Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...45 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...46 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...47 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...51 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...65 Kansainvälisiin rekisteröinteihin kohdistuvat käyttöluvat Licenser som hänför sig till internationella registreringar...65 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...65 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...66 Oikaisuja Rättelser...68 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...69 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...71

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) OMINTAKEINEN MAKEINEN (730) OY PANDA AB (2), Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 30 NCL(9) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GRUPO PEÑAFLOR S.A., Buenos Aires, Buenos Aires, AR (740) Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy (511) 33 (111) (210) T (220) NORDIC MORNING (730) EDITA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 9, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) KTM-SPORTMOTORCYCLE AG, Mattighofen, Mattighofen, AT (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat musta ja oranssi. - Märket utförs i svart och orange. (511) 12, 37, 41 (111) (210) T (220) CLEANTANK (730) RAKENNUSTEMPO OY, Joensuu, Joensuu, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 7, 11

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) VOIKUKKIA (730) SUOMEN KASVATUS- JA PERHENEUVONTALIITTO - FÖRBUNDET FÖR UPPFOSTRINGS- OCH FAMILJERÅDGIVING I FINLAND - THE FINNISH ASSOCIATION FOR CHILD AND FAMILY GUIDANCE RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) TELKKU.COM (730) ALMA MEDIA SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 42 (111) (210) T (220) Lähivakuutus (730) LÄHITAPIOLA KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) Lumo

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RUOKAPUOTI LUMO OY, Rauma, Raumo, FI (511) 29, 41 (111) (210) T (220) BYNIEMI (730) NIEMI, PANU MATIAS, Sastamala, Sastamala, FI (511) 20, 35 (111) (210) T (220) Laudatur (730) RIMA, LARISSA, TOIMINIMEN LARA-X HALTIJANA, Raasepori, Raseborg, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) I Love Fashion (730) FACE FACTORY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 41 (111) (210) T (220) SKYPE

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) Hou Wei Asian (730) HOUWEI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Oivaltava (730) RONGO OY, Espoo, Esbo, FI (511) 42

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) WENDT & SØRENSEN A/S, Hillerød, Hillerød, DK (740) Harry Zillo Ona Sørensen (591) Merkin värit ovat syaani ja valkoinen. - Märket utförs i cyan och vitt. (511) 1, 3, 5 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) NAKKIKONE (730) OY NAKKIKONE AB, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 37, 39, 41 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY KONWELL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7, 9, 11, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) PEPSI OLÉ (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) BISON (730) HÄMÄLÄINEN, ARTO EINO, Koski Tl., Koskis, FI (511) 12, 20 (111) (210) T (220) Juttujahti (730) HELSINGIN YLIOPISTO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TIETOISUUSVALMENTAJA (730) NURMI, TIINA ANNELI, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) BYGDEN (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN METSÄKESKUS, Lahti, Lahtis, FI (511) 36, 37, 41, 44 (111) (210) T (220) LAPINNÄKKI- Ehtaa näkkäriä Pohjolan perukoilta

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY DELICE PLUS AB, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 30 (111) (210) T (220) HAVAINNE (730) HÄNNINEN, JOUNI SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Taisto Nieminen (511) 9, 39, 41 (111) (210) T (220) Artfulness (730) TAINIO, LAURA-JOHANNA, Loppi, Loppi, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) POHJOLAN JUUSTOLA (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (511) 29 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning PTM-methodOnline (730) ESIINTYMISTAIDON AKATEMIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) PTM-Video (730) ESIINTYMISTAIDON AKATEMIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) PTM-exercise (730) ESIINTYMISTAIDON AKATEMIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) KANERVO, HELENA, Janakkala, Janakkala, FI (511) 18, 24, 25

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) FINN ESKER (730) MARJA KURKI OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) (730) ISO-KALLAN PANIMO OY, Pielavesi, Pielavesi, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, keltainen ja ruskea. - Märket utförs i vitt, svart, gult och brunt. (511) 32, 33 (111) (210) T (220) FYSIcoach

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN FYSIOTERAPIA- JA KUNTOUTUSYRITYKSET FYSI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) PUNAPISTE OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat keskiharmaa, musta, punainen, hopeanharmaa ja harmaa. - Märket utförs i medelgrått, svart, rött, silvergrått och grått. (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) DFH ASIAN MARKET OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI kärkivinkki (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) Huippukeho (730) HEALTH CAPITAL OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 35 (111) (210) T (220) NCC OfficeView (730) NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) Sähkötalkkari (730) OY TURKU ENERGIA - ÅBO ENERGI AB, Turku, Åbo, FI (511) 4, 39, 40 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Nallepaini (730) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220)

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) INVALIDILIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) PETÄJÄVAARA, ARI ALEXANDER, Helsinki, Hlsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) TEHORUSTO (730) SUOMEN BIOTEEKKI OY, Raisio, Reso, FI (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Ugly B (730) SAARTO, JOONAS HENRIK, Pori, Björneborg, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220) (730) OPISKELUN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ OTUS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) OPISKELUN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ OTUS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) EFECTION (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) EFECTIA (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) MAANRAKENNUS LASSI KAIPONEN OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 37, 39 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BOOMI INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) DELIMILL (730) DELIMILL OY, Naantali, Nådendal, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) PALMROTH, TERO PENTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PALMROTH, TERO PENTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25 (111) (210) T (220) TEA MOMENTS (730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab, (Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy) (511) 3 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat violetti ja valkoinen. - Märket utförs i violett och vitt. (511) 16, 35, 42 (111) (210) T (220) Avaus kiinteistön potentiaalikartoitus

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARKKITEHTITOIMISTO AHONEN & KANGASVIERI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 36, 37, 42 (111) (210) T (220) Grelicious (730) SALAA FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) Greli (730) SALAA FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Hit the wall (730) ORISPÄÄ, PERTTI TUOMAS, Espoo, Esbo, FI (511) 6, 12, 20 (111) (210) T (220) Porkkanapöksyt

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAMHOCKEY OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) AMU (730) AMUTEK OY, Kouvola, Kouvola, FI (511) 6, 8, 9, 42 (111) (210) T (220) EL JIMADOR (730) BROWN-FORMAN CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Papula Oy (511) 33 (111) (210) T (220) GALERA CLUSTER (730) CODERSHIP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning GALERA REPLICATION (730) CODERSHIP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Heikkilän menetelmä - Heikkilä method (730) DOJO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Gouda International (730) GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V., Gouda, Gouda, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 35, 36 (111) (210) T (220) Gouda Travel Insurance (730) GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V., Gouda, Gouda, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 35, 36

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V., Gouda, Gouda, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 35, 36 (111) (210) T (220) (730) GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V., Gouda, Gouda, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 35, 36 (111) (210) T (220) (730) GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V., Gouda, Gouda, NL (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 35, 36

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SATAMA, MERI MARI HELENA, Pieksämäki, Pieksämäki, FI (511) 28, 35, 41 (111) (210) T (220) Kuninkaan kaupunki (730) TAMMERKOSKEN YRITTÄJÄT R.Y., Tampere, Tammerfors, FI (740) Janne Haapakari (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) Heikkilän ruokavalio (730) DOJO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Heikkilän dieetti

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DOJO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) CARTA DEDICA (730) METSÄ BOARD OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220) ROKET (730) RESTONE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 3, 16, 37 (111) (210) T (220) Jemma-palkinto (730) PIRKANMAAN BLUES-YHDISTYS BLUES LOVERS RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Vesitekno (730) VESITEKNO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 3, 37, 40 (111) (210) T (220) FIX ROAD (730) NWE NETWORK ENGINEERING OY AB, Närpiö, Närpes, FI (511) 22, 24 (111) (210) T (220) FIX MARINE (730) NWE NETWORK ENGINEERING OY AB, Närpiö, Närpes, FI (511) 22, 24 (111) (210) T (220) FIX STRAP (730) NWE NETWORK ENGINEERING OY AB, Närpiö, Närpes, FI (511) 8, 22, 39

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) DK (310) 2008/10576 (730) NJIE GROUP AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Mam-Assan Njie (591) Merkin väri on limenvihreä. - Märket utförs i limegrönt. (511) 32 (111) (210) T (220) VB Power Victory Battery Technology (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AALTO-KORKEAKOULUSÄÄTIÖ (AALTO UNIVERSITY FOUNDATION), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) JEPUFLEX (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Paska Kaupunni (730) NORDIC PALVELU OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 21, 25, 26 (111) (210) T (220) KUPLIS (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 3 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) A-KASSI KY, Lahti, Lahtis, FI (511) 16, 18 (111) (210) T (220) (730) TAIGA FOOD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 31, 43 (111) (210) T (220) Sinivalkoinen jalanjälki (730) SUOMALAISEN TYÖN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TeknoHöyry (730) VESITEKNO OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 1, 3 (111) (210) T (220) (730) VISUAL DATA OY, Lahti, Lahtis, FI (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, vihreä, vaaleanpunainen, musta ja harmaa. - Märket utförs i rött, gult, grönt, ljusrött, svart och grått. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) LAHDENPOHJA, ILSE-HELENA, Kangasala, Kangasala, FI (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, musta, valkoinen ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i rött, blått, svart, vitt och ljusgrönt. (511) 37 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Huvinvointivalmennus (730) MÄÄTTÄ, TUIJA, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Huvinvointivalmentaja (730) MÄÄTTÄ, TUIJA, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) Oceanvolt SEA (730) OCEANVOLT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 9, 12 (111) (210) T (220) Pitopukki (730) BRAND, ARI, Valkeakoski, Valkeakoski, FI, LATTU, TIMO, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (511) 8, 20 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Granlund Designer (730) GRANLUND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) LIS GROUP OY, Imatra, Imatra, FI (591) Merkin väri on tummansininen. - Märket utförs i mörkblått. (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) ROKOMERA TUKKU OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, punainen, tummansininen ja vaaleansininen. - Märket utförs i vitt, rött, mörkblått och ljusblått. (511) 8, 20, 21 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Moodpointer (730) IT-PUOTI OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) OLIO DESIGN OY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 20, 21, 28 (111) (210) T (220) LOOKS AND GOODS (730) MAUNOLA, LIISA, TOIMINIMEN LOOKS AND GOODS HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21, 25, 35 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TALOUSNOSTURI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat harmaa ja vihreä. - Märket utförs i grått och grönt. (511) 35, 36, 45 (111) (210) T (220) OIL-LICIOUS (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) RYPSIKANA (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) RYPSIKUKKO (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 29, 30

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) RAPSIKANA (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) RAPSIKUKKO (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) NASAXYL (730) BITELAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) SeaBoost

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FEODOROFF, CHRISTIAN, Espoo, Esbo, FI (511) 12 (111) (210) T (220) Powerturf (730) FEODOROFF, CHRISTIAN, Espoo, Esbo, FI (511) 12 (111) (210) T (220) (730) PROCONTROLLER FINLAND OY, Padasjoki, Padasjoki, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja harmaa. - Märket utförs i rött, svart och grått. (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN AMMATTIIN OPISKELEVIEN LIITTO - SAKKI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Kaalimato (730) KENTONEC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 10, 35 (111) (210) T (220) (730) KYLMÄLÄ, KATRI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) SKJ (730) SUOMEN KASSAJÄRJESTELMÄT OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Patenttitoimisto Pitkänen Oy (511) 9, 41, 42

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) REELSOME (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 9, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ARPOSUO CONSULTING OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Kiviharjun KUVA ja ÄÄNI (730) KIVIHARJU, JUHA, Kokkola, Karleby, FI (511) 9, 41 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BECKMAN-MATTILA, MALIN, Kouvola, Kouvola, FI (511) 6, 22, 25 (111) (210) T (220) (730) YLLÄSJÄRVI, JARKKO, Kolari, Kolari, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 14, 16, 25 (111) (210) T (220) (730) RED BULL GMBH, Fuschl am See, Fuschl am See, AT (740) Seppo Laine Oy (511) 32 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) POLAR PHARMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin värit ovat vihreä, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, grått och vitt. (511) 5 (111) (210) T (220) (730) BOOMAR INTERNATIONAL AB, Saltvik, Saltvik, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LOHI, MARKKU TAPANI, Helsinki, Helsingfors, FI (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat vihreä, keltainen ja harmaa. - Märket utförs i grönt, gult och grått. (511) 30, 32, 33 (111) (210) T (220) RAL - ratkaisukeskeinen analyysiterapia (730) KORKALA, TOMMI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) anderkraund (730) ROSBACKA, TOMI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 24, 25, 35

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (730) SUOMEN BIOTEEKKI OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) UNILEVER SVERIGE AB, Solna, Solna, SE (111) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) RAILTRANS 4U OY LTD, Turku, Åbo, FI (111) (730) ALVEY, Oudenaarde, Oudenaarde, BE (111) , (730) AGENDA TRUST, Tulbagh, Western Cape, Tulbagh, Western Cape, ZA (111) (730) SOLO CUP OPERATING CORPORATION, Delaware, Delaware, US (111) (730) VIDEOJET TECHNOLOGIES INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) KIRKOLLINEN HAUTAUSTOIMISTO IKÄHEIMO KY, Oulu, Uleåborg, FI (111) , (730) HANKKIJA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) FORTUM OYJ (FORTUM CORPORATION), Espoo, Esbo, FI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) VALON LASERS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , (730) VM HOLDING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) DIETA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SMARTBUTLERS OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) BT-WAY OY, Nurmijärvi, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) (A) (B) (A)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /859) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 859/2012 av den 20 december 2012, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) BOHEMI (730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "FINANSKONSULT", Plovdiv, Plovdiv, BG (511) 34 NCL(9) (111) (151) (320) (310) JÜSTRICH COSMETICS (730) NAHRIN AG, Sarnen, Sarnen, CH (511) 3 NCL(9) (111) (151)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI GREYSTONE (730) THE THOMAS FAMILY AND FRIENDS WINE COMPANY PTY LIMITED, Canterbury, Canterbury, NZ (511) 33 NCL(9) (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "EKF ELEKTROTEHNIKA", Moskova, Moskva, RU (511) 9 NCL(9) (111) (151) EXPLORIUS (730) EXPLORIUS EDUCATION AB, Alingsås, Alingsås, SE (511) 39, 41, 43 NCL(9) (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "EKF ELEKTROTEHNIKA", Moskova, Moskva, RU (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i rött, svart och vitt. (511) 9, 11 NCL(9)

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) Powerlook (730) POWERLOOK GMBH & CO. KG, Haselünne, Haselünne, DE (511) 32, 33 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2011/08162 OCN (730) OCN SWEDEN AB, Skellefteå, Skellefteå, SE (511) 35, 41, 42 NCL(9) (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) NESSCO HOLDING AS, Oslo, Oslo, NO (511) 7, 37 NCL(9) (111) (151) (320) (330) RU (310)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU "LUDING", Moskova, Moskva, RU (511) 32, 33, 35, 39, 43 (111) (151) (730) TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO., LTD., Jilin Province, Jilin Province, CN (511) 5 (111) (151) (730) TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO., LTD., Jilin Province, Jilin Province, CN (511) 5 (111) (151) (320) (330) JP (310) (730) SHINKO DENKI KOGYO KABUSHIKI KAISHA (SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO.,LTD), Nagano, Nagano, JP (511) 9

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) LUDWIG WEINRICH GMBH & CO. KG, Herford, Herford, DE (511) 30 (111) (151) (730) LUDWIG WEINRICH GMBH & CO. KG, Herford, Herford, DE (511) 30 (111) (151) (320) (330) DE (310) /31 Torelus (730) GRÜNEWALD VEREDELINGS B.V., MN'S Gravenzande, MN'S Gravenzande, NL (511) 31 (111) (151) (320) (330) ES (310) /X

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BODEGAS RODA, S.A., Haro (La Rioja), Haro (La Rioja), ES (511) 33 (111) (151) MLB (730) HILDING ANDERS SWEDEN AB, Hästveda, Hästveda, SE (511) 20 (111) (151) (320) (330) BY (310) (730) PROIZVODSTVENNO-TORGOVOE RESPUBLIKANSKOE UNITARNOE PREDPRIYATIE "MINSK KRISTALL" RUP "MINSK KRISTALL", Minsk, Minsk, BY (511) 33 (111) (151)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOINT STOCK COMPANY "ABRAU-DURSO", Moskova, Moskva, RU (511) 33, 35 (111) (151) (320) (330) IT (310) AT2012C (730) AZIENDA AGRICOLA AZELIA DI LUIGI SCAVINO, Castiglione Falletto (CN), Castiglione Falletto (CN), IT (591) Merkin värit ovat kulta, musta ja valkoinen. - Märket utförs i guld, svart och vitt. (511) 33 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 1493/2012 SYDHANG (730) MUHR-VAN DER NIEPOORT KG, Rohrau, Rohrau, AT (511) 33 (111) (151)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) "CHATEAU MUKHRANI" JSC, Tbilisi, Tbilisi, GE (511) 33 (111) (151) (320) (330) BG (310) (730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "FINANSKONSULT", Plovdiv, Plovdiv, BG (511) 34 (111) (151) (320) (330) FR (310) 12/ BCAT (730) RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, Bezons, Bezons, FR (511) 9 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z ECOCID ADVANCED (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) SI (310) Z OXICID ADVANCED (730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, Novo Mesto, Novo Mesto, SI (511) 5 (111) (151) (320) (330) BG (310) (730) "VINPROM YAMBOL" EAD, Yambol, Yambol, BG (554) Ulkoasurekisteröinti. - Märket avser utstyrsel. (591) Merkin värit ovat musta, tumma kirsikka, keltainen, kullankeltainen, vaaleanruskea ja valkoinen. - Märket utförs i svart, mörk körsbär, gult, guldgult, ljusbrunt och vitt. (511) 33 (111) (151)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SICHUAN HUANTAI INDUSTRY CO.,LTD., Xichang City, Sichuan Province, Xichang City, Sichuan Province, CN (511) 30 (111) (151) (730) WU WENJIANG, Henan Province, Henan Province, CN (511) 7, 11, 12, 17 (111) (151) (320) (330) LI (310) SR Phonares fixon (730) IVOCLAR VIVADENT AG, Schaan, Schaan, LI (511) 5, 10 (111) (151)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) IMPETUS FITNESS INC., New Taipei City, Taiwan, New Taipei City, Taiwan, CN (511) 28 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 CZV (730) CARL ZEISS VISION GMBH, Aalen, Aalen, DE (511) 9 (111) (151) (320) (330) SI (310) Z (730) DROGA KOLINSKA, ZIVILSKA INDUSTRIJA, D.D., Ljubljana, Ljubljana, SI (591) Merkin värit ovat punainen ja keltainen. - Märket utförs i rött och gult. (511) 32, 33, 35 (111) (151)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) QINGDAO FULLRUN TYRE CORP. LTD, Qingdao City, Shandong Province, Qingdao City, Shandong Province, CN (511) 12 (111) (151) (730) HOPE SENLAN SCIENCE & TECHNOLOGY HOLDING CORP., LTD., Chengdu, Chengdu, CN (511) 9 NCL(9) (111) (151) ETIHAD (730) ETIHAD AIRWAYS, Abu Dhabi, Abu Dhabi, AE (511) 35, 39 (111) (151) (320) (330) GR (310) (730) POLITOPOULOS DIMITRIOS, Rodopis, Rodopis, GR (591) Merkin värit ovat punainen ja harmaa. - Märket utförs i rött och grått. (511) 30, 32 (111) (151)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Denim Island (730) GUANGZHOU ZENGCHENG GUANGYIN GARMENT CO., LTD, Guangzhou, Guangzhou, CN (511) 35 (111) (151) (730) BODEGAS RIOJANAS, S.A., Cenicero (La Rioja), Cenicero (La Rioja), ES (511) 33 (111) (151) (730) BODEGAS RIOJANAS, S.A., Cenicero (La Rioja), Cenicero (La Rioja), ES (511) 33 (111) (151) (730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST "FINANSKONSULT", Plovdiv, Plovdiv, BG (511) 33 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /12

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ERGON (730) RTI SPORTS VERTRIEB VON SPORTARTIKELN GMBH, Urmitz, Urmitz, DE (511) 12 NCL(8)

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) , , (730) TAITTINGER COMPAGNIE COMMERCIALE ET VITICOLE CHAMPENOISE (2), Reims, Reims, FR KANSAINVÄLISIIN REKISTERÖINTEIHIN LIITTYVÄT KÄYTTÖLUVAT: LICENSER SOM HÄNFÖR SIG TILL INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) A (730) DC INTERNATIONAL HOLDING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (791) LINX TELECOMMUNICATIONS B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL _ KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 66 KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 11/2013: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 11/2013: WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) (151) (730) LIHIT LAB., INC., Osaka, Osaka, JP (511) 16, 18, 20 NCL (9) Kuulutuksesta puuttui luokka 20. Luokat 16 ja 18 on kuulutettu lehdessä 11/13. Väiteaika luokan 20 osalta lasketaan tämän lehden ilmestymispäivästä. Vid kungörelsen saknades klass 20. Klasserna 16 och 18 har kungjorts i tidning nr 11/13. Invändningstiden för klass 20 räknas från utgivningsdagen för denna tidning. OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 19/2013: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 19/2013: Rekisteröinti nro on kuulutettu erehdyksessä. - Registreringen nr har kungjorts av misstag.

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa seuraavat laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo on perustettu Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 6. päivänä kesäkuuta Luettelomerkintä on voimassa viisi vuotta hyväksymispäivästä lukien, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Luetteloon hyväksyttyä tavaramerkkiä vastaan ei voi tehdä väitettä. Kuka tahansa voi vaatia tavaramerkkiä poistettavaksi luettelosta. Poistamista varten virastoon tulee toimittaa ilmoitus tavaramerkistä, joka halutaan poistettavaksi sekä ne syyt ja perustelut, miksi poistaminen tulisi tehdä. Luettelosta poistamispyyntö on maksullinen. Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken: Patent- och registerstyrelsen kungör följande varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken. Förteckningen över väl kända varumärken har inrättats av Patent- och registerstyrelsen genom ett beslut den 6 juni Anteckningen i förteckningen är i kraft i fem år räknat från dagen för godkännande varefter det är möjligt att ansöka om förnyelse. En invändning kan inte göras mot ett varumärke som har tagits upp i förteckningen. Vem som helst kan begära att ett varumärke skall strykas från förteckningen. För detta ändamål skall en anmälan om sådant varumärke lämnas in till ämbetsverket samt skäl och motivering anges varför märket borde strykas. Begäran om strykning från förteckningen är avgiftsbelagd. Merkin numero Märkets nummer L Hyväksymispäivä Datum för godkännande Voimassaolo päättyy Giltighet upphör Hakemispäivä Ingivandedatum Tavaramerkki Varumärke CAT Hakija Sökande Asiamies Ombud Caterpillar Inc Roschier Asianajotoimisto Oy

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kohderyhmä Målgrupp Rakennus- tai kaivosalalla työskentelevät henkilöt, jotka vastaavat rakennus- tai kaivoskaluston ja koneiden hankinnasta tai käytöstä. Tavarat/palvelut Varor/tjänster Lk 7: Rakennus- ja kaivostyökoneet, varsinkin maansiirtokoneet; dieslemoottorit rakennus- ja kaivostyökoneisiin. Lk 12: Rakennus- ja kaivosajoneuvot kuljetustarkoituksiin.

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus VANTAAN RAKTEK OY:lle, Sastamala, sen johdosta, että VANTAAN RAKTEK OY:n tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Lakimies Ann-Marie Pesu Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus PATRIK VESPIGNANILLE, Helsinki, sen johdosta, että PATRIK VESPIGNANIN tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Lakimies Patrik Lindbohm Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus SATU ANNE MAARET TUOMELALLE, Helsinki, sen johdosta, että SATU ANNE MAARET TUOMELAN tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Lakimies Patrik Lindbohm Tiedotus PRODUCTOS CHURRUCA, S.A. nimiselle yhtiölle, Valencia, Espanja, sen johdosta, että tavaramerkki nro CHURRUCA on poistettu tavaramerkkirekisteristä tavaramerkkilain 31 :n 2 momentin nojalla. Lakimies Ann-Marie Pesu

72

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2012

Nro/Nr 12 14.12.2012 Nro/Nr 12 14.12.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 15 14.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 15 14.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot