Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous"

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (8) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmien yhteiskokous Aika Paikka klo Läkkisepäntie 23, Helsinki Duetto Business Park, nh. Kuolajärvi Paikalla Anna-Kaisa Heine Satapirkan Sähkö Oy (skype) Sanna Ojavuo Loiste Energia Oy (skype) Janne Sievälä Keuruun Sähkö Oy Tuomo Kuosmanen Empower IM Oy Jani Pasanen Tieto Finland Oyj Jussi Muttilainen Enoro Oy Heikki Sivonen CGI Greetta Arha Elenia Oy Tia Kautto Vattenfall Oy Anne Kulla Kokkolan Energia Oy Pia Laakkonen Lappeenrannan Energia Oy Tarja Leppänen Savon Voima Oyj Sanna Turunen Caruna Oy Satu Vesaniemi Helen Oy Sari Wessman Jyväskylän Energia Anna Kirkland-Kaukinen esett Oy (paikalla asialistan kohdassa 3) Jari Rusanen Riina Heinimäki Tuukka Heikkilä Minna Arffman Kerttu Korpelainen Lauri Jännes Pasi Aho Marjut Puukangas Loiste Sähköverkko Oy (pj.) Energiateollisuus ry Energiateollisuus ry Fingrid Oyj Fingrid Oyj (siht.) Fingrid Oyj Fingrid Oyj Fingrid Oyj Poissa Tomi Mäkelä Elenia Oy Olli Kallio Enoro Oy Asialista 1 Kokouksen avaus / Rusanen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja esitteli päivän kokouksen asialistan, joka hyväksyttiin sellaisenaan. Käytiin läpi esittelykierros osallistujien kesken. 2 Datahub-projektin kuulumiset / Aho Puheenjohtaja antoi puheenvuoron Aholle, joka kertoi datahub-projektin ajankohtaiset.

2 Pöytäkirja 2 (8) Aho esitteli alkuun vuoden 2017 keskeiset tehtävät ja missä mennään nyt projektissa. Ahon esitysmateriaali löytyy pöytäkirjan liitteestä. Datahub-lainsäädäntötyö starttasi syksyllä ja lain valmistelun taustalle TEM kokosi taustaryhmän, jossa on 21 toimialan edustajaa. Tähän mennessä ryhmällä on ollut 5 kokousta. Hallituksen esitys tullee viikolla 51, mutta näyttäisi siltä että annettu aikataulu on hieman myöhässä. Lainsäädäntötyössä keskitytään siihen, että sähkömarkkinalakiin saadaan datahubin toiminnan kannalta keskeiset asiat kuten roolit, vastuut sekä tietoturva-asiat. Hankinnassa noudatetaan erityisalojen neuvottelumenettelyä ja Aho näytti tähän mennessä saavutetut etapit. Parhaillaan menossa on neuvottelut ja tarkennukset toimittajien kanssa. Yhteistyö toimialan kanssa on tiivistä ja datahub-työryhmissä on n.50 toimialan edustajaa. EDIELfi-portaali toimii datahub-projektin materiaalipankkina ja tällä hetkellä on n.500 datahub-uutiskirjeen tilaajaa (suuri osa tilaajista ei kuitenkaan avaa kirjettä). Jatkossa viestintää tehdään yhä enemmän webinaarien kautta, joita tullaan kevään aikana järjestämään n. kerran kuukaudessa ja kertomaan projektin ajankohtaiset kuulumiset toimialalle. Webinaarien kautta pyritään myös tehostamaan viestintää ja lisäämään viestinnän läpinäkyvyyttä. Fingrid jättäytyy pois Energiateollisuus ry:n menettelytapojen kehitysryhmästä, jossa myös ollaan kerrottu projektin ajankohtaisista. Rusanen välitti viestiä huolesta, että Fingrid eristäytyy toimialasta ryhmästä pois jättäytymisen myötä. Aho kommentoi, että jatkossa viestintää tehostetaan webinaarien kautta koko toimialalle, myös resurssien hyödyntämistä tehostetaan. Lisäksi projektin työryhmien kautta tiivis yhteistyö toimialan kanssa jatkuu. Arffman kertoi myös saadusta palautteesta, jossa on toivottu että Fingrid jalkautuisi toimialan yhtiöihin ja tarjoaisi resurssiapua, tämä ei kuitenkaan ole projektin resurssit huomioon ottaen mahdollista. Resurssit pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaasti käyttöön ja keskittyä olennaiseen tekemiseen. Aikataulun osalta tässä vaiheessa on selvää, ettei alkuperäinen aikataulu käyttöönotolle vuoden 2019 aikana ole mahdollista saavuttaa. Monet aikataulun tarkentumiseen vaikuttavat tekijät kuten datahub-järjestelmän hankinta sekä lainsäädännön voimaantulo konkretisoituvat vasta ensi keväänä. Lopuksi Aho esitteli datahub-projektin keskeiset tehtävät vuodelle Titta-palvelu (tietokonversiopalvelu) tullaan avaamaan ensi vuonna koko toimialalle, Käyttöönottosuunnitelmaa tarkennetaan ja työ datahub laki- ja asetusmuutoksien osalta jatkuu. Datahub-järjestelmän toimittaja valitaan ensi keväänä. Keskustelua herätti datahubin kustannukset. Aho kertoi, että Fingrid Datahub Oy:n tilinpäätös on julkinen, siitä selviävät kustannukset tähän mennessä. Järjestelmäinvestoinnin kustannuksista ollaan saatu osviittaa muista pohjoismaista, joihin datahub on hankittu. Hankinnan jälkeen ensi keväänä saadaan tarkempaa tietoa järjestelmäinvestoinnin kustannuksista. Heinimäki nosti keskusteluun kysymyksen onko lain valmistelutyössä tarve siirtymäsäännökselle verkko- ja myyntisopimuksen saman nimisyys vaatimuksen osalta? Käytiin lyhyt keskustelu siitä jos lakia sovellettaisiin heti sen voimaan tulon yhteydessä, miten se pystyttäisiin toteuttamaan käytännössä nykyiseen sanomaliikenteeseen. Ryhmäläisten näkemys oli, että siinä tapauksessa jos laki astuisi voimaan nykyiseen tiedonvaihtoon, aiheutuisi myyjänvaihdoissa kohtuuton määrä sähköpostia ja manuaalista työtä. Näin ollen siirtymäsäännös katsottiin tarpeelliseksi niin hallinnointi- kuin järjestelmämielessäkin.

3 Pöytäkirja 3 (8) 2.1 Prosessityöryhmän terveiset / Puukangas Puukangas kertoi ensin yleisellä tasolla prosessityöryhmän kokouksista ja mandaatista. Edellisessä prosessityöryhmän kokouksessa käsiteltiin muun muassa mittausalueiden yhdistymis- ja jakautumisprosesseja sekä valtuutuksia asiakas- ja käyttöpaikkatietojen kyselyissä. Valtuutusprosessin tarkentumisen osalta odotetaan lainsäädännön valmistumista. Puukangas lupaili, että päivitetty versio Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa (=prosessidokumentista) julkaistaan vielä loppuvuodesta. Ryhmäläisiä kiinnosti, tuleeko prosessityöryhmän kokoussykli tihentymään ensi vuonna? Puukangas kommentoi, että jatketaan kolmella vuosittaisella kokouksella ja tarvittaessa pidetään ylimääräisiä skype-kokouksia. Kunhan järjestelmätoimittaja on valittu, voidaan kokoussyklien tarve katsoa uudelleen. 2.2 Tietokonversiopalvelun terveiset / Jännes Jännes kertoi kuulumiset missä tietokonversioprojektin osalta mennään ja miten pilottiryhmän työ on lähtenyt käyntiin. Keskeiset tehtäviä vuoden 2017 aikana olivat tietokonversiopalvelun toteutus, tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyhtiöiden kanssa, hyväksyntätestit, tietokonversiosuunnitelman päivitys, toimialan valmistautumisen seuranta sekä viestintä. Pilottiryhmä pääsi Titaksi nimettyyn tietokonversiopalveluun lokakuussa. Pilottiryhmän työ on lähtenyt vauhdilla käyntiin ja osa pilottiyhtiöistä on saanut jo toimitettua lähes koko aineiston vähintään kertaalleen palveluun. 1. pilottivaihe saatetaan loppuun vuoden 2017 loppuun mennessä. Siirtotiedosto-ohjeistus päivitettiin lokakuussa ja käyttöpaikkojen myyjätiedoille tuli oma siirtotiedostonsa. Tietokonversioprojektin aikataulu löytyy pöytäkirjan liitteenä olevasta esitysmateriaalista. Järjestelmätoimittajia on tiedotettu, että myös heillä on mahdollisuus saada tunnukset Tittaan ja päästä testaamaan omia poimintatyökalujaan. Tietokonversiosuunnitelmaa päivitetään parhaillaan ja päivitetty versio tullaan julkaisemaan pian. Viimeisin tietokonversiokysely lähti lokakuussa ja ensi vuonnakin toimialan valmistautumisen tilannetta tullaan seuraamaan kyselyillä. Tietokonversiosta järjestettiin syksyllä 2 webinaaria, joiden tallenteet löytyvät EDIELfi-portaalista. Arha ehdotti seuraavaan tietokonversion webinaariin, sekä myynti- että verkkoyhtiön pilottiryhmän edustajia esittelemään, miten heillä palvelun käyttö on edennyt / mihin toimenpiteisiin johtanut. Jännes näytti pilottivaiheen tavoiteaikataulun. Tavoitteena on, että toimitetun tiedon määrä alkaisi vastaamaan ennen joulua jo todellisia määriä. Ensi vuoden alussa siirrytään 2. pilottivaiheeseen. 2. pilottivaihe saatetaan loppuun maaliskuussa 2018 ja tämän jälkeen järjestelmä auditoidaan uudelleen, jonka jälkeen palvelu tullaan avaamaan koko toimialan käyttöön. Lopuksi Jännes kertoi viimeisimmän ( lähetetyn) tietokonversiokyselyn tuloksista. Vastauksia saatiin yhteensä 78 ja vastausten perusteella useimmilla yhtiöillä valmistautuminen on hyvällä tai vähintään kohtuullisella mallilla. Investointipäätöksen on tehnyt 45% vastanneista. Joka neljännellä vastanneista on huoli resurssien riittävyydestä. Useilla yhtiöillä on käynnissä tai alkamassa järjestelmän vaihtoprojekteja, joka tulee huomioida tietokonversioprojektissa sekä tietojen toimittamisaikataulussa.

4 Pöytäkirja 4 (8) Ryhmäläiset kysyivät tullaanko ulkoisia rekisteripalveluita hyödyntämään Titassa? Jännes kertoi, että väestörekisterikeskuksen tietoja tarjoaviin palveluntarjoajiin on oltu yhteydessä, mutta hankintaa ei ole vielä tehty, asiaan palataan ensi vuonna. Keskusteluun nousi myös, että velvoite Titan käytöstä osapuolille on tulossa vasta lainsäädännön myötä, mutta palvelu avataan ensi keväänä. Heinimäki kommentoi lainsäädännönaikataulua, että viimeistään loppukeväästä on tavoite saattaa laki voimaan. 2.3 Käyttöönottotyöryhmän työn eteneminen / Arffman Arffman kertoi, että käyttöönottotyöryhmän työn päätavoite on saada vuoden loppuun mennessä valmiiksi Käyttöönottosuunnitelman versio 1.0. Työryhmän työ käynnistyi 2017 huhtikuun puolivälissä ja kokouksia on ollut kymmenen. Ryhmän jäsenet ovat merkittävässä asemassa antaen suunnittelutyöhön oman sekä taustaryhmiensä näkemyksen sekä asiantuntijuuden. Käyttöönottosuunnitelman väliraportti annettiin toimialan kommentoitavaksi lokakuussa ja kommentit pyydettiin mennessä. Väliraporttiin saatiin kommentteja 19:sta yhtiöstä ja parhaillaan työryhmä käy läpi väliraporttiin saatuja kommentteja ja viimeistelee käyttöönottosuunnitelman versiota 1.0. Osa saaduista kommenteista ei liittynyt suoranaisesti käyttöönottosuunnitelmaan ja näiden kysymysten osalta tullaan julkaisemaan kysymyksiä & vastauksia dokumentti, jossa vastataan saatuihin kysymyksiin. Arffman näytti poimintoja väliraporttiin saaduista kommenteista. Käyttöönoton vaiheistusta ja aikataulua kommentoitiin paljon sekä yksityiskohtien tarkentumista odotetaan. Poiminnat saaduista kommenteista löytyvät pöytäkirjan liitteenä olevasta esitysmateriaalista tullaan järjestämään seuraava käyttöönottotyöryhmän webinaari toimialalle. Työryhmä viimeistelee käyttöönottosuunnitelman ylätason version helmi-/maaliskuun aikana. Arffman kysyi kehitysryhmien jäsenten mielipidettä väliraportissa paljon kommentoidusta datahubin käyttöönoton ajankohdasta. Väliraportissa työryhmä esitti käyttöönoton ajankohdaksi maaliskuun päivää (vaihtoehtoisesti lokakuuta). Väliraportin kommenteissa ehdotettiin kuitenkin sopivammaksi ajankohdaksi mm päivää, jotta edellisen kuukauden mittaustiedot on saatu luettua laskutusta varten. Kehitysryhmien jäsenten näkemyksen mukaan päivä maaliskuuta katsottiin sopivaksi ajankohdaksi käyttöönotolle. Keskusteluun nousi myös GSRN-tunnukset ja niiden käyttöönotto. GSRN- tunnuksia ei tulla ottamaan käyttöön nykyiseen tiedonvaihtoon, mutta niitä vaaditaan tietokonversion iteraatiovaiheessa 3. eli toimijoiden täytyy pystyä ylläpitämään tällöin myös GSRN-tunnuksia. Ryhmäläiset kysyivät tuleeko GS1-muotoinen käyttöpaikkatunnus nykyiseen käyttöpaikkarekisteriin? Arffman kertoi, että Fingridin puolelta tullaan tarjoamaan taulukko tai työkalu, josta molemmat tunnukset löytyvät, mutta toteutustapa tulee tarkentumaan myöhemmin. Selvitetään myös tukisiko EDIELfi-portaalin alusta GS1-muotoisten käyttöpaikkatunnusten tuomista nykyiseen rekisteriin. Kysyttiin onko tulossa jäädytysjakson aikana sähköpostin välityksellä tapahtuvalle tiedonvaihdolle viestien mallipohjia? Arffman kommentoi, että käyttöönottotyöryhmä tulee laatimaan viestien mallipohjat sekä turvasähköpostin käyttöä tullaan suosittelemaan.

5 Pöytäkirja 5 (8) Keskusteluun nousi myös väliraporttiin kommentteja kerännyt käyttöönottotyöryhmän linjausehdotus, jossa käyttöpaikkakohtaisten tuntiaikasarjojen lähetys sähkönmyyjille ja kolmansille osapuolille lopetettaisiin 7 päivää ennen muutoshetkeä. Käyttöönottotyöryhmä palaa jatkotyössään tähän linjaukseen ja selvittää, onko tarvetta sen täsmentämiseen tai muuttamiseen. Käyttöönottosuunnitelmaan saatujen kommenttien mukaan kuormituskäyrä 9-kohteiden osalta voitaisiin luopua verkon laskutuslukemien välittämisestä PRODAT-sanomilla (Z11[5] ja Z11[6]) hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Tämä nähtiin myös kehitysryhmän jäsenien keskuudessa mahdollisena vaihtoehtona. Jotta saadaan asiaan laajemmin toimialan näkemys, tullaan seuraavaan tietokonversiokyselyyn lisäämään aiheesta kysymys. 3 esett:in terveiset Anna Kirkland-Kaukinen esett:ltä esittäytyi ja kertoi ryhmäläisille esett:n terveisiä. Päivittäiset bisnesprosessit toimivat hyvin ja tikettien ratkomisen vasteajat ovat hyvällä tasolla. Ennen go-liveä vastaanotettiin yli 100 tikettiä per viikko, nyt puolestaan vastaava luku on tikettiä. Ajankohtaisnostoissa mainittiin muun muassa Ruotsin bilateral-raportoinnin harmonisointi NBS-mallin mukaiseksi sekä asiakaskomitean perustaminen. Asiakaskomitea-ryhmä, jossa on edustajia eri rooleissa toimivista markkinatoimijoista, käsittelee NBS malliin ja esettin palveluiden kehittämiseen liittyviä kysymyksiä käyden vuoropuhelua esettin ja sen sidosryhmien välillä. Asiakaskomitea kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen kokousmateriaalit ovat julkisia. Materiaalit löytyvät esett:n kotisivuilta. esettin avainluvuista kävi ilmi, että yli 1000 markkinatoimijaa osallistuu taseselvitysprosessiin ja viikkotasolla markkinaviestejä vastaanotetaan n kpl. Kirkland-Kaukisen esitysmateriaali löytyy pöytäkirjan liitteenä. Vuonna 2017 Online Serviceen tehtiin palautteen perusteella parannuksia ja käyttöön on otettu mm. ilmoitukset kun uusia markkinaosapuolia lisätään järjestelmään sekä sanomien yleisnäkymän suodatusmahdollisuuksia on lisätty. Liitteenä olevasta esitysmateriaalista löytyy myös listaus jo tiedossa olevista parannuksista, jotka tullaan toteuttamaan vuonna Lokakuussa järjestetty Online Service koulutus keräsi yli 350 osanottajaa ja vastaavia koulutuksia tullaan järjestämään myös jatkossa. Varttitase herätti keskustelua ja miten esett osaltaan varautuu varttitaseeseen. Statnett on tehnyt jo linjauksia varttitaseen osalta ja esett tulee mukaan projektiin myöhemmässä vaiheessa. esettin kotisivuilta on löydettävissä lisätietoa aiheesta julkaistuissa esitysmateriaaleissa. 4 Energiateollisuus ry:n ajankohtaiset / Heinimäki Heinimäki kertoi lyhyesti Energiateollisuus ry:n kuulumisia. Lokakuussa julkaistun Älyverkkotyöryhmän väliraportin julkisessa kuulemisessa ei noussut esiin kommenteissa suurempia yllätyksiä. Eniten mielipiteitä jakoi dynaaminen sähkövero eli sähköveron uudistaminen sähkön hinnasta riippuvaksi suhteelliseksi veroksi. Muutosten toteutuksen aikataulu myös jakoi mielipiteitä. Osa toivoi nopeampaa ja osa hitaampaa etenemistä. Jatkotyön teemoina ovat muun muassa rakentamissääntely, tehon hallinta ja kysyntäjousto rakentamisessa, kyberturvallisuus, seuraavan sukupolven älymittarien ominaisuudet sekä sähkö palveluna -konsepti.

6 Pöytäkirja 6 (8) Heinimäki kertoi myös puhtaan energian paketista ja missä työn osalta nyt mennään. Tammi /helmikuussa tulossa on valiokunnan äänestys paketista. Trilogit voisivat siis alkaa noin maaliskuussa. Komissio on jo etupainotteisesti käynnistänyt työn dataformaatin laatimiseksi (neuvoston versiossa ei enää puhuta dataformaatista, vain yhteensopivuus periaatteista), tavoitteena on hahmottaa kyselyiden pohjalta jäsenmaiden nykykäytännöt. Tuloksia saadaan loppuraportissa ensi vuoden lopussa. Uusien etäluettavien mittarien vaatimukset sisältyvät pakettiin sekä muun muassa kuluttajasuojaan, laskunsisältöön ja energiaköyhyyteen otetaan paketissa kantaa. EU-lainsäädäntö edellyttää varttitaseeseen siirtymistä vuoden 2020 joulukuun 18. mennessä, mikäli jatkoaikaa ei haeta. Pohjoismaiset TSO:t teettivät konsulttiselvityksen keväällä eri vaihtoehdoista siirtyä varttitaseeseen. Selvityksen johtopäätöksenä TSOt esittävät siirtymistä vuoden 2020 puolessa välissä. Varttitasetyöryhmän perustamista tulisi miettiä Fingridissä, Arffman kommentoi, että Fingridillä varttitaseprojektia vetää Maria Joki-Pesola jolle voidaan terveiset välittää. Referenssi ryhmän perustamisesta on tehty päätös. 5 Tiedonvaihdon ajankohtaiset / Korpelainen Korpelainen kertoi Tiedonvaihtopalveluiden ajankohtaiset. Käyttöpaikkamäärien vahvistamiskysely, jolla määritetään palvelumaksulaskutuksen hintaporras asiakkaille, lähetetään markkinaosapuolille vielä loppuvuoden aikana. Sihteeri näytti ryhmäläisille PRODAT ja MSCONS -sanomien ja niihin kohdistuneiden negatiivisten APERAK-kuittausten raportointituloksia raportointijaksoilta Tulokset on koostettu markkinaosapuolten vastausten pohjalta. Tiedonvaihdon oikeellisuus on pysynyt erittäin hyvällä tasolla tulosten perusteella. Toisella raportointijaksolla sanomamäärät kuvaavat paremmin todellista lähetettyjen sanomien määrää, sillä siihen saatiin enemmän vastauksia. Sanomamäärien raportointitulokset löytyvät EDIELfi-portaalista Kyselyt ja tutkimukset sivulta. Ryhmäläiset kysyivät tullaanko myös esettin sanomien osalta tekemään saman tyyppistä seurantaa tulevaisuudessa? Arffman kommentoi ettei asiaa ole mietitty, mutta tarvittaessa asiaa voidaan pohtia. Korpelainen kertoi myös uusista markkinoille tulleista myyjistä, jotka löytyvät pöytäkirjan liitteen esitysmateriaalista. Arha kommentoi, että usein uudet osapuolet ilmoittavat vasta jälkikäteen yhteystietonsa yhteystietotaulukkoon, joka hankaloittaa uuden osapuolen perustamisprosessia. Sihteeri vastasi, että uuden myyjän ohjeissa ilmoitusten määräajat löytyvät, mutta kiinnitetään asiaan erityishuomiota kun ollaan Fingridin puolelta yhteydessä uusiin markkinaosapuoliin. EDIELfi-portaalissa on kehitetty käyttäjähallintaa ja yhtiöiden EDIELfi-pääkäyttäjät näkevät ja pääsevät hallinnoimaan nyt myös toistensa luomien yhtiökäyttäjien tilejä. Datahubsivuille lisätään kaksi uutta alasivua ja jatkossa tietokonversiopalvelun ylläpitämä lista toimialan valmistautumisen tilanteesta löytyy Fingridin kotisivujen sijaan EDIELfi-portaalista. Liiketoimintaprosessi-sivulle on tulossa uusi ohjeet-alasivu, jolloin prosessidokumentaatio-sivu ja muut prosesseihin liittyvät ohjeet saadaan eroteltua omille sivuilleen. Pasanen kommentoi, että datahub-sivujen ohjeet ovat välillä hankalalasti löydettävissä ja on vaikea tietää minkä alasivun alta löytyy mikäkin ohjeistus. Datahub-ohjeita toivottiin koottavaksi samalle sivulle, josta löytyisi kaikki datahub-ohjeistukset. Saatu palaute huomioidaan ja mietitään voisiko ohjeet koota yhden sivun alle. Portaaliin kirjauduttua käytettävissä on myös yleinen hakutoiminto, mutta tällä hetkellä se ei esim. osaa hakea dokumenttien sisältä ja kehitys tämän osalta on työn alla. Korpelainen kertoi myös, että Fingridin kotisivut

7 Pöytäkirja 7 (8) 6 Muut asiat uudistuvat loppuvuodesta ja jatkossa kaikki tiedonvaihdon ja datahubin päivittyvä materiaali löytyvät EDIELfi:stä. Sihteeri näytti lopuksi EDIELfi:n kävijätilastoja, portaalissa on yhteensä 1677 kpl käyttäjätilejä ja viikkotasolla käyttäjiä kaiken kaikkiaan on 1100 kpl. Yhteystietotaulukko sekä käyttöpaikkarekisterihaku-sivu ovat portaalin avatuimpia sivuja etusivun jälkeen. Muissa asioissa käsiteltiin ennakkoon saatu kysymys aikavyöhykejaon nolla käytöstä: Tuntimitattavien osalta kysymys aikavyöhykejaon nolla käytöstä. Asiaa käsiteltiin tuotantokohteiden osalta aiemminkin; ET:n kehitysryhmän 5/2016 kokouksessa (kohta 10.1). Muistiossa sanotaan: Kehitysryhmä on saanut kysymyksiä koskien pientuotantokohteiden siirtotuotteiden aikavyöhykejakoa. Monessa yhtiössä on ollut olettamus, että tuotantokohteet käsiteltäisiin aina tuntimitattuina yksiaikaisina tuotteina, eivätkä järjestelmät ole pystyneet käsittelemään niitä tilanteita, joissa verkolta on tullut tuotantokäyttöpaikkaan Z04-sanoma aikavyöhykejaon tunnuksella 2 tai 3 sekä kahdet ennusteet. Osa toimijoista käyttää aikavyöhykejaontunnuksena nollaa ja on kysytty lisäksi, onko nollan käyttö mahdollista. Tällä hetkellä pientuotantokohteiden aikavyöhykejaoista ei ole tarkempaa ohjeistusta. Fingridin tiedonvaihdon kehitysryhmän näkemyksen mukaan ilmoitettava aikavyöhykejako ja mittarin laskureiden määrä ei saa olla ristiriidassa. Kulutuspaikan ja pientuotantopaikan mittalaite ei välttämättä ole sama, joten aikavyöhykejakoa ei tule suoraan kopioida kulutuskäyttöpaikan aikavyöhykejaon tunnusta. Kehitysryhmä oli samaa mieltä edellä kuvatuista linjauksista ja lisäsi, että aikavyöhyke pitää aina olla tosiasiallisen tuotannon siirtotuotteen mukainen. Nollaa ei voida kategorisesti kieltää. Ryhmällä ei ole tiedossa, että alalla olisi käytössä tuntipohjaisia tuotannon siirtotuotteita. Nollaa voi siis käyttää, jos tuotannon siirtotuote on tuntipohjainen. Kysymys liittyy tapaukseen, jossa kulutuskäyttöpaikalla ilmoitetaan kuormitusmallin nolla kohteelle myös aikavyöhykejakona nolla, sekä kahden laskulaitteen tiedot, esimerkiksi: Kuormitusmalli = 0 aikavyöhykejako = 0 vuosiennuste 1 = vuosiennuste 2 = Nolla aikavyöhykejakona on hyväksyttävää jos siirtotuote on todellakin tuntihinnoiteltu. Jos on tuntihinnoiteltu, miksi laskulaitteiden tiedot on edelleen jaettu kahteen? Eikö tuntihinnoiteltu tuote pitäisi olla vain yhdellä laskulaitteella, sekä tuotannolla että kulutuskohteilla? Kysymykseen vastaukseksi todettiin, että Vähittäismarkkinoiden menettelytapa- ja sanomaliikenne ohjeessa linjatun mukaisesti (s.62), mikäli kyseessä on tuntisiirtotuote, aikavyöhykejako määräytyy siirtotuotteen mukaan. Mikäli aikavyöhykejako on nolla, silloin tulee ilmoittaa yksi ennuste.

8 Pöytäkirja 8 (8) Arffman kertoi muiden asioiden yhteydessä vielä, että alun perin agendalla ollut tiedote asiakastietojen päivittämisestä tullaan hoitamaan datahub projektin viestinnän yhteydessä eikä varsinaista erillistä tiedotetta ole siis odotettavissa. 7 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Jakelu Liitteet Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmät Esitysmateriaalit

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Aika 21.9.2017 klo 9.00 12.15 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Kehitysryhmien yhteiskokous Pasi Aho. Datahub - ajankohtaiskatsaus

Kehitysryhmien yhteiskokous Pasi Aho. Datahub - ajankohtaiskatsaus Kehitysryhmien yhteiskokous 28.11.2017 Pasi Aho Datahub - ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, Pasi Aho. Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Yhteiskokous FG tiedonvaihdon kehitysryhmä + ETn menettelytapojen kehitysryhmä, 30.11.2016 Pasi Aho Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen"

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Pöytäkirja 1 (7) Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä 1/2017 Aika Paikka 14.3.2017 klo.9-12 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 29.3.2017 KOKOUSMUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2017 Aika Tiistai 28.3.2017 klo 09.00 13.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken.

Käytiin lyhyt esittelykierros osallistujien kesken. Pöytäkirja 1 (8) Käyttöönottotyöryhmän kick off -kokous 12.4.2017 Aika Paikka 12.4.2017 klo.9-15 Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 25.9.2017 KOKOUSMUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2017 Aika Maanantai 18.9.2017 9.00-13.52 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio

Projektin tilanne ja alan valmistautuminen. Tietokonversio Projektin tilanne ja alan valmistautuminen Tietokonversio Palvelun toteutusprojekti Palvelun toteutusprojektin aikataulu Palvelu avataan pilottiryhmälle Palvelu avataan koko toimialalle M1 M2 M3 M4 Palvelun

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Datahub hankkeen tilannekatsaus Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Pasi Aho Datahub hankkeen tilannekatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Tietokonversiopalvelun hankinta ja käyttöönotto Tietokonversiotyön käynnistäminen pilottiyritysten

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 28.4.2017 Aika 28.4.2017 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Esa Kaario Ville Kauppinen Arttu Lahtinen Tiina Leppälahti Tomi Mäkelä Vesa

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 27.11.2017 Aika 27.11.2017 klo. 9.00-14.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Kopula Läsnä Tiina Leppälahti Helen Sähköverkko Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Aika 14.9.2016 klo 9.00-15.00 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo.

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. Pöytäkirja 1 (5) Datahub / Korpelainen Kerttu klo. Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 16.6.2017 Aika Paikka 16.6.2017 klo.9-15 Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki 2 krs. nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.)

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla

Muistio Aika Keskiviikko klo Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki. osallistujalista viimeisellä sivulla Energiateollisuus ry:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmän ja Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän yhteiskokous Aika Keskiviikko klo 9.00 15.00 Paikka Fingrid Oyj,

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous 2.11.2016 Minna Arffman Datahub seurantaryhmän kokous Prosessi-dokumentaatio versio 1.1 Julkaistut dokumentit Uudet dokumentit julkaistu 6.10.2016 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 30.1.2017 Aika 30.1.2017 9.00-15.00 Paikka Läsnä Pois Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari Rusanen Raimo Toivanen Tomi

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous

Prosessityöryhmän kokoukset ja skype kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokoukset 1.11.2016 ja skype kokous 16.11.2016 Aika 1.11.2016 9.00-14.45 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Vesä Mäkilä Jari Nykänen Saku Ruottinen Jari

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Riina Heinimäki 10.11.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2016 Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 09.00 13.40 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus

Käyttöönottotyöryhmä Datahub projektin tilannekatsaus Käyttöönottotyöryhmä 12.4.2017 Datahub projektin tilannekatsaus Vuosi 2016 Tammikuu Prosessi-, datastandardi-sekä tekninen dokumentaatio toimialalle kuultavaksi 3 alueellista koulutustilaisuutta, osallistujia

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 6.2.2017 KOKOUSMUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2017 Aika Tiistai 31.1.2017 klo 09.00 14.00 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä

Toimijoiden bisnesmallit ja roolit kysyntäjoustossa. myyjien roolin vahvistaminen kysyntäjoustossa. jakeluverkot kysyntäjouston käyttäjinä Muistio Liite 1/6 21.12.2017 ÄLYVERKKOTYÖRYHMÄ, TYÖOHJELMA Kokous Teemat Toimenpiteet nro 1. 30.9.2016 Järjestäytyminen Toimeksianto Työsuunnitelma Visio tulevaisuuden älyverkoista nro 2. lokakuu vko 43

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 11.5.2016 klo 12.00 - Paikka Läsnä Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Toivo Hurme Suvi Lehtinen Markus Piispanen Timo Liiri Maria Kähkönen Ville

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Muistio 1 (9) Prosessityöryhmän kokous 11.9.2017 Aika 11.9.2017 klo. 9.00-15.00 Paikka Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Nh. Sauna Läsnä Tiina Leppälahti Helen Oy Tomi Mäkelä Elenia Oy Vesa Mäkilä Satapirkan

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub seurantaryhmän kokous Aika Paikka Läsnä Poissa 19.9.2017 klo Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Ville Sihvola Tiina Lyyra Jaakko Yliaho

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 29.4.2016 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2016 Aika Tiistaina 26.4.2016 klo

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 10.11.2015 klo 12.00-14:45 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie 21, Helsinki Arto Rajala Suvi Lehtinen Markus Piispanen Pasi Kuokkanen Timo Liiri Jari Pirkola

Lisätiedot

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio Datahub Seurantaryhmä Datahub Tietokonversio Esityksen sisältö 1. Tietokonversiokonsepti Tietokonversioprosessi Tietokonversion osapuolet ja vastuut Tietokonversiojärjestelmä 2. Tietokonversioprojekti

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 18.5.2017 klo 8.00 14.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Hannu Santala Jukka Luoma Saila Turunen Minna Pajunen

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Riina Heinimäki 19.9.2016 MUISTIO 1(9) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 09.00 14.45 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Asta Sihvonen-Punkka. Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunnan kokous 4.10.2016 Asta Sihvonen-Punkka Ajankohtaiskatsaus Pohjoismaisten TSO:iden Challenges -raportti Pohjoismaisten TSO:iden Challenges raportti markkinoiden haasteista julkaistiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (6) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 10.11.2016 klo 8.00 15.00 Paikka Läsnä, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erika Lietzen Jaana Kortelainen Birgitta Polojärvi Hannu Santala

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Datahub prosessityöryhmän kokous

Datahub prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Datahub prosessityöryhmän kokous Aika 30.5.2016 klo 9.00-14.30 lisäkokous 6.6.2016 10.00-11.30 Paikka Läsnä Poissa, Läkkisepäntie 21, Helsinki Milja Helenius Esa Kaario Tiina Leppälahti

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre

TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen. Ville Väre TEM:n älyverkkotyöryhmän näkemyksiä siirtotariffirakenteiden kehitykseen Ville Väre 30.8.2017 Sähkömarkkinat ovat suuressa muutoksessa Huipunaikainen tehon riittävyys Suomessa, 2014-2030 Sähkön myynti/osto

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.4.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2016 Aika Tiistaina 15.3.2016 klo

Lisätiedot

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous

Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (8) Datahub - tietokonversiotyöryhmän kokous Aika 24.8.2016 klo 8.00-15.00 Paikka Läsnä Fingrdi Oyj, Läkkisepäntie, Helsinki Jari Jaakola Erica Lietzen Katja Repo Jaana Kortelainen Birgitta

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta

Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta sekä teknisestä dokumentaatiosta Fingrid Oyj Datahub datahub@fingrid.fi LAUSUNTO 19.2.2016 Viite: Kommentointipyyntönne 21.12.2015 ja 29.1.2016 Paikallisvoima ry:n lausunto datahub-projektin prosessi- ja tietomallikokonaisuuden määrittelydokumentaatiosta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 30.10.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2015 Aika Maanantaina 19.10.2015

Lisätiedot

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla

GS1-tunnuksien käyttö sähkön vähittäismarkkinoilla 2 (14) Sisällysluettelo Muutoshistoria... 3 1 Johdanto... 4 2 GS1-järjestelmä... 5 2.1 GS1 muissa pohjoismaissa... 6 2.2 GSRN-tunnukset mittauspisteille... 7 2.3 GLN-tunnukset osapuolille... 8 2.4 Mittausalueet...

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista

Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 (6) Kysymyksiä ja vastauksia 6. webinaarista 1 Voiko mittausaikasarjan yksikköä muuttaa? Aikasarjan yksikkö tullaan tallentamaan datahubiin jollain tietyllä yksiköllä. Tällä ei kuitenkaan oikeastaan

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus

Fingrid datahub projekti. Datahub infotilaisuus Fingrid datahub projekti Datahub infotilaisuus 31.5.2016 Agenda 11.00 12.00 Lounas 12.00 12.20 Ajankohtaista Pasi Aho 12.20 13.45 Liiketoimintaprosessit ja dokumentaatiot Prosessien muutokset nykymalliin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino

Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta. Älykäs energianmittaus , Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Ajankohtaista sähkön älykkäästä mittaamisesta Älykäs energianmittaus 10.2.2015, Jyväskylän Paviljonki Sirpa Leino Tarve lisätä älyä sähkönjakeluverkkoihin EU:n ilmastotavoitteet 20-20-20 Hiilidioksidipäästöjen

Lisätiedot

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala

Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana. Ympäristövaliokunta Tatu Pahkala Älyverkko sähköasiakkaiden palvelijana Ympäristövaliokunta 17.11.2017 Tatu Pahkala Työryhmän tausta Ilmastonmuutoksen torjunta Kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen keskeistä Pariisin ilmastosopimus voimaan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava

Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari Risto Lindroos, johtava Tukku- ja vähittäismarkkinoiden yhteispeli onnistuu älyverkolla Suomen energiaekonomistien kevätseminaari 7.4.2016 Risto Lindroos, johtava asiantuntija, Fingrid Oyj Voimajärjestelmän murros vaatii kaiken

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 Aika Maanantaina 14.11.2011

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Jukka Ruusunen Neuvottelukunta Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin

Jukka Ruusunen Neuvottelukunta Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin Jukka Ruusunen Neuvottelukunta 11.9.2017 Katsaus Fingridin ajankohtaisiin asioihin Pohjoismainen tasehallintamalli Irtiotto pohjoismaisessa tasehallinnassa Svenska kraftnät (Svk) ja Statnett (SN) julkistivat

Lisätiedot

Työpaja IV. Käyttöönottotyöryhmä

Työpaja IV. Käyttöönottotyöryhmä Työpaja IV Käyttöönottotyöryhmä 22.8.2017 Agenda, 09:00 15:00 (Aikataulu viitteellinen) Työpajan avaus (09:00 09:15) Ajankohtaiset kuulumiset Päivän tavoitteet Edellisen työpajan tulosten dokumentoinnin

Lisätiedot