Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011"

Transkriptio

1 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina klo Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna Arffman Vattenfall Verkko Oy Kirsi Kuusisto Helsingin Energia Saku Ruottinen Fortum Distribution Pia Sillstén Turku Energia Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Hannele Ylönen Savon Voima Oy Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Markus Piispanen, siht. Energiateollisuus ry Kutsuttuna Jan Segerstam Empower Oy Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin lisäämällä kohtaan muut aiheet käsiteltäväksi kysymys koskien uuden sähkönmyyjän verkolle ilmoittautumisen aikarajaa. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan. 4. Peruutussanomien käyttöönoton aikataulu Peruutussanomien käyttöönottoa on valmisteltu syksyn mittaan useissa kehitysryhmän ja teknisen ryhmän kokouksissa. Peruutusprosessista on myös valmisteltu kokonaan uusi ohje. ET:n sähkökauppavaliokunta sekä vähittäismarkkinatoimikunta ja asiakkuuden hallinta toimikunta hyväksyivät ohjeen sekä uusien sanomien käyttöönoton edellisissä kokouksissaan. Jan kertoi teknisen ryhmän kokouksessa käydystä keskustelusta peruutussanomien käyttöönoton aikataulusta ja prosessin aikarajoista. Tekninen ryhmä ehdotti, että uusien sanomien käyttöönotto tapahtuisi Kehitysryhmä vahvisti tämän aikataulun. Prosessin aikarajoista käytiin pitkä keskustelu, koska Jan kertoi, että teknisen ryhmän mielestä ohjeeseen lisätty prosessin läpivieminen ilman viivytyksiä niin pian kuin mahdollista ei ole tarpeeksi tarkasti määritelty. Toisaalta myös tiukat sanomakohtaiset aikarajat aiheuttaisivat tässä prosessissa ongelmia. Kehitysryhmässä muistutettiin, että verkon rooli on myös ylläpitää markkinapaikkaa ja edistää markkinoiden toimivuutta, joten peruutussanomat on välitettävä eteenpäin välittömästi. Päätettiin, että peruuttavan myyjän tulee lähettää Z03[C]- peruutussanoma viimeistään toimituksen alkua edeltävänä päivänä. Tätä myöhemmin tulleen sanoman verkkoyhtiö voi kuitata negatiivisella APERAK-kuittauksella. Vaikka vanha myyjä saisikin peruutusilmoituksen hieman (1-2 päivää) toimituksen alun jälkeen, tästä ei pitäisi olla haittaa, koska taseet ovat tällöin vielä auki. Valtaosa peruutuksista hoidetaan kuitenkin ajallaan.

2 2 Tekninen ryhmä ehdotti, että ohjeeseen lisättäisiin liite, jossa olisi esimerkinomaisesti selitetty prosessin viivytyksetön eteneminen ja kerrottu aikarajoista lähinnä liiketoimintaprosessin kannalta. Esimerkin tulisi selittää kaikkien intressi soveltaa prosessia oikein, eli mahdollisimman nopeasti. Markus lisää ohjeeseen uuden aikarajaesimerkki-liitteen ja muokkaa ohjetta muiltakin osin liittyen aikarajoista tehtyihin päätöksiin. Keskusteltiin myös hyvin pitkän ajan kuluttua tulevista peruutuksista. Osalle toimijoista tulee kuulemma paljon jopa kahden vuoden takaisia peruutuksia. Näissä tilanteissa asiakas on yleensä epähuomiossa maksanut laskut käyttöpaikasta, johon sopimus on alun perin tehty väärällä nimellä. Jan kertoi, että muissa Pohjoismaissa uutta myyntisopimusta tehtäessä tulee myös verkkosopimus tunnistaa, mikä pienentää mahdollisuutta väärän asiakkaan laskutukselle. Myyjävetoinen markkinamalli, jossa siirtolaskut kulkevat myyjän kautta voisi myös auttaa sekaannusten vähentämisessä. Keskusteltiin mitä ongelmalle voitaisiin tehdä, kun nämä pitkän ajan jälkeen tehtävät peruutukset johtuvat pääsääntöisesti muutamasta löyhästi toimivasta myyjästä. Radikaaleja keinoja olisivat velvoite myyjän toimiluvasta ja velvoite kirjallisesta myyntisopimuksesta. Toteutuessaan nämä keinot kuitenkin vaikeuttaisivat markkinoiden toimivuutta kaikkien toimijoiden osalta. Kirsi kertoi, että heillä ylimääräiset luennat, katkaisut ja kytkennät laskutetaan myyjältä, joka on ne toiminnallaan aiheuttanut. Toimijoilla tai etenkään asiakkailla ei aina ole selvää, mitä ongelmallisissa peruutustilanteessa tulisi tehdä. Kehitysryhmässä kannustettiin jakamaan tietoa tapauksista yhtiöiden sisällä, ainakin asiakaspalveluhenkilöstön kesken. Keskusteltiin miten toimijoiden tulee ohjeistaa asiakasta, joka havaitsee virheellisin perustein tehdyn sopimuksen ja haluaa peruuttaa sen. 1. Ensisijaisesti asiakasta tulee neuvoa tekemään reklamaatio kyseiselle virheen tehneelle myyjälle. Tämä kannattaa asiakkaan edun mukaisesti tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostilla. Asiakkaan kannattaa myös säilyttää kaikki viestit jatkoselvittelyjä varten. 2. Jos reklamaatio ei auta, eli asiakkaan yhteydenottoihin ei esimerkiksi vastata, voi asiakasta neuvoa ottamaan yhteyttä joko kuluttajaneuvontaan ( tai suoraan kuluttajavirastoon ( Kaikki asiakkaan lähettämät sähköpostit olisi hyvä saattaa samalla viranomaisille tiedoksi. ET ei voi osallistua asiakkaiden kuluttajaoikeusneuvontaan. Toimijat voivat olla Energiamarkkinavirastoon yhteydessä ja keskustella siitä, että jotakin toimijaa on hankala saada kiinni, eikä sieltä saa vastauksia sähköposteihin. EMV:n tehtävänä on selvittää, toimivatko kaikki yhtiöt sähkömarkkinalain mukaisesti. Kirsi ehdotti sanomaliikenteen testauspalveluun testitapauksen lisäämistä asiakkaan nimen tarkastamisesta. Jan kertoi, että uuden tapauksen lisääminen kyllä onnistuisi, mutta se ei kuitenkaan käytännössä välttämättä auttaisi vähentämään peruutettavien sopimusten määrää. Ehdotettiin myös EMV:n sanomaliikenteen auditointipalvelua, mutta ei uskottu EMV:n lähtevän sellaisen järjestämiseen ilman lainsäädäntöpohjaa. 5. Puuttuvien tuntitietojen arviointi Teknisen ryhmän jäsenistä muodostettu pienryhmä on talven aikana valmistellut tuntimittaussuositusta tarkentavaa ohjetta puuttuvien tuntitietojen arviointimenetelmistä. Jan kertoi teknisen ryhmän edellisessä kokouksessa käydystä keskustelusta ohjeen luonteesta. Todettiin, että ohjeen on tarkoitus olla lähinnä riittävä ohjeistus, joka antaa selkeän ja yksinkertaisen teknisen kuvauksen

3 3 arviointimenetelmistä tuntimittaussuosituksen määrittelemien reunaehtojen pohjalta. Toimijat voivat itse parhaaksi katsomallaan tavalle kehittää käyttämiään arviointimenetelmiä. Ohjeessa ei haluta puuttua kaikkiin mahdollisiin erikoistapauksiin, joten joitakin tuntimittaussuosituksen antamia reunaehtoja ei valmisteilla olevassa ohjeessa voida aukottomasti ottaa huomioon. Merkittävin näistä on lämpötilan vaikutuksen huomioiminen sähkölämmityskohteissa, minkä toteuttaminen olisi käytännössä vaikeaa jo siitä syystä, että mittaustiedonhallintajärjestelmässä, jossa laskenta tapahtuu, ei normaalisti ole tietoa sähkölämmityskohteista. Toinen asia, josta myös teknisessä ryhmässä keskusteltiin pitkää, on arvioitujen huipputuntitehojen leikkaaminen. Tuntimittaussuosituksessa sanotaan, että arviointi ei saa aiheuttaa huipputehoa. Ohjeet huippujen leikkaamisesta valmisteilla olevasta ohjeesta jo kerran poistettiin, mutta ohjeistus kuitenkin päätettiin vielä lisätä, koska tietynlaisissa sopimuksissa kuukauden huipputeho vaikuttaa olennaisesti asiakkaan laskutukseen, ja voi olla vaikea perustella miksi kuukauden huipputeho on syntynyt juuri arvioidulla ajanjaksolla. Huipputeho voi syntyä vain tapauksessa, jossa puuttuvien tietojen arviointiin käytetään interpolointi-menetelmää. Sovittiin ohjetta tarkennettavan niin, että interpoloidessa syntyviä arvoja verrataan käytettävien historiadatan viikkojen korkeimpiin arvoihin, ja mikäli arvioitujen tietojen huiput ylittävät vertailuajanjakson huipputehon, tasataan kulutusta seuraaville tunneille. Pääkytkinkohteiden käsittelystä kertova kappale päätettiin selkeyden vuoksi jakaa kahteen alakappaleeseen: Kohteet joiden tiedetään olevan pääkytkinkohteita ja kohteet, joiden ei tiedetä olevan pääkytkinkohteita. Tekninen ryhmä toivoi, että myös tuntimittaustyöryhmä hyväksyy ohjeen ennen sen julkaisua. Varsinainen hyväksyntä tulee kehitysryhmältä, sillä ohje ei ole virallinen menettelytapaohje, jolle tarvittaisiin valiokuntien ja toimikuntien hyväksyntää. Sovittiin, että ohje voidaan ainakin lähettää tuntimittaustyöryhmän kommentoitavaksi. Ohjeeseen tulee vielä kirjata mitä poikkeavuuksia ohjeessa on alkuperäiseen tuntimittaissuositukseen nähden. Markus tekee sovitut muutokset ohjeluonnokseen, jonka jälkeen pienryhmä käsittelee vielä luonnoksen avoimia kohtia ja viimeistelee ohjeen tuntimittaustyöryhmän ja kehitysryhmän kommentoitavaksi/hyväksyttäväksi. 6. Pohjoismaisten vähittäismarkkinat tilannekatsaus Riina kertoi NordREG:n alaisen kehityshankkeen taustasta ja organisaatiorakenteesta. Lokakuussa 2010 pohjoismainen ministerineuvosto antoi tuen suunnittelutyön jatkamiselle ja marraskuussa myös pääministerit ilmaisivat tahtotilansa yhteisistä vähittäismarkkinoista. Joulukuussa hankkeelle perustettiin ohjausryhmä, jonka alaisuudessa toimii viisi työryhmää. Ohjausryhmän varsinaisina jäseninä toimivat regulaattorien edustajat, jonka lisäksi mukana on tarkkailujäseninä toimialajärjestöjen ja kantaverkkoyhtiöiden edustajat. Riina Heinimäki on ET:n edustaja hankkeen ohjausryhmässä. Työryhmät koostuvat kahdesta eri osasta. Niin kutsutut drafting teamit, joihin kuuluvat regulaattorien edustajat ja palkatut konsultit, vastavat raporttien valmistelusta ja työryhmän aikataulun pitämisestä. Input teamit koostuvat pääosin toimijoiden asiantuntijoista, joita tulisi pääsääntöisesti olla jokaisessa työryhmässä kolme jokaisesta hankkeessa mukana olevasta maasta. Input teamit antavat ehdotuksia ja palautetta drafting teameille. Toistaiseksi vain kaksi viidestä työryhmästä(markkinamalli ja Asiakkaan asema) on käynnistänyt työnsä. Loput kolme työryhmää (Liiketoimintaprosessit/tiedonvaihto, Verkkotariffit ja Mittaus) käynnistävät työnsä myöhemmin keväällä. Muiden työryhmien työ riippuu hyvin paljon Markkinamalli-työryhmän tekemistä päätöksistä, joten ennen tämän ryhmän ensimmäistä raporttia eivät muut ryhmät juurikaan pysty

4 4 työtään aloittamaan. Kehitysryhmän jäsenistä Minna ja Markus ovat Liiketoimintaprosessit/tiedonvaihto-työryhmässä. Kyseisessä ryhmässä olisi vielä yksi paikka vapaan. Jan kertoi olevansa halukas osallistumaan työryhmään. Riina lupasi selvittää asiaa. Myös verkkotariffit-työryhmässä on vapaita paikkoja. Kaikissa työryhmissä pyritään aina pääsemään yksimielisyyteen käsiteltävistä asioista. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, siirretään asia ohjausryhmän päätettäväksi. Ohjausryhmässä kuullaan tarkkailijajäseniä, mutta päätösvalta on regulaattoreilla. Hankkeen rahoitus on järjestetty vuodelle Suomi on seuraava puheenjohtajamaa, ja rahoitus on luvattu järjestää myös ensi vuodelle. Helsingissä järjestettiin toimialalle yleinen keskustelutilaisuus pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden harmonisoinnista. Paikalla oli monipuolisesti alan eri sidosryhmien edustajia. Jan kertoi tilaisuudessa esitetystä järjestelmätoimittajan edustajan kommentista, jossa toivottiin, että myös järjestelmätoimittajat voisivat olla mukana pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden kehityksessä. Kommenttiin vastattiin tilaisuudessa, että ET:n tekninen ryhmä on ensisijainen foorumi, jonka kautta järjestelmätoimittajat voivat olla mukana kehitystyössä. Teknisen ryhmän edellisessä kokouksessa päätettiinkin, että tulevissa kokouksissa pohjoismaista hanketta aletaan seurata entistä tarkemmin. Tekninen ryhmä toivoi mahdollisimman paljon materiaalia käsiteltäväksi eri työryhmiltä. Keskusteltiin lopuksi pohjoismaisen kehitystyön vaikutuksesta tiedonvaihtoratkaisuihin. Tiedonvaihto on tällä hetkellä toteutettu hieman eri tavalla eri maissa. Ruotsissa on hiljattain otettu käyttöön EMIX-sanomareititin, jonka on ainakin aluksi tarkoitus toimia vain sanomien reitityksen solmupisteenä eri toimijoiden välillä. Kaikki toimijat eivät kuitenkaan ole sitoutuneet EMIX:n käyttöön. Pidemmällä aikavälillä EMIX-portaali saattaa tarjota myös muita tiedonvaihtoon liittyviä palveluja toimijoille. Tanskassa on parhaillaan kehitteillä niin kutsuttu Datahub-ratkaisu, joka sanomien välittämisen lisäksi, tulee alusta asti tarjoamaan myös kehittyneempiä palveluja toimijoille. Norjassa sanomat välitetään toimijoiden välillä ilman erillistä keskitintä, mutta käytössä on NUBIX-tietokanta, johon jakeluverkonhaltijat ovat tallentaneet tiedonvaihdon kannalta oleellisia asiakastietoja, joita myyjät voivat hakea tietokantaan tehtävillä kyselyillä. NUBIX vastaa siis hieman suomalaista käyttöpaikkarekisteriä, mutta sisältää kp-tunnuksen, osoitteen ja verkon lisäksi myös muitakin tietoja. Jan selvensi, että keskitinratkaisut eivät niinkään vähennä tiedonvälityksen volyymia, vaan parantavat tiedonvälityksen varmuutta. Älykkäisiin keskitin/hub-portaaleihin voidaan lisäksi toteuttaa uusia hyödyllisiä palveluja, jotka eivät perinteisellä point-to-point-tiedonvaihdolla olisi mahdollisia. Esimerkiksi kaikki yksittäisen sanomaprosessin osapuolet voisivat periaatteessa seurata prosessin etenemistä portaalin kautta, kun kaikki sanomat kulkevat yhden pisteen kautta. Lisäksi Jan painotti, että tiedonvaihdon harmonisoinnissa tärkeää ei ole käytetäänkö EDI- vai XML-pohjaisia sanomia, vaan sanomien tietorakenne(mitä tietoja sanomat sisältävät) sekä suurempi kokonaisuus. Todettiin, että Markus tekee parhaillaan selvitystä eri tiedonvaihtomenetelmistä. Selvityksessä tutustutaan Pohjoismaissa sekä eräissä muissa Euroopan maissa toteutettuihin menetelmiin ja pyritään vertailemaan näitä tärkeimpien ominaisuuksien osalta keskenään. 7. Menettelytapalinjaukset 2010 Käytiin nopeasti läpi Markuksen valmistelemaa luonnosta vuoden 2010 menettelytapalinjauksista. Riina kertoi, että tehdyt linjaukset on perinteisesti julkaistu EDI-käyttäjäpäivien yhteydessä ja siten myös ollut yksi luentoaihe päivillä. EDI-päivät järjestetään tänä vuonna kesäkuuta.

5 5 Sovittiin, että Riina käy vielä linjaukset läpi ja asiaan palataan uudestaan seuraavassa kokouksessa. Muutama kohta kuitenkin herätti pientä keskustelua kehitysryhmässä. Menettelyohjeissa neuvotaan, että myyntisopimus olisi hyvä tehdä avioparin molempien osapuolten nimissä. Saku kertoi, että käytännössä tämä ei kuitenkaan onnistu, sillä osassa järjestelmistä asiakkaan nimi ja henkilötunnus kulkevat käsi kädessä. Todettiin, että ongelma tiedostetaan ja että toimijoiden on itse tapauskohtaisesti mietittävä ratkaisu. Otettiin myös esille, että seuraavassa teknisen ryhmän kokouksessa voitaisiin käsitellä miten kuormitusmalli 9:n käyttöönotto on sujunut. Markus lisää tämän seuraavan kokouksen asialistalle. Jan kertoi teknisen ryhmän ehdotuksesta, että otetaan käyttöön kaksi vuosittain ennalta sovittua käyttöönottopäivää, jolloin kaikki järjestelmäpäivitystä vaativat menettelytapa- ja sanomaliikenneuudistukset tehtäisiin. Tämä yhdenmukaistaisi järjestelmätoimittajien päivitysrytmiä ja myös helpottaisi uusien menettelytapojen käyttöönottoaikataulun suunnittelussa. Sopiviksi kiinteiksi päivämääriksi toimintamallimuutoksille teknisessä ryhmässä sovittiin 15. syyskuuta ja 15. maaliskuuta. Kehitysryhmässä ideaa kannatettiin, joten menettely voidaan ottaa tulevaisuudessa käyttöön. Peruutussanomien osalta kuitenkin pidättäydytään vielä aiemmin sovitussa käyttöönottopäivämäärässä. 8. EDI-käyttäjäpäivien suunnittelu Vuoden 2011 EDI-käyttäjäpäivät järjestetään Vierumäellä. Keskusteltiin aluksi päivien aikataulusta. Bussikuljetukselle Helsinki-Vantaan lentokentältä koulutuspaikalle on normaalisti ollut paljon kysyntää, joten Adato järjestänee sellaisen myös tänä vuonna. Bussi lähtee lentokentältä klo 9.00 ja on perillä Vierumäellä noin klo Avauspuheenvuoro voi siten olla Ensimmäisen päivän virallinen osuus loppuu klo ja illallinen alkaa klo Keskusteltiin pitkään perinteisten EDI-päivien ryhmätöiden uudistamisesta. Ryhmätöihin liittyen annettiin paljon palautetta edellisillä päivillä, niin positiivista kuin hieman negatiivistakin. Yleisesti ottaen ryhmätöitä ja niihin liittyvää keskustelua kollegoiden kanssa pidettiin palautteiden perusteella yhtenä EDI-päivien hyödyllisimmistä osista. Ryhmätöissä olisi silti kehitettävää. Osallistujien lähtötaso esimerkiksi vaihtelee paljon, joten ryhmiä voisi olla suunnattuna eritasoisille osallistujille. Hannele ehdotti, että aikaisempien kaikille ryhmille yhteisten kysymysten sijaan, ryhmillä voisi olla eri aiheet ja osallistujat saisivat itse valita mihin ryhmään haluavat osallistua. Ryhmät voisivat myös itse purkaa pohdintansa seuraavana päivänä. Tällaisiin ryhmiin kuitenkin tarvittaisiin aina yksi keskustelun ohjaaja, joka käytännössä tulisi kehitysryhmästä. Tarvittaessa myös teknisen ryhmän jäseniä voisi pyytää keskustelun ohjaajiksi ryhmiin. Hannelen ehdotusta pidettiin hyvänä. Ideaa kehitettiin vielä niin, että kukin ryhmä pohtisi valmiin otsikon pohjalta kolme pääasiaa, jotka pyrkivät ratkomaan. Nähtiin kuitenkin tarve myös perinteisille ryhmätöille, joissa pureskellaan erilaisia päivien aiheisiin liittyviä tilanteita. Etenkin kokemattomammille osallistujille perinteiset ryhmätyöt olisivat todennäköisesti hyödyllisempiä. Ehdotettiinkin, että järjestetään sekä perinteisiä ryhmiä että tiettyihin suppeampiin aiheisiin pureutuvia erikoisryhmiä, ja osallistujat saisivat itse päättää mihin osallistuvat. Kuhunkin erikoisryhmään otettaisiin 15 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Aikaisempien palautteiden perusteella ryhmien aiheita voisi olla ainakin taseselvitys, mittaus ja asiakaspalvelu. Lisäksi ehdotettiin, että erikoisryhmiin osallistuvilla tulee olla valmiiksi mietittynä 2-3 kysymystä ryhmän aiheeseen liittyen. Pia ehdotti, että perinteisissä ryhmissä aiheet/kysymykset voisivat olla aikaisempaa enemmän poikkeustapauksia, kuin sellaisia normaalitilanteita, jotka järjestelmien tulisi muutenkin hoitaa lähes automaattisesti.

6 6 Vuoden aikana käsiteltyjen asioiden ja aikaisempien päivien palautteiden pohjalta muodostettiin alustava runko EDI-päivien ohjelmalle. Päivien avauspuheenvuorossa kerrotaan kehitysryhmän tehtävistä ja EDI-päivien laajasta aihealueesta. Ensimmäisen päivän aamupäiväosuudella aihepiirinä on sähkömarkkinoiden toimivuus eri näkökulmista. Ensiksi sähkömarkkinoiden toimivuutta käsitellään kuluttajan näkökulmasta. Tämän jälkeen EMV:n edustaja esittelee sähkömarkkinoiden ja etenkin sanomaliikenteen toimivuutta viranomaisen näkökulmasta. Lounaan jälkeen esitetään vielä toimijoiden näkemys sähkömarkkinoiden koko toimintoketjusta sähkönkäytöstä laskutukseen. Iltapäivällä pureudutaan konkreettisempiin aiheisiin, eli vuoden 2010 menettelytapalinjauksiin ja peruutussanomiin. Ensimmäisen päivän päättää perinteisesti ryhmätyöt. Toinen päivä vastaavasti aloitetaan ryhmätöiden purulla. Toisen päivän luentojen aihepiiri koostuu pohjoismaisesta kehitystyöstä sekä taseselvityksestä niin pohjoismaisella kuin kansallisellakin tasolla. Aluksi esitetään NordREG:n vetämän pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden kehityshankkeen tila ja kerrotaan mitä kehitys tuo tullessaan. Tämän jälkeen käsitellään taseselvityksen pohjoismaista harmonisointia ja lopuksi esitetään tuoreet menettelytavat tasevirheiden korjaamiseksi. Päivät päättyvät loppupuheenvuoron ja lounaan jälkeen viimeistään klo Riina tekee EDI-päivien ohjelmaluonnoksen, jonka lähettää vielä kommentoitavaksi kehitysryhmän jäsenille. Kehitysryhmän ulkopuolisten puhujien suostumusta tulee kysyä mahdollisimman nopeasti. 9. Avoimia kysymyksiä 9.1 EDI-tutkinto 10. Muut asiat Kehitysryhmä oli saanut kysymyksen noin vuosi sitten kehitysryhmän kokouksessa viimeksi käsiteltyä ehdotusta EDI-osaaja tutkinnosta. Kysymyksessä tiedusteltiin onko kyseinen koulutusasia vielä vireillä. Kokouksessa 6/2009 tutkintoa kannatettiin ja sopivana ajankohtana pidettiin vuoden 2011 kevättä, koska 2010 keväällä järjestettiin alueelliset EDI-päivät. Koulutuksen sisällöstä on myös olemassa aikaisemmin tehty runko keväällä järjestetään kuitenkin jo alueelliset tuntimittauskoulutustilaisuudet Oulussa, Jyväskylässä ja Helsingissä. Koska ET:n koulutusresurssit ovat melko rajalliset, ei EDI-osaaja tutkinnon järjestäminen ainakaan vielä tänä keväänä onnistu. Koulutus voitaisiin järjestää aikaisintaan loppusyksystä tänä vuonna. Sovittiin, että Adato Energiaan ollaan yhteydessä ja keskustellaan mahdollisuudesta järjestää koulutus. Jan totesi, että on varmasti olemassa myös muita yrityksiä, jotka voisivat koulutuksen järjestää. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta, että ET/Adato järjestää loppukokeen koulutukselle, mutta osallistujat voivat hankkia koulutuksen haluamaltaan palveluntarjoajalta tai myös opiskella tarvittavat asiat itse. Asiaan palataan myöhemmin, kun toteutusmahdollisuuksista on keskusteltu Adaton kanssa Tiedoksi: Lähetetty jäsentiedote MSCONS-yhteystiedoista ja tuntitietojen välityksestä asiakkaalle Todettiin että jäsentiedote on lähtenyt ja MSCONS-yhteystietotaulukko on ET:n nettisivuilla kaikkien toimijoiden käytettävissä. Tietoja ei vielä ole läheskään kaikkien toimijoiden osalta syötetty, mutta ajan myötä taulukon

7 7 kattavuus paranee. MSCONS-yhteystiedoista lisätään maininta menettelytapalinjauksiin ja asia otetaan esille EDI-käyttäjäpäivillä Uuden myyjän ilmoittautuminen aikarajat? Kehitysryhmän jäsenet olivat törmänneet tapauksiin, jossa verkkoyhtiö vastaanottaa sanomia myyjältä, joka ei ole ilmoittanut myynnin aloittamisesta kyseisen verkon alueella. Myyjän tulisi aina etukäteen ilmoittaa verkonhaltijalle, ennen kuin alkaa toimia kyseisellä alueella. Sanomien perillemeno on myös myyjän intressi. Linjattiin, että uuden myyjän tulisi vähintään viikkoa ennen ensimmäisen sanoman lähettämistä ilmoittaa verkkoyhtiön tiedonvaihtoon myynnin aloittamisesta. Päätettiin, että lisätään ET:n sivuille tiivis ohje Toimenpiteet uudelle myyjälle, jossa on listattuna tärkeimmät toimenpiteet, jotka uudella myyjällä tulee olla tehtynä ennen kuin tämä voi aloittaa sopimusten tekemisen asiakkaiden kanssa ja myyjävaihtoilmoitusten lähettämisen verkkoyhtiöille. Markus valmistelee ohjeluonnoksen ja asiaa käsitellään uudestaan seuraavassa kokouksessa. Ohjeen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: - Uuden toimijan ilmoittautuminen kantaverkkoyhtiölle, joka myöntää osapuolitunnukset - Osapuoli ilmoittaa omat PRODAT- ja MSCONS-yhteystietonsa ET:n sivuilla olevaan yhteystietotaulukkoon - Ilmoitus toiminnan aloittamisesta muille osapuolille. Ilmoitus tulee lähettää vähintään viikkoa aikaisemmin niille verkkoyhtiöille, joiden alueella on aloittamassa toimintaa. - Huolehtii sanomaliikenteen toimivuudesta. Sanomaliikenteen testauspalvelua tarjoaa Adato Energia Oy. 11. Seuraava kokous Sovittiin seuraava kokous pidettävän keskiviikkona klo Airport Congressissa.

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 Aika Maanantaina 13.12.2010 klo 9.30-16.00 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen,

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 Aika Maanantaina 14.11.2011

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 23.6.2011 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 Aika Keskiviikko 8.6.2011

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 102 Nuorisovaltuuston kokous Pöytäkirja AIKA 14.3.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 104 2 KOKOUKSEN AVAUS... 104 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 101 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 7.3.2016 Klo 16.30 PAIKKA Narvan monari KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 103 2 KOKOUKSEN AVAUS... 103 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 96 Nuorisovaltuuston kokous AIKA 8.2.2016 Klo 16.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 98 2 KOKOUKSEN AVAUS... 98 3 PUHEENJOHTAJAN JA

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Seuraava kokous 26.9. Keijo Korhonen ei pysty osallistumaan. Antti Eskola toimii sijaisena. Ari Pulkkisen osallistuminen varmistetaan tällä viikolla.

Seuraava kokous 26.9. Keijo Korhonen ei pysty osallistumaan. Antti Eskola toimii sijaisena. Ari Pulkkisen osallistuminen varmistetaan tällä viikolla. Pöytäkirja 1 (6) Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä 5/2012 Aika: 14.8.2012 Paikka: Tieke Läsnä: Kristiina Seppälä, puheenjohtaja Pirjo Ilola, Harri Korhonen, Antti Eskola, Kati Ström-Lepola, Veli-Matti Sahlberg,

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen 12.12.2013 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub Alkuperätakuut 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement projektin (NBS) tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 3.11.2011 Pasi Lintunen 2 Vuoden 2010 lopulla tasevastaavapäivillä... Selvitettiin taustatekijöitä ja syitä projektin käynnistämiselle.

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

0 U LU N YLIOPISTO UN1VERS1TYof OULU

0 U LU N YLIOPISTO UN1VERS1TYof OULU Vuoroverkko-projekti (LEAF) 0 U LU N YLIOPISTO UNVERSTYof OULU PÖYTÄKIRJA Nro 4 OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 5.6.203 klo 8:30 0:05 Paikka: Oulun yliopisto, KTK 34 Osallistujat: Mustonen Janne, pj, Businesslulu

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Leena Sivill, sääntöprojektin konsultti Gasumille TkT, Head of Business Consulting, Enoro Oy leena.sivill@enoro.com 30/10/2017 2 SISÄLTÖ 1. Markkinasääntöjen

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2013 MUISTIO 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013 Aika Tiistaina 19.11.2013

Lisätiedot

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto

Katariina Myllärniemi liikenne- ja viestintäministeriö. V-S ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri. Laura Leppänen, siht. Varsinais-Suomen liitto PÖYTÄKIRJA TURUN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄTYÖ OHJAUSRYHMÄ aika: torstai 7.11.2013 klo 9.15 11.00 paikka: Varsinais-Suomen liitto, Ratapihankatu 36, kokoushuone Tammi kutsutut: Jarkko Virtanen,

Lisätiedot

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet

Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet 1 Tasepalvelun pohjoismainen harmonisointi, sovitun mallin pääperiaatteet Pasi Aho Voimajärjestelmän käyttö / Tasepalvelu Tasepalveluseminaari 19.8.2008 2 Tasepalvelun kehitys Kotimainen kehitys: 1997-1998

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot