ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE"

Transkriptio

1 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE VUOSISUUNNITELMA 2012

2 1 Työsuojelun vastuualueen perustehtävä ja valvontastrategia 2 Vastuualueen perustehtävänä on vastata alueellaan työolojen kehittämisestä ja valvonnasta työsuojeluhallinnon toimintaperiaatteiden, voimavarojen ja sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti. Tehtävänä on toimia valvonta- ja asiantuntijaorganisaationa, jolle säädöspohja ja tulosohjaus asettavat reunaehdot. Runkosopimuskaudella vastuualue noudattaa valvontastrategiaa, jossa valvottavat toimialat ja työpaikat sekä valvottavat asiat perustuvat runkosopimuskautta koskevaan ministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen. Yhteensä Etelä-Suomen työsuojelun vastuualueella työskentelee noin 1,1 milj. työllistä ja työpaikkoja on Henkilökuntaa koko vastuualueella on 170 henkilöä (käytettävissä 158 htv ). Runkokauden keskeiset valvonnan vaikuttamisalueet ovat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Toimivien hallintajärjestelmien varmistaminen valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla on edelleen keskeinen tavoite. Hallintajärjestelmien toimivuus käytännössä arvioidaan työolojen turvallisuuden perusteella, jonka taso voidaan todeta havainnoimalla sekä esimerkiksi työolosuhdemittareiden avulla. Valvottavat kohteet valikoituvat riskiperusteisesti ja valvottavat asiat painottuvat runkosopimuskaudella toimialasta riippuen: Työelämän pelisääntöjen valvonta Työurien pidentäminen - Osallistuminen harmaan talouden valvontaan; työsuhteen vähimmäisehtojen noudattaminen, ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvien säännösten noudattaminen, tilaajan selvitysvelvollisuus - Työsuhdeasiat; työsuhteen vähimmäisehdot, työaikakirjanpito ja ylitöiden valvonta, autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen noudattaminen - Työterveyshuolto - Asiakasväkivallan uhan hallintaan toimivat käytännöt - Haitallisen häirinnän ja epäasialliseen kohteluun toimivat käytännöt - Työn muihin kuormitustekijöiden hallintaan toimivat käytännöt - Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen aiheuttamaan haitalliseen kuormitukseen toimivat käytännöt - Toistotyön liittyvään haitallisen kuormituksen hallintaan on toimivat käytännöt - Työtapaturmien torjunta: Turvallisuude n hallintaan on toimivat käytännöt - Kemikaalien turvalliseen käyttöön on toivat käytännöt - Kosteus- ja homeongelmien hallintaan on toimivat käytännöt Vastuualueen strategiaan kuuluu myös, että valvontamenetelmät valitaan mahdollisimman vaikuttaviksi. Tätä varten tiimit tarkentavat vastuualueen valvontastrategian omaksi strategiakseen ja laativat sen mahdollisimman osuvaksi suhteessa tiimin toiminta-alueeseen. Valvonta koostuu työpaikkojen hallintajärjestelmien ja työolojen valvonnasta. Valvontaa tuetaan tehokkaalla viestinnällä. Toimivaltaa käytetään jämäkästi ja perinteistä tarkastusta tuetaan työsuojeluhallinnossa kehitetyillä mittareilla ja valvontakyselyillä. Toimialatiimit ja yksittäiset tarkastajat ovat tarpeen mukaan toimialasta riippue n kiinteässä yhteistyössä ulkomaalaisvalvonnasta ja tilaajavastuulain valvonnasta huolehtivien tarkastajien kanssa valvontaan liittyvissä kysymyksissä.

3 3 2 Työsuojelun vastuualueen organisoituminen ja toimintaperiaatteet Työsuojelun vastuualueen toiminta keskittyi vuosina uuden organisaation rakentamiseen, kehittämiseen ja perustehtävien mahdollisimman häiriöttömään suorittamiseen uudessa aluehallintoympäristössä. Vuoden 2011 aikana toiminta analysoitiin ja arvioitiin. Työsuojelun vastuualueelle asetettiin visio noin vuoteen 2015; tavoitteena on, että vastuualue on arvostettu, asiantunteva muuttuvan työelämän vaikuttaja, työsuojelun vastuualue on yhtenäinen toimija sekä työhyvinvointi ja työn mielekkyys ovat keskeisiä arvoja. Vuoden 2012 toiminnan organisoitumisessa on otettu huomioon vuoden 2011 toiminnan arvioinnin tulokset, jotka käsitelty yhteistoiminnallisesti henkilökunnan kanssa. Vastuualueen keskeiset periaatteet ovat; ydintehtävien AAV:n ja VAV:n erottaminen, määräaikainen työnjako ja henkilöstön osallistaminen työnsä suunnitteluun sekä osaamisesta huolehtiminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen teorian ja käytännön vuoropuheluna. Vastuualueen johtajan apuna toimii johtoryhmä. Vastuualue on jaettu viiteen yksikköön. Tiimit, ryhmät ja yksittäiset virkamiehet raportoivat toiminnastaan sille johtoryhmän jäsenelle, jonka alaisuuteen ne on osoitettu. Tiimien ja tarkastajien tehtävänä on toteuttaa hankkeensa ja muu toimintansa siihen osoitetulla resurssipanoksella. Asiakasaloitteisesta valvonnasta vastaavat lähes kokonaan työsuhdeasioita sekä työympäristöasioita ja rakennusalan valvontaa hoitavat tiimit. Työhyvinvointiasioissa työhyvinvointiverkoston päivystävät työsuhde- ja työympäristötarkastajat toimivat yhteistyössä. Tilaajavastuuseen, merenkulkuun ja ahtaustoimintaan sekä VR:n liikkuviin työpaikkoihin liittyvä asiakasaloitteinen valvonta hoidetaan erikseen, samoin ammattitauti-ilmoitusten käsittely. Työtavassa pyritään joustavuuteen ja organisaatio toimii siten, että kaikki tarpeelliset muutokset toteutetaan, kun aihetta ilmaantuu. Vastuualue organisoituu seuraavasti: Johtoryhmä: Johtaja Kaarina Myyri-Partasen lisäksi johtoryhmään kuuluvat apulaisjohtaja Kirsi Häkkinen, ylitarkastaja Tuula Sahamies, ylitarkastaja Harri Patrikainen, ylitarkastaja Unto Varonen, ylitarkastaja Tuija Ahonen, ylitarkastaja Eerik Tarnaala ja ylitarkastaja Antti Ikonen. Tarvittaessa johtaja kutsuu laajennettuun johtoryhmään muita jäseniä esim. henkilöstön edustajia. Johtoryhmän vastuualueet ja valmisteluvastuut ovat: Kaarina Myyri-Partanen - vastuualueen yleisjohto Kirsi Häkkinen - työhyvinvointi valvontakysymyksenä - toiminnan ohjauksen valmistelutehtävät - viestintä - AAV-prosessi koordinointi-tehtävänä - kehittämishanke TSAVIKE - asiakasaloitteisen valvonnan ts 4:n ja ty 4:n päällikkyys - kunta-alan hankkeen koordinointi

4 4 Antti Ikonen - valvonnan vaikuttavuus - tiimivalmennuksen koordinointi ja kehittäminen - hallinnon valvontatietojärjestelmän koordinointi ja kehittäminen - yksikkö 3:n päällikkyys - asiakasaloitteisen valvonnan ts 2:n ja ty 2:n päällikkyys Tuula Sahamies - tapaturmien torjunta valvontakysymyksenä - henkilöstösuunnitelma - yksikkö 4:n päällikkyys - asiakasaloitteisen valvonnan ts 3:n ja ty 3:n päällikkyys Harri Patrikainen - harmaa talous valvontakysymyksenä - vastuualuekohtaisten tila- ja kalusteasioiden koordinointi - yksikkö 1:n päällikkyys - asiakasaloitteisen valvonnan ts 1:n ja ty 1:n päällikkyys Unto Varonen - toimivallan käytön mallintaminen - perehdyttäminen - henkilöstön kehittäminen - yksikkö 5:n päällikkyys Eerik Tarnaala - työsuhdeasiat valvontakysymyksenä - palkkausjärjestelmän käyttöönoton koordinointi - yksikkö 2:n päällikkyys - asiakasaloitteisen valvonnan ts 5:n ja ty 5:n päällikkyys Tuija Ahonen - sisäisten palvelujen päällikkyys - sisäisten palveluprosessien kehittäminen - taloushallinnon suunnittelu ja seuranta - rekrytointiprosessi - johtoryhmän valmistelutehtävät ja sihteeriys Johtajalle suoraan raportoitavat tehtävät ja valmistelut: - sidosryhmäyhteistyö Apulaisjohtajalle raportoivat tehtävät ja ryhmät: - viestintä - työhyvinvointiverkosto - työhyvinvointiryhmä - lakimiesryhmä - kunta-alan hanke

5 5 Yksikkö 1:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät: Tilaajavastuutiimi Ulti-tiimi (ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden ja työsuhteen ehtojen valvonta) Logistiikka Markkinavalvonta Yksikkö 2:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät: Sosiaali- ja terveysalan tiimi ICT-alan tiimi Säätiöt ja yhdistykset -hanke Yleisistä tiimeistä ja ryhmistä seuraavat: - työsuhdeverkosto - työsuhdekoordinaatioryhmä - työsuhteisiin liittyvät poikkeusluvat Yksikkö 3:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät: Rakennusalan tiimi Ympäristönhuoltohanke Energiahuoltohanke Vera-tukihenkilöryhmä Yleisistä tiimeistä ja ryhmistä sekä erikoistumisalueista seuraavat: - valvontaan liittyvä tietotekniikan tuki - sähköturvallisuus Yksikkö 4:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät: Teollisuustiimit (3 kpl) Majoitus- ja ravitsemusalan tiimi Yleisistä tiimeistä ja ryhmistä seuraavat: - tapaturmaverkosto - tapaturmaryhmä - kemia - ammattitautien tutkinta Yksikkö 5:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät Kaupanalan tiimi Koulutiimi Kiinteistöhuoltohanke Julkishallintohanke Alkutuotantohanke Yleisistä tehtävistä: - henkilöstön koulutus

6 Henkilökunnan sijoittuminen lähemmin käy ilmi liitteestä 1. 6 Henkilökunta on sijoitettu viiteen yksikköön ja sisäisten palveluiden ryhmään sekä suoraan johtajan tai apulaisjohtajan alaisuuteen. Yksikön tai sisäisten palveluiden esimies ratkaisee henkilöstöhallintoon liittyvät asiat kuten lomat, virkavapaudet, matkamääräykset, jne. työjärjestyksen mukaisesti. Vastuualueen johtoa avustamaan on eräisiin tehtäviin nimetty koordinaattorit. Koordinaattorit: Sidosryhmäyhteistyö... Arto Lapiolahti Viestintä... Piretta Pietilä Rakennusalan työsuojelun valvonta Keijo Päivärinta Logistiikka... Risto Lappalainen Seuraavien henkilöiden tehtävänä on ylläpitää vastuualueella mittareihin liittyvää osaamista: Halmeri, Valmeri, Näppärä... Riina Länsikallio Elmeri+... Petri Saukkoriipi TR ja MVR... Keijo Päivärinta Työsuhderyhmä: Eila Hasunen, Maarit Lehmussilta, Markku Purmonen, Tarmo Järvinen ja Riitta-Liisa Mäkinen Poikkeusluparyhmä: Maarit Lehmussilta, Arto Silventoinen, Pirjo Taimitarha sekä Ulf Wikström ja Tarmo Järvinen (kieli) Työhyvinvointiryhmä: Jenny Rintala, Juha Hanska, Eila Hasunen, Tanja Välke Tapaturmaryhmä: Lauri Gröndahl, Tuula Haavasoja, Pekka Valtonen, Alpo Anttonen Lakimiesryhmä: Alpo Anttonen, Marita Lepistö, Riitta-Liisa Mäkinen, Heikki Sahrakorpi, Tanja Välke Valtimo hankkeen työryhmissä vastuualueen edustajat ovat: Kirsi Häkkinen, Antti Ikonen, Sari Roivainen, Keijo Päivärinta, Lauri Gröndahl (varalla Aila Saarentaa), Tuula Haavasoja, Ville Lappalainen, Piretta Pietilä Vera-tukihenkilöryhmä: Petri Saukko riipi (Tiva, energiahuolto), Tuula Haavasoja (prosessiteollisuus), Sirkku Lehtimäki (koulu, Ulti), Ulla Arvo (sos & terv.), Esa Arvo (logistiikka),

7 Antti Saarinen (muu teollisuus), Sirkku Vilander (ICT), Jukka Hämäläinen (kauppa), Markku Purmonen (mara, alku), Pekka Valtonen (rakennus), Ari Kilpinen (korjaamo- ja kunnossapito), Tomi Tyni (kiinteistö), Tuomo Korhonen (ympäristöhuolto), Markku Rantoila Tiimivalmentajina toimivat: Ulla Arvo, Jyrki Heiskanen, Marja Kokkonen, Ari Pulli, Petri Saukkoriipi, Tuula Uurala, Satu Auno (vv.) Koulutusyhteyshenkilönä toimii Marja Kokkonen. Toimintakaudella yhteyshenkilöinä tiettyjen valvontakohteiden suuntaan toimivat seuraavat henkilöt: Kilpilahden tuotantolaitokset... Tuula Haavasoja Kilpilahden tuotantoalueen rakennustyöt... Peter Johansson Loviisan ydinvoimala... Peter Forslund Puolustusvoimat... Tomi Tyni HUS... Paula Moilanen Yhteyshenkilön tehtävänä on luoda ja ylläpitää kuvaa kyseisestä valvontakohteesta, helpottaa asiointia valvontakohteesta ja -kohteeseen, hoitaa tarvittaessa erityistietämystä edellyttäviä asioita valvontakohteessa sekä tarvittaessa avustaa asiakasaloitteisessa valvonnassa kyseisen valvontakohteen asiaa hoitavaa tarkastajaa. Jos katsotaan tarpeelliseksi siirtää asiakasaloitteisessa valvonnassa esiin tuleva asia yhteyshenkilön hoidettavaksi, tästä on aina erikseen sovittava yhteyshenkilön kanssa. Toiminta on kaikilta osin tuloshakuista, so. tulossopimuksen edellyttämät toimet ovat aina ensisijaisia, kun tiimit ja yksittäiset virkamiehet valitsevat tehtäviään. Työtapoja kehitetään kokeilemalla ja hakemalla kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat menetelmät. 3 Työsuojelun vastuualueelle valmistellut tulostavoite-esitykset vuodelle 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto tulosohjaa vastuualuetta. Ns. runkosopimus on tehty vuosille Tulossopimuksen mukaisesti asiakaskysyntään vastataan täysimääräisesti. Asiakasaloitteinen valvonta on keskeistä niin, että työpaikat saavat tarvitsemansa valvontapalvelut. Valvonnan ulottuvuudessa sekä vastuualueen palvelujen toimitusajoissa ja saatavuudessa noudatetaan ministeriön asiasta antamia ohjeita. Viranomaisaloitteisen valvonnan valinnat määräytyvät tulossopimuksen pohjalta. Vastuualue on vuonna 2012 mukana tulospalkkiojärjestelmässä. 4 Työsuojelun vastuualueen resurssit vuonna 2012 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimintaan osoitetaan vuoden 2012 talousarvion määrärahaa euroa, mistä euroa osoitetaan tilaajavastuulain valvonnan lisävoimavaroiksi, euroa ulkomaalaisen työvoiman valvonnan 7

8 lisävoimavaroiksi ja euroa tuotevalvontaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen hallinnoitavaksi osoitetaan ruotsinkielisen työsuojeluaineiston valmistelumenoihin vuoden 2012 talousarvion määrärahasta euroa työsuojelun vastuualueiden yhteiseen käyttöön. Henkilöstön määrätavoitteena on 175 htv. 5 Asiakasaloitteinen valvonta Asiakasaloitteinen valvonta tuotetaan viidellä työsuhde-, työympäristö- ja rakennustiimillä. Tiimien kokoonpanoissa on huomioitu valvonnassa tarvittava asiantuntemus ja alueellinen tarve mahdollisuuksien mukaan. Tiimien kokoonpanot ja vuorot on esitetty liitteissä 2 ja 3. 6 Viranomaisaloitteinen valvonta 7 Sisäiset tukitoiminnot Käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan tulostavoitteiden toteuttamiseksi liitteen 5 mukaan. Eri tiimien ja muiden toimintojen tavoitteet, työnjako, työssä noudatettavat pelisäännöt sekä hankkeet ilmenevät tiimien peruskirjoista, ryhmien toimeksiannosta tai henkilökohtaisista työsuunnitelmista. Hankkeita varten laaditaan suunnitelmat sekä niiden toteutumisesta raportit. Vastuualue pitää arvokkaana työpanoksen suuntaamista siten, että mahdollisimman suuri osuus resursseista käytetään työpaikoilla tapahtuvaan valvontaan. Asetetut työpaikkatarkastustavoitteet on nähtävä minimitavoitteina, jotka erinomaisella suoriutumisella tulevat ylitetyiksi. Sisäisten palveluiden ryhmä tuottaa tarkastajatiimien ja johdon työtä tukevia palveluita. Vastuualueen yleiset tiimit ja ryhmät joko koordinoivat tiettyjä toimintoja tai tuottavat välineitä, tietoa sekä menettelytapoja niin toimiala- kuin myös asiakasaloitteisessa valvonnassa toimiville. Vastuualueella panostetaan edellä kuvatun lisäksi myös henkilökunnan koulutukseen, viestintään, sidosryhmäyhteistyöhön, tietotekniikkaan, informaation seulontaan ja sisäisiin palveluihin. Vastuualueelle laaditaan koulutussuunnitelma ja tarkistetaan koulutuksen menettelytapa-ohje. Toteutetaan työsuojelun aluehallinnon viestintästrategiaa. Vastuualueen viestinnästä laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma. Sidosryhmäyhteistyön toteuttamiseksi vastuualueella toimitaan suunnitelmallisesti. Vastuualue avustaa myös STM:n työsuojeluosastoa sidosryhmäyhteistyön hoitamisessa valtakunnallisesti. 8

9 9 8 Vastuualueen toiminnan kehittäminen 9 Toiminnan seuranta Vastuualueen pitää tuottaa lisäarvoa STM:n konsernitason tavoitteelle työelämän vetovoimaisuuden lisääntymiselle. Työoloja tulee edistää niin, että työntekijät jaksavat ja jatkavat työelämässä pidempään. Vastuualueen tulee olla tästä lähtökohdasta tuloksellista niin, että henkilöstön työhyvinvointi on arvotavoite sinänsä ja se myös tukee toiminnan tuloksellisuutta. Toiminta suunnitellaan ja organisoidaan siten, että se mahdollistaa ja tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työn mielekkyyden kokemista. Vuoden 2012 strategiset kehittämistehtävät täsmentyvät tammi-helmikuun vaihteessa pidettävän valtakunnallisen TSAVIKE-kehittämishankkeen loppu- ja arviointiseminaarin jälkeen. Vastuualue tulee kehittämään toimintaansa ao. hankkeen jatkotyönä ottaen huomioon myös VMBaron tulokset huomioon. Kehittämishankkeilla tullaan täydentämään vuosisuunnitelmaa helmikuussa Tiivistä sidosryhmäyhteistyötä jatketaan ja työsuojelulautakunnan toimintaa kehitetään yhteistyössä lautakunnan kanssa. Vastuualueen kustannusten seuranta- ja hallintajärjestelmää kehitetään edelleen. Merkittävä panostus Vera-järjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon sekä STM:n työsuojeluosaston käynnistämiin Resu II työryhmän edellyttämiin toimenpiteisiin. Tietyt asiakasaloitteiset yhteydenotot ja toimenpiteet sekä viranomaisaloitteisen valvonnan tuotokset ja havainnot kirjataan sopivalla tavalla vastuualueen yhteisiin tietovarastoihin ja aloitetaan VERA-järjestelmän käyttöönotto asteittain seurannassa. Samoin toimitaan omaksuttujen tulkintojen ja linjausten osalta. Vastuualueelle tulevat asiakasreklamaatiot kirjataan ja arvioidaan. Tulostavoitteiden ja tulospalkkatavoitteiden toteutuma raportoidaan ministeriölle puolivuosittain. Liitteet ESAVI:n työsuojelun vastuualueen organisoituminen vuonna 2012, liite 1 AAV-suunnitelma , liite 2 AAV-tiimien päivystysjaksot , liite 3 Työryhmien toimeksiannot v. 2012, liite 4 Resurssisuunnitelmat , liitteet 5-6 Vastuualueen toimistopalvelut 2012, liite 7

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen n tehtävät yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Työsuojelun vastuualue Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Toiminta-

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010. Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen

Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010. Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010 Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen 1 Työsuojelun vastuualue 18.8.2010 2 Entisistä kahdeksasta työsuojelupiiristä on muodostettu

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta 7.2.2013 Päivi Suorsa Ydinviestit 2012-2015 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät 2010

Rakennuskonepäivät 2010 Rakennuskonepäivät 2010 Ylitarkastaja Harri Patrikainen i Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 18.10.2010 1 Työsuojeluvalvonnan organisaatio 2010 Ajankohtaiset teemat Pöly Rakennushissit

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014

Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014 Dnro 360/54/2009 Sosiaali- ja terveysministeriö 16.1.2014 Tarkastuskertomus 230/2011 Työsuojeluvalvonta JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa mainitusta

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jari Toivonen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Tervettä

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ylitarkastaja Jenny Rintala. Työsuojelun vastuualue

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ylitarkastaja Jenny Rintala. Työsuojelun vastuualue Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Lappeenranta Johtaja Kaarina Myyri-Partanen Ylitarkastaja Jenny

Lisätiedot

RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013. Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012

RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013. Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012 RAKENNUSALAN VALVONTASUUNNITELMA 2013 Keijo Päivärinta Rakennuskonepäivät 8-10.11.2012 Keijo Päivärinta / Jan Rosqvist Valvonnan tavoite Valvonnan keskeinen ajatus on saada sirpaloitunut yrittäjäjoukko

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue, ESAVI 28/09/15 2 Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena. Valvomme, että työnantajat noudattavat

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Keijo Päivärinta Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Keijo Päivärinta [Tekijän nimi ja osasto] 28.4.2017 1 Valvomme Tietoa hyödyntäen Työpaikan arkiongelmiin pureutuen Saadaksemme paremmat

Lisätiedot

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Ratuke-seminaari 30.10.2012 Jokaiselta työpaikalta löytyvä vaikutusketju ja sen sääntely Turvallisuuden johtaminen = työpaikan

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

RATUKE - seminaari 11.11.2010

RATUKE - seminaari 11.11.2010 RATUKE - seminaari 11.11.2010 Etelä- Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri- Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 11.11.2010 Etelä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma. Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Tiedosta turvaa - työsuojeluviranomaisen näkökulma Ylitarkastaja Jarmo Osmo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto [Tekijän nimi ja osasto] 3.5.2017 1 Työsuojeluvalvonnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman valvonta

Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaisen työvoiman valvonta Tarkastustoiminnan esittely 13.3.2013 HAPKE-hankkeen koulutustilaisuus, Kajaani Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 21.2.2013 1 Valvonnan resurssit Työsuojelun

Lisätiedot

LIITE LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2010 Kohta Työsuojeluvalvonta

LIITE LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2010 Kohta Työsuojeluvalvonta LIITE LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2010 Kohta 2.1.19 Työsuojeluvalvonta TYÖSUOJELUN VASTUUALUEEN VUOSIRAPORTISTA 2010 liitteeksi kohdat 1. johdon katsaus toimintaan sekä 2.5.

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

Rakentamisen työsuojeluvalvonta tulevaisuudessa

Rakentamisen työsuojeluvalvonta tulevaisuudessa Rakentamisen työsuojeluvalvonta tulevaisuudessa Raimo Antila 5.11.2015 Sisältö Yhteiset tavoitteet Työsuojeluhallinnon toiminnasta Rakennusalan valvonnan vaikuttavuudesta Rakennusalan valvonnasta 2014-2015

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan valvonta ISAVIn työsuojelun vastuualueella vuosina 2012-2015

Sosiaali- ja terveysalan valvonta ISAVIn työsuojelun vastuualueella vuosina 2012-2015 Sosiaali- ja terveysalan valvonta ISAVIn työsuojelun vastuualueella vuosina 2012-2015 Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Auli Tukiainen 8.6.2012 1 Runkosuunnitelma 2012 2015 ja vuosittainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön ja aluehallinto virastojen työsuojelun vastuualueiden väliset tulostavoitteet vuosille 2016-2019 ja tarkennetut tulostavoitteet vuodelle 2018 Sisältö 1 Hallitusohjelman

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus

YKSOTE-kuormitus YKSOTE-kuormitus 2017-18 Työsuojeluhallinnon kaksivuotinen sosiaali- ja terveystoimialojen yksityisiin työnantajiin kohdistuva valvontaja viestintähanke haitallisesta työkuormituksesta aiheutuvien terveysvaarojen

Lisätiedot

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla

YKSOTE-kuormitus haitallinen kuormitus hallintaan yksityisillä sote-työpaikoilla Työsuojeluviranomaisen havaintoja haasteista avustajien työsuojelussa ja työsuhteissa. Miten avustajien työsuojelua voisi edistää? Marja Tereska-Korhonen, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa?

Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? Riskiperusteinen työsuojeluvalvonta - mitä se tarkoittaa? VALTAKUNNALLINEN TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN TYÖSUOJELULAUTAKUNTIEN SEMINAARI 9.3.2017, SÄÄTYTALO, HELSINKI 1 Riski Wikipedian mukaan: Riski tarkoittaa,

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari

Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Valtakunnallinen työsuojelun vastuualueiden työsuojelulautakuntien seminaari Luottamus ja asenne ratkaisevat Työelämä 2020 hanke Työturvallisuuskeskus TTK Risto Tanskanen Asiantuntija tuottavuus ja työyhteisön

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Kehitetään työhyvinvointia yhdessä TTK Työhyvinvointipalveluista tukea Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Mitä hyötyä? Hyöty on osoitettu tutkimuksin ja kehittämishankkeissa Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Helsinki Ylitarkastaja Ville Lappalainen Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue toimii alueellisena työsuojeluviranomaisena.

Lisätiedot

Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Terävähanke

Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät Terävähanke Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 16.3.-17.3.2016 Terävähanke Työsuojelun vastuualue, ESAVI, tarkastaja Auli Arkko-Liekari 7.3.2016 1 Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Oulu Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011;

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; Sosiaali- ja terveysministeriön ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010-2011; tarkistusvuosi 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Ylitarkastaja Tuija Rönnholm. Työsuojelun vastuualue

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla. Ylitarkastaja Tuija Rönnholm. Työsuojelun vastuualue Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Jyväskylä Ylitarkastaja Tuija Rönnholm Työsuojelun vastuualue Länsi-

Lisätiedot

TERVETULOA! TYÖSUOJELU- OSASTON TERVEISET Kemialliset tekijät työpaikalla - riskit hallintaan yhteistyöllä 7.4.2016

TERVETULOA! TYÖSUOJELU- OSASTON TERVEISET Kemialliset tekijät työpaikalla - riskit hallintaan yhteistyöllä 7.4.2016 TERVETULOA! TYÖSUOJELU- OSASTON TERVEISET Kemialliset tekijät työpaikalla - riskit hallintaan yhteistyöllä 7.4.2016 Työsuojelun toimintojen toimivuudesta eri kokoisissa yrityksissä Lähde: Aura Ossi, Ahonen

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vaasan työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vaasan työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Vaasan työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin

Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Työnteko-oikeudettomia ulkomaalaisia kohdataan valvonnassa yhä useammin Havainnot ja työnteko-oikeuden varmistaminen Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta 5.10.2017 Tarkastaja

Lisätiedot

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Mikkeli Maija van der Weij, johtajan sijainen, apulaispiiripäällikkö

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta:

Lisätiedot

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta

Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Turvallisuustehtävät rakennushankkeessa ja ajankohtaista viranomaisvalvonnasta Keijo Päivärinta Ylitarkastaja Etelä-Suomen avin työsuojelun vastuualue Monen toimijan ongelmia rakennushankkeessa Suuria

Lisätiedot

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa TuTa tutkimus- ja kehitysohjelma 2007-20092009 -seminaarin avaus Leo Suomaa Tikkurila 1.10.2009 10 Tuottavuus ja työturvallisuus kehittyvät käsi kädessä (Laitinen & kumpp.) 2 2009 LSuo Palkansaajien kuolemaan

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön ja

Sosiaali ja terveysministeriön ja Sosiaali ja terveysministeriön ja Itä Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010 2011, tarkistusvuosi 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto. organisaatio. Ylijohtaja Elli Aaltonen. Johtoryhmä. Opetustoimi- ja kulttuuri. Ympäristölupavastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto. organisaatio. Ylijohtaja Elli Aaltonen. Johtoryhmä. Opetustoimi- ja kulttuuri. Ympäristölupavastuualue Yli Elli Aaltonen organisaatio Maistraatin ohjaus- ja kehittämisyksikkö yksikön päällikkö Merja Koponen Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö yksikön päällikkö Timo Kähärä Johtoryhmä Hallintopalvelujen

Lisätiedot

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/2006 29.2.2008 TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2004-2007

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Raportti 1 (9) 8.3.2013

Raportti 1 (9) 8.3.2013 Raportti 1 (9) TYÖHYVINVOINTIIN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2012 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen työhyvinvointiin liittyvää valvontaa

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

TTK Työhyvinvointipalvelut

TTK Työhyvinvointipalvelut TTK Työhyvinvointipalvelut Työelämäryhmän esitys Työhyvinvoinnin palvelukeskus TTK:een Työpaikkojen tarpeita varten luodaan Työturvallisuuskeskuksen yhteyteen työhyvinvoinnin palvelukeskus, joka tarjoaa

Lisätiedot

Lääninhallituksen kuulumisia

Lääninhallituksen kuulumisia Lääninhallituksen kuulumisia Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 8.10.2009 Heli Kajava Ylitarkastaja Aluehallintouudistus (Alku-hanke)

Lisätiedot

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016

Päätös Dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014 1 (4) 8.4.2016 1 (4) Työsuojelupäällikkö Anne Roine Helsingin Eläinsuojeluyhdistys - Helsingfors Djurskydssförening HESY Ry Yhdyskunnantie 11 00680 HELSINKI Viite Kuuleminen dnro ESAVI/388/05.13.01.02/2014, 4.3.2014

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin palvelut

Työhyvinvoinnin palvelut Työhyvinvoinnin palvelut Tilanne ja suunnitelmat nyt Toiminta vuonna 2010 40-vuotisjuhlavuosi, hieno tilaisuus Taloudellinen tulos oli hyvä Toiminnallisesti kiireinen ja laadullisesti hyvä vuosi Koulutus

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuuden määritelmä Työturvallisuuden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työsuojelupiirien vaiheet ( )

Työsuojelupiirien vaiheet ( ) Työsuojelupiirien vaiheet (1973 2012) Ammattientarkastuslaitoksen kausi - 8 ammattientarkastuspiiriä - Kuntien tstarkastajat (pienkunnissa sivutoimisia) Työsuojeluhallinnon rakentamisen kausi - 11 työsuojelupiiriä

Lisätiedot

uudet tehtävät konsultaation kannalta

uudet tehtävät konsultaation kannalta Aluehallintouudistus ja Valviran uudet tehtävät konsultaation kannalta Ylitarkastaja Keijo Mattila Lapin lääninhallitus Verkkokonsulttien työkokous Rovaniemellä 26.11.2009 1 Aluehallinto uudistuu 1.1.2010

Lisätiedot

Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa

Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa Hyvinvointia työstä Työelämän kehittämisen verkostot maakunnissa Hämeen työelämän kehittämisen kokoontumisajot 24.8.2017 Jaana Lerssi-Uskelin, Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, TyhyverkostoX-hanke,

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015

Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015 Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015 1 HYRIA KOULUTUS 19.12.2014 Hyria koulutus Oy ORGANISAATIO 1.1.2015 Hyria koulutus Oy Hallitus/Johtokunta Hyria aikuiskoulutus Oy Hallitus Kehittämis- ja hankepalvelut

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017

Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Rovaniemen kaupungin Tilaliikelaitoksen strategia 2017 Tilannekatsaus Johtokunta 26.4.2017 Arvot Strategian toteuttaminen perustuu Rovaniemen kaupungin yhteisiin arvoihin Osallisuus Luovuus Turvallisuus

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOIT- TEET Sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2014 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Tervettä työtä Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Pidempiä työuria työsuojelulla Työsuojeluhallinto Tampere 2015 Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten

Lisätiedot

Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.8.2015

Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.8.2015 Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.8.2015 Hyria koulutus Oy ORGANISAATIO 1.8.2015 Hyria koulutus Oy Hyria aikuiskoulutus Oy Hallitus/Johtokunta Kehittämis- ja hankepalvelut Kehitysjohtaja Ari Orelma Koulutuksen

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta

UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta UUSI JYVÄSKYLÄ KOKOUSKUTSU 4/08 Työvaliokunta 20.3.2008 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Puheenjohtaja OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut läsnäolijat maanantai 25.3.2008, kello 10.30 12.30 Jyväskylän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat työsuojelupiirien toimintamenoista, terveysvalvonnan, tartuntatautien valvonnan, rokotteiden hankinnan ja terveyden edistämisen

Lisätiedot