Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen"

Transkriptio

1 Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INID-koder) betyder: (111) rekisteröintinumero (111) registreringsnummer (151) rekisteröintipäivä (151) registreringsdatum (210) hakemusnumero (210) ansökningsnummer (220) hakemispäivä (220) ingivandedatum (310) etuoikeus: hakemusnumero (310) prioritet: ansökningsnummer (320) etuoikeus: hakemispäivä (320) prioritet: ansökningsdatum (330) etuoikeus: maa (330) prioritet: land (340) osaetuoikeus (340) delprioritet (442) hakemus kuulutettu (442) ansökningen kungjord (511) tavara-ja/tai palveluluokka (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan painoksen mukaan som angetts inom parentes (526) erottamislausuma (526) disclaimer tavaramerkki varumärke (551) yhteismerkki (551) kollektivmärke (554) kolmiulotteinen merkki (554) tredimensionellt märke (556) äänimerkki (556) ljudmärke (561) translitteraatio (561) translitteration (571) merkinselitys (571) märkesbeskrivning (591) väriselitys (591) färgbeskrivning (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) hakija/haltija (730) sökande/innehavare (740) asiamies (740) ombud (791) käyttöluvan saaja (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två kaksi kertaa kuukaudessa. gånger i månaden. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...41 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...48 Rekisteröidyt käyttöluvat Registrerade licenser...47 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...47 Oikaisuja Rättelser KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONALLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER... 62

4 4 Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluita se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringensnummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (210) T (220) (730) VALMET TECHNOLOGIES OY (VALMET TECHNOLOGIES, INC.), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) vihreä, harmaa - grönt, grått (511) 1, 6, 7, 9, 11, 17, 24, 35, 37, 40, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) SOPPA365 (730) SANOMA MEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Nyberg

5 5 (511) 9, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41, 42, 43 (111) (151) (210) T (220) (730) BY PIA'S OY, Espoo, Esbo, FI (740) Papula Oy (511) 24 (111) (210) T (220) VG EcoCoaster (730) VG-SHIPPING OY, Naantali, Nådendal, FI (511) 12 (111) (151) (210) T (220) PAAVO TYNELL (730) TYNELL, HELENA, Tuusula, Tusby, FI, TYNELL, MARKKU, Helsinki, Helsingfors, FI, TYNELL, PEKKA, Helsinki, Helsingfors, FI, HELENIUS, LEENA, Tuusula, Tusby, FI (511) 11 (111) (151) (210) T (220) Interpack (730) RATE INTERNATIONAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI

6 6 (511) 35 (111) (151) (210) T (220) Teknologialainaamo (730) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Akkuna (730) ANVIA OYJ, Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 38 (111) (151) (210) T (220) BLC Sointu (730) BLUE LAKE COMMUNICATIONS OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 9, 42, 44 (111) (151) (210) T (220)

7 (730) PSK-ENGINEERING OY, Turku, Åbo, FI (591) sininen, vihreä, oranssi, keltainen, musta - blått, grönt, orange, gult, svart (511) 5 (111) (151) (210) T (220) APULAC (730) OY VERMAN AB, Kerava, Kervo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) (730) KOILLIS-SUOMEN KEHITTÄMISYHTIÖ NATURPOLIS OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (740) Kurikka, Päivi (591) ruskea, keltainen, vihreä, valkoinen - brunt, gult, grönt, vitt (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (111) (210) T (220)

8 8 (730) KOILLIS-SUOMEN KEHITTÄMISYHTIÖ NATURPOLIS OY, Kuusamo, Kuusamo, FI (740) Kurikka, Päivi (591) ruskea, keltainen, vihreä, valkoinen - brunt, gult, grönt, vitt (511) 5, 29, 30, 31, 32, 33, 43 (111) (210) T (220) Golden Star Gourmet (730) GS-YHTYMÄ OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 29, 30 (111) (210) T (220) CURIO A COLLECTION BY HILTON (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 41 (111) (210) T (220) FARRELL (730) ACCELERATE BRANDS AS, Oslo, Oslo, NO

9 (740) Vinetum Oy (511) 33 (111) (151) (210) T (220) (730) CONGRID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) CONGRID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy (511) 35, 42 (111) (210) T

10 10 (220) Congrid (730) CONGRID OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy (511) 35, 42 (111) (210) T (220) (730) OSUUSKAUPPA PEEÄSSÄ, Kuopio, Kuopio, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Neiti Helsinki Fröken Helsingfors (730) EFORIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14 (111) (210) T (220) Mangustimarkkinat (730) VALKOINEN PINGVIINI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35

11 (111) (210) T (220) PÄTKIS (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Vilolix (730) VILOMIX FINLAND OY, Paimio, Pemar, FI (511) 5, 31 (111) (210) T (220) (730) NURMEKSEN TYÖSTÖ JA TARVIKE OY, Nurmes, Nurmes, FI (591) keltainen, musta, valkoinen - gult, svart, vitt (511) 7 (111) (210) T (220)

12 12 (730) PUUTARHA TAHVOSET OY, Raasepori, Raseborg, FI (511) 31 (111) (210) T (220) (730) DM FINLAND OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Suomen Ykköstilit Oy (591) sininen - blått (511) 42 (111) (210) T (220) (730) ASIANAJOTOIMISTO JURISPRUDENTIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 45 (111) (210) T (220)

13 (730) BAYER OY, Turku, Åbo, FI (740) Soila Jokila (591) magenta - magenta (511) 5, 10 (111) (151) (210) T (220) TRACK SENTINEL (730) HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Delaware, Delaware, US (740) Leitzinger Oy (511) 9 (111) (151) (210) T (220) Bodylab (730) NUTRINORD V/RASMUS THORUP ANDERSEN, Hadsund, Hadsund, DK (740) Kolster Oy Ab (511) 5, 25, 28 (111) (151) (210) T (220) NUMEROKENO (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 41 13

14 14 (111) (151) (210) T (220) Super tomaatti (730) TIMONEN, PEKKA, Oulu, Uleåborg, FI (511) 11 (111) (151) (210) T (220) RTF (730) SOININEN, ARI MIKAEL, Askola, Askola, FI (511) 7 (111) (151) (210) T (220) (730) IDEASAMPO OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) ruskea, keltainen - brunt, gult (511) 28 (111) (210) T (220) Sampo-kuivikepelletti (730) HEMPREFINE OY, Kitee, Kides, FI (511) 21, 31

15 (111) (151) (210) T (220) HAIRFREAK (730) HÅRWESTER OY, Kemijärvi, Kemijärvi, FI (511) 9, 21, 25, 41 (111) (151) (210) T (220) Torpanpiha (730) HYVINKÄÄN TIELUISKA OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 1, 31, 35, 37, 44 (111) (151) (210) T (220) (730) KESÄVAARA, SATU, Porvoo, Borgå, FI (591) tummanruskea, vihreä - mörkbrunt, grönt (511) 42 (111) (151) (210) T (220)

16 16 (730) LEVI WELLNESS CLUB OY, Kittilä, Kittilä, FI (591) musta, harmaa, valkoinen, kullanruskea - svart, grått, vitt, guldbrunt (511) 41 (111) (151) (210) T (220) FIRST CARD (730) NORDEA BANK AB (PUBL), Tukholma, Stockholm, SE (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 36 (111) (151) (210) T (220) YRITYSGURU (730) ELISA OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 37, 38, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) SHOOP (730) ANDERS INNOVATIONS OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 42 (111)

17 (151) (210) T (220) (730) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Neckarsulm, Neckarsulm, DE (740) Leitzinger Oy (591) musta, oranssi, keltainen, punainen - svart, orange, gult, rött (511) 8, 9, 16, 21, 25, 26, 35, 41 (111) (151) (210) T (220) PoniPuuha (730) PALIN-HELKALA, SANNA, Kouvola, Kouvola, FI (511) 41 (111) (151) (210) T (220) LIVE ONE'S (730) WEI, QINGQIAO, Wuhan City, Wuhan City, CN (740) Kolster Oy Ab (511) 11, 20, 21 (111) (151) (210) T (220) CompactFit Movement (730) RAJALA, JUKKA, Helsinki, Helsingfors, FI 17

18 18 (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) VVR-INVEST OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) punainen, tummanharmaa, vaaleanharmaa, valkoinen - rött, mörkgrått, ljusgrått, vitt (511) 36 (111) (210) T (220) (730) OIKEAKOTI VUOKRA-ASUNNOT OY, Espoo, Esbo, FI (591) Turkoosi - turkos (511) 36, 37 (111) (151) (210) T (220)

19 (730) MUSTI JA MIRRI OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 31 (111) (151) (210) T (220) POIKA (730) DRIVER'S ENERGY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32 (111) (151) (210) T (220) (730) MUSTI JA MIRRI OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Vihreä, Valkoinen - Grönt, Vitt (511) 31 (111) (210) T (220)

20 20 Solbutiken (730) JFS EL & ENERGI AB, Föglö, Föglö, FI (511) 9, 11 (111) (210) T (220) VAASAN TAIKA (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) HEINO, SAMI, Lohja, Lojo, FI (511) 44 (111) (151) (210) T (220) OptiGreen (730) NORDIC ENERGY SOLUTIONS OY, Hirvensalmi, Hirvensalmi, FI (511) 42 (111)

21 21 (210) T (220) Kunnonmetsästäjä (730) TORVINEN TIINA, TOIMINIMEN HUNTTIINA HALTIJANA, Ranua, Ranua, FI (511) 44 (111) (210) T (220) (730) PAJUNEN, EVGENI, Tampere, Tammerfors, FI, MANDROV, DENIS, Tampere, Tammerfors, RU (591) oranssi - orange (511) 35 (111) (210) T (220) (730) PAJUNEN, EVGENI, Tampere, Tammerfors, FI, MANDROV, DENIS, Tampere, Tammerfors, RU (591) punainen, sininen - rött, blått (511) 41

22 22 (111) (210) T (220) (730) PAJUNEN, EVGENI, Tampere, Tammerfors, FI, MANDROV, DENIS, Tampere, Tammerfors, RU (591) Vihreä - Grönt (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) HRT YHTIÖT OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Vaaleanvihreä, Musta - Ljusgrönt, Svart (511) 17, 19, 37, 42 (111) (210) T (220) Katseen konsultit (730) PÄLVIRANTA, HARRI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

23 (111) (210) T (220) LUOMUHETKI (730) DIGIWOOD OY AB, Kurikka, Kurikka, FI (511) 30, 31, 32, 41, 43 (111) (210) T (220) DIGIWOOD (730) DIGIWOOD OY AB, Kurikka, Kurikka, FI (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) HERKKUHETKI (730) VEIKKAUS OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220) Shopwise (730) SIMIGROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (151)

24 24 (210) T (220) (730) XPERIENCEGROUP NORDIC INVEST AB, Stockholm, Tukholma, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) blått - sininen (511) 35, 39, 41, 42 (111) (151) (210) T (220) PALLOKALA (730) AB TETRIX OY, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 20 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN REUMALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) punainen, sininen, keltainen, vihreä, harmaa - rött, blått, gult, grönt, grått (511) 38, 41, 44 (111) (151)

25 (210) T (220) (730) HR YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Vaaleanvihreä, Musta, Valkoinen - Ljusgrönt, Svart, Vitt (511) 35 (111) (151) (210) T (220) (730) HR YHTIÖT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Vihreä, Musta, Valkoinen - Grönt, Svart, Vitt (511) 35 (111) (210) T (220) Ice Prevention System (730) WICETEC OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 4, 9 (111) (151) (210) T

26 26 (220) TSIKEN (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (151) (210) T (220) (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Sininen, Punainen, Valkoinen - Blått, Rött, Vitt (511) 43 (111) (151) (210) T (220) QUALITANO (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (151) (210) T (220)

27 (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 43 (111) (151) (210) T (220) KOKOVARTALOMIES (730) HEDBERG ENTERTAINMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 16, 25, 41 (111) (151) (210) T (220) METRIMAKE (730) HEDBERG ENTERTAINMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 25 (111) (151) (210) T (220) PULLUKKA RUN (730) HEDBERG ENTERTAINMENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 25, 39, 41 27

28 28 (111) (151) (210) T (220) (730) MYONTEC OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 10, 25, 42 (111) (151) (210) T (220) Sphi (730) KALLIO, MIKKO, Lahti, Lahtis, FI (511) 1 (111) (151) (210) T (220)

29 (730) JD-MEDIA CO., LTD, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, KR (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9 (111) (151) (210) T (220) TEKNO-ANTS (730) TEKNO-ANTS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 7 (111) (210) T (220) Katuri (730) NURMEKSEN KAUPUNKI, Nurmes, Nurmes, FI (511) 39 (111) (151) (210) T (220) (730) KOSKI, RISTO, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Tummansininen, Vaaleansininen, Turkoosinsininen - Mörkblått, Ljusblått, Turkosblått (511) 9 (111) (210) T

30 30 (220) DesignTag (730) HAARNIO OY, Vihti, Vichtis, FI (511) 38 (111) (210) T (220) Masters Angels Victory (730) VIHERKOSKI, MARJO ANNELI, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) JAUHIAINEN, HEIKKI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Turkoosi, Vihreä, Punainen, Valkoinen - Turkos, Grönt, Rött, Vitt (511) 30, 43 (111) (210) T (220)

31 (730) PTCSERVICES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Boco IP Oy Ab (591) Vaaleansininen, Punainen, Musta - Ljusblått, Rött, Svart (511) 35, 45 (111) (210) T (220) (730) KAUPPILA, TYTTI, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) pinkki, musta - rosa, svart (511) 18, 25 (111) (210) T (220)

32 32 (730) AB DE PLUS OY, Sipoo, Sibbo, FI (511) 12 (111) (151) (210) T (220) (730) THEOREMA SCANDINAVIA AB, Glimåkra, Glimåkra, SE (740) Wallengren & Partners AB (511) 25 (111) (210) T (220) SuoTu Nostonjohtajankortti SuoTu Lifting Manager card (730) OY BONUM-SAFETY AB, Äänekoski, Äänekoski, FI (511) 45 (111)

33 (210) T (220) Böödismi (730) SEPPONEN, EEVALIISA, Pietarsaari, Jakobstad, FI (511) 16 (111) (210) T (220) (730) KALLIO, HELI, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) sininen, musta - blått, svart (511) 41 (111) (210) T (220) Gaggui (730) SILEN, JONNA, Turku, Åbo, FI (511) 21, 30 (111) (210) T (220)

34 34 (730) AS BESTNET, Keila vald, Harjumaa, Keila vald, Harjumaa, EE (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (591) Sininen - Blått (511) 12 (111) (210) T (220) (730) MANNINEN NUTRACEUTICALS OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Leafhill (730) LEAFHILL SOLUTIONS OY, Huittinen, Vittis, FI (511) 35, 39, 42 (111) (210) T (220)

35 (730) LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) oranssi, keltainen - orange, gult (511) 41 (111) (210) T (220) (730) AVOINYHTIÖ PRO-ENERGY, Nokia, Nokia, FI (591) Oranssi, Punainen, Ruskea, Musta, Harmaa - Orange, Rött, Brunt, Svart, Grått (511) 41 (111) (210) T (220) Reunamedia (730) OHTAMAA, MINNA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

36 36 (730) SUOMEN AVOIMIEN TIETOJÄRJESTELMIEN KESKUS - COSS RY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Asianajotoimisto HH Partners Oy (511) 41 (111) (210) T (220) Jotta me kaikki voisimme paremmin. (730) MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35 (111) (210) T (220) kuomikas (730) KUOMIOKOSKI OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Oranssi, Harmaa - orange, grått (511) 41, 42, 44

37 (111) (210) T (220) ahkio (730) DEVLAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) KARMASHKI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) STONECREW OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 35, 42 37

38 38 (111) (210) T (220) TEACH FOR FINLAND (730) TEACH FOR ALL, INC., New York, New York, US (740) Berggren Oy Ab (511) 41 (111) (151) (210) T (220) (730) ELÄINLÄÄKÄRIASEMA FINPROVET OY, Helsinki, Helsingfors, FI, LAUTTASAAREN ELÄINLÄÄKÄRIASEMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI, HERTTONIEMEN ELÄINLÄÄKÄRIASEMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI, SOUKAN PIENELÄINKLINIKKA OY, Espoo, Esbo, FI (591) vihreä, valkoinen, musta - grönt, vitt, svart (511) 35, 44 (111) (210) T (220) Taitoc (730) CAJAN, OLLI, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220)

39 PATCHWORK (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) OMATALO OY, Sonkajärvi, Sonkajärvi, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 19, 36, 37, 42 (111) (210) T (220) Käsinkosketeltavaa tuottoa (730) ICON KIINTEISTÖRAHASTOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 37 (111) (210) T (220) DUUEN HEVONEN (730) MA, GUOFENG, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 39

40 40 (111) (210) T (220) (730) VAASAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (730) TKR-MARKETING OY, Outokumpu, Outokumpu, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Asfalttipizza (730) SL ASFALTTI OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 19, 37

41 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 34915, , , , 24192, (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (111) (730) BLAUPUNKT BRAND MANAGEMENT GMBH, Schönefeld, Schönefeld, DE (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) JONES APPAREL LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) WELFULL GROUP CO., LTD, Hangzhou, Hangzhou, CN (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) RAUTAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) CONVATEC INC., Delaware, Delaware, US 41

42 42 (111) (730) FOCUS NORDIC AB, Göteborg, Göteborg, SE (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) SAPA AS, Oslo, Oslo, NO (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) FIBERWEB GEOSYNTHETICS LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) NYLSTAR SAU, Girona, Girona, ES (111) (730) JONES APPAREL LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) TOP SHOP/TOP MAN LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) JONES APPAREL LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB

43 43 (111) (730) NYLSTAR SAU, Girona, Girona, ES (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) MICRO FOCUS IP DEVELOPMENT LIMITED, Newbury, Berkshire, Newbury, Berkshire, GB (111) (730) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., Arnhem, Arnhem, NL (111) (730) ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (111) (730) RAISIOAGRO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) HUSQVARNA AKTIEBOLAG, Huskvarna, Huskvarna, SE (111) (730) BLAUPUNKT BRAND MANAGEMENT GMBH, Schönefeld, Schönefeld, DE (111) (730) A- TUOTTEET JA LAITTEET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TOP SHOP/TOP MAN LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) NAPS SOLAR SYSTEMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB

44 44 (111) (730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Tokio, Tokyo, JP (111) (730) NAPS SOLAR SYSTEMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP, Watford, Watford, GB (111) (730) ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) RAISIOAGRO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) RAISIOAGRO OY, Raisio, Reso, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY BONUM-SAFETY AB, Äänekoski, Äänekoski, FI (111) (730) SEPPÄLÄ, JERE-JANNE SAKARI, Helsinki, Helsingfors, FI, SEPPÄLÄ, HANNA-MARIA, Vantaa, Vanda, FI, SEPPÄLÄ, TERO-TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI

45 45 TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta ANLEDNING: Följande registreringar (111)

46

47 REKISTERÖIDYT KÄYTTÖLUVAT: REGISTRERADE LICENSER: (111) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (791) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (111) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (791) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (111) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (791) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US (111) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (791) MICROSOFT CORPORATION (2), Washington, Washington, US TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (B) (730) GBO FASTENING SYSTEMS AB, Gunnebo,, SE (511) 6

48 48 UUDISTETUT REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE REGISTRERINGAR: (111) (A) (A) OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 8/2015 RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 8/2015 (111) (151) (210) T (220) Analytiikkapaja (730) AVAREA OY, Helsinki, Helsingfors, FI

49 49 (511) 9, 42 Kuulutuksesta puuttuivat luokat 9 ja 42. Väiteaika lasketaan tämän lehden ilmestymispäivästä. Vid kungörelsen saknades klasserna 9 och 42. Invändningstiden räknas från utgivningsdagen för denna tidning. Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) WMF (730) WMF AG, Geislingen/Steige, Geislingen/Steige, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 3, 6, 8, 11, 14, 21 NCL(1) (111) (151) BEST MOUNTAIN (730) SEBAGH THIERRY, Pariisi, Paris, FR (511) 18, 25 NCL(6) (111) (151)

50 50 (730) BEIJING XINGWEI SPORTS GOODS CO., LTD., Peking, Beijing, CN (511) 28 NCL(7) (111) (151) ATOMIC (730) XADO-HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY, Kharkiv, Kharkiv, UA (511) 4 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /07 SectionExtend (730) LEMKEN GMBH & CO. KG, Alpen, Alpen, DE (511) 7, 12, 37 NCL(9) (111) (151) (730) LABORATOIRES CONTAPHARM, Yebles, Yebles, FR (591) sininen, valkoinen - blått, vitt (511) 3, 5

51 51 (111) (151) (320) (330) DE (310) /30 MEMO (730) ECKES-GRANINI GROUP GMBH, Nieder-Olm, Nieder-Olm, DE (511) 32 (111) (151) (320) (330) LV (310) M PRIMEKSS (730) PRIMETEH, AS, Riika, Riga, LV (511) 19, 37 (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) SOCIETE ANONYME DE TYPE OUVERT "SHVABE", Jekaterinburg, Jekaterinburg, RU (511) 10, 21, 35, 37, 42 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA CHOCOLATE BY NATURE

52 52 (730) SUMMERBIRD A/S, Assens, Assens, DK (511) 21, 29, 30 (111) (151) (320) (330) RU (310) UNISTREAM MONEY (730) UNISTREAM COMMERCIAL BANK (JSC), Moskova, Moskva, RU (511) 36, 38 (111) (151) (730) TSN BRANDS LTD, Road Town, Tortola, Road Town, Tortola, VG (511) 33 (111) (151) Indurad (730) INDURAD GMBH, Aachen, Aachen, DE (511) 9, 37, 42 (111) (151) Live Coffee (730) LIMITED LIABILITY COMPANY "SAFARI COFFEE TRADING", Moskova, Moskva, RU (511) 30, 35 (111)

53 53 (151) (320) (330) US (310) PETARMOR (730) SERGEANT'S PET CARE PRODUCTS, INC., Michigan, Michigan, US (511) 5 (111) (151) (320) (330) IS (310) 3038/2013 EVY (730) CELSUS SWEDEN AB, Varmdo, Varmdo (511) 3, 5, 25 (111) (151) (730) ZHEJIANG XINCHANG BIGYAO POWER TOOL CO., LTD, Zhejiang Province, Zhejiang Province, CN (511) 7 (111) (151) (320) (330) CH (310)

54 54 (730) HAITEC AIRCRAFT MAINTENANCE GMBH, Hahn-Flughafen, Hahn-Flughafen, DE (511) 37 (111) (151) DUREZA (730) SHANDONG HAOHUA TIRE LIMITED COMPANY, Shouguang City, Shandong Province, Shouguang City, Shandong Province, CN (511) 12 (111) (151) (730) "ART - 93" OOD, Bristritsa, Sofia, Bristritsa, Sofia, BG (591) punainen, valkoinen, musta - rött, vitt, svart (511) 18, 25 (111) (151) (320) (330) IT (310) MI2014C000121

55 USED2SAIL (730) UNICREDIT LEASING S.P.A., Bologna (BO), Bologna (BO), IT (511) 12, 35, 36 (111) (151) SUNTAK (730) SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD., Shenzhen, Guangdong, Shenzhen, Guangdong, CN (511) 9 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2013/94781 (730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eskisehir, Eskisehir, TR (591) ruskea, punainen, valkoinen - brunt, rött, vitt (511) 30 (111) (151)

56 56 (730) VIZIO, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 9, 28 (111) (151) (320) (330) EE (310) M (730) SUPERFUT OÜ, Tallinn, Tallinn, EE (511) 9, 28, 41 (111) (151) (730) DALIAN HAIYANTANG BIOLOGY CO., LTD., Liaoning Province, Liaoning Province, CN (511) 5, 29 (111) (151) (320) (330) DE (310) /06

57 SANDGRAIN (730) HÖRMANN KG VERKAUFSGESELLSCHAFT, Steinhagen, Steinhagen, DE (511) 6, 19 (111) (151) (320) (330) DK (310) VA (730) TULIP FOOD COMPANY A/S, Randers, Randers, DK (511) 29, 30 (111) (151) (320) (330) TR (310) 2013/

58 58 (730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Eskisehir, Eskisehir, TR (591) musta, punainen, oranssi, ruskea, valkoinen - svart, rött, orange, brunt, vitt (511) 30 (111) (151) (730) SUPERCOMM LANGUES & COMMUNICATION SUISSE SA, Genève, Genève, CH (511) 41 KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) SLOVNAFT, A.S., Bratislava, Bratislava, SK (111) (730) ZEON LIMITED, Lontoo, London, GB (111) (730) REFRESCO DEUTSCHLAND GMBH, Mönchengladbach, Mönchengladbach, DE

59 59 (111) (730) REFRESCO DEUTSCHLAND GMBH, Mönchengladbach, Mönchengladbach, DE (111) (730) BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE S.A.S., Lyon, Lyon, FR (111) (730) AGATHA DIFFUSION, Aubervilliers, Aubervilliers, FR (111) (730) CONTE OF FLORENCE DISTRIBUTION S.P.A., Altopascio, Altopascio, IT (111) (730) JEWELCRAFT HOLDINGS LIMITED, Tortola, Tortola, VG (111) (730) DIGITAL DATA COMMUNICATIONS GMBH, Dortmund, Dortmund, DE, DIGITAL DATA COMMUNICATIONS ASIA CO., LTD, Taipei, Taipei, TW (111) (730) EIBE TILO EICHINGER E.K., Röttlingen, Röttlingen, DE (111) (730) EIBE TILO EICHINGER E.K., Röttlingen, Röttlingen, DE (111) (730) EIBE TILO EICHINGER E.K., Röttlingen, Röttlingen, DE (111) (730) DIGITAL DATA COMMUNICATIONS ASIA CO., LTD, Taipei, Taipei, TW (111) (730) PEAK PERFORMANCE PRODUCTS S.A., Grevenmacher, Grevenmacher, LU (111) (730) SUB LECTA 4 S.A., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) DIGITAL DATA COMMUNICATIONS ASIA CO., LTD, Taipei, Taipei, TW

60 60 (111) (730) ARLA FOODS AMBA, Viby, Viby, DK (111) (730) ZIVENKO SERGEY VIKTOROVICH, Moskova, Moskva, RU (111) (730) SOCIÉTÉ CIVILE DES COMTES VON NEIPPERG, Saint-Emilion, Saint-Emilion, FR (111) (730) MANROLAND IP GMBH, Offenbach, Offenbach, DE (111) (730) GEDORE-WERKZEUGFABRIK GMBH & CO. KG, Remscheid, Remscheid, DE (111) (730) ARCHROMA IP GMBH, Reinach, Reinach, CH (111) (730) ZIVENKO SERGEY VIKTOROVICH, Moskova, Moskva, RU (111) (730) ZIVENKO SERGEY VIKTOROVICH, Moskova, Moskva, RU (111) (730) MANROLAND IP GMBH, Offenbach, Offenbach, DE (111) (730) DIGITAL DATA COMMUNICATIONS GMBH, Dortmund, Dortmund, DE, DIGITAL DATA COMMUNICATIONS ASIA CO., LTD, Taipei, Taipei, TW (111) (730) ROCK INTENTION MALTA LIMITED, Gzira, Gzira, MT (111) (730) C&S HOUSE S.À.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU

61 61 KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111) UUDISTETUT KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT: FÖRNYADE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111)

62 TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus FSM OY FONEL SECURITY MARKETING:ille, Tampere, sen johdosta, että FSM OY FONEL SECURITY MARKETING:in tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Reetta Nurminen Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus BLÄÄN GROUP OY:lle, Vantaa, sen johdosta, että BLÄÄN GROUP OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä.

63 63 Lakimies Kari Juusela Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus JARKKO HAUKIJÄRVELLE, Ylöjärvi, sen johdosta, että JARKKO HAUKIJÄRVEN tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään kokonaisuudessaan sillensä. Lakimies Patrik Lindbohm

64

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 10 29.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 10 29.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2012

Nro/Nr 12 14.12.2012 Nro/Nr 12 14.12.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 15 14.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 15 14.08.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot