Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy"

Transkriptio

1 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila Energiakolmio Oy Esa Kaario Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Tuuni Mikkola TeliaSonera Oyj Markus Piispanen Energiateollisuus ry Jan Segerstam Empower IM Oy Anssi Seppälä Enease Oy Heikki Sivonen CGI Suomi Oy Sari Wessman JE-Siirto Oy Lauri Jännes, siht. Fingrid Oyj Estynyt Aki Salminen Helsingin Energia Oy Asialista 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyntä Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi kokouksen asialistan, joka hyväksyttiin. 2. Edellisen pöytäkirjan hyväksyntä Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin ilman muutoksia. 3. MSCONS sanomien APERAK kuittaukset ja E2FI02 versiotunnuksen käyttö / Sari Wessman Wessman kertoi, että osa toimijoista kuittaa MSCONS sanomia osissa esim. rivejä kerrallaan vaikka otsikkotasolla positiivinen kuittaus viittaa alkuperäiseen sanomaan kokonaisuudessaan. Ryhmässä heräsi vilkas keskustelu virheellisen käytännön aiheuttamista ongelmista ja ohjeiden epäselvyydestä. Ryhmässä todettiin, että yksittäisten rivien tai vain osan sanoman kuittaaminen on sallittua, mutta silloin ei saisi otsikkotasolla kuitata koko sanomaa positiivisesti. Segerstam totesi, että otsikkotason kuittaus on aikoinaan tarkoitettu käsittelyn nopeuttamiseksi, kun ei tarvitse kaikkia kunnossa olevia rivejä käydä läpi, nyt kuitenkin otsikkotasolla kuitataan sanoma positiivisesti vaikka se sisältäisikin virheellisiä rivejä, jolloin otsikkotason kuittaukseen ei voi luottaa. Ryhmässä todettiin myös, että sanoman kuittaukselle kokonaan kerralla ja rivikohtaiselle kuittaukselle

2 on olemassa omat versiotunnuksensa, Ediel2 sanoman koko kuittausta varten ja E2FI02 rivikuittausta varten. Ryhmässä myös epäiltiin, että virheellinen toiminta voi osittain johtua epäselvistä ja tulkinnanvaraisista ohjeista. Todettiin myös, että PRODAT sanomissa kuittaukset toimivat paremmin, mutta siellä ohjeistuskin on selkeämpi. Sovittiin, että Fingrid parantaa ja täsmentää ohjeita hyödyntäen tarpeen mukaan ryhmän asiantuntemusta. 4. MSCONS sanomien tarkistussumman laskenta / Anssi Seppälä Seppälä pohjusti tarkistussumman laskentaa, jota on myös IG:ssa käsitelty. Tällä hetkellä mittaustarkkuus on 5 desimaalia, mutta summa ilmoitetaan usein vain 3 desimaalilla, tämä aiheuttaa jonkin verran virhettä. Seppälän mukaan, osalle toimijoista tämä virhe aiheuttaa ongelmia muuntimissa, toisille taas ei ja jotkut toimijat eivät käytä tarkistussummaa mihinkään. Seppälän mukaan tarkistussumman oikeinlaskeminen ja sen hyödyntämisestä on varmasti hyötyä toimijoille. Ryhmässä ehdotettiin, että ohjeistusta tarkistussumman käytöstä olisi hyvä parantaa ja tämän voisi tehdä samalla kun APERAK kuittausten ohjeistusta parannetaan. Koska tarkistussummasta on maininta vain IG:ssa, sovittiin että Fingrid tekee tarkistussumman laskennasta täsmällisemmän suomenkielisen ohjeen osaksi EDIEL-sanomien yleisiä sovellusohjeita. Tämä toteutetaan APERAK kuittausohjeiden parannuksen yhteydessä. 5. Pohjoismaiset vähittäismarkkinat / Minna Arffman Puheenjohtaja kertoi regulaattoreiden kanssa syyskuun alussa käydystä kokouksesta, koskien pohjoismaisia vähittäismarkkinoita. Regulaattorit tapasivat aamupäivällä pohjoismaiset TSO:t ja iltapäivällä toimijat. ET edusti kokouksessa suomalaisia toimijoita. Regulaattorit tulevat marraskuussa esittelemään pohjoismaisille energiaministereille toimintasuunnitelman seuraavaksi 4 vuodeksi. Piispanen kertoi, että tapaamisessa keskusteltiin myös datahubeista. Datahubien käyttöönoton myötä liiketoimintaprosesseja voidaan mahdollisesti harmonisoida Pohjoismaissa nykyistä pidemmälle. Tämä kuitenkin vaatinee lakimuutoksia eri maissa. Tässä yhteydessä on syytä myös pyrkiä eroon suositusten kansallisista poikkeuksista. Puheenjohtaja huomautti, että teknisiä kuvauksia ei voida tehdä ennen kuin yhteispohjoismaiset liiketoimintaprosessit ja sanomaliikenneraportti on päivitetty yksityiskohtaisemmaksi. Puheenjohtaja kertoi ryhmälle että datahub loppuraportin keskustelutilaisuus tullaan pitämään Puheenjohtaja kysyi myös ryhmäläisten kommentteja ja mielipiteitä 19.9 olleesta datahub-keskustelutilaisuudesta. Ryhmässä aiheesta syntyi vilkasta keskustelua. Ryhmässä eniten keskustelua herätti datahubin kustannukset suhteessa nykymallin kehittämiseen ja datahubin mahdolliset toiminnallisuudet. Puheenjohtaja kertoi, että ryhmästä tullut aloite, joka ehdotti datahub selvitykseen liittyvien asioiden käsittelyä myös tiedonvaihdon kehitysryhmässä, oli käsitelty Fingridin datahub projektiryhmässä. Projektiryhmässä katsottiin, ettei tässä vaiheessa selvitystyötä ole tarpeellista muuttaa projektiorganisaatiota. Alan edustajat ovat vahvasti edustettuina niin core- kuin referenssiryhmien kautta. Jos datahub projekti jatkuu selvitystyön jälkeen kohti datahubin käynnistämistä, jatkotyö on suunniteltava ja organisoitava erikseen. Kehitysryhmän

3 päätehtävänä on tässä vaiheessa olla neuvoa-antava elin joka kehittää ja ratkaisee nykyiseen tiedonvaihtoon liittyviä kysymyksiä. Piispanen kertoi, että ET:n kehitysryhmässä käsitellään tällä hetkellä mm. pientuotannon PRODAT sanomaliikenteen aloittamista ja miten pientuotantokohteet tunnistetaan. Ryhmässä on myös mietitty tuotantotiedon lisäämistä käyttöpaikkarekisteriin. Alun perin pientuotannon sanomaliikenteen todettiin voivan käynnistyä , mutta aikataulu saattaa siirtyä myöhemmäksi. Ryhmässä on myös mietitty nimi- osoiterakenteiden kehittämistä sekä kytkentä- ja katkaisulukemien lähettämisen aikarajojen lyhentämistä. 6. Fingridin tiedonvaihtopalveluiden ylläpitämien dokumenttien kieli / Jouni Anttila Anttila nosti esille kysymyksen dokumenteissa ja ohjeissa käytetyistä kielistä ja ehdotti, että jatkossa kaikki uusi dokumentaatio tehtäisiin ensisijaisesti vain englanniksi helpottamaan ulkoimaisten toimijoiden toimintaa ja edistämään pohjoismaisia markkinoita. Kaario kertoi, että heille tulee kyselyitä englannin kielisten ohjeiden kääntämisestä suomeksi ja totesi että tähän perustuen tarve olisi juuri päinvastainen. Piispanen totesi ET:n myös joskus käännättäneen ohjeita englanniksi. Ryhmässä todettiin kuitenkin, että tälle ei ole tarvetta tällä hetkellä ja sovellusohjeiden tulee olla kansallisella kielellä, mutta muiden muun kielisten toimijoiden avuksi voidaan tehdä yleisimmistä ohjeista englannin kielisiä tiivistelmiä ja lisätä Fingridin internetsivuille englanninkielistä informaatiota. 7. Määrittely sanomien säilytysajalle / Jouni Anttila Anttila nosti esille sanomien säilytysaikaa koskevan ohjeistuksen. Ohjeistuksen mukaan sanomat täytyy säilyttää vähintään 6 vuotta tietokantamuodossa, Anttilan epäili, että kaikille osapuolille ei ole selväasia mitä ohjeissa mainittu tietokantamuoto oikein tarkoittaa. Kohvakka totesi, että sanoman otsikkotiedot menetetään, mutta itse sanoman sisältö on tallella. Todettiin, että tietokantamuoto on terminä hieman epämääräinen, mutta tarkoituksena on varmistaa sanomien jäljitettävyys tarvittaessa. Todettiin, että tämän ohjeistuksen sanamuotoon ei tarvitse tehdä nyt tarkennuksia ja jokaisen toimijan on edelleen tallennettava kaikki sanomat vähintään 6 vuodeksi luettavassa muodossa. 8. Sanomien nopeus / Jouni Anttila Anttila kysyi onko sanomien lähetykseen määritellyt nopeudet ajan tasalla? Ryhmässä todettiin, että 12 tunnin aikaraja ylittyy harvoin, mutta sen sijaan eri aikavyöhykkeiden käyttö (UTC/EET) saattaa aiheuttaa ongelmia. Joskus tämä saattaa näyttää siltä, että sanomat kulkevat väärässä järjestyksessä. Epäiltiin myös, että aikakriittiset sanomat saattavat aiheuttaa ongelmia. Operaattorien edustajat totesivat aikakriittisten sanomien kulkevan eri reittiä kuin muiden sanomien, jotta ongelmilta vältyttäisiin. Ryhmässä todettiin, että sanomien nopeudessa ei tällä hetkellä ole ongelmia. Sovittiin kuitenkin, että seuraavaan kokoukseen pyydetään henkilö Fingridiltä kertomaan tarkemmin lisää aikakriittisten sanomien aikaviiveistä.

4 9. Carunan laskutusmalli / statuskäsittely Ryhmässä palattiin tuntiaikasarjalaskutukseen ja sen vaatimiin korjauskäytäntöihin. Puheenjohtaja kysyi näkemyksiä koskien mallia ja tulisiko PRODAT Z11-sanomissa ottaa käyttöön uusi syykoodi lukemien korjausta varten, vaikka lukumääräisesti korjattavat määrät ovat olleet melko pieniä. Ryhmässä keskusteltiin ensin vilkkaasti toimintatavan oikeellisuudesta ja voiko tätä toimintatapaa käyttää laskutuksen perusteena. Puheenjohtaja muistutti, että asiasta on käyty yhteistoimintamenettely ja toimintatapa on todettu alan ohjeistusten mukaiseksi. Puheenjohtaja muistutti myös että ryhmältä pyydetään menettelytapaan kommentteja teknisen sanomaliikenteen osalta. Sivonen totesi, että statuksen lisääminen sanomiin ei välttämättä olisi kovin iso työ, suhteessa muihin ratkaisuihin. Piispanen ehdotti, että syykoodi voisi olla toimivampi ratkaisu kuin status. Vilkkaan ja värikkään keskustelun jälkeen asia päätettiin palauttaa ET:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmälle ehdottaen erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja: Asia ei toistaiseksi aiheuta toimenpiteitä, pyydetään ET:n menettelytapojen kehitysryhmää selvittämään tarkemmin tuntiaikasarjalaskutukseen ja korjauskäytöntöihin liittyviä menettelyohjeita, tarvittaviin PRODAT-sanomiin lisätään status käsittely, tarvittaviin PRODAT-sanomiin lisätään uusi syykoodi tai epävarmoista lukemista tulisi lähettää sähköposti. Asiaan palataan uudestaan, kun ET:n kehitysryhmä on kommentoinut annettuja ratkaisuvaihtoehtoja. 10. NBS/GS1 Osapuolitunnukset / käyttöpaikkatunnukset Keskusteltiin Vantaan NBS koulutuksessa esitetystä kysymyksestä "Jos jokin sähkömarkkinaosapuolista ottaa käyttöönsä GS1 standardin mukainen osapuolitunnuksen, kuinka se vaikuttaa vähittäismarkkinoiden sanomaliikenteeseen?". NBS vaatimusten mukaan osapuolet voivat jatkossakin käyttää nykyisiä kansallisia tunnuksia, mutta muissa pohjoismaissa GS1 standardin mukaiset tunnukset ovat laajassa käytössä ja toisaalta muualla Euroopassa käytetään enemmän EIC standardin mukaisia tunnuksia. Mikkolan mukaan GS1 ja EIC standardien käyttöönotossa ei ole sanomateknisesti mitään ongelmaa paitsi, että LOC segmentin tila loppuu kesken johtuen pidemmistä tunnuksista. Todettiin, että mahdolliset haasteet syntyisivät todennäköisesti sanoman vastaanottajan järjestelmäpäässä. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että kukaan toimija Suomessa olisi vaihtamassa tai ottamassa käyttöön näitä tunnuksia. Asiaan palataan, mikäli jokin osapuoli ilmoittaa ottavansa käyttöön GS1 tai EIC standardin. 11. Ohjeistus NAD kenttien käytöstä MSCONS -sanomissa / Anssi Seppälä, Heikki Sivonen, Lauri Jännes Sihteeri kertoi, että toimijat ovat ilmaisseet valmiutensa korjata kuntoon osapuolitunnuskäsittelynsä, NAD+FR/NAD+C1 ja NAD+DO/NAD+C2 sekä UNB:n osapuolitarkenteet vastaamaan osapuolitunnusta tarkenteineen, ensi vuoden aikana. Tarkempaan aikatauluun palataan viimeistään ensi keväänä.

5 12. MSCONS ohjeistus Kokouksen asialistan kohdissa 3 ja 4 sovittiin jo MSCONS ohjeistukseen tehtävistä muutoksista. Sovittiin, että tähän asiaan palataan tarvittaessa uudestaan. 13. APERAK kysely Tätä asiaa ei varsinaisesti käsitelty. Sovittiin, että asiasta keskustellaan seuraavassa kokouksessa. 14. Muut asiat Sovittiin vuoden 2014 viimeinen kokous siirrettäväksi joulukuun 4. päivään ja ensi vuoden alun kokoukset, 15.1, 12.3 ja 14.4.

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet

Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet versio 2.1 19.11.2010 Energiateollisuus ry www.energia.fi/fi/sahko/sahkokauppa/ediel-sivut EDIEL sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet, versio 2.1 2 päivämäärä

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013 FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013 Aika 10.9.2013 klo 9:00-11:45 Paikka Fingrid Oyj, Helsinki Läsnä Tapani Liuhala pj. Elenia Oy Tapio Jalonen Rovakaira Oy Antti Koskelainen Outokumpu Oyj Jussi

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

Dokumentointikäytännöt

Dokumentointikäytännöt Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Dokumentointikäytännöt Jouni Karppinen Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 7/2014 Aika: 22.10.2014, 10.30-13.00 Paikka: Forum Virium Helsinki

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

2 Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen

2 Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen AK / Jussi Jyrinsalo 19.5.2014 FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 1/2014 Aika 18.3.2014 klo 13:00-15:30 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä Poissa Antti Koskelainen pj. Tapio Jalonen

Lisätiedot