AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009"

Transkriptio

1 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen ohjauksessa Ohjattavan kohtaaminen Ryhmänohjauksen ja motivoinnin hallinta Osallistava ohjaaminen Kriiseihin varautuminen Ryhmädynaamisen osaamisen hallinta Nuorisotyön kasvatuksellinen ja sosiaalinen perusta Elämänkaarivaiheiden hallinta Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen Seksuaalisuuskasvatuksen tukeminen Oppiminen ja ongelmaratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Ohjattavan kohtaaminen Ryhmänohjauksen ja motivoinnin hallinta Ryhmädynaamisen osaamisen hallinta kokonaan Oppiminen ja ongelmaratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kohderyhmän ja/tai yksilön tarpeiden mukaisen ohjaustilanteen ja valitsee siihen sopivat ohjausmenetelmät ja välineet. Opiskelija huomioi toiminnassaan kasvatukselliset ja sosiaaliset lähtökohdat. Toteutetaan nuoriso- ja vapaa-aika-alan laaja-alaisissa toimintaympäristöissä. Arvosanan päättää opettaja ja/tai työelämän edustaja. Toteutetaan toisen opiskeluvuoden toisessa jaksossa työssäoppimisen yhteydessä. Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen ohjauksessa Osallistava ohjaaminen Kriiseihin varautuminen Nuorisotyön kasvatuksellinen ja sosiaalinen perusta Elämänkaarivaiheiden hallinta Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen Seksuaalisuuskasvatuksen tukeminen Osaamista arvioidaan kirjallisin- ja käytännön ohjaustehtävin, kokein sekä itsearvioinnein. Tutkinnon osan arvosana muodostetaan osaamisen arvioinnin perusteella tutkinnon osan osaamista arvioineiden opettajien yhteisessä arviointikeskustelussa. Arvosana perusteluineen kerrotaan opiskelijalle keskustelussa, jossa opiskelija myös itse arvioi osaamistaan ja hänellä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä saamastaan arvosanasta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

2 OHJAUKSEN MENETELMÄT 20 OV Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Menetelmän soveltaminen Toimintakokonaisuuksien arviointi Riskien ja vaarojen arviointi Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiminen Terveyttä edistävän liikunnan tukeminen Yhteisöllisyyden edistäminen Estetiikan huomioon ottaminen työssä Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Seuraavista hallitaan yksi menetelmäalue (a-f). Arvioinnin kohteet ovat valitun menetelmäalueen kohdalla: a. Kulttuuriohjaus: b. Liikunnanohjaus: c. Luonto- ja elämystoiminta: Seikkailutoiminta Leiritoiminta d. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu e. Media- ja verkko-ohjaus f. Teknisten ja käden taitojen ohjaaminen kokonaan kokonaan kokonaan kokonaan Opiskelija tuntee yleisesti eri ohjausmenetelmien periaatteita ja niiden soveltuvuutta nuoriso- ja vapaaaika-alalla työskentelyyn. Opiskelija työskentelee käyttäen valitsemaansa ohjausmenetelmää ja luo tavoitteellista ja virikkeellistä toimintaa. Arvosanan päättää opettaja ja/tai työelämän edustaja. Toteutetaan toisen opiskeluvuoden toisessa jaksossa työssäoppimisen yhteydessä. ammattiosaamisen näytössä arvioidaan kaikki, joten ei muuta osaamisen arviointia. Ohjausmenetelmien tuntemus a. kulttuuriohjaus b. liikunnanohjaus c. luonto- ja elämystoiminta d. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

3 e. nuorten tieto- ja neuvontapalvelu f. media- ja verkko-ohjaus g. teknisten ja käden taitojen ohjaaminen Kohderyhmän tunteminen Seuraavat arvioinnin kohteet arvioidaan edellä valitun menetelmäalueen mukaisesti (a-f): a. Kulttuuriohjaus Taide- ja kulttuurituntemuksen hyödyntäminen b. Liikunnanohjaus Liikunnan merkityksen hyödyntäminen c. Luonto- ja elämystoiminta Luonto- ja elämystoiminnan merkityksen hyödyntäminen d. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Nuorisotiedotuksen ja -neuvonnan merkityksen hyödyntäminen e. Media- ja verkko-ohjaus Median vaikutusmahdollisuuksien hyödyntäminen f. Teknisten ja käden taitojen ohjaaminen Tekniikan ja käden taitojen merkityksen hyödyntäminen Tutkinnon osan arvosana muodostetaan osaamisen arvioinnin perusteella tutkinnon osan osaamista arvioineiden opettajien yhteisessä arviointikeskustelussa. Arvosana perusteluineen kerrotaan opiskelijalle keskustelussa, jossa opiskelija myös itse arvioi osaamistaan ja hänellä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä saamastaan arvosanasta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

4 OHJAUS ERI TOIMINTAYMPÄRISTÖISSÄ 30 OV Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella, yksityisellä tai Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen julkisella, Toiminnan taloudellisuus kolmannella sektorilla yksityisellä tai kolmannella sektorilla Työpaikan sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen Toiminnan taloudellisuus Työyhteisön jäsenenä toimiminen Työpaikan rakenteet ja päätöksenteko Työpaikan sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen Tiedottaminen ja markkinointi Työpaikan rakenteet ja päätöksenteko 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin Kokous- ja neuvottelutaitojen hallinta Työyhteisön jäsenenä toimiminen hallinta Työn arviointi ja -laadun kehittäminen Tiedottaminen ja markkinointi Moniammatillinen toimiminen Työn kokonaisuuden hallinta Kokous- ja neuvottelutaitojen hallinta Projektityössä toimiminen Työn arviointi ja -laadun kehittäminen Ammatillinen viestintä Monikulttuurinen työskentely Työn kokonaisuuden hallinta Kouluyhteistyön toteuttaminen Kansainvälinen toimiminen Moniammatillinen toimiminen Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin Toimiminen yhteistyössä kotien kanssa Projektityössä toimiminen toiminnan erityispiirteiden tunteminen Ympäristökasvatus Monikulttuurinen työskentely Päihdetiedon hyödyntäminen Tietotekniikan osaaminen Kouluyhteistyön toteuttaminen Tukipalvelujen hyödyntäminen Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen Kansainvälinen toimiminen Alakohtaisen kielitaidon hallinta Toimiminen yhteistyössä kotien kanssa Ympäristökasvatus Opiskelija osaa työskennellä nuoriso- ja Alan keskeinen lainsäädännön hallinta (nuorisolaki, Tietotekniikan osaaminen vapaa-aika-alan erilaisissa lastensuojelulaki, yleissopimus lasten oikeuksista, Matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen toimintaympäristöissä työyhteisön jäsenenä. nuoria koskeva muu olennainen lainsäädäntö, Ammatillinen viestintä Opiskelija toteuttaa eri toimintaympäristöjen yhdistyslaki, henkilötietolaki, työlainsäädäntö) mukaista tavoitteellista toimintaa erilaisille Alakohtaisen kielitaidon hallinta Terveyttä edistävä toiminta kohderyhmille. Nuorisokulttuurien tunteminen Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnan erityispiirteiden Julkisen hallinnon päätöksentekojärjestelmän ja tunteminen rahoituksen tunteminen Alan keskeinen lainsäädännön hallinta (nuorisolaki, lastensuojelulaki, Yhteiskunnan muutoksen ja nuorten elinolojen yleissopimus lasten oikeuksista, nuoria koskeva muu olennainen tunteminen Arvosanan päättää opettaja ja/tai työelämän lainsäädäntö, yhdistyslaki, henkilötietolaki, työlainsäädäntö) Osallistaminen edustaja. Päihdetiedon hyödyntäminen Alan ajankohtais- ja tutkimustiedon käyttäminen Terveyttä edistävä toiminta Tukipalvelujen hyödyntäminen Toteutetaan toisen opiskeluvuoden toisessa Nuorisokulttuurien tunteminen jaksossa työssäoppimisen yhteydessä. Julkisen hallinnon päätöksentekojärjestelmän ja rahoituksen tunteminen Osaamista arvioidaan kirjallisin- ja käytännön Yhteiskunnan muutoksen ja nuorten elinolojen tunteminen ohjaustehtävin, kokein sekä itsearvioinnein. Osallistaminen Alan ajankohtais- ja tutkimustiedon käyttäminen Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

5 Tutkinnon osan arvosana muodostetaan osaamisen arvioinnin perusteella tutkinnon osan osaamista arvioineiden opettajien yhteisessä arviointikeskustelussa. Arvosana perusteluineen kerrotaan opiskelijalle keskustelussa, jossa opiskelija myös itse arvioi osaamistaan ja hänellä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä saamastaan arvosanasta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty

Tampereen seudun ammattiopisto Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 9.1.2014 4 Näyttötoimikunta 7.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällys Luvut 1-4.1 löytyvät Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kuntoutuksen osaamisala, Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: 29.1.2010 Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä:

Lisätiedot

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov Ammattitaitovaatimukset toimii vapaaehtoistyössä noudattaen säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita kertoo vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja toimintamuodot kertoo vapaaehtoistyötä

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO. Voimassa 19.11.2012 alkaen KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO Voimassa 19.11.2012 alkaen SISÄLLYS 1 KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINNON SUORITTANEEN TYÖN KUVAUS...

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 11/2010 2 SISÄLLYS 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkintojen suorittaminen... 3 1.3 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaaja 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Hiusalan perustutkinnon, parturi-kampaaja, toteutus ammatillisena

Lisätiedot