HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuusto

2 Sisällys 1 JOHDANTO Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskevat kriittiset menestystekijät YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT Henkilöstömäärä Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain vuosina Henkilötyövuodet Työajan jakautuminen Henkilöstön määrä sopimusaloittain Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointia tukevia yleisiä toimenpiteitä Mäntsälässä Työhyvinvointikysely Terveysperusteiset poissaolot osa-aikasairauslomat Työterveyshuollon kustannukset ja toiminta Työterveyshuollon toiminta Muut poissaolot Henkilöstön vaihtuvuus Eläköityminen Määräaikainen kuntoutustuki Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkitseminen ja palkkaus LIITTEET-ELÄKEPOISTUMAT

3 1 JOHDANTO Tämä vuoden henkilöstöraportti 2014 on järjestyksessään Mäntsälän kunnan kahdeskymmenes henkilöstöraportti. Raportti antaa läpileikkauksen henkilöstön määrästä , ikä- ja ammattirakenteesta ja eläköitymisestä sekä mm. henkilöstökustannuksista, työpanoksesta ja terveydellisestä toimintakyvystä. Henkilöstöraportissa olevat taulukot, tilastot ja graafiset esitykset perustuvat pääosin henkilötietojärjestelmästä saatuihin tietoihin. Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Tarjottavat palvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia. Kunnat ovatkin kukin omalla alueellaan merkittäviä työllistäjiä. Vuoden 2014 lopussa Mäntsälän kunnan henkilöstömäärä oli 1336 henkilöä. Tämän raportin tietojen tuottamiseen ja aineiston laadintaan osallistui Henkilöstöpalvelujen henkilöstö ja erityisesti palkkasihteeri Hilkka Kokko ja työhyvinvointikoordinaattori Monica Sulopuisto. Lisäksi työterveyshuollosta on saatu arvokasta informaatiota. Tämän vuoden henkilöstöraportissa on pyritty kehittämään erityisesti työhyvinvointiin, terveysperusteisiin poissaoloihin, työterveyden palvelujen laatuun ja määrään sekä eläkepoistumaan liittyviä tietoja. Toivomme, että henkilöstöraportin sisältämät tiedot edesauttavat kunnassa tapahtuvaa kehittämistoimintaa sekä toimivat tietolähteenä silloin kun henkilöstöä koskevia perustunnuslukuja tarvitaan. Mika Lindgren, Henkilöstöjohtaja 3

4 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio Mäntsälä on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka palveluksessa on ammattitaitoinen, osaava sekä työhönsä motivoitunut, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö. 1.2 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskevat kriittiset menestystekijät Mäntsälän kunnan henkilöstöpolitiikka on tuloksellista ja kannustavaa. Kriittisen menestystekijän toteutumista arvioidaan seuraavilla kunnanvaltuuston henkilöstöstrategiaan sisältyneillä arviointikriteereillä: - Onnistunut johtaminen ja esimiestyö - Kannustavat palvelussuhteen ehdot - Työssä kehittymisen tukeminen - Hyvä ja avoin työilmapiiri Jotta saavutetaan henkilöstöä koskeva visio, on lisäksi vielä menestyttävä seuraavissa henkilöstöpolitiikan kriittisissä menestystekijöissä. 1. Palvelutuotanto ja sen arviointi 2. Henkilöstövoimavarojen käytön suunnittelu ja rekrytointi 3. Johtaminen, esimiestyö ja alaistaito 4. Kannustava palkka, palkitseminen ja muut palvelussuhdeasiat 5. Osaaminen ja ammattitaito 6. Työhyvinvointi 7. Työolot 8. Yhteistoiminta ja osallistuvuus 9. Henkilöstöpolitiikan arviointi ja kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen - Työntekijöiden työhyvinvoinnin / -kyvyn parantuminen - Osaaminen oikeassa paikassa - Tulospalkkausjärjestelmän mittareiden laatiminen - Motivoiva ja kannustava palkkaus - Aloitepalkkauksen käyttöönotto 4

5 2 YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT Tässä luvussa esitetään henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. 2.1 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Alla olevasta taulukosta huomataan, että vakinaisten määrä on Mäntsälässä hieman vähentynyt edellisestä vuodesta, ja määräaikaisten määrä on kasvanut, yli 7 prosenttiyksikköä. Kokonaismäärässä on tapahtunut 0,3 prosenttiyksikön kasvua edelliseen vuoteen, kokonaishenkilökunnan määrän ollessa 1336 henkilöä. Taulukko 1. Henkilöstömäärä Palvelussuhde Vakinaiset Määräaikaiset - joista työllistettyjä Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Muutos% ed. vuodesta ,53 % ,09 % ,67 % ,30 % [Taulukosta huomioitavaa: Perhe- ja omaishoitajat, sopimuspalokunnat ja poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde samassa kuntaorganisaatiossa.] 5

6 Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain vuosina Taulukko 2. Henkilöstömäärät palvelukeskuksittain Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut ,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut ,4 % 29,8 % Tekniset palvelut ,2 % 14,6 % Yhteensä ,4 % 21,9 % Mäntsälän Vesi ,1% Kaikki yhteensä ,2 % 21,7 % Kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat ym. kuuluvat sivistyspalveluihin. Vuoden 2014 kokonaishenkilömäärä kasvoi 5 hengellä vuoden 2013 tasosta. Suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ei henkilöstömäärissä ollut. Taulukko 3. Henkilöstön koko- ja osa-aikaisuus Miehet Kokoaikaiset Naiset Lukumäärä % 89,3 % 86,2 % Osa-aikaiset Lukumäärä % 10,7 % 13,8 % Kaikki yht Koko- ja osa-aikaisten suhde pysyi kertomusvuonna aika lailla ennallaan edellisen vuoden tilanteen kanssa. Vuoden 2014 lopulla kokoaikaista henkilöstöä oli 86,6 prosenttia kun edellisenä vuonna luku oli 84,7 prosenttia. 6

7 2.2 Henkilötyövuodet Palvelussuhteiden lukumäärästä ei suoraan pysty näkemään millaisella henkilöstöpanoksella kunnan palvelut on vuoden aikana tuotettu. Todellisen työpanoksen selvittämiseksi on tähän raporttiin tehty laskelma henkilötyövuosista. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän (tehdyt todelliset tunnit) henkilön koko vuoden työskentelyä. Tehtyä vuosityöaikaa vähentävät vuosilomat, arkipyhät, palkalliset ja palkattomat poissaolot. Siihen on kuitenkin lisätty rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit työpäiviksi muuttaen. Mikäli henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana, kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää. Henkilötyövuosien määrä siis kuvaa koko vuoden aikaista työvahvuutta. Opetushenkilöstön osalta taulukko on virheellinen; järjestelmä ei pysty huomioimaan opettajien poikkeuksellista työaikaa. Henkilöstötyöpanos 2014 Kansalaisopiston tuntipalkk. opetajat. Mäntsälän Vesi 5, ,00 14 Tekniset palvelut - Opetushenkilöstö Sivistyspalvelut * 103, ,30 77, Perusturvapalvelut 648, Hallintopalvelut 41,60 HTV Henkilöstömäärä

8 2.3 Työajan jakautuminen Taulukko 5. Tehdyt työtunnit vuosina Tehdyt työtunnit ja henkilötyövuodet toimialoittain vuosina Toimiala Tehdyt työtunnit HTV 2013 Tehdyt työtunnit HTV 2014 Henkilöstömäärä Keskimääräinen vuosityöaika (tuntia) Henkilöstömäärä Keskimääräinen vuosityöaika (tuntia) Hallintopalvelut , , , ,52 Perusturvapalvelut ,2 1373, , ,01 Sivistyspalvelut * ,8 1324, ,2 1230,46 Opetus- henkilöstö ,3 849, ,3 872,57 Tekniset palvelut , , , ,44 Kunta yhteensä , , ,0 1265,80 Mäntsälän Vesi , , , ,21 Kunta ja Vesi yhteensä Kansalaisopiston tuntipalkk. opettajat , , , , ,4 234, ,8 205,96 Kaikki yhteensä ,3 1247, ,8 1232,51 Opetushenkilöstön palkkaus perustuu opetusvelvollisuuteen ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys. Suuria muutoksia edelliseen vuoteen ei toimialakohtaisesti työtuntien ja henkilötyövuosien osalta ole. Henkilötyövuodet vähenivät koko kunnan osalta 8,5 vuotta edellisen vuoden tasosta. 8

9 2.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain Taulukko 6. Henkilöstön määrä sopimusaloittain Henkilöstö sopimusaloittain vuosina % % % lkm lkm lkm Yleinen (KVTES) , , ,7 Opettajat (OVTES) , , ,9 Lääkärit (LS) 20 1,5 22 1,6 23 1,7 Tekniset (TS) 51 3,8 41 3,1 46 3,4 Tuntipalkkaiset (TTES) 21 1,5 20 1,5 18 1,3 Yhteensä Mäntsälän kunnan henkilöstö jakaantuu kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti eri sopimusaloihin. Selvästi eniten kunnan henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin; sen piiriin kuuluu 71,7 % eli 957 henkilöä. Opettajien (OVTES) osuus henkilöstöstä on 21,9 % (292), lääkärien (LS) 1,7 % (23), teknisen (TS) henkilöstön 3,4 % (46) ja tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) 1,3 % (18). 9

10 2.5 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Taulukko 7 Ikäryhmät ja sukupuolijakaumat 2014 alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Naiset Miehet Henkilöstön ikärakenteen mukaan suurimmat ikäryhmät ovat vuotiaat ja vuotiaat; sekä miehissä että naisissa näissä ryhmissä on eniten työntekijöitä. Merkittäviä muutoksia ikärakenteessa ei ole edelliseen vuoteen verrattuna tapahtunut. Taulukko 8 Miesten ja naisten keski-ikä vuosina , ,5 Miehet Naiset 45 44, Kertomusvuonna naisten keski-iässä ei tapahtunut juurikaan muutoksia vuoden 2013 tasoon. Miesten keski-ikä nousi reilulla puolella vuodella vuoden 2013 tasosta. 10

11 2.6 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstökoulutuksen osalta tekivät esimiehet omien työntekijöidensä osalta päätökset koulutukseen osallistumisesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Koulutustarpeen arviointia tehtiin kehityskeskustelun yhteydessä. Seuraavalla taulukossa on kuvattu koulutukseen osallistuminen toimialoittain Taulukko 9 Koulutuspäivät / työntekijä vuosina Toimialojen koulutuspäivät vuosina Koulutuspäivät yhteensä Koulutuspäivät /hlö Toimiala Hallintopalvelut ,97 2,4 4,2 Perusturvapalvelut ,49 1,63 1,76 Sivistyspalvelut * ,42 2,68 2,83 Tekniset palvelut ,46 0,85 1,62 Mäntsälän Vesi ,0 3,75 2,71 Yhteensä ,72 1,92 2,16 Sisältää työn edellyttämän koulutuksen, täydennyskoulutuksen ja luottamusmieskoulutuksen *Opetushenkilöstön lakisääteiset VESO - koulutuspäivät sisältyvät koulutuspäiviin Koulutuspäivien määrässä on eroja toimialojen välillä jonkin verran. Eniten kirjattuja koulutuspäiviä on hallinnossa (4,2) ja vähiten teknisellä toimialalla (1,62). Kaikkien toimialojen koulutuspäivämäärät nousivat edellisen vuoden tasosta ja ovat nousseet vuoden 2012 tasosta melkein neljänneksellä. Koulutuspäivien kirjaamisen merkitystä henkilöstöjärjestelmään on korostettu esimiehille. 11

12 2.7 Henkilöstön työhyvinvointi Strateginen työhyvinvointitoiminta perustuu pitkän tähtäimen tavoitteelliseen suunnitteluun ja yhteistyöhön yli toimialarajojen. Työhyvinvointi koostuu monista eri osa-alueista: Selkeä perustehtävä, osaamisen ja työn vaativuuden tasapaino, kunnossa oleva työn kuormitus (ei yli eikä ali), oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisuus kehittyä työssään ja tunne siitä, että mahdollisia epäkohtia pyritään poistamaan vaikuttavat kaikki työhyvinvoinnin muodostumiseen Rekrytointiin liittyvä osaamisen varmistaminen, joustava sisäinen liikkuvuus ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu ovat myös oleellisia osa-alueita. Hyvä perehdytys edistää työn oppimista, tuloksellisuutta ja sitoutumista. Osaamisen kehittämisessä haasteena on erityisesti tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittäminen ja monipuolisen osaamisen tekeminen näkyväksi. Kunnossa olevat työn rakenteet ja johtaminen sekä selkeät työn tavoitteet tukevat perustehtävän tekemistä. Perustehtävää tulee kirkastaa aika-ajoin, jotta sen merkitys muistetaan työn keskiössä. Perustehtävän tekemistä helpottavat palvelevat sähköiset järjestelmät sekä suunnitelmallinen ja avoin viestintä ja tiedottaminen. Työhyvinvoinnin yksi keskeisimmistä tavoitteista on henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen. Siihen pyritään ennaltaehkäisevien toimintojen tehostamisella ja varhaisella puuttumisella kun työstä selviämisessä on havaittavissa ongelmia. Selkeät tiedossa olevat toimintamallit ja ohjeet tukevat työtä ja yhtenäistävät toimintaa operatiivisella tasolla. Jatkuva arviointi ja seurantamittareiden informaation hyödyntäminen tukevat toiminnan suunnittelua ja johtamista. Työhyvinvointi myös lisääntyy, kun toiminnassa ja sen johtamisessa huomioidaan työkyvyn tukeminen Työhyvinvointia tukevia yleisiä toimenpiteitä Mäntsälässä Liikuntaseteleitä oli tarjolla henkilöstölle ja niihin työnantaja käytti kertomusvuonna euroa (puolet setelien kokonaisarvosta). Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin henkilöstölle kerran viikossa tyhy-jumppaa. Jumppiin osallistui 23 henkilöä/kerta ja se on ollut henkilöstölle maksutonta. Tyhy-iltapäivät (2 kpl) olivat lokakuussa. Niihin osallistui noin neljäsosa henkilöstöstä, joka on saman verran kuin aikaisempina vuosina. Ohjelmassa oli Kirsti ja Katri Mannisen esitys suhteeni liikuntaan sekä mahdollisuus kokeilla erilaisia liikunnallisia lajeja. Mäntsälän Kunta julistettiin savuttomaksi alkaen. Savuton kunta ohjetta täydentämään laadittiin Savuton työaika-ohje. Esimiesten aamukoulut alkoivat syksyllä. Ne ovat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen perjantai-aamu klo Aamukoulujen tarkoituksena on informoida ja kerrata kunnan toimintoja ja toimintatapoja, kehittää esimiesten osaamista vaihtuvista teemoista sekä ohjata heitä hyödyntämään olemassa olevia tietolähteitä esimiestyössään. Aamukoulujen yhteydessä tiedotettiin myös muista ajankohtaisista asioista. Aamukoulujen aiheina olivat syksyllä mm. hallintosääntö, varhainen tuki, varhemaksut ja sairauspoissaolojen hallinta, viestintätaidot ja henkilöstösäästöt. 12

13 Työhyvinvointikoordinaattori aloitti Henkilöstöpalveluissa pilottihankkeen Tehtävä painottuu erityisesti työkyvyn tukemiseen ja työssä jatkamisen edistämiseen sekä sairauspoissaolojen hallinnan ja raportoinnin kehittämiseen. Työhön sisältyy myös kokonaisvaltaisen työhyvinvointitoiminnan ja kunnan henkilöstön työterveyshuoltotoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuminen Työhyvinvointikysely Työhyvinvointikysely toteutettiin Kyselyn vastasi 613 henkilöä ja vastausprosentti oli 46 %. Vuonna 2011 vastaajia oli 646 ja vastausprosentti 50%. Tärkeää on, että kyselyn tulokset analysoidaan ja käsitellään ja tieto hyödynnetään työyksiköiden toiminnan kehittämiseksi. Työhyvinvointikysely on tarkoitus tehdä seuraavan kerran vuonna Työhyvinvointikyselyn tuloksista Yleisarvosana Mäntsälän kunnasta työpaikkana oli 7,64, Vuonna 2011 yleisarvosana oli 7,4. Muutos parempaan oli merkittävä. Yleisarvosana oli samaa tasoa kuin vertailukunnissa. 13

14 Kaikkien väittämien keskiarvo edelliseen kyselyyn verrattuna parani hiukan ollen nyt 3,74. Eniten arvosanat paranivat kohdissa muutos ja tulevaisuus sekä kehityskeskustelut. Kehitettävää on erityisesti ilmapiirin avoimuuden edistämisessä. Keinoinan siihen tarvitaan lisää yhteistyötä ja tehokasta viestintää sekä toiminnan läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta. 2.8 Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolojen osalta vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 14,18 kalenteripäivää/työntekijä, vuonna 2012 keskimäärin 15,05 kalenteripäivää/työntekijä, vuonna ,71 päivää ja nyt kertomusvuonna 2014 sairauspoissaoloja oli 13,99 kalenteripäivää/työntekijä. Ilman työtapaturmista aiheutuvia sairauspoissaolopäiviä päästään lukemaan 13,33. Toimialoittain tarkasteluna perusturvassa sairauspoissaoloja oli vuonna ,98 päivää /hlö, teknisellä toimialalla 21,83 päivää /hlö, sivistyksen toimialalla 8,27 päivää /hlö ja hallintopalveluissa 5,00 päivää /hlö. Mäntsälän Vesi on niin pieni yksikkö, että yhdenkin henkilön pitkä sairausloma vaikuttaa keskiarvoon merkittävästi. Veden osalta sairauspoissaolot nousivat reilusti edellisen vuoden tasosta. 14

15 Taulukko 10. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot; poissaolopäivät keskimäärin vuosina Sairauspoissaolopäivien määrä keskimäärin / henkilö toimialoittain vuosina Toimiala Hallintopalvelut 10,03 8,56 9,02 5,89 5,00 Perusturvapalvelut 15,27 16,06 17,82 14,72 15,98 Sivistyspalvelut 8,06 10,34 9,05 9,27 8,27 Tekniset palvelut 16,01 13,79 18,34 23,64 21,83 Mäntsälän Vesi 9,79 28, ,46 31,36 Yhteensä 13,05 14,18 15,05 13,71 13,99 Ilman työtapaturmia ,73 15,34 7,84 20,14 30,21 13,33 Taulukko 11. Sairaus- ja tapaturmiin liittyvät poissaolot keskimäärin / henkilö vuosina ,5 Sairauspoissaolot keskimäärin/hlö vv , ,5 pv/hlö 13 12,

16 Taulukko 12 A. Sairauspoissaolojen kestot kalenteripäivinä vuonna 2014 Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2014, kappalemäärät kussakin luokassa Toimiala Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Sairauslomat myönnetään korkeintaan 2 kk:n jaksoissa ja pitkätkin sairaslomat tilastoituvat jakson pituuden mukaan. Tästä syystä ei pävien ryhmään tule yleensä yhtään sairauslomaa, vaikka henkilö olisikin yhtäjaksoisesti näin pitkään sairauslomalla. Sairauspoissaolojen kestoja tarkastellessa huomio kiinnittyy siihen, että kertomusvuonna väheni erityisesti 1-3 päivän ja myös päivän kestoiset sairauspoissaolot. Muista luokissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Taulukossa, jossa on tarkasteltu poissaolojen syitä toimialoittain, aineiston muodostaa ne poissaolot, joista on lääkärintodistus. 16

17 Taulukko 12 B. Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2014, henkilömäärät kussakin luokassa Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2014, henkilömäärät kussakin luokassa Toimiala Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Taulukko 12 C. Sairauspoissaolopäivät syiden perusteella vuosina Tuki-ja liikuntaelin sairaudet Infektiot Psyykkiset syyt Muut * Vammat,myrkytykset,ulk.syyt Vammat,myrkytykset,ulk.syyt Muut * Psyykkiset syyt Infektiot Tuki-ja liikuntaelin sairaudet Yleisimmät poissaolojen syyt ovat edelleen tuki-ja liikuntaelinsairaudet. Ne ovat kuitenkin vähentyneet vuoteen 2013 verrattuna noin neljänneksellä. Psyykkisten syiden vuoksi sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna noin kolmasosan. Vammat,myrkytykset ja ulkoiset syyt liittyvät esimerkiksi murtumiin, joiden kuntoutumisessa sairaspäiviä kertyy helposti. Nämä syyt sisältyivät muut syyt luokkaan. 17

18 Taulukko12 D. Sairauspoissolojen syyt toimialoittain Infektiot (kalenteri päivää) Perusturva Mäntsälä Perusturva Pornainen Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Hallintopalvelut Mäntsälän Vesi Tuki ja liikunta elin sairaude t Psyyk kiset syyt Mu ut syyt Tuki ja liikunt a elin sairaud et Infe k- tiot Psyykki set syyt Mu ut syyt Tuki liikunta elin sairaud et Infek -tiot Psyykkis et syyt Muu t syyt Ulkoi set syyt Sivistyspalveluissa sairauspoissaolot tukiliikuntaelinsairauksien vuoksi ovat vähentyneet yli puolella vuoteen 2013 verrattuna. Psyykkiset syyt ovat vähentyneet yli 40 %:a. Perusturvapalveluissa tukiliikuntaelinsairaudet ovat vähentyneet jo kolmatta vuotta. Perusturvan hoito-ja hoivapalvelussa on erityisesti panostettu työergonomian parantamiseen. Perusturvaspalveluissa Pornaisissa sairauspoissaolot tukiliikuntaelinsairauksien vuoksi lisääntyivät neljänneksellä vuoteen 2013 verrattuna. Psyykkiset sairauspoissaolosyyt koko perusturvassa lisääntyivät vuoteen 2013 verrattuna yli 40 prosenttia. Teknisissä palveluissa sairauspoissaolot tukiliikuntaelinsairauksien vuoksi vähenivät noin neljänneksellä. Myös hallintopalveluissa sairauspoissaolot vähenivät. Mäntsälän Vedessä sairauspoissaolot lisääntyivät sekä tukiliikuntaelinsairauksien että psyykkisten syiden vuoksi. 18

19 2.8.1 Osa-aikasairauslomat osasp henkilöä Kelan osasairauspäivärahan tarkoitus on helpottaa työhön palaamista,kun täysipäiväisesti työskennellyt palaa sairauspoissaolon jälkeen osa-aikaisesti työpaikalle. Osa-aikaisen työhönpaluun arvioidaan vähentävän sairauslomia ja ehkäisevän pysyvän työkyvyttömyyden syntyä. Siitä hyötyvät työntekijä, työyhteisö ja työnantaja. Vuonna 2014 osasairauspäivärahan käyttö kunnassa lisääntyi huomattavasti, koska työhyvinvointikoordinaattorin tekemä työ esimiesten ja työterveyshuollon kanssa yhteistyönä näkyy luvuissa. 2.9 Työterveyshuollon kustannukset ja toiminta TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET KORVAUSLUOKITTAIN 2013 JA 2014 KL I KL II KLIII Yht , , , , ,9 612, ,1 Työterveyshuollon kustannukset nousivat sekä käyntiluokka I että II osalta vuoden 2014 aikana. Kokonaiskustannusten nousu oli noin ,00. Siitä sairaanhoidon kustannusten nousu oli noin ,00 ja ennaltahkäisevän toiminnan osuus noin ,00. Työterveyshuollon toimintaa on tavoitteena saada entistä enemmän ennaltaehkäiseväksi. Hoitajien työstä jo noin 80 % on ennaltaehkäisevää. Lääkäreiden työ painottuu sairaanhoitoon. 19

20 Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden nousivat noin 14%.Käyntiluokka I mukaisesti kustannukset nousivat työntekijää kohden noin 25%. Sairaanhoidon (KL II) kustannukset työntekijää kohden nousivat nousivat noin 9%. Kelan viimeisimmän tilaston vuodelta 2013 mukaan keskimääräiset työterveyshuollon kokonaiskustannukset työntekijää kohden olivat 396 ja korvaukset Työterveyshuollon toiminta Työhöntulo- ja ikätarkastukset ja työpaikkakäynnit Työhöntulotarkastuksia Ikätarkastuksia Työpaikkakäyntejä Työfysioterapeutin ergonomiakäyntejä Työterveysneuvotteluita Terveydenhoitajien työpaikkakäynteihin käyttämä aika lisääntyi 25 h (=104h),mutta työpaikkakäyntien määrä pysyi samana. Työfysioterapeutin ergonomiakäynnit lisääntyivät ja niihin käytettiin aikaa 72,5 h enemmän kuin vuonna Erilaisia terveystarkastuksia tehtiin vuonna , joka on 53 enemmän kuin vuonna Vuoden 2014 henkilöstösäästöohjelman mukaisesti luovuttiin niistä työhöntulotarkastastuksista, joissa työn altisteet eivät edellytä terveystarkastuksen tekemistä työsuhteen alussa. Työhöntulotarkastuksia vuonna 2014 tehtiin 113 vähemmän edellisenä vuotena. Ikätarkastukset ovat vapaaehtoisia ja myös niiden osalta karsitiin ikäryhmiä,joille tarkastuksia tarjotaan. Ikätarkastusten määrä ei kuitenkaan vähentynyt vaan ne lisääntyivät 120:lla. Osaltaan tätä selittää se,että vuonna 2013 ikätarkastuksia jäi työterveyshuollon resurssivajeen vuoksi tekemättä. Näitä ikätarkastuksia tehtiin vielä vuonna

21 Sairaanhoitokäynnit ja tutkimukset Sairaanhoitokäynnit lääkärillä Erikoislääkärikonsultaatiot Sairaanhoitokäynnit terv.hoit Laboratoriotutkimukset Kuvantaminen Työterveyshuollon sairaanhoitokäynnit ja tutkimukset Kuvantaminen Laboratoriotutkimukset Sairaanhoitokäynnit Sairaanhoitokäynnit lääkärillä lisääntyivät hieman. Vastaavasti laboratoriotutkimukset vähenivät. Kuvantamistutkimusten määrässä oli pientä nousua. Vuoden 2014 henkilöstösäästösuunnitelman mukaisesti työterveyshuoltolain mukaisia erikoislääkärikonsultaatioita oli tavoitteena käyttää herkästi, jotta hoitoprosesseja ja työhönpaluuta voitaisiin nopeuttaa. Käynnit lisääntyivät,mutta tilastollisesti ei voida osoittaa saavutettiinko niitä tavoitteita,mitä toiminnolla haettiin. Diagnosointiin ja jatkohoidon suunnitteluun työterveyshuollon lääkärit kokivat saaneet siitä selkeää tukea Muut poissaolot Taulukko 15. Kaikki poissaolot syyn mukaan vuonna 2014 Poissaolot vuonna 2014 kalenteripäivää/hlö Vuosilomat 31,7 Muut virka- ja työvapaat 19,4 Koulutus - ja opintovapaat Perhevapaat 4,3 17,1 pv/hlö Sairauspoissaolot 13,

22 Muissa poissaoloissa suurin ryhmä on vuosilomat. Keskimäärin kunnan työntekijät olivat vuoden 2014 aikana vuosilomalla 31,7 päivää. Vuosilomapäivien lisääntyminen edellisvuoteen verrattuna johtunee siitä, että henkilöstön kanssa on tehty vähemmän sopimuksia vuosiloman säästöön jättämisestä ja edellisten vuosien säästöön jätettyjä lomia on pidetty pois. Muiden virka- ja työvapaiden määrä lisääntyi vuoden ,97 päivästä 19,4 päivään. Muissa virkavapauksissa ovat mm kuntoutukset, vuorotteluvapaat, palkattomat yksityisasiat jne. Palkattomien vapaiden pitämistä suositeltiin säästösyistä. Perhevapaat aiheuttavat naisvaltaisella kunta-alalla paljon poissaoloja. Perhevapaiden vuoksi poissaoloja oli 17,1 päivää/työntekijä. Perhevapaissa ovat myös lapsen sairauden vuoksi myönnetyt tilapäiset hoitovapaat. Koulutus- ja opintovapaiden vuoksi poissaoloja oli 4,3 päivää vuodessa henkilöä kohden. Kaikki poissaolot yhteen laskettuna oli jokainen kunnan työntekijä keskimäärin poissa töistä yhteensä 86,36 kalenteripäivää Henkilöstön vaihtuvuus Taulukko 16. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuosina Vakinaiset virat ja toimet Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus 7,11% 5,92% 9,70% 7,94% Tulovaihtuvuus 9,06% 12,82% 12,78 % 7,18 % Lähtövaihtuvuusprosentti kuvaa lopettaneiden (eläköityneet, työpaikkaa vaihtaneet) määrän ja henkilöstömäärän välistä suhdetta. Vuonna 2014 lähtövaihtuvuusprosentti oli 7,94 %. Muutos edelliseen vuoteen on - 1,76 %. Taulukko 17. Vaihtuvuus toimialoittain vakinaiset virat ja toimet 2014 Vaihtuvuus toimialoittain vakinaiset virat ja toimet 2014 Toimiala Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus 5 % 7,43 % 7,27 % 5,05 % 15,38 % 7,94 % Tulovaihtuvuus 5 % 9,53 % 5,09 % 7,78 % 7,69 % 7,18 % 22

23 2.12 Eläköityminen Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa ja -ennusteita ja yhdistämällä tiedot organisaation palvelustrategiaan kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläkepoistumaennusteen avulla voidaan ennakoida tulevaa työvoimatarvetta. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden lukumäärinä ja näiden keski-ikänä. Näiden kehitystä seurataan pitkällä aikavälillä. Alla olevasta taulukosta huomataan, että eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut viimeisen kolmen vuoden aikana 6,2 vuodella. Viimeisen seitsemän vuoden tarkastelujaksolla vuoden 2014 keski-ikä 62,8 on korkein luku. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet v Osa-aikaeläkkeen aloittaneet v Yhteensä KuEL 26 VaEL 6 0 Keski-ikä 62,9 62,7 23

24 24

25 Määräaikainen kuntoutustuki määr. kt/kp varhemaksu , , ( tilinpäätös tieto, ei lopullinen) ,73 Varhe-maksut muodostuvat ennenaikaisista eläkkeistä, joihin myös määräaikainen kuntoutustuki luetaan. Vuoden 2014 aikana on Mäntsälän kunnassa aktivoitu työhönpaluuta varhaisen tuen käytäntöjen tehostamisella ja ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteillä. Siksi myös kuntoutustukipäivien määrät ovat lisääntyneet. Keskimäärin varhaiseläkemenoperusteinen maksu kunnissa on korkeintaan noin 1 % palkkasummaan nähden. Mäntsälässä se oli vuonna 2013 noin 0,6 % ja 2014 noin 0,7 % Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Työvoimakustannuksissa näkyvät myös kunta- ja palvelurakennemuutokset tai henkilöstöön kohdistuneet talouden sopeutustoimet, mitkä ovat henkilöstöraportissa tarkemmin selitettäviä/ kuvattavia tapahtumia ja toimenpiteitä. Myös ostopalvelujen merkittävä käyttö voi näkyä työvoimakustannusten alenemisena. Kunta ja Vesi yhteensä Työvoimakustannukset yhteensä josta 1 Palkat yhteensä josta - Vuosiloma-ajan palkat - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, - Perhevapaiden palkat, Kela- ja tapaturmakorvaukset - Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Muutos% ed. vuoteen ,78 % - 8,16 % - 2,57 % - 4,94 % - 19,37% 25

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 27.4.2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 27.4.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 27.4.2015 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2013 Yhteistyöryhmä 7.4.2014 Kunnanhallitus 9.4.2014 Kunnanvaltuusto 28.4.2014 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio... 4 1.2 Mäntsälän

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta

Henkilöstöraportti Punkalaitumen kunta Henkilöstöraportti 2016 Punkalaitumen kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Henkilöstömäärä... 2 3. Henkilötyövuosi... 5 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Henkilöstön ikärakenne... 6 6. Henkilöstön

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013

Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Kuhmon kaupunki Henkilöstötilinpäätös 2013 Sisällys Johdanto... 2 Henkilöstötilinpäätös... 2 Henkilöstösuunnitelma... 2 Henkilöstömäärä... 3 1 Henkilötyövuodet... 3 Henkilöstön ikärakenne... 4 Terveysperusteiset

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2016 TAUSTAA Kunnan toimialalla henkilöstö on tärkein resurssitekijä. Menestykseen kunta tarvitsee motivoituneen ja osaavan henkilöstön. Valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttaminen

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 5 5. Ikärakenne... 6 6. Henkilöstön osaamisen

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.

Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 Tiina Pohjonen työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel. Mitä lisäarvoa työterveyspalveluista on asiakkaan työkyvylle? Työeläkepäivä 2012 työterveysjohtaja tiina.pohjonen@hel.fi 2 3 4 Työterveydestä on tullut sairaanhoitoa 5 Työkykynäkymä suuri työkykyriski

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT

Ruokapalvelut VAKINAISET TYÖLLISTETYT MÄÄRÄAIKAISET YHT Sisällys H K KESKUSVIRASTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 VAKINAISET 199 204 206 88 83 74 TYÖLLISTETYT 5 2 9 2 1 1 MÄÄRÄAIKAISET 45 44 36 11 3 13 YHT. 249 250 251 101 87 88 Ruokapalvelut 2014 2015 2016

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 1 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto

Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto Maakuntahallitus 24.3.2014, Erillisliite 2 Henkilöstöraportti 2013 Kainuun liitto 1 JOHDANTO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet tulosalueittain...5

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2014. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.

ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2014. Henkilöstöraportti. Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3. ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi 2014 Henkilöstöraportti Yhteistyötoimikunta 30.3.2015 Kunnanhallitus 30.3.2015 Laadittu hyväksikäyttäen KT kuntatyöantajien suositusta. (Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 83. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 997/2017 01.00.02.00 83 Henkilöstökertomus vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Yt-toimikunta 19.4.2017 24 Kunnanhallitus 8.5.2017 122 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Henkilöstöön panostaminen

Henkilöstöön panostaminen Henkilöstöön panostaminen Tavoitteet vuodelle 2014 Kehitetään sisäisiä toimintamalleja tehostamaan parhaiden käytäntöjen ja osaamisen jakamista. Jatketaan työvälineiden ja järjestelmien kehitystyötä tukemaan

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan:

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot