ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE"

Transkriptio

1 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE VUOSISUUNNITELMA 2012

2 1 Työsuojelun vastuualueen perustehtävä ja valvontastrategia 2 Vastuualueen perustehtävänä on vastata alueellaan työolojen kehittämisestä ja valvonnasta työsuojeluhallinnon toimintaperiaatteiden, voimavarojen ja sovittujen tulostavoitteiden mukaisesti. Tehtävänä on toimia valvonta- ja asiantuntijaorganisaationa, jolle säädöspohja ja tulosohjaus asettavat reunaehdot. Runkosopimuskaudella vastuualue noudattaa valvontastrategiaa, jossa valvottavat toimialat ja työpaikat sekä valvottavat asiat perustuvat runkosopimuskautta koskevaan ministeriön kanssa tehtyyn sopimukseen. Yhteensä Etelä-Suomen työsuojelun vastuualueella työskentelee noin 1,1 milj. työllistä ja työpaikkoja on Henkilökuntaa koko vastuualueella on 170 henkilöä (käytettävissä 158 htv ). Runkokauden keskeiset valvonnan vaikuttamisalueet ovat työelämän pelisääntöjen valvonta ja työurien pidentäminen. Toimivien hallintajärjestelmien varmistaminen valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla on edelleen keskeinen tavoite. Hallintajärjestelmien toimivuus käytännössä arvioidaan työolojen turvallisuuden perusteella, jonka taso voidaan todeta havainnoimalla sekä esimerkiksi työolosuhdemittareiden avulla. Valvottavat kohteet valikoituvat riskiperusteisesti ja valvottavat asiat painottuvat runkosopimuskaudella toimialasta riippuen: Työelämän pelisääntöjen valvonta Työurien pidentäminen - Osallistuminen harmaan talouden valvontaan; työsuhteen vähimmäisehtojen noudattaminen, ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvien säännösten noudattaminen, tilaajan selvitysvelvollisuus - Työsuhdeasiat; työsuhteen vähimmäisehdot, työaikakirjanpito ja ylitöiden valvonta, autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen noudattaminen - Työterveyshuolto - Asiakasväkivallan uhan hallintaan toimivat käytännöt - Haitallisen häirinnän ja epäasialliseen kohteluun toimivat käytännöt - Työn muihin kuormitustekijöiden hallintaan toimivat käytännöt - Käsin tehtävien nostojen ja siirtojen aiheuttamaan haitalliseen kuormitukseen toimivat käytännöt - Toistotyön liittyvään haitallisen kuormituksen hallintaan on toimivat käytännöt - Työtapaturmien torjunta: Turvallisuude n hallintaan on toimivat käytännöt - Kemikaalien turvalliseen käyttöön on toivat käytännöt - Kosteus- ja homeongelmien hallintaan on toimivat käytännöt Vastuualueen strategiaan kuuluu myös, että valvontamenetelmät valitaan mahdollisimman vaikuttaviksi. Tätä varten tiimit tarkentavat vastuualueen valvontastrategian omaksi strategiakseen ja laativat sen mahdollisimman osuvaksi suhteessa tiimin toiminta-alueeseen. Valvonta koostuu työpaikkojen hallintajärjestelmien ja työolojen valvonnasta. Valvontaa tuetaan tehokkaalla viestinnällä. Toimivaltaa käytetään jämäkästi ja perinteistä tarkastusta tuetaan työsuojeluhallinnossa kehitetyillä mittareilla ja valvontakyselyillä. Toimialatiimit ja yksittäiset tarkastajat ovat tarpeen mukaan toimialasta riippue n kiinteässä yhteistyössä ulkomaalaisvalvonnasta ja tilaajavastuulain valvonnasta huolehtivien tarkastajien kanssa valvontaan liittyvissä kysymyksissä.

3 3 2 Työsuojelun vastuualueen organisoituminen ja toimintaperiaatteet Työsuojelun vastuualueen toiminta keskittyi vuosina uuden organisaation rakentamiseen, kehittämiseen ja perustehtävien mahdollisimman häiriöttömään suorittamiseen uudessa aluehallintoympäristössä. Vuoden 2011 aikana toiminta analysoitiin ja arvioitiin. Työsuojelun vastuualueelle asetettiin visio noin vuoteen 2015; tavoitteena on, että vastuualue on arvostettu, asiantunteva muuttuvan työelämän vaikuttaja, työsuojelun vastuualue on yhtenäinen toimija sekä työhyvinvointi ja työn mielekkyys ovat keskeisiä arvoja. Vuoden 2012 toiminnan organisoitumisessa on otettu huomioon vuoden 2011 toiminnan arvioinnin tulokset, jotka käsitelty yhteistoiminnallisesti henkilökunnan kanssa. Vastuualueen keskeiset periaatteet ovat; ydintehtävien AAV:n ja VAV:n erottaminen, määräaikainen työnjako ja henkilöstön osallistaminen työnsä suunnitteluun sekä osaamisesta huolehtiminen sekä toiminnan jatkuva kehittäminen teorian ja käytännön vuoropuheluna. Vastuualueen johtajan apuna toimii johtoryhmä. Vastuualue on jaettu viiteen yksikköön. Tiimit, ryhmät ja yksittäiset virkamiehet raportoivat toiminnastaan sille johtoryhmän jäsenelle, jonka alaisuuteen ne on osoitettu. Tiimien ja tarkastajien tehtävänä on toteuttaa hankkeensa ja muu toimintansa siihen osoitetulla resurssipanoksella. Asiakasaloitteisesta valvonnasta vastaavat lähes kokonaan työsuhdeasioita sekä työympäristöasioita ja rakennusalan valvontaa hoitavat tiimit. Työhyvinvointiasioissa työhyvinvointiverkoston päivystävät työsuhde- ja työympäristötarkastajat toimivat yhteistyössä. Tilaajavastuuseen, merenkulkuun ja ahtaustoimintaan sekä VR:n liikkuviin työpaikkoihin liittyvä asiakasaloitteinen valvonta hoidetaan erikseen, samoin ammattitauti-ilmoitusten käsittely. Työtavassa pyritään joustavuuteen ja organisaatio toimii siten, että kaikki tarpeelliset muutokset toteutetaan, kun aihetta ilmaantuu. Vastuualue organisoituu seuraavasti: Johtoryhmä: Johtaja Kaarina Myyri-Partasen lisäksi johtoryhmään kuuluvat apulaisjohtaja Kirsi Häkkinen, ylitarkastaja Tuula Sahamies, ylitarkastaja Harri Patrikainen, ylitarkastaja Unto Varonen, ylitarkastaja Tuija Ahonen, ylitarkastaja Eerik Tarnaala ja ylitarkastaja Antti Ikonen. Tarvittaessa johtaja kutsuu laajennettuun johtoryhmään muita jäseniä esim. henkilöstön edustajia. Johtoryhmän vastuualueet ja valmisteluvastuut ovat: Kaarina Myyri-Partanen - vastuualueen yleisjohto Kirsi Häkkinen - työhyvinvointi valvontakysymyksenä - toiminnan ohjauksen valmistelutehtävät - viestintä - AAV-prosessi koordinointi-tehtävänä - kehittämishanke TSAVIKE - asiakasaloitteisen valvonnan ts 4:n ja ty 4:n päällikkyys - kunta-alan hankkeen koordinointi

4 4 Antti Ikonen - valvonnan vaikuttavuus - tiimivalmennuksen koordinointi ja kehittäminen - hallinnon valvontatietojärjestelmän koordinointi ja kehittäminen - yksikkö 3:n päällikkyys - asiakasaloitteisen valvonnan ts 2:n ja ty 2:n päällikkyys Tuula Sahamies - tapaturmien torjunta valvontakysymyksenä - henkilöstösuunnitelma - yksikkö 4:n päällikkyys - asiakasaloitteisen valvonnan ts 3:n ja ty 3:n päällikkyys Harri Patrikainen - harmaa talous valvontakysymyksenä - vastuualuekohtaisten tila- ja kalusteasioiden koordinointi - yksikkö 1:n päällikkyys - asiakasaloitteisen valvonnan ts 1:n ja ty 1:n päällikkyys Unto Varonen - toimivallan käytön mallintaminen - perehdyttäminen - henkilöstön kehittäminen - yksikkö 5:n päällikkyys Eerik Tarnaala - työsuhdeasiat valvontakysymyksenä - palkkausjärjestelmän käyttöönoton koordinointi - yksikkö 2:n päällikkyys - asiakasaloitteisen valvonnan ts 5:n ja ty 5:n päällikkyys Tuija Ahonen - sisäisten palvelujen päällikkyys - sisäisten palveluprosessien kehittäminen - taloushallinnon suunnittelu ja seuranta - rekrytointiprosessi - johtoryhmän valmistelutehtävät ja sihteeriys Johtajalle suoraan raportoitavat tehtävät ja valmistelut: - sidosryhmäyhteistyö Apulaisjohtajalle raportoivat tehtävät ja ryhmät: - viestintä - työhyvinvointiverkosto - työhyvinvointiryhmä - lakimiesryhmä - kunta-alan hanke

5 5 Yksikkö 1:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät: Tilaajavastuutiimi Ulti-tiimi (ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeuden ja työsuhteen ehtojen valvonta) Logistiikka Markkinavalvonta Yksikkö 2:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät: Sosiaali- ja terveysalan tiimi ICT-alan tiimi Säätiöt ja yhdistykset -hanke Yleisistä tiimeistä ja ryhmistä seuraavat: - työsuhdeverkosto - työsuhdekoordinaatioryhmä - työsuhteisiin liittyvät poikkeusluvat Yksikkö 3:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät: Rakennusalan tiimi Ympäristönhuoltohanke Energiahuoltohanke Vera-tukihenkilöryhmä Yleisistä tiimeistä ja ryhmistä sekä erikoistumisalueista seuraavat: - valvontaan liittyvä tietotekniikan tuki - sähköturvallisuus Yksikkö 4:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät: Teollisuustiimit (3 kpl) Majoitus- ja ravitsemusalan tiimi Yleisistä tiimeistä ja ryhmistä seuraavat: - tapaturmaverkosto - tapaturmaryhmä - kemia - ammattitautien tutkinta Yksikkö 5:n päällikölle raportoivat tiimit ja työryhmät Kaupanalan tiimi Koulutiimi Kiinteistöhuoltohanke Julkishallintohanke Alkutuotantohanke Yleisistä tehtävistä: - henkilöstön koulutus

6 Henkilökunnan sijoittuminen lähemmin käy ilmi liitteestä 1. 6 Henkilökunta on sijoitettu viiteen yksikköön ja sisäisten palveluiden ryhmään sekä suoraan johtajan tai apulaisjohtajan alaisuuteen. Yksikön tai sisäisten palveluiden esimies ratkaisee henkilöstöhallintoon liittyvät asiat kuten lomat, virkavapaudet, matkamääräykset, jne. työjärjestyksen mukaisesti. Vastuualueen johtoa avustamaan on eräisiin tehtäviin nimetty koordinaattorit. Koordinaattorit: Sidosryhmäyhteistyö... Arto Lapiolahti Viestintä... Piretta Pietilä Rakennusalan työsuojelun valvonta Keijo Päivärinta Logistiikka... Risto Lappalainen Seuraavien henkilöiden tehtävänä on ylläpitää vastuualueella mittareihin liittyvää osaamista: Halmeri, Valmeri, Näppärä... Riina Länsikallio Elmeri+... Petri Saukkoriipi TR ja MVR... Keijo Päivärinta Työsuhderyhmä: Eila Hasunen, Maarit Lehmussilta, Markku Purmonen, Tarmo Järvinen ja Riitta-Liisa Mäkinen Poikkeusluparyhmä: Maarit Lehmussilta, Arto Silventoinen, Pirjo Taimitarha sekä Ulf Wikström ja Tarmo Järvinen (kieli) Työhyvinvointiryhmä: Jenny Rintala, Juha Hanska, Eila Hasunen, Tanja Välke Tapaturmaryhmä: Lauri Gröndahl, Tuula Haavasoja, Pekka Valtonen, Alpo Anttonen Lakimiesryhmä: Alpo Anttonen, Marita Lepistö, Riitta-Liisa Mäkinen, Heikki Sahrakorpi, Tanja Välke Valtimo hankkeen työryhmissä vastuualueen edustajat ovat: Kirsi Häkkinen, Antti Ikonen, Sari Roivainen, Keijo Päivärinta, Lauri Gröndahl (varalla Aila Saarentaa), Tuula Haavasoja, Ville Lappalainen, Piretta Pietilä Vera-tukihenkilöryhmä: Petri Saukko riipi (Tiva, energiahuolto), Tuula Haavasoja (prosessiteollisuus), Sirkku Lehtimäki (koulu, Ulti), Ulla Arvo (sos & terv.), Esa Arvo (logistiikka),

7 Antti Saarinen (muu teollisuus), Sirkku Vilander (ICT), Jukka Hämäläinen (kauppa), Markku Purmonen (mara, alku), Pekka Valtonen (rakennus), Ari Kilpinen (korjaamo- ja kunnossapito), Tomi Tyni (kiinteistö), Tuomo Korhonen (ympäristöhuolto), Markku Rantoila Tiimivalmentajina toimivat: Ulla Arvo, Jyrki Heiskanen, Marja Kokkonen, Ari Pulli, Petri Saukkoriipi, Tuula Uurala, Satu Auno (vv.) Koulutusyhteyshenkilönä toimii Marja Kokkonen. Toimintakaudella yhteyshenkilöinä tiettyjen valvontakohteiden suuntaan toimivat seuraavat henkilöt: Kilpilahden tuotantolaitokset... Tuula Haavasoja Kilpilahden tuotantoalueen rakennustyöt... Peter Johansson Loviisan ydinvoimala... Peter Forslund Puolustusvoimat... Tomi Tyni HUS... Paula Moilanen Yhteyshenkilön tehtävänä on luoda ja ylläpitää kuvaa kyseisestä valvontakohteesta, helpottaa asiointia valvontakohteesta ja -kohteeseen, hoitaa tarvittaessa erityistietämystä edellyttäviä asioita valvontakohteessa sekä tarvittaessa avustaa asiakasaloitteisessa valvonnassa kyseisen valvontakohteen asiaa hoitavaa tarkastajaa. Jos katsotaan tarpeelliseksi siirtää asiakasaloitteisessa valvonnassa esiin tuleva asia yhteyshenkilön hoidettavaksi, tästä on aina erikseen sovittava yhteyshenkilön kanssa. Toiminta on kaikilta osin tuloshakuista, so. tulossopimuksen edellyttämät toimet ovat aina ensisijaisia, kun tiimit ja yksittäiset virkamiehet valitsevat tehtäviään. Työtapoja kehitetään kokeilemalla ja hakemalla kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvat menetelmät. 3 Työsuojelun vastuualueelle valmistellut tulostavoite-esitykset vuodelle 2012 Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto tulosohjaa vastuualuetta. Ns. runkosopimus on tehty vuosille Tulossopimuksen mukaisesti asiakaskysyntään vastataan täysimääräisesti. Asiakasaloitteinen valvonta on keskeistä niin, että työpaikat saavat tarvitsemansa valvontapalvelut. Valvonnan ulottuvuudessa sekä vastuualueen palvelujen toimitusajoissa ja saatavuudessa noudatetaan ministeriön asiasta antamia ohjeita. Viranomaisaloitteisen valvonnan valinnat määräytyvät tulossopimuksen pohjalta. Vastuualue on vuonna 2012 mukana tulospalkkiojärjestelmässä. 4 Työsuojelun vastuualueen resurssit vuonna 2012 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimintaan osoitetaan vuoden 2012 talousarvion määrärahaa euroa, mistä euroa osoitetaan tilaajavastuulain valvonnan lisävoimavaroiksi, euroa ulkomaalaisen työvoiman valvonnan 7

8 lisävoimavaroiksi ja euroa tuotevalvontaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hankkimiseen. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen hallinnoitavaksi osoitetaan ruotsinkielisen työsuojeluaineiston valmistelumenoihin vuoden 2012 talousarvion määrärahasta euroa työsuojelun vastuualueiden yhteiseen käyttöön. Henkilöstön määrätavoitteena on 175 htv. 5 Asiakasaloitteinen valvonta Asiakasaloitteinen valvonta tuotetaan viidellä työsuhde-, työympäristö- ja rakennustiimillä. Tiimien kokoonpanoissa on huomioitu valvonnassa tarvittava asiantuntemus ja alueellinen tarve mahdollisuuksien mukaan. Tiimien kokoonpanot ja vuorot on esitetty liitteissä 2 ja 3. 6 Viranomaisaloitteinen valvonta 7 Sisäiset tukitoiminnot Käytettävissä olevat resurssit kohdennetaan tulostavoitteiden toteuttamiseksi liitteen 5 mukaan. Eri tiimien ja muiden toimintojen tavoitteet, työnjako, työssä noudatettavat pelisäännöt sekä hankkeet ilmenevät tiimien peruskirjoista, ryhmien toimeksiannosta tai henkilökohtaisista työsuunnitelmista. Hankkeita varten laaditaan suunnitelmat sekä niiden toteutumisesta raportit. Vastuualue pitää arvokkaana työpanoksen suuntaamista siten, että mahdollisimman suuri osuus resursseista käytetään työpaikoilla tapahtuvaan valvontaan. Asetetut työpaikkatarkastustavoitteet on nähtävä minimitavoitteina, jotka erinomaisella suoriutumisella tulevat ylitetyiksi. Sisäisten palveluiden ryhmä tuottaa tarkastajatiimien ja johdon työtä tukevia palveluita. Vastuualueen yleiset tiimit ja ryhmät joko koordinoivat tiettyjä toimintoja tai tuottavat välineitä, tietoa sekä menettelytapoja niin toimiala- kuin myös asiakasaloitteisessa valvonnassa toimiville. Vastuualueella panostetaan edellä kuvatun lisäksi myös henkilökunnan koulutukseen, viestintään, sidosryhmäyhteistyöhön, tietotekniikkaan, informaation seulontaan ja sisäisiin palveluihin. Vastuualueelle laaditaan koulutussuunnitelma ja tarkistetaan koulutuksen menettelytapa-ohje. Toteutetaan työsuojelun aluehallinnon viestintästrategiaa. Vastuualueen viestinnästä laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma. Sidosryhmäyhteistyön toteuttamiseksi vastuualueella toimitaan suunnitelmallisesti. Vastuualue avustaa myös STM:n työsuojeluosastoa sidosryhmäyhteistyön hoitamisessa valtakunnallisesti. 8

9 9 8 Vastuualueen toiminnan kehittäminen 9 Toiminnan seuranta Vastuualueen pitää tuottaa lisäarvoa STM:n konsernitason tavoitteelle työelämän vetovoimaisuuden lisääntymiselle. Työoloja tulee edistää niin, että työntekijät jaksavat ja jatkavat työelämässä pidempään. Vastuualueen tulee olla tästä lähtökohdasta tuloksellista niin, että henkilöstön työhyvinvointi on arvotavoite sinänsä ja se myös tukee toiminnan tuloksellisuutta. Toiminta suunnitellaan ja organisoidaan siten, että se mahdollistaa ja tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työn mielekkyyden kokemista. Vuoden 2012 strategiset kehittämistehtävät täsmentyvät tammi-helmikuun vaihteessa pidettävän valtakunnallisen TSAVIKE-kehittämishankkeen loppu- ja arviointiseminaarin jälkeen. Vastuualue tulee kehittämään toimintaansa ao. hankkeen jatkotyönä ottaen huomioon myös VMBaron tulokset huomioon. Kehittämishankkeilla tullaan täydentämään vuosisuunnitelmaa helmikuussa Tiivistä sidosryhmäyhteistyötä jatketaan ja työsuojelulautakunnan toimintaa kehitetään yhteistyössä lautakunnan kanssa. Vastuualueen kustannusten seuranta- ja hallintajärjestelmää kehitetään edelleen. Merkittävä panostus Vera-järjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon sekä STM:n työsuojeluosaston käynnistämiin Resu II työryhmän edellyttämiin toimenpiteisiin. Tietyt asiakasaloitteiset yhteydenotot ja toimenpiteet sekä viranomaisaloitteisen valvonnan tuotokset ja havainnot kirjataan sopivalla tavalla vastuualueen yhteisiin tietovarastoihin ja aloitetaan VERA-järjestelmän käyttöönotto asteittain seurannassa. Samoin toimitaan omaksuttujen tulkintojen ja linjausten osalta. Vastuualueelle tulevat asiakasreklamaatiot kirjataan ja arvioidaan. Tulostavoitteiden ja tulospalkkatavoitteiden toteutuma raportoidaan ministeriölle puolivuosittain. Liitteet ESAVI:n työsuojelun vastuualueen organisoituminen vuonna 2012, liite 1 AAV-suunnitelma , liite 2 AAV-tiimien päivystysjaksot , liite 3 Työryhmien toimeksiannot v. 2012, liite 4 Resurssisuunnitelmat , liitteet 5-6 Vastuualueen toimistopalvelut 2012, liite 7

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/2006 29.2.2008 TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2004-2007

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Aluehallintovirastojen. hallinnollisten tehtävien kokoaminen 18/2014. Väliraportti. Hallinnon kehittäminen

Aluehallintovirastojen. hallinnollisten tehtävien kokoaminen 18/2014. Väliraportti. Hallinnon kehittäminen Aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoaminen Väliraportti 18/2014 Hallinnon kehittäminen Aluehallintovirastojen hallinnollisten tehtävien kokoaminen Väliraportti Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1. HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille Hyvään yhteistoimintaan - opas henkilöstön edustajille 1 HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto HYVÄÄN YHTEISTOIMINTAAN opas henkilöstön edustajille

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille

Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Johtajana ja esimiehenä Eksotessa Opas Eksoten esimiehille Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. Päivitetty 4/2015 2 (50)

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot