Erkki Laitinen, Oulun yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos. Mallien tyyppejä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erkki Laitinen, Oulun yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos. Mallien tyyppejä"

Transkriptio

1 Erkki Laitinen, Oulun yliopisto, matemaattisten tieteiden laitos Mallien tyyppejä

2 Mallin suunnittelusta Reaalimaailman systeemi Matemaattinen systeemi Tarkkailu Malli, laskenta, päätelmät populaation kehittyminen riistanhoito: metsästys, kalastus heikosti kytkettyjä systeemejä tuloksissa satunnaisuutta eri skenaariot urheilu virtauslaskenta lämmönsiirto kemalliset reaktiot fysikaaliset riippuvuudet tunnetaan mahdollista tehdä tarkkoja malleja

3 Mallintamisen tärkeä osa on päättää, mitkä asiat mallissa ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Fysikaaliset systeemit: viskositeetti, tiheys, kokoon puristettavuus,... Ekologiset systeemit: saasteet, liikenne, metsästys... lämmönjohtavuus paineet lisääntyminen kuolemat Systeemi Mallintajan näkemys systeemistä vaikuttaa malliin Esim: usean palvelijan jonot: kuinka ihmiset käyttäytyvät jonossa K1 K2

4 Ei ole olemassa oikeata mallia tai väärää mallia. On vain hyviä malleja ja huonoja malleja. Testi Tarvitseeko mallia parantaa? Reaali probleema Ilmiön ennuste tai selite oletukset yksinkertaistukset näkemykset Tulosten tulkinta Matemaattinen malli Mallin ratkaisu Analyyttiset ja numeeriset menetelmät Mallintaminen on iteratiivinen prosessi.

5 Mallin rakentamisen askeleet: hahmota ongelma tee oletukset määrittele ja luokittele muuttujat määrittele muuttujien ja osamallien väliset yhteydet ratkaise malli totea mallin oikeellisuus testaa reaali datalla antaako malli järkevän tuloksen toteuta malli (TK:lla) ylläpidä

6 Ei, yksinkertaista Ei, yksinkertaista Tutki systeemiä Tunnnista käyttäytyminen, tee oletukset Osaatko muodostaa mallin? Kyllä Osaatko ratkaista mallin? Kyllä Tarkista mallin oikeellisuus poistu Sovella tuloksia systeemiin Tukitse tulokset Kyllä Ovatko tulokset hyviä? Ei, tarkenna

7 Ongelmat ovat huonosti asetettu, määrittele ne paremmin: Mitkä ovat probleeman kannalta tärkeitä muuttujia? Mitkä ovat riippuvia ja mitkä riippumattomia muuttujia? 1. Populaation kasvaminen. 2. Miten tehtailijan tulisi päättää tehtaan vuosituotannosta ja tuotteen hinnasta.

8 Esim. Auton polttonesteen kulutus. Skenaario: Tiellä on 55 mph rajoitus. Jokainen 5mph lisäys nopeuteen yli 50 mph nopeuksissa lisää polttoaineen kulutusta siten, että gallonalla (gal) päästään 1 maili (mil) vähemmän. ( Boost Fuel Economy ). Ongelman määrittely: Mikä on ajoneuvon nopeuden ja polttonesteen kulutuksen välinen suhde. Oletukset: Autoon vaikuttaa kahdenlaiset voimat 1) eteenpäin vievät (+) ja 2) jarruttavat ( ). Eteenpäin vievät voimat riippuvat: polttonesteestä, koneen tehosuhteesta, vaihteiston välityksestä, ilman lämpötilasta, ajoneuvon nopeudesta,.. Jarruttavat voimat riippuvat: Kitkavoima, mikä riippuu auton painosta, renkaista, tien pinnasta. Ilman vastus, mikä riippuu nopeudesta, auton muodosta, tuulesta, ilman tiheydestä... Muut vaikuttavat tekijät: kuljettajan tottumukset, maasto,... Kulutus=f ( vetovoima, hidastavat voimat, tottumukset, jne.)

9 SvOutPlaceObject Yksinkertaistus: Hae tietylle kuljettajalle ja hänen ajoneuvolleen, tietyissä olosuhteissa (tieolot, ilmanala), maantienopeudella (lähellä optimaalista polttonesteen kulutusta) selitys, kuinka kulutus vaihtelee nopeuden kasvaessa. Tietty kuljettaja > kiinitetään auton tyyppi, tavat Tietty nopeusluokka > vakio moottorin tehosuhde, vaihteiston välitys Menetetyt mailit / gallona 3 ~Vakionopeus (kiihtyvyys nolla) => voimien summa on nolla (Newtonin II laki) 2 1 SvOutPlaceObject K Gallona polttoainetta sisältää energian K (vakio) C r polttoaine / aikayksikkö Nopeus 50 mph Cr K auton teho Teho = voima x nopeus, ts. F p Cr K v Cr v (K vakio)

10 Hidastavat voimat: oletetaan että kitkavoimat ovat peniä verrattuna ilmanvastuksen aiheuttamaan voimaan. Järkevä malli jarrruttaville voimille on: F Sv v r 2 2, missä S (vakio) on liikettä vastaan kohtisuora pinta ala. Cr v tai C v v = 2 3 r Yo. Yhtälö antaa laadullista tietoa kuinka polttonesteen kulutus (gal/h) kasvaa nopeuden kasvaessa. Parempi mittari kulutukselle on matka / (käytetty polttoaine) Sijoittamalla matka=vt ja käytetty määrä= C t saadaan kulutus = v C r v 2 r

11 Tehtävä. Milloin pitäisi vaihtaa auto? Mitkä tekijät vaikuttavat päätökseen? Mitkä muuttujat voidaan unohtaa? Määrittele tieto, mitä tarvitsisit määrätäksesi valitsemiesi muuttujien väliset relaatiot.

12 Yksinkertaisia kasvumalleja: Diskreetti kasvumalli (differenssiyhtälö): Tietyin väliajoin osa eläimistä ( ) synnyttää jälkeläisiä. Populaatio ajanhetkellä k+1 on: N N α N k SvOutPlaceObject k k k + 1 = +, = 0,1, 2,... Tietyin väliajoin osa eläimistä ( ) kuolee. Yhtälö populaatiolle ajanhetkellä k+1 on: SvOutPlaceObject N + = (1 + α ) N β N = (1 + α β ) N = γ N, k = 0,1, 2,... k 1 k k k Ajan suhteen askeltamalla saadaan: k N N N Ratkaisu: N N, 1 0 N N k = γ = γ N = γ = γ N = γ M = γ N = γ N k k 1 0

13 Jatkuva kasvumalli (differentiaaliyhtälö): Kun populaatio on iso voidaan lisääntymisten ja kuolemien ajatella tapahtuvan jatkuvasti. Populaation koko millä tahansa ajanhetkellä P( t + t) : P( t + t) = P( t) + r t P( t) r on uusien yksilöiden nettolisäys/aikayksikkö Jakamalla saadaan: t:llä P( t + t) P( t) = r P( t) t P( t) = rp( t), t > 0 t P = r dt P ln P = rt + vakio (integroimalla) Kun t > 0, saadaan: (1. Kl, DY) P( t) aika P(t)=A e rt

14 Harjoitus: Pankki tarjoaa lainaa 1% kuukausittaisella korolla. Jos talletat määrän P(0) niin kuinka paljon sinulla on kuukauden jälkeen. Kirjoita differenssiyhtälö talletuksen määrälle, P(k+1), k+1:n kk jälkeen. Jos aloitat 1000 e säästöllä ja korko lisätään kuukausittain (viim. Päivän säästölle), niin paljonko sinulla on vuoden jälkeen? Sopisiko jatkuva malli tilanteeseen paremmin?

15 Autojen vuokraus (differenssiyhtälöryhmä): Yhtiö harrastaa autojen vuokrausta Helsingissä ja Oulussa. Autot palautuvat paikkakunnille seuraavan kaavion mukaisesti: 30% 60% Helsinki Oulu 70% 40% Ongelma: Yhtiö on kiinnostunut tietämään kuinka paljon heidän on kuljetettava asiakkaiden palauttamia autoja Oulu Helsinki välillä, jotta autoja olisi saatavilla molemissa päissä. O(n) = autojen lukumäärä Oulussa päivän n lopussa H(n) = autojen lukumäärä Helsingissä päivän n lopussa Historiatiedosta saadaan seuraava yhtälöryhmä: H(n+1) = 0.6 H(n) O(n) O(n+1) = 0.4 H(n) O(n)

16 Tasapainotilanteessa pätee: O=O(n+1)=O(n) ja H=H(n+1)=H(n) H = 0.6 H O O = 0.4 H O H=3/4 O yhtiöllä on 7000 autoa. Systeemi säilyy stabiilina jos autoja on aluksi 3000 Helsingissä ja 4000 Oulussa. Mitä tapahtuu jos autoja on aluksi eri määrä kaupungeissa? Helsinki Oulu

17 Päätelmiä: viikossa saavutetaan stabiili tila vaikka jommalla kummalla paikkakunalla ei olisi yhtään autoa, tasapainotila on stabiili yhtälö ei ole herkkä alkuarvoille Harj. Onko yhtälö herkkä kertoimilleen. Kokeile iteroida varioimalla kertoimia.

18 Havaintoihin pohjautuvat mallit ,00 2,00 4,00 6,00 8, ,00 2,00 4,00 6,00 8, interpolointi optimointi 0 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

19 tarkastele dataa Lopeta Ei trendi? Kyllä poista harha etsi sopiva malli, esim. polynomi sovita! onnistuiko? Ei Kyllä Lopeta Kyllä uusi malli? Ei

20 interpolointimenetelmät matala asteinen käytös? Ei Kuutiospline (lineaarinen) spline Kyllä Ei sovita matala asteinen interpolointipolynomi Onko tulos hyvä? Kyllä Lopeta Kyllä Onko tulos hyvä? Lopeta Ei Lopeta

21 Mallintaminen & Simulointi Matemaattinen mallintaminen: Muodostetaan reaalisysteemin abstraktio analysointi, ennustaminen, optimointi tasapainoilu realismin ja yksinkertaisuuden välillä Numeeriset ja analyyttiset menetelmät Simulointi: Numeerinen tekniikka kokeiden tekemiseksi tietokoneella, mikä sisältää matemaattisia ja loogisia malleja. Talouden ja teollisuuden ajasta riippuvat systeemit, usein reaaliaikaiset.

22 Milloin simulointi on tarpeen: Systeemi on liian monimutkainen kuvattavaksi matemaattisella yhtälöllä. Talouden järjestelmät, yritystoiminta, teollisuuslaitokset, jonosysteemit Vaikka matemaattinen malli voitaisiin muodostaa, saattaa nopeampi ja helpompi tapa olla simulointi. Esim. Monimutkaiset jonosysteemit simulointia voidaan käyttää opetustarkoituksiin. Esim. Taloustiede, lääketiede,.. Simulointimallin suunnitteleminen saattaa tuottaa arvokkaampaa tietoa kuin itse simulointi systeemin eri vaihtoehdoista. Simulointi mahdollistaa testaamisen. Simuloinnin avulla saadaan systeemin parametreista tietoa. Mitkä ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Uusia skenaarioita (näkökantoja) voidaan testata simuloimalla Simuloimalla voidaan testata dynaamisia, stokastisia prosesseja.

23 Mallintamistekniikkana, simulaatiomallintaminen ei ole ideaalinen, sillä on muutamia varjopuolia: Simuloinnista saadaan pikemminkin tilastollisia arvioita, kuin tarkkoja arvioita mallin parametreille. Simuloinnin tulos sisältää aina epävarmuutta. Simulointi on yleensä laskennallisesti hyvin aikaavievää (koneaika, tutkijan aika) Simulointi antaa hyödyllistä informaatiota systeemistä ainoastaan jos tutkittavan systeemin malli on validi. Simulointimallin tyyppejä: Staattinen / Dynaaminen. Staattinen malli ei muutu ajan suhteen kun taas Dynaaminen muuttuu. Deterministinen / Stokastinen. Jos simulointi ei sisällä satunnaismuuttujia niin kyseessä on deterministinen malli. Mallia toistamalla saadaan aina sama tulos. Stokastinen malli sisältää ainakin yhden satunnaismuuttujan. Mallin antama tuloskin on satunnaismuuttuja. Jatkuva / Diskreetti. Jatkuva ja Diskreetti malli on määritelty samoin kuin jatkuva ja diskreetti systeemi.

24 Simuloinnissa ajastusmekanismi näyttelee tärkeää osaa! Diskreetissä tapahtumapohjaisessa simuloinnissa tilamuuttujat muuttavat arvojaan diskreetteinä ajanhetkinä. Muutosta tilamuuttujassa kutsutaan tapahtumaksi (event) ja se on tapahtumapohjaisen simuloinnin perusta. prosessi Toiminto 1 Toiminto 2 Tap. 1 saapuminen Tap. 2 palvelu alkaa työ 1. Tap. 3 palvelu alkaa työ 2. Tap. 4 palvelu päätyy työ 1. Tap. 5 palvelu päätyy työ 2. AIKA

25 Solukkopohjaisen radioverkon Simulointimalli Oletukset: Verkko koostuu N :stä tukiasemasta BS(i) (i=1,..,n), joilla kullakin on K radiotaajuutta. Puhelujen saapumistiheys noudattaa Poisson jakaumaa keskiarvolla m Puhelujen pituudet noudattavat eksponenttijakaumaa keskimääräisen pituuden ollessa n. Puhelut liikkuvat tiellä vakionopeudella ja ne ovat jakautuneet tielle tasaisesti. Kukin tukiasema palvelee ympäristössä olevaa maantieteellistä aluetta (peittoalue). Puhelut välittyvät peittoalueella ko. tukiaseman kautta, mikäli se ei ole täysin kuormitettu. Liikkuvat puhelimet vaihtavat peittoalueen rajalle tullessaan tukiasemalta toiselle (handover). Tukiaseman vaihto perustuu ennustettuihin tai mitattuihin kentän voimakkuuksiin ja lähetyksen laatuun.

26 Simulointimallissa kentänvoimakkuuden eli tehon, laskeminen perustuu kaavaan: P = P 10α log d + B( h, h, F ) r t 10 b m P r + C( a) + 20 log R + 20 log L P t lähetetty teho α [2,4] d ajoneuvon ja tukiaseman välinen etäisyys B funktio, riippuu tukiasem an korkeudesta, h, ajoneuvon antennin kork eudesta, h m, taajuudesta F. C funktio, riippuu maastost a R Rayleigh jakautunut sm. L Lognormaalisti jakautunut sm. 0

27 Puhelujen laatuun vaikuttavat taas verkon kuormitus ja vmpäristötekijät. Tukiaseman vaihto perustuu tukiasemille määritellyille kentänvoimakkuuden ja laadun raja arvoihin. Määrittämällä ko. raja arvot hyvin voidaan verkon suorituskyky optimoida. Solupohjaisen radioverkon simulaatio on toteutettu SLAM II kielellä (Simulation Language for Alternative Modelling). Simulointi on toteutettu prosessiorientoituneena mallina, jossa systeemi rakennetaan SLAM 11 verkostosvmboleista. Verkossa on kymmenen tukiasemaa BS(1) BS(10), joissa kapasiteettina on kunkin tukiaseman käytössä olevien taajuuksien määrä. Malliin saapuva olio on tukiaseman (BS) ja ajoneuvoaseman (MS) välinen puhelu. Tukiaseman vaihdot riippuvat yhteyden laadusta ja kentän voimakkuudesta. Seuraavat parametrit liikkuvat olion (puhelun) mukana svsteemin läpi: (1) SERVTIME: puhelun kesto sekunteina (2) POWER: vastaanotettu teho (3) QUAL: vastaanotettu laatu Mallilla on syöttötietoina raja arvot, joiden perusteella tukiasemaa yritetään vaihtaa. Ne ovat teholle X(1) ja laadulle X(2). Simuloinnin tarkoituksena on selvittää, miten eri X(1) :n ja X(2) :n arvot vaikuttavat verkon toimintaan (tukiaseman vaihdot, katkenneet puhelut, käyttöaste).

28 Lyhyt kuvaus käytetystä SLAM II verkosta on seuraava: Puhelut luodaan CREATE solmussa ja niiden attribuuttien alustus suoritetaan ASSIGN solinussa. Sitten ne reititetään SEL nimiseen AWAIT solmuun, jossa suoritetaan tukiaseman valinta ALLOC aliohjelman avulla. Tukiasemanvalinta algoritmi on seuraava: (i) Jos yhdelläkään tukiasemalla ei ole vapaata kapasiteettia (eli vapaata kanavaa), kun puhelu tulee systeemiin, ohjataan puhelu BALK nimiseen COLLECT solmuun, joka kerää tilastoa puheluista, joita ei ole saatu yhdistettyä (ii) Jos puhelun nykyiset tehon tai laadun ; arvot alittavat sallitut raja argot eikä muilta tehokkaammilta tukiasemilta löydy vapaata kapasiteettia, ohjataan puhelu LOST nimiseen COLLECT solrnuun, joka tilastoi katkenneet puhelut (iii) Muussa tapauksessa varataan kanava parhaalta mahdolliselta tukiasemaita ja ohjataan puhelu MS nimiseen GOON solmuun Seuraavaksi kasvatetaan aikaa kahdella sekunnilla ja siirretään puhelu ASSIGN solmuun, jossa lasketaan uudet arvot parametreille QUAL, POWER ja SERVTIME Uusilla arvoilla suoritetaan seuraava tukiaseman vaihtoa mallittava algoritmi: (i) Jos palveluaika (SERVTIME) on positiivinen ja teho (POWER) sekä la laatu (QUAL) ovat sallituissa rajoissa, ohjataan puhelu takaisin solmuun MS (ii) Jos SERVTIME on positiivinen ja POWER tai QUAL alittaa sallilun rajan, suoritetaan tukiaseman vaihto. Puhelu ohjataan EVENT solmuun, joka vapauttaa käytössä olleen tukiaseman. Ohjataan sitten puhelu COLLECT solmuun, joka kerää tietoa tukiaseman vaihdoista Sitten jatketaan SEL nimiseen AWAIT solmuun, jossa valitaan uusi tukiaserna. (iii) Muussa tapauksessa SERVTIME<0. Tällöin puhelu ohjataan EVENT solmuun, joka vapauttaa tukiaseman kapasiteettia. Sitten puhelu jatkaa COlLECT solmuun, jossa kerätään tilastotietoa normaalisti päättyneistä puheluista.

29

Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi: Differentiaaliyhtälöt ja systeemiteoria

Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi: Differentiaaliyhtälöt ja systeemiteoria Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi: Differentiaaliyhtälöt ja systeemiteoria 22. heinäkuuta 24 2 Sisältö 1 Johdanto: muutoksen mallintaminen 5 2 Diskreettiaikainen mallintaminen 7 2.1 Differenssiyhtälöt...

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö CFD-laskennalla

Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö CFD-laskennalla Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Kaasujäähdytteinen nopea reaktori Virtauskanavan painehäviö

Lisätiedot

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK

S-114.250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi. Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK S-114250 Laskennallisen tieteen erikoiskurssi Antti Kuronen Teknillinen korkeakoulu Laskennallisen tekniikan laboratorio PL 9400 02015 TKK maaliskuu 2000 i Esittely iii Materiaalia iii Esitiedot ja edellytykset

Lisätiedot

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Osku Kaijalainen puh : +358-9-451 5706 Autotekniikan laboratorio Tutkija osku.kaijalainen@hut.fi Tommi

Lisätiedot

Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin. Aaro Koskinen

Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin. Aaro Koskinen Menetelmä hajautettujen järjestelmien mallinnukseen ja suorituskyvyn analysointiin Aaro Koskinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Pro gradu -tutkielma 25. maaliskuuta 2002 HELSINGIN

Lisätiedot

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2

1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1.2 Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1 1.1 Tilastomenetelmät luotettavan tutkimuksen perustana 1 1.1.1 Otos vs. näyte 1 1.1. Tilastollinen päättely ja tieteellisyyden kriteerit TEOREETTINEN JAKAUMA 3.1 Satunnaismuuttuja

Lisätiedot

Prosessitekniikan perusta Automaatiotekniikka

Prosessitekniikan perusta Automaatiotekniikka Prosessitekniikan perusta Automaatiotekniikka Peruskäsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa keskitytään ilmiöihin ja niiden hallintaan. Ilmiöiden tarkastelussa

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit II

Tietorakenteet ja algoritmit II Tietorakenteet ja algoritmit II Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä uuden TRAII kurssin luentomateriaali on kutakuinkin edellisen

Lisätiedot

Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen

Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen Mat-2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari 11.05.2010 Lääkintähelikopterikaluston mallintaminen Loppuraportti Toimeksiantaja: HEMS-hallinnointiyksikköhanke Yhteyshenkilö: Jyri Örri Projektityöryhmä:

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola

TKT-2540 Paikannuksen menetelmät. Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola TKT-2540 Paikannuksen menetelmät Jussi Collin Helena Leppäkoski Martti Kirkko-Jaakkola 2010 Esipuhe Tämä moniste on jatkoa kurssin MAT-45800 Paikannuksen matematiikka (http://math.tut. fi/courses/mat-45800/)

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

Virtaussimulointi Timo Siikonen

Virtaussimulointi Timo Siikonen Virtaussimulointi Timo Siikonen c 2014 by Aalto University School of Engineering Department of Applied Mechanics Sähkömiehentie 4 FIN-00076 Aalto Finland ESIPUHE Tämän kurssin (Ene-39.4054) kirjallinen

Lisätiedot

Kokonaisten rakennusten energiamallintaminen kuukausi- ja tuntitasolla

Kokonaisten rakennusten energiamallintaminen kuukausi- ja tuntitasolla Kokonaisten rakennusten energiamallintaminen kuukausi- ja tuntitasolla Tero Mononen Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian koulutusohjelma Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto 5.3.2014 Tiivistelmä Mononen,

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula

Alkusanat. Helsingissä 17.5.2013. Noora Nikula VR-lähiliikenteen matkustajamäärien estimointi sekä matkan pituuksien mallintaminen automaattisilla matkustajalaskentalaitteilla kerättyjen näytteiden perusteella Noora Nikula Helsingin Yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja

Tietorakenteet ja algoritmit I TRAI 31.8.2012/SJ Luentomuistiinpanoja Tietorakenteet ja algoritmit I Luentomuistiinpanoja Simo Juvaste Asko Niemeläinen Itä-Suomen yliopisto Tietojenkäsittelytiede Alkusanat Tämä moniste perustuu valtaosaltaan aiemman Tietorakenteet ja algoritmit

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU Opintojakson sisält ltö SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU Mitä tieto on? Tieto, tiedonmuodostus Informaatio Ihminen LUENTOMATERIAALI Systeemi, systeemiteoria Tietojenkäsittely Maija-Leena Saaranen

Lisätiedot

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa

Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Aalto yliopisto Mat 2.4177 Operaatiotutkimuksen projektityöseminaari Dynaaminen allokaatio ja riskibudjetointi sijoitusstrategioissa Loppuraportti 8.5.2013 Vesa Husgafvel (projektipäällikkö) Tomi Jussila

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä

S-114.240 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä S-4.40 Rinnakkaislaskenta laskennallisessa tieteessä: FDTD-menetelmä Pohjautuen pääosin Allen Tafloven kirjaan Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method Sami Ilvonen S4 4483K

Lisätiedot

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt

Taivaanmekaniikkaa. Liikeyhtälöt Taivaanmekaniikkaa Liikeyhtälöt Olkoot kahden kappaleen (esim. Auringon ja planeetan) massat m 1 ja m 2 ja paikkavektorit jossakin kiinteässä inertiaalikoordinaatistossa r 1 ja r 2. Merkitään r:llä planeetan

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Vertailuanalyysin käyttö termohydraulisten koelaitteistojen tulosten laitosmittakaavaan skaalautumisen tutkimisessa

Vertailuanalyysin käyttö termohydraulisten koelaitteistojen tulosten laitosmittakaavaan skaalautumisen tutkimisessa / TAMMIKUU 29 TR Vertailuanalyysin käyttö termohydraulisten koelaitteistojen tulosten laitosmittakaavaan skaalautumisen tutkimisessa Diplomityö Petteri Suikkanen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen

Lisätiedot

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA

PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA AB Mat-.08 Sovelletun matematiikan erikoistyöt PLS-REGRESSIO KEMOMETRIAN KALIBROINTIONGELMASSA Teppo-Heikki Saari, 58096R 9. helmikuuta 008 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknillisen fysiikan ja matematiikan

Lisätiedot