HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuusto

2 Sisällys 1 JOHDANTO Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskevat kriittiset menestystekijät YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT Henkilöstömäärä Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain vuosina Henkilötyövuodet Työajan jakautuminen Henkilöstön määrä sopimusaloittain Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointia tukevia yleisiä toimenpiteitä Mäntsälässä Työhyvinvointikysely Terveysperusteiset poissaolot osa-aikasairauslomat Työterveyshuollon kustannukset ja toiminta Työterveyshuollon toiminta Muut poissaolot Henkilöstön vaihtuvuus Eläköityminen Määräaikainen kuntoutustuki Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkitseminen ja palkkaus LIITTEET-ELÄKEPOISTUMAT

3 1 JOHDANTO Tämä vuoden henkilöstöraportti 2014 on järjestyksessään Mäntsälän kunnan kahdeskymmenes henkilöstöraportti. Raportti antaa läpileikkauksen henkilöstön määrästä , ikä- ja ammattirakenteesta ja eläköitymisestä sekä mm. henkilöstökustannuksista, työpanoksesta ja terveydellisestä toimintakyvystä. Henkilöstöraportissa olevat taulukot, tilastot ja graafiset esitykset perustuvat pääosin henkilötietojärjestelmästä saatuihin tietoihin. Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Tarjottavat palvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia. Kunnat ovatkin kukin omalla alueellaan merkittäviä työllistäjiä. Vuoden 2014 lopussa Mäntsälän kunnan henkilöstömäärä oli 1336 henkilöä. Tämän raportin tietojen tuottamiseen ja aineiston laadintaan osallistui Henkilöstöpalvelujen henkilöstö ja erityisesti palkkasihteeri Hilkka Kokko ja työhyvinvointikoordinaattori Monica Sulopuisto. Lisäksi työterveyshuollosta on saatu arvokasta informaatiota. Tämän vuoden henkilöstöraportissa on pyritty kehittämään erityisesti työhyvinvointiin, terveysperusteisiin poissaoloihin, työterveyden palvelujen laatuun ja määrään sekä eläkepoistumaan liittyviä tietoja. Toivomme, että henkilöstöraportin sisältämät tiedot edesauttavat kunnassa tapahtuvaa kehittämistoimintaa sekä toimivat tietolähteenä silloin kun henkilöstöä koskevia perustunnuslukuja tarvitaan. Mika Lindgren, Henkilöstöjohtaja 3

4 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio Mäntsälä on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka palveluksessa on ammattitaitoinen, osaava sekä työhönsä motivoitunut, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö. 1.2 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskevat kriittiset menestystekijät Mäntsälän kunnan henkilöstöpolitiikka on tuloksellista ja kannustavaa. Kriittisen menestystekijän toteutumista arvioidaan seuraavilla kunnanvaltuuston henkilöstöstrategiaan sisältyneillä arviointikriteereillä: - Onnistunut johtaminen ja esimiestyö - Kannustavat palvelussuhteen ehdot - Työssä kehittymisen tukeminen - Hyvä ja avoin työilmapiiri Jotta saavutetaan henkilöstöä koskeva visio, on lisäksi vielä menestyttävä seuraavissa henkilöstöpolitiikan kriittisissä menestystekijöissä. 1. Palvelutuotanto ja sen arviointi 2. Henkilöstövoimavarojen käytön suunnittelu ja rekrytointi 3. Johtaminen, esimiestyö ja alaistaito 4. Kannustava palkka, palkitseminen ja muut palvelussuhdeasiat 5. Osaaminen ja ammattitaito 6. Työhyvinvointi 7. Työolot 8. Yhteistoiminta ja osallistuvuus 9. Henkilöstöpolitiikan arviointi ja kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen - Työntekijöiden työhyvinvoinnin / -kyvyn parantuminen - Osaaminen oikeassa paikassa - Tulospalkkausjärjestelmän mittareiden laatiminen - Motivoiva ja kannustava palkkaus - Aloitepalkkauksen käyttöönotto 4

5 2 YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT Tässä luvussa esitetään henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. 2.1 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Alla olevasta taulukosta huomataan, että vakinaisten määrä on Mäntsälässä hieman vähentynyt edellisestä vuodesta, ja määräaikaisten määrä on kasvanut, yli 7 prosenttiyksikköä. Kokonaismäärässä on tapahtunut 0,3 prosenttiyksikön kasvua edelliseen vuoteen, kokonaishenkilökunnan määrän ollessa 1336 henkilöä. Taulukko 1. Henkilöstömäärä Palvelussuhde Vakinaiset Määräaikaiset - joista työllistettyjä Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Muutos% ed. vuodesta ,53 % ,09 % ,67 % ,30 % [Taulukosta huomioitavaa: Perhe- ja omaishoitajat, sopimuspalokunnat ja poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde samassa kuntaorganisaatiossa.] 5

6 Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain vuosina Taulukko 2. Henkilöstömäärät palvelukeskuksittain Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut ,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut ,4 % 29,8 % Tekniset palvelut ,2 % 14,6 % Yhteensä ,4 % 21,9 % Mäntsälän Vesi ,1% Kaikki yhteensä ,2 % 21,7 % Kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat ym. kuuluvat sivistyspalveluihin. Vuoden 2014 kokonaishenkilömäärä kasvoi 5 hengellä vuoden 2013 tasosta. Suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ei henkilöstömäärissä ollut. Taulukko 3. Henkilöstön koko- ja osa-aikaisuus Miehet Kokoaikaiset Naiset Lukumäärä % 89,3 % 86,2 % Osa-aikaiset Lukumäärä % 10,7 % 13,8 % Kaikki yht Koko- ja osa-aikaisten suhde pysyi kertomusvuonna aika lailla ennallaan edellisen vuoden tilanteen kanssa. Vuoden 2014 lopulla kokoaikaista henkilöstöä oli 86,6 prosenttia kun edellisenä vuonna luku oli 84,7 prosenttia. 6

7 2.2 Henkilötyövuodet Palvelussuhteiden lukumäärästä ei suoraan pysty näkemään millaisella henkilöstöpanoksella kunnan palvelut on vuoden aikana tuotettu. Todellisen työpanoksen selvittämiseksi on tähän raporttiin tehty laskelma henkilötyövuosista. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän (tehdyt todelliset tunnit) henkilön koko vuoden työskentelyä. Tehtyä vuosityöaikaa vähentävät vuosilomat, arkipyhät, palkalliset ja palkattomat poissaolot. Siihen on kuitenkin lisätty rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit työpäiviksi muuttaen. Mikäli henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana, kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää. Henkilötyövuosien määrä siis kuvaa koko vuoden aikaista työvahvuutta. Opetushenkilöstön osalta taulukko on virheellinen; järjestelmä ei pysty huomioimaan opettajien poikkeuksellista työaikaa. Henkilöstötyöpanos 2014 Kansalaisopiston tuntipalkk. opetajat. Mäntsälän Vesi 5, ,00 14 Tekniset palvelut - Opetushenkilöstö Sivistyspalvelut * 103, ,30 77, Perusturvapalvelut 648, Hallintopalvelut 41,60 HTV Henkilöstömäärä

8 2.3 Työajan jakautuminen Taulukko 5. Tehdyt työtunnit vuosina Tehdyt työtunnit ja henkilötyövuodet toimialoittain vuosina Toimiala Tehdyt työtunnit HTV 2013 Tehdyt työtunnit HTV 2014 Henkilöstömäärä Keskimääräinen vuosityöaika (tuntia) Henkilöstömäärä Keskimääräinen vuosityöaika (tuntia) Hallintopalvelut , , , ,52 Perusturvapalvelut ,2 1373, , ,01 Sivistyspalvelut * ,8 1324, ,2 1230,46 Opetus- henkilöstö ,3 849, ,3 872,57 Tekniset palvelut , , , ,44 Kunta yhteensä , , ,0 1265,80 Mäntsälän Vesi , , , ,21 Kunta ja Vesi yhteensä Kansalaisopiston tuntipalkk. opettajat , , , , ,4 234, ,8 205,96 Kaikki yhteensä ,3 1247, ,8 1232,51 Opetushenkilöstön palkkaus perustuu opetusvelvollisuuteen ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys. Suuria muutoksia edelliseen vuoteen ei toimialakohtaisesti työtuntien ja henkilötyövuosien osalta ole. Henkilötyövuodet vähenivät koko kunnan osalta 8,5 vuotta edellisen vuoden tasosta. 8

9 2.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain Taulukko 6. Henkilöstön määrä sopimusaloittain Henkilöstö sopimusaloittain vuosina % % % lkm lkm lkm Yleinen (KVTES) , , ,7 Opettajat (OVTES) , , ,9 Lääkärit (LS) 20 1,5 22 1,6 23 1,7 Tekniset (TS) 51 3,8 41 3,1 46 3,4 Tuntipalkkaiset (TTES) 21 1,5 20 1,5 18 1,3 Yhteensä Mäntsälän kunnan henkilöstö jakaantuu kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti eri sopimusaloihin. Selvästi eniten kunnan henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin; sen piiriin kuuluu 71,7 % eli 957 henkilöä. Opettajien (OVTES) osuus henkilöstöstä on 21,9 % (292), lääkärien (LS) 1,7 % (23), teknisen (TS) henkilöstön 3,4 % (46) ja tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) 1,3 % (18). 9

10 2.5 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Taulukko 7 Ikäryhmät ja sukupuolijakaumat 2014 alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Naiset Miehet Henkilöstön ikärakenteen mukaan suurimmat ikäryhmät ovat vuotiaat ja vuotiaat; sekä miehissä että naisissa näissä ryhmissä on eniten työntekijöitä. Merkittäviä muutoksia ikärakenteessa ei ole edelliseen vuoteen verrattuna tapahtunut. Taulukko 8 Miesten ja naisten keski-ikä vuosina , ,5 Miehet Naiset 45 44, Kertomusvuonna naisten keski-iässä ei tapahtunut juurikaan muutoksia vuoden 2013 tasoon. Miesten keski-ikä nousi reilulla puolella vuodella vuoden 2013 tasosta. 10

11 2.6 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstökoulutuksen osalta tekivät esimiehet omien työntekijöidensä osalta päätökset koulutukseen osallistumisesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Koulutustarpeen arviointia tehtiin kehityskeskustelun yhteydessä. Seuraavalla taulukossa on kuvattu koulutukseen osallistuminen toimialoittain Taulukko 9 Koulutuspäivät / työntekijä vuosina Toimialojen koulutuspäivät vuosina Koulutuspäivät yhteensä Koulutuspäivät /hlö Toimiala Hallintopalvelut ,97 2,4 4,2 Perusturvapalvelut ,49 1,63 1,76 Sivistyspalvelut * ,42 2,68 2,83 Tekniset palvelut ,46 0,85 1,62 Mäntsälän Vesi ,0 3,75 2,71 Yhteensä ,72 1,92 2,16 Sisältää työn edellyttämän koulutuksen, täydennyskoulutuksen ja luottamusmieskoulutuksen *Opetushenkilöstön lakisääteiset VESO - koulutuspäivät sisältyvät koulutuspäiviin Koulutuspäivien määrässä on eroja toimialojen välillä jonkin verran. Eniten kirjattuja koulutuspäiviä on hallinnossa (4,2) ja vähiten teknisellä toimialalla (1,62). Kaikkien toimialojen koulutuspäivämäärät nousivat edellisen vuoden tasosta ja ovat nousseet vuoden 2012 tasosta melkein neljänneksellä. Koulutuspäivien kirjaamisen merkitystä henkilöstöjärjestelmään on korostettu esimiehille. 11

12 2.7 Henkilöstön työhyvinvointi Strateginen työhyvinvointitoiminta perustuu pitkän tähtäimen tavoitteelliseen suunnitteluun ja yhteistyöhön yli toimialarajojen. Työhyvinvointi koostuu monista eri osa-alueista: Selkeä perustehtävä, osaamisen ja työn vaativuuden tasapaino, kunnossa oleva työn kuormitus (ei yli eikä ali), oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisuus kehittyä työssään ja tunne siitä, että mahdollisia epäkohtia pyritään poistamaan vaikuttavat kaikki työhyvinvoinnin muodostumiseen Rekrytointiin liittyvä osaamisen varmistaminen, joustava sisäinen liikkuvuus ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu ovat myös oleellisia osa-alueita. Hyvä perehdytys edistää työn oppimista, tuloksellisuutta ja sitoutumista. Osaamisen kehittämisessä haasteena on erityisesti tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittäminen ja monipuolisen osaamisen tekeminen näkyväksi. Kunnossa olevat työn rakenteet ja johtaminen sekä selkeät työn tavoitteet tukevat perustehtävän tekemistä. Perustehtävää tulee kirkastaa aika-ajoin, jotta sen merkitys muistetaan työn keskiössä. Perustehtävän tekemistä helpottavat palvelevat sähköiset järjestelmät sekä suunnitelmallinen ja avoin viestintä ja tiedottaminen. Työhyvinvoinnin yksi keskeisimmistä tavoitteista on henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen. Siihen pyritään ennaltaehkäisevien toimintojen tehostamisella ja varhaisella puuttumisella kun työstä selviämisessä on havaittavissa ongelmia. Selkeät tiedossa olevat toimintamallit ja ohjeet tukevat työtä ja yhtenäistävät toimintaa operatiivisella tasolla. Jatkuva arviointi ja seurantamittareiden informaation hyödyntäminen tukevat toiminnan suunnittelua ja johtamista. Työhyvinvointi myös lisääntyy, kun toiminnassa ja sen johtamisessa huomioidaan työkyvyn tukeminen Työhyvinvointia tukevia yleisiä toimenpiteitä Mäntsälässä Liikuntaseteleitä oli tarjolla henkilöstölle ja niihin työnantaja käytti kertomusvuonna euroa (puolet setelien kokonaisarvosta). Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin henkilöstölle kerran viikossa tyhy-jumppaa. Jumppiin osallistui 23 henkilöä/kerta ja se on ollut henkilöstölle maksutonta. Tyhy-iltapäivät (2 kpl) olivat lokakuussa. Niihin osallistui noin neljäsosa henkilöstöstä, joka on saman verran kuin aikaisempina vuosina. Ohjelmassa oli Kirsti ja Katri Mannisen esitys suhteeni liikuntaan sekä mahdollisuus kokeilla erilaisia liikunnallisia lajeja. Mäntsälän Kunta julistettiin savuttomaksi alkaen. Savuton kunta ohjetta täydentämään laadittiin Savuton työaika-ohje. Esimiesten aamukoulut alkoivat syksyllä. Ne ovat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen perjantai-aamu klo Aamukoulujen tarkoituksena on informoida ja kerrata kunnan toimintoja ja toimintatapoja, kehittää esimiesten osaamista vaihtuvista teemoista sekä ohjata heitä hyödyntämään olemassa olevia tietolähteitä esimiestyössään. Aamukoulujen yhteydessä tiedotettiin myös muista ajankohtaisista asioista. Aamukoulujen aiheina olivat syksyllä mm. hallintosääntö, varhainen tuki, varhemaksut ja sairauspoissaolojen hallinta, viestintätaidot ja henkilöstösäästöt. 12

13 Työhyvinvointikoordinaattori aloitti Henkilöstöpalveluissa pilottihankkeen Tehtävä painottuu erityisesti työkyvyn tukemiseen ja työssä jatkamisen edistämiseen sekä sairauspoissaolojen hallinnan ja raportoinnin kehittämiseen. Työhön sisältyy myös kokonaisvaltaisen työhyvinvointitoiminnan ja kunnan henkilöstön työterveyshuoltotoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuminen Työhyvinvointikysely Työhyvinvointikysely toteutettiin Kyselyn vastasi 613 henkilöä ja vastausprosentti oli 46 %. Vuonna 2011 vastaajia oli 646 ja vastausprosentti 50%. Tärkeää on, että kyselyn tulokset analysoidaan ja käsitellään ja tieto hyödynnetään työyksiköiden toiminnan kehittämiseksi. Työhyvinvointikysely on tarkoitus tehdä seuraavan kerran vuonna Työhyvinvointikyselyn tuloksista Yleisarvosana Mäntsälän kunnasta työpaikkana oli 7,64, Vuonna 2011 yleisarvosana oli 7,4. Muutos parempaan oli merkittävä. Yleisarvosana oli samaa tasoa kuin vertailukunnissa. 13

14 Kaikkien väittämien keskiarvo edelliseen kyselyyn verrattuna parani hiukan ollen nyt 3,74. Eniten arvosanat paranivat kohdissa muutos ja tulevaisuus sekä kehityskeskustelut. Kehitettävää on erityisesti ilmapiirin avoimuuden edistämisessä. Keinoinan siihen tarvitaan lisää yhteistyötä ja tehokasta viestintää sekä toiminnan läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta. 2.8 Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolojen osalta vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 14,18 kalenteripäivää/työntekijä, vuonna 2012 keskimäärin 15,05 kalenteripäivää/työntekijä, vuonna ,71 päivää ja nyt kertomusvuonna 2014 sairauspoissaoloja oli 13,99 kalenteripäivää/työntekijä. Ilman työtapaturmista aiheutuvia sairauspoissaolopäiviä päästään lukemaan 13,33. Toimialoittain tarkasteluna perusturvassa sairauspoissaoloja oli vuonna ,98 päivää /hlö, teknisellä toimialalla 21,83 päivää /hlö, sivistyksen toimialalla 8,27 päivää /hlö ja hallintopalveluissa 5,00 päivää /hlö. Mäntsälän Vesi on niin pieni yksikkö, että yhdenkin henkilön pitkä sairausloma vaikuttaa keskiarvoon merkittävästi. Veden osalta sairauspoissaolot nousivat reilusti edellisen vuoden tasosta. 14

15 Taulukko 10. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot; poissaolopäivät keskimäärin vuosina Sairauspoissaolopäivien määrä keskimäärin / henkilö toimialoittain vuosina Toimiala Hallintopalvelut 10,03 8,56 9,02 5,89 5,00 Perusturvapalvelut 15,27 16,06 17,82 14,72 15,98 Sivistyspalvelut 8,06 10,34 9,05 9,27 8,27 Tekniset palvelut 16,01 13,79 18,34 23,64 21,83 Mäntsälän Vesi 9,79 28, ,46 31,36 Yhteensä 13,05 14,18 15,05 13,71 13,99 Ilman työtapaturmia ,73 15,34 7,84 20,14 30,21 13,33 Taulukko 11. Sairaus- ja tapaturmiin liittyvät poissaolot keskimäärin / henkilö vuosina ,5 Sairauspoissaolot keskimäärin/hlö vv , ,5 pv/hlö 13 12,

16 Taulukko 12 A. Sairauspoissaolojen kestot kalenteripäivinä vuonna 2014 Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2014, kappalemäärät kussakin luokassa Toimiala Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Sairauslomat myönnetään korkeintaan 2 kk:n jaksoissa ja pitkätkin sairaslomat tilastoituvat jakson pituuden mukaan. Tästä syystä ei pävien ryhmään tule yleensä yhtään sairauslomaa, vaikka henkilö olisikin yhtäjaksoisesti näin pitkään sairauslomalla. Sairauspoissaolojen kestoja tarkastellessa huomio kiinnittyy siihen, että kertomusvuonna väheni erityisesti 1-3 päivän ja myös päivän kestoiset sairauspoissaolot. Muista luokissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Taulukossa, jossa on tarkasteltu poissaolojen syitä toimialoittain, aineiston muodostaa ne poissaolot, joista on lääkärintodistus. 16

17 Taulukko 12 B. Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2014, henkilömäärät kussakin luokassa Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2014, henkilömäärät kussakin luokassa Toimiala Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Taulukko 12 C. Sairauspoissaolopäivät syiden perusteella vuosina Tuki-ja liikuntaelin sairaudet Infektiot Psyykkiset syyt Muut * Vammat,myrkytykset,ulk.syyt Vammat,myrkytykset,ulk.syyt Muut * Psyykkiset syyt Infektiot Tuki-ja liikuntaelin sairaudet Yleisimmät poissaolojen syyt ovat edelleen tuki-ja liikuntaelinsairaudet. Ne ovat kuitenkin vähentyneet vuoteen 2013 verrattuna noin neljänneksellä. Psyykkisten syiden vuoksi sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna noin kolmasosan. Vammat,myrkytykset ja ulkoiset syyt liittyvät esimerkiksi murtumiin, joiden kuntoutumisessa sairaspäiviä kertyy helposti. Nämä syyt sisältyivät muut syyt luokkaan. 17

18 Taulukko12 D. Sairauspoissolojen syyt toimialoittain Infektiot (kalenteri päivää) Perusturva Mäntsälä Perusturva Pornainen Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Hallintopalvelut Mäntsälän Vesi Tuki ja liikunta elin sairaude t Psyyk kiset syyt Mu ut syyt Tuki ja liikunt a elin sairaud et Infe k- tiot Psyykki set syyt Mu ut syyt Tuki liikunta elin sairaud et Infek -tiot Psyykkis et syyt Muu t syyt Ulkoi set syyt Sivistyspalveluissa sairauspoissaolot tukiliikuntaelinsairauksien vuoksi ovat vähentyneet yli puolella vuoteen 2013 verrattuna. Psyykkiset syyt ovat vähentyneet yli 40 %:a. Perusturvapalveluissa tukiliikuntaelinsairaudet ovat vähentyneet jo kolmatta vuotta. Perusturvan hoito-ja hoivapalvelussa on erityisesti panostettu työergonomian parantamiseen. Perusturvaspalveluissa Pornaisissa sairauspoissaolot tukiliikuntaelinsairauksien vuoksi lisääntyivät neljänneksellä vuoteen 2013 verrattuna. Psyykkiset sairauspoissaolosyyt koko perusturvassa lisääntyivät vuoteen 2013 verrattuna yli 40 prosenttia. Teknisissä palveluissa sairauspoissaolot tukiliikuntaelinsairauksien vuoksi vähenivät noin neljänneksellä. Myös hallintopalveluissa sairauspoissaolot vähenivät. Mäntsälän Vedessä sairauspoissaolot lisääntyivät sekä tukiliikuntaelinsairauksien että psyykkisten syiden vuoksi. 18

19 2.8.1 Osa-aikasairauslomat osasp henkilöä Kelan osasairauspäivärahan tarkoitus on helpottaa työhön palaamista,kun täysipäiväisesti työskennellyt palaa sairauspoissaolon jälkeen osa-aikaisesti työpaikalle. Osa-aikaisen työhönpaluun arvioidaan vähentävän sairauslomia ja ehkäisevän pysyvän työkyvyttömyyden syntyä. Siitä hyötyvät työntekijä, työyhteisö ja työnantaja. Vuonna 2014 osasairauspäivärahan käyttö kunnassa lisääntyi huomattavasti, koska työhyvinvointikoordinaattorin tekemä työ esimiesten ja työterveyshuollon kanssa yhteistyönä näkyy luvuissa. 2.9 Työterveyshuollon kustannukset ja toiminta TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET KORVAUSLUOKITTAIN 2013 JA 2014 KL I KL II KLIII Yht , , , , ,9 612, ,1 Työterveyshuollon kustannukset nousivat sekä käyntiluokka I että II osalta vuoden 2014 aikana. Kokonaiskustannusten nousu oli noin ,00. Siitä sairaanhoidon kustannusten nousu oli noin ,00 ja ennaltahkäisevän toiminnan osuus noin ,00. Työterveyshuollon toimintaa on tavoitteena saada entistä enemmän ennaltaehkäiseväksi. Hoitajien työstä jo noin 80 % on ennaltaehkäisevää. Lääkäreiden työ painottuu sairaanhoitoon. 19

20 Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden nousivat noin 14%.Käyntiluokka I mukaisesti kustannukset nousivat työntekijää kohden noin 25%. Sairaanhoidon (KL II) kustannukset työntekijää kohden nousivat nousivat noin 9%. Kelan viimeisimmän tilaston vuodelta 2013 mukaan keskimääräiset työterveyshuollon kokonaiskustannukset työntekijää kohden olivat 396 ja korvaukset Työterveyshuollon toiminta Työhöntulo- ja ikätarkastukset ja työpaikkakäynnit Työhöntulotarkastuksia Ikätarkastuksia Työpaikkakäyntejä Työfysioterapeutin ergonomiakäyntejä Työterveysneuvotteluita Terveydenhoitajien työpaikkakäynteihin käyttämä aika lisääntyi 25 h (=104h),mutta työpaikkakäyntien määrä pysyi samana. Työfysioterapeutin ergonomiakäynnit lisääntyivät ja niihin käytettiin aikaa 72,5 h enemmän kuin vuonna Erilaisia terveystarkastuksia tehtiin vuonna , joka on 53 enemmän kuin vuonna Vuoden 2014 henkilöstösäästöohjelman mukaisesti luovuttiin niistä työhöntulotarkastastuksista, joissa työn altisteet eivät edellytä terveystarkastuksen tekemistä työsuhteen alussa. Työhöntulotarkastuksia vuonna 2014 tehtiin 113 vähemmän edellisenä vuotena. Ikätarkastukset ovat vapaaehtoisia ja myös niiden osalta karsitiin ikäryhmiä,joille tarkastuksia tarjotaan. Ikätarkastusten määrä ei kuitenkaan vähentynyt vaan ne lisääntyivät 120:lla. Osaltaan tätä selittää se,että vuonna 2013 ikätarkastuksia jäi työterveyshuollon resurssivajeen vuoksi tekemättä. Näitä ikätarkastuksia tehtiin vielä vuonna

21 Sairaanhoitokäynnit ja tutkimukset Sairaanhoitokäynnit lääkärillä Erikoislääkärikonsultaatiot Sairaanhoitokäynnit terv.hoit Laboratoriotutkimukset Kuvantaminen Työterveyshuollon sairaanhoitokäynnit ja tutkimukset Kuvantaminen Laboratoriotutkimukset Sairaanhoitokäynnit Sairaanhoitokäynnit lääkärillä lisääntyivät hieman. Vastaavasti laboratoriotutkimukset vähenivät. Kuvantamistutkimusten määrässä oli pientä nousua. Vuoden 2014 henkilöstösäästösuunnitelman mukaisesti työterveyshuoltolain mukaisia erikoislääkärikonsultaatioita oli tavoitteena käyttää herkästi, jotta hoitoprosesseja ja työhönpaluuta voitaisiin nopeuttaa. Käynnit lisääntyivät,mutta tilastollisesti ei voida osoittaa saavutettiinko niitä tavoitteita,mitä toiminnolla haettiin. Diagnosointiin ja jatkohoidon suunnitteluun työterveyshuollon lääkärit kokivat saaneet siitä selkeää tukea Muut poissaolot Taulukko 15. Kaikki poissaolot syyn mukaan vuonna 2014 Poissaolot vuonna 2014 kalenteripäivää/hlö Vuosilomat 31,7 Muut virka- ja työvapaat 19,4 Koulutus - ja opintovapaat Perhevapaat 4,3 17,1 pv/hlö Sairauspoissaolot 13,

22 Muissa poissaoloissa suurin ryhmä on vuosilomat. Keskimäärin kunnan työntekijät olivat vuoden 2014 aikana vuosilomalla 31,7 päivää. Vuosilomapäivien lisääntyminen edellisvuoteen verrattuna johtunee siitä, että henkilöstön kanssa on tehty vähemmän sopimuksia vuosiloman säästöön jättämisestä ja edellisten vuosien säästöön jätettyjä lomia on pidetty pois. Muiden virka- ja työvapaiden määrä lisääntyi vuoden ,97 päivästä 19,4 päivään. Muissa virkavapauksissa ovat mm kuntoutukset, vuorotteluvapaat, palkattomat yksityisasiat jne. Palkattomien vapaiden pitämistä suositeltiin säästösyistä. Perhevapaat aiheuttavat naisvaltaisella kunta-alalla paljon poissaoloja. Perhevapaiden vuoksi poissaoloja oli 17,1 päivää/työntekijä. Perhevapaissa ovat myös lapsen sairauden vuoksi myönnetyt tilapäiset hoitovapaat. Koulutus- ja opintovapaiden vuoksi poissaoloja oli 4,3 päivää vuodessa henkilöä kohden. Kaikki poissaolot yhteen laskettuna oli jokainen kunnan työntekijä keskimäärin poissa töistä yhteensä 86,36 kalenteripäivää Henkilöstön vaihtuvuus Taulukko 16. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuosina Vakinaiset virat ja toimet Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus 7,11% 5,92% 9,70% 7,94% Tulovaihtuvuus 9,06% 12,82% 12,78 % 7,18 % Lähtövaihtuvuusprosentti kuvaa lopettaneiden (eläköityneet, työpaikkaa vaihtaneet) määrän ja henkilöstömäärän välistä suhdetta. Vuonna 2014 lähtövaihtuvuusprosentti oli 7,94 %. Muutos edelliseen vuoteen on - 1,76 %. Taulukko 17. Vaihtuvuus toimialoittain vakinaiset virat ja toimet 2014 Vaihtuvuus toimialoittain vakinaiset virat ja toimet 2014 Toimiala Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus 5 % 7,43 % 7,27 % 5,05 % 15,38 % 7,94 % Tulovaihtuvuus 5 % 9,53 % 5,09 % 7,78 % 7,69 % 7,18 % 22

23 2.12 Eläköityminen Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa ja -ennusteita ja yhdistämällä tiedot organisaation palvelustrategiaan kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläkepoistumaennusteen avulla voidaan ennakoida tulevaa työvoimatarvetta. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden lukumäärinä ja näiden keski-ikänä. Näiden kehitystä seurataan pitkällä aikavälillä. Alla olevasta taulukosta huomataan, että eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut viimeisen kolmen vuoden aikana 6,2 vuodella. Viimeisen seitsemän vuoden tarkastelujaksolla vuoden 2014 keski-ikä 62,8 on korkein luku. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet v Osa-aikaeläkkeen aloittaneet v Yhteensä KuEL 26 VaEL 6 0 Keski-ikä 62,9 62,7 23

24 24

25 Määräaikainen kuntoutustuki määr. kt/kp varhemaksu , , ( tilinpäätös tieto, ei lopullinen) ,73 Varhe-maksut muodostuvat ennenaikaisista eläkkeistä, joihin myös määräaikainen kuntoutustuki luetaan. Vuoden 2014 aikana on Mäntsälän kunnassa aktivoitu työhönpaluuta varhaisen tuen käytäntöjen tehostamisella ja ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteillä. Siksi myös kuntoutustukipäivien määrät ovat lisääntyneet. Keskimäärin varhaiseläkemenoperusteinen maksu kunnissa on korkeintaan noin 1 % palkkasummaan nähden. Mäntsälässä se oli vuonna 2013 noin 0,6 % ja 2014 noin 0,7 % Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Työvoimakustannuksissa näkyvät myös kunta- ja palvelurakennemuutokset tai henkilöstöön kohdistuneet talouden sopeutustoimet, mitkä ovat henkilöstöraportissa tarkemmin selitettäviä/ kuvattavia tapahtumia ja toimenpiteitä. Myös ostopalvelujen merkittävä käyttö voi näkyä työvoimakustannusten alenemisena. Kunta ja Vesi yhteensä Työvoimakustannukset yhteensä josta 1 Palkat yhteensä josta - Vuosiloma-ajan palkat - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, - Perhevapaiden palkat, Kela- ja tapaturmakorvaukset - Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Muutos% ed. vuoteen ,78 % - 8,16 % - 2,57 % - 4,94 % - 19,37% 25

Henkilöstövoimavarojen

Henkilöstövoimavarojen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi Suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen KT KUNTATYÖNANTAJAT HELSINKI 2013 1 Työryhmän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 28.4.2015 Liite 1 153 Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidon seuranta vuodelta 2014 Sisällysluettelo: Mikkelin kaupungin yhteenveto vuodelta 2014 Työttömyysluvut Nuorten alle 25-vuotiaiden

Lisätiedot

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi

Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012. Henkilöstökertomus. www.nurmijarvi.fi Kunnan johtoryhmä 20.3.2012 Khhj 28.3.2012 KH 23.4.2012 Valtuusto 30.5.2012 Henkilöstökertomus 2011 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Olennaisia tapahtumia kertomusvuonna... 3 2. Kunnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015

Yt-ryhmä Khall Kvalt 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 21.4.2015 xx.xx2015 xx.xx.2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2 2. Yleistä... 3 2.1 Henkilöstöraportoinnissa huomioitavat lait ja asetukset... 3 2.3 Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE...2 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT...3

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 Khall 27.5.2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2009

Henkilöstöraportti 2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti 2009 ASUKKAILLE MATKAILIJOILLE PÄÄTÖKSENTEKO Yhteistyötoimikunta 26.2.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖHALLINNON ORGANISAATIO...1 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 30.3.2015

Henkilöstökertomus 30.3.2015 Henkilöstökertomus 30.3.2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 LIPERIN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YT-toimikunta 24.3.2014 9 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöjaosto 24.32014 22 Sisällys 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008

Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 Jyväskylän kaupungin henkilöstökertomus 2007 LUONNOS 10.4.2008 2 SISÄLTÖ KOHTI UUTTA JYVÄSKYLÄÄ 3 HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 5 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 5 HENKILÖSTÖN RAKENNE 8 VAIHTUVUUS JA

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011

Kajaanin kaupungin. henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöraportti 2011 Kajaanin kaupungin henkilöstöpalvelut 2012 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 HENKILÖSTÖTALOUS... 2 1.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 1.1.1 Kajaanin kaupungin ja liikelaitosten

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 015 mi 18.3.2 HEKE-tii 015 mä 23.3.2 h y r o t h Jo 4.3.2015 Hallitus 2 15 ä 15.4.20 YT-ryhm 5 15.4.201 Valtuusto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 2 Henkilöstötuloslaskelma 3 3 Henkilöstövoimavarojen kuvaaminen 5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus

Kouvolan kaupungin. Henkilöstökertomus Kouvolan kaupungin Henkilöstökertomus 2011 Tekstit: Henkilöstöyksikkö Henkilöstökertomustyöryhmä Taitto: Suvi Lantta Kansi: Eeva Forsman Kouvolan kaupungin julkaisu 2012 Henkilöstökertomus 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013

Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Hyvää työpäivää! HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 2 Sairaanhoitaja Tiina Pikkumaa (vas.), hoitotyön kliininen opettaja Elina Koota ja sairaanhoitaja Sanna Harkio-Tynkkynen. HUS HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 YHTEEN TYÖPÄIVÄÄN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Tyrnävän kunta Hallinto- ja kehittämisosasto TYRNÄVÄN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 Sisällys: 1 Henkilöstöraportti 2010... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilötyövuodet... 6 2.2 Ikärakenne...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot