Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?"

Transkriptio

1 Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista? Työsuojelun ajankohtaispäivät Helsingin Messukeskus Maija Jokinen (VeroVL) & Tapio Rissanen (Pardia)

2 Työsuojelukyselyn vastaajat Kyselyn aineisto kerättiin alkuvuodesta Kyselyyn vastasi 297 työsuojeluhenkilöä, kysely lähetettiin 777 vastaanottajalle, vastausprosentti 38 %. Vastaajista 51 % miehiä ja 49 % naisia. Nuorimmat vastaajat alle 30-vuotiaita, 53 % 50 v. täyttäneitä Vastaajista työsuojelupäälliköitä 4 %, työsuojeluvaltuutettuja 35 %, varavaltuutettuja 26 %, työsuojeluasiamiehiä 21 % ja työsuojelutoimikuntien jäseniä tai varajäseniä 10 %. Yleisin työantaja valtion virasto tai laitos (65 %), yliopisto (11 %) ja Kela (8 %) 2

3 Edustettavien lukumäärä N % % % % % yli % yhteensä % 3

4 Toiminut työsuojelutehtävissä N % alle 2 vuotta % 2-4 vuotta % 5-9 vuotta % vuotta % 15 vuotta tai enemmän % yhteensä % 4

5 Toimikauden pituus N % vuoden 3 1 % 2 vuotta % 3 vuotta % 4 vuotta % toistaiseksi % yhteensä % 5

6 Toimikauden pituus työsuojelutehtävän mukaan vuoden 2 vuotta 3 vuotta 4 vuotta toistaiseksi yhteensä N Työsuojelupäällikkö 0 % 0 % 0 % 10 % 90 % 100 % 10 Työsuojeluvaltuutettu 0 % 19 % 18 % 60 % 2 % 100 % 103 I varavaltuutettu 0 % 22 % 29 % 43 % 6 % 100 % 51 II varavaltuutettu 0 % 24 % 33 % 43 % 0 % 100 % 21 Työsuojeluasiamies 3 % 19 % 8 % 42 % 27 % 100 % 62 Työsuojelutoimikunnan 0 % 8 % 13 % 67 % 13 % 100 % 24 jäsen Työsuojelutoimikunnan 0 % 33 % 0 % 67 % 0 % 100 % 3 varajäsen Muu 8 % 25 % 25 % 17 % 25 % 100 % 12 Yhteensä 1 % 19 % 18 % 49 % 13 % 100 % 286 6

7 Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset

8 yli 10 t 4-4,5 t Työaikaa työsuojelutehtäviin viikossa 5-10 t 6 % 16 % 18 % Minimi 0,1 t Maksimi 37,25 t Keskiarvo 4,4 t Omaa aikaa työsuojelutehtäviin viikossa 3 t tai enemmän 2-2,5 t 15 % 13 % Minimi 0 t Maksimi 10 t Keskiarvo 1,2 t 3-3,5 t 16 % 1-1,5 t 20 % 2-2,5 t 1-1,5 t 14 % 20 % alle tunti 12 % alle tunti 10 % en lainkaan 41 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 8

9 Työsuojelutehtäviin käytetty työaika viikossa edustettavien määrän mukaan alle tunti 1-1,9 tuntia 2-2,9 tuntia 3-3,9 tuntia 4-4,9 tuntia 5-10 tuntia yli 10 tuntia Yhteensä N % 47 % 16 % 5 % 0 % 0 % 0 % 100 % % 27 % 23 % 18 % 14 % 5 % 0 % 100 % % 15 % 13 % 21 % 21 % 27 % 0 % 100 % % 0 % 14 % 14 % 0 % 43 % 29 % 100 % 7 yli % 0 % 0 % 13 % 0 % 25 % 63 % 100 % 8 yhteensä 11 % 21 % 14 % 16 % 13 % 18 % 7 % 100 % 104 9

10 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö eri tehtäviin edustettavien lukumäärän mukaan (keskimäärin %) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % työpaikkakäynnit työterveyshuollon kanssa muu ennaltaehkäisevä toiminta suunnittelu ja selvitykset asoihin perehtymiseen työntekijöiden tapaaminen, neuvonta ja työolosuhteisiin perehtyminen muu 10 % 7 % 8 % 11 % 26 % 10 % 20 % 20 % 16 % 13 % 11 % 17 % 18 % 18 % 23 % 20 % 22 % 21 % 19 % 16 % 15 % 16 % 12 % 8 % 7 % 13 % 21 % 19 % 22 % 23 % 26 % 25 % 28 % 25 % 30 % 32 % yli 1000 kaikki 10

11 Ts-valtuutetun työajan korvaaminen työyksikölle edustettavien määrän mukaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Onko varsinaisten työtehtävien suhteen tehty järjestelyjä? 5 % 27 % 30 % 28 % 43 % 71 % Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi rahalla? Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi palkkaamalla sijainen? Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi jakamalla työtehtäviä? 11 % 9 % 15 % 14 % 17 % 0 % 0 % 2 % 14 % 4 % 6 % 9 % 20 % 22 % 33 % 33 % 43 % 83 % yli 1000 kaikki Ei mitään näistä 20 % 54 % 57 % 62 % 73 % 83 % 11

12 Työsuojelukoulutus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tehtiinkö ts-tehtäviin kouluttautumisesta suunnitelma tsvaltuutetuksi valintasi yhteydessä? 23 % Oletko päässyt koulutukseen? 91 % Oletko päässyt täydennyskoulutukseen? 65 % Oletko päässyt erityiskursseille? 65 % 12

13 Työsuojeluorganisaatio

14 Onko tehty? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työpaikkaa koskeva sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta 63 % 13 % 24 % Työpaikkaa koskeva työsuojelun toimintaohjelma 87 % 5 % 8 % kyllä ei en tiedä 14

15 Työsuojelun toimintaohjelman laadintaan osallistuvat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu 78 % 75 % työsuojelutoimikunnan jäsen 48 % luottamusmies 16 % muut ay-toimijat 5 % esimiehet henkilöstöhallinto 20 % 29 % joku muu 9 % 15

16 Työsuojelun toimintaohjelmaan sisältyy 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % yleistä esim. toimintaympäristön kuvaus, työterveyshuolto työsuojeluorganisaatio riskien arviointi 76 % 74 % 66 % 65 % työhvyinvoinnin toimet ja seuranta päihdeohjelma varhaisen puuttumisen malli työsuojelun toimintaohjelman toteuttuksen toimenpideohjelma vaarojen ja riskien väkivallan uhka ergonomia työtapaturmat ja ammattitaudit häirintäohjeistus toteutusvastuut työsuojelukoulutus ja -tiedotus 55 % 55 % 54 % 53 % 53 % 50 % 48 % 46 % 43 % 39 % 35 % työsuojelun tarkastustoiminta 26 % Esittäjä 16

17 Toimintaohjelmaan sisältyviä kokonaisuuksia Sisältyy yleensä toimintaympäristön kuvaus ja yleiset tavoitteet toimintaohjelmalle Toteutuksen seuranta sisältyy vain 50 %:ssa Työsuojeluorganisaatio kuvataan melko hyvin, vajaa 70 % Toteutusvastuut määritelty vain kolmanneksessa ohjelmia Tarkastustoiminta kuvattu vain neljänneksessä ohjelmista Työsuojelukoulutusta ja -tiedotusta käsitellään vajaassa 35 %:ssa vastanneiden työsuojelu-ohjelmista

18 Sisältävät seuraavia asioita: Työterveyshuollosta 74 % Työtapaturmista ja ammattitaudeista 46 % Ergonomiasta 48 % Väkivallanuhasta 50 % Häirintäohjeistus 43 % Varhaisen puuttumisen malli 54 % Päihdeohjelma 54 % Ja jokin muu kokonaisuus muutamalla %:lla Liitteitä ilmoitti 5 % vastanneista Epäasiallinen käyttäytyminen Ikäohjelma Liikunta ja virkistys tai TYHY-ohjelma Työhyvinvointi-käsikirja

19 Lisäksi Muita esiin nostettuja asioita: Riskienkartoitukseen perustettu työryhmä Perehdyttämistoiminta Pelastussuunnitelma Koulutus Liitteinä mm. Henkilöstöpoliittinen ohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Koko työpaikkaa koskeva työsuojelun periaateohjelma

20 Mitä toimintaohjelmasta puuttuu? Läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen unohtuu Kritiikkiä siitä että liian vähän kiinnitetään huomiota henkiseen työsuojeluun Mittaamisen välineet puuttuvat Riskikartoituksia ei ole tehty Työpaikan pelisääntöjä ei ole tehty Perehdyttämisohjelmien puute tuotiin esiin Vajavuutta tyhy-toiminnassa Työsuojeluväen koulutukseen ja tiedonsaantiin kaivattiin panostusta Esiin nostettiin yksintyöskentely Monissa vastauksissa todettiin kuitenkin ettei puutu mitään

21 erillisen toimintasuunnitelman erillisen aikataulun Työsuojelutoimikunta laatii vuosittain 67 % 53 % Ts-toimikunta kokoontui viime vuonna vähemmän kuin neljä kertaa N % % neljä kertaa % 5-6 kertaa % 7-10 kertaa 24 9 % yli kymmenen kertaa 3 1 % yhteensä % 21

22 Miten työsuojelun yhteistoimintaa tulisi kehittää? Aktivoida porukkaa tietoiskuin, kertoa mitä työsuojelu tarkoittaa Antamalla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen ja siihen perehtymiseen, sekä kouluttautumiseen Tiedottaminen paremmaksi Dokumentointia puutteista ja uhkista tulisi kehittää Esimiesten pitäisi olla ajan tasalla työsuojeluasioista koulutusta heille Joissakin paikoissa työsuojeluvaltuutettuja on liian vähän / suuret alueet Kokouksia on liian vähän, lisättävä niitä

23 Lisää kehittämisestä Enemmän tapaamisia ja keskustelua Vertais-/tukiryhmä Vaikeiden tapausten hoitamiseen Varavaltuutetut mukaan jos mahdollista Työsuojeluvaltuutetun viestit otettava vakavasti Sisäilmaongelmat hoitoon Aktiivisuutta työsuojelutoimikuntaan Toimipaikkakierrokset, unohtamatta pieniä toimipisteitä Pelisäännöt ja miten niitä luodaan työyhteisölle Muistetaan että aktiivinen työsuojeluvaltuutettu on kaikkien etu, eikä nk. hankala henkilö Tämä kaikki tulee muuttumaan kun pääsen vauhtiin oli yksi kommentti

24 Työterveyshuolto

25 Työterveyshuoltosuunnitelma 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työterveyshuoltosuunnitelma laadittu työpaikalla 97 % Osallistunut työterveyshuoltosuunitelman laatimiseen 34 % Työterveyshuoltosuunnitelma käsitelty yhteistoiminnassa 84 % 25

26 Työterveyshuoltosopimus kattaa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yleislääkäripalvelut erikoislääkäripalvelut tt-lääkärin lähetteellä työfysioterapeutin palvelut työterveyspsykologipalvelut 98 % 89 % 83 % 80 % rokotukset fysikaalisen hoidon 62 % 61 % muita laajennuksia 19 % erikoislääkäripalvelut ilman lähetettä 7 % 26

27 Työterveyspalvelujen toimivuus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % henkilöstön määräaikaistarkastukset tp-huoltoa voi käyttää myös sairaudenhoitotapauksissa 82 % 81 % 13 % 3 2 %% 13 % 3 3 %% tph-palvelut hyvin saatavilla 81 % 16 % 30 % ennaltaehkäisevä toiminta toimii 72 % 21 % 3 % 4 % tph-psykologin palveluja saatavilla 65 % 13 % 3 % 20 % tp-huollon käyttöraportti käsitellään vuosittain ts-toimikunnassa 61 % 14 % 11 % 14 % työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation yhteistyö sujuu 59 % 26 % 4 % 12 % tp-huollon hoitoonohjausprosessi kunnossa 57 % 23 % 2 % 17 % tp-huolto tuottaa tietoja henkilöstöhallinnon käyttöön 52 % 23 % 5 % 19 % tp-huolto osallistuu työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen 47 % 39 % 6 % 8 % työhyvinvointitoimintaa järjestetään yhteistyössä 39 % 38 % 13 % 9 % työyhteisöön kohdistuva tukitoiminta sujuu 37 % 37 % 13 % 14 % työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus toimivat 37 % 39 % 7 % 17 % terveyskasvatusta annetaan 36 % 34 % 16 % 14 % työn kuormittavuuden arviointiin pääsee 34 % 27 % 7 % 32 % tp-huolto on aloitteellinen kun se huomaa ongelmia 15 % 35 % 20 % 30 % pääosin kyllä osittain ei en tiedä 27

28 Työterveyshuollon palveluja saa käyttää työaikana ilman takaisinteettämisvelvoitetta N % kyllä % osittain % ei 11 4 % yhteensä % Muita terveydenhuollon palveluja saa käyttää työaikana N % kyllä % käytetty aika pitää tehdä % takaisin käytäntö vaihtelee työpaikan eri yksiköissä % Total % 28

29 Työterveyshuolto kilpailutettu N % vuoden sisällä % kahden vuoden sisällä viiden vuoden sisällä kymmenen vuoden sisällä % % 1 0 % en tiedä koska % Miten työterveyshuollon vaihtaminen sujui? N % erittäin hyvin % hyvin % kohtalaisesti % huonosti 13 8 % erittäin huonosti 1 1 % yhteensä % yhteensä % 29

30 Liittyykö työterveyshuollon vaihtamiseen ongelmia? Aikaisempaan palvelun tuottajaan oltiin todella tyytyväisiä, uuden on vaikea saavuttaa samaa tyytyväisyyttä Kipuilua uuden palveluntuottajan vieraudesta oli monissa vastauksissa Tiedonsiirtoon liittyi paljon ongelmia Todettiin myös henkilöstöpulaa uusilla toimittajilla Matkat työterveyshuoltoon pitenivät Onko työaikaa vai ei Sopimusehdot epäselviä, kilpailutus vaikeaa, samoin myös vertailtavuus Osa työsuojeluvaltuutetuista oli mukana kilpailutuksessa Myös palvelujen supistuksia tuli uuden sopimuksen myötä

31 Lisää ongelmia Kerrottiin myös laskutusepäselvyyksistä ja tiedonkulun kangertelusta Myös tunteita että työnantaja haluaa vaihtaa lääkärin ja psykologin = johto pystyy ohjailemaan riittävästi Raporttien vaihtelevuus ja vertailtavuus haasteita, myös epäluotettavia jatkuvat vaihdokset aiheuttavat epäselvyyksiä henkilöstössä Matka työterveystarkastukseen voi olla jopa 90 km Kommentoitiin myös hyvistä kokemuksista tai siitä ettei tuottajaa ollut tarvetta vaihtaa Osalla on vasta kilpailutus edessä

32 Fysikaalinen hoito valtion työpaikoilla 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tunnetaanko fysikaalisen hoidon muutos työpaikalla? 44 % 33 % 24 % Ovat kaikki lähetteen saaneet saaneet hoitoa? 35 % 8 % 57 % Onko fysikaalisen hoidon muutoksesta aiheutunut ongelmia? 6 % 32 % 62 % kyllä ei en osaa sanoa 32

33 Fysikaalinen hoito yliopistossa tai yrityksessä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sisältyykö fysikaalinen hoito työterveyshuoltoetuihin? 46 % 37 % 17 % Korvaako työnantaja fysikaalista hoitoa vaikka se ei sisältyisi työterveyshuoltoon 13 % 55 % 32 % kyllä ei en osaa sanoa 33

34 Muuta kerrottavaa fysikaalisen hoidon muutoksista Muutoksia ei tunneta kovin hyvin 44 prosenttia vastasi kyllä Ei 33 prosenttia 24 prosenttia ei osannut sanoa Monet kertoivat kuulevansa tästä asiasta vasta kyselyn kautta Asia oli huonosti tiedossa Tsv on joutunut huomauttamaan ta:lle tiedottamisesta Esimiehet eivät ole markkinoineet, vaikka ovat itse tienneet Eräs arveli että lieneekö syynä se että muutos tulee kalliiksi Rajoituksia kerroissa on otettu käyttöön, tavallisin 5 kertaa Koettiin liian vähäiseksi, jos huono tilanne Eräs vastaajista arveli, että monilta oli hoito jäänyt saamatta kun asiasta ei tiedotettu

35 Sairauslomien tilastointi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tilastoidaanko yli kolmen päivän sairauslomat (lääkärin tai terveydenhoitajan todistus) 93 % 0 6 %% Tilastoidaanko kolmen tai alle kolmen päivän sairauslomat 81 % 4 % 15 % kyllä ei en osaa sanoa 35

36 Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyön toimivuus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työpaikkakäynneistä laaditaan yhdessä raportti 56 % 31 % 13 % työpaikkakäynnit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 51 % 40 % 9 % tph:n edustaja tulee mukaan äkillisille työpaikkakäynneille 37 % 43 % 20 % riskien arviointi ja työpaikkaselvitykset kytketään yhteen 35 % 47 % 18 % pitävät yhdessä palavereja säännöllisesti 26 % 40 % 34 % tph:n edustaja osallistuu TStoimikunnan kokouksiin 24 % 36 % 40 % toimii hyvin toimii osittain ei toimi 36

37 Liikunta ja virkistäytyminen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työntekijöitä kannustetaan omaehtoiseen liikuntaan. Työpaikallani järjestetään virkistys-/ulkoilupäiviä. Työpaikallani on käytössä kulttuuri-/liikuntasetelit. 75 % 88 % 85 % Työaikaa saa käyttää liikuntaan. Työntekijöille tehdään vuosittain (tai jollakin aikavälillä) kuntokartoitus. Työnantaja velvoittaa liikkumaan työajalla, mutta käytännössä se ei ole mahdollista. 14 % 40 % 34 % 37

38 Tyhy- ja tyky-ohjelmat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Tyhy- tai tyky toimintaa suunnitelee ja organisoi ryhmä. Työpaikallani on laadittu tyhy- tai tyky-ohjelma. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään virkistystä. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään liikuntaa. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään kehittämistoimia. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään luentoja. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään kunto-ohjelmia. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään muuta. 28 % 23 % 47 % 43 % 75 % 73 % 70 % 66 % 38

39 Työsuojelu työpaikallani 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työsuojelu on osa jokapäiväistä toimintaa. 13 % 49 % 27 % 9 % 3 % Työsuojelun yhteistoiminta on sujuvaa/luontevaa. Työsuojelu on suunnitelmallista ja ennakoivaa. 14 % 10 % 45 % 50 % 26 % 26 % 10 % 4 % 10 % 3 % Työsuojelukoulutusta on riittävästi saatavilla. 18 % 35 % 25 % 17 % 5 % Henkilöstö on kiinnostunut työsuojelusta. 8 % 42 % 34 % 15 % 2 % Ylin johto on kiinnostunut työsuojelusta. 14 % 35 % 27 % 16 % 8 % Työsuojelua pidetään koko organisaation asiana. Lähiesimiehet ovat kiinnostuneita työsuojelusta. 10 % 11 % 37 % 32 % 29 % 32 % 19 % 18 % 5 % 8 % Resursseja on riittävästi (henkilöt, aika ym.). 7 % 33 % 27 % 26 % 8 % erittäin hyvin melko hyvin jonkin verran melko huonosti erittäin huonosti 39

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion uusi työsuojelun yhteistoimintasopimus Sovittu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä Lainsäädäntö hyvän johtamisen ja

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 YHTEENVETOA Vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista ( %) on aloitettu henkilöstö-

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus VEROHALLINNON TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006 annetun lain (44/2006) 23 :n 1 ja 2 momentin sekä 26.9.2007 solmitun valtion työsuojelun

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

SAK:n työsuojelukysely 2008

SAK:n työsuojelukysely 2008 1 09 SAK:n työsuojelukysely 08 Tammikuu 09 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 0 774 0164 SAK, PL 157 00531, Helsinki Tilaukset: SAK puhelin 0 774 000 SAK Työsuojelukysely 08 1 SAK:N

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

NOKIAN kaupunki Helsinki, Kuntatalo

NOKIAN kaupunki Helsinki, Kuntatalo NOKIAN kaupunki Turvallisuus hallintaanoppimisverkoston seminaari ja webinaari 11.05.2016 Helsinki, Kuntatalo TSV Auli Aaltonen / TSP Reijo Jokinen 11.05.2016 2 Nokian kaupunki, uusi organisaatiokaavio,

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (9) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (9) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM pirkko.makinen@ttk.fi Yhteistyön perustana yhteinen tavoite Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Uudet toimijat remmiin. Timo Suurnäkki Hannu Tamminen Kuopio 10.2.2010

Uudet toimijat remmiin. Timo Suurnäkki Hannu Tamminen Kuopio 10.2.2010 Uudet toimijat remmiin Timo Suurnäkki Hannu Tamminen Kuopio 10.2.2010 Työturvallisuuskeskus www.ttk.fi kfi Täytämme 40 vuotta 1.4.2010 Valtakunnallinen työsuojelun yhteistoimintaelin kunta-ala ala + kirkko

Lisätiedot

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Paikallinen sopimus 1 (8) Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä 1.1.2014 31.12 2017 1 Sopijaosapuolet 2 Soveltamisala Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot Yrityksen turvallisuusorganisaatioita 1 Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille, ei vain turvallisuuden tai riskienhallinnan henkilöstölle ja organisaatioille. Kokonaisturvallisuus

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA Hyv. 15.3.2011 yhteistyökomiteassa 1. Yleistä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymässä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 1. 5.2.2016, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Juhani Tarkkonen TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISEN JA KOKONAISHALLINNAN KEHITTÄMINEN Seurantaraportti viiden elintarviketeollisuuden yrityksen johtamisjärjestelmän kehittämishankkeesta LIITEOSA:

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 26.9.2011 1/12 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Sauvon kunnan työpaikoissa

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus

Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Helsingin yliopiston työsuojelun yhteistoimintasopimus Yleistä Työsuojelun yhteistoiminnasta on säädetty työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain (131/73) (valvontalaki)

Lisätiedot

Ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä

Ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä Ongelmatilanneohjeistus ja sen soveltaminen käytännössä - työsuojelupäällikön, Kaiku-kehittäjän ja entisen työsuojeluvaltuutetun näkökulma Helsinki 24.3.2014 Työsuojelupäällikkö Juha Mustonen, HAL-13 Esimiehen

Lisätiedot

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet

1 (5) Työsuojelujaosto 6.8.2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. 1. Yleiset periaatteet 1 (5) TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Työsuojelujaosto 6.8.2014 1. Yleiset periaatteet Tämä ohjelma on työturvallisuuslain (738/2002) 9 :n tarkoittama turvallisuuden ja terveellisyyden edistämistä ja työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 (7) Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma sisältää toimintasuunnitelman työsuojelun kehittämiseksi. 1. Yrityksen Yrityksen nimi tiedot Osoite Puhelin Vastuuhenkilö Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Tuottavuus talkoot Tuta 23.9.2009

Tuottavuus talkoot Tuta 23.9.2009 Tuottavuus talkoot Tuta 23.9.2009 / nykytilanne Lokakuu 2007 / lokakuu 2009 Outokummun tehtaan historia Teurastamo valmistui Pouttu Oy:lle Outokumpuun syksyllä 1989 Alussa käsiteltiin sikaa ja nautaa Vuonna

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI 1 TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI Sairausvakuutuslaki 1.1.2011 Sairausvakuutuslaki 1.6.2012 Työterveyshuoltolaki 1.6.2012 2 1. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Kysely työsuojeluvaltuutetuille

Kysely työsuojeluvaltuutetuille Työsuojeluyksikkö Tutkimustoiminta Kysely työsuojeluvaltuutetuille 12/2006 01/2007 toimintaympäristö, toimintaedellytykset ja yhteistoiminta Kyselyn taustaa Metallityöväen liitto seuraa tiiviisti metalliteollisuuden

Lisätiedot

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työterveys on jokaisen oikeus ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työter yöterveyshuoltolaki yshuoltolaki uudistui 1.1.2002 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään

Lisätiedot

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä

Päihdeohjelman lomakkeet. 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Päihdeohjelman lomakkeet 1. Muistio puheeksiottotilanteesta 2. Hoitositoumus 3. Kuntoutussuunnitelma 4. Varoitus päihteiden käytöstä Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki, puh. 030 4741,

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot