Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING"

Transkriptio

1 PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...44 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...44 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...45 Oikaisuja Rättelser...48 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...49 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...61 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...62 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...63 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Uudistetut laajalti tunnetut merkit Förnyade väl kända varumärken...64 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...66

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) (730) KIINTEISTÖ OY OULUN GALLERIA, Oulu, Uleåborg, FI (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i mörkblått, ljusblått, svart och vitt. (511) 35, 36, 37 NCL(9) (111) (210) T (220) FROG DESIGN

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FROG DESIGN, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 37, 40, 41, 42 NCL(9) (111) (210) T (220) (730) ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS FINLAND AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29 NCL(9) (111) (210) T (220) KOTISIVUKONE (730) IDEAKONE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 42 NCL(9) (111) (210) T (220) SIESTA

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SIESTA GROUP OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 6, 19, 37, 40 (111) (210) T (220) DNA ENGINE (730) DNA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) itx (730) MIRANDA TECHNOLOGIES LTD., Berkshire, Berkshire, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) WILH. HAMM GMBH & CO. KG, Osnabrück, Osnabrück, DE (740) KANZLEI BUERMEYER (511) 10, 25

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Hevostalli.net (730) HEVOSTALLINET OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 38, 42 (111) (210) T (220) Posse (730) OY RABBIT FILMS LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 21, 25, 28 (111) (210) T (220) IHOOKUP (730) SEA CLIFF VENTURES, INC., Cordoba, Cordoba, ES (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 38, 45 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) vews

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VEWS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38, 45 (111) (210) T (220) Tarmo (730) ISOJOEN KONEHALLI OY, Kauhajoki, Kauhajoki, FI (511) 7, 12 (111) (210) T (220) (730) FIDA INTERNATIONAL RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i svart, vitt och orange. (511) 36 (111) (210) T (220) Jymy (730) SUOMISEN MAITO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 32

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SUOMEN PALAUTUSPAKKAUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Marika Aho-Nissinen (511) 39, 40, 42 (111) (210) T (220) (730) JYRKI HUTTUNEN OY, Porvoo, Borgå, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja harmaa. - Märket utförs i gult och grått. (511) 37 (111) (210) T (220) Mustankorkea Omapiha (730) MUSTANKORKEA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 35

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Mustankorkea Lajittelupiha (730) MUSTANKORKEA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 40 (111) (210) T (220) UNIPUU (730) NIEMI, PANU MATIAS, Sastamala, Sastamala, FI (511) 20, 35 (111) (210) T (220) Muistatko vielä (730) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HEDMAN, JARI JUHANI, Hanko, Hangö, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) FIMX OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 11, 35, 36, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TILAAJAVASTUU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, vaaleanvihreä ja tummansininen. - Märket utförs i blått, vitt, ljusgrönt och mörkblått. (511) 38, 42

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TILAAJAVASTUU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit musta, valkoinen, vaaleanvihreä ja sininen. - Märket utförs i svart, vitt, ljusgrönt och blått. (511) 38, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TILAAJAVASTUU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat tummanvihreä, valkoinen, vaaleanvihreä ja sininen. - Märket utförs i mörkgrönt, vitt, ljusgrönt och blått. (511) 37, 38, 42 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN TILAAJAVASTUU OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i orange och vitt. (511) 37, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) KORKIAKOSKI, JAANA, TOIMINIMEN PUHETERAPIAPALVELU JAANA KORKIAKOSKI HALTIJANA, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen, oranssi ja punainen. - Märket utförs i blått, vitt, orange och rött. (511) 9, 16, 28, 41 (111) (210) T (220) Tamro HANDY (730) TAMRO OYJ, Vantaa, Vanda, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Vokaaliyhtye Lumous

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AHO-KUUSAMA, ANNI ELINA, Tampere, Tammerfors, FI, TAPIO, DEBRA ESTELLE, Valkeakoski, Valkeakoski, FI, KELLONIEMI, KAISA REETA MARIA, Tampere, Tammerfors, FI, MATTILA, ANU TUULIA, Nokia, Nokia, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Mariachi Kasvattamo (730) MARIACHI OY, Turku, Åbo, FI (740) Jyri Heinonen (511) 42 (111) (210) T (220) PLANVET (730) PLANDENT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Juha Tawast (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ACANDO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 42 (111) (210) T (220) Wound Away (730) SABORA PHARMA OY, Karkkila, Högfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Sportness (730) VANAJANLINNA OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 38, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) KORTESAARI, JOHANNA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 24, 36, 37

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) PLAYFORIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arto Piela (591) Merkin värit ovat vihreä, vaaleanvihreä, tummanvihreä, valkoinen, ruskea, vaaleanruskea, punainen, vaaleanpunainen, harmaa ja vaaleanharmaa. - Märket utförs i grönt, ljusgrönt, mörkgrönt, vitt, brunt, ljusbrunt, rött, ljusrött, grått och ljusgrått. (511) 9, 28, 30 (111) (210) T (220) (730) PLAYFORIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Arto Piela (511) 9, 28, 30 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (591) Merkin värit ovat magenta, harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i magenta, grått, svart och vitt. (511) 16 (111) (210) T (220) KOKEMUS VAILLA VERTAA (730) PIXMANIA, Asnières sur Seine, Asnières sur Seine, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 35, 38 (111) (210) T (220) (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 6 (111) (210) T (220) Autuutta aivoille (730) SAIMATEXT OY, Espoo, Esbo, FI (511) 16, 39, 41, 44

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) TRUCKVISION (730) STARTAX AUTO-ELECTRONICS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12 (111) (210) T (220) PATARUMPU (730) SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 38, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) CERTEUM (730) CERTEUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 36, 39 (111) (210) T (220) SIMLIP

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5 (111) (210) T (220) MUCOPECT (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) MUCOLVON (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (740) Boco IP Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) FEELIA (730) FEELIA OY, Pyhäntä, Pyhäntä, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 29, 30, 31

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Kuuden tähden kattoremontti (730) DOMESTA OY, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 37 (111) (210) T (220) I'M MAGNET (730) GUSHCHINA, ELENA, Vantaa, Vanda, FI (511) 14 (111) (210) T (220) SURVEYPAL (730) SURVEYPAL OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) TEAM MOMENTUM SCORE

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SURVEYPAL OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN YRITTÄJIEN SYPOINT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220) (730) CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO., LTD., Chongqing, Chongqing, CN (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i svart, vitt och grönt. (511) 12 (111) (210) T (220) Humaani migraatio

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SALCOM GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42 (111) (210) T (220) VIIKARIN (730) HKSCAN FINLAND OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Krogerus Oy (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) Ke-hu (730) PAASIVIRTA, SANNA, Tuusula, Tusby, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 16, 41

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PARKETTILATTIAT TEKEE PARKETTILATTIAT (730) PARKETTILATTIAT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 19, 27, 37 (111) (210) T (220) Tervaskanto (730) FRESCON OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Prosessimuotoilu (730) MINUTOR OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 44 (111) (210) T (220) LionSteps (730) LIONSTEPS OY, Nokia, Nokia, FI (511) 41

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Joni Posti (730) SAVOLAINEN, RISTO, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SOFFASS S.P.A., Porcari, Porcari, IT (740) Seppo Laine Oy (511) 5, 16, 35 (111) (210) T (220) BPcare (730) KAISMO, ANNE JOHANNA, Kempele, Kempele, FI (511) 3, 41, 44 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FUTMED OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) Skycat Fuse (730) HIISILÄ, HENRI, Tammela, Tammela, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) NERG, SEIJA, Hollola, Hollola, FI (591) Merkin värit ovat musta, sininen, ruskea, vaalean ruskea, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i svart, blått, brunt, ljusbrunt, vitt och grått. (511) 28 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FuelCoach (730) KOKKONEN, SAKARI, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) AHOKAINEN, SARI, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 24, 25 (111) (210) T (220) Unohtumattomiin juhlahetkiin (730) DECORA HOUSE OY, Lempäälä, Lempäälä, FI (511) 35 (111) (210) T (220) DEXINUS (730) NOVARTIS AG (NOVARTIS SA) (NOVARTIS INC.), Basel, Basel, CH (740) Papula Oy (511) 5

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HAAPANIEMI, KLAUS, Lontoo, London, GB (740) MK House Group Oy (511) 6, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 35 (111) (210) T (220) Elämänpolun valmentaja (730) SOULSTAR KY, Porvoo, Borgå, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) (730) LINNUNMAA OY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 45

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KIDE, TEEMU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) KEVYTLEVI (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 5, 29, 30 (111) (210) T (220) Svengi (730) OY PRO FEEL DESIGN AB, Espoo, Esbo, FI (511) 10, 20, 21

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Onni ja Unelma (730) MINOVA, MILVA, TOIMINIMEN BACKFOCUS TUOTANTO HALTIJANA, Virrat, Virrat, FI (511) 9, 16 (111) (210) T (220) rekolator (730) SILLMAN, JANNE, Raasepori, Raseborg, FI (511) 32 (111) (210) T (220) (730) ITÄLUOTO, IITU, Turku, Åbo, FI (511) 44 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Naiskuoro Diskantti ry. (730) NAISKUORO DISKANTTI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Vastavirta-klubi (730) TAHDONVOIMA OSK, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Huoleton huoltopäivä (730) KIINTEISTÖTOIMISTO SAARIMÄKI OY, Tuusula, Tusby, FI (511) 36 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KERDMOH, PIYAPONG, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Snow Bootcamp (730) LEVI WELLNESS CLUB OY, Kittilä, Kittilä, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) PERHEYRITYSTEN LIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vaaleansininen, tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, ljusblått, mörkblått och vitt. (511) 16, 35 (111) (210) T (220) COFFEE IS MY DRIVER (730) BEAN & BURNER OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 30, 43

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Ruska Bootcamp (730) LEVI WELLNESS CLUB OY, Kittilä, Kittilä, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) LEVI WELLNESS CLUB OY, Kittilä, Kittilä, FI (591) Merkin värit ovat musta, marmoroitu ruskea ja valkoinen. - Märket utförs i svart, marmoriserad brunt och vitt. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) LUOMMA OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 10

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ELÄINRUOKATEHDAS LEMMIKKI OY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, sininen ja musta. - Märket utförs i gult, blått och svart. (511) 31 (111) (210) T (220) (730) CAROL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) FaciPro (730) LINDSTRÖM, TOMI, Leppävirta, Leppävirta, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KivaQ (730) KIVAQ OYAB, Kemiönsaari, Kimitoön, FI (511) 9, 35 (111) (210) T (220) Ovumia (730) OVUMIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) Meson (730) PAKKANEN, JUSSI, Espoo, Esbo, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) HONEY CONCEPTS OY LTD, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 30

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Agelux (730) RINGBOM, RABBE, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 11 (111) (210) T (220) LOVE IS WIRELESS (730) YEPZON OY, Akaa, Akaa, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) (730) VUORINEN, MIIA, Sauvo, Sagu, FI, VERAISEN LEIPOMO OY, Mynämäki, Mynämäki, FI, ROSALA BAGAREN AB/OY, Kemiönsaari, Kemiönsaari, FI (591) Merkin värit ovat merensininen, luonnonvalkoinen, tummanruskea, vaaleansininen ja petroolinsininen. - Märket utförs i havsblått, naturvitt, mörkbrunt, ljusblått och petroleumblått. (511) 30

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) YEPZON (730) YEPZON OY, Akaa, Akaa, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 9, 35, 42 (111) (210) T (220) Hedelmällisyyskatsastus (730) OVUMIA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220) The Breaking Ice Cube (730) HINTSANEN, SIPI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 21 (111) (210) T (220) FUNCO (730) JETTA-TALO OY, Perho, Perho, FI (511) 37, 42

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) quefi (730) RAVANTIT OY, Turku, Åbo, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) PUDAS, JARMO, Nivala, Nivala, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen, punainen, musta ja keltainen. - Märket utförs i grönt, blått, rött, svart och gult. (511) 9, 41 (111) (210) T (220) (730) ERGO-FORUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) flowparkkaaja (730) FLOWPARK OY, Turku, Åbo, FI (511) 28, 41, 44 (111) (210) T (220) TERÄSPELAAJA (730) OY LINDAB AB, Espoo, Esbo, FI (740) Kespat Oy (511) 6, 35, 41 (111) (210) T (220) flowparkkaus (730) FLOWPARK OY, Turku, Åbo, FI (511) 28, 41, 44 (111) (210) T (220) AVANTO

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VIRTUOSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20 (111) (210) T (220) (730) JOKELAN HAUTAUSTOIMISTO OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 45 (111) (210) T (220) (730) OMAPAJA OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat oranssi, tummansininen ja valkoinen. - Märket utförs i orange, mörkblått och vitt. (511) 37 (111) (210) T (220) JOLEIKON

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) JOLEIKON OY, Rauma, Raumo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 40, 42 (111) (210) T (220) (730) EXPOMARK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 35 (111) (210) T (220) PAFINUR (730) J. URIACH Y COMPANIA, S.A, Barcelona, Barcelona, ES (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 5 (111) (210) T (220) Coxiloc (730) AVANSOR PHARMA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 5

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TAEKWON-DO CENTER YLÖJÄRVI RY, Ylöjärvi, Ylöjärvi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HÄRMÄLÄ, JÖRGEN, Pedersöre, Pedersöre, FI (591) Merkin värit ovat sininen, vihreä ja musta. - Märket utförs i blått, grönt och svart. (511) 12 (111) (210) T (220) Kylmästi Paras (730) ESA KUOKKA OY, Vantaa, Vanda, FI (740) Partiture Oy (511) 39

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) REMES, JUHA, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja vaaleanpunainen. - Märket utförs i svart, vitt och ljusrött. (511) 36 (111) (210) T (220) (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43 (111) (210) T (220) PILKEMASTER (730) SALOMAA, PASI, Lemi, Lemi, FI (511) 7

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) RESTEL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 43

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (B), (B) (730) SAFILO S.P.A., Padova, Padova, IT (111) (730) DICTATOR TECHNIK DR. WOLFRAM SCHNEIDER & CO. VERWALTUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, Neusäss, Neusäss, DE (111) (730) HIRVONEN, TAINA KRISTIINA, Savonlinna, Savonlinna, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) ORGANIC LIFE FINLAND OY, Hollola, FI (111)

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Tavaramerkkilain 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Upphävande av registrering enligt 21 1 mom. varumärkeslagen på grund av invändning. (111) (730) CATMARINA OY, Hollola, FI (111) (730) Weijola, Teija, (Holttinen, Teija), Jämsänkoski, FI ja Partanen, Hinni, Jyväskylä, FI (111) (730) PREOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) PREOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TEERENPELI YHTIÖT OY, Lahti, Lahtis, FI AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111)

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) (A) (B) (A) (A) (B)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISUJA TAVARAMERKKILEHTEEN nro 17/2014: RÄTTELSER I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 17/2014: (111) (740) Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy Kuulutuksesta puuttui asiamiesmerkintä. - Vid kungörelsen saknades anteckning om ombud. (111) (740) Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy Kuulutuksesta puuttui asiamiesmerkintä. - Vid kungörelsen saknades anteckning om ombud.

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /504) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 504/2014 av den 27 juni 2014, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (320) (330) US (310) (730) DE ROBLIN, INC., Kalifornia, Kalifornien, US (511) 3 NCL(9) (111) (151) (320) (330) NO (310) CLEO HOME (730) TILBORDS AS, Bergen, Bergen, NO (511) 4, 8, 11, 16, 21, 24, 28

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) (320) (330) RU (310) (730) BRUNSWICK RAIL GROUP (CYPRUS) LIMITED, Nikosia, Nicosia, CY (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, rött och vitt. (511) 36, 37, 39 (111) (151) (320) (330) NO (310) (730) SATS NORGE AS, Lørenskog, Lørenskog, NO (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25, 28, 41 (111) (151) (320) (330) BX (310) (551)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) STICHTING AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL FOUNDATION, Utrecht, Utrecht, NL (591) Merkin värit ovat turkoosi ja valkoinen. - Märket utförs i turkos och vitt. (511) 29, 44 (111) (151) (320) (330) BG (310) THE HOUSE OF PREMIUM TOBACCO (730) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BULGARTABAC HOLDING", Sofia, Sofia, BG (511) 16, 32 (111) (151) (730) IGOR MOISEYEV STATE ACADEMIC ENSEMBLE OF POPULAR DANCE, Moskova, Moskva, RU (511) 9, 16, 25, 41 (111) (151) (730) LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP "WOOPPAY", Karaganda, Karaganda, KZ (511) 9

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) Q HEAT (730) CANVAC AB, Mariestad, Mariestad, SE (740) Roschier Brands Asianajotoimisto Oy (511) 11 (111) (151) (320) (330) DE (310) /09 DEVICECARE (730) ENDRESS + HAUSER PROCESS SOLUTIONS AG, Reinach, Reinach, CH (511) 9 (111) (151) (320) (330) CH (310) (730) NORTHEAST INVESTMENT HOLDING AG, Zug, Zug, CH (591) Merkin värit ovat vaaleanvihreä, vihreä ja sininen. - Märket utförs i ljusgrönt, grönt och blått. (511) 35, 36, 37, 41, 42

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (730) FEZA GAZETECILIK ANONIM SIRKETI, Yenibosna-Istanbul, Yenibosna-Istanbul, TR (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja oranssi. - Märket utförs i blått, vitt och orange. (511) 41 (111) (151) (730) CALZATURIFICIO SABENA S.N.C. DI STOCCO DIEGO E STEFANO, San Biagio di Callalta (TV), San Biagio di Callalta (TV), IT (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja vihreä. - Märket utförs i svart, rött och grönt. (511) 25 (111) (151) (730) GUANGZHOU CITY BAIYUN LIANJIA FINE CHEMICAL FACTORY, Guangzhou City, Guangdong, Guangzhou City, Guangdong, CN (511) 3 (111) (151) (320) (330) UA (310) M

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DTEK HOLDINGS LIMITED, Nikosia, Nicosia, CY (591) Merkin värit ovat musta ja keltainen. - Märket utförs i svart och gult. (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (111) (151) (320) (330) CH (310) PREDERMAL (730) INSTITUTE HYALUAL GMBH, Rotkreuz, Rotkreuz, CH (511) 5 (111) (151) NEOPROFEN (730) RECORDATI RARE DISEASES INC., Delaware, Delaware, US (511) 5 (111) (151) (320) (330) CH (310) ALPRIDE (730) RAS TECHNOLOGY SàRL, Neuchâtel, Neuchâtel, CH (511) 6, 9, 18, 41

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) ViTea (730) FERROSAN A/S, Søborg, Søborg, DK (511) 1, 5 (111) (151) (730) DOCFINDER GMBH, Wien, Wien, AT (591) Merkin väri on vaaleansininen. - Märket utförs i ljusblått. (511) 35, 38, 42, 44 (111) (151) (320) (330) DE (310) /16 PL (730) HENKEL AG & CO. KGAA, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 1, 16 (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "POLYUS-ST", Moskova, Moskva, RU (511) 9, 35

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (151) ODORCIDE (730) THORNELL CORPORATION, New York, New York, US (511) 5 (111) (151) (730) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "OKRUZHNOST", Penzenskaya oblast, Penzenskaya oblast, RU (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2013/01375 (730) TERANA AB, Kungsör, Kungsör, SE (511) 19 (111) (151) (320) (330) CH (310)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OLEINA S.A., Geneve, Genève, CH (511) 29, 30 (111) (151) (730) ZHEJIANG YANGTZE RIVER MACHINERY CO., LTD, Wen Ling City, Zhe Jiang Province, Wen Ling City, Zhe Jiang Province, CN (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 7, 12 (111) (151) WATCHEVER (730) WATCHEVER GROUP S.A., Levallois perret, Levallois perret, FR (511) 9, 35, 38, 41, 42, 45 (111) (151) (320) (330) IS (310) 3211/2012 DJÚPUR

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FREYJA EHF., Kopavogur, Kopavogur, IS (511) 30 (111) (151) (320) (330) AT (310) AM 1023/2013 (730) ALPINE METAL TECH GMBH, Regau, Regau, AT (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 7 (111) (151) (730) ERCAN SAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Istanbul, Istanbul, TR (511) 9, 14, 25 (111) (151) (320) (330) CZ (310) DASIN (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (151) (320) (330) CZ (310) DARISIN (730) ZENTIVA GROUP, A.S., Praha, Prag, CZ (511) 5 (111) (151) (320) (330) FR (310) OPENTOUCH CONVERSATION (730) ALCATEL LUCENT, Pariisi, Paris, FR (511) 9 (111) (151) (730) CORPORACION HABANOS S.A., Havanna, Havanna, CU (511) 34 (111) (151)

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ZYX (730) MEDA OTC AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5 NCL(9)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) , (730) MOONCUP LTD, Brighton, Brighton, GB (111) (730) ZHAOQING JUNHONG INDUSTRIAL CO., LTD., Guangdong, Guangdong, CN (111) , (730) SCA CAPITAL NV, Machelen (Brabant), Machelen (Brabant), BE (111) (730) GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) (730) TOMMASI JENNIFER MARIA, Lontoo, London, GB, BARDELLE LEONARDO NICOLAS, Lontoo, London, GB, BARDELLE EDOARDO NICOLAS, Lontoo, London, GB (111) (730) MO ZHANG, Budapest, Budapest, HU (111) (730) ZHEJIANG SUERDA SANITARY CO., LTD., Zhejiang, Zhejiang, CN (111) (730) VIFOR (INTERNATIONAL) INC., St. Gallen, St. Gallen, CH (111) (730) VOXX INTERNATIONAL CORPORATION, New York, New York, US

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI KOSKEE SUOMEA OSITTAIN: (Tavaramerkkilaki 56 d 3 mom.) INTERNATIONELL REGISTRERING GÄLLER DELVIS I FINLAND: (56 d 3 mom. varumärkeslagen) (111) (730) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO "UPRAVLJAJUSCHAJA KOMPANIJA-STROITEL'NYJ HOLDING ETALON LENSPETSSMU", Pietari, Sankt Petersburg, RU

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI UUDISTETUT LAAJALTI TUNNETUT TAVARAMERKIT: FÖRNYADE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN: Merkin numero Märkets nummer L Hyväksymispäivä Datum för godkännande Voimassaolo Päättyy Giltighet upphör Hakemispäivä Ingivandedatum Tavaramerkki Varumärke STOCKMANN Hakija Sökande Stockmann Oyj Abp Kohderyhmä Målgrupp Ei rajattu Ej begränsad Tavarat/palvelut Varor/tjänster Luokka 35: Vähittäiskauppa. Merkin numero Märkets nummer L Hyväksymispäivä Datum för godkännande Voimassaolo Päättyy Giltighet upphör Hakemispäivä Ingivandedatum Tavaramerkki Varumärke Hullut Päivät

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Hakija Sökande Stockmann Oyj Abp Kohderyhmä Målgrupp Ei rajattu Ej begränsad Tavarat/palvelut Varor/tjänster Luokka 35: Vähittäismyyntitapahtuman markkinointi ja järjestäminen.

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus KOSKELO FOREST OY:lle, Pieksämäki, sen johdosta, että KOSKELO FOREST OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus WISHWELL OY:lle, Kuopio, sen johdosta, että WISHWELL OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus JANIKA SINKARILLE, Vantaa, sen johdosta, että JANIKA SINKARIN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus MICHELLE SHPITALNIKILLE, Helsinki, sen johdosta, että MICHELLE SHIPITALNIKIN tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581) ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /578) 6 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Ann-Marie Pesu

68

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 3 13.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 13.02.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 30.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 9 15.05.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 30.11.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 29.09.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 28.02.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 18 28.09.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 12 30.06.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 15 15.08.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot