Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014"

Transkriptio

1 Ylöjärven kaupunki

2 Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2

3 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat säännöllisesti kirjastopalveluiden toteutumista ja laatua. Tätä voidaan tehdä seuraamalla vuosittain erilaisia käyttöä koskevia tunnuslukuja ja esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyillä. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastoille antamissa laatusuosituksissa suositellaan asiakaskyselyiden tekemistä vähintään 2-3 vuoden välein. Ylöjärven kirjastossa on tehty asiakaskysely pääpiirteissään samanlaisella pohjalla vuosina 2009, 2011, 2012 ja Vuoden 2014 kysely toteutettiin ajalla Kyselyyn oli mahdollista vastata paperilomakkeella kaikissa kirjaston toimipisteissä ja sähköisellä lomakkeella kirjaston verkkosivuilla. Vastauksia kertyi yhteensä 235, jotka jakautuivat vastaajien ilmoittaman ensisijaisen toimipisteen mukaan seuraavasti: pääkirjasto 152, Kurun kirjasto 29, Viljakkalan kirjasto 41 ja kirjastoauto Reppu 13. Vastaajien lukumäärä oli kasvanut edellisestä kyselystä 35 % (v.2012 kyselyyn vastasi 174 henkilöä). Yksi kyselyjen palautuslaatikko sijaitsi ensimmäistä kertaa pääkirjaston lehtilukusalissa. Kyselyllä kartoitettiin asiakastyytyväisyyttä seuraavista asioista: kirjaston palvelut yleensä, kirjaston tilat ja aukioloajat, PIKI-verkkokirjasto, henkilökunnan palvelualttius, asiantuntemus tiedonhaussa ja riittävyys sekä pääkirjaston lainaus- ja palautusautomaatit. Lisäksi kysyttiin, kuinka usein kirjastoa käytetään. Pääkirjaston asiakaskyselyssä kysyttiin lisäksi asiakkaiden mielestä parasta vaihtoehtoa kirjaston aukioloajoiksi. Viljakkalan asiakaskyselyssä kysyttiin tyytyväisyyttä kirjaston palvelu- ja omatoimiaukioloaikoihin sekä kirjautumisyksikön toimivuuteen. Tulokset noudattavat pitkälti aiemman kyselyn tulosten linjaa. Asiakkaamme ovat hyvin tyytyväisiä kirjaston palveluihin yleensä (94 %). Asiakkaat ovat tyytyväisimpiä kirjastojen tiloihin (94 %) sekä henkilökunnan palvelualttiuteen (91 %) ja asiantuntemukseen tiedonhaussa (90 %). Hyvin tyytyväisiä ollaan myös aukioloaikoihin (84 %), henkilökunnan riittävyyteen (84 %) ja pääkirjaston lainaus- ja palautusautomaatteihin (81 %). Ylöjärven kaupunki 3

4 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Pääkirjaston osalta kysyttiin, mikä vaihtoehtoisista aukioloajoista olisi paras. Selvästi eniten kannatusta (66 %) saavat nykyiset aukioloajat: ma-ti 10-20, ke-pe ja la Toiseksi suosituin vaihtoehto on sunnuntaiaukiolo eli ma-to 10-19, pe 10-17, la ja su (20 % vastaajista). Aikaisempia arkiaamuja kannattaa 9 % vastaajista (ma-to 9-19, pe 9-17, la 10-15). Vastaajista 5 % valitsisi viikonlopun päivistä mieluummin sunnuntain aukiolon (ma-ti 10-20, ke-pe 10.19, la suljettu ja su 10-15). Aikaisia aamuja perustellaan mahdollisuudella asioida kirjastossa muun virastoasioinnin ohessa. Pääkirjaston lehtilukusalin toivotaan avaavan aikaisin vaikka omatoimipalveluna. Sunnuntaiaukioloa toivotaan perheille ja vuorotyötä tekeville sekä kiireettömään kirjastoasiointiin ja lueskeluun. PIKI-verkkokirjastoon tyytyväisiä on 66 % vastaajista. Tyytyväisten osuus on hieman kasvanut aiemmasta v.2012 kyselystä, jossa verkkokirjaston sisältöön oli tyytyväisiä 62 % ja toimivuuteen 57 % vastaajista. Ei osaa sanoa - vastausten osuus on vastaavasti laskenut. Verkkokirjaston negatiivinen palaute koskee sivuston teknistä toimivuutta: mainittiin hitaus ja sivuston kaatuilu. Itse asiointimahdollisuuksia pidetään hyvinä. Viljakkalan kirjastossa avautui syksyllä 2014 omatoimipalvelu. Asiakkaat ovat tyytyväisiä omatoimisen asioinnin aikoihin (98 %) ja ulko-oven kirjautumisyksikköön (95 %). 83 % vastaajista pitää nykyisiä palveluaukioloaikoja riittävinä. Kurun kirjaston osalta tyytyväisyys aukioloaikoihin on aavistuksen keskiarvoa matalampi (79 %) ja vastaajat toivovat ilta- ja viikonloppuaukioloa. Kyselyyn vastanneista 57 % asioi kirjastossa noin kerran viikossa. 32 % vastaajista asioi kerran kuukaudessa, 8 % päivittäin ja loput 3 % pari kertaa vuodessa. Ylöjärven kaupunki 4

5 Kooste sanallisista palautteista 1/3 Kirjaston tapahtumat ja uudet palvelut Mukava, kun samoissa tiloissa myös tapahtumia (enemmän kuin 5) Toivottiin lisää: kirjailijavieraita, satutunteja, atk-neuvontaa ikäihmisille, erilaista yhteisöllistä toimintaa, nukketeatteria Toivottiin uutta: kirjoittajapiiri, kirjastokahvila, digitointiaseman varaaminen verkossa, lainattava videotykki, asiantuntijaluennot verkossa Toisaalta: Toivottiin hiljaisuutta, rauhallisia lukupaikkoja ja äänieristettyjä työskentelytiloja (enemmän kuin 5) Kirjaston tulee olla rauhallisuuden tyyssija Ylöjärven kaupunki 5

6 Kooste sanallisista palautteista 2/3 Lehtikokoelma tärkeä asiakkaille. Toivottiin laajennusta lehtivalikoimaan ja lehtisalien aukioloaikoihin, myös omatoimiaukioloa pääkirjaston lehtilukusaliin. (enemmän kuin 5) Kirjasto opiskelu- ja työskentelytilana: toivottiin hiljaisia työskentelypaikkoja (enemmän kuin 5) Asiakkaat pääosin tyytyväisiä kokoelmaan: Hyvä ja kattava aineistovalikoima jokaisessa toimipisteessä ja kirjastoautossa Pääkirjastoon lisää valaistusta (enemmän kuin 5) ja parempi ilmastointi (enemmän kuin 5) Ylöjärven kaupunki 6

7 Kooste sanallisista palautteista 3/3 Kirjasto tärkeä palvelu kaupunkilaisille, erityisesti mainittu lähikirjastot - Kirjasto ja sen henkilökunta ovat tärkeä osa kunnan viihtyvyyttä! - Monipuoliset palvelut, aivan mahtavaa että tällaisia ilmaisia palveluita on vielä saatavissa. - Kirjastoauto on arvokas palvelu haja-asutusalueilla. Se toimii tarvittaessa myös vaalien ennakkoäänestyspaikkana. - Pitäkää tämä kirjasto auki. Viljakkalan toimivin piste. Kaikki katoaa täältä, toivottavasti ei kirjasto koskaan! Ylöjärven kaupunki 7

8 Kuinka usein käytät kirjaston palveluja? Pari kertaa vuodessa 7 3 % Harvemmin 1 0 % Päivittäin 18 8 % Noin kerran kuukaudessa % Noin kerran viikossa % Ylöjärven kaupunki 8

9 Asiakastyytyväisyys: kirjaston palveluihin yleensä Tyytymätön 1 0 % Melko tyytymätön 2 1 % En osaa sanoa 11 5 % Erittäin tyytyväinen % Melko tyytyväinen % Ylöjärven kaupunki 9

10 Asiakastyytyväisyys: kirjaston tiloihin Tyytymätön 1 1 % Melko tyytymätön 3 1 % En osaa sanoa 10 4 % Melko tyytyväinen % Erittäin tyytyväinen % Ylöjärven kaupunki 10

11 Asiakastyytyväisyys: kirjaston aukioloaikoihin Tyytymätön 2 1 % Melko tyytymätön 11 5 % En osaa sanoa % Erittäin tyytyväinen % Melko tyytyväinen % Ylöjärven kaupunki 11

12 Asiakastyytyväisyys: PIKI-verkkokirjastoon Tyytymätön 4 2 % Melko tyytymätön 10 4 % Erittäin tyytyväinen % En osaa sanoa % Melko tyytyväinen % Ylöjärven kaupunki 12

13 Asiakastyytyväisyys: henkilökunnan palvelualttiuteen Tyytymätön 3 1 % Melko tyytymätön 5 2 % En osaa sanoa 13 6 % Melko tyytyväinen % Erittäin tyytyväinen % Ylöjärven kaupunki 13

14 Asiakastyytyväisyys: henkilökunnan asiantuntemukseen tiedonhaussa Tyytymätön 1 1 % Melko tyytymätön 0 0 % En osaa sanoa 22 9 % Melko tyytyväinen % Erittäin tyytyväinen % Ylöjärven kaupunki 14

15 Asiakastyytyväisyys: henkilökunnan riittävyyteen Tyytymätön 2 1 % Melko tyytymätön 2 1 % En osaa sanoa % Erittäin tyytyväinen % Melko tyytyväinen % Ylöjärven kaupunki 15

16 Asiakastyytyväisyys: pääkirjaston lainaus- ja palautusautomaatteihin Tyytymätön 2 1 % Melko tyytymätön 1 1 % En osaa sanoa % Erittäin tyytyväinen % Melko tyytyväinen % Ylöjärven kaupunki 16

17 Pääkirjaston vaihtoehtoiset aukioloajat: paras vaihtoehto aukioloajoiksi Ma-to 9-19, pe 9-17, la ja su suljettu 14 9 % Ma-to 10-19, pe 10-17, la ja su % Nykyiset aukiolot eli ma-ti 10-20, ke-pe 10-19, la ja su suljettu % Ma-ti 10-20, ke-pe 10-19, la suljettu ja su % Ylöjärven kaupunki 17

18 Kirjastoon ja palveluihin tyytyväisten osuus vuosina 2009, 2011, 2012 ja % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ylöjärven kaupunki 18

19 Viljakkalan kirjasto: nykyisten palveluaukioloaikojen riittävyys Ei 7 17 % Kyllä % Ylöjärven kaupunki 19

20 Viljakkalan kirjasto: omatoimiseen asiointiin varattujen aikojen riittävyys Ei 1 2 % Kyllä % Ylöjärven kaupunki 20

21 Viljakkalan kirjasto: tyytyväisyys omatoimikirjaston sisäänkirjautumiseen (kirjautumisyksikkö ulko-ovella) Ei 2 5 % Kyllä % Ylöjärven kaupunki 21

22 Heidi Hongisto vs. kirjastotoimenjohtaja Ylöjärven kaupunki 22

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys...

Tiivistelmä...3. 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4. 2. Käyttäjät...4. 3. Kirjastojen sijainti...7. 4. Kirjaston käytön tiheys... Asiakaskysely 2011 2 Tiivistelmä...3 1. Kirjastopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...4 2. Käyttäjät...4 2.1 Ikä... 4 2.2 Sukupuoli... 5 2.3. Koulutus... 6 3. Kirjastojen sijainti...7 3.1. Lähin kirjasto...

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maaliskuussa 2006 suoritetun kyselyn raportointi Tiina Syrjä, Marita Ahola 2 SISÄLLYS 1. KYSELYN TAUSTATIEDOT

Lisätiedot

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI

NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN - HANKKEEN LOPPURAPORTTI Selene Keränen Projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto 30.4.2014 2 SISÄLTÖ 1 NUORET MUKAAN KIRJASTOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN HANKE

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely

Kirjaston asiakaskysely 2009 Kirjaston asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2009 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin

Lisätiedot

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13:

LÄHTEET LIITE 1: LIITE 2: LIITE 3: LIITE 4: LIITE 5: LIITE 6: LIITE 7: LIITE 8: LIITE 9: LIITE 10: LIITE 11: LIITE 12: LIITE 13: SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 Taustaa 1 Tutkimuksen tavoite 1 Aiemmista tutkimuksista 2 Tietoa kuntien kirjastopalveluista 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 4 Tutkimusmenetelmä ja rajaukset 4 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN

ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN ASIAKASTYYTYVÄISYYS VAASAN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON PALVELUIHIN Ammattikorkeakoulukirjastoissa maalis-huhtikuussa 2008 suoritetun kyselyn raportointi (liitteenä kuiluanalyysit vuosilta 2004 ja 2006)

Lisätiedot

Enemmän koristeita ja blingblingiä

Enemmän koristeita ja blingblingiä Enemmän koristeita ja blingblingiä Kirjaston asiakaskysely yläkoulujen 8. luokkalaisille syksyllä 2013 www.ylojarvi.fi JOHDANTO Kirjasto tekee vuosittain asiakaskyselyn. Syksyllä 2013 kysely kohdistui

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007

ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 ASIAKASKYSELY TRITONIAN KIRJASTOPALVELUISTA 2006 - johtopäätöksiä Christina Flemming 15.5.2007 Kirjasto teki palvelukyselyn asiakkailleen marraskuussa 2006. Kysely tehtiin ensisijaisesti verkkokyselynä,

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari

Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010. 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 1 Nokian kirjastoauton asiakaskysely 2010 2011 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Vastaajat... 3 Onko kirjastoauton käyntiaika itsellesi sopiva?... 3 Onko

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 2015

Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 2015 Eduskunnan kirjaston käyttäjäkysely 215 Yhteenveto vastauksista Arja Bellinger 23.4.215 Eduskunnan kirjasto Sisällys 1 Johdanto 1 2 Muutokset sitten edellisen käyttäjäkyselyn 2 3 Kirjastojen asiakaspalaute

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto

Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Asiakastyytyväisyyskysely ikäihmisten asumispalvelujen asiakkaille 2013 Viola koti, Taatala ja Keinupuisto Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvityksen taustaa... 4 2.1 Aineistonkeruu... 5 3 Asukaskyselyn tulokset...

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät

Toritutkimus. Aineistonhankinta- ja analyysimenetelmät Terhi Palojärvi & Nina Kukkonen Jyväskylän Yliopiston Kauppakorkeakoulu 11.5.2015 Toritutkimus Tämän Jyväskylän toria käsittelevän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen Jyväskylän torin pitäisi

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta

Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Valkeakosken kaupunginkirjaston tulevaisuuden visiointia asiakkaiden näkökulmasta Tämä on kooste YHTEYS-hankkeen Huomisen kirjasto Valkeakoskella - keskustelufoorumeiden keskust eluista ja asiakaskyselystä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Lukki-kirjastojen laadunarviointityö Lukki-kirjastojen laadunarviointityö sai Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012

Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 Ka ytsa ta a lla usein? Ka ytta ja tutkimus Turun pa a kirjaston ka yto sta 2012 & Projektiässät hankkeen opiskelijatyöryhmä: Maija Tapio, Terhi Hannula ja Raila Tapio 31.8.2012 1 Sisältö 1. Alkusanat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut

Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto. Ikääntyneiden palvelut Oheismateriaali 2 2013 Asiakastyytyväisyyskyselyn yhteenveto Ikääntyneiden palvelut Sisällysluettelo 1. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen... 2 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset... 2 2.1. Vastaajien

Lisätiedot

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjaston asiakastutkimus 2008 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2008 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6

1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely 2013 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 4 3 PÄIVÄHOITOPAIKAN HAKU... 5 4 ALAVUDEN VARHAISKASVATUKSESTA YLEISESTI... 6 5 OMASTA PÄIVÄHOITOPAIKASTANNE...

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Internetkäyttäjäkysely 2012

Internetkäyttäjäkysely 2012 Internetkäyttäjäkysely 2012 Tampereen kaupungin kuudestoista internetkäyttäjäkysely järjestettiin 5.11. - 25.11.2012. Tuona aikana kyselyyn tuli 186 vastausta. Aikaisempiin vuosiin verrattuna vastauksien

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA

LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 ASIKKALA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA LAHDEN SEUDUN KUNTATEKNIIKKA OY:N PALVELUIDEN ARVIOINTIKYSELY 2012 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUDEN KOULUTUSALA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 1.1 Tutkimuksen toteutus 2 2 TIIVISTELMÄ 3 3 TAUSTATIEDOT 4

Lisätiedot

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti

Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti 1 Pornaisten vapaa-aikatoimen tyytyväisyyskyselyn raportti Vapaa-aikatoimi järjesti kyselyn, jonka avulla kerättiin vastauksia kuntalaisilta koskien nuoriso- ja liikuntapalveluita. Tyytyväisyyskysely tehtiin

Lisätiedot