Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhan Rauman osayleiskaava. Kaupallinen selvitys 9.11.2012"

Transkriptio

1 Vanhan Rauman osayleiskaava Kaupallinen selvitys

2 Kaupallinen selvitys 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja Rakenteessa tapahtuneet muutokset Suojavyöhykkeen kehitystrendi 9 3 LAAJENTUMISTARPEET VANHASSA RAUMASSA JA SUOJAVYÖHYKKEELLÄ Rauman liiketilan mitoitus vuoteen Liiketilatarpeet suojavyöhykkeellä ja vanhassa kaupungissa Liiketilatarpeet suuryksikköalueella Liikerakentamishankkeet keskustassa Kaupan näkemys suojavyöhykkeen ja Vanhan Rauman alueiden kehittämisestä 17 4 VANHAN RAUMAN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Vanhan Rauman kaupallinen kehittäminen Suojavyöhykkeen kaupallinen kehittäminen 18 5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET OSAYLEISKAAVAAN 23

3 Kaupallinen selvitys 2 1 JOHDANTO Rauman kaupunki on aloittanut osayleiskaavan laatimisen, joka koskee maailmanperintöaluetta ja sen suojavyöhykettä. Tavoitteena on määritellä maailmanperintökohteen yleismaailmallisten arvojen säilyttämisen kannalta tärkeimmät periaatteet yksityiskohtaisemman asemakaavoituksen pohjaksi. Osayleiskaavan pohjana on Rauman keskustan yleiskaava ja siihen liittyvät taustaselvitykset. Rauman yleiskaavan rakennemalleissa Vanhan Rauman asemaa ydinkeskustana on vahvistettu. Tämä kaupallisen selvityksen tarkennus on tehty osayleiskaavan taustaselvitykseksi. Tavoitteena on tarkentaa, miten keskustan kaupallisia palveluita kehitetään Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen alueella. Tavoitteena on ohjata kaupan kehitystä ydinkeskustassa siten, että kaupallisten palveluiden kehitysmahdollisuudet turvataan ja samalla vahvistetaan kaupan toimintaedellytyksiä Vanhassa Raumassa. Selvitystä varten on myös käyty keskusteluja Vanhan Rauman yrittäjien, Rauman kauppakamarin kaupan valiokunnan ja Museoviraston erityisasiantuntijan Margaretha Ehrströmin kanssa. Näissä keskusteluissa on tarkastelu kaupan sijoittelua osayleiskaava-alueelle ja Vanhan Rauman liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksista. Selvityksen ovat tehneet Rauman kaupungin toimeksiannosta Santasalo Ky. Selvityksen asiantuntijoina ovat KTM Tuomas Santasalo ja KTM Katja Koskela Santasalo Ky:stä. Työtä ovat Rauman kaupungista ohjanneet kaupunkisuunnittelupäällikkö Juha Eskolin ja kaavoitusarkkitehdit Mervi Tammi ja Henri Raitio.

4 Kaupallinen selvitys 3 2 VANHAN RAUMAN KAUPPAPALVELUIDEN KEHITYS Nykyistä Rauman keskustan ja Vanhan Rauman kaupallista palveluita tarkastellaan tässä tilastojen ja yleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyn kartoitusten pohjalta. Vanhan Rauman kauppapalveluiden kehityksen seurantaa varten käytettiin vuonna 2000 tehtyjä Ympäristöministeriön rahoittaman Rauman keskustan kehittämisen seurantatutkimuksen koottuja liikepaikkatietoja. Nykyiset kaupalliset palvelut ydinkeskustassa on kartoitettu kenttäkäynneillä lokakuussa 2010 ja vertailu aineisto toukokuussa 2000 vastaavalla menetelmällä. Kartoituksesta on laskettu kaupallisten palveluiden liikemäärät ja pinta-ala, joka kuvaa rakennuksen pohjapinta-alaa. Liikkeiden pinta-alaan sisältyvät myymälän lisäksi takatilat ja varastot sekä seinät. Kauppakeskusten käytäviä ei pinta-alassa ole mukana. Hotelleista on laskettu mukaan vain ensimmäinen kerros. Tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä täysin vastaa rakennuslupien pinta-alaa. Alue- ja vuodet ovat kuitenkin keskenään vertailukelpoisia. 2.1 Kaupan rakenne Vanhassa Raumassa 2000 ja 2010 Kartoitusten pohjalta tarkasteltiin Vanhan Rauman liiketilakantaa ja käytössä olevaa liiketilojen kerrosalaa. Vanhassa Raumassa liiketiloja oli 159 vuonna 2000 ja nyt tiloja on 148. Käytössä oleva pinta-ala on myös hivenen pienentynyt. Pieni osa eroista voi johtua kartoitustietojen epätarkkuudesta ja piirtämistarkkuudesta. Vanhan Rauman liikepaikat Toimipaikka Kpl Kerrosala Kpl Kerrosala Päivittäistavarakauppa Tavaratalot Muotikauppa Apteekki, kosmetiikka Erikoiskaupat Sisustus- ja lahjatavarakauppa Tiva-kauppa Pankit, vakuutus, posti Palvelut Ravintolat, hotellit, kahvilat Käytetty tavara Autokauppa ja -varaosakauppa Muussa käytössä Tyhjät Keskustan liiketilat Kaupan liiketilat Palveluiden liiketilat Lähde: SANTASALO 2000, 2010 Vanhan Rauman kaupan palvelurakenne on varsin monipuolinen ja siellä on kaupan lisäksi laaja kaupallisten palveluiden tarjonta. Kaupan tarjonnassa ei kokonaisuutena ole tapahtunut muutosta. Palveluiden tarjonta on hivenen supistunut.

5 Kaupallinen selvitys 4 Vuonna 2000 Vanhan Rauman kauppapalvelut olivat keskittyneet Kuninkaankadun ja Kauppakadun varrelle. Tiheimmin kauppaa oli kauppatorin länsipuolisissa kortteleissa, joissa Kuninkaankadun ja Kauppakadun varret ovat lähes kokonaan täynnä kadunvarsimyymälöinä. Kauppatorin itäpuolella liiketoimintaa oli Kuninkaankadulla puolentoista korttelin verran ja sen jälkeen kadunvarressa on harvakseltaan myymälöitä. Kauppakadulla torin itäpuolella liiketoimintaa riitti Kalatorin nurkalle asti. Sen jälkeen Kauppakadun liikepaikat harvenivat. Vanhan Rauman kaupan rakenteessa tapahtuneet muutokset eivät merkittävästi muuttaneet kokonaisrakennetta. Vuoden 2010 kartoituksessa edelleen kauppa painottuu tiiviinä kauppatorin länsipuolen kortteleissa. Sen sijaan torin itäpuolella kadunvarren liiketiloja on joitakin jäänyt pois käytöstä ja joitakin toimialamuutoksia on tapahtunut. Näiltä osin Kuninkaankadun ja Kauppakadun liiketoiminta on jonkin verran hiljentynyt.

6 Kaupallinen selvitys 5 Vanhan Rauman liiketilojen mediaanikoko eli tyypillisin koko on 110 k-m 2 ja palveluyritysten hieman pienempi. Muotikaupan yrityksillä on suurimmat liiketilat, mutta niissäkin mediaanikoko on 160 k-m 2. Sisustus- ja lahjatavaraliikkeissä liikekoon vaihtelut ovat suurimmat. Toimialalla on paljon pieniä, mutta myös muutama suuri myymälä. VANHAN RAUMAN LIIKETILOJEN RAKENNE 2010 Toimipaikka Kpl Kerrosala Minimi (kerrosala) Maksimi (kerrosala) Mediaani (kerrosala) Päivittäistavarakauppa Tavaratalot 0 Muotikauppa Apteekki, kosmetiikka Erikoiskaupat Sisustus- ja lahjatavarakauppa Tiva-kauppa Pankit, vakuutus, posti 0 Palvelut Ravintolat, hotellit, kahvilat Käytetty tavara Autokauppa ja -varaosakauppa 0 Muussa käytössä Tyhjät Keskustan liiketilat Kaupan liiketilat Palveluiden liiketilat

7 Kaupallinen selvitys Rakenteessa tapahtuneet muutokset Vanhan Rauman kaupan rakenteessa on tapahtunut varsin paljon muutoksia yhdentoista vuoden aikana. Vertailussa kirjattiin tapahtuneet muutokset. Suurin osa muutoksista on toimialan vaihdoksia eli liike on siirtynyt muualle ja uusi toimija on ollut eri alan liike. Tarkastelussa ei tarkasteltu niitä muutoksia, jossa liike on vaihtanut omistajaa tai saman alan liike on tullut entisen paikalle. Jonkin verran on liiketiloja tyhjentynyt, mutta muutamat tyhjät tilat ovat täyttyneet. Uutta liiketilaa ei Vanhan Rauman alueella ole tullut tarkastelujakson aikana. Vaikka liiketiloissa Vanhan Rauman alueella on tapahtunut paljon muutoksia, muutosten painopiste on ollut liiketoiminnan sisällön muutoksissa. Tämä on suurelta osin luontaista liiketoiminnan kehittymistä. Kun muutokset ovat tilastojen mukaan aktiivisen keskustatoimintojen keskinäistä vaihtoa, voidaan muutoksia pitää palvelurakennetta vahvistavana. Liiketilojen tyhjentyminen on keskustan palvelurakenteen kannalta negatiivista kehitystä. Liiketilojen tyhjentyminen on painottunut kauppatorin itäpuoleisiin kortteleihin eli tällä kehityksellä on ollut vaikutusta itäpuolen kortteleiden elinvoimaisuuteen.

8 Kaupallinen selvitys 7 Vanhan Rauman palvelurakenteessa on tapahtuneet muutokset näkyvät selkeämmin toimialoittain tarkasteltuna. Suurin muutos on ollut tyhjien tilojen täyttyminen. Muotikauppoja on tullut lisää, samoin palveluita, mutta myös tilojen muu käyttö (esim. toimistokäyttö) on kasvanut. Vähentymistä tarjonnassa on tapahtunut jonkin verran, mutta useimmiten vain 1-2 toimipaikkaa on lopettanut. Suurin vähennys on kosmetiikkakaupassa. Rauman toimipaikkakehitys Tyhjät Muussa käytössä Autokauppa ja -varaosakauppa Käytetty tavara Ravintolat, hotellit, kahvilat Palvelut Pankit, vakuutus, posti Tiva-kauppa Sisustus- ja lahjatavarakauppa Erikoiskaupat Apteekki, kosmetiikka Muotikauppa Tavaratalot Päivittäistavarakauppa Kpl Vanhan Rauman liiketilojen pinta-alojen muutokset Tyhjät Muussa käytössä Autokauppa ja -varaosakauppa Käytetty tavara Ravintolat, hotellit, kahvilat Palvelut Pankit, vakuutus, posti Tiva-kauppa Sisustus- ja lahjatavarakauppa Erikoiskaupat Apteekki, kosmetiikka Muotikauppa Tavaratalot Päivittäistavarakauppa Pinta-ala m²

9 Kaupallinen selvitys 8 Kun tarkastellaan Vanhan Rauman palvelurakenteen muutosta käytetyn liikepinta-alan suhteen, niin pinta-alan lisäykset ovat kohdentuneet eri toimialoille kuin liikepaikkamäärän kehitykset. Selvää kasvua liiketilan käytössä on tapahtunut muotikaupassa ja sisustuskaupassa. Myös päivittäistavarakaupan tarjonnan kasvu on tuonut lisää pinta-alaa. Liiketilaa on taas poistunut palveluiden ja ravintoloiden sekä kahviloiden käytöstä. Myös tilaa vaativan kaupan liikepinta-ala on vähentynyt merkittävästi. Positiivista on ollut, että liiketilan kasvu on kohdentunut ydinkeskustan kannalta aktiivisille toiminnoille. Vanhan Rauman liiketilojen pinta-alojen muutokset toimialoittain pinta-alat k-m 2 Päivittäistavarakauppa Tavaratalot Muotikauppa Apteekki, kosmetiikka Erikoiskaupat Sisustus- ja lahjatavarakauppa Tiva-kauppa Pankit, vakuutus, posti Palvelut Ravintolat, hotellit, kahvilat Käytetty tavara Autokauppa ja - varaosakauppa Muussa käytössä Tyhjät 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Kokonaiskuvaa kauppapalveluiden rakenteen kehityksestä Vanhassa Raumassa voidaan pitää myönteisenä. Kauppapalvelut ovat aikaisempaa vahvemmin painottuneet keskustahakuiseen erikoiskauppaan, mikä on vahvistanut Vanhan Rauman asemaa keskeisenä osana ydinkeskustaa. Kaupan toimialojen sisällä keskustassa on tapahtunut jonkin verran erikoistumista ja erilaistumista. Vanhasta Raumasta ketjuliikkeitä on siirtynyt uuden keskustan puolelle, mutta samalla paikalliset yrittäjät ovat vahvistaneet asemaansa ja omaleimaisuuttaan Vanhassa Raumassa. Tämä koettiin myös vahvuutena ja hyvänä kehityssuuntana raumalaisten yrittäjien keskuudessa.

10 Kaupallinen selvitys Suojavyöhykkeen kaupan kehitystrendit Rauman keskustassa on kaupan palvelutarjonnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2000 jälkeen. Erityisesti market-alueella on tapahtunut voimakasta kehitystä. Vuosikymmenen loppupuolella market-alueelle rakentui uusi Prisman hypermarket, joka siirtyi alueelle Äyhönjärventien risteyksestä. Saman aikaisesti market-alueella oleva Citymarket laajensi rakennustaan ja sen yhteyteen tuli etumyymälöitä. Uuden keskustan alueella suurempia muutoksia ovat olleet Euromarketin muuttuminen Potkurin kauppakeskukseksi ja Anttilan tavaratalon lakkauttaminen ja myöhemmin Anttilan tilalle tuli Sokosen tavaratalo. Tarvontorin kauppakeskuksessa on tapahtunut lähinnä myymälä- ja toimialavaihdoksia. Uuden keskustan alueelle ei juuri ole tullut uutta liiketilaa, vaan muutokset ovat olleet toimintojen muutoksia. Suojavyöhykkeellä tapahtuneen kaupan kehityksen pelättiin vaikuttavan Vanhan Rauman kauppapalveluiden kehitykseen. Vanhan Rauman rakennetarkastelu ei kuitenkaan anna selviä viitteitä siitä, että kaupan suuryksiköissä tehdyllä muutoksilla olisi ollut merkittävää haitallista vaikutusta Vanhan Rauman kauppapalveluille. Uudet kauppapaikat marketalueella ja kauppakeskuksissa tarjosivat modernia ja suurempia myymälätiloja, mikä houkutteli tiloihin lähinnä ketjuliikkeitä. Niiden siirtyminen Vanhasta Raumasta jäi kuitenkin kokonaisuudessaan vähäiseksi. Suuri osa ketjuliikkeistä tuli uutena koko Raumalle, joten niiden tulo ylipäätään vahvisti Rauma kaupallista vetovoimaa. Ketjuliikkeiden tilalle on vastaavasti tullut yksityisiä muoti- ja sisustusalan liikkeitä. Kaupassa tapahtunut kehitys on pääosin ollut positiivista koko Rauman keskustan kaupalle.

11 Kaupallinen selvitys 10 3 LAAJENTUMISTARPEET VANHASSA RAUMASSA JA SUOJAVYÖHYKKEELLÄ Kaupan kehitystä Raumalla tarkastellaan yleiskaavassa markkina-alueen ostovoiman kasvun pohjalta. Markkina-alueen väestö ei ole kasvussa, mutta koska ostovoiman ennustetaan kasvavan asukasta kohden, ostovoima alueella on yhä kasvussa. Tämä luo positiivisia kehitysodotuksia kaupalle Raumalla. Ostovoiman kehitykseen vaikuttaa markkina-alueen väestönkehitys. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Rauman markkina-alueella väestön määrä hienoisesti vähenee. Tällä hetkellä Raumalla on asukkaita lähes ja koko markkina-alueella Markkina-alueen väestön painopiste on Raumalla ja ensisijaisella markkina-alueella luvulla ostovoima on kasvanut usean prosentin vuosivauhdilla. Toimialoittaiset vaihtelut ovat suuria. Pitkällä aikavälillä kulutuksen ennustetaan yhä kasvavan, mutta tähänastista hillitymmällä vauhdilla. Vuosina ostovoiman ennustetaan kasvavan asukasta kohden päivittäistavarakaupassa (sis. Alko) keskimärin noin prosentin vuodessa ja erikoiskaupassa keskimäärin pari prosenttia vuodessa (vaihtelee toimialoittain). Keskimääräistä nopeammin kasvavat tilaa vaativa erikoiskauppa, tietotekninen erikoiskauppa, terveyskauppa, urheilukauppa ja sisustuskauppa. Ennuste on positiivinen mutta realistinen, jos tarkastellaan vähittäiskaupan toteutunutta kehitystä. Aikaisempiin kehityslukuihin tuskin kuitenkaan enää pitkällä aikajaksolla päästään. Vuonna 2030 laskemme yleiskaavan markkina-alueella olevan vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintoloihin kohdistuvaa ostovoimaa nykyrahassa yhteensä 860 miljoonaa euroa. Valtaosa kasvusta tapahtuu Raumalla. Vuonna 2030 Raumalla on vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintoloihin kohdistuvaa ostovoimaa yhteensä 513 miljoonaa euroa ja muissa kunnissa lähes 350 miljoonaa euroa. Vähittäiskauppaan, autokauppaan ja ravintolatoimintaan kohdistuva ostovoima Rauman markkina-alueella Rauma Eurajoki Pyhäranta Eura Köyliö Säkylä Milj.

12 Kaupallinen selvitys Rauman liiketilan mitoitus vuoteen Ostovoiman kasvu vaikuttaa vähittäiskaupan toimintamahdollisuuksiin positiivisesti. Ostovoiman kasvun pohjalta arvioidaan tulevaa liiketilan lisätarvetta kaupungissa yleiskaavaa varten. Laskelma pohjautuu raumalaisten ostovoiman kasvuun. Kaupunkilaisten ostovoiman lisäksi on otettu huomioon markkina-alueen muissa kunnissa tapahtuva ostovoiman kasvu ja lisäksi matkailijoiden ja kesäasukkaiden tuoma lisäpotentiaali. Osa markkina-alueen muiden kuntien liiketilatarpeesta suuntautuu siis Raumalle, osa muihin kuntiin tai muihin seudullisiin keskittymiin. Pienimmissä kunnissa ei todennäköisesti merkittävää uusperustantaa tapahdu, vaan ostovoiman kasvu suuntautuu suuriin keskittymiin. Muiden markkina-alueen kuntien liiketilantarpeesta lasketaan suuntautuvan Raumalle %. Suuntautuminen on päivittäistavarakaupassa pienempää kuin erikoiskaupassa ja lähialueilta suurempaa kuin toissijaiselta markkina-alueelta. Yleiskaavassa kaupan mitoituksessa käytetään liiketilatarpeen raja-arvoina enimmäistarvetta, koska kaavanäkökulmasta on tarve määrittää yläraja tilatarpeille. Enimmäistarvelaskelma pohjautuu ajatukselle, että koko ostovoiman kasvu suuntautuu uuteen liiketilaan. Tällöin nykyisten myymälöiden myynti kasvaa vain inflaation verran. Myymälät voivat toki laajentua ja näin kasvattaa myyntiään. Mikäli koko ostovoiman kasvu suuntautuu uuteen liiketilaan, tarvitaan kaupungissa lisää liiketilaa k-m 2 vuoteen 2030 mennessä. Tilantarvelaskelmassa otetaan karkeasti kantaa siihen, mihin kaupalliseen keskittymään tilantarve suuntautuu. Liiketilalaskelman suuntautumista on tarkennettu siten, että siitä on erotettu keskustahakuisten toimintojen osuus ja muiden alueiden eli pääasiassa tilaa vaativan kaupan alueiden osuus. Keskusta-alueille suuntautuu suuri osa päivittäistavarakaupan tarpeesta ja suurin osa muotikaupan ja muun keskustahakuisen erikoiskaupan tarpeesta. Vastaavasti muille alueille suuntautuu suurin osa tilaa vaativan kaupan sekä autokaupan tarpeesta. Tilaa vaativan kaupan liiketilatarvetta kohdistuu pienessä mittakaavassa myös keskusta-alueille.

13 Kaupallinen selvitys 12 Vähittäiskaupan lisätilantarve Raumalla Väestön kehitys 0 %/vuosi K-m 2 Vähittäiskaupan lisätilantarve Raumalla Väestön kehitys 0 %/vuosi K-m 2 Vähittäiskaupan lisätilantarve Raumalla Väestön kehitys 0 %/vuosi K-m 2 Yleiskaavan tavoitteiden mukaan Raumalla väestön väheneminen saadaan hallintaan, mikä kasvattaa alueen liiketilantarvetta jonkin verran. Yllä olevissa laskelmissa yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti, liiketilatarve kasvaa jonkin verran edellisestä laskelmasta. Vuosina Raumalla tarvitaan lisää liiketilaa k-m 2 ja vuosina yhteensä k-m 2. Vuosina tilantarve on yhteensä k-m 2, josta keskustaan suuntautuu k-m 2 ja keskustan ulkopuolisille alueille k-m 2, edellä olevan taulukon mukaisesti. Enimmäistarve Keskustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa Liiketilatarve yhteensä Enimmäistarve Keskustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa Liiketilatarve yhteensä Enimmäistarve Keskustaalueet Muut alueet Yhteensä Päivittäistavarakauppa ja Alko Muu erikoiskauppa, ravintolat ja palvelut Tilaa vaativa kauppa ja auto-alan kauppa Liiketilatarve yhteensä Lähde: Santasalo Ky

14 Kaupallinen selvitys 13 Kaupan kerrosalan sijoittelu keskustan kaava-alueilla.

15 Kaupallinen selvitys Liiketilatarpeet suojavyöhykkeellä ja Vanhassa Raumassa Nykyinen liiketilakanta Vanhan Rauman ja suojavyöhykkeen alueella on yhteensä vajaa k-m 2, josta Vanhassa Raumassa on vajaa k-m 2, suojavyöhykkeellä keskustassa k-m 2 ja market-alueella k-m 2. Tihein liiketilarakenne on Vanhan Rauman alueella. Suojavyöhykkeellä liikerakentaminen on hajallaan useassa korttelissa tai kaupallisessa keskittymässä. Market-alueella taas liiketilat ovat sijoittuneet pääosin kahteen suureen liikerakennukseen. Keskustaan sijoittuvaa liiketilatarvetta on yleiskaavan enimmäislaskelman mukaan noin k-m 2, josta erikoiskauppaa on vajaa k-m 2. Vanhan Rauman kortteleihin voi olla vaikeaa osoittaa uutta rakentamista kauppapalveluille, mutta kaavaan voidaan kuitenkin jättää 900 k-m 2 varaus uudelle rakentamiselle. Siitä torin länsipuolelle voidaan sijoitta noin 700 k-m 2 ja torin itäpuolelle 200 k-m 2 varaus, joka voisi toteutua Kalatorin ja Kauppatorin välisissä kortteleissa. Vanhan Rauman kortteleissa kaupan tilatarpeet tulevat toteutumaan pääosin olevan tilan käyttötarkoituksen muutoksen kautta. Alueella onkin tärkeää kehittää ja säilyttää olevaa liiketilakantaa kaupan käytössä vaikka ne ajoittain ovat muussa käytössä. Pääosa yleiskaavan liiketilan lisätarpeesta tulee kohdentaa ydinkeskustan alueelle. Jonkin verran keskustoihin sijoittuvaa liiketilan lisätarvetta, erityisesti palveluiden ja päivittäistavarakaupan tarvetta, tulee sijoittaa alakeskuksiin ja asuinaluille. Ydinkeskustan toimivuuden kannalta olisi tärkeää sijoittaa liiketilan lisätarpeet keskusta-alueelle. Tällöin uusi liiketila vahvimmin tukee Vanhan Rauman liiketoimintaa ja elinvoimaisuutta. Osayleiskaavassa ehdotetaan varauduttavan k-m 2 liiketilan lisätarpeisiin Vanhan Rauman länsipuolelle suojavyöhykkeen alueelle. Lisäksi suojavyöhykkeen eteläpuolelle esitetään 1500 k-m 2 varausta ja uuden keskustan luoteiskulmaan suojavyöhykkeen ulkopuolelle 1500 k-m 2, jotta alueiden liiketoimintaa voidaan kehittää.

16 Kaupallinen selvitys Liiketilatarpeet suuryksikköalueella Rauman keskustassa suuryksikköjen alue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa Karjalankadun ja Porintien pohjoispuolella. Alue jakautuu Läntiseen osaan, jossa on CM-hyvpermarket etumyymälöineen ja Itäiseen osaan, jossa toimii Prisman hypermarket etumyymälöineen. Suuryksikköalueella on tällä hetkellä käyttämätöntä rakennusoikeutta asemakaavan mukaan noin k-m 2. Rauman suuryksikköalueen asemakaava Länsiosassa Citymarketin rakennusalalla on laajentumisvaraa k-m 2, josta vähintään 75 % pinta-alasta tulee olla suuryksikköä tai tilaa vaativaa erikoiskauppaa. Erikoiskaupan lisäystä alueelle mahdollistuu vain 900 k-m 2. Lisäksi alueella on erillisellä rakennusalalla, kevyenliikenteen väylän varressa rakennusoikeutta noin k-m 2 liike- tai toimistotilalle. Itäosassa on Prisman rakennusalalla laajentumisvaraa k-m 2, josta vähintään 78 % rakennusalasta tulee olla suuryksikköä tai tilaa vaativaa erikoiskauppaa. Erikoiskaupan lisäystä alueelle mahdollistuu vain 600 k-m 2. Lisäksi valtatien risteyksessä on erillisellä rakennusalalla kokonaan rakentamatonta tilaa vaativan erikoiskaupan kerrosalaa k- m 2. Suuryksikköalueen asemakaavan mahdollistama rakentaminen on linjassa yleiskaavan kaupan mitoituksen kanssa. Kun asemakaavassa on rajoituksia rakennusoikeuksien käytössä, kaavan ohjaus antaa nykyisille toiminnoille laajentumismahdollisuuksia. Samalla kaava rajoittaa alueella kauppakeskusrakentamista, mikä ohjaa kauppakeskusrakentamisen ydinkeskustaan. Yleiskaavan tavoitteiden ja kaupan sijainnin ohjauksen näkökulmasta asemakaavan ratkaisut ovat tässä markkinatilanteessa oikean suuntaisia ja toteuttavat kaupan ohjausta.

17 Kaupallinen selvitys Liikerakentamishankkeet keskustassa Rauman keskustassa on menossa tai käynnistymässä kahdenlaisia liikerakentamishankkeita, olemassa olevien liiketilojen saneerausta sekä hankkeita, joissa saneerauksen lisäksi suunnitellaan kaupalle uutta liiketilaa. Tarvontorin hanke on suurin hanke, joka käsittää nykyisten tilojen lisäksi ainakin linja-autoaseman tontin. Tavoitteena on yhdistää hankkeeseen myös nykinen Sokoksen kortteli. Linja-autoaseman ja Tarvontorin hanketta vetää Skanska Oy. Myös Potkurin liikekeskusta uudistetaan ja laajennetaan. Rauman ydinkeskustassa kortteleihin sijoittuva liiketilan lisäysvaraukset.

18 Kaupallinen selvitys Kaupan näkemys suojavyöhykkeen ja Vanhan Rauman alueiden kehittämisestä Työn aikana haastateltiin Vanhan Rauman yrittäjiä ja Rauman kauppakamarin kaupan valiokuntaa. Heidän lisäksi käytiin neuvottelu Museoviraston erikoisasiantuntija Margaretha Ehrströmin kanssa maailmanperintökohteiden erityispiirteistä. Vanhan Rauman yrittäjät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä liiketoimintansa kehitykseen ja liiketoimintaedellytyksiin Vanhassa Raumassa. Vanha Rauma on historiallisesta rakennuskannasta huolimatta aidosti toimiva erikoiskauppa-alue, joka ympäri vuoden palvelee raumalaisia ja kesällä myös matkailijoita. Vanhan Rauman erikoisliikkeet ovat vahvistaneet omaleimaisuuttaan ja erikoistumistaan viime vuosina, mikä on vahvistanut raumalaista vähittäiskauppaa ja parantanut vanhan kaupungin vetovoimaa. Vanhan Rauman yrittäjät näkevät tärkeäksi edelleen vahvistaa ja kehittää vanhan kaupungin liiketoimintaa. Rauman kauppakamarin kaupan valiokunta piti tärkeänä turvata kaupan kehittäminen niin Vanhan Rauman alueella kuin suojavyöhykkeellä. Tärkeänä nähtiin uusien mahdollisuuksien rakentaminen suojavyöhykkeen alueella, jossa on kaupan rakentamiseen hyvin soveltuvia alueita. Kun keskitetään keskustahakuista kauppaa uuden keskustan alueelle, koetaan tämän vahvistavan kaupan toimintaedellytyksiä koko ydinkeskustan alueella. Maailmaperintökohteena Vanhan Rauman liikemaailman kehittämisessä on lähtökohtana kaupungin säilyminen elävänä kauppapaikkana. Liiketoimintaa tulee voida kehittää, jotta se säilyy, mutta liiketoiminta ei voi voimakkaasti muovata kaupunkirakennetta, vaan liiketoiminnan on elettävä osana Vanhaa Raumaa. Suojavyöhykkeellä voidaan sen sijaan vapaammin kehittää liiketoiminta ja kaupunkirakennetta. Suojavyöhykkeellä on tarkoitus kuitenkin sovittaa liike- ja muu rakentaminen niin, ettei synny vahvoja kontrasteja suojavyöhykkeen ja Vanhan Rauman välille. Suojavyöhykkeen kaupallisten toimintojen kehittämisellä tulee osaltaan tukea Vanhan Rauman keskustakaupan toimivuutta.

19 Kaupallinen selvitys 18 5 VANHAN RAUMAN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Vanhan Rauman osayleiskaava työ käynnistyi vuoden 2012 alussa. Osayleiskaava perustuu Rauman yleiskaavatyössä määriteltyyn maankäytön strategisiin visioihin. Yleiskaavassa kaupan alueita on sijoitettu eri osiin kaupunkia. Kaupan alueet on merkitty rakennemalleihin palvelualueina. Palvelualueiden sisältöä ei yleiskaavassa yksityiskohtaisesti määritelty. Osayleiskaavassa tarkennetaan ydinkeskustan kaupan alueiden mitoitusta ja sisältöä. 5.1 Vanhan Rauman kaupallinen kehittäminen Keskustassa tärkeimmät kehittämisen kohteet ovat Vanhassa Raumassa kävelykeskustan kehittäminen ja kortteleiden sisäosien kaupallinen kehittäminen. Vanhan Rauman itäpään osalta liiketiloja tulee säilyttää liiketilan näköisinä siitäkin huolimatta, että liiketiloilla ei tällä hetkellä ole käyttöä. Tulevaisuudessa liiketilat on mahdollista saada käyttöön, mikä vahvistaisi katujen vetovoimaa liikepaikkoina. Tällöin koko vanhan kaupungin kaupallinen vetovoima säilyy. Tärkeää on myös keskustan eri asiointialueiden välisen yhteyden vahvistaminen. Vanhassa Raumassa pääkauppakadut ovat Kuninkaankatu ja Kauppakatu. Näiden väliset korttelialueet ovat vajaasti kaupallisessa käytössä. Vanhan Rauman kaupallista intensiteettiä voidaan kohottaa ottamalla näiden pääkatujen välisiä kortteleita kaupallisesti tehokkaampaan käyttöön. Kortteleihin voidaan rakentaa sisäisiä yhteyksiä ja näiden varrelle liiketiloja. Rakentamismahdollisuuksia on vähän, mutta tavoitteeseen voidaan päästä ottamalla muussa käytössä olevia tiloja liiketilakäyttöön. Vanhan kaupungin luonne säilytetään kortteleissa. Vanhan kaupungin läpi kulkeva liikenne heikentää alueen viihtyvyyttä. Kadut ovat kapeita, eikä kaikille kulkumuodoille jää riittävästi tilaa. Vanhassa Raumassa tulee edelleen kehittää kävelykeskustaa. Alueen katuja on jo nyt parannettu asiakkaiden näkökulmasta, ja tätä kehittämistä tulee jatkaa. Seuraavassa vaiheessa tulee tutkia Kuninkaankadun muuttamista kävelykaduksi, jolloin kadulle saadaan sellaista luonnetta ja asiointiympäristöä, joka alueelle sopii. Tämä tulee erityisen ajankohtaiseksi, kun Tarvontorin kehittäminen kauppakeskuksena toteutuu. On kummankin keskustan toimivuuden kannalta tärkeää, että asiointiyhteys on sujuva ja houkuttelee ihmisiä kävelemään keskustassa. 5.2 Suojavyöhykkeen kaupallinen kehittäminen Suojavyöhykkeellä Potkurin kauppakeskusta kehitetään keskustamaiseksi kauppakeskukseksi. Samoin linja-autoaseman ja Tarvontorin alueita kehitetään kauppakeskukseksi. Korttelit tulee kehittää yhtenäisenä kokonaisuutena ja niiden väliset yhteydet tulee suunnitella huolella. Lisäksi kauppakeskuskorttelien yhteys muuhun keskusta-alueeseen tulee suunnitella luontevaksi. Tarvontoria ja linja-autoasemaa varten on tehty viitesuunnitelma, jossa on esitetty Tarvontorin ja sen laajennuksen sijoittuminen Länsirannan alueelle. Korttelin pohjoisosiin tulee uutta asuntorakentamista. Kauppakeskuksen laajennusosaan tulee myös matkakeskus ja linjaautoliikenteen tarvitsemat tilat. Länsirannan kauppakeskuksen liikkeistä tulee ilmeisesti osa palaamaan uudistettuun kauppakeskukseen. Lisäksi kauppakeskus tulee tarjoamaan liiketilaa uusille yrityksille. Kauppakeskuksiin hakeutuvat liikkeet ovat pääosin ketjuliikkeitä ja niiden tilatarpeet ovat selvästi toimialojen keskikokoa suurempia. On ilmeistä, että kovin moni paikallinen yritys Rauman keskustasta ei tule siirtymään Tarvontorin laajennettuun kauppakeskukseen.

20 Kaupallinen selvitys 19 Kauppakeskuksissa olevien liikehuoneistojen kokoluokat ovat tyypillisimmillään: Supermarket 2000 k-m 2 ja Alko 350 k-m 2 Muotikaupat k-m 2, voivat osittain sijoittua kahteen kerrokseen Urheilu- ja retkeilykaupat n k-m 2 Kirjakauppa 500 k-m 2 Kodintekniikkakauppa k-m 2 Pienrauta/kodintekniikka tavaratalo 1500 k-m 2 Muut erikoiskaupat k-m 2 Ravintolat ja kahvilat k-m 2 Liiketilojen koko kauppakeskuksissa on keskimääräistä suurempi, joten Vanhan Rauman liikkeille nämä liiketilat ovat selvästi suuria ja edellyttää myös toimintastrategian muutosta. Kauppakeskusten vuokrataso on lisäksi % korkeampi kuin muussa kaupunkirakenteessa, joten suuremmat liiketilat ja kalliimmat vuokrat nostavat merkittävästi liiketoiminnan kustannustasoa. Kauppakeskuksen liiketiloja suunniteltaessa käytännöllisin tapa estää liiketoimintojen siirtyminen Vanhan Rauman alueelta on sijoittaa kauppakeskukseen vain suuria liiketiloja. Pieniä alle 200 k-m 2 liiketiloja tulisi olla vain muutamia, yhteensä enintään noin 1000 k-m 2 verran, kauppakeskuksen keskeisissä osissa. Niillä turvattaisiin lähinnä muiden liiketilojen tarvitsemat tukipalvelut kuten pienet kahvilat tai asustekioskit. Länsirannan kauppakeskuksen kehit tymisellä saattaa olla positiivisia vaikutuksia Kauppakeskus Suvituulen toimintaan. Olennaista on, miten kauppakeskus tulee avautumaan Suvituulen suuntaan ja miten kanaalin yli tullaan pääsemään. Vaihtoehtona on korttelin muuttuminen osin asumiskäyttöön, jos se jää luontevasta asiointialueen ulkopuolelle. Valtakadun edellytykset vahvistua kauppakatuna eivät olennaisesti muutu Tarvontorin kauppakeskuksen myötä. Valtakadun keskivaiheella on puistoalueita, mitkä katkaisevat tiiviin kaupallisen rakenteen. Kadun luoteispäässä on mahdollista vahvistaa liiketoimintaa, mutta sinne sijoittuvat lähinnä kaupunkien reuna-alueiden toimintoja, jotka eivät hakeudu kauppakeskuksiin. Rauman keskustan viitesuunnitelma asemakaavaan AK

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto

Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja. KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Keskustaterikoiskaupanliikepaikkoina Parempiakauppapaikkoja -parempia keskustoja KaupantutkijaTuomasSantasalo ErikoiskaupanLiitto Vähittäiskaupan toimipaikkamäärän kehitys 1995-2007 30 000 25 000 3283

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys

Hernesaaren osayleiskaava. Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen. Päivitys Hernesaaren osayleiskaava Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittuminen Päivitys 15.12.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Hernesaaren väestö, ostovoima ja kaupan mitoituksen

Lisätiedot

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen

Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen Oulun keskustan kaupallinen nykytila ja kehittäminen 25.1.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Oulun keskustan kaupallinen rakenne... 4 2.1 Keskustan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Rauman kaupallinen selvitys. Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä

Rauman kaupallinen selvitys. Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä Rauman kaupallinen selvitys Päivitetty yhdistelmä kaupallisista selvityksistä 2011-2015 2.5.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Raumalla...

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 684 Rauma Täyttämispvm 17.08.2016 Kaavan nimi KANALIN LÄNSIRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys

Naantalin kaupallinen selvitys. Päivitys Naantalin kaupallinen selvitys Päivitys 23.11.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 2. Kaupan nykytila Naantalissa... 4 2.1. Vähittäiskaupan toimipaikat ja

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Aluerakenteen tasapainoinen kehittäminen hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita ja alueiden omia vahvuuksia. Kyläverkoston kehittäminen sekä maaseudun elinkeinotoimintojen edistäminen ja muun toimintapohjan

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen

Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelma. Lisäksi muutamia huomioita/kysymyksiä: Puheenjohtaja Antti Kyröläinen Kaupunginhallitus 14.9.2015 liite nro 1 (1/11) 1 (1) Äänekosken kaupunki Kaavasuunnittelija Henriikka Lonka Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Lausuntopyyntönne Äänekosken ydinkeskustan kehittämissuunnitelmasta

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) Kiinteistölautakunta To/17 01.10.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (8) 437 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi Espoon Hannuksenpellossa sijaitsevista tonteista (Espoo,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 21.10.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012

Uudenmaan maakuntakaava. Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Uudenmaan maakuntakaava Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi LUONNOS 4.1.2012 Kaupan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi 1 1 TIIVISTELMÄ 2 2 KAUPAN ALUEIDEN NYKYINEN

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä

Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä Vaikutusten arviointi Keskimaan kaupparakentamisen suhteen Hankasalmen kirkonkylässä tullaan hyväksymään kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa kaavan päätöskäsittelyn yhteydessä Tässä arvioinnissa

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta

Kasvunäkymät väestönkasvua seutukuntansa keskus, palvelee noin asukasta Kasvunäkymät Hämeenlinnan seudulle ja kantakaupunkiin on arvioitu tulevaisuudessa suuntautuvan väestönkasvua Hämeenlinna on seutukuntansa keskus, palvelee noin 95 000 asukasta tulisi turvata palveluiden

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

ISOKATU SELVITYS

ISOKATU SELVITYS ISOKATU SELVITYS 2016 TAUSTAA 1996 ydinkeskustaa kehitettiin kävelyaluepainotteisesti. Isokatu oli rakennettu, kunnostettu korkeatasoisesti osa-aikaiseksi kävelykaduksi Tehtaankadun Torikadun välillä.

Lisätiedot

RAAHEN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy

RAAHEN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET Martti Wilhelms TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy RAAHEN KESKUSTAN ELINVOIMALASKENNAN TULOKSET 2016 Martti Wilhelms 10.1.2017 TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy ALLin menetelmä elinvoiman mittaamiseen ja seurantaan ALLin elinvoimalaskenta on kaupallinen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSISTA HELSINGISSÄ

TOIMITILOISTA ASUMISEEN - KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSISTA HELSINGISSÄ Toimistopäällikkö Tuomas Eskola Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 7.2.2017 KANTAKAUPUNGIN ALUE: Nykyinen toimistotilakanta 3,17 M k-m 2 Vajaakäyttöaste keskimäärin 8,3% Muutosten myötä toimistotilat

Lisätiedot

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa

KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa KAUPAN KAAVOITUS HELSINGISSÄ OSA II Erikoiskauppa Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Toimitus: Teemu Holopainen (KSV) Teksti: Luku 1: Teemu Holopainen (KSV) Luku 2: Tuomas Santasalo ja Katja Koskela

Lisätiedot

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy

ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005. A.C. Nielsen Finland Oy ALKON MYYMÄLÄN VAIKUTUS YMPÄRISTÖNSÄ PÄIVITTÄISTAVARAMYYNTIIN 9.11.2005 1(8) Alkon myymälän vaikutus ympäristönsä päivittäistavaramyyntiin: 1. Tutkimuksen tavoite 2. Menetelmä Tutkimuksen tavoitteena on

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

KODIN KESKUS, JOENSUU m²

KODIN KESKUS, JOENSUU m² KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI LIIKERAKENNUS VUOKRATAAN TOIMITILAA Joensuun Raatekankaalle keskeiselle kaupan alueelle Lieksaan ja Nurmekseen sekä Kontiolahdelle/Kajaaniin

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014

LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(8) 20.3.2014 TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 20.3.2014 1(8) LINJA-AUTOASEMA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavamuutos koskee Tornion kaupungin 4. Suensaaren

Lisätiedot

Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma

Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma Multisillan täydennysrakentamisen yleissuunnitelma Liite 2. Nykyisten kortteleiden täydennykset Multisillan yleissuunnitelmassa on pääosin laskennallisesti arvioitu uuden täydentävän rakentamisen määrää

Lisätiedot

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS

Ympäristöministeriö. Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset LUONNOS Ympäristöministeriö Ehdotettujen MRL:n vähittäiskaupan säännösten alustavat vaikutukset 18.2.2016 LUONNOS Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Vaihtoehdon 1 vaikutukset... 4 2.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5

Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 Espoon kaupunki Päätös 1 / 5 179/10.03.01/2011 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja 8 7.2.2011 8 Alueiden varaaminen Kiinteistöosakeyhtiö Espoon Entresselle ja Citycon Oyj:lle Espoon keskuksesta kauppakeskus

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi PÖYRY ENVIRONMENT OY

LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi PÖYRY ENVIRONMENT OY LAHDESJÄRVI-LAKALAIVAN OSAYLEISKAAVA Kaupallisten vaikutusten arviointi 11.4.2007 TUOMAS SANTASALO Ky Nervanderinkatu 5 D 38, 00100 Helsinki www.tuomassantasalo.fi TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYRY ENVIRONMENT

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (KESKUSTA) KAUPUNGINOSA KORTTELI 59 JA LIIKENNEALUETTA 2 (TUULENSUU) KAUPUNGINOSA LIIKENNEALUETTA 9 (KARTANOMÄKI) KAUPUNGINOSA LIIKENNEALUETTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa

Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa Kouvolan keskustan kaupallisten palveluiden kehitys 2012-2016 Kouvolan kauppa ja palvelut murroksessa 30.6.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Kouvolassa... 4 2.1. Kaupan ja

Lisätiedot

Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet

Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet Iisalmen kaupunki Kaupunkisuunnittelu / vs. asemakaava-arkkitehti Annaelina Isola 2.5.2014 Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet 1. Johdanto Ydinkeskustan asemakaavamuutokseen ja sen tavoitteidenasetteluun

Lisätiedot

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu

Karnaisten asemakaava. Kaupallinen tarkastelu Karnaisten asemakaava Kaupallinen tarkastelu 23.5.2016 Sisältö Sisältö... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan markkinat Lohjalla... 4 2.1. Nykyinen palveluverkko... 4 2.2. Väestö ja ostovoima... 6 2.3. Liiketilan

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO

TORIKORTTELIT. Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto SANTASALO TORIKORTTELIT Kiinteistökehityssuunnitelma Yhteenveto 10-06-2009 2 PROJEKTISTA.3 NYKYTILANNE..5 LIIKEIDEA JA KONSEPTIKEHITYS...7 INVESTOINNIT...9 VUOKRAUS 9 HELSINGIN LEIJONA OY.9 3 PROJEKTISTA Lähtökohdat

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot