Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka uudet virat, kustannuslisäys /vuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi"

Transkriptio

1 Henkilöstösuunnitelma Hj , 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset rahoitetaan muualla toteutuvien henkilöstösäästöjen avulla. Henkilöstön lisäresurssitarpeet tulee hoitaa ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. Mikäli jokin tulosalue esittää uuden vakanssin perustamista, sen tulee samalla vastaavasti jonkin toisen vakanssia/vakanssien lakkauttamista. Tällaiset järjestelyt tulevat kysymykseen lähinnä niissä tapauksissa, jolloin henkilöstörakennetta halutaan esim. koulutuksen suhteen vahvistaa. Valtuuston hyväksymässä talousarviokehyksessä lähtökohtana on, että ensivuoden talousarvioon ei sisällytetä muita uusia vakansseja kuin ne, joita varten rahoitus voidaan löytää vapautuvista vakansseista. Kaupungin henkilökunnan määrä ei voi kasvaa nykyisestä. Tulosalueita on pyydetty mennessä tekemään esityksensä lakkautettavista ja perustettavista viroista ja toimista. Tulosalueiden esityksistä on laadittu seuraava yhteenveto: Vuosi 2012 Kustannukset v SIVISTYSKESKUS Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka uudet virat, kustannuslisäys /vuosi Perusopetus / Hyllykallion koulu Luokanopettaja virka uusi virka, kustannuslisäys /vuosi Varhaiskasvatus / Huhtalan päiväkoti Päiväkodinopettaja (2) virka uudet virat, kustannuslisäys /vuosi Hoitaja toimi uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi Varhaiskasvatus / Kultavuoren päiväkoti Hoitaja toimi toimen vakinaistaminen Varhaiskasvatus / Tikkuvuoren päiväkoti Päiväkodinjohtaja virka uusi virka, kustannuslisäys /vuosi Päiväkodinopettaja (12) virka uudet virat, kustannuslisäys /vuosi Hoitaja (6) toimi uudet toimet, kustannuslisäys /vuosi

2 Laitoshuoltaja (2) toimi uudet toimet, kustannuslisäys /vuosi Varhaiskasvatus / Väinölän päiväkoti Vastaava päiväkodinopettaja virka uusi virka, kustannuslisäys /vuosi Päiväkodinopettaja virka uusi virka, kustannuslisäys /vuosi Varhaiskasvatus / Kivistön päiväkoti Päiväkodinopettaja (2) virka uudet virat, kustannuslisäys /vuosi Hoitaja toimi uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi Varhaiskasvatus / Varhaiskasvatuksen hallinto Toimistosihteeri virka lakkautetaan ryhmäperhepäivähoitajan toimi, toimenhaltija hoitanut määräaikaisesti toimistosihteerin tehtäviä vuonna 2011 Kansalaisopisto Suunnittelijaopettaja (taideaineet) virka lakkautetaan taideaineiden opettajan virka, ei kustannusvaikutuksia Toimistosihteeri toimi osavuotisen määräaikaisen toimistosihteerin kokoaikaistaminen ja vakinaistaminen, kustannuslisäys /vuosi Kirjastotoimi / Pääkirjasto Kirjastovirkailija toimi määräaikaisen toimen vakinaistaminen, ei lisäkustannuksia vuoteen 2011 Vahtimestari toimi uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi Liikuntatoimi Liikunnanohjaaja toimi lakkautetaan kuntohoitajan osa-aikainen (50 %) toimi, kustannuslisäys /vuosi Nuorisotoimi Erityisnuorisotyöntekijä toimi uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi Nuorisotoimi / Kulttuuritoimi Nuoriso- ja kulttuuriohjaaja toimi (50 / 50 %) - uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Hallinto

3 Talous- ja velkaneuvoja virka määräaikaisuuden jatkaminen, ei lisäkustannuksia vuoteen 2011 Sosiaalityö / Aikuissosiaalityö Toimistosihteeri virka määräaikaisuuden vakinaistaminen, ei lisäkustannuksia vuoteen 2011 Sosiaalityö / Perussosiaalityö Sosiaaliohjaaja virka määräaikainen virka, lisäkustannus /vuosi Sosiaalityö / Päihdehuolto / A-klinikka Sairaanhoitaja toimi määräaikainen toimi, lisäkustannus /vuosi Sosiaalityö / Pakolaishuolto Pakolaiskuraattori virka määräaikaisuuden vakinaistaminen, ei lisäkustannuksia vuoteen 2011 Sosiaalityö / Sosiaalipäivystyskeskus Sosiaalityöntekijä (4) virka uudet virat, kustannuslisäys /vuosi Sosiaalityö / Liisantupa Lähihoitaja toimi Lähihoitaja (osa-aikainen 50 %) toimi uudet toimet, osa-aikainen korvaa vanhustyön tulosalueelta hoidetun osuuden, kustannuslisäys /vuosi Vanhustyö / Kotihoito / yhteiset Sairaanhoitaja toimi uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi Vanhustyö / Kotiutustiimi Vastaava sairaanhoitaja virka uusi virka, kustannuslisäys /vuosi Sairaanhoitaja toimi uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi Lähihoitaja (3) toimi uudet toimet, kustannuslisäys /vuosi Vanhustyö / Kotihoito / Peräseinäjoki Hoitaja (AMK) toimi lakkautetaan osa-aikainen (85 %) lähihoitajan toimi, kustannuslisäys /vuosi Vanhustyö / Koivukaari, pitkäaikainen hoito Lähihoitaja toimi uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi

4 Vanhustyö / Västinkartano, asumispalvelut Lähihoitaja (2) toimi uudet toimet, kustannuslisäys /vuosi Terveydenhuolto / Avohoito / Vastaanotot Terveyskeskuslääkäri (4) virka uudet virat, kustannuslisäys /vuosi Terveydenhuolto / Avohoito / Erityistyöntekijät Johtava psykologi virka lakkautetaan psykologin virka, kustannuslisäys /vuosi Psykologi toimi lakkautetaan psykologin virka, ei kustannusvaikutuksia Psykologi toimi koulujen yhteiset menot asiakaspalvelujen ostoissa vastaava säästö, ei kustannusvaikutuksia vuositasolla Terveydenhuolto / Kaupunginsairaala, akuuttiosasto Sairaanhoitaja (2) toimi uudet toimet, kustannuslisäys /vuosi Terveydenhuolto / Kaupunginsairaala, kuntoutusosasto Sairaanhoitaja (2) toimi uudet toimet, kustannuslisäys /vuosi Lähihoitaja toimi lakkautetaan lähihoitajan osa-aikainen (50 %) toimi, kustannuslisäys /vuosi Terveydenhuolto / Suun terveydenhuolto Hammashoitaja toimi uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi Terveydenhuolto / Terveyden edistäminen ja täydentävät palvelut Osastonsihteeri toimi uusi toimi, kustannuslisäys /vuosi Terveydenhuolto / Yhteiset palvelut Potilastietojärjestelmä-koordinaattori toimi lakkautetaan huoltopäällikön virka, kustannussäästö /vuosi TEKNIIKKAKESKUS Kiinteistö- ja mittauspalvelut / Kiinteistöinsinöörin palvelut Kiinteistöinsinööri virka uusi virka, kustannuslisäys /vuosi YHTEENVETO ESITYKSISTÄ VUODELLE 2012 Uudet virat ja toimet 63

5 Vakinaistaminen / määräaikaisuuden jatkaminen 5 Henkilöstörakenteen vahvistaminen (muutokset; kokoaikaistaminen / koulutustason 10 nostaminen) Yhteensä 78 KUSTANNUSVAIKUTUKSET VUOSITASOLLA Uudet virat / toimet ( / vuosi 2012) Henkilöstörakenteen vahvistaminen ( / vuosi 2012) Yhteensä ( / vuosi 2012) Vuosi 2013 Kansalaisopisto Suunnittelijaopettaja (atk) virka Kirjastotoimi / Pääkirjasto Kirjastonhoitaja toimi Pedagoginen informaatikko toimi Todetaan, että Seinäjoen kaupungin henkilöstöstä on laadittu oheinen taulukko ammattiluokittain eläkepoistumasta ammatillisen eläkeiän perusteella vuosina Eläkepoistuma ammatillisen eläkeiän perusteella vuosina Ammattiryhmä Henkilöä Palomiehet 38 Perushoitajat ja lähihoitajat 53 Perhepäivähoitajat ym. 62 Siivoojat 49 Luokanopettajat 19 Muut perusk ja luk.leht ja t. op 29 Sairaanhoitajat 14 Lastentarhanopettajat 8 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul 18 Tuotanto- ja linjajohtajat 8 Sihteeri 17 Muiden oppil. Opett.sekä yksit op. 12

6 Henkilökohtaiset avustajat ym 4 Keittiöapulaiset 17 Terveydenhoitajat 8 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 12 Sosliaalialan ohjaajat ja kasvatt 7 Opinto-ohjaajat 1 Kiinteistöhuoltomiehet 12 Erityisopettajat 8 Sairaala- ja hoitoapulaiset 13 Kirjasto-, ark ja museotyöntek. 6 Opettajat ja opetusal. Erit.as t 2 Sosliaalityöntekijät 3 Vastaanoton ja neuvonan hoitajat 12 Rakennus- ja palotarkastajat 7 Opetusalan johtajat ja rehtorit 11 Maa- ja vesirak. Alan avus. Työnt 6 Kodinhoitajat ja kotiavustajat 10 Muut lääkärit 4 Perus. Ja lukion leht. ja tuntiop. 5 Muut 130 Yhteensä 605 Lisäksi tulosalueet ovat esittäneet nimikkeenmuutoksia seuraavasti: Terveydenhuollon tulosalueella yhteiset palvelut/tekniikan yksikkö tulosyksikössä esitetään vastaavan ammattimiehen nimike muutettavaksi huoltomestariksi. Kunnallistekniikan tulosalueella puistotoimen tulosyksikössä esitetään puistomestarin nimike muutettavaksi viheraluesuunnittelijaksi. Seinäjoen työterveys-liikelaitoksessa esitetään toimistosihteerin nimike muutettavaksi johdon sihteeriksi. Uusilla nimikkeillä pyritään kuvaamaan paremmin viran/toimen pääasiallista tehtävä- ja vastuukokonaisuutta. Valmistelija: kansliapäällikkö Raija Ranta Kansliapäällikön ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää - käydä henkilöstösuunnitelmasta vuosille periaatekeskustelun sekä - merkitä tässä vaiheessa tiedokseen tulosalueiden esitykset uusista viroista ja toimista sekä nimikkeen muutoksista henkilöstösuunnitelmaan vuosille Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 Lisätietoja: kansliapäällikkö Raija Ranta, p. (06) , raija.ranta(at)seinajoki.fi Hj , 168 Henkilöstöjaoston käsittelyn jälkeen tulosalueet ovat täydentäneet esityksiään henkilöstösuunnitelmaan seuraavasti: Kustannukset v Kulttuuritoimi Näyttelykoordinaattori toimi lakkautetaan kulttuurisihteerin virka Sosiaalityö/päihdehuolto/A-klinikka Sairaanhoitaja virka lakkautetaan sairaanhoitajan toimi Vanhustyö/kotihoito/yhteiset Sairaanhoitaja toimi määräaikaisuuden vakinaistaminen, ei lisäkustannuksia vuoteen 2011 Lisäksi kunnallistekniikan tulosalueella on esitetty nimikemuutos seuraavasti: Työkohdemestarin nimike esitetään muutettavaksi maanrakennusmestari nimikkeeksi. Henkilöstösuunnitelman valmistelussa on lähdetty siitä, että esitykseen henkilöstösuunnitelmaksi vuodelle 2012 sisällytetään vain kaikkein välttämättömimmät uudet virat ja toimet. Ehdotus perustuu toimialajohtajien ja tulosalueiden päälliköiden kanssa käytyihin keskusteluihin esitysten priorisoinnista ja karsintamahdollisuuksista. Valmistelija: kansliapäällikkö Raija Ranta Kansliapäällikön ehdotus: Henkilöstöjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää perustaa - perusopetuksen tulosalueelle 3 luokanopettajan virkaa (sijoituspaikkoina Pajuluoman koulu (2) ja Hyllykallion koulu lukien kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus - varhaiskasvatuksen tulosalueelle Huhtalan päiväkoti tulosyksikköön 2 päiväkodin opettajan virkaa (05 PKO 02 B) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja hoitajan toimi (05 PKO 030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Kultavuoren päiväkoti- tulosyksikköön hoitajan toimi (05PKO 030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Tikkuvuoren päiväkoti- tulosyksikköön päiväkodin johtajan virka (05 PKO 014) lukien

8 kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, 12 päiväkodinopettajan virkaa (05PKO02 B) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, 6 hoitajan tointa (05PKO030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja 2 laitoshuoltajan tointa (05PKO010) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Väinölän päiväkoti -tulosyksikköön vastaava päiväkodinopettaja virka (05 PKO 011) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, päiväkodinopettajan virka (05PKO 02B) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja hoitajan toimi (05PKO030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Kivistön päiväkoti -tulosyksikköön 2 päiväkodin opettajan virkaa (05PKO02B) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja hoitajan toimi (05PKO030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle varhaiskasvatuksen hallintotulosyksikköön toimistosihteerin virka (01TOI020) lukien kelpoisuusvaatimuksena vähintään toimistosihteerikoulutus sekä lakkauttaa ryhmäperhepäivähoitajan toimi lukien. - Kansalaisopiston tulosalueelle suunnittelijaopettajan (taideaineet) virka lukien kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä lakkauttaa taideaineiden opettajan virka lukien - Kirjastotoimen tulosalueelle pääkirjasto -tulosyksikköön kirjastovirkailijan toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena kirjastoasetuksen 4 mukainen kelpoisuus ja vahtimestarin toimi (01VAH020) lukien - Kulttuuritoimen tulosalueelle näyttelykoordinaattorin toimi ja lakkauttaa kulttuurisihteerin virka Sosiaalityön tulosalueelle aikuissosiaalityön -tulosyksikköön etuuskäsittelijän virka (01TOI 010) lukien kelpoisuusvaatimuksena ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto - Sosiaalityön tulosalueelle päihdehuolto/a-klinikka tulosyksikköön sairaanhoitajan virka (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto sekä lakkauttaa sairaanhoitajan toimi lukien, - Sosiaalityön tulosalueelle pakolaishuolto- tulosyksikköön pakolaiskoordinaattorin virka (040SOS050) lukien kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto, - sosiaalityön tulosalueelle Liisantupa -tulosyksikköön lähihoitajan toimi ja osa-aikainen (50%) lähihoitajan toimi (04SOS06A) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun asetuksen mukainen kelpoisuus - Vanhustyön tulosalueelle kotihoito, yhteiset- tulosyksikköön sairaanhoitajan toimi (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena psykiatrian erikoissairaanhoitajan tutkinto - Vanhustyön tulosalueelle kotihoito/peräseinäjoki -tulosyksiköön hoitajan (AMK) toimi (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena

9 sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen kelpoisuus sekä lakkauttaa lähihoitajan osa-aikainen (85%) toimi lukien, - Vanhustyön tulosalueelle Koivukaari, pitkäaikainen hoito -tulosyksikköön lähihoitajan toimi (040 SOS 06A) lukien kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto, - Vanhustyön tulosalueelle Västinkartano, asumispalvelut tulosyksikköön 2 lähihoitajan tointa 04SOS06A lukien kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto, - Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon tulosalueelle talous- ja velkaneuvojan määräaikainen virka (01Toi010) Terveydenhuollon tulosalueelle avohoito/vastaanotot -tulosyksikköön 4 terveyskeskuslääkärin virkaa lukien kelpoisuusvaatimuksena yleislääkärin oikeudet omaavan Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys, - Terveydenhuolto tulosalueelle avohoito/erityistyöntekijät- tulosyksikköön johtavan psykologin virka lukien, kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistetun psykologin kelpoisuus sekä perehtyneisyyttä esimiestehtäviin sekä lakkauttaa psykologin virka/toimi lukien, psykologin toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistetun psykologin kelpoisuus sekä lakkauttaa psykologin virka lukien, psykologin toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistetun psykologin kelpoisuus, - Terveydenhuollon tulosalueelle kaupungin sairaala, akuuttiyksikkötulosyksikköön 2 sairaanhoitajan tointa (03Hoi030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, - terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaala/kuntoutusosastotulosyksikköön 2 sairaanhoitajan tointa (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, - Terveydenhuollon tulosalueelle suun terveydenhuolto -tulosyksikköön hammashoitajan toimi (03HOI 040) lukien kelpoisuusvaatimuksena hammashoitajan tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautuminen suun terveydenhuoltoon, - Terveydenhuollon tulosalueelle terveyskeskus/terveyden edistäminen/ täydentävät palvelut -tulosyksikköön osastonsihteerin toimi (03HOI040) lukien kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto tai vastaanottoavustajan koulutus tai sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin koulutus tai vastaava tutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen, - Terveydenhuolto tulosalueelle yhteiset palvelut -tulosyksiköön potilastietokoordinaattorin toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkinto sekä lakkauttaa huoltopäällikön virka lukien. - Kiinteistö- ja mittauspalvelut tulosalueelle tulospalvelut -tulosyksikköön kiinteistöinsinöörin virka ( ) lukien kelpoisuusvaatimuksena teknillisen yliopiston maanmittausosastolla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto - Merkitä muilta osin tulosalueiden esitykset uusista viroista ja toimista henkilöstösuunnitelmaan tiedoksi, niiden antamatta tässä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin - Lisäksi henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus muuttaa terveydenhuollon tulosalueella yhteisen palvelut /tekniikan tulosyksikössä vastaavan ammattimiehen nimike huoltomestariksi, kunnallistekniikan tulosalueella puistotoimen tulosyksikössä puistomestarin nimike viheraluesuunnittelijaksi, kunnallistekniikan tulosalueella työkohdemestari nimike

10 maanrakennusmestariksi, Seinäjoen Työterveysliikelaitoksessa toimistosihteerin nimike johdon sihteeriksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: kansliapäällikkö Raija Ranta, p. (06) , raija.ranta(at)seinajoki.fi _ Kh , 390 Valmistelija: kansliapäällikkö Raija Ranta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää perustaa - perusopetuksen tulosalueelle 3 luokanopettajan virkaa (sijoituspaikkoina Pajuluoman koulu (2) ja Hyllykallion koulu lukien kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus - varhaiskasvatuksen tulosalueelle Huhtalan päiväkoti tulosyksikköön 2 päiväkodin opettajan virkaa (05 PKO 02 B) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja hoitajan toimi (05 PKO 030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Kultavuoren päiväkoti- tulosyksikköön hoitajan toimi (05PKO 030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Tikkuvuoren päiväkoti- tulosyksikköön päiväkodin johtajan virka (05 PKO 014) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, 12 päiväkodinopettajan virkaa (05PKO02 B) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, 6 hoitajan tointa (05PKO030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja 2 laitoshuoltajan tointa (05PKO010) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Väinölän päiväkoti -tulosyksikköön vastaava päiväkodinopettaja virka (05 PKO 011) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, päiväkodinopettajan virka (05PKO 02B) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja hoitajan toimi (05PKO030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Kivistön päiväkoti -tulosyksikköön 2 päiväkodin opettajan virkaa (05PKO02B) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja hoitajan toimi (05PKO030)

11 lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle varhaiskasvatuksen hallintotulosyksikköön toimistosihteerin virka (01TOI020) lukien kelpoisuusvaatimuksena vähintään toimistosihteerikoulutus sekä lakkauttaa ryhmäperhepäivähoitajan toimi lukien. - Kansalaisopiston tulosalueelle suunnittelijaopettajan (taideaineet) virka lukien kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä lakkauttaa taideaineiden opettajan virka lukien - Kirjastotoimen tulosalueelle pääkirjasto -tulosyksikköön kirjastovirkailijan toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena kirjastoasetuksen 4 mukainen kelpoisuus ja vahtimestarin toimi (01VAH020) lukien - Kulttuuritoimen tulosalueelle näyttelykoordinaattorin toimi ja lakkauttaa kulttuurisihteerin virka Sosiaalityön tulosalueelle aikuissosiaalityön -tulosyksikköön etuuskäsittelijän virka (01TOI 010) lukien kelpoisuusvaatimuksena ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto - Sosiaalityön tulosalueelle päihdehuolto/a-klinikka tulosyksikköön sairaanhoitajan virka (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto sekä lakkauttaa sairaanhoitajan toimi lukien, - Sosiaalityön tulosalueelle pakolaishuolto- tulosyksikköön pakolaiskoordinaattorin virka (040SOS050) lukien kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto, - sosiaalityön tulosalueelle Liisantupa -tulosyksikköön lähihoitajan toimi ja osa-aikainen (50%) lähihoitajan toimi (04SOS06A) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun asetuksen mukainen kelpoisuus - Vanhustyön tulosalueelle kotihoito, yhteiset- tulosyksikköön sairaanhoitajan toimi (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena psykiatrian erikoissairaanhoitajan tutkinto - Vanhustyön tulosalueelle kotihoito/peräseinäjoki -tulosyksiköön hoitajan (AMK) toimi (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen kelpoisuus sekä lakkauttaa lähihoitajan osa-aikainen (85%) toimi lukien, - Vanhustyön tulosalueelle Koivukaari, pitkäaikainen hoito -tulosyksikköön lähihoitajan toimi (040 SOS 06A) lukien kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto, - Vanhustyön tulosalueelle Västinkartano, asumispalvelut tulosyksikköön 2 lähihoitajan tointa 04SOS06A lukien kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto, - Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon tulosalueelle talous- ja velkaneuvojan määräaikainen virka (01Toi010) Terveydenhuollon tulosalueelle avohoito/vastaanotot -tulosyksikköön 4 terveyskeskuslääkärin virkaa lukien kelpoisuusvaatimuksena yleislääkärin oikeudet omaavan Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys, - Terveydenhuolto tulosalueelle avohoito/erityistyöntekijät- tulosyksikköön johtavan psykologin virka lukien, kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistetun psykologin kelpoisuus sekä perehtyneisyyttä esimiestehtäviin sekä lakkauttaa psykologin virka/toimi lukien, psykologin toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistetun psykologin kelpoisuus sekä lakkauttaa psykologin virka

12 lukien, psykologin toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistetun psykologin kelpoisuus, - Terveydenhuollon tulosalueelle kaupungin sairaala, akuuttiyksikkötulosyksikköön 2 sairaanhoitajan tointa (03Hoi030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, - terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaala/kuntoutusosastotulosyksikköön 2 sairaanhoitajan tointa (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, - Terveydenhuollon tulosalueelle suun terveydenhuolto -tulosyksikköön hammashoitajan toimi (03HOI 040) lukien kelpoisuusvaatimuksena hammashoitajan tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautuminen suun terveydenhuoltoon, - Terveydenhuollon tulosalueelle terveyskeskus/terveyden edistäminen/ täydentävät palvelut -tulosyksikköön osastonsihteerin toimi (03HOI040) lukien kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto tai vastaanottoavustajan koulutus tai sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin koulutus tai vastaava tutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen, - Terveydenhuolto tulosalueelle yhteiset palvelut -tulosyksiköön potilastietokoordinaattorin toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkinto sekä lakkauttaa huoltopäällikön virka lukien. - Kiinteistö- ja mittauspalvelut tulosalueelle tulospalvelut -tulosyksikköön kiinteistöinsinöörin virka ( ) lukien kelpoisuusvaatimuksena teknillisen yliopiston maanmittausosastolla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto - Merkitä muilta osin tulosalueiden esitykset uusista viroista ja toimista henkilöstösuunnitelmaan tiedoksi, niiden antamatta tässä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin Lisäksi henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus - muuttaa terveydenhuollon tulosalueella yhteisen palvelut /tekniikan tulosyksikössä vastaavan ammattimiehen nimike huoltomestariksi, - kunnallistekniikan tulosalueella puistotoimen tulosyksikössä puistomestarin nimike viheraluesuunnittelijaksi, - kunnallistekniikan tulosalueella työkohdemestari nimike maanrakennusmestariksi, - Seinäjoen Työterveysliikelaitoksessa toimistosihteerin nimike johdon sihteeriksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja: kansliapäällikkö Raija Ranta, p. (06) , raija.ranta(at)seinajoki.fi Valt , 119 Valmistelija: kansliapäällikkö Raija Ranta Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto päättää perustaa

13 - perusopetuksen tulosalueelle 3 luokanopettajan virkaa (sijoituspaikkoina Pajuluoman koulu (2) ja Hyllykallion koulu lukien kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus - varhaiskasvatuksen tulosalueelle Huhtalan päiväkoti tulosyksikköön 2 päiväkodin opettajan virkaa (05 PKO 02 B) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja hoitajan toimi (05 PKO 030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Kultavuoren päiväkoti- tulosyksikköön hoitajan toimi (05PKO 030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Tikkuvuoren päiväkoti- tulosyksikköön päiväkodin johtajan virka (05 PKO 014) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, 12 päiväkodinopettajan virkaa (05PKO02 B) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, 6 hoitajan tointa (05PKO030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja 2 laitoshuoltajan tointa (05PKO010) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Väinölän päiväkoti -tulosyksikköön vastaava päiväkodinopettaja virka (05 PKO 011) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys, päiväkodinopettajan virka (05PKO 02B) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja hoitajan toimi (05PKO030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle Kivistön päiväkoti -tulosyksikköön 2 päiväkodin opettajan virkaa (05PKO02B) lukien kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys ja hoitajan toimi (05PKO030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehtojen mukainen pätevyys - Varhaiskasvatuksen tulosalueelle varhaiskasvatuksen hallintotulosyksikköön toimistosihteerin virka (01TOI020) lukien kelpoisuusvaatimuksena vähintään toimistosihteerikoulutus sekä lakkauttaa ryhmäperhepäivähoitajan toimi lukien. - Kansalaisopiston tulosalueelle suunnittelijaopettajan (taideaineet) virka lukien kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä lakkauttaa taideaineiden opettajan virka lukien - Kirjastotoimen tulosalueelle pääkirjasto -tulosyksikköön kirjastovirkailijan toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena kirjastoasetuksen 4 mukainen kelpoisuus ja vahtimestarin toimi (01VAH020) lukien - Kulttuuritoimen tulosalueelle näyttelykoordinaattorin toimi ja lakkauttaa kulttuurisihteerin virka Sosiaalityön tulosalueelle aikuissosiaalityön -tulosyksikköön etuuskäsittelijän virka (01TOI 010) lukien kelpoisuusvaatimuksena ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto

14 - Sosiaalityön tulosalueelle päihdehuolto/a-klinikka tulosyksikköön sairaanhoitajan virka (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto sekä lakkauttaa sairaanhoitajan toimi lukien, - Sosiaalityön tulosalueelle pakolaishuolto- tulosyksikköön pakolaiskoordinaattorin virka (040SOS050) lukien kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto, - sosiaalityön tulosalueelle Liisantupa -tulosyksikköön lähihoitajan toimi ja osa-aikainen (50%) lähihoitajan toimi (04SOS06A) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun asetuksen mukainen kelpoisuus - Vanhustyön tulosalueelle kotihoito, yhteiset- tulosyksikköön sairaanhoitajan toimi (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena psykiatrian erikoissairaanhoitajan tutkinto - Vanhustyön tulosalueelle kotihoito/peräseinäjoki -tulosyksiköön hoitajan (AMK) toimi (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen kelpoisuus sekä lakkauttaa lähihoitajan osa-aikainen (85%) toimi lukien, - Vanhustyön tulosalueelle Koivukaari, pitkäaikainen hoito -tulosyksikköön lähihoitajan toimi (040 SOS 06A) lukien kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto, - Vanhustyön tulosalueelle Västinkartano, asumispalvelut tulosyksikköön 2 lähihoitajan tointa 04SOS06A lukien kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto, - Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinnon tulosalueelle talous- ja velkaneuvojan määräaikainen virka (01Toi010) Terveydenhuollon tulosalueelle avohoito/vastaanotot -tulosyksikköön 4 terveyskeskuslääkärin virkaa lukien kelpoisuusvaatimuksena yleislääkärin oikeudet omaavan Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys, - Terveydenhuolto tulosalueelle avohoito/erityistyöntekijät- tulosyksikköön johtavan psykologin virka lukien, kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistetun psykologin kelpoisuus sekä perehtyneisyyttä esimiestehtäviin sekä lakkauttaa psykologin virka/toimi lukien, psykologin toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistetun psykologin kelpoisuus sekä lakkauttaa psykologin virka lukien, psykologin toimi lukien kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistetun psykologin kelpoisuus, - Terveydenhuollon tulosalueelle kaupungin sairaala, akuuttiyksikkötulosyksikköön 2 sairaanhoitajan tointa (03Hoi030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, - terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaala/kuntoutusosastotulosyksikköön 2 sairaanhoitajan tointa (03HOI030) lukien kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, - Terveydenhuollon tulosalueelle suun terveydenhuolto -tulosyksikköön hammashoitajan toimi (03HOI 040) lukien kelpoisuusvaatimuksena hammashoitajan tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautuminen suun terveydenhuoltoon, - Terveydenhuollon tulosalueelle terveyskeskus/terveyden edistäminen/ täydentävät palvelut -tulosyksikköön osastonsihteerin toimi (03HOI040) lukien kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto tai vastaanottoavustajan koulutus tai sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin koulutus tai vastaava tutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen, - Terveydenhuolto tulosalueelle yhteiset palvelut -tulosyksiköön potilastietokoordinaattorin toimi lukien

15 kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkinto sekä lakkauttaa huoltopäällikön virka lukien. - Kiinteistö- ja mittauspalvelut tulosalueelle tulospalvelut -tulosyksikköön kiinteistöinsinöörin virka ( ) lukien kelpoisuusvaatimuksena teknillisen yliopiston maanmittausosastolla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto - Merkitä muilta osin tulosalueiden esitykset uusista viroista ja toimista henkilöstösuunnitelmaan tiedoksi, niiden antamatta tässä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin. Päätös: Lisätietoja: kansliapäällikkö Raija Ranta, p. (06) , raija.ranta(at)seinajoki.fi

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan hyväksynyt kunnan talousarvion vuodelle 2016. Tehdään

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

1 Perusturvan toimialan vakanssit

1 Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 386 30.11.2015 Kunnanhallitus 22 25.01.2016 Vuoden 2016 talousarvion vakanssimuutokset perusturvan osalta 904/01.01.00/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 386 Kunnanvaltuusto on 16.11.2015 kokouksessaan

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015

Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 Kunnanhallitus 477 17.12.2014 Sivistystoimen toimialan vakanssimuutokset, lakkautukset ja uudet vakanssit 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 477 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään vuoden 2015 talousarvioon

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Perusopetus/ Alakylän koulu, Pajuluoman koulu (2) ja Hyllykallion koulu Luokanopettajan ( 4) virka 1.8.2013 78 000,00

Perusopetus/ Alakylän koulu, Pajuluoman koulu (2) ja Hyllykallion koulu Luokanopettajan ( 4) virka 1.8.2013 78 000,00 Henkilöstösuunnitelma 2013 2016 Hj 27.8.2012, 157 Seinäjoen kaupungin henkilösuunnitelma 2013 2016 valmistelu edellyttää Henkilöstöresurssien kokonaisarviointia valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitus 98 17.03.2014 Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 98 Perusturvan toimialan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy useita talouden sopeuttamiseen

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Sivu 1. Lukumäärä Lukumäärä TP 2007 TA

Sivu 1. Lukumäärä Lukumäärä TP 2007 TA LIITTEET Sivu HENKILÖSTÖOHJELMA SUUNNITTELUKAUDELLE 2009-203 KUNNANHALLITUS kunnanjohtaja TP 2007 TA 2008 2009 200 20 202 203 KUNNANHALLITUSYHTEENSÄ HALLINTO-OSASTO Hallinto hallintojohtaja viestintä-

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET

Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sivistystoimi, tekninen ja ympäristötoimi, palveluliiketoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNNAN VAKANSSILUETTELO alkaen HALLINTOPALVELUT. hinn.ulkop. kunnanjohtaja v. 01ASI040 elinkeinoasiamies v

KANGASNIEMEN KUNNAN VAKANSSILUETTELO alkaen HALLINTOPALVELUT. hinn.ulkop. kunnanjohtaja v. 01ASI040 elinkeinoasiamies v KANGASNIEMEN KUNNAN VAKANSSILUETTELO 1.1.2018 alkaen HALLINTOPALVELUT hinn.ulkop. kunnanjohtaja v 01ASI040 elinkeinoasiamies v 01ASI040 talouspäällikkö v 01ASI040 hallintopäällikkö v Toimistopalvelut 01TOI060

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Terveydenhuollon lisätalousarvio

Terveydenhuollon lisätalousarvio Terveydenhuollon lisätalousarvio Stlk 13.4.2011, 85 Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan kaupunginhallituksen maaliskuussa tekemän päätöksen perusteella valmistellut terveydenhuollon lisätalousarvion.

Lisätiedot

Kangasniemen kunnan Vakanssiluettelo 2019

Kangasniemen kunnan Vakanssiluettelo 2019 Kangasniemen kunnan Vakanssiluettelo 2019 Vakanssinro Hallintopalvelut Hinn.tunnus Uusi hinn.tunnus Virka/työsuhde Kelpoisuusvaatimus Muutos vuoteen 2018 100000 kunnanjohtaja hinnoittelematon 01999999

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit).

Lisäksi selvitysmiehelle toimitetaan erillinen tilanteen mukainen virka- ja toimirekisteri (vakanssit). Nilakan kunnat HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Yhdistymisselvitykseen koottavat tiedot Alla olevaan tiedostoon kirjataan suoraan kunnan palveluksessa (ei ostopalveluissa) oleva vakinainen henkilöstö. Yhdistelmävirat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI LIITE 1 TÄYTTÖLUPAMENETTELYN SOVELTAMINEN SEKÄ ERÄIDEN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN VAPAUTTAMINEN TÄYTTÖLUVISTA 18.6.2014 ALKAEN Täyttölupamenettelyn tarkoitus ja tavoitteet Kaupungin virkojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen matkailupäällikkö 0 0 0 0 0 työnsuunnittelija 1 1 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 apulaiskaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talousjohtaja

Lisätiedot

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 6.3.2014 LIITE A 162 Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 7 päivää KESKUSHALLINTO Sisäiset palvelut (puhelinvaihde, info ja postitus) Palveluneuvojat Postituksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016. Sisältö 1 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 Sisältö 1 KONSERNIHALLINTO... 2 1.1 Joensuun Seudun hankinta... 3 1.2 Joensuun Tilakeskus... 3 2 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ... 4 3 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSKESKUS...

Lisätiedot

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA Virka/toimi Toimen/viran nimike /MA Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 0,4 toimistosihteeri T 0,5 toimistosihteeri V0033 1 koulukuraattori T 2 koulupsykologi Yhtenäiskoulu, ala-aste V0054 1 yhtenäiskoulun

Lisätiedot

UUDET VIRAT JA TOIMET

UUDET VIRAT JA TOIMET Liite UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET SEKÄ NIMIKEMUUTOKSET

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET SEKÄ NIMIKEMUUTOKSET Sosiaali- ja terveysltk 145 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 155 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET SEKÄ NIMIKEMUUTOKSET 712/02.02.00/2014

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) Kaupunginhallitus Sj/3 7.3.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 9/2016 1 (5) 3 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1. Virka/ toimi. Lkm. YLEISHALLINTO 14

JÄMSÄN KAUPUNKI 1. Virka/ toimi. Lkm. YLEISHALLINTO 14 JÄMSÄ KAUPUKI 1 Lakkautettavat virat ja toimet v. 214 Tehtävänimike Vakanssinro toimi Lkm. Poikkeava lakkautuspvm. Toimiala yhteensä LEISHALLIT 14 Kaupunginhallitus Apulaiskaupunginjohtaja 211 V 1 Strategiajohtaja

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/3 07.03.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (6) 213 Eräiden opetusviraston virkojen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muuttaminen HEL 2016-000596 T 01 01 00 Päätös päätti 1 perustaa opetusvirastoon

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUSMENOT YHTEENSÄ 83 KÄYTTÖTALOUSMENOT SISÄISET JA ULKOISET YLEISHALLINTO 2005 2006 Muutos Henkilöstömenot 493 560 523 660 30 100 Palvelujen ostot 401 540 415 150 13 610 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 550 35 800 3 250

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 TERVEYSKESKUS Leena Moisander 23.10.2009 TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTETTAVAT KOHDAT PITKÄAIKAISHOIDON UUDELLEENJÄRJESTELYN YHTEYDESSÄ Pykälä Nykyinen Uusi 6 Lautakunnan

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kunnille siirtyvät vakanssit Yhteiset vakanssit

Varhaiskasvatuksen kunnille siirtyvät vakanssit Yhteiset vakanssit Varhaiskasvatuksen kunnille siirtyvät vakanssit Yhteiset vakanssit 20000 Hallinto VPK 72698003 1 72698 Palvelujohtaja 10 0 99999999 73500004 1 73500 Palvelupäällikkö 10 0 99999999 73500003 1 73500 Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001

Valmistelija: kaupunkikehityspäällikkö Mika Mannervesi, mika.mannervesi@salo.fi, p. 02 778 5001 Kaupunkisuunnittelulautakunta 104 24.06.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 189 11.11.2014 Kaupunginhallitus 479 17.11.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 206 09.12.2014 Kaupunginhallitus 32 02.02.2015 Liikennepalveluasiantuntijan

Lisätiedot

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL)

YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) YKSITYINEN OPETUSALA (YOL) 1.9.2009 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) I kalleusluokka 3 290,50-3 917,38 II kalleusluokka 3 199,88-3 809,47 011065 Lukion

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008 Toimiala Tulosalue Sosiaali- ja terveystoimiala Terveyden- sairaudenhoitopalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys 1. Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan nimi Operatiivine n Osasto 7 Ohtonen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015

JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 JOENSUUN KAUPUNKI HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 SISÄLLYS YLEISTÄ 1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET 2013 2015 JA REKRYTOINTITARVE... 1 KESKEISET HUOMIOITAVAT ASIAT HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISESSA JA PÄÄTTÄMISESSÄ...

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2018 Uudet vakanssit: Yksikkö/ke 2015 2016 2017 2018 Hoito- ja vanhuspalvelut Kotihoito: Hoitaja 2 1 2 1 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri

Lisätiedot

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE

VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE VIRKA/TOIMIESITYSLOMAKE Täytettävä talousarvioesityksen liitteeksi (Pysyvä tai toistaiseksi jatkuva) erikseen jokaisesta virasta ja toimesta. NIMIKE: Iltaohjaaja VIRAN/TOIMEN NYKYINEN HALTIJA: Merja Hamari

Lisätiedot

Suora vaikutus vuositasolla. Välillinen vaikutus v. 2014

Suora vaikutus vuositasolla. Välillinen vaikutus v. 2014 Vakanssimuutokset Sivistystoimialan hallinto v. Toimistosihteeri sito hallinto 0 0 määräaikeisen työsuhteen vähentäminen Palvelupäällikkö sito hallinto 0,6 57 300 0,6 57 300 sito 60%, hyto 40% Taloussihteeri

Lisätiedot

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus

Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. 1 Toiminta-ajatus 1 Muutokset punaisella LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Kasvatus- ja opetustoimen tehtävänä on kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena järjestää varhaiskasvatuspalveluita,

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008)

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) 1 KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2008 (1.3.2008) Liite 1 01HAL031 01HAL032 01HAL033 01TOI010 01TOI020 01VAH020 01LÄH000 01ATK021 01ATK022 01ATK030 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa Kasvatus- ja opetuslautakunta 39 18.06.2014 Kunnanhallitus 134 11.08.2014 Valtuusto 29 29.09.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpano Euran kasvatus- ja opetuspalveluissa 1305/12.01.03/2014 Kasvope

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1 HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 02 HENKILÖSTÖASIAT KELPOISUUSEHDOT 2013 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 30.11.2005/123 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 29.11.2006/ 67 1.1.2007

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on

Lisätiedot

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö:

KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Koodi Hitun nimi Huom Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: KVTES:n palkkaluokittelun numerotunnukset 2006 Liite 1 Kunnan johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö: 01HAL021 Kunnan johto ja hallinto, A palkkaryhmä: 6 000-15 000 asukasta 01HAL022 Kunnan johto

Lisätiedot

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus 90 29.09.2016 Yhtymähallitus 111 17.11.2016 Yhtymähallitus 128 28.12.2016 Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Yhteisvaltuusto 25 12.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

PÄIVITYS rj/rk VANHUSTYÖN HLÖSTÖ MITOITUKSET

PÄIVITYS rj/rk VANHUSTYÖN HLÖSTÖ MITOITUKSET PÄIVITYS 8.11.2017 rj/rk VANHUSTYÖN HLÖSTÖ MITOITUKSET Yksikkö Nimike LKM ei mit. tt / mit osastot Rantakartano Rantakartanon johtaja 1 Pkeskus Lepola Onnela Sopula Mäntylä Pajula Rantala Toivola Muu,

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2019 alkaen HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1613,9 1745,97 1884,74 2045,72 2206,74 2398,15 HALLINTO-

Lisätiedot

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien

SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien SIVISTYSTYÖNANTAJAT ry Opetushenkilöstön palkat (muut kuin AMK) 1.4.2011 lukien LUKIO-OPETUS JA PERUSOPETUS Tilastokoodi 011064 Peruskoulun rehtori (64-68) 3516.47-4186.39 3419.62-4071.07 011065 Lukion

Lisätiedot

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat

YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat YKSITYISEN OPETUSALAN PALKAT, LISÄT JA PALKKIOT Sivistystyönantajat 1.5.2018 alkaen (luottamusmiespalkkiot 1.3.2018 alkaen) HALLINTO- JA TUKIPALVELUHENKILÖSTÖ Vaativuusryhmä 1 2 3 4 5 6 1596,34 1726,97

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET Sosiaali- ja terveysltk 165 22.09.2015 Sosiaali- ja terveysltk 172 29.09.2015 Sosiaali- ja terveysltk 177 06.10.2015 HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET

Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Liite Sito, tyt, koha/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot