Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013"

Transkriptio

1 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen

2 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub

3 Alkuperätakuut

4 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut voimalaitosten tuntitietojen perusteella välittää tiedot sähköiseen rekisteriin tai myöntää takuut paperisena (päättyy vuoden lopussa) Grexel Systems ylläpitää rekisteriä sähköisille alkuperätakuille eurooppalaisen sertifikaattiorganisaation AIB:n Suomen edustaja (Association of Issuing Bodies). AIB välittää EECS-mukaisia sertifikaatteja (European Energy Certificate System). Grexel myöntää EECS-sertifikaatit sähköisen rekisterin käyttäjillä AIB:n jäsenen kanssa sopimus, Standard Terms of Contract (STC)

5 5 Uusitun alkuperätakuulain muutokset toimintaan Fingridin tytäryhtiö Finextra Oy vastaa kaikesta alkuperätakuiden hallinnoinnista lähtien uutta: kahdesta eri suunnasta tulevat säännöt alkuperätakuulaki, energiamarkkinavirasto valvoo toimintaa ja vahvistaa palveluehdot Suomessa AIB:n säännöt, voimassa ulkomaille/ulkomailta välitettävien takuiden osalta sähköisen rekisterin hankinta julkinen hankintamenettely käynnistynyt palvelutoimittaja siirtymäkaudella Grexel Systems Oy

6 6 Siirtymäkauden järjestelyt tavoitteena alkuperätakuiden hallinnointi ilman keskeytyksiä toimijoille palveluehtojen esittely energiamarkkinavirastolle joulu-tammikuussa, EMV:llä mahdollisuus vahvistaa vasta Finextran sopimukset toimijoiden kanssa helmikuussa sopimuksiin varaus ehtojen muuttamisesta, jos EMV:n vahvistamat ehdot poikkeavat vuoden 2013 sähkön kulutukselle kohdistettavat alkuperätakuut on peruutettava mennessä => peruutukset järkevää tehdä tammi-helmikuussa

7 7 Energiamarkkinaviraston hyväksymä sopimusrakenne siirtymäkaudelle: pääsopimus Finextran kanssa sähköisen rekisterin käyttö ja STC-sopimus Grexel Systemsin kanssa

8 8 Ilmoittaudu tiedotuslistalle ja sidosryhmätilaisuuteen! kokoamme asiakkaiden ja sidosryhmien yhdyshenkilölistaa, jolle tiedotamme uusista asioista listalle voi ilmoittautua osoitteessa alkuperätakuiden sidosryhmätilaisuus iltapäivällä alustavat ilmoittautumiset Ritva Öhmanille lisätietoja palvelusta Kaija Niskala, puh Pentti Säynätjoki, puh Kirsi Salmivaara, puh

9 Pohjoismainen taseselvitys NBS

10 10 Suunnitteluvaihe I 2010 Suunnitteluvaihe II 2011 Implementointivaihe Referenssiryhmä eri maiden markkinatoimijoista Pasi Aho Suunnitelmaraportin kommentointi, tarkennukset ja päivitys Tarvittavien lakimuutosten kartoittaminen kantaverkkoyhtiöiden (TSO) näkökulmasta Keskustelua NordREG:n kanssa Tasealueiden (Market Balance Area MBA) ja TSO:iden välisestä taseselvityksestä ratkaisu Tasesopimuksen valmistelu aloitettiin Valittiin selvitysyksikön organisaatiomalli Mietittiin vaihtoehtoja selvitysyksikön taseselvitysjärjestelmän toteuttamiselle Päätös jatkosta Organisaatioasiat Taseselvitysmallin suunnittelu Tietojärjestelmän suunnittelu ja hankinta Lakimuutokset ja säännöt Yhteistyö toimijoiden kanssa Tasesopimus Taseselvitysmallin testaaminen ja oikeellisuuden tarkistaminen

11 Miksi yhteispohjoismainen taseselvitys? 11 Miksi? Edesauttaa yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden toteutumista Madaltaa toimijoiden markkinoille tulokynnystä sekä mahdollistaa toiminnan laajentamisen eri markkinatasealueille Alentaa pitkän aikavälin kustannuksia Toimia edelläkävijänä taseselvitysasioissa Euroopan tasolla > askel kohti laajempaa markkinaintegraatiota Miten? Yksi taseselvityssopimus ja yhden luukun palvelu Markkinatasealueiden taseselvitys mahdollisimman vastaavin periaattein Tasevastaaville samanlaiset toimintaedellytykset riippumatta alueesta Yhteiset säännöt ja standardit tiedonvaihdolle

12 Uusi yhtiö palvelee asiakkaitaan kantaverkkoyhtiöiden tuella 12 Uusi yhtiö tarjoaa markkinoille taseselvityspalvelua: taseselvitykseen liittyvää asiakaspalvelua asiakkailleen taseselvityssopimusten hallintaa tekee taseselvityksen tasesähkön sekä sen yhteydessä laskutettavien maksujen kerääminen kantaverkkoyhtiöiden puolesta vakuuksien hallintaa Kantaverkkoyhtiöiden tuki varmistaa muutoksen Uuteen yhtiöön palkataan noin 5 henkilöä Kantaverkkoyhtiöt tukevat yhtiötä käynnistymisessä ja tarjoavat resursseja käyttöön Local host palveluilla varmistetaan: selvitysosaaminen paikallistuntemus Fingrid -Suomi- SvK -Ruotsi- Main host palveluilla varmistetaan: hallinnolliset palvelut Statnett -Norja- Fingrid -Suomi

13 Missä mennään nyt Yhteinen taseselvitysyhtiö esett Oy perustettiin marraskuussa 2013 IT-järjestelmät tilattiin joulukuun alussa (Unicorn, Digia) NBS Käsikirjan luonnos julkaistaan viikko 51. Kuvaa taseselvitysmallin toimintaperiaatteet

14 Organisaatio esett Board Steering Group CEO Project Leader Reference Group Project Team BSS Delivery Project Financial System Delivery Project IT Steering Group NBS Messaging Service NBS Market Design and Model Development NBS Handbook Project Manager Project Manager

15 Projektin aikataulu 15 Nordic Balance Settlement - Implementation Settlement model - design finalisation Data exchange format/changes specification NBS IT solution procurement IT solution implemention NBS solution testing with market parties Reference group meetings Regulatory changes (FIN, SWE, NOR) * NBS handbook (first draft) Industry preparation Go Live * Regulatory requirements specified

16 16 Lisätietoa projektin kotisivuilta! Pasi Aho

17 Tiedonvaihdon kehittäminen

18 18 Mitä sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on? Kuluttajien käyttöpaikat n. 3,5 milj.kpl Sähkön myyjät n. 100 kpl Jakeluverkkoyhtiöt n. 85 kpl Prosesseja joissa tarvitaan osapuolten välistä tiedonvaihtoa: Sopimuksen solmiminen Sopimuksen päättäminen Kuluttajan muutto Myyjänvaihto Kytkentä/katkaisu Mittaustietojen keruu Mittaustietojen välittäminen Muutokset käyttöpaikalla/sopimuksessa Taseselvitys Pasi Aho

19 Sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämän tiedonvaihdon kehittäminen SML:n mukaan Fingridin kehittämisvastuuseen kuuluu tiedonvaihdon kehittäminen ja kansainväliseen kehitystyöhön osallistuminen tiedonvaihtoon liittyvien muutosehdotusten tekeminen ministeriölle tiedonvaihdon tarvitseman testipalvelun ylläpito tiedottaminen, koulutus ja neuvonta standardien ja menettelytapojen noudattamisen seuranta Laki ei sisällä vastuuta fyysisen sanomaliikenteen välittämisestä ja hoidosta sanomien sisällön oikeellisuudesta keskitetystä tiedonvaihdosta(data-hub), mahdollistaa kuitenkin selvittämisen osana kehittämistä Laki voimaan alkaen Minna Arffman

20 Fingridin tiedonvaihtopalvelu Sidosryhmät YHTEISTYÖ Fingridin palvelut Kehitys Monitorointi Testauspalvelu Osapuolirekisteri Neuvonta- ja asiakaspalvelu rekisteri ASIAKKUUS, PALVELUSOPIMUS Toimijat Tasevastaavat Verkkoyhtiöt Sähkömarkkinaosapuolet Sähköpörssi Minna Arffman

21 Tiedonvaihtopalvelut tarkemmin rekisteri rekisteri käyttöpaikkarekisterin siirtäminen Fingridin vastuulle on aloitettu ensivaiheessa palvelu todennäköisesti ostetaan Adato Energialta Osapuolirekisteri selvitetään alkuvuonna 2014 toimijoiden tarpeet ja kehitysehdotukset koskien rekisteriä, huomioidaan myös pmvm kehitys jatko selviää vuoden 2014 aikana (uusi käyttöpaikkarekisteri tai nykyisen rekisterin kehittäminen) Osapuolirekisteri nykyinen PRODAT-MSCONS-perintä- ja tasekorjaus yhteystiedot taulukko siirtyy Fingridille toimijat ovat edelleen vastuussa tietojen oikeellisuudesta sekä uusien/muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta taulukon siirtyminen edellyttää että Fingridin tiedonvaihtopalveluiden web -sivut on rakennettu taulukon siirron aikataulu sovitaan yhdessä ET kanssa osapuolirekisteri kuuluu jatkossa tiedonvaihdon palvelusopimukseen Minna Arffman

22 Testaus- ja sertifiointipalvelu Testauspalvelu sertifiointipalvelun siirtäminen Fingridin vastuulle on aloitettu nykyisen sertifiointipalvelun kehitys ja muuntaminen aktiiviseksi testaus- ja sertifiointipalveluksi toteutetaan Empower IM Oy:n kanssa testauspalvelu kehitetään itsepalvelutoiminnoksi niin että toimija voi varmistaa sanomiensa syntaktisen oikeellisuuden aina tarvittaessa testauspalveluun lisätään sertifiointipalvelusta nykyisin puuttuvat sanomaliikenneprosessit sekä Prodat sanomat uuden testaus- ja sertifiointipalvelun arvioitu käyttöönottoaika on kesä 2014 testauspalvelu kuuluu jatkossa tiedonvaihdon palvelusopimukseen Minna Arffman

23 Kehitys Kehitys perustetaan tiedonvaihdon refrenssiryhmä keväällä 2014 referenssiryhmässä käsitellään tiedonvaihdon kehittämiskysymyksiä sekä muita ajankohtaisia asioita mukana kansainvälisessä kehitystyössä mm. NEG, HNR message format, content and interface project, HNR Steering Group toimijoiden tapaamiset, kyselyt, tiedotteet, koulutus tiivis yhteistyö Energiateollisuus ry:n kanssa sanomaliikennestandardien ja tiedonvaihtoon liittyvien menettelytapojen muuttamista koskevien ehdotusten tekeminen ministeriölle tiedonvaihdon kehitykseen liityvät asiat kuuluvat jatkossa tiedonvaihdon palvelusopimukseen data-hub selvitys Minna Arffman

24 Datahub-selvitys

25 25 Nykyinen toimintatapa Data-Hub n. 3,5 milj.kpl jakeluverkkoyhtiö jakeluverkkoyhtiö n. 85 kpl jakeluverkkoyhtiö jakeluverkkoyhtiö FG Data-Hub FG sähkön myyjä sähkön myyjä sähkön myyjä n. 100 kpl sähkön myyjä sähkön myyjä sähkön myyjä Pasi Aho

26 26 Data-hub selvitys Nykytilan kartoitus liiketoimintaprosessien toimivuus taseselvitys tuntimittaukseen siirryttyä asiakkaiden tarpeet => tavoitteena tunnistaa tiedonvaihdon ongelmat, haasteet sekä toiveet Tulevaisuuden tarpeet markkinakehitys Euroopassa, NBS, Nordic Retail Market sähköautot, 0-energiaalueet, avoin data... => tavoitteena ennakoida uudet tiedonvaihtotarpeet Data-hub tilanne muualla referenssit toteutetuista projekteista kehityssuunnat => tavoitteena oppia muista ja varmistaa yhteensopivuus tiedonvaihdon toimivuus/kehitystarpeet nyt ja tulevaisuudessa organisoinnin (hajautettu/keskitetty) vaikutus toimivuuteen data-hubin rooli, vastuut, arkkitehtuuri jne. tekniset reunaehdot (käytetävyys, avoimet rajapinnat, tietoturva jne.) toteutussuunnitelma ja arvioidut kustannukset vs. säästöt Tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisu Toteutusesitys konsultointia ja päätöksentekoa varten Pasi Aho

27 27 Selvitysprojektin organisaatio Ohjausryhmä Projektiryhmä Referenssiryhmä: (alan toimijoista): myyjiä jvh:ta tasevastaavia etujärjestöt viranomaiset IT-toimittajat palveluntuottajat Core ryhmä: 2 kpl myyjä 2 kpl jvh ET toimisto Pasi Aho

28 28 Aikatauluja Selvitysprojekti tehtävä Valmistelut Nykytilanteen kartoitus Ratkaisun mietintä Loppuraportointi Mahd. toteutusprojekti Pasi Aho

29 Fingrid välittää. Varmasti.

Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä Fingridille? Kaija Niskala Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014

Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä Fingridille? Kaija Niskala Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 Mikä muuttuu hallinnoinnin vastuun siirtyessä Fingridille? Kaija Niskala Alkuperätakuun iltapäivä 14.1.2014 2 Tilanne ennen alkuperätakuulain muutosta 1.7.2013 Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014

Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 Tiedonvaihtoselvityksen väliraportin keskustelutilaisuus 23.4.2014 kello 12:00 Tilaisuuden avaus ja projektin esittely / Pasi Aho, Fingrid 12:15 Tiedonvaihdon nykytila Suomessa / Juha Leinonen, Pöyry Management

Lisätiedot

Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu 7.10.2014

Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu 7.10.2014 Koulutus uudesta yhteispohjoismaisesta taseselvitysmallista Oulu 7.10.2014 Pohjoismaisen taseselvitysmallin yleiskuvaus Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Nordic Balance Settlement projektin taustoja ja tavoitteita

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus. 18.9.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen keskustelutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12:00 12:10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos 12:10 12:55 Tiedonvaihtoselvitys

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho

NBS projektin tilannekatsaus. Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho NBS projektin tilannekatsaus Tasevastaavapäivä 8.11.2012 Pasi Aho Mieleenpalautus siitä mitä ollaan tekemässä... N B S V I S I O N NOW Common principles since Jan 1 2009: 2 balances Imbalance power pricing

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen Professori Jarmo Partanen Työn ohjaajat: Insinööri

Lisätiedot

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6)

SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) SYRJIMÄTTÖMYYDEN TOIMENPIDE- OHJELMA 1 (6) loiste Sähköverkko Oy 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijanjohdon riippumattomuus 3 2.2 Verkonhaltijanjohdon

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2008. Kasvuvoimaa Tunturi-Lapin turismille sivu 4. Markkinatiedon avoimuus edistää uskottavuutta sivu 8

Fingrid Oyj:n lehti 1/2008. Kasvuvoimaa Tunturi-Lapin turismille sivu 4. Markkinatiedon avoimuus edistää uskottavuutta sivu 8 Fingrid Oyj:n lehti 1/2008 Kasvuvoimaa Tunturi-Lapin turismille sivu 4 Markkinatiedon avoimuus edistää uskottavuutta sivu 8 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 11. vuosikerta 1/2008 Toimitus Puhelin:

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot