Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013"

Transkriptio

1 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina klo Paikka Hilton Helsinki Airport, Lentäjänkuja 1, Vantaa Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuun Sähköverkko Oy Minna Arffman Elenia Oy Matti Hirvonen Tampereen sähkölaitos Pia Laakkonen Lappeenrannan Energia Oy Minna Riihiluoma Turku Energia Oy Saku Ruottinen Fortum Sähkönsiirto Oy Satu Vesaniemi Helsingin Energia Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Markus Piispanen, siht. Energiateollisuus ry Jan Segerstam Empower IM Oy Estynyt Petri Vanhamäki Leppäkosken Sähkö Oy Ina Lehto Energiateollisuus ry Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Esityslistan kohtaan muut asiat lisättiin kolme uutta kohtaa: Sanomat aikasarjalaskutukseen siirryttäessä Lukemien / aikasarjan tarkkuus Erinimisyydestä johtuva katkaisu Näillä muutoksilla esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin. 4. Suullinen tilannekatsaus pohjoismaisista vähittäismarkkinoista Heinimäki kertoi kuulumisia pohjoismaisten vähittäismarkkinoiden kehityksestä, missä on kovin vähän viime aikoina tapahtunut. Gaian tekemän yhteislaskutusta koskevan riskienjakoselvityksen kuulemistilaisuus pidettiin huhtikuun puolivälissä. ET jätti raporttiluonnoksesta myös kirjallisen lausunnon, jossa ottamatta kantaa ylipäätään yhteislaskutuksen kannatettavuuteen todetaan, että malli 1 (myyjä vastaa sekä omasta, että verkon saatavien perinnästä) vaikuttaisi tehokkaammalta ja asiakasystävällisemmältä kuin malli 2 (myyjä ja verkko vastaavat erikseen omien saatavien perinnästä, jos asiakas ei maksa myyjän lähettämää yhteislaskua). Lausunnossa tuodaan esiin, ettei ET:n jäsenistössä ole selkeää kantaa yhteislaskutuksesta. Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa keskusteltiin pitkään, millä työnjaolla ja organisaatiomallilla prosessien tarkempaa harmonisointia jatketaan. Keskustelussa pohdittiin 3-portaista mallia, jossa alinna ovat kansalliset taustaryhmät (kuten Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 2(7) Suomessa kehitysryhmä), keskellä toimialavetoinen raporttien kirjoituksesta vastaava projektiryhmä ja ylinnä NordREG:n ja alan yhteinen, mutta viranomaisten vetämä ohjausryhmä, joka valvoo työn edistymistä. Merkittävin toimialan huoli on, että harmonisoituja prosesseja koskeville raporteille pitäisi saada virallinen leima, mutta NordREG on päättänyt olla hyväksymättä mitään, mitä ei täysin ymmärrä. Pelkästään toimialan suosituksia ei nähdä riittävän vahvoina dokumentteina, jotta kaikki toimijat niitä Pohjoismaissa noudattaisivat. Tällä hetkellä NordREG:n myyjänvaihtoa koskevan raportin pitäisi olla viimeisteltävänä, mutta muuttoa koskeva raportti tulee viivästymään reilusti alkuperäisestä kesälle asetetusta takarajasta. Myös mittausta koskeva raportti viivästyy edelleen. Koko hanketta koskien tulisi ennen kesää laatia statusraportti EMG:lle (Pohjoismaiden ministerineuvoston sähkömarkkinaryhmä). Tällä hetkellä näyttää, että into hankkeen edistämiseen on selvästi hiipumassa. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään syyskuussa. 5. Mikrotuotannon mittaaminen ja taseselvitys kiinteistön sisäisessä sähköverkossa Edellisessä kehitysryhmän kokouksessa keskusteltiin kerrostalossa olevan mikrotuotannon mittaamisessa ja taseselvityksessä aiheutuvista ongelmista. Tällöin sovittiin, että ET:n toimisto kirjoittaa aiheeseen liittyen taustamuistion, joka lähetettiin kehitysryhmälle tämän kokouksen kutsun liitteenä. Kehitysryhmällä ei ole lisättävää tai korjattavaa muistioon. Taustamuistio hyväksyttiin sellaisenaan. 6. Historiatietojen lähettäminen MSCONS-sanomalla Sihteeri kertoi teknisen ryhmän keskustelleen historiatietojen lähettämisestä myyjänvaihdon yhteydessä. Tekninen ryhmä näki parhaana vaihtoehtona toteuttaa historiatietojen välitys kokonaan omana palvelunaan esimerkiksi hubin tai extranetin avulla. MSCONS-sanomalla välitys myös onnistuu, mutta tekninen ryhmä näki tällöin olevan erittäin oleellista, että sanomat eivät missään tilanteessa voi vahingossakaan sekoittua varsinaisiin taseselvityksessä käytettäviin markkinatietoihin. Tämän erotuksen tekemiseksi tekninen ryhmä ehdottaa oman IG-versiotunnuksen käyttöä historiatieto-mscons-sanomille. Välityksen toteutus MSCONS-sanomilla ei olisi aivan pieni, sillä lähettävässä järjestelmässä ei nykyään ole tietoa verkkosopimuksen voimassaolosta, vaan sen tuominen toisesta järjestelmästä pitää erikseen rakentaa. Vaadittava työmäärä vaihtelee järjestelmäkokonaisuudesta riippuen. Kehitysryhmä ei täysin ymmärtänyt syytä, miksi historiatiedot tulisi erottaa omalla IGtunnuksellaan. Kun vastaanottaja tietää ko. käyttöpaikan sopimuksen alkuhetken, niin järjestelmän pitäisi kyllä pystyä ymmärtämään, että kyseessä on historiatieto. Asia on ensisijaisesti järjestelmätekninen, ei tiedonvaihtoon liittyvä. Keskusteltiin myös tarpeesta välittää historiatieto jokaisesta käyttöpaikasta jokaisen myyjänvaihdon yhteydessä. Kaikki myyjän eivät halua tätä dataa ollenkaan ja toiset vain suuremmista käyttöpaikoista. Ehdotettiin, että Z03[1]-sanomassa voisi olla kenttä, jolla ilmoitetaan, että tästä kohteesta halutaan historiadata. Tämä vähentäisi tiedonvaihdon määrää, mutta samalla lisäisi edelleen välityksen kompleksisuutta ja edellyttäisi järjestelmärajapintojen rakentamista. Z03-sanomalla esitettyyn pyyntöön liittyy haasteena myös myyjänvaihtojen peruutusten hallinta. Yksi vaihtoehto on, että lähetys tehtäisiin myyjäkohtaiseksi oletukseksi, jolloin myyjän tulisi sähköpostilla ilmoittaa verkolle pyyntö historiatietojen lähettämisestä ja verkko lähettäisi ne aina kaikista kyseisen myyjän myyjänvaihdoista. Tällöin ne myyjät, jotka haluisivat tiedot vain suuremmista kohteista, saisivat kuitenkin turhaan tiedot kaikista kohteista. Päätettiin, että toimisto laatii asiaa koskien kyselyn toimikunnalle ja valiokunnalle, jossa esitellään kolme vaihtoehtoista mallia sekä niiden karkeat kustannus- ja aikatauluarviot. Kyselyssä on myös hyvä mainita, että ominaisuus olisi parhaiten toteutettavissa hubin avulla. Alla kolme vaihtoehtoista mallia: 1. Historiadatan välitys automaattisesti kaikille myyjille kaikista myyjänvaihdoista ilman mitään erillistä pyyntöä

3 2. Välitys myyjäkohtaisesti kaikista myyjänvaihdoista erillisen sähköpostilla tehtävän pyynnön perusteella 3. Välitys yksittäisistä myyjänvaihdoista Z03[1]-sanomassa olevan pyynnön perusteella 7. Menettelyohjeiden käännökset Sihteeri kertoi saaneensa useamman pyynnön menettelyohjeiden käännösten päivittämisestä. Keskusteltiin kuinka paljon ohjeet ovat muuttuneet sitten vuosien 2009 ja 2010, joilta edelliset käännökset ovat. Sovittiin, että sihteeri kartoittaa tarvetta vertaamalla nykyohjeita käännösten aikaisiin ohjeisiin ja otetaan asia uudestaan keskusteltavaksi tämän jälkeen. 8. SVT 1/2013 palaute Käytiin läpi kevään SVT-kurssista saatu palaute ja keskusteltiin ohjelman aikataulutuksen onnistumisesta. Toiseen osaan uudistettu aikataulu todettiin huomattavasti ensimmäistä kertaa paremmaksi, eikä siihen nähty nyt tarvetta muutoksille. Palautearvosanoissa räikein hajaannus koski odotuksia koulutuksen sisällöstä, jossa yksi osallistuja oli ilmoittanut koulutuksen vastanneen erittäin huonosti odotuksia. Pääosa kuitenkin arvioi koulutuksen vastanneen odotuksia hyvin. Sovittiin, että sihteeri tarkistaa vielä koulutuksen esitteessä olevan tekstin läpi ja tekee tarvittaessa muutoksia, jotka tarkentavat etenkin koulutuksen kohdeyleisön määrittelyä. 9. EDI-päivien valmistelut Kesän 2013 EDI-päiviin on aikaa vajaa kuukausi. Ilmoittautuneita on tällä hetkellä noin 130, mutta ilmoittautuminen on auki vielä toukokuun loppuun, joten osallistujia on jälleen odotettavissa lähemmäs parisataa. Ryhmätyöaiheita on kuusi, joista ainakin sanomaliikenteen ja asiakkuuksien päivittäisiä haasteita sekä laskutusta koskien on tulossa useampia ryhmiä. Sihteeri on pyytänyt Adatolta eri aiheiden osallistujamäärät heti ilmoittautumisen päätyttyä, jotta kehitysryhmässä voidaan sopia ryhmien vetäjistä. Keskusteltiin myös ryhmätöiden purusta ja sovittiin, että purku hoidetaan koostetusti aiheittain, jotta ei tule turhaa toistoa. Edellisessä kokouksessa sovittiin, että EDI-päivien palautekyselyn yhteyteen lisätään myös muutama kysymys kehitysryhmää koskien. Lyötiin kysymykset lukkoon ja sovittiin, että Rusanen mainitsee vielä tapahtuman loppupuheenvuorossa näistä kysymyksistä. 10. Avoimet kysymykset 10.1 Samanaikaiset myyjänvaihdot Keskusteltiin tilanteesta, jossa käyttöpaikalle tehdään myyjänvaihto, joka menee aivan normaalisti läpi, mutta muutamaa päivää myöhemmin tehdään toinen myyjänvaihto alkavaksi viikkoa myöhemmin. Verkkoyhtiö tiedustelee ensimmäiseksi ilmoittautuneelta myyjältä (myyjä A) Z05[1]-sanomalla (tai sähköpostilla, mikäli järjestelmä ei kyseisessä tilanteessa anna sanomaa lähettää) onko myyjänvaihto mahdollinen. Jos ei ole, niin viimeiseksi ilmoittautuneelle myyjälle (myyjä B) lähetetään Z04[N]. Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus vielä perua ensimmäisenä tehty sopimus. Kehitysryhmää pyydettiin linjaamaan tulisiko verkkoyhtiön tällaisessa tilanteessa seurata tuleeko käyttöpaikalle peruutus, ja jos tulee, niin ilmoittaa uusimmalle myyjälle (B), että nyt toimitus voikin alkaa, kun ensimmäisenä tehty myyjänvaihto peruttiin. Kehitysryhmä kommentoi, että voi käytännössä olla hyvin hankalaa ylläpitää tietoa jonossa olevista myyjänvaihdoista, joihin on lähetetty negatiivinen kuittaus. Linjattiin, että kyseisessä tapauksessa verkko palauttaa asiakkaan alkuperäiselle myyjälle, jos se on jo ehtinyt lähettää Z04[[N]-sanoman myyjälle B. Jotta jälkimmäinen myyjänvaihto voitaisiin toteuttaa, tämän viimeisenä ilmoittautuneen myyjän (B) tulisi käynnistää myyjänvaihtoprosessi uudelleen, koska aikaisempi sanomaprosessi on jo keritty käsittelemään loppuun. Verkkoyhtiön ei tässä tapauksessa pidä erikseen ilmoittaa, että nyt 3(7)

4 4(7) sopimus voisikin alkaa. Mikäli prosessi kuitenkin on vielä kesken (Z04- sanomaa ei ole lähetetty), niin siinä tapauksessa pitää vastata positiivisella kuittauksella myyjänvaihtoon Katkaisuilmoituksen aikarajojen noudattaminen Kehitysryhmä sai ehdotuksen katkaisuilmoituksen aikarajan lyhentämisestä. Nykyisenä aikarajana on, että ilmoitus tulee lähettää viimeistään viikkoa ennen katkaisuajankohtaa. Perusteluina mainitaan, että enimmäkseen on jo käytössä etäluettavat mittarit. Lisäksi tällä hetkellä verkoilla tuntuu olevan selkeistä ohjeista huolimatta monenlaisia käytäntöjä katkaisuilmoitusten tulkinnassa. Kehitysryhmä totesi, että etäluettava mittari ei välttämättä ole etäkatkaistava ja -kytkettävä. Näin ollen ei voida olettaa, että kaikki verkkoyhtiöt pystyisivät suorittamaan katkon saman tien tai esimerkiksi yhden päivän varoitusajalla. Keskusteltiin siitä, miten sanomassa oleva tapahtuman päivämäärä kuuluu tulkita. Ilmeisesti osa verkkoyhtiöistä tulkitsee siten, että katkaisu tulee tehdä kyseiseen päivämäärään mennessä. Tämä ei kuitenkaan ole oikea menettelytapa. Kehitysryhmä linjasi, että katkaisu tulee suorittaa tarkalleen myyjän ilmoittamana päivänä, eikä verkon tule sitä muuttaa. Myyjän tulee jo asiakkaalle lähetettävässä katkaisuvaroituksessakin ilmoittaa päivämäärä joten sitä ei voi verkko omin toimin muuttaa. Halutessaan myyjä voi lähettää ilmoituksen jo ennen asiakkaan 2 viikon varoitusajan umpeutumista, jotta katkaisu voidaan suorittaa heti kun kohde on katkaisukelpoinen. Lisäksi sovittiin, että Wessman lähettää sihteerille esimerkin oikeaoppisesta katkaisun vahvistussähköpostista, joka lisätään kuluvan vuoden menettelytapalinjauksiin. Sovittiin lisäksi, että asia otetaan esille käyttäjäpäivillä Matin esityksessä Katkaisu- ja kytkentälukemien aikarajat Toinen katkaisuihin ja kytkentöihin liittyvä kysymys koski tapahtumasta lähetettävien lukemien aikarajoja. Nyt niitä ei ole menettelyohjeissa tarkemmin määritelty ja olisi hyvä, jos niille olisi selkeät aikarajat. Linjattiin katkaisu- ja kytkentälukemien aikarajaksi 10 päivää katkaisu/kytkentäajankohdasta. Tarkennus kirjataan nyt ensi vaiheessa vuoden 2013 menettelytapalinjauksiin ja menettelyohjeisiin seuraavan ohjeidenpäivityksen yhteydessä. Keskusteltiin myös tilanteesta, että kohdetta ei päästä yrityksistä huolimatta mittarilta katkaisemaan, vaan katkaisu tehdään muualta, esimerkiksi pylväästä. Tällöin katkaisuhetken lukemaa ei saada, jolloin lukema pitää arvioida. Jos arvio menee pieleen, niin se käsitellään kuin mittausvirhe, jolloin verkko vastaa virheestä Perintä- ja luotonvalvontayhteystiedot Kehitysryhmä sai ehdotuksen, että myyntiyhtiöiden perintä/luotonvalvontayhteystiedot kerättäisiin samalla tapaa yhteystietotaulukkoon, kuin tiedonvaihdon yhteystiedon on nyt kerätty. Tilanteet, joissa näitä yhteystietoja tarvitaan, liittyvät usein myyjän asiakkaalta katkaisusta perimiin maksuihin, jotka tulee tilittää edelleen verkkoyhtiölle. Kehitysryhmä näki ehdotuksen hyödylliseksi. Keskusteltiin myös katkaisuhintojen ilmoittamisesta suoraan ehdotetussa taulukossa, mutta ei kuitenkaan nähty sitä mahdolliseksi, sillä tietoon ei aina voisi täysin luottaa. Nykyisten tiedonvaihdon yhteystietojen päivittämisessäkin on usealla yhtiöllä parantamisen varaa. Päätettiin, että lisätään nykyiseen yhteystietotaulukkoon uusi välilehti perinnän ja luotonvalvonnan yhteystietoja varten. Sihteeri valmistelee lisäystä, joka edellyttää mm. uuden sähköisen lomakkeen lisäämistä EDIsivuille.

5 10.5 Pientuotannolle oma tuotekoodi Kehitysryhmä sai ehdotuksen, että pientuotannolle lisättäisiin oma tuotekoodi, sillä tällä hetkellä tuotanto- ja kulutusaikasarjojen etumerkin validointi on hankala toteuttaa. MSCONS-sanomassa ei välitetä tietoa onko kyse kulutusta vai tuotantoa koskevasta aikasarjasta, eikä tietoa taseselvitysjärjestelmään muustakaan järjestelmästä tuoda. Kehitysryhmä totesi, että harmittavan moni yhtiö ei noudata etumerkkisääntöjä. Alun perin virhe on aina lähettäjän päässä, mikä pitäisi mieluummin pystyä kitkemään pois. Kehitysryhmä ei nähnyt suoranaista liiketoiminnallista tarvetta uuden tuotekoodin käyttöönotolle, mutta totesi sen auttavan MSCONS-sanomien kuittauksien oikeinsaamisessa. Asia päätettiin lähettää teknisen ryhmän pohdittavaksi. Mikäli tekninen ryhmä näkee tuotekoodin lisäämisen järkevänä, niin ryhmän tulisi myös miettiä mille kohteille sitä sovelletaan. Eli mikä määritellään tämän osalta pientuotannoksi. Lisäksi teknisen ryhmän tulisi miettiä mitä sovellusohjemuutoksia lisäys edellyttäisi Myyjänvaihdon tuplailmoitus + peruutus Keskusteltiin alalle erään yhtiön toimesta ilmestyneestä ongelmallisesta menettelytavasta, joka kuvattu alla. 1. Uusi myyjä lähettää samalle käyttöpaikalle kaksi Z03[1]-sanomaa eri myyjän sopimustunnuksilla. Tämän jälkeen toinen sopimuksista perutaan Z03[C]-sanomalla. 2. Verkolta lähtee nykyiselle myyjälle kaksi identtistä Z05[1]-sanomaa sekä yksi Z05[C]-sanoma. 3. Koska Z05[1]-sanomat ovat tässä kohtaa identtiset (uuden myyjän eri sopimustunnukset eivät välity sanomassa), ei myyjän järjestelmä osaa yksilöidä enää sanomia. Näin ollen, yksi Z05[1]-sanoma käsitellään, toisen todetaan olevan identtinen ja kolmas Z05[C]-sanoma peruuttaa myyjänvaihdon. Nykyisen myyjän näkökulmasta myynti siis säilyy ennallaan, eikä Z08-sanomaa lähetetä. 4. Uusi myyjä kuitenkin odottaa vanhan myyjän tietämättä verkolta Z04- sanomaa siihen Z03[1]-sanomaan, jota ei peruttu Z03[C]-sanomalla. 5. Kun verkko ei saa nykyiseltä myyjältä Z08[1]/[N]-sanomaa, ei se voi vastata uudelle myyjälle Z04-sanomalla. Kehitysryhmä totesi kyseisen menettelytavan olevan hyvin kyseenalainen ja tällaiseen kohdatessa on toimijoilla hyvät perustelut olla yhteydessä Energiamarkkinavirastoon. Suositeltavaa olisi, että kyseinen prosessi pysähtyisi jo verkonhaltijalla, joka varmistaisi tuplailmoituksen lähettäneeltä myyjältä, että kumpi sopimustunnus on oikea ja lähettää eteenpäin vain yhden Z05[1]-sanoman. Mutta mikäli tällainen menee verkkoyhtiöltä läpi, niin myyjän on syytä ennen toisen sanoman poistamista tarkistaa onko sanomien tapahtumaviitteet samat. Jos ei ole, on kyseessä kaksi erillistä sanomaketjua, joihin tulisi molempiin reagoida. Sovittiin, että toimisto lähettää myös jäsentiedotteen, jolla informoidaan havaitusta kyseenalaisesta menettelytavasta ja kerrotaan miten sen varalta tulisi toimia Kaksi sopimuksen päättymistä samalle käyttöpaikalle Kehitysryhmä sai kysymyksen koskien tilannetta, jossa verkkoyhtiö lähettää ensin Z05[1]-sanoman, johon myyjä vastaa Z08[1]-sanomalla, mutta myöhemmin samalle käyttöpaikalle tulee vielä poismuutto ja verkko lähettää siitä samalle myyjälle Z05[14]-sanoma. Miten verkkoyhtiön tulisi tilanteessa toimia? 5(7)

6 6(7) Kehitysryhmä totesi, että kyseiset prosessit on voinut alkaa myös eri myyjien toimesta. Aikaisemmin on linjattu, että korjattua sanomaa ei saa lähettää vaan asia tulee hoitaa sähköpostilla. Tässäkin tapauksessa verkkoyhtiön tulisi sähköpostitse ilmoittaa kaikille osapuolille tilanteesta Myyjän lähettämässä Z08:ssa eri päivämäärä kuin verkon lähettämässä Z05:ssa Kehitysryhmä sai kysymyksen koskien tilannetta, jossa myyjänvaihdon yhteydessä vanhalta myyjältä palautuu Z08[1]-sanoma yhtä päivää aikaisemmalla päivämäärällä kuin verkon lähettämässä Z05[1]-sanomassa on ollut. Kehitysryhmä totesi, että päivämäärää ei saa prosessin sisällä muuttaa ja kyseisessä tilanteessa verkkoyhtiön tulee lähettää vanhalle myyjälle negatiivinen APERAK, koska päivämäärä on väärin. Jos myyjältä ei kahdessa päivässä tule uutta Z08[1]-sanomaa, niin hyväksytään myyjänvaihto alkuperäiselle Z03[1]-sanoman päivälle MSCONS sanomien APERAK-kuittausten ongelmat Kehitysryhmä sai muutamia kommentteja koskien MSCONS-sanomien APERAK-kuittauksia, joissa tuntuu olevan monenlaisia käytäntöjä, joista alla esimerkkejä Osa toimijoista lähettää sanomakohtaisia kuittauksia ja osa toimijoista lähettää ensin sanomakohtaisen kuittauksen ja perään aikasarjakohtaisen kuittauksen. Aikasarjakohtaisia APERAK-kuittauksia lähetetään ilman tapahtumaviitettä. Negatiivisissa APERAK-kuittauksissa on esiintynyt syykoodia 999, jota ei ohjeistuksessa lainkaan ole. Kehitysryhmä totesi, että osalla yhtiöistä on järjestelmäpäivitys vielä kesken ja lapsentauteja saattaa esiintyä. Jos toimijat havaitsevat ongelmia, niin kannattaa heti olla yhteydessä virheen tehneeseen toimijaan ja kertoa ongelmasta Sanomiin tieto asiakkaan tietojen salassa pidosta 11. Muut asiat Kehitysryhmältä kysyttiin onko sanomiin suunnitteilla kenttää, jolla voisi ilmoittaa, että kyseisen asiakkaan yhteystiedot on määrätty salassa pidettäviksi. Tällaisten turva-asiakkaiden määrä on ollut viimeaikoina kasvussa. Nykyisellään ongelma on se, että myyjä ei voi olla varma, että tieto salassa pidosta menee perille ja se kirjataan verkon järjestelmään, jos tieto lähetetään sähköpostin välityksellä sanoman perään. Kehitysryhmä totesi, että kyseistä kenttää ei ole suunnitteilla, eikä näillä näkymin suunnitellakaan. Jos kenttä lisättäisiin sanomaan ja halutaan olla varma tiedon perille menosta, tulisi kentän olla pakollinen. Linjattiin, että kyseisessä tilanteessa tulee lähettää sähköposti, johon pyydetään kuittaus. Sähköposti pitäisi myös lähettää jo ennen sanomaa, jotta varmistutaan prosessin oikeasta käsittelyjärjestyksestä, eikä asiakkaan tiedot jää salaamatta sanoman ja sähköpostin käsittelyn väliseksi ajaksi. Tieto tulee mielellään lähettää myös salatulla sähköpostilla, jonka avain lähetetään erikseen esim. tekstiviestillä Erinimisyydestä johtuva katkaisu Keskusteltiin tilanteesta, jossa myyjänvaihtoprosessin jälkeen uusi myyjä ilmoittaa verkkoyhtiölle sähköpostilla, että myynti- ja verkkosopimuksilla on eri sopimuskumppanit. Myöhemmin siirtoasiakas ilmoittaa poismuutosta, siirtosopimus päätetään ja myyjälle menee muuttotieto Z05[14]-sanomalla. Käyttöpaikka jää tällöin sopimuksettomaan tilaan ja sähköt katkaistaan. Myyntiasiakas ottaa yhteyttä verkkoyhtiöön ja haluaa kytkennän välittömästi ilman maksua. Myöskään myyjä ei suostu maksamaan pikakytkentää.

7 7(7) Kehitysryhmä totesi, että jos ei ole siirtosopimusta, niin ei voi olla myyntisopimustakaan ja käyttöpaikan sähköt on katkaistava. Myyjä on Z04[1]-sanomassa saanut tiedon erinimisyydestä, mutta ei ole reagoinut. Myyjä ei voi siirtää tarkastusvelvollisuutta verkolle lähettämällä sähköpostia erinimisyydestä. Tässä tilanteessa on tehtävä uusi verkkosopimus ja pikakytkennän kulut verkko voi periä normaalisti, mikäli asiakas pikakytkennän haluaa. Myyjän ja asiakkaan on keskenään sovittava kuka kytkennästä aiheutuvat kulut lopulta maksaa Lukemien / aikasarjan tarkkuus Keskusteltiin tilanteesta, jossa verkkoyhtiö muuttaa lukemien tarkkuuttaa kokonaisista kilowattitunneista kahden desimaalin, eli 10 wattitunnin tarkkuuteen, jolla tuntiaikasarjakin lähetetään. Todettiin, että osa verkoista jo lähettää lukemia kahden desimaalin tarkkuudella. Riippuen vastaanottajan järjestelmän alkuperäisistä asetuksista, muutos saattaa vaatia konversiota järjestelmään. Linjattiin, että jos verkkoyhtiö aikoo muuttaa lukemien tarkkuutta, niin siitä tulee tiedottaa myyjiä hyvissä ajoin Sanomat aikasarjalaskutukseen siirryttäessä 12. Seuraava kokous Keskusteltiin miten verkon tulee ilmoittaa, kun siirtyy lukemalaskutuksesta aikasarjalaskutukseen. Sovittiin, että tulee ilmoittaa sähköpostitse, että alkaa jatkossa lähettää vain käyttöjä, eli lukematietona -1:stä. Lisäksi keskusteltiin tuleeko verkon ilmoittaa myyjälle jotain, kun puuttuvaa aikasarjaa arvioidaan. Todettiin, että kyseessä ei ole arviolaskutus, jos puuttuvia tietoja arvioidaan aikasarjaan. Perinteinen arviolaskutus tarkoittaa sitä, että kohteen kulutus tasataan kerran vuodessa ja muu aika arvioidaan. Jos käytetään laskutusperusteena 1:stä, niin tällöin kohteen oletetaan olevan perinteisessä arviolaskutuksessa. Jos luenta tehdään kerran kuukaudessa ja silti arviolaskutetaan, niin kohteesta pitäisi lähettää vain kerran vuodessa laskutuslukema ja loput lukemat välilukemina. Sovittiin seuraavista kehitysryhmän kokouspäivistä ja -paikoista: klo Hotelli Grand Marina / Marina Congress (klo 12 lounas, jonka jälkeen kokous) klo ET:n toimisto klo lentokenttä klo ET:n toimisto

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 9.5.2011 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko 20.4.2011

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina 17.2.2011 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 10.4.2015 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(6) Vuonna 2014 sovitut menettelytavat Tähän dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 Aika Maanantaina 13.12.2010 klo 9.30-16.00 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen,

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 23.6.2011 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 Aika Keskiviikko 8.6.2011

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Tässä dokumentissa on seuraavien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 30.10.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 Aika Maanantaina 19.10.2015

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen

Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Kysymyksiä ja vastauksia Datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyen Tähän dokumenttiin on kerätty datahub-liiketoimintaprosesseihin liittyviä kysymyksiä vastauksineen. Kysymyksiä saatiin datahub-liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 13.8.2014, klo 12:47-14:27 KOKOUSPAIKKA Toininranta, Honkaniementie 35, Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius

KOKOUSKÄYTÄNNÖT. Yritystoiminta Pauliina Stranius KOKOUSKÄYTÄNNÖT Kokous kokouksissa keskustellaan yhteisistä asioista ja tehdään niistä päätöksiä päätökset pannaan toimeen kokouksen jälkeen ja päätösten toimeenpanoa seurataan vapaus kokoontua, yhdistymisvapaus

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Tuntimittaustiedon avoin palvelualusta WebAPI-referenssi

Tuntimittaustiedon avoin palvelualusta WebAPI-referenssi Tuntimittaustiedon avoin palvelualusta WebAPI-referenssi Tässä dokumentissa esitellään tuntimittaustiedon avoimen palvelualustan (TAP) WebAPI-rajapinnan sisältöä sovelluskehittäjän näkökulmasta. Palvelun

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

EDI-käyttäjäpäivien kysymykset 2015

EDI-käyttäjäpäivien kysymykset 2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.9.2015 1(14 EDI-käyttäjäpäivien kysymykset 2015 Tähän dokumenttiin on koottu EDI-käyttäjäpäivillä (4.6. - 5.6.2015) viestiseinän kautta esitetyt kysymykset ja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet

Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn suomenkielisen Web-portaalin käyttöohjeet Sonyn Web-portaalin käyttöohjeet Seuraavilla sivuilla esiteltävien käyttöohjeiden yhteenveto: Sisäänkirjautuminen Uuden tai vaihtosalasanan hankkiminen.

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirin (III) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 20/2016 Aika: 2. kesäkuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Seurakuntayhtymän kokoustila, Yo-talo B, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen,

Lisätiedot

Sähköinen Express Import -palvelu

Sähköinen Express Import -palvelu Sähköinen Express Import -palvelu opas lähettäjälle TNT:n Express Import -palvelu Käyttäjäystävällinen Express Import -palvelu mytnt:n osana tekee tuontilähetyksen tilauksen entistä helpommaksi Express

Lisätiedot

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Eneasen Sanomapalvelu Jedi on älykäs palvelu sähkökaupan tiedonvaihdon seurantaan ja hallintaan. Palvelu seuraa ja raportoi sanomaliikenteen tilaa ja auttaa nopeasti selvittämään

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Työtapaturmista ilmoittaminen Intranet-linkin kautta

Työtapaturmista ilmoittaminen Intranet-linkin kautta Työtapaturmista ilmoittaminen Intranet-linkin kautta 1 Tapaturman satuttua... Vahingoittunut Ilmoitus tapaturmasta Työnantaja Vakuutustodistus Vakuutustodistus Tapaturma/ ammattitauti-ilmoitus Lääkäri

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio

Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Scuba do ry VUOSIKOKOUS 2012 Aika: 13.1.2012 klo 18.00 Paikka: Tampere, Joukahaisenkatu 7, Tampereen uintikeskuksen kahvio Läsnä: Ari Immonen Petri Immonen Jussi Sila Annaleena Sila Veli-Matti Viitala

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2014 klo 18:00 Paikka Patolassa, Sinin kotona Läsnä 9 hallituksen jäsentä ja 1 osakuntalainen Jenni-Maria Käki, hallituksen pj Joonas Ollila, kuraattori Tiina

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantaina klo 18:00-19:40 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 015 Kokousaika Maanantaina 23.2.2015 klo 18:00-19:40 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Paikalla olleet kutsutut jäsenet Paikalla

Lisätiedot