Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen."

Transkriptio

1 25 Mikäli tehtävässä piti määrittää R3:lle sellainen arvo, että siinä kuluva teho saavuttaa maksimiarvon, pitäisi variointirajoja muuttaa ( ja ehkä tarkentaa useampaankin kertaan ) siten, että R3:ssä kulkeva virta ( sama kuin V2:n virta ) saavuttaisi maksimi arvon. Kokeile!!. Sopivia harjoitustehtäviä ovat TST 1:n tehtävät 22, 28, 37 ja 48. Kannattaa opetella parametrimuuttujan käyttö muidenkin suureiden vaihtelemiseen. Kondensaattorin kapasitanssin arvoa voidaan vaihdella antamalla sille esim. arvo {CVAR}. Kelan induktanssin arvoa voidaan vaihdella antamalla sille esim. arvo {LVAR}. Potentiometrin asetusta set voidaan vaihdella antamalla muuttujalle esim.arvo {setvar}. Muuntajan ( XFRM LINEAR ) kytkentäkerrointa voidaan vaihdella antamalla kytkentäkertoimelle ( coupling ) esim. arvo {kvar}. 3.3 PARAMETRISIMULOINTI YHDISTETTYNÄ AC-SWEEPPIIN Tarkastellaan edellä käsiteltyä resonanssipiiriä. Nyt annetaan kapasitanssin muuttua arvosta 0.1 µf arvoon 0.3 µf 0.1 µf välein, induktanssin vaihdella arvosta 0.1 H arvoon 0.3 H 0.1 H välein ja resistanssin RM saada arvot 500, 2500 ja 3500 ohmia. Piirikaaviota tehtäessä muuttuvalle kapasitanssille, jonka tunnus on C1, annetaan arvo {CVAR}, induktanssille L2 arvo {LVAR} ja resistanssille RM arvo {RVAR}.

2 26 Huom. Edellä olevassa piirikaaviossa Parametrimuuttujan arvot ovat tulleet vasta seuraavassa kohdassa esitettyjen toimenpiteiden jälkeen. Toiminta etenee sivuilla esitetyllä tavalla. Shift+P/Special.Slb/Param -valinnalla esille parametrimuuttuja, jonka ominaisuudet avataan tuplanäpäytyksellä, ja johon luodaan uudet kolumnit muuttujia vastaten: PSpice/New Simulation Profile/Parametric/Global parameter-valinnalla asetetaan muuttuvan kapasitanssin, induktanssin ja resistanssisin arvot. General Settings-arvot voivat olla samat kuin AC-sweepissä. Tämän jälkeen simulointi suoritetaan PSpice/Run -komennolla, jonka jälkeen Spice A/D käynnistyy automaattisesti ja antaa graafiset ratkaisut.

3 27 Ohjelma laskee nyt verkon virrat ja jännitteet kapasitanssin arvoilla 0.1, 0.2 ja 0.3 µf induktanssin arvolla 0.1 H resistanssin RM arvolla 500 ohmia. Huom. Ohjelma varioi vain yhtä muuttujaa kerrallaan. Jos nyt halutaan tarkastella induktanssin vaihtelua, täytetään LVAR-parametritaulukko ja ajetaan uudelleen. Kapasitanssille sitä ennen asetetaan haluttu parametrimuuttujan arvo. Propen koordinaatistosta sen Sectio-valikosta valitaan halutut kapasitanssin arvot. Propen Trace/Add-valinnoilla saadaan graafiset esitykset. Seuraavassa näkyvät piirissä kulkevan virran arvot taajuuden funktiona.

4 28 4 TRANSIETTI-SIMULOINTI Kuten aiemmin jo todettiin TRANSIET-sweep ( = AIKA-pyyhkäisy ) sopii tehtäviin, joissa suure muuttuu ajan funktiona. TST 1:n kytkentä- eli muutosilmiötehtävät 267, 270, 271, 272, 276, 277, 279, 281, 282, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296 ja 297 ovat Trans-sweep-tyyppisiä tehtäviä. Tarkastellaan tehtävää 270, joissa kytkin suljetaan tai avataan jollakin ajan hetkellä ja tarkastellaan siitä eteen päin virtojen tai jännitteiden käyttäytymistä. Tehtävässä piti määrittää R3:n virta hetkellä 300 ms kytkimen sulkemisen jälkeen. Kytkimen sulkeminen ja avaaminen voidaan tehdä kahdella eri tavalla tehtävästä riippuen joko käyttäen VPULSE-jännitelähdettä tai käyttäen Sw tclose ja Sw topen-kytkimiä. WPULSE-vaihtoehto sopii tehtävään 270. Piirikaaviota piirrettäessä kytkimen sulkeminen ja avaaminen onnistuu käyttämällä jännitelähdettä Vpulse, joka sijoitetaan jännitelähteiden paikalle. Täytetään Vpulse-lähteiden asetukset. Pulssin pituutta ( = Pulse width ) ja jakson pituutta ( = Pulse period ) valittaessa on syytä miettiä, mitä suuruusluokkaa kyseisen piirin aikavakiot ovat, jotta PSpice A/D:lla graafeja tehtäessä tapahtumat tulisivat oikeaan mittakaavaan. Tehtävän 270 Vpulse -lähteenv2 asetukset: Vpulsen tarkempi lähdekuvaus liitteenä monisteen lopussa.

5 29 Valitaan transiettipyyhkäisy valikosta PSpice/New Simulation Profile/...(simulaation nimi)... Transient Pyyhkäisyaikaa valittaessa on syytä tuntea piirin aikavakion suuruusluokka, jotta Print step ( = aikaporras, jonka välein piirin arvot lasketaan ) ja Final time ( = lopetusaika ) olisivat oikeassa suhteessa piirin aikavakioon. Maximum step size voidaan asettaa pieneksi, jotta ei tule harhaisia kuvia siitä syystä, että ohjelma piirtää käyrän lasketusta pisteestä seuraavaan. Tehtävän 270 Trans-Sweep -asetukset:

6 30 PSpice/Run - ja jos ei virheitä, niin kaikki hyvin. Run Prope jatkaa automaattisesti ja piirtää näyttöön PSpice A/D-koordinaatiston, josta Trace/Add- komennoilla voit nähdä virta- ja jännitesuureiden vaihtelun, kuten aiemmin AC-simuloinnin yhteydessä. Seuraavassa vastuksen R3 = 3.8k virta ajan funktiona.

7 31 Cursor-toiminnolla hetkellä t = 300 ms katsotaan kysytty virran arvo 1.08 ma. Kuviosta näkyy myös katkaisutilanne hetkellä 500 ms, joka merkitsee kondensaattorin purkamista jännitelähteiden rinnan kytkettyjen resistanssien ja R3:n kautta. Tarkemman kuvan saamiseksi laskenta kannattaa tehdä uudelleen lyhyemmällä pyyhkäisyajalla, esim. 400 ms, jolloin Propen kuvioon tulee vain laskeva osa. 4.2 Sw tclose -kytkin vaihtoehto Kytkentä piirretään siten, että jännitelähteiden paikalle tavanomaiset VSRC-lähteet DC-arvoin 100V ja 120 V. R3-haaraan Sw tclose kytkin, joka löytyy Eval.Slb-kirjastosta. Kytkimille asetetaan edellä esitetyn valikon mukaiset sopivat sulkeutumis- ja kytkentäajat ( tclose ja ttran ) sekä resistanssit ( Rclosed ja ROpen ).

8 32 Aikapyyhkäisyä varten asetetaan sopivat Aalysis/Set Up/Transient-asetukset - ajaksi esim. 500 ms ja suoritetaan laskenta. Seuraavasta Proben koordinaatistosta todetaan, että arvot ovat järkevän oloisia. Kuitenkin monella laskenta meni pahasti pieleen. Missä vika??????? Siinäpä miettimistä loppupäiväksi!!!!!!!!! 5 PSPICE (ORCAD) JA FYSIIKAN LABRASELOSTEET Fysiikan laboratoriotöissä työselostuksen laatimiseen sopii PSPICE mainiosti seuraavien töiden kohdalla: Vaihtovirtaresonanssi, Suodatinpiirit sekä Kytkentäilmiöt; soveltuvin osin myös Vaihe-ellipsiin ja Vaihtovirtapiirityöhön. Jokainen oppilas laatii yhden vähintäin yhden sellaisen työselostuksen, jossa laboratoriomittaukset käsitellään sekä manuaalisti laskien että WSpicella simuloiden. Ja lopuksi on syytä todeta, että tässä ohjeessa on vain murto-osa PSPICEN osaamista tempuista. Kokeilemalla ja hakemalla valikoista voit löytää paljon mielenkiintoisia ja käyttökelpoisia ohjelmiston ominaisuuksia.

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä

3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä MAB5: Todennäköisyyden lähtökohdat 3.5 Todennäköisyyden laskumenetelmiä Aloitetaan esimerkillä, joka on sitä sarjaa, mihin ei ole mitään muuta yleispätevää ohjetta kuin että on edettävä järjestelmällisesti

Lisätiedot

HART-PROJEKTI IIA40300 - Automaatiojärjestelmät 2 Tomi Vapola Pasi Vähämartti Raportti Huhtikuu 2008

HART-PROJEKTI IIA40300 - Automaatiojärjestelmät 2 Tomi Vapola Pasi Vähämartti Raportti Huhtikuu 2008 HART-PROJEKTI IIA40300 - Automaatiojärjestelmät 2 Tomi Vapola Pasi Vähämartti Raportti Huhtikuu 2008 Informaatioteknologia 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN KUVAUS... 3 2 PEREHTYMINEN... 4 2.1 HART väylän toimintaperiaate...

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

Googlen Earthin asennus on helppoa ja maksutonta suoraan verkosta.

Googlen Earthin asennus on helppoa ja maksutonta suoraan verkosta. Quantum GIS QGIS eli Quantum GIS -ohjelmisto on ilmainen peruspaikkatieto-ohjelmisto. Ohjelmistoa kehitetään Open Source Geospatial Foundation:n eli OSGeo:n tuella. Ohjelmisto ei ole valmis kaupallinen

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta

Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta 1 Multimaker7 ohjelmalla tuotettujen ohjelmien julkaisusta Multimakerohjelmalla tuotettuja ohjelmia voidaan julkaista joko CD-tuotantona tai webbisovelluksena. CD-tuotantoon käännettyjen ohjelmien katselu

Lisätiedot

PIKAOHJE VOLA-ALGE-TIMING ALPPIHIIHTO-OHJELMAAN (versio 1.2. / 9.9.2014)

PIKAOHJE VOLA-ALGE-TIMING ALPPIHIIHTO-OHJELMAAN (versio 1.2. / 9.9.2014) PIKAOHJE VOLA-ALGE-TIMING ALPPIHIIHTO-OHJELMAAN (versio 1.2. / 9.9.2014) Tietoja ohjeesta: Kalevi Korhonen Puh. 0400 765 291 EMAIL kalevi.korhonen@pp.inet.fi Ohjelman voit ladata ositteesta: http://www.vola.fr/eng/timing/product/skialp-pro/690.html

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4

Käyttöopas HD PVR 5720-SX. HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 Käyttöopas HD PVR 5720-SX HD PVR -digiboksi MPEG2 / MPEG4 1 Sisällysluettelo 1. Aloittaminen kolmessa vaiheessa...3 1 Kytkennät... 5 2 Asennus... 6 3 Tallennuslaitteen käyttäminen... 6 2. Tuotteen kuvaus...7

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit

3. Muistin hallinta. 3.1 Erityyppiset muistit Muistin hallinta 51 3. Muistin hallinta Tämä luku käsittelee erityyppisiä muisteja ja ohjelman sijoittelua muistiin, dynaamisen muistin hallintaa ja yleensä muistinhallintaa. Pääpaino on siinä, miten muisti

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa!

Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! Palautuskansio moduuli, ja sen vuorovaikutukset tehtävien annossa! - Elikkä tässä ohjeessa näet kuinka voit tehdä peda.net palveluun koti/etätehtäviä tai vaikka kokeitten tekoa, tapoja on rajattomasti.

Lisätiedot

Aki Taanila TAVOITTEEN HAKU JA VAIHTOEHTOLASKELMIA

Aki Taanila TAVOITTEEN HAKU JA VAIHTOEHTOLASKELMIA Aki Taanila TAVOITTEEN HAKU JA VAIHTOEHTOLASKELMIA 4.12.2012 Johdanto Tässä monisteessa käsittelen Excelin tavoitteen haku -toimintoa ja erilaisia tapoja vaihtoehtolaskelmien laatimiseen. Monisteessa esiintyy

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot

LK Webserver ICS.2. Rakenne. Käyttöliittymä toiminnot. Valikon välilehti Thermostats. Perustoiminnot LK Webserver ICS.2 Rakenne LK Webserveriä ICS.2 käytetään LK Huonesäädön ICS.2 ohjaamiseen matkapuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Intuitiivisen käyttöliittymän avulla on helppo seurata, ohjata

Lisätiedot