Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (111) registreringsnummer (151) rekisteröintipäivä (151) registreringsdatum (210) hakemusnumero (210) ansökningsnummer (220) hakemispäivä (220) ingivandedatum (310) etuoikeus: hakemusnumero (310) prioritet: ansökningsnummer (320) etuoikeus: hakemispäivä (320) prioritet: ansökningsdatum (330) etuoikeus: maa (330) prioritet: land (340) osaetuoikeus (340) delprioritet (442) hakemus kuulutettu (442) ansökningen kungjord (511) tavara-ja/tai palveluluokka (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan painoksen mukaan som angetts inom parentes (526) erottamislausuma (526) disclaimer tavaramerkki varumärke (551) yhteismerkki (551) kollektivmärke (554) kolmiulotteinen merkki (554) tredimensionellt märke (556) äänimerkki (556) ljudmärke (561) translitteraatio (561) translitteration (571) merkinselitys (571) märkesbeskrivning (591) väriselitys (591) färgbeskrivning (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) hakija/haltija (730) sökande/innehavare (740) asiamies (740) ombud (791) käyttöluvan saaja (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två kaksi kertaa kuukaudessa. gånger i månaden. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...41 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...48 Rekisteröidyt käyttöluvat Registrerade licenser...47 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...47 Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER... 62

4 4 Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) (730) VALMET TECHNOLOGIES OY (VALMET TECHNOLOGIES, INC.), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) vihreä, harmaa - grönt, grått (511) 1, 6, 7, 9, 11, 17, 24, 35, 37, 40, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) SOPPA365 (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Nyberg

5 5 (511) 9, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41, 42, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) BY PIA'S OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 24 (111) (210) T (220) VG EcoCoaster (730) VG-SHIPPING OY, Naantali, Nådendal, FI (511) 12 (111) (151) (210) T (220) PAAVO TYNELL (730) TYNELL, HELENA, Tuusula, Tusby, FI, TYNELL, MARKKU, Helsinki, Helsingfors, FI, TYNELL, PEKKA, Helsinki, Helsingfors, FI, HELENIUS, LEENA, Tuusula, Tusby, FI (511) 11 (111) (151) (210) T (220) Interpack (730) RATE INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI

6 6 (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Teknologialainaamo (730) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Akkuna (730) ANVIA OYJ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 38 (111) (151) (210) T (220) BLC Sointu (730) BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 9, 42, 44 (111) (151) (210) T (220)

7 (730) PSK-ENGINEERING OY, Turku, Åbo, FI (591) sininen, vihreä, oranssi, keltainen, musta - blått, grönt, orange, gult, svart (511) 5 (111) (151) (210) T (220) APULAC (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) KOILLIS-SUOMEN KEHITTÄMISYHTIÖ NATURPOLIS OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (740) Kurikka, Päivi (591) ruskea, keltainen, vihreä, valkoinen - brunt, gult, grönt, vitt (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (111) (210) T (220)

8 8 (730) KOILLIS-SUOMEN KEHITTÄMISYHTIÖ NATURPOLIS OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (740) Kurikka, Päivi (591) ruskea, keltainen, vihreä, valkoinen - brunt, gult, grönt, vitt (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (111) (210) T (220) Golden Star Gourmet (730) GS-YHTYMÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) CURIO A COLLECTION BY HILTON (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 41 (111) (210) T (220) FARRELL (730) ACCELERATE BRANDS AS, Oslo, Oslo, NO

9 (740) Vinetum Oy (511) 33 (111) (151) (210) T (220) (730) CONGRID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) CONGRID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy (511) 35, 42 (111) (210) T

10 10 (220) Congrid (730) CONGRID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ, Kuopio, Kuopio, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Neiti Helsinki Fröken Helsingfors (730) EFORIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Mangustimarkkinat (730) VALKOINEN PINGVIINI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35

11 (111) (210) T (220) PÄTKIS (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Vilolix (730) VILOMIX FINLAND OY, Paimio, Pemar, FI (511) 5, 31 (111) (210) T (220) (730) NURMEKSEN TYÖSTÖ JA TARVIKE OY, Nurmes, Nurmes, FI (591) keltainen, musta, valkoinen - gult, svart, vitt (511) 7 (111) (210) T (220)

12 12 (730) PUUTARHA TAHVOSET OY, Raasepori, Raseborg, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) DM FINLAND OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (591) sininen - blått (511) 42 (111) (210) T (220) (730) ASIANAJOTOIMISTO JURISPRUDENTIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 45 (111) (210) T (220)

13 (730) BAYER OY, Turku, Åbo, FI (740) Soila Jokila (591) magenta - magenta (511) 5, 10 (111) (151) (210) T (220) TRACK SENTINEL (730) HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Delaware, Delaware, US (740) Leitzinger Oy (511) 9 (111) (151) (210) T (220) Bodylab (730) NUTRINORD V/RASMUS THORUP ANDERSEN, Hadsund, Hadsund, DK (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 25, 28 (111) (151) (210) T (220) NUMEROKENO (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 41 13

14 14 (111) (151) (210) T (220) Super tomaatti (730) TIMONEN, PEKKA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 11 (111) (151) (210) T (220) RTF (730) SOININEN, ARI MIKAEL, Askola, Askola, FI (511) 7 (111) (151) (210) T (220) (730) IDEASAMPO OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) ruskea, keltainen - brunt, gult (511) 28 (111) (210) T (220) Sampo-kuivikepelletti (730) HEMPREFINE OY, Kitee, Kides, FI (511) 21, 31

15 (111) (151) (210) T (220) HAIRFREAK (730) HÅRWESTER OY, Kemijärvi, Kemijärvi, FI (511) 9, 21, 25, 41 (111) (151) (210) T (220) Torpanpiha (730) HYVINKÄÄN TIELUISKA OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 1, 31, 35, 37, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) KESÄVAARA, SATU, Porvoo, Borgå, FI (591) tummanruskea, vihreä - mörkbrunt, grönt (511) 42 (111) (151) (210) T (220)

16 16 (730) LEVI WELLNESS CLUB OY, Kittilä, Kittilä, FI (591) musta, harmaa, valkoinen, kullanruskea - svart, grått, vitt, guldbrunt (511) 41 (111) (151) (210) T (220) FIRST CARD (730) NORDEA BANK AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 36 (111) (151) (210) T (220) YRITYSGURU (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 37, 38, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) SHOOP (730) ANDERS INNOVATIONS OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 42 (111)

17 (151) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) musta, oranssi, keltainen, punainen - svart, orange, gult, rött (511) 8, 9, 16, 21, 25, 26, 35, 41 (111) (151) (210) T (220) PoniPuuha (730) PALIN-HELKALA, SANNA, Kouvola, Kouvola, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) LIVE ONE'S (730) WEI, QINGQIAO, Wuhan City, Wuhan City, CN (740) Kolster Oy Ab (511) 11, 20, 21 (111) (151) (210) T (220) CompactFit Movement (730) RAJALA, JUKKA, Helsinki, Helsingfors, FI 17

18 18 (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) VVR-INVEST OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) punainen, tummanharmaa, vaaleanharmaa, valkoinen - rött, mörkgrått, ljusgrått, vitt (511) 36 (111) (210) T (220) (730) OIKEAKOTI VUOKRA-ASUNNOT OY, Espoo, Esbo, FI (591) Turkoosi - turkos (511) 36, 37 (111) (151) (210) T (220)

19 (730) MUSTI JA MIRRI OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 31 (111) (151) (210) T (220) POIKA (730) DRIVER'S ENERGY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32 (111) (151) (210) T (220) (730) MUSTI JA MIRRI OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Vihreä, Valkoinen - Grönt, Vitt (511) 31 (111) (210) T (220)

20 20 Solbutiken (730) JFS EL & ENERGI AB, Föglö, Föglö, FI (511) 9, 11 (111) (210) T (220) VAASAN TAIKA (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) HEINO, SAMI, Lohja, Lojo, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) OptiGreen (730) NORDIC ENERGY SOLUTIONS OY, Hirvensalmi, Hirvensalmi, FI (511) 42 (111)

21 21 (210) T (220) Kunnonmetsästäjä (730) TORVINEN TIINA, TOIMINIMEN HUNTTIINA HALTIJANA, Ranua, Ranua, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) PAJUNEN, EVGENI, Tampere, Tammerfors, FI, MANDROV, DENIS, Tampere, Tammerfors, RU (591) oranssi - orange (511) 35 (111) (210) T (220) (730) PAJUNEN, EVGENI, Tampere, Tammerfors, FI, MANDROV, DENIS, Tampere, Tammerfors, RU (591) punainen, sininen - rött, blått (511) 41

22 22 (111) (210) T (220) (730) PAJUNEN, EVGENI, Tampere, Tammerfors, FI, MANDROV, DENIS, Tampere, Tammerfors, RU (591) Vihreä - Grönt (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) HRT YHTIÖT OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Vaaleanvihreä, Musta - Ljusgrönt, Svart (511) 17, 19, 37, 42 (111) (210) T (220) Katseen konsultit (730) PÄLVIRANTA, HARRI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

23 (111) (210) T (220) LUOMUHETKI (730) DIGIWOOD OY AB, Kurikka, Kurikka, FI (511) 30, 31, 32, 41, 43 (111) (210) T (220) DIGIWOOD (730) DIGIWOOD OY AB, Kurikka, Kurikka, FI (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) HERKKUHETKI (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220) Shopwise (730) SIMIGROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151)

24 24 (210) T (220) (730) XPERIENCEGROUP NORDIC INVEST AB, Stockholm, Tukholma, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) blått - sininen (511) 35, 39, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) PALLOKALA (730) AB TETRIX OY, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN REUMALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) punainen, sininen, keltainen, vihreä, harmaa - rött, blått, gult, grönt, grått (511) 38, 41, 44 (111) (151)

25 (210) T (220) (730) HR YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Vaaleanvihreä, Musta, Valkoinen - Ljusgrönt, Svart, Vitt (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) HR YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Vihreä, Musta, Valkoinen - Grönt, Svart, Vitt (511) 35 (111) (210) T (220) Ice Prevention System (730) WICETEC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 4, 9 (111) (151) (210) T

26 26 (220) TSIKEN (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Sininen, Punainen, Valkoinen - Blått, Rött, Vitt (511) 43 (111) (151) (210) T (220) QUALITANO (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (151) (210) T (220)

27 (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (151) (210) T (220) KOKOVARTALOMIES (730) HEDBERG ENTERTAINMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 25, 41 (111) (151) (210) T (220) METRIMAKE (730) HEDBERG ENTERTAINMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (111) (151) (210) T (220) PULLUKKA RUN (730) HEDBERG ENTERTAINMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 25, 39, 41 27

28 28 (111) (151) (210) T (220) (730) MYONTEC OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 10, 25, 42 (111) (151) (210) T (220) Sphi (730) KALLIO, MIKKO, Lahti, Lahtis, FI (511) 1 (111) (151) (210) T (220)

29 (730) JD-MEDIA CO., LTD, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, KR (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9 (111) (151) (210) T (220) TEKNO-ANTS (730) TEKNO-ANTS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 7 (111) (210) T (220) Katuri (730) NURMEKSEN KAUPUNKI, Nurmes, Nurmes, FI (511) 39 (111) (151) (210) T (220) (730) KOSKI, RISTO, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Tummansininen, Vaaleansininen, Turkoosinsininen - Mörkblått, Ljusblått, Turkosblått (511) 9 (111) (210) T

30 30 (220) DesignTag (730) HAARNIO OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 38 (111) (210) T (220) Masters Angels Victory (730) VIHERKOSKI, MARJO ANNELI, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) JAUHIAINEN, HEIKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Turkoosi, Vihreä, Punainen, Valkoinen - Turkos, Grönt, Rött, Vitt (511) 30, 43 (111) (210) T (220)

31 (730) PTCSERVICES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Boco IP Oy Ab (591) Vaaleansininen, Punainen, Musta - Ljusblått, Rött, Svart (511) 35, 45 (111) (210) T (220) (730) KAUPPILA, TYTTI, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) pinkki, musta - rosa, svart (511) 18, 25 (111) (210) T (220)

32 32 (730) AB DE PLUS OY, Sipoo, Sibbo, FI (511) 12 (111) (151) (210) T (220) (730) THEOREMA SCANDINAVIA AB, Glimåkra, Glimåkra, SE (740) Wallengren & Partners AB (511) 25 (111) (210) T (220) SuoTu Nostonjohtajankortti SuoTu Lifting Manager card (730) OY BONUM-SAFETY AB, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 45 (111)

33 (210) T (220) Böödismi (730) SEPPONEN, EEVALIISA, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) KALLIO, HELI, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) sininen, musta - blått, svart (511) 41 (111) (210) T (220) Gaggui (730) SILEN, JONNA, Turku, Åbo, FI (511) 21, 30 (111) (210) T (220)

34 34 (730) AS BESTNET, Keila vald, Harjumaa, Keila vald, Harjumaa, EE (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (591) Sininen - Blått (511) 12 (111) (210) T (220) (730) MANNINEN NUTRACEUTICALS OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Leafhill (730) LEAFHILL SOLUTIONS OY, Huittinen, Vittis, FI (511) 35, 39, 42 (111) (210) T (220)

35 (730) LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) oranssi, keltainen - orange, gult (511) 41 (111) (210) T (220) (730) AVOINYHTIÖ PRO-ENERGY, Nokia, Nokia, FI (591) Oranssi, Punainen, Ruskea, Musta, Harmaa - Orange, Rött, Brunt, Svart, Grått (511) 41 (111) (210) T (220) Reunamedia (730) OHTAMAA, MINNA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

36 36 (730) SUOMEN AVOIMIEN TIETOJÄRJESTELMIEN KESKUS - COSS RY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 41 (111) (210) T (220) Jotta me kaikki voisimme paremmin. (730) MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35 (111) (210) T (220) kuomikas (730) KUOMIOKOSKI OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Oranssi, Harmaa - orange, grått (511) 41, 42, 44

37 (111) (210) T (220) ahkio (730) DEVLAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) KARMASHKI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) STONECREW OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 35, 42 37

38 38 (111) (210) T (220) TEACH FOR FINLAND (730) TEACH FOR ALL, INC., New York, New York, US (740) Berggren Oy Ab (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) ELÄINLÄÄKÄRIASEMA FINPROVET OY, Helsinki, Helsingfors, FI, LAUTTASAAREN ELÄINLÄÄKÄRIASEMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI, HERTTONIEMEN ELÄINLÄÄKÄRIASEMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI, SOUKAN PIENELÄINKLINIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (591) vihreä, valkoinen, musta - grönt, vitt, svart (511) 35, 44 (111) (210) T (220) Taitoc (730) CAJAN, OLLI, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220)

39 PATCHWORK (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) OMATALO OY, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 19, 36, 37, 42 (111) (210) T (220) Käsinkosketeltavaa tuottoa (730) ICON KIINTEISTÖRAHASTOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 37 (111) (210) T (220) DUUEN HEVONEN (730) MA, GUOFENG, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 39

40 40 (111) (210) T (220) (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) TKR-MARKETING OY, Outokumpu, Outokumpu, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Asfalttipizza (730) SL ASFALTTI OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 19, 37

41 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 34915, , , , 24192, (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) (730) BLAUPUNKT BRAND MANAGEMENT GMBH, Schönefeld, Schönefeld, DE (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) JONES APPAREL LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) WELFULL GROUP CO., LTD, Hangzhou, Hangzhou, CN (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) CONVATEC INC., Delaware, Delaware, US 41

42 42 (111) (730) FOCUS NORDIC AB, Göteborg, Göteborg, SE (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) SAPA AS, Oslo, Oslo, NO (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) FIBERWEB GEOSYNTHETICS LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) NYLSTAR SAU, Girona, Girona, ES (111) (730) JONES APPAREL LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) TOP SHOP/TOP MAN LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) JONES APPAREL LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB

43 43 (111) (730) NYLSTAR SAU, Girona, Girona, ES (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) MICRO FOCUS IP DEVELOPMENT LIMITED, Newbury, Berkshire, Newbury, Berkshire, GB (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) RAISIOAGRO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) HUSQVARNA AKTIEBOLAG, Huskvarna, Huskvarna, SE (111) (730) BLAUPUNKT BRAND MANAGEMENT GMBH, Schönefeld, Schönefeld, DE (111) (730) A- TUOTTEET JA LAITTEET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TOP SHOP/TOP MAN LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) NAPS SOLAR SYSTEMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB

44 44 (111) (730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Tokio, Tokyo, JP (111) (730) NAPS SOLAR SYSTEMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) RAISIOAGRO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) RAISIOAGRO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY BONUM-SAFETY AB, Äänekoski, Äänekoski, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI

45 45 TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta ANLEDNING: Följande registreringar (111)

46

47 REKISTERÖIDYT KÄYTTÖLUVAT: REGISTRERADE LICENSER: (111) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (791) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (111) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (791) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (111) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (791) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (111) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (791) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (B) (730) GBO FASTENING SYSTEMS AB, Gunnebo,, SE (511) 6

48 48 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) (A) OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 8/2015 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 8/2015 (111) (151) (210) T (220) Analytiikkapaja (730) AVAREA OY, Helsinki, Helsingfors, FI

49 49 (511) 9, 42 Kuulutuksesta puuttuivat luokat 9 ja 42. Väiteaika lasketaan tämän lehden ilmestymispäivästä. Vid kungörelsen saknades klasserna 9 och 42. Invändningstiden räknas från utgivningsdagen för denna tidning. Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) WMF (730) WMF AG, Geislingen/Steige, Geislingen/Steige, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 6, 8, 11, 14, 21 NCL(1) (111) (151) BEST MOUNTAIN (730) SEBAGH THIERRY, Pariisi, Paris, FR (511) 18, 25 NCL(6) (111) (151)

50 50 (730) BEIJING XINGWEI SPORTS GOODS CO., LTD., Peking, Beijing, CN (511) 28 NCL(7) (111) (151) ATOMIC (730) XADO-HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY, Kharkiv, Kharkiv, UA (511) 4 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 SectionExtend (730) LEMKEN GMBH & CO. KG, Alpen, Alpen, DE (511) 7, 12, 37 NCL(9) (111) (151) (730) LABORATOIRES CONTAPHARM, Yebles, Yebles, FR (591) sininen, valkoinen - blått, vitt (511) 3, 5

51 51 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 MEMO (730) ECKES-GRANINI GROUP GMBH, Nieder-Olm, Nieder-Olm, DE (511) 32 (111) (151) (320) (330) LV (310) M PRIMEKSS (730) PRIMETEH, AS, Riika, Riga, LV (511) 19, 37 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) SOCIETE ANONYME DE TYPE OUVERT "SHVABE", Jekaterinburg, Jekaterinburg, RU (511) 10, 21, 35, 37, 42 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA CHOCOLATE BY NATURE

52 52 (730) SUMMERBIRD A/S, Assens, Assens, DK (511) 21, 29, 30 (111) (151) (320) (330) RU (310) UNISTREAM MONEY (730) UNISTREAM COMMERCIAL BANK (JSC), Moskova, Moskva, RU (511) 36, 38 (111) (151) (730) TSN BRANDS LTD, Road Town, Tortola, Road Town, Tortola, VG (511) 33 (111) (151) Indurad (730) INDURAD GMBH, Aachen, Aachen, DE (511) 9, 37, 42 (111) (151) Live Coffee (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "SAFARI COFFEE TRADING", Moskova, Moskva, RU (511) 30, 35 (111)

53 53 (151) (320) (330) US (310) PETARMOR (730) SERGEANT'S PET CARE PRODUCTS, INC., Michigan, Michigan, US (511) 5 (111) (151) (320) (330) IS (310) 3038/2013 EVY (730) CELSUS SWEDEN AB, Varmdo, Varmdo (511) 3, 5, 25 (111) (151) (730) ZHEJIANG XINCHANG BIGYAO POWER TOOL CO., LTD, Zhejiang Province, Zhejiang Province, CN (511) 7 (111) (151) (320) (330) CH (310)

54 54 (730) HAITEC AIRCRAFT MAINTENANCE GMBH, Hahn-Flughafen, Hahn-Flughafen, DE (511) 37 (111) (151) DUREZA (730) SHANDONG HAOHUA TIRE LIMITED COMPANY, Shouguang City, Shandong Province, Shouguang City, Shandong Province, CN (511) 12 (111) (151) (730) "ART - 93" OOD, Bristritsa, Sofia, Bristritsa, Sofia, BG (591) punainen, valkoinen, musta - rött, vitt, svart (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2014C000121

55 USED2SAIL (730) UNICREDIT LEASING S.P.A., Bologna (BO), Bologna (BO), IT (511) 12, 35, 36 (111) (151) SUNTAK (730) SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD., Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2013/94781 (730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eskisehir, Eskisehir, TR (591) ruskea, punainen, valkoinen - brunt, rött, vitt (511) 30 (111) (151)

56 56 (730) VIZIO, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 9, 28 (111) (151) (320) (330) EE (310) M (730) SUPERFUT OÜ, Tallinn, Tallinn, EE (511) 9, 28, 41 (111) (151) (730) DALIAN HAIYANTANG BIOLOGY CO., LTD., Liaoning Province, Liaoning Province, CN (511) 5, 29 (111) (151) (320) (330) DE (310) /06

57 SANDGRAIN (730) HÖRMANN KG VERKAUFSGESELLSCHAFT, Steinhagen, Steinhagen, DE (511) 6, 19 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) TULIP FOOD COMPANY A/S, Randers, Randers, DK (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2013/

58 58 (730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eskisehir, Eskisehir, TR (591) musta, punainen, oranssi, ruskea, valkoinen - svart, rött, orange, brunt, vitt (511) 30 (111) (151) (730) SUPERCOMM LANGUES & COMMUNICATION SUISSE SA, Genève, Genève, CH (511) 41 KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) SLOVNAFT, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (111) (730) ZEON LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) REFRESCO DEUTSCHLAND GMBH, Mönchengladbach, Mönchengladbach, DE

59 59 (111) (730) REFRESCO DEUTSCHLAND GMBH, Mönchengladbach, Mönchengladbach, DE (111) (730) BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE S.A.S., Lyon, Lyon, FR (111) (730) AGATHA DIFFUSION, Aubervilliers, Aubervilliers, FR (111) (730) CONTE OF FLORENCE DISTRIBUTION S.P.A., Altopascio, Altopascio, IT (111) (730) JEWELCRAFT HOLDINGS LIMITED, Tortola, Tortola, VG (111) (730) DIGITAL DATA COMMUNICATIONS GMBH, Dortmund, Dortmund, DE, DIGITAL DATA COMMUNICATIONS ASIA CO., LTD, Taipei, Taipei, TW (111) (730) EIBE TILO EICHINGER E.K., Röttlingen, Röttlingen, DE (111) (730) EIBE TILO EICHINGER E.K., Röttlingen, Röttlingen, DE (111) (730) EIBE TILO EICHINGER E.K., Röttlingen, Röttlingen, DE (111) (730) DIGITAL DATA COMMUNICATIONS ASIA CO., LTD, Taipei, Taipei, TW (111) (730) PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A., Grevenmacher, Grevenmacher, LU (111) (730) SUB LECTA 4 S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) DIGITAL DATA COMMUNICATIONS ASIA CO., LTD, Taipei, Taipei, TW

60 60 (111) (730) ARLA FOODS AMBA, Viby, Viby, DK (111) (730) ZIVENKO SERGEY VIKTOROVICH, Moskova, Moskva, RU (111) (730) SOCIÉTÉ CIVILE DES COMTES VON NEIPPERG, Saint-Emilion, Saint-Emilion, FR (111) (730) MANROLAND IP GMBH, Offenbach, Offenbach, DE (111) (730) GEDORE-WERKZEUGFABRIK GMBH & CO. KG, Remscheid, Remscheid, DE (111) (730) ARCHROMA IP GMBH, Reinach, Reinach, CH (111) (730) ZIVENKO SERGEY VIKTOROVICH, Moskova, Moskva, RU (111) (730) ZIVENKO SERGEY VIKTOROVICH, Moskova, Moskva, RU (111) (730) MANROLAND IP GMBH, Offenbach, Offenbach, DE (111) (730) DIGITAL DATA COMMUNICATIONS GMBH, Dortmund, Dortmund, DE, DIGITAL DATA COMMUNICATIONS ASIA CO., LTD, Taipei, Taipei, TW (111) (730) ROCK INTENTION MALTA LIMITED, Gzira, Gzira, MT (111) (730) C&S HOUSE S.À.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU

61 61 KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111) UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111)

62 TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus FSM OY FONEL SECURITY MARKETING:ille, Tampere, sen johdosta, että FSM OY FONEL SECURITY MARKETING:in tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Reetta Nurminen Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus BLÄÄN GROUP OY:lle, Vantaa, sen johdosta, että BLÄÄN GROUP OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä.

63 63 Lakimies Kari Juusela Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus JARKKO HAUKIJÄRVELLE, Ylöjärvi, sen johdosta, että JARKKO HAUKIJÄRVEN tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään kokonaisuudessaan sillensä. Lakimies Patrik Lindbohm

64

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki

688 Elisa Toivola Järvenpää 627 Ruth Toivola Riihimäki Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 11.10.2016/ MK TYTÖT 9 40m 6,53 Laura Nokkala 16.7.2000 Lohja 1000m 3:33,20 Marianne Salmi 22.8.2015 Helsinki korkeus 118 Ruth Toivola 25.5.2016 Sipoo

Lisätiedot

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön

Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Yrityksen nimi Saunalahti Group Oyj Yhtiömuoto Julkinen osakeyhtiö Y-tunnus 10643333 Perustamisvuosi 1996 Yhtiön kotipaikka Espoo Lakkaamisvuosi 2011 Lakkaamissyy Yhtiö on sulautunut toiseen yhtiöön Tilanne

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER Kommun (den slutliga förfrågan enligt kommunindelningen i Fastlandsfinland per 1.1.2016) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekis Esbo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Haapajärvi

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 17 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot UPM:n hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja s. 1952, Suomen kansalainen UPM:n osakkeita

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73

koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos -69--70, Suomen Taideakatemian koulu -70--73 cv Jukka Nopsanen, taidemaalari, s.1950 Helsinki os. Saarnakuja 10, 03400 Vihti p. 0405491045 e-mail jukka.nopsanen@kolumbus.fi kotisivut http://www.jukkanopsanen.fi koulutus: YO-69, Taideteollinen oppilaitos

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Lihavalmistealan ehdokkaat

Lihavalmistealan ehdokkaat Lihavalmistealan ehdokkaat Aki Ahonlinna logistiikkatyöntekijä, osaston varaluottamusmies, Jukka Alanko laitosmies, pääluottamusmies, Honkajoki Oy, Honkajoki Jari Eronen työsuojeluvaltuutettu, Jussi Granlund

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala

Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Kuopion alueen kauppakamarin henkilövalinnat vuodelle 2017 Vaalivaliokunnan pj Jari Osmala Esityslista 5. 6. 7. 8. 9. Päätetään kauppakamarin hallituksen sekä Kuopion, Varkauden ja Ylä- Savon kauppakamariosastojen

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot