Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. ISSN (Verkkolehti) Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...49 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...50 Tavaramerkkien muutokset Ändrade varumärken...51 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...52 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...54 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...73 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...73 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...74 Oikaisuja Rättelser...76 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...77

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) KATRIN (730) METSÄ TISSUE OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3, 5, 7, 9, 10, 16, 24 (111) (210) T (220) NETPOSTI (730) ITELLA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 38

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PRIMULA (730) PERHELEIPURIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Astrea Oy (511) 29, 30, 35, 39, 43 (111) (210) T (220) (320) (330) BX (310) (320) (330) EM (310) (320) (330) EM (310) MISTRAL (730) MISTRAL INTERNATIONAL B.V., Wierden, Wierden, NL (740) Berggren Oy Ab (511) 18, 24, 27 (111) (210) T (220) ISOTEC (730) SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 19

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) MÄSTER (730) AB ALFORT & CRONHOLM, Bromma, Bromma, SE (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 8 (111) (210) T (220) CITYKITA (730) MOLOK OY, Nokia, Nokia, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 6, 19, 20, 21, 37 (111) (210) T (220) SEMMCO ALPHA (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 12, 37 (111) (210) T (220) SEMMCO

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NORMET INTERNATIONAL LTD, Hünenberg, Hünenberg, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 12 (111) (210) T (220) (730) PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI -KUNTAYHTYMÄ, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) LINDSTRÖM OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 10, 40, 42, 43, 45 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UDDSTRÖM-LILA, MIKAEL KRISTIAN GOTTHARD, Helsinki, Helsingfors, FI, LILA, JULIA SUSANNA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) LELUJEN AARREARKKU (730) NORSTAR A/S, Brabrand, Brabrand, DK (740) Advokatbyrå Borenius Ab (511) 16, 35 (111) (210) T (220) VIASYS VDC (730) VIANOVA SYSTEMS FINLAND OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 37, 42

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HOPPETS STJÄRNA R.F., Närpiö, Närpes, FI (511) 36, 41 (111) (210) T (220) ATLAS (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 41, 43, 44 (111) (210) T (220) HYBRID HOME (730) SUOMEN LVIS-TUKKU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 11 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Speltlaku (730) SUNSPELT OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 29, 31 (111) (210) T (220) SENTO (730) ABLOY OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 37, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) TYÖSTÖKONELIIKE M. KOSKELA OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 9, 37, 42

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TUULIVIIRI (730) GILVARIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 30, 43 (111) (210) T (220) (730) UPM-KYMMENE OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3, 14, 21, 24, 30, 43 (111) (210) T (220) Savuton Elämä

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ROTEVA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) Tuloskortti (730) X-AKSELI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 42, 44 (111) (210) T (220) KOTIVINKKI (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Art of Attraction (730) PLASTIC SURGERY CENTER AG, Baar, Baar, CH (740) PLASTIC SURGERY CENTER SUOMI OY (511) 44

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Enable Impossible (730) URBANSTORY GOVINIUS OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) MODZ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (511) 10, 42 (111) (210) T (220) Luontokuvakesä (730) RAATIKAINEN & VÄNSKÄ OY, Tervo, Tervo, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Babyfit (730) SPORTEVO OY, Pori, Björneborg, FI (511) 42, 44, 45 (111) (210) T (220) Moveit (730) SPORTEVO OY, Pori, Björneborg, FI (511) 44, 45 (111) (210) T (220) data-ser (730) ICT-TUOTTAJAOSUUSKUNTA-TY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 40 (111) (210) T (220) E-Kuolinilmoitus (730) MIKOLA, MAURI, TOIMINIMEN KUOLINILMOITUKSET SUOMI HALTIJANA, Kokemäki, Kumo, FI (511) 35, 45

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MIKOLA, MAURI, TOIMINIMEN KUOLINILMOITUKSET SUOMI HALTIJANA, Kokemäki, Kumo, FI (511) 35, 45 (111) (210) T (220) UNITAL (730) VITABALANS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (2) (511) 5 (111) (210) T (220) Liikekeskus Kankaanportti (730) SATAKUNNAN OSUUSKAUPPA, Pori, Björneborg, FI (511) 35, 36, 37, 43 (111) (210) T (220) Palvelupaja FORGE

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TIETO- JA VIESTINTÄTEOLLISUUDEN TUTKIMUS TIVIT OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TUKKURI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket utförs i svart och gult. (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) Suuri Talo Extra (730) VILJANEN, WALTTER, TOIMINIMEN DIGI & MESSU OPTIMOINTI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) Suuri Keittiö & Kylpyhuone

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VILJANEN, WALTTER, TOIMINIMEN DIGI & MESSU OPTIMOINTI HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) (730) NUORI SUOMI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) COINTUNE (730) IDSENS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Papula Oy (511) 9, 36, 42, 45 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Rituaalipedagogi (730) HÄGG, OUTI MIRJAMI, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Fiberphile (730) COMPOSITE SOURCE OY, Jämsä, Jämsä, FI (511) 1 (111) (210) T (220) (730) ASUNTOVERSTAS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat keskisininen, tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i midblått, mörkblått och vitt. (511) 36 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GENANO OY AB, Espoo, Esbo, FI (511) 11, 37, 40 (111) (210) T (220) Psychic (730) OY DUELL BIKE-CENTER AB (2), Mustasaari, Korsholm, FI (511) 6, 7, 12 (111) (210) T (220) (730) HMG DISTRIBUTION OY, Kotka, Kotka, FI (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket utförs i svart och gult. (511) 7, 8, 11, 21

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) FLAGSTONE (730) ACCOLADE WINES LIMITED, Guildford, Surrey, Guildford, Surrey, GB (740) Papula Oy (511) 33 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) VUORI, SAKU MARKUS, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 15, 37 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MEDIVERKKO YHTYMÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja oranssi. - Märket utförs i grönt och orange. (511) 36, 37, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) ELÄMÄN KEVÄT (730) LASTENKLINIKOIDEN KUMMIT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Fondia Oy (511) 25, 36, 41 (111) (210) T (220) (730) ARCTIC DRILLING COMPANY OY LTD, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 7 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ARCTIC DRILLING COMPANY OY LTD, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 7 (111) (210) T (220) innopeli (730) ILME INNOROOMS OY, Tornio, Torneå, FI (511) 28, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INTERNATIONAL PAPER, Svetogorsk, Svetogorsk, RU (740) Kolster Oy Ab (561) Merkin translitteraatio on SVETOKOPI. - Translitteration av märket är SVETOKOPI. (511) 16 (111) (210) T (220) Decomoss (730) POLAR-MOOS OY, Hailuoto, Karlö, FI (511) 20, 31

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) EU-GLOBAL TRADING OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, vaaleankeltainen, musta, sininen, vaaleansininen, valkoinen, vaaleanruskea, tummanruskea ja harmaa. - Märket utförs i gult, ljusgult, svart, blått, ljusblått, vitt, ljusbrunt, mörkbrunt och grått. (511) 1, 17, 37 (111) (210) T (220) NorSwitch (730) NORELCO OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 6, 7, 9 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN PALOPÄÄLLYSTÖLIITTO - FINLANDS BRANDBEFÄLSFÖRBUND R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja punainen. - Märket utförs i gult och rött. (511) 9, 16, 41, 45 (111) (210) T (220) Kiiba (730) FINN-SAVOTTA OY, Karstula, Karstula, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 8, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 28 (111) (210) T (220) MediPrint (730) ÅBO AKADEMI, Turku, Åbo, FI (511) 5

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) NutroPrint (730) ÅBO AKADEMI, Turku, Åbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) SOSTE SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja keltainen. - Märket utförs i blått och gult. (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Toimiva on Kaunis (730) KERRMAN, JOUNI KALEVI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 11, 21

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) WILLMAN, ALAYA ANNELI, TOIMINIMEN A-FILES BALANCE HALTIJANA, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat punainen, vihreä, harmaa, musta, valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i rött, grönt, grått, svart, vitt och brunt. (511) 16, 28, 44 (111) (210) T (220) (730) ESPOON TAIDE- JA TIETOTEKNIIKKASÄÄTIÖ, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta ja punainen. - Märket utförs i svart och rött. (511) 41, 42, 43 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Ainoma (730) MIKKOLA, MARTTI, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) THE COCA-COLA COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen, sininen, ruskea ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt, gult, blått, brunt och grått. (511) 32 (111) (210) T (220) Prime FIT (730) NEONA OY, Lohja, Lojo, FI (511) 35, 41

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) STIFTELSEN FÖR BOTTENHAVETS SJUKHEM, Kristiinankaupunki, Kristinestad, FI (511) 42, 43, 44 (111) (210) T (220) KOIKKALINTU (730) HYTINKOSKI, PIRJO HANNELE, Turku, Åbo, FI (511) 20, 21, 41 (111) (210) T (220) Nainen ratissa (730) TARKIAINEN, PIIA JOHANNA, Sipoo, Sibbo, FI (511) 16, 35, 41

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PIIRTO, TEIJA, TOIMINIMEN PIIRTO DESIGN HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) Soteekki (730) SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Pori, Björneborg, FI (511) 35, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) SAMK Yrityskiihdyttämö (730) SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Pori, Björneborg, FI (511) 35, 41, 42

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Päikky (730) MUKAVAIT OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Huomisen Päivähoitoa (730) MUKAVAIT OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Ihastu itseesi (730) STUDIO STREET OY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 16, 35, 40, 41, 42 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOENSUUN TAKSI OY, Joensuu, Joensuu, FI (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, gult, vitt och svart. (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) JOENSUUN TAKSI OY, Joensuu, Joensuu, FI (591) Merkin värit ovat sininen, keltainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, gult, vitt och svart. (511) 35, 36, 37, 39, 41, 42 (111) (210) T (220) Patamies (730) PUUTARHAKOKKI OY, Parkano, Parkano, FI (511) 21, 24, 43 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VEISTÄMÖ M. KORTESNIEMI KY, Isojoki, Storå, FI (591) Merkin värit ovat vaaleansininen, tummansininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i ljusblått, mörkblått, svart och vitt. (511) 19, 37 (111) (210) T (220) (730) VEISTÄMÖ M. KORTESNIEMI KY, Isojoki, Storå, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, tummanvihreä ja musta. - Märket utförs i ljusgrönt, mörkgrönt och svart. (511) 19, 37 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ADSOTECH SCANDINAVIA OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, ljusblått, grönt och vitt. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) OY KRAFT FOODS FINLAND AB, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 30 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI armas (730) ARMASPERHE OY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 29 (111) (210) T (220) NUTRIFIN (730) LEADER & VERMAN NUTRITION OY, Toholampi, Toholampi, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) My Way My Future (730) JELTSCH, CLAUDIA SIRPA, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOOLA INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20 (111) (210) T (220) (730) PALOVAARA, MARKO TUOMAS, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI, PALOVAARA, PÄIVI KRISTIINA, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, valkoinen ja kulta. - Märket utförs i grått, vitt och guld. (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) (730) MUSTONEN, JANNE, Turku, Åbo, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) LeanLearningLoop

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALTONOVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 22, 25, 28 (111) (210) T (220) Snow Storm (730) SIDOSTE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) MatrisStopper (730) SÄRKELÄ, MIKKO, TOIMINIMEN KRP PALVELUT TMI HALTIJANA, Kemi, Kemi, FI (511) 17, 40

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) CANCARB (730) CANCARB LIMITED, Medicine Hat, Alberta, Medicine Hat, Alberta, CA (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) THERMAX (730) CANCARB LIMITED, Medicine Hat, Alberta, Medicine Hat, Alberta, CA (740) Kolster Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) Huppis (730) ISOJÄMSÄ, SAMI-PETTERI EINARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220) EUFORMATICS

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EUFORMATICS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42, 44 (111) (210) T (220) HELLAPUU (730) JÄNTTI, TOMMI, TOIMINIMEN HENRICCI DESIGN HALTIJANA, Virrat, Virdois, FI (511) 11, 24, 25, 42 (111) (210) T (220) SUMMER UP (730) SUMMER UP OY (2), Lahti, Lahtis, FI (511) 9, 16, 21, 25, 35, 41, 43 (111) (210) T (220) Toho (730) PUUILO OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 7, 8 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PUUILO OY, Kajaani, Kajana, FI (511) 7, 8, 11 (111) (210) T (220) Herkkumaa Arctic Berries (730) HERKKUMAA OY (2), Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 29, 32 (111) (210) T (220) MELATOREST (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) LungShing

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 17, 28 (111) (210) T (220) Lari (730) SAVOLAINEN, ZHANNA, TOIMINIMEN ESTHETIC SPA HALTIJANA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) TO (310) TO/M/12/02621 LOON (730) GOOGLE INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 38 (111) (210) T (220) (730) VELJ. KITOLA OY, Mynämäki, Mynämäki, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Pub Robin's (730) MANNERHEIMO, KAMU OSKARI, Järvenpää, Träskända, FI (511) 32, 33, 43

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) LOISTO (730) AB CHIPSTERS FOOD OY, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) HEDELMIX (730) AB CHIPSTERS FOOD OY, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Nano seven (730) NANOLUX OY, Espoo, Esbo, FI (511) 1, 2, 4

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) VIIMA (730) OREKHOV, SERGEY, Kotka, Kotka, FI, PULATOV, OLEG, Kotka, Kotka, FI (511) 12, 35, 42 (111) (210) T (220) HEADSHOT (730) UNILEVER PLC, Merseyside, Merseyside, GB (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SYDÄNVUORI, MARI, TOIMINIMI LYSTIVIRE HALTIJANA, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) MARTIKAINEN, TUIJA MARJAANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 20, 25 (111) (210) T (220) Growing Options (730) PRO SYNTHESIS OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Sukkanipsu (730) HEIKKILA, KARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 17

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) HAAPALA, HANNU, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, oranssi, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, orange, svart och vitt. (511) 1, 7, 8, 9, 12, 19, 25, 35, 37, 41, Numero on vapaa. -Numret är ledigt. (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TERVEYSLIIKUNTAINSTITUUTTI OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin väri on oranssi. - Märket utförs i orange. (511) 28, 41, 44

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TERVEYSLIIKUNTAINSTITUUTTI OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin väri on liila. - Märket utförs i lila. (511) 28, 41, 44 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 20468, (730) INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS IV S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) AVEL, Magnac-Lavalette-Villars, Magnac-Lavalette-Villars, FR (111) 86285, (730) PRYSMIAN FINLAND OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (111) (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) THERMOCOAX ISOPAD GMBH, Heidelberg, Heidelberg, DE (111) (730) SBS FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) M-REAL ALIZAY SAS, Alizay, Alizay, FR (111) (730) MOSHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SIA TRADEWEAR PRODUCTION, Riika, Riga, LV (111) (730) ANDERS SOLUTIONS OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) POKLOSSI OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (111) (730) P. ULJENS ENGINEERING OY, Turku, Åbo, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN MUUTOKSET: ÄNDRADE VARUMÄRKEN: (111) (730) SRV YHTIÖT OYJ, Espoo, Esbo, FI

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 52 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (B) (B)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) JAKKO INSAAT MALZEMELERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI, Silivri-Istanbul, Silivri-Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 19 (111) (151)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KITARO TEXTILHANDEL GMBH, Mönchengladbach, Mönchengladbach, DE (511) 14 (111) (151) (730) GUANGZHOU KAIJIE POWER SUPPLY INDUSTRIAL CO., LTD, Guangzhou, Guangdong, Guangzhou, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) BX (310) ESHA (730) ICOPAL B.V., Groningen, Groningen, NL (511) 1, 2, 17, 19, 37, 41 (111) (151)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) STORENT, SIA, Riika, Riga, LV (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, svart och vitt. (511) 37, 39 (111) (151) (730) ALGEA AS, Kristiansund, Kristiansund, NO (511) 5 (111) (151) Organic Spa (730) JÜRGEN SCHANDELMEIER, Ihringen, Ihringen, DE (511) 3 (111) (151) PODOSAN (730) VEMEDIA PHARMA N.V., Kortrijk, Kortrijk, BE (511) 3, 5, 8, 10 (111) (151) (320) (330) AU (310) PRINTSOFT

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PRINTSOFT DEVELOPMENT PTY LTD., Malvern, Victoria, Malvern, Victoria, AU (511) 9, 16, 42 (111) (151) (730) GTRC SERVICES, INC., Delaware, Delaware, US (511) 15 (111) (151) (730) MENRED CONTROLS SYSTEM (YUEQING) CO., LTD., Yueqing City, Zhejiang, Yueqing City, Zhejiang, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) ES (310) = 3 (730) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., Bilbao (Vizcaya), Bilbao (Vizcaya), ES (511) 9, 16, 35, 36, 38, 41

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) DEKOR RULO FIRÇA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 16 (111) (151) Motoria (730) T.N.ROZALINDE, SIA, Valmiera, Valmiera, LV (511) 7 (111) (151) (320) (330) CN (310)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NINGBO CLIMB CYCLE CO., LTD., Cixi City, Zhejiang Province, Cixi City, Zhejiang Province, CN (511) 12 (111) (151) (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 42 (111) (151) (320) (330) BH (310) (320) (330) BH (310) (730) MIDAL CABLES LIMITED, Askar, Askar, BH (591) Merkin värit ovat tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått och vitt. (511) 6, 9

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 42 (111) (151) (320) (330) US (310) APR (730) CELGENE CORPORATION, Delaware, Delaware, US (511) 5 (111) (151) (730) LABORATORIOS BABE, S.L., Paterna (Valencia), Paterna (Valencia), ES (511) 3, 5, 35 (111) (151) (320) (330) CN (310)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SHENGTAI GROUP CO., LTD., Dongying City, Shandong Province, Dongying City, Shandong Province, CN (511) 12 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "LITFOOT", Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) Merkin värit ovat purppura ja keltainen. - Märket utförs i purpur och gult. (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) BX (310)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) ORIFLAME COSMETICS S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 3 (111) (151) Sunwic (730) PETER BOMGREN, Onsala, Onsala, SE (511) 29

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) /32 (730) BIONADE GMBH, Ostheim/Rhön, Ostheim/Rhön, DE (511) 32 (111) (151) (730) ASSAN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Karaköy - Istanbul, Karaköy - Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, musta ja vihreä. - Märket utförs i rött, vitt, svart och grönt. (511) 29, 30, 32 (111) (151)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "KAMI-MEBEL", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat oranssi ja musta. - Märket utförs i orange och svart. (511) 7 (111) (151) (320) (330) CZ (310) MIPARKAN (730) ZENTIVA, K.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (730) ZHEJIANG ALEPHAN GARMENTS CO., LTD., Fuyang, Zhejiang, Fuyang, Zhejiang, CN (511) 42

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) UA (310) m (730) DOCHIRNIE PIDPRYIEMSTVO "KONDYTERSKA KORPORATSIIA "ROSHEN", Kiova, Kiev, UA (591) Merkin värit ovat ruskea, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i brunt, vitt och gult. (511) 30 (111) (151) (320) (330) ES (310) M (730) AYMERICH INVER, S.L., Elche (Alicante), Elche (Alicante), ES (511) 18, 25, 35 (111) (151)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DUNAPACK PAPÍR ÉS CSOMAGOLÓANYAG ZRT., Budapest, Budapest, HU (591) Merkin värit ovat musta ja vihreä. - Märket utförs i svart och grönt. (511) 16 (111) (151) (730) UPSUN INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., Yueqing City, Zhejiang Province, Yueqing City, Zhejiang Province, CN (511) 9 (111) (151) MAD HOUSE (730) BEN JEANNERET, Clare, South Australia, Clare, South Australia, AU (511) 33 (111) (151) Vario DoubleFit (730) SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, Ludwigshafen, Ludwigshafen, DE (511) 1, 17, 19

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) NRG GROUP LTD, Moskova, Moskva, RU (511) 9, 11 (111) (151) (320) (330) UA (310) M (730) KOLESNIKOV BORYS VIKTOROVYCH, Donetsk, Donetsk, UA, CHERTKOV YURIY DMYTROVYCH, Donetsk, Donetsk, UA, TAKTASHEVA ELMIRA ZHYGANIVNA, Donetsk, Donetsk, UA, AKHMETOV IGOR LEONIDOVYCH, Donetsk, Donetsk, UA, TAKTASHEVA RAYISA SAITOVNA, Donetsk, Donetsk, UA, LYASHKO V'YACHESLAV MYKHAILOVYCH, Donetsk, Donetsk, UA, KYY SERGIY VIKTOROVYCH, Donetska obl., Donetska obl., UA, TAKTASHEV RENAT ZHYGANOVYCH, Donetsk, Donetsk, UA (591) Merkin värit ovat kulta ja violetti. - Märket utförs i guld och violett. (511) 30 (111) (151) SCHMETTERLING

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EKJORD AS, Oslo, Oslo, NO (511) 33 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 CHASING CARROTS (730) CHASING CARROTS KG, Stuttgart, Stuttgart, DE (511) 9, 28, 42 (111) (151) (730) MEGA SOFT (FUJIAN) HYGIENE PRODUCTS CO., LTD., Shishi City, Fujian, Shishi City, Fujian, CN (511) 16 (111) (151)

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MEGA SOFT (FUJIAN) HYGIENE PRODUCTS CO., LTD., Shishi City, Fujian, Shishi City, Fujian, CN (511) 16 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 (730) GRIESSON - DE BEUKELAER GMBH & CO. KG, Polch, Polch, DE (511) 29, 30 (111) (151) (730) RICHTER GEDEON NYRT., Budapest, Budapest, HU (511) 5 (111) (151) (730) ENDRESS + HAUSER CONDUCTA GESELLSCHAFT FÜR MESS- UND REGELTECHNIK MBH & CO, Gerlingen, Gerlingen, DE (511) 9

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) S.A.R.L. DIONIS, Orliénas, Orliénas, FR (591) Merkin värit ovat valkoinen, kulta, punainen, viininpunainen ja musta. - Märket utförs i vitt, guld, rött, vinrött och svart. (511) 33 (111) (151) (730) SALTSJÖN'S BÅTPRODUKTER, Saltsjö-Duvnäs, Saltsjö-Duvnäs, SE (511) 2, 3

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) META SYSTEM - S.P.A., Reggio Emilia, Reggio Emilia, IT (511) 9, 37, 42 NCL(8) (111) (151) TOBRINEB (730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Parma, Parma, IT (511) 5 NCL(8) (111) (151) (730) BEIJING LEILI AGROCHEMISTRY CO., LTD., Beijing, Beijing, CN (511) 1 NCL(8) (111) (151)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI MARUXA (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5 (111) (151) SILVINI (730) SILVINI S.R.O., Zdiby, Zdiby, CZ (511) 25 (111) (151) (730) MODA TEKSTIL KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 18, 25

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) GROUPE ZANNIER, Pariisi, Paris, FR (111) , (730) BEWITAL HOLDING GMBH & CO KG, Südlohn, Südlohn, DE KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 74 UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (A)

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (B)

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 17/12 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 17/12 WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält (111) (730) GRUPO JMA ALTUNA AGRUPACION EUROPEA DE INTERES ECONOMICO, Arrasate-Mondragon, Arrasate-Mondragon, ES Kuulutuksessa virhe siirron saajan nimessä. - Vid kungörelsen angavs namnet på mottagaren av överlåtelsen felaktigt. OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 18/12 RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 18/12 WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält (111) (730) XIAMEN ZHONGYI TRADE DEVELOPMENT CO., LTD, Fujian, Fujian, CN Kuulutuksessa virhe siirron saajan nimessä. - Vid kungörelsen angavs namnet på mottagaren av överlåtelsen felaktigt

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus CENTER FOR MINDFULNESS (CFM), FINLAND OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että CENTER FOR MINDFULNESS (CFM), FINLAND OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Janne Erkkilä

78

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 28.02.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot