Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista?"

Transkriptio

1 Mitä Pardian työsuojelukysely kertoo työsuojelun nykytilasta ja kehittämistarpeista? Työsuojelun ajankohtaispäivät Helsingin Messukeskus Maija Jokinen (VeroVL) & Tapio Rissanen (Pardia)

2 Työsuojelukyselyn vastaajat Kyselyn aineisto kerättiin alkuvuodesta Kyselyyn vastasi 297 työsuojeluhenkilöä, kysely lähetettiin 777 vastaanottajalle, vastausprosentti 38 %. Vastaajista 51 % miehiä ja 49 % naisia. Nuorimmat vastaajat alle 30-vuotiaita, 53 % 50 v. täyttäneitä Vastaajista työsuojelupäälliköitä 4 %, työsuojeluvaltuutettuja 35 %, varavaltuutettuja 26 %, työsuojeluasiamiehiä 21 % ja työsuojelutoimikuntien jäseniä tai varajäseniä 10 %. Yleisin työantaja valtion virasto tai laitos (65 %), yliopisto (11 %) ja Kela (8 %) 2

3 Edustettavien lukumäärä N % % % % % yli % yhteensä % 3

4 Toiminut työsuojelutehtävissä N % alle 2 vuotta % 2-4 vuotta % 5-9 vuotta % vuotta % 15 vuotta tai enemmän % yhteensä % 4

5 Toimikauden pituus N % vuoden 3 1 % 2 vuotta % 3 vuotta % 4 vuotta % toistaiseksi % yhteensä % 5

6 Toimikauden pituus työsuojelutehtävän mukaan vuoden 2 vuotta 3 vuotta 4 vuotta toistaiseksi yhteensä N Työsuojelupäällikkö 0 % 0 % 0 % 10 % 90 % 100 % 10 Työsuojeluvaltuutettu 0 % 19 % 18 % 60 % 2 % 100 % 103 I varavaltuutettu 0 % 22 % 29 % 43 % 6 % 100 % 51 II varavaltuutettu 0 % 24 % 33 % 43 % 0 % 100 % 21 Työsuojeluasiamies 3 % 19 % 8 % 42 % 27 % 100 % 62 Työsuojelutoimikunnan 0 % 8 % 13 % 67 % 13 % 100 % 24 jäsen Työsuojelutoimikunnan 0 % 33 % 0 % 67 % 0 % 100 % 3 varajäsen Muu 8 % 25 % 25 % 17 % 25 % 100 % 12 Yhteensä 1 % 19 % 18 % 49 % 13 % 100 % 286 6

7 Työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset

8 yli 10 t 4-4,5 t Työaikaa työsuojelutehtäviin viikossa 5-10 t 6 % 16 % 18 % Minimi 0,1 t Maksimi 37,25 t Keskiarvo 4,4 t Omaa aikaa työsuojelutehtäviin viikossa 3 t tai enemmän 2-2,5 t 15 % 13 % Minimi 0 t Maksimi 10 t Keskiarvo 1,2 t 3-3,5 t 16 % 1-1,5 t 20 % 2-2,5 t 1-1,5 t 14 % 20 % alle tunti 12 % alle tunti 10 % en lainkaan 41 % 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 8

9 Työsuojelutehtäviin käytetty työaika viikossa edustettavien määrän mukaan alle tunti 1-1,9 tuntia 2-2,9 tuntia 3-3,9 tuntia 4-4,9 tuntia 5-10 tuntia yli 10 tuntia Yhteensä N % 47 % 16 % 5 % 0 % 0 % 0 % 100 % % 27 % 23 % 18 % 14 % 5 % 0 % 100 % % 15 % 13 % 21 % 21 % 27 % 0 % 100 % % 0 % 14 % 14 % 0 % 43 % 29 % 100 % 7 yli % 0 % 0 % 13 % 0 % 25 % 63 % 100 % 8 yhteensä 11 % 21 % 14 % 16 % 13 % 18 % 7 % 100 % 104 9

10 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö eri tehtäviin edustettavien lukumäärän mukaan (keskimäärin %) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % työpaikkakäynnit työterveyshuollon kanssa muu ennaltaehkäisevä toiminta suunnittelu ja selvitykset asoihin perehtymiseen työntekijöiden tapaaminen, neuvonta ja työolosuhteisiin perehtyminen muu 10 % 7 % 8 % 11 % 26 % 10 % 20 % 20 % 16 % 13 % 11 % 17 % 18 % 18 % 23 % 20 % 22 % 21 % 19 % 16 % 15 % 16 % 12 % 8 % 7 % 13 % 21 % 19 % 22 % 23 % 26 % 25 % 28 % 25 % 30 % 32 % yli 1000 kaikki 10

11 Ts-valtuutetun työajan korvaaminen työyksikölle edustettavien määrän mukaan 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Onko varsinaisten työtehtävien suhteen tehty järjestelyjä? 5 % 27 % 30 % 28 % 43 % 71 % Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi rahalla? Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi palkkaamalla sijainen? Korvataanko työyksiköllesi ajankäyttösi jakamalla työtehtäviä? 11 % 9 % 15 % 14 % 17 % 0 % 0 % 2 % 14 % 4 % 6 % 9 % 20 % 22 % 33 % 33 % 43 % 83 % yli 1000 kaikki Ei mitään näistä 20 % 54 % 57 % 62 % 73 % 83 % 11

12 Työsuojelukoulutus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Tehtiinkö ts-tehtäviin kouluttautumisesta suunnitelma tsvaltuutetuksi valintasi yhteydessä? 23 % Oletko päässyt koulutukseen? 91 % Oletko päässyt täydennyskoulutukseen? 65 % Oletko päässyt erityiskursseille? 65 % 12

13 Työsuojeluorganisaatio

14 Onko tehty? 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työpaikkaa koskeva sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta 63 % 13 % 24 % Työpaikkaa koskeva työsuojelun toimintaohjelma 87 % 5 % 8 % kyllä ei en tiedä 14

15 Työsuojelun toimintaohjelman laadintaan osallistuvat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu 78 % 75 % työsuojelutoimikunnan jäsen 48 % luottamusmies 16 % muut ay-toimijat 5 % esimiehet henkilöstöhallinto 20 % 29 % joku muu 9 % 15

16 Työsuojelun toimintaohjelmaan sisältyy 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % yleistä esim. toimintaympäristön kuvaus, työterveyshuolto työsuojeluorganisaatio riskien arviointi 76 % 74 % 66 % 65 % työhvyinvoinnin toimet ja seuranta päihdeohjelma varhaisen puuttumisen malli työsuojelun toimintaohjelman toteuttuksen toimenpideohjelma vaarojen ja riskien väkivallan uhka ergonomia työtapaturmat ja ammattitaudit häirintäohjeistus toteutusvastuut työsuojelukoulutus ja -tiedotus 55 % 55 % 54 % 53 % 53 % 50 % 48 % 46 % 43 % 39 % 35 % työsuojelun tarkastustoiminta 26 % Esittäjä 16

17 Toimintaohjelmaan sisältyviä kokonaisuuksia Sisältyy yleensä toimintaympäristön kuvaus ja yleiset tavoitteet toimintaohjelmalle Toteutuksen seuranta sisältyy vain 50 %:ssa Työsuojeluorganisaatio kuvataan melko hyvin, vajaa 70 % Toteutusvastuut määritelty vain kolmanneksessa ohjelmia Tarkastustoiminta kuvattu vain neljänneksessä ohjelmista Työsuojelukoulutusta ja -tiedotusta käsitellään vajaassa 35 %:ssa vastanneiden työsuojelu-ohjelmista

18 Sisältävät seuraavia asioita: Työterveyshuollosta 74 % Työtapaturmista ja ammattitaudeista 46 % Ergonomiasta 48 % Väkivallanuhasta 50 % Häirintäohjeistus 43 % Varhaisen puuttumisen malli 54 % Päihdeohjelma 54 % Ja jokin muu kokonaisuus muutamalla %:lla Liitteitä ilmoitti 5 % vastanneista Epäasiallinen käyttäytyminen Ikäohjelma Liikunta ja virkistys tai TYHY-ohjelma Työhyvinvointi-käsikirja

19 Lisäksi Muita esiin nostettuja asioita: Riskienkartoitukseen perustettu työryhmä Perehdyttämistoiminta Pelastussuunnitelma Koulutus Liitteinä mm. Henkilöstöpoliittinen ohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma Koko työpaikkaa koskeva työsuojelun periaateohjelma

20 Mitä toimintaohjelmasta puuttuu? Läheltä piti -tilanteiden kirjaaminen unohtuu Kritiikkiä siitä että liian vähän kiinnitetään huomiota henkiseen työsuojeluun Mittaamisen välineet puuttuvat Riskikartoituksia ei ole tehty Työpaikan pelisääntöjä ei ole tehty Perehdyttämisohjelmien puute tuotiin esiin Vajavuutta tyhy-toiminnassa Työsuojeluväen koulutukseen ja tiedonsaantiin kaivattiin panostusta Esiin nostettiin yksintyöskentely Monissa vastauksissa todettiin kuitenkin ettei puutu mitään

21 erillisen toimintasuunnitelman erillisen aikataulun Työsuojelutoimikunta laatii vuosittain 67 % 53 % Ts-toimikunta kokoontui viime vuonna vähemmän kuin neljä kertaa N % % neljä kertaa % 5-6 kertaa % 7-10 kertaa 24 9 % yli kymmenen kertaa 3 1 % yhteensä % 21

22 Miten työsuojelun yhteistoimintaa tulisi kehittää? Aktivoida porukkaa tietoiskuin, kertoa mitä työsuojelu tarkoittaa Antamalla riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen ja siihen perehtymiseen, sekä kouluttautumiseen Tiedottaminen paremmaksi Dokumentointia puutteista ja uhkista tulisi kehittää Esimiesten pitäisi olla ajan tasalla työsuojeluasioista koulutusta heille Joissakin paikoissa työsuojeluvaltuutettuja on liian vähän / suuret alueet Kokouksia on liian vähän, lisättävä niitä

23 Lisää kehittämisestä Enemmän tapaamisia ja keskustelua Vertais-/tukiryhmä Vaikeiden tapausten hoitamiseen Varavaltuutetut mukaan jos mahdollista Työsuojeluvaltuutetun viestit otettava vakavasti Sisäilmaongelmat hoitoon Aktiivisuutta työsuojelutoimikuntaan Toimipaikkakierrokset, unohtamatta pieniä toimipisteitä Pelisäännöt ja miten niitä luodaan työyhteisölle Muistetaan että aktiivinen työsuojeluvaltuutettu on kaikkien etu, eikä nk. hankala henkilö Tämä kaikki tulee muuttumaan kun pääsen vauhtiin oli yksi kommentti

24 Työterveyshuolto

25 Työterveyshuoltosuunnitelma 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työterveyshuoltosuunnitelma laadittu työpaikalla 97 % Osallistunut työterveyshuoltosuunitelman laatimiseen 34 % Työterveyshuoltosuunnitelma käsitelty yhteistoiminnassa 84 % 25

26 Työterveyshuoltosopimus kattaa 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % yleislääkäripalvelut erikoislääkäripalvelut tt-lääkärin lähetteellä työfysioterapeutin palvelut työterveyspsykologipalvelut 98 % 89 % 83 % 80 % rokotukset fysikaalisen hoidon 62 % 61 % muita laajennuksia 19 % erikoislääkäripalvelut ilman lähetettä 7 % 26

27 Työterveyspalvelujen toimivuus 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % henkilöstön määräaikaistarkastukset tp-huoltoa voi käyttää myös sairaudenhoitotapauksissa 82 % 81 % 13 % 3 2 %% 13 % 3 3 %% tph-palvelut hyvin saatavilla 81 % 16 % 30 % ennaltaehkäisevä toiminta toimii 72 % 21 % 3 % 4 % tph-psykologin palveluja saatavilla 65 % 13 % 3 % 20 % tp-huollon käyttöraportti käsitellään vuosittain ts-toimikunnassa 61 % 14 % 11 % 14 % työterveyshuollon ja työsuojeluorganisaation yhteistyö sujuu 59 % 26 % 4 % 12 % tp-huollon hoitoonohjausprosessi kunnossa 57 % 23 % 2 % 17 % tp-huolto tuottaa tietoja henkilöstöhallinnon käyttöön 52 % 23 % 5 % 19 % tp-huolto osallistuu työkyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen 47 % 39 % 6 % 8 % työhyvinvointitoimintaa järjestetään yhteistyössä 39 % 38 % 13 % 9 % työyhteisöön kohdistuva tukitoiminta sujuu 37 % 37 % 13 % 14 % työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaus toimivat 37 % 39 % 7 % 17 % terveyskasvatusta annetaan 36 % 34 % 16 % 14 % työn kuormittavuuden arviointiin pääsee 34 % 27 % 7 % 32 % tp-huolto on aloitteellinen kun se huomaa ongelmia 15 % 35 % 20 % 30 % pääosin kyllä osittain ei en tiedä 27

28 Työterveyshuollon palveluja saa käyttää työaikana ilman takaisinteettämisvelvoitetta N % kyllä % osittain % ei 11 4 % yhteensä % Muita terveydenhuollon palveluja saa käyttää työaikana N % kyllä % käytetty aika pitää tehdä % takaisin käytäntö vaihtelee työpaikan eri yksiköissä % Total % 28

29 Työterveyshuolto kilpailutettu N % vuoden sisällä % kahden vuoden sisällä viiden vuoden sisällä kymmenen vuoden sisällä % % 1 0 % en tiedä koska % Miten työterveyshuollon vaihtaminen sujui? N % erittäin hyvin % hyvin % kohtalaisesti % huonosti 13 8 % erittäin huonosti 1 1 % yhteensä % yhteensä % 29

30 Liittyykö työterveyshuollon vaihtamiseen ongelmia? Aikaisempaan palvelun tuottajaan oltiin todella tyytyväisiä, uuden on vaikea saavuttaa samaa tyytyväisyyttä Kipuilua uuden palveluntuottajan vieraudesta oli monissa vastauksissa Tiedonsiirtoon liittyi paljon ongelmia Todettiin myös henkilöstöpulaa uusilla toimittajilla Matkat työterveyshuoltoon pitenivät Onko työaikaa vai ei Sopimusehdot epäselviä, kilpailutus vaikeaa, samoin myös vertailtavuus Osa työsuojeluvaltuutetuista oli mukana kilpailutuksessa Myös palvelujen supistuksia tuli uuden sopimuksen myötä

31 Lisää ongelmia Kerrottiin myös laskutusepäselvyyksistä ja tiedonkulun kangertelusta Myös tunteita että työnantaja haluaa vaihtaa lääkärin ja psykologin = johto pystyy ohjailemaan riittävästi Raporttien vaihtelevuus ja vertailtavuus haasteita, myös epäluotettavia jatkuvat vaihdokset aiheuttavat epäselvyyksiä henkilöstössä Matka työterveystarkastukseen voi olla jopa 90 km Kommentoitiin myös hyvistä kokemuksista tai siitä ettei tuottajaa ollut tarvetta vaihtaa Osalla on vasta kilpailutus edessä

32 Fysikaalinen hoito valtion työpaikoilla 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tunnetaanko fysikaalisen hoidon muutos työpaikalla? 44 % 33 % 24 % Ovat kaikki lähetteen saaneet saaneet hoitoa? 35 % 8 % 57 % Onko fysikaalisen hoidon muutoksesta aiheutunut ongelmia? 6 % 32 % 62 % kyllä ei en osaa sanoa 32

33 Fysikaalinen hoito yliopistossa tai yrityksessä 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Sisältyykö fysikaalinen hoito työterveyshuoltoetuihin? 46 % 37 % 17 % Korvaako työnantaja fysikaalista hoitoa vaikka se ei sisältyisi työterveyshuoltoon 13 % 55 % 32 % kyllä ei en osaa sanoa 33

34 Muuta kerrottavaa fysikaalisen hoidon muutoksista Muutoksia ei tunneta kovin hyvin 44 prosenttia vastasi kyllä Ei 33 prosenttia 24 prosenttia ei osannut sanoa Monet kertoivat kuulevansa tästä asiasta vasta kyselyn kautta Asia oli huonosti tiedossa Tsv on joutunut huomauttamaan ta:lle tiedottamisesta Esimiehet eivät ole markkinoineet, vaikka ovat itse tienneet Eräs arveli että lieneekö syynä se että muutos tulee kalliiksi Rajoituksia kerroissa on otettu käyttöön, tavallisin 5 kertaa Koettiin liian vähäiseksi, jos huono tilanne Eräs vastaajista arveli, että monilta oli hoito jäänyt saamatta kun asiasta ei tiedotettu

35 Sairauslomien tilastointi 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Tilastoidaanko yli kolmen päivän sairauslomat (lääkärin tai terveydenhoitajan todistus) 93 % 0 6 %% Tilastoidaanko kolmen tai alle kolmen päivän sairauslomat 81 % 4 % 15 % kyllä ei en osaa sanoa 35

36 Työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistyön toimivuus 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % työpaikkakäynneistä laaditaan yhdessä raportti 56 % 31 % 13 % työpaikkakäynnit suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä 51 % 40 % 9 % tph:n edustaja tulee mukaan äkillisille työpaikkakäynneille 37 % 43 % 20 % riskien arviointi ja työpaikkaselvitykset kytketään yhteen 35 % 47 % 18 % pitävät yhdessä palavereja säännöllisesti 26 % 40 % 34 % tph:n edustaja osallistuu TStoimikunnan kokouksiin 24 % 36 % 40 % toimii hyvin toimii osittain ei toimi 36

37 Liikunta ja virkistäytyminen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työntekijöitä kannustetaan omaehtoiseen liikuntaan. Työpaikallani järjestetään virkistys-/ulkoilupäiviä. Työpaikallani on käytössä kulttuuri-/liikuntasetelit. 75 % 88 % 85 % Työaikaa saa käyttää liikuntaan. Työntekijöille tehdään vuosittain (tai jollakin aikavälillä) kuntokartoitus. Työnantaja velvoittaa liikkumaan työajalla, mutta käytännössä se ei ole mahdollista. 14 % 40 % 34 % 37

38 Tyhy- ja tyky-ohjelmat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Tyhy- tai tyky toimintaa suunnitelee ja organisoi ryhmä. Työpaikallani on laadittu tyhy- tai tyky-ohjelma. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään virkistystä. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään liikuntaa. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään kehittämistoimia. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään luentoja. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään kunto-ohjelmia. Tyhy- tai tyky-ohjelman mukaan järjestetään muuta. 28 % 23 % 47 % 43 % 75 % 73 % 70 % 66 % 38

39 Työsuojelu työpaikallani 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työsuojelu on osa jokapäiväistä toimintaa. 13 % 49 % 27 % 9 % 3 % Työsuojelun yhteistoiminta on sujuvaa/luontevaa. Työsuojelu on suunnitelmallista ja ennakoivaa. 14 % 10 % 45 % 50 % 26 % 26 % 10 % 4 % 10 % 3 % Työsuojelukoulutusta on riittävästi saatavilla. 18 % 35 % 25 % 17 % 5 % Henkilöstö on kiinnostunut työsuojelusta. 8 % 42 % 34 % 15 % 2 % Ylin johto on kiinnostunut työsuojelusta. 14 % 35 % 27 % 16 % 8 % Työsuojelua pidetään koko organisaation asiana. Lähiesimiehet ovat kiinnostuneita työsuojelusta. 10 % 11 % 37 % 32 % 29 % 32 % 19 % 18 % 5 % 8 % Resursseja on riittävästi (henkilöt, aika ym.). 7 % 33 % 27 % 26 % 8 % erittäin hyvin melko hyvin jonkin verran melko huonosti erittäin huonosti 39

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion uusi työsuojelun yhteistoimintasopimus Sovittu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI LOKAKUU 2014 N=953 YHTEENVETOA Vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista ( %) on aloitettu henkilöstö-

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro

TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE. Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro TYÖNTEKOA TUKEVA JOHTAMINEN YHTEINEN TAVOITE Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä - Ammattijärjestön puheenvuoro Työsuojelun yhteistoiminta osana kehittämistä Lainsäädäntö hyvän johtamisen ja

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 0 Hailuodon kunta Työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstötoimikunta: 17.3.2017 Kunnanhallitus: 24.4.2017 Voimaan: 16.5.2017 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Työsuojelun määritelmä... 2 Työsuojelun tavoitteet...

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista

Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Kilpailukykyä työhyvinvoinnista Tarkastelussa suomalaisten työpaikkojen toimet työhyvinvoinnin kehittämiseksi 12.5.2016 Finlandia-talo Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti LähiTapiolan

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

KOKEMUKSET OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄYTÖSTÄ SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TOUKOKUU 2013 N = 1100

KOKEMUKSET OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄYTÖSTÄ SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TOUKOKUU 2013 N = 1100 KOKEMUKSET OSASAIRAUSPÄIVÄRAHAN KÄYTÖSTÄ SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI TOUKOKUU 2013 N = 1100 Vastaajat (%) N=1100 Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu 29 Molemmat tehtävät Sektori:

Lisätiedot

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus VEROHALLINNON TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006 annetun lain (44/2006) 23 :n 1 ja 2 momentin sekä 26.9.2007 solmitun valtion työsuojelun

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

SAK:n työsuojelukysely 2008

SAK:n työsuojelukysely 2008 1 09 SAK:n työsuojelukysely 08 Tammikuu 09 Lisätiedot: Erkki Laukkanen erkki.laukkanen@sak.fi puhelin 0 774 0164 SAK, PL 157 00531, Helsinki Tilaukset: SAK puhelin 0 774 000 SAK Työsuojelukysely 08 1 SAK:N

Lisätiedot

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Forssan kaupungilla yhteistoimintaryhmä ja työsuojelutoimikunta on yhdistetty. Työsuojeluvaltuutettujen, varavaltuutettujen toimikausi on neljä vuotta.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1

Hyvinvointia työstä. Esimerkki 1 Hyvinvointia työstä Esimerkki 1 Työsuojelun yhteistoiminta Jarmo Vorne Jaana Luomanen Yhteistoiminnan ydin Johtaminen päätöksenteko, tavoitteet Yhteistoiminta suunnittelu, koordinointi, tiedonvälitys Työn

Lisätiedot

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla

Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Sairauslomien omailmoituskäytännöt työpaikoilla Kyselytutkimus keväällä 2017 Vastaajia 320 1.1.2015, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Osasto/Laatija, www.teamliitto.fi 1 Kysely sairausloman omailmoituksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työyhteisöt ehkäisevän päihdetyön areenana Leena Hirvonen, TtM, erityisasiantuntija Työryhmä: Anne Kujasalo, Katrimaija Luurila, Marketta Kivistö Ehkäisevän päihdetyön toteutuminen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

NOKIAN kaupunki Helsinki, Kuntatalo

NOKIAN kaupunki Helsinki, Kuntatalo NOKIAN kaupunki Turvallisuus hallintaanoppimisverkoston seminaari ja webinaari 11.05.2016 Helsinki, Kuntatalo TSV Auli Aaltonen / TSP Reijo Jokinen 11.05.2016 2 Nokian kaupunki, uusi organisaatiokaavio,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet. M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntatyönantaja ja potilassiirtoergonomian haasteet M j R Merja Rusanen Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan haasteet t Kunta-alan alan työntekijöiden ikääntyminen,

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Uudet toimijat remmiin. Timo Suurnäkki Hannu Tamminen Kuopio 10.2.2010

Uudet toimijat remmiin. Timo Suurnäkki Hannu Tamminen Kuopio 10.2.2010 Uudet toimijat remmiin Timo Suurnäkki Hannu Tamminen Kuopio 10.2.2010 Työturvallisuuskeskus www.ttk.fi kfi Täytämme 40 vuotta 1.4.2010 Valtakunnallinen työsuojelun yhteistoimintaelin kunta-ala ala + kirkko

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (9) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (9) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry

Työsuojelukysely. Johdanto. Kyselyn toteutus. Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry Teknologiateollisuus ry Metallityöväen liitto ry 21.1.2009 Työsuojelukysely Johdanto Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry toteuttivat syksyllä 2008 yhteisen kyselyn työturvallisuudesta ja

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM pirkko.makinen@ttk.fi Yhteistyön perustana yhteinen tavoite Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELU- KUNTAYHTYMÄN TYÖSUOJELUN TOIMIN TAOHJELMA Hyv. 15.3.2011 yhteistyökomiteassa 1. Yleistä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymässä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät.

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät. LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1. TYÖSUOJELUN TAVOITTEET Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65

HENKILÖSTÖ- OHJELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 HENKILÖSTÖ- OHJELMA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 5.11.2012 65 1. STRATEGIA Henkilöstöohjelman taustalla ovat Haapajärven kaupunki-, elinkeino- ja konsernistrategiassa esitetyt asiat: Arvot, toiminta-ajatus

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot

8.11.2012. 8.11.2012 YRITYSTURVALLISUUS juhani.kuronen@lut.fi Turvallisuusorganisaatiot Yrityksen turvallisuusorganisaatioita 1 Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille Kokonaisturvallisuus kuuluu kaikille, ei vain turvallisuuden tai riskienhallinnan henkilöstölle ja organisaatioille. Kokonaisturvallisuus

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017 2019 YT-tmk 28.11.2016 XX Henkjaos 28.11.2016 XX Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Sisällysluettelo 1. Tasa-arvo-

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset

Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ry JÄSENTUTKIMUS 2015/Yhteenvetoraportti 13.4.2015 Raportointi: Vuoden 2015 tulokset Jäsentutkimus Tutkimusprosessi ja rakenne Jäsentyytyväisyystutkimuksessa vastaajaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Paikallinen sopimus 1 (8) Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä 1.1.2014 31.12 2017 1 Sopijaosapuolet 2 Soveltamisala Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Hyväksytty työsuojelutoimikunnassa 20.8.2015 Hyväksytty opiston hallituksessa 15.9.2015 Päivitetty 15.9.2015 2 Sisältö Työsuojelun tavoitteet... 3 Rekrytointi... 3 Johtaminen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä 1.1.2018 31.12 2021 1 2 Paikallinen sopimus työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006

Sosiaali- ja terveyslautakunta on edellisen kerran vahvistanut hinnaston 16.11.2006 1 TYÖTERVEYSHUOLLON MAKSUT 1.1.2007 ALKAEN JA EHDOTETTAVAVAT UUDET HINNAT 1.1.2009 ALUSTA LUKIEN Ensin on ilmoitettu kunkin ryhmän tämänhetkinen hinta ja sen jälkeen uusi ehdotettava hinta Sosiaali- ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Ystävällisin terveisin Pirjo Juvonen-Posti vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos

Ystävällisin terveisin Pirjo Juvonen-Posti vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos Hyvä vastaanottaja, [pp.kk.2014] Sinua pyydetään vastaamaan Työterveyslaitoksen toteuttamaan kyselyyn, joka lähetetään TK2 kuntoutuksen päätyttyä kaikille [työpaikan]:n kuntoutujaryhmän työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16.

Porvoon kaupunki. Yleistä kyselystä. Yleistä raportoinnista. Raportin rakenne. Raportti tehty: , klo 16. n kaupunki Raportti tehty: 7..7, klo 6.9 Vastaajia: 75 Yleistä kyselystä n työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja kokemuksia työn sujuvuudesta. Työhyvinvointikyselyn

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot