaus, muu ei kompl 2 063, ,43 D394 Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu toimenpide 2 814, ,98 D394O Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu leikkaus, lyhyt hoito 1 117, ,68 D397 Veren hyytymishäiriö 9 320, ,45 D398 Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, komplisoitunut 3 103, ,02 D399 Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut 2 353, ,02 D402 Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, ei komplisoitunut 3 739, ,62 D402O Lymfooman tai kroonisen leukemian operatiivinen hoito, lyhyt hoito 1 273, ,87

16 Korva-, nenä- ja kurkkutaudit D404F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut , ,52 D418 Postoperatiivinen tai posttraumaattinen infektio 2 889, ,48 D421 Virussairaus, aikuinen 1 993, ,36 D422 Virussairaus tai tuntemattomasta syystä aiheutuva kuume, lapsi 2 220, ,39 D453B Complications of treatment w/o surgery w/o cc 1 915, ,51 D461O Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen , ,41 D462O Kuntoutus, lyhyt hoitojakso 184,44 193,66 D464 Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, ei komplisoitunut 1 734, ,21 D467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä 1 919, ,17 D482 Henkitorviavanteen vaativa kasvojen, suun tai kaulan sairauden hoito 9 800, ,67 D483 Henkitorviavanteen vaativa tehostettu hoito tai tehohoito , ,16 D520 Obstruktiivinen uniapnea 1 380, ,68 D521 Obstruktiivisen apnean yksinkertainen korjausleikkaus 1 578, ,81 D521O Obstruktiivisen apnean yksinkertainen korjausleikkaus, lyhyt hoito 782,77 821,91 D701O Ylähengitysteiden tähystys 294,54 309,27 D702O Alahengitysteiden tähystys 941,58 988,66 D706O Ruuansulatuskanavan yläosan tähystystoimenpide 765,49 803,76 D711O Ruoansulatuskanavan yläosan tähystys 314,52 330,25 D802O Silmätautien pientoimenpide 276,03 289,83 D803O Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide 548,60 576,03 D804O Hengityselinsairauksien pientoimenpide 484,39 508,61 D806O Ruoansulatuskanavan sairauksien pientoimenpide 633,94 665,64 D808O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide 337,85 354,74 D809O Ihon pientoimenpide 288,47 302,89 D810O Endokrinologia, pientoimenpide 270,10 283,61 D816O Hematologia, pientoimenpide 345,34 362,61 D817O Pahanlaatuinen sairaus, pientoimenpide 326,69 343,02 D821O Vamma, komlikaatio tai allergia, pientoimenpide 293,92 308,62 D823O Muu ongelma, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 279,35 293,32 D901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 292,34 306,96 D901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 445,46 467,73 D901Q Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 572,52 601,15 D902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 273,26 286,92 D903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito 226,79 238,13 D904O Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 332,18 348,79 D905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 264,88 278,12 D905P Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide 492,31 516,93 D906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 259,48 272,45 D906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide 515,03 540,78 D908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidet 252,01 264,61 D909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 183,26 192,42 D910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 221,10 232,16 D916O Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 241,40 253,47 D917O Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 210,59 221,12 D918O Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 355,21 372,97 D919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 501,72 526,81 D921O Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 352,50 370,13 D923O Muu ongelma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 235,77 247,56 D953O Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lyhyt hoitajakontakti 300,07 315,07 D953P Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lyhyt erikoistyöntekijäkontakti 145,10 152,36 D959O Ihon sairaus, lyhyt hoitajakontakti 135,55 142,33 D973P Muu ongelma, lyhyt erikolstyöntekijäkontakti 1 072, ,46

17 Hammas-, suu- ja leukakirurgia D035 Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut 1 849, ,98 D037 Silmämunan ja silmäkuopan leikkaukset 2 556, ,70 D053A Nenänsivuontelon leikkaus 1 901, ,23 D055 Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus , ,30 D055P Korvan, nenän tai kurkun muu vaikea leikkaus 825,35 866,62 D063 Korvan, nenän tai kurkun alueen muu toimenpide 3 459, ,59 D063O Korvan, nenän tai kurkun alueen muu toimenpide, lyhyt hoito 443,53 465,71 D120O Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide, lyhyt hoito 541,22 568,28 D169 Suun alueen leikkaus, ei komplisoitunut 2 449, ,60 D169O Suun alueen leikkaus, lyhyt hoito 560,79 588,83 D185 Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, aikuinen 1 916, ,34 D186 Hampaiden tai suun sairaus, ei hammashoidon toimenpiteitä, lapsi 2 587, ,65 D187A Hammashoidon muu toimenpide, komplisoitunut tai anestesia 2 022, ,32 D187C Hammashoidon purentahoito 254,36 267,08 D187D Hammashoidon oikomishoito 258,24 271,15 D187E Hammashoidon keinojuuritoimenpide 2 146, ,30 D187F Hammashoidon siltatyöt ja proteesit 2 078, ,55 D187G Hammashoidon tutkimus- ja konsultaatio, ehkäisevä hoito 280,28 294,29 D187H Parodontologia 491,70 516,29 D187J Kariologia 947,77 995,16 D187O Hammashoidon toimenpide, lyhyt hoitojakso 361,27 379,33 D231 Muu ortopedinen paikallinen leikkaus tai sisäisten luun kiinn.lait poisto 2 707, ,21 D270O Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, lyhyt hoito 196,82 206,66 D403 Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut 4 121, ,48 D415O Infektiosairauden operatiivinen lyhytkestoinen hoito 994, ,07 D803O Korva-, nenä- ja kurkkutautien pientoimenpide 518,67 544,60 D808O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide 319,42 335,39 D901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 276,40 290,22 D902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 258,36 271,28 D903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito 214,42 225,14 D905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 250,44 262,96 D906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 245,33 257,60 D907O Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 258,24 271,15 D908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidet 238,27 250,18 D909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 173,26 181,92 D910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 209,04 219,49 D916O Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 228,23 239,64 D917O Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 199,11 209,07 D918O Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 335,84 352,63 D919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 474,35 498,07 D921O Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 333,27 349,93 D923O Muu ongelma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 222,91 234,06 D951O Neurologinen sairaus, lyhyt hoitajakontakti 450,55 473,08 D953O Korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lyhyt hoitajakontakti 283,70 297,89

18 Sisätaudit D007 Hermostoon liittyvä muu toimenpide, komplisoitunut 8 764, ,95 D014A Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, komplisoitunut 4 357, ,61 D014B Aivoinfarkti tai muu pitkäkestoinen aivoverenkierron häiriö, ei komplisoitunu 3 113, ,31 D015 Ohimenevä iskemia (TIA) tai muu aivoverenkierron häiriö ilman infarktia 1 680, ,50 D021 Virusaivokalvontulehdus 2 052, ,62 D027 Vakava aivovamma 3 439, ,66 D035 Keskushermoston muu häiriö, ei komplisoitunut 2 022, ,93 D078 Keuhkoembolia 2 610, ,64 D088 Krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus 2 602, ,73 D089 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, komplisoitunut 4 450, ,01 D090 Pneumonia tai pleuriitti, aikuinen, ei komplisoitunut 2 654, ,41 D095 Pneumothorax, ei komplisoitunut 2 625, ,26 D097 Obstruktiivinen hengitystieinfektio tai astma, aikuinen, ei komplisoitunut 1 703, ,36 D099 Hengityselinoire, komplisoitunut 2 799, ,29 D100 Hengityselinoire, ei komplisoitunut 1 860, ,86 D108O Rintakehän muu avosydän- tai verisuonileikkaus, lyhyt hoito 5 418, ,11 D112C Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktittomassa tilantees 5 743, ,35 D112D Sepelvaltimon laajennushoito infarktittomassa komplisoituneessa tilanteessa 7 649, ,57 D112E Sepelvaltimon laajennushoito komplisoitumattomassa infarktitilanteessa 8 521, ,38 D112F Sepelvaltimon laajennushoito komplisoituneessa infarktitilanteessa , ,30 D112O Katetrilla tehty kardiovaskulaarinen toimenpide. lyhyt hoito 3 642, ,65 D115A Pysyvän sydämen taihdistimen tai defibrillaattorin tarkastus tai poisto , ,15 D115B Pysyvän sydämen tahdistimen asentaminen 9 382, ,06 D115C Sydämen defibrillaattorin asentaminen , ,45 D115O Pys syd.tahd as infarktin, sydämen toiminnanvajauksen tai sokin yhteydessä 5 504, ,32 D120O Verenkiertoelinten muu anestesia- ja leikkaussalitoimenpide, lyhyt hoito 591,94 621,54 D122 Sydäninfarkti ilman monimutkaista perussairautta, elossa 4. hoitopäivänä 3 034, ,28 D124A Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimutkainen perussairaus , ,17 D125A Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, ilman mon per.sair 3 420, ,34 D125O Sydämen diagnostinen toimenpide, lyhyt hoito 1 400, ,20 D126 Akuutti tai subakuutti endokardiitti 9 504, ,15 D127 Sydämen toiminnanvajaus tai kardiogeeninen shokki 2 715, ,25 D128 Syvien laskimoiden tromboflebiitti 2 034, ,53 D129 Sydänpysähdys, syy tuntematon 8 672, ,01 D130 Perifeerisen verenkierron häiriö, komplisoitunut 4 011, ,61 D131 Perifeerisen verenkierron häiriö, ei komplisoitunut 2 344, ,79 D132 Ateroskleroosi, komplisoitunut 3 360, ,32 D133 Ateroskleroosi, ei komplisoitunut 2 335, ,41 D134 Hypertensio 1 977, ,81 D135 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, komplisoitunut 4 383, ,37 D136 Synnynnäinen sydän- tai läppävika, aikuinen, ei komplisoitunut 3 083, ,76 D138 Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, komplisoitunut 2 663, ,05 D139 Sydämen rytmi- tai johtumishäiriö, ei komplisoitunut 1 661, ,20 D140 Sydänperäinen rintakipu 2 309, ,81 D141 Pyörtyminen, komplisoitunut 1 732, ,86 D142 Pyörtyminen, ei komplisoitunut 1 413, ,89 D143 Epäselvä sydänperäinen rintakipu 1 440, ,35 D144 Verenkiertoelinten muu sairaus, komplisoitunut 4 740, ,37 D145 Verenkiertoelinten muu sairaus, ei komplisoitunut 2 707, ,95 D179 Tulehduksellinen suolistotauti 2 393, ,21 D180 Suoliston tukos, komplisoitunut 3 668, ,89 D182 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, kompl 2 109, ,05 D183 Ruuansulatuskanavan tulehdussairaus tai muu häiriö, aikuinen, ei kompl 1 503, ,01 D188 Ruuansulatusjärjestelmän muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 562, ,58 D202 Alkoholihepatiitti tai maksakirroosi 2 933, ,98 D205 Muu maksan sairaus, komplisoitunut 3 491, ,83 D206 Muu maksan sairaus, ei komplisoitunut 2 663, ,12 D238 Luun ja luuytimen tulehdus 3 154, ,21 D239E Tuki&liik.el/sidekud mal/patolog murt 2 883, ,01 D240N Sidekudossairaus tai vaskulitti, komplisoitunut 5 329, ,29 D241N Sidekudossairaus tai vaskulitti, ei komplisoitunut 3 458, ,39 D242A Infektion aiheuttama niveltulehdus tai bursiitti 3 869, ,66 D242B Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, komplisoitunut 3 149, ,23

19 Sisätaudit D242C Määritetty tulehduksellinen nivelsairaus, ei komplisoitunut 2 447, ,47 D242D Muu niveltulehdus 2 276, ,23 D242F Artroosi, ei komplisoitunut 2 047, ,85 D243 Selkäsairaus 2 380, ,21 D247 Tuki- ja liikuntaelinsairauden tai sidekudossairauden oireet 1 630, ,27 D269 Ihon tai ihonalaisen kudoksen muu toimenpide, komplisoitunut 4 677, ,63 D273 Vaikea ihosairaus, ei komplisoitunut 2 474, ,23 D277 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 601, ,91 D278 Ihon tai ihonalaisten elinten infektiosairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 788, ,02 D294 Aikuisiän diabetes, yli 35 vuotiaat 2 969, ,74 D295 Nuoruusiän diabetes, alle 35 vuotiaat 3 693, ,26 D296 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, komplisoitunut 3 503, ,54 D297 Ravitsemuksellinen tai muu metabolinen häiriö, aikuinen, ei komplisoitunut 2 244, ,81 D315 Munuaisen tai virtsaputken muu toimenpide 3 531, ,16 D316 Munuaisten toiminnanvajaus 4 021, ,38 D317 Dialyysihoito 3 259, ,62 D317O Dialyysihoito, lyhyt hoito 264,20 277,41 D319E Munuaisten tai virtsateiden kasvain, ei komplisoitunut , ,39 D320 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, komplisoitunut 2 408, ,09 D321 Munuaisten ja/tai virtsateiden infektio, aikuinen, ei komplisoitunut 1 757, ,04 D325 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, komplisoitunut 2 094, ,76 D326 Munuais- ja virtsatiesairauden oire, aikuinen, ei komplisoitunut 1 439, ,87 D331 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, komplisoitunut 3 357, ,50 D332 Munuaisten tai virtsateiden muu sairaus, aikuinen, ei komplisoitunut 2 558, ,49 D394 Vereen tai vertamuodostuviin elimiin vaikuttava muu toimenpide 2 910, ,57 D395 Punasolusairaus, aikuinen 1 893, ,90 D397 Veren hyytymishäiriö 9 637, ,61 D398 Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, komplisoitunut 3 209, ,96 D399 Retikuloendoteliaali- tai immuunijärjestelmän sairaus, ei komplisoitunut 2 433, ,13 D403 Lymfooma tai krooninen leukemia, komplisoitunut 4 507, ,95 D404F Lymfooma tai krooninen leukemia, ei komplisoitunut , ,13 D415 Infektiosairauden operatiivinen hoito 8 287, ,36 D416 Sepsis, aikuinen 4 786, ,29 D419 Kuume, syy tuntematon, aikuinen, komplisoitunut 2 620, ,26 D420 Kuume, syy tuntematon, aikuinen, ei komplisoitunut 1 980, ,46 D423 Infektiosairaudet, muut 2 912, ,05 D436A Muu väärikäyttöoireyhtymä, komplisitunut 3 022, ,95 D436B Muu väärikäyttöoireyhtymä, ei komplisoitunut 1 585, ,90 D449 Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, komplisoitunut 3 698, ,35 D450 Myrkytys tai lääkkeen toksinen haittavaikutus, aikuinen, ei komplisoitunut 1 948, ,59 D452A Hoitokomplikaatio ja leikkaus, komplisoitunut 6 032, ,74 D461 Leikkaustoimenpide, muuhun terveyspalvelujen käyttöön liittyen 5 027, ,58 D463 Epämääräinen oire, diagnoosi määrittämättä, komplisoitunut 2 488, ,93 D467 Muu terveydentilaan vaikuttava tekijä 1 984, ,77 D473 Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen 7 878, ,29 D710O Paksusuolen tähystys 226,55 237,88 D711O Ruoansulatuskanavan yläosan tähystys 325,22 341,48 D712O Rektosigmoideoskopia 273,04 286,69 D801O Neurologinen pientoimenpide 457,26 480,12 D805O Verenkiertoelinsairauksien pientoimenpide 356,55 374,38 D806O Ruoansulatuskanavan sairauksien pientoimenpide 655,53 688,31 D807O Maksan ja haiman pientoimenpide 457,11 479,97 D808O Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide 349,35 366,82 D809O Ihon pientoimenpide 298,29 313,20 D810O Endokrinologia, pientoimenpide 279,29 293,25 D811O Urologinen pientoimenpide 378,26 397,17 D816O Hematologia, pientoimenpide 357,09 374,94 D817O Pahanlaatuinen sairaus, pientoimenpide 337,81 354,70 D823O Muu ongelma, pientoimenpide, lyhyt hoitojakso 288,86 303,30 D901O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 302,29 317,40 D901P Pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 460,63 483,66 D901Q Vaativa pään, niskan tai keskushermoston diagnostinen toimenpide 592,01 621,61 D902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 282,56 296,69

20 Sisätaudit D903O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito 234,51 246,24 D904O Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 343,49 360,66 D905G Verenkiertosairaus, erityislääkehoito 969, ,74 D905O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 273,90 287,60 D905P Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide 509,07 534,52 D905Q Sydän- ja verisuonisairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 999, ,56 D905R Ääreisverenkierron diagnostinen toimenpide 349,39 366,86 D906O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 268,32 281,74 D906P Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide 532,56 559,19 D906Q Ruuansulatuskanavan sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 545,96 573,26 D907O Maksan tai haiman sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 282,44 296,56 D908F Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa lääkehoito, lyhyt hoito 545,54 572,82 D908G Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, erityistason vaativa lääkehoito, lyhyt ho 2 979, ,58 D908O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidet 260,59 273,62 D908Q Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagnostinen toimenpide 534,08 560,78 D909O Ihosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 189,50 198,98 D910O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 228,63 240,06 D910P Endokriininen diagnostinen toimenpide 414,12 434,83 D911O Virtsaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 249,75 262,24 D912O Miehen sukuelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 232,10 243,71 D914O Raskauden hoito, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 159,50 167,48 D916E Hematologia, erityislääkehoito, lyhyt hoito 1 137, ,66 D916O Hematologia, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 249,62 262,10 D917B Leukemia tai lymfooma, sytostaattihoito, lyhyt hoito 1 459, ,10 D917D Leukemia tai lymfooma, eritysitason vaativa sytostaattihoito, lyhyt hoito 3 138, ,45 D917O Pahanlaatuisen sairauden lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 217,76 228,65 D918O Infektio, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 367,30 385,67 D919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 518,79 544,73 D921O Vamma tai myrkytys, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 364,50 382,73 D923O Muu ongelma, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä 243,80 255,99 D951P Neurologinen sairaus, lyhyt erikoistyöntekijäkontakti 715,55 751,33 D952O Silmätaudit, lyhyt hoitajakontakti 330,79 347,33 D955O Sydän- ja verenkiertosairaus, lyhyt hoitajakontakti 224,40 235,62 D956O Gastroenterologinen sairaus, lyhyt hoitajakontakti 418,06 438,96 D956P Gastroenterologinen sairaus, lyhyt erikoistyöntekijäkontakti 198,94 208,89 D958O Ortopedinen hoito, lyhyt hoitajakontakti 431,21 452,77 D958P Ortopedinen hoito, lyhyt erityistyöntekijäkontakti 317,81 333,70 D959O Ihon sairaus, lyhyt hoitajakontakti 140,16 147,17 D959P Ihon sairaus, lyhyt erityistyöntekijäkontakti 154,16 161,87 D960O Endokriininen hoito, lyhyt hoitajakontakti 246,19 258,50 D960P Endokriininen hoito, lyhyt erityistyöntekijäkontakti 278,86 292,80 D961O Urologinen hoito, lyhyt hoitajakontakti 227,28 238,64 D966O Verisairaus tai immunologinen sairaus, lyhyt hoitajakontakti 416,32 437,14 D966P Verisairaus tai immunologinen sairaus, lyhyt erikoistyöntekijäkontakti 695,37 730,14 D967O Pahanlaatuinen sairaus tai määrittämätön maligni sairaus, lyhyt hoitajakont 307,45 322,82 D967P Pahanlaatuinen sairaus, lyhyt erikoistyöntekijä 252,44 265,06 D973O Muu ongelma, lyhyt hoitajakontakti 182,28 191,39 D973P Muu ongelma, lyhyt erikolstyöntekijäkontakti 263,48 276,65

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 01.04.2014 Sairaanhoitopiirin johtajan päätös 26.3.2014 Päivitetty 01.04.2014 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 16.03.2016 Sairaanhoitopiirin hallitus 16.12.2015 Päivitetty 16.03.2016 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat sekä hinnat vakuutusyhtiöille. Hoitopalveluiden

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2007

PALVELUHINNASTO 1.1.2007 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2007 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston -14.12.2006 180 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2008

PALVELUHINNASTO 1.1.2008 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2008 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston kokouksessaan 13.12.2007 156 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston

PALVELUHINNASTO 1.1.2009. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2009 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt hinnaston 18.12.2008 155 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ S I S Ä L L

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PALVELUHINNASTO 1.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus 26.1.2011 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Palveluhinnasto 2011 Sisällys Hinnoitteluperiaatteet,

Lisätiedot

Lisäksi tiedosto sisältää kaikille vastuualueille yhteiset hinnat. Tiedosto ei sisällä Seututerveyskeskuksen tarjoamien hoitopalvelujen hintoja.

Lisäksi tiedosto sisältää kaikille vastuualueille yhteiset hinnat. Tiedosto ei sisällä Seututerveyskeskuksen tarjoamien hoitopalvelujen hintoja. 03.02.2017 Sairaanhoitopiirin hallitus 14.12.2016 Päivitetty 03.02.2017 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täydenkorjauksen hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Palveluhinnasto. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Palveluhinnasto. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Palveluhinnasto 2013 Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Sairaanhoitopiirin hallitus 13.12.2017 22.12.2017 Päivitetty 22.12.2017 Ohje Tämä tiedosto sisältää vastuualueittain hoitopalvelujen hinnat ja täyden hinnat. Hoitopalveluiden hinnat ovat korostettu harmaalla

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti

PALVELUHINNASTO 2015. Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti PALVELUHINNASTO 2015 Hallituksen 12.12.2014 142 mukaisesti 2014 Sisällys 1 HINNOITTELUPERUSTEET, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT... 2 2 PÄIVYSTYSPOLIKLINIKKA (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 SISÄTAUDIT...

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016 Sisällys

Palveluhinnasto 2016 Sisällys PALVELUHINNASTO 2016 Sisällys 1 Hinnoitteluperusteet, laskutus ja maksuehdot... 2 2 Päivystyspoliklinikka (kaikkien erikoisalojen potilaat)... 4 3 Sisätaudit... 5 4 Lasten taudit ja lasten neurologia...

Lisätiedot

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163

HINNASTO 2008. Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 HINNASTO 2008 Hallitus 17.12.2007 241 Hallitus 29.9.2008 163 SISÄLLYSLUETTELO Satakunnan sairaanhoitopiiri HINNOITTELUPERUSTEET 3 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE 6 Apuvälinetoiminta 6 Fysiatria ja kuntoutus

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: 09.03.2015. Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 155 141 12 2 1,29 19 10E Sisätautien endokrinologia 119 109 8 2 1,68 25 10G Sisätautien gastroenterologia 274 244 30 0 0

Lisätiedot

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Seinäjoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Soini: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Töysä: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhajoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kurikka: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Kauhava: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alajärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Alavus: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Evijärvi: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Ylistaro: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Lapua: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Isojoki: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan

Lisätiedot

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi

Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi Teuva: Erikoissairaanhoidon kustannusten ja käytön analyysi VK ESH:n laskennalliset kustannukset HILMO- tietojen* perusteella eri sairaaloiden hinnoin vuotta kohti Hilmo 2005-2007 * Etelä- Pohjanmaan SHP

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen

Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen Palveluhinnasto 2016 voimassa 1.1.2016 alkaen 9.12.2015 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Hinnat ovat hoitopaikasta riippumatta pääsääntöisesti samat erikoisaloittain.

Hinnat ovat hoitopaikasta riippumatta pääsääntöisesti samat erikoisaloittain. SISÄLLYSLUETTELO Satakunnan sairaanhoitopiiri HINNOITTELUPERUSTEET 3 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 6 Apuvälinetoiminta 6 Fysiatria ja kuntoutus 8 Ihotaudit 9 Keuhkosairaudet 10 Lastentaudit 11 Lastenneurologia

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 2016 Hal itus 17.12.2015 20 14

PALVELUHINNASTO 2016 Hal itus 17.12.2015 20 14 PALVELUHINNASTO 2016 Hallitus 17.12.2015 20 14 1 Palveluhinnasto 2016 Sisällys 1 Hinnoitteluperusteet, laskutus ja maksuehdot 2 2 Päivystyspoliklinikka (kaikkien erikoisalojen potilaat) 4 3 Sisätaudit

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 487 468 17 2 0,4 30 10 Sisätaudit 13 9 3 1 7,7 10 10A Sisätautien

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 30.4.2017 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Kouvolan psykiatrian poliklinikka ja Pohjois-Kymen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2014 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu potilastietojärjestelmiin. o Hoito siirtyy laskutukseen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Myyntilaskutus kuntakoonti /08 Drg Jäsenkunnat

Myyntilaskutus kuntakoonti /08 Drg Jäsenkunnat Myyntilaskutus kuntakoonti 15.9.2017 2017/08 Jäsenkunnat 10007 HAMINAN KAUPUNKI/PERUSTURVA Carean erikoissairaanhoito yhteensä Edell. koko vuosi Kum.tot. Edell. vuosi Kum.tot. Kuluva vuosi M-% EUR Suorite

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveystoimi

Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveystoimi Heinolan kaupunki Sosiaali - ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen erikoissairaanhoidon myyntihinnasto Co r on a ri a n t uo t ta mie n p a lv e lu i den o s al t a. 4.2 0 7 al kae n It s e t u o

Lisätiedot

CC ryhmittelijän testaus

CC ryhmittelijän testaus CC ryhmittelijän testaus Petra Kokko 27.9.2012 1.10.2012 Page 1 Testauksen taustaa ja tavoite Suomessa on pidemmän aikaa käyty keskustelua DRG -ryhmittelyn komplisointisäännöistä Ruotsi analysoi yhdysvalloissa

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Poikkileikkauspäivä: 31.8.2017 KOUVOLAN PSYKIATRIAN POLIKLINIKKA JA POHJOIS-KYMEN SAIRAALA Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen

Lisätiedot

DRG ryhmittelijän muutokset 2014

DRG ryhmittelijän muutokset 2014 DRG ryhmittelijän muutokset 2014 DRG -käyttäjäpäivät 13.12.2013 Minna-Liisa Sjöblom 13.12.2013 Page 1 Poistuneet ryhmät Uudet ryhmät Muutokset: mistä ryhmistä hoitojaksot siirtyneet mihin ryhmiin hoitojaksot

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Tiedot päivitetty: Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. odottavien lukumäärä ja odotusajat Erikoisalat 1-90 % 10 Sisätaudit 120 117 3 0 0 27 10E Sisätautien endokrinologia 129 126 3 0 0 30 10G Sisätautien gastroenterologia 441 372 62 7 1,59 43 10H

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

DRG ryhmittelijän muutokset 2013 versioon DRG ryhmittelijöiden testaukset

DRG ryhmittelijän muutokset 2013 versioon DRG ryhmittelijöiden testaukset DRG ryhmittelijän muutokset 2013 versioon DRG ryhmittelijöiden testaukset DRG käyttäjäpäivät 8.11.2012 Minna-Liisa Sjöblom 6.1.2013 Page 1 Muutokset Poistuneet DRG -ryhmät: DRG 58 Risaleikkaus muun toimenpiteen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO. 1.1.2014 lukien

PALVELUHINNASTO. 1.1.2014 lukien PALVELUHINNASTO 1.1.2014 lukien Hallitus 13.12.2013 24.1.2014 PALVELUJEN HINNASTO 1.1.2014 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelujen tuotteistuksen ja 1 hinnoittelun periaatteet Hoitokeskus 8 Kymenlaakson

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen

Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen Palveluhinnasto 2014 voimassa 1.2.2014 alkaen 18.1.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 160 159 1 - - 10 Sisätaudit 123 123 0 0-11 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Palvelujen kysyntä ja toiminnan muutokset Tyksissä Petri Virolainen Sairaalajohtaja TYKS

Palvelujen kysyntä ja toiminnan muutokset Tyksissä Petri Virolainen Sairaalajohtaja TYKS Palvelujen kysyntä ja toiminnan muutokset Tyksissä Petri Virolainen Sairaalajohtaja TYKS LÄHETTEET Lähetteet yhteensä Tammi-elokuu Muutos 2017 2016 17/16 % Sairaalat TYKS 90 821 86 508 5,0 Turunmaan sairaala

Lisätiedot

KYSin kuntakierros 2016

KYSin kuntakierros 2016 KYSin kuntakierros 2016 Kari Janhonen 30.3.2016 1 Tilinpäätös 2015 30.3.2016 2 Jäsenkunnat: kuntakortti Tammi - joulukuu 2015 KYS Kertymä 2014 2015 Muutos kunta 15/14 (%) Taloussuunn. yli/ali (%) Muutos

Lisätiedot

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011

Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Kirjaamisesimerkkejä, v. 2011 Esimerkki Potilas on ollut osastolla tekonivelen luksaation vuoksi Diagnoosit väärässä järjestyksessä 1. I48 Eteisvärinä tai eteislepatus 2. I10 Essentiaalinen verenpainetauti

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Sairaanhoitopiirin nimi: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky. DRG-Hoitojaksot / Suorite ja Eur / Oma toiminta Jäsenkunnat

Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky. DRG-Hoitojaksot / Suorite ja Eur / Oma toiminta Jäsenkunnat Jäsenkunnat Jäsenkunnat Layer 1 of 20 2013 ) 090 Pneumonia/pleuriitti,aik,ei K 404F Lymfooma/krooninen leukemia,ei K 183 Esofag,gastroen,muu ruuans.häir,aik,ei K 372 Alatiesynnytys,ongelmia 224 Ylär muu

Lisätiedot

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS

10 YLEISIMMÄN PERUSSAIRAUDEN OSUUS YLEISIMMAT PERUSSAIRAUDET VUOSINA 2008-2010 RATKAISTUISSA KORVATTAVISSA POTILASVAHINGOISSA PERUSSAIRAUS LEIKKAUS TAI ANESTESIA TOIMENPIDE KLIININEN MUU TUTKIMUS- TOIMEN- TAI HOITO PIDE LUKU- MÄÄRÄ YHTEENSÄ

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE

OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Operatiivinen osasto 22-08.01.2017 Sulku 03.07-13.08.2017 Operatiivinen osasto 21 Operatiivinen osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Naistentautien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen ja eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2013 12.12.2013 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori

Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja Jorma Lauharanta professori Rakenteellinen muutos ei riitä, tarvitaan toiminnan muutosta ja johtamisen instrumentteja professori 17.2.2016 Rakenteellisesta toiminnalliseen integraatioon Rakenteellinen integraatio -> mahdollistaa,

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group

FCG Finnish Consulting Group FCG Finnish Consulting Group Drg-ryhmittely: Voidaanko toiminnan taloudellisuutta ja laatua seurata samalla tuotteistuksen määritelmällä? Ilkka Vohlonen, professori Tutkimusjohtaja FCG Oy, Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous Talousarvio 2015 Investoinnit 2015-2017 Sopimusohjausneuvottelu 23.9.2014 Seututerveyskeskus ja Pohjoinen Keski-Suomi Talousjohtaja Aija Suntioinen Taustaa ja ohje

Lisätiedot

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5

Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Kuusamon terveyskeskus Palveluseteli Sivu 1 / 5 Erikoissairaanhoidon palvelusetelien hinnat 1.7.2015 alkaen Erikoissairaanhoidon toimenpiteiden hankkimisessa rekisteröidyiltä palveluntuottajilta noudatetaan

Lisätiedot

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET

VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET VUOSINA 2007-2012 SAAPUNEET POTILASVAHINKOILMOITUKSET 9000 8000 VAHINKOILMOITUSTEN LUKUMÄÄRÄ 7000 6000 5000 4000 3000 7957 7971 7271 7328 7734 7772 2000 1000 0 ILMOITUSVUOSI VUOSINA 2007-2012 RATKAISTUT

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016. Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PALVELUHINNASTO 2016 Osa 1 Tuotteistetut sairaanhoidolliset palvelut HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tuotehinnastojen päivityshistoria Päivämäärä Tehty

Lisätiedot

Myyntilaskutus kuntakoonti 2015/11 Drg Jäsenkunnat

Myyntilaskutus kuntakoonti 2015/11 Drg Jäsenkunnat Hamina Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti Myyntilaskutus kuntakoonti 209-alkavien DRG-jaksojen hinnat olivat virheelliset 1-7 2014. Teimme kumulatiivisen korjauksen hintoihin 2014-8. Tästä syystä

Lisätiedot

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell

Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa. 17.4.2013 Klas Winell Kaaoksen hallinta (perus)terveydenhuollossa 17.4.2013 Klas Winell Rakennuspalikat Omien resurssien analyysi Kohdeväestön analyysi Nykyisen toiminnan määrä, laatu, vaikuttavuus ja terveyshyöty analyysi

Lisätiedot

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2015

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2015 KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2015 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖS 49/17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Johdanto 1 Tuote- ja suoritehinnastot: Kirurgia 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 30.4.2009 Sairaanhoitopiirin nimi: HUS SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 892 792 98 2 0,2 28 10 Sisätaudit 34 33 1 0 0 8 10A Allergologia

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen 8.12.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9

SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7. Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 PALVELUHINNASTO 2013 Satakunnan sairaanhoitopiiri SISÄLLYSLUETTELO HINNOITTELUPERUSTEET 4 ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE 7 Päivystystoiminta ja ensihoito 7 KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE 9 Apuvälinetoiminta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2012 12.12.2011 1 (55) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Tampereen TK 90532 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2016 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015

ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOIDON HINNASTO 2015 Oikean ja riittävän tiedon kirjaaminen on erittäin tärkeää. Laskutus perustuu kirjauksiin, joita on tallennettu

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yjämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet

Lisätiedot

Hinnasto 1.1.2016 Osakkeenomistajille

Hinnasto 1.1.2016 Osakkeenomistajille KILJAVAN SAIRAALAN KOKONAISHOITOPÄIVÄHINNAT 2016 Vuodeosastokuntoutus Kiljavan Sairaalan vuodeosastokuntoutuksen (maksusitoumuksen antajalta/ kotikunnalta laskutettava) kokonaishoitopäivähinta muodostuu:

Lisätiedot

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2016

KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2016 KLIINISTEN ERIKOISALOJEN PALVELUTUOTTEET, SUORITTEEET JA HINNAT 2016 TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖS 34/15.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Johdanto 1 Tuote- ja suoritehinnastot: Kirurgia 3 Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Lisätiedot