Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011"

Transkriptio

1 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2011 Aika Keskiviikko klo Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna Arffman Vattenfall Verkko Oy Saku Ruottinen Fortum Distribution Pia Sillstén Turku Energia Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Oy Hannele Ylönen Savon Voima Oy Riina Heinimäki Energiateollisuus ry Ina Lehto Energiateollisuus ry Markus Piispanen, siht. Energiateollisuus ry Kutsuttuna Jan Segerstam Empower Oy Este Kirsi Kuusisto Helsingin Energia Asialista 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Esityslistan hyväksyminen Asialistan kohtaan 10. Muut asiat lisättiin kolme uutta asiaa Tulevaisuuden lukemat MSCONS-sanomien APERAK-kuittaukset Katkaisujen ja kytkentöjen lukemat Muilta osin esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 3. Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia. 4. Menettelytapalinjaukset 2010 Kehitysryhmällä on ollut tapana laatia kevään aikana dokumentti edellisen vuoden aikana tehdyistä menettelytapalinjauksista. Suuri osa linjauksista on kehitysryhmän kokouksissa keskustelun jälkeen tehtyjä päätöksiä jäseniltä tulleisiin kehitysideoihin ja kysymyksiin, joihin ei ET:n ylläpitämistä ohjeista löydy suoraan yksiselitteistä vastausta. Osa linjauksista taas tulee muissa työryhmissä valmistelluista ohjeista ja suosituksista, joita myös kehitysryhmässä on käsitelty. Viime syksynä julkaistu Tuntimittauksen periaatteita - suositus vaikutti olemassa oleviin menettelyohjeisiin suuren määrän muutoksia, mikä näkyy myös menettelytapalinjauksissa. Vuoden 2010 menettelytapalinjauksia käsiteltiin alustavasti jo edellisessä kehitysryhmän kokouksessa, jonka jälkeen ET:n toimistolla täydennettiin ja paranneltiin dokumenttia ja lähetettiin vielä kehitysryhmälle kommenttikierrokselle. Tässä kokouksessa linjaukset käytiin vielä kohta kohdalta läpi ja hyväksyttiin dokumentti muokkausten jälkeen. Keskusteltiin lyhyesti siitä ovatko kehitysryhmän jäsenet jo havainneet joidenkin verkkoyhtiöiden alkaneen lähettää tuntiaikasarjoja enintään 3x63A kohteista. Ei kuulemma Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 vielä juurikaan. Sarjoja on lähetetty lähinnä yksittäisistä pilottikohteista, muutaman verkkoyhtiön toimesta. Pia ehdotti, että hänen kesäkuussa EDI-päivillä pitämässä esityksessä voisi olla useita esimerkkejä menettelytapalinjauksien käytännön tapauksista. Ehdotusta kannatettiin. Pia on vielä yhteydessä muihin kehitysryhmän jäseniin esimerkkien tiimoilta ja Pialle voi lähettää ehdotuksia hyvistä tosielämän tilanteista tehtyihin linjauksiin liittyen. Keskustelussa todettiin, että eräitä asioita kannattaa muutenkin korostaa EDI-päivillä. Alueellisissa tuntimittauskoulutuksissa esitettiin paljon kysymyksiä Z03-sanomien laskutusperuste -kenttää koskien, joten tämä asia on hyvä vielä koulutuksessa ottaa esille. Myös linjausta koskien myyjän tekemää asiakkaan tuntituotteesta ilmoittamista verkkoyhtiölle sanomitse kuormitusmallin tunnuksen nolla avulla tulee vielä EDI-päivillä korostaa. Pientuotannon ilmoittamista koskevat linjaukset tulisi ottaa esille menettelytapalinjauksia käsittelevän pienryhmän lisäksi myös mittausasioita käsittelevässä ryhmässä. Keskusteltiin, että MSCONS-yhteystietotaulukkoon ole lisätty yhteystietoja aivan toivottuun tahtiin, joten myös tätä kannattaa mainostaa eri yhteyksissä. EDI-päivillä ja viimeisessä tuntimittauskoulutustilaisuudessa on hyvä kertoa asiasta, minkä lisäksi seuraavaan verkkojohtajille menevään katsaukseen lisätään asiasta maininta. Sovittiin, että hyväksytyistä menettelytapalinjauksista laitetaan maininta seuraavaan sähkökauppatoimialan ajankohtaiskatsaukseen. Päivitetty menettelytapalinjaukset 2010 toimitetaan pöytäkirjan liitteenä. 5. Toimenpiteet uudelle myyjälle ohje Edellisessä kehitysryhmän kokouksessa ideoitiin, että voitaisiin laatia vähittäismarkkinoille tuleville uusille myyjille ohje, jossa kerrotaan tarvittavat toimenpiteet tiedonvaihdon järjestämiseksi ennen myynnin aloittamista. Markus oli laatinut luonnoksen ohjeesta, joka käytiin läpi. Todettiin, että ohjeessa mainittujen kohtien lisäksi on toki olemassa muitakin tarvittavia toimenpiteitä uudelle myyjälle, mutta koska tässä ohjeessa halutaan neuvoa uutta myyjää ainoastaan sanomaliikenteen ja menettelytapojen kannalta, niin ohjeen sisältö on kattava. Lisättiin kuitenkin vielä yksi kohta myyjän oman toiminnan jatkuvasta kehittämisestä sekä yhteistyöstä muiden toimijoiden kesken. Ohje hyväksyttiin kehitysryhmässä. Markus tekee vielä viimeiset lisäykset ja muokkaukset, jonka jälkeen uusi ohje lisätään EDI-sivuille. 6. Pohjoismaiset vähittäismarkkinat suullinen tilannekatsaus Riina kertoi NordRegin alaisen pohjoismaisia sähkön vähittäismarkkinoita kehittävän hankkeen ohjausryhmän toiminnasta. Ohjausryhmän seuraava kokous pidetään 3. toukokuuta, jolloin tarkoitus on alustavasti hyväksyä kahden ensimmäisen työryhmän raportit, jonka jälkeen ne voidaan lähettää ensimmäiselle lausuntokierrokselle. Market Rules työryhmällä on valmisteilla kaksi erillistä raporttia, toinen myyjäkeskeisen mallin rakenteesta ja toinen laskutuksesta. Myyjäkeskeiseen malliin liittyvistä suuremmista linjoista työryhmä on varsin yksimielinen. Eräistä pienemmistä asioista ryhmässä on kuitenkin hieman poikkeavia näkemyksiä. Laskutusta koskevaa raporttia valmistellaan Philip Lewisin tekemän konsulttiselvityksen pohjalta. Lewisin tekemä selvitys on sisällöltään ja menetelmiltään hyvin laaja, mutta tiukan aikataulun takia toistaiseksi vielä pintaraapaisu. Kerätyn tiedon analysointi ja johtopäätökset käytännössä puuttuvat toistaiseksi kokonaan. Raportissa käsiteltävät vaihtoehtoiset laskutusmallit ovat pakollinen yksi lasku, pakollinen kaksi laskua, vapaaehtoinen yksi lasku ja ei harmonisointia. Johtoryhmän kommenteista ja tehtäväksi annosta poiketen käsittely painottuu lähes kokonaan yhden laskun mallien kuvaukseen. Kolmas lausuntokierrokselle lähtevä raportti on valmisteilla Customer Empowerment - työryhmällä. Työryhmä pohtii mitä sopimuksia asiakkaalla tulee olla, eli tarvitaanko erilliset myynti- ja verkkosopimukset, vai voisiko esimerkiksi joitain nykyisen verkkosopimuksen asioita sisällyttää liittymissopimukseen. Myös Business Process työryhmä on aloittanut toimintansa ja pitänyt ensimmäisen kokouksen 4. huhtikuuta. Kehitysryhmän jäsenistä Minna ja Markus ovat mukana tässä 2(7)

3 työryhmässä. Ensimmäisessä kokouksessa esitettiin hyvin erilaisia näkemyksiä tämän työryhmän tavoitteista ja tulevasta työstä. Vaikka ryhmän nimi on Business Process ja hankkeen ohjausryhmältä saaduissa tehtävissä puhutaan ainoastaan liiketoimintaprosesseista, on tämän työryhmän puheenjohtajalla hyvin vahva mielipide, että ryhmän tulee ensisijaisesti pohtia ainoastaan tiedonvaihdon toteutusta. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa useampi paikalla ollut esitti kommentin, että ensin tulee määritellä liiketoimintaprosessit, jotka vasta määrittelevät vaatimukset tiedonvaihdolle. Eli monen mielestä työryhmän työ etenee väärässä järjestyksessä. Myös Minna ja Markus lähettivät sekä ennen että jälkeen kokouksen puheenjohtajalle kommentit, että prosessit tulisi määritellä ensin. Puheenjohtaja kertoi, että kaikkien prosessien määrittäminen ei ole tämän ryhmän tehtävä, eikä prosesseja edes voitaisiin määritellä ennen kuin kaksi ensimmäistä työryhmää on tehnyt päätöksensä suuremmista linjoista. Kokouksessa saatujen kommenttien (myös muita kuin työjärjestykseen liittyvät) takia työryhmän työsuunnitelmaa ei vielä hyväksytty. Riina kertoi, että Business Process työryhmän työjärjestyksestä on käyty hankkeen johtoryhmässä vastaava keskustelu, eikä johtoryhmälläkään siis ole yksimielistä näkemystä asiasta. Kokouksen jälkeen puheenjohtajalta saadun sähköpostin mukaan regulaattorien edustajat valmistelevat esityksen kolmesta vaihtoehtoisesta tiedonvaihtomallista, joiden pohjalta työryhmän työ jatkuu. Kehitysryhmässä keskusteltiin, että vaikka muodollisesti työryhmässä käsiteltäisiinkin tiedonvaihtoa, kannattaa liiketoimintaprosessit kuitenkin tuoda esille aina tarvittaessa. Hankkeen kaksi muuta työryhmää, Metering TF ja Structure of Network Tariffs TF eivät vielä ole aloittaneet toimintaansa. Myös ET:n hallituksen kokouksessa huhtikuun puolivälissä käsiteltiin pohjoismaisia vähittäismarkkinoita. Hallitus tukee harmonisointihanketta, mutta hankkeessa ei kuitenkaan hallituksen mukaan kannata olla veturina. Erityisesti tasapuolisuudesta on huolehdittava, eli kaikkiin mukana olevissa maissa samat velvoitteet ja samat aikataulut. Lisäksi Ina kertoi, että verkkovaliokunnan Verkkoliiketoiminnan tavoitetila -workshopissa ehkä hieman yllättäen keskusteltiin, että myyjäkeskeisempi markkinamalli ja jopa yhden laskun malli ei verkkovaliokunnan mielestä olekaan välttämättä niin huono ratkaisu kuin on kuviteltu. Pohjoismaisiin vähittäismarkkinoihin liittyen järjestetään Helsingissä 1. kesäkuuta kaikille sidosryhmille yleinen keskustelutilaisuus, joka on avoin ja maksuton. Tilaisuudessa pitää esityksen mm. EMV:n sekä Market Rules- ja Customer Empowerment työryhmien edustajat, minkä lisäksi kahdella järjestelmätoimittajalla sekä kahdella alueellisella yhtiöllä on kommenttipuheenvuorot. Aikaisemmin vastaavat tilaisuudet ovat olleet hyvin suosittuja ja ilmapiiri on ollut keskusteleva. 7. EDI-käyttäjäpäivien suunnittelu Tämän vuoden EDI-käyttäjäpäivät järjestetään Vierumäellä kesäkuuta. Päivien alustava ohjelma suunniteltiin jo kehitysryhmän edellisessä kokouksessa, jonka jälkeen ohjelmaa vielä muokattiin sähköpostin välityksellä käydyllä keskustelulla. Myös aiottujen luennoitsijoiden pääsy varmistettiin. Keskusteltiin päivien käytännön järjestelystä. Adato järjestää Helsinki-Vantaan lentokentältä Vierumäelle bussikuljetuksen, joka lähtee liikkeelle klo 8.30 ja on perillä noin klo tai hieman sen jälkeen. Varsinainen ohjelma alkaa Luentosaliin on hyvä varata erikseen osa paikoista bussikuljetuksella tuleville, jotta jäljellä ei olisi ainoastaan hajapaikkoja, mikäli bussi saapuisi paikalle hieman myöhässä. Sovittiin, että ensimmäisen päivän iltapäivällä järjestettäviin ryhmätöihin tulee varata jokaiselle ryhmälle yksi kappale Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjeesta, Sanomaliikenteen menettelyohjeesta sekä Vuoden 2010 menettelytapalinjauksista. Ryhmätöihin tulee vielä valmistella kysymykset ja vastaukset. Riina kertoi, että hänellä on valmiiksi ylhäällä ainakin muutama asia, joista voisi muotoilla kysymyksen. Riina lähettää sähköpostilla luonnoksen ryhmätyökysymyksistä, johon muut voivat lisätä sopivia kysymyksiä tai kysymysaiheita. Kun kysymykset on saatu laadittua, järjestetään vielä kokous, jossa laaditaan oikeat vastaukset kysymyksiin. Sovittiin, että Minna ja Sari käyvät EDI-päivien toisen päivän aluksi läpi ryhmätöiden perinteisten ryhmien vastaukset. Pia, Jari ja Saku käyvät läpi omien ryhmiensä tulokset. Vastaukset olisi hyvä tiivistää 3(7)

4 muutamaan keskeiseen kehityskohteeseen tai haasteeseen, ja määrittää näihin jonkinlainen ratkaisu. Saku ehdotti vielä, että pienryhmien 1-3 osallistujille voitaisiin lähettää jo etukäteen sähköpostilla kysymyksiä ja tietoiskuja mihin aiheisiin pienryhmissä tullaan erityisesti pureutumaan. Itse ryhmätyöskentelyssä ei tarvitsisi sitten käyttää yhteistä aikaa alkupohdiskeluun. Ehdotusta kannatettiin. Pia, Jari ja Saku voisivatkin miettiä sopivia kysymyksiä/aiheita ryhmilleen. Adato varmasti hoitaa sähköpostin lähettämisen pienryhmien jäsenille ennen itse tilaisuutta. Keskusteltiin, että menettelytapalinjauksia koskevassa esityksessä on hyvin paljon asiaa, mutta ohjelmassa aikaa esitykselle varattu vain 25 minuuttia Sovittiin, että Markuksen peruutussanomia koskevasta esityksestä siirretään 5 minuuttia lisää aikaa Pian esitykselle. Jari kysyi sopivaa teemaa päivien avauspuheenvuorolle. Pia ehdotti, että avauksessa voisi kannustaa toimijoita omatoimisuuteen yhtiöiden sisäisten prosessien suunnittelussa, koska ET:ltä ei voi tulla ohjetta ihan kaikkiin asioihin. Eli oman järjen käyttö on sallittua ja hyvin suotavaa. 8. Sähkökaupan tiedonvaihtotutkinto Pitkään suunnitteilla ollut sähkökaupan tiedonvaihtotutkinto sai kehitysryhmän edellisessä kokouksessa hieman tuulta purjeisiin, kun jäseneltä tulleen kyselyn pohjalta alettiin selvittää mahdollisuuksia toteuttaa tutkinto. Silloin keskusteltiin, mikä kunkin tahon rooli tutkinnon toteutuksessa olisi. ET:n toimisto lupasi selvittää Adatolta heidän halukkuuttaan toteuttaa hanke ja miten Adato näkee oman roolinsa toteutuksessa. Adatolta kerrottiin, että he voisivat muiden koulutusten tapaan hoitaa käytännön järjestelyt ja kehitysryhmä hoitaisi tutkinnon sisällön, laatisi kokeen ja suorittaisi kokeiden tarkastuksen. Lisäksi koulutuksessa ja kokeissa voitaisiin hyödyntää Adaton parhaillaan käyttöönottamaa Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Moodlessa on mahdollista toteuttaa mm. monivalintakysymyksiin pohjautuvia harjoituksia, joista harjoituksen tekijä saa suoraan automaattisesti tuloksen. Tämä on myös yksi vaihtoehto tutkinnon kokeen suorittamiseksi. Heräsi kysymys, että mikäli tentti suoritettaisiin Moodlessa monivalintakysymyksinä, olisiko kaikilla täsmälleen samat kysymykset, vai olisiko suurempi määrä kysymyksiä, joista ohjelma sitten arpoo erikseen halutun määrän kysymyksiä kokeen suorittajalla. Kysymyksiä tarvittaisiin jälkimmäisessä vaihtoehdossa todella paljon, joten samat kysymykset olisi ainakin aluksi todennäköisesti järkevämpi ratkaisu. Toinen kysymys heräsi, että voisiko tutkinnon suorittaa pelkästään tenttimällä vai olisivatko myös koulutustilaisuudet pakollisia tutkinnon suorittamiseksi. Pelkästään tentillä suoritettaessa kokeen pitäisi olla todella kattava, jotta se kattaisi koko tutkintoalueen. Yksi vaihtoehto on myös erillinen preppauskurssi kokeneemmille osallistujille ja laajempi koulutus aloittelijoille. Vaihtoehtona monivalintakokeelle voisi olla myös muutama erilainen pidemmällä tekstillä kuvattu case, joista sitten tulisi avoimia kysymyksiä. Sopiva laajuus tutkinnolle olisi kaksi kaksipäiväistä koulutustapahtumaa, joiden välillä olisi noin kuukausi aikaa opiskella ja sulatella käytyjä asioita. Asiat tulisi käydä läpi paljon perusteellisemmin kuin esimerkiksi EDI-päivillä. Nostettiin esiin huoli, että materiaalin valmisteluun menisi vähintäänkin useita päiviä per otsikko, joten sallivatko kehitysryhmän jäsenten työnantajat ajan käytön tähän. Lisäksi koulutuksen valmisteluun tarvittaisiin useita erillisiä kokouksia. Tarvetta ja kysyntää tutkinnolle kuitenkin nähtiin olevan. Useissa yhtiöissä esimerkiksi asiakaspalveluhenkilöstön vaihtuvuus on suurta ja isolla osalla henkilöstöstä ei siten ole kovinkaan paljoa kokemusta. Todettiin, että vielä on todella paljon työtä tehtävänä ennen kuin tällainen tutkinto voitaisiin näillä resursseilla järjestää. Sopivasta ajankohdasta ei vielä ole valmiuksia päättää, joten tutkintoa ei välttämättä vielä voida järjestää tulevan syksyn tai talven aikana. Kun tutkinto järjestetään, halutaan se järjestää kunnolla. Nyt pitäisi ensin laatia kattavampi suunnitelma tutkinnon sisällöstä olemassa olevan ohjelmarungon ympärille. Sovittiin, että seuraavaan kehitysryhmän kokoukseen varataan paljon aikaa tiedonvaihtotutkinnon suunnittelulle. Ennen sitä kehitysryhmän jäsenet keskustelevat aiheesta yhtiöissään ja keräävät ylös asioita, joita tutkintoon olisi hyvä sisällyttää. 4(7)

5 Tulevilla EDI-päivillä voidaan myös hieman mainostaa, että tällainen tutkinto on suunnitteilla, vaikka tarkkaa tai edes epätarkkaa ajankohtaa vielä olisi tiedossa. 5(7) 9. Avoimia kysymyksiä (Liite 7) 9.1 Verkkoyhtiö ei lähetä Z04-sanomaa sovitun aikarajan kuluessa Keskusteltiin tilanteesta, että verkkoyhtiö ei lähetä Z04-sanomaa sovitun aikarajan puitteissa, eli viimeistään viiden arkipäivän kuluessa Z03-sanoman vastaanottamisesta. Usein tällaiset tapaukset liittyvät uusiin tai väliaikaisiin käyttöpaikkoihin, kuten työmaasähköihin. Todettiin, että jokaisen verkkoyhtiö tulee lähettää Z04 ajoissa, mutta jos tätä sanomaa ei ole tullut ei myöskään myyjä voi viedä prosessia eteenpäin. Tällöin myyjän tulee pyytää verkkoyhtiötä lähettämään tämä sanoma. Myöhässä tulleeseen Z04-sanomaan myyjä voi vastata negatiivisella APERAK:lla ja tästä aiheutunut lisätyö toivottavasti kannustaa verkkoyhtiötä vastaisuudessa lähettämään sanomat ajoissa. Todettiin, että tämä olisi hyvä case ottaa EDI-päivien ryhmätöihin. 9.2 Kaksi nimeä ja henkilötunnusta muuttosanomaan Z03[14] Jäseneltä oli jälleen tullut toive, että Z03[14]-muuttosanomaan lisättäisiin kentät toiselle nimelle ja toiselle henkilötunnukselle. Nykyisin kenttiä on molemmille vain yksi, mutta nimi-kenttään kyllä pystyy kirjoittamaan kentän pituuden puitteissa kaksikin nimeä. Idea tässä on, että koska suositellaan sopimuksen tekemistä samassa osoitteessa asuvan pariskunnan molempien osapuolten nimissä, niin tulisi myös molempien nimet ja henkilötunnukset pystyä lähettämään samalla sanomalla, eikä erikseen esimerkiksi puhelimella tai sähköpostilla. Tästä on se hyöty, että esimerkiksi maksuvaikeustilanteissa perintä voitaisiin tehdä molemmille asiakkaille. Todettiin, että tarvetta idealle on, mutta toteutus olisi hyvin vaikea. Useissa asiakastietojärjestelmissä ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta kahden nimen ja henkilötunnuksen lisäämiseen ja usein järjestelmässä asiakastieto perustuu nimenomaan yhden asiakkaan nimeen ja henkilötunnukseen. Joten esitetty sanomamuutos aiheuttaisi todella raskaan järjestelmämuutoksen, sillä koko asiakastiedon perusta jouduttaisiin järjestelmään rakentamaan uudestaan. Tämän takia kehitysryhmä ei ehdota tämän sanomamuutoksen toteuttamista. Todettiin myös, että henkilötunnusten välittäminen sähköpostilla ei ole tieturvasyistä sallittua, joten verkonhaltijoiden, jotka sitä tarvitsevat, tulee pyytää toisen asiakkaan henkilötunnus puhelimitse. Sovittiin, että Markus lähettää kysymyksen tekijälle vielä vastauksen erikseen. 9.3 Z11-sanomat myyjän lisäksi myös asiakkaan käyttöön Kehitysryhmän jäsen oli saanut verkkoasiakkaaltaan toivomuksen PRODAT Z11 sanomien ohjaamisesta myyjän lisäksi myös asiakkaan käyttöön. Ongelmaa voi kuitenkin aiheuttaa se, että PRODAT sanomat usein niputetaan myyjäkohtaisiksi paketeiksi, jotka lähetetään operaattorin välityksellä inhouse muodossa yhdellä kertaa. PRODAT Z11 sanomaa ei ole tehty yksittäisen asiakkaan tietojen välittämiseen, joten niiden lähettäminen asiakkaalle vaatisi paljon ylimääräistä työtä. Tämän takia suositellaankin mieluummin asiakkaan tuntiaikasarjojen välittämistä MSCONS-sanomilla. Mikäli asiakas välttämättä haluaa lukemat PRODAT-sanomilla, sekin varmaan onnistuu, mutta samalla aiheuttaa verkkoyhtiölle enemmän kustannuksia, jotka peritään asiakkaalta. Jotta asiakas voi vastaanottaa PRODAT- tai MSCONS-sanomia, tulee hänen määritellä operaattorinsa kautta oma osapuolitunnus. Yksi vaihtoehto on myös, että verkkoyhtiö valtuuttaa suoraan operaattorin antamaan sanomat asiakkaan käyttöön ja operaattori perii asiakkaalta korvauksen.

6 9.4 Verkkopalvelutuotteen muutoksista ilmoittamisen aikaraja lyhennettävä 14 vuorokauteen Kehitysryhmä sai ehdotuksen, että verkkopalvelutuotteen muutoksista ilmoittamisen aikarajaa tulisi lyhentää nykyisestä 21 vuorokaudesta 14 vuorokauteen, koska taseikkunakin on nykyään vain 14 vuorokautta. Kysymyksen esittäjän mukaan liian pitkä aikaraja aiheuttaa ongelmia taseselvityksen ja tasoituslaskennan tarkistukseen. Todettiin, että verkkopalvelutuotteen muutoksen johdosta taseselvitykseen aiheutuvat muutokset tulee huomioida aina muutospäivästä lähtien. Tämä tulee huomioida yhtiön sisäisissä toimintatavoissa, joten verkkoyhtiö ei voi tehdä muutosta taseikkunan ulkopuolella. Muutosajankohdan lukemat on pitänyt lukea muutospäivänä (+/- 5 arkipäivää) ja ne kirjataan aina muutospäivälle. Entistä tiukempi taseselvityksen aikaraja tulee huomioida yhtiöiden sisäisissä toimintasäännöissä niin, että tarvittavat muutoslukemat luetaan aikarajojen puitteissa ja lukemat myös kirjataan järjestelmiin ja välitetään eteenpäin viivytyksettä. Vaikka aikarajan lyhentäminen ei taseiden korjaukseen suoraan pitäisikään vaikuttaa, on aikarajaa silti järkevä lyhentää 14 vuorokauteen yksiselitteisten menettelytapojen varmistamiseksi. Tämä saattaisi helpottaa ja ohjata myös yhtiöiden sisäisten toimintatapojen määrittelyä. Yksittäisiä yli 14 vuorokauden viivästyksiä voi aiheutua erikoistapauksissa, kuten kesälomien takia. Markus lisää tämän asian muutostoivelistaan. 9.5 Ennakkoilmoitus tuntitietojen välittämisen aloittamisesta Tuntimittauskoulutuksessa otettiin jälleen esiin tuntitietojen välityksen aloittamisesta tarvittavan ennakkoilmoituksen formaatin puuttuminen. Kommentin esittäjä ehdotti, että ET voisi määritellä esimerkiksi Excel-taulukon, jonka muodossa ennakkoilmoitus tulisi tehdä. Asiaa on käsitelty aikaisemmin myös teknisessä ryhmässä, jossa määrämuotoista listaa ei nähty tarpeelliseksi toteuttaa. Formaatin tekemistä ei ole nähty toimialalla tarpeelliseksi, koska asian nähtiin olevan järjestelmäkohtainen ja koko prosessi vaikeasti automatisoitavissa alusta loppuun. Lista olisi joka tapauksessa hyvin yksikertainen (kp-numero ja ajankohta). Lisäksi muutos tulee tapahtumaan ainoastaan yhden kerran per käyttöpaikka ja listojen käsittely vaatinee kaikissa järjestelmissä aina manuaalisia toimintoja, joten hirveän suurta muutosta järjestelmiin tämän vuoksi ei kannata tehdä. Myyjät voivat halutessaan pyytää verkkoyhtiöltä tarkempaa tietoa haluamassaan yksinkertaisessa muodossa. Markus vastaa kommentin esittäjälle vielä sähköpostilla. Kommentoija voi halutessaan tehdä oman ehdotuksen formaatista teknisen ryhmän käsiteltäväksi. 9.6 Keskustelu sähkösopimusten puhelinmyynnistä kuluttajaviraston kanssa Kuluttajavirasto kutsui ET:n edustajat kokoukseen keskustelemaan sähkösopimusten puhelinmarkkinoinnista. Tarkoituksena on keskustella ilmenneistä ongelmista sekä yhdessä löytää keinoja, kuinka nämä ongelmat voitaisiin ratkaista. Yksi kuluttajaviraston ehdotus saattaisi olla, että asiakkaan ottaessa puhelimitse suullinen sopimus riittäisi, mutta myyjän soittaessa asiakkaalle tarvittaisiin kirjallinen sopimus. Kehitysryhmässä todettiin, että kirjallinen sopimus on helppo kiertää pyytämällä asiakasta soittamaan takaisin myyjälle, mikäli hän haluaa tehdä sopimuksen. Kirsi lähetti jo ennen kehitysryhmän kokousta yhtiönsä kommentit aiheeseen liittyen. Puhelinmyyntiä pidetään hyvänä asiana, kunhan vaan luodaan sille selkeät pelisäännöt, joita kaikki toimijat sitoutuvat noudattamaan. Tulee mm. määrittää mitä tietoja asiakkaalle tulee kertoa ja menetelmä siitä kuinka varmistetaan, mitä asiakas on todella halunnut. Kehitysryhmän jäsenten mukaan ongelma ei ole itse puhelinmyynnissä, vaan tiettyjen yhtiöiden huonoissa toimintatavoissa. Todettiin myös, että etenkin pörssisähkösopimuksien myyminen asiakkaille puhelimitse on ongelmallista, sillä asiakas ei välttämättä ymmärrä mitä on ostamassa. 6(7)

7 10. Muut asiat 10.1 Tulevaisuuden lukemat Käyttäjältä saadun kysymyksen perusteella on käynyt ilmi, että toimialalla on esiintynyt tilanteita, joissa myyjä on saanut verkkoyhtiöltä Z11[5]-sanomassa lukemia, joiden luentapäivä on useita viikkoja tulevaisuudessa. Suurimmillaan havaittu ero on ollut n. 6 viikkoa. Kehitysryhmä epäili saadun kuvauksen perusteella, että kyseessä on tilanne, jossa verkonhaltija on arvioinut ko. lukeman saadakseen tasauslaskun yhteydessä arviolaskutettua jäljelle jäävän osan laskutusjaksosta. Nämä niin sanotut arviolisän lukemat on toimitettu myyjälle Z11[5]-sanomissa. Ennakkoon lähettävät lukemat aiheuttavat vastaanottajalle useita ongelmia ja kuormituskäyrä 2 kohteiden osalta niiden lähettäminen on jopa mahdotonta, koska sanomassa pakollisena olevaa tase-energiatietoa ei voida etukäteen ilmoittaa. Kehitysryhmältä pyydetään kannanottoa, saako lukemia toimittaa tulevaisuuteen ja jos saa niin kuinka kauas ja mille kuormitusmalleille. Kehitysryhmä totesi, että menettelyohjeiden mukaan myyjänvaihto-, muutto- ja muiden muutostilanteiden lukemat tulee lukea muutosajankohtana tai jos tämä ei ole mahdollista niin +/- viiden arkipäivän sisällä muutoshetkestä. Lukemat kirjataan aina muutosajankohdalle ja ne välitetään myyjälle viimeistään 10 arkipäivän kuluttua. Normaalit kausilukemat luetaan JVH:n luentarytmin mukaisesti ja lähetetään viimeistään 21 vuorokauden kuluttua. Lukemia ei saa välittää myyjälle edellä kuvatuista aikarajoista poiketen. Eli lukemia ei voi lähettää kuin aikaisintaan 5 arkipäivää ennen luenta-ajankohtaa. Näin voidaan toimia vain niissä tilanteissa, joissa verkonhaltija on joutunut arvioimaan muutostapahtuman lukemat siitä syystä, ettei hän ole päässyt lukemaan mittaria tai asiakas ei ole toimittanut lukemia. Kehitysryhmä korostaa, että jos verkonhaltija tarvitsee oman laskutusjärjestelmänsä vuoksi arvioituja lukemia ns. arviolisän laskuttamiseksi tasauslaskun yhteydessä, näitä lukemia ei kuulu välittää myyjälle lainkaan APERAK-kuittaukset MSCONS-sanomiin Keskusteltiin lyhyesti MSCONS-sanomien kuittauksista. Toimialalla ei ole aivan selvää esimerkiksi missä tilanteissa MSCONS-sanoman APERAK-pyyntöön voi vastata negatiivisesti. Onko esimerkiksi vajaa aikasarja tällainen tapaus? Todettiin, että ainakaan myyjät eivät saa tehdä aikasarjojen validointia, koska sen on lakisääteisesti jo verkonhaltijan pitänyt tehdä. Päätettiin siirtää tämä asia tekniselle ryhmälle valmisteltavaksi Katkaisujen ja kytkentöjen lukemat Keskusteltiin ongelmasta, että osa verkonhaltijoista lähettää katkaisuajankohdan lukemat, mutta kytkentäajankohdan lukemat jäävät jostain syystä puuttumaan. Todettiin, että molemmat lukemat on aina lähetettävä ja mikäli myyjä havaitsee puutteita, tulee verkonhaltijaan ottaa yhteyttä ja pyytää lukemat kytkentäajankohdalta. Asiasta on hyvä mainita vielä EDI-päivillä. 11. Seuraava kokous Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi Scandic Hotel Vierumäessä keskiviikkona 8.6. klo (7)

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN

LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN SÄHKÖVERKKO SUOSITUS / 2009 1(13) EL 6.3.2013 LUOTTAMUKSELLISUUS- JA SYRJIMÄTTÖMYYS- OHJEET ASIAKASPALVELUTILANTEISIIN 2009 Muutospäivämäärä Kuvaus 4/2010 Alkuperäinen 6.3.2013 Tarkennettu luvun 3 takautuvaa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Hallituksen kokous 6/2010 PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY PÖYTÄKIRJA Sivu 1 / 11 Aika ja paikka: 25.4.2010, Soihtu, Helsinki Paikalla: Anna Vuorjoki (pj), Jaakko Hammarsten, Kaisa Teperi, Iivari Savolainen (paikalla kohdat 1 22), Henna

Lisätiedot

Esipuhe edessä hallitusvuosi

Esipuhe edessä hallitusvuosi Alayhdistysopas Uudistettu painos Elokuu 2012 Julkaisija: Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta () Toimittanut: Kaisa Immonen, tiedotus- ja järjestösihteeri www.ttyy.fi i ALAYHDISTYSOPAS Esipuhe

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys

Ville Lauronen. Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Ville Lauronen Keskeytys-, vika- ja häiriötilanteiden asiakastiedotuksen parhaat käytännöt -selvitys Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Sähkötekniikka Insinöörityö 22.05.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...

1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat... 1 1 YRITYSYHTEISTYÖPROJEKTIEN ALOITTAMINEN...2 1.1 Mitä saat osallistumalla yhteistyöprojekteihin?...2 1.2 Miten toimit, jos projektit kiinnostavat...3 1.3 Esimerkkejä opiskelijaprojekteista...3 1.4 Projektin

Lisätiedot