Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010"

Transkriptio

1 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/ Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai klo Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5. kerros Läsnä Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna Arffman Vattenfall Verkko Oy Kirsi Kuusisto Helsingin Energia (kohdat 1-6) Saku Ruottinen Fortum Distribution Pia Sillstén Turku Energia Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Hannele Ylönen Savon Voima Oy Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Elina Lehtomäki, siht. Energiateollisuus ry 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslistan kohdassa 12 käydään läpi, miten toimia tilanteessa, jossa väärin perustein lähetettyyn muuttosanomaan Z03[14] on lähtenyt positiivinen Aperak. Lisäksi kohdassa käydään läpi henkilötunnukselle varatun kentän täyttöperiaatteet. Kohdassa muut asiat käsitellään ALV-muutosta. Asialista hyväksyttiin näillä lisäyksillä. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 4. Pohjoismaiset vähittäismarkkinat Työryhmien lopullisten raporttien on määrä valmistua NordREG valmistelee mm. työryhmien raportteihin perustuen pohjoismaiselle ministerineuvostolle esitettävän toteutussuunnitelman harmonisoinnista. Toteutussuunnitelma lähetetään konsultointikierrokselle heinäkuussa ja sen on määrä olla lopullisessa muodossaan syyskuussa. Tällä hetkellä näyttäisi mm. siltä, että NordREG tulee esittämään, että pohjoismaisille vähittäismarkkinoille valitaan myyjäkeskeinen markkinamalli, joka tarkoittaisi sitä, että asiakas olisi pääsääntöisesti yhteydessä vain valitsemaansa myyjään. Myyjä hoitaisi mm. myyjänvaihdot ja muutot ja lisäksi myyjä laskuttaisi asiakkaalta aina myös siirtomaksun. NordREG tosin saattaa sallia tähän kansallisen poikkeaman, joka tarkoittaisi sitä, että kyseisen maan myyjien ei tarvitse tarjota yhteislaskutusta kyseisen maan asiakkaille. Näissäkin maissa verkonhaltijoiden tulisi kuitenkin järjestää mahdollisuus yhteen laskuun. Myyjäkeskeisessä mallissa asiakkaalla säilyisi kontakti verkonhaltijaan teknisissä asioissa (mm. liittymät, mittaus, sähköntoimitus ja -laatu). NordREG saattaa ehdottaa myös yhden sopimuksen mallia, jossa asiakkaalla olisi yksi sopimus vain myyjän kanssa. Tämä malli vaatisi myyjien ja verkonhaltijoiden välille taustasopimuksen, jolla osa myyntisopimuksen vastuista (tekniset asiat) siirtyvät käytännössä verkonhaltijalle. Liittymisestä asiakas solmisi jatkossakin erillisen sopimuksen verkonhaltijan kanssa. Taseselvityksen harmonisointia koskevat suunnitelmat ovat vielä aika lailla auki, mutta nähtävillä on, että taseselvitysaikoja ehdotetaan kiristettävän entisestään, mikä aiheuttaisi erityisen haasteen tuntimitattujen kohteiden taseselvitykselle. ET on lähettänyt tähän liit-

2 2 tyen lausunnon Balance Settlement TF:lle. Käyttäjäryhmässä ihmeteltiin sitä, että miksi ruotsalaisten ja norjalaisten COBS mallissa kuukausimitatuille kohteille sallitaan huomattavasti pidempi taseselvitysaika kuin tuntimitatuille kohteille. Taseselvitysraporttiluonnoksessa on kuvattu taseselvitysmallia lähinnä taseselvitysyksikön ja valtakunnan taseen kannalta. Taseselvitysmallin vaikutukset vähittäismarkkinoille ja vähittäismarkkinatoimijoille ovat jääneet aika lailla huomiotta. ET onkin kommentoinut, että TF:n tulisi kuvata taseselvitysmallin vaikutukset vähittäismarkkinoille ja määritellä vähittäismarkkinatoimijoiden menettelytavat kiinnittäen huomiota myös toimintatapoihin valtakunnan taseen mentyä kiinni (poikkeamakauppa, asiakaslaskutus ym.). Tiedonvaihdon osalta on lähinnä laadittu aikataulu siitä, miten kehitystyön tulisi edetä seuraavan reilun neljän vuoden aikana. 5. Tuntimittaus Tuntiaikasarja ja laskutuslukemasanoman käyttö Z11[5]: sanoman sisältö ja sanoman lähettämisen aikaraja Verkkovaliokunta on päätynyt siihen lopputulokseen, että verkonhaltija lähettää asiakkaan myyjälle päivittäisten tuntiaikasarjojen lisäksi verkon laskutustietoja, eli käytännössä tiedon laskutusvälistä ja laskutetusta energiasta siirtotuotteen mukaisesti jaoteltuna. Verkonhaltija välittää myös siirtotuotteen mukaiset lukemat, jos lukemat ovat saatavilla. Tähän päätökseen johti useampi syy: Myyjien syrjimätön kohtelu: Koska paikallisella myyjällä on käytössään verkon laskutustiedot ja näin ollen mahdollisuus tarjota asiakkaalle myyntilasku samoilla tiedoilla, tulee sama mahdollisuus olla muillakin myyjillä. Asiakkaat odottavat saavansa 2-aikaisen verkko- ja myyntituotteen samoilla aikajaoilla. Monella verkkoyhtiöllä on käytössään paikallinen aikajako, minkä vuoksi myyjien on ilman laskutussanomia mahdotonta varmistaa, että asiakas saa myyntituotteen siirron kanssa samoilla aikajaoilla. Lukemien näyttäminen laskuilla: Osa verkonhaltijoista ja myös myyjistä näkee, että lukemien näyttämisestä laskuilla ei haluta ainakaan vielä tässä vaiheessa luopua. Pohjoismaiset vähittäismarkkinat: Koska muissa pohjoismaissa tuntiluenta ei ole edistynyt ja vuoteen 2015 mennessä tähän ei ole nähtävissä muutosta, niin saattaa hyvinkin olla, että harmonisoitavat pohjoismaiset prosessit tulevat edellyttämään lukemien/käyttöjen välitystä tuntisarjojen rinnalla. Käytännössä linjaus tarkoittaa, että myös tuntiluennassa olevista kohteista välitetään myyjälle Z11[5]-sanoma. Keskusteltiin siitä, miten järjestelmät reagoivat Z11[5]- sanomiin, joihin ei saada alku- ja loppulukemia. Kentät ovat kuitenkin pakollisia, joten alkulukemaksi ilmoitettaisiin käytännössä aina nolla ja loppulukemaksi laskutusajan käyttö. Vaihtoehtona olisi käyttää Z10[7]-sanomaa. Kehitysryhmän jäsenet totesivat, että ainakin valtaosassa myyjien järjestelmistä on valittavissa luetaanko/tarkistetaanko sanomista lukemat vai ei, eli käytännössä ei liene ongelma, että Z11[5]-sanomassa alkulukema olisi aina nolla. Z10[7]-sanoman osalta kehitysryhmän jäsenet totesivat, että sen käsittely vaatii aina manuaalisen tarkastuksen, mikä ei ole tuntimitattuja koskevien lukemasanomien osalta toivottavaa. Asia otetaan vielä esille teknisessä ryhmässä. Z11[5]-sanoman osalta linjattiin, että se tulisi lähettää myyjälle heti sen jälkeen, kun tarvittavat tiedot ovat verkonhaltijan käytettävissä ja viimeistään 21 vuorokauden kuluessa. Tarkennus viedään menettelyohjeisiin seuraavan päivityksen yhteydessä. EDI-käyttäjäpäivillä käydään läpi edellä mainitut linjaukset (Elinan/Sakun esityksessä). Todettiin, että tuntimittaussuosituksen valmistuessa kehitysryhmän tulee pohtia suosituksen vaikutukset sanomaliikenteeseen ja tehdä menettelytapaohjeisiin tarvittavat muutokset. Määriteltäväksi tulee mm. se, mitä sanomia ja millä tietosisällöillä tulee käyttää siirrettäessä käyttöpaikka tuntimittaukseen (ks. seuraava kohta).

3 3 Siirtyminen käyttöpaikkakohtaisten tuntitietojen välitykseen: menettelytapa Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjeen kohdan 4.5. mukaan verkonhaltijan on informoitava myyjää, kun hän aloittaa enintään 3x63A kohteen käsittelyn tuntimitattuna. Verkonhaltijan tulee ilmoittaa välittääkö tämä tiedot summatietoina vai käyttöpaikkakohtaisina sarjoina. Käyttöpaikkakohtaisten tuntisarjojen lähettämisen aloittamisen osalta todettiin, että verkonhaltijan tulisi lähettää muille osapuolille (myyjille) vähintään 1kk etukäteen sähköpostitse tieto siitä, koska käyttöpaikkakohtaisten tuntiaikasarjojen lähettäminen aloitetaan. Jos myyjän järjestelmä ei ole vielä valmis vastaanottamaan tuntisarjoja, myyjän tulee sopia verkonhaltijan kanssa menettelytavoista erikseen. Tältä osin tosin todettiin, että kun verkko lähettää tuntitietojen rinnalla laskutussanomat, myyjä voi olla käsittelemättä tuntiaikasarjoja ja tallentaa järjestelmäänsä vain laskutussanomien tiedot. Viimeistään 2012 alusta kaikkien myyjien tulee voida vastaanottaa käyttöpaikkakohtaiset tuntitiedot. Fortum Markets on lähettänyt verkonhaltijoille kyselyn siitä, koska verkonhaltija aloittaa tuntiaikasarjojen välityksen pienistä kohteista. Riina tiedustelee Fortumilta, josko kyselyn yhteenvetoja saataisiin kehitysryhmän käyttöön. MSCONS-sanomien kuittaukset: CONTRL vai APERAK Todettiin, että nykyään MSCONS-sanomissa käytetään Contrl-pyyntöjä. Tuntimittaussuositusluonnoksessa on otettu se kanta, että myös MSCONS-sanomissa tulisi ensisijaisesti käyttää Aperak-kuittauspyyntöä. Kehitysryhmä kannatti ajatusta. Tekninen ryhmä käsittelee vielä asiaa. 6. Käyttöpaikkarekisterin laajentaminen: tuntimittaustiedon lisääminen Asiakkuuden hallinta toimikunnan tai vähittäismarkkinatoimikunnan yhteiskokouksessa otettiin esille, että käyttöpaikkarekisteriä voitaisiin laajentaa niin, että käyttöpaikkarekisteriin lisättäisiin tieto siitä onko kohteessa asetuksen mukainen tuntimittauslaitteisto tarkoittaen sitä, että se täyttää EMV:n määrittelyn mukaiset kolme vaatimusta, jolloin siis kohteesta voidaan välittää tuntiaikasarjat myyjälle. Kehitysryhmä kannatti ajatusta, koska tätä koskevat sähköpostikyselyt verkonhaltijoille ovat lisääntyneet. Todettiin kuitenkin, että tiedon saaminen käyttöpaikkarekisteriin vaatii päivityksiä verkonhaltijan asiakastietojärjestelmään. Käyttöpaikkarekisterin päivitys kannattaa tehdä, jos nähdään, että verkot saavat tiedot kattavasti ja luotettavasti rekisteriin. Ensi vaiheessa tekniseltä ryhmältä tiedustellaan, miten järjestelmistä voitaisiin hakea tieto siitä, onko kohteessa tuntimittauslaitteisto. Jos tämä ratkeaa, aloitetaan käyttöpaikkarekisterin päivityksen määrittely. Linjattiin mm, että käyttöpaikkarekisteriä tulisi kehittää niin, että se ei sallisi massahakuja, vaan tietoja voitaisiin hakea vain osoitteella tai käyttöpaikkatunnuksella. 7. Tuntitietojen välitys asiakkaan valtuuttamalle taholle Keskusteltiin ensin tuntimittaustietojen välityksen periaatteista. Mittausasetuksen mukaan mittaustiedot tulee välittää asiakkaalle ilman erillistä korvausta ja tieto luovutetaan sähkönkäyttöpaikka- tai mittauskohtaisesti sellaisessa muodossa, joka vastaa toimialan ja verkonhaltijan yleisesti noudattamaa menettelytapaa. Pykälää koskee siirtymäsäännös, jonka mukaa järjestelmät on saatettava edellä mainittuun kuntoon viimeistään 2014 alusta. Todettiin, että mittaustiedot tulee siis luovuttaa asiakkaalle viimeistään 2014 alusta lähtien ilman erillistä maksua. Tämänkin jälkeen mittaustietojen toimituksesta voidaan periä maksu, jos tietoja luovutetaan asiakkaan pyynnöstä lisäksi jollain toisella kuin verkonhaltijan ensisijaisesti käyttämällä menetelmällä tai jos tietoja luovutetaan samanaikaisesti useammalle taholle (esim. asiakkaan itsensä lisäksi asiakkaan konsultille).

4 4 Jos asiakas haluaa jo nyt verkonhaltijan välitettävän mittaustiedot MSCONS-sanomalla taholle, jolla on osapuolitunnukset, verkonhaltija ei oikein voi kieltäytyä tietojen välittämisestä, koska sanomien välitys on verkonhaltijalle teknisesti mahdollista. Tietojen toimituksesta voidaan kuitenkin vielä periä palvelumaksu. Teknisen ryhmä pohtii seuraavassa kokouksessa asiakkaan tai asiakkaan valtuuttaman tahon, eli sanoman vastaanottajan, tiedonvaihdon osapuolitunnuksen määräytymisperiaatteita sekä menettelytapaa tiedonvaihdon käynnistämiseksi. Tekniselle ryhmälle ehdotetaan seuraavaa menettelytapaa: Asiakas/asiakkaan edustaja ottaa yhteyttä valitsemaansa operaattoriin, joka määrittelee tiedonvaihdon osapuolitunnuksen, jonka muoto on y-tunnus (8 merkkiä) + alitunnus (vapaaehtoinen, 5 merkkiä) = yhteensä 17 merkkiä Kun asiakas ja operaattori ovat tehneet sopimuksen sanomien välittämisestä, asiakas ottaa yhteyttä käyttöpaikan verkonhaltijaan ja sopii tuntitietojen välittämisestä sanomilla. Asiakas ilmoittaa osapuolitunnuksen ja käyttämänsä operaattorin. JVH ilmoittaa asiasta omalle operaattorilleen. Ehdotusta kannatettiin. Todettiin, että näitä osapuolitunnuksia ei kirjata EDIEL-sivujen osapuolitaulukkoon. Keskusteltiin siitä kenen Y-tunnus osapuolitunnukseen merkitään: asiakkaan vai asiakkaan valtuuttaman tahon. Todettiin, että tunnuksessa on aiheellista käyttää asiakkaan valtuuttaman tahon Y-tunnusta, jotta tiedetään kenelle sanoma todellisuudessa välitetään. Aikasarjatunnukseksi ehdotettiin nykyistä tunnusta ilman myyjän tunnusta, eli FI_JVH_KPtunnus_P/Q. Tässä yhteydessä tarkistettiin menettelytapalinjausten 2009 kohta koskien tilannetta, jossa asiakas on sopinut jonkun sähkömarkkinatoimijan (yleensä siis myyjänsä) kanssa, että tämä vastaanottaa asiakkaan puolesta asiakkaan pätö- ja loistehosarjat. Muutettiin linjausta niin, että tässä tapauksessa tulee käyttää aikasarjatunnusta FI_SÄHKÖMARKKINATOIMIJA(MYYJÄ)_JVH_käyttöpaikkatunus_P/Q. Tekninen ryhmä käsittelee asiaa. 8. Tasesähköyksikölle välitettävien sanomien sisällöt: esiintyykö sanomien sisällöissä puutteita (esim. etumerkit tai suureet)? Käytiin läpi etumerkkisäännöt. Taseselvitykseen käytettävissä sanomissa käytetään etumerkkejä + ja -. Jakeluverkonhaltijan välittämissä viesteissä kulutus on aina miinusta ja tuotanto plussaa. Rajapistemittauksia koskevissa sanomissa ei puolestaan käytetä etumerkkejä, vaan niissä käytetään tunnuksia S (sisään) ja U (ulos). Fingridin näkemyksen mukaan etumerkkien käytöissä ei ole ongelmia. Kävi ilmi, että vähittäismarkkinaosapuolten kesken etumerkkien käytössä on epäselvyyksiä. Todettiin, että kun epäselvyyksiä esiintyy, niin ne tulisi selvittää toimijoiden kesken. Korostettiin, että kaikkien tulee noudattaa ohjeiden mukaisia etumerkkisääntöjä ja etumerkkisäännöt ovat samat riippumatta siitä lähetetäänkö tuntiaikasarja tasesähköyksikölle tai myyjälle. Lisäksi on käynyt ilmi, että osasta MSCONS-sanomia puuttua laatuyksikkö. Jatkossa laatuyksikön merkitys korostuu, kun mittaustietoja lähetettäneen enemmän MWh:n sijaan kwh:na. Loistehon koodeille on käytetty muita kuin ohjeiden mukaisia koodeja. Tämä otettaneen esille teknisessä ryhmässä. 9. Tasoituslaskun liite Käsiteltiin dokumenttia Tasoituslaskun liitteen tiedostomuodon määrittelyt. Keskusteltiin erityisesti siitä, että miten kuukausiluettujen kohteiden tasoituslaskun koontiraportti tulisi muodostaa, eli tulisiko tiedot täyttää erikseen kunkin kuukauden osalta. Todettiin, että

5 5 kuukausittainen tarkastelu on tehtävä, koska muutoin myyjällä ei mahdollisuutta tarkistaa taseisiin vietyä energiaa liitteen tietojen avulla. Todettiin myös, että kuukausiluentakohteet siirtyvät pikkuhiljaa tuntiluentaan, jonka myötä nämä kohteet jäävät pois tasoituslaskuista. Käyttöpaikkakohtaiset tuntipohjaiset tarkastelut lähetetään vain myyjän sitä pyytäessä. Jos molemmat osapuolet niin tarpeelliseksi näkevät, osapuolet voivat keskenään sopia määrittelystä poikkeavasta tuntiraportin formaatista. Liitteen määrittely esitetään tiedoksi tekniselle ryhmälle ja julkaistaan tämän jälkeen. (Siht. huom: Ennen julkaisua otetaan esille ainakin asiakkuuden hallinta toimikunnassa.) 10. Sanomaoperaattorin välttämättömyys: onko sähkömarkkinaosapuolella oltava sanomaoperaattori vai voiko osapuoli sopia point-to-point yhteydestä muiden osapuolien kanssa Todettiin, että alan vakiintuneeksi käytännöksi on muodostunut tiedonvälitysmalli, jossa sanomat välitetään operaattoreiden kautta, vaikka tätä ei ole missään suoraan määritelty. Operaattorien käyttö on perusteltua mm. tietoturvasyistä. Käytettäessä operaattoria toimijoiden järjestelmiä ei jouduta avaamaan monelle taholle, vaan tällöin järjestelmän palomuuriin tarvitaan vain yksi reikä. Linjattiin, että verkonhaltijalla on oikeus toimia vain valitsemansa operaattorien kautta. Otetaan tämä esille EDI-käyttäjäpäivien menettelytapalinjauksia käsittelevässä kohdassa, jonka Kirsi käy läpi. 11. Peruutusten pelisäännöt Käytiin läpi peruutusten pelisääntöjä koskeva dokumentti. Todettiin sähkökauppavaliokunnan hyväksymä menettelytapa, kun peruutus tapahtuu taseiden kiinnimenon jälkeen. Tällöin siis taseet korjataan siltä ajalta, kun taseet ovat auki. Poikkeamakauppaa myyjien välillä ei tehdä ollenkaan, vaan uudeksi myyjäksi ilmoittautunut kärsii virheen taseissaan. Asiakkaan nykyinen (vanha) myyjä laskuttaa asiakasta koko ajalta. Jos uudeksi myyjäksi ilmoittautunut on jo ehtinyt laskuttaa asiakasta, myyjä peruu/hyvittää laskun asiakkaalle. Perusteluna menettelytavalle on se, että myöhäisenä ajankohtana tuleviin peruutuksiin liittyy lähes poikkeuksetta huolimattomuutta uudeksi myyjäksi ilmoittautuneen myyjän puolella, eli tämä on laiminlyönyt joko vahvistamisilmoitukseen liittyviä velvoitteita tai tehnyt sopimuksen väärälle käyttöpaikalle. Keskusteltiin siitä, miten hoidetaan tiedonvaihto tilanteessa, jossa vanha myyjä haluaa kieltäytyä ottamasta asiakasta takaisin myyntiinsä. Käytännössä tällainen tilanne tulee eteen vain silloin, kun vanhan myyjän määräaikainen sopimus on päättynyt/päättymässä. Tässä tilanteessa vanha myyjä voi ilmoittaa myynnin päättymisestä Z08[1]-sanomalla ainoastaan siinä tilanteessa, että peruutus tulee vanhan myyjän tietoon 14 vuorokautta ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Jos tieto peruutuksesta tulee lähempänä määräaikaisen sopimuksen päättymistä, on sopimuksen irtisanomisesta ilmoitettava verkonhaltijalle sähköpostitse. Täsmennettiin vielä, että jos asiakasta ei voida palauttaa vanhalle myyjälle, uusi myyjä vastaa taseista peruutusilmoitukseen asti. Dokumentti hyväksyttiin edellä mainituilla tarkennuksilla. Ohje tallennetaan EDIEL-sivuille ja Elina laatii jäsenviestin. Keskusteltiin peruutussanoman käyttöönotosta. Kehitysryhmän jäsenet totesivat, että toimialalla odotetaan peruutussanomaa. Päätettiin, että asia otetaan esille syksyn ensimmäisessä kokouksessa. Peruutussanoma viedään menettelyohjeisiin samalla, kun menettelyohjeita päivitetään tuntimittaussuosituksen vaatimien muutosten perusteella.

6 6 12. Muut menettelytapa-asiat Tuntimitattujen profiilisummien tunnisteiden tarkastus: nykyiset tunnisteet liian pitkiä On käynyt ilmi, että tuntimitattujen profiilisummille tarkoitetut tunnukset ovat merkkimäärältään liian pitkä. Päätettiin lyhentää tunnuksia seuraavasti FI_MYYJÄ_JVH_PROFILE_M FI_MYYJÄ_JVH_PROFILE_M1, FI_MYYJÄ_JVH_PROFILE_M2 ja FI_MYYJÄ_JVH_PROFILE_M3. Tehdään muutos sähkömarkkinoiden menettelyohjeeseen. Otetaan tämäkin esille EDI-käyttäjäpäivien menettelytapalinjauksia käsittelevässä kohdassa, jonka Kirsi käy läpi. Jäsenviestiin peruutuksista lisätään maininta tästä muutoksesta. Z11[5/6]-sanoman ja Z11[3]-sanoman samanaikainen välitys Keskusteltiin tilanteesta, jossa asiakas tekee uuden sopimuksen vanhan myyjänsä kanssa, eli myyjänvaihtoprosessista, jossa myyjä ei vaihdu. Jos päättymisajanhetkelle lähetetään Z11[3]-sanoma, on asia yksiselitteisesti kunnossa ja lähettäjälle toimitetaan positiivinen Aperak. Toimialalla on kuitenkin ilmennyt tapauksia, jossa verkonhaltija lähettääkin Z11[3] sijaan Z11[5]- tai Z11[6]-sanoman. Osasta järjestelmiä ei ilmeisesti voida kyseisessä tilanteessa lähettää jatkosopimuksen yhteydessä Z11[3]- ja Z11[1]-sanomia, vaan järjestelmä lähettää Z11[5]- sanoman. Tekninen ryhmä oli sitä mieltä, että kuvatussa tilanteessa pitää ehdottomasti lähettää Z11[3]-sanoma. Yksimielisyyttä ei kuitenkaan saavutettu siitä, voiko samalla ajanhetkellä lähettää myös Z11[5]- tai Z11[6]-sanoman. Tekninen ryhmä pyysi kehitysryhmän kantaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Saako sopimuksen päättymishetkeen lähettää samanaikaisesti sekä Z11[5/6]-sanoman sekä Z11[3]-sanoman? Jos saa, onko Z11[3] sanoman lukemaväli nollalukemaväli? Vai onko lukemaväli sama kuin Z11[5/6]-sanomassa? Miten käsitellään, jos ajanhetkeen liittyy mittarinvaihto tai sulakekoon muutos? Mitä sanomia vanhalle sopimukselle lähetetään? Kehitysryhmä totesi, että verkonhaltijan on lähetettävä tässä tilanteessa myyjälle vanhaa sopimusta koskien Z11[3]-sanoma ja uutta sopimusta koskien Z11[1]-sanoma, kuten myyjänvaihtotilanteessa normaalistikin. Samalle päivälle ei saa lähettää Z11[5/6]- sanomaa. Jos kuitenkin käy niin, että verkko lähettää virheellisesti Z11[5/6]-sanoman, myyjän järjestelmän tulisi kuitata se negatiivisella Aperakilla. Z11[3]-sanomassa ei siis saa olla nollalukemaväliä. Todettiin, että viimeinen kysymys ei varsinaisesti liity ongelmanasetteluun, mutta todettiin, että kysymyksessä mainitussa tilanteessa uutta sopimusta koskien lähetetään Z10[12], jolla ilmoitetaan alkulukemien lisäksi mittarinvaihto ja sulakekoon muutos. Vanhaa sopimusta koskien lähetetään Z11[3]. Riina esittää kehitysryhmän näkemykset tekniselle ryhmälle. Aikaraja asiakkaan nimen tarkistamiselle Z04[1]-sanomasta Tarve aikarajalle on tullut siitä, että nimen tarkastamisen on toivottavaa tapahtuvan mahdollisimman pian, jotta mahdolliset korjaukset ehditään tekemään ennen sopimuksen alkua. Keskustelussa tuli ilmi, että nimen tarkastus on välillä työlästä etenkin tilanteessa, jossa myyntisopimusten solmiminen tapahtuu esim. konsultin kautta, jolloin suuri määrä sopimuksia tehdään kerralla. Todettiin, että tässäkin tapauksessa vastuu sopimusten oikeellisuudesta on myyjillä. Päätettiin, että myyjien tulisi tarkistaa nimi Z04[1]-sanomasta viipymättä ja viimeistään kahden arkipäivän kuluessa sanoman vastaanottamisesta. Linjaus lisätään peruutusten pelisääntöihin.

7 7 Muutto: aikaraja, jolloin myyjän ei enää tarvitse varmistaa jvh:lta sähköjen päällä oloa Päädyttiin siihen, että myyjän tulee varmistaa sähköjen päällä olo, jos muutto tapahtuu seuraavana arkipäivänä tai sitä ennen. Jos kytkentä ei tämän jälkeen onnistu tai jos kytkennästä peritään maksu, tulee verkonhaltijan ottaa yhteyttä myyjään. Muutto, jossa ulosmuutto ja sisäänmuutto eri ajankohtina Keskusteltiin miten toimia seuraavassa tilanteessa: Verkonhaltija lähettää nykyisellä myyjälle Z05[14] sanoman aikaleimalla T ja nykyinen myyjä vastaa sanomaan +aperakilla Asiakas ilmoittaa nykyiselle myyjälle muuttavansa päivänä T-X ja nykyinen myyjä lähettää verkolle Z08[14] sanoman aikaleimalla T-X Todettiin, että verkonhaltija ei voi vastata Z08[14] sanomaan negatiivisella Aperakilla, vaan verkonhaltijan tulee päättää sopimus tällä päivämäärällä. Jos verkonhaltija on jo saanut ilmoituksen sisään muuttavasta asiakkaasta, verkonhaltija voi ottaa yhteyttä tähän asiakkaaseen ja kertoa tilanteesta. Henkilötunnus sanomissa Aiempien linjausten mukaisesti sanomien henkilötunnukselle varattuun kenttään voidaan merkitä asiakkaan syntymäaika, jos asiakas ei anna henkilötunnusta välitettäväksi. Jos asiakas kieltää syntymäajankin käytön, kenttään voidaan merkitä myyjän asiakastunnus. Miten toimia tilanteessa, jossa väärin perustein lähetettyyn muuttosanomaan Z03[14] on lähtenyt positiivinen Aperak Todettiin, että jos verkonhaltijalle käy myöhemmin ilmi, ettei kyseessä ollutkaan oikea muutto, verkonhaltijalla on oikeus ottaa yhteyttä myyjään ja pyytää korjaamaan tilanne, vaikka verkonhaltijan järjestelmä olisikin jo lähettänyt Z03[14]-sanomaan positiivisen Aperakin. 13. Kokemukset Sanomaliikenteen perusteet päiviltä ja EDI-tutkinto Todettiin, että osa tilaisuuksiin osallistujista koki, että koulutus meni liian syvälle yksityiskohtiin ja perusteita ei käyty tarpeeksi läpi. Koulutus sai myös paljon kiitosta. Erityisesti arvostettiin sitä, että tilaisuudet olivat alueellisia, jolloin niihin oli helpompi osallistua ja tilaisuudet pysyivät kohtuullisen kokoisina. Todettiin, että jos jatkossa samankaltaisia koulutuksia järjestetään, niin tulisi käydä ensin läpi mm. käytössä olevat sanomatyypit ja missä prosesseissa niitä käytetään. Kuulijoilla olisi hyvä olla apunaan tukilista sanomista. Yksi vaihtoehto olisi järjestää lisäksi koulutus, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät tunne sanomaliikennettä oikeastaan ollenkaan. Kehitysryhmä näki, että vielä ei lähdetä kehittämään EDI-tutkintoa, vaan EDI-perusteet tyyppistä koulutusta jatketaan. Todettiin, että alueellisia koulutuksia voitaisiin järjestää esim. kahden vuoden välein. 14. EDI-käyttäjäpäivät Käytiin läpi ohjelma. Elina ja Riina valmistelevat ryhmätyökysymykset ja ryhmätöiden organisoinnin. Kehitysryhmä saa kysymykset kommentoitavaksi. Pidetään kehitysryhmän kokous 8.6. illalla Haikon kartanosta. Riina pyytää Adatoa varaamaan tilan. Jokainen ilmoittaa yöpymistarpeensa Adato Energialle. 15. EDIEL-sivuille ilmoitustaulu Nykyisille ET:n nettisivuille ilmoitustaulun perustaminen ei onnistu, mutta ET:n nettisivuja uudistetaan parhaillaan ja uudistuksen yhteydessä huomioidaan tarve myös ilmoitustaululle.

8 8 16. Muut asiat ALV-muutos ALV muuttuu prosentista 23 prosenttiin. Nähtiin, että verkonhaltijan voisi olla hyvä välittää myyjälle omassa laskutuksessaan käyttämä muutosajankohdan lukema (luettu tai arvio), koska näin vältyttäisiin tilanteelta, jossa myyjän ja verkonhaltijan laskujen lukemat/käytöt poikkeavat toisistaan. Tämä tosin vaatinee teknisesti niin paljon työtä, että linjaus on käytännössä mahdoton toteuttaa hallitusti ja riittävällä tarkkuudella näin lyhyellä aikataululla. Tällöin jouduttaneen toimimaan niin, että myyjien ja verkkojen järjestelmät arvioivat muutoskohdan lukeman/käytön samalla menetelmällä kuin hinnanmuutosten yhteydessä. Kehitysryhmän jäsenet selvittävät vielä teknistä toteutusta ja palaavat asiaan viimeistään 3.5. Teknistä toteutusta pohditaan myös teknisen ryhmän kokouksessa Seuraava kokous Tiistaina Haikon kartanossa.

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 77/422/2011 1.6.2011 ASIA Sähkön perusmaksuja koskeva alennus ASIANOSAINEN Fortum Markets Oy TOIMENPIDEPYYNNÖN TEKIJÄ Juha Lustman VIREILLETULO 8.2.2011 SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina 17.2.2011 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta

2.1. Verkonhaltijan johdon riippumattomuus sähkön toimitus- ja tuotantotoiminnasta 27.05.2015 1 (6) HELEN SÄHKÖVERKKO OY:N SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA 1. Toimenpideohjelman tarkoitus 2. Toiminnallinen eriyttäminen Sähköverkonhaltijan toiminnalta edellytetään syrjimättömyyttä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ MITTAUKSESTA... 7 1.1 LAISSA JA ASETUKSISSA ANNETUT VELVOITTEET MITTAUKSELLE... 7 1.1.1 Sähkömarkkinalaki (588/2013)... 7 1.1.2

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 Aika Maanantaina 14.11.2011

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 Aika Maanantaina 13.12.2010 klo 9.30-16.00 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 23.6.2011 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 Aika Keskiviikko 8.6.2011

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement Keskustelu-/infotilaisuus markkinatoimijoille Finlandia-talo 24.8.2012 Taseselvitysmallin läpikäynti Pasi Lintunen Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Merkittäviä muutoksia 3. Taseselvityksen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 30.10.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 Aika Maanantaina 19.10.2015

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014

NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman 29.8.2014 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Tasehallinta ja Tasepalvelusopimus 1.1.2009 alkaen

Tasehallinta ja Tasepalvelusopimus 1.1.2009 alkaen 1 Tasehallinta ja Tasepalvelusopimus 1.1.2009 alkaen Anders Lundberg Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasehallinta Tuotantosuunnitelmat Tuotantosuunnitelmia tarvitaan:

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa.

Rakennustarkastaja antaa asiaan tarkemman esityksen kokouksessa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 58 10.09.2009 Teknisen lautakunnan lupajaosto 78 09.12.2010 Teknisen lautakunnan lupajaosto 23 07.04.2011 Teknisen lautakunnan lupajaosto 28 05.05.2011 Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III

Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje III 14.3.2013 Energiateollisuus ry:n sähkökauppavaliokunta Energiateollisuus ry:n sähköverkkovaliokunta ENERGIATEOLLISUUS RY Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohje

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Eneasen Sanomapalvelu Jedi on älykäs palvelu sähkökaupan tiedonvaihdon seurantaan ja hallintaan. Palvelu seuraa ja raportoi sanomaliikenteen tilaa ja auttaa nopeasti selvittämään

Lisätiedot

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA

TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA TUNTIMITTAUKSEN PERIAATTEITA 2010 1 Sisällysluettelo JOHDANTO...4 1. YLEISTÄ MITTAUKSESTA...7 1.1 LAISSA JA ASETUKSISSA ANNETUT VELVOITTEET MITTAUKSELLE...7 1.1.1 Sähkömarkkinalaki (386/1995 muutoksineen)...7

Lisätiedot

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen 12.12.2013 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub Alkuperätakuut 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 22.10.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 22.10.2007 1(5) Aika 26.9.2007 kello 18.00 Paikka Läsnä Poissa Lakimiesliiton ylähuone Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen, taloudenhoitaja Olli

Lisätiedot