Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 1.6.2009"

Transkriptio

1 Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe A ostaa omakotitalon. Saadakseen kauppaan tarvittavat rahat hän myy kerrostalohuoneistonsa, josta hän saa 0 % ostettavan talon hinnasta. Myynnistä saamillaan tuloilla hän maksaa pois autolainansa euroa ja kiinteistönvälittäjän palkkion % myydyn huoneiston hinnasta. Ostamiseen A käyttää jäljelle jäävät rahat sekä pankkilainan, jota hänelle on myönnetty 70 % ostettavan talon hinnasta. Kuinka paljon A:n ostama omakotitalo maksoi?. Ratkaise epäyhtälö x x 3 x Laske käyrien y = x x + 11 ja y = x + 8x 13 rajoittaman alueen pinta-ala.. Laatikossa on 8 mustaa ja 8 valkoista palloa. Esiin nostetaan kolme palloa palauttamatta niitä laatikkoon. Millä todennäköisyydellä nostettujen pallojen joukossa on sekä musta että valkoinen pallo?. Kolmion sivujen pituudet ovat, ja. Laske kolmion pinta-alan tarkka arvo.

2 Mallivastaukset 1. Olkoon x omakotitalon hinta. Tällöin A:n asunnostaan saama hinta on 0 70 x, lainan määrä x ja välityspalkkio 0 x = x (p). Yhtälöksi saadaan x x x 1000 = x, 100 (p) mikä sievenee muotoon x = 1000, ja ratkaisuksi saadaan x = (p). Arvaus tai kokeilu ilman yhtälöä: 0p.. Nollakohdat etsimällä selviää, että vasemman puolen nimittäjä on negatiivinen kun x < 3 ja positiivinen kun x > 3 ja osoittaja ilman itseisarvoja negatiivinen välillä ( 1, 3) (p). Jaetaan reaaliakseli nollakohtien avulla neljään väliin: (a) x 1, jolloin epäyhtälö saa muodon x x 3 x 3 x x 0 x 0 x, epäyhtälö pätee siis koko välillä (, 1]. (b) 1 < x < 3, jolloin epäyhtälö saa muodon (c) 3 x + x + 3 x 3 x x. Koska < < 3, pätee epäyhtälö myös välillä ( 1, 3 ). < x 3, mikä johtaa muotoon x + x + 3 x 3 x x. Ratkaisujoukon ja tarkasteluvälin leikkaus on [, 3]. (d) x > 3. Epäyhtälö saa muodon x x 3 x 3 x x 0 x 0 x jolloin siis ratkaisujoukon ja tarkasteluvälin leikkaus on (3, ]. (a) & (b) p, (c) p, (d) p. Osaratkaisut yhdistämällä saadaan ratkaisujoukoksi (, 3 ) [, ] (p). Nimittäjän kertominen pois sen merkistä piittaamatta: max p 3. Käyristä ensimmäinen on ylöspäin ja jälkimmäinen alaspäin aukeava paraabeli. Leikkauspisteiden x-koordinaatit saadaan selville ratkaisemalla yhtälö x x+11 = x +8x 13 x 7x+1 = 0 x {3, } (p).

3 Kysytty ala saadaan täten integraalina = = 3 3 / 3 (( x + 8x 13) (x x + 11))dx ( x + 1x )dx (p) ( 3 x3 + 7x x) (3p) = 3 (3 3 3 ) + 7( 3 ) ( 3) = 1 3. (3p). Ratkaisu 1: Ensiksi voidaan todeta, että (p) ja sitten P(erivärisiä palloja) = 1 P(samanväriset pallot) P(samanväriset pallot) = P(3 valkoista palloa) + P(3 mustaa palloa). (p) Edelleen, P(3 valkoista palloa) = P(3 mustaa palloa) (p) ja P(3 valkoista palloa) = = 1 10 (p) Kokoamalla kaikki yhteen nähdään, että kysytty todennäköisyys on (p). Ratkaisu : 1 10 = 80 % P = P(( mustaa ja 1 valkoinen) tai (1 musta ja valkoista)) (p) = P(MMV ) + P(MV M) + P(V MM) + P(V V M) + P(V MV ) + P(MV V ) (p) = = 1 =. (p). Ratkaisu 1: Käytetään korkeuden laskemiseksi seuraavia merkintöjä: Tällöin a + h = ja ( a) + h = (yhtälöt h:n määräämiseksi p). Jälkimmäinen yhtälö sievenee muotoon 1a + a + h = 0 ja

4 h a ensimmäisestä saadaan a = h. Sijoittamalla tämä jälkimmäiseen yhtälöön saadaan mikä edelleen sievenee muotoon 1 h + h + h = 0, h = 1 Tällöin siis h = ( 1 ), mistä h = = 17 ja h = 17 = (h ratkaistu oikein p). Pinta-ala on siis 1 7 = 1 7 (p). Ratkaisu : Merkitään α:lla - ja -pituisten sivujen välistä kulmaa. Tällöin kosinilauseen mukaan on = + cos α (p), josta cos α = 1 1. Tällöin sin α = ( ) 1, 8 8 joten sin α = 3 7 (p). Kysytty 8 pinta-ala on siis = 1 7 (p). 8 Ratkaisu 3: Kolmion piiri on + + = 1, joten Heronin kaava antaa pinta-alaksi 1 (1 )(1 )(1 ) = = 7. Kaavan muistaminen oikein: 9p, laskut 3p. Heronin kaava, jossa piirin puolikkaan sijaan koko piiri: max 3p. Ratkaisu : Kolmion luuleminen kuvan perusteella suorakulmaiseksi ja vastaus 1 = 10, 0p.

5 Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Uleåborg och Åbo universitet Urvalsprovet i matematik A köper ett egnahemshus. För att få ihop köpepriset säljer han sin lägenhet i ett våningshus, vilket ger honom 0 % av köpepriset. Av försäljningsinkomsten betalar han sitt billån om euro och fastighetsförmedlarens provision á % av den sålda lägenhetens pris. För att köpa huset använder han resten av pengarna och ett banklån som han har fått. Banklånet täcker 70 % av egnahemshusets pris. Hur mycket kostade egnahemshuset?. Lös följande olikhet x x 3 x Beräkna ytan som begränsas av kurvorna y = x x + 11 och y = x + 8x 13.. En ask innehåller 8 svarta och 8 vita bollar. Ur asken tas utan återläggning tre bollar. Vad är sannolikheten att det finns både en svart boll och en vit boll bland de tre dragna bollarna?. Triangelns sidor är, och. Beräkna triangelns exakta yta.

6 Modellsvar 1. Låt x vara egnahemshusets pris. Antag att A:s lägenhets pris är 0 x, 100 lånet 70 x och fastighetsförmedlarens provisionen 0 x = x (p) Som ekvation fås (p) vilken kan hyfsas till med lösningen x = (p) x x x 1000 = x, x = 1000, En gissning eller försök utan ekvation: 0p.. Vid sökning av nollställen, ser man att nämnaren på vänstra sidan är negativ för x < 3 och positiv för x > 3. Täljaren utan absolutbelopptecknen är negativ i intervallet ( 1, 3) (p). Därefter indelas reella axeln i fyra intervall: (a) x 1, tar olikheten formen x x 3 x 3 x x 0 x 0 x, d.v.s. olikheten gäller i hela intervallet (, 1]. (b) 1 < x < 3, tar olikheten formen (c) 3 x + x + 3 x 3 x x. Eftersom < < 3, gäller olikheten även i intervallet ( 1, 3 ). < x 3, fås följande villkor x + x + 3 x 3 x x. varvid lösningsmängdens och definitionsmängdens snitt är [, 3]. (d) x > 3, fås följande olikhet x x 3 x 3 x x 0 x 0 x varvid lösningsmängdens och definitionsmängdens snitt är (3, ]. (a) & (b) p, (c) p, (d) p. Genom att sammanfatta delresultaten a)-d) fås lösningsmängden (, 3 ) [, ] (p). Nämnaren multiplicerad utan att tecken har förklarats: max p

7 3. Den första kurvan är en parabel som öppnar uppåt och den andra en parabel som öppnar neråt. Skärningspunkternas x-koordinater fås genom att lösa ekvationen x x + 11 = x + 8x 13 x 7x + 1 = 0 x {3, } (p). Den sökta ytan fås från integralen = = 3 3 / 3 (( x + 8x 13) (x x + 11))dx ( x + 1x )dx (p) ( 3 x3 + 7x x) (3p) = 3 (3 3 3 ) + 7( 3 ) ( 3) = 1 3. (3p). Lösning 1: Först kan noteras att (p) och sedan P(olikfärgade bollar) = 1 P(bollarna har samma färg) P(bollarna har samma färg) = P(3 vita bollar) + P(3 svarta bollar). (p) Vidare, P(3 vita bollar) = P(3 svarta bollar) (p) och P(3 vita bollar) = = 1 10 (p) Varefter fås att den efterfrågade sannolikheten är (p). Lösning : 1 10 = 80 % P = P(( svarta och 1 vit) eller (1 svart och vita)) (p) = P(SSV ) + P(SV S) + P(V SS) + P(V V S) + P(V SV ) + P(SV V ) (p) = = 1 =. (p)

8 . Lösning 1: För beräkning av höjden används följande beteckningar: h a Varvid a + h = och ( a) + h = (ekvationen för att lösa h p). Den andra ekvationen kan hyfsas till 1a + a + h = 0 och den första ger a = h. Genom att substituera detta a i den andra ekvationen fås 1 h + h + h = 0, vilken kan hyfsas till h = 1 d.v.s. h = ( 1 ), som ger h = = 17 och h = 17 = (h löstes rätt p). Varefter ytan kan beräknas 1 7 = 1 7 (p). Lösning : Låt α beteckna vinkeln mellan sidorna med längderna och. Då ger cosinussatsen = + cos α (p), som ger att cos α = 1 1. sin α = ( ) 1, 8 8 ger att sin α = 3 7 (p). Den eftersökta 8 ytan är därmed = 1 7 (p). 8 Lösning 3: Triangelns perimeter är + + = 1, Herons formel ger ytan 1 (1 )(1 )(1 ) = = 7 Formeln mindes rätt: 9p, talen rätt 3p. Herons formeln med perimeter i stället för semiperimeter: max 3p. Lösning : Ifall triangeln antas vara rätvinklig och svaret är 1 = 10, 0p.

9 Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, and Turku university Entrance examination in mathematics A is buying a house. To collect the money for the transaction he sells his apartment, which gives him 0% of the house price. He uses a part of this income to pay off his car loan of euros and to pay the commission of the estate agent, which is % of the sold apartment price. To buy the house A spends the rest of the money and the mortgage, which covers 70% of the house price. How much the house A bought cost?. Solve the following inequality: x x 3 x Find the area bounded by the curves y = x x + 11 and y = x + 8x 13.. An urn contains 8 black and 8 white balls. Three balls are drawn out without returning them. What is the probability that there is a black and a white ball among the three drawn balls?. The sides of the triangle are,, and. Find the exact area of the triangle.

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien dia-yhteisvalinta 2010 Arkkitehtivalinnan matematiikan koe, 24.5.2010 klo 13-16. Sarja A-FI

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien dia-yhteisvalinta 2010 Arkkitehtivalinnan matematiikan koe, 24.5.2010 klo 13-16. Sarja A-FI Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien dia-yhteisvalinta 010 Arkkitehtivalinnan matematiikan koe, 4.5.010 klo 13-16. Sarja A-FI Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse, jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien dia-yhteisvalinta 2009 Insinöörivalinnan matematiikan koe, 26.5.2009 klo 14-17 Sarja A-FI

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien dia-yhteisvalinta 2009 Insinöörivalinnan matematiikan koe, 26.5.2009 klo 14-17 Sarja A-FI Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien dia-yhteisvalinta 2009 Insinöörivalinnan matematiikan koe, 2652009 klo 14-17 Sarja A-FI Ohjeita Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen Merkitse, jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13 Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.014 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt: x + a) 3 x + 1 > 0 c) x x + 1 = 1 x 3 4 b) e x + e x 3

Lisätiedot

Insinöörimatematiikka A

Insinöörimatematiikka A Insinöörimatematiikka A Demonstraatio 3, 3.9.04 Tehtävissä 4 tulee käyttää Gentzenin järjestelmää kaavojen johtamiseen. Johda kaava φ (φ ) tyhjästä oletusjoukosta. ) φ ) φ φ 3) φ 4) φ (E ) (E ) (I, ) (I,

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA7 Derivaatta Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Pikatesti

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Yhtälöitä ja prosentteja 1. Yhtälö... 4. Yhtälön

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Wolfram Alpha. Matematiikkaopas. Timo Mäkelä

Wolfram Alpha. Matematiikkaopas. Timo Mäkelä Wolfram Alpha Matematiikkaopas Timo Mäkelä Wolfram Alpha - Matematiikka 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. PERUSASIOITA...4 2.1 PERUSLASKENTA...4 2.2 LUKUJEN KÄSITTELY...7 2.3 ERIKOISMERKIT...9 2.4 PERUSFUNKTIOT...10

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen

Matematiikan pohjatietokurssi. Eija Jurvanen Matematiikan pohjatietokurssi Eija Jurvanen 03 Sisältö Polynomit................................... 4 Jakokulman käyttö luvuilla ja polynomeilla................. 5. Kokonaislukujen jakolasku......................

Lisätiedot

Käyttöohje. Bruksanvisning

Käyttöohje. Bruksanvisning FI SE EN Käyttöohje Bruksanvisning Instruction Manual Verkkokauppa.com Oy, 2009. All rights reserved. GPS-navigaattori Käyttöopas Verkkokauppa.com Oy, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään 1 Johdanto Onnittelut

Lisätiedot

Autoile ilman omaa autoa. Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one

Autoile ilman omaa autoa. Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one Autoile ilman omaa autoa Kör bil utan att äga en How to drive a car without owning one Autoa ei ole aina pakko omistaa itse Älä heti kipaise autokauppaan, kun joukkoliikenne tai polkupyörä ei ratkaise

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia

AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio 2: Suoria ja verrannollisuuksia Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 8 lk. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. Osio : Suoria ja verrannollisuuksia. Suoran piirtäminen...

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 1: Lausekkeita ja funktioita Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 3.0 -lisenssillä. 1 Osio 1: Lausekkeita ja funktioita 1. Funktiokone...

Lisätiedot

TEHTÄVÄVINKKEJÄ MATEMATIKKAAN

TEHTÄVÄVINKKEJÄ MATEMATIKKAAN Viinikankatu 49a, 33800 TAMPERE Puh (03) 380 5300, Fax (03) 380 5353 E-mail: myynti@tevella.fi, www.tevella.fi TEHTÄVÄVINKKEJÄ MATEMATIKKAAN I LOOGISET PALAT 1) Laita kaikki LOOGISET PALAT eteesi työpöydälle.

Lisätiedot

Pitkän matematiikan kertaustehtävät

Pitkän matematiikan kertaustehtävät Pitkän matematiikan kertaustehtävät Kurssit 1-10 Tehtäväpaketti soveltuu erityisen hyvin koko pitkän matematiikan pakollisen oppimäärän kertaamiseen lyhyessä ajassa. Asioiden käsittelyjärjestys ja kappalejako

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Analyyttinen geometria. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Analttinen geometria Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Analttinen geometria (MAA) Pikatesti ja Kertauskokeet Tehtävien

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL

YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL 2010 YLIOPISTOJEN VALINTAOPAS UNIVERSITETENS URVAL yliopistojen valintaopas universitetens urval 2010 pikahakemisto/snabbregister AALTO-YLIOPISTO................................ 22 aalto-yliopiston KAUPPAKORKEAKOULU...

Lisätiedot

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa PTT raportteja PTT rapporter 242 PTT Reports Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Matti Ylätalo Helsinki 2013 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE

GOLFBOX AJANVARAUSOHJE GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE GOLFBOX AJANVARAUSOHJE Suomeksi - sivut 2-8 GOLFBOX TIDBOKNINGSGUIDE På svenska - sidorna 9-15 1. Kirjaudu järjestelmään Klikkaa seurasi kotisivuilta ajanvarauslinkkiä tai mene suoraan osoitteeseen www.golfpiste.com/golfbox.

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2

Ratkaisu: a) Aritmeettisen jonon mielivaltainen jäsen a j saadaan kaavalla. n = a 1 n + (n 1)n d = 5 500 + 4 = 501500. 2 500 = 5 + 2001 2 Kotitehtäviä 5. Ratkaisuehdotuksia. a) Jono a,..., a 500 on aritmeettinen, a = 5 ja erotusvakio d = 4. Laske jäsenet a, a 8 ja a 00 sekä koko jonon summa. b) Jono b,..., b 0 on geometrinen, b = ja suhdeluku

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

HELSINGFORS UNIVERSITET

HELSINGFORS UNIVERSITET 1 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET RIKOSOIKEUS/Aineopinnot STRAFFRÄTT/Ämnesstudier ON/RN 28.05.2009 Jokaiseen kysymykseen vastataan selvällä käsialalla erilliselle arkille. Tekstaa nimesi selvästi

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2010. Insinöörivalinnan kemian koe 02.06.2010

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2010. Insinöörivalinnan kemian koe 02.06.2010 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 010 FI Insinöörivalinnan kemian koe 0.06.010 1. Kirjoita rakennekaavat kaikille alkoholeille, joiden molekyylikaava on C H 6 O. Nimeä alkoholit..

Lisätiedot

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen

RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen RUOTSIN KIELIOPPIA (PÄHKINÄNKUORESSA) Heidi Kankainen SISÄLLYSLUETTELO 1. Peruskauraa 3 2.Peruskauraa osa 2..5 3.Substantiivien taivutus..6 4.Substantiivien epämääräinen ja määräinen muoto 7 5.Adjektiivien

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot