Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?"

Transkriptio

1 Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista? Työsuojelun ajankohtaispäivät Helsingin Messukeskus Maija Jokinen (VeroVL) & Tapio Rissanen (Pardia)

2 Työsuojelukyselyn vastaajat Kyselyn aineisto kerättiin alkuvuodesta Kyselyyn vastasi 297 työsuojeluhenkilöä, kysely lähetettiin 777 vastaanottajalle, vastausprosentti 38 %. Vastaajista 51 % miehiä ja 49 % naisia. Nuorimmat vastaajat alle 30-vuotiaita, 53 % 50 v. täyttäneitä Vastaajista työsuojelupäälliköitä 4 %, työsuojeluvaltuutettuja 35 %, varavaltuutettuja 26 %, työsuojeluasiamiehiä 21 % ja työsuojelutoimikuntien jäseniä tai varajäseniä 10 %. Yleisin työantaja valtion virasto tai laitos (65 %), yliopisto (11 %) ja Kela (8 %) 2

3 Edustettavien lukumäärä N % % % % % yli % yhteensä % 3

4 Toiminut työsuojelutehtävissä N % alle 2 vuotta % 2-4 vuotta % 5-9 vuotta % vuotta % 15 vuotta tai enemmän % yhteensä % 4

5 Toimikauden pituus N % vuoden 3 1 % 2 vuotta % 3 vuotta % 4 vuotta % toistaiseksi % yhteensä % 5

6 Toimikauden pituus työsuojelutehtävän mukaan vuoden 2 vuotta 3 vuotta 4 vuotta toistaiseksi yhteensä N Työsuojelupäällikkö 0 % 0 % 0 % 10 % 90 % 100 % 10 Työsuojeluvaltuutettu 0 % 19 % 18 % 60 % 2 % 100 % 103 I varavaltuutettu 0 % 22 % 29 % 43 % 6 % 100 % 51 II varavaltuutettu 0 % 24 % 33 % 43 % 0 % 100 % 21 Työsuojeluasiamies 3 % 19 % 8 % 42 % 27 % 100 % 62 Työsuojelutoimikunnan 0 % 8 % 13 % 67 % 13 % 100 % 24 jäsen Työsuojelutoimikunnan 0 % 33 % 0 % 67 % 0 % 100 % 3 varajäsen Muu 8 % 25 % 25 % 17 % 25 % 100 % 12 Yhteensä 1 % 19 % 18 % 49 % 13 % 100 % 286 6

7 Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset

8 yli 10 t 4-4,5 t Työaikaa työsuojelutehtäviin viikossa 5-10 t 6 % 16 % 18 % Minimi 0,1 t Maksimi 37,25 t Keskiarvo 4,4 t Omaa aikaa työsuojelutehtäviin viikossa 3 t tai enemmän 2-2,5 t 15 % 13 % Minimi 0 t Maksimi 10 t Keskiarvo 1,2 t 3-3,5 t 16 % 1-1,5 t 20 % 2-2,5 t 1-1,5 t 14 % 20 % alle tunti 12 % alle tunti 10 % en lainkaan 41 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 8

9 Työsuojelutehtäviin käytetty työaika viikossa edustettavien määrän mukaan alle tunti 1-1,9 tuntia 2-2,9 tuntia 3-3,9 tuntia 4-4,9 tuntia 5-10 tuntia yli 10 tuntia Yhteensä N % 47 % 16 % 5 % 0 % 0 % 0 % 100 % % 27 % 23 % 18 % 14 % 5 % 0 % 100 % % 15 % 13 % 21 % 21 % 27 % 0 % 100 % % 0 % 14 % 14 % 0 % 43 % 29 % 100 % 7 yli % 0 % 0 % 13 % 0 % 25 % 63 % 100 % 8 yhteensä 11 % 21 % 14 % 16 % 13 % 18 % 7 % 100 % 104 9

10 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö eri tehtäviin edustettavien lukumäärän mukaan (keskimäärin %) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % työpaikkakäynnit työterveyshuollon kanssa muu ennaltaehkäisevä toiminta suunnittelu ja selvitykset asoihin perehtymiseen työntekijöiden tapaaminen, neuvonta ja työolosuhteisiin perehtyminen muu 10 % 7 % 8 % 11 % 26 % 10 % 20 % 20 % 16 % 13 % 11 % 17 % 18 % 18 % 23 % 20 % 22 % 21 % 19 % 16 % 15 % 16 % 12 % 8 % 7 % 13 % 21 % 19 % 22 % 23 % 26 % 25 % 28 % 25 % 30 % 32 % yli 1000 kaikki 10

11 Ts-valtuutetun työajan korvaaminen työyksikölle edustettavien määrän mukaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Onko varsinaisten työtehtävien suhteen tehty järjestelyjä? 5 % 27 % 30 % 28 % 43 % 71 % Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi rahalla? Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi palkkaamalla sijainen? Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi jakamalla työtehtäviä? 11 % 9 % 15 % 14 % 17 % 0 % 0 % 2 % 14 % 4 % 6 % 9 % 20 % 22 % 33 % 33 % 43 % 83 % yli 1000 kaikki Ei mitään näistä 20 % 54 % 57 % 62 % 73 % 83 % 11

12 Työsuojelukoulutus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tehtiinkö ts-tehtäviin kouluttautumisesta suunnitelma tsvaltuutetuksi valintasi yhteydessä? 23 % Oletko päässyt koulutukseen? 91 % Oletko päässyt täydennyskoulutukseen? 65 % Oletko päässyt erityiskursseille? 65 % 12

13 Työsuojeluorganisaatio

14 Onko tehty? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työpaikkaa koskeva sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta 63 % 13 % 24 % Työpaikkaa koskeva työsuojelun toimintaohjelma 87 % 5 % 8 % kyllä ei en tiedä 14

15 Työsuojelun toimintaohjelman laadintaan osallistuvat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu 78 % 75 % työsuojelutoimikunnan jäsen 48 % luottamusmies 16 % muut ay-toimijat 5 % esimiehet henkilöstöhallinto 20 % 29 % joku muu 9 % 15

16 Työsuojelun toimintaohjelmaan sisältyy 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % yleistä esim. toimintaympäristön kuvaus, työterveyshuolto työsuojeluorganisaatio riskien arviointi 76 % 74 % 66 % 65 % työhvyinvoinnin toimet ja seuranta päihdeohjelma varhaisen puuttumisen malli työsuojelun toimintaohjelman toteuttuksen toimenpideohjelma vaarojen ja riskien väkivallan uhka ergonomia työtapaturmat ja ammattitaudit häirintäohjeistus toteutusvastuut työsuojelukoulutus ja -tiedotus 55 % 55 % 54 % 53 % 53 % 50 % 48 % 46 % 43 % 39 % 35 % työsuojelun tarkastustoiminta 26 % Esittäjä 16

17 Toimintaohjelmaan sisältyviä kokonaisuuksia Sisältyy yleensä toimintaympäristön kuvaus ja yleiset tavoitteet toimintaohjelmalle Toteutuksen seuranta sisältyy vain 50 %:ssa Työsuojeluorganisaatio kuvataan melko hyvin, vajaa 70 % Toteutusvastuut määritelty vain kolmanneksessa ohjelmia Tarkastustoiminta kuvattu vain neljänneksessä ohjelmista Työsuojelukoulutusta ja -tiedotusta käsitellään vajaassa 35 %:ssa vastanneiden työsuojelu-ohjelmista

18 Sisältävät seuraavia asioita: Työterveyshuollosta 74 % Työtapaturmista ja ammattitaudeista 46 % Ergonomiasta 48 % Väkivallanuhasta 50 % Häirintäohjeistus 43 % Varhaisen puuttumisen malli 54 % Päihdeohjelma 54 % Ja jokin muu kokonaisuus muutamalla %:lla Liitteitä ilmoitti 5 % vastanneista Epäasiallinen käyttäytyminen Ikäohjelma Liikunta ja virkistys tai TYHY-ohjelma Työhyvinvointi-käsikirja

19 Lisäksi Muita esiin nostettuja asioita: Riskienkartoitukseen perustettu työryhmä Perehdyttämistoiminta Pelastussuunnitelma Koulutus Liitteinä mm. Henkilöstöpoliittinen ohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Koko työpaikkaa koskeva työsuojelun periaateohjelma

20 Mitä toimintaohjelmasta puuttuu? Läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen unohtuu Kritiikkiä siitä että liian vähän kiinnitetään huomiota henkiseen työsuojeluun Mittaamisen välineet puuttuvat Riskikartoituksia ei ole tehty Työpaikan pelisääntöjä ei ole tehty Perehdyttämisohjelmien puute tuotiin esiin Vajavuutta tyhy-toiminnassa Työsuojeluväen koulutukseen ja tiedonsaantiin kaivattiin panostusta Esiin nostettiin yksintyöskentely Monissa vastauksissa todettiin kuitenkin ettei puutu mitään

21 erillisen toimintasuunnitelman erillisen aikataulun Työsuojelutoimikunta laatii vuosittain 67 % 53 % Ts-toimikunta kokoontui viime vuonna vähemmän kuin neljä kertaa N % % neljä kertaa % 5-6 kertaa % 7-10 kertaa 24 9 % yli kymmenen kertaa 3 1 % yhteensä % 21

22 Miten työsuojelun yhteistoimintaa tulisi kehittää? Aktivoida porukkaa tietoiskuin, kertoa mitä työsuojelu tarkoittaa Antamalla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen ja siihen perehtymiseen, sekä kouluttautumiseen Tiedottaminen paremmaksi Dokumentointia puutteista ja uhkista tulisi kehittää Esimiesten pitäisi olla ajan tasalla työsuojeluasioista koulutusta heille Joissakin paikoissa työsuojeluvaltuutettuja on liian vähän / suuret alueet Kokouksia on liian vähän, lisättävä niitä

23 Lisää kehittämisestä Enemmän tapaamisia ja keskustelua Vertais-/tukiryhmä Vaikeiden tapausten hoitamiseen Varavaltuutetut mukaan jos mahdollista Työsuojeluvaltuutetun viestit otettava vakavasti Sisäilmaongelmat hoitoon Aktiivisuutta työsuojelutoimikuntaan Toimipaikkakierrokset, unohtamatta pieniä toimipisteitä Pelisäännöt ja miten niitä luodaan työyhteisölle Muistetaan että aktiivinen työsuojeluvaltuutettu on kaikkien etu, eikä nk. hankala henkilö Tämä kaikki tulee muuttumaan kun pääsen vauhtiin oli yksi kommentti

24 Työterveyshuolto

25 Työterveyshuoltosuunnitelma 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työterveyshuoltosuunnitelma laadittu työpaikalla 97 % Osallistunut työterveyshuoltosuunitelman laatimiseen 34 % Työterveyshuoltosuunnitelma käsitelty yhteistoiminnassa 84 % 25

26 Työterveyshuoltosopimus kattaa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yleislääkäripalvelut erikoislääkäripalvelut tt-lääkärin lähetteellä työfysioterapeutin palvelut työterveyspsykologipalvelut 98 % 89 % 83 % 80 % rokotukset fysikaalisen hoidon 62 % 61 % muita laajennuksia 19 % erikoislääkäripalvelut ilman lähetettä 7 % 26

27 Työterveyspalvelujen toimivuus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % henkilöstön määräaikaistarkastukset tp-huoltoa voi käyttää myös sairaudenhoitotapauksissa 82 % 81 % 13 % 3 2 %% 13 % 3 3 %% tph-palvelut hyvin saatavilla 81 % 16 % 30 % ennaltaehkäisevä toiminta toimii 72 % 21 % 3 % 4 % tph-psykologin palveluja saatavilla 65 % 13 % 3 % 20 % tp-huollon käyttöraportti käsitellään vuosittain ts-toimikunnassa 61 % 14 % 11 % 14 % työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation yhteistyö sujuu 59 % 26 % 4 % 12 % tp-huollon hoitoonohjausprosessi kunnossa 57 % 23 % 2 % 17 % tp-huolto tuottaa tietoja henkilöstöhallinnon käyttöön 52 % 23 % 5 % 19 % tp-huolto osallistuu työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen 47 % 39 % 6 % 8 % työhyvinvointitoimintaa järjestetään yhteistyössä 39 % 38 % 13 % 9 % työyhteisöön kohdistuva tukitoiminta sujuu 37 % 37 % 13 % 14 % työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus toimivat 37 % 39 % 7 % 17 % terveyskasvatusta annetaan 36 % 34 % 16 % 14 % työn kuormittavuuden arviointiin pääsee 34 % 27 % 7 % 32 % tp-huolto on aloitteellinen kun se huomaa ongelmia 15 % 35 % 20 % 30 % pääosin kyllä osittain ei en tiedä 27

28 Työterveyshuollon palveluja saa käyttää työaikana ilman takaisinteettämisvelvoitetta N % kyllä % osittain % ei 11 4 % yhteensä % Muita terveydenhuollon palveluja saa käyttää työaikana N % kyllä % käytetty aika pitää tehdä % takaisin käytäntö vaihtelee työpaikan eri yksiköissä % Total % 28

29 Työterveyshuolto kilpailutettu N % vuoden sisällä % kahden vuoden sisällä viiden vuoden sisällä kymmenen vuoden sisällä % % 1 0 % en tiedä koska % Miten työterveyshuollon vaihtaminen sujui? N % erittäin hyvin % hyvin % kohtalaisesti % huonosti 13 8 % erittäin huonosti 1 1 % yhteensä % yhteensä % 29

30 Liittyykö työterveyshuollon vaihtamiseen ongelmia? Aikaisempaan palvelun tuottajaan oltiin todella tyytyväisiä, uuden on vaikea saavuttaa samaa tyytyväisyyttä Kipuilua uuden palveluntuottajan vieraudesta oli monissa vastauksissa Tiedonsiirtoon liittyi paljon ongelmia Todettiin myös henkilöstöpulaa uusilla toimittajilla Matkat työterveyshuoltoon pitenivät Onko työaikaa vai ei Sopimusehdot epäselviä, kilpailutus vaikeaa, samoin myös vertailtavuus Osa työsuojeluvaltuutetuista oli mukana kilpailutuksessa Myös palvelujen supistuksia tuli uuden sopimuksen myötä

31 Lisää ongelmia Kerrottiin myös laskutusepäselvyyksistä ja tiedonkulun kangertelusta Myös tunteita että työnantaja haluaa vaihtaa lääkärin ja psykologin = johto pystyy ohjailemaan riittävästi Raporttien vaihtelevuus ja vertailtavuus haasteita, myös epäluotettavia jatkuvat vaihdokset aiheuttavat epäselvyyksiä henkilöstössä Matka työterveystarkastukseen voi olla jopa 90 km Kommentoitiin myös hyvistä kokemuksista tai siitä ettei tuottajaa ollut tarvetta vaihtaa Osalla on vasta kilpailutus edessä

32 Fysikaalinen hoito valtion työpaikoilla 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tunnetaanko fysikaalisen hoidon muutos työpaikalla? 44 % 33 % 24 % Ovat kaikki lähetteen saaneet saaneet hoitoa? 35 % 8 % 57 % Onko fysikaalisen hoidon muutoksesta aiheutunut ongelmia? 6 % 32 % 62 % kyllä ei en osaa sanoa 32

33 Fysikaalinen hoito yliopistossa tai yrityksessä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sisältyykö fysikaalinen hoito työterveyshuoltoetuihin? 46 % 37 % 17 % Korvaako työnantaja fysikaalista hoitoa vaikka se ei sisältyisi työterveyshuoltoon 13 % 55 % 32 % kyllä ei en osaa sanoa 33

34 Muuta kerrottavaa fysikaalisen hoidon muutoksista Muutoksia ei tunneta kovin hyvin 44 prosenttia vastasi kyllä Ei 33 prosenttia 24 prosenttia ei osannut sanoa Monet kertoivat kuulevansa tästä asiasta vasta kyselyn kautta Asia oli huonosti tiedossa Tsv on joutunut huomauttamaan ta:lle tiedottamisesta Esimiehet eivät ole markkinoineet, vaikka ovat itse tienneet Eräs arveli että lieneekö syynä se että muutos tulee kalliiksi Rajoituksia kerroissa on otettu käyttöön, tavallisin 5 kertaa Koettiin liian vähäiseksi, jos huono tilanne Eräs vastaajista arveli, että monilta oli hoito jäänyt saamatta kun asiasta ei tiedotettu

35 Sairauslomien tilastointi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tilastoidaanko yli kolmen päivän sairauslomat (lääkärin tai terveydenhoitajan todistus) 93 % 0 6 %% Tilastoidaanko kolmen tai alle kolmen päivän sairauslomat 81 % 4 % 15 % kyllä ei en osaa sanoa 35

36 Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyön toimivuus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työpaikkakäynneistä laaditaan yhdessä raportti 56 % 31 % 13 % työpaikkakäynnit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 51 % 40 % 9 % tph:n edustaja tulee mukaan äkillisille työpaikkakäynneille 37 % 43 % 20 % riskien arviointi ja työpaikkaselvitykset kytketään yhteen 35 % 47 % 18 % pitävät yhdessä palavereja säännöllisesti 26 % 40 % 34 % tph:n edustaja osallistuu TStoimikunnan kokouksiin 24 % 36 % 40 % toimii hyvin toimii osittain ei toimi 36

37 Liikunta ja virkistäytyminen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työntekijöitä kannustetaan omaehtoiseen liikuntaan. Työpaikallani järjestetään virkistys-/ulkoilupäiviä. Työpaikallani on käytössä kulttuuri-/liikuntasetelit. 75 % 88 % 85 % Työaikaa saa käyttää liikuntaan. Työntekijöille tehdään vuosittain (tai jollakin aikavälillä) kuntokartoitus. Työnantaja velvoittaa liikkumaan työajalla, mutta käytännössä se ei ole mahdollista. 14 % 40 % 34 % 37

38 Tyhy- ja tyky-ohjelmat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Tyhy- tai tyky toimintaa suunnitelee ja organisoi ryhmä. Työpaikallani on laadittu tyhy- tai tyky-ohjelma. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään virkistystä. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään liikuntaa. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään kehittämistoimia. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään luentoja. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään kunto-ohjelmia. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään muuta. 28 % 23 % 47 % 43 % 75 % 73 % 70 % 66 % 38

39 Työsuojelu työpaikallani 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työsuojelu on osa jokapäiväistä toimintaa. 13 % 49 % 27 % 9 % 3 % Työsuojelun yhteistoiminta on sujuvaa/luontevaa. Työsuojelu on suunnitelmallista ja ennakoivaa. 14 % 10 % 45 % 50 % 26 % 26 % 10 % 4 % 10 % 3 % Työsuojelukoulutusta on riittävästi saatavilla. 18 % 35 % 25 % 17 % 5 % Henkilöstö on kiinnostunut työsuojelusta. 8 % 42 % 34 % 15 % 2 % Ylin johto on kiinnostunut työsuojelusta. 14 % 35 % 27 % 16 % 8 % Työsuojelua pidetään koko organisaation asiana. Lähiesimiehet ovat kiinnostuneita työsuojelusta. 10 % 11 % 37 % 32 % 29 % 32 % 19 % 18 % 5 % 8 % Resursseja on riittävästi (henkilöt, aika ym.). 7 % 33 % 27 % 26 % 8 % erittäin hyvin melko hyvin jonkin verran melko huonosti erittäin huonosti 39

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Kirkon työterveyshuoltotutkimus 2012. Toni Pekka Keva

Kirkon työterveyshuoltotutkimus 2012. Toni Pekka Keva Kirkon työterveyshuoltotutkimus 2012 Toni Pekka Keva Tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena on selvittää seurakuntien ja -kuntayhtymien työterveyshuollon järjestämiseen, työterveysyhteistyön onnistumiseen

Lisätiedot

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä

Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Yhteistoiminta Helsingin seurakuntayhtymässä Marina Tolonen SHRM 5 (2010 2011) 22.9.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1.0. Johdanto 1.1. Helsingin seurakuntayhtymä lyhyesti, nykytila 1.2. Työn tarkoitus

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

SAK:n työsuojelukysely 2008

SAK:n työsuojelukysely 2008 1 09 SAK:n työsuojelukysely 08 Tammikuu 09 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 0 774 0164 SAK, PL 157 00531, Helsinki Tilaukset: SAK puhelin 0 774 000 SAK Työsuojelukysely 08 1 SAK:N

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti

Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla. Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Työväkivallan uhka, työväkivalta ja niiden hallinta sosiaalialalla Työturvallisuus sosiaalialalla hankkeen loppuraportti Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Eija Antikainen-Juntunen Toukokuu 2007 2 ESIPUHE

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista

OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista OPPIMISVAIKEUDET TYÖPAIKOILLA Nordplus Aikuiskoulutus hanke 1.9.2013-30.3.2015 Raportti kartoituksesta ja sen tuloksista Jouni Puumalainen Annika Laisola-Nuotio Mika Ala-Kauhaluoma 1 Esipuhe Oppimisvaikeudet

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017. Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht.

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017. Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht. Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht.) Työsuojelutoimikunta 30.1.2014 Yhtymähallitus 25.2.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti

Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin. pelastusalalle - hanke. Palosuojelurahaston loppuraportti Palosuojelurahaston loppuraportti Kokonaisvaltaisen työterveys- ja työturvallisuustoimintamallin kehittäminen pelastusalalle - hanke Sirpa Lusa Työterveyslaitos/ Sisäasiainministeriö Tampere 8.1.2010 Hanke

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI

PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen ja Pirkko Mäkelä-Pusa PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä Kuntoutussäätiö PIENTYÖPAIKAT TYÖKYVYN TUKIJOIKSI Kokemuksia ja havaintoja

Lisätiedot