Töihin Kokkolan kaupungille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Töihin Kokkolan kaupungille"

Transkriptio

1 Töihin Kokkolan kaupungille Suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä kunnat tarvitsevat lähivuosina paljon uusia työntekijöitä. Kokkolan kaupunki tarvitsee myös runsaasti uusia ammattilaisia palvelukseensa, sillä vuoteen 2016 mennessä noin kolmasosa sen henkilöstöstä jää eläkkeelle.

2 Siisti sisätyö vai aktiivinen ulkoilmatyö? Kokkolan kaupungin palveluksessa tehdään monenlaista työtä. Kaupungilla on noin työntekijää, ja töitä on tarjolla laidasta laitaan johtamisesta käytännön työtehtäviin, toimistotyöstä rakennushommiin. Kokkolan kaupunki huolehtii esimerkiksi Kokkolan perusterveydenhuollosta, vanhus- ja vammaispalveluista, päivähoidosta, perus- ja lukiokoulutuksesta, vesihuollosta sekä teiden ja asuinalueiden rakentamisesta.

3 Kokkolan kaupungin rekrytointi ti Kokkolan kaupungilla ei ole tiettyyn yksikköön keskitettyä rekrytointia, vaan jokainen toimiala palkkaa omat työntekijänsä. Esimerkiksi Tekninen palvelukeskus rekrytoi itse oman henkilöstönsä. Kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla (www.kokkola.fi), Kuntarekryssä sekä paikallisissa sanomalehdissä. Kuntarekryssä on myös jatkuva sijaishaku varhaiskasvatukseen, sosiaali- ja terveystoimeen, opetustoimeen sekä siivouspalveluun. Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön i iö verkkosivuilta ilt (www.mol.fi) lfi) sekä työ- ja elinkeinotoimistosta.

4 Kokkolan kaupungin toimialoja ovat Keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi ja ympäristötoimi Sivistystoimi Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Liikelaitokset, joita ovat - Kokkolan Energia - Kokkolan Satama - Kokkolan Vesi ja - Työterveyshuolto Työplus

5 Keskushallinto (noin 300 työntekijää) Keskushallintoon kuuluvat kaupunginkanslia, elinkeino- ja kaupunkikehitys, taloushallinto- ja it-palvelut, suunnittelu ja aluekehitys, henkilöstöhallinto- ja palvelut, maaseutu- ja aluetoimistopalvelut sekä ruokapalveluyksikkö, joka tuottaa ateriapalvelut kouluille, päiväkodeille, vanhainkotien ja palvelutalojen asukkaille (yksikössä työskentelee noin 100 henkilöä). Keskushallinnon henkilöstöön kuuluvat mm. johtavat viranhaltijat - esim. kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja, rahoitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, suunnittelujohtaja, kansliapäällikkö, yhteysjohtaja y j kaupunginlakimies kielenkääntäjät erilaisissa hallinto- ja toimistotehtävissä työskentelevät.

6 Henkilöstöpalvelut Henkilöstökeskus on osa keskushallintoa. Henkilöstökeskus avustaa eri toimialoja henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa ja hoitaa Kokkolan kaupungille työnantajana kuuluvia tehtäviä, joita ovat mm. palkanlaskenta työsuojelu viestintä henkilöstöetuudet. Henkilöstökeskuksesta tavoitat esimerkiksi palkkasihteerit työsuojelupäälliköt.

7 Talousyksikkö Talousyksikkö on henkilöstökeskuksen tavoin osa keskushallintoa. Sen tehtäviin kuuluu esimerkiksi kaupungin maksuliikenteen hoito kirjanpito it sijoitus- ja lainanottotoiminta riskienhallinta ja osallistuminen talousarvion laadintaan. Talousyksikön henkilöstössä on mm. kirjanpitäjiä sekä talous- ja laskentasihteerejä.

8 Sosiaali- ja terveystoimi (noin työntekijää) Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on auttaa ja tukea kuntalaisia selviytymään sosiaalisista ja terveydellisistä riskeistä sekä taloudellisista vaikeuksista ehkäisevillä toimenpiteillä ja järjestämällä tarpeen mukaisia ja monipuolisia palveluja. Sosiaali- ja terveystoimessa työskentelee esimerkiksi lähihoitajia perushoitajia sairaanhoitajia kodinhoitajia sosiaalityöntekijöitä. Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskuksen työpaikkoja ovat mm. terveyskeskukset neuvolat vanhainkodit kehitysvammaisten asuntolat.

9 Tekninen toimi ja ympäristötoimi (noin 480 työntekijää) Kokkolan kaupungin tekninen toimiala koostuu kolmesta eri yksiköstä: kaupunkiympäristön henkilöstö huolehtii mm. kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, vihersuunnittelusta ja metsäpalveluista sekä ympäristöpalveluista. Kaupunkiympäristön vastuualueella työskentelevien ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi piirtäjä, mittausmies, paikkatietosuunnittelija ja ympäristösuunnittelija. yhdyskuntateknisissä palveluissa vastataan mm. kunnallisteknisestä suunnittelusta, liikenneväylien kunnossapidosta, puistoista ja liikuntapaikoista, pysäköinninvalvonnasta sekä yhdyskuntatekniikan rakentamisesta. Yhdyskuntateknisissä palveluissa on osaajia koneenkuljettajista, varastomiehistä ja puistotyöntekijöistä suunnitteluinsinööreihin ja pysäköinnintarkastajiin. tilapalveluihin kuuluvat kaupungin toimitilojen ja kiinteistöjen suunnittelu ja rakentaminen sekä toimitilojen itil isännöinti, ylläpito ja kehittäminen. i Tämän ä alueen ammattilaiset työskentelevät mm. siivoustoimessa, talohuollossa ja korjausrakentamisessa.

10 Sivistystoimi (noin työntekijää) Sivistystoimen henkilökunta huolehtii Kokkolan kaupungin päivähoidosta, esiopetuksesta, perus- ja lukiokoulutuksesta, Kokkolan seudun opistosta, lasten ja nuorten kuvataideopetuksesta, kulttuuritoimesta (kirjasto ja museot), liikuntatoimesta (urheilukentät, uimahalli ja jäähalli) sekä nuorisotoimesta (nuorisotilat). Sivistystoimen palveluksessa työskentelevien ammattinimikkeitä ovat mm. lastentarhanopettaja, lastenhoitaja, perhepäivähoitaja, opettaja, koulunkäyntiavustaja, kirjastovirkailija, nuorisotyöntekijä, liikunnanohjaaja ja museolehtori.

11 Pelastustoimi (noin 120 työntekijää) Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta ja öljyntorjunnasta 15 kunnan alueella. Pelastustoimeen kuuluvat onnettomuudesta, katastrofista tai muusta onnettomuudesta aiheutuvat toimenpiteet, joilla tähdätään ihmisten, eläinten tai omaisuuden pelastamiseen. Lisäksi pelastuslaitos huolehtii sairaankuljetuksesta Kokkolan, Pietarsaaren ja Luodon kunnissa. Pelastuslaitoksen ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi palomies paloesimies sairaankuljettaja.

12 Liikelaitokset Kokkolan Energia (noin 70 työntekijää) Kokkolan Energia on jaettu kahteen toimintayksikköön: i ikköö sähkön hankinta- ja myyntiyksikköön sekä kaukolämpöyksikköön. Lisäksi laitoksella on oma talousosasto ja tekniikkaosasto. Kokkolan Energian palveluksessa olevien ammattinimikkeitä i ikk itä ovat mm. sähköasentaja, hitsaaja ja mittariasentaja. i t Kokkolan Energian tytäryhtiö KENET puolestaan huolehtii kaupungin sähköverkkotoiminnasta, ja sillä on oma henkilöstönsä. Kokkolan Satama (noin 30 työntekijää) Kokkolan Satama hallinnoi kaupungin omistamia alueita, joita ahtausliike puolestaan käyttää. Sen tehtäviin kuuluvat myynti, markkinointi, infrastruktuurin rakentaminen ja kehittäminen satama-alueella alueella sekä laituritilan, esimerkiksi AW- terminaalin vuokraaminen. Sataman palveluksessa on mm. nosturinkuljettajia ja satamavalvojia.

13 Liikelaitokset Kokkolan Vesi (noin 40 työntekijää) Kokkolan Vesi hankkii, puhdistaa ja jakaa kaupungin veden ja huolehtii jäte- ja hulevesien johtamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta. Kokkolan veden työntekijöitä ovat esimerkiksi teknikot ja asentajat. Työplus (noin 60 työntekijää) Kokkolan kaupunki ostaa työterveyspalvelut kaupungin liikelaitos Työplussasta. Työplussan palveluksessa työskentelee mm. työterveyshoitajia y ja työterveyslääkäreitä. y

14 20 suurinta ammattinimikeryhmää Kokkolan kaupungin vakinaisella ja määräaikaisella henkilökunnalla on 495 erilaista ammattinimikettä. 20 suurinta ammattinimikeryhmää ovat seuraavat: - lähihoitaja (257) - kodinhoitaja (84) - sairaanhoitaja it (195) - hoitoapulainen i (68) - luokanopettaja (183) - terveydenhoitaja (66) - tuntiopettaja (177) - ruokapalvelutyöntekijä (65) - perushoitaja (159) - perhepäivähoitaja (63) - siivooja (115) - laitosapulainen (62) - koulunkäyntiavustaja (107) - palomies (49) - lastentarhanopettaja (106) - päivähoitaja (44) - peruskoulun lehtori (97) - toimistosihteeri (39) - lastenhoitaja (97) - kolmiperhepäivähoitaja (39)

15 Eläköityminen Vuosien välisenä aikana noin 830 Kokkolan kaupungin työntekijää saavuttaa vanhuuseläkeiän. Eläkkeelle jää mm. seuraavissa ammateissa työskenteleviä: - perushoitaja ja lähihoitaja (69) - perhepäivähoitaja (43) - peruskoulun/lukion lehtori/opettaja (43) - siivooja (42) - kodinhoitaja it ja kotiavustaja t (38) - sairaala- ja hoitoapulainen (34) - palomies (29) - luokanopettaja (29) - keittiöapulainen (24) - henkilökohtainen avustaja (22)

16 Kokkolan kaupungin kesätyöntekijät 2012 Kesätyöhakemuksia tuli kpl n. 200 työpaikkaa.

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti

Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014 Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 81 000 81 000 81 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 000 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

2013 2014 2015 Tarkastustoimi

2013 2014 2015 Tarkastustoimi HENKILÖSTÖ 31.12.2013 Koko kaupunki TA 2013 TP 2013 TS 2014 TS 2015 Eläköityi Saavuttaa henk.koht. eläkeiän yht 2013-2015 Henkilöstö yhteensä, htv 1265,80 1237,84 1248,66 1238,66 44,10 57,00 37,5 138,60

Lisätiedot

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28

Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Khall 1.4.2014 134 ja 9.6.2014 261, Kvalt 16.6.2014 28 Kittilän kunnan tasekirja 2013 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 1 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET MUUTOKSET...

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 LIITTEET LIITTEET AVUSTUKSET TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 414 1 414 1 414 1 414 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING (Käännös) KEMIÖNSAAREN KUNNAN JA PARAISTEN KAUPUNGIN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviuksenkatu

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus:

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2007 Nokian kaupunki Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kannen kuvat: Maria Mäntynen Taitto: Marita

Lisätiedot

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS

LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS VÄLIRAPORTTI OHJAUSRYHMÄ 28.08.2014 Risto Nieminen 29.7.2014 2 Sisältö 1. JOHDANTO... 3 1.1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 1.2 SELVITYKSEN TOIMEENPANO... 3 1.3 YHDISTYMISSELVITYSTÄ

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN PERUSTURVAN KUNTALIITOSSELVITYS Perusturvan työryhmä 3.4.2007 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN JA KURUN KUNNAN KUNTALIITOSSELVITYS: SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 2 1. Perusturvatoimen

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Kaupunginhallituksen esitys 26.10.2009 1 Kaupunginjohtajan katsaus Porvoon kaupungin taloustilanne pysyy vaikeana lähivuodet. Porvoon verotulot kääntyivät

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006

Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 Taloussuunnitelma 2006-2010 Talousarvio 2006 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(3) Tulosalueet on rasteroitu YLEISPERUSTELUT...................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot