Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisen ryhmän kokous 3/2014"

Transkriptio

1 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina klo Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj Niko Jauhiainen Elenia Oy Inga Miettinen HiQ Finland Oy Tuuni Mikkola TeliaSonera Oyj Rauli Raitio Tieto Finland Oy (etänä) Anssi Seppälä Enease Oy Sakari Seppälä Enoro Oy Heikki Sivonen CGI Suomi Oy Heikki Tuunainen Enfo Oy, sihteeri Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslistan kohtaan 6. Muut asiat lisättiin kaksi uutta kohtaa Asiakkaan nimi ja sopimustunnus Z08[14]-sanomaan Teknisen ryhmän rooli jatkossa 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 4. Tilannekatsaukset 4.1. Pohjoismaiset vähittäismarkkinat Sihteeri kävi läpi tilannekatsauksen pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden kehityksestä. Oslossa pidettiin BRS-raportin kuulemistilaisuus, jossa paikalla oli valitettavan vähän osallistujia. Etenkin raportin hyväksymisestä päättävien regulaattoreiden edustajien puuttuminen Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta oli pettymys. Rakentavaa keskustelua raportista ei juuri syntynyt, sillä projektissa mukana olleiden lisäksi paikalla olleet olivat lähinnä tulleet kuuntelemaan esityksen raportista, eikä heillä sisältöön ollut siten kommentoitavaa. Sihteeri kertoi, että Norjassa on hub-projektin aikana mietitty MADES-standardin käyttöönottoa tiedonsiirtoon, mutta MADES:n suorituskyvystä suuremmilla sanomavolyymeilla on syntynyt epäilyjä. Toistaiseksi MADES ei kuitenkaan ole vielä missään laajamittaisessa käytössä, joten käytännön kokemuksia sen suorituskyvystä ei ole. Tekninen ryhmä totesi, että MADES-sisältää paljon mm. tietoturvaan liittyviä ominaisuuksia ja käsittelykerroksia, jotka tekevät siitä nykyisiä tiedonsiirtoprotokollia raskaamman, mikä näkyy sanomien käsittelyssä. Lisäksi XML-sanomat sisältävät Edielsanomiin nähden paljon enemmän tietoa ja ovat siten kooltaan huomattavasti

2 MUISTIO 2(5) suurempia. Myös MADES:ssa käytettävä webservice saattaa suurilla sanomamäärillä aiheuttaa ongelmia. NordREG:n järjestämän kuulemistilaisuuden lisäksi BRS-raporttiin kerättiin kirjallisia kommentteja huhtikuun ajan. Vielä on kuitenkin epäselvää miten nämä kommentit tullaan käsittelemään. Kuulemistilaisuudessa NordREG esitti, että saadut kommentit voitaisiin lisätä raportin liitteeksi, mutta toimiala kommentoi voimakkaasti, että kommentit on käsiteltävä ja raportti vielä viimeisteltävä annettujen kommenttien perusteella. NordREG lupasi ottaa asian esille seuraavassa hankkeen hallituksen kokouksessa ja tämän jälkeen tiedottaa miten asiassa edetään. Todettiin, että pohjoismaisia vähittäismarkkinoita koskevien suositusten käyttöönotto nivoutuu voimakkaasti kansallisiin hub-hankkeisiin. Markkinaprosesseja ei kannata laittaa nykyisellä tiedonvaihtomallilla täysin uusiksi, jos hub on tulossa joidenkin vuosien kuluttua. Muissa maissa hub-projektit ovat tyypillisesti kestäneet 5-7 vuotta. Hubin aikataulu tosin riippuu paljon Fingridin selvityksen lopputuloksesta ja siitä kuinka laajaa hubia lähdetään tekemään. Sekä hub- että PMVM-hankkeet ovat jatkuvia prosesseja, joissa ensimmäisen käyttöönotettavan version jälkeen on vielä paljon kehitettävää. Käyttöönotosta päätetään myös molempien osalta kansallisesti NBS Sihteeri kertoi pohjoismaisen taseselvitysmallin kehityksestä. Fingrid järjesti samanaikaisesti Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden kanssa NBS-infopäivän. Tilaisuudessa todettiin, että toimijoille luvattu 18 kuukauden valmistautumisaika on nyt alkanut ja NBS-malli tullaan ottamaan käyttöön Suomessa marraskuussa Käyttöönotto tehdään portaittain siten, että Ruotsissa ja Norjassa se tapahtuu vasta helmikuussa Mallin käyttöönoton edellyttämät asetusmuutokset eivät vielä ole valmiina, mutta Fingrid vakuutteli tilaisuudessa, että asetus tulee olemaan NBShandbookin mallin mukainen Tilaisuudessa keskusteltiin tulevasta taseikkunan pituudesta. Jauhiainen kertoi toimialan ehdottaneen, että taseikkuna olisi kokonaisia vuorokausia, eikä katkeisi kesken vuorokauden, kuten mallissa nyt esitetään. Kompromissiratkaisuna toimialalta ehdotettiin, että taseikkuna sulkeutuisi 12 vrk päästä toimituksesta klo 24. Tämän jälkeen tulevia muutoksia sopimuksiin tai tuntitietoihin ei oteta enää mukaan toimituspäivän taseeseen. Muutokset tämän jälkeen korjataan toimijoiden välillä tasevirheiden korjausmallilla. Tarvittaessa korjauksia taseaineistoon olisi kuitenkin mahdollista lähettää vielä seuraavana (13.) päivänä klo 12 saakka. Tekninen ryhmä yhtyi alan näkemykseen, että taseikkunan pitäisi päättyä vuorokauden vaihteeseen. NBS:ssä mukana olevista maista ainoastaan Suomessa merkittävässä käytössä olevaa osuusvoimakäsittelyä ei nykyisessä NBS-mallissa ole huomioitu toimijoiden haluamalla tavalla. Asiaa yritetään eräiden toimijoiden toimesta kuitenkin vielä muuttaa regulaattorien kautta, mikä saattaa vaikuttaa lopulliseen käyttöönotettavaan malliin. Tekninen ryhmä toivoi asiassa mahdollisimman avointa käsittelyä, jottei tuli yllätyksiä, jotka sitten viivästyttävät lopullista mallin käyttöönottoa. Sanomaformaatti NBS:ssä tulee olemaan XML. Tiedonvaihtotapaa ei ole toistaiseksi päätetty, mutta MADES näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta. Kantaverkkoyhtiöt tulevat tekemään päätöksen asian suhteen lähiaikoina. Todettiin, että vaikka MADES valittaisiin, niin vielä tulee miettiä millä spekseillä sitä käytetään, esim. onko salaukset käytössä kaikilla sanomilla jne. Tekninen ryhmä toivoi, että NBS:ssä otettaisiin vielä hieman teknisempi ote, sillä toistaiseksi on menty enemmän liiketoimintafokuksella.

3 MUISTIO 3(5) Pointti on, että tarvitaan päätöksiä sanomaliikenteen teknisestä toteutustavasta, jotta muutokset voidaan suunnitella. NBS:stä tullaan syksyllä järjestämään paikallisia koulutuksia Oulussa, Tampereella ja Vantaalla. Tätä ennen on toivottavaa, että toimijat tutustuvat huolellisesti handbookiin ja muihin raportteihin, jotka löytyvät NBS:n sivuilta osoitteesta: Fingrid on ilmoittanut, että handbookia ei tulla kääntämään suomeksi, jotta vältytään tulkintaeroilta eri maiden käännöksissä. Toimijoita suositellaan käynnistämään mahdollisimman pian keskustelut järjestelmätoimittajiensa kanssa tarvittavien muutosten tilaamisesta, vaikka aivan 100 prosenttisesti dokumentaatio ei olekaan vielä valmis, mm. asetuksen puuttuessa. 18 kuukautta on varsin haasteellinen aikataulu, joten se kannattaa käyttää tehokkaasti hyväkseen. Uuteen malliin siirryttäessä toimijoiden järjestelmien tulisi olla valmiina. Todettiin, että vaikka suuri osa määrittelyistä olisikin valmiina, niin toimijat eivät tilaa järjestelmämuutoksia piikki auki tuleville muutoksille -tyyppisesti. Olisi siis hyvä saada vielä auki oleva dokumentaatio mahdollisimman nopeasti lyötyä lukkoon. Lopuksi kysyttiin ovatko myös järjestelmätoimittajat kantaverkon asiakkaita siten, että heillä on ilmaiset käyttöoikeudet MADES:n ECP-lisenssiin, kuten markkinatoimijoilla. Lisenssiä tarvitaan lähinnä järjestelmän sertifioinnissa, mutta tähän tarkoitukseen voidaan mahdollisesti käyttää toimijoiden lisenssiä Fingridin datahub-selvitys Käytiin lyhyesti läpi Fingridin datahub-selvityksen tilannetta. Sihteeri kertoi, että väliraportin jälkeen on alkanut varsinainen tulevaisuuden vaihtoehtoisten tiedonvaihtomallien tutkinta. Vaihtoehtoina ovat datahub, jonka käyttöönotto tapahtuisi portaittain uusia ominaisuuksia lisäämällä, sekä nykytila+, jossa nykyistä tiedonvaihtomallia pyritään edelleen kehittämään vastaamaan mahdollisimman hyvin tiedonvaihdolle asetettua tavoitetilaa. Käynnissä on kustannus-analyysimallin rakentaminen, tiedonvaihdon laadullisten kriteerien luominen sekä tavoitetilan määrittely. Teknisessä ryhmässä tuotiin esille, että tiedonvaihtomallin joustavuus on tärkeää, eli miten helposti uusia toiminnallisuuksia saadaan tulevaisuudessa käyttöön. Myös laatukustannuksien arviointia painotettiin, tosin todettiin niiden arvioimisen (esim. turha työ) olevan vaikeaa. Haastetta aiheuttaa myös epäselvyys siitä, minkälainen markkina on tulevaisuudessa. Riippuu paljon poliittisesta halusta millä tavalla markkinoita halutaan muuttaa. 5. Kehitysryhmän terveiset ja avoimet kysymykset 5.1. Pientuotantokohteiden PRODAT-sanomaliikenteen aloittaminen Sihteeri kertoi kehitysryhmässä pientuotantokohteiden sanomaliikenteestä käydystä keskustelusta. Kehitysryhmä oli teknisen ryhmän kanssa samaa mieltä, että tuotantokohteille tulee käyttää yhtenäistä sanomarakennetta olemassa olevien sanomien kanssa. Sanomista käytetään myyjänvaihto- ja muuttosanomat (Z03, Z04, Z05 ja Z08) ja kohteiden muut muutokset, esimerkiksi mittarinvaihto, tehdään kulutuskäyttöpaikan mukaan. Lisäksi kehitysryhmä hyväksyi ehdotuksen kuormitusmallintunnus 8 käytöstä tuotantokohteiden tunnistamiseen. Tuotetiedon lisäämistä MSCONS-sanomaan kehitysryhmä ei tukenut, vaan näki ensisijaisesti korjattavana alkuperäisen ongelman, eli etumerkkien käytön. Kehitysryhmä pyysi tekniseltä ryhmältä vielä arvion mahdollisesta käyttöönottoaikataulusta sekä

4 MUISTIO 4(5) näkemyksen tulisiko muutos ottaa käyttöön koko alalla yhtä aikaa pakollisena vai voidaanko muutos toteuttaa vapaaehtoisena. Lisäksi tarvitaan ehdotus inhousemuutoksista sisältäen ehdotuksen mitä mihinkin kenttään tulisi tuotantokohteiden osalta laittaa. Tekninen ryhmä kävi läpi PRODAT-inhousea Z03-, Z04-, Z05- ja Z08-sanomien osalta. Todettiin, että sanomissa mukana olevaa master dataa ei ole tarkoitus tuotantokohteiden osalta sanomitse päivittää, vaan mahdolliset muutokset tehdään sähköpostilla. Z03-sanomissa kuormitusmallin ja aikavyöhykejaon tunnukset ovat vapaaehtoisia kenttiä, mikä aiheuttaa ongelman, jos tuotantokohde tunnistetaan ainoastaan kuormitusmallin tunnuksen perusteella. Kentän pakolliseksi muuttaminen muuttaisi sanomarakennetta. Keskusteltiin lisäksi mitä siirtoasiakaskenttään tulisi tuotantokohteilla laittaa, sillä tuotannolle ei normaalisti ole omaa siirtosopimusta. Lähtökohtana kuitenkin on, että siirtoasiakas on kulutus ja tuotantokohteilla sama. Tekninen ryhmä lähetti kehitysryhmälle varmistettavaksi vielä kaksi kysymystä. Tehdäänkö myös tuotantokohteille määräaikaisuuden tarkistus, eli käytetään myyjänvaihdon Z05- ja Z08-sanomia? Määräaikaiset tuotannonostosopimukset ovat varmasti melko harvinaisia, mutta järjestelmien kannalta helpompaa on, jos prosessi on molemmille sama. Lisäksi kehitysryhmältä kysyttiin noudatetaanko tuotantokohteilla samoja aikarajoja. Tekninen ryhmä totesi, että vapaaehtoinen eri aikaan tapahtuva käyttöönotto aiheuttaisi ainakin kuormitusmalli 8:n osalta ongelmia. Sanomaliikenteen osalta muutos on pieni, mutta tuotantosopimuksen tuottaminen järjestelmään voi olla suurempi muutos. Tekninen ryhmä ehdottaa käyttöönottoajankohdaksi Toisen henkilötunnuksen käyttöönotto Z03[14]- ja Z04[1]-sanomissa Kehitysryhmä tiedusteli tekniseltä ryhmältä näkemystä miksi jo vuonna 2012 vapaaehtoisina kenttinä Z03[14]- ja Z04[1]-sanomiin lisättyä toisen asiakkaan nimeä ja Z03[14]-sanomaan lisättyä henkilötunnusta ei ole otettu yleisesti käyttöön. Tekninen ryhmä totesi, että tilaajat eivät ole nähneet asiaa riittävän kiinnostavaksi, jotta olisivat valmiita maksamaan järjestelmämuutoskustannukset. Joidenkin asiakkaiden kanssa on tehty määrittelyjä, mutta kehityskustannukset ovatkin olleet arvioitua korkeammat. Toinen syy on se, että maksaja ja hyötyjä ovat eri tahoja. Tosin jos kaikki ottaisivat kentät käyttöön, hyötyisivät kaikki yhtä lailla. 6. Muut asiat 6.1. Asiakkaan nimi ja sopimustunnus Z08[14]-sanomaan Edellisessä kokouksessa sovittiin asiakkaan nimen ja sopimustunnuksen lisäämisestä Z08[14]-sanomaan. Sihteeri kertoi, että sanomamuutokselle tarvitaan vielä toimikuntien. Kehitysryhmän ehdottaa muutoksen tekemistä pakollisena, mutta aikaisemman linjauksen mukaan sopimustunnuskenttä voi olla tyhjä, jos tunnus ei ole tiedossa. Tekninen ryhmä ehdotti, että tällöin kenttään laitettaisiin mieluummin teksti ei tiedossa, koska tyhjä kenttä on aina ongelmallinen. Kehitysryhmää pyydettiin vielä ottamaan kantaa tulisiko sanomaan lisätä myös henkilötunnus. Järjestelmämuutoksena pelkkä uusien kenttien käyttöönotto sanomassa ei ole suuri muutos. Sen sijaan se, miten ja kuinka laajasti tiedot integroidaan järjestelmiin voi olla suurempi muutos Teknisen ryhmän rooli jatkossa

5 MUISTIO 5(5) Keskusteltiin lyhyesti teknisen ryhmän roolista jatkossa, kun Fingridin tiedonvaihdon tekninen kehitysryhmä on käynnistynyt. Aikaisemmin teknisen ryhmän ylläpitämät sanomaliikenteen tekniset ohjeet ovat jo siirtyneet Fingridin vastuulle, eikä teknisellä ryhmällä näin ollen ole enää mandaattia niitä päivittää. Sihteeri totesi, että ryhmien roolista on ET:n ja Fingridin välillä keskusteltu, mutta ET:n sisällä ei ole vielä lopullisesti päätetty teknisen ryhmän jatkosta. Sovittiin, että katsotaan miten uuden ryhmän rooli lähtee muotoutumaan ja mietitään teknisen ryhmän jatkoa kesän jälkeen. Fingrid on jo nimennyt uuden ryhmän, jossa on mukana järjestelmätoimittajien, palveluntarjoajien ja markkinatoimijoiden edustajia. Ryhmään ei kaikki teknisessä ryhmässä edustettuina olevat yhtiöt mahdu kerralla mukaan, mutta ryhmän kokoonpanoa on tarkoitus vaihtaa vuosittain rotaatiomenettelyn avulla. Toivottiin, että uuden Fingridin ryhmän kokousten esityslistat jaettaisiin laajemmalla jakelulla, jotta myös ryhmän ulkopuoliset tahot voivat lähettää käsiteltävistä asioista viestiä ryhmälle kokouksessa paikalla olevien kautta. 7. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous Seuraava kokous sovittiin pidettävän ma klo

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI. Pöytäkirja - Yhteenveto. Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön kevätkokous Helsingissä 15. 16.4.2013 Pöytäkirja - Yhteenveto Paikka: Suomi-Seura, Mariankatu 8 Aika: maanantai 15. - tiistai 16.4.2013 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja

Lisätiedot

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille

Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008. Asiakas- ja sidosryhmäodotukset. ja puhelinpalveluille Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomi-verkko- ja puhelinpalveluille Konserni 21/2008 Asiakas- ja sidosryhmäodotukset Yritys-Suomiverkko- ja puhelinpalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä

VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä VETE -HANKE Raportti sovellusten ja tiedotuskanavien käytöstä Tiia Harjulampi, suunnittelija, PSSHP 2(13) SISÄLLYS 1. Tausta... 3 2. Microsoft SharePoint... 3 2.1 Toimintaan saattaminen... 3 2.2 Rajoitukset...

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007

Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 5/2007 Tiehallinnon asiakaspalvelun asiakkaat ja tuotteet -määrittely Asiakashaastattelut

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- KILTAKYSELYN VASTINE 2014 Kesällä 2014 toteutettiin perinteinen kiltakysely, jonka kautta saattiin hyviä palautteita, ideoita ja huolenaiheita killasta. Alla on julkaistu vastine palautteeseen, jossa kommentoimme

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot