Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?"

Transkriptio

1 Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista? Työsuojelun ajankohtaispäivät Helsingin Messukeskus Maija Jokinen (VeroVL) & Tapio Rissanen (Pardia)

2 Työsuojelukyselyn vastaajat Kyselyn aineisto kerättiin alkuvuodesta Kyselyyn vastasi 297 työsuojeluhenkilöä, kysely lähetettiin 777 vastaanottajalle, vastausprosentti 38 %. Vastaajista 51 % miehiä ja 49 % naisia. Nuorimmat vastaajat alle 30-vuotiaita, 53 % 50 v. täyttäneitä Vastaajista työsuojelupäälliköitä 4 %, työsuojeluvaltuutettuja 35 %, varavaltuutettuja 26 %, työsuojeluasiamiehiä 21 % ja työsuojelutoimikuntien jäseniä tai varajäseniä 10 %. Yleisin työantaja valtion virasto tai laitos (65 %), yliopisto (11 %) ja Kela (8 %) 2

3 Edustettavien lukumäärä N % % % % % yli % yhteensä % 3

4 Toiminut työsuojelutehtävissä N % alle 2 vuotta % 2-4 vuotta % 5-9 vuotta % vuotta % 15 vuotta tai enemmän % yhteensä % 4

5 Toimikauden pituus N % vuoden 3 1 % 2 vuotta % 3 vuotta % 4 vuotta % toistaiseksi % yhteensä % 5

6 Toimikauden pituus työsuojelutehtävän mukaan vuoden 2 vuotta 3 vuotta 4 vuotta toistaiseksi yhteensä N Työsuojelupäällikkö 0 % 0 % 0 % 10 % 90 % 100 % 10 Työsuojeluvaltuutettu 0 % 19 % 18 % 60 % 2 % 100 % 103 I varavaltuutettu 0 % 22 % 29 % 43 % 6 % 100 % 51 II varavaltuutettu 0 % 24 % 33 % 43 % 0 % 100 % 21 Työsuojeluasiamies 3 % 19 % 8 % 42 % 27 % 100 % 62 Työsuojelutoimikunnan 0 % 8 % 13 % 67 % 13 % 100 % 24 jäsen Työsuojelutoimikunnan 0 % 33 % 0 % 67 % 0 % 100 % 3 varajäsen Muu 8 % 25 % 25 % 17 % 25 % 100 % 12 Yhteensä 1 % 19 % 18 % 49 % 13 % 100 % 286 6

7 Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset

8 yli 10 t 4-4,5 t Työaikaa työsuojelutehtäviin viikossa 5-10 t 6 % 16 % 18 % Minimi 0,1 t Maksimi 37,25 t Keskiarvo 4,4 t Omaa aikaa työsuojelutehtäviin viikossa 3 t tai enemmän 2-2,5 t 15 % 13 % Minimi 0 t Maksimi 10 t Keskiarvo 1,2 t 3-3,5 t 16 % 1-1,5 t 20 % 2-2,5 t 1-1,5 t 14 % 20 % alle tunti 12 % alle tunti 10 % en lainkaan 41 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 8

9 Työsuojelutehtäviin käytetty työaika viikossa edustettavien määrän mukaan alle tunti 1-1,9 tuntia 2-2,9 tuntia 3-3,9 tuntia 4-4,9 tuntia 5-10 tuntia yli 10 tuntia Yhteensä N % 47 % 16 % 5 % 0 % 0 % 0 % 100 % % 27 % 23 % 18 % 14 % 5 % 0 % 100 % % 15 % 13 % 21 % 21 % 27 % 0 % 100 % % 0 % 14 % 14 % 0 % 43 % 29 % 100 % 7 yli % 0 % 0 % 13 % 0 % 25 % 63 % 100 % 8 yhteensä 11 % 21 % 14 % 16 % 13 % 18 % 7 % 100 % 104 9

10 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö eri tehtäviin edustettavien lukumäärän mukaan (keskimäärin %) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % työpaikkakäynnit työterveyshuollon kanssa muu ennaltaehkäisevä toiminta suunnittelu ja selvitykset asoihin perehtymiseen työntekijöiden tapaaminen, neuvonta ja työolosuhteisiin perehtyminen muu 10 % 7 % 8 % 11 % 26 % 10 % 20 % 20 % 16 % 13 % 11 % 17 % 18 % 18 % 23 % 20 % 22 % 21 % 19 % 16 % 15 % 16 % 12 % 8 % 7 % 13 % 21 % 19 % 22 % 23 % 26 % 25 % 28 % 25 % 30 % 32 % yli 1000 kaikki 10

11 Ts-valtuutetun työajan korvaaminen työyksikölle edustettavien määrän mukaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Onko varsinaisten työtehtävien suhteen tehty järjestelyjä? 5 % 27 % 30 % 28 % 43 % 71 % Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi rahalla? Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi palkkaamalla sijainen? Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi jakamalla työtehtäviä? 11 % 9 % 15 % 14 % 17 % 0 % 0 % 2 % 14 % 4 % 6 % 9 % 20 % 22 % 33 % 33 % 43 % 83 % yli 1000 kaikki Ei mitään näistä 20 % 54 % 57 % 62 % 73 % 83 % 11

12 Työsuojelukoulutus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tehtiinkö ts-tehtäviin kouluttautumisesta suunnitelma tsvaltuutetuksi valintasi yhteydessä? 23 % Oletko päässyt koulutukseen? 91 % Oletko päässyt täydennyskoulutukseen? 65 % Oletko päässyt erityiskursseille? 65 % 12

13 Työsuojeluorganisaatio

14 Onko tehty? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työpaikkaa koskeva sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta 63 % 13 % 24 % Työpaikkaa koskeva työsuojelun toimintaohjelma 87 % 5 % 8 % kyllä ei en tiedä 14

15 Työsuojelun toimintaohjelman laadintaan osallistuvat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu 78 % 75 % työsuojelutoimikunnan jäsen 48 % luottamusmies 16 % muut ay-toimijat 5 % esimiehet henkilöstöhallinto 20 % 29 % joku muu 9 % 15

16 Työsuojelun toimintaohjelmaan sisältyy 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % yleistä esim. toimintaympäristön kuvaus, työterveyshuolto työsuojeluorganisaatio riskien arviointi 76 % 74 % 66 % 65 % työhvyinvoinnin toimet ja seuranta päihdeohjelma varhaisen puuttumisen malli työsuojelun toimintaohjelman toteuttuksen toimenpideohjelma vaarojen ja riskien väkivallan uhka ergonomia työtapaturmat ja ammattitaudit häirintäohjeistus toteutusvastuut työsuojelukoulutus ja -tiedotus 55 % 55 % 54 % 53 % 53 % 50 % 48 % 46 % 43 % 39 % 35 % työsuojelun tarkastustoiminta 26 % Esittäjä 16

17 Toimintaohjelmaan sisältyviä kokonaisuuksia Sisältyy yleensä toimintaympäristön kuvaus ja yleiset tavoitteet toimintaohjelmalle Toteutuksen seuranta sisältyy vain 50 %:ssa Työsuojeluorganisaatio kuvataan melko hyvin, vajaa 70 % Toteutusvastuut määritelty vain kolmanneksessa ohjelmia Tarkastustoiminta kuvattu vain neljänneksessä ohjelmista Työsuojelukoulutusta ja -tiedotusta käsitellään vajaassa 35 %:ssa vastanneiden työsuojelu-ohjelmista

18 Sisältävät seuraavia asioita: Työterveyshuollosta 74 % Työtapaturmista ja ammattitaudeista 46 % Ergonomiasta 48 % Väkivallanuhasta 50 % Häirintäohjeistus 43 % Varhaisen puuttumisen malli 54 % Päihdeohjelma 54 % Ja jokin muu kokonaisuus muutamalla %:lla Liitteitä ilmoitti 5 % vastanneista Epäasiallinen käyttäytyminen Ikäohjelma Liikunta ja virkistys tai TYHY-ohjelma Työhyvinvointi-käsikirja

19 Lisäksi Muita esiin nostettuja asioita: Riskienkartoitukseen perustettu työryhmä Perehdyttämistoiminta Pelastussuunnitelma Koulutus Liitteinä mm. Henkilöstöpoliittinen ohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Koko työpaikkaa koskeva työsuojelun periaateohjelma

20 Mitä toimintaohjelmasta puuttuu? Läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen unohtuu Kritiikkiä siitä että liian vähän kiinnitetään huomiota henkiseen työsuojeluun Mittaamisen välineet puuttuvat Riskikartoituksia ei ole tehty Työpaikan pelisääntöjä ei ole tehty Perehdyttämisohjelmien puute tuotiin esiin Vajavuutta tyhy-toiminnassa Työsuojeluväen koulutukseen ja tiedonsaantiin kaivattiin panostusta Esiin nostettiin yksintyöskentely Monissa vastauksissa todettiin kuitenkin ettei puutu mitään

21 erillisen toimintasuunnitelman erillisen aikataulun Työsuojelutoimikunta laatii vuosittain 67 % 53 % Ts-toimikunta kokoontui viime vuonna vähemmän kuin neljä kertaa N % % neljä kertaa % 5-6 kertaa % 7-10 kertaa 24 9 % yli kymmenen kertaa 3 1 % yhteensä % 21

22 Miten työsuojelun yhteistoimintaa tulisi kehittää? Aktivoida porukkaa tietoiskuin, kertoa mitä työsuojelu tarkoittaa Antamalla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen ja siihen perehtymiseen, sekä kouluttautumiseen Tiedottaminen paremmaksi Dokumentointia puutteista ja uhkista tulisi kehittää Esimiesten pitäisi olla ajan tasalla työsuojeluasioista koulutusta heille Joissakin paikoissa työsuojeluvaltuutettuja on liian vähän / suuret alueet Kokouksia on liian vähän, lisättävä niitä

23 Lisää kehittämisestä Enemmän tapaamisia ja keskustelua Vertais-/tukiryhmä Vaikeiden tapausten hoitamiseen Varavaltuutetut mukaan jos mahdollista Työsuojeluvaltuutetun viestit otettava vakavasti Sisäilmaongelmat hoitoon Aktiivisuutta työsuojelutoimikuntaan Toimipaikkakierrokset, unohtamatta pieniä toimipisteitä Pelisäännöt ja miten niitä luodaan työyhteisölle Muistetaan että aktiivinen työsuojeluvaltuutettu on kaikkien etu, eikä nk. hankala henkilö Tämä kaikki tulee muuttumaan kun pääsen vauhtiin oli yksi kommentti

24 Työterveyshuolto

25 Työterveyshuoltosuunnitelma 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työterveyshuoltosuunnitelma laadittu työpaikalla 97 % Osallistunut työterveyshuoltosuunitelman laatimiseen 34 % Työterveyshuoltosuunnitelma käsitelty yhteistoiminnassa 84 % 25

26 Työterveyshuoltosopimus kattaa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yleislääkäripalvelut erikoislääkäripalvelut tt-lääkärin lähetteellä työfysioterapeutin palvelut työterveyspsykologipalvelut 98 % 89 % 83 % 80 % rokotukset fysikaalisen hoidon 62 % 61 % muita laajennuksia 19 % erikoislääkäripalvelut ilman lähetettä 7 % 26

27 Työterveyspalvelujen toimivuus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % henkilöstön määräaikaistarkastukset tp-huoltoa voi käyttää myös sairaudenhoitotapauksissa 82 % 81 % 13 % 3 2 %% 13 % 3 3 %% tph-palvelut hyvin saatavilla 81 % 16 % 30 % ennaltaehkäisevä toiminta toimii 72 % 21 % 3 % 4 % tph-psykologin palveluja saatavilla 65 % 13 % 3 % 20 % tp-huollon käyttöraportti käsitellään vuosittain ts-toimikunnassa 61 % 14 % 11 % 14 % työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation yhteistyö sujuu 59 % 26 % 4 % 12 % tp-huollon hoitoonohjausprosessi kunnossa 57 % 23 % 2 % 17 % tp-huolto tuottaa tietoja henkilöstöhallinnon käyttöön 52 % 23 % 5 % 19 % tp-huolto osallistuu työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen 47 % 39 % 6 % 8 % työhyvinvointitoimintaa järjestetään yhteistyössä 39 % 38 % 13 % 9 % työyhteisöön kohdistuva tukitoiminta sujuu 37 % 37 % 13 % 14 % työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus toimivat 37 % 39 % 7 % 17 % terveyskasvatusta annetaan 36 % 34 % 16 % 14 % työn kuormittavuuden arviointiin pääsee 34 % 27 % 7 % 32 % tp-huolto on aloitteellinen kun se huomaa ongelmia 15 % 35 % 20 % 30 % pääosin kyllä osittain ei en tiedä 27

28 Työterveyshuollon palveluja saa käyttää työaikana ilman takaisinteettämisvelvoitetta N % kyllä % osittain % ei 11 4 % yhteensä % Muita terveydenhuollon palveluja saa käyttää työaikana N % kyllä % käytetty aika pitää tehdä % takaisin käytäntö vaihtelee työpaikan eri yksiköissä % Total % 28

29 Työterveyshuolto kilpailutettu N % vuoden sisällä % kahden vuoden sisällä viiden vuoden sisällä kymmenen vuoden sisällä % % 1 0 % en tiedä koska % Miten työterveyshuollon vaihtaminen sujui? N % erittäin hyvin % hyvin % kohtalaisesti % huonosti 13 8 % erittäin huonosti 1 1 % yhteensä % yhteensä % 29

30 Liittyykö työterveyshuollon vaihtamiseen ongelmia? Aikaisempaan palvelun tuottajaan oltiin todella tyytyväisiä, uuden on vaikea saavuttaa samaa tyytyväisyyttä Kipuilua uuden palveluntuottajan vieraudesta oli monissa vastauksissa Tiedonsiirtoon liittyi paljon ongelmia Todettiin myös henkilöstöpulaa uusilla toimittajilla Matkat työterveyshuoltoon pitenivät Onko työaikaa vai ei Sopimusehdot epäselviä, kilpailutus vaikeaa, samoin myös vertailtavuus Osa työsuojeluvaltuutetuista oli mukana kilpailutuksessa Myös palvelujen supistuksia tuli uuden sopimuksen myötä

31 Lisää ongelmia Kerrottiin myös laskutusepäselvyyksistä ja tiedonkulun kangertelusta Myös tunteita että työnantaja haluaa vaihtaa lääkärin ja psykologin = johto pystyy ohjailemaan riittävästi Raporttien vaihtelevuus ja vertailtavuus haasteita, myös epäluotettavia jatkuvat vaihdokset aiheuttavat epäselvyyksiä henkilöstössä Matka työterveystarkastukseen voi olla jopa 90 km Kommentoitiin myös hyvistä kokemuksista tai siitä ettei tuottajaa ollut tarvetta vaihtaa Osalla on vasta kilpailutus edessä

32 Fysikaalinen hoito valtion työpaikoilla 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tunnetaanko fysikaalisen hoidon muutos työpaikalla? 44 % 33 % 24 % Ovat kaikki lähetteen saaneet saaneet hoitoa? 35 % 8 % 57 % Onko fysikaalisen hoidon muutoksesta aiheutunut ongelmia? 6 % 32 % 62 % kyllä ei en osaa sanoa 32

33 Fysikaalinen hoito yliopistossa tai yrityksessä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sisältyykö fysikaalinen hoito työterveyshuoltoetuihin? 46 % 37 % 17 % Korvaako työnantaja fysikaalista hoitoa vaikka se ei sisältyisi työterveyshuoltoon 13 % 55 % 32 % kyllä ei en osaa sanoa 33

34 Muuta kerrottavaa fysikaalisen hoidon muutoksista Muutoksia ei tunneta kovin hyvin 44 prosenttia vastasi kyllä Ei 33 prosenttia 24 prosenttia ei osannut sanoa Monet kertoivat kuulevansa tästä asiasta vasta kyselyn kautta Asia oli huonosti tiedossa Tsv on joutunut huomauttamaan ta:lle tiedottamisesta Esimiehet eivät ole markkinoineet, vaikka ovat itse tienneet Eräs arveli että lieneekö syynä se että muutos tulee kalliiksi Rajoituksia kerroissa on otettu käyttöön, tavallisin 5 kertaa Koettiin liian vähäiseksi, jos huono tilanne Eräs vastaajista arveli, että monilta oli hoito jäänyt saamatta kun asiasta ei tiedotettu

35 Sairauslomien tilastointi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tilastoidaanko yli kolmen päivän sairauslomat (lääkärin tai terveydenhoitajan todistus) 93 % 0 6 %% Tilastoidaanko kolmen tai alle kolmen päivän sairauslomat 81 % 4 % 15 % kyllä ei en osaa sanoa 35

36 Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyön toimivuus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työpaikkakäynneistä laaditaan yhdessä raportti 56 % 31 % 13 % työpaikkakäynnit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 51 % 40 % 9 % tph:n edustaja tulee mukaan äkillisille työpaikkakäynneille 37 % 43 % 20 % riskien arviointi ja työpaikkaselvitykset kytketään yhteen 35 % 47 % 18 % pitävät yhdessä palavereja säännöllisesti 26 % 40 % 34 % tph:n edustaja osallistuu TStoimikunnan kokouksiin 24 % 36 % 40 % toimii hyvin toimii osittain ei toimi 36

37 Liikunta ja virkistäytyminen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työntekijöitä kannustetaan omaehtoiseen liikuntaan. Työpaikallani järjestetään virkistys-/ulkoilupäiviä. Työpaikallani on käytössä kulttuuri-/liikuntasetelit. 75 % 88 % 85 % Työaikaa saa käyttää liikuntaan. Työntekijöille tehdään vuosittain (tai jollakin aikavälillä) kuntokartoitus. Työnantaja velvoittaa liikkumaan työajalla, mutta käytännössä se ei ole mahdollista. 14 % 40 % 34 % 37

38 Tyhy- ja tyky-ohjelmat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Tyhy- tai tyky toimintaa suunnitelee ja organisoi ryhmä. Työpaikallani on laadittu tyhy- tai tyky-ohjelma. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään virkistystä. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään liikuntaa. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään kehittämistoimia. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään luentoja. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään kunto-ohjelmia. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään muuta. 28 % 23 % 47 % 43 % 75 % 73 % 70 % 66 % 38

39 Työsuojelu työpaikallani 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työsuojelu on osa jokapäiväistä toimintaa. 13 % 49 % 27 % 9 % 3 % Työsuojelun yhteistoiminta on sujuvaa/luontevaa. Työsuojelu on suunnitelmallista ja ennakoivaa. 14 % 10 % 45 % 50 % 26 % 26 % 10 % 4 % 10 % 3 % Työsuojelukoulutusta on riittävästi saatavilla. 18 % 35 % 25 % 17 % 5 % Henkilöstö on kiinnostunut työsuojelusta. 8 % 42 % 34 % 15 % 2 % Ylin johto on kiinnostunut työsuojelusta. 14 % 35 % 27 % 16 % 8 % Työsuojelua pidetään koko organisaation asiana. Lähiesimiehet ovat kiinnostuneita työsuojelusta. 10 % 11 % 37 % 32 % 29 % 32 % 19 % 18 % 5 % 8 % Resursseja on riittävästi (henkilöt, aika ym.). 7 % 33 % 27 % 26 % 8 % erittäin hyvin melko hyvin jonkin verran melko huonosti erittäin huonosti 39

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus VEROHALLINNON TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006 annetun lain (44/2006) 23 :n 1 ja 2 momentin sekä 26.9.2007 solmitun valtion työsuojelun

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

NOKIAN kaupunki Helsinki, Kuntatalo

NOKIAN kaupunki Helsinki, Kuntatalo NOKIAN kaupunki Turvallisuus hallintaanoppimisverkoston seminaari ja webinaari 11.05.2016 Helsinki, Kuntatalo TSV Auli Aaltonen / TSP Reijo Jokinen 11.05.2016 2 Nokian kaupunki, uusi organisaatiokaavio,

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Yleistä Työsuojelun yhteistoiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) (valvontalaki)

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE OULU 13.10.2016 KARI HARING SAK RY ERI TARKASTELUMAHDOLLISUUKSIA TARPEESEEN Työelämän muutos Työsuojelullinen Lainsäädäntö edellyttää Taloudellinen

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa

Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa Asiakkaan valinnanvapaus kuntoutuksessa Tarkastelussa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avofysioterapiapalvelu Visa Pitkänen, Tutkija visa.pitkanen@kela.fi Kelan tutkimus 19.1.2017 Tausta Kelan järjestämää

Lisätiedot

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke

Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke Strategisen työhyvinvoinnin kehittämishanke 2011-2014 Kaiku-hankkeiden teemapäivä / Hotelli Seurahuone Marianne Turja 4/6/2014 KEHITTÄMISHANKKEEN PÄÄKOHDAT Tavoitteena kokonaisvaltainen hyvinvointijohtaminen,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki PÖYTÄKIRJA 1 TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTA KAUPUNGINKANSLIASSA n työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta perustuu Helsingin kaupungin 3.3.2008 allekirjoittamaan

Lisätiedot

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010

11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12.2009 HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12.2009 ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 11.1.2010 11.1.2010 vrs10 Henkilöstötoimikunta 16.12. HUS kuntayhtymän työsuojelujaosto 8.12. ja 11.1.2010 VUOSILLE 2010 2013 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2 2. TYÖSUOJELUN TOIMINTA AJATUS JA

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi , Oulu

Työsuojelun peruskurssi , Oulu Tuotannon palvelut Koulutusta 35 vuotta. Työsuojelun peruskurssi 15. 19.3.2010, Oulu www.pohto.fi Työsuojelun peruskurssi 15.- 19.3.2010, Oulu Koulutuksen tavoite ja osallistujat Kurssin tavoitteena on

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Khall liite 4 Kh 20.12.2016 1 SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Hyväksytty kunnanhallituksessa xx.xx.xxxx SISÄLTÖ: 1. TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA 2. HENKILÖSTÖPOLIITTINEN

Lisätiedot

Jos haluat luettavaksesi koko hanketyön, lähetä sähköpostia osoitteeseen

Jos haluat luettavaksesi koko hanketyön, lähetä sähköpostia osoitteeseen Jos haluat luettavaksesi koko hanketyön, lähetä sähköpostia osoitteeseen koulutus@aktiivi-instituutti.fi YLÖS Sisällys Askel työhyvinvointiin... 1 Etätyöntekijöiden riskienarviointi... 2 Inhimillinen turvallisuustekijä...

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset

Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Hyvinvointia työstä Perhemyönteiset käytännöt kuntatyöpaikoilla 2016 kyselyn tulokset Salla Toppinen-Tanner Nina Olin Marjukka Laine 8.11.2016 Työterveyslaitos www.ttl.fi 2 Kyselyn toteutus Nettikysely

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus

KITEEN KAUPUNKI 1 (7) YHTEISTOIMINNAN PELISÄÄNNÖT Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta xx Kaupunginhallitus KITEEN KAUPUNKI 1 (7) TYÖNANTAJAN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLISEN 2017 Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa astui voimaan 1.9.2007. näillä yhteistoiminnan pelisäännöillä sovitaan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti

Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Työsuojelutoimikunta 14.03.2016 Aika 14.03.2016 klo 13:08-13:39 Paikka Mikkeli H208, Sln 231, Kotka C2010, Kouvola Pajakabinetti Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

SASKYN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016

SASKYN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SASKYN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 SISÄLTÖ 1 Yleistä... 2 2 Työsuojelulait ja asetukset... 3 3 SASKY:n työsuojelun yhteistoimintaorganisaatio... 3 4 Työsuojelun painopistealueet vuonna 2016...

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

TTL tutuksi

TTL tutuksi Hyvä kohtelu työpaikalla kiusaamisvapaa ja myönteistä vuorovaikutusta edistävä yhteisö (Sopuisa) Maarit Vartia, PsT, johtava asiantuntija Miksi tällainen hanke? Henkisestä väkivallasta, kiusaamisesta ja

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Aluetilaisuus 2012 Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työelämän edunvalvonta -> Työhyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, työsuojelua, työkykyisyyttä -> Työelämän laatua,

Lisätiedot

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Työsuojelupaneeli III TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Minna Toivanen & Minna Janhonen 1 Työsuojelupaneeli III Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja,

Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille. Hyvä vastaanottaja, Liite 3. Loppukysely työhönkuntoutukseen osallistuvien henkilöiden esimiehille Hyvä vastaanottaja, Sinua pyydetään vastaamaan työhönkuntousta koskevaan loppukyselyyn. Se lähetetään kaikille niille esimiehille,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/ Xamk Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 06.02.2015 Aika 06.02.2015 klo 13:05-14:05 Paikka Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

TK 2-hanke arviointitutkimus

TK 2-hanke arviointitutkimus TK 2-hanke arviointitutkimus Tutkimuksen info 220812 Riitta Seppänen-Järvelä johtava tutkija Kela/tutkimusosasto TK2 Sisältö 1. tutkimuksen tavoite ja aineistot 2. tutkimuksen yhteyshenkilöiden roolit

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli VII PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen 16.11.2016 10.11.2016 Työsuojelupaneeli VII, Toivanen 2016 1 Työsuojelupaneeli VII Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot