HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 13.4.2015 Yhteistyöryhmä 24.4.2015 Kunnanvaltuusto 1.6.2015"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2014 Kunnanhallitus Yhteistyöryhmä Kunnanvaltuusto

2 Sisällys 1 JOHDANTO Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskevat kriittiset menestystekijät YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT Henkilöstömäärä Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain vuosina Henkilötyövuodet Työajan jakautuminen Henkilöstön määrä sopimusaloittain Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvointia tukevia yleisiä toimenpiteitä Mäntsälässä Työhyvinvointikysely Terveysperusteiset poissaolot osa-aikasairauslomat Työterveyshuollon kustannukset ja toiminta Työterveyshuollon toiminta Muut poissaolot Henkilöstön vaihtuvuus Eläköityminen Määräaikainen kuntoutustuki Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Palkitseminen ja palkkaus LIITTEET-ELÄKEPOISTUMAT

3 1 JOHDANTO Tämä vuoden henkilöstöraportti 2014 on järjestyksessään Mäntsälän kunnan kahdeskymmenes henkilöstöraportti. Raportti antaa läpileikkauksen henkilöstön määrästä , ikä- ja ammattirakenteesta ja eläköitymisestä sekä mm. henkilöstökustannuksista, työpanoksesta ja terveydellisestä toimintakyvystä. Henkilöstöraportissa olevat taulukot, tilastot ja graafiset esitykset perustuvat pääosin henkilötietojärjestelmästä saatuihin tietoihin. Työssäkäyvistä suomalaisista joka viides on kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Tarjottavat palvelut ovat hyvin työvoimavaltaisia. Kunnat ovatkin kukin omalla alueellaan merkittäviä työllistäjiä. Vuoden 2014 lopussa Mäntsälän kunnan henkilöstömäärä oli 1336 henkilöä. Tämän raportin tietojen tuottamiseen ja aineiston laadintaan osallistui Henkilöstöpalvelujen henkilöstö ja erityisesti palkkasihteeri Hilkka Kokko ja työhyvinvointikoordinaattori Monica Sulopuisto. Lisäksi työterveyshuollosta on saatu arvokasta informaatiota. Tämän vuoden henkilöstöraportissa on pyritty kehittämään erityisesti työhyvinvointiin, terveysperusteisiin poissaoloihin, työterveyden palvelujen laatuun ja määrään sekä eläkepoistumaan liittyviä tietoja. Toivomme, että henkilöstöraportin sisältämät tiedot edesauttavat kunnassa tapahtuvaa kehittämistoimintaa sekä toimivat tietolähteenä silloin kun henkilöstöä koskevia perustunnuslukuja tarvitaan. Mika Lindgren, Henkilöstöjohtaja 3

4 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio Mäntsälä on houkutteleva ja kilpailukykyinen työnantaja, jonka palveluksessa on ammattitaitoinen, osaava sekä työhönsä motivoitunut, sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö. 1.2 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskevat kriittiset menestystekijät Mäntsälän kunnan henkilöstöpolitiikka on tuloksellista ja kannustavaa. Kriittisen menestystekijän toteutumista arvioidaan seuraavilla kunnanvaltuuston henkilöstöstrategiaan sisältyneillä arviointikriteereillä: - Onnistunut johtaminen ja esimiestyö - Kannustavat palvelussuhteen ehdot - Työssä kehittymisen tukeminen - Hyvä ja avoin työilmapiiri Jotta saavutetaan henkilöstöä koskeva visio, on lisäksi vielä menestyttävä seuraavissa henkilöstöpolitiikan kriittisissä menestystekijöissä. 1. Palvelutuotanto ja sen arviointi 2. Henkilöstövoimavarojen käytön suunnittelu ja rekrytointi 3. Johtaminen, esimiestyö ja alaistaito 4. Kannustava palkka, palkitseminen ja muut palvelussuhdeasiat 5. Osaaminen ja ammattitaito 6. Työhyvinvointi 7. Työolot 8. Yhteistoiminta ja osallistuvuus 9. Henkilöstöpolitiikan arviointi ja kehittäminen. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen - Työntekijöiden työhyvinvoinnin / -kyvyn parantuminen - Osaaminen oikeassa paikassa - Tulospalkkausjärjestelmän mittareiden laatiminen - Motivoiva ja kannustava palkkaus - Aloitepalkkauksen käyttöönotto 4

5 2 YHTEISMITALLISET TUNNUSLUVUT Tässä luvussa esitetään henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. 2.1 Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä kattaa kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Henkilöstön kokonaismäärässä ja rakenteessa tapahtuvien muutosten seurantaa voidaan hyödyntää henkilöstöresurssien kohdentamisessa ja henkilöstösuunnittelussa. Alla olevasta taulukosta huomataan, että vakinaisten määrä on Mäntsälässä hieman vähentynyt edellisestä vuodesta, ja määräaikaisten määrä on kasvanut, yli 7 prosenttiyksikköä. Kokonaismäärässä on tapahtunut 0,3 prosenttiyksikön kasvua edelliseen vuoteen, kokonaishenkilökunnan määrän ollessa 1336 henkilöä. Taulukko 1. Henkilöstömäärä Palvelussuhde Vakinaiset Määräaikaiset - joista työllistettyjä Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Muutos% ed. vuodesta ,53 % ,09 % ,67 % ,30 % [Taulukosta huomioitavaa: Perhe- ja omaishoitajat, sopimuspalokunnat ja poliittiset luottamushenkilöt jäävät raportoinnin ulkopuolelle, koska eivät ole palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöä ei ilmoiteta määräaikaiseksi, jos hänellä on määräaikaisen tehtävän ohella vakinainen virka- tai työsuhde samassa kuntaorganisaatiossa.] 5

6 Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain vuosina Taulukko 2. Henkilöstömäärät palvelukeskuksittain Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 16,7 % Perusturvapalvelut ,5 % 19,2 % Sivistyspalvelut ,4 % 29,8 % Tekniset palvelut ,2 % 14,6 % Yhteensä ,4 % 21,9 % Mäntsälän Vesi ,1% Kaikki yhteensä ,2 % 21,7 % Kansalaisopiston tuntipalkkaiset opettajat ym. kuuluvat sivistyspalveluihin. Vuoden 2014 kokonaishenkilömäärä kasvoi 5 hengellä vuoden 2013 tasosta. Suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ei henkilöstömäärissä ollut. Taulukko 3. Henkilöstön koko- ja osa-aikaisuus Miehet Kokoaikaiset Naiset Lukumäärä % 89,3 % 86,2 % Osa-aikaiset Lukumäärä % 10,7 % 13,8 % Kaikki yht Koko- ja osa-aikaisten suhde pysyi kertomusvuonna aika lailla ennallaan edellisen vuoden tilanteen kanssa. Vuoden 2014 lopulla kokoaikaista henkilöstöä oli 86,6 prosenttia kun edellisenä vuonna luku oli 84,7 prosenttia. 6

7 2.2 Henkilötyövuodet Palvelussuhteiden lukumäärästä ei suoraan pysty näkemään millaisella henkilöstöpanoksella kunnan palvelut on vuoden aikana tuotettu. Todellisen työpanoksen selvittämiseksi on tähän raporttiin tehty laskelma henkilötyövuosista. Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän (tehdyt todelliset tunnit) henkilön koko vuoden työskentelyä. Tehtyä vuosityöaikaa vähentävät vuosilomat, arkipyhät, palkalliset ja palkattomat poissaolot. Siihen on kuitenkin lisätty rahana korvatut lisä- ja ylityötunnit työpäiviksi muuttaen. Mikäli henkilöstömäärä vaihtelee voimakkaasti vuoden aikana, kuvaa henkilötyövuosi paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa olleen henkilöstön määrää. Henkilötyövuosien määrä siis kuvaa koko vuoden aikaista työvahvuutta. Opetushenkilöstön osalta taulukko on virheellinen; järjestelmä ei pysty huomioimaan opettajien poikkeuksellista työaikaa. Henkilöstötyöpanos 2014 Kansalaisopiston tuntipalkk. opetajat. Mäntsälän Vesi 5, ,00 14 Tekniset palvelut - Opetushenkilöstö Sivistyspalvelut * 103, ,30 77, Perusturvapalvelut 648, Hallintopalvelut 41,60 HTV Henkilöstömäärä

8 2.3 Työajan jakautuminen Taulukko 5. Tehdyt työtunnit vuosina Tehdyt työtunnit ja henkilötyövuodet toimialoittain vuosina Toimiala Tehdyt työtunnit HTV 2013 Tehdyt työtunnit HTV 2014 Henkilöstömäärä Keskimääräinen vuosityöaika (tuntia) Henkilöstömäärä Keskimääräinen vuosityöaika (tuntia) Hallintopalvelut , , , ,52 Perusturvapalvelut ,2 1373, , ,01 Sivistyspalvelut * ,8 1324, ,2 1230,46 Opetus- henkilöstö ,3 849, ,3 872,57 Tekniset palvelut , , , ,44 Kunta yhteensä , , ,0 1265,80 Mäntsälän Vesi , , , ,21 Kunta ja Vesi yhteensä Kansalaisopiston tuntipalkk. opettajat , , , , ,4 234, ,8 205,96 Kaikki yhteensä ,3 1247, ,8 1232,51 Opetushenkilöstön palkkaus perustuu opetusvelvollisuuteen ja lukuvuosien välillä on ns. kesäkeskeytys. Suuria muutoksia edelliseen vuoteen ei toimialakohtaisesti työtuntien ja henkilötyövuosien osalta ole. Henkilötyövuodet vähenivät koko kunnan osalta 8,5 vuotta edellisen vuoden tasosta. 8

9 2.4 Henkilöstön määrä sopimusaloittain Taulukko 6. Henkilöstön määrä sopimusaloittain Henkilöstö sopimusaloittain vuosina % % % lkm lkm lkm Yleinen (KVTES) , , ,7 Opettajat (OVTES) , , ,9 Lääkärit (LS) 20 1,5 22 1,6 23 1,7 Tekniset (TS) 51 3,8 41 3,1 46 3,4 Tuntipalkkaiset (TTES) 21 1,5 20 1,5 18 1,3 Yhteensä Mäntsälän kunnan henkilöstö jakaantuu kunta-alan virka- ja työehtosopimusten mukaisesti eri sopimusaloihin. Selvästi eniten kunnan henkilöstöstä kuuluu kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin; sen piiriin kuuluu 71,7 % eli 957 henkilöä. Opettajien (OVTES) osuus henkilöstöstä on 21,9 % (292), lääkärien (LS) 1,7 % (23), teknisen (TS) henkilöstön 3,4 % (46) ja tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) 1,3 % (18). 9

10 2.5 Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma Taulukko 7 Ikäryhmät ja sukupuolijakaumat 2014 alle 20v 20-24v 25-29v 30-34v 35-39v 40-44v 45-49v 50-54v 55-59v 60-64v 65-69v Naiset Miehet Henkilöstön ikärakenteen mukaan suurimmat ikäryhmät ovat vuotiaat ja vuotiaat; sekä miehissä että naisissa näissä ryhmissä on eniten työntekijöitä. Merkittäviä muutoksia ikärakenteessa ei ole edelliseen vuoteen verrattuna tapahtunut. Taulukko 8 Miesten ja naisten keski-ikä vuosina , ,5 Miehet Naiset 45 44, Kertomusvuonna naisten keski-iässä ei tapahtunut juurikaan muutoksia vuoden 2013 tasoon. Miesten keski-ikä nousi reilulla puolella vuodella vuoden 2013 tasosta. 10

11 2.6 Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstökoulutuksen osalta tekivät esimiehet omien työntekijöidensä osalta päätökset koulutukseen osallistumisesta talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Koulutustarpeen arviointia tehtiin kehityskeskustelun yhteydessä. Seuraavalla taulukossa on kuvattu koulutukseen osallistuminen toimialoittain Taulukko 9 Koulutuspäivät / työntekijä vuosina Toimialojen koulutuspäivät vuosina Koulutuspäivät yhteensä Koulutuspäivät /hlö Toimiala Hallintopalvelut ,97 2,4 4,2 Perusturvapalvelut ,49 1,63 1,76 Sivistyspalvelut * ,42 2,68 2,83 Tekniset palvelut ,46 0,85 1,62 Mäntsälän Vesi ,0 3,75 2,71 Yhteensä ,72 1,92 2,16 Sisältää työn edellyttämän koulutuksen, täydennyskoulutuksen ja luottamusmieskoulutuksen *Opetushenkilöstön lakisääteiset VESO - koulutuspäivät sisältyvät koulutuspäiviin Koulutuspäivien määrässä on eroja toimialojen välillä jonkin verran. Eniten kirjattuja koulutuspäiviä on hallinnossa (4,2) ja vähiten teknisellä toimialalla (1,62). Kaikkien toimialojen koulutuspäivämäärät nousivat edellisen vuoden tasosta ja ovat nousseet vuoden 2012 tasosta melkein neljänneksellä. Koulutuspäivien kirjaamisen merkitystä henkilöstöjärjestelmään on korostettu esimiehille. 11

12 2.7 Henkilöstön työhyvinvointi Strateginen työhyvinvointitoiminta perustuu pitkän tähtäimen tavoitteelliseen suunnitteluun ja yhteistyöhön yli toimialarajojen. Työhyvinvointi koostuu monista eri osa-alueista: Selkeä perustehtävä, osaamisen ja työn vaativuuden tasapaino, kunnossa oleva työn kuormitus (ei yli eikä ali), oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisuus kehittyä työssään ja tunne siitä, että mahdollisia epäkohtia pyritään poistamaan vaikuttavat kaikki työhyvinvoinnin muodostumiseen Rekrytointiin liittyvä osaamisen varmistaminen, joustava sisäinen liikkuvuus ja ennakoiva henkilöstösuunnittelu ovat myös oleellisia osa-alueita. Hyvä perehdytys edistää työn oppimista, tuloksellisuutta ja sitoutumista. Osaamisen kehittämisessä haasteena on erityisesti tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittäminen ja monipuolisen osaamisen tekeminen näkyväksi. Kunnossa olevat työn rakenteet ja johtaminen sekä selkeät työn tavoitteet tukevat perustehtävän tekemistä. Perustehtävää tulee kirkastaa aika-ajoin, jotta sen merkitys muistetaan työn keskiössä. Perustehtävän tekemistä helpottavat palvelevat sähköiset järjestelmät sekä suunnitelmallinen ja avoin viestintä ja tiedottaminen. Työhyvinvoinnin yksi keskeisimmistä tavoitteista on henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen. Siihen pyritään ennaltaehkäisevien toimintojen tehostamisella ja varhaisella puuttumisella kun työstä selviämisessä on havaittavissa ongelmia. Selkeät tiedossa olevat toimintamallit ja ohjeet tukevat työtä ja yhtenäistävät toimintaa operatiivisella tasolla. Jatkuva arviointi ja seurantamittareiden informaation hyödyntäminen tukevat toiminnan suunnittelua ja johtamista. Työhyvinvointi myös lisääntyy, kun toiminnassa ja sen johtamisessa huomioidaan työkyvyn tukeminen Työhyvinvointia tukevia yleisiä toimenpiteitä Mäntsälässä Liikuntaseteleitä oli tarjolla henkilöstölle ja niihin työnantaja käytti kertomusvuonna euroa (puolet setelien kokonaisarvosta). Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestettiin henkilöstölle kerran viikossa tyhy-jumppaa. Jumppiin osallistui 23 henkilöä/kerta ja se on ollut henkilöstölle maksutonta. Tyhy-iltapäivät (2 kpl) olivat lokakuussa. Niihin osallistui noin neljäsosa henkilöstöstä, joka on saman verran kuin aikaisempina vuosina. Ohjelmassa oli Kirsti ja Katri Mannisen esitys suhteeni liikuntaan sekä mahdollisuus kokeilla erilaisia liikunnallisia lajeja. Mäntsälän Kunta julistettiin savuttomaksi alkaen. Savuton kunta ohjetta täydentämään laadittiin Savuton työaika-ohje. Esimiesten aamukoulut alkoivat syksyllä. Ne ovat pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen perjantai-aamu klo Aamukoulujen tarkoituksena on informoida ja kerrata kunnan toimintoja ja toimintatapoja, kehittää esimiesten osaamista vaihtuvista teemoista sekä ohjata heitä hyödyntämään olemassa olevia tietolähteitä esimiestyössään. Aamukoulujen yhteydessä tiedotettiin myös muista ajankohtaisista asioista. Aamukoulujen aiheina olivat syksyllä mm. hallintosääntö, varhainen tuki, varhemaksut ja sairauspoissaolojen hallinta, viestintätaidot ja henkilöstösäästöt. 12

13 Työhyvinvointikoordinaattori aloitti Henkilöstöpalveluissa pilottihankkeen Tehtävä painottuu erityisesti työkyvyn tukemiseen ja työssä jatkamisen edistämiseen sekä sairauspoissaolojen hallinnan ja raportoinnin kehittämiseen. Työhön sisältyy myös kokonaisvaltaisen työhyvinvointitoiminnan ja kunnan henkilöstön työterveyshuoltotoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuminen Työhyvinvointikysely Työhyvinvointikysely toteutettiin Kyselyn vastasi 613 henkilöä ja vastausprosentti oli 46 %. Vuonna 2011 vastaajia oli 646 ja vastausprosentti 50%. Tärkeää on, että kyselyn tulokset analysoidaan ja käsitellään ja tieto hyödynnetään työyksiköiden toiminnan kehittämiseksi. Työhyvinvointikysely on tarkoitus tehdä seuraavan kerran vuonna Työhyvinvointikyselyn tuloksista Yleisarvosana Mäntsälän kunnasta työpaikkana oli 7,64, Vuonna 2011 yleisarvosana oli 7,4. Muutos parempaan oli merkittävä. Yleisarvosana oli samaa tasoa kuin vertailukunnissa. 13

14 Kaikkien väittämien keskiarvo edelliseen kyselyyn verrattuna parani hiukan ollen nyt 3,74. Eniten arvosanat paranivat kohdissa muutos ja tulevaisuus sekä kehityskeskustelut. Kehitettävää on erityisesti ilmapiirin avoimuuden edistämisessä. Keinoinan siihen tarvitaan lisää yhteistyötä ja tehokasta viestintää sekä toiminnan läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaisuutta. 2.8 Terveysperusteiset poissaolot Sairauspoissaolojen osalta vuonna 2011 sairauspoissaoloja oli keskimäärin 14,18 kalenteripäivää/työntekijä, vuonna 2012 keskimäärin 15,05 kalenteripäivää/työntekijä, vuonna ,71 päivää ja nyt kertomusvuonna 2014 sairauspoissaoloja oli 13,99 kalenteripäivää/työntekijä. Ilman työtapaturmista aiheutuvia sairauspoissaolopäiviä päästään lukemaan 13,33. Toimialoittain tarkasteluna perusturvassa sairauspoissaoloja oli vuonna ,98 päivää /hlö, teknisellä toimialalla 21,83 päivää /hlö, sivistyksen toimialalla 8,27 päivää /hlö ja hallintopalveluissa 5,00 päivää /hlö. Mäntsälän Vesi on niin pieni yksikkö, että yhdenkin henkilön pitkä sairausloma vaikuttaa keskiarvoon merkittävästi. Veden osalta sairauspoissaolot nousivat reilusti edellisen vuoden tasosta. 14

15 Taulukko 10. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot; poissaolopäivät keskimäärin vuosina Sairauspoissaolopäivien määrä keskimäärin / henkilö toimialoittain vuosina Toimiala Hallintopalvelut 10,03 8,56 9,02 5,89 5,00 Perusturvapalvelut 15,27 16,06 17,82 14,72 15,98 Sivistyspalvelut 8,06 10,34 9,05 9,27 8,27 Tekniset palvelut 16,01 13,79 18,34 23,64 21,83 Mäntsälän Vesi 9,79 28, ,46 31,36 Yhteensä 13,05 14,18 15,05 13,71 13,99 Ilman työtapaturmia ,73 15,34 7,84 20,14 30,21 13,33 Taulukko 11. Sairaus- ja tapaturmiin liittyvät poissaolot keskimäärin / henkilö vuosina ,5 Sairauspoissaolot keskimäärin/hlö vv , ,5 pv/hlö 13 12,

16 Taulukko 12 A. Sairauspoissaolojen kestot kalenteripäivinä vuonna 2014 Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2014, kappalemäärät kussakin luokassa Toimiala Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Sairauslomat myönnetään korkeintaan 2 kk:n jaksoissa ja pitkätkin sairaslomat tilastoituvat jakson pituuden mukaan. Tästä syystä ei pävien ryhmään tule yleensä yhtään sairauslomaa, vaikka henkilö olisikin yhtäjaksoisesti näin pitkään sairauslomalla. Sairauspoissaolojen kestoja tarkastellessa huomio kiinnittyy siihen, että kertomusvuonna väheni erityisesti 1-3 päivän ja myös päivän kestoiset sairauspoissaolot. Muista luokissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Taulukossa, jossa on tarkasteltu poissaolojen syitä toimialoittain, aineiston muodostaa ne poissaolot, joista on lääkärintodistus. 16

17 Taulukko 12 B. Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2014, henkilömäärät kussakin luokassa Sairauspoissaolojen kestot vuonna 2014, henkilömäärät kussakin luokassa Toimiala Kesto 1-3 pv Kesto 4-10 pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Kesto pv Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Taulukko 12 C. Sairauspoissaolopäivät syiden perusteella vuosina Tuki-ja liikuntaelin sairaudet Infektiot Psyykkiset syyt Muut * Vammat,myrkytykset,ulk.syyt Vammat,myrkytykset,ulk.syyt Muut * Psyykkiset syyt Infektiot Tuki-ja liikuntaelin sairaudet Yleisimmät poissaolojen syyt ovat edelleen tuki-ja liikuntaelinsairaudet. Ne ovat kuitenkin vähentyneet vuoteen 2013 verrattuna noin neljänneksellä. Psyykkisten syiden vuoksi sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna noin kolmasosan. Vammat,myrkytykset ja ulkoiset syyt liittyvät esimerkiksi murtumiin, joiden kuntoutumisessa sairaspäiviä kertyy helposti. Nämä syyt sisältyivät muut syyt luokkaan. 17

18 Taulukko12 D. Sairauspoissolojen syyt toimialoittain Infektiot (kalenteri päivää) Perusturva Mäntsälä Perusturva Pornainen Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Hallintopalvelut Mäntsälän Vesi Tuki ja liikunta elin sairaude t Psyyk kiset syyt Mu ut syyt Tuki ja liikunt a elin sairaud et Infe k- tiot Psyykki set syyt Mu ut syyt Tuki liikunta elin sairaud et Infek -tiot Psyykkis et syyt Muu t syyt Ulkoi set syyt Sivistyspalveluissa sairauspoissaolot tukiliikuntaelinsairauksien vuoksi ovat vähentyneet yli puolella vuoteen 2013 verrattuna. Psyykkiset syyt ovat vähentyneet yli 40 %:a. Perusturvapalveluissa tukiliikuntaelinsairaudet ovat vähentyneet jo kolmatta vuotta. Perusturvan hoito-ja hoivapalvelussa on erityisesti panostettu työergonomian parantamiseen. Perusturvaspalveluissa Pornaisissa sairauspoissaolot tukiliikuntaelinsairauksien vuoksi lisääntyivät neljänneksellä vuoteen 2013 verrattuna. Psyykkiset sairauspoissaolosyyt koko perusturvassa lisääntyivät vuoteen 2013 verrattuna yli 40 prosenttia. Teknisissä palveluissa sairauspoissaolot tukiliikuntaelinsairauksien vuoksi vähenivät noin neljänneksellä. Myös hallintopalveluissa sairauspoissaolot vähenivät. Mäntsälän Vedessä sairauspoissaolot lisääntyivät sekä tukiliikuntaelinsairauksien että psyykkisten syiden vuoksi. 18

19 2.8.1 Osa-aikasairauslomat osasp henkilöä Kelan osasairauspäivärahan tarkoitus on helpottaa työhön palaamista,kun täysipäiväisesti työskennellyt palaa sairauspoissaolon jälkeen osa-aikaisesti työpaikalle. Osa-aikaisen työhönpaluun arvioidaan vähentävän sairauslomia ja ehkäisevän pysyvän työkyvyttömyyden syntyä. Siitä hyötyvät työntekijä, työyhteisö ja työnantaja. Vuonna 2014 osasairauspäivärahan käyttö kunnassa lisääntyi huomattavasti, koska työhyvinvointikoordinaattorin tekemä työ esimiesten ja työterveyshuollon kanssa yhteistyönä näkyy luvuissa. 2.9 Työterveyshuollon kustannukset ja toiminta TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSET KORVAUSLUOKITTAIN 2013 JA 2014 KL I KL II KLIII Yht , , , , ,9 612, ,1 Työterveyshuollon kustannukset nousivat sekä käyntiluokka I että II osalta vuoden 2014 aikana. Kokonaiskustannusten nousu oli noin ,00. Siitä sairaanhoidon kustannusten nousu oli noin ,00 ja ennaltahkäisevän toiminnan osuus noin ,00. Työterveyshuollon toimintaa on tavoitteena saada entistä enemmän ennaltaehkäiseväksi. Hoitajien työstä jo noin 80 % on ennaltaehkäisevää. Lääkäreiden työ painottuu sairaanhoitoon. 19

20 Työterveyshuollon kustannukset työntekijää kohden nousivat noin 14%.Käyntiluokka I mukaisesti kustannukset nousivat työntekijää kohden noin 25%. Sairaanhoidon (KL II) kustannukset työntekijää kohden nousivat nousivat noin 9%. Kelan viimeisimmän tilaston vuodelta 2013 mukaan keskimääräiset työterveyshuollon kokonaiskustannukset työntekijää kohden olivat 396 ja korvaukset Työterveyshuollon toiminta Työhöntulo- ja ikätarkastukset ja työpaikkakäynnit Työhöntulotarkastuksia Ikätarkastuksia Työpaikkakäyntejä Työfysioterapeutin ergonomiakäyntejä Työterveysneuvotteluita Terveydenhoitajien työpaikkakäynteihin käyttämä aika lisääntyi 25 h (=104h),mutta työpaikkakäyntien määrä pysyi samana. Työfysioterapeutin ergonomiakäynnit lisääntyivät ja niihin käytettiin aikaa 72,5 h enemmän kuin vuonna Erilaisia terveystarkastuksia tehtiin vuonna , joka on 53 enemmän kuin vuonna Vuoden 2014 henkilöstösäästöohjelman mukaisesti luovuttiin niistä työhöntulotarkastastuksista, joissa työn altisteet eivät edellytä terveystarkastuksen tekemistä työsuhteen alussa. Työhöntulotarkastuksia vuonna 2014 tehtiin 113 vähemmän edellisenä vuotena. Ikätarkastukset ovat vapaaehtoisia ja myös niiden osalta karsitiin ikäryhmiä,joille tarkastuksia tarjotaan. Ikätarkastusten määrä ei kuitenkaan vähentynyt vaan ne lisääntyivät 120:lla. Osaltaan tätä selittää se,että vuonna 2013 ikätarkastuksia jäi työterveyshuollon resurssivajeen vuoksi tekemättä. Näitä ikätarkastuksia tehtiin vielä vuonna

21 Sairaanhoitokäynnit ja tutkimukset Sairaanhoitokäynnit lääkärillä Erikoislääkärikonsultaatiot Sairaanhoitokäynnit terv.hoit Laboratoriotutkimukset Kuvantaminen Työterveyshuollon sairaanhoitokäynnit ja tutkimukset Kuvantaminen Laboratoriotutkimukset Sairaanhoitokäynnit Sairaanhoitokäynnit lääkärillä lisääntyivät hieman. Vastaavasti laboratoriotutkimukset vähenivät. Kuvantamistutkimusten määrässä oli pientä nousua. Vuoden 2014 henkilöstösäästösuunnitelman mukaisesti työterveyshuoltolain mukaisia erikoislääkärikonsultaatioita oli tavoitteena käyttää herkästi, jotta hoitoprosesseja ja työhönpaluuta voitaisiin nopeuttaa. Käynnit lisääntyivät,mutta tilastollisesti ei voida osoittaa saavutettiinko niitä tavoitteita,mitä toiminnolla haettiin. Diagnosointiin ja jatkohoidon suunnitteluun työterveyshuollon lääkärit kokivat saaneet siitä selkeää tukea Muut poissaolot Taulukko 15. Kaikki poissaolot syyn mukaan vuonna 2014 Poissaolot vuonna 2014 kalenteripäivää/hlö Vuosilomat 31,7 Muut virka- ja työvapaat 19,4 Koulutus - ja opintovapaat Perhevapaat 4,3 17,1 pv/hlö Sairauspoissaolot 13,

22 Muissa poissaoloissa suurin ryhmä on vuosilomat. Keskimäärin kunnan työntekijät olivat vuoden 2014 aikana vuosilomalla 31,7 päivää. Vuosilomapäivien lisääntyminen edellisvuoteen verrattuna johtunee siitä, että henkilöstön kanssa on tehty vähemmän sopimuksia vuosiloman säästöön jättämisestä ja edellisten vuosien säästöön jätettyjä lomia on pidetty pois. Muiden virka- ja työvapaiden määrä lisääntyi vuoden ,97 päivästä 19,4 päivään. Muissa virkavapauksissa ovat mm kuntoutukset, vuorotteluvapaat, palkattomat yksityisasiat jne. Palkattomien vapaiden pitämistä suositeltiin säästösyistä. Perhevapaat aiheuttavat naisvaltaisella kunta-alalla paljon poissaoloja. Perhevapaiden vuoksi poissaoloja oli 17,1 päivää/työntekijä. Perhevapaissa ovat myös lapsen sairauden vuoksi myönnetyt tilapäiset hoitovapaat. Koulutus- ja opintovapaiden vuoksi poissaoloja oli 4,3 päivää vuodessa henkilöä kohden. Kaikki poissaolot yhteen laskettuna oli jokainen kunnan työntekijä keskimäärin poissa töistä yhteensä 86,36 kalenteripäivää Henkilöstön vaihtuvuus Taulukko 16. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus vuosina Vakinaiset virat ja toimet Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus 7,11% 5,92% 9,70% 7,94% Tulovaihtuvuus 9,06% 12,82% 12,78 % 7,18 % Lähtövaihtuvuusprosentti kuvaa lopettaneiden (eläköityneet, työpaikkaa vaihtaneet) määrän ja henkilöstömäärän välistä suhdetta. Vuonna 2014 lähtövaihtuvuusprosentti oli 7,94 %. Muutos edelliseen vuoteen on - 1,76 %. Taulukko 17. Vaihtuvuus toimialoittain vakinaiset virat ja toimet 2014 Vaihtuvuus toimialoittain vakinaiset virat ja toimet 2014 Toimiala Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Mäntsälän Vesi Yhteensä Aloittaneet Lopettaneet Lähtövaihtuvuus 5 % 7,43 % 7,27 % 5,05 % 15,38 % 7,94 % Tulovaihtuvuus 5 % 9,53 % 5,09 % 7,78 % 7,69 % 7,18 % 22

23 2.12 Eläköityminen Seuraamalla toteutunutta eläkepoistumaa ja -ennusteita ja yhdistämällä tiedot organisaation palvelustrategiaan kyetään ennakoimaan tulevaa työvoima- ja osaamistarvetta, työurien pituutta sekä henkilöstöjohtamisen haasteita. Eläkepoistumaennusteen avulla voidaan ennakoida tulevaa työvoimatarvetta. Eläköityminen raportoidaan vanhuuseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aloittaneiden lukumäärinä ja näiden keski-ikänä. Näiden kehitystä seurataan pitkällä aikavälillä. Alla olevasta taulukosta huomataan, että eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä on noussut viimeisen kolmen vuoden aikana 6,2 vuodella. Viimeisen seitsemän vuoden tarkastelujaksolla vuoden 2014 keski-ikä 62,8 on korkein luku. Vanhuuseläkkeelle siirtyneet v Osa-aikaeläkkeen aloittaneet v Yhteensä KuEL 26 VaEL 6 0 Keski-ikä 62,9 62,7 23

24 24

25 Määräaikainen kuntoutustuki määr. kt/kp varhemaksu , , ( tilinpäätös tieto, ei lopullinen) ,73 Varhe-maksut muodostuvat ennenaikaisista eläkkeistä, joihin myös määräaikainen kuntoutustuki luetaan. Vuoden 2014 aikana on Mäntsälän kunnassa aktivoitu työhönpaluuta varhaisen tuen käytäntöjen tehostamisella ja ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteillä. Siksi myös kuntoutustukipäivien määrät ovat lisääntyneet. Keskimäärin varhaiseläkemenoperusteinen maksu kunnissa on korkeintaan noin 1 % palkkasummaan nähden. Mäntsälässä se oli vuonna 2013 noin 0,6 % ja 2014 noin 0,7 % Työvoimakustannukset ja henkilöstöinvestoinnit Työvoimavaltaisella kunta-alalla työvoimakustannukset ja investoinnit henkilöstön työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen muodostavat merkittävän osan kunnan taloudesta. Työvoimakustannusten rakenteen ja kehityksen seuranta ovat siten keskeisiä myös henkilöstöraportoinnissa. Työvoimakustannukset kattavat kuntaan palvelussuhteessa olevan henkilöstön. Työvoimakustannuksissa näkyvät myös kunta- ja palvelurakennemuutokset tai henkilöstöön kohdistuneet talouden sopeutustoimet, mitkä ovat henkilöstöraportissa tarkemmin selitettäviä/ kuvattavia tapahtumia ja toimenpiteitä. Myös ostopalvelujen merkittävä käyttö voi näkyä työvoimakustannusten alenemisena. Kunta ja Vesi yhteensä Työvoimakustannukset yhteensä josta 1 Palkat yhteensä josta - Vuosiloma-ajan palkat - Terveysperusteisten poissaolojen palkat, - Perhevapaiden palkat, Kela- ja tapaturmakorvaukset - Muut lakisääteisten/ sopimusperusteisten poissaolojen palkat 2 Työnantajan eläke- ja muut sosiaalivakuutusmaksut Muutos% ed. vuoteen ,78 % - 8,16 % - 2,57 % - 4,94 % - 19,37% 25

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto touko-kesäkuu 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015...

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016

HENKILÖSTÖRAPORTTI. Mäntsälän kunta. Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI Mäntsälän kunta 2015 Kunnanhallitus 18.4.2016 Yhteistyöryhmä 2.5.2016 Kunnanvaltuusto 23.5.2016 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mäntsälän kunnan henkilöstöä koskeva visio 2015... 4 1.2

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna.

Päätoimisia vuoden 2015 lopussa oli yhteensä 412, mikä oli 8 henkeä pienempi kuin edellisvuonna. 1/19 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2.1. Henkilöstön määrä ja rakenne 2.1.1. Henkilöstön määrä Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.2015 oli 336, muutos edellisvuoteen oli + 5 henkilöä. Määräaikaisten (sis. palkkatuella

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Kvalt. 6.6.2011 Liite nro 1 Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO

SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Kunnanhallitus 3.6.2014 erillisliite 122 SOTKAMON KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 1. JOHDANTO Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2013

Henkilöstöraportti 2013 Yt -toimikunta 23.04.2014 22 Kunnanhallitus 26.05.2014 154 Kunnanvaltuusto 9.6.2014 43 SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI...3 JOHDANTO...3 Henkilöstö kunnan strategiassa...3 HENKILÖSTÖRESURSSIT...5 Henkilöstön

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta

Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Liite 1. Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta Kouvolan kaupunki Selvitys tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteesta 1 1. Miehet ja naiset Kouvolan kaupungin henkilöstöstä naisia on 83,9 % ja

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TOIVAKAN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA... 4 3. HENKILÖSTÖ... 5 3.1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 5 3.2. HENKILÖSTÖN SUKUPUOLIJAKAUMA...

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 RANTASALMEN KUNTA HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 2015 Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTOINTIMALLIN TAUSTAA... 1 YLEISTÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2015

Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Henkilöstötilinpäätös 2015 Sisällys HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 SITRAN TYÖELÄMÄPALKINTO 2015... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015

TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 TAMMELAN HENKILÖSTÖ- RAPORTTI 2015 1 Sisällysluettelo 1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 2 Yleistä... 3 3 Taustatietoa... 4 4 Henkilöstövoimavarat... 5 4.1 Henkilöstömäärä... 5 4.1.1 Henkilöstö palvelusuhteen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2014 Käsitelty: Kunnanhallitus 14.4.2015, 166 8.4.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 Organisaatiorakenne... 3 Merkittäviä tapahtumia... 3 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot

Helsingin kaupunki Henkilöstöraportti. Tilastotiedot 06.06.2016 Henkilöstöraportti Tilastotiedot 2015 www.hel.fi 2 / 35 Sisällys 3 Lukijalle 4 Henkilöstötilastot 4 Henkilöstö yhteensä 2015 5 Kuukausipalkkainen henkilöstö 6 Tuntipalkkainen henkilöstö 7 Koko-

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla

Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Lapin liitto ja Suomen Kuntaliitto Kuntapäivä, Pyhätunturi 24.9.2013 Työkyvyttömyyden hinta ja sen estämiskeinot strategisella tasolla Pekka Alanen Keva Keva Tänään työssä hyvän huomisen puolesta KuEL

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT

NURMEKSEN KAUPUNKI NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT NURMEKSEN KAUPUNKI 18.11.2005 NURMEKSEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT Monet ulkoiset ja kaupungin sisäiset tekijät vaativat kaupunkia selvittämään omat strategiset tavoitteensa

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2015 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 215 Kaupunginhallitus 4.4.216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 215 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Henkilöstökatsaus Hallituksen seminaari 26. 27.2.2015 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.14 2013 2014 muutos tavoite Yli/ali Työpanos 3062 3032-30 1 % 3048 16 0,5% - Lääkärit

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012

Hausjärven kunta. HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 Hausjärven kunta HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2012 11.4.2013 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 4 2.1 Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö 4 2.2 Henkilöstön kokonaismäärä toimialoittain 4 2.3

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2015 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 2 1.2. Henkilötyövuodet 2015... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 3 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta

Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Pirkkalan kunta Henkilöstökertomus 2008 2 1. JOHDANTO... 4 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 6 2.1 Henkilöstön määrä... 6 2.2 Henkilöstön määrä osastoittain... 6 2.3 Määräaikaisen henkilöstön

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain

Sisällys 1 JOHDANTO HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain HENKILÖSTÖRAPORTTI 20 Sisällys 1 JOHDANTO...3 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...3 Vakinainen henkilöstö 31.12.20...3 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 20...3 Kunnan määräaikaiset työsuhteet vuoden

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot