Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...57 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...60 Uudistetut rekisteröinnit Förnyade registreringar...61 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...63 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...80 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...80 Uudistetut kansainväliset rekisteröinnit Förnyade internationella registreringar...81 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...82 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...83

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) FOCUS INHALATION (730) AKELA PHARMA OY, Turku, Åbo, FI (740) Soila Jokila (511) 5, 10, 42 (111) (210) T (220) FINNGOLF (730) KEIJO HEINONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 38 NCL(8) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TRIPLE BET POKER (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28 NCL(8) (111) (210) T (220) POKKARINKI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9 NCL(8) (111) (210) T (220) (730) ARLA FOODS AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 NCL(8) (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PHARMACARE NOVA OY, Hollola, Hollola, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 5, 31 NCL(8) (111) (210) T (220) Snow World (730) ICE SPRINGS KY, Lempäälä, Lembois, FI (511) 35, 39 (111) (210) T (220) Kotimikko (730) TRÄSKBÄCK, JORI-PEKKA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning SUOMALAISTEN VALMENTAJA (730) ELIXIR CMS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16 (111) (210) T (220) (730) CARBODEON LTD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (591) Merkin värit ovat okrankeltainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i ockragult, svart och vitt. (511) 1, 2, 4, 8, 14, 40 (111) (210) T (220) udiamond (730) CARBODEON LTD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) IPR Partners Oy (511) 1, 2, 4, 8, 14, 40 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LIFE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, rött, svart och vitt. (511) 35, 44 (111) (210) T (220) (730) LIFE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, rött, svart och vitt. (511) 35, 44 (111) (210) T (220) Kuntolattari

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KOIVUNEN, SANNA-MARIA, Pori, Björneborg, FI (511) 35 (111) (210) T (220) ISKELMÄLAULUN SM (730) BLUE MAGNUM OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 25, 32, 41 (111) (210) T (220) Ristomatti RATIA Grafico (730) RATIA BRAND CO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 21, 24, 25 (111) (210) T (220) FIXI (730) PIKKUAHO, SAMI, Oulu, Uleåborg, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 11, 37 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD., Naju-Si, Jeollanam-Do, Naju-Si, Jeollanam-Do, KR, KUMHO PETROCHEMICAL CO., LTD., Soul, Seoul, KR (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 12 (111) (210) T (220) Psykoterapia-lehti (730) THERAPEIA-SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI, THERAPEIA-YHDISTYS - THERAPEIA SOCIETY RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16 (111) (210) T (220) Lavatanssin SM (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DEXTEC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (511) 4, 7, 37 (111) (210) T (220) Rock artisti (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16 (111) (210) T (220) Pop artisti (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16 (111) (210) T (220) Tanssifestivaali

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16 (111) (210) T (220) Rockfestivaali (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) Popfestivaali (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) Jazzfestivaali (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16, 41

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Jazz artisti (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16 (111) (210) T (220) Lastenfestivaali (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (740) Adbon Oy (511) 9, 16 (111) (210) T (220) Nuorkauppakamari (730) SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Mikko Elonheimo (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SPORTS CENTRE NO MAD SNOWBOARD OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 22, 25, 28 (111) (210) T (220) Finsafe (730) KANGASALAN KIERRÄTYSTURVA KY, Kangasala, Kangasala, FI (511) 9, 42, 45 (111) (210) T (220) KUN KULJETUSPALVELUN LAATU RATKAISEE (730) TJP LINES OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (740) Lexia Oy (511) 35, 41 (111) (210) T (220) DOSERA

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) WYETH, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 42 (111) (210) T (220) (730) EVLI PANKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin väri on sininen. - Märket är utfört i blått. (511) 36 (111) (210) T (220) EPITEST (730) SMARTHEALTH INC., Arizona, Arizona, US (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5, 10 (111) (210) T (220) PAUHU

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY CLAY NETWORK LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33, 43 (111) (210) T (220) SENIOR (730) AB CHIPSTERS FOOD OY, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) KONEKESKO (730) KESKO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 4, 6, 7, 12, 35, 37 (111) (210) T (220) kls (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Selfsat (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 15 (111) (210) T (220) Toffee clothing concept (730) BOBO COMPANY OY, Espoo, Esbo, FI (511) 25, 35 (111) (210) T (220) Fin De Service (730) MAHAL, KATJA, TOIMINIMEN MAAHAL-VIESTINTÄ HALTIJANA, Yläne, Yläne, FI, GRIESE-HEIKKILÄ, BIRGIT, TOIMINIMEN FIDECO HALTIJANA, Rusko, Rusko, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) KONEBOX (730) MUSTA PÖRSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 8, 9, 11, 15, 35, 37

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) MUSTA PÖRSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 8, 9, 11, 15, 35, 37 (111) (210) T (220) UUNIRÄÄTÄLI (730) TULIKIVI OYJ, Juuka, Juga, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 11, 37, 42 (111) (210) T (220) Tripla Extra (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SARPANEVA WATCHES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto LakimiesCom Oy (511) 14, 37 (111) (210) T (220) Catcher (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 15 (111) (210) T (220) PACS (730) PAC-SOLUTION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 1, 11, 40, 42 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 18 (111) (210) T (220) (730) MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO, Rio Grande Do Sul, Rio Grande Do Sul, BR (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 8 (111) (210) T (220) RATIONALISTI (730) SUNDSTRÖM, KIMMO TAPANI, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 41, 42 (111) (210) T (220) Savexpo

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SAVEXPO FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Videra Virtual Home Care (730) VIDERA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 38, 44, 45 (111) (210) T (220) Videra Virtual Care (730) VIDERA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 38, 44, 45 (111) (210) T (220) Videra Rehabilitation (730) VIDERA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 38, 44, 45 (111) (210) T (220) Videra Health Care

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VIDERA OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 38, 44, 45 (111) (210) T (220) Innokylä (730) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISKESKUS, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Jarmo Huotari (511) 16, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) NET SERVANT OY, Kauhava, Kauhava, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Mise (730) KOMMUNALFÖRBUNDET FÖR ÅLANDS MILJÖSERVICE, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 37, 39, 40

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SAVEXPO FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) Pumpputohtori (730) USO VIIHDE OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 37 (111) (210) T (220) TZAAH (730) KOKKOLA 24 OY, Kokkola, Karleby, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) Mielettömän mullistavaa

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15 (111) (210) T (220) (730) SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, vaaleanvihreä, vihreä, sininen, ruskea, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i svart, ljusgrönt, grönt, blått, brunt, orange och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) (730) SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, vaaleanvihreä, vihreä, sininen, ruskea, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i svart, ljusgrönt, grönt, blått, brunt, orange och vitt. (511) 35 (111) (210) T (220) Tuotekehityksen vuosihuolto (730) BONITO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) MAXIPRO (730) SHS INTERNATIONAL LTD, Liverpool, Liverpool, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, punainen ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt, rött och grått. (511) 25, 32 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen, sininen, harmaa ja musta. - Märket utförs i rött, vitt, blått, grått och svart. (511) 25, 32 (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, punainen ja musta. - Märket utförs i blått, vitt, rött och svart. (511) 25, 32

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (511) 25, 32 (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (511) 25, 32 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (511) 25, 32 (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (511) 25, 32 (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 25, 32

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i rött, vitt och blått. (511) 25, 32 (111) (210) T (220) (730) PEPSICO, INC., Pohjois-Carolina, Norra Carolina, US (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i rött, vitt och blått. (511) 25, 32 29

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Sparria (730) SPARRIA KY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 16, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Turn on, Call! (730) SOCIETE BIC, Clichy, Clichy, FR (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) (730) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (FINLAND) OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) HAPPY ROCKET'S HAMBURGER HOUSE (730) OULUN PERHERAVINTOLAT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) PÖLLÖWAARI (730) HOTELLI YÖPUU OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 29, 30, 43 (111) (210) T (220) Etevä-Savo (730) ETELÄ-SAVON KAUPPAKAMARI - SÖDRA SAVOLAX HANDELSKAMMARE - SOUTH SAVO CHAMBER OF COMMERCE RY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 16 (111) (210) T (220) PlusTV OmaPaketti

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DIGI TV PLUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) PlusTV KokoPaketti (730) DIGI TV PLUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) PlusTV PikkuPaketti (730) DIGI TV PLUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) GLASTON OYJ ABP, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (740) Leitzinger Oy (591) Merkin värit ovat keltainen ja oranssi. - Märket är utfört i gult och orange. (511) 7, 9, 19, 21, 35, 37, 38, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) GLASTON OYJ ABP, Hämeenkyrö, Tavastkyro, FI (740) Leitzinger Oy (511) 7, 9, 19, 21, 35, 37, 38, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) ViewSonic (730) VIEWSONIC CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Lammi & Partners Oy (511) 9 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VIEWSONIC CORPORATION, Delaware, Delaware, US (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin värit ovat keltainen, sininen, violetti, harmaa, vihreä, turkoosi, punainen, valkoinen, musta ja beige. - Märket utförs i gult, blått, violett, grått, grönt, turkos, rött, vitt, svart och beige. (511) 9 (111) (210) T (220) CoCreative Process (uudelleensuuntaamisen voimapyörä) (730) TAKANEN, TERHI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) AQUA 358 (730) PERTTULA, MAX, TOIMINIMEN MAX JOACIM COSMETICS HALTIJANA, Viitasaari, Viitasaari, FI (511) 3, 32, 33 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning ART - Aggression Replacement Training (730) SUOMEN ART (FINNISH AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING SOCIETY) RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) EMISTRA (730) KH FIN OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) MAKOVEYCHUK, LIUDMILA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 19, 20, 38, 41

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) EVOPLANE (730) TEKNOSCALE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 42 (111) (210) T (220) (730) KOVAJUTTU OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) KOVAJUTTU OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) KOVAJUTTU OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja musta. - Märket utförs i gult och svart. (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) KOVAJUTTU OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i gult och vitt. (511) 9, 35, 39 (111) (210) T (220)

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 5, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) (730) VESPAN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 45 (111) (210) T (220) (730) MARKKINOINTITOIMISTO ÖÖÖ OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä ja vihreä. - Märket utförs i ljusgrönt och grönt. (511) 35, 38, 42

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) RUOKAKESKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 35 (111) (210) T (220)

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OFF PISTE FINLAND AVOIN YHTIÖ, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) ICECOOL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Médecin (730) REAL WINES OY, Turku, Åbo, FI (511) 33 (111) (210) T (220) Norppa (730) SAIMAA BEVERAGES OY LTD, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 33

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) CAP-KOULUTUS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) CAP-KOULUTUS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) CAP-KOULUTUS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) CAP-KOULUTUS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CAP-KOULUTUS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) CAP-KOULUTUS OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY TURUN KAAPELITELEVISIO - ÅBO KABELTELEVISION AB, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat punainen, vaaleansininen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, ljusblått, vitt och svart. (511) 35, 38 (111) (210) T (220) Söör (730) SUUNNITTELUTOIMISTO IMAKEBYRO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 30, 32 (111) (210) T (220) Proans (730) PRODUCENTANSVAR ÅLAND AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (511) 37, 39, 40 (111) (210) T (220) Real Sword (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) SPIREX (730) AJASTO OSAKEYHTIÖ (2), Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16 (111) (210) T (220) (730) OY STRAWBERRY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) ARCTIC VISION OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 36, 41, 43

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LAPUAN KAUPUNKI, Lapua, Lappo, FI (511) 35, 36, 37, 41, 45 (111) (210) T (220) ART360 (730) SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU, Pori, Björneborg, FI (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Autokoulu Menox (730) AUTOKOULU MENOX OY, Muurame, Muurame, FI (511) 41

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Xcanvas (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15 (111) (210) T (220) Gogogo (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15 (111) (210) T (220) (730) EZPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220)

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MES-MARKKINOINTI OY, Ranua, Ranua, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA (KPO), Kajaani, Kajana, FI (511) 9, 44, 45 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA (KPO), Kajaani, Kajana, FI (511) 9, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA (KPO), Kajaani, Kajana, FI (511) 9, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) KAINUUN PUHELINOSUUSKUNTA (KPO), Kajaani, Kajana, FI (511) 9, 44, 45 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AMK DESIGN OY, Iisalmi, Idensalmi, FI (511) 14, 20, 21 (111) (210) T (220) SINOWAY (730) KUNTTU, KEIJO, Lohja, Lojo, FI (511) 7, 12, 35 (111) (210) T (220) ezpa (730) EZPA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) LISAFER (730) OY VERMAN AB, Järvenpää, Träskända, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Ravintola 5 Penniä

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ASUNTO OY TURUNTIE 55, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) MERJONEN, KAUKO, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 20, 24 (111) (210) T (220) (730) HELLSTEN & CO. OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HELLSTEN & CO. OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 31 (111) (210) T (220) TETRICA (730) NPO "TETRA ELECTRIC", Pietari, S:t Petersburg, RU (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 5, 6, 9, 16, 35, 36, 42 (111) (210) T (220) Globerama (730) CIESLAK, MARKO, Nokia, Nokia, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) Globeramic

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CIESLAK, MARKO, Nokia, Nokia, FI (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) RUDIUM CONSULTING OY, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat musta, harmaa, valkoinen ja punainen. - Märket utförs i svart, grått, vitt och rött. (511) 18, 25, 35, 38, 40 (111) (210) T (220) MadPigChoppers (730) ALIMECH OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220)

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ICT-VERSTAS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja tummanharmaa. - Märket utförs i grönt och mörkgrått. (511) 42 (111) (210) T (220) (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) (730) L'OREAL, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2007

Nro/Nr 10 15.10.2007 Nro/Nr 10 15.10.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007 viite: Verohallituksen päätös 1344/345/2006 Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista, Annettu Helsingissä 18.9.2006 Verohallituksen päätös 1552/345/2006, Annettu Helsingissä 18.10.2006

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014

Yritysrekisterin Palveluopas 2014. Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 Yritysrekisterin Palveluopas 2014 Företagsregister - Serviceguide 2014 Business Register - Service Guide 2014 1 Tietoa Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä Osoite: PL 3B, 00022 TILASTOKESKUS Käyntiosoite:

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

LIITE 2: 1000 SUURIMMAN YKSITYISEN YRITYKSEN (SEKTORI S.1112) TOIMIALAT

LIITE 2: 1000 SUURIMMAN YKSITYISEN YRITYKSEN (SEKTORI S.1112) TOIMIALAT 21.1.2008 1 (10) LIITE 2: 1000 SUURIMMAN YKSITYISEN YRITYKSEN (SEKTORI S.1112) TOIMIALAT 1083672-5 3STEP IT K 71 0950750-2 AAMULEHTI KUSTANNUS DE 22 0763403-0 ABB DL 31 0640964-0 ABBA FELIX AB DA 15 0803151-4

Lisätiedot

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo

VÄRITAVARAMERKKI. Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo VÄRITAVARAMERKKI Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Immateriaalioikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Ville Ruokamo Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi: Väritavaramerkki Tekijä:

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6

Apaya Solutions Oy 2597477-6 Apcon Oy 2162131-6 APR-Putkihuolto Oy 1975417-9 ArbitFinance Oy 18933693 Archeus Oy 1566000-1 Arcovita Ky 2050543-6 17Marketing 2284287-4 24Rental Network Oy 2430020-0 360 REM Oy 2403405-3 A Kaasalainen Oy 2077772-2 A S Alfons Hakans, Suomen sivuliike 2622832-9 A to B Finland 2330772-6 AA Fortune Oy 2163222-6 Aallon

Lisätiedot