Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...91 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...92 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...93 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...95 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Oikaisuja Rättelser TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...113

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. (111) (210) T (220) REDLYNX (730) REDLYNX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lexia Oy (511) 9, 16, 35, 41, 42 NCL(8) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) METRONOME FILM & TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, punainen ja musta. - Märket utförs i färgerna blått, vitt, rött och svart. (511) 2, 3, 8, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 30, 38, 41, 43 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) VINA DEL MAR DE CASABLANCA S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat kupari ja sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna koppar, blått och vitt. (511) 33 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) TECHNOPOLIS INNOVA

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TECHNOPOLIS OYJ, Oulu, Uleåborg, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 36, 42 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) ALKO OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 32, 33, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ALKO OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 32, 33, 41, 42 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning DNA ARVO (730) DNA OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMI-SOFFA TEHDAS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i färgerna blått och vitt. (511) 20, 27, 35 (111) (210) T (220) (730) DNA OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) CRACOTTE (730) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 30 (111) (210) T (220) (730) HUNTER DOUGLAS NORGE AS, Gjøvik, Gjøvik, NO (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat oranssi, musta ja valkoinen. - Märket utförs i orange, svart och vitt. (511) 6, 19, 20, 22, 24, 37 (111) (210) T (220) KANTOLAN KULTAMURO (730) GÖTEBORGS KEX AB, Kungälv, Kungälv, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TUOTTAJA-AKATEMIA (730) CREAMENTORS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 16, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) HUHTANEN, JUSSI PEKKA, Helsinki, Helsingfors, FI, KORHONEN, JOHANNA MARIA, Helsinki, Helsingfors, FI, TULKKI, SARI PÄIVIKKI, Helsinki, Helsingfors, FI, SOLALA, KARI ESKO, Helsinki, Helsingfors, FI, SANTAVUORI, ANNE ELINA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, keltainen, vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, blått, gult, grönt, svart och vitt. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUBTV OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TEKNOWARE OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, svart och vitt. (511) 11 (111) (210) T (220) NYSSE (730) JARMO YLIAHO OY, Ähtäri, Etseri, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 7, 11, 37 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/254,744

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AUTOMATIC SWITCH COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) Clever Sport (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 22, 25 (111) (210) T (220) GIS EXPO -PAIKKATIETOMARKKINAT (730) MAANMITTAUSLAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) KärryRuletti (730) OY MESSUPOHJOLA - EXPO NORDEN AB, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 42

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KOTKAN ENERGIA OY (2), Kotka, Kotka, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket är utfört i svart, rött och vitt. (511) 39, 40 (111) (210) T (220) (730) KOTKAN ENERGIA OY (2), Kotka, Kotka, FI (591) Merin värit ovat musta, vihreä ja valkoinen. - Märket är utfört i svart, grönt och vitt. (511) 39, 40 (111) (210) T (220) Vaakamalli

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HAMARUS, PÄIVI MAARIT, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) OY HOBBY HALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Jukka Naulapää (511) 24 (111) (210) T (220) HELPSON (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Ekström (511) 37, 38, 42, 45 (111) (210) T (220) (320) (330) EM (310) MAWELL

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAWELL OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) TIKI FOREST OY, Hollola, Hollola, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen, punainen, harmaa, valkoinen ja musta. - Märket utförs i grönt, gult, rött, grått, vitt och svart. (511) 4, 8, 25, 35 (111) (210) T (220) (730) KASTELLI-TALOT OY, Oulu, Uleåborg, FI (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on DOM. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är DOM. (511) 19, 37

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) FLP (730) KUUSINEN, SAKARI, Vantaa, Vanda, FI (511) 32, 38 (111) (210) T (220) jättää jäljen (730) MYLLY, JAAKKO, TOIMINIMEN JÄLJEN JÄTTILÄINEN HALTIJANA, Raahe, Brahestad, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) HELKAMA (730) HELKAMA-AUTO OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 9, 11, 12, 37 (111) (210) T (220) Graftec

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN MESSUT OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) DYNASTY RECORDINGS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) (730) JAVERDEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i grönt och vitt. (511) 42 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY TRIO TRADING AB (2), Kokkola, Karleby, FI (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, blått, orange och vitt. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Avant (730) ARCTECHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 15 (111) (210) T (220) thtotaltools (730) TH-TOOLS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 6, 7 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Oivallus Subs (730) PÅGEN TRADEMARK AKTIEBOLAG, Malmö, Malmö, SE (740) Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB (511) 30 (111) (210) T (220) Jyry (730) I MAX IT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 8, 20, 25 (111) (210) T (220) Johtamisen Dominopeli (730) PALMGREN, KRISTIINA, TOIMINIMEN JOY OF WORK HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FINNISH WATER GROUP OY, Asikkala, Asikkala, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt och svart. (511) 32 (111) (210) T (220) Netsonic (730) NSNW-VERKKOYHTIÖY OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 37, 38, 42 (111) (210) T (220) HAAKSILUOTO (730) HAAKSILUOTO, JAANA HELENA, Helsinki, Helsingfors, FI, HAAKSILUOTO, PÄIVI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 14, 18, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) ARONET-ESITYSYHTIÖ OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 37, 42

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ARONET-ESITYSYHTIÖ OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 37, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 36, 42, 45 (111) (210) T (220) Hassuja Hattuja ja Lapsellisia Lastenvaatteita (730) TIPETI OY, Pyhtää, Pyttis, FI (511) 25, 35

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Monkeypod (730) ARCTECHO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 15, 16 (111) (210) T (220) (730) PARAPLY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on kulta. - Märket utförs i guld. (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) PARAPLY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on kulta. - Märket utförs i guld. (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI INGE (730) REAL WINES OY, Turku, Åbo, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Itämeri kiittää! (730) MERCURI INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (320) (330) RU (310) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (561) Merkin translitteraatio on Viola. - Translitteration av märket är Viola. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (320) (330) RU (310)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (561) Merkin translitteraatio on Valio. - Translitteration av märket är Valio. (511) 5, 16, 29, 30, 32, 35, 43 (111) (210) T (220) (320) (330) RU (310) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (561) Merkin translitteraatio on Oltermanni. - Translitteration av märket är Oltermanni. (511) 29 (111) (210) T (220) UKULUNGA (730) ARCUS AS (2), Oslo, Oslo, NO (740) Kolster Oy Ab (511) 33

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SUOMEN VARAMIESPALVELU OY, Parainen, Pargas, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja musta. - Märket utförs i rött och svart. (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) TAK JA JUJU VOIMA (730) VIACOM INTERNATIONAL INC. (4), Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 18, 25, 28, 38, 41 (111) (210) T (220) TRI-PROXI (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius Kommandiittiyhtiö Kommanditbolag (511) 21

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Elävät Kirjat (730) PAN VISION DISTRIBUTION AKTIEBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (740) Jukka Tapio Vääri (511) 9, 16, 28 (111) (210) T (220) SmartWipe (730) SMARTPHONE SOLUTIONS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) RT-rakennusselostus Net (730) RAKENNUSTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 42 (111) (210) T (220) RT- BIM specification

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RAKENNUSTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 42 (111) (210) T (220) LAPTOPSAFE (730) WETE KY, Asikkala, Asikkala, FI (511) 6 (111) (210) T (220) MatkaValtti (730) MATKATOIMISTO OY AREA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 42 (111) (210) T (220) Arean MatkaValtti (730) MATKATOIMISTO OY AREA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 42 (111) (210) T (220) italo

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 6, 11, 17, 19, 20, 27, 37 (111) (210) T (220) Fre-Z (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) ORE, IVAN ROLANDO, Nummela, Nummela, FI (591) Merkin värit ovat musta, keltainen, oranssi ja punaisen oranssi. - Märket utförs i svart, gult, orange och röttorange. (511) 30, 32, 43 (111) (210) T (220) Brandfixer

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KIURU, EEVA-KAISA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Tilkan verran parempi! (730) TILKANSÄHKÖ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) HEISKANEN, OUTI MARJATTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 21, 28 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TAKOTTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 19, 20 (111) (210) T (220) (730) BONNIER PUBLICATIONS A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) GATORADE TIGER (730) STOKELY-VAN CAMP, INC., Indiana, Indiana, US (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MASINO TRADING OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 6, 11, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) BEST-IN OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ STRENTAARGA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LUOMAJOKI, HANNE-LEONA, Kuopio, Kuopio, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 29 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ÅLAND ISLAND GAMES 2009 AB LTD, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 14, 24, 29 (111) (210) T (220) (730) LUOMAJOKI, HANNE-LEONA, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat turkoosi ja vihreä. - Märket utförs i turkos och grönt. (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Smash-Kotka

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SMASH-TENNIS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 43, 44, 45 (111) (210) T (220) AVOSETTI (730) KIVIRANTA, MARKKU, TOIMINIMEN MARKKU KIVIRANTA HALTIJANA, Varkaus, Varkaus, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) KÖNTYS (730) KORPELA, PERTTI, TOIMINIMEN KORPELAN KONE HALTIJANA, Alajärvi, Alajärvi, FI (511) 7, 9, 12

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KOULULIIKUNTALIITTO KLL RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) TOIVOLA, TAISTO, Hollola, Hollola, FI (511) 3, 12, 37 (111) (210) T (220) What-a- (730) WHATAMAP.COM OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 35, 42

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) ISOVER SAUNA (730) SAINT-GOBAIN RAKENNUSTUOTTEET OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 17, 19, 37 (111) (210) T (220) SECCARI (730) POKO OY - POHJOLAN KOIRAVARTIOINTI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 45 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) (730) GAT SWEDEN AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (591) Merkin värit ovat harmaa, musta ja okra. - Märket utförs i grått, svart och ockra. (511) 11, 20

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LOIMU (730) OY GUST. RANIN, Kuopio, Kuopio, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) Arktiset Helmet / Arctic Pearls (730) LAPIN LIITTO, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY GUST. RANIN, Kuopio, Kuopio, FI (740) Kolster Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (511) 33 (111) (210) T (220) (730) VIHERASEMA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 1, 11, 31 (111) (210) T (220) Digitraffic (730) TIEHALLINTO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GLOBALSTAR, INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38 (111) (210) T (220) (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220) (730) SAMPO PANKKI OYJ (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 2 (111) (210) T (220) Futuropoly (730) WHAT'S NEXT CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TAMARINDO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 21

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Myötätunto ei ole maksuväline (730) REILUN KAUPAN EDISTÄMISYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Maailma muuttuu ostos kerrallaan (730) REILUN KAUPAN EDISTÄMISYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Valitse Reilu kauppa. Vaikuta tänään (730) REILUN KAUPAN EDISTÄMISYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Tee vaikuttava valinta (730) REILUN KAUPAN EDISTÄMISYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Valitse. Vaikutat kehitysmaiden ihmisten elämään (730) REILUN KAUPAN EDISTÄMISYHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) FAZER KAURAKUITU (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) FAZER VEHNÄKUITU (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SAMPO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (730) SAMPO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) Dream Leader in Dream Team (730) FYSIOSPORTTIS OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41 NCL(8) (111) (210) T (220) Martta Kahvila (730) MARTTALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MarttaRavintola (730) MARTTALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Simupedia (730) SEMANTUM OY, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) PROACTOR (730) OPTEAM YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) aaltomania

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KARSTIUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Prosense (730) LAHTINEN, TIMO HEIMO, Vihti, Vichtis, FI (511) 10, 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Nutri-Flow (730) FLOW-TEAM OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Raappana & Salmi Oy (511) 35, 41, 42, 43, 44 (111) (210) T (220) (730) MASINO TRADING OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 6, 11, 17, 37, 39

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 39, 42 (111) (210) T (220) HYDRALOCK (730) LABORATOIRE GARNIER & CIE, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Lumicore (730) LUMILAB OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 11 (111) (210) T (220) Studio A&O

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) A&O PRO KY, Turku, Åbo, FI (511) 35, 44 (111) (210) T (220) (730) JOENSUUN NUORKAUPPAKAMARI RY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Isteer (730) IPSS-INTELLIGENT PRECISION SOLUTIONS AND SERVICES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MANTEREEN KENKÄTEHDAS OY (2), Orivesi, Orivesi, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 25 (111) (210) T (220) ORTO (730) MANTEREEN KENKÄTEHDAS OY (2), Orivesi, Orivesi, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 25 (111) (210) T (220) (730) LASERPLUS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 7, 41, 42

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) MariMils (730) MARIMILS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 9, 11 (111) (210) T (220) MariMill (730) MARIMILS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 9, 11 (111) (210) T (220) MariMil (730) MARIMILS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 9, 11 (111) (210) T (220) VAASAN JÄLKIUUNIRUISSYDÄN

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VAASAN & VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) Marchador (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Pasofino (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Boondocks (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Secadem (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Ginormous (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Ricchezza (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Giovanile (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Sapienza (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Scisma (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Frescura (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Camarque (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Opaque (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Emoticon (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220) Scelta Signore (730) DIREKTOPTIKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 40, 44 (111) (210) T (220)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOTOSALLA SÄÄTIÖ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 36, 44, 45 (111) (210) T (220) MultiEchina (730) VITAFIN OY, Jomala, Jomala, FI (511) 5 (111) (210) T (220) MultiSol (730) VITAFIN OY, Jomala, Jomala, FI (511) 5 (111) (210) T (220) MultiAurinko (730) VITAFIN OY, Jomala, Jomala, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Virtual Lure Box

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HOOKED TECHNOLOGIES OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Meissä kaikissa asuu pieni pihi (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 35, 36, 39 (111) (210) T (220) COSMICA (730) ACO HUD NORDIC AB, Upplands Väsby, Upplands Väsby, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) T-hetki (730) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLA, Espoo, Esbo, FI (511) 30, 35, 36, 41, 43, 45 (111) (210) T (220)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tapiola Selko (730) KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TAPIOLA, Espoo, Esbo, FI (511) 36, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) ANATAX (730) APOTEX TECHNOLOGIES INC., Toronto, Ontario, Toronto, Ontario, CA (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5 (111) (210) T (220) PIRKKA TEKEE SINULLE HYVÄÄ (730) KESKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31, 32, 35 (111) (210) T (220) s10 (730) FORSTEN, KAJ WILHELM, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41, 42

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Kahvila Martta (730) MARTTALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Hotelli Martta (730) MARTTALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) MarttaHotelli (730) MARTTALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Ravintola Martta (730) MARTTALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) M-RESCUER (730) MICA ELEKTRO OY LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 9, 11 (111) (210) T (220) jäljen jättiläinen (730) MYLLY, JAAKKO, TOIMINIMEN JÄLJEN JÄTTILÄINEN HALTIJANA, Raahe, Brahestad, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) TUKKUMARKET OY - WHOLESALE MARKET LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7, 8 (111) (210) T (220)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) EPIRA OY, Karstula, Karstula, FI (511) 22, 31 (111) (210) T (220) RUTI-Rex (730) EPIRA OY, Karstula, Karstula, FI (511) 22, 31 (111) (210) T (220) RUTI-Imux (730) EPIRA OY, Karstula, Karstula, FI (511) 4, 22, 31 (111) (210) T (220) RUTI-Mix

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EPIRA OY, Karstula, Karstula, FI (511) 22, 31 (111) (210) T (220) PLUP (730) PLUP OY AB LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) OMNICREPE (730) KEMIRA CHEMICALS, INC., Georgia, Georgia, US (740) Berggren Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) OMNISOFT (730) KEMIRA CHEMICALS, INC., Georgia, Georgia, US (740) Berggren Oy Ab (511) 1

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OMNIWET (730) KEMIRA CHEMICALS, INC., Georgia, Georgia, US (740) Berggren Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) OMNIBOND (730) KEMIRA CHEMICALS, INC., Georgia, Georgia, US (740) Berggren Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) OMNIBULK (730) KEMIRA CHEMICALS, INC., Georgia, Georgia, US (740) Berggren Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEPPÄLÄ, TEEMU JERRI JOHANNES, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat kirkkaan vihreä, sininen ja valkoinen. - Märket utförs i klargrönt, blått och vitt. (511) 20, 24, 25 (111) (210) T (220) ENZYMCOMP (730) ORIOLA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (511) 5 (111) (210) T (220) (730) UNITED MANAGEMENT INSTITUTES OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) United Management Institutes - UMI

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UNITED MANAGEMENT INSTITUTES OY, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Wrappiini (730) PITA FINLAND OY, Jokioinen, Jockis, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Carveratio (730) RATIOPHARM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Adaptrieve (730) ARCONNET BUSINESS SOLUTIONS OY, Pori, Björneborg, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Sysäys

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY COMSET LTD, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) SAUNALAHTI (730) SAUNALAHTI GROUP OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SAUNALAHTI GROUP OYJ, Espoo, Esbo, FI (740) Benjon Oy (591) Merkin värit ovat keltainen, punainen, valkoinen, harmaa ja musta. - Märket utförs i färgerna gult, rött, vitt, grått och svart. (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) OLUT JOTA RUOKA RAKASTAA

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (730) PIXOI OY, Loppi, Loppi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) S.T.I (730) TEXMODA FASHION GROUP -OSUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) FICAT (730) TEKNOLOGIAKESKUS INNOPARK OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41, 42

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TURUN AIKUISKOULUTUSSÄÄTIÖ, Turku, Åbo, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) TAXIMEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 35, 36 (111) (210) T (220)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VACTECH OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 5 (111) (210) T (220) VUOTOKITA (730) TIKKANEN, ANTTI OLAVI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19 (111) (210) T (220) ARABIA (730) IITTALA GROUP OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 8, 14, 21 (111) (210) T (220) ANTI-KATA-MENETELMÄ (730) LOIKKANEN, AKI ILMARI, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (511) 5, 43, 44 (111) (210) T (220)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Imagoritari (730) MAINOSTOIMISTO HURRAA OY, Raisio, Reso, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) Kiärä (730) PORIN LEIPÄ OY, Pori, Björneborg, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Polle (730) ELÄMYS CENTER OY, Espoo, Esbo, FI (511) 12 (111) (210) T (220) Hiitti 200, 1000, 1250 Lämpöpakkaukset (730) HEAT-IT OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 5 (111) (210) T (220)

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VARIOMEC (730) NORMET OY, Iisalmi, Iisalmi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) SCAMEC (730) NORMET OY, Iisalmi, Iisalmi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) UTILIFT (730) NORMET OY, Iisalmi, Iisalmi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) UTIMEC (730) NORMET OY, Iisalmi, Iisalmi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) CHARMEC (730) NORMET OY, Iisalmi, Iisalmi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) SPRAYMEC (730) NORMET OY, Iisalmi, Iisalmi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) NORMET LTC (730) NORMET OY, Iisalmi, Iisalmi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/411067

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Jalakapallo-Peijjaiset (730) SUOMEN PALLOLIITON ITÄ-SUOMEN PIIRI RY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) UNDERWRITERS LABORATORIES INC., Delaware, Delaware, US (740) Leitzinger Oy (511) 1, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17 (111) (210) T (220) Kaisa

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JUVESMARKKINOINTI OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (551) (730) SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄLIITTO - FINLANDS FASTIGHETSMÄKLAREFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) UNITULI OY, Närpiö, Närpes, FI (511) 20 (111) (210) T (220)

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) UNITULI OY, Närpiö, Närpes, FI (511) 20 (111) (210) T (220) (730) UNITULI OY, Närpiö, Närpes, FI (511) 20 (111) (210) T (220) (730) UNITULI OY, Närpiö, Närpes, FI (511) 20

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄLIITTO - FINLANDS FASTIGHETSMÄKLAREFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Mikä Kumman Painonhallinta!

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RESTAVEC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) KYLIS (730) MAMIA, ILMARI ALEKSI, Vantaa, Vanda, FI (511) 20, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) KESKI-UUDENMAAN EDUSTUSJÄÄKIEKKOILU OY, Kerava, Kervo, FI (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220)

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TAMMI, MERJA HELENA, Porvoo, Borgå, FI (511) 8, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 (111) (210) T (220) (730) KOURUSET OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 6, 35, 37 (111) (210) T (220) (730) PRESCOTT-TUKKU OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 29, 30, 32

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Adsum - olen paikalla, olen läsnä (730) RS-TEX OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) Jooko (730) BASIC-FASHION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) CRITICAL MEDICAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10, 44 (111) (210) T (220)

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN YRITYSKAUPAT OY, Turku, Åbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Täystivoli (730) FLYKT, VILLE JUHANI, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) BONNIER PUBLICATIONS A/S, Kööpenhamina, Köpenhamn, DK (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220)

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Dial-A-Coat (730) KEMIRA CHEMICALS, INC., Georgia, Georgia, US (740) Berggren Oy Ab (511) 1 (111) (210) T (220) ORIDIP (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) UUSI ELÄMÄ KUTSUU (730) MONSTER WORLDWIDE, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 35 (111) (210) T (220)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY NOREX SPIRITS AB, Espoo, Esbo, FI (511) 33 (111) (210) T (220) (730) WSOY OPPIMATERIAALIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 38, 39, 41, 42 (111) (210) T (220)

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) INTEGRA SPORTS OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Papula Oy (511) 28 (111) (210) T (220) Sankarimatka (730) OY CAVESSON LTD, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 35, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) AASEL (730) OY CAVESSON LTD, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220) EASEL (730) OY CAVESSON LTD, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220)

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MASTON OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 2 (111) (210) T (220) Yellow Post (730) OINONEN, MIKKO, Espoo, Esbo, FI, HUHTANEN, OLLI, Kerava, Kervo, FI (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMINEN, MERJA HANNELE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 43, 44 (111) (210) T (220)

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VAASAN KUITUKUNKKU (730) VAASAN & VAASAN OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) ASIARASIA (730) HAROLA, MARGIT ANNELI, Juupajoki, Juupajoki, FI (511) 9, 16, 21 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat valkoinen ja ruskea. - Märket utförs i vitt och brunt. (511) 30

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat ruskea, vaaleanruskea ja tummanruskea. - Märket utförs i brunt, ljusbrunt och mörkbrunt. (511) 30 (111) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat sininen, tummansininen ja kermanvärinen. - Märket är utfört i blått, mörkblåt och gräddfärget. (511) 29, 30

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) FUJIAN FENGQUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD, Fuzhou City, Fujian, Fuzhou City, Fujian, CN (740) Aniri Oy Ab (511) 7, 11, 40 (111) (210) T (220) (730) PENTTILÄ, PAULA, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 14

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Pori, Björneborg, FI (511) 16 (111) (210) T (220) JULLIKKA (730) MARKSET KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12 (111) (210) T (220) DURION (730) TTS LIFTEC OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Reijo Kangasmäki (511) 12, 39 (111) (210) T (220)

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KOSKIMAA, LIISA KRISTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 28, 41 (111) (210) T (220) BROADWAY (730) DOW AGROSCIENCES LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Noves (730) NOVALOC OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Elämän kokoinen kaupunki (730) KARKKILAN KAUPUNKI, Karkkila, Högfors, FI (511) 35, 36, 41

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PLANMED (730) PLANMED OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 10, 37 (111) (210) T (220) PLANDENT (730) PLANDENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 3, 5, 10, 35, 37 (111) (210) T (220) Pikku-Reetta (730) ARRENIUS, TERHO ENSIO, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 9, 16, 28 (111) (210) T (220) POLLARI

88 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OULUN PERHERAVINTOLAT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) VALINTATALO (730) TRADEKA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (511) 35, 43 (111) (210) T (220) (730) TRADEKA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, orange och vitt. (511) 35, 43 (111) (210) T (220)

89 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ZIPIPOP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi, musta ja valkoinen. - Märket är utfört i gult, orange, svart och vitt. (511) 25, 38, 42 (111) (210) T (220) muxu (730) KUOMIOKOSKI OY, Ristiina, Ristiina, FI (511) 25, 28 (111) (210) T (220) BARBAR BARBAARI (730) KUOMIOKOSKI OY, Ristiina, Ristiina, FI (511) 25 (111) (210) T (220)

90 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (591) Merkin värit ovat sininen ja musta. - Märket utförs i blått och svart. (511) 16, 25, 28, 41

91 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 22300, (730) MERCK CONSUMER HEALTHCARE LIMITED, Hull, Hull, GB (111) (730) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Pully, Pully, CH (111) (B), (730) TIKKA GROUP OY, Jyväskylän mlk, Jyväskylä lk, FI (111) (730) ABB S.P.A., Milano, Milano, IT (111) 89534, (730) SISCO TEXTILES N.V., Willemstad, Willemstad, AN (111) (730) CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GMBH, Zürich, Zürich, CH (111) (730) CAPOSA INVESTMENTS, S.A., Barbera del Valles, Barbera del Valles, ES (111) (730) LABORATOIRE DE LA MER, Saint Malo, Saint Malo, FR (111) (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ULTIMATE NUTRITION, INC., Connecticut, Connecticut, US (111) , (730) LAMICAN OY (2), Valkeakoski, Valkeakoski, FI

92 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) , , , (730) SAINT-GOBAIN ISOVER, Courbevoie, Courbevoie, FR TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen osittain väitteen johdosta ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) KEEWAY MOTOR FINLAND OY, Vaasa, Vasa, FI

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry

Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä. Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Keskuskaupungin rooli kaupunkiseudun kehittämisessä Kuntamarkkinat 12.9.2012 Vaasan kaupunki Kj Tomas Häyry Aurinkoista energiaa Vaasan seudun energiakeskittymä on Pohjoismaiden merkittävin ja työllistää

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot