Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (111) registreringsnummer (151) rekisteröintipäivä (151) registreringsdatum (210) hakemusnumero (210) ansökningsnummer (220) hakemispäivä (220) ingivandedatum (310) etuoikeus: hakemusnumero (310) prioritet: ansökningsnummer (320) etuoikeus: hakemispäivä (320) prioritet: ansökningsdatum (330) etuoikeus: maa (330) prioritet: land (340) osaetuoikeus (340) delprioritet (442) hakemus kuulutettu (442) ansökningen kungjord (511) tavara-ja/tai palveluluokka (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan painoksen mukaan som angetts inom parentes (526) erottamislausuma (526) disclaimer tavaramerkki varumärke (551) yhteismerkki (551) kollektivmärke (554) kolmiulotteinen merkki (554) tredimensionellt märke (556) äänimerkki (556) ljudmärke (561) translitteraatio (561) translitteration (571) merkinselitys (571) märkesbeskrivning (591) väriselitys (591) färgbeskrivning (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) hakija/haltija (730) sökande/innehavare (740) asiamies (740) ombud (791) käyttöluvan saaja (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två kaksi kertaa kuukaudessa. gånger i månaden. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...43 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur rekistret avförda varumärken Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...45 Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland... 54

4 4 Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) NUPPULA (730) VIHERLANDIA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 31, 44 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) KING'S (730) HOUSE OF PRINCE A/S, Soborg, Soborg, DK (740) Berggren Oy Ab (511) 34 NCL(9) (111) (151) (210) T (220)

5 (730) HOUSE OF PRINCE A/S, Soborg, Soborg, DK (740) Berggren Oy Ab (591) turkoosi, punainen, keltainen - turkos, rött, gult (511) 34 NCL(9) (111) (151) (210) T (220) DURACELL DAYLITE (730) DURACELL BATTERIES BVBA, Aarschot, Aarschot, BE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 11 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (151) (210) T (220) (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (740) Seppo Laine Oy (561) Merkin translitteraatio on RELA. - Translitteration av märket är RELA. (511) 5, 29 (111) (151)

6 6 (210) T (220) Human Centric Engine (730) FUJITSU LIMITED, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (740) Papula Oy (591) musta - svart (511) 6, 8, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 31 (111) (151) (210) T (220) foodie.fi (730) DIGITAL FOODIE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kalliolaw Asianajotoimisto Oy (511) 35, 42 (111) (151) (210) T (220)

7 (730) ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., Zug, Zug, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35, 38, 41 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (151) (210) T (220) (730) ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L. DE C.V., Zug, Zug, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 25, 35, 38, 41 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (151) (210) T (220) REDI (730) SRV RAKENNUS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (511) 35, 36, 37, 39, 41, 43 7

8 8 (111) (151) (210) T (220) CURIO (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 43, 44 (111) (151) (210) T (220) Työmaa-avain (730) SUOMEN TILAAJAVASTUU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 38 (111) (151) (210) T (220) Työmaarekisteri (730) SUOMEN TILAAJAVASTUU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37 (111) (210) T (220) greenstep (730) GREENSTEP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36 (111) (151)

9 (210) T (220) Hyvinkää-peli (730) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 16, 28 (111) (210) T (220) (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (591) punainen, valkoinen - rött, vitt (511) 1, 2, 3, 7, 9, 16, 17, 19, 27, 35, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220)

10 10 (730) LAPPI, ILKKA UOLEVI, Espoo, Esbo, FI (740) Heinänen Oy Patenttitoimisto (511) 9, 42 (111) (151) (210) T (220) Taidolla työhön (730) AEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) BLUE IMPORT BIM OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) musta, valkoinen - svart, vitt (511) 11, 21 (111) (151) (210) T (220) (730) BLUE IMPORT BIM OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) musta, oranssi, valkoinen - svart, orange, vitt (511) 11, 21

11 (111) (151) (210) T (220) Enemmän yhdessä (730) BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 38, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) Yhdessä enemmän (730) BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 38, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) BLC Yhdessä enemmän (730) BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 38, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) BLC Together More (730) BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 38, 42, 45 (111) (151) (210) T

12 12 (220) Together More (730) BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 38, 42, 45 (111) (210) T (220) Aina voi syödä hyvin (730) APETIT SUOMI OY, Säkylä, Säkylä, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) BLUE IMPORT BIM OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) harmaa, valkoinen, punainen, sininen, musta - grönt, vitt, rött, blått, svart (511) 22 (111) (151) (210) T (220)

13 (730) ÅFELT, TIMO, Karjalohja, Karislojo, FI, KAARTINEN, HARRY, Karjalohja, Karislojo, FI, SAVELAINEN, EERO, Lohja, Lojo, FI, JAAKKOLA, JORMA, Karjalohja, Karislojo, FI, LEHERVO, JUKKA, Karjalohja, Karislojo, FI, FOCUSMER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) punainen, vihreä - rött, grönt (511) 31 (111) (151) (210) T (220) Runsaskuituinen Mansikka-Ruis Marpuree (730) ROSSI-TARHAT KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29 (111) (151) (210) T (220) (730) HOLY FRIED CHICKEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) valkoinen, punainen, musta, keltainen, sininen - vitt, rött, svart, gult, blått (511) 43 (111) (151) (210) T (220) M-Steel (730) OVAKO IMATRA OY AB, Imatra, Imatra, FI (740) Leitzinger Oy 13

14 14 (511) 6 (111) (151) (210) T (220) IFI (730) IFOLOR OY, Kerava, Kervo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 40 (111) (151) (210) T (220) IFICOLOR (730) IFOLOR OY, Kerava, Kervo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 35, 40, 41 (111) (151) (210) T (220) RAKKAUSVIIKKO (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (151) (210) T (220)

15 (730) ANDERSIN, HENRIK, Kauniainen, Grankulla, FI (591) valkoinen, sininen, vaaleansininen - vitt, blått, ljusblått (511) 12, 14, 16, 26 (111) (151) (210) T (220) (730) PS GROUP AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) oranssi, valkoinen - orange, vitt (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) APTEEKIN MÖLLER (730) ORKLA HEALTH AS, Oslo, NO (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29 15

16 16 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) US (310) (340) Osaetuoikeus - Delprioritet (730) HOLM, HENRI, Bangkok, Bangkok, TH (740) Kaisa Holm (511) 9, 16, 21, 24, 25, 28, 41 (111) (151) (210) T (220) (320) (330) US (310) (340) Osaetuoikeus - Delprioritet (730) HOLM, HENRI, Bangkok, Bangkok, TH (740) Kaisa Holm (511) 9, 16, 21, 24, 25, 28, 41 (111) (151) (210) T (220)

17 SKYR (730) MJÓLKURSAMSALAN EHF., Reykjavik, Reykjavik, IS (740) Advokatbyrå Borenius Ab (511) 29 (111) (151) (210) T (220) Misto-APS (730) LOIMA, JARKKO, Ilmajoki, Ilmajoki, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) HIETANEN, EIJA-LIISA, Tampere, Tammerfors, FI (591) vihreä, oranssi - grönt, orange (511) 43 (111) (151) (210) T (220)

18 18 (730) TAEKWON-DO CENTER YLÖJÄRVI RY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (591) valkoinen, musta, keltainen - vitt, svart, gult (511) 41 (111) (210) T (220) Social Workers Without Borders Socionomit Ilman Rajoja (730) MARIA HALLENIUS HENRYSSON, Tukholma, Stockholm, SE, SROUR GABRO, Tukholma, Stockholm, SE (740) Advokatfirman Lindahl KB (511) 45 (111) (151) (210) T (220) Jana's natural (730) LEHTONEN, JANA, Espoo, Esbo, FI (511) 24 (111) (210) T (220) SMART SITE (730) TANA OY (2), Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 38, 42

19 (111) (151) (210) T (220) (730) TWOSOULS AB, Alingsås, Alingsås, SE (740) Ninni Jonsson (511) 25 (111) (210) T (220) (730) HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO., LTD., Soul, Seoul, KR (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 12 (111) (210) T (220) CEMISIANA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

20 20 CITI MACRO ACCESS (730) CITIGROUP INC., Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) (730) TM-LIITTO R.Y., TM-FÖRBUNDET R.F., Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (591) kullankeltainen, valkoinen, sininen, vaaleansininen - guldgult, vitt, blått, ljusblått (511) 16, 35, 41, 44, 45 (111) (151) (210) T (220) LIVERING (730) LIVERING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Jarmo Talvitie (511) 35, 36, 38, 41, 42, 45 (111) (151) (210) T (220) STARTAG (730) LIVERING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Jarmo Talvitie (511) 35, 36, 38, 41, 42, 45

21 21 (111) (151) (210) T (220) CoMoSca (730) BJÖRKMAN-VÄLIAHDET, MAARIT CARITA, Helsinki, Helsingfors, FI, PAJULAHTI EKROTH, VEERA EMILIA, Helsinki, Helsingfors, FI, CABALLERO, NINA SABINA, Helsinki, Helsingfors, FI, BJÖRKMAN, EILA IRENE, Helsinki, Helsingfors, FI, TERKOMAA, LEILA ANNA-MARI, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) TunnePerhe (730) JM-RESONANSSI AVOIN YHTIÖ, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) (730) PUUSKO OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) sininen, harmaa, valkoinen - blått, grått, vitt (511) 9 (111) (151) (210) T (220)

22 22 (730) LUUPPI RY, Tampere, Tammerfors, FI (591) punainen, oranssi, valkoinen, tummanpunainen - rött, orange, vitt, mörkrött (511) 41, 43 (111) (151) (210) T (220) Kolmiobileet (730) LUUPPI RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 43 (111) (151) (210) T (220) Kolmiot (730) LUUPPI RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) POHJOLA, PEKKA, TOIMINIMEN PP-LABORATORIOPALVELUT HALTIJANA, Kuhmoinen, Kuhmoinen, FI

23 (591) keltainen, vaaleanvihreä - gult, ljusgrönt (511) 1, 3, 4 (111) (151) (210) T (220) majaccara (730) STEN, JAN, SOM INNEHAVARE AV FIRMAN TRAIN STATION, Espoo, Esbo, FI (511) 29 (111) (210) T (220) SEREMONIAMESTARI (730) CENTERO OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 42 (111) (151) (210) T (220) Vaikuttamismuotoilu - Influence Design (730) ARENA-INNOVATION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220)

24 24 (730) OY DUELL BIKE-CENTER AB (2), Mustasaari, Korsholm, FI (511) 7, 9, 11, 12 (111) (151) (210) T (220) Unifier (730) KINNUNEN, OLLI-PEKKA, Järvenpää, Träskända, FI, HUTTUNEN, VESA, Tuusula, Tusby, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) kohote (730) SUOMEN KOTIHOITOTEKNIIKKA OY, Pihtipudas, Pihtipudas, FI (511) 9, 38 (111) (151) (210) T (220)

25 (730) PARHAAN PALVELUN TALO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) punainen, valkoinen - rött, vitt (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) FORSSAN KAUPUNKI, Forssa, Forssa, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) Enabling your e-success (730) ANDERS INNOVATIONS OY, Turku, Åbo, FI (511) 42 (111) (210) T

26 26 (220) (730) SELONEN, ANTTI, Heinola, Heinola, FI (591) keltainen, musta - gult, svart (511) 12 (111) (210) T (220) (730) LAUKKANEN, AATE ILMARI, Savonlinna, Nyslott, FI (591) punainen, musta, vihreä, harmaa - rött, svart, grönt, grått (511) 33 (111) (151) (210) T (220) Kahvakuulakahvila (730) KARKKILA, ANNASTIINA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

27 (111) (210) T (220) (730) UPC KONSULTOINTI OY (UPC CONSULTING LTD), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (151) (210) T (220) (730) KOSKINEN, RAULI, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) keltaruskea, keltainen, valkoinen, ruskea - gulbrunt, gult, vitt, brunt (511) 30 (111) (210) T (220) VAASAN OHRATYYNYT (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 27

28 28 (111) (151) (210) T (220) (730) PIETILÄ, JUKKA, Rauma, Raumo, FI (591) valkoinen, hopea, oranssi, tummansininen - vitt, silver, orange, mörkblått (511) 39 (111) (210) T (220) MUUTOSHAUKAT (730) MUUTTOHAUKAT OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 9, 35, 37, 39, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) PYRO Hotfix (730) PISTESARJAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 9, 17 (111) (151) (210) T (220)

29 (730) NOVELTY GLOBAL PTY LTD, New South Wales, New South Wales, AU (740) Papula Oy (591) vihreä, harmaa - grönt, grått (511) 18 (111) (151) (210) T (220) (730) NOVELTY GLOBAL PTY LTD, New South Wales, New South Wales, AU (740) Papula Oy (591) vihreä - grönt (511) 18 (111) (151) (210) T (220) Laihduttamo (730) CAMBRIDGE OHJELMA FINLAND OY, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 5, 35, 41, 44 29

30 30 (111) (151) (210) T (220) (730) CAMBRIDGE OHJELMA FINLAND OY, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 5, 35, 41, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) FINTOTO OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) kullanvärinen, tummansininen, sininen - guld, mörkblått, blått (511) 9, 35, 38, 41 (111) (151) (210) T (220) Willa Söder (730) KOPONEN, SINI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 20, 21

31 (111) (151) (210) T (220) KEMVIEW (730) KEMIRA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 42 (111) (151) (210) T (220) Sinafex (730) AVANSOR PHARMA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (151) (210) T (220) (730) JAAKONAHO, LIISA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 (111) (151) (210) T

32 32 (220) HEMZ (730) VALKEA VILLA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) Nero Hierontakaari (730) SILLANPÄÄ, PASI, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 28 (111) (151) (210) T (220) (730) MANNINEN, HENNA, Espoo, Esbo, FI (591) punainen, valkoinen - rött, vitt (511) 35, 41, 45 (111) (151) (210) T (220) ABC-paneeli (730) SAIKA DESIGN OY, Hailuoto, Karlö, FI (511) 19 (111) (151) (210) T (220)

33 FM Nutrition Coach (730) PRO HEALTH OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 41, 44 (111) (151) (210) T (220) GVK-next (730) HIRVONEN, MIKKO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) (730) RAUTE OYJ, Lahti, Lahtis, FI (511) 42 33

34 34 (111) (151) (210) T (220) (730) TANNINEN, SINI, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 18, 25 (111) (151) (210) T (220) (730) BOITEL, JHARYIS, Kotka, Kotka, FI (511) 25, 41 (111) (151) (210) T (220) Kahvivallankumous (730) JOHAN & NYSTRÖM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 43 (111) (151) (210) T

35 (220) (730) VANNO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (151) (210) T (220) Muokkaamo (730) HUHTAMÄKI, MIA, Tuusula, Tusby, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) SUROLAN (730) ELANCO ANIMAL HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin, Dublin, IE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (151) (210) T (220) FIT High Protein Bar (730) MANNINEN NUTRACEUTICALS OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 5 35

36 36 (111) (151) (210) T (220) Piece 'n' Love Pizza (730) PEOPLE'S VILLAGE OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 43 (111) (151) (210) T (220) (730) CURRENTFIN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 12 (111) (151) (210) T (220) (730) CURRENTFIN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (591) musta, punainen - svart, rött (511) 12, 22 (111) (151) (210) T (220)

37 JEVI (730) VENDLINE SERVICE CO. LTD., Pietari, Sankt Petersburg, RU (740) Berggren Oy Ab (511) 35 (111) (151) (210) T (220) MIRKA ACADEMY (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 41 (111) (151) (210) T (220) NORESBELLA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220) NORESMEA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (151) (210) T (220)

38 38 (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (591) valkoinen, oranssi, musta - vitt, orange, svart (511) 35 (111) (151) (210) T (220) BUZZ AWAY (730) OSMONIKKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 24 (111) (151) (210) T (220) (730) VELJEKSET KESKINEN OY, Alavus, Alavo, FI (591) vihreä, oranssi, valkoinen - grönt, orange, vitt (511) 9 (111) (151) (210) T (220) OVOL (730) JAPAN PULP AND PAPER COMPANY LIMITED, Tokio, Tokyo, JP (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35

39 39 (111) (210) T (220) Ilokuvaus (730) LEPISTÖ, ANNA, Porvoo, Borgå, FI (511) 41 (111) (210) T (220) COSEDINA (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Monevo (730) MONEVO OY, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Sudenpesä (730) MILARGO LTD OY, Helsinki, Helsingfors, FI, VISKARI, JUSSI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

40 40 (111) (210) T (220) (730) MILARGO LTD OY, Helsinki, Helsingfors, FI, VISKARI, JUSSI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) CERTEUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (591) keltainen, vaaleankeltainen, tummankeltainen - gult, ljusgult, mörkgult (511) 36, 39 (111) (210) T (220)

41 (730) OY HOMEKIT AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 21 (111) (151) (210) T (220) rakkaudesta myyntiin (730) SCANDINAVIAN MARKETING GAINER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Lasten ja nuorten Opisto LNO (730) POIKELA, SANNA, Espoo, Esbo, FI, AHONEN, TARJA HANNELE, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 41 (111) (151) (210) T (220) StarMAP (730) FREYJA OY, Kokemäki, Kumo, FI (511) 1 (111) (151) (210) T (220)

42 42 (730) KARLEX OY, Turku, Åbo, FI (511) 9 (111) (151) (210) T (220) TAIKA (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (151) (210) T (220) KUNTO (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (151) (210) T (220)

43 (730) J & P JYLLI OY, Pori, Björneborg, FI (591) musta, sininen, valkoinen - svart, blått, vitt (511) 29 (111) (210) T (220) (730) J & P JYLLI OY, Pori, Björneborg, FI (591) keltainen, musta, valkoinen - gult, svart, vitt (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) J & P JYLLI OY, Pori, Björneborg, FI (591) valkoinen, punainen, musta - vitt, rött, svart (511) 29 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111)

44 44 (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) EVONIK DEGUSSA GMBH, Essen, Essen, DE (111) (730) EVONIK DEGUSSA GMBH, Essen, Essen, DE (111) (730) EVONIK DEGUSSA GMBH, Essen, Essen, DE (111) (730) FINTEX-TETRAKEM OY, Kangasala, Kangasala, FI (111) (730) EVONIK DEGUSSA GMBH, Essen, Essen, DE (111) (730) EVONIK DEGUSSA GMBH, Essen, Essen, DE (111) (730) EVONIK DEGUSSA GMBH, Essen, Essen, DE (111) (730) THE BAMBACH SADDLE SEAT (EUROPE) LIMITED, Maidenhead, Berkshire, Maidenhead, Berkshire, GB (111) (730) PS GROUP AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) RADONFIX SUOMI OY, Vantaa, Vanda, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111)

45 45 REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REKISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 22/14 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 22/14

46 46 (111) (151) (210) T (220) (730) KARPPINEN VENTURA, RICKY MICHAEL, Helsinki, Helsingfors, FI, KARPPINEN, MIKKO ENSIO, Helsinki, Helsingfors, FI, KARPPINEN VENTURA, JUNIOR MICHAEL, Helsinki, Helsingfors, FI (591) tummanruskea, purppuranpunainen - mörkbrunt, purpurrött (511) 30, 35 Kuulutuksessa virhe haltijatiedossa. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. - Vid kungörelsen angavs uppgift om innehavare felaktigt. Invändningstiden räknas från utgivningsdagen för denna tidning. (111) (151) (210) T (220) (730) KIISKI, MARIA, Sastamala, Sastamala, FI, CASAGRANDE, CHRISTIAN, Sastamala, Sastamala, FI (591) valkoinen, harmaa, musta, ruskea, keltainen, oranssi, turkoosi, sininen, punainen, pinkki, fuksia, lila, hopea, vihreä - vitt, grått, svart, brunt, gult, orange, turkos, blått, rosa, fuchsia, lila, silver, grönt (511) 41 Kuulutuksessa virhe haltijatiedossa. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. - Vid kungörelsen angavs uppgift om innehavare felaktigt. Invändningstiden räknas från utgivningsdagen för denna tidning. (111)

47 47 (151) (210) T (220) Helsinki Brief (730) ALTERA PARTE OY, Espoo, Esbo, FI, ALAKAHRI, ELISA KRISTIINA, TOIMINIMEN SHENMING HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 44 Kuulutuksessa virhe haltijatiedossa. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. - Vid kungörelsen angavs uppgift om innehavare felaktigt. Invändningstiden räknas från utgivningsdagen för denna tidning. (111) (151) (210) T (220) Unifier (730) KINNUNEN, OLLI-PEKKA, Järvenpää, Träskända, FI, HUTTUNEN, VESA, Tuusula, Tusby, FI (511) 16 Kuulutuksessa virhe haltijatiedossa. Väiteaika lasketaan tämän lehden julkaisupäivästä. - Vid kungörelsen angavs uppgift om innehavare felaktigt. Invändningstiden räknas från utgivningsdagen för denna tidning. Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den

48 48 skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) W (220) (730) KALISTO BUSINESS CORP., Tortola, Tortola, VG (591) tumma vaaleanpunainen, valkoinen - mörk ljusrött, vitt (511) 14, 16, 21, 25, 26, 35 NCL(9) (111) (210) W (220) (320) (330) GB (310) (730) COMPASS GROUP HOLDINGS PLC, Chertsey, Surrey, Chertsey, Surrey, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 32, 35, 43 NCL(9) (111) (151) (210) W (220) (320) (330) ES (310)

49 49 (730) COSTA CONCENTRADOS LEVANTINOS, S.A., Alcácer (Valencia), Alcácer (Valencia), ES (740) Papula Oy (511) 29, 30, 32 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) NO (310) (730) EVRY ASA, Oslo, Oslo, NO (591) valkoinen, sininen - vitt, blått (511) 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) NO (310)

50 50 (730) EVRY ASA, Oslo, Oslo, NO (740) Papula Oy (511) 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) TR (310) 2012/79829 (730) AKTAS HAVA SUSPANSIYON SISTEMLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Kestel-Bursa, Kestel-Bursa, TR (591) punainen, harmaa - rött, grått (511) 12 (111) (210) W (220) (730) ECOLAB USA INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (111) (151) (210) W (220) (320) (330) CH (310)

51 51 RESA-JOINT (730) RSAG REPARATUR- UND SANIERUNGSTECHNIK AG, Wallisellen, Wallisellen, CH (511) 1, 6, 17, 19 (111) (151) (210) W (220) MORRIS GARAGES (730) SAIC MOTOR CORPORATION, Shanghai, Shanghai, CN (511) 12 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) US (310) ROBERT PARKER (730) THE WINE ADVOCATE, INC., Maryland, Maryland, US (511) 9 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) TR (310) 2012/15953 (730) MERINOS HALI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Gaziantep, Gaziantep, TR

52 52 (591) sininen, musta - blått, svart (511) 20, 24, 27, 35 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) BG (310) (730) KEN AD, Stara Zagora, Stara Zagora, BG (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on ORENDA. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är ORENDA. (511) 29 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) TR (310) 2012/91661 (730) SERANIT GRANIT SERAMIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (591) harmaa, vihreä - grått, grönt (511) 1, 2, 17, 19 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) SE (310) 2013/04442

53 (730) PA GRÖNDAHL IDE AB, Sandared, Sandared, SE (591) punainen, kulta - rött, guld (511) 25 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) GB (310) ALTRO ZODIAC (730) ALTRO LIMITED, Letchworth, Hertfordshire, Letchworth, Hertfordshire, GB (511) 27 (111) (151) (210) W (220) (320) (330) CH (310) (730) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, Zürich, Zürich, CH (511) 29 53

54 54 KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111)

55

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 18 30.09.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 10 29.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 10 29.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2012

Nro/Nr 12 14.12.2012 Nro/Nr 12 14.12.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 19 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot