Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013"

Transkriptio

1 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona klo Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51, Helsinki, 5 krs. Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Matti Hirvonen Tampereen sähkölaitos Pia Laakkonen Lappeenrannan Energia Oy Minna Riihiluoma Turku Energia Oy Elina Säiläkivi Fortum Sähkönsiirto Oy Petri Vanhamäki Leppäkosken Sähkö Oy Satu Vesaniemi Helsingin Energia Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Ina Lehto Energiateollisuus ry Markus Piispanen, siht. Energiateollisuus ry Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin Minna Arffmanin siirtyneen Fingrdille ja sitä myötä hänen paikkansa kehitysryhmässä jääneen avoimeksi. Minna kuitenkin todennäköisesti palaa kehitysryhmään Fingridin edustajana, jolloin linkki vähittäismarkkinakehityksen ja Fingridin hoitaman tiedonvaihtokehityksen välillä vahvistuu. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslista hyväksyttiin lisäämällä kohtaan 8. Muut asiat uusina kohtina: saneerauskohteiden käsittely Käyttöpaikan kulutuksella ja tuotannolla eri asiakkaat Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 3. PMVM 3.1 BuP TF muuttoraportti Sihteeri kertoi NordREG:n alaisen Business Process TF:n regulaattoreista koostuvan drafting teamin lähettäneen luonnoksen muuttoprosessia koskevasta raportista kommenteille ryhmän toimialaedustajille. Käytiin kehitysryhmässä läpi raporttiin kerättyjä kommentteja, joita käsitellään BuP TF:n seuraavassa kokouksessa 11.9 Oslossa. Sihteeri kertoi raportissa kuvatun muuttoprosessin olevan varsin yleinen, eikä siinä ole vielä juurikaan kuvattu muuttoihin liittyviä lukuisia erikoistapauksia tai perusprosessiin liittyviä yksityiskohtia. Lähetetyissä kommenteissa painotettiinkin useita erilaisia käyttötapauksia, jotka raportissa tulisi huomioida normaalin muuton (sisäänmuutto uuteen käyttöpaikkaan + ulosmuutto vanhasta käyttöpaikasta) lisäksi. Raportissa tulisi selkeämmin erottaa sisäänmuutto ja ulosmuutto erillisiksi prosesseiksi, jotka voivat tapahtua toisistaan riippumatta. Raportissa on myös useassa kohtaa yksinkertaistettu saman verkkoalueen sisällä tapahtuva muutto muutosta eri Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 verkkoalueiden välillä, vaikka prosessin tulisi olla käyttöpaikkojen verkkoyhtiöstä riippumaton. 2(6) Kehitysryhmässä keskusteltiin katkaisuun ja kytkentään liittyvien menettelytapojen huomioimisen tärkeydestä erityisesti suomalaisille toimijoille. Muissa Pohjoismaissa on käytössä erilaisia oletusmyyjäjärjestelmiä, eikä esim. ulosmuuton seurauksena käyttöpaikalta automaattisesti katkaista sähköjä, mikä kuitenkin Suomessa on havaittu hyväksi toimintamalliksi. NordREG on aikaisemmin linjannut, että yleispalveluvelvoitteita ei tulla harmonisoimaan, joten yhteispohjoismaista menettelytapaa sähköjen katkaisulle ei myöskään BuP TF:n toimesta tulla tekemään. Eri menettelytavat markkinoille, joilla on oletusmyyjäjärjestelmä ja ei ole, olisi kuitenkin määriteltävä raportissa. Kehitysryhmä myös korosti, että takautuvia muuttoja ei tulisi sallia ulosmuutoissa eikä sisäänmuutoissa. Mikäli sähköjä ei käyttöpaikalta katkaista, saattaa syntyä tilanne, jossa asiakas vasta jälkikäteen ilmoittaa muuttaneensa käyttöpaikalle. 3.2 NEG tiedonvaihdon harmonisointi Sihteeri kertoi kesäkuussa käynnistyneestä uudesta toimialan edustajilla laajennetusta NEG-ryhmästä (Nordic Ediel Group), jonka tehtävänä on määritellä harmonisoidut menettelyt pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoon. Työn lähtökohtana käytetään NordREG:n Business Process työryhmän laatimia raportteja harmonisoiduista liiketoimintaprosesseista. Toistaiseksi työ koskee ainoastaan myyjänvaihtoa, josta NordREG on julkaissut raportin kesäkuussa. Raportti kuitenkin määrittelee myyjänvaihdon vain hyvin yleisellä tasolla ja antaa paljon vapauksia kansallisille eroavaisuuksille. Monet liiketoimintaprosessiin kuuluvat yksityiskohdat, kuten sanomien tietosisältö, on siis määrittelemättä, mikä johtaa vaikeuksiin NEGryhmän tehtävässä, koska kunnollista esitietoa tai tehtävän rajaamista ei ole. Myös ryhmän ohjaus NordREG:n toimesta vaikuttaa puutteelliselta. Toistaiseksi ryhmällä on ollut nyt kaksi kokousta, joissa on kartoitettu myyjänvaihtoprosessien nykytilannetta eri Pohjoismaissa sekä sen pohjalta tehty joitakin ehdotuksia myyjänvaihtosanoman (nykyinen Z03[1]) suhteen kansallisesti pohdittavaksi. Lisäksi ryhmä on käsitellyt eräitä enemmän sanomateknisiä asioita, joita koskien on laadittu kysymyksiä kansallisesti pohdittavaksi. Sihteeri kertoi, että lähtöolettamuksiksi ryhmä on NordREG:n linjausten mukaisesti ottanut myyjävetoisen markkinamallin sekä myyjän tekemän yhteislaskutuksen. Hub-asiaan ryhmä ei toistaiseksi ota kantaa, vaan prosessi suunnitellaan puhtaasti toimijoiden väliseksi. Myöskään sopimusmalliin (yksi vai kaksi sopimusta) ryhmä ei ole ottanut kantaa, mikä vaikeuttaa esimerkiksi myyjänvaihdon sanomasisältöjen määrittämistä, kun ei tiedetä onko verkkoyhtiöllä sopimus asiakkaan kanssa vai ei. Sanomaformaatin osalta olettamus on, että Ediel-sanomista tullaan siirtymään XML-sanomiin. Syinä tähän on mm. NBS-hankkeessa valittu XML-formaatti sekä valmiit ebix- ja Entso-E-sanomat, joissa formaattina on XML. Myös kehitysryhmä totesi tarkan tiedonvaihtomenettelyn laatimisen olevan mahdotonta ilman kunnollista markkinamallin ja liiketoimintaprosessin kuvausta esitietona. Tässä vaiheessa kehitysryhmän on vaikea ottaa kantaa sanomasisältöjä koskeviin kysymyksiin, koska sopimusmallista ei ole päätöstä. Esimerkiksi ehdotus poistaa asiakkaan nimi myyjänvaihtosanomasta ei ole järkevä, mikäli jatkossakin tulee olemaan kahden sopimuksen malli. Yksi NEG-ryhmän kansallisesti käsiteltäväksi tarkoitettu kysymys koski osoitetiedon palastelemista nykyistä hienojakoisemmaksi. Nykyisin Edielsanomissa osoitetieto on jaettu kolmeen kenttään: lähiosoite, postitoimipaikka ja postinumero. Vaihtoehdoksi annetussa Tanskassa käytetyssä mallissa mm. lähiosoite on vielä jaettu viiteen eri kenttään (kadun nimi, kadun numero, talon numero, kerros, asunnon numero). Sihteeri kertoi

3 3(6) teknisen ryhmän myös keskustelleen asiasta ja todenneen, että nykyisten järjestelmissä olevien osoitetietojen vienti ehdotetun mallin mukaiseksi vaatisi paljon työtä, sillä automaattisesti ei kaikkia osoitteita saisi muutettua. Kehitysryhmä totesi, että tarkemmasta jaottelusta voisi olla jossain tilanteissa hyötyä, mutta se ei ole välttämätöntä. Mikäli malliin kuitenkin päätettäisiin mennä, tulisi olla mahdollista myös sisällyttää yhteen kenttään (esim. kadun nimi) useamman kentän tiedot, jos tietoa ei saada rakenteen mukaiseksi jaettua. Ongelmana ovat ainakin käyttöpaikat, joilla ei ole varsinaista osoitetta, kuten liikennevalot tai eräät väliaikaiset käyttöpaikat. Toisaalta mikäli yhdessä kentässä on useamman kentän tiedot, voi vastaanottavassa päässä ilmetä vaikeuksia tiedon purkamisessa. Toinen asia, mistä kehitysryhmässä keskusteltiin, oli käytetäänkö aikarajoina arkipäiviä vai kalenteripäiviä. Kehitysryhmän kanta oli, että säännöllisissä, jatkuvasti toistuvissa prosesseissa, kuten mittaus ja taseselvitys, on järkevää käyttää kalenteripäiviä. Tosin muissa välitöntä reagointia vaativissa tilanteissa, kuten katkaisuihin ja kytkentöihin liittyen, tulee käyttää arkipäiviä. 3.3 NBS tiedonvaihtoraportti 4. SVT syksy 2013 Sihteeri kertoi NBS-hankkeen edenneen siihen pisteeseen, että heinäkuussa julkaistiin ensimmäinen versio pohjoismaisen taseselvityksen tiedonvaihtoa koskevasta suunnitelmasta, mikä on askel kohti toimijoidenkin järjestelmämuutosten tekemistä. Suunnitelma ei ole vielä lopullinen, vaan sitä on tarkoitus kehittää hankkeessa mukana olevien maiden toimialoilta kerättävillä kommenteilla sekä kahdessa pohjoismaisessa NBS-forumissa, joissa havaituista kehitystarpeista keskustellaan yhdessä. Kommentoinnin tai forumien aikataulusta ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa tietoa. Silmäiltiin nopeasti raporttia, mutta päätettiin, ettei tässä vaiheessa käydä sitä vielä tarkemmin läpi. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa, jolloin kommenttien keruusta on jo tarkempaa tietoa. Syksyn SVT:n ensimmäinen osa pidetään ja toinen osa Sihteeri kertoi, että kehitysryhmän kokoonpanossa tapahtuneiden muutosten takia tutkinnon toiseen osaan tulee saada puhujat vielä kahteen esitykseen. Sovittiin, että Piispanen pitää esityksen Tiedonvaihtojärjestelmän rakenne ja Wessman esityksen Myyjänvaihto ja peruutus. Case-tapausten purusta puhuja sovitaan vielä lähempänä tilaisuutta. Sovittiin, että kaikki puhujat peilaavat esityksensä vielä sähkömarkkinalain uudistukseen, jotta mitään vanhentunutta tietoa ei esityksiin jää. Parhaiten lakimuutokset näkee ET:n lähettämästä sähkömarkkinalain muutosten tulkintaa koskevasta ohjeistuksesta. Tutkinnon kotitehtäviä laatinut pienryhmä totesi sopineensa kokousajan, jolloin lopulliset kotitehtäväkysymykset vastauksineen käydään vielä läpi mahdollisten muutostarpeiden varalta. Tehtävät tulisi saada Adatolle Moodleen syötettäviksi mielellään useampi päivä ennen tutkinnon ensimmäistä osaa. Osallistujia pyydetään jälleen tutkinnon ensimmäisen osan aikana jättämään casekysymyksiä, joihin esitellään vastaukset toisessa osassa. Sovittiin, että tarvittaessa aikaisemmin saaduista kysymyksistä voidaan joitakin nostaa mukaan myös tällä kertaa. 5. EDI-päivien palaute ja ryhmätöiden jatkotoimet Käytiin läpi alkukesän EDI-päivistä saatu runsas palaute ja poimittiin joukosta kehitysideoita ensivuoden päiville sekä kehitysryhmälle. Päivistä annetut arvosanat olivat varsin hyvät, mutta palautteessa oli jonkin verran ristiriitaisia kommentteja mm. tapahtuman sisällöstä. Tämä kertoo, että tapahtumaan osallistuu henkilöitä erilaisista lähtökohdista, eikä ohjelmaa saa tehtyä kaikkia täysin tyydyttäväksi. Yhtenä selkeänä havaintona oli, että ryhmätöihin ilmoittautumisessa oli ollut ongelmia. Kaikki eivät päässeet haluamaansa ryhmään, vaikka tarkoitus nimenomaan tänä vuonna oli järjestää ryhmiä kustakin aiheesta niin monta, että kaikki pääsevät juuri itseä kiinnostavaan ryhmään. Lisäksi palautteesta havaittiin, että kaikissa ryhmätyötiloissa

4 ei ollut tarjolla alkoholitonta juomaa. Useampi osallistuja toivoi, että menettelytapalinjauksia käsiteltäisiin laajemmin, sillä ne ovat monelle päiville osallistuvalle kaikista keskeisintä ja konkreettisinta sisältöä. Tätä asiaa sovittiin kehitettävän seuraavan kesän EDI-päiviin. Käytiin lisäksi läpi päivien ryhmätöistä koostetut kalvot, sillä niissä on nostettu esille useita hyviä huomioita ja kehitysideoita vähittäismarkkinoilla keskeisistä asioista. Sovittiin, että keskeisimmistä havainnoista laaditaan jäsentiedote, jolla muistutetaan toimijoita oikeista menettelytavoista. Sihteeri laatii tiedotteesta luonnoksen ja lähettää sen kehitysryhmälle kommentoitavaksi. Tiedote lähetetään EDI-päivien osallistujien lisäksi kaikille PRODAT- ja MSCONS-yhteyshenkilöille. Erikseen sovittiin, että Vesaniemi ja Riihiluoma miettivät seuraavaan kokoukseen mennessä tarkempia toimintatapoja tapaukseen, jossa käyttöpaikalle tehdään samanaikaisesti useampia myynninaloitusilmoituksia. Nykylinjauksena on, että verkonhaltija lähettää myyjille kyselyn asiakkaan tahtotilasta, mutta koska tämäkään ei aina ratkaise ongelmaa, mietitään seuraavassa kokouksessa olisiko tarkempi ohjeistus tarpeen. Pohdittiin vielä, että seuraaville EDI-päiville voitaisiin järjestää järjestelmätoimittajakohtaisia ryhmätöitä, joissa kunkin järjestelmän käyttäjät pääsisivät keskenään keskustelemaan mahdollisista järjestelmän aiheuttamista ongelmista ja niiden ratkaisuista. Ryhmätöiden vetäjiksi tarvittaisiin toimittajien omia henkilöitä. Todettiin näiden lisäksi toki tarvittavan myös yleisiä aiheita käsitteleviä ryhmätyöaiheita. 6. Avoimet kysymykset 6.1 Historiatietojen lähettäminen MSCONS-sanomalla Asiakkaan historiatuntitietojen lähettämisestä uudelle myyjälle myyjänvaihdon yhteydessä keskusteltiin edellisessä kehitysryhmän kokouksessa, jolloin päätettiin, että lähetetään asiaa koskien kysely sähkökauppavaliokunnalle ja vähittäismarkkinatoimikunnalle. Kyselyllä oli tarkoitus selvittää kuinka laaja tarve alalla on historiatiedoille ja miten eri toteutusvaihtoehtoihin suhtaudutaan. Sihteeri esittelin kyselyllä saatuja tuloksia. Kuusi kahdeksasta vastaajasta ilmoitti historiatietojen välittämisen tarpeelliseksi. Sen sijaan näkemykset siitä, tulisiko ominaisuus toteuttaa nykyisillä MSCONS-sanomilla vai odottaa mahdollisen hubin avulla toteutettaviksi, jakaantui tasan. Lisäksi kysyttiin tulisiko historiatiedot lähettää aina jokaisesta myyjänvaihdosta, myyjän tarpeen mukaan jokaisesta myyjänvaihdosta vai määritellä menettely, jolla historiatietoja voidaan pyytää myyjänvaihtokohtaisesti. Tässä vastaukset myös jakaantuivat reilusti vastaajien kesken. Kyselyn perusteella selkeää signaalia ei valiokunnalta ja toimikunnalta siis vielä saatu, joten toistaiseksi kehitysryhmällä ei ole tarvetta kehittää asiaa koskevaa menettelytapaa. Kehitysryhmä ilmaisi huolensa ominaisuuden toteutuskustannuksista, jotka saattavat olla merkittävästikin arvioituja korkeammat. Heinimäki kertoi, että asia otetaan vielä käsittelyyn seuraavalla viikolla vähittäismarkkinatoimikunnassa, jossa otetaan esiin myös kehitysryhmän huoli kustannuksista. 6.2 Vuosikäyttöarvio tasaeräisessä maksutapavaihtoehdossa Edellisessä kehitysryhmän kokouksessa käsiteltiin tekniseltä ryhmältä tullutta ehdotusta määritellä oikea menettelytapa vuosikäyttöarvion täyttämiseksi tasaeräisessä maksutapavaihtoehdossa. Asia päätettiin kuitenkin jättää odottamaan, sillä lopulliset lain velvoitteet eivät vielä olleet selvillä. Nyt todettiin, että velvoitetta tasaeräisestä laskutuksesta ei tullut, joten asiaa ei tarvitse määritellä. 6.3 Sopimuksen päättymishetken lypsäminen toistuvilla Z03-sanomilla Alalla on jälleen havaittu tapauksia, joissa myyjä yrittää lypsää asiakkaan sähkösopimusta itselleen toistuvilla, noin kuukauden välein lähettämillään myyjänvaihtosanomilla. Joissain tapauksissa Z03[1]-sanomien lähettäminen 4(6)

5 5(6) on jopa jatkunut vaikka myyjänvaihto on mennyt läpi tai vaikka asiakas on jo muuttanut pois, mikä viittaa automaatin käyttöön. Kehitysryhmässä todettiin, että ongelma on ajankohtainen, sillä tapauksia on nyt usealla yhtiöllä ilmennyt varsin paljon. Asia on hankala, sillä sitä ei nykylainsäädännöllä tai ohjeistuksilla voida suoraan kieltää. Tapaukset kuitenkin usein viittaavat siihen, ettei jatkuvasta lypsämisestä ole sovittu asiakkaan kanssa, vaikka näyttöä tästä on vaikea saada. Sovittiin, että ollaan asiasta yhteydessä EMV:oon. Viestin tueksi kerätään kehitysryhmän kesken tietoa siitä, kuinka yleisiä nämä tapaukset ovat. Kehitysryhmän jäsenet lähettävät sihteerille tietoa kuinka moneen heidän käyttöpaikkaansa on säännöllisesti lähetetty lypsysanomia ja kuinka monen eri yhtiön toimesta. 6.4 Vapaaehtoisen kentän virheellisen tiedon kuittaaminen Kehitysryhmä sai toimijalta kysymyksen koskien vapaaehtoisen kentän virheellisen tiedon kuittaamista. Ko. toimija oli saanut sanoman, jossa oli vapaaehtoisen laskutusperustekentän arvona 3, vaikka ohjeistuksen mukaan mahdolliset vaihtoehdot ovat joko 1 tai 2. Sanomaliikenteen menettelyohjeessa todetaan seuraavaa: Kaikkiin tämän menettelyohjeen vastaisiin sanomiin (esim. puutteet tai virheet sanoman sisällössä tai ajankohdassa) vastataan negatiivisella APERAK:lla. Tämä ei kuitenkaan koske sanomien vapaaehtoisia kenttiä. Kehitysryhmässä todettiin, että ohjeen tekstillä on tarkoitus sanoa, että sanomaa ei voi kuitata negatiivisella APERAK:lla, jos sanomassa oleva vapaaehtoinen kenttä on jätetty tyhjäksi. Sen sijaan, jos vapaaehtoisessa kentässä on virheellinen arvo, niin sanoma tulisi kuitata negatiivisesti. Sovittiin, että sihteeri tarkentaa ohjeistusta tältä osin. 6.5 Laskutusosoitteen ja viitteen lisääminen Z03-sanomiin 7. Muut asiat Kehitysryhmä sai myös toisen palautteen, jossa ehdotetaan laskutusosoitteen ja laskun viitteen lisäämistä Z03[1]- ja Z03[14]-sanomiin, jotta myyjä voi suoraan ilmoittaa nämä tiedot samalla kun ilmoittaa verkolle laskutustavasta 3 (myyjä laskuttaa sekä energian että siirron). Kehitysryhmä totesi läpilaskutuksen olevan toistaiseksi varsin harvinaisia. Lisäksi läpilaskutuksen aloittaminen edellyttää joka tapauksessa läpilaskutukseen sovellettavien pelisääntöjen (perintä ym.) sopimista myyjän ja verkonhaltijan välillä, jolloin samalla voidaan sopia laskutustiedoista. Näillä perustein kenttien lisäys päätettiin jättää toistaiseksi tekemättä. Läpilaskutuksen yleistymistä kuitenkin seurataan ja asiaan palataan tarvittaessa myöhemmin uudestaan. 7.1 Saneerauskohteiden käsittely Keskusteltiin oikeista menettelytavoista tilanteessa, jossa kiinteistön saneerauksen johdosta (esim. sähkönousujen uusiminen) käyttöpaikan mittari poistetaan, jolloin myös käyttöpaikan sähköt katkeavat. Kehitysryhmä totesi, että tällöin verkonhaltijan tulisi välittömästi lähettää myyjälle tieto kohteen katkaisusta. Mikäli verkkosopimus on edelleen voimassa, niin tulee myyjälle lähettää mittaustietona nollaa. Kulutusta ei tule arvioida, kun tiedetään, että kulutus on nolla. Sovittiin kuitenkin, että asiaa käsitellään tarkemmin vielä seuraavassa kehitysryhmän kokouksessa, johon mennessä ryhmän jäsenet miettivät tapaukseen liittyviä parhaita menettelytapoja. 7.2 Kulutus eri asiakkaan nimissä kuin tuotanto. Keskusteltiin tilanteesta, jossa käyttöpaikalla on sekä kulutusta että tuotantoa, mutta niillä on eri asiakkaat. Tämä toteutuu esimerkiksi tapauksessa, jossa taloyhtiön pientuotanto on yhden asukkaan mittarin

6 8. Seuraava kokous 6(6) takana. Todettiin, että tapaus on sopimuksellisesti hyvin haastava, mutta niin kauan kuin ei ole netotusta, saadaan kulutukselle ja tuotannolle eri aikasarjat, joten teknistä ongelmaa ei periaatteessa ole. Mikäli tunnin sisäinen netotus tulee, niin on tapauksessa myös tekninen este erottaa asiakkaiden aikasarjat. Merkittävä ongelma syntyy, jos jommankumman asiakkaan johdosta käyttöpaikka tulee katkaista. Tällöin toinen asiakas joutuu tahtomattaan myös kärsijäksi. Paras tapa ratkaista asia on yrittää sopia taloyhtiön sisällä tuotannon hyvittämisestä tai yhdistää kiinteistökulutus ja erillinen tuotanto eri mittareilta. Seuraava kokous vahvistettiin pidettäväksi klo 9 15 Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina 17.2.2011 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2013 MUISTIO 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013 Aika Tiistaina 19.11.2013

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 Aika Maanantaina 14.11.2011

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 30.10.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 Aika Maanantaina 19.10.2015

Lisätiedot

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 10.4.2015 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(6) Vuonna 2014 sovitut menettelytavat Tähän dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 23.6.2011 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 Aika Keskiviikko 8.6.2011

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 25.9.2017 KOKOUSMUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 Aika Maanantai 18.9.2017 9.00-13.52 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä

Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat. Energiaviraston ajankohtaispäivä Teknisen valvonnan ajankohtaiset asiat Energiaviraston ajankohtaispäivä 17.6.2016 Agenda Verkkoluvat NBS & Datahub 3. valvontajaksojen rakennetiedot sekä toimitusvarmuuskannustimen alaskirjaukset VATI

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho

Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho Nordic Balance Settlement (NBS) Markkinatoimikunta 2.2.2011 Pasi Aho 2 Taustaa projektille... SVK + SN COBS projekti: yhteinen TSO:den taseselvitys kuormituskäyrä ja tasoituslaskenta raportti valmis 18.12.2009

Lisätiedot

Markkinatoimijat, asiakaskysely 2011. Markkinatoimikunta 2.2.2012

Markkinatoimijat, asiakaskysely 2011. Markkinatoimikunta 2.2.2012 Markkinatoimijat, asiakaskysely Markkinatoimikunta 2.2.2012 Yleistä Vastauksia yhteensä 125, vastausprosentti 42 14 tasepalveluasiakasta + 20 muuta markkinatoimijaa Kysymykset kohdistettu vastaajaryhmittäin

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori

Lisätiedot