Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014"

Transkriptio

1 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes, siht. Fingrid Oyj Jouni Anttila Energiakolmio Oy Esa Kaario Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Tuuni Mikkola TeliaSonera Oyj Markus Piispanen Energiateollisuus ry Aki Salminen Helsingin Energia Oy Anssi Seppälä Enease Oy Heikki Sivonen CGI Suomi Oy Sari Wessman JE-Siirto Oy Estynyt Jan Segerstam Empower IM Oy Asialista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen Puheenjohtaja avasi kokouksen ja asialista hyväksyttiin ilman muutoksia. Keskusteltiin miten asialistan muutokset pitäisi tehdä etukäteen ja voiko kokoukseen tuoda uusia asioita asialistan ulkopuolelta. Päätettiin että muutokset pitää toimittaa viimeistään viikkoa ennen kokousta sihteerille, jotta lopullinen asialista saadaan julkaistua ajoissa. 2. Esittäytyminen Kaikki paikalla olleet ryhmän jäsenet esittäytyvät ja kertoivat omasta taustastaan ja vastuualueistaan. 3. Tiedonvaihdon kehitysryhmän rooli Puheenjohtaja kertoi, että tiedonvaihdon kehitysryhmään on nimetty henkilöitä sähkömarkkinatoimijoiden erilaisista rooleista jolloin mm. kehitysajatuksia ja haasteellisia tilanteita voidaan tarkastella eri näkökulmista. Puheenjohtaja korosti vielä, ettei ryhmää tule sekoittaa Energiateollisuuden Tekniseen ryhmään. Tiedonvaihdon kehitysryhmän tehtävänä on toimia neuvoa antavana elimenä Fingridille ja edistää tehokasta, tasapuolista ja syrjimätöntä tiedonvaihtoa. Tehtävänä on arvioida ja käydä läpi tiedonvaihtoon liittyviä teknisiä asioita. Hyvää kokoustapaa noudattaen tiedonvaihdon tilanteita käsitellessä ei tule Sivu 1 / 8

2 nimetä tapaukseen liittyviä yhtiöitä vaan esimerkkitapaukset käsitellään anonyymisti. Puheenjohtaja esitteli Fingridin tiedonvaihdon internetsivut ja sieltä löytyvät tiedonvaihdon tekniset ohjeet ja kertoi, että ryhmän tehtävänä on päivittää näitä ohjeita. Tiedonvaihdon teknisten ohjeiden päivitysvastuu on siis siirtynyt Fingridille. Puheenjohtaja kertoi, että Fingrid kokosi ryhmän nimeämisperiaatteella. Kehitysryhmällä kokouksia tulee olemaan n. 8 vuodessa, määrä voi olla tätä pienempi, riippuen käsiteltävien asioiden määrästä. Ryhmässä toimii rotaatiomenettely, eli osa jäsenistä vaihdetaan vuosittain. Tällä varmistetaan myös muiden kiinnostuneiden pääsy ryhmään. Ryhmässä heräsi keskustelua, mitä ryhmän mandaatissa mainittu "neuvoa antava" rooli tarkoittaa? Puheenjohtaja selitti että, jos esim. sanomaformaattiin tehdään muutoksia, niin ryhmän tehtävä on myös seurata miten käyttöönotto tapahtuu eri yhtiöissä. Sanomastandardien muutosten osalta epäiltiin suositusten toimivuutta ja todettiin että voisi olla parempi puhua ohjeista. Ryhmässä epäiltiin, että ohjeet voisivat toimia tehokkaammin ja suositusten noudattaminen voi tuntua joistain toimijoista turhalta. Puheenjohtaja esitteli Fingridin tiedonvaihtopalveluihin liittyvät osa-alueet. Puheenjohtaja kävi läpi myös Fingridin vastuulle siirtyneitä palveluita mm., käyttöpaikkarekisteri, testaus- ja sertifiointipalvelu ja yhteystietotaulukko, ja niihin suunniteltuja kehitystoimenpiteitä. Puheenjohtaja kertoi myös, että kaikkien sähkömarkkinatoimijoiden kanssa solmittava tiedonvaihdon palvelusopimus on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja sopimuksen pitäisi olla valmiina allekirjoitettavaksi vuoden loppuun mennessä. Kokouksessa keskusteltiin palveluiden kehityssuunnitelmista ja kenellä kaikilla tulisi jatkossa olla pääsy näihin palveluihin. Mitään päätöksiä ei tästä tehty, mutta todettiin, että tunnusten hallinnointi voi olla hankalaa, koska toimija voi luovuttaa omat tunnuksensa kolmannelle osapuolelle. Testaus- ja sertifiointipalveluun toivottiin myös APERAK- ja MSCONS -sanomien testausmahdollisuutta. Seppälä kysyi mahdollisuudesta saada tarkempia tietoja testaus- ja sertifiointipalvelun kehityssuunnitelmista ja ilmaisi kiinnostuksen osallistua uusien ominaisuuksien testaamiseen. 4. Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen Kaikille osallistujille oli lähetetty ennakkoon tutustuttavaksi kilpailuoikeudelliset ohjeistukset. Puheenjohtaja totesi ohjeistuksen sitovan kokouksen toimintaa. Ryhmän jäsenillä ei ollut huomautettavaa tai kysyttävää ohjeistuksesta. 5. Ajankohtaiskatsaus Fingridin projekteihin / Minna Arffman Datahub -selvitys Puheenjohtaja kävi läpi Datahub -selvityksen tämän hetkistä tilannetta. Datahub selvityksen väliraportti julkaistiin 16.4, jonka jälkeen pidettiin keskustelutilaisuus Seuraava laaja keskustelutilaisuus pidettäneen syksyllä. Väliraportin kommentointiaika päättyi huhtikuun lopussa, johon mennessä tuli 9 kirjallista kommenttia. Väliraportin kommenteista ei löytynyt fataalia virhettä joka muuttaisi merkittävästi raportin sisältöä. Valtaosa kommenteista liittyi selvitysprojektin jatkoon mm. loppuraportin odotettuun sisältöön ja ennen mahdollisen datahubin käyttöönottoa tarvittaviin toimenpiteisiin. Saadut kommentit huomioidaan jatkotyössä. Datahub projektia viedään edelleen aikataulun mukaisesti eteenpäin. Tällä Sivu 2 / 8

3 hetkellä selvitetään tiedonvaihdon tavoitetilaa ja laatukriteereitä, toteutusvaihtoehtoja ja kustannus-höytyanalyysiä. Väliraporttia kritisoitiin vähän liioitellun synkän kuvan antamisesta tämän hetkisestä tilanteesta tiedonvaihdossa, lähinnä kritiikki kohdistui negatiivisten APERAK kuittausten käyttämiseen arviointiperusteena. Todettiin, että negatiiviset APERAK kuittaukset eivät ole niin suuri ongelma, kuin raportista voisi päätellä. Todettiin myös, että negatiiviset APERAK kuittaukset kertovat tietojärjestelmien tarkastusten toimivuudesta ja että, suuri osa negatiivisista kuittauksista on loppujen lopuksi käyttötaparikkomuksia eikä siten varsinaisia tiedonvaihto-ongelmia. Ehdotettiin myös, että olisi parempi jos lukemista saadut negatiiviset kuittaukset käsiteltäisiin erillään muun sanomaliikenteen negatiivisista kuittauksista. Puheenjohtaja totesi väliraportin käsitelleen tiedonvaihdon nykytilaa ja lukujen olevan peräisin toimijoilta. Toimijoiden haastatteluissa tuli myös esille erilaisia ongelmatilanteita koskien APERAK kuittausten käyttöä. Keskustelupäivän järjestelyistä todettiin, että kutsut eivät tavoittaneet kaikkia joita asia olisi kiinnostanut ja samoin tieto keskustelupäivästä katosi liian nopeasti Fingridin sivuilta. NBS -projekti Puheenjohtaja kävi läpi NBS-hankkeen tämän hetkistä tilannetta. Hankkeesta järjestettiin infopäivä samaan aikaan kaikissa pohjoismaissa. Tilaisuudessa todettiin että, aikaa valmistautumiseen ja käyttöönottoon on Suomessa 18 kuukautta, Ruotsi ja Norja liittyvät mukaan helmikuussa NBS:stä tullaan syksyllä järjestämään paikallisia koulutuksia yhteistyössä Adaton ja Energiateollisuuden kanssa. NBS kehottaa toimijoita perehtymään Handbookiin ja muihin materiaaleihin. Materiaalit löytyvät osoitteesta: Kokouksessa keskusteltiin NBS:ssä käytettävästä XML-viestiformaattia, jonka koettiin menevän osittain nykyisen edi-formaatin kanssa päällekkäin, mietittiin jääkö nykyisestä EDI - sanomista jotain pois vai tuleeko kaikki vanhan päälle. Kehitysryhmän käsityksen mukaan yksikään nykyisin käytössä olevista Ediel-sanomaformaateista ei tule päättymään NBS:n käyttöönoton myötä. Sen sijaan NBS:n uusi XML-pohjainen sanomaformaatti tulee korvaamaan taseselvityksessä käytettävät EDI -sanomat, mutta vähittäismarkkinapuolella sanomaformaattiin ei tule muutoksia NBS:n myötä käyttöpaikkakohtaisten tietojen välittämisessä. Ryhmässä toivottiin tarkempaa tietoa miten tämä tulee muuttamaan nykyisiä käytäntöjä. Todettiin myös, että NBS:n tiedonvaihtomalli ei ole vielä täysin valmis ainakaan jäännöstaseen osalta eikä lainsäädäntökään NBS:n osalta ole vielä valmis. Epäilystä ryhmän jäsenissä herätti myös NBS:n aikataulu, etenkin monista avoimista asioista haluttiin tietää milloin asiat tarkentuvat. Sovittiin, että Fingrid yrittää saada jonkun NBS -projektista mukaan kehitysryhmän seuraavaan kokoukseen kertomaan tarkemmin projektin tilanteesta. Samoin Mades - protokollan tietoturvasta ja suorituskyvystä toivottiin lisää tietoa seuraavaan kokoukseen. Sivu 3 / 8

4 6. Datahub -selvityksen haastatteluista saadut palautteet koskien teknistä tiedonvaihtoa / Minna Arffman Puheenjohtaja kertoi datahub selvityksessä tehdyistä syvähaastatteluista. Haastatteluja tehtiin laajalti eripuolilla Suomea ja haastateltavina oli toimijoita ja viranomaisia. Haastatteluissa saatu palaute koski valtaosin tapaa toimia sähkömarkkinoilla tai ohjeiden noudattamattomuutta. Osa toimijoista piti PRODAT Z11 ja MSCONS sanomien rinnakkaista lähettämistä max. 63 A kohteista turhana. Aiheesta keskusteltiin laajasti. Todettiin, että ryhmämme päätyi samaan näkemykseen kuin asiaa aiemmin käsittelyt ET:n kehitysryhmä, eli kaikki toimijat eivät vielä ole valmiita toimimaan pelkästään tuntisarjoilla. 7. APERAK kuittaussanoman käyttö / kaikki Kokouksessa keskusteltiin datahub -haastatteluissa saadusta palautteesta, koskien APERAK kuittauksia. Puheenjohtaja kertoi, että haastatteluissa tuli paljon palautetta siitä, että kaikki toimijat eivät käsittele saamiaan negatiivisia APERAK -kuittauksia ja kuittauksia lähetetään väärillä syykoodeilla. Sivonen totesi, että omakohtaisen kokemukseensa mukaan vain 10% MSCONS sanomien APERAK kuittauksista on virheettömiä ja isotkin toimijat siis toimivat väärin ja arveli, että muuntimissa on ilmeisesti aika paljon virityksiä, jotta kuittaukset menevät läpi. Todettiin, että ohjeistusta olisi syytä korjata, jotta vältytään tahattomalta väärinkäytöltä ja tähän tulisi ryhmän tarttua. Keskusteltiin myös pitäisikö EDI -palveluntoimittajan tiedot (NAD+C1 ja NAD+C2) saada pakolliseksi MSCONS sanomissa, mikä helpottaisi toimimista. Nykyisin osapuolitieto ei ole pakollinen. Tähän todettiin, että osapuolitiedon pakolliseksi tekeminen saattaa aiheuttaa vain turhaa työtä saatuihin hyötyihin nähden. Seppälä ehdotti, että MSCONS -sanomat sisältävät liikaa historiallista tietoa ja koko sanoman sisältö tulisi käydä läpi, ja katsoa mikä on oikeasti tarpeellista. Tämä ei saanut suurta kannatusta, mutta todettiin, että 4:NAD:C1 Ja 4:NAD:C2 kentät pitäisi saada yhteystietotaulukkoon ja lisäksi ohjeistus näiden kenttien osalta pitäisi käydä läpi ja täsmentää virheellisiltä osin. Sovittiin pienryhmän (Seppälä, Sivonen, Jännes) perustamisesta joka valmistelee parannusehdotuksen seuraavaan kokoukseen. APERAK -kuittausten osalta todettiin, että suuri syy niiden käsittelemättömyyteen on juuri väärien syykoodien käyttö kuittauksen lähettäjän päässä. Toinen syy voi olla vastaanottajan omat validoinnit. Todettiin myös, että oikeiden negatiivisten APERAK -kuittausten löytäminen virheellisten seasta on hankalaa, jolloin monet toimijat ilmeisesti jättävät kaikki käsittelemättä. Tätä asiaa ei koettu kuitenkaan kovin suureksi ongelmaksi ryhmässä. Ehdotettiin kuitenkin, että virhekoodivalikoima voisi olla parempi ja ohjeistus selkeämpi. Todettiin, että kaikkien toimijoiden olisi syytä ottaa APERAK -kuittaukset paremmin käyttöön sujuvan tiedonvaihdon varmistamiseksi varsinkin MSCONS -sanomien osalta. Sovittiin, että Fingrid tulee toteuttamaan kyselyn toimijoille kuinka he APERAK -kuittauksia tällä hetkellä käyttävät, millä aikataululla mahdolliset puutteet niiden käsittelyssä korjataan ja mahdollisista kehitystarpeista. Sivu 4 / 8

5 Z03(14) Sisäänmuuttoilmoitus -sanomaan tietoa liittymän siirtymisestä Ryhmä keskusteli kehitysajatuksesta ja todettiin, että liittymäprosessin tarvitsemien tietojen hankkiminen sisäänmuuttoilmoitus -sanomalla on varsin haasteellista. ET on antanut asiasta menettelytapalinjauksen (Vuonna 2012 sovitut menettelytavat). Muutoksen aiheuttamat kustannukset ovat todennäköisesti suuremmat kuin saatava hyöty, joten ryhmä päätti, ettei kehitysajatusta lähdetä viemään eteenpäin. Z03(14) Sisäänmuuttosanomissa ei ole mahdollista kertoa jvh:lle sulakekokoja yms. Todettiin, että verkkoyhtiön ollessa vastuussa käyttöpaikan mittauksesta se ei todennäköisesti pystyisi kuitenkaan pitämään sanomassa ilmoitettuja tietoja tilauksena muutostyöstä vaan joutuisi kontaktoimaan asiakkaan. Aikavyöhykejako ja kuormitusmallin tunnus ovat valinnaisina kenttinä käytettävissä ko. sanomassa, mutta näitäkään tietoja ei kuitenkaan kovin usein käytetä. Päätettiin, että tähän asiaan ei tehdä muutoksia ainakaan toistaiseksi. Sanomaliikenteestä puuttuu osa peruutussanomista Peruutussanomien lisääminen koettiin varsinkin tietyissä muuttoihin liittyvissä käyttötapauksissa hankalaksi, koska pitäisi tietää hyvin tarkkaan mitä ollaan oikeastaan perumassa. Kaario toi esille haastetta kysymällä: Mitä muuton peruutus edes tarkoittaa? Peruuntuuko muutto kokonaan vai peruuntuuko vain myyjän aloittama myyntiprosessi? Todettiin kuitenkin myös, että myyjänvaihtojen peruutukset ovat pääsääntöisesti toimineet hyvin. Ryhmässä todettiin, että täytyisi tarkkaan miettiä mitä peruutussanomia tarvitaan ja pitäisikö niille olla omat syykoodit, jotta tiedetään mitä ollaan milloinkin perumassa. Tätä voidaan myös miettiä kehitysryhmässä. Asiaan palataan tarvittaessa. 8. MSCONS ja MSCONS APERAK variaatioita / Heikki Sivonen Sivonen esitteli sanomaliikenteessä käytettyjä erilaisia variaatioita kentistä ja niiden sisällöstä, jotka kaikki eivät ole ohjeiden tai standardien mukaisia. Todettiin myös, että ohjeistus on joissain tapauksissa ristiriitainen ja sitä pitäisi selkeyttää. Alla merkittävimpiä virheitä sanomaliikenteessä: UNOB/UNOC & ZZ/SLY UNB segmentissä UNOB kirjaimisto on edelleen laajasti käytössä, mutta toimijoiden tulisi siirtyä UNOC -kirjaimiston käyttöön. UNOC -kirjaimiston käyttö ei kuitenkaan ole kaikille toimijoille vielä mahdollista, ennen tietojärjestelmien päivitystä. Tästä syystä monet lähettävät sanomia vielä UNOB- kirjaimistolla, koska vastaanottopää ei välttämättä pysty UNOC -kirjaimistoa käsittelemään. Lisäksi keskusteltiin UNB -segmentissä käytettävistä ZZ ja SLY osapuolitunnuksista. Tämän osalta ohjeistuksen todettiin olevan ristiriitainen ja sitä pitäisi selkeyttää. Ediel Handbookin mukaan ZZ on luvallinen, mutta kuitenkin SLY koodilistan käyttö olisi toivottavaa. Päätettiin, että Fingrid selkeyttää ohjeistusta UNB -segmentin osalta. Fingrid kontaktoi saamiensa tietojen perusteella yhtiöt jotka eivät ole vielä siirtyneet UNOC -kirjaimistoon. Sivu 5 / 8

6 LIN Sivonen kertoi, että LIN -segmentissä on usein ohjeistuksen vastaisesti väärä määrä :- merkkejä. Samoin segmentissä käytetään SVK-osapuolitunnusta, joka on väärin. Sovittiin, että Fingrid kontaktoi saamiensa tietojen perusteella toimijat näiden virheiden osalta. NAD Sivonen totesi, että NAD segmentistä puuttuu pakollinen tieto esim. NAD+DO+XXX. LOC Sivonen kertoi, olemassa olevaa ohjeistusta LOC segmentin sisällöstä todettiin noudatettavan melko huonosti ja elementtien tarpeellisuutta olisi hyvä tarkastella. Todettiin, että osa muuntimista vielä hyödyntää näitä tietoja, mutta joistain elementeistä voidaan ehkä luopua tulevaisuudessa, jos muut kentät saadaan kuntoon. MEA Sivonen kertoi MEA -segmentissä yksiköt (KWH/MWH) ovat edelleen aika laajassa käytössä, vaikka niiden sijaan nykyisin pitäisi käyttää Z01 ja Z02 -tietoja. Ryhmässä todettiin, että Fingrid poisti yksiköt koodistosta ilman tiedotusta, joten tieto on senkin takia saattanut mennä joiltain toimijoilta ohi. Kokonaisuutena näihin ongelmien poistamiseksi Fingrid korjaa ja parantaa ohjeistusta ensin, jonka jälkeen lähettää toimijoille aiheesta yleisen tiedotteen. Tämän jälkeen Fingrid voi vielä erikseen kontaktoida ne toimijat, jotka eivät noudata uutta ohjeistusta. 9. PRODAT-lukemasanoman status/syykoodi / Markus Piispanen Piispanen kertoi, että ET:n kehitysryhmässä (kokous 3/2014) on keskusteltu mahdollisuudesta lisätä PRODAT -sanomiin statusarvot, mikä vähentäisi sekaannusta lukemien korjaamisen yhteydessä. Samassa kokouksessa oli myös ehdotettu, että PRODAT Z11-sanomilla voitaisiin ottaa käyttöön kokonaan uusi syykoodi, joka kertoo, että sanomalla on tarkoitus korjata aikaisemmin lähetettyä lukemaa. Tällöin sanoman aikavälin tulisi täsmätä aikaisemmin lähetetyn lukeman kanssa. Kehitysryhmän ehdotukset eivät saaneet tiedonvaihdonkehitysryhmässä suurta kannatusta. Ryhmässä todettiin useaan otteeseen, että voimassa olevan ohjeistuksen mukaan Prodat sanomia tulee lähettää vain vahvoilla statuksilla, jolloin korjaustarve pienenee. Ryhmässä nousi esille myös ajatus Z11(6) ja Z11(5) sanomien käyttämisestä uusien syykoodien sijaan, mutta tämäkään ajatus ei saanut ryhmässä kannatusta. Ongelma kuitenkin koettiin ryhmässä merkittäväksi, mutta todettiin myös, että ongelmallisesti toimivia yhtiöitä on kuitenkin vähän. Puheenjohtaja kertoi tässä yhteydessä ET:n kanssa sovitusta mahdollisesta nk. yhteistoimintamenettelystä, jossa toimijoita ensisijaisesti kehotetaan antamaan toisilleen suoraan ja reilusti palautetta havaituista ongelmista. Mikäli tämä ei auta, niin teknisissä asioissa Fingrid ja menettelytapa-asioissa ET on yhteydessä ko. toimijaan ja pyrkii opastamalla auttamaan toimijaa pääsemään eroon ongelmasta tai toimimaan kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Päätettiin, että tämä asia pyritään ratkaisemaan tällä menettelytavalla, koska sen koettiin olevan paras ratkaisu nykyiseen tilanteeseen. Sivu 6 / 8

7 10. Sanomaliikenne pientuotantokohteista / Markus Piispanen Piispanen kertoi, että pientuotantokohteiden sanomaliikenteen ohjeistukset ja käyttöönottoaikataulu on ET:n ryhmien käsittelyssä. Lähinnä myyjänvaihto- ja muuttoprosessit tullaan ottamaan käyttöön. Työ on vielä jonkin verran kesken, mutta asiat pitäisi saada valmiiksi kesän aikana. Kokouksessa heräsi vilkasta keskustelua aiheesta. Eniten kritiikkiä kohdistui etumerkkisääntöön, jota ei noudateta kunnolla. Ehdotettiin myös, että tuotantokäyttöpaikoille pitäisi olla oma tuotekoodi, joka toimisi etumerkkisääntöä varmemmin. Piispanen vastasi tähän, että etumerkkisäännöstä on olemassa selkeät ohjeet, mutta niiden noudattaminen on joissain tapauksissa hieman heikkoa. Kokouksessa koettiin myös tärkeäksi saada tuotantokäyttöpaikat käyttöpaikkarekisteriin, jolloin tuotannon aloittamisesta täytyy ilmoittaa verkonhaltijalle. Rekisterin kautta myös sähkön ostajat löytäisivät helposti pientuotantokohteet. Ryhmässä pohdittiin myös mahdollisuutta muuttaa tuotantokäyttöpaikkojen kuormitusmallitunnus (8) pakolliseksi tiedoksi, tällä hetkellä kuormitusmalli on vapaaehtoinen tieto ja toisinaan se puuttuu. Todettiin myös, että tuotantokäyttöpaikka voidaan usein tunnistaa myös käyttöpaikkatunnuksesta, mutta sekään ei ole täysin varma tapa. Kokouksessa toivottiin selkeää ja varmaa tapaa tunnistaa tuotantokäyttöpaikat ongelmien välttämiseksi. Lisäksi kokouksessa pohdittiin pientuotantokäyttöpaikkojen kulutuksen ja tuotannon mittaamista tapauksissa, joissa sama mittari on kytketty sekä kulutus- että tuotantokäyttöpaikalle. Tällöin olisi mahdollista kulutus ja tuotanto netottaa, jolloin joka tunti olisi vain kulutusta tai tuotantoa, eikä molempia yhtä aikaa. Netotusta koskeva keskustelu on kuitenkin vielä käynnissä useiden eri sidostahojen välillä. Keskustelua herätti myös 1 avoimen toimittajan periaate, koska tuotantokäyttöpaikalla voi olla periaatteessa kaksi avointa toimittajaa, toinen kulutukselle ja toinen tuotannolle. Lopuksi todettiin, että tätä asiaa ei käsitellä tässä ryhmässä, mutta kommentit ja ajatukset viedään eteenpäin seuraavaan ET:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmän kokoukseen. 11. Muut asiat Ehdotettiin asioita, joita tulisi käsitellä tulevissa kokouksissa. Tulevissa kokouksissa tulisi keskustella yhteystietotaulukkoon lisättävistä tiedoista, joita voisivat olla osapuolen käyttämä Prodat versio ja puhelinnumerot. Lisäksi toivottiin ohjeistusta sanomaliikenteen nopeudesta ja teknisistä vaatimuksista. Tällä hetkellä ei ole selkeää ohjeistusta siitä, miten nopeasti sanoman pitää kulkea perille kun se on lähetetty. Sivu 7 / 8

8 Seppälä ehdotti kehitysajatuksena menettelyä, jossa tiedonvaihdon ongelmia ja virhetilanteita voisi raportoida keskitetysti. Tarkoituksena olisi kerätä tietoa tiedonvaihdon kehittämisen pohjaksi. 12. Seuraavat kokoukset Sovittiin seuraavat kokoukset , klo 10-15, Hämeenlinnassa , klo 9:45-15:45, Helsingissä , klo 9:45-15:45, Helsingissä Sivu 8 / 8

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014. Tampereen Sähköverkko Oy Merja Kohvakka Enfo Zender Oy Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2014 Aika ke 2.10.2014 klo 9:00-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Jouni Anttila

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen

Ajankohtaiskatsaus. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Ajankohtaiskatsaus Markkinatoimikunta 20.5.2014 Juha Kekkonen Markkinaintegraatio etenee Intraday-hanke Päivänsisäisten markkinoiden integraatiohankkeen ensimmäinen vaihe valmistunut Seuraavassa vaiheessa

Lisätiedot

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä

Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Kysely APERAK -kuittaussanomien käytöstä Fingrid toteutti tammikuussa 2015 kyselyn APERAK-kuittaussanomien käytöstä ja kuittaussanomiin liittyvien ohjeiden kehitystarpeista. Samassa kyselyssä selvitettiin

Lisätiedot

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015

Fingrid Oyj. Aperak -tutkimus 1/2015 Fingrid Oyj Aperak -tutkimus 1/215 Aineiston rakenne, N=51 Vastaa kyselyyn N=51 Sähkön myyjänä 13 25 Jakeluverkonhaltijana 23 45 Sekä sähkön myyjän että jakeluverkonhaltijan näkökulmasta 15 29 Tulokset

Lisätiedot

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9.

1 PALVELUKUVAUS 2 OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET. 2.1 Käyttöpaikkarekisteripalvelu 1 (5) Markkinat/ Minna Arffman LIITE 1 30.9. 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä.

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu)

3.1 EDIELfi palveluportaali (pois lukien käyttöpaikkarekisteripalvelu) Liite 1 1 (5) 1 PALVELUKUVAUS Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj

Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista. Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj Datahub selvitys päähavainnot nykytilasta, otteita tulevasta väliraportista Sähkömarkkinapäivä 7.4.2014 Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö, Fingrid Oyj 2 Fingridin datahub selvitys Vaihe 1. valmis 04/2014

Lisätiedot

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS

Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Ohje 1 (5) Yhteystiedot: PRODAT, MSCONS, PERINTÄ ja TASEKORJAUS Yhteystietotaulukon tarkoituksena on auttaa sähkömarkkinoiden osapuolia löytämään eri yhtiöiden käyttämät sanomaliikenteen, perinnän ja luotonvalvonnan

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO OHJE 1 (8) Markus Piispanen SÄHKÖNMYYNTISOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN ENNEN TOIMITUKSEN ALKUA Tässä ohjeessa esitetty menettelytapa otetaan käyttöön 16.1.2012, jota ennen kaikki peruutukset

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto Suomessa Jan Segerstam, Kehitysjohtaja, Empower IM Oy 29.9.2015 29.9.2015 Tiedonvaihtojärjestelmä Tiedonvaihtojärjestelmä on kokonaisuus, jonka puitteissa sähkömarkkinoiden

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 18.12.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 8/2015 Aika Maanantaina 14.12.2015

Lisätiedot

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho

Tiedonvaihto ja datahub. Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihto ja datahub Markkinatoimikunnan kokous 8.10.2014 Pasi Aho Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihtopalvelut Tiedonvaihdon palvelusopimukset Käyttöpaikkarekisteri Testaus- ja sertifiointipalvelu Neuvonta-

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2014

Teknisen ryhmän kokous 2/2014 KOKOUSKUTSU 1(5) Teknisen ryhmän kokous 2/2014 Aika: Torstaina 13.3.2014 kello 9.15 13.00 Paikka: Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 5/2013

Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Muistio 1(5) Teknisen ryhmän kokous 5/2013 Aika: Maanantaina 4.10.2013 kello 9.15 12.00 Paikka: Helsingin Suomalainen Klubi, Kansakoulunkuja 3, Helsinki Osallistujat: Jan Segerstam Heli Manninen Niko Jauhiainen

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012

Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta. Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 Markkinoiden tiedonvaihto murroksessa - ajatuksia tulevasta Pasi Aho, tasepalvelupäällikkö Sähkömarkkinapäivä 12.4.2012 2 Mitä on markkinoiden tiedonvaihto? Tietosisältöjä: siirtokapasiteetteja, säätösähkötarjouksia,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015

Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 Kick-Off sähkönmyyjien prosessityöryhmä 27.5.2015 2 Tervetuloa kick-off kokoukseen! Esittelykierros Kilpailulainsäädännön noudattaminen Prosessityöryhmät Ryhmän tavoitteet / nykyprosessit Ryhmän tavoitteet

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2012 Aika Keskiviikkona 6.6.2012

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi

Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Sähkökaupan Sanomapalvelu Jedi Eneasen Sanomapalvelu Jedi on älykäs palvelu sähkökaupan tiedonvaihdon seurantaan ja hallintaan. Palvelu seuraa ja raportoi sanomaliikenteen tilaa ja auttaa nopeasti selvittämään

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.9.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2013 Aika Keskiviikkona 5.9.2013

Lisätiedot

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen, Heinimäki 18.5.2011 Raportti 1(6) Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vuonna 2010 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 22.10.2013 MUISTIO 1(6) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2013 Aika Keskiviikkona 2.10.2013

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2011 Aika Tiistaina 20.9.2011 klo

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 15.1.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2014 Aika Maanantaina 15.12.2014

Lisätiedot

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset

Tietokonversio ja alan valmistautuminen. Datahub projektin ajankohtaiset Tietokonversio ja alan valmistautuminen Datahub projektin ajankohtaiset Datahub -projekti Datahub hankinta käynnissä Tietokonversiopalvelun hankinta käynnissä Prosessidokumentaatioon tulossa päivityksiä

Lisätiedot

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset

NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset NBS-hankkeen edellyttämät säännösmuutokset Fingrid: NBS-keskustelutilaisuus 21.11.2014 Arto Rajala TEM/Energiaosasto Energiamarkkinat Sisällys Säännöshankkeen tavoitteet ja työsuunnitelma Muutokset sähkömarkkinalakiin

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2015

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2015 Pöytäkirja 29.4.2015 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 3/2015 Aika Ti 14.4.2015, klo 9:45-15:00 Paikka Park Hotel Käpylä, Pohjolankatu 38, Helsinki Paikalla Minna Arffman,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2010 Aika Tiistaina 26.10.2010 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2011 Aika Maanantaina 9.12.2011

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 17.11.2014 KOKOUSKUTSU 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2014 Aika Maanantaina 3.11.2014

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 31.8.2015 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2015 Aika Tiistaina 18.8.2015 klo

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011

Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 MUISTIO 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2 /2011 Aika: Keskiviikkona 27.4.2011 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Minna Arffman

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 24.2.2015 KOKOUSKUTSU 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2015 Aika Tiistaina 3.2.2015

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 26.9.2014 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2014 Aika Perjantaina 12.9.2014

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset

2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset EDI-päivien ryhmätyökysymysten oikeat vastaukset 13.6.2011 Kehitysryhmä 2011 EDI-päivien ryhmätyötehtävien oikeat vastaukset 1. Pientuotanto käyttöpaikoissa, joissa on myös kulutusta a) Miten erotat pientuotannon

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat

Vuonna 2012 sovitut menettelytavat SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Piispanen 18.12.2013 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1(7) Vuonna 2012 sovitut menettelytavat Oheiseen dokumenttiin on kerätty vähittäismarkkinoiden menettelytapojen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 7.2.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2012 Aika Keskiviikkona 25.1.2012

Lisätiedot

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä

Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA EL 4.2.2010 Muistio 1(6) Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vuonna 2009 sovitut menettelytavat Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Oheiseen dokumenttiin on kerätty

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.6.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2012 Aika Tiistaina 8.5.2012 klo

Lisätiedot

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013

Uudet markkinapalvelut. Juha Kekkonen 12.12.2013 Uudet markkinapalvelut Juha Kekkonen 12.12.2013 Aiheet Alkuperätakuut Pohjoismainen taseselvitys Tiedonvaihdon kehittäminen Data-hub Alkuperätakuut 4 Toimintamalli tänään Fingrid myöntää tuottajille alkuperätakuut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 4 TUTUSTUMISMATKA SYKSYLLÄ 2013 4 Vesilahden nuorisovaltuusto 1 Nuorisovaltuusto 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 8.12.2011 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 5/2011 Aika Maanantaina 14.11.2011

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 06.05.2015 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, 2krs. Akseli-niminen kokoushuone Ervastintie 2 Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 1 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2011 Aika Torstaina 17.2.2011 klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä Osallistujat Jari Rusanen, pj E.ON Kainuu Oy Minna

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 12.2.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2016 Aika Maanantaina 1.2.2016

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.3.2013 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2013 Aika Tiistaina 5.3.2013 klo

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 2/2012

Teknisen ryhmän kokous 2/2012 KOKOUSKUTSU 1(6) Teknisen ryhmän kokous 2/2012 Aika: Maanantaina 28.5.2012 kello 9.15 12.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51-53 B, 5. kerros Osallistujat: Jan Segerstam Empower Oy, puheenjohtaja Heli Anttila

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä

Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä PÖYTÄKIRJA Merituulen koulun oppimis- ja työympäristön laadun seurantatyöryhmä Aika 2.10.2017 klo 15 Paikka Merituulen koulu, Urheilutie 3 Osallistujat Sari Wilhola, sivistys- ja hyvinvointi (15:08 alkaen)

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2012 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2012 Aika Keskiviikkona 14.11.2012

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement (NBS) Tasevastaavapäivä 18.11.2010, Linnanmäki Pasi Aho/Pasi Lintunen 2 Esityksen sisältö: 1. Projektista 2. Raportointi ja taseselvitys 3. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus

Lisätiedot

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä

Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä OHJE 20.9.2010 Aikamääreiden käsittely taseselvityksessä 1. Taustaa...2 2. Johdanto...2 3. Tuntimittauksen, elspot-hinnan ja tyyppikäyrien yhteensovittaminen...2 4. Tyyppikäyrälaskennan tasoitushinnan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 21.5.2013 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2013 Aika Maanantaina 13.5.2013

Lisätiedot

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen

Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin. Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen Yritysesittely ja katsaus NBS projektiin Anna Kirkland-Kaukinen, Pasi Lintunen, Jonni Laine, Paula Berg, Niko Jauhiainen esett Oy esett Oy toimii operatiivisena taseselvitysyhtiönä tarjoten taseselvitys

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Pöytäkirja 1 (5) Datahub seurantaryhmän kokous Aika 2.11.2016 klo 12.00-15.15 Paikka Läsnä Fingrid, Läkkisepäntie 21, Helsinki Timo Liiri Riina Heinimäki Maria Kähkönen Suvi Lehtinen Arto Rajala Olli Puranen

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 02/2012 Aika: Tiistai 23.10.2012 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, nuortentila Vaihde Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 MUISTIO 1(7) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 7/2010 Aika Maanantaina 13.12.2010 klo 9.30-16.00 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali 2 Osallistujat Jari Rusanen,

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 2/2017 Aika 21.9.2017 klo 9.00 12.15 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65

Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 64 Nuorisovaltuuston kokous 7.4.2015 AIKA 7.4.2015 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 2 KOKOUKSEN AVAUS 65 3

Lisätiedot

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 28.6.2016 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2016 Aika Keskiviikkona 8.6.2016

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 2/2010 1 3.5.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 2/2010 Aika Tiistai 27.4. klo 9.30-16 Airport Congress. Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: klo Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, KYRÖ

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: klo Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, KYRÖ 31.01.2017 1. Aika: 31.1.2017 klo 9.10 10.10 Paikka: Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 KYRÖ Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj

Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin. NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Handbookin muutoksia ja tarkennuksia malliin NBS Infopäivä 21.11.2014 Pasi Lintunen / Fingrid Oyj Esityksen sisältö 1. Handbookin (HB) muutoksia ja tarkennuksia malliin 2. Markkinatoimijoiden esittämiä

Lisätiedot

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37

Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa. Tapio Kainu, poistui 14:37 KOKOUSAIKA 29.5.2013, klo. 14:00-16:30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kuntalan saunan kokoustila, Laukaantie 14, Laukaa Varsinaiset jäsenet Jan Hänninen

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. SAP - SEPA projekti. Mervi Lindstedt Hallintopalvelukeskus, projektipäällikkö 25.4.2012

Tampereen kaupunki. SAP - SEPA projekti. Mervi Lindstedt Hallintopalvelukeskus, projektipäällikkö 25.4.2012 Tampereen kaupunki SAP - SEPA projekti Mervi Lindstedt Hallintopalvelukeskus, projektipäällikkö 25.4.2012 SAP Tampere Tampereen kaupungilla on käytössä tällä hetkellä versio 5.0 joka tullaan päivittämään

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo

Asiakastoimintamallin kehittäminen. 11.3.2014 Jussi Jyrinsalo Asiakastoimintamallin kehittäminen Vuonna 2013 kehitettiin asiakastoimintamallia Kehityshankkeita: liityntäprosessi ja liittymisehtojen seuranta asiakaspalautteen keruu ja hyödyntäminen sekä asiakastiedon

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 4/2016 Aika 14.9.2016 klo 9.00-15.00 Paikka Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. sauna Paikalla Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 23.08.2010, kello 13:00 16:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Poissa Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman

Lisätiedot

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma

Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 1(6) Matti Ryhänen 3.3.2008 (päivitetty 14.02.2013) Savon Voima Verkko Oy:n syrjimättömyyden varmistamisohjelma 2(6) 1 Johdanto 3 2 Toiminnallinen eriyttäminen 3 2.1 Verkonhaltijan johdon riippumattomuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 5.12.2013 MUISTIO 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 6/2013 Aika Tiistaina 19.11.2013

Lisätiedot

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT

Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT Liite 1 TASEVASTUUTA JA TASESELVITYSTÄ KOSKEVA KÄSIKIRJA OSA 1: FINGRID OYJ:N YLEISET TASEHALLINNAN EHDOT 2 (6) 1 Johdanto... 3 2 Valtakunnallinen tasehallinta... 3 3 Tasevastaavan sähkötaseen tasapaino

Lisätiedot