Sähköopin mittauksia 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköopin mittauksia 1"

Transkriptio

1 Sähköopin mittauksia 1 Sisällysluettelo Pikaohje LoggerPro mittausohjelma... 2 Pikaohje sähköopin anturit... 3 Kytkentäalusta... 4 Sähkövirran perusominaisuudet... 6 Jännitteen perusominaisuudet... 8 Virtapiirin potentiaali... 9 Ohmin laki Erilaisia vastuksia Komponentin ominaiskäyrä Säätövastus ja potentiometri Pariston sisäinen resistanssi Sähköteho Kondensaattori Kondensaattorin kapasitanssi... 23

2 Sähköopin mittauksia 2 Pikaohje LoggerPro mittausohjelma Mittauksen aloittaminen 1. Kytke anturit työohjeessa mainittuihin portteihin CH1,CH2 jne. 2. Monissa mittauksissa kannattaa maadoittaa LabPro seuraavan sivun ohjeiden mukaisesti. 3. vaa työohjeessa mainittu mittauspohja, sillä se sisältää kutakin mittausta varten suunnitellut asetukset. Jos, anturit on kytketty eri tavalla kuin mittauspohjassa, ohjelma huomauttaa tästä. Mittausasetusten tekeminen Jokaista mittausta varten on valmis mittauspohja, jossa on valmiiksi tarvittavat asetukset. Mittausaikaa ja mittaustaajuutta voi tarvittaessa itse muuttaa. nturien nollaus (ZERO) Virta- ja jänniteanturien nollakohta voidaan asettaa nollaus - toiminnon(zero) avulla. Tämä on usein hyödyllistä tehdä ennen mittausten aloittamista. Mittauksen käynnistäminen Mittaus käynnistetään tällä painikkeella. Mittaus käynnistyy ja pysähtyy myös [space] näppäimellä. Mittaustulokset tallennetaan valitsemalla Experiment valikosta Store latest run tai pikanäppäimellä [ctrl]+[l]. Tulosten analysointi Suoran sovitus Valitse ensin kuvaajasta väli, johon haluat suoran sovittaa. Klikkaa suoran sovitustyökalua ja valitse haluamasi mittauskerta. Pinta-alan määritys Valitse ensin kuvaajasta väli, jolle haluat pinta-alan laskun suorittaa. Klikkaa pinta-alatyökalua ja valitse haluamasi mittauskerta. Kuvaajan akselien muokkaus kseleja voi säätää mieleisekseen ottamalla niistä hiirellä kiinni ja vetämällä haluttuun suuntaan. kselin pienintä tai suurinta lukua kerran klikkaamalla pääsee niitä muokkaamaan. Työkalurivin näppäimillä voi myös automaattisesti skaalata tai zoomata kuvaajaa halutulla tavalla.

3 Sähköopin mittauksia 3 Pikaohje sähköopin anturit Sähkövirran mittaaminen virta-anturilla (Current probe 0,6 ) Virta-anturi kytketään kanavaan 1-4. Mittauskytkennässä virta-anturi kytketään virtapiirin muiden komponenttien kanssa peräkkäin, sarjaan. Virta-anturi on rakenteeltaan sellainen, ettei se juurikaan vastusta sähkövirran kulkua. Siksi se saattaa rikkoutua, jos sen läpi kulkee liian suuri sähkövirta. Jännitteen mittaaminen jänniteanturilla (Differential Voltage probe 6,0 V) Jänniteanturi kytketään kanavaan 1-4. Kytkennässä jänniteanturi kytketään mitattavan kohteen kanssa rinnakkain. Jänniteanturin rakenne on sellainen, että se vastustaa mahdollisimman paljon sähkövirran kulkua, joten mittarin kautta kulkeva pieni sähkövirta ei häiritse virtapiirin toimintaa. Häiriöiden / kohinan vähentäminen mittauksista Tiedonkeräin, tietokone ja jännitelähde ovat kytkettyinä verkkovirtaan, mikä saattaa aiheuttaa häiriöitä mittaustuloksiin. LabPro tiedonkeräimen mukana toimitettavan 10 V:n jänniteanturin avulla tiedonkeräin voidaan kytkeä jännitelähteen negatiiviseen napaan ja näin vähentää mahdollisia häiriöitä. Mittausasetuksilla voi myös vähentää häiriöitä ja esim. Oversampling -valinnalla tiedonkeräin keskiarvoistaa mittausdataa.

4 Sähköopin mittauksia 4 Kytkentäalusta Sähköopin mittauksissa käytettävän kokeilusarjan keskeisin osa on kytkentäalusta, jolle kytkennät rakennetaan. Tutustutaan kytkentäalustaan seuraavan ohjeen avulla. Välineet paristo (4,5 V) hehkulamppu (3,8 V/ 0,07 ) vaihtokytkin johtimia kytkentäalusta 1. Tutustu kytkentäalustaan. Mitkä osat alustassa ovat keskenään yhteydessä ja missä on eriste? 2. Tutki alustalla olevaa hehkulamppua. Piirrä suurennettu kuva hehkulampusta. Piirrä kuvaan lampun sisällä kulkevat johtimet ja niiden yhteys alustan banaanipistokkeisiin. 3. Tutki kahden johtimen, pariston ja lampun avulla, miten virtapiiri tulee rakentaa, jotta lamppu hehkuisi. Piirrä rakentamasi kytkennän kytkentäkaavio ja merkitse kuvaan myös komponenttien nimet. Virtapiirissä on aina jokin jännitelähde ja komponentteja. Koulukokeissa tyypillinen jännitelähde on paristo. Vastukset, lamput ja erilaiset puolijohdekomponentit voivat olla virtapiirin komponentteja.

5 Sähköopin mittauksia 5 Virtapiirin katkaisemiseen ja muuttamiseen käytetään kytkintä. Kokeilusarjaan kuuluva vipukytkin on nk. ON-ON vaihtokytkin. Tällaisessa kytkimessä vivulla on kaksi asentoa, joista riippuu kumpaan äärinastaan keskinasta on yhteydessä. Vipukytkimiä on saatavilla myös ON-OFF ja ON-OFF-ON tyyppiä. Jälkimmäisessä kytkintyypissä vivulla on kolme asentoa. B B C C B B C C 4. Tutki, kuinka kokeilusarjan vaihtokytkin toimii. Rakenna ensin virtapiiri, jossa yksi lamppu syttyy ja sammuu kytkimestä. Rakenna sitten kuvan mukainen kytkentä ja selvitä, miten kytkentä toimii. Piirrä rakentamiesi kytkentöjen kytkentäkaaviot ja lyhyt kuvaus piirin toiminnasta. B C

6 Sähköopin mittauksia 6 Sähkövirran perusominaisuudet Sähkövirta mitataan virta-anturilla, joka on hehkulampun tapaan kaksinapainen. Kun hehkulampun läpi kulkeva sähkövirta halutaan mitata, virta-anturi kytketään siten, että mitattava virta kulkee sen kautta. Sanotaan, että mittari kytketään sarjaan. Mitataan erilaisissa virtapiireissä kulkevaa sähkövirtaa. Välineet Virta-anturi ( 0,6 ), Ch 1 paristo (4,5 V) hehkulamppu (3,8 V/ 0,07 ) 3 vastusta (220 ) 2 johdinkappaletta johtimia kytkentäalusta Mittausasetukset mittausaika: 18 s mittaustaajuus: 10 1/s (0,10 s) mittauspohja: Virta1.cmbl 1. Rakenna kuvan mukainen kytkentä ja mittaa hehkulampun läpi kulkeva sähkövirta. Siirrä virta-anturi lampun toiselle puolelle ja mittaa sähkövirta. Piirrä kytkentöjen kytkentäkaaviot ja merkitse niihin sähkövirran suuruus. Miten virta-anturin paikka vaikuttaa mittaustulokseen?

7 Sähköopin mittauksia 7 2. Kytke kolme 220 :n vastusta kuvan mukaisesti sarjaan. Valitse mittausajaksi 18 s. Mittaa aina 4 s ja kytke uusi vastus edellisen vastuksen kanssa sarjaan siirtämällä oikeanpuoleista johdinta aina viiden sekunnin jälkeen oikealle. Piirrä kytkentöjen kytkentäkaaviot ja merkitse niihin sähkövirran suuruudet. Mikä yhteys on piirissä kulkevan sähkövirran ja piirissä sarjaan kytkettyjen samanlaisten vastusten lukumäärän välillä? 3. Tutki vastusten kytkemistä rinnan. seta ensin yksi 220 :n vastus alustalle kuvan mukaisesti. Valitse mittausajaksi 18 s. Mittaa aina 4 s ja kytke uusi vastus edellisen vastuksen kanssa rinnan. Mittaa, kuinka suuri sähkövirta kulkee kahden, kolmen rinnan kytketyn vastuksen läpi, kun vastukset kytketään 4,5 V:n paristoon. Piirrä kytkentöjen kytkentäkaaviot ja merkitse niihin sähkövirran suuruudet. Mikä yhteys on sähkövirran ja rinnan kytkettyjen samanlaisten vastusten lukumäärän välillä?

8 Sähköopin mittauksia 8 Jännitteen perusominaisuudet Pariston, komponentin tai sähkölaitteen napojen välinen jännite mitataan jänniteanturilla. Jänniteanturi ilmaisee omien napojensa välisen jännitteen, joten jänniteanturin navat kytketään niihin virtapiirin kahteen pisteeseen, joiden välinen jännite halutaan mitata. Kun jänniteanturilla mitataan virtapiirissä olevan laitteen tai komponentin napojen välinen jännite, sanotaan, että mittarilla mitataan jännitehäviö laitteessa tai komponentissa. Seuraavissa tutkimuksissa mitataan jännitteitä ja jännitehäviöitä erilaisissa kytkennöissä. Sähkötekniikassa merkitään usein kytkentäkaavioon jännitteet ja jännitehäviöt nuolilla. Jännitenuolen suunnaksi on sovittu pariston miinusnavasta plusnapaan ja komponentin jännitehäviönuolen suunnaksi sähkövirran suunta. Välineet Jänniteanturi ( 6,0 V), Ch 1 3 paristoa (1,5 V) 3 vastusta (220 ) 2 johdinkomponenttia jänniteanturi johtimia kytkentäalusta sähkövirran suunta 1,5V 1,5V pariston jännitenuoli Mittausasetukset komponentin jännitehäviönuoli mittausaika: 18 s mittaustaajuus: 10 1/s (0,10 s) mittauspohja: Jannite1.cmbl 1. Mittaa pariston jännite. Piirrä kytkennän kytkentäkaavio ja merkitse siihen jännitteen suuruus. Käännä paristo toisinpäin ja mittaa jännite. Piirrä kytkennän kytkentäkaavio ja merkitse siihen jännitteen suuruus. 2. Valitse mittausajaksi 18 s. Mittaa aina 4 s ja kytke uusi paristo edellisen pariston kanssa sarjaan. Kokeile myös sellaisia kytkentöjä, joissa kaikki paristot eivät ole samoinpäin. Piirrä kunkin kytkennän kytkentäkaavio ja merkitse siihen paristosysteemin jännite. Millä tavalla paristojen kytkentä vaikuttaa systeemin jännitteeseen?

9 Sähköopin mittauksia 9 Virtapiirin potentiaali Jännitteen mittaaminen Kuvan mukaisella kytkennällä mitataan jännitehäviö vastuksessa. Jännitehäviö on virtapiirin pisteiden ja B välinen jännite U B. Virtapiirin kunkin pisteen tilaa kuvataan myös suureella potentiaali V. Pisteen potentiaalia merkitään V. Pisteiden ja B välistä potentiaalieroa sanotaan jännitteeksi U B = V - V B. Potentiaalitarkasteluissa virtapiirin jonkin kohdan potentiaali sovitaan nollaksi. V U B V B B 1,5 V Välineet Jänniteanturi ( 6,0 V), Ch 1 2 paristoa (1,5 V) 3 vastusta (220 ) 2 johdinkappaletta johtimia kytkentäalusta Mittausasetukset mittausaika: 18 s mittaustaajuus: 10 1/s (0,10 s) mittauspohja: Jannite2.cmbl 1. Rakenna kytkentä, jossa on kolme samanlaista vastusta sarjassa ja jonka lähteenä on kaksi sarjaan kytkettyä paristoa. Mittaa aina 5 s ja siirrä jänniteanturin johdinta kuvan mukaisesti kytkennän kohdasta kohtaan B, kohdasta B kohtaan C jne. Piirrä kytkentöjen kytkentäkaaviot ja merkitse jänniteanturin lukema kuvan viereen. Tarkastele mittausten perusteella piirin potentiaalia V paikan funktiona. Jos valitset pisteen maadoituspisteeksi eli V = 0, oletkin mitannut jänniteanturilla muiden pisteiden potentiaalit. Esimerkiksi pisteen C potentiaali on V C = U C.

10 Sähköopin mittauksia 10 V U D E C B V C = U C B C D E Esitä graafisesti piirin potentiaali virtapiirin paikan funktiona. 2. Tutki, miten kuvaaja muuttuu, kun a) piste B, b) piste D maadoitetaan eli kytketään konkreettisesti vesijohtoon. Kytke jänniteanturin miinusnapa virtapiirin maadoitettuun kohtaan. Piirrä potentiaalin kuvaaja.

11 Sähköopin mittauksia 11 Ohmin laki Saksalainen George Simon Ohm ( ) tutki 1820-luvulla, miten metallilangan napojen välinen jännite vaikuttaa langassa kulkevaan sähkövirtaan. Tehdään Ohmin tutkimus siten, että korvataan Ohmin käyttämä metallilanka metallikalvovastuksella. Välineet Jänniteanturi ( 6 V), Ch 1 Virta-anturi ( 0,6 ), Ch 2 Tarvittaessa häiriöiden poistamiseksi kytke jänniteanturin ( 10 V) Ch 3 tai 4 musta johdin jännitelähteen negatiiviseen napaan. säädettävä jännitelähde vastuksia (100, 220 k ) johtimia kytkentäalusta Mittausasetukset mittausaika: 18 s mittaustaajuus: 10 1/s (0,10 s) mittauspohja: Ohmin_laki.cmbl Tutustu jännitelähteen käyttöön. Noudata seuraavia ohjeita: Ennen kytkentää säädä jännitelähteen säätönupit nollaan. Tee tarvittava kytkentä. Näytä se opettajalle ennen kuin kytket jännitelähteen päälle. Älä ylitä jännitelähteen etupaneeliin merkittyä suurinta virtaa. Käännä aina säätönupit nollaan ennen kuin sammutat jännitelähteen. 1. Tutki, miten vastuksen läpi kulkeva sähkövirta riippuu vastuksen napojen välisestä jännitteestä. Kytke vastuksen navat säädettävän jännitelähteen napoihin. Käynnistä mittaus ja lisää jännitettä kiertämällä jännitelähteen jännitteensäätönupista. Älä ylitä virta- tai jänniteanturien suurimpia sallittuja arvoja.

12 Sähköopin mittauksia 12 Millainen verrannollisuus jännitteen ja virran välillä mittauksesi perusteella on? Tallenna tekemäsi mittaus näppäinyhdistelmällä ctrl + L. Toista sama mittaus muillekin vastuksille. Miten kuvaajat eroavat toisistaan? Sovita kuvaajiin suorat painamalla Linear Fit näppäintä: Valitse mittaukset(run1, run2 jne.), joihin haluat suoran sovittaa. Suorien kulmakertoimet, eli jännitteen suhde virtaan, on kullekin vastukselle ominainen vakio. Tätä suhdetta sanotaan vastuksen resistanssiksi. Resistanssin yksikkö on ohmi = 1 V 1. Koska vastuksen napojen välinen jännite U on samalla jännitehäviö vastuksessa, koordinaatistossa oleva suora ilmaisee jännitehäviön riippuvuuden virrasta. Graafisesta esityksestä havaitaan, että jännitehäviö on suoraan verrannollinen sähkövirtaan: U = R I Tätä jännitteen ja virran välistä verrannollisuutta kutsutaan Ohmin laiksi ja koska lämpötila vaikuttaa vastuksen resistanssiin, tämä pätee vain vakiolämpötilassa. Määritä suorien yhtälöiden avulla: Kuinka suuri jännite tarvitaan, jotta pienimmän vastuksen läpi kulkisi a) 0,02 :n, b) 0,04 :n sähkövirta? Määritä suorien yhtälöiden avulla: Kuinka suuri virta kunkin vastuksen läpi kulkee, kun vastuksen napojen välinen jännite on 3 V?

13 Sähköopin mittauksia 13 Erilaisia vastuksia Vastuksia, joiden resistanssi muuttuu ulkoisten tekijöiden, kuten valon tai lämpötilan, vaikutuksesta, kutsutaan aktiivisiksi vastuksiksi. Niitä käytetään hyväksi mm. valaistuksen ja lämpötilan mittaamisessa. LDR-vastuksen resistanssiin voidaan vaikuttaa valaistuksella. NTC- ja PTC- termistorien resistanssiin voidaan vaikuttaa lämpötilalla. Välineet Virta-anturi ( 0,6 ), Ch 1 paristo (4,5 V) PTC- termistori NTC-termistori LDR-vastus 2 johdinkappaletta johtimia kytkentäalusta Mittausasetukset mittausaika: 18 s mittaustaajuus: 10 1/s (0,10 s) mittauspohja: vastus1.cmbl Rakenna kuvan mukainen virtapiiri paristosta, aktiivisesta vastuksesta ja virta-anturista. Vaihda aktiivinen vastus kussakin tutkimuksessa sopivaan. 1. Tutki, miten kädellä lämmittäminen vaikuttaa PTC-ja NTC-termistorin resistanssiin. Piirrä kytkentäkaaviot ja raportoi sen viereen tutkimuksesi tulos. 2. Tutki, miten valaistus vaikuttaa LDR-vastuksen resistanssiin. Piirrä kytkentäkaaviot ja raportoi sen viereen tutkimuksesi tulos. Kokeile valaista LDR vastusta myös kirkkaalla lampulla, esim. ledillä. 3. NTC-vastuksen nimi tulee sanoista Negative Temperature Coefficient ja LDR-vastuksen nimi tulee sanoista Light Dependent Resistor. NTC PTC LDR Miten suomentaisit nämä nimen? Miten nimi liittyy vastuksen resistanssimuutokseen?

14 Sähköopin mittauksia 14 Komponentin ominaiskäyrä Vastuksessa kulkeva sähkövirta riippuu jännitteestä. Erilaisissa vastuksissa ja erilaisissa kytkennöissä sama jännite aiheuttaa erisuuruiset sähkövirrat. Sähkövirta I riippuu jännitteestä U tavalla, joka on kullekin vastukselle tai komponentille ominainen. Tämän riippuvuuden I = I(U) tai U = U(I) graafista kuvaajaa sanotaan komponentin ominaiskäyräksi. I U I U Välineet Jänniteanturi ( 6 V), Ch 1 Virta-anturi ( 0,6 ), Ch 2 säädettävä jännitelähde vastus (220 PTC- ja NTC-termistori LDR-vastus hehkulamppu (3,8 V/0,07 ) johtimia kytkentäalusta Mittausasetukset mittausaika: 18 s mittaustaajuus: 10 1/s (0,10 s) mittauspohja: Ominaiskayra.cmbl 1. Tutki, miten vastuksessa (220 kulkeva sähkövirta riippuu komponentin napojen välisestä jännitteestä. Kytke komponentin navat jännitelähteeseen, jonka napojen välistä jännitettä U voidaan säätää. Käynnistä mittaus ja säädä jännitettä hitaasti. Piirrä kytkennän kytkentäkaavio. Mittaa vastuksen ominaiskäyrä.

15 Sähköopin mittauksia Vaihda kytkennän 1 vastuksen tilalle LDR-vastus. Tutki, miten LDR-vastuksen läpi kulkeva sähkövirta riippuu komponentin napojen välisestä jännitteestä. Käynnistä mittaus ja säädä jännitettä hitaasti. Toista mittaus siten, että siirrät LDR-vastuksen hämärään paikkaan. Mittaa samaan kuvaan uusi käyrä. Piirrä kytkennän kytkentäkaavio. Piirrä LDR-vastuksen ominaiskäyrä. Kuinka valaistus vaikuttaa ominaiskäyrään? 3. Vaihda kytkennän 1 vastuksen tilalle NTC-termistori. Tutki, miten NTC-termistorin läpi kulkeva sähkövirta riippuu komponentin napojen välisestä jännitteestä. Käynnistä mittaus ja säädä jännitettä hitaasti. Toista mittaus siten, että ensin lämmität NTCtermistoria. Mittaa samaan kuvaan uusi käyrä. Piirrä kytkennän kytkentäkaavio. Piirrä PTC-termistorin ominaiskäyrä. Kuinka termistorin lämmitys vaikuttaa ominaiskäyrään? 4. Vaihda kytkennän 1 vastuksen tilalle hehkulamppu. Tutki, miten hehkulampun läpi kulkeva sähkövirta riippuu komponentin napojen välisestä jännitteestä. Käynnistä mittaus ja säädä jännitettä hitaasti. Piirrä kytkennän kytkentäkaavio. Piirrä hehkulampun ominaiskäyrä.

16 Sähköopin mittauksia 16 Säätövastus ja potentiometri Säätövastuksia ja potentiometrejä käytetään sähkövirran ja jännitteen säätämiseen erilaisissa virtapiireissä. Säätövastus- ja potentiometritoiminnot saadaan samasta potentiometriksi nimetystä komponentista. Säätövastuksessa käytetään potentiometrin kahta napaa ja potentiometrissä kaikkia kolmea napaa. Potentiometrin resistanssi ilmaisee äärinastojen välisen resistanssin. keskinasta äärinasta Potentiometrissä on äärinastojen välillä vastusrata. Potentiometrin äärinastojen ja keskinastan välistä resistanssia säädetään kiertämällä liukua kulman verran. Välineet Virta-anturi ( 0,6 ), Ch 1 säätövastus (esim ) tai vastuslanka hehkulamppu (3,8 V / 0,3 ) paristo (4,5 V) yleismittari johtimia kytkentäalusta Mittausasetukset (Data collection) mittausaika: 18 s mittaustaajuus: 10 1/s (0,10 s) mittauspohja: Saatovastus.cmbl Rakenna kuvan mukainen kytkentä. Tutki sähkövirran suuruutta virtapiirissä, kun säätövastusta kierretään. HUOM! Älä kytke säätövastusta yksin paristoon, vaan kytke aina säätövastuksen kanssa sarjaan etuvastus tai lamppu. Muutoin säätövastus saattaa vioittua, kun sen resistanssi on säädetty pieneksi, jolloin sähkövirta kasvaa suureksi. Piirrä kytkennän kytkentäkaavio. Mihin tarkoitukseen säätövastusta voidaan mielestäsi käyttää?

17 Sähköopin mittauksia 17 Pariston sisäinen resistanssi Virtapiirissä olevan paristonkin läpi kulkee sähkövirta, minkä seurauksena paristo saattaa lämmetä. Tavallinen vastuskin lämpenee, kun sen läpi johdetaan virtaa, joten voisiko pariston sisällä ajatella olevan vastus ja sen myötä resistanssia? Jos paristolla on virrankulkua vastustava resistanssi, niin tässä pariston sisäisessä vastuksessa tapahtuu silloin jännitehäviö, joka on Ohmin lain mukaisesti verrannollinen pariston läpi kulkevaan virtaan. Tutkitaan miten pariston napojen väliltä mitattu napajännite muuttuu, kun pariston läpi kulkeva virtaa muutetaan. V Välineet Jänniteanturi ( 6 V), Ch 1 Virta-anturi ( 0,6 ), Ch 2 Erilaisia paristoja Vastus (10 Säätövastus (0-10 johtimia kytkentäalusta Mittausasetukset (Data collection) mittausaika: 18 s mittaustaajuus: 10 1/s (0,01 s) mittauspohja: Paristo.cmbl 1. Tutki, miten pariston napajännite U n riippuu paristosta läpi kulkevasta virrasta I. Kytke pariston navat säätövastukseen, jonka resistanssia voidaan säätää. Käynnistä mittaus ja säädä vastuksen resistanssia hitaasti pienemmäksi. Miten pariston napajännite muuttuu, kun virta kasvaa? Määritä suoran kulmakerroin. Suora laskee sitä jyrkemmin, mitä suurempi pariston sisäinen resistanssi on, koska pariston sisällä tapahtuva jännitehäviö on suoraan verrannollinen pariston läpi kulkevaan virtaan. Pariston lähdejännite E on paristolle ominainen suure. Lähdejännitteen voi määrittää jatkamalla mittaustuloksiin sovitettua suoraa jänniteakselille, sillä tässä leikkauspisteessä virran arvo on nolla ja pariston sisällä ei tapahdu jännitehäviötä. Määritä lähdejännite sovittamasi suoran yhtälöstä: U n = E - R s I Kun kuvaajaa jatketaan eteenpäin aina virta-akselille asti, saadaan selvillä suurin paristosta saata virta, eli oikosulkuvirta I max. Pariston ollessa oikosulussa virta kasvaa suureksi, koska ainoa piirin vastus on pariston sisäinen vastus. Pariston napajännite laskee siten nollaan, kun pariston sisällä tapahtuu lähdejännitteen suuruinen jännitehäviö. Oikosulkuvirtaa ei voi suoraan mitata, koska virtamittarilla on aina pieni resistanssi ja oikosulkuvirta on usein virtamittarille liaan suuri. Paristo myös kuumentuu liikaa ja vahingoittuu, jos se kytketään oikosulkuun. Määritä oikosulkuvirta kuvaajan avulla. 2. Kytke kaksi samanlaista paristoa rinnakkain ja määritä tämän kytkennän lähdejännite ja oikosoluvirta. Miten nämä suureet muuttuvat verrattuna yhden pariston tilanteeseen? Toista mittaus kytkemällä paristot sarjaan.

18 Sähköopin mittauksia 18 Sähköteho Virtalähde syöttää energiaa virtapiiriin. Sähkövirran vaikutukset kuluttavat tätä energiaa. Esimerkiksi paristoon kytketty sähkömoottori synnyttää liike-energiaa. Energian säilymislain perusteella virtapiirin laitteissa ja johtimissa kuluva teho on aina yhtä suuri kuin virtalähteen piiriin syöttämä teho. Tutkitaan säädettävän jännitelähteen moottoriin syöttämää tehoa. Välineet Jänniteanturi ( 10 V), Ch 1 Virta-anturi ( 1 ), Ch 2 säädettävä jännitelähde sähkömoottori generaattori/sähkömoottori aurinkopari johtimia kytkentäalusta Mittausasetukset (Data collection) mittausaika: 30 s mittaustaajuus: 20 1/s (0,05 s) mittauspohja: s Sahkoteho.cmbl loita mittaus ja lisää jännitettä. Miten virtapiiriin syötetty teho muuttuu, kun jännitettä kasvatetaan? Miten moottorin liike muuttuu?

19 Sähköopin mittauksia 19 Tehonkulutukseen voidaan myös vaikuttaa ottamalla kevyesti kiinni moottorin akselista. Ota varovasti kiinni moottorin akselista, kun se pyörii. Miten moottorin käyttämä teho muuttuu, kun moottoria kuormitetaan? Kytke generaattori tai edellisessä tutkimuksessa käytetty moottori kuvan mukaisesti jännite- ja virta-anturiin. Käynnistä mittaus ja pyöritä generaattorin veiviä tai moottorin akselia. Miten generaattorin tuottama teho riippuu pyöritysnopeudesta? Kytke aurinkopari kuvan mukaisesti jännite- ja virta-anturiin. Käynnistä mittaus ja vie aurinkopari välillä valoisaan ja välillä pimeään. Miten aurinkoparin teho riippuu valaistuksesta?

20 Sähköopin mittauksia 20 Kondensaattori Kaksi lähekkäistä johdelevyä muodostavat kondensaattorin. Levyjen välissä on eriste. Kondensaattoreita ladataan jännitelähteellä siten, että jännitelähteen navat kytketään kondensaattorin levyihin. Tällöin kondensaattorin levyjen välille muodostuu sama jännite. Jännite aiheuttaa varausten liikkumista ja kondensaattorin levyt saavat yhtä suuret vastakkaismerkkiset varaukset +Q ja - Q. U U -Q +Q eriste Tutkitaan kondensaattorin latautumista ja purkautumista. Kondensaattorin varaus on verrannollinen levyjen väliseen jännitteeseen, joten saat tutkimuksessa tietoa kondensaattorilevyjen varautumisesta. Välineet Jänniteanturi ( 10 V), Ch 1 vastus (1 k vastus (15 k 2 elektrolyyttikondensaattoria (2200 F elko) kytkin paristo (4,5 V) hehkulamppu (3,8 V/0,07 ) johtimia johdinkappale kytkentäalusta Mittausasetukset (Data collection) mittausaika: 60 s mittaustaajuus: 20 1/s (0,05 s) mittauspohja: Kondensaattori.cmbl 1. Lataa kondensaattori kuvan mukaisesti. Huomaa, että elektrolyyttikondensaattori pitää kytkeä siten, että sen negatiivinen napa kytketään pariston negatiiviseen napaan. Kyljessä oleva raita osoittaa kondensaattorin miinus-navan. Irrota paristo kondensaattorista. Kytke hehkulamppu kondensaattorin kanssa rinnan. Mitä tapahtuu? Mihin tarkoitukseen kokeen perusteella kondensaattoria voidaan käyttää? + napa - napa

21 Sähköopin mittauksia Lataa kondensaattori (2200 F elko) paristolla käyttämällä etuvastusta (1 k kuvan kytkennän mukaisesti. Käynnistä mittaus ja sulje virtapiiri kytkimellä. Seuraa kondensaattorin latautumista. Esitä graafisesti kondensaattorin jännite ajan funktiona Kuinka suuri on kondensaattorin napojen välinen jännite, kun kondensaattori on latautunut? HUOM! Pura kondensaattori ennen tutkimusta yhdistämällä johtimella kondensaattorin navat. Kondensaattorin purkaminen ennen tutkimusta. RNGE DT NPN PNP Piirin aikavakioksi kutsutaan sitä aikaa, jona kondensaattoria ladattaessa levyjen välinen jännite on saavuttanut 63 % latausjännitteestä. Määritä kuvasta piirin aikavakio. Määritä kondensaattorin jännite, kun aikaa lataamisen alusta on kulunut 10 s. 15 k 2200 F nf F Hz hfe V - m V~ OFF OFF mcx COM V F 15 k 2200 F Piirin aikavakio voidaan myös laskea kertomalla latauspiirissä olevan vastuksen resistanssi ja kondensaattorin kapasitanssi keskenään = RC. ikavakion yksikkö on 1 F = 1 s Laske komponenttien arvojen perusteella piirin aikavakio. Vertaa tuloksia. HUOM 1 KILOOHMIN VSTUS off on Virtapiirin sulkeminen

22 Sähköopin mittauksia 22 Kun kondensaattori on latautunut, käännä kytkin off-asentoon. Poista paristo ja aseta pariston tilalle johdinkappale. Käynnistä mittaus ja käännä kytkin on-asentoon. RNGE DT NPN PNP Pura kondensaattori kuvan mukaisesti vastuksen läpi. Esitä graafisesti kondensaattorin jännite ajan funktiona nf F Hz hfe V - m V~ OFF OFF mcx COM V F 15 k 2200 F Vaihda piiriin suurempi vastus (15 k ) ja tutki latautumista ja purkautumista. Miten vastuksen resistanssi vaikuttaa kondensaattorin latautumiseen ja purkautumiseen? Kytke toinen samanlainen kondensaattori ensimmäisen kanssa rinnan asettamalla se kytkentäalustalle jänniteanturin johtimien päälle. Tutki latautumista ja purkautumista. Miten piirin aikavakio muuttuu?

23 Sähköopin mittauksia 23 Kondensaattorin kapasitanssi Tutkitaan kondensaattorin varauksen ja jännitteen välistä riippuvuutta. Kondensaattorin varausta ei voida mitata suoraan millään mittarilla. Se voidaan määrittää mittaamalla kondensaattorin purkuvirta ajan funktiona I = I(t) ja määrittämällä purkuvirran kuvaajan ja akselin väliin jäävä pinta-ala, sillä virran ja varauksen välisen yhteyden, Q = I t, perusteella pinta-ala esittää kondensaattorin varausta. Pinta-ala voidaan määrittää myös graafista laskinta hyväksi käyttäen. m 20 I 10 Q t s Välineet Jänniteanturi ( 6 V), Ch 1 Virta-anturi ( 0,6 ), Ch 2 vastuksia (10 1 k elektrolyyttikondensaattori (2200 F elko) kytkin 5 paristoa (1,5 V) hehkulamppu (3,8 V/0,07 ) johtimia kytkentäalusta Mittausasetukset (Data collection) mittausaika: 0,2 s mittaustaajuus: /s (0,001 s) mittauspohja: Kondensaattori.cmbl 1. Lataa kondensaattori (kaksi rinnan kytkettyä kondensaattoria) viidellä eri jännitteellä, esimerkiksi käyttämällä sarjaan kytkettyjä 1,5 V:n paristoja (1,5 V, 3 V, 4,5 V, 6 V). Voitte myös sopia luokassa, että kukin ryhmä tekee tutkimuksen eri latausjännitteen arvoilla. RNGE V - V~ OFF DT NPN PNP nf F Hz hfe m OFF 1 k 2200 F mcx COM V F 2 k Kondensaattorin lataaminen. HUOM Elektrolyyttikondensaattori on kytkettävä oikein eli kondensaattorin kyljessä oleva raita osoittaa kondensaattorin miinus-navan F Mittaa kondensaattorin purkautumisvirta jokaisen latauskerran jälkeen, kun se puretaan suuriresistanssisen etuvastuksen kautta. Esitä kutakin latausjännitettä vastaava

24 Sähköopin mittauksia 24 purkuvirta I = I(t) graafisesti ajan funktiona. Virran ja varauksen välisen yhteyden, Q = I t, perusteella kuvaajan I = I(t) alle jäävä pinta-ala esittää kondensaattorin varausta. Määritä kutakin latausjännitettä vastaava kondensaattorin varaus. Esitä kutakin latausjännitettä vastaava varaus UQ-koordinaatistossa. Miten kondensaattorin varaus riippuu latausjännitteestä? Määritä suoran kulmakerroin. U/ V Q / mc

中华人民共和国时期\(1952年\)

中华人民共和国时期\(1952年\) (1952 ) 1952 1 7 1 15 1000 1 27 4 1 29 1 2 21 8 3 5 21 1 23 8 3 16 1951 3 2 1980 1984 3 700 300 1953 1 4 7 710 710 47 70% 2 4 10 25 2.1836 4 14 4 15 1952 4 4 5 14 3 6 8 3 6 11 14 6 18 500 478% 6 20 6 26

Lisätiedot

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示

中国生态文明奖先进集体和先进个人建议吊单公示 中 国 生 态 文 明 奖 先 进 个 人 公 示 序 作 为 殡 葬 行 业 持 久 性 有 机 污 染 物 研 究 学 科 带 头 人, 率 先 在 殡 葬 行 业 开 展 了 二 恶 英 减 排 和 重 金 属 汞 减 排 技 术 研 究 通 过 自 主 创 1 王 玮 民 政 部 一 零 一 研 究 所 科 室 主 任 新 和 技 术 优 化, 研 发 了 遗 体 火 化 遗 物 祭 品 焚

Lisätiedot

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力,

投 入 建 设 经 费 3600 万 元, 立 项 建 设 19 个 研 究 生 公 共 实 验 课 程 教 学 平 台, 依 托 实 验 课 程 平 台 开 设 研 究 生 实 验 课 程 109 门, 系 统 训 练 并 提 升 了 研 究 生 知 识 应 用 能 力 工 程 认 知 能 力, 五 附 件 目 录 附 件 1: 成 果 总 结 以 提 升 工 程 能 力 为 核 心 的 全 日 制 工 程 硕 士 培 养 模 式 创 新 与 实 践 为 贯 彻 落 实 国 家 关 于 建 设 人 才 强 国 和 人 力 资 源 强 国 的 战 略 部 署, 2009 年 教 育 部 进 行 研 究 生 教 育 改 革, 开 始 实 施 以 应 届 本 科 毕 业 生 为 主 体 的 全 日

Lisätiedot

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc)

(Microsoft Word - 01\277n\306{\271q\250\256.doc) 東 野 圭 吾 短 篇 集 1 積 鬱 電 車 這 時 間 的 電 車 內 總 是 這 幅 光 景, 日 復 一 日 剛 過 晚 上 八 點, 這 輛 從 都 心 駛 往 郊 外 的 私 鐵 ( 日 本 民 營 鐵 路 局 ) 快 車 內 頗 擁 擠, 雖 不 至 於 擠 到 無 法 動 彈, 要 攤 開 報 紙 來 看 是 不 太 可 能 的 這 天 是 非 假 日, 乘 客 自 然 多 是 上

Lisätiedot

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班

國立政治大學中國文學系國文教學碩士學位班 中 文 系 文 教 碩 士 在 職 專 班 102 年 度 第 一 期 碩 士 位 論 文 指 導 教 授 : 黃 志 民 先 生 三 演 義 呂 布 形 象 之 研 究 研 究 生 :96912021 吳 昆 展 中 華 民 103 年 1 月 誌 謝 從 96 年 九 月 到 今 年 一 月, 六 年 半 的 歲 月, 足 夠 再 讀 一 個 半 的 綽 綽 有 餘, 這 段 時 間 發 生 許

Lisätiedot

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Lisätiedot

壹、摘 要

壹、摘 要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Lisätiedot

9 月 14 日 讲 话 精 神, 并 探 讨 怎 么 建 设 好 我 们 的 国 家, 同 时 我 们 非 常 荣 幸 地 邀 请 到 了 计 算 机 系 党 委 副 书 记 刘 奕 群 老 师 和 研 工 组 组 长 贾 珈 老 师 共 同 学 习 与 交 流 在 活 动 中, 两 位 老 师

9 月 14 日 讲 话 精 神, 并 探 讨 怎 么 建 设 好 我 们 的 国 家, 同 时 我 们 非 常 荣 幸 地 邀 请 到 了 计 算 机 系 党 委 副 书 记 刘 奕 群 老 师 和 研 工 组 组 长 贾 珈 老 师 共 同 学 习 与 交 流 在 活 动 中, 两 位 老 师 一 集 体 建 设 概 述 计 研 124 班 集 体 经 验 总 结 计 研 124 班 由 计 算 机 系 智 能 技 术 与 系 统 国 家 重 点 实 验 室 2012 级 的 32 名 研 究 生 新 生 组 成, 其 中 有 17 名 博 士 生 和 15 名 硕 士 生, 党 员 人 数 23 党 支 书 带 领 8 位 党 班 团 干 部, 团 结 所 有 同 学, 致 力 于 将

Lisätiedot

二 〇 一 四 年 十 一 月 二 十 七 日 至 三 十 日 感 恩 節 特 會 復 活 升 天 之 基 督 的 異 象 與 經 歷 目 錄 第 一 篇 復 活 基 督 的 異 象 與 經 歷 ( 一 ) 在 基 督 的 復 活 裏, 終 極 完 成 的 三 一 神 與 重 生 信 徒 宇 宙 的

二 〇 一 四 年 十 一 月 二 十 七 日 至 三 十 日 感 恩 節 特 會 復 活 升 天 之 基 督 的 異 象 與 經 歷 目 錄 第 一 篇 復 活 基 督 的 異 象 與 經 歷 ( 一 ) 在 基 督 的 復 活 裏, 終 極 完 成 的 三 一 神 與 重 生 信 徒 宇 宙 的 二 〇 一 四 年 感 恩 節 特 會 標 語 在 基 督 的 復 活 裏, 祂 所 有 的 信 徒 都 被 帶 進 與 經 過 過 程 之 三 一 神 生 命 的 聯 結 裏, 並 與 終 極 完 成 的 神 調 和 成 為 一 個 合 併 我 們 要 在 基 督 身 體 的 實 際 裏, 就 需 要 完 全 在 基 督 復 活 的 生 命 裏 ; 我 們 要 在 復 活 裏 生 活, 就 必 須

Lisätiedot

政府服務品質獎 服務規劃機關 參獎申請書

政府服務品質獎 服務規劃機關 參獎申請書 建 構 托 育 管 理 制 度 實 施 計 畫 (104 年 -107 年 ) ( 核 定 本 ) 104 年 5 月 7 日 目 錄 壹 計 畫 緣 起 1 一 依 據. 1 二 未 來 環 境 預 測. 2 三 問 題 評 析. 6 貳 計 畫 目 標.. 9 一 目 標 說 明. 9 二 達 成 目 標 之 限 制.. 11 三 預 期 績 效 指 標 及 評 估 基 準. 12 參 現 行

Lisätiedot

臺 北 市 議 會 公 報, 維 護 相 對 不 易, 現 在 破 損 補 丁 的 地 磚 路 面 也 讓 民 眾 行 車 安 全 與 市 容 景 觀 同 受 威 脅 二 據 了 解, 北 市 府 為 強 化 整 體 地 區 或 商 圈 文 化 特 質 與 形 象, 提 升 商 圈 行 銷 實 力,

臺 北 市 議 會 公 報, 維 護 相 對 不 易, 現 在 破 損 補 丁 的 地 磚 路 面 也 讓 民 眾 行 車 安 全 與 市 容 景 觀 同 受 威 脅 二 據 了 解, 北 市 府 為 強 化 整 體 地 區 或 商 圈 文 化 特 質 與 形 象, 提 升 商 圈 行 銷 實 力, 臺 北 市 議 會 公 報 書 面 質 詢 及 答 覆 第 10 屆 第 8 次 定 期 大 會 (99.7.12 至 99.9.29) 議 員 書 面 質 詢 全 文 (7) 141 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 99 年 8 月 23 日 質 詢 議 員 : 黃 向 羣 質 詢 對 象 : 臺 北 市 交 通 管 制 工 程 處 臺 北 市 新 建 工 程 處 質 詢 題 目 : 新 生

Lisätiedot

教 务 信 息 教 学 日 常 运 行 工 作 4 月 6 日, 教 务 部 高 丽 琴 老 师 参 加 南 昌 市 教 育 局 2016 年 中 小 学 教 师 资 格 认 定 工 作 培 训 会 2016 年 教 师 资 格 认 定 工 作 是 从 省 考 向 国 考 过 渡 后 的 第 一 次

教 务 信 息 教 学 日 常 运 行 工 作 4 月 6 日, 教 务 部 高 丽 琴 老 师 参 加 南 昌 市 教 育 局 2016 年 中 小 学 教 师 资 格 认 定 工 作 培 训 会 2016 年 教 师 资 格 认 定 工 作 是 从 省 考 向 国 考 过 渡 后 的 第 一 次 教 学 动 态 江 西 农 业 大 学 南 昌 商 学 院 教 务 部 主 办 2016 年 第 3 期 ( 总 第 45 期 ) 本 期 导 读 教 务 信 息 系 部 动 态 督 导 之 声 联 系 电 话 : 0791-83901432 电 子 邮 箱 :18251930216@163.com ( 本 期 共 印 18 份 2016 年 5 月 17 日 ) 教 务 信 息 教 学 日 常 运

Lisätiedot

计算机网络与经济(二).doc

计算机网络与经济(二).doc 400................................. 3.COM 60... 4%... I 400 3.Com

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint - 2012?????????3 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 2012?????????3 [Compatibility Mode] 叶 师 傅 教 你 2012 龙 年 家 居 风 水 招 财 布 局 出 行 注 意 事 项 精 点 十 二 生 肖 龙 年 运 程 方 法 简 单 实 用 一 看 便 会 智 贤 庄 命 理 风 水 网 叶 沛 明 奇 门 遁 甲 为 你 运 筹 帷 幄 创 先 机 http://www.zhixianzhuangfs.com 简 介 古 人 有 学 识 奇 门 遁 能 把 天 下 论 之 说 法,

Lisätiedot

派遣公司人力資源管理措施對派遣人員離職傾向之影響:

派遣公司人力資源管理措施對派遣人員離職傾向之影響: 96 李 公 達 (2014) 實 務 報 告 [ 稿 件 來 源 ]: 大 陸 地 區 [ 文 獻 引 用 ]: 李 公 達 (2014) 大 力 發 展 職 業 教 育 培 訓, 提 升 農 村 勞 動 者 轉 移 就 業 能 力 就 業 與 勞 動 關 係,4(1), 96 100 就 業 與 勞 動 關 係 季 刊 尊 重 人 的 無 限 潛 能 大 力 發 展 職 業 教 育 培 訓 提

Lisätiedot

地 理 志 鏡 止 煞, 來 達 到 安 宅 的 效 果 4. 門 神 符 紙 : 於 門 板 繪 製 門 神, 作 為 宅 第 的 守 護, 民 宅 所 使 用 的 門 神 題 材, 多 為 天 官 賜 福 或 文 武 官 員 符 紙 是 以 畫 了 符 咒 的 紙 懸 掛 室 內, 或 加 框

地 理 志 鏡 止 煞, 來 達 到 安 宅 的 效 果 4. 門 神 符 紙 : 於 門 板 繪 製 門 神, 作 為 宅 第 的 守 護, 民 宅 所 使 用 的 門 神 題 材, 多 為 天 官 賜 福 或 文 武 官 員 符 紙 是 以 畫 了 符 咒 的 紙 懸 掛 室 內, 或 加 框 第 二 篇 - 人 文 地 理 ( 五 ) 民 宅 的 祈 福 辟 邪 物 臺 灣 早 期 移 民, 因 為 離 鄉 背 井, 對 於 新 環 境 的 陌 生, 以 及 生 存 的 不 容 易, 再 加 上 承 襲 閩 粵 地 區 的 習 慣, 所 以 住 屋 講 究 的 是 祈 福 辟 邪 除 了 建 屋 之 前 要 看 地 理 風 水, 在 建 屋 時 更 有 許 多 禁 忌 要 遵 守 另 外,

Lisätiedot

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Lisätiedot

国科〔2013〕号

国科〔2013〕号 苏 南 国 家 自 主 创 新 示 范 区 发 展 规 划 纲 要 (2015-2020 年 ) 二 一 五 年 八 月 1 目 录 前 言 6 一 基 础 与 形 势 7 ( 一 ) 基 础 条 件 7 ( 二 ) 发 展 形 势 10 二 总 体 要 求 12 ( 一 ) 指 导 思 想 12 ( 二 ) 战 略 定 位 13 ( 三 ) 推 进 思 路 15 ( 四 ) 发 展 目 标 16

Lisätiedot

noAD_9807._NC..28..pdf

noAD_9807._NC..28..pdf 09:00 透 視 紫 禁 城 ( 上 ) 10:00 猩 猩 三 兄 弟 11:00 海 豚 大 軍 12:00 火 山 噴 發 13:00 溯 溪 人 與 狗 ( 中 ) 14:00 突 出 部 之 役 15:00 猛 獸 出 擊 - 北 極 熊 16:00 守 護 人 間 樂 土 17:00 神 秘 鯊 魚 穴 18:00 海 豚 大 軍 19:00 C-5 運 輸 機 20:00 堪 察 加

Lisätiedot

區 內 從 事 應 回 收 廢 棄 物 之 回 收 分 類 貯 存 轉 運 及 營 利 之 場 所 八 既 有 工 業 管 線 : 指 本 自 治 條 例 施 行 前 已 設 置, 非 屬 公 用 事 業 或 公 共 使 用, 而 供 工 業 使 用 之 管 線 第 四 條 為 查 核 本 自 治

區 內 從 事 應 回 收 廢 棄 物 之 回 收 分 類 貯 存 轉 運 及 營 利 之 場 所 八 既 有 工 業 管 線 : 指 本 自 治 條 例 施 行 前 已 設 置, 非 屬 公 用 事 業 或 公 共 使 用, 而 供 工 業 使 用 之 管 線 第 四 條 為 查 核 本 自 治 環 保 11-102 高 雄 市 環 境 維 護 管 理 自 治 條 例 中 華 民 國 104 年 10 月 15 日 高 市 府 環 綜 字 第 10405694300 號 令 制 定 第 一 章 總 則 第 一 條 為 維 護 本 市 環 境 品 質, 推 動 城 市 永 續 發 展, 特 制 定 本 自 治 條 例 第 二 條 本 自 治 條 例 之 主 管 機 關 為 本 府 環 境 保

Lisätiedot

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Lisätiedot

AC7205

AC7205 PDA 4.2V 1% V MIN 3V V MIN I REG R1 V REG LED 4.2V 1% Sleep I TERM V RECHG V REG 125mV SOP8 MSOP8 0.5 0.5 CS2/LEDT 7 BAT 4 5 DRIVE VCC 8 2 TS 6 CS1 1 LEDS 3 VSS 1-1 - SN 4.2V 4.075V SOP 2500 MN 4.2V 4.075V

Lisätiedot

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家

露 和 溜 的 声 母 是 l, 不 要 读 成 n 丛 的 声 母 是 c, 不 要 读 成 ch 塞 的 声 母 是 s, 不 要 读 成 sh 币 的 韵 母 是 i, 不 要 读 成 ei 甩 的 声 母 是 sh, 不 要 读 成 s 注 意 本 课 的 多 音 字 : { f 佼 佛 家 8. 印 度 奇 观 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 18 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 菩 佛 圣 蝙 蝠 赭 堡 玫 瑰 雀 铛 寺 蕉 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 养 象 的 人 叫 它 象 小 姐, 怪 不 得 把 它 打 扮 得 这 么 漂 亮 呢

Lisätiedot

zyk00217zw.PDF

zyk00217zw.PDF NH NO N 2H O 4 2 2 2 1 1 N2 + O2 === NO 2 2 /K 1000 1500 1811 2033 8.86 10 5 3.30 10 3 1.14 10 2 2.21 10 2 CaC2 N 2 CaCN 2C 1000 Na 2CO 34CN 2 2NaCN3CO /Pa NH / 1.01 5.05 1.01 3.03 6.06 10 6 10 6 10 7

Lisätiedot

MergerPdf.dll

MergerPdf.dll 2015 1 25) " " 319 "2015" "l4 ; " " ; " 330 " " ; ( ) :3030 : :580 9 20153 24 H ) C : @ : ( ) l2014]72 ) : ; : : ; : : 226 3 5 : l8 ; : : () ; :30303036 01399 :580226l9 0l5 ; ' ' : : : B: @@ 2 1125 ; a

Lisätiedot

台北市華江國小96學年度教學成果彙編

台北市華江國小96學年度教學成果彙編 自 然 心 體 驗 (103 上 ) ~ 臺 北 市 華 江 國 小 103 學 年 度 教 學 成 果 彙 編 ~ 四 年 級 教 學 團 隊 : 陳 姝 蓉 朱 玉 真 江 美 玲 呂 宛 倫 吳 瓊 慧 張 芝 綺 壹 主 題 名 稱 : 自 然 心 體 驗 貳 教 學 活 動 設 計 者 : 朱 玉 真 老 師 陳 姝 蓉 老 師 參 教 學 對 象 : 四 年 級 學 生 肆 教 學 活

Lisätiedot

Microsoft Word - LA流浪记.doc

Microsoft Word - LA流浪记.doc 康 永 的 序 有 一 种 寂 寞, 不 是 靠 恋 爱 可 以 解 决 的, 不 是 靠 养 小 孩 可 以 解 决 的 那 是 一 种 念 天 地 之 悠 悠 的 寂 寞 阅 读, 也 不 能 解 决 这 种 寂 寞, 但 阅 读 可 以 让 我 理 解 这 种 寂 寞 让 我 安 心 地 接 受 这 种 寂 寞 是 跟 我 的 灵 魂 共 始 共 终 的 你 不 想 流 浪 吗? 你 不 想

Lisätiedot

29 0. 0.1 0.2 0.3 1. 30 1840 1930 1932 1926 35 51 55 214 1 31 1988 3 2. 2.1 3 2000 2.2 79 1 52 32 56 57 57 2 2.3. 2 10 4 40 16 4 64 2.4 3. 3.0 3.1 1 Hz 33 193ms 176 174 169 167 165 163 162 160 159 (T )

Lisätiedot

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52

2003 3,,, (1932 ; ) 20 30,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, 52 Ξ,,, :, (1928 1931) (1931 1937) (1937 1945),,,,,,,,,,,,,,,, Ξ:(1931 1945) (01JA770055) 51 2003 3,,, 1927 4 (1932 ;1937 11 1946 5 ) 20 30,,,,,,,,, (1931 1945),,,,,,,,,,,,,, 52 , ( : ),,, 1927 4,,, (1928

Lisätiedot

DT A B C D X PU PS PG! PU LV

DT A B C D X PU PS PG! PU LV DT A B C D X 2 1 3 6 24 2004 10 http://www.siemens.com/automation/mall PU PS PG! PU LV 1 2006 SIRIUS SIMOCODE 3UF 2 2 3 4 SIMOCODE 3UF 7 13 15 16 22 26 27 SIMOCODE 3UF SIMOCODE pro PLC SIMOCODE pro PROFIBUS

Lisätiedot

20,为什么ROC-B计划全球启动亚洲第一站选择香港开始?合法的网上赌博

20,为什么ROC-B计划全球启动亚洲第一站选择香港开始?合法的网上赌博 20, 为 什 么 ROC-B 计 划 全 球 启 动 亚 洲 第 一 站 选 择 香 港 开 始? 合 法 的 网 上 赌 博 178 http://www.carleogroup.com 20, 为 什 么 ROC-B 计 划 全 球 启 动 亚 洲 第 一 站 选 择 香 港 开 始? 合 法 的 网 上 赌 博 正 是 ROC 的 独 到 与 伟 大 之 处 ROC-B 计 划 金 鑫 全

Lisätiedot

业 经 营 中 心 工 作, 结 合 管 理 提 升 和 内 控 体 系 建 设, 着 力 形 成 长 效 机 制, 以 作 风 建 设 的 新 成 效 凝 聚 起 推 动 企 业 科 学 发 展 的 强 大 力 量 ( 二 ) 目 标 任 务 通 过 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践

业 经 营 中 心 工 作, 结 合 管 理 提 升 和 内 控 体 系 建 设, 着 力 形 成 长 效 机 制, 以 作 风 建 设 的 新 成 效 凝 聚 起 推 动 企 业 科 学 发 展 的 强 大 力 量 ( 二 ) 目 标 任 务 通 过 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 中 共 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 委 员 会 文 件 中 算 深 股 党 字 (2013) 13 号 食 中 国 长 城 计 算 机 深 圳 股 份 有 限 公 司 深 入 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 实 施 方 案 为 全 面 贯 彻 落 实 党 的 十 八 大 精 神, 使 公 司 广 大 党 员 干 部 筑 牢 为 民 宗 旨 强

Lisätiedot

untitled

untitled !"#$ 123!"# A 1507! 750001 (0951) 786 9866 (0951) 786 9867!"# 343! 21 A\B\J\K! 214002 (0510) 8273 6868 (0510) 8276 8481!"# 28!"#$ 5! 250014 (0531) 8266 6088 (0531) 8266 0836!"#$%&!"#$% 20!"#$ E4C! 300457

Lisätiedot

hh40-普通.ai

hh40-普通.ai 6.5 6.5 Snmm mm mm mm mm DC 0-0V NPN DC 0-0V NPN DC 0-0V PNP DC 0-0V PNP DC 0-0V NPN DC 0-0V PNP DC 0-60V DC 0-60V DC 0-55V NPN DC 0-55V NPN DC 0-55V PNP DC 0-55V PNP DC 5-6V NPN DC 5-6V NPN DC 5-6V PNP

Lisätiedot

M E M O 內 部 通 讯

M E M O 內 部 通 讯 前 锋 宝 库 前 锋 工 作 室 [2016-03-04] 前 锋 宝 库 主 要 包 括 : 首 席 视 点 盘 面 点 评 超 级 临 界 股 票 池 ( 短 线 和 核 心 临 界 不 超 过 3 只 ) 核 心 中 线 股 票 池 ( 价 值 型 3 只 成 长 型 3 只 壁 垒 型 3 只 ) 购 并 重 组 涅 槃 股 票 池 (3 只 ) 等 内 容 请 阅 读 最 后 一 页 免

Lisätiedot

M E M O 內 部 通 讯

M E M O 內 部 通 讯 前 锋 宝 库 前 锋 工 作 室 [2016-03-07] 前 锋 宝 库 主 要 包 括 : 首 席 视 点 盘 面 点 评 超 级 临 界 股 票 池 ( 短 线 和 核 心 临 界 不 超 过 3 只 ) 核 心 中 线 股 票 池 ( 价 值 型 3 只 成 长 型 3 只 壁 垒 型 3 只 ) 购 并 重 组 涅 槃 股 票 池 (3 只 ) 等 内 容 请 阅 读 最 后 一 页 免

Lisätiedot

第 一 章 至 第 六 章 各 章 节 的 条 款 布 章 项 目 基 本 要 求 主 要 内 容 和 评 审 要 点 核 心 条 款 第 一 章 坚 持 医 院 公 益 性 33 35 35 35 35 4 第 二 章 医 院 服 务 34 39 39 39 39 5 第 三 章 患 者 安 全

第 一 章 至 第 六 章 各 章 节 的 条 款 布 章 项 目 基 本 要 求 主 要 内 容 和 评 审 要 点 核 心 条 款 第 一 章 坚 持 医 院 公 益 性 33 35 35 35 35 4 第 二 章 医 院 服 务 34 39 39 39 39 5 第 三 章 患 者 安 全 江 苏 省 三 级 综 合 医 院 评 审 标 准 实 施 细 则 (2012 版 ) 江 苏 省 卫 生 厅 2013 年 2 月 第 一 章 至 第 六 章 各 章 节 的 条 款 布 章 项 目 基 本 要 求 主 要 内 容 和 评 审 要 点 核 心 条 款 第 一 章 坚 持 医 院 公 益 性 33 35 35 35 35 4 第 二 章 医 院 服 务 34 39 39 39 39

Lisätiedot

内B231~1

内B231~1 内 蒙 古 警 察 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 (2015) 为 了 进 一 步 完 善 学 院 人 才 培 养 质 量 保 障 体 系, 推 进 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 评 估 工 作, 建 立 和 完 善 校 局 合 作 机 制, 健 全 公 安 专 业 研 究 机 构, 不 断 完 善 人 才 培 养 质 量 检 测 体 系, 基 于 2015

Lisätiedot

全國寺院宮廟基本資料調查表

全國寺院宮廟基本資料調查表 全 國 孝 院 宮 廟 基 本 資 料 ( 僅 含 宗 教 團 體 提 供 部 分 ) 本 孝 廟 基 本 資 料 係 由 本 部 轉 請 各 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府 尌 轄 內 宗 教 團 體 提 供 資 料 彙 集 而 成, 調 查 期 間 為 本 (99) 年 4 月 至 7 月 中 旬, 包 含 孝 廟 3 千 餘 間, 約 佔 全 國 孝 廟 數 之 30% 除 孝 廟 基 本

Lisätiedot

S P = n = S PVsp ( 1+ i) 1 ( 1+ 010. ) 10 = PV sp = 0. 3855 10000 1000 = 900 10 ( 10000 + 1000) 010. = 5500 010. = 550 2 = 100( - ) 20000 50000 5 100 = 40% 50000 2 20000 6875 10000 3125 100 100 = = 12.

Lisätiedot

1993年

1993年 390 1993 1 4#..-5 9 40 5 7 1992 1992 8 1200 50% PTC 3000 273 70 9 10 11^15 13^-16 33 15 23 16 27 28 391 602 29 3 5 18 9 11^13 6- APA 14 17 23 24 5 30 6 9 40 11 J 392 1992 13 1992 16^17 1992 17^-19 16 18

Lisätiedot

Microsoft Word - 第一章 石油化工实验基本知识

Microsoft Word - 第一章 石油化工实验基本知识 第 一 章 石 油 化 工 实 验 基 本 知 识 第 一 节 实 验 室 安 全 知 识 实 验 室 潜 在 着 各 种 危 害 因 素 这 些 潜 在 的 危 害 因 素 可 能 引 发 出 各 种 事 故, 造 成 人 体 伤 害 和 环 境 污 染, 甚 至 可 能 危 及 到 人 体 的 生 命 安 全 因 此, 对 实 验 室 的 防 火 防 爆 防 毒 防 触 电 等 安 全 操 作

Lisätiedot

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是

三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 哲 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z 承 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c ; 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 倦 的 声 母 是 j, 不 要 读 成 q 则 的 声 母 是 z, 不 要 读 成 zh 颂 的 声 母 是 10. 孔 子 求 教 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 16 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 陈 蚂 蚁 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 孔 子 的 许 多 思 想 和 观 念 一 直 被 人 们 所 重 视 和 继 承 (2) 他 经 常 向 人 们 请 教 学

Lisätiedot

3 次 了, 你 這 樣 叫 警 察 局 局 長 邱 豐 光, 這 樣 子, 我 不 敢 叫 邱 局 長, 我 都 說 報 告 局 長 我 若 有 公 文 要 給 你 們 時, 你 問 周 副 市 長, 我 都 叫 他 周 媽 媽, 你 問 問 周 媽 媽 她 比 你 年 輕 她 真 的 很 慈 祥

3 次 了, 你 這 樣 叫 警 察 局 局 長 邱 豐 光, 這 樣 子, 我 不 敢 叫 邱 局 長, 我 都 說 報 告 局 長 我 若 有 公 文 要 給 你 們 時, 你 問 周 副 市 長, 我 都 叫 他 周 媽 媽, 你 問 問 周 媽 媽 她 比 你 年 輕 她 真 的 很 慈 祥 市 政 總 質 詢 第 8 組 質 詢 日 期 : 中 華 民 國 104 年 11 月 6 日 質 詢 對 象 : 柯 市 長 文 哲 質 詢 議 員 : 林 瑞 圖 計 1 位 時 間 40 分 鐘 速 記 錄 104 年 11 月 6 日 速 記 : 簡 宇 元 主 席 ( 陳 副 議 長 錦 祥 ): 現 在 進 行 市 政 總 質 詢 第 8 組 質 詢, 質 詢 議 員 有 林 瑞 圖

Lisätiedot

01cover_cn.fm

01cover_cn.fm ACS800 : ACS800-01/U1 0.55-110kW 0.75-150HP ACS800 ( ) ACS 800-01/U1 0.55~110 kw (0.75 ~ 150 HP) 3ABD00009805 Based on:3afe 64382101 ACS 800-02/U2 90 ~500 kw (125 ~ 600 HP) 3ABD00009806 Based on:3afe 64567373

Lisätiedot

植物油

植物油 植 物 油 編 號 中 文 品 名 產 品 說 明 備 註 橄 欖 油 ( 食 品 16001 級 pure) 16002 精 製 椰 子 油 16003 軟 棕 櫚 油 16004 蓖 麻 油 有 分 Extra Virgin Virgin A(Pure) Light B 級 Extra Virgin 含 有 的 營 養 成 分 最 高, 但 需 要 很 長 的 時 間 才 會 Trace, 如

Lisätiedot

- EEEC of Fujian University of Technology - - EEEC of Fujian University of Technology -

- EEEC of Fujian University of Technology - - EEEC of Fujian University of Technology - - 1 - ê ƒ ~ ö n q ñ k ö n f ü µ z q n Ç Í n f q n ï Î ê r é n n  n e y «± À q ² Ÿ ¹ Å É Í f Ç j q Á È Ø x É Ã ê ƒ ~ ö n ö ê r é n ê ƒ ~ ö n ö ê r é n - 2 - ê r ï ˆ n r ï º f q r ú n Ÿ ö x ú ù n r ù ³

Lisätiedot

i

i 可 编 程 控 制 器 FP0 模 拟 I/0 单 元 用 户 手 册 适 用 机 种 : FP0-A21(AFP0480) FP0 模 拟 I/0 单 元 用 户 手 册 ARCT1F390C '07 年 4 月 http://www.mew.co.jp/ac/c 安 全 注 意 事 项 为 防 止 受 伤 事 故, 请 务 必 遵 守 以 下 事 项 在 安 装 运 行 维 护 保 养 以 及

Lisätiedot

untitled

untitled OVEM zh 8068021 1702e [8068028] OVEM-DE : : : 1. / 2 Festo OVEM 1702e 1... 5 1.1... 5 1.2... 6 2... 7 2.1... 7 2.2... 7 2.3... 8 3... 9 3.1... 9 3.2... 10 3.3... 11 3.4... 13 3.5... 14 3.6... 14 3.7...

Lisätiedot

标题

标题 . 25 2012 年 中 国 教 育 大 事 记 1 月 1 月 2 日 据 中 国 教 育 报, 山 东 积 极 推 进 专 业 化 专 兼 职 相 结 合 的 督 学 队 伍 建 设, 建 立 督 学 培 训 制 度 和 督 学 约 谈 制 度 每 个 督 导 责 任 区 至 少 配 备 两 名 督 学, 在 择 优 聘 任 兼 职 责 任 区 督 学 的 同 时, 进 一 步 加 强 专 职

Lisätiedot

untitled

untitled 2005 6 6 ( ) ( ) ( ) (Share repurchase) ( ) (Treasury stock) ( ) / ( ) 1 2 3 4 ( ) 1 (1) (2) ( 10 20 ) (3) (4) 2 (1) (2) 80 (3) (1) (2) (3) A B ( ) : A B 1 2000 A 50% 498 1040 47.88% 75% 406 39.04% ( )

Lisätiedot

查询 VM7205 供应商 捷多邦, 专业 PCB 打样工厂,24 小时加急出货 PRELIMINARY VM7205 REV 0/March V PDA 1% VM7205 V MIN 3V V MIN I REG R1 V REG LED 4.2V 1% Sleep I TERM

查询 VM7205 供应商 捷多邦, 专业 PCB 打样工厂,24 小时加急出货 PRELIMINARY VM7205 REV 0/March V PDA 1% VM7205 V MIN 3V V MIN I REG R1 V REG LED 4.2V 1% Sleep I TERM 查询 供应商 捷多邦, 专业 PCB 打样工厂,24 小时加急出货 PRELIMINARY REV 0/March 2003 4.2V PDA 1% V MIN 3V V MIN I REG R1 V REG LED 4.2V 1% Sleep I TERM V RECHG V REG 150mV SOP8 0.5 0.5 CS2/LEDT 7 BAT 4 5 DRIVE VCC 8 2 TS 6

Lisätiedot

目 录 校 内 新 闻 何 悦 教 授 科 技 法 学 被 评 为 优 秀 专 著 10-10-02 我 校 民 主 党 派 成 员 积 极 参 与 新 校 区 规 划 设 计 大 讨 论 10-10-07 农 工 党 天 津 大 学 支 部 获 天 津 市 先 进 集 体 称 号 10-10-17

目 录 校 内 新 闻 何 悦 教 授 科 技 法 学 被 评 为 优 秀 专 著 10-10-02 我 校 民 主 党 派 成 员 积 极 参 与 新 校 区 规 划 设 计 大 讨 论 10-10-07 农 工 党 天 津 大 学 支 部 获 天 津 市 先 进 集 体 称 号 10-10-17 目 录 校 内 新 闻 何 悦 教 授 科 技 法 学 被 评 为 优 秀 专 著 10-10-02 我 校 民 主 党 派 成 员 积 极 参 与 新 校 区 规 划 设 计 大 讨 论 10-10-07 农 工 党 天 津 大 学 支 部 获 天 津 市 先 进 集 体 称 号 10-10-17 农 工 党 天 津 大 学 支 部 重 阳 节 慰 问 老 党 员 10-10-17 张 琪 昌 教

Lisätiedot

1. 课 题 研 究 的 背 景 及 现 状 据 统 计, 目 前 中 国 围 棋 人 口 已 经 已 超 过 了 4000 万, 同 时 学 棋 的 孩 童 显 著 呈 现 低 龄 化 的 趋 势, 虽 然 表 面 看 来, 很 多 培 训 机 构 都 有 不 少 孩 子 在 学 棋, 但 容 易

1. 课 题 研 究 的 背 景 及 现 状 据 统 计, 目 前 中 国 围 棋 人 口 已 经 已 超 过 了 4000 万, 同 时 学 棋 的 孩 童 显 著 呈 现 低 龄 化 的 趋 势, 虽 然 表 面 看 来, 很 多 培 训 机 构 都 有 不 少 孩 子 在 学 棋, 但 容 易 试 论 围 棋 启 蒙 教 学 九 路 游 戏 法 夏 勝 浩 上 海 静 安 棋 校 13801931236@163.com 摘 要 众 所 周 知, 围 棋 艺 术 之 博 大 精 深, 令 人 敬 仰 博 弈 与 兵 法 相 齐, 这 是 古 人 对 起 源 于 5 千 年 多 前 的 围 棋 之 最 高 评 价 以 极 其 简 单 之 形 式, 蕴 含 如 此 丰 富 之 内 容, 却 要

Lisätiedot

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A.

A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C AB P T A DG V--*B DG V--*B L T A T B A. Vickers 9./E N/9/A DGV-,........... bar ( psi)................ L/min ( US gpm),............. IS O NF PA D DIN (NG ) IS O (DIN ) A. A B B DG V--*N AB P T A AB B P T DG V--*A A P B T DG V--*A L A B DG V--*C

Lisätiedot

untitled

untitled 0.37kW 250kW D11.7 2009 SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G120 Answers for industry. SINAMICS G120 0.37kW 250kW SINAMICS G110 D 11.1 0.12 kw 3 kw CA01 MC CA01 MC CD : E20001-K20-C-V2-5D00 141-P90534-09020

Lisätiedot

外国留学生就业活动指南(all)

外国留学生就业活动指南(all) 就 活 动 从 开 始 就 是 通 过 向 己 发 问 对 己 长 处 与 短 处 喜 好 与 厌 恶 专 与 能 力 兴 趣 将 来 愿 望 与 理 想 价 值 观 人 生 观 等 进 思 考 和 整 理 通 过 回 首 过 去 反 思 现 在 描 绘 未 来 可 以 发 现 一 个 己 未 曾 注 意 过 一 个 真 就 活 动 准 备 就 活 动 从 开 始 哪 个 有 己 想 做 目 ❶ 为

Lisätiedot

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document () ()., (),, () BGS(Background Suppression).. &... ( )... 286 (. ( ).) 2 + NPN -ST11 2M -ST12 2M -ST21 2M -ST22 2M -FT11 2M -FT12 2M -FT21 2M -FT22 2M PNP -ST13 2M -ST14 2M -ST23 2M -ST24 2M -FT13 2M -FT14

Lisätiedot

长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同.doc

长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同.doc 1 2...3...4...9...12...15...18...19 100...21...31...33...35...41...50...52...52...53...60...61...66...68...69...70...78...81...85...88...89...89...90 3 4 5 6 7 8 9 2012 5 25 2012 5 25 2017 5 24 2017 5

Lisätiedot

鸿利国际娱乐城在线赌博 ,中保人寿保险有限公司88鸿利终身保险条款(98版

鸿利国际娱乐城在线赌博 ,中保人寿保险有限公司88鸿利终身保险条款(98版 鸿 利 国 际 娱 乐 城 在 线 赌 博 条 款 (98 版, 中 保 人 寿 保 险 有 限 公 司 88 鸿 利 终 身 保 险 189 http://www.unibox2.com 鸿 利 国 际 娱 乐 城 在 线 赌 博, 中 保 人 寿 保 险 有 限 公 司 88 鸿 利 终 身 保 险 条 款 (98 版 本 条 款 有 关 名 词 释 义 如 下 : 意 外 伤 害 : 是 指

Lisätiedot

00:15 雀 聖 3 自 摸 三 百 番 02:05 龍 虎 門 ( 輔 ) 04:05 忘 不 了 06:25 龍 的 心 08:25 色 戒 11:30 A 計 劃 13:45 綁 架 愛 情 100 天 15:55 歲 月 風 雲 之 上 海 皇 帝 19:00 色 戒 ( 輔 ) 22:0

00:15 雀 聖 3 自 摸 三 百 番 02:05 龍 虎 門 ( 輔 ) 04:05 忘 不 了 06:25 龍 的 心 08:25 色 戒 11:30 A 計 劃 13:45 綁 架 愛 情 100 天 15:55 歲 月 風 雲 之 上 海 皇 帝 19:00 色 戒 ( 輔 ) 22:0 星 期 一 星 期 二 星 期 三 星 期 四 星 期 五 星 期 六 星 期 日 11:00 你 不 知 道 的 事 III#02 11:30 瘋 狂 實 驗 室 #12 12:00 奪 命 武 器 13:00 狂 暴 龍 捲 風 14:00 加 彭 : 生 態 樂 園 15:00 太 空 月 : 宇 宙 之 旅 17:00 世 界 萬 象 #6 17:30 如 果 這 樣 會 怎 樣?#10 18:00

Lisätiedot

<4D F736F F D BEC7A67EABD7B0D3B77EBADEB27AB873B14DB77EACECA5D828A44729B2CEA440A44ABEC7B4FAC5E728B77CAD70BEC7292E646F63>

<4D F736F F D BEC7A67EABD7B0D3B77EBADEB27AB873B14DB77EACECA5D828A44729B2CEA440A44ABEC7B4FAC5E728B77CAD70BEC7292E646F63> 218 q 218 2 3 8 5 -X L 3 3 8 5 218 q î { Ò«in 107 ˆ 5 p 7 okyi e¼ 1. t o 13 s es o 12 Éf ˆ dƒ 2 2 µf 2 î 2 } á 1 ej È 2. 25 ƒ 14 11 î z } ¹Ã 3. i j ³ ð î ü¹ 4. e } qƒ îi ¹ Ãî l³ d d }î t Îái à 5. e ep

Lisätiedot

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B27AA7BD313030A67EABD7A5FEADB1B4A3A4C9AA41B0C8AB7EBDE8C15AAEC4B3F8A7692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B27AA7BD313030A67EABD7A5FEADB1B4A3A4C9AA41B0C8AB7EBDE8C15AAEC4B3F8A7692E646F63> (30 自 (50 本 資 交 通 部 臺 灣 鐵 路 管 理 局 由 鐵 依 據 交 通 部 函 頒 交 通 部 提 升 服 務 品 質 實 施 計 畫, 就 為 民 服 務 特 性 年 度 全 面 提 品 質 績 效 報 告 壹 續 源 局 心 內 環 服 各 境 務 單 位 特 之 殊 直 服 做 務 屬 法 信 機, 念 構 研 訂 分 堅 本 支 持 局 機 安 構 全 及 年 準 車 度

Lisätiedot

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low

MICROMASTER 410/420/430/440 DA kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER Vector 90kW (Low DA51.2 2002 micromaster MICROMASTER 410/420/430/440 0.12kW 250kW s MICROMASTER 410/420/430/440 DA51.2 2002 0.12kW 250kW MICROMASTER Eco & MIDIMASTER Eco MICROMASTER, MICROMASTER Vector DA64 MIDIMASTER

Lisätiedot

前 言

前  言 前 言 为 贯 彻 落 实 依 法 治 国 人 才 强 国 战 略, 进 一 步 适 应 和 深 化 高 等 教 育 的 改 革 与 发 展, 满 足 我 国 全 面 建 设 小 康 社 会 和 构 建 社 会 主 义 和 谐 社 会 对 高 层 次 人 才 的 需 要, 教 育 部 周 济 部 长 签 署 了 21 号 部 长 令, 发 布 了 新 的 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 普

Lisätiedot

MC33035 MC33035 MC33035 MOSFET MC33035 MC º/300º 120º/240º MOSFET 60º/300º 120º/240º MOSFET MC33035M C SOP24 MC33035P -40

MC33035 MC33035 MC33035 MOSFET MC33035 MC º/300º 120º/240º MOSFET 60º/300º 120º/240º MOSFET MC33035M C SOP24 MC33035P -40 MOSFET 60º/300º 120º/240º 10 30 6.25 3 MOSFET 60º/300º 120º/240º MOSFET M -40 +85 C SOP24 P -40 +85 C DIP24!" #$% : 5 10 1-702, :210037 (TEL.): (86)-25-8562 8245 8562 8265 (FAX): (86)-25-8562 8352 1 /

Lisätiedot

36.4 7.5 9 1983 1 9.8 2006 2012 6 2013 4 H5 H6 H10 H12 H19 66 23 4 1 14 7 6 2 1 F1 3 1 F1 2 423 242 48 109 11 1 12 3. 61 22 H2 H4 700 2 3 8

36.4 7.5 9 1983 1 9.8 2006 2012 6 2013 4 H5 H6 H10 H12 H19 66 23 4 1 14 7 6 2 1 F1 3 1 F1 2 423 242 48 109 11 1 12 3. 61 22 H2 H4 700 2 3 8 2014.1/ 130 2013 430077 2014 1 20 2013 1. 2012, 718 6 7 2 3 1 2. 2013 15 25 2 4 20 20 40 1 3 50 2 4 10 18 50 90 67 7 36.4 7.5 9 1983 1 9.8 2006 2012 6 2013 4 H5 H6 H10 H12 H19 66 23 4 1 14 7 6 2 1 F1 3

Lisätiedot

untitled

untitled SFAH -V- SFAH 8 0.002 l/min 200 l/min (1:50) 20x58 mm IP40 L1 M8 (PNP/NPN, NO/NC) (0 10V, 1 5V, 4 20 ma) IO-Link SFAH IO-Link QS ECO 0.9 bar 10 bar IO- Link 1.1 IO-Link IO-Link 2 Internet: www.festo.com/catalogue/...

Lisätiedot

SU SU-5MW SU-5MW SU-P7MW SU-P7MW SU-DMW SU-DMW 24 24V DC 3V DC p-p % 3V DC 2m m 3m 5m.2 7m m IC-R5 22mm SU-B2MW SU-B2MW.2 2m 22mm.4 2m 22mm / / 2% 5%

SU SU-5MW SU-5MW SU-P7MW SU-P7MW SU-DMW SU-DMW 24 24V DC 3V DC p-p % 3V DC 2m m 3m 5m.2 7m m IC-R5 22mm SU-B2MW SU-B2MW.2 2m 22mm.4 2m 22mm / / 2% 5% PE SU BUIL-IN POWER SUPPL PE PHOOELECRIC SWICHES SU DC 5m 2 24V DC DC IP67 BGS. 5 4mm 5 55mm NPN PNP 2 m ø8 ømm 5m 2 SU-5MW SU-5MW 7m IC-R5 2 SU-P7MW SU-P7MW m 2 24V DC NPN/PNP 2 SU-DMW SU-DMW 2m 2 SU-B2MW

Lisätiedot

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV SIMOCODE pro 03.2009 SIRIUS Answers for industry. SIMOCODE pro 3UF7 2-2 - 4-4 - 7-9 - PCS 7 10 - SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF7 11-18 - 21-22 - 30-35 - 36-37 3UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV 1 2009 SIMOCODE

Lisätiedot

(baking powder) 1 ( ) ( ) 1 10g g (two level design, D-optimal) 32 1/2 fraction Two Level Fractional Factorial Design D-Optimal D

(baking powder) 1 ( ) ( ) 1 10g g (two level design, D-optimal) 32 1/2 fraction Two Level Fractional Factorial Design D-Optimal D ( ) 4 1 1 1 145 1 110 1 (baking powder) 1 ( ) ( ) 1 10g 1 1 2.5g 1 1 1 1 60 10 (two level design, D-optimal) 32 1/2 fraction Two Level Fractional Factorial Design D-Optimal Design 1. 60 120 2. 3. 40 10

Lisätiedot

在线玩小游戏懂太多的蓝球规定述街头篮球中锋_街头篮球_街头篮球符

在线玩小游戏懂太多的蓝球规定述街头篮球中锋_街头篮球_街头篮球符 在 线 玩 小 游 戏 懂 太 多 的 蓝 球 规 定 述 街 头 篮 球 中 锋 _ 街 头 篮 球 _ 街 头 篮 球 符 www.hwwtp.com http://www.hwwtp.com 在 线 玩 小 游 戏 懂 太 多 的 蓝 球 规 定 述 街 头 篮 球 中 锋 _ 街 头 篮 球 _ 街 头 篮 球 符 可 参 考 以 下 饮 水 时 间 表 :630 很 多 人 没 有 早 起

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint - CH03中文

Microsoft PowerPoint - CH03中文 Chapter 3 1 N P 掺 ( 掺 ) MOS 2 3 掺 Si Ge (SiGe), (SiC) (GaAs), (InP) 4 5 P 掺 掺 N 掺 6 , E c, E g, E v 7 E g = 1.1 ev E g = 8 ev 2.7 cm 4.7 cm ~ 10 10 cm > 10 20 cm 8 Shared electrons Si Si Si Si Si Si Si

Lisätiedot

Microsoft Word - 2983.doc

Microsoft Word - 2983.doc ************** 目 次 ************** 巡 察 報 告 一 本 院 104 年 度 地 方 巡 察 第 1 組 報 告 ( 臺 北 市 ) 1 二 本 院 104 年 度 地 方 巡 察 第 1 組 報 告 ( 金 門 縣 ) 2 三 本 院 104 年 度 地 方 巡 察 第 1 組 報 告 ( 連 江 縣 ) 4 四 本 院 104 年 度 地 方 巡 察 第 2 組

Lisätiedot

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借

浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理 教 育 艺 术 等 多 学 科 协 调 发 展 的 全 日 制 本 科 院 校 全 面 学 习 和 借 浙 江 省 高 等 学 校 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 项 目 浙 江 科 技 学 院 土 木 工 程 实 验 教 学 中 心 建 设 规 划 方 案 2015 年 8 月 浙 江 科 技 学 院 支 持 十 二 五 实 验 教 学 示 范 中 心 重 点 建 设 规 划 方 案 浙 江 科 技 学 院 是 一 所 以 工 科 为 主, 集 工 理 文 经 济 管 理

Lisätiedot

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同

崇 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c 创 的 声 母 是 ch, 不 要 读 成 c, 韵 母 是 u 倩 n 倮, 不 要 读 成 u 倩 n 或 倩 n 倮 征 的 声 母 是 zh, 不 要 读 成 z, 韵 母 是 en 倮, 不 要 读 成 en 注 意 区 别 读 音 相 同 7. 万 里 长 城 一 教 学 要 求 1. 会 读 会 写 本 课 的 14 个 生 字 2. 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 岭 驮 甘 肃 嘉 峪 3. 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 4. 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 这 个 愿 望 终 于 实 现 了 (2) 我 摸 着 古 老 的 城 墙, 崇 敬 之 情 油 然 而 生 5.

Lisätiedot

Ps22Pdf

Ps22Pdf N A N e I M M I N A e N M I I N N e N N A B A B M M M M M W W M M A f A f A f A A f f / A B E E C D B C D d d E d d E E E g f f K K K a f K K a f f f / / / / / f E a K / / / / / / / A B A

Lisätiedot

60C-6-20160802091614

60C-6-20160802091614 推 薦 序 防 災 是 全 球 未 來 的 必 須 面 對 的 首 要 工 作, 台 灣 值 在 這 方 面 進 步 非 常 快, 可 說 在 世 界 上 居 於 領 先 國 家 之 一, 其 中 有 一 項 技 術, 就 是 防 災 的 監 測 我 們 的 團 隊, 利 用 國 科 會 計 畫, 在 民 國 89 年 研 發 出 台 灣 第 一 座 土 石 流 監 測 與 預 報 系 統, 當 初

Lisätiedot

142 B iotechnology B u lletin DNA DNA, DNA DNA [ 15 ] APS2, DNA, AFM [ 16 ] DNA, 3 DNA, DNA AFM,, [ 17 ] AFM DNA,, DNA [ 18 ] DNA, DNA, (

142 B iotechnology B u lletin DNA DNA, DNA DNA [ 15 ] APS2, DNA, AFM [ 16 ] DNA, 3 DNA, DNA AFM,, [ 17 ] AFM DNA,, DNA [ 18 ] DNA, DNA, ( B IO TECHNOLOGY BULL ETIN K562 DNA 1 1, 2 1 1 2 ( 1, 710062; 2, 710062) : UVB UVC DNA,, DNA [ 1 ],, UVB, UVA K562 DNA, UVB K562 DNA /, DNA, DNA UVC K562 DNA UVB UVC DNA, ;,, : UVB UVC DNA DNA Observation

Lisätiedot

http://www.bjjlb.org.cn 1 2 3 4 5 1 2 3 6 1600 7 1800 8 2 ( 15 ) 9 110 ( ) / ( ) SCI EI 10 210 ( ) / / / / 11 12 ( 100 ) 13 200 14 1 ( ) 2 15 400 16 1. 10 2. 10 3. 4. 5. 17 18 19 20 1. 10 / ( ) SCI EI

Lisätiedot

200910全文.doc

200910全文.doc 1 2 9 15-18 60 1 2 2 1 2 88 60 30 30 10 1 60 1949 1977 3 1978 60 60 2006 2007 2006-2010 2006 2008 2007 4 5 2008 3 2 6 1982 12 27 1987 1989 1993 8 14 18 1993 10 1 15 1 2-3 3-4 4-5 5-7 6-8 7-10 8-11 9-12

Lisätiedot

Cube20S small, speedy, safe Eextremely modular Up to 64 modules per bus node Quick reaction time: up to 20 µs Cube20S A new Member of the Cube Family

Cube20S small, speedy, safe Eextremely modular Up to 64 modules per bus node Quick reaction time: up to 20 µs Cube20S A new Member of the Cube Family small, speedy, safe Eextremely modular Up to 64 modules per bus de Quick reaction time: up to 20 µs A new Member of the Cube Family Murrelektronik s modular I/O system expands the field-tested Cube family

Lisätiedot

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

Lisätiedot

MSSMMDMLD 42 MD1MDV 43 MSSMLDMMD MSS 9 MSS 10 MMDMLD 10 M 11 MD MSSM 17 MDMLD MD1MDV

MSSMMDMLD 42 MD1MDV 43 MSSMLDMMD MSS 9 MSS 10 MMDMLD 10 M 11 MD MSSM 17 MDMLD MD1MDV GRUNDFOS Station MSSMLDMMDMD1MDV 50 Hz 1 3 4 5 5 5 6 6 6 36 37 38 40 MSSMMDMLD 42 MD1MDV 43 MSSMLDMMD 7 7 7 7 8 MSS 9 MSS 10 MMDMLD 10 M 11 MD 14 15 15 MSSM 17 MDMLD 18 19 MD1MDV 22 22 22 22 MD1 23 MDV

Lisätiedot

VF---10

VF---10 VF---10 1 2 3 MCCB MC 1K2W 0~10V 0~5V 4~20mA R S T FWD REV X1 X2 X3 X4 X5 X6 COM 10V VS1 VS2 IS AGND U V W E COM PG A+ PG A- PG B+ 24V PG B- A B C Y1 Y2 Y3 COM M 485+ 485- A01 A02 AGND AM FM 6 MCCB

Lisätiedot

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705CBBFAB5E7B9A4B3CCD1A7D4BA32303135C4EAB9A4D7F7D7DCBDE1BCB032303136C4EAB9A4D7F7D2AAB5E32E646F6378>

<433A5C55736572735C41646D696E6973747261746F725C4465736B746F705CBBFAB5E7B9A4B3CCD1A7D4BA32303135C4EAB9A4D7F7D7DCBDE1BCB032303136C4EAB9A4D7F7D2AAB5E32E646F6378> 2015 年 工 作 总 结 及 2016 年 工 作 要 点 第 一 部 分 :2015 年 工 作 总 结 2015 年, 是 全 面 总 结 学 院 十 二 五 发 展 规 划, 科 学 制 定 十 三 五 发 展 规 划 的 一 年 我 院 按 照 年 度 计 划 要 求, 扎 实 开 展 工 作, 较 为 圆 满 地 完 成 了 年 初 制 定 的 32 项 主 要 工 作 任 务, 具

Lisätiedot

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20

1878 10 60 1878 5 20 10 2 2 6 8 3 7 1880 1881 2 24 8 4 9 5 1871 20 2015. 10 LAN ZHOU XUE KAN 1949 1949 1949 1965 1966 1976 1977 K25 A 1005-3492 2015 10-0019 - 20 1949 1870 1911 1875 2 21 1949 3 19 1965 6 6 1966 1976 1876 6 2 8 1977 8 21 1949 1 10 100006 19 1878 10 60

Lisätiedot

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un,

填 东 海 精 卫 填 海 比 喻 不 畏 艰 难, 努 力 奋 斗 用 这 则 成 语 教 育 学 生 要 有 志 向, 做 事 情 要 学 习 精 卫 填 海 的 精 神, 不 怕 困 难, 锲 而 不 舍 三 教 学 建 议 1. 字 音 教 学 盾 的 韵 母 是 uen, 写 作 un, 6. 成 语 故 事 一 教 学 要 求 1 援 学 会 本 课 的 16 个 生 字 2 援 会 认 读 下 列 字, 但 不 要 求 会 写 : 锋 炎 掀 枝 3 援 本 课 学 习 部 首 : 矛 斗, 要 求 会 认 会 用 4 援 掌 握 本 课 的 词 语, 能 理 解, 会 运 用 5 援 重 点 学 习 的 句 子 : (1) 卖 兵 器 的 人 听 了 十 分 得 意, 于 是

Lisätiedot

47 75 (1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. (3)

47 75 (1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. (3) 47 75 (1) (2) 1. 2. 3. 4. 5. (3) 1. ( ) 2.. ( ) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 6 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. (1) 1. 2. 3. 4. tai 5. (2) 1. 2. 3. 4. 5. 6. (3) 1. 2. 3. 4. (4) 1. 2. 3. 4. (5)

Lisätiedot

臺北市私立文德女中99學年度第1學期ㄧ年級 科教學計畫

臺北市私立文德女中99學年度第1學期ㄧ年級   科教學計畫 臺 北 市 私 立 文 德 女 中 104 學 年 度 第 2 學 期 一 年 級 國 文 科 教 學 計 畫 三 成 績 計 算 四 對 學 生 的 期 望 5 節 吳 美 錦 曾 慶 雯 1. 提 升 學 生 對 閱 讀 的 興 趣, 並 增 進 寫 作 及 語 文 運 用 的 能 力 2. 培 養 學 生 的 口 語 表 達 能 力 與 國 文 科 應 試 能 力 一 紙 筆 測 驗 ( 含

Lisätiedot

ph 理 论 指 南 Mettler-Toledo AG 过程分析 行业 环境 ph 测量指南 ph 应用理论与实践 ph ph 2013 by Mettler-Toledo AG CH-8902 Urdorf/Switzerland 10 1 ph 11 1.1 11 1.2 ph 13 1.3 ph 14 1.3.1 ph 15 1.3.2 17 1.3.3 18 1.4 ph 19 2 20

Lisätiedot

80 A( Switchgear for Circuit-breakers up to 80 A Load Feeders (Motor protection circuit-breakers) 1 Contactors, Contactor combinations 2 Overload relays 3 Solid-state time relays 4 Contactor relays 5 SIKOSTART

Lisätiedot

福爾FORA TD-4227_meter manual_311-4227500-003.indd

福爾FORA TD-4227_meter manual_311-4227500-003.indd 語 音 型 血 糖 機 使 用 說 明 書 版 本 3.0 發 行 日 期 :2010/01 311-4227500-003 目 錄 使 用 之 前 4 前 言 4 適 用 對 象 4 注 意 事 項 5 健 康 資 訊 6 認 識 產 品 7 系 統 組 成 內 容 7 採 血 器 具 8 採 血 深 度 選 擇 8 按 鍵 功 能 及 外 觀 9 螢 幕 顯 示 說 明 10 血 糖 試 片 11

Lisätiedot

,, ;,, ;,,,, ( CIP ) /,. :, ( ) ISBN T P212 CIP ( 2006) : : : : * : : 174 ( A ) : : (023 )

,, ;,, ;,,,, ( CIP ) /,. :, ( ) ISBN T P212 CIP ( 2006) : : : : * : : 174 ( A ) : : (023 ) ,, ;,, ;,,,, ( CIP ) /,. :, 2006.2 ( ) ISBN 7-5624-3583-9.............T P212 CIP ( 2006) 003761 : : : : * : : 174 ( A ) : 400030 : (023 ) 65102378 65105781 : (023 ) 65103686 65105565 : http : / /w ww.c

Lisätiedot