Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011"

Transkriptio

1 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko klo Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna Arffman Vattenfall Verkko Oy Saku Ruottinen Fortum Distribution Pia Sillstén Turku Energia Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Hannele Ylönen Savon Voima Oy Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Ina Lehto Energiateollisuus ry Markus Piispanen, siht. Energiateollisuus ry Kutsuttuna Jan Segerstam Empower Oy Este Kirsi Kuusisto Helsingin Energia Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Asialistan kohtaan 10. Muut asiat lisättiin kolme uutta asiaa Tulevaisuuden lukemat MSCONS-sanomien APERAK-kuittaukset Katkaisujen ja kytkentöjen lukemat Muilta osin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia. 4. Menettelytapalinjaukset 2010 Kehitysryhmällä on ollut tapana laatia kevään aikana dokumentti edellisen vuoden aikana tehdyistä menettelytapalinjauksista. Suuri osa linjauksista on kehitysryhmän kokouksissa keskustelun jälkeen tehtyjä päätöksiä jäseniltä tulleisiin kehitysideoihin ja kysymyksiin, joihin ei ET:n ylläpitämistä ohjeista löydy suoraan yksiselitteistä vastausta. Osa linjauksista taas tulee muissa työryhmissä valmistelluista ohjeista ja suosituksista, joita myös kehitysryhmässä on käsitelty. Viime syksynä julkaistu Tuntimittauksen periaatteita - suositus vaikutti olemassa oleviin menettelyohjeisiin suuren määrän muutoksia, mikä näkyy myös menettelytapalinjauksissa. Vuoden 2010 menettelytapalinjauksia käsiteltiin alustavasti jo edellisessä kehitysryhmän kokouksessa, jonka jälkeen ET:n toimistolla täydennettiin ja paranneltiin dokumenttia ja lähetettiin vielä kehitysryhmälle kommenttikierrokselle. Tässä kokouksessa linjaukset käytiin vielä kohta kohdalta läpi ja hyväksyttiin dokumentti muokkausten jälkeen. Keskusteltiin lyhyesti siitä ovatko kehitysryhmän jäsenet jo havainneet joidenkin verkkoyhtiöiden alkaneen lähettää tuntiaikasarjoja enintään 3x63A kohteista. Ei kuulemma Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 vielä juurikaan. Sarjoja on lähetetty lähinnä yksittäisistä pilottikohteista, muutaman verkkoyhtiön toimesta. Pia ehdotti, että hänen kesäkuussa EDI-päivillä pitämässä esityksessä voisi olla useita esimerkkejä menettelytapalinjauksien käytännön tapauksista. Ehdotusta kannatettiin. Pia on vielä yhteydessä muihin kehitysryhmän jäseniin esimerkkien tiimoilta ja Pialle voi lähettää ehdotuksia hyvistä tosielämän tilanteista tehtyihin linjauksiin liittyen. Keskustelussa todettiin, että eräitä asioita kannattaa muutenkin korostaa EDI-päivillä. Alueellisissa tuntimittauskoulutuksissa esitettiin paljon kysymyksiä Z03-sanomien laskutusperuste -kenttää koskien, joten tämä asia on hyvä vielä koulutuksessa ottaa esille. Myös linjausta koskien myyjän tekemää asiakkaan tuntituotteesta ilmoittamista verkkoyhtiölle sanomitse kuormitusmallin tunnuksen nolla avulla tulee vielä EDI-päivillä korostaa. Pientuotannon ilmoittamista koskevat linjaukset tulisi ottaa esille menettelytapalinjauksia käsittelevän pienryhmän lisäksi myös mittausasioita käsittelevässä ryhmässä. Keskusteltiin, että MSCONS-yhteystietotaulukkoon ole lisätty yhteystietoja aivan toivottuun tahtiin, joten myös tätä kannattaa mainostaa eri yhteyksissä. EDI-päivillä ja viimeisessä tuntimittauskoulutustilaisuudessa on hyvä kertoa asiasta, minkä lisäksi seuraavaan verkkojohtajille menevään katsaukseen lisätään asiasta maininta. Sovittiin, että hyväksytyistä menettelytapalinjauksista laitetaan maininta seuraavaan sähkökauppatoimialan ajankohtaiskatsaukseen. Päivitetty menettelytapalinjaukset 2010 toimitetaan pöytäkirjan liitteenä. 5. Toimenpiteet uudelle myyjälle ohje Edellisessä kehitysryhmän kokouksessa ideoitiin, että voitaisiin laatia vähittäismarkkinoille tuleville uusille myyjille ohje, jossa kerrotaan tarvittavat toimenpiteet tiedonvaihdon järjestämiseksi ennen myynnin aloittamista. Markus oli laatinut luonnoksen ohjeesta, joka käytiin läpi. Todettiin, että ohjeessa mainittujen kohtien lisäksi on toki olemassa muitakin tarvittavia toimenpiteitä uudelle myyjälle, mutta koska tässä ohjeessa halutaan neuvoa uutta myyjää ainoastaan sanomaliikenteen ja menettelytapojen kannalta, niin ohjeen sisältö on kattava. Lisättiin kuitenkin vielä yksi kohta myyjän oman toiminnan jatkuvasta kehittämisestä sekä yhteistyöstä muiden toimijoiden kesken. Ohje hyväksyttiin kehitysryhmässä. Markus tekee vielä viimeiset lisäykset ja muokkaukset, jonka jälkeen uusi ohje lisätään EDI-sivuille. 6. Pohjoismaiset vähittäismarkkinat suullinen tilannekatsaus Riina kertoi NordRegin alaisen pohjoismaisia sähkön vähittäismarkkinoita kehittävän hankkeen ohjausryhmän toiminnasta. Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 3. toukokuuta, jolloin tarkoitus on alustavasti hyväksyä kahden ensimmäisen työryhmän raportit, jonka jälkeen ne voidaan lähettää ensimmäiselle lausuntokierrokselle. Market Rules työryhmällä on valmisteilla kaksi erillistä raporttia, toinen myyjäkeskeisen mallin rakenteesta ja toinen laskutuksesta. Myyjäkeskeiseen malliin liittyvistä suuremmista linjoista työryhmä on varsin yksimielinen. Eräistä pienemmistä asioista ryhmässä on kuitenkin hieman poikkeavia näkemyksiä. Laskutusta koskevaa raporttia valmistellaan Philip Lewisin tekemän konsulttiselvityksen pohjalta. Lewisin tekemä selvitys on sisällöltään ja menetelmiltään hyvin laaja, mutta tiukan aikataulun takia toistaiseksi vielä pintaraapaisu. Kerätyn tiedon analysointi ja johtopäätökset käytännössä puuttuvat toistaiseksi kokonaan. Raportissa käsiteltävät vaihtoehtoiset laskutusmallit ovat pakollinen yksi lasku, pakollinen kaksi laskua, vapaaehtoinen yksi lasku ja ei harmonisointia. Johtoryhmän kommenteista ja tehtäväksi annosta poiketen käsittely painottuu lähes kokonaan yhden laskun mallien kuvaukseen. Kolmas lausuntokierrokselle lähtevä raportti on valmisteilla Customer Empowerment - työryhmällä. Työryhmä pohtii mitä sopimuksia asiakkaalla tulee olla, eli tarvitaanko erilliset myynti- ja verkkosopimukset, vai voisiko esimerkiksi joitain nykyisen verkkosopimuksen asioita sisällyttää liittymissopimukseen. Myös Business Process työryhmä on aloittanut toimintansa ja pitänyt ensimmäisen kokouksen 4. huhtikuuta. Kehitysryhmän jäsenistä Minna ja Markus ovat mukana tässä 2(7)

3 työryhmässä. Ensimmäisessä kokouksessa esitettiin hyvin erilaisia näkemyksiä tämän työryhmän tavoitteista ja tulevasta työstä. Vaikka ryhmän nimi on Business Process ja hankkeen ohjausryhmältä saaduissa tehtävissä puhutaan ainoastaan liiketoimintaprosesseista, on tämän työryhmän puheenjohtajalla hyvin vahva mielipide, että ryhmän tulee ensisijaisesti pohtia ainoastaan tiedonvaihdon toteutusta. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa useampi paikalla ollut esitti kommentin, että ensin tulee määritellä liiketoimintaprosessit, jotka vasta määrittelevät vaatimukset tiedonvaihdolle. Eli monen mielestä työryhmän työ etenee väärässä järjestyksessä. Myös Minna ja Markus lähettivät sekä ennen että jälkeen kokouksen puheenjohtajalle kommentit, että prosessit tulisi määritellä ensin. Puheenjohtaja kertoi, että kaikkien prosessien määrittäminen ei ole tämän ryhmän tehtävä, eikä prosesseja edes voitaisiin määritellä ennen kuin kaksi ensimmäistä työryhmää on tehnyt päätöksensä suuremmista linjoista. Kokouksessa saatujen kommenttien (myös muita kuin työjärjestykseen liittyvät) takia työryhmän työsuunnitelmaa ei vielä hyväksytty. Riina kertoi, että Business Process työryhmän työjärjestyksestä on käyty hankkeen johtoryhmässä vastaava keskustelu, eikä johtoryhmälläkään siis ole yksimielistä näkemystä asiasta. Kokouksen jälkeen puheenjohtajalta saadun sähköpostin mukaan regulaattorien edustajat valmistelevat esityksen kolmesta vaihtoehtoisesta tiedonvaihtomallista, joiden pohjalta työryhmän työ jatkuu. Kehitysryhmässä keskusteltiin, että vaikka muodollisesti työryhmässä käsiteltäisiinkin tiedonvaihtoa, kannattaa liiketoimintaprosessit kuitenkin tuoda esille aina tarvittaessa. Hankkeen kaksi muuta työryhmää, Metering TF ja Structure of Network Tariffs TF eivät vielä ole aloittaneet toimintaansa. Myös ET:n hallituksen kokouksessa huhtikuun puolivälissä käsiteltiin pohjoismaisia vähittäismarkkinoita. Hallitus tukee harmonisointihanketta, mutta hankkeessa ei kuitenkaan hallituksen mukaan kannata olla veturina. Erityisesti tasapuolisuudesta on huolehdittava, eli kaikkiin mukana olevissa maissa samat velvoitteet ja samat aikataulut. Lisäksi Ina kertoi, että verkkovaliokunnan Verkkoliiketoiminnan tavoitetila -workshopissa ehkä hieman yllättäen keskusteltiin, että myyjäkeskeisempi markkinamalli ja jopa yhden laskun malli ei verkkovaliokunnan mielestä olekaan välttämättä niin huono ratkaisu kuin on kuviteltu. Pohjoismaisiin vähittäismarkkinoihin liittyen järjestetään Helsingissä 1. kesäkuuta kaikille sidosryhmille yleinen keskustelutilaisuus, joka on avoin ja maksuton. Tilaisuudessa pitää esityksen mm. EMV:n sekä Market Rules- ja Customer Empowerment työryhmien edustajat, minkä lisäksi kahdella järjestelmätoimittajalla sekä kahdella alueellisella yhtiöllä on kommenttipuheenvuorot. Aikaisemmin vastaavat tilaisuudet ovat olleet hyvin suosittuja ja ilmapiiri on ollut keskusteleva. 7. EDI-käyttäjäpäivien suunnittelu Tämän vuoden EDI-käyttäjäpäivät järjestetään Vierumäellä kesäkuuta. Päivien alustava ohjelma suunniteltiin jo kehitysryhmän edellisessä kokouksessa, jonka jälkeen ohjelmaa vielä muokattiin sähköpostin välityksellä käydyllä keskustelulla. Myös aiottujen luennoitsijoiden pääsy varmistettiin. Keskusteltiin päivien käytännön järjestelystä. Adato järjestää Helsinki-Vantaan lentokentältä Vierumäelle bussikuljetuksen, joka lähtee liikkeelle klo 8.30 ja on perillä noin klo tai hieman sen jälkeen. Varsinainen ohjelma alkaa Luentosaliin on hyvä varata erikseen osa paikoista bussikuljetuksella tuleville, jotta jäljellä ei olisi ainoastaan hajapaikkoja, mikäli bussi saapuisi paikalle hieman myöhässä. Sovittiin, että ensimmäisen päivän iltapäivällä järjestettäviin ryhmätöihin tulee varata jokaiselle ryhmälle yksi kappale Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjeesta, Sanomaliikenteen menettelyohjeesta sekä Vuoden 2010 menettelytapalinjauksista. Ryhmätöihin tulee vielä valmistella kysymykset ja vastaukset. Riina kertoi, että hänellä on valmiiksi ylhäällä ainakin muutama asia, joista voisi muotoilla kysymyksen. Riina lähettää sähköpostilla luonnoksen ryhmätyökysymyksistä, johon muut voivat lisätä sopivia kysymyksiä tai kysymysaiheita. Kun kysymykset on saatu laadittua, järjestetään vielä kokous, jossa laaditaan oikeat vastaukset kysymyksiin. Sovittiin, että Minna ja Sari käyvät EDI-päivien toisen päivän aluksi läpi ryhmätöiden perinteisten ryhmien vastaukset. Pia, Jari ja Saku käyvät läpi omien ryhmiensä tulokset. Vastaukset olisi hyvä tiivistää 3(7)

4 muutamaan keskeiseen kehityskohteeseen tai haasteeseen, ja määrittää näihin jonkinlainen ratkaisu. Saku ehdotti vielä, että pienryhmien 1-3 osallistujille voitaisiin lähettää jo etukäteen sähköpostilla kysymyksiä ja tietoiskuja mihin aiheisiin pienryhmissä tullaan erityisesti pureutumaan. Itse ryhmätyöskentelyssä ei tarvitsisi sitten käyttää yhteistä aikaa alkupohdiskeluun. Ehdotusta kannatettiin. Pia, Jari ja Saku voisivatkin miettiä sopivia kysymyksiä/aiheita ryhmilleen. Adato varmasti hoitaa sähköpostin lähettämisen pienryhmien jäsenille ennen itse tilaisuutta. Keskusteltiin, että menettelytapalinjauksia koskevassa esityksessä on hyvin paljon asiaa, mutta ohjelmassa aikaa esitykselle varattu vain 25 minuuttia Sovittiin, että Markuksen peruutussanomia koskevasta esityksestä siirretään 5 minuuttia lisää aikaa Pian esitykselle. Jari kysyi sopivaa teemaa päivien avauspuheenvuorolle. Pia ehdotti, että avauksessa voisi kannustaa toimijoita omatoimisuuteen yhtiöiden sisäisten prosessien suunnittelussa, koska ET:ltä ei voi tulla ohjetta ihan kaikkiin asioihin. Eli oman järjen käyttö on sallittua ja hyvin suotavaa. 8. Sähkökaupan tiedonvaihtotutkinto Pitkään suunnitteilla ollut sähkökaupan tiedonvaihtotutkinto sai kehitysryhmän edellisessä kokouksessa hieman tuulta purjeisiin, kun jäseneltä tulleen kyselyn pohjalta alettiin selvittää mahdollisuuksia toteuttaa tutkinto. Silloin keskusteltiin, mikä kunkin tahon rooli tutkinnon toteutuksessa olisi. ET:n toimisto lupasi selvittää Adatolta heidän halukkuuttaan toteuttaa hanke ja miten Adato näkee oman roolinsa toteutuksessa. Adatolta kerrottiin, että he voisivat muiden koulutusten tapaan hoitaa käytännön järjestelyt ja kehitysryhmä hoitaisi tutkinnon sisällön, laatisi kokeen ja suorittaisi kokeiden tarkastuksen. Lisäksi koulutuksessa ja kokeissa voitaisiin hyödyntää Adaton parhaillaan käyttöönottamaa Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Moodlessa on mahdollista toteuttaa mm. monivalintakysymyksiin pohjautuvia harjoituksia, joista harjoituksen tekijä saa suoraan automaattisesti tuloksen. Tämä on myös yksi vaihtoehto tutkinnon kokeen suorittamiseksi. Heräsi kysymys, että mikäli tentti suoritettaisiin Moodlessa monivalintakysymyksinä, olisiko kaikilla täsmälleen samat kysymykset, vai olisiko suurempi määrä kysymyksiä, joista ohjelma sitten arpoo erikseen halutun määrän kysymyksiä kokeen suorittajalla. Kysymyksiä tarvittaisiin jälkimmäisessä vaihtoehdossa todella paljon, joten samat kysymykset olisi ainakin aluksi todennäköisesti järkevämpi ratkaisu. Toinen kysymys heräsi, että voisiko tutkinnon suorittaa pelkästään tenttimällä vai olisivatko myös koulutustilaisuudet pakollisia tutkinnon suorittamiseksi. Pelkästään tentillä suoritettaessa kokeen pitäisi olla todella kattava, jotta se kattaisi koko tutkintoalueen. Yksi vaihtoehto on myös erillinen preppauskurssi kokeneemmille osallistujille ja laajempi koulutus aloittelijoille. Vaihtoehtona monivalintakokeelle voisi olla myös muutama erilainen pidemmällä tekstillä kuvattu case, joista sitten tulisi avoimia kysymyksiä. Sopiva laajuus tutkinnolle olisi kaksi kaksipäiväistä koulutustapahtumaa, joiden välillä olisi noin kuukausi aikaa opiskella ja sulatella käytyjä asioita. Asiat tulisi käydä läpi paljon perusteellisemmin kuin esimerkiksi EDI-päivillä. Nostettiin esiin huoli, että materiaalin valmisteluun menisi vähintäänkin useita päiviä per otsikko, joten sallivatko kehitysryhmän jäsenten työnantajat ajan käytön tähän. Lisäksi koulutuksen valmisteluun tarvittaisiin useita erillisiä kokouksia. Tarvetta ja kysyntää tutkinnolle kuitenkin nähtiin olevan. Useissa yhtiöissä esimerkiksi asiakaspalveluhenkilöstön vaihtuvuus on suurta ja isolla osalla henkilöstöstä ei siten ole kovinkaan paljoa kokemusta. Todettiin, että vielä on todella paljon työtä tehtävänä ennen kuin tällainen tutkinto voitaisiin näillä resursseilla järjestää. Sopivasta ajankohdasta ei vielä ole valmiuksia päättää, joten tutkintoa ei välttämättä vielä voida järjestää tulevan syksyn tai talven aikana. Kun tutkinto järjestetään, halutaan se järjestää kunnolla. Nyt pitäisi ensin laatia kattavampi suunnitelma tutkinnon sisällöstä olemassa olevan ohjelmarungon ympärille. Sovittiin, että seuraavaan kehitysryhmän kokoukseen varataan paljon aikaa tiedonvaihtotutkinnon suunnittelulle. Ennen sitä kehitysryhmän jäsenet keskustelevat aiheesta yhtiöissään ja keräävät ylös asioita, joita tutkintoon olisi hyvä sisällyttää. 4(7)

5 Tulevilla EDI-päivillä voidaan myös hieman mainostaa, että tällainen tutkinto on suunnitteilla, vaikka tarkkaa tai edes epätarkkaa ajankohtaa vielä olisi tiedossa. 5(7) 9. Avoimia kysymyksiä (Liite 7) 9.1 Verkkoyhtiö ei lähetä Z04-sanomaa sovitun aikarajan kuluessa Keskusteltiin tilanteesta, että verkkoyhtiö ei lähetä Z04-sanomaa sovitun aikarajan puitteissa, eli viimeistään viiden arkipäivän kuluessa Z03-sanoman vastaanottamisesta. Usein tällaiset tapaukset liittyvät uusiin tai väliaikaisiin käyttöpaikkoihin, kuten työmaasähköihin. Todettiin, että jokaisen verkkoyhtiö tulee lähettää Z04 ajoissa, mutta jos tätä sanomaa ei ole tullut ei myöskään myyjä voi viedä prosessia eteenpäin. Tällöin myyjän tulee pyytää verkkoyhtiötä lähettämään tämä sanoma. Myöhässä tulleeseen Z04-sanomaan myyjä voi vastata negatiivisella APERAK:lla ja tästä aiheutunut lisätyö toivottavasti kannustaa verkkoyhtiötä vastaisuudessa lähettämään sanomat ajoissa. Todettiin, että tämä olisi hyvä case ottaa EDI-päivien ryhmätöihin. 9.2 Kaksi nimeä ja henkilötunnusta muuttosanomaan Z03[14] Jäseneltä oli jälleen tullut toive, että Z03[14]-muuttosanomaan lisättäisiin kentät toiselle nimelle ja toiselle henkilötunnukselle. Nykyisin kenttiä on molemmille vain yksi, mutta nimi-kenttään kyllä pystyy kirjoittamaan kentän pituuden puitteissa kaksikin nimeä. Idea tässä on, että koska suositellaan sopimuksen tekemistä samassa osoitteessa asuvan pariskunnan molempien osapuolten nimissä, niin tulisi myös molempien nimet ja henkilötunnukset pystyä lähettämään samalla sanomalla, eikä erikseen esimerkiksi puhelimella tai sähköpostilla. Tästä on se hyöty, että esimerkiksi maksuvaikeustilanteissa perintä voitaisiin tehdä molemmille asiakkaille. Todettiin, että tarvetta idealle on, mutta toteutus olisi hyvin vaikea. Useissa asiakastietojärjestelmissä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta kahden nimen ja henkilötunnuksen lisäämiseen ja usein järjestelmässä asiakastieto perustuu nimenomaan yhden asiakkaan nimeen ja henkilötunnukseen. Joten esitetty sanomamuutos aiheuttaisi todella raskaan järjestelmämuutoksen, sillä koko asiakastiedon perusta jouduttaisiin järjestelmään rakentamaan uudestaan. Tämän takia kehitysryhmä ei ehdota tämän sanomamuutoksen toteuttamista. Todettiin myös, että henkilötunnusten välittäminen sähköpostilla ei ole tieturvasyistä sallittua, joten verkonhaltijoiden, jotka sitä tarvitsevat, tulee pyytää toisen asiakkaan henkilötunnus puhelimitse. Sovittiin, että Markus lähettää kysymyksen tekijälle vielä vastauksen erikseen. 9.3 Z11-sanomat myyjän lisäksi myös asiakkaan käyttöön Kehitysryhmän jäsen oli saanut verkkoasiakkaaltaan toivomuksen PRODAT Z11 sanomien ohjaamisesta myyjän lisäksi myös asiakkaan käyttöön. Ongelmaa voi kuitenkin aiheuttaa se, että PRODAT sanomat usein niputetaan myyjäkohtaisiksi paketeiksi, jotka lähetetään operaattorin välityksellä inhouse muodossa yhdellä kertaa. PRODAT Z11 sanomaa ei ole tehty yksittäisen asiakkaan tietojen välittämiseen, joten niiden lähettäminen asiakkaalle vaatisi paljon ylimääräistä työtä. Tämän takia suositellaankin mieluummin asiakkaan tuntiaikasarjojen välittämistä MSCONS-sanomilla. Mikäli asiakas välttämättä haluaa lukemat PRODAT-sanomilla, sekin varmaan onnistuu, mutta samalla aiheuttaa verkkoyhtiölle enemmän kustannuksia, jotka peritään asiakkaalta. Jotta asiakas voi vastaanottaa PRODAT- tai MSCONS-sanomia, tulee hänen määritellä operaattorinsa kautta oma osapuolitunnus. Yksi vaihtoehto on myös, että verkkoyhtiö valtuuttaa suoraan operaattorin antamaan sanomat asiakkaan käyttöön ja operaattori perii asiakkaalta korvauksen.

6 9.4 Verkkopalvelutuotteen muutoksista ilmoittamisen aikaraja lyhennettävä 14 vuorokauteen Kehitysryhmä sai ehdotuksen, että verkkopalvelutuotteen muutoksista ilmoittamisen aikarajaa tulisi lyhentää nykyisestä 21 vuorokaudesta 14 vuorokauteen, koska taseikkunakin on nykyään vain 14 vuorokautta. Kysymyksen esittäjän mukaan liian pitkä aikaraja aiheuttaa ongelmia taseselvityksen ja tasoituslaskennan tarkistukseen. Todettiin, että verkkopalvelutuotteen muutoksen johdosta taseselvitykseen aiheutuvat muutokset tulee huomioida aina muutospäivästä lähtien. Tämä tulee huomioida yhtiön sisäisissä toimintatavoissa, joten verkkoyhtiö ei voi tehdä muutosta taseikkunan ulkopuolella. Muutosajankohdan lukemat on pitänyt lukea muutospäivänä (+/- 5 arkipäivää) ja ne kirjataan aina muutospäivälle. Entistä tiukempi taseselvityksen aikaraja tulee huomioida yhtiöiden sisäisissä toimintasäännöissä niin, että tarvittavat muutoslukemat luetaan aikarajojen puitteissa ja lukemat myös kirjataan järjestelmiin ja välitetään eteenpäin viivytyksettä. Vaikka aikarajan lyhentäminen ei taseiden korjaukseen suoraan pitäisikään vaikuttaa, on aikarajaa silti järkevä lyhentää 14 vuorokauteen yksiselitteisten menettelytapojen varmistamiseksi. Tämä saattaisi helpottaa ja ohjata myös yhtiöiden sisäisten toimintatapojen määrittelyä. Yksittäisiä yli 14 vuorokauden viivästyksiä voi aiheutua erikoistapauksissa, kuten kesälomien takia. Markus lisää tämän asian muutostoivelistaan. 9.5 Ennakkoilmoitus tuntitietojen välittämisen aloittamisesta Tuntimittauskoulutuksessa otettiin jälleen esiin tuntitietojen välityksen aloittamisesta tarvittavan ennakkoilmoituksen formaatin puuttuminen. Kommentin esittäjä ehdotti, että ET voisi määritellä esimerkiksi Excel-taulukon, jonka muodossa ennakkoilmoitus tulisi tehdä. Asiaa on käsitelty aikaisemmin myös teknisessä ryhmässä, jossa määrämuotoista listaa ei nähty tarpeelliseksi toteuttaa. Formaatin tekemistä ei ole nähty toimialalla tarpeelliseksi, koska asian nähtiin olevan järjestelmäkohtainen ja koko prosessi vaikeasti automatisoitavissa alusta loppuun. Lista olisi joka tapauksessa hyvin yksikertainen (kp-numero ja ajankohta). Lisäksi muutos tulee tapahtumaan ainoastaan yhden kerran per käyttöpaikka ja listojen käsittely vaatinee kaikissa järjestelmissä aina manuaalisia toimintoja, joten hirveän suurta muutosta järjestelmiin tämän vuoksi ei kannata tehdä. Myyjät voivat halutessaan pyytää verkkoyhtiöltä tarkempaa tietoa haluamassaan yksinkertaisessa muodossa. Markus vastaa kommentin esittäjälle vielä sähköpostilla. Kommentoija voi halutessaan tehdä oman ehdotuksen formaatista teknisen ryhmän käsiteltäväksi. 9.6 Keskustelu sähkösopimusten puhelinmyynnistä kuluttajaviraston kanssa Kuluttajavirasto kutsui ET:n edustajat kokoukseen keskustelemaan sähkösopimusten puhelinmarkkinoinnista. Tarkoituksena on keskustella ilmenneistä ongelmista sekä yhdessä löytää keinoja, kuinka nämä ongelmat voitaisiin ratkaista. Yksi kuluttajaviraston ehdotus saattaisi olla, että asiakkaan ottaessa puhelimitse suullinen sopimus riittäisi, mutta myyjän soittaessa asiakkaalle tarvittaisiin kirjallinen sopimus. Kehitysryhmässä todettiin, että kirjallinen sopimus on helppo kiertää pyytämällä asiakasta soittamaan takaisin myyjälle, mikäli hän haluaa tehdä sopimuksen. Kirsi lähetti jo ennen kehitysryhmän kokousta yhtiönsä kommentit aiheeseen liittyen. Puhelinmyyntiä pidetään hyvänä asiana, kunhan vaan luodaan sille selkeät pelisäännöt, joita kaikki toimijat sitoutuvat noudattamaan. Tulee mm. määrittää mitä tietoja asiakkaalle tulee kertoa ja menetelmä siitä kuinka varmistetaan, mitä asiakas on todella halunnut. Kehitysryhmän jäsenten mukaan ongelma ei ole itse puhelinmyynnissä, vaan tiettyjen yhtiöiden huonoissa toimintatavoissa. Todettiin myös, että etenkin pörssisähkösopimuksien myyminen asiakkaille puhelimitse on ongelmallista, sillä asiakas ei välttämättä ymmärrä mitä on ostamassa. 6(7)

7 10. Muut asiat 10.1 Tulevaisuuden lukemat Käyttäjältä saadun kysymyksen perusteella on käynyt ilmi, että toimialalla on esiintynyt tilanteita, joissa myyjä on saanut verkkoyhtiöltä Z11[5]-sanomassa lukemia, joiden luentapäivä on useita viikkoja tulevaisuudessa. Suurimmillaan havaittu ero on ollut n. 6 viikkoa. Kehitysryhmä epäili saadun kuvauksen perusteella, että kyseessä on tilanne, jossa verkonhaltija on arvioinut ko. lukeman saadakseen tasauslaskun yhteydessä arviolaskutettua jäljelle jäävän osan laskutusjaksosta. Nämä niin sanotut arviolisän lukemat on toimitettu myyjälle Z11[5]-sanomissa. Ennakkoon lähettävät lukemat aiheuttavat vastaanottajalle useita ongelmia ja kuormituskäyrä 2 kohteiden osalta niiden lähettäminen on jopa mahdotonta, koska sanomassa pakollisena olevaa tase-energiatietoa ei voida etukäteen ilmoittaa. Kehitysryhmältä pyydetään kannanottoa, saako lukemia toimittaa tulevaisuuteen ja jos saa niin kuinka kauas ja mille kuormitusmalleille. Kehitysryhmä totesi, että menettelyohjeiden mukaan myyjänvaihto-, muutto- ja muiden muutostilanteiden lukemat tulee lukea muutosajankohtana tai jos tämä ei ole mahdollista niin +/- viiden arkipäivän sisällä muutoshetkestä. Lukemat kirjataan aina muutosajankohdalle ja ne välitetään myyjälle viimeistään 10 arkipäivän kuluttua. Normaalit kausilukemat luetaan JVH:n luentarytmin mukaisesti ja lähetetään viimeistään 21 vuorokauden kuluttua. Lukemia ei saa välittää myyjälle edellä kuvatuista aikarajoista poiketen. Eli lukemia ei voi lähettää kuin aikaisintaan 5 arkipäivää ennen luenta-ajankohtaa. Näin voidaan toimia vain niissä tilanteissa, joissa verkonhaltija on joutunut arvioimaan muutostapahtuman lukemat siitä syystä, ettei hän ole päässyt lukemaan mittaria tai asiakas ei ole toimittanut lukemia. Kehitysryhmä korostaa, että jos verkonhaltija tarvitsee oman laskutusjärjestelmänsä vuoksi arvioituja lukemia ns. arviolisän laskuttamiseksi tasauslaskun yhteydessä, näitä lukemia ei kuulu välittää myyjälle lainkaan APERAK-kuittaukset MSCONS-sanomiin Keskusteltiin lyhyesti MSCONS-sanomien kuittauksista. Toimialalla ei ole aivan selvää esimerkiksi missä tilanteissa MSCONS-sanoman APERAK-pyyntöön voi vastata negatiivisesti. Onko esimerkiksi vajaa aikasarja tällainen tapaus? Todettiin, että ainakaan myyjät eivät saa tehdä aikasarjojen validointia, koska sen on lakisääteisesti jo verkonhaltijan pitänyt tehdä. Päätettiin siirtää tämä asia tekniselle ryhmälle valmisteltavaksi Katkaisujen ja kytkentöjen lukemat Keskusteltiin ongelmasta, että osa verkonhaltijoista lähettää katkaisuajankohdan lukemat, mutta kytkentäajankohdan lukemat jäävät jostain syystä puuttumaan. Todettiin, että molemmat lukemat on aina lähetettävä ja mikäli myyjä havaitsee puutteita, tulee verkonhaltijaan ottaa yhteyttä ja pyytää lukemat kytkentäajankohdalta. Asiasta on hyvä mainita vielä EDI-päivillä. 11. Seuraava kokous Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Scandic Hotel Vierumäessä keskiviikkona 8.6. klo (7)

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina 17.2.2011 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 Aika Maanantaina 14.11.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 23.6.2011 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2011 Aika Keskiviikko 8.6.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 Aika Maanantaina 13.12.2010 klo 9.30-16.00 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö

Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö Perustettu 1921 Toisen asteen osuuskunta Jäseninä 12 sähköosuuskuntaa ja 3 muuta yhteisöä Jäsenosuuskunnissa jäseniä noin 14 600 Jäsenyys vapaaehtoinen käyttöpaikan

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi

Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Paikka: Lapin liitto. Aika: klo 9:30-11:45. 1 Kokouksen avaus. 2 Läsnäolijoiden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 25.9.2014 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Lapin liitto Aika: 22.9.2014 klo 9:30-11:45 Kemijoen tulvaryhmän 11. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat

Vuonna 2014 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Markus Piispanen 10.4.2015 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(6) Vuonna 2014 sovitut menettelytavat Tähän dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Maakunnallinen nuorisovaltuusto Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 2. 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Maakunnallinen nuorisovaltuusto Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 2. 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 AIKA 13.5.2015 klo 16:55 18:00 PAIKKA Kainuun liitto, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 )

HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) HE 20/2013 Sähkömarkkinalain muutos: Jakeluverkonhaltijan ja vähittäismyyjän laskutus sekä laskutusta koskeva siirtymäsäännös (57, 69, 122 ) Energiateollisuus ry, lakimies eeva.kurkirinne@energia.fi GSM

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

7 ILMOITUKSET TOTEUTTAMISVAIHEEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMISTA

7 ILMOITUKSET TOTEUTTAMISVAIHEEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMISTA Vanhustyön tutkintotoimikunta 8336 PÖYTÄKIRJA 21.9.2011 1(5) Vanhustyön tutkintotoimikunnan kokous Aika Paikalla Poissa keskiviikko 21.9.2011, kommentointiaika su 25.9.11 saakka. Jokiranta Raili Kauppila

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 999/420/2012 JULKINEN 13.11.2012 ASIA Valkeakosken Energia Oy:n jakeluverkkoasiakkaan oikeus omaa sähkönkulutustaan koskevaan tietoon ASIANOSAINEN Valkeakosken Energia

Lisätiedot

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli Kokoustiedot Aika tiistai klo 16.00 17.20 Paikka Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 15.1.2014, klo. 13:05-15:30 KOKOUSPAIKKA Kuntalan sauna, Laukaantie 14, 41340 Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen SÄHKÖALAN PERUSTUTKINNON TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8316) KOKOUS Pöytäkirja Aika: 3.11.2011 klo 10:00-15:15 Paikka: Jyväskylän aikuisopisto Taulumäentie 45, 40100 Jyväskylä Läsnä: Kalle Heikkinen OP paikalla

Lisätiedot

Hallituksen kokous 1/2012

Hallituksen kokous 1/2012 Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2012 Aika: Lauantaina 14.1.2012 9.00 19.30 Paikka: Risteily

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset Tentin asetukset Moodlen tentti-aktiviteetin perusasetukset käydään läpi tällä sivulla. Jos etsit ohjetta kysymysten luomiseen, katso erillinen ohjesivu kysymyspanki sta. Tentti soveltuu "perinteisen tenttimisen"

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. 1 (5) SANGEN OY PÖYTÄKIRJA 1/2017 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 30.6.2017 klo 10.00 11.30 Paikka Oulu 1 Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Mikko Ahokas avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

RDA:n kansainvälinen kommentointi. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä

RDA:n kansainvälinen kommentointi. Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous Marja-Liisa Seppälä RDA:n kansainvälinen kommentointi Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kokous 9.3.2016 Marja-Liisa Seppälä Kommenttityypit Viralliset muutosehdotukset (proposals) ovat määrämuotoisia ehdotuksia

Lisätiedot

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin.

Kokouksen esityslistaa muutettiin siten, että seuraavista kokouksista sopiminen siirrettiin kohdaksi 4. Muutoin esityslista hyväksyttiin. PÖYTÄKIRJA 6/98 Kansallinen elektroninen kirjasto Ohjausryhmän kokous 28.8.1998 klo 10-13.15 Läsnä: Päivi Kytömäki (pj.), Kai Ekholm, Paul Fogelberg, Riitta Huuhtanen, Annu Jylhä-Pyykönen, Sinikka Koskiala,

Lisätiedot

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten

Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Kymin ja Etelä-Savon vaalipiirin (IV) vaalipiirikokous liittohallituksen jäsenehdokkaiden vaalia varten Aika Lauantai 27.2.2016 klo 11.00 15.00 Paikka Läsnäolijat Sokos Hotel Vaakuna,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 13.8.2014, klo 12:47-14:27 KOKOUSPAIKKA Toininranta, Honkaniementie 35, Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous Aika: 2.8.2016 klo 14- Paikka: Läsnä: Keski-Suomen liitto, Kokoushuone Anni Osallistujalista liitteenä 1. Avaus ja järjestäytyminen Kuntavaaleissa

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus

LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) KEHITTÄMISKESKUS Hallitus LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 96 Nuorisovaltuuston kokous AIKA 8.2.2016 Klo 16.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 98 2 KOKOUKSEN AVAUS... 98 3 PUHEENJOHTAJAN JA

Lisätiedot

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 5/2013 AIKA: PAIKKA: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 5

PYKÄLÄ RY. Opintovaliokunnan kokous 5/2013 AIKA: PAIKKA: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 5 PYKÄLÄ RY Opintovaliokunnan kokous 5/2013 AIKA: 24.04.2013 PAIKKA: Pykälä ry:n toimisto, Mannerheimintie 5 LÄSNÄ: Niina Karjunen, puheenjohtaja Heini Wiik, varapuheenjohtaja Katariina Vuorela, sihteeri

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi

EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi EHDOTUKSIA OHJAUKSEN JA KASVATUKSEN TUTKINTORAKENTEEN UUDISTAMISEKSI Kuulemistilaisuudessa 21.8.2015 käsiteltävä aineisto keskustelun pohjaksi OPETUSHALLITUS AMPA-YKSIKKÖ/OHJAKAStyöryhmä 1. Tausta Opetus-

Lisätiedot