SAK:n työsuojelukysely 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAK:n työsuojelukysely 2008"

Transkriptio

1 1 09 SAK:n työsuojelukysely 08

2 Tammikuu 09 Lisätiedot: Erkki Laukkanen puhelin SAK, PL , Helsinki Tilaukset: SAK puhelin

3 SAK Työsuojelukysely 08 1 SAK:N TYÖSUOJELUKYSELY 08 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ... 3 PÄÄTELMIÄ... 5 LIITE: Kyselylomake... 11

4 2 SAK Työsuojelukysely 08

5 SAK Työsuojelukysely 08 3 TIIVISTELMÄ SAK on vuodesta 1992 lähtien tiedustellut luottamushenkilöiltään työpaikkatason edunvalvontaan liittyvistä asioista. Vuonna 07 alettiin luottamushenkilökyselyn rinnalla tehdä työsuojeluvastaaville vuosittaista kyselyä. Lokakuussa 08 tehdyssä kyselyssä tuhannesta otoshenkilöstä vastaajiksi valikoitui 389 työsuojeluvaltuutettua, jotka edustavat palkansaajaa. Vastausprosentiksi tuli 45. Ikänsä puolesta työsuojeluvaltuutetut ovat varsin kokenutta väkeä. Heidän keski-ikänsä on 48 vuotta ja työsuojeluvaltuutettuna on toimittu keskimäärin 7 vuotta. Koulutuksen kautta hankittu kokemus on kuitenkin melko vähäistä. Runsaalla kolmanneksella työsuojelukoulutusta on korkeintaan työsuojelun peruskurssin verran. Vastanneista prosenttia ei ole kouluttautunut lainkaan. Vähäinen tai kokonaan puuttuva alan koulutus korostuu pienillä työpaikoilla. Kuusi kymmenestä työsuojeluvaltuutetusta tuntee tarvitsevansa lisäkoulutusta. Ilman koulutusta toimivat haluaisivat päästä peruskurssille, peruskurssin käyneet jatkokurssille ja niin edelleen. Eräänlaisena paradoksina voidaan pitää sitä, että koulutustarve koetaan pienimmäksi siellä, missä lähtötaso on matalin: pienillä työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutettujen mielestä työsuojelu SAK:laisilla työpaikoilla toimii kuitenkin pääsääntöisesti tyydyttävästi. Keskimääräiseksi kouluarvosanaksi työpaikkojen työsuojelutoiminnasta valtuutetut antavat 7,5. Korkeintaan välttävän kuutosen antaa 16 prosenttia vastanneista ja kiitettävän arvosanan (9 ) 15 prosenttia. Tyypillinen arvosana on 8. Työstä vapautusta valtuutetut saavat neljän viikon tarkastelujaksolla keskimäärin 32 tuntia, yhtä paljon kuin arvioitu tarve on keskimäärin. 1 Tulokset riippuvat kuitenkin suuresti työpaikan koosta. Pienillä ja keskisuurilla työpaikoilla työstä vapautuksen toteuma ja tarve ovat varsin lähellä toisiaan, mutta suurilla työpaikoilla tuntimäärät ovat aivan toista luokkaa ja työstä vapautuksen tarve selvästi suurempi kuin toteutunut vapautus. Joka toisen valtuutetun kohdalla ajankäytöstä on sovittu alan työehtosopimuksessa, joka neljännellä työpaikalla jotenkin muuten ja joka neljännellä 1 Ongelmana tässä vertailussa on se, että suurin osa vastaajista ilmoitti vain toteutuneen tuntimäärän ja jätti tarvetta koskevan kohdan tyhjäksi. Jos tulokset olisi laskettu vain niistä vastauksista, joissa oli tiedot sekä toteumasta että tarpeesta, tarvetta koskeva luku olisi ollut suurempi kuin tässä raportoitu.

6 4 SAK Työsuojelukysely 08 ei mitenkään. Yksityisillä palvelualoilla tilanne on muita huonompi: 36 prosentilla työpaikoista ajankäytöstä ei ole sovittu lainkaan. Tästä hieman sekavasta järjestelystä seuraa ongelmia myös työsuojeluvaltuutetun työn korvaamiseen. 2 Työehtosopimuksen mukaista korvausta saa prosenttia työsuojeluvaltuutetuista. Loput eivät saa. Eniten korvausta vaille jääviä on yksityisillä palvelualoilla (49 %). Tähän asiaan työpaikoilla on syytä puuttua välittömästi. Joka toinen työsuojeluvaltuutettu katsoo voivansa vaikuttaa paljon tai melko paljon vastuualueensa asioihin. Julkisella sektorilla vaikutusmahdollisuudet arvioidaan muita paremmiksi. Yksityisillä palvelualoilla taas 8 prosenttia kokee, ettei voi vaikuttaa lainkaan. Lakisääteiset asiakirjat, kuten työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, työsuojelun toimintaohjelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työterveyshuollon työpaikkaselvitys ja työsuojelupäällikkö löytyvät lähes 0- prosenttisesti suurilla, yli 0 hengen työpaikoilla. Pienillä, alle hengen työpaikoilla, ne puuttuvat prosentilta tarkasteltavasta asiakirjasta riippuen. Ohjelmien ja suunnitelmien laadusta emme erikseen kysyneet. Viimeisen vuoden aikana työsuojelupiiri on tehnyt työpaikkatarkastuksen joka toiselle työpaikalle. Valtaosassa tarkastuksia on havaittu puutteita ja tehty korjausehdotuksia, ja valtaosa korjausehdotuksista on myös johtanut korjaustoimenpiteisiin. Yksityisillä palvelualoilla työpaikkatarkastuksia on tehty vähemmän. Tupo-sopimuksen säännös oikeudesta toimistovälineiden käyttöön on toteutunut keskimäärin prosenttisesti, yli 0 hengen työpaikoilla lähes 0-prosenttisesti. Mutta pienemmillä työpaikoilla atk-laitteiden, nettiyhteyden, sähköpostin ja matkapuhelimen käytettävyydessä on selviä ongelmia. Alle hengen työpaikoilla ne ovat käytettävissä joka toisella työsuojeluvaltuutetulla. Kun vastaajilta kysyttiin työsuojelutoiminnassa korostuvia asioita, kärkeen nousivat fyysiset kuormitustekijät ja työnantajan asenneongelmat. Niitä oli esiintynyt lähes joka toisella työpaikalla. Näiden jälkeen tulivat sairauspoissaolot, työntekijöiden asenneongelmat ja psyykkiset kuormitustekijät, joita 2 Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin käytetyltä ajalta maksetaan palkkaa, kuten jos tekisi varsinaista työtä. Kuukausikorvaukset ovat lisäpalkkio kuten luottamusmiehilläkin.

7 SAK Työsuojelukysely 08 5 oli ilmennyt neljällä työpaikalla kymmenestä. Lähes kaikki tässä mainitut asiat korostuvat julkisella sektorilla. Suurimman osan työsuojelun ongelmista muodostavat kuitenkin alakohtaiset ongelmat, kuten melu, kuormitus ja ergonomia. Mutta varsin suuren määrän ongelmia aiheuttavat myös kiire ja asioihin puuttumattomuutena ilmenevä välinpitämättömyys. Jossakin määrin näin täsmennetty välinpitämättömyys näyttäisi korostuvan yksityisillä palvelualoilla. Muutokset edellisestä kyselystä Muutokset vuoden 07 keväällä tehtyyn kyselyyn verrattuna ovat pienet. Työsuojelukoulutus, työsuojelutoimintaan käytettävissä oleva aika ja käytettävissä olevassa toimistotekniikka jakautuivat nyt likimain samalla tavalla kuin puolitoista vuotta sitten. Mutta myös muutoksia parempaan on tapahtunut. Työehtosopimuksen mukaista korvausta työsuojeluvaltuutettuna toimimisesta saa nyt 71 prosenttia, 7 prosenttia enemmän kuin edellisessä mittauksessa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma löytyy nyt 96 prosentilla työpaikoista, 8 prosentilla enemmän kuin edellisessä mittauksessa. PÄÄTELMIÄ Työsuojeluvaltuutettujen keski-ikä on korkea ja hankittu työsuojelukoulutus vaatimaton. Siksi sukupolven vaihtumisen yhteydessä olisi luontevaa hiljaisen tiedon siirtämisen ohessa - alleviivata koulutustason nostamista tukevia ratkaisuja. Näin erityisesti pienillä työpaikoilla, joilla alan koulutuksen tarvetta ei vielä riittävän hyvin mielletä osaksi laadukasta työsuojelutoimintaa. Erot työsuojeluolosuhteissa pienillä ja suurilla työpaikoilla on työntekijöiden yhdenvertaisuutta koskeva ongelma. Koulutusvelvoitteiden täsmentäminen olisi yksi keino parantaa tilannetta. Olisi selvitettävä myös työsuojelusta vastaavan työnantajan edustajan, työsuojelupäällikön kouluttamiseen liittyvät ongelmat ja koulutuksen valvonta. Toinen ongelma on ajankäyttö. Suurilla työpaikoilla valtuutetut tarvitsevat lisää aikaa tehtäviensä hoitoon. Kolmas ongelma ovat edellä kuvatut asenneongelmat, työsuojeluvaltuutetun tehtävän suora tai epäsuora vähättely.

8 6 SAK Työsuojelukysely 08 Neljäs ongelma on työsuojeluvaltuutettujen työn korvaamatta jättäminen. Monet näistä ongelmista korostuvat yksityisillä palvelualoilla. Työsuojeluvaltuutettujen kokonaisarvio työpaikkojen työsuojelutoiminnasta on kuitenkin tyydyttävä. Töitä on tehty työsuolelua koskevien säännösten tarkoittamalla tavalla. Mutta työsuojelutyössä koolla on väliä. Tulokset ovat yleensä parempia suurilla työpaikoilla, joilla aikaa tehtävien suorittamiseen on enemmän kuin pienemmillä työpaikoilla. 50 Kouluarvosana työpaikoille työsuojelutoiminnasta % vastaajista Korkeintaan välttävän 6 antoi 16 % valtuutetuista Tyypillinen arvosana on Aritmeettinen keskiarvo on 7, / SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 08

9 SAK Työsuojelukysely Sukupuoli, ikä ja vuodet työsuojeluvaltuutettuna Keskimäärin sektorin mukaan ,2 8 7 Teollisuus Yks. palvelut Julkinen KAIKKI Mies-% Ikä Vuodet työsuojeluvaltuutettuna / SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 08 Työsuojelukoulutus, saatu ja tarve % työpaikan koon mukaan Mitä työsuojelukoulutusta olet saanut, % Tunnetko tarvitsevasi lisäkoulutusta, % KAIKKI KAIKKI yli 0 h yli 0 h h h alle h alle h Ei mitään Peruskurssi Jatkokurssi Täydenyskurssi Muuta koulutusta Tarvitsen En tarvitse En osaa sanoa / SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 08

10 8 SAK Työsuojelukysely 08 Ajankäytöstä sopiminen ja työstä vapautus Miten työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä on sovittu % sektorin mukaan Teollisuus 36 Yks. palvelut Julkinen Ajankäyttö on määritelty jotenkin muuten KAIKKI Ajankäyttö on muun sopimusalan TES:n mukainen Ajankäyttö on pääalan TES:n mukainen Ajankäytöstä ei ole sovittu Työstä vapautus, toteutunut ja tarve Tuntia 4 viikon jaksolla työpaikan koon mukaan Alle h - 0 h Yli 0 h 32 Toteutunut vapautus 4 vkon jaksolla Vapautustarve 4 vkon jaksolla 32 KAIKKI / SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 08 Kuukausikorvaus ja vaikutusmahdollisuudet Maksetaanko sinulle luottamustoimesta TES:n mukaista kuukausikorvausta, % Koetko että olet voinut vaikuttaa luottamustehtäviisi kuuluviin asioihin, % KAIKKI KAIKKI Julkinen Julkinen Yks. palvelut Yks. palvelut Teollisuus Teollisuus Kyllä Ei En osaa sanoa Paljon Melko paljon Jonkin verran En lainkaan / SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 08

11 SAK Työsuojelukysely 08 9 Työpaikkatason ohjelmat, suunnitelmat ja selvitykset Sektorin mukaan, tehty -% Teollisuus Yks. palvelut Julkinen Työpaikan koon mukaan, tehty-% Alle h -0 h Yli 0 h KAIKKI Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon työpaikkaselvitys Työterveyshuollon toimintasuunnitelma / SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 08 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon työpaikkaselvitys Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tehdyt työpaikkatarkastukset, havaitut puutteet ja korjausesitykset % sektorin työpaikoista Teollisuus Yks.palvelut Julkinen KAIKKI Työpaikkatarkastus suoritettu 57 joissa korjausehdotuksia tehty ja ehdotukset johtaneet korjauksiin / SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 08

12 SAK Työsuojelukysely 08 On käyttöoikeus seuraaviin työpaikan järjestelmiin, % alle h -0 h yli 0 h KAIKKI 63 atk-laitteet ja ohjelmat internet-yhteys sähköposti matkapuhelin / SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 08 Kuinka suuri merkitys seuraavilla kysymyksillä on työsuojelussa? % työpaikoista Fyysiset kuormitustekijät Työnantajan asenneongelmat Sairauspoissaolot 51 9 Työntekijöiden asenneongelmat 54 6 Psyykkiset kuormitustekijät 51 9 Työtapaturmat Muut työympäristötekijät Sairaana työskentely Ammattitaudit % % % % 80 % 0 % Suuri Pieni Ei merkitystä / SAK / EL SAK:n työsuojelukysely 08

13 SAK Työsuojelukysely LIITE: Kyselylomake 1. Taustatiedot a ammattiliittosi nimi on: b sähköpostiosoitteesi on: (vain tutkijan käyttöön) c ikäsi on vuotta d sukupuolesi on 1 mies 2 nainen e toimit myös luottamusmiehenä 1 kyllä 2 ei 2. Työpaikkasi a henkilöstön kokonaismäärä on, joista b vakinaista kokoaikatyötä tekee henkilöä c itse edustan työntekijää 3. Olet toiminut työsuojeluvaltuutettuna vuotta 4. Mitä työsuojelukoulutusta olet saanut? (Ympyröi korkein suoritettu) 1 En mitään 2 Peruskurssi 3 Jatkokurssi 4 Täydennyskurssi 5 Muuta koulutusta, mitä? 5. Tunnetko tarvitsevasi lisäkoulutusta? 1 Tarvitsen 2 En tarvitse 3 En osaa sanoa 6. Jos tarvitset, niin mistä aiheesta? 7. Miten työsuojeluvaltuutetun ajankäytöstä on työpaikallasi sovittu? 1 Ajankäytöstä ei ole sovittu 2 Ajankäyttö on pääalan TES:n mukainen 3 Ajankäyttö on muun sopimusalan TES:n mukainen 4 Ajankäyttö on määritelty jotenkin muuten, miten? 8. Työstä vapautusta saat neljän viikon jaksolla tuntia ja tarve olisi tuntia 9. Maksetaanko sinulle työsuojeluvaltuutetun toimesta TES:n mukaista kuukausikorvausta? 1 Maksetaan 2 Ei makseta 3 En osaa sanoa. Koetko että olet voinut vaikuttaa luottamustehtäviisi kuuluviin asioihin? 1 paljon 2 melko paljon 3 jonkin verran 4 en lainkaan

14 12 SAK Työsuojelukysely Onko työpaikallasi tehty on ei ole en tiedä a työn vaarojen selvittäminen ja arviointi b työsuojelun toimintaohjelma c työterveyshuollon työpaikkaselvitys d työterveyshuollon toimintasuunnitelma Kouluarvosanasi (4 ) työpaikkasi työsuojelutoiminnasta on 13. Onko työsuojelupiiri tehnyt viimeisen vuoden aikana työpaikkatarkastuksen työpaikallasi? 1 on tehnyt 2 ei ole tehnyt 3 en osaa sanoa 14. Jos työpaikkatarkastus on tehnyt, niin a Havaittiinko silloin puutteita 1 kyllä 2 ei 3 en osaa sanoa b Tehtiinkö korjausehdotuksia 1 kyllä 2 ei 3 en osaa sanoa 15. Jos korjausehdotuksia tehtiin, onko korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytty? 1 on ryhdytty 2 ei ole ryhdytty 3 en osaa sanoa 16. Onko sinulla käyttöoikeus seuraaviin järjestelmiin työpaikallasi? a atk-laitteet ja ohjelmat 1 on 2 ei ole 3 ei ylipäänsä käytössä b internet-yhteys 1 on 2 ei ole 3 ei ylipäänsä käytössä c sähköposti 1 on 2 ei ole 3 ei ylipäänsä käytössä d matkapuhelin 1 on 2 ei ole 3 ei ylipäänsä käytössä 17. Kuinka suuri merkitys seuraavilla kysymyksillä on työpaikallasi työsuojelussa? a työnantajan asenneongelmat 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä b työntekijöiden asenneongelmat 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä c työtapaturmat 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä d ammattitaudit 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä e sairauspoissaolot 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä f sairaana työskentely 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä g psyykkiset kuormitustekijät 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä h fyysiset kuormitustekijät 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä i muut työympäristötekijät 1 suuri 2 pieni 3 ei merkitystä 18. Mikä työsuojeluun liittyvä asia on työllistänyt sinua eniten viimeisen vuoden aikana? Asian avainsanat:

15

16

Työterveyshuoltokysely

Työterveyshuoltokysely Työterveyshuoltokysely 3 Sisällys Esipuhe................................... 5 Yhteenveto............................... 6 1. Taustatiedot.............................. 7 2. Yrittäjät..................................

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua

SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti. Pirjo Pajunen. Pitkää, pätkää, silppua SAK:n järjestötutkimus 2005 Tasa-arvoraportti Pirjo Pajunen Pitkää, pätkää, silppua Graafinen suunnittelu Suunnittelutoimisto Unique Oy Taitto ja paino Kalevaprint Oy, Oulu 2006 ISBN 951-714-242-0 Pirjo

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011

Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy, Ilmarinen Juhani TUTKIMUSRAPORTTI Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa 2011 Aura Ossi, Ahonen Guy ja Ilmarinen Juhani

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

Yleisen käsityksen KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA. Erkki Laukkanen Paikallinen sopiminen ja soveltamisongelmat: mitä mallipohjainen tarkastelu kertoo?

Yleisen käsityksen KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA. Erkki Laukkanen Paikallinen sopiminen ja soveltamisongelmat: mitä mallipohjainen tarkastelu kertoo? KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Yleisen käsityksen mukaan työpaikkatason sopiminen toimii pääosin hyvin, mutta asia- ja alakohtaisesti erot työantajien ja henkilöstön näkemyksissä voivat poiketa huomattavasti

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS

KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS KALASTUSALUEIDEN TALOUSHALLINNON ONGELMIEN KARTOITUS Kalastusalueiden kyselyn tulokset Tuire Mäki Jyväskylän yliopisto Taloustieteen tiedekunta 7.10.2008 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIEDOT... 4 2.1

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA?

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Työelämäkysely ammattikorkeakouluopiskelijoille: TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT HANSKASSA? Loppuraportti Helmikuu 2010 Marjut Vanha-aho 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. KYSELYN TOTEUTUS JA RAKENNE 4 3. VASTAAJIEN

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja

SPECIA. Projektityöntekijät. Eija Savaja SPECIA Projektityöntekijät Eija Savaja Sisältö Johdanto... 3 Taustatietoja projektityöntekijöistä... 4 Työaika ja ylityöt... 5 Projektit... 6 Palkkaus... 8 Valmentautuminen projektiin... 9 Työssä jaksaminen

Lisätiedot

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus

Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus. Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus Asianajajatutkimus 2012 2012 Asianajajatutkimus 2012 1 2 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja 2012 Teksti: Janne Laukkanen Elina Järvenpää 3 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Asianajajakunnan

Lisätiedot

M I K K O G R Ö N L U N D

M I K K O G R Ö N L U N D KIRJAILIJOIDEN TALOUDELLINEN ASEMA SUOMESSA 25 M I K K O G R Ö N L U N D T O U K O K U U 2 6 Sisällys Tiivistelmä 3 1 Tutkimuksen tarkoitus ja taustat... 6 2 Vastausaste sekä vastaajajoukon taustatiedot

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

Työ, muutos ja jaksaminen

Työ, muutos ja jaksaminen Työ, muutos ja jaksaminen YHL:n jäsenkysely 2014 Työ, muutos ja jaksaminen. YHL:n jäsenkysely 2014 Satu Henttonen, Saija Kyllönen, Tomi Rosti & Antti Sadinmaa Taitto & kannen kuva: Antti Sadinmaa Yliopistojen

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy

Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy TUKES-julkaisu 6/2006 Sähköalan ammattilaisten sähkötapaturmien ennaltaehkäisy Tuuli Tulonen Johanna Pulkkinen Heidi Nousiainen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuustekniikan laitos TURVATEKNIIKAN

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Loppuraportti 15.12.2010 Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Reija Lilja ja Eija Savaja

Reija Lilja ja Eija Savaja SUKUPUOLTEN VÄLINEN PALKKAUKSELLINEN TASA-ARVO YKSITYISILLÄ PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Sukupuolten välinen palkkauksellinen tasa-arvo yksityisillä palvelualoilla Selvitys miesten ja naisten

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi Finlands Advokatförbund Simonsgatan 12 B 20 00100 HELSINGFORS Tel: (09) 686 6120 KANNET: TÄHTIKUVIOT OY, KUVA: KARI LIKONEN Suomen Asianajajaliitto Simonkatu 12 B 20 00100 HELSINKI Puh: (09) 686 6120 www.asianajajaliitto.fi

Lisätiedot