Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010"

Transkriptio

1 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 Aika Maanantaina klo Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna Arffman Vattenfall Verkko Oy Saku Ruottinen Fortum Distribution Jan Segerstam Empower Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Hannele Ylönen Savon Voima Oy Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Ina Lehto Energiateollisuus ry, siht. Energiateollisuus ry Este Kirsi Kuusisto Helsingin Energia Pia Sillstén Turku Energia Oy 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin muutoksitta. 4. Peruutussanomien käyttöönotto Käytiin läpi kokouskutsun liitteenä ollut ohjeluonnos peruutussanomien käytöstä. Ohjeeseen liittyen heräsi muutamia kysymyksiä ja kommentteja: - Myyntisopimuksen peruuttaminen ei aina johdu tapahtuneesta virheestä, mikä oli ohjeessa peruutuksen lähtökohta, vaan asiakas voi halutessaan perua täysin oikeiden menettelyjen mukaisesti tehdyn sopimuksen peruutusajan puitteissa. Peruutussanomia kuitenkin käytetään ainoastaan ennen toimituksen alkua tapahtuviin peruutuksiin. Ohjetta korjattiin tältä osin. - Prosessin onnistumista voidaan seurata erilaisilla yhtiöiden sisäisillä mittareilla. Ohjeessa oli mainittu esimerkkeinä prosessin läpimenoaika ja työmäärä. Mittareihin lisättiin myös sanomaliikenteen oikeellisuus ja viestien perillemeno. - Markus kertoi Kirsin lähettämästä kommentista, jossa kysyttiin täytyisikö peruutusprosessikuvauksessa ottaa erikseen huomioon myös tilanne, jossa uusi myyjä on paikallinen myyjä ja uusi peruttava sopimus on kokonaistoimitussopimus. Tässä tilanteessa kaikkien yhtiöiden sisällä ei todennäköisesti lähetetä Z03[1]- sanomaa, eikä siten jatkossa lähetettäisi myöskään Z03[C]-sanomaa. Tällöin kokonaistoimitussopimuksen peruvan asiakaspalvelijan olisi huomioitava verkkosopimuksen palauttaminen ja huolehtia Z05[C]-sanoma erikseen matkaan. Todettiin, että ohjeiden mukaan Z03[1]-sanoma tulisi lähettää myös tässä tilanteessa, eikä haluta tehdä peruutussanomaohjeeseen poikkeusta vastoin muuta ohjeistusta. Ohjeistuksen tulee olla yhtenäinen kaikkien toimijoiden kesken. Keskusteltiin lyhyesti peruutussanomien rakenteesta ja sanomien rakennetta kuvaavasta PRODAT-Inhouse taulukosta. Aikaisemmin sovittiin, että peruutussanomat toteutetaan

2 MUISTIO 2(7) niin, että ne ovat syykoodia lukuun ottamatta identtisiä Z03[1]- ja Z05[1]-sanomien kanssa. Peruutussanomissa ei todellisuudessa tarvita kaikkia alkuperäisten sanomien kenttiä, mutta saman sanoman käyttö vähentää testaustarvetta. Peruutettava sopimus tunnistetaan peruutussanomalla välitettävän sopimustunnuksen avulla. Sanomien rakenne on tekninen kysymys, josta päätetään teknisen ryhmän seuraavassa kokouksessa. Myös PRODAT-Inhousen muokkauksesta vastaa tekninen ryhmä. Kehitysryhmän tehtävä on kehittää prosessikuvaus ja ohje peruutussanomien käytöstä. Toimikunnille pitää perustella, että testausta ei tarvita. Riina kysyi milloin peruutussanomat voisivat kehitysryhmän mielestä olla käyttöönotettavissa? Toimikuntien ensimmäiset kokoukset ovat tammi-helmikuun vaihteessa, johon mennessä tulisi uusi ohjeistus / menettelyohjeiden muutokset olla valmisteltuna ja ehdotus aikataulusta. Peruutussanomien käyttöönotossa on järjestelmätoimittajilla tekemistä, joten käyttöönotto voisi tapahtua aikaisintaan loppukeväästä tai kesällä. Aikataulusta keskustellaan vielä teknisen ryhmän seuraavassa kokouksessa. 5. Puuttuvien tuntitietojen arviointi Teknisestä ryhmästä perustettu pienryhmä on valmistellut ohjetta puuttuvien tuntitietojen arviointimenetelmistä. Tuntimittaussuosituksessa on jo ohjeistettu korkeammalla tasolla puuttuvien tietojen arviointia, mutta nyt valmisteilla olevan ohjeen on tarkoitus tarjota verkkoyhtiöille, joilla vastuu arvioinnista on, yksi teknisesti yksiselitteinen vaihtoehto puuttuvien tuntitietojen arvioinnin toteuttamiseksi. Ohjetta ei siis ole pakko soveltaa, vaan verkkoyhtiöt voivat myös itse kehittää arviointimenetelmiä, mikäli kokevat sen paremmaksi vaihtoehdoksi. Valmiin ohjeen myötä kaikkien yhtiöiden ei kuitenkaan tarvitse erikseen kehittää samaa asiaa rinnakkain. Lähtökohtana arvioinnille on, että käytetään käyttöpaikan historiadataa ja kumulatiivisista lukemista laskettua energiaa puuttuvalle ajalle aina kun mahdollista. Historiadataa käytetään siten, että lasketaan puuttuvan tunnin edellisen kolmen vastaavan ajan keskiarvo. Mikäli puuttuvan ajan energia on tiedossa, skaalataan se tunti tunnilta laskettujen keskiarvojen avulla saadun tuntikäyrän mukaiseksi. Ohjeessa on myös menetelmät muun muassa lyhyiden ajanjaksojen arviointiin, tilanteisiin, jossa ei ole käytettävissä historiadataa sekä arkipyhille. Ohje herätti joitakin kommentteja ja kysymyksiä: - Saku kertoi, että verkkoyhtiöllä ja myyjillä statukset voivat olla erinimisiä, kuin mitä ohjeessa on käytetty. Ohjeessa kuitenkin viitataan EDIEL-standardin mukaisiin statuksiin, joita tulee aina käyttää toimijoiden välisessä sanomaliikenteessä. Yhtiöiden sisällä voidaan lisäksi käyttää muitakin statuksia, mutta niitä ei saa käyttää muille toimijoille lähetettävissä sanomissa. Ohjetta muokattiin hieman tältä osin ja Markus vielä viimeistelee statuksista kertovat kohdat kuntoon. - Keskusteltiin tilanteesta, että historiadatassa on epävarma-statuksella olevia vertailutietoja. Voidaanko epävarmaa käyttää vai jätetäänkö käyttämättä. Tilanteessa, jossa puuttuvan ajan energia on tiedossa, voidaan epävarmastatuksella olevia vertailutunteja käyttää, sillä energiat kuitenkin täsmäävät. Saku kertoi, että epävarmalla statuksella olevissa tiedoissa voi olla piikkejä, mutta tämän pitäisi olla poistuva ongelma uusissa mittareissa. Lisäksi vertailutuntien keskiarvostus tasaa mahdollisia piikkejä. - Ohjeeseen oli vielä toistaiseksi jätetty menetelmä lämpötilan vaikutuksen arvioinnille sähkölämmityskohteilla, vaikka pienryhmässä olikin jo keskusteltu, että kohta tulisi mahdollisesti kokonaan poistaa. Lämpötilan vaikutuksen huomioinnissa on monta ongelmaa, joista ensimmäisenä se, että luentajärjestelmä, missä arviointi

3 MUISTIO 3(7) tapahtuu, ei tiedä mitkä kohteet ovat sähkölämmityskohteita ja mitkä eivät. Päätettiin, että lämpötilakorjausta ei arvioinnissa suoriteta ja siten poistetaan sitä koskeva kohta ohjeesta kokonaan. - Keskusteltiin arkipyhien huomioimisesta arvioinnissa. Arkipyhiä arvioitaessa vertailupäivinä käytetään joko edellisiä lauantai- tai sunnuntaipäiviä ohjeessa olevan arkipyhätaulukon mukaisesti tai, mikäli vertailujaksolle mahtuu, niin edellisiä arkipyhäpäiviä. Menetelmää pidettiin kehitysryhmässä loogisena ja helpompana toteuttaa kuin vertailemalla vuoden takaisiin vastaaviin tietoihin. - Huomautettiin, että ohjeessa olevan Pääkytkinkohteet -kappaleen nimi ei välttämättä avaudu lukijalle, joten se tulisi muokata paremmin ymmärrettävään muotoon. Lisäksi huomautettiin, että kyseisen kappaleen tulisi koskea myös kohteita, joista on tiedossa korjaustyöt, viat ja vastaavat, jolloin mittarin jännitteet eivät ole kytkeytyneenä. Ehdotettiin, että voisi tehdä myös kappaleen niistä pääkytkinkohteista, joiden ei tiedetä olevan pääkytkinkohteita. Näiden kohteiden arviointi tapahtuisi seuraavasti: Ensin arvioidaan nollaa puuttuva-statuksella, sitten tiedot arvioidaan normaalin menetelmän mukaisesti epävarma-statuksella ja lopuksi tiedot muutetaan nollaksi arvioitu-statuksella. Ehdotettu kappale lisättiin ohjeeseen. - Lopuksi Minna kertoi yhtiönsä kommentit ohjeesta. He olivat huolissaan, että kehitetään tällainen ohje verkkoyhtiön sisäiselle työlle, mutta Riina huomautti, että tätä ohjetta ei ole pakko soveltaa, vaan yhtiöissä voidaan toki kehittää myös itse paremmat menetelmät. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa toimialalle yksi vaihtoehto arvioinnin toteuttamiseen, jotta kaikkien ei tarvitse suunnitella ja tilata samaa asiaa erikseen. Minnan kommenteissa ihmeteltiin myös kuormituskäyrän soveltamista arvioinnissa, kun historiadataa ei ole käytettävissä. Todellisuudessa tilanne on harvinainen, sillä kohteita ei normaalisti viedä tuntiluentaan ennen kuin luentayhteys toimii. Verkkoyhtiöt voivat tällaisissa tilanteissa hyödyntää kokemustaan vastaavista kuluttajista, mikä antaa todennäköisesti valtakunnallista kuormituskäyrää luotettavamman arvion. Kommenteissa kyseenalaistettiin myös kolmen edellisen viikon käyttäminen kiinteästi vertailutietona. 6. MSCONS-yhteystietotaulukko Edellisessä kokouksessa keskusteltiin teknisen ryhmän ideoimasta MSCONSyhteystietotaulukosta. Silloin päätettiin, että teknisen ryhmän Sampsa Vaulimon tekemä ehdotus taulukosta ja pohditaan jatkotoimenpiteitä seuraavassa kokouksessa. Sampsan tekemä taulukkoluonnos noudatti pitkälti olemassa olevaa PRODATyhteystietotaulukkoa. Taulukkoon oli ainoastaan lisätty uusi sarake Osapuolen tunnus NAD:lla, jos eri kuin osapuolen virallinen tunnus. Tämä ero johtuu siitä, että joidenkin osapuolien kohdalla MSCONS-sanomissa virallisen osapuolitunnuksen sijaan käytetään toista tunnusta. Keskusteltiin taulukon sisältämistä toimijoiden tietojärjestelmiä koskevista sarakkeista, jotka eivät välttämättä ole kovin tarpeellisia. Lisäksi MSCONS-taulukossa taseselvitysjärjestelmä voisi mieluummin olla oma sarakkeensa ja ATJ/EDI-muunnin oma sarakkeensa. Päätettiin kuitenkin, että taulukon rakenne voi yhdenmukaisuuden vuoksi olla ehdotettu. Keskusteltiin siitä miten PRODAT- ja MSCONS-taulukot tulisi esittää ET:n EDIEL-sivuilla. Jan ehdotti, että paras ratkaisu olisi yksi Excel-taulukko, jossa PRODAT- ja MSCONS-tiedot ovat eri välilehdillä. Myös muiden mielestä tämä olisi selkeä ratkaisu. Päätettiin kysyä vielä teknisen ryhmän kanta asiaan.

4 MUISTIO 4(7) Riina kysyi kuinka toimijoiden tiedot saadaan helpoiten taulukkoon. Saku ehdotti, että kehitysryhmän jäsenet syötävät taulukkoon ensin omien yhtiöidensä tiedot esimerkkinä muille toimijoille. Tämän jälkeen, mikäli tekninen ryhmä on yhtä mieltä eri välilehdille jaetusta taulukosta, lähetetään jäsentiedote, jossa kehotetaan täyttämään taulukko EDIEL-sivuilla olevan nettilomakkeen avulla. Lomaketta pitää vielä muokata siten, että se mahdollistaa tietojen lisääjän valita päivittääkö PRODAT- vai MSCONS-tietoja. Markus keskustelee Adaton Risto Heliön kanssa asiasta. 7. Avoimia kysymyksiä 7.1 PRODAT-tunnukset kun verkko sulautuu osaksi toista verkkoa Saku esitti kehitysryhmälle kysymyksen liittyen tilanteeseen, jossa jakeluverkko sulautuu osaksi toista jakeluverkkoa, eli yhden verkon käyttämä osapuolitunnus lakkautetaan ja kyseisen verkon käyttöpaikat siirtyvät toisen verkkotunnuksen alle. Käyttöpaikkatunnukset eivät tämän johdosta vaihdu. Varsinainen kysymys oli, että minkä verkon nimissä PRODAT-sanomat tulee milloinkin lähettää. Pohdittiin kahta erilaista vaihtoehtoa (oletetaan, että virallinen vaihtopäivämäärä olisi esim ): 1. PRODAT-sanomissa käytetään lakkautettavaa osapuolitunnusta asti ja 1.6. alkaen uutta tosien verkon osapuolitunnusta. 2. PRODAT-sanomissa ennakoidaan osapuolitunnuksen vaihtoa pitäen silmällä esimerkiksi uuden myyntisopimuksen voimassatulopäivää. Eli esimerkiksi lähetetyssä Z03[1]-sanomassa olisi jo uusi tunnus, koska sanomaa koskeva sopimus tulee voimaan vasta 1.6. jälkeen. Kehitysryhmässä oltiin yhtä mieltä, että ensimmäinen vaihtoehto on kaikkien osapuolien kannalta helpompi toteuttaa. Joten linjattiin, että verkkojen sulautuessa yhteen tulee käyttää vanhoja osapuolitunnuksia viralliseen vaihtopäivämäärään asti. MSCONS-sanomat lähetetään voimassa olevan taseikkunan mukaan, joten vanhalla osapuolitunnuksella lähetetään aikasarjoja vielä kaksi viikkoa kesäkuun alun jälkeenkin. 7.2 Statustieto PRODAT-sanomilla välitettäviin lukematietoihin Eräissä muissa Euroopan maissa myös PRODAT-sanomilla välitettäviin lukematietoihin liitetään statustieto. Kehitysryhmä keskusteli lyhyesti tulisiko tätä harkita myös Suomessa. Kehitysryhmän kokouksessa 5/2010 (27.9.) on kuitenkin jo linjattu seuraavaa: Verkonhaltijan tulisikin siten laskuttaa ja lähettää eteenpäin vain vahvoilla statuksilla (OK, Korjattu OK ja Arvioitu) saatuihin mittaustietoihin perustuvia käyttöjä. Tämä on verkonhaltijan omankin edun mukaista, sillä verkonhaltija vastaa vääristä mittaustiedoista aiheutuneista seurauksista. Linjattiin, että mikäli verkonhaltija joutuu korjaamaan aiemmin lähettämiään lukemia tai käyttöjä, tulee myyjään ottaa ensin yhteyttä ja sopia korjaavista toimista. Suomessa käytettävä Z11-sanomarakenne ei myöskään nykyisellään mahdollista statustietojen välittämistä. Sanomarakenteen muutoksessa olisi iso työ saatuihin hyötyihin nähden, sillä ongelma on tuntitietojen välityksen myötä poistuva. Joten statustietoa ei tulla lisäämään PRODAT-sanomiin. 7.3 Käyttöpaikkanumero muuttuu asiakkaanvaihdon yhteydessä Kehitysryhmän tietoon on tullut, että eräällä verkkoyhtiöllä on käytäntönä vaihtaa käyttöpaikkanumeron viimeistä numeroa aina kun kyseisen käyttöpaikan asiakas

5 MUISTIO 5(7) vaihtuu. Tämän seurauksena verkkoyhtiöltä saadussa Z04[1]-sanomassa on eri käyttöpaikkanumero kuin alkuperäisessä muuttoilmoituksessa. Siten Z04[1] jää aina myyjällä virhelistalle. Käyttöpaikan yksilöllinen tunnistettavuus on ensisijaisen tärkeää toimivan sähkön vähittäismarkkinan kannalta. Tunnusta käytetään yksittäisten sopimusten identifiointiin. Sopimuksen perusteena olevaa tietoa ei saa muuttaa prosessin aikana. Sovittiin, että Jari on yhteydessä kyseiseen yhtiöön ja kertoo heille kehitysryhmässä käydystä keskustelusta, että tämä ei ole sopiva toimintatapa. 7.4 Etäkytkentäkohteiden kytkentä kun muuttotieto tulee sanomana 8. Muut asiat Keskusteltiin kuinka etäkytkettävään kohteeseen tulisi kytkeä jännitteet päälle, kun muuttotieto tulee sanomana, eikä verkkoyhtiöllä välttämättä ole asiakkaan puhelinnumeroa. Turvallisuussyistä asiakkaaseen tulisi aina olla yhteydessä ennen etäkytkentää, mikäli mittari ei mahdollista valmiustilaa, josta asiakas voi itse lopuksi kytkeä jännitteet päälle. Jari kertoi, että heillä pyritään hakemaan asiakkaan puhelinnumero numeropalvelusta ja sopimaan asiakkaan kanssa menettelystä. Asiakas voi esimerkiksi soittaa kun on käyttöpaikalla. Asiakkaat eivät kuitenkaan aina vastaa puheluihin, jotka tulevat tuntemattomasta numerosta. Toinen vaihtoehto on lähettää asiakkaalle tekstiviesti, että ottaa yhteyttä asiakaspalveluun kun on käyttöpaikalla ja haluaa sähköt kytkettävän. Mikäli asiakkaaseen ei yrityksestä huolimatta saada yhteyttä, hän kyllä itse soittaa kun kohteessa ei ole sähköä. Puhelinnumero muuttosanomissa olisi hyödyllinen, mutta vaatisi suuren muutostyön sanomarakenteisiin. Numerot voidaan kuitenkin hakea numeropalvelusta, joten tällä hetkellä ei nähdä tarvetta tehdä suuria muutoksia. 8.1 Tiedoksi: Jäsenviesti menettelyohjeiden päivityksestä lähetettiin Menettelyohjeiden päivitysurakka saatiin päätökseen ja valiokunnat ja toimikunnat hyväksyivät tehdyt muutokset. Asiasta lähetettiin jäsentiedot, jossa kerrottiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä kehotettiin ottamaan muutokset käyttöön mahdollisimman pian. 8.2 Esitys klo 14.15: Tullihallituksen kokemuksia sanomaliikenteestä Tullihallituksen sanomaliikenteen järjestelmäpäällikkö Pirjo Perhonen tuli pitämään kehitysryhmälle mielenkiintoisen esitelmän heidän kokemuksistaan tiedonvaihdosta ja meneillään olevista kehityshankkeista. Perhonen on ollut Tullihallituksen palveluksessa vasta noin vuoden, mutta hänellä on pitkä kokemus IT-alalta. Tullin päätehtävä on valvoa Suomeen tulevia ja Suomesta lähteviä tavaravirtoja sekä kohdistaa niihin mm. vero- ja kauppapoliittisia toimenpiteitä. Asiakkaat ovat hyvin erikokoisia ulkomaankauppaa harjoittavia yrityksiä. Toimiala on luonnollisesti hyvin kansainvälinen ja etenkin EU:n sisällä tiedonvaihtoon liittyvää kehitystä tehdään pitkälti yhteistyössä, sillä EU muodostaa yhden yhtenäisen tullialueen. EU:ssa on myös käynnissä hanke elektronisesta tulliympäristöstä, joka etenee rinnakkain EU:n tullilainsäädännön uudistuksen myötä. Tiedonvaihdon kehittämisessä tullitoimialalla EU on siis vahvassa roolissa. Tullihallituksella on tiedonvaihtoa myös EU:n ulkopuolelle. Koska Tullihallituksen asiakkaat ovat hyvin erilaisia, yksityisistä henkilöistä suuriin yrityksiin, tulee palvelukanavat myös suunnitella siten, että erilaiset asiakasryhmät saavat niistä täyden hyödyn. Yksityishenkilöllä ei voi olla käytössään

6 MUISTIO 6(7) sanomajärjestelmää, joten luonnollinen palvelukanava tiedonvaihtoon toimii selainkäyttöliittymällä internetin yli. Suuret asiakkaat puolestaan saavat omiin tietojärjestelmiin integroidut sanomajärjestelmät tehokkaammin hyödynnettyä. Sanoma-asioinnin aloittaminen Tullin kanssa vaatii tietyn lupamenettelyn, johon sisältyy luvan haun lisäksi myös muun muassa asiakastestaus tullin ja asiakkaan omalla aineistolla. Tullin tarjoama testausympäristö on asiakkaille maksuton. Yritysasiakkaiden sanomaliikenne tullin kanssa voidaan tulevaisuudessa hoitaa kahdella eri tavalla. Nykyinen operaattorivälitteinen sanoma-asiointi muistuttaa pitkälti sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa. Asiakkaiden sovellukset kommunikoivat EDIFACTja XML-pohjaisilla sanomilla Tullin palvelusovelluksen kanssa käyttäen yhtä useista välitysoperaattoreista. Luotettavan verkkoyhteyden tarjoavat operaattorit tarvitsevat Tullilta tietyn hakumenettelyn mukaisen valtuutuksen saadakseen toimia välitysoperaattorina. Tulevaisuudessa sanoma-asiointi perustuu Tullin TESB-väylään (Tulli Enterprise Service Bus), jonka TESB-edustaan asiakkaat voivat ottaa suoraan yhteyttä julkisen verkon(internet) yhteyden kautta. Edusta toimii varsinaisen Tullin sisäisen palveluväylän ja julkisen verkon tietoturvaeristeenä, hoitaen mm. - Webservice-rajapinnan - Liikenteen salauksen - Sanomien lähettäjien tunnistuksen ja valtuutuksen - Sanomien kehysten validoinnin ja eheyden tarkistuksen - Sanomien kehystietojen muuntamisen Inhouse-muotoon - XML-uhkien torjunnan Tämä niin kutsuttu suora sanoma-asiointi perustuu pääosin XML-pohjaiseen sanomaliikenteeseen, joka välitetään HTTPS/SOAP protokollan yli. Varsinaiset sovellussanomat ovat samoja suorassa ja operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa. Tullin sovelluksen takaisin asiakkaille lähettämät sanomat eivät suoraan välity asiakkaille saakka, vaan asiakkaiden tulee noutaa sanomat oma-alotteisesti TESBväylän viestivarastosta. Tämä asiakkaiden tekemä pollaus ei kuormita väylää merkittävästi. Yksi syy uuteen suoraan sanoma-asiointiin on operaattorivälitteisen asioinnin kalleus pienille asiakkaille. Kaikki Tullihallituksen tiedonvaihto muiden EU:ssa toimivien tulliviranomaisten ja EU:n komission välillä tapahtuu erillisen CCN-verkon kautta. Myös CCN-verkko yhdistyy Tullihallituksen TESB-palveluväylään, tosin CCN-gateway:n kautta, jollainen on kaikissa CCN-verkkoa käyttävissä maissa. Kansainvälisessä liikenteessä käytetään yhteisesti määriteltyjä sanomarakenteita, mutta järjestelmät rakennetaan kansallisesti. Tavoitteena on saavuttaa yhtenäisemmät käytännöt. TESB-väylää käytettään myös muuhun, kuin pelkästään ulkoiseen sanoma-asiointiin. TESB tarjoaa rajapinnan myös muiden Web-pohjaisten palveluiden ja Tullin sovellusten välillä sekä rajapinnan Tullin järjestelmästä toiseen tapahtuvalle sisäiselle liikenteelle. Yleiskäyttöinen palveluväylä tiedonvaihdon hoitamiseen antaa merkittäviä hyötyjä kokonaan erillisiin rinnakkaisiin järjestelmiin verrattuna. Muun muassa tietoturva ja järjestelmäpalveluiden hallinta helpottuvat sekä sanomien reititys järjestelmien välillä monipuolistuu. Toistaiseksi Tullin tiedonvaihtojärjestelmät toimivat vielä pääosin EDIFACT-sanomilla, mutta tulevaisuudessa ne tulevat perustumaan XML-sanomiin. EDIFACT on kankea tietoformaatti ja sen osaaminen on hiipumassa. XML:n suosio sen sijaan kasvaa monipuolisesti eri aloilla, joten tarvittavaa osaamista löytyy paljon. Myös monet yleiset ohjelmat, kuten MS Excel, osaa tuottaa valmista XML-muotoista dataa.

7 MUISTIO 7(7) Riina kertoi, että sähkömarkkinoilla kapasiteetin riittävyys on riski, kun sanomamäärät lähivuosina kasvavat räjähdysmäisesti. XML-sanomat ovat erilaisen rakenteensa ansiosta kooltaan EDIFACT-sanomia suurempia, mikä myös vaikuttaa kapasiteetin riittävyyteen. XML-tiedosto sisältää varsinaisen tietoelementin lisäksi myös kuvauksen elementin sisällöstä, eli XML on niin kutsuttu kuvauskieli. Tullitoiminnassa sanomamäärät eivät kuitenkaan ole yhtä suuria, kuin mitä sähkömarkkinoilla tulee olemaan, joten kapasiteettia ei nähty ongelmaksi. Tullitoiminnassa sanomien aikarajat sen sijaan ovat huomattavasti tiukemmat, eikä katkoksia voida sallia ollenkaan. Sanomaprosessien kestot ovat vain joitakin minuutteja, sähköalan joihinkin päiviin verrattuna. Myös kaikki Tullihallituksen järjestelmäpäivitykset tehdään ennalta sovittuina ajankohtina neljä kertaa vuodessa. Sanomaliikenteen ongelmat havaitaan yleensä tuntien sisällä ja haasteena onkin saada välitettyä tiedot eteenpäin mahdollisimman nopeasti. 8.3 Loppulaskuosoite myös myyjälle Keskusteltiin lyhyesti mitä ohjeet sanovat asiakkaan loppulaskun osoitetiedon välittämisestä vanhalle myyjälle, kun asiakas muuton yhteydessä vaihtaa myyjäänsä. Luottamuksellisuus- ja syrjimättömyysohjeet asiakaspalvelutilanteisiin ohjeistavat, että verkonhaltija ei automaattisesti voi uutta osoitetietoa luovuttaa vanhalle myyjälle, mutta jos asiakas on pyytänyt uutta myyjää ilmoittamaan uuden osoitteen eteenpäin loppulaskua varten, niin tällöin osoitetieto välitetään myyjälle PRODAT-sanoman laskutusosoite-kentässä. 8.4 Alueelliset tuntimittauskoulutukset Riina kertoi nopeasti, että puhujat kerääntyvät alkuvuodesta kokoukseen, jossa sovitaan yhdessä mitkä viestit koulutuksessa halutaan tuoda esille. Kolmelle samansisältöiselle koulutustilaisuudelle on sovittu seuraavat ajankohdat: Jyväskylä Oulu Helsinki 8.5 Järjestelmäpäivitysten aiheuttamat sanomaliikennekeskeytykset Keskusteltiin erään vähittäismarkkinoilla toimivan konsernin käynnissä olevan järjestelmäpäivityksen aiheuttamasta sanomaliikennekeskeytyksestä. Kyseinen yhtiö on ilmoittanut muille toimijoille, että sen verkko- ja myyntiyhtiöt eivät pysty käsittelemään mitään sanomia noin neljään viikkoon, vaan katkon aikaiset sanomaketjut viedään loppuun vasta katkon jälkeen. Menettely johtaa sanomaliikenteen aikarajojen ylittymiseen ja on siten vastoin ET:n ohjeistusta ja jopa vastoin sanomaliikenneasetusta. Sovittiin, että Markus ottaa yhteyttä kyseiseen yhtiöön ja kertoo olemassa olevasta ET:n ohjeesta Järjestelmämuutoksien vaikutukset sanomaliikenteen hoitamiseen. Ohjeessa kerrotaan kuinka tulisi toimia tilanteessa, jossa tietojärjestelmiin tehtävät muutostyöt aiheuttavat väliaikaisia ongelmia sanomaliikenteen hoitamiseen. 9. Seuraava kokous Seuraava kokous sovittiin pidettävän torstaina klo Airport Congressissa.

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina 17.2.2011 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri

Ajankohtaista Tullista. 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Ajankohtaista Tullista 23.5.2012 Päivi Maunuksela-Malinen, Tulli Sanoma-asioinnin tuki/eteläinen tullipiiri Tulli-ilmoitusten määrät 2011 Ilmoituslaji Kappalemäärä Sähköisten osuus % (suluissa 2010) Ilmoituskanavan

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 Aika Maanantaina 14.11.2011

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Eneasen Sanomapalvelu Jedi on älykäs palvelu sähkökaupan tiedonvaihdon seurantaan ja hallintaan. Palvelu seuraa ja raportoi sanomaliikenteen tilaa ja auttaa nopeasti selvittämään

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 23.6.2011 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 Aika Keskiviikko 8.6.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009

Julkinen sanomarajapinta. 4.9. ja 11.9.2009 4.9. ja 11.9.2009 1 Asiakkaiden nykyiset sanomaliikenneyhteydet Tulliin Nykytilassa sanomaliikenneyhteydet Tullin asiakkaiden tietojärjestelmistä Tullin sovelluksiin välillä hoidetaan operaattoreiden kautta,

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

PUUTTUVIEN TUNTITIETOJEN ARVIOINTIMENETELMÄT

PUUTTUVIEN TUNTITIETOJEN ARVIOINTIMENETELMÄT SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 27.5.211 OHJE 1(12) PUUUVIEN UNIIEOJEN ARVIOINIMENEELMÄ Puuttuvien tuntitietojen arviointia on käsitelty yleisemmällä tasolla Energiateollisuus ry:n suosituksessa

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille.

Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille. Monitori vinkit isännöitsijälle ja taloyhtiöille www.jyvaskylanenergia.fi Yleistä Isännöitsijät: Seuraa sähkön ja lämmön tuntitasoista sekä vedessä vuositasoista kulutusta (veden etäluentakohteissa myös

Lisätiedot

INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE

INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE ASIAKASOHJE INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE OPAS INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAAKSI HAKEUTUVALLE SISÄLLYSLUETTELO Intrastatin sanoma-asiakkaiden testausohje, versio 1.0 2(12) 1. TERMIEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy

Jakeluverkoista älyverkoiksi Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Jakeluverkoista älyverkoiksi 30.8.2017 Timo Patana, toimitusjohtaja Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut Oy Sisältö Oulun Seudun Sähkö Älyverkkotaustaryhmä osana tulevaisuuden määrittelyä Tulevaisuuden haasteita

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN

LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN SÄHKÖVERKKO SUOSITUS / 2009 1(13) EL 6.3.2013 LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN 2009 Muutospäivämäärä Kuvaus 4/2010 Alkuperäinen 6.3.2013 Tarkennettu luvun 3 takautuvaa

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 10.4.2015 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(6) Vuonna 2014 sovitut menettelytavat Tähän dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 16... 16... 16... 20... 20... 20 ... 21... 21... 23... 25

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

verkkolasku.fi 2.1.2011

verkkolasku.fi 2.1.2011 palveluna Notebeat Entrepreneur -ohjelmalla hoidat kaikki yrityksesi myynti- ja ostolaskut sähköisesti selainkäyttöliittymässä, sekä siirrät ne kätevästi tilitoimistoon. Säästät heti käyttöönotosta alkaen

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

Provet Net Kutsut ohje

Provet Net Kutsut ohje Provet Net Kutsut ohje Provetissa voidaan kutsuja käyttää pitkä-aikaisten asiakassuhteiden ylläpitoon. Kutsujen avulla asiakkaita voidaan muistuttaa lemmikin rokotusten voimassa olosta, hampaiden säännöllisestä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi

OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi Oma asiointi -sivuston kautta. Jos sinulla ei ole työnhakua aloittaessasi

Lisätiedot

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi

Ohje tietokonversiotyöhön valmistautumiseksi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Miksi tietokonversio ja tietojen siivous?... 4 2 Tietokonversiotyön aikataulu ja seuranta... 4 3 Valmistaudu tietokonversiotyöhön... 4 3.1 Kartoita yhtiösi resurssit ja varmista

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI

Ohje 1 (13) SÄHKÖINEN ASIOINTI Ohje 1 (13) Sähköisen asioinnin linkin kautta pääset kirjautumaan sähköisiin palveluihin henkilöhohtaisilla verkkopankkitunnuksilla. Valitse tunnistustapa => Pankkitunnistus Ohje 2 (13) Valitse pankki,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1

OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 OnniSMS Rajapintakuvaus v1.1 1.0 Yleistä OnniSMS on HTTPS/XML pohjainen rajapinta tekstiviestin lähettämiseen. Palvelun käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus, salasana ja palvelimen osoite, jotka saa tekemällä

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot