Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...39 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...42 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...43 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...46 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...61 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...64 Oikaisuja Rättelser...67 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...68

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) PANASONIC CORPORATION, Kadoma-shi, Osaka, Kadoma-shi, Osaka, JP (740) Leitzinger Oy (511) 11 (111) (210) T (220) ELLA JA KAVERIT

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SNAPPER FILMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lexia Asianajotoimisto Oy (511) 9, 16, 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) (730) NORGESGRUPPEN ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, harmaa ja musta. - Märket utförs i grönt, grått och svart. (511) 28, 29, 30, 31, 32, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 7, 8, 11 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 7, 8, 11 (111) (210) T (220) Suomen mökkinäyttely (730) FINNISH PLACE BRANDING OY, Turku, Åbo, FI (511) 36, 37, 41, 43 (111) (210) T (220) Mummonmökkinäyttely (730) KLINGA, SARI, Turku, Åbo, FI (511) 36, 37, 41, 43 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Piilopirttinäyttely (730) FINNISH PLACE BRANDING OY, Turku, Åbo, FI (511) 36, 37, 41, 43 (111) (210) T (220) IcePop (730) NED FINLAND OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Chilifest Finland (730) OY POPPAMIES, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) Ulda (730) GORANUS OY, Inari, Enare, FI (511) 9, 16, 28

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) A4&More (730) METSÄ BOARD OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16, 35 (111) (210) T (220) The Old New Paradigm (730) VISIONPLUS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) PROACE (730) PROACE OY, Lohja, Lojo, FI (511) 7, 9 (111) (210) T (220) JALOKIVITALO

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EDELHAUS AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 37 (111) (210) T (220) (730) TAMPEREEN MESSUT OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) FINNPROTEIN OY, Uusikaupunki, Nystad, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VEXVE OY (2), Sastamala, Sastamala, FI (740) Asianajotoimisto Merilampi Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja vaaleansininen. - Märket utförs i blått och ljusblått. (511) 37 (111) (210) T (220) Tiedon tilikartta (730) IGVENTURE OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FELIX ABBA OY AB, Turku, Åbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29 (111) (210) T (220) AgileGame (730) ALTONOVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) VOIMA (730) OY PANDA AB (2), Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY LINSEED PROTEIN FINLAND LTD, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) KOVANEN YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 35, 39 (111) (210) T (220) (730) KOVANEN YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 35, 39 (111) (210) T (220) Snowbird (730) AALTO, MARJA MAIRE ANNELI, Tuusula, Tusby, FI, TIKKUNEN, HARRI, Tuusula, Tusby, FI, HALLA, MARKO JALMARI, Helsinki, Helsingfors, FI, RISSANEN, SEPPO, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 39, 43

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) AiLa (730) KAKKO, ARJA VUOKKO, Luumäki, Luumäki, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) OnEdu (730) MOBIE OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) iclass (730) PRO TRIMARAN OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 20, 37 (111) (210) T (220) WILDFISH (730) F-SAFETY OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 8

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) OPTO VERTEX OY, Akaa, Akaa, FI (591) Merkin värit ovat musta ja violetti. - Märket utförs i svart och violett. (511) 9, 35 (111) (210) T (220) Green Care Keskus Hirvilampi (730) OY TURUN METRAS LTD, Turku, Åbo, FI (740) Risto Rouvari (511) 41, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) POWERI (730) RAIKAMO, JYRKI ILARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 43 (111) (210) T (220) promilless

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SÄRKELÄ, PETRI SAKARI, Kempele, Kempele, FI (511) 5, 9, 42 (111) (210) T (220) (730) OPTO VERTEX OY, Akaa, Akaa, FI (591) Merkin väri on violetti. - Märket utförs i violett. (511) 9, 35 (111) (210) T (220) Skootterini.com (730) LAGERSTRÖM, SAMU, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 25, 35 (111) (210) T (220) KIINTEISTÖNAVI (730) ARE OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 36, 37

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) FINNSITRO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 31 (111) (210) T (220) (730) AFFINITAS GMBH, Berliini, Berlin, DE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 38, 42, 45 (111) (210) T (220) Granlund Tiedonhallinta Ohjain (730) GRANLUND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kim Kyntölä (511) 35, 41, 42

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Granlund Talotekniikka Ohjain (730) GRANLUND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kim Kyntölä (511) 35, 37, 41 (111) (210) T (220) (730) THE SHOEBAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on musta. - Märket utförs i svart. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) THE SHOEBAR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on musta. - Märket utförs i svart. (511) 25

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) AutoFutur (730) FUTURSOFT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Ruttu Nuttu (730) TUOMINEN, MARIANNE TALVIKKI, Tampere, Tammerfors, FI, SALMELA, JENNI ANMARI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25, 35 (111) (210) T (220) (730) MARKANT HANDELS- UND SERVICE GMBH, Offenburg, Offenburg, DE (740) Leitzinger Oy (511) 3, 8, 21

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SavetheC (730) SAVETHEC OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220) Club Renata (730) SAVETHEC OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220) TurkuSteve (730) TURKU STEVEDORING OY, Turku, Åbo, FI (511) 39, 40 (111) (210) T (220) DANGERTIME

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SHULTON, INC., New Jersey, New Jersey, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3 (111) (210) T (220) Lead Health (730) MIF KOULUTUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Angelica - Keittiöt ja kalusteet (730) KONTIOWOOD OY, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (511) 20 (111) (210) T (220) The Soul Searching Movement (730) TOIVAKKA, JENNA JUULIA, Helsinki, Helsingfors, FI, RIERA SERRA, CINDY EVA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Herman IT (730) HERMAN IT OY, Kajaani, Kajana, FI (740) IPR Partners Oy (511) 42 (111) (210) T (220) TALOSTO (730) MÄKINEN, ESA MIKKO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 19, 37, 41 (111) (210) T (220) (730) ECKES-GRANINI FINLAND OY AB, Turku, Åbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) Hyvä vanhuus

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DIVISA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35 (111) (210) T (220) (730) PUNTARI, ANJA, TOIMINIMEN ART&COACHING INTERNATIONAL HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat tummanharmaa, vaaleanharmaa, keltainen, turkoosi, fuksia, vaaleanvihreä, vihreä, vaaleanvioletti, tummanvioletti ja oranssi. - Märket utförs i mörkgrått, ljusgrått, gult, turkos, fuksia, ljusgrönt, grönt, ljusviolett, mörkviolett och orange. (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Punkpaja (730) SÖDERHOLM, OUTI, Orivesi, Orivesi, FI (511) 41, 43 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PLAN 4 IT OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat harmaa, punainen, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i grått, rött, vitt och blått. (511) 9, 42 (111) (210) T (220) NORDKALK AITO (730) NORDKALK OY AB (2), Parainen, Pargas, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 1, 31, 40 (111) (210) T (220) Smakbyn (730) NORDISKA MATKOMPANIET AB, Sund, Sund, FI (511) 29, 30, 32, 33, 43 (111) (210) T (220) Onneksi on IHME

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAIDESÄÄTIÖ PRO ARTE, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) INNOLION OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 25, 28, 35, 38, 42, 45 (111) (210) T (220) RAKKAUDESTA SUOMALAISEEN MAITOON (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 29, 35, 41, 43 (111) (210) T (220) PneumaXpert

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PNEUMAXPERT OY, Huittinen, Vittis, FI (511) 6, 7, 42 (111) (210) T (220) Smugglaröl (730) EKSTRÖM & DAHLGREN ÖPPET BOLAG, Saltvik, Saltvik, FI (511) 32, 33, 43 (111) (210) T (220) (730) VALKAMA, LAURI VALTTERI, Tampere, Tammerfors, FI, HUTTUNEN, LAURI ANTERO, Nokia, Nokia, FI, HARHALA, TUOMAS ANTERO, Nokia, Nokia, FI, VESA, MIIKKA JUHA TUOMAS, Nokia, Nokia, FI, HUTTUNEN, JORMA TAPANI, Nokia, Nokia, FI, MARTIKAINEN, JUHA TUOMAS, Nokia, Nokia, FI (511) 25, 28, 37, 41 (111) (210) T (220) JaMam's Cats (730) VIA AUREUS OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 41

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) FUR REPUBLIC (730) KOSONEN, MIKKO JUHANI, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 25, 27 (111) (210) T (220) (730) MITOX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 38, 42 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SATAKUNNAN SYDÄNPIIRI RY, Pori, Björneborg, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä ja tummanvihreä. - Märket utförs i ljusgrönt och mörkgrönt. (511) 38, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) POHMAKO KY, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 7, 40 (111) (210) T (220) (730) POHJANMAAN KALUSTE OY, Kurikka, Kurikka, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 18, 20, 24 (111) (210) T (220) yrityskummit

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN YRITYSKUMMIT RY, FINLANDS FÖRETAGSMENTORER RF, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) RakentajaSuora (730) MELBAGROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Green Revolucion (730) WINPORT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 11, 22 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUMIDESIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 16, 21, 24 (111) (210) T (220) (730) LUMIDESIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 16, 21, 24 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TERVEYSLIIKUNTAINSTITUUTTI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 28, 41, 44

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) OBLIVIA R.F., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) SKULLE IMPLANTS OY, Turku, Åbo, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy (511) 1, 5, 10, 44 (111) (210) T (220) Kinetic Cabin (730) HEISKANEN, JOUKO TAPIO, Espoo, Esbo, FI (511) 44

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, sininen, vihreä, keltainen ja harmaa. - Märket utförs i vitt, svart, blått, grönt, gult och grått. (511) 41 (111) (210) T (220) JUJU (730) OY PANDA AB (2), Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) Meritta Bra (730) MERITTA BRA OY AB, Loviisa, Lovisa, FI (511) 25, 35 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HIETANEN, EINO TAPANI, TOIMINIMEN MOSKUNRAITO HALTIJANA, Sodankylä, Sodankylä, FI (511) 32, 33, 39 (111) (210) T (220) Raikaslinja (730) PIRKANMAAN RAIKAS LINJA OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 21, 37, 45 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MENNANDER, VILLE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 35 (111) (210) T (220) Puhtauteen ei ole oikotietä (730) PIRKANMAAN RAIKAS LINJA OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 21, 37, 45 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MÄKELÄINEN, TOMMI, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (591) Merkin värit ovat sininen, hopea, harmaa, metalli ja musta. - Märket utförs i blått, silver, grått, metall och svart. (511) 41 (111) (210) T (220) Serlokki koulutusetsivä (730) AEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) SERRAFLEX (730) HANKINTATUKKU ARNO LATVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) QUUPPA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) QUUPPA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SIROKORU OY, Kaarina, S:t Karins, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja sininen. - Märket utförs i gult och blått. (511) 6, 14 (111) (210) T (220) (730) XPAND INNOVATIONS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN APTEEKKARILIITTO - FINLANDS APOTEKAREFÖRBUND R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN APTEEKKARILIITTO - FINLANDS APOTEKAREFÖRBUND R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märketk utförs i grönt och vitt. (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat musta, kulta, keltainen, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i svart, guld, gult, orange och vitt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Quuppa (730) QUUPPA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) HAIP (730) QUUPPA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) KEYPRO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 42

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OY SAIMAA TERMINALS AB, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 39 (111) (210) T (220) SOUPPER (730) DIETATEC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Leitzinger Oy (511) 7, 11, 21 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) LAMPRE INTERNATIONAL B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) NORDMEDICA INTERNATIONAL A/S, Gentofte, Gentofte, DK

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (B), , , , , , , , , , , , , (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) VULCANO OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, Singapore, Singapore, SG (111) (730) FLUKE PRECISION MEASUREMENT LIMITED, Norwich, Norfolk, Norwich, Norfolk, GB (111) , , (730) CITER, Pariisi, Paris, FR (111) (730) SOCIETE DU MAINE DRILHON, Barret, Barret, FR (111) , , , , (730) 3M DEUTSCHLAND GMBH, Neuss, Neuss, DE (111) (730) DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) , , , , , , , , (730) ARKEMA FRANCE, Colombes, Colombes, FR (111) (730) SAAB AKTIEBOLAG (PUBL), Linköping, Linköping, SE (111) (730) ASTRAZENECA PHARMACEUTICALS LP, Delaware, Delaware, US

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) SUOMEN RISKIENHALLINTAYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) KLR KUSTANNUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (111) (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI (111) , (730) TASO KARABETSOS, Kaltenkirchen, Kaltenkirchen, DE (111) (730) JAR-X OY (2), Orivesi, Orivesi, FI (111) (730) NUEMO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CUTRIN OY, Espoo, Esbo, FI (111) , , , , , , , (730) SJV FINANCE OY, Kokkola, Karleby, FI (111) , (730) ICECOOL OY, Kerava, Kervo, FI (111) (730) ONE NORDIC GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) FRASEN AB, Tukholma, Stockholm, SE

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) SPORTELITE MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) SALO MEA, TOIMINIMEN MEA SALO HALTIJANA, Seinäjoki, Seinäjoki, FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (A) (A)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (320) (330) FR (310) (730) DEHON S.A., Pariisi, Paris, FR (511) 2, 6, 40 (111) (151)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GENTUG TEKSTIL URUNLERI SAN. VE TIC. A.S., Istanbul, Istanbul, TR (591) Sinisen ja valkoisen sävyt ja sininen. - Nyanser av blått och vitt och blått. (511) 5, 10 (111) (151) (730) MAS MEKANIK ALET ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (511) 9 (111) (151) (730) VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LIMITED, Nikosia, Nicosia, CY (591) Merkin värit ovat sininen ja harmaa. - Märket utförs i blått och grått. (511) 30 (111) (151)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OBSHESTVO S OGRANITCHENNOY OTVETSTVENNOUSTIU "GELIOS-EXPRESS", Omsk, Omsk, RU (591) Merkin värit ovat musta, tummansininen, sininen, vaaleansininen, purppura, valkoinen, keltainen, oranssi, hopea ja harmaa. - Märket utförs i svart, mörkblått, blått, ljusblått, purpur, vitt, gult, orange, silver och grått. (511) 30 (111) (151) DURAPLAST (730) IMRAN HUSSAIN, RIZWANA HUSSAIN, MAARIAH HUSSAIN, DANYAAL HUSSAIN, ZAHRA HUSSAIN, Leeds, West Yorkshire, Leeds, West Yorkshire, GB (511) 5 (111) (151) YEDOO (730) INTREA-PIKO SPOL. S R.O., Praha, Prag, CZ (511) 12

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD., Hangzhou, Zhejiang, Hangzhou, Zhejiang, CN (511) 11 (111) (151) EQUIVET (730) VETRIPHARM GMBH, Kaufering, Kaufering, DE (511) 5, 31 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2011/01594 (730) CLOETTA AB, Ljungsbro, Ljungsbro, SE (511) 30 (111) (151) (320) (330) CZ (310)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI SAMSON (730) BUDEJOVICKY MESTANSKY PIVOVAR A.S., Ceské Budejovice, Ceské Budejovice, CZ (511) 6, 20, 32, 43 (111) (151) (320) (330) SE (310) PHOTURE (730) SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AKTIEBOLAG, Kista, Kista, SE (511) 9, 35, 37 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 msem (730) CARL ZEISS AG, Oberkochen, Oberkochen, DE (511) 9 (111) (151) (320) (330) CZ (310)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SWEET DELIGHT A.S., Praha, Prag, CZ (511) 30 (111) (151) FEROFORCIN (730) GINSANA SA, Bioggio, Bioggio, CH (511) 5 (111) (151) (320) (330) PT (310) (730) GREENME AG, Oberwil bei Zug, Oberwil bei Zug, CH (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 32, 33, 35, 36, 39, 42 (111) (151)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO., LTD., Kunming City, Yunnan, Kunming City, Yunnan, CN (511) 9 (111) (151) (730) GUANGZHOU CITY BAIYUN DISTRICT JISHENG HARDWARE PLASTIC FACTORY, Guangzhou City, Guangdong Province, Guangzhou City, Guangdong Province, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) FR (310) 11/ (730) DRESS GALLERY, Pariisi, Paris, FR (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KIRSCHVERLANGEN (730) GUSTAV BERNING GMBH & CO. KG, Georgsmarienhütte, Georgsmarienhütte, DE (511) 30 (111) (151) (730) NMS TECHNOLOGIES CO.,LTD., Nanjing City, Jiangsu Province, Nanjing City, Jiangsu Province, CN (511) 5 (111) (151) (730) GUANGDONG TIDIY CERAMICS CO.,LTD., Foshan City, Guangdong, Foshan City, Guangdong, CN (511) 19, 21 (111) (151) (320) (330) CN (310)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LISHIDE CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD., Shandong Province, Shandong Province, CN (511) 7 (111) (151) (730) ZHU HUAICAI, Ji'an City, Jiangxi Province, Ji'an ccty, Jiangxi Province, CN (511) 1, 2, 17 (111) (151) (730) NINGBO XINFU TITANIUM DIOXIDE CO.,LTD., Ningbo City, Zhejiang Province, Ningbo City, Zhejiang Province, CN (511) 2

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "FONTINALIS", Pietari, Sankt Petersburg, RU (591) Merkin värit ovat keltainen ja musta. - Märket utförs i gult och svart. (511) 9, 17, 18 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "RUSINVEST", Moskova, Moskva, RU (511) 33

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (730) PAK GIDA ÜRETIM VE PAZARLAMA ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 30 (111) (151) NAIL-IT (730) POLICHEM S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (511) 5 (111) (151) SOURHEADS (730) LIME NORDIC AS, Lommedalen, Lommedalen, NO (511) 30 (111) (151) PARTYHEADS (730) LIME NORDIC AS, Lommedalen, Lommedalen, NO (511) 30

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) FIREHEADS (730) LIME NORDIC AS, Lommedalen, Lommedalen, NO (511) 30 (111) (151) ICEHEADS (730) LIME NORDIC AS, Lommedalen, Lommedalen, NO (511) 30 (111) (151) (730) AMANN HOLDING B.V., Breda, Breda, NL (511) 16, 18, 25 (111) (151) yello (730) YELLO STROM GMBH, Köln, Köln, DE (511) 4, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (111) (151)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DR.-ING. K. BUSCH GMBH, Maulburg, Maulburg, DE (591) Merkin väirt ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 37, 42 (111) (151) ESTROKAD (730) DR. KADE PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH, Berliini, Berlin, DE (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) YELLO (730) DATASOUND AG, Zürich, Zürich, CH (511) 9 NCL(8) (111) (151) yello (730) YELLO STROM GMBH, Köln, Köln, DE (511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 NCL(8)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) DE (310) yello (730) YELLO STROM GMBH, Köln, Köln, DE (511) 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 35, 37, 38, 39, 42 NCL(8) (111) (151) (320) (330) BX (310) RESPIRA (730) GEOX S.P.A., Montebelluna (Treviso), Montebelluna (Treviso), IT (511) 25 NCL(8) (111) (151) LINDEX (730) AKTIEBOLAG LINDEX, Göteborg, Göteborg, SE (511) 3 NCL(8) (111) (151) (730) YEVHENII POLODIUK, Chernivtsy, Chernivtsy, UA, RAISA LUKASHCHUK, Chernivtsy, Chernivtsy, UA (511) 3, 5 NCL(8)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) Contur (730) DORMA GMBH + CO. KG, Ennepetal, Ennepetal, DE (511) 6, 7, 19 (111) (151) (320) (330) DE (310) /39 Yello (730) YELLO STROM GMBH, Köln, Köln, DE (511) 4, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 (111) (151) (320) (330) DE (310) /39 Yello Strom (730) YELLO STROM GMBH, Köln, Köln, DE (511) 4, 7, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) STAR OCEAN TRADING LIMITED, Guangdong Province, Guangdong Province, CN (111) , (730) POWER OF INVESTMENTS - INVESTMENTS OF POWER S.R.O., Bratislava, Bratislava, SK (111) (730) DAKIMA S.R.O., Praha, Praha, CZ (111) (730) LLC "J FRESH FRUIT COMPANY", Pietari, St. Petersburg, RU (111) (730) MARQUES DE L'ETAT DE MONACO, SOCIETE ANONYME MONEGASQUE, Monaco, Monaco, MC (111) (A), , , , , , , , , , , , (730) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA, Petit-Lancy, Geneve, Petit-Lancy, Geneve, CH (111) (730) JACOPEY CIOCCOLATO PEYRANO S.R.L., Torino, Torino, IT (111) (730) MICRO FOCUS IP DEVELOPMENT LIMITED, Newbury, Berkshire, Newbury, Berkshire, GB (111) (730) DIEDENHOFEN VERTRIEBS GMBH, Grünwald, Grünwald, DE

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) BIO-RAD MEDICAL DIAGNOSTICS GMBH, Dreieich, Dreieich, DE (111) , , (730) HEINEKEN BREWERIES, LIMITED LIABILITY COMPANY, Pietari, Sankt Petersburg, RU (111) (730) SYMRISE AG, Holzminden, Holzminden, DE (111) (730) K&K JACEK TWAROG, FRYDERYK TWAROG, SPOLKA CYWILNA, Wagrowiec, Wagrowiec, PL (111) (730) KONINKLIJKE BUNGE B.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (111) (730) GAGA'MILANO S.R.L., Milano, Milano, IT (111) (730) DELTA SPORT, Novi Beograd, Novi Beograd, RS (111) (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO "TORGOVY DOM " AROMA", Moskova, Moskva, RU (111) (730) WITOLD BRATKOWSKI "P.P.H.U. PARKUR", Pyzdry, Pyzdry, PL (111) (730) GOEIE PEER B.V., Barendrecht, Barendrecht, NL (111) (730) SACHTLEBEN WASSERCHEMIE GMBH, Ibbenbüren-Uffeln, Ibbenbüren-Uffeln, DE

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) LANXESS ELASTOMERS B.V., Geleen, Geleen, NL (111) (730) TV EVERYWHERE B.V., Hilversum, Hilversum, NL

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111) (A) (B)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (A)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (A) OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 5/2013: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 5/2013: Kansainväliset rekisteröinnit nro ja nro ovat kuulutettu erehdyksessä.

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus FIRST TECHNOLOGY OY:lle, Turku, sen johdosta, että FIRST TECHNOLOGY OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Janne Erkkilä Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus hakijalle KOROLAINEN, JOONA, TOIMINIMEN TMI JOONA KOROLAINEN HALTIJANA, Kuopio, sen johdosta, että hänen tekemänsä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus BIOENERGIA RY, Helsinki, sen johdosta, tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Yksikönpäällikkö Mika Kivi

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus SPORTSETTER OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että SPORTSETTER OY:n tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Lakimies Sara Henriksson Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus OY M-FIT AB:lle, Vaasa, sen johdosta, että OY M-FIT AB:n rekisteröityä tavaramerkkiä koskevasta siirtohakemuksesta nro R on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Lakimies Kari Juusela

70

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2011 Ensirekisteröinnit 11/2011 1.12.2011 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2011 11/2010 (%) (%) 1-11/2011 1-11/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 28.09.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot