Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014"

Transkriptio

1 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai klo Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51 Helsinki Osallistujat Jari Rusanen, pj Loiste Sähköverkko Oy Minna Arffman Fingrid Oyj Matti Hirvonen Tampereen sähkölaitos Pia Laakkonen Lappeenrannan Energia Oy Minna Riihiluoma Turku Energia Oy Elina Säiläkivi Caruna Oy Satu Vesaniemi Helsingin Energia Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Ina Lehto Energiateollisuus ry Markus Piispanen, siht. Energiateollisuus ry Estynyt Niko Jauhiainen Elenia Oy Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista lisäämällä kohtaan 8. Muut asiat uudeksi kohdaksi SVT:n ohjelma syksy Edellisen kokouksen muistio Käytiin edellisen kokouksen muistio läpi. Heinimäki nosti esille, että edellisessä kokouksessa käsitelty pientuotantokohteiden sanomaliikenteen aloittamisen edellyttää menettelyohjemuutoksista, jotka tulisi hyväksyä toimikunnissa. Kuormitusmallintunnuksen uusiokäytön takia muutokset vaatinevat melko ison työn, joten toimikunnilta olisi hyvä kysyä jo etukäteen periaatteellista hyväksyntää asialle. Kehitysryhmässä ehdotettiin tämän asian samanaikaista käyttöönottoa kuormitusmallimenettelyyn tehtävän muutoksen kanssa, jolloin vältyttäisiin usealta erilliseltä järjestelmien päivittämiseltä. Sovittiin, että otetaan pientuotantokohteiden sanomaliikenteen aloittaminen toimikuntien seuraavissa kokouksissa alustavasti hyväksyttäväksi, mutta ohjemuutosten valmistelua jatketaan jo tällä välin. Edellisessä kokouksessa sovittiin myös asiakkaan nimen ja sopimustunnuksen lisäämisestä Z08[14]-sanomaan. Toimikuntia pyydetään vahvistamaan kehitysryhmän ehdotus toteuttaa sanomamuutos pakollisena. Sihteeri tiedustelee tekniseltä ryhmältä toteutusaikataulua ja hintaa. Keskusteltiin myös lyhyesti onko pientuotannon netottamista koskeva keskustelu edennyt. Lehto kertoi, että keskustelu on jatkunut, mutta asia ei ole vielä selkiytynyt. Mittauslaitedirektiivin vaatimus mittarin näytöltä saatavista tiedoista on aiheuttanut erilaisia tulkintoja eri osapuolilla, ja mittauslaitedirektiivin tulkinnasta riippuen mittareilta ei nykyisinkään näe kaikkia mahdollisia laskutuksen perusteena olevia tietoja. Direktiivin vaatimusten tulkinta mittarin näytön osalta jatkuu ja kehitysryhmä pidetään ajan tasalla. Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 4. Tilannekatsaukset 4.1 PMVM Sihteeri kertoi Oslossa pidetystä BRS-raportin kuulemistilaisuudesta. Paikalla oli valitettavan vähän osallistujia ja etenkin raportin hyväksymisestä päättävien regulaattoreiden edustajien puuttuminen Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta oli pettymys. Rakentavaa keskustelua raportista ei syntynyt, sillä projektissa mukana olleiden lisäksi paikalla olleet olivat lähinnä tulleet kuuntelemaan esityksen raportista, eikä heillä sisältöön ollut siten juurikaan kommentoitavaa. Alla eräitä kohokohtia keskustelusta. 4.2 NBS 2(8) Norjassa on hub-projektin aikana mietitty MADES-standardin käyttöönottoa tiedonsiirtoon, mutta MADES:n suorituskyvystä suuremmilla sanomavolyymeilla on syntynyt epäilyjä. Toistaiseksi MADES ei ole vielä laajamittaisessa käytössä, joten käytännön kokemuksia suorituskyvystä ei ole. Arffman kertoi, että tämä asia on noussut myös NBS-tiedonvaihdon yhteydessä esiin ja asia on Fingridillä selvittelyssä. Ruotsin toimialan edustaja toi esille, ettei markkinatoimijan näkökulmasta haluta tehdä mitään järjestelmämuutoksia ennen kuin on selvää, että pohjoismaiset vähittäismarkkinat toteutuvat. Projektikoordinaattori Peder totesi, että harmonisoidut markkinat syntyvät askel askeleelta ja on hyväksyttävä, että eri maat voivat harmonisoida eri asioita eri aikataululla. Pederin kommentista oli tulkittavista, että NordREG:n näkemyksestä on ok, että kukin maa ikään kuin poimii itselleen parhaiten sopivia paloja, joita harmonisoi ensin. Peder jatkoi, että regulaatiota täytyy kehittää ja NordREG pyrkii koordinoimaan sen harmonisointia. Yhteisten markkinoiden kehitys on jatkuva prosessi, eikä se toteudu kertarysäyksellä. Norjasta paikalla olleilta regulaattoreilta kysyttiin, miten BRS-raportin prosessikuvaukset on otettu huomioon Norjassa käynnissä olevassa hub-projektissa. Kuulemma BRS kuten myös myyjänvaihto- ja muuttoraportit on otettu huomioon suosituksina, mutta eivät ole suoraan vaikuttaneet lainsäädännön valmisteluun. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan hub ei ole esteenä BRS:ssä määriteltyjen prosessien käyttöönotolle, vaan suunnittelussa on pyritty pitämään harmonisoidut prosessit mahdollisena. Lopuksi kysyttiin miten projekti jatkuu jälkeen, jolloin raporttiin tuli viimeistään lähettää kirjalliset kommentit. Projektiryhmälle ei ainakaan ole sovittu uusia kokouksia eikä kommenttien käsittelystäkään ole tarkemmin sovittu. NordREG:n edustaja Peder Söderlund totesi, ettei asiaa ole vielä NordREG:ssa päätetty. Hän ehdotti, että saadut kommentit voitaisiin mahdollisesti julkaista raportin liitteenä. Totesimme, että raportin tekemiseksi on nähty varsin suuri vaiva, eikä ole järkevää jättää sitä tässä vaiheessa viimeistelemättä, vaan projektiryhmälle tulisi määrätä yksi lisäkokous, jossa alalta saadut kommentit käsitellään ja raportti viimeistellään. Peder lupasi, että ehdotus käsitellään NordREG:ssä ja asiaan palataan myöhemmin. Kävi ilmi, että mitään sopivaa kokousta NordREG:llä ei kuitenkaan ole ennen kesää sovittuna, jossa asia voitaisiin käsitellä. Lehto kertoi pohjoismaisen taseselvitysmallin kehityksestä. Fingrid järjesti samanaikaisesti Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden kanssa NBSinfopäivän. Tilaisuudessa todettiin, että toimijoille luvattu 18 kuukauden valmistautumisaika on nyt alkanut ja NBS-malli tullaan ottamaan käyttöön Suomessa marraskuussa Käyttöönotto tehdään portaittain siten, että Ruotsissa ja Norjassa se tapahtuu vasta helmikuussa Mallin käyttöönoton edellyttämät asetusmuutokset eivät vielä ole valmiina, mutta

3 3(8) Fingrid vakuutteli tilaisuudessa, että asetus tulee olemaan NBS-handbookin mallin mukainen Tilaisuudessa keskusteltiin tulevasta taseikkunan pituudesta. Toimiala toivoo, että taseikkuna olisi kokonaisia vuorokausia, eikä katkeisi kesken vuorokauden, kuten mallissa nyt esitetään. Kompromissiratkaisuna toimialalta ehdotettiin, että taseikkuna sulkeutuisi 12 vrk päästä toimituksesta klo 24. Tämän jälkeen tulevia muutoksia sopimuksiin tai tuntitietoihin ei oteta enää mukaan toimituspäivän taseeseen. Muutokset tämän jälkeen korjataan toimijoiden välillä tasevirheiden korjausmallilla. Tarvittaessa korjauksia taseaineistoon olisi kuitenkin mahdollista lähettää vielä seuraavana (13.) päivänä klo 12 saakka. Näin voitaisiin toimia esimerkiksi tilanteessa, jossa taselaskennat ovat jostakin syystä keskeytyneet tai summatiedot eivät ole välittyneet keskiyön ajossa. Tämä korjausaineisto voi kuitenkin sisältää vain 12. päivä klo 24:00 ollutta tuntitieto/sopimus tilannetta. Kolmastoista päivä 00:00 12:00 tapahtuneita muutoksia sopimuksiin tai tuntitietietoihin ei kuitenkaan voi enää päivittää 1. toimituspäivän tietoihin.. NBS:ssä mukana olevista maista ainoastaan Suomessa merkittävässä käytössä olevaa osuusvoimakäsittelyä ei nykyisessä NBS-mallissa ole huomioitu toimijoiden haluamalla tavalla. Asiaa yritetään eräiden toimijoiden toimesta kuitenkin vielä muuttaa regulaattorien kautta, mikä saattaa vaikuttaa lopulliseen käyttöönotettavaan malliin. Toimijoita suositellaan käynnistämään mahdollisimman pian keskustelut järjestelmätoimittajiensa kanssa tarvittavien muutosten tilaamisesta, vaikka aivan 100 prosenttisesti dokumentaatio ei olekaan vielä valmis, mm. asetuksen puuttuessa. 18 kuukautta on varsin haasteellinen aikataulu, joten se kannattaa käyttää tehokkaasti hyväkseen. Uuteen malliin siirryttäessä toimijoiden järjestelmien tulisi olla valmiina. Sanomaformaatti NBS:ssä tulee olemaan XML. Tiedonvaihtotapaa ei ole toistaiseksi päätetty, mutta MADES näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta. Kantaverkkoyhtiöt tulevat tekemään päätöksen asian suhteen lähiaikoina. NBS ei edellytä osapuolitunnusten standardoimista, mutta pitkällä tähtäimellä osapuoli- ja käyttöpaikkatunnusten standardoiminen lienee tavoitteena. Rajapistemittauksien ilmoittamiseen sekä niiden validoimiseen ja korjaamiseen on tulossa uusia käytäntöjä, joita on tarkemmin esitelty NBShandbookin sivulla 35. Keskeistä on, että jatkossa rajapistemittaukset ilmoitetaan aggregoituina, mikäli kahden verkon välillä on useampia mittauksia. NBS:stä tullaan syksyllä järjestetään paikallisia koulutuksia. Tätä ennen on toivottavaa, että toimijat tutustuvat huolellisesti handbookiin ja muihin raportteihin, jotka löytyvät NBS:n sivuilta osoitteesta: esett Oy etsii muutamaa toimijaa, joiden kanssa se voisi pilotoida uutta mallia ennen lopullista käyttöönottoa. Tämä on oiva tilaisuus tutustua malliin. Halukkuudesta voi ilmoittaa hankkeen projektipäällikkö Minnakaisa Ahoselle. Fingrid on ilmoittanut, että handbookia ei tulla kääntämään suomeksi, jotta vältytään tulkintaeroilta eri maiden käännöksissä. Kehitysryhmästä päätöstä hieman kritisoitiin, sillä tulkintavirheitä tulee varmasti enemmän, kun kaikki sadat toimijat itse tulkitsevat englanninkielisiä raportteja. 5. Fingridin tiedonvaihtoasiat 5.1 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihtotoimikunta Arffman kertoi Fingridin perustamasta sähkömarkkinoiden tiedonvaihtotoimikunnasta. Ryhmä käsittelee tiedonvaihdon teknisiä asioita. Ensimmäisessä kokouksessa asialistalla on mm. datahub-selvityksessä esiin

4 4(8) nousseita nykyisessä tiedonvaihdossa olevia teknisiä haasteita ja ongelmia. Ryhmä tulee tekemään tiivistä yhteistyötä ET:n ryhmien kanssa. Ryhmässä on mukana järjestelmätoimittajien, palveluntarjoajien sekä markkinatoimijoiden edustajia. Markkinatoimijoiden edustajat on pyritty valitsemaan siten, että he edustavat samalla niiden järjestelmien käyttäjiä, joiden järjestelmätoimittajaa ei ryhmässä ole. Kokoonpanossa on rotaatiota siten, että vuoden välein osa jäsenistä vaihtuu ja mm. kaikki järjestelmätoimittajat pääsevät vuorollaan mukaan ryhmään. Arffman kertoi lyhyesti, että tiedonvaihdossa esiintyneiden ongelmien kitkemisestä on käyty keskustelua Fingridin ja Energiaviraston välillä. Viraston näkemyksen mukaan laki ei anna Fingridille suoranaista mandaattia nykyistä tehokkaammin puuttua sanomaliikenteen väärinkäytöksiin. Fingridin ja ET:n välillä on myös asiasta keskusteltu ja sovittu nk. yhteistoimintamenettelystä, jossa toimijoita ensisijaisesti kehotetaan antamaan toisilleen suoraan ja reilusti palautetta havaituista ongelmista. Mikäli tämä ei auta, niin teknisissä asioissa Fingrid ja menettelytapa-asioissa ET on yhteydessä ko. toimijaan ja pyrkii opastamalla auttamaan toimijaa pääsemään eroon ongelmasta. [Siht. Huom: Fingrid on nimennyt uuden tiedonvaihtoa käsittelevän ryhmänsä Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmäksi.] 5.2 Datahub-selvitys ja esiin nousseet kysymykset Käytiin läpi Arffmanin yhteenvetämät datahub-selvityksen yhteydessä saadut vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosesseja koskevat palautteet. Sanomaliikenteen aloittaminen pientuotantokohteista: Tämän asian todettiin olevan jo valmisteilla kehitysryhmässä ja teknisessä ryhmässä. Menettelytapa varmistamaan oikea ulosmuuttaja, kun sisäänmuutto ja ulosmuutto eri ajankohtina: Tästä asiasta on linjattu uusi menettelytapa kehitysryhmän kokouksessa 2/2014. Määräaikaisen sopimuksen päättymispäivän pilkkimisen / lypsämisen estäminen: Asiasta on tehty tutkintapyyntö Energiavirastolle, mutta vastausta ei ole vielä saatu. Toinen linja asian edistämisessä on keskustelut Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa siitä, onko kuluttajalle kohtuuton sopimusehto velvoittaa kuluttaja odottamaan sopimuksen mahdollista alkamista vuoden ajan, kun esimerkiksi markkinatilanteen muuttumisen takia sopimus ei välttämättä olekaan enää toimituksen alkaessa yhtä hyvä kuin aikoinaan sopimusta tehtäessä. Todettiin, että seurataan edelleen asiaa ja pohditaan tarvittaessa mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Turhia MSCONS-sanomien uudelleenlähetyspyyntöjä: Esimerkiksi positiivisen kuittauksen jälkeen kysytään samat tiedot uudestaan tai kysytään tuntiaikasarjoja sopimusta edeltävältä ajalta. Kehitysryhmä totesi, että pyyntöjen lähettämisessä tulisi olla maltillinen ja pyytää vain niitä tietoja, joita oikeasti tarvitsee. Myös MSCONS-sanomien APERAK-kuittauksiin tulee kiinnittää huomiota. Jos kuittaukset eivät vielä ole käytössä, tulisi se tehdä mahdollisimman pikaisesti. Tämä asia otetaan EDI-käyttäjäpäivillä esille korostaen turhien pyyntöjen välttämistä ja tuntimittaustiedon käsittelyn laadun parantamista edelleen. Pyydetään toimijoita raportoimaan kehitysryhmälle tilanteen kehittymisestä sekä kutakin pohtimaan sisäisesti, mitä kehitystyötä omalle järjestelmälleen olisi tehtävissä. Perintään ja katkaisuun liittyvä sanoman ja sähköpostin rinnakkainen käyttö koetaan hankalaksi: Todettiin saadun palautteen perusteella, ettei moni toimija voi kuitenkaan vielä jättää pois sähköpostia, koska sanomat eivät ole vielä kaikilla toimijoilla käytössä lainkaan eikä asetus vaadi sanomien käyttöä näissä tilanteissa pakollisena. Myös sähköpostin sisällössä on ollut viime aikoina ongelmia. On esimerkiksi pyydetty katkaisua tähän päivään mennessä, vaikka alalla on

5 5(8) yhteisesti sovittu, että katkaisut tulee tehdä aina tiettynä päivänä, josta ei voi joustaa. Asiasta muistutetaan EDI-käyttäjäpäivillä. Kytkentäsanoma jätetään lähettämättä: Tähän toiseen perintään liittyvään ongelmaan kehitysryhmä totesi, että kytkentäilmoitus tulee aina lähettää kun katkaisun syy on poistunut. Sanomien sisällön laadussa on puutteita: Osa yhtiöistä ei ole ottanut käyttöön ET:n suosituksiin perustuvia uusia kenttiä, esimerkiksi puhelinnumeroa Z03[14]-sanomassa. Todettiin että puhelinnumeron käyttöönotosta olisi hyötyä myös myyjälle itselleenkin, sillä verkkoyhtiöt eivät tällöin tiedustelisi ko. numeroa myynnin tiedonvaihtopalvelusta puhelimitse. Asiakkaan puhelinnumero on oleellinen tieto kytkentä- ja katkaisuprosessissa. Kaikilla vapaaehtoisestikin käyttöönotettavilla kentillä on tarkoituksensa helpottamaan toimintaan vähittäismarkkinoilla. Kehotetaan yhtiöitä aina järjestelmäpäivityksiä tehdessään tarkistamaan vapaaehtoisina lisätyt kentät ja harkitsemaan niiden käyttöönottoa, jos ne eivät vielä ole käytössä. Jos näyttää, että jatkossa esiintyy edelleen asian suhteen ongelmia, niin kehitysryhmä pohtii puhelinnumerokentän muuttamista pakolliseksi. Tuntimittaussuositusta ei noudateta esimerkiksi statuskäsittelyn ja puuttuvien tietojen arvioinnin osalta: Kehitysryhmä totesi, että suosituksen mukaisten menettelytapojen käyttöönotto olisi todella korkealla prioriteetilla laitettava viimeistään nyt kuntoon. Ongelmallisia menettelytapoja tuntimittaukseen ja tuntitietojen välitykseen liittyen on paljon erilaisia. Eräs yhtiö on esimerkiksi vastannut säännöllisesti negatiivisella kuittauksella epävarmoille statuksilla lähetettyihin tuntitietoihin. Osa yhtiöistä taas arvioi puuttuvat tiedot vasta 14 vrk:n kohdalla tai jopa vasta kun niitä erikseen pyydetään. Todettiin, että osa tuntimittaussuosituksessa määritellyistä asioista on tulossa NBS:n, kautta pakollisiksi. On tärkeää, että toimijat antavat keskenään välitöntä palautetta virheellisiä menettelytapoja havaitessaan. Otetaan tuntimittaussuosituksen noudattaminen esille EDI-käyttäjäpäivien ryhmätöiden alustuksissa ja korostetaan mittauksen- ja taseselvityksen laadun tärkeyttä markkinoiden toiminnalle. Muistutetaan samalla, että NBS nopeuttaa tulevaisuudessa entisestään taseselvityksen nopeutta, joten toiminnan laadun merkitys korostuu. Asiakkaat eivät tiedä/osaa toimia oikein: Esimerkiksi muutoissa asiakkaat saattavat olla samanaikaisesti yhteydessä useisiin eri osapuoliin. Todettiin asiakkaiden aktiivisen opastamisen olevan tärkeää. Tarvittaessa myös oikea katkaisumenettelyn käyttö tuo ryhtiä toimintaan. Myyjä neuvoo asiakasta ottamaan muuton yhteydessä yhteyttä verkkoyhtiöön: Muuton tulisi aina hoitua pelkästään myyjänkin kautta. Asiakkaan ohjaaminen ottamaan yhteyttä useampaan toimijaan lisää alan toimijoiden työtaakkaa. Asia erikseen on pikakytkentää edellyttävät pikamuutot sekä liittymäasiat, joissa asiakkaan on hyvä olla yhteydessä verkkoyhtiöön. Asiakkaitakin kannattaa aika ajoin muistuttaa, että muutot tulisi tehdä hyvissä ajoin. Saneerauskohteiden käsittelyä koskevan ohjeistuksen laatiminen: Asiaa käsiteltiin kokouksen kohdassa 7.3. Loppulukemia ei lähetetä ajoissa: Todettiin, että verkonhaltijan keskeinen tehtävä on lähettää lukemat, jotta myyjä voi täyttää lain vaatimuksen loppulaskun lähettämisestä 6 viikon sisällä toimituksen päättymisestä. Verkkoyhtiön on tehtävä kaikki voitava lukemien saamiseksi ja lähettämiseksi myyjälle. Sähköposteihin ei vastata riittävän nopeasti: Todettiin, että yleistä aikarajaa sähköpostiin reagoimisesta ei voida asettaa, koska esimerkiksi vaikeiden sopimussotkujen selvittelyt saattavat viedä pitkään. Käyttöpaikkanumerokyselyihin tulee vastata seuraavana arkipäivänä. KP-numeroiden osalta ongelma on, että kysytään tunnuksia, jotka löytyvät käyttöpaikkarekisteristä, mutta niitä ei vain

6 6(8) ole osattu hakea oikeilla hakusanoilla. Fingrid tulee tekemään käyttöpaikkarekisteriin selkeitä muutoksia sen toiminnan parantamiseksi. Myös toimijoiden itsensä tulee kiinnittää entistä paremmin huomiota tiedon laatuun. Nykyinen myyjä ei ilmoita Z08[N]-sanomassa kuukauden sisällä päättyvän sopimuksen päättymispäivää tai lähettää aiheettoman negatiivisen Z08:n: Todettiin, että Z08[N]-sanoman väärinkäyttö on ehdottoman tuomittavaa ja lainsäädännön vastaista. Kannattaa aina tehdä tutkintapyyntö Energiavirastolle, mikäli havaitsee aiheettomia tai puutteellisia Z08[N]-sanomia. Verkkoyhtiöt eivät saa ilmoituksia uusilta sähkönmyyjiltä verkkoalueellaan: Todettiin, että myyjän tulee aina vähintään 2 viikkoa etukäteen ilmoittaa verkolle aloittavansa toiminnan ko. verkon alueella. Tämä pätee niin kokonaan uusiin myyjiin kuin toimintaansa uusille verkkoalueille laajentaviin myyjiin. Menettelyohjeissa on ristiriitaisuuksia tai tulkinnanvaraa: Palautteesta ei tarkemmin selviä missä kohtaa ohjeistusta ongelma on. Alalta välillä kuulee, että ohjeissa ikään kuin viimeinen 10 % jää puuttumaan. Kehitysryhmän totesi, että tulkintaerot voivat johtua myös toimijoiden sisäistä prosesseista tai järjestelmien ominaisuuksista, joita ei voida alan yleisessä ohjeistuksessa määritellä. Vuosittain koostettavat menettelytapalinjaukset täsmentävät varsinaista ohjeistusta. Toivottiin, että ohjeissa olevista virheistä ilmoitetaan ET:n asiantuntijoille tai kehitysryhmän jäsenille, jotta mahdolliset virheet tai puutteet saadaan käsittelyyn. Otetaan asia myös esiin EDIkäyttäjäpäivillä. Asiakkaan nimenmuutos sanomaliikenteen avulla: Todettiin, että nimenmuutoksia ei kovin paljoa ole, joten sanomaprosessin käyttöönotto olisi hyötyihin nähden varsin kallista eikä sitä siten lähdetä toistaiseksi kehittämään. Verkon mahdollisuus siirtää myynninaloituspäivämäärää prosessin aikana: Ehdotuksella todennäköisesti tarkoitetaan tapauksia, joissa esimerkiksi uudisrakennuksessa tulevat asukkaat tekevät sopimuksia etukäteen, vaikka rakennuttajalla on sopimus tehty koko taloon. Todettiin olevan hankala määritellä yleinen raja kuinka paljon päivämäärässä voitaisiin joustaa. Sovittiin, ettei asiaa ei oteta ohjeistukseen, mutta osapuolet voivat kuitenkin keskenään sopia asiasta. Kun uusi myyjä ilmoittaa sisäänmuuton kuluvalle päivälle, tulee vanhalle sopimukselle ulosmuutto automaattisesti edelliselle päivälle, jolloin ulosmuutto on takautuva: Ongelmaa ei koettu järin suureksi. Toimijat voivat määritellä järjestelmänsä kuittauskäytäntöihin ehdon, että ulosmuutto hyväksytään, jos se ajoittuu edelliseen vuorokaudenvaihteeseen, mutta hylätään, jos se on enemmän takautuva. Asia voidaan käsitellä myös sähköpostilla. Verkkoyhtiöillä erilaisia käytäntöjä kun asiakas tekee jatkosopimuksen (uusi sopimus saman myyjän kanssa). Osalta verkkoyhtiöistä ei tule lainkaan lukemia: Todettiin, että jatkosopimus tulee käsitellä aina myyjänvaihtona. Verkko voi olla lähettämättä Z05-sanomaa, jos kyseessä on sama myyjä. Tilanteesta tulisi kuitenkin aina lähettää sekä loppu- että alkulukemat. Sovittiin, että käydään tämä asia läpi myyjänvaihtoja koskevassa esityksessä EDI-käyttäjäpäivillä. Yleisenä huolena saadusta palautteesta todettiin, että sähköpostin määrä ja turhat kyselyt ovat lisääntyneet. Toimijoiden kannattaa miettiä voisiko omia sisäisiä prosesseja kehittää siten, että kyselyitä voitaisiin vähentää. Edelleen lähetetään sähköposteihin paljon kiitosvastauksia, vaikka ne turhaan kuormittavat toimijoita. Linjattiin, että kiitosviesteistä kohteliaisuussyistä tulee luopua ja sähköpostin lähettäjä voi halutessaan pyytää kuittaamaan lähettämänsä sähköpostin. 6. EDI-käyttäjäpäivien valmistelu

7 7(8) Sihteeri kertoi, että EDI-käyttäjäpäivien ohjelma on Adaton sivuilla ja ilmoittautumisia oli kokouksen aikaan saatu noin 125. Vielä on odotettavissa reilusti lisää osallistujia. Käytiin läpi myös ryhmätyöosallistumisten tilannetta. Jokaiseen ryhmään oli tullut ilmoittautumisia, mutta joihinkin selkeästi enemmän kuin toisiin. Suurimmat ryhmän lienee tarpeellista jakaa kahteen osaan. Tämä on tarpeellista myös senkin puolesta, osalla järjestelmätoimittajista on kaksi eri järjestelmää, joista kannattaa järjestää omat ryhmänsä. Sihteeri on yhteydessä ryhmänvetäjiin mahdollisen ryhmän jakamisen suhteen. Keskusteltiin kehitysryhmän jäsenten esityksistä päivillä. Todettiin, että katkaisuihin ja perintöihin liittyvässä esityksessä pääpaino kannattaa olla katkaisuihin liittyvissä käytännöissä. Datahub-selvitystä koskeva esitys ja sen kommenttipuheenvuorot on syytä etukäteen tarkistaa ristiin, jotta vältytään päällekkäisiltä asioilta. Sovittiin lisäksi, että päivien puheenjohtaja ottaa avauksessa esiin verkkoyhtiöiden vastuun mittaustietojen ja erityisesti lukemien lähettämisessä. 7. Avoimet kysymykset ja teknisen ryhmän terveiset 7.1 PRODAT-lukemien korjaaminen Jatkettiin edellisen kokouksen keskustelua PRODAT-sanomien lukemien lisääntyneestä korjaamisesta. Todettiin, että koko sähkömarkkinoiden toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että saadaan luotettavaa mittaustietoa, muuten ei voida asiakasta laskuttaa. Toimialajärjestö ei voi antaa laskutusta koskevia suosituksia, vaan kunkin toimijan on itse päätettävä laskutukseensa liittyvät käytännöt. Esimerkiksi laskun korjauksen minimirajaa ei voida määritellä. Todettiin kuitenkin, että minimiraja koskisi käytännössä vain loppulaskua, sillä normaalisti seuraavaan laskuun on aina mahdollista lisätä korjausrivi, jolloin laskutuksen suurempia kustannuksia laskutettavaan määrään nähden ei voida käyttää perusteena. Mittarilta saadut muuttuneet tiedot vaikuttavat koko ketjuun mittarilta asiakkaan energialaskulle saakka, joten välissä oleva verkkoyhtiö ei voi missään tilanteessa jättää tietoa välittämättä myyjälle. Joissakin verkkoyhtiöiden järjestelmissä korjattujen PRODAT-lukemasanomien lähettäminen voi tuottaa ongelmia, mikäli omaa laskutusta ei korjata. Sanoma on kuitenkin saatava lähtemään, jotta myyjä voi aina laskuttaa samat tiedot, mitkä on viety sen taseeseen. Eli lukemalla lähetettyjen tietojen on aina vastattava taseisiin vietyjä tietoja. Todettiin, että eräiltä verkkoyhtiöiltä jää paljon tuntitietoja epävarmoiksi eikä tietoja saada vahvoilla statuksilla, ellei niitä erikseen pyydetä. Kaikkien yhtiöiden tulisi kiireisesti ottaa käyttöön tuntimittaussuosituksen mukaiset menettelytavat. Etenkin puuttuvien tietojen arvioinnin käyttöönotossa on havaittu vielä puutteita. Todettiin myös, että lukemien korjausilmoituksen lähettäminen sekä sanomalla että sähköpostilla aiheuttaa ongelmia. Lukemien korjaaminen aiheuttaa joka tapauksessa useimmissa yhtiöissä manuaalista työtä, joten pelkkä sähköposti olisi selkeämpi. Todettiin, että sanoman lähettäminen on kuitenkin tärkeää, mikäli korjaaminen halutaan tulevaisuudessa automatisoida. Keskusteltiin statuksen käyttöönotosta PRODAT-sanomille. Ehdotettiin myös, että PRODAT Z11-sanomilla voitaisiin ottaa käyttöön kokonaan uusi syykoodi, joka kertoo, että sanomalla on tarkoitus korjata aikaisemmin lähetettyä lukemaa. Tällöin sanoman aikavälin tulisi täsmätä aikaisemmin lähetetyn lukeman kanssa. Päätettiin, että viedään ehdotus uutena asiana Fingridin tiedonvaihtotoimikunnan käsiteltäväksi. 7.2 Kuluttajansuojalain muutosten vaikutukset Heinimäki kertoi kesäkuussa voimaan astuvista muutoksista kuluttajansuojalaissa, mitkä vaikuttavat merkittävästi myös sähkösopimuksiin. Keskeiset muutokset koskevat vahvistusilmoituksen toimitusaikataulua sekä peruutusajan alkamishetkeä ja peruutusta koskevien tietojen antamista. Jatkossa sopimusvahvistus on toimitettava ennen toimituksen alkua. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että pikamuutoissa toimitusta ei voitaisi aloittaa ennen vahvistuksen toimittamista. Todettiin, että asiakas tuskin kuitenkaan voisi

8 8(8) vedota sopimuksen pätemättömyyteen, jos on itse pyytänyt pikamuuttoa. Sopimusvahvistus voidaan lähettää sähköisesti, jos asiakkaan kanssa siitä on nimenomaisesti sovittu. Tällöin katsotaan, että vahvistus on perillä samaan aikaan kuin se on lähetetty. Kirjallisen vahvistuksen katsotaan olevan perillä 7 päivän kuluttua lähettämisestä, ellei toisin voida osoittaa. 14 vrk peruuttamisaika lasketaan jatkossa sopimuksen tekohetkestä eikä vahvistuksen vastaanottamisesta kuten nykyisin. Sähköyhtiön on annettava ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle tieto siitä, että mikäli kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan toimituksen aloittamisen jälkeen, mutta ennen peruuttamisajan päättymistä, niin hänen on maksettava elinkeinonharjoittajalle jo toimitetusta sähköstä kohtuullinen korvaus. Toimituksen aloittaminen ennen peruuttamisajan päättymistä on tullut tehdä kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ja tämä tulee kirjata myös sopimusvahvistukseen. Peruutuslomakkeen osalta KKV:lta on kysytty, jos yleisestä lomakkeesta saataisiin muokattua paremmin sähköalalle soveltuva lomake. Periaatteessa asetus sanoo, että tulee olla sanasta sanaan kyseinen lomake. ET on valmistellut tiiviin ohjeistuksen kuluttajansuojalain muutoksia koskien, jonka Heinimäen sovittiin lähettävän kehitysryhmälle tiedoksi. 7.3 Saneerauskohteiden käsittely 8. Muut asiat Saneerauskohteiden käsittelystä keskusteltiin jo kahdessa kehitysryhmän syksyn kokouksessa, mutta tuolloin asia päätettiin jättää odottamaan kunnes kaupunkiyhtiöiden ryhmä on käsitellyt vireillä olleen vastaavan asian. Asiaan liittyen ei kaupunkiyhtiöiden ryhmässä kuitenkaan tehty yhtenäistä linjausta johtuen mm. niin poikkeavista käytännöistä yhtiöiden välillä. Saneerauskohteiden käsittelyyn liittyy usein toimijoita, joita ei normaalitilanteissa tarvitse huomioida, mm. saneerauskohteen urakoitsija ja asentajat, jotka saattavat esimerkiksi irrottaa mittarit omalla ajallaan kertomatta asiasta verkkoyhtiölle. Tällöin aikasarjat jäävät lopusta lukematta. Suurin ongelma on ylipäänsä tietää mitä käyttöpaikalla tapahtuu. Vasta paikan päällä käytäessä nähdään, että mittarit onkin irrotettu, jolloin asiat tulevat selville vasta paljon takautuvasti. Mukana olevien poikkeuksellisten tekijöiden sekä erilaisten saneeraustapausten suuren määrän takia todettiin, että asia ei ole pelkästään sanomaliikenteellä ja ohjeistuksella ratkaistavissa. Kehitysryhmä totesi, että pidetään voimassa kokouksessa 4/2013 tehty linjaus: Verkonhaltijan tulisi välittömästi lähettää myyjälle tieto kohteen katkaisusta. Mikäli verkkosopimus on edelleen voimassa, niin tulee myyjälle lähettää mittaustietona nollaa. Kulutusta ei tule arvioida, kun tiedetään, että kulutus on nolla. Aasiaan palataan myöhemmin, jos tarvetta ilmenee. 8.1 SVT:n ohjelma syksy Seuraava kokous Muokattiin tulevan syksyn sähkön vähittäismarkkinatutkinnon ohjelmaa edellisellä kerralla saatujen palautteiden perusteella. Ohjelmaan lisättiin laskutusta käsittelevä esitys sekä aikataulusyistä yhdistettiin viranomaistahoja ja etujärjestöä koskevat esitykset yhdeksi esitykseksi. Sovittiin myös esityksille puhujat. Sihteeri lähettää ohjelman Adatolle markkinoitavaksi, kun on ensin saanut muutetuilta puhujilta vahvistuksen. Seuraava kokous pidetään 4.6. klo Kalastajatorpalla EDI-käyttäjäpäivien yhteydessä. Syksyn ensimmäinen kokous pidetään pe Katinkullassa Vuokatissa.

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 10.4.2015 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(6) Vuonna 2014 sovitut menettelytavat Tähän dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina 17.2.2011 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) B 4 ASIANAJOPALVELUISTA ANNETTAVISTA TIEDOISTA B 4.2 OPAS ASIANAJOPALVELUIDEN ETÄMYYNNISTÄ (3.9.2010, muut. 12.5.2014) 1. Johdanto Kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvussa säädetään kulutushyödykkeiden (sis.

Lisätiedot

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen 12.12.2013 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub Alkuperätakuut 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 Aika Maanantaina 13.12.2010 klo 9.30-16.00 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen,

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho 2 Taustaa projektille... SVK + SN COBS projekti: yhteinen TSO:den taseselvitys kuormituskäyrä ja tasoituslaskenta raportti valmis 18.12.2009

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

EDI-käyttäjäpäivien kysymykset 2015

EDI-käyttäjäpäivien kysymykset 2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.9.2015 1(14 EDI-käyttäjäpäivien kysymykset 2015 Tähän dokumenttiin on koottu EDI-käyttäjäpäivillä (4.6. - 5.6.2015) viestiseinän kautta esitetyt kysymykset ja

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT

ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT Etämyynnillä tarkoitetaan kuluttajasuojalain mukaan palveluiden tarjoamista kuluttajalle siten, että sopimus palveluiden tuottamisesta sekä sitä edeltävä markkinointi tapahtuu

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6)

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) loiste Sähköverkko Oy 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijanjohdon riippumattomuus 3 2.2 Verkonhaltijanjohdon

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Eneasen Sanomapalvelu Jedi on älykäs palvelu sähkökaupan tiedonvaihdon seurantaan ja hallintaan. Palvelu seuraa ja raportoi sanomaliikenteen tilaa ja auttaa nopeasti selvittämään

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle

HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle 1 (8) HyväHot -työvälineen käyttöohje käsittelijälle Huomio! Käsittely Käytä mielellään Firefox selainta, myös Google Chromea on testattu. Huolehdi jo tietoturvankin vuoksi, että selaimen päivitys on ajan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa

Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Palautteiden käsittely rakennusvirastossa Rakennusviraston asiakaspalvelu Asiakaspalvelu hoitaa keskitetysti asukkaiden yhteydenotot olemme toimineet 12-vuotta 15 työntekijää +esimies Yksi puhelinnumero

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Merkittäviä muutoksia 3. Taseselvityksen

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot